Return to Video

Трябва ли да улесним правописа?

 • 0:01 - 0:05
  Губим много време в училище,
  като учим правописа.
 • 0:06 - 0:12
  Момчетата продължават да губят много
  време в училище с правописа.
 • 0:13 - 0:16
  За това искам да споделя
  с вас един въпрос.
 • 0:18 - 0:21
  "Необходим ли е един нов правопис?"
 • 0:22 - 0:24
  Аз мисля, че да, че е необходим.
 • 0:24 - 0:29
  Или най-добре, мисля че е необходимо
  да услесним този, който вече имаме.
 • 0:29 - 0:33
  Нито въпросът, нито отговорът
  са нови в нашия език.
 • 0:34 - 0:38
  Идват, отскачайки от век на век
  от много време,
 • 0:38 - 0:43
  откакто през 1492, в първата
  испанска граматика,
 • 0:44 - 0:49
  Антонио де Небриха основава за правописа
  ни едно ясно и просто правило:
 • 0:49 - 0:52
  "По този начин ние пишем,
  тъй както произнасяме
 • 0:52 - 0:55
  и произнасяме, както пишем".
 • 0:55 - 0:58
  На всеки звук трябва да
  съответства една буква,
 • 0:58 - 1:01
  всяка буква трябва да представя
  един-единствен звук,
 • 1:02 - 1:07
  и тези, които не представляват
  никакъв звук, трябва да бъдат премахнати.
 • 1:08 - 1:10
  Този критерий, фонетичният критерий,
 • 1:10 - 1:14
  който казва, че трябва да пишем,
  според произношението,
 • 1:14 - 1:19
  е и не е на базата на правописа,
  както го практикуваме днес.
 • 1:19 - 1:23
  Това е така, защото на испански,
  за разлика от други езици
 • 1:23 - 1:25
  като английски и френски,
 • 1:25 - 1:27
  винаги има силна съпротива
 • 1:27 - 1:32
  да се пише твърде различно от
  начина, по който се изговаря.
 • 1:32 - 1:35
  Но това не е защото, когато през XVIII век
 • 1:35 - 1:39
  са взели решение как да унифицираме
  правописа си,
 • 1:39 - 1:43
  е имало друг критерий, който е
  ръководил голяма част от решенията.
 • 1:43 - 1:46
  Този друг критерий бил етимологичният,
 • 1:46 - 1:48
  който казва, че трябва да пишем
 • 1:48 - 1:51
  според това как думите се пишат
  на оригиналния им език,
 • 1:51 - 1:53
  на латински, на гръцки.
 • 1:53 - 1:57
  И така оставаме с беззвучни H,
  които пишем, но не произнасяме.
 • 1:57 - 2:00
  Така остаме с B дълги и V къси,
 • 2:00 - 2:03
  които противно на това,
  в което много хора вярват
 • 2:03 - 2:07
  никога не се различават в
  произношението на кастилския.
 • 2:07 - 2:12
  Така оставаме с G, които звучат
  грубо като в "gente",
 • 2:12 - 2:14
  и понякога смекчено като в "gato".
 • 2:14 - 2:18
  Така оставаме със C, S и Z,
 • 2:18 - 2:22
  три букви, които на някои места
  съответстват на един звук,
 • 2:22 - 2:24
  а в други на два, но никъде на три.
 • 2:26 - 2:28
  Няма да ви разказвам нищо,
 • 2:28 - 2:31
  което не знаете от собствен опит.
 • 2:32 - 2:35
  Всички сме ходили на училище,
 • 2:35 - 2:39
  всички сме инвестирали много
  време в учене,
 • 2:39 - 2:44
  много от това време с гъвкав
  и детски мозък
 • 2:44 - 2:45
  в диктовки,
 • 2:45 - 2:50
  в запомнянето на правописни правила,
  пълни, обаче, с изключения.
 • 2:51 - 2:55
  Предали са ни по много
  начини, явни и неявни,
 • 2:55 - 2:57
  идеята, че в правописа
 • 2:57 - 3:00
  е заложено нещо фундаментално
  за нашето обучение.
 • 3:01 - 3:04
  Но имам чувството,
 • 3:04 - 3:07
  че учителите не са се питали защо
  е било толкова важно.
 • 3:07 - 3:10
  Дори не са си задали един
  предварителен въпрос,
 • 3:10 - 3:13
  "коя е била ролята, която е
  изпълнявал правописът?"
