Return to Video

�2-8! Bayern Crush Barcelona!� (Champions League Highlights Goals Bayern Munich 2020 MSN 123)

 • 0:00 - 0:00
  1!
 • 0:00 - 0:01
  2,
 • 0:01 - 0:02
  3!
 • 0:02 - 0:03
  Bayern của Đức
 • 0:03 - 0:05
  Thắng 2-8 và chống lại Si
 • 0:05 - 0:07
  Ôi tôi như thằng ngớ ngẩn
 • 0:07 - 0:07
  Nói
 • 0:07 - 0:08
  1!
 • 0:08 - 0:08
  2!
 • 0:08 - 0:09
  3!
 • 0:09 - 0:10
  Trả thù cho năm 2015
 • 0:11 - 0:12
  Đánh bại FCB giả
 • 0:12 - 0:14
  Tui nghĩ tui cần trị liệu
 • 0:14 - 0:16
  Đêm thứ Sáu
 • 0:16 - 0:18
  Không có lược về!Yeah!
 • 0:18 - 0:20
  T ko bị kèm này
 • 0:20 - 0:21
  T phá banh ra r
 • 0:21 - 0:23
  T ghi bàn đầu tiên
 • 0:23 - 0:25
  Tui đốt lưới nhà r
 • 0:25 - 0:27
  Sau đó Ivan nâng tỉ số
 • 0:27 - 0:29
  Marc chuyền trái banh đi
 • 0:29 - 0:31
  Leon chơi hay ghê
 • 0:31 - 0:33
  Anh chọc khe qua Lenglet
 • 0:33 - 0:34
  Tui đã ghi bàn
 • 0:34 - 0:35
  Góc cao
 • 0:35 - 0:36
  Chuyền vào
 • 0:36 - 0:38
  Hahaha
 • 0:38 - 0:39
  Tụi bây thắng r
 • 0:39 - 0:41
  Giữa hiệp
 • 0:41 - 0:42
  1-4 và tiếp tục nâng lên
 • 0:42 - 0:43
  1!
 • 0:43 - 0:44
  2!
 • 0:44 - 0:44
  3!
 • 0:44 - 0:46
  Bayern của Đức
 • 0:46 - 0:48
  Thắng 2-8 chống lại Si
 • 0:48 - 0:49
  Ui tui ngớ ngẩn quá
 • 0:49 - 0:50
  Nói
 • 0:50 - 0:50
  1!
 • 0:50 - 0:51
  2!
 • 0:51 - 0:51
  3!
 • 0:51 - 0:53
  Trả thù cho 2015
 • 0:53 - 0:54
  Đánh bại FCB giả
 • 0:54 - 0:56
  Tui nghĩ tui cần trị liệu
 • 0:56 - 1:00
  2-4 lội ngược dòng bắt đầu!Yeh
 • 1:00 - 1:03
  Meep!Meep Hết lội ngược dòng nhá
 • 1:03 - 1:04
  Người hay nhất chơi tệ hôm nay nhỉ
 • 1:04 - 1:06
  Phil nhỏ bé chuyền vào
 • 1:06 - 1:08
  Chúng ta vừa nói cái gì cơ
 • 1:08 - 1:10
  Tui nghĩ tụi nó bị PTSD
 • 1:10 - 1:12
  Nhân tiện,cảm ơn vì cho mượn
 • 1:12 - 1:13
  Hahaha
 • 1:13 - 1:15
  2-8 chúng ta thắng rồi!
 • 1:15 - 1:17
  Mùa hè này đến lượt chú nhé
 • 1:17 - 1:18
  Vô thùng rác :)
 • 1:18 - 1:20
  Hahaha
 • 1:20 - 1:22
  Tụi bây thắng r
 • 1:22 - 1:23
  Hết giờ
 • 1:23 - 1:27
  2-8 đến giờ nhảy r
 • 1:28 - 1:29
  1!
 • 1:29 - 1:30
  2!
 • 1:30 - 1:30
  3!
 • 1:30 - 1:31
  Bayern của Đức
 • 1:31 - 1:33
  Thắng 2-8 chống lại Si
 • 1:33 - 1:35
  Ô anh ấy nhìn ngớ ngẩn thế
 • 1:35 - 1:36
  Nói
 • 1:36 - 1:36
  1!
 • 1:36 - 1:37
  2!
 • 1:37 - 1:37
  3!
 • 1:37 - 1:39
  Trả thù cho việc đem mượn
 • 1:39 - 1:40
  Đánh bại FCB giả
 • 1:40 - 1:44
  Cảm ơn cho trị liệu
Title:
�2-8! Bayern Crush Barcelona!� (Champions League Highlights Goals Bayern Munich 2020 MSN 123)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:14

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions