Return to Video

Dear Pastors And Leaders - Let Us Help You - Let's see an awakening like never before!

 • 0:02 - 0:04
  Isusov poziv
 • 0:05 - 0:11
  Dobrodošli na ovu 25. lekciju
  koja se zove "Dragi pastori i lideri".
 • 0:11 - 0:14
  U ovom serijalu i u mojoj knjizi
 • 0:14 - 0:17
  posvetio sam celo poglavlje,
  celi video
 • 0:18 - 0:21
  vama koji ste pastori i lideri.
 • 0:21 - 0:25
  Vama, pastorima i liderima, želim
  da poželim dobrodošlicu na ovaj video,
 • 0:25 - 0:27
  jer želim vama da govorim.
 • 0:27 - 0:29
  Želim sa vama da podelim svoje srce.
 • 0:29 - 0:35
  Prvo, želim da kažem da mi, kao lideri,
  imamo odgovornost.
 • 0:35 - 0:39
  Naša glavna odgovornost,
  kada se radi o crkvi,
 • 0:39 - 0:43
  je da naučimo ljude onome
  što je Isus zapovedio.
 • 0:43 - 0:48
  Mi, kao lideri, moramo učiti
  ono što je Isus zapovedio.
 • 0:48 - 0:50
  Sve što je zapovedio.
 • 0:50 - 0:53
  Uključujući i ono što vidimo
  u Luki 10.
 • 0:54 - 0:55
  Ako ste pastor ili lider u crkvi,
 • 0:55 - 0:59
  i učili ste, učili, učili i učili,
  nedelju za nedeljom,
 • 0:59 - 1:04
  ali ni jednog trenutka
  niste se dotakli Luke 10,
 • 1:04 - 1:06
  onda nešto nedostaje.
 • 1:06 - 1:09
  Moramo podučavati Isusovim rečima.
 • 1:09 - 1:13
  Setite se onoga što sam rekao
  na početku ovog video serijala,
 • 1:13 - 1:16
  da postoji crkva, misija i Hrist,
 • 1:16 - 1:22
  ali mnogi na to gledaju ovako:
  crkva prvo, misija druga, a Hrist kasnije.
 • 1:22 - 1:25
  Ali moramo početi sa Isusom.
 • 1:25 - 1:28
  Moramo početi sa time ko je Hrist,
 • 1:28 - 1:31
  šta nam je Hrist zapovedio da činimo,
 • 1:31 - 1:35
  i kako tada obavljamo misiju,
  onako kako nam je On zapovedio,
 • 1:35 - 1:38
  i na kraju dolazimo do crkve.
 • 1:39 - 1:43
  Želim vas i podsetiti, vas koji ste
  pastori i lideri, u crkvi,
 • 1:43 - 1:48
  da ljudi u crkvi ne pripadaju vama.
 • 1:49 - 1:50
  Ne pripadaju ni meni.
 • 1:50 - 1:52
  Oni ne pripadaju nama.
 • 1:52 - 1:58
  Tužan sam što to moram reći,
  ali nama liderima tako je lako
 • 1:58 - 2:00
  ući u takav način razmišljanja
  da mislimo
 • 2:00 - 2:05
  da ti ljudi u crkvi pripadaju nama,
  na neki način.
 • 2:05 - 2:06
  Ali ne pripadaju.
 • 2:06 - 2:11
  Uvek se moramo setiti toga
  i moramo se podsećati toga,
 • 2:11 - 2:16
  da su svi koji su sa nama
  sami pozvani,
 • 2:16 - 2:24
  ne samo da smo mi pozvani, već su i svi oni
  pozvani da vrše službu i u poslušanje Isusu.
 • 2:24 - 2:28
  Naš posao, kao lidera,
  nije da vršimo službu za njih.
 • 2:28 - 2:33
  Naš posao, kao lidera, je da ih opremimo
  i pomognemo im i onda da ih pošaljemo,
 • 2:33 - 2:37
  kako bi oni izlazili
  i sami vršili službu.
 • 2:38 - 2:41
  Znam da nije lako.
  Mogu zamisliti da su neki od vas,
 • 2:41 - 2:45
  koji su čitali ovu knjigu,
  koji su pogledali ovaj video serijal,
 • 2:45 - 2:51
  nešto od toga što iznosim ovde
  za vas je veliki izazov.
