Catalan subtitles

← 01x-09 Socios Clave del Business Model Canvas

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 06/04/2013 by 91837.

  1. El següent element és qui són els vostres proveïdors i socis clau?
  2. Les aliances són una cosa interessant perquè el que ens hem de preguntar abans de "Quin és el tracte?"
  3. és "¿què és el que estem adquirint exactament dels socis?" i també
  4. "¿quines activitats realitzarem plegats i quan?".
  5. I en aquest punt algunes 'startup' s'equivoquen al pensar: "bé, les grans empreses
  6. fan aliances, suposo que també les necessito el primer dia.
  7. Passa que el tipus d'aliances que vosaltres necessiteu el primer any amb seguretat no són
  8. les que necessitareu el tercer, el cinquè o el desè any. I el tipus d'aliances podrien ser aliances estratègiques,
  9. unions temporals, només proveïdors i compradors regulars. Per tant, heu de considerar detingudament
  10. qui són i després sortir de l'oficina i posar-los a prova.