 • 3:14 - 3:17
  За какво служи правописът?
 • 3:19 - 3:21
  А истината е, че когато ти
  задават този въпрос
 • 3:21 - 3:25
  отговорът е много по-лесен
  и по-малко важен,
 • 3:25 - 3:26
  отколкото обикновено се смята.
 • 3:27 - 3:31
  Правописът служи за стандартизиране
  на писането,
 • 3:31 - 3:33
  за да пишат всички еднакво.
 • 3:33 - 3:38
  И за това за нас е по-лесно да се
  разбираме, когато се четем.
 • 3:38 - 3:41
  Но за разлика от други аспекти на езика,
 • 3:41 - 3:44
  като пунктуацията, например,
 • 3:44 - 3:50
  в правописа не е вмъкнато никакво
  изразително индивидуално умение.
 • 3:50 - 3:52
  В пунктуацията напротив.
 • 3:52 - 3:56
  С пунктуацията мога да избера
  да сменя смисъла на изречението.
 • 3:56 - 3:58
  С пунктуацията
 • 3:58 - 4:02
  мога да придам определен ритъм
  на това, което пиша,
 • 4:02 - 4:04
  с правописа не мога.
 • 4:04 - 4:07
  С правописа е добре или не е добре,
 • 4:07 - 4:11
  според това дали съответства, или
  не съответства на съвременните норми.
 • 4:12 - 4:17
  Но тогава не е ли по-лесно да
  се опростят действащите норми,
 • 4:17 - 4:23
  за да е по-лесно да се преподават, научават
  и да се използва правилно правописът?
 • 4:24 - 4:28
  Няма ли да е по-лесно да се опростят
  действащите правила,
 • 4:28 - 4:30
  цялото това време,
 • 4:30 - 4:33
  което днес посвещаваме на
  преподаване на правописа,
 • 4:34 - 4:36
  можем да го посветим на
  други езикови въпроси,
 • 4:36 - 4:41
  чиято сложност ще си струва
  времето и усилието?
 • 4:42 - 4:47
  Това, което предлагам, не е
  отмяна на правописа,
 • 4:47 - 4:51
  не е всеки да пише, както иска.
 • 4:52 - 4:56
  Езикът е средство за обща употреба
 • 4:56 - 4:57
  и за това
 • 4:57 - 5:02
  вярвам, че е от съществено значение
  да използваме общи критерии.
 • 5:02 - 5:04
  Но също така вярвам, че е
  от съществено значение
 • 5:04 - 5:08
  тези общи критерии да са толкова
  опростени, колкото е възможно,
 • 5:08 - 5:12
  особено, защото, ако ние
  опростим правописа ни
 • 5:12 - 5:15
  не слизаме нива надолу;
 • 5:15 - 5:18
  когато се опрости правописът
 • 5:18 - 5:21
  качеството на езика не е повлияно изобщо.
 • 5:22 - 5:26
  Работя всеки ден с литературата
  от Златния век,
 • 5:26 - 5:30
  чета Гарсиласо, Сервантес, Гонгора, Кеведо
 • 5:30 - 5:33
  които понякога пишат "hombre" без H,
 • 5:33 - 5:36
  понякога пишат "escribir" с V
 • 5:36 - 5:38
  и ми е абсолютно ясно,
 • 5:38 - 5:44
  че разликата на тези текстове и
  нашите е до спогодба
 • 5:44 - 5:47
  или до все още липса на такава
  през епохата им.
 • 5:47 - 5:49
  Но не и на качество.
 • 5:50 - 5:53
  Но нека да се върнем към учителите,
 • 5:53 - 5:56
  защото са ключови личности
  в тази история.
 • 5:56 - 6:02
  Споменах преди малко за това малко
  необмислено настояване,
 • 6:02 - 6:04
  с което учителите ни смазват и смазват
 • 6:04 - 6:06
  с правописа.
 • 6:06 - 6:10
  Но, истината е, че така, като
  стоят нещата,
 • 6:10 - 6:12
  това има тотален смисъл.
 • 6:12 - 6:14
  В обществото ни,
 • 6:14 - 6:17
  правописът функционира като
  привилегирован показател,
 • 6:17 - 6:22
  който разрешава да различим културния
  от простия, образования от незнаещия,
 • 6:22 - 6:27
  независимо от съдържанието, което пишете.
 • 6:27 - 6:30
  Човек може да получи или да не
  успее да получи една работа
 • 6:30 - 6:33
  заради една H, която е сложили или
  е забравил да сложи.
 • 6:33 - 6:36
  Човек може да се превърне в
  предмет на обществен присмех
 • 6:36 - 6:39
  заради една лошо поставена B.
 • 6:39 - 6:41
  Тогава, в този контекст,
 • 6:41 - 6:45
  ясно е, че има смисъл да посветим
  цялото това време на правописа.
 • 6:46 - 6:48
  Но не трябва да забравяме,
 • 6:48 - 6:51
  че в цялата история на езика ни
 • 6:51 - 6:53
  винаги са били учителите
 • 6:53 - 6:57
  или лица, свързани с
  преподаване на първите букви,
 • 6:57 - 6:59
  тези, които са подели
  правописните реформи
 • 6:59 - 7:02
  тези, които са си дали сметка, че
  правописът ни
 • 7:02 - 7:06
  понякога е бил пречка за предаване
  на познанието.
 • 7:06 - 7:08
  В нашия случай, например,
 • 7:08 - 7:12
  Сармиенто, заедно с Адрес Бейо,
  подел най-голямата правописна реформа,
 • 7:12 - 7:16
  която действително е извършена
  в испанския език,
 • 7:16 - 7:20
  а именно в Чили в средата на XIX век.
 • 7:22 - 7:26
  Защо тогава не приемем залога
  на тези учители
 • 7:26 - 7:30
  и не започнем да напредваме
  в правописа ни?
 • 7:30 - 7:33
  Аз тук, в нашето 10 000-хилядно уединение
 • 7:33 - 7:35
  искам да сложа на масата
 • 7:35 - 7:39
  някои изменения, които ми изглеждат
  разумни да започнем да дискутираме.
 • 7:40 - 7:43
  Да премахнем глухата H.
 • 7:43 - 7:48
  Там, където пишем H, но не
  произнасяме нищо
 • 7:48 - 7:49
  да не пишем нищо.
 • 7:49 - 7:50
  (Аплодисменти)
 • 7:50 - 7:53
  Не мога да си представя каква
  сантиментална привързаност
 • 7:53 - 7:58
  може да оправдае за някого всичките
  неудобства причинени от глухата H.
 • 7:58 - 8:00
  B дълга и V къса, преди казвахме,
 • 8:00 - 8:03
  никога не са се различавали
  в испанския език,
 • 8:03 - 8:04
  (Аплодисменти)
 • 8:04 - 8:07
  като изберем една, тя може да бъде всяка,
  можем да седнем и да обсъдим,
 • 8:07 - 8:11
  всеки ще има своите претенции,
  всеки ще може да се аргументира.
 • 8:11 - 8:14
  Нека да останем с една и да
  премахнем другата.
 • 8:14 - 8:17
  Нека разделим функциите на G и J
 • 8:17 - 8:21
  G да си остане мекият звук,
  "gato", "mago", "águila",
 • 8:21 - 8:25
  а J да се задържи твърдият звук,
 • 8:25 - 8:30
  "jarabe", "jirafa", "gente", "argentino".
 • 8:30 - 8:36
  И C, S и Z са интересен случай,
 • 8:36 - 8:40
  защото демонстрират, че фонетичният
  критерий трябва да е водещ,
 • 8:40 - 8:43
  но не трябва да бъде абсолютен принцип.
 • 8:43 - 8:48
  В някои случаи трябва да се обърне
  внимание на разликите в произношението.
 • 8:48 - 8:50
  Сега, казвах преди, C, S и Z
 • 8:50 - 8:54
  на някои места съответстват на един звук,
  а на други на два,
 • 8:54 - 8:59
  ако от три букви минем на две
  всички ще сме добре.
 • 9:00 - 9:05
  На някои тези промени ще им се
  видят леко драстични.
 • 9:05 - 9:07
  Не са толкова.
 • 9:07 - 9:11
  Кралската испанска академия,
  всички езикови академии,
 • 9:11 - 9:15
  също мислят, че правописът
  трябва да се промени,
 • 9:16 - 9:20
  че езикът е свързан с история,
  традиции и обичаи,
 • 9:20 - 9:25
  но също така е практично средство за
  ежедневна употреба
 • 9:25 - 9:30
  и че понякога тази привързаност към историята,
  традициите и обичаите
 • 9:30 - 9:35
  се трансформира в пречка на
  днешната употреба.
 • 9:36 - 9:39
  Това обяснява, в действителност,
  как езикът ни,
 • 9:39 - 9:45
  има много повече думи от тези,
  които имат близък правопис
 • 9:45 - 9:48
  до звученето и как исторически
  те са се изменили,
 • 9:48 - 9:52
  например, отишли сме от
  "orthographia" на "ortografía",
 • 9:52 - 9:56
  от "theatro" на "teatro",
  от "quantidad" на "cantidad",
 • 9:56 - 9:59
  от "symbolo" на "símbolo",
 • 9:59 - 10:04
  и постепенно започват да се отстраняват
  крадешком някои беззвучни H
 • 10:04 - 10:06
  в речника на Кралската академия
 • 10:06 - 10:12
  "arpa", "armonía", могат да се напишат
  с H или без H
 • 10:12 - 10:14
  и всички сме добре.
 • 10:15 - 10:18
  Също така ми се струва,
 • 10:18 - 10:24
  че това е особено подходящ момент да се
  изправим пред тази дискусия.
 • 10:25 - 10:29
  Винаги ни се казва, че езикът
  се променя спонтанно,
 • 10:29 - 10:31
  от долу нагоре,
 • 10:31 - 10:35
  че ползвателите са тези, които
  присъединяват нови думи,
 • 10:35 - 10:38
  тези, които въвеждат граматически промени
 • 10:38 - 10:42
  и че компетентните органите, на
  някои места академия,
 • 10:42 - 10:46
  на други места речник,
  на трети манастир,
 • 10:46 - 10:50
  много време след това ги
  приема и присъединява.
 • 10:51 - 10:54
  Това е вярно само за някои нива на езика,
 • 10:54 - 10:58
  вярно е за лексикалното ниво,
  за нивото на думите,
 • 10:58 - 11:01
  по-малко вярно е за граматичното ниво
 • 11:01 - 11:05
  и почти, бих казала, че не е вярно за
  правописните правила,
 • 11:05 - 11:09
  които винаги исторически са се променяли
  от горе надолу.
 • 11:09 - 11:11
  Институциите винаги са били тези,
 • 11:11 - 11:16
  които са определяли нормите и
  предлагали промените.
 • 11:17 - 11:22
  Защо казвам, че това е един
  особено подходящ момент?
 • 11:22 - 11:23
  До днес,
 • 11:23 - 11:30
  писането винаги е имало много по-ограничена
  и лична употреба от говоренето
 • 11:30 - 11:35
  но в наше време, ерата
  на социалните мрежи,
 • 11:35 - 11:38
  е в процес на революционна промяна.
 • 11:38 - 11:41
  Никога не се е писало толкова,
  колкото сега,
 • 11:41 - 11:46
  никога толкова хора не са писали
  толкова пред погледа на толкова хора.
 • 11:47 - 11:50
  И в тези социални мрежи за първи път
 • 11:50 - 11:55
  виждаме мащабна употреба на
  правописни новости,
 • 11:55 - 11:59
  където, включително, хора с безупречен
  правопис, високообразовани,
 • 11:59 - 12:03
  когато пишат в социалните мрежи,
  се държат доста еднакво,
 • 12:03 - 12:07
  както се държат по-голямата част
  от ползвателите на социалните мрежи.
 • 12:07 - 12:11
  Казано накратко, разпускат
  от правилния правопис
 • 12:11 - 12:16
  и приотизират бързината и ефективността
  в комуникацията.
 • 12:16 - 12:22
  Но сега тук има хаотични и
  индивидуални употреби,
 • 12:22 - 12:25
  но ми се струва, че трябва да
  им обърнем внимание,
 • 12:25 - 12:27
  защото най-вероятно ни казват,
 • 12:27 - 12:32
  че една епоха, която определя
  на писането ново място,
 • 12:32 - 12:36
  иска нови критерии за него.
 • 12:36 - 12:42
  Мисля, че би било погрешно да
  ги отхвърлим, да ги отклоним,
 • 12:42 - 12:43
  защото ги отъждествяваме
 • 12:43 - 12:47
  като симтоми на културния
  упадък на нашето време.
 • 12:47 - 12:52
  Не, мисля че трябва да ги наблюдаваме,
  подредим и канализираме
 • 12:52 - 12:57
  в по-близки правила до нуждите
  на нашето време.
 • 12:59 - 13:02
  Мога да предвидя някои възражения.
 • 13:03 - 13:05
  Някои ще кажат,
 • 13:05 - 13:10
  че ако опростим правописа, ще
  загубим етимологията.
 • 13:11 - 13:14
  Всъщност, ако искаме да
  опазим етимологията
 • 13:14 - 13:16
  няма да го достигнем с правописа,
 • 13:16 - 13:21
  също трябва да научим латински,
  гръцки, арабски.
 • 13:21 - 13:27
  С един опростен правопис ще
  възстановим етимологията
 • 13:27 - 13:32
  на същото място, накъдето отиваме
  сега, към етимологичните речници.
 • 13:32 - 13:35
  Второто възражение е на тези,
  които казват:
 • 13:35 - 13:37
  "Ако не се опроси правописът,
 • 13:37 - 13:39
  ще спрем да различаваме една от друга
 • 13:39 - 13:43
  думи, които се различават
  само в една буква".
 • 13:43 - 13:47
  Това е истината, но не е проблем.
 • 13:47 - 13:52
  Езикът ни има омоними, има думи с
  повече от едно значение
 • 13:52 - 13:53
  и не се объркваме:
 • 13:53 - 13:57
  пейката, където седим от банката,
  където депозираме пари,
 • 13:57 - 13:59
  костюмът, който си слагаме от
  нещата, които донесохме.
 • 14:00 - 14:06
  В по-голямата част от ситуациите, контекстът
  разсейва, което и да е объркване.
 • 14:07 - 14:10
  Но има едно трето възражение,
 • 14:12 - 14:18
  за мен най-разбираемото, дори
  най-трогателното,
 • 14:18 - 14:22
  което е на тези, които казват:
  "Аз не искам да се променям.
 • 14:23 - 14:26
  Образовах се така, свикнал
  съм по този начин,
 • 14:26 - 14:31
  когато чета една написана дума
  с опростен правопис
 • 14:31 - 14:33
  ме болят очите."
 • 14:33 - 14:34
  (Смях)
 • 14:34 - 14:39
  Това възражение, отчасти е
  заложено във всеки един от нас.
 • 14:40 - 14:42
  Какво мисля, че трябва
  да се направи?
 • 14:42 - 14:45
  Да се направи това, което винаги
  се прави в такива случаи,
 • 14:45 - 14:47
  промените се правят занапред,
 • 14:47 - 14:50
  на децата трябва да им се показват
  новите правила;
 • 14:50 - 14:54
  тези, които не желаем, да ни оставят
  да пишем, както сме свикнали
 • 14:54 - 14:59
  и се очаква времето да
  циментира новите правила.
 • 14:59 - 15:06
  Успехът на всяка правописна реформа,
  която засяга толкова остарели навици,
 • 15:06 - 15:11
  е в разума, консенсуса, градацията
  и толерантността.
 • 15:12 - 15:16
  Но не можем да оставим
  корените на старите навици
 • 15:16 - 15:18
  да ни попречат да продължим напред.
 • 15:19 - 15:22
  Най-добрата почит, която можем
  да отдадем на миналото
 • 15:22 - 15:25
  е да подобрим това, което сме получили.
 • 15:25 - 15:28
  Така че мисля, че трябва да се съгласим,
 • 15:28 - 15:31
  че академиите трябва да се съгласят
 • 15:31 - 15:34
  да изчистят нашия правопис
 • 15:34 - 15:39
  всички тези навици, които имаме, защото
  сме ги получили, макар и да не ни служат.
 • 15:40 - 15:43
  Убедена съм, че ако направим това
 • 15:43 - 15:47
  в простичката, но важна езикова среда,
 • 15:47 - 15:51
  ще оставим на следващите поколения
 • 15:51 - 15:53
  едно по-добро бъдеще.
 • 15:53 - 15:57
  (Аплодисменти)
Title:
Трябва ли да улесним правописа?
Speaker:
Карина Галперин
Description:

Колко време и енергия посвещаваме, за да научим правописа? Езикът еволюира с времето и с него и правописът се променя. Струва ли си да влагаме голямо количество време, за да научим правописните правила, пълни с изключения? Карина Галперин, доктор по Романски езици и литература, внушава, че е време за напредък как да мислим за езика и как да го пишем.

more » « less
Video Language:
Spanish
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
16:13

Bulgarian subtitles

Revisions