Vietnamese subtitles

← 09-26 Images for Different Densities

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/03/2015 by Thanh Pham.

 1. Beto đã nói là chúng ta nên cung cấp
  các ảnh có độ phân giải khác nhau
 2. Trong ứng dụng của chúng ta,icon 48dp trên Nexus S trông gần giống
 3. trên Nexus 4, và trên Nexus 5.
 4. Tuy nhiên, trong thực tế, asset này được hiển thị
 5. thực sự lớn hơn nhiều
  về pixel
 6. so với cái này
 7. Để xác nhận, chúng ta có thể kiểm tra
  trong app resource folder
 8. Trong drawable folder, chúng ta thấy là
  chúng ta có một icon laucher 48 x 48 pixel
 9. cho thiết bị mdpi đặt trong
  drawable mdpi folder
 10. Để tạo một icon tương đương,
  cho thiết bị có mật độ điểm anh cao hơn
 11. Chúng ta cần tạo icon đó
  to dần lên
 12. Để biết chính xác những
  ảnh này to như thế nào
 13. và bao nhiêu dp pixel có thể đổi
 14. chúng ta dùng một thiết bị mdpi làm chuẩn
 15. Đây là 1dp = 1pixel
 16. Rồi trên thiết bị HDPI,
  1dp = 1.5pixel
 17. Và nó tăng từ đây
  cho đến XXDPI
 18. khi này 1dp = 4 pixel
 19. Để thêm thông tin về cách đổi
  xem link bên dưới
 20. Theo quy tắc đó, đây là những kích cỡ c
  của icon laucher
 21. trong drawable folder
 22. MDPI là 48 pixel x 48 pixel
 23. cho HDPI là
  gấp 1.5 lần kích cỡ của nó
 24. với thiết bị XHDPI, icon gấp
  2 lần MDPI
 25. và với XXDPI, icon gấp 3 lần
  kích thước