 • 2:51 - 2:56
  Da, Torben, ali, šta ako ljudi to
  prime, izađu,
 • 2:56 - 2:59
  nađu osobu mira, odu,
  počnu tamo da se sastaju,
 • 2:59 - 3:02
  i mi to ne možemo kontrolisati,
 • 3:02 - 3:05
  šta ako nisu spremni za to,
  šta ako krene po zlu?
 • 3:05 - 3:10
  Znam da se mnogi od vas bore
  sa mnogim pitanjima.
 • 3:10 - 3:14
  Znam da se mnogi od vas bore
  sa nekim stvarima koje iznosim.
 • 3:14 - 3:18
  Kako to znam?
  Jer sam i sam bio u toj poziciji.
 • 3:18 - 3:20
  Borio sam se sa mnogim
  istim pitanjima,
 • 3:20 - 3:25
  jer vam dolazim kao neko ko je bio
  lider u crkvi godinama,
 • 3:25 - 3:27
  ko je bio pastor.
 • 3:27 - 3:30
  Borio sam se sa mnogim
  takvim pitanjima.
 • 3:30 - 3:33
  I kad sam gledao Isusove reči,
 • 3:33 - 3:35
  ono što sada ja učim ovde,
  mislio sam:
 • 3:35 - 3:38
  O ne, ne želim da ljudi polude,
  da se stvori anarhija.
 • 3:38 - 3:40
  Želim svete ljude.
 • 3:40 - 3:43
  Ne želim da ljudi odlutaju,
  tim putem.
 • 3:43 - 3:46
  Osećao sam odgovornost.
 • 3:46 - 3:50
  Ali takođe želim reći sada,
  sada ovo već radimo godinama,
 • 3:50 - 3:52
  i ima dobrog ploda.
 • 3:52 - 3:55
  Ima vrlo, vrlo dobrog ploda.
 • 3:56 - 3:59
  Želim reći nešto,
  pre mnogo godina,
 • 4:00 - 4:04
  jedan čovek me je pitao u vezi
  sa celim tim problemom kontrole,
 • 4:04 - 4:10
  jer ja jesam kontrolisao.
  Mislim da je to problem za mnoge,
 • 4:10 - 4:13
  jer je tako lako, a da to i ne znamo,
  da uđemo u kontrolu,
 • 4:13 - 4:15
  da mislimo da su te ovde naše ovce.
 • 4:15 - 4:20
  Kontrolišemo ih umesto da ih
  obučimo i pustimo da idu.
 • 4:20 - 4:24
  Sećam se da me je taj prijatelj
  upitao:
 • 4:24 - 4:26
  Torben, koji je posao Svetoga Duha?
 • 4:28 - 4:32
  Rekao sam: Da podseti ljude na greh,
  pravednost i sud,
 • 4:32 - 4:34
  da podseti ljude na Isusove reči, itd.
 • 4:34 - 4:37
  Rekao je: Torben,
  koliko je dobar Sveti Duh u tome?
 • 4:37 - 4:40
  Rekao sam: Dobar je.
  Sveti Duh je zaista dobar.
 • 4:40 - 4:41
  Koliko je dobar Sveti Duh?
 • 4:41 - 4:44
  Zaista, zaista je dobar.
 • 4:44 - 4:47
  "Kako ti i Sveti Duh to radite?",
  pitao me je.
 • 4:48 - 4:48
  Šta?
 • 4:48 - 4:50
  Kako ti i Sveti Duh to radite?
 • 4:50 - 4:53
  Da li ti obavljaš 60% posla,
  a On 40%,
 • 4:53 - 4:56
  ili ti radiš 40% a On 60%?
 • 4:56 - 4:59
  Kada mi je postavio to pitanje
  nisam znao šta da odgovorim.
 • 4:59 - 5:03
  Onda me je pitao drugo pitanje:
  Torben, ko je najbolji lider na zemlji?
 • 5:03 - 5:06
  Rekao sam: Isus Hrist.
 • 5:06 - 5:08
  Da, ako je Isus Hrist najbolji lider
  na zemlji,
 • 5:08 - 5:14
  a svojim učenicima je rekao da
  je najbolje da ih ostavi,
 • 5:14 - 5:16
  da ih ostavi Svetome Duhu,
 • 5:16 - 5:19
  zašto tada misliš da si toliko važan?
 • 5:19 - 5:22
  Postavljao mi je ta pitanja.
 • 5:23 - 5:28
  Kada mi je postavljao ta pitanja
  to me je izazivalo, jer...
 • 5:28 - 5:30
  plašio sam se.
  Plašio sam se da pustim.
 • 5:30 - 5:35
  Plašio sam se da ohrabrujem
  ljude da idu sa tim,
 • 5:35 - 5:38
  jer šta ako pogreše, šta ako se
  desi ovo ili ono?
 • 5:38 - 5:42
  Imao sam dosta problema sa kontrolom
  i puno straha.
 • 5:43 - 5:46
  Ali on je bio u pravu.
  Danas to vidim.
 • 5:46 - 5:51
  Vidim da je Sveti Duh sposoban,
  više je nego sposoban.
 • 5:51 - 5:53
  Isus je više nego sposoban.
 • 5:53 - 5:57
  Plod nije samo u mnoštvu ljudi.
  Vidimo kvalitet.
 • 5:57 - 6:00
  Vidimo kako ljudi slede Hrista
  i postaju učenici.
 • 6:00 - 6:03
  Želim da vas ohrabrim
  govoreći vam isto:
 • 6:03 - 6:06
  Koji je posao Svetoga Duha?
 • 6:06 - 6:09
  Vi niste pozvani da gradite crkvu.
 • 6:09 - 6:13
  Vi ste pozvani da stvarate učenike,
  a Isus će izgraditi crkvu.
 • 6:15 - 6:18
  Taj čovek mi je postavio još jedno
  pitanje:
 • 6:19 - 6:21
  Torben, šta ti želiš?
 • 6:21 - 6:24
  Želiš li crkvu sa 1000 članova
 • 6:24 - 6:29
  ili želiš 1000 crkava sa 10
  članova u svakoj?
 • 6:29 - 6:33
  Kada me to pitao, počeo sam da
  razmišljam... jedna crkva sa 1000 je 1000.
 • 6:33 - 6:37
  1000 crkava sa 10 je 10.000.
  Naravno da želim 10.000.
 • 6:38 - 6:41
  Pitao je:
  Torben, šta ti želiš?
 • 6:41 - 6:44
  Želiš li crkvu sa 1000 ljudi
 • 6:44 - 6:48
  ili želiš da vidiš pokret
  koji menja svet?
 • 6:49 - 6:53
  Taj čovek me je to pitao pre mnogo
  godina, možda, ne znam,
 • 6:53 - 6:57
  možda pre 12 godina, davno,
  ne sećam se sada.
 • 6:57 - 7:00
  Ali pre mnogo godina,
  pre "Poslednje reformacije",
 • 7:00 - 7:03
  pre svega u čemu se danas nalazimo.
 • 7:03 - 7:05
  Šta ja želim?
 • 7:05 - 7:07
  Želim li crkvu sa 1000 članova
 • 7:07 - 7:11
  ili želim pokret koji menja svet?
 • 7:11 - 7:13
  To me je navelo da razmišljam,
 • 7:13 - 7:17
  ne o tome šta imam,
  već šta želim,
 • 7:17 - 7:19
  šta Bog želi da se uradi.
 • 7:19 - 7:23
  Ne šta imam, već šta Bog želi
  da se uradi.
 • 7:23 - 7:26
  Rekao sam: Da.
  Da, želim to.
 • 7:26 - 7:29
  Želim da vidim pokret
  koji menja svet.
 • 7:29 - 7:32
  Ne radi se o "Poslednjoj reformaciji".
  Radi se o ljudima.
 • 7:32 - 7:34
  Radi se o Kraljevstvu Božjem.
 • 7:34 - 7:38
  Rekao sam: Da, želim to,
  i otišao sam tim putem.
 • 7:38 - 7:43
  Platio sam visoku, visoku cenu
  da vidim to što sada vidimo.
 • 7:43 - 7:46
  I još uvek plaćam visoku cenu.
 • 7:47 - 7:52
  Ali želim reći:
  Zaista volim plod koji vidimo.
 • 7:53 - 7:58
  Volim slobodu koju doživljavam,
  jer sam i sada deo nečega
 • 7:58 - 8:01
  što je mnogo veće od onoga
  kada sam imao crkvu.
 • 8:01 - 8:04
  Sada doživljavam mnogo više slobode
 • 8:04 - 8:07
  nego kada sam bio pastor
  koji je pokušavao da vodi crkvu.
 • 8:07 - 8:11
  Sada se osećam slobodnim, jer se
  ne radi o mom kraljevstvu, mojoj miziji.
 • 8:11 - 8:14
  To je Isusov poziv
  i ono što On radi.
 • 8:14 - 8:18
  Vidim kako Sveti Duh radi.
 • 8:18 - 8:23
  Dakle, sloboda je zadivljujuća
  i plod je zadivljujući.
 • 8:23 - 8:27
  Želeo bih kažem nešto vama,
  pastorima i liderima.
 • 8:28 - 8:30
  Znam da volite isusa.
 • 8:30 - 8:33
  Znam da sve što radite
  radite zbog ljudi,
 • 8:33 - 8:35
  zbog Boga,
  zbog Kraljevstva.
 • 8:35 - 8:40
  Verujem da tako radite,
  da bi takvo trebalo biti naše srce.
 • 8:40 - 8:45
  Ali ipak bih želeo da vam postavim
  isto pitanje koje je taj čovek postavio meni:
 • 8:45 - 8:48
  Šta vi zaista želite u svom životu?
 • 8:48 - 8:50
  Odnosno, na šta vas je Bog pozvao?
 • 8:50 - 8:55
  Želite li crkvu sa 100 ljudi, 1000 ljudi,
 • 8:55 - 8:59
  ili želite 100 ili 1000 crkava sa
  po 10 u svakoj?
 • 8:59 - 9:05
  Odnosno, da li želite da vidite pokret
  koji menja svet?
 • 9:05 - 9:08
  Želite li da budete deo
  posla Kraljevstva,
 • 9:08 - 9:12
  Kraljevstva Božjeg koje menja svet?
 • 9:13 - 9:14
  Šta želite?
 • 9:14 - 9:16
  Želite li da budete poslušni ovome?
 • 9:16 - 9:19
  Želite li da iskusite ovaj život
  o kojem smo govorili?
 • 9:19 - 9:23
  Ako želite, vaša je odluka,
  i vi morate reći "da"
 • 9:23 - 9:26
  pozivu koji nam je Isus dao,
  kao i svi drugi.
 • 9:26 - 9:28
  Vi morate reći "da".
 • 9:28 - 9:31
  I vi morate platiti cenu za to,
  kao i svi ostali.
 • 9:31 - 9:34
  Garantujem vam,
  pastori i lideri,
 • 9:34 - 9:38
  da ovo neće biti lako,
  ali biće predivno
 • 9:38 - 9:41
  i biće mnogo ploda.
 • 9:42 - 9:45
  Zaista vas ohrabrujem da sledite
  Isusov poziv? Zašto?
 • 9:45 - 9:48
  Jer je plodonosan
  i tu je sloboda.
 • 9:49 - 9:51
  Želim da to činite zbog sebe
 • 9:51 - 9:54
  i zbog ljudi oko vas,
 • 9:54 - 9:55
  i zbog žetve.
 • 9:55 - 10:02
  Naš fokus je Hrist i vršenje Njegove volje,
  a tada će On uraditi ostalo.
 • 10:04 - 10:08
  Čitamo u Delima 2:47:
 • 10:08 - 10:13
  "A Gospod njihovim brojevima dnevno
  dodavaše one koji se spasavahu."
 • 10:13 - 10:18
  Gospod njihovim brojevima dnevno
  dodavaše one koji se spasavahu.
 • 10:18 - 10:22
  Naš fokus je da činimo ono
  na sta nas je Isus pozvao,
 • 10:22 - 10:26
  a tada ćemo videti da će On dodavati
  ljude koji će se spasavati.
 • 10:26 - 10:30
  Bog to radi.
  Isus gradi svoju crkvu.
 • 10:30 - 10:33
  Ne znam gde se vi trenutno nalazite,
 • 10:33 - 10:35
  kao pastori, odnosno lideri.
 • 10:35 - 10:40
  Ne znam kojoj crkvenoj denominaciji
  pripadate.
 • 10:40 - 10:46
  Ne znam da li ste deo nečega
  sa novim vinom i novim vinskim mehovima,
 • 10:46 - 10:50
  ili ste više deo nečega što je, nekako,
  stari vinski meh,
 • 10:50 - 10:54
  ako ste u nekoj vrlo, vrlo
  tradicionalnoj crkvi.
 • 10:55 - 11:00
  Nedavno sam imao sastanak na Floridi
  i tamo sam sreo jednog pastora.
 • 11:00 - 11:04
  Bio je pastor velike, velike crkve
  i voleo je to što je video na našim sastancima.
 • 11:04 - 11:09
  Voleo je plod, otišao je kući sa tim,
  u svoju crkvu,
 • 11:09 - 11:12
  i počeo je da vidi plod.
  Mnogi su se krstili,
 • 11:12 - 11:14
  oslobodili, primili Svetoga Duha.
  Počeo je da viđa stvari
 • 11:14 - 11:17
  koje nikada ranije nije video.
 • 11:17 - 11:23
  Ali, video je da sistem u kojem
  je bio, u toj crkvi,
 • 11:23 - 11:27
  sa drugim pastorima i liderima
  u toj crkvenoj mreži,
 • 11:27 - 11:31
  da nije bio spreman da se menja.
  Oni to nisu želeli.
 • 11:32 - 11:35
  I taj pastor je završio tako što je
  napustio crkvu.
 • 11:35 - 11:38
  Zašto? Jer je probao i želeo je to.
 • 11:38 - 11:41
  Imao je dobar plod
  i želeo je još.
 • 11:43 - 11:45
  Možda ste vi kao ovaj pastor.
 • 11:45 - 11:48
  Možda ste zaglavljeni na
  nekom mestu,
 • 11:48 - 11:50
  a čeznuli ste za ovim,
 • 11:50 - 11:53
  i probali ste da uspete novo vino
  u stare mehove,
 • 11:53 - 11:56
  ali možda je vreme da idete dalje.
 • 11:57 - 11:59
  Više ne možete menjati.
 • 11:59 - 12:03
  Ili, drukčije rečeno,
  uz jedan drugi primer.
 • 12:03 - 12:05
  Na Floridi sam sreo jednog
  drugog pastora.
 • 12:05 - 12:09
  Imao je crkvu i okupio je 50
  članova svoje crkve.
 • 12:09 - 12:12
  Pitao me je da dođem
  da im dam malo obuke.
 • 12:12 - 12:15
  Držao sam obuku kako lečiti bolesne,
  kako izgoniti demone,
 • 12:15 - 12:17
  biti vođen Svetim Duhom,
  naći osobu mira,
 • 12:17 - 12:21
  propovedati evanđelje,
  stvarati učenike.
 • 12:21 - 12:25
  Išli smo tamo u tri utorka
  i radili smo sa crkvom.
 • 12:26 - 12:27
  Bilo je predivno.
 • 12:27 - 12:30
  Napravili smo WhatsApp grupu
  te crkve,
 • 12:30 - 12:33
  i svedočanstva su počela da stižu,
  svedočanstva su počela da stižu,
 • 12:33 - 12:36
  svedočanstva su počela da stižu.
 • 12:36 - 12:38
  Šta je bio rezultat?
 • 12:38 - 12:41
  30 novih ljudi u crkvi
  za mesec dana.
 • 12:41 - 12:43
  To je divno.
 • 12:43 - 12:45
  Novi ljudi su pridodati.
 • 12:45 - 12:48
  Sedmoro starih je otišlo,
 • 12:48 - 12:50
  jer im se ovo nije sviđalo.
 • 12:50 - 12:53
  Tako je uvek.
 • 12:54 - 12:56
  Jedan pastor je morao napustiti crkvu.
 • 12:56 - 13:01
  Drugi pastor je video 30 novih ljudi
  pridodatih u mesec dana.
 • 13:02 - 13:03
  Ne znam gde se vi nalazite,
 • 13:03 - 13:07
  ne znam čemu vi pripadate,
 • 13:07 - 13:10
  ali znam da je ovo istina.
 • 13:10 - 13:12
  I ako je ovo istina što Isus kaže,
 • 13:12 - 13:18
  imamo odgovornost, bez obzira
  kako će to primiti ljudi oko nas.
 • 13:19 - 13:22
  Gde biste vi trebali početi?
  Ne znam.
 • 13:22 - 13:26
  Neki od vas imaju dug, dug put pred sobom.
 • 13:26 - 13:31
  Možda ste u crkvenoj denominaciji
  u kojoj se ne veruje u darove,
 • 13:31 - 13:34
  da su darovi za danas,
  sa krštenjem Svetim Duhom,
 • 13:34 - 13:36
  govorenjem u jezicima, lečenