Return to Video

Trouble #24 - Organize: For Autonomy & Mutual Aid

 • 0:10 - 0:16
  Moderní průmyslová civilizace je ohromujícím svědectvím o síle a kapacitě organizace.
 • 0:19 - 0:24
  Svět, který dnes obýváme je produktem nespočtu generací plánování, inovací
 • 0:24 - 0:29
  a kolektivní lidské aktivity, spoutané a svedené do nepřetržité snahy
 • 0:29 - 0:31
  o produkci a růst.
 • 0:34 - 0:39
  Každý den globální ekonomika utváří a koordinuje práci miliard lidí.
 • 0:39 - 0:44
  Závratné množství zboží je navrhnuto, vyrobeno, převezeno do lokálních překladišť
 • 0:44 - 0:49
  a rozvezeno do maloobchodních center nebo přímo k rukám zákazníků po celém světě.
 • 0:49 - 0:54
  Mezinárodní dodavatelské řetězce nedbají hranic a kontinentů, spojujíc textilní dělníky
 • 0:54 - 0:58
  v Ho Chi Min City ve Vietnamu se zákazníky Wal-Mart ve Scottsdale v Arizoně.
 • 1:00 - 1:06
  Uvnitř tohoto všemožně provázaného systému tvoří každá metropole hemžící se centrum aktivity, složené
 • 1:06 - 1:11
  desítek sousedství. Tyto odlišné regiony jsou spolu propojené pomocí složitých bludišť
 • 1:11 - 1:13
  dopravní a telekomunikační infrastruktury,
 • 1:13 - 1:18
  stejně jako elektrickými, vodními a odpadními sítěmi, které zajišťují
 • 1:18 - 1:21
  každodenní přežití milionů lidí.
 • 1:22 - 1:26
  A přese všechno puntičkářské plánování a ohromné množství lidských schopností
 • 1:26 - 1:32
  a dřiny potřebné pro to všechno, více než miliarda lidí žije v bídě v přeplněných
 • 1:32 - 1:39
  slumech, favelách a provizorních uprchlických táborech - z nichž mnoho nemá přístup k elektřin
 • 1:39 - 1:45
  nebo tekoucí vodě. Tato narůstající populace jen málo profituje z toho, jak je společnost organizovaná.
 • 1:45 - 1:50
  A je to samotnou podstatou systému, jejich zbídačení a strádání je nedílnou součástí
 • 1:50 - 1:57
  hladkého fungování mašinerie. Pro její hladký chod jsou oni tím olejem, co promazává kolečka.
 • 2:00 - 2:05
  To samé můžeme do určité míry říci o globální třídě pracujících,
 • 2:05 - 2:10
  zejména pracujících migrantech a všech těch, co pracují v neformálním nízkopříjmovém sektoru
 • 2:10 - 2:17
  takzvané "gig ekonomiky". Protože tento svět není postavený na principu
 • 2:17 - 2:22
  uspokojování lidských potřeb, ale na bezbřehém hromadění kapitálu.
 • 2:23 - 2:29
  Tento imperativ je pevně zakořeněný v institucích vládnoucí třídy a v ideologiích
 • 2:29 - 2:36
  a strukturálním násilí, které to drží pohromadě. Tato dynamika znamená, že jakákoliv sociální změna
 • 2:36 - 2:41
  je závislá na politické krizi, která může zatřást systémem a nadobro zbořit stávající sociální
 • 2:41 - 2:48
  řád. I když se tento typ revoluční změny může zdát nesmírně daleko, vždy je možné
 • 2:48 - 2:55
  naše životní podmínky změnit k lepšímu. To je ten moment, kdy ke slovu přichází autonomní organizování se zdola.
 • 2:55 - 2:59
  V následujících třiceti minutách se blíže podíváme na to, co organizování se
 • 2:59 - 3:04
  znamená pro anarchisty. Mimo to budeme mluvit s několika lidmi,
 • 3:04 - 3:09
  kteří se s námi podělí o své zkušenosti se sdružováním lidí, strategiemi
 • 3:09 - 3:13
  a akcemi v ulicích... a také děláním spousty potíží.
 • 3:41 - 3:47
  Když mluvíme o organizování, myslíme tím v podstatě "ozbrojování" mezilidských
 • 3:47 - 3:51
  vztahů. Vztahů, které máš ty a já a lidé v našem okolí, na které
 • 3:51 - 3:55
  to dopadá, co žijí pohromadě, pracují spolu, chodí spolu do školy...
 • 3:55 - 3:59
  Ozbrojování těchto vztahů a jejich následné využití pro to jít
 • 3:59 - 4:05
  a něco udělat a při tom zjistit, jak se můžou dát lidé fyzicky dohromady a působit jako materiální síla.
 • 4:07 - 4:09
  S tímto na mysli je potřeba pochopit,
 • 4:09 - 4:16
  že to chce čas, spoustu důvěry, hodně lásky a hodně nadšení. Prostě zabere
 • 4:16 - 4:22
  čas dát lidi dohromady a začít zjišťovat, co jsou ty věci,
 • 4:22 - 4:25
  co jsou ty obtíže tady v mém sousedství, v mé komunitě?
 • 4:35 - 4:38
  Organizování se je proces budování
 • 4:38 - 4:43
  vaší kolektivní síly a kolektivních schopností.
 • 4:46 - 4:48
  Prvním krokem organizování se je vlastně
 • 4:48 - 4:54
  zboření sociálních bariér a izolace, která nás rozděluje a často to může být tak jednoduché,
 • 4:54 - 4:58
  jako dát dohromady lidi v jedné místnosti a začít mluvit o věcech,
 • 4:58 - 5:04
  které máme společné, jaké sdílíme problémy a v průběhu rozhovoru
 • 5:04 - 5:08
  o těchto věcech zjistíme, že když budeme spolupracovat,
 • 5:08 - 5:15
  máme větší šanci tyto věci změnit. Organizování se by mělo být transformativní.
 • 5:17 - 5:22
  Při organizování se se formují nová solidární pouta
 • 5:22 - 5:24
  v průběhu boje.
 • 5:26 - 5:30
  Myslím, že první věc je najít skupinu lidí,
 • 5:30 - 5:32
  komunitu,
 • 5:34 - 5:35
  lidi ve tvém okolí,
 • 5:35 - 5:39
  kteří čelí stejnému problému.
 • 5:41 - 5:44
  A na základě tohoto konfliktu
 • 5:45 - 5:49
  se shodnout na zorganizování se s těmito lidí k dosažení cíle.
 • 5:53 - 5:58
  Organizování se je spíše přístup k samotnému zapojení se do boje.
 • 5:58 - 6:04
  Lidé mluví o organizování se a o tom být organizovaný ve smyslu budování vztahů
 • 6:05 - 6:11
  s lidmi a zaměřením se na určitou skupinu lidí, můžou to být nájemníci, studenti nebo pracující.
 • 6:11 - 6:14
  V tomto případě je však hlavní důraz kladen na budování těchto vztahů
 • 6:15 - 6:22
  spíše než na jednu konkrétní záležitost a často se snažíme vybudovat sílu těchto lidí.
 • 6:24 - 6:30
  "Po každém anarchistickém útoku rozsáhlé komuniké - Anarchistické graffiti - Řečtí anarchisté zaútočili
 • 6:30 - 6:33
  - anarchistická skupina - anarchistická komunita - to jsou anarchisté!"
 • 6:34 - 6:40
  Myslím si, že je tady mnoho různých charakteristik, které odlišují anarchistické organizování se
 • 6:40 - 6:46
  od jiných typů organizací. Něco z toho vyplývá z rozsahu organizování se,
 • 6:46 - 6:52
  ve kterém jsou anarchisté zapojeni. Myslím, že v podstatě to je neuvěřitelně rozmanitá politika,
 • 6:52 - 6:59
  která kritizuje dominanci a struktury moci tak absolutně, myšleno že anarchisté se zaměřují
 • 6:59 - 7:05
  na velmi široké spektrum témat a organizují se mezi mnoha různými lidmi.
 • 7:07 - 7:13
  Co odlišuje anarchistické organizování se jsou jeho cíle. No, je to
 • 7:13 - 7:20
  druh světa, kterého se anarchisté snaží dosáhnout. Anarchisté jsou v opozici vůči státu,
 • 7:20 - 7:29
  kapitalismu a všem formám nelegitimní autority. Takže proces anarchistického organizování se je
 • 7:29 - 7:35
  takový, který se staví do opozice vůči institucím, skupinám a jednotlivcům, kteří reprodukují
 • 7:35 - 7:38
  tyto formy hierarchie ve společnosti.
 • 7:39 - 7:41
  Anarchisté se zapojují do širokého spektra
 • 7:41 - 7:48
  různých aktivit. Od věcí ilegálních po úplně legální,
 • 7:48 - 7:52
  věcí velmi nenásilných po věci, které potencionálně násilné být mohou.
 • 7:52 - 7:57
  Tvořivé, ničivé, takové ty věci. Myslím, že to co dělá anarchismus jedinečný
 • 7:57 - 8:02
  je to, že zde není předpoklad že legální rovná se morální.
 • 8:05 - 8:07
  Jakákoliv stranická organizace,
 • 8:07 - 8:11
  od těch nalevo po ty nejvíce napravo,
 • 8:11 - 8:17
  využívá hierarchickou strikturu jako formu organizace.
 • 8:18 - 8:24
  Jsou součástí tohoto politického cirkusu,
 • 8:24 - 8:26
  spektáklu.
 • 8:27 - 8:33
  Je tady prostě plno lidí kteří mají po krk této politiky. Mají po krk
 • 8:33 - 8:39
  ekonomického systému, který je ždímá až na kost. Mají po krk
 • 8:39 - 8:41
  voleb.
 • 8:42 - 8:47
  Tváří tvář katastrofě kapitalismu, tváří v tvář kapitalistické devastaci
 • 8:47 - 8:49
  je nutné mít tuto energii.
 • 8:49 - 8:52
  Tady jsou ti z nás
 • 8:52 - 8:59
  - je tady hodně lidí, kteří nemohu zůstat v klidu a žít pokračujíc
 • 8:59 - 9:00
  v této "normalitě"
 • 9:00 - 9:08
  kdy je evidentní, že nám ničí naši budoucnost.
 • 9:21 - 9:27
  Všeobecně, slovo anarchie je většinou užíváno pro popis absence organizace.
 • 9:27 - 9:34
  Je to přízrak chaosu, který vyplňuje vzduchoprázdno vytvořené náhlým rozpadem řádu.
 • 9:34 - 9:38
  Násilná situace, kde silní využívají výhody absence pravidel pro zdírání
 • 9:38 - 9:44
  slabších. Tato vize anarchie byla dlouho užitečnou projekcí vládnoucích
 • 9:44 - 9:49
  tříd a každého paranoidního autoritáře neochotného rozlišovat mezi řádem
 • 9:49 - 9:56
  a podrobováním si. Ale je to něco úplně odlišného od toho, v co anarchisté skutečně věří a světa,
 • 9:56 - 9:58
  za který bojují.
 • 9:59 - 10:05
  Skutečnost je taková, že anarchisté mají mnoho rozdílných přístupů a názorů na věc,
 • 10:05 - 10:11
  když přijde na přetřes organizace a její vztah k boji. Tento nedostatek
 • 10:11 - 10:16
  ortodoxie historicky oddělil anarchismus od ostatních revolučních tradic,
 • 10:16 - 10:21
  jako je Marxismus-Leninismus, kde se několik soupeřících myšlenkových škol obecně shodne
 • 10:21 - 10:27
  na potřebě centrálně řízené strany... ale už se nemůžou dohodnout na tom, kdo by ji měl vést.
 • 10:27 - 10:33
  Po více než 150 let anarchisté experimentovali s širokou škálou rozličných organizačních
 • 10:33 - 10:39
  forem - od syndikalistických odborů s miliony členů platících příspěvky po neformální
 • 10:39 - 10:45
  sítě malých afinitních skupin; od federaci, výborů a plén až po uzavřené
 • 10:45 - 10:50
  buňky a volně strukturované skupiny autonomních jednotlivců.
 • 10:50 - 10:53
  Toto experimentování trvá dodnes.
 • 11:09 - 11:15
  Jedna z krásných věcí na anarchismu je to, že tady není žádný přesný plán.
 • 11:15 - 11:19
  Je to určité napětí, usilování o svobodu.
 • 11:22 - 11:24
  Anarchisté mají různé názory na
 • 11:24 - 11:30
  organizaci a roli, jakou organizace hrají v boji. Myslím, že to má co dočinění
 • 11:30 - 11:35
  s tím, že někteří lidé mají rádi určitou spontánnost v dění,
 • 11:35 - 11:40
  zatímco někteří chtějí vyšší úroveň koordinace.
 • 11:41 - 11:44
  Hlavní rozkol v anarchismu nad touto otázkou
 • 11:44 - 11:52
  je mezi individualistickými anarchisty, chcete-li egoisty, a kolektivisty. Individualističtí
 • 11:52 - 11:59
  anarchisté se vyhraňují vůči většině forem organizací, soustředí se na budování autonomie
 • 11:59 - 12:04
  jednotlivce. V podstatě vidí organizaci jako něco, co brání individuální
 • 12:04 - 12:12
  autonomii. No a kolektivisté věří v kolektivní organizování se a organizace
 • 12:12 - 12:14
  jsou toho velkou součástí.
 • 12:16 - 12:18
  To jde také ruku v ruce s různými názory
 • 12:18 - 12:24
  na to, jak se lidé organizují a interagují mezi sebou,
 • 12:24 - 12:31
  někdo zastává více formální způsoby organizování se ve skupinách, které mají jasné
 • 12:31 - 12:37
  a definované členství, nějakou formu stanov, podle kterých fungují.
 • 12:37 - 12:45
  Jiní anarchisté jsou k organizacím značně kritičtí a dávají přednost více neformálním
 • 12:45 - 12:50
  organizačním metodám. To znamená, že můžou mít organizace, ale
 • 12:50 - 12:57
  vytvářejí je jen za specifickým účelem nebo pro určitou aktivitu
 • 12:57 - 12:58
  a potom je rozpustí.
 • 12:59 - 13:01
  Jsou zde jasné plusy i mínusy
 • 13:01 - 13:06
  formálního organizování se, jakou jsou federace nebo odbory, a neformálního, jako afinitky
 • 13:06 - 13:12
  a buňky a tak. Myslím ale, že to jsou klíčové otázky
 • 13:12 - 13:17
  pro anarchisty ve 21. století, to, jak interagujeme s veřejností, jak se lidé dostanou
 • 13:17 - 13:22
  k anarchismu, aniž by museli řešit tuto dynamiku formální versus neformální.
 • 13:23 - 13:25
  Jsou zde rozdílné pozice.
 • 13:25 - 13:27
  Od více anti-sociálních,
 • 13:27 - 13:29
  více povstaleckých,
 • 13:29 - 13:34
  které nejsou moc otevřené a nezvou lidi
 • 13:34 - 13:38
  k zapojení se do skupiny nebo k tomu, začít věřit anarchistickým ideálům.
 • 13:38 - 13:39
  Více než kvůli přesvědčování
 • 13:39 - 13:44
  mají tyto skupiny členy, kteří se řídí vlastními ideály a pocity.
 • 13:46 - 13:50
  Ale jsou tu soudruzi, jejichž politická práce je více sociální,
 • 13:50 - 13:53
  více postavená na na myšlence že lidé jsou ta moc, kteří věří na organizování se zdola
 • 13:53 - 13:55
  a na organizování sousedství.
 • 13:56 - 14:01
  V průběhu povstalecké periody ve Spojených státech od roku 2008 a 2009,
 • 14:01 - 14:07
  mnoho z nás se zaseklo na idee, že kvalita je lepší než kvantita, s čímž naplno
 • 14:07 - 14:12
  souhlasím, ale zároveň potřebujeme najít nějaké způsoby, jak se setkávat s lidmi tam
 • 14:12 - 14:17
  kde jsou, zangažovat je a zapojit do naších projektů a hnutí,
 • 14:17 - 14:23
  takže můžeme růst. Víš, v uplynulých dekádách se lidé k anarchismu dostávali skrze
 • 14:23 - 14:28
  věci jako je punk nebo jiné subkultury nebo z jiných hnutí, jako například za práva
 • 14:28 - 14:32
  zvířat a tak. A v éře po antiglobalizačních protestech, anarchisté
 • 14:32 - 14:36
  - alespoň ve Spojených státech, byli doopravdy závislí na nových cyklech bojů k tomu,
 • 14:36 - 14:40
  aby zapojili nové lidi. Takže máš tady protiválečné hnutí, dostaneš novou generaci anarchistů,
 • 14:40 - 14:45
  je tady "Occupy", je tady povstání ve Fergusonu, přichází další generace. Nemůžeme
 • 14:45 - 14:50
  být navždy odkázaní na to, že se něco vyhrotí a budeme benefitovat z nového přílivu lidí.
 • 14:51 - 14:55
  Myslím, že tady v Chile máme šanci zakusit
 • 14:55 - 14:59
  širokou škálu anarchistických a anti-autoritářských praktik a taktik.
 • 14:59 - 15:03
  Mezi územními plény, mezi afinitními skupinami,
 • 15:03 - 15:06
  mezi osvobozenými prostory a squaty,
 • 15:06 - 15:09
  mezi odbory, mezi nezávislými pracujícími,
 • 15:09 - 15:15
  mezi profesionály a lidmi žijícími na ulici.
 • 15:16 - 15:22
  Anarchismus se odehrává nenápadně, celý čas. A my nad tím takhle moc často nepřemýšlíme, protože
 • 15:22 - 15:26
  to není ten koncept, nad kterým přemýšlíme, ale je to stále anarchismus. Když
 • 15:26 - 15:33
  lidé myslí anarchismus, vytane jim na mysli ta eurocentrická idea toho co to je, to samotné slovo,
 • 15:33 - 15:37
  které tady vlastně není tak dlouho pokud budeš sledovat jen slovníkovou definici anarchismu,
 • 15:37 - 15:43
  ale původní národy praktikovaly anarchismus a vzájemnou pomoc už posranejch
 • 15:43 - 15:44
  tisíc let.
 • 15:47 - 15:55
  Na těchto územích máme to štěstí, že mnoho, mnoho z nás má mapučské předky.
 • 15:55 - 15:57
  Také máme tu dualitu
 • 15:57 - 16:01
  nebo schopnost se politicky určit takto.
 • 16:01 - 16:03
  Z pohledu anarchistů
 • 16:03 - 16:06
  - ale přitom stále nezapomínat na naši vlastní historii.
 • 16:06 - 16:08
  To, že máme svojí individualitu.
 • 16:08 - 16:09
  Že odtud pocházíme.
 • 16:10 - 16:12
  Že jsme přišli z kolonizovaného území.
 • 16:12 - 16:16
  Naše historie a praktiky a naše vize anarchismu
 • 16:16 - 16:19
  nebude 100% stejná jako mají anarchističtí soudruzi
 • 16:19 - 16:24
  z Palestiny, Rojavy, Evropy
 • 16:24 - 16:27
  nebo jiných částí Latinské Ameriky.
 • 16:29 - 16:33
  Víš, když lidé čelí opravdu strašným věcem ve svém běžném životě, ať už
 • 16:33 - 16:38
  to je evikce, sledování deportací, věci na pracovišti, ropovod,
 • 16:38 - 16:42
  který vede přes jejich zemi. My opravdu chceme dát těmto lidem vědět, že je tady komunita
 • 16:42 - 16:47
  lidí, kteří revoltují a na které se mohou obrátit, se kterými se mohou organizovat do protiútoku
 • 16:47 - 16:51
  a opravdu poškodit své nepřátele alespoň tak, že nebudou schopni
 • 16:51 - 16:53
  pokračovat v tom, co dělají.
 • 17:01 - 17:07
  Dobrý organizátor má mnoho různých nástrojů ve své výbavě. Trik je v tom vědět, kdy a který
 • 17:07 - 17:13
  použít a případně nahradit, když nefunguje. To platí jak pro anarchisty
 • 17:13 - 17:19
  tak pro kohokoliv jiného. Hlavní rozdíl je v tom, čeho se snažíme docílit.
 • 17:20 - 17:26
  Anarchismus je postavený na principu sebeorganizace. To je přímo spojené s typem
 • 17:26 - 17:30
  světa, jaký chtějí anarchisté vytvořit. Světa, kde lidé můžou rozhodovat
 • 17:30 - 17:37
  koletktivně a jednat autonomně, bez toho, aby museli čekat na rozhodnutí zvrchu.
 • 17:37 - 17:42
  Anarchistické organizování začíná
  rozvíjením boje ve vlastní režii. Zahrnuje
 • 17:42 - 17:43
  to agitování a povzbuzování v tom, aby se
  sami chopili akce a řešili své problémy.
 • 17:43 - 17:48
  Bez doprošování se pomoci od těch, co jsou výše
  na společenském žebříčku. Z tohoto místa
 • 17:48 - 17:52
  je mnoho cest, kterými se můžeš vydat.
  Ale ať už to bude kamkoliv,
 • 17:52 - 17:57
  nejdůležitější krok je ten první.
 • 17:57 - 17:59
  Strategie a taktiky jsou těsně propojené,
  přitom ale stále rozdílné věci.
 • 18:05 - 18:10
  Začneš s určitým cílem či vizí.
  Něčím, čeho chceš dosáhnout,
 • 18:10 - 18:16
  co chceš udělat nebo zpochybnit. Pak je tvá
  strategie tvůj plán, jak toho chceš
 • 18:16 - 18:22
  dosáhnout. A taktika budou všechny
  jednotlivé akce a přístupy,
 • 18:22 - 18:28
  které se spojí dohromady aby ti pomohly
  dosáhnout cíle.
 • 18:28 - 18:31
  Strategie kterou si vybereš předurčí
  typy aktivit, kterým se věnuješ.
 • 18:31 - 18:36
  Když jsou taktika úspěšné, nebo opakovaně
  selhávají, vrať se zpátky a zkoriguj svojí
 • 18:36 - 18:42
  strategii. Jakmile svoji strategii takto
  pozměníš, zkus pak přijít
 • 18:42 - 18:46
  s novou taktikou.
 • 18:46 - 18:48
  Tyto věci by se měly vzájěmně posilovat
  a musíme je také neustále vyhodnocovat
 • 18:48 - 18:52
  zas a znova.
 • 18:52 - 18:54
  Musíš to prostě udělat. Musíš to udělat.
  Musíš být v první linii a zasadit se o to,
 • 18:54 - 18:59
  že se to udělá.
 • 18:59 - 19:01
  Na jednu stranu, máme nějaké představy,
  teoretizujeme, rozvíjíme svojí politiku,
 • 19:01 - 19:05
  v podstatě řešíme, co je to co chceme
  - o co nám jde.
 • 19:05 - 19:08
  Na druhou stranu,
  jednáme
 • 19:08 - 19:10
  a vidíme, jak konkrétně
  můžeme ty ideje zrealizovat
 • 19:10 - 19:14
  Jsme všichni jednotlivci.
  Ale každý má svou roli.
 • 19:19 - 19:24
  V Chile máme to štěstí,
 • 19:24 - 19:26
  tak nějak ironicky,
 • 19:26 - 19:28
  že máme historii plnou konfliktů.
 • 19:28 - 19:30
  Historii politické perzekuce
 • 19:30 - 19:33
  a nepokojů.
 • 19:33 - 19:34
  Takže konflikty a cíle
  byly vždy přítomné.
 • 19:35 - 19:37
  Strategie a taktiky,
  které byly používané,
 • 19:37 - 19:41
  měly velmi široký záběr.
 • 19:41 - 19:43
  Vítezné taktiky mohou být
  inspirací odjinud.
 • 19:43 - 19:47
  Například taktiky inspirované
  konfliktem v Hong Kongu.
 • 19:47 - 19:53
  Nápad na použití laserů
 • 19:53 - 19:55
  a používání konvic s vodou na
  slzné granáty.
 • 19:55 - 19:59
  Jsou to mezinárodně používané
  praktiky pouličního boje.
 • 19:59 - 20:04
  Pak je tady blokování ulic.
 • 20:04 - 20:06
  Jsou tu barikády
  - také spousta druhů
 • 20:06 - 20:09
  Zapálené barikády,
  barikády z kamenů.
 • 20:09 - 20:12
  Jsou tady soudruzi, co zachraňují
  a pomáhají zraněným.
 • 20:12 - 20:17
  Svět, ve kterém žijeme, jak se angažujeme
  ve věcech, dokonce to jak o nich přemýšlíme
 • 20:33 - 20:38
  bude nevyhnutně ovlivněno materiálními
  podmínkami ve kterých žijeme.
 • 20:38 - 20:45
  Klasický marxistický citát: Lidé mění historii,
  ale ne za podmínek, které si sami zvolí.
 • 20:48 - 20:54
  Takže tohle prostředí, tyto materiální
  podmínky, mají vliv nejen
 • 20:54 - 21:01
  na lidské životy, ale i na jejich vědomí.
  Takže si nemůžeme jen tak vymyslet cestu
 • 21:01 - 21:07
  pryč z těchto věcí - nebo že nic mimo to
  není.
 • 21:07 - 21:11
  Kapitalismus neustále mění způsob práce,
  společenského života, nebo jak jsou lidé
 • 21:12 - 21:18
  odcizeni jeden druhému. Takže potřebujeme
  neustále a znova vyhodnocovat, víš co,
 • 21:18 - 21:22
  "o čem je život"? A jaké jsou
  možnosti odporu proti typu
 • 21:22 - 21:27
  žití, které jsme nuceni následovat?
 • 21:27 - 21:30
  Jak se můžeme dostat k samotným základům,
  jako, oukej... o co tady jde?
 • 21:32 - 21:38
  Jak to spravíme?
 • 21:38 - 21:39
  Lidé mění svět kolem sebe skrze
  své akce. Máme vliv
 • 21:39 - 21:45
  na své materiální podmínky, a můžeme
  je změnit - skze boj. Odvrácená strana
 • 21:45 - 21:51
  je to, že stát může změnit podmínky tak,
  aby odstranil palivo pro boje.
 • 21:51 - 21:58
  Myslím že je důležité pochopit,
  jak je moc organizovaná a specifika,
 • 21:58 - 22:06
  jak funguje.
 • 22:06 - 22:08
  Svět, o jaký nám jde, ještě neexistuje.
  Může vyvstat jen z popela
 • 22:09 - 22:13
  toho současného. Ale současně zkoušíme
  vytvářet nové způsoby vzájemných vztahů.
 • 22:13 - 22:20
 • 22:20 - 22:24
 • 22:24 - 22:31
 • 22:32 - 22:38
 • 22:38 - 22:44
 • 22:44 - 22:47
 • 22:49 - 22:54
 • 22:54 - 22:56
 • 22:56 - 23:02
 • 23:02 - 23:06
 • 23:06 - 23:10
 • 23:12 - 23:21
 • 23:21 - 23:24
 • 23:26 - 23:32
 • 23:32 - 23:38
 • 23:39 - 23:44
 • 23:44 - 23:48
 • 23:48 - 23:52
 • 23:52 - 23:56
 • 23:56 - 24:01
 • 24:01 - 24:07
 • 24:07 - 24:11
 • 24:11 - 24:15
 • 24:15 - 24:19
 • 24:28 - 24:34
 • 24:34 - 24:40
 • 24:40 - 24:46
 • 24:46 - 24:49
 • 24:51 - 24:53
 • 24:53 - 24:58
 • 24:58 - 25:05
 • 25:05 - 25:12
 • 25:12 - 25:18
 • 25:18 - 25:25
 • 25:25 - 25:30
 • 25:30 - 25:32
 • 25:34 - 25:39
 • 25:39 - 25:45
 • 25:45 - 25:50
 • 25:54 - 25:59
 • 25:59 - 26:07
 • 26:07 - 26:11
 • 26:11 - 26:17
 • 26:17 - 26:22
 • 26:22 - 26:28
 • 26:28 - 26:33
 • 26:33 - 26:35
 • 26:39 - 26:44
 • 26:44 - 26:49
 • 26:49 - 26:54
 • 26:54 - 26:57
 • 26:58 - 27:02
 • 27:02 - 27:06
 • 27:06 - 27:09
 • 27:09 - 27:13
 • 27:13 - 27:17
 • 27:17 - 27:22
 • 27:22 - 27:27
 • 27:27 - 27:32
 • 27:32 - 27:34
 • 27:36 - 27:39
 • 27:39 - 27:43
 • 27:43 - 27:46
Title:
Trouble #24 - Organize: For Autonomy & Mutual Aid
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
34:51

Czech subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions