Return to Video

How India's smartphone revolution is creating a new generation of readers and writers

No subtitles available.
Title:
Cách mạng điện thoại thông mình ở Ấn Độ đang tạo ra một thế hệ độc giả và tác giả như thế nào?
Speaker:
Chiki Sarkar
Description:

India has the second largest population of any country in the world -- yet it has only 50 decent bookstores, says publisher Chiki Sarkar. So she asked herself: How do we get more people reading books? Find out how Sarkar is tapping into India's smartphone revolution to create a new generation of readers and writers in this fun talk about a fresh kind of storytelling.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
10:06
  • mình xin dịch tạm ở đây ai có comment gì thì nói mình nha mình chưa biết làm việc như thế nào mong mọi người chỉ dẫn

  • Hi Tân, Thủy cũng là người mới join TED và đang tìm clip để dịch. :)

Vietnamese subtitles

No revisions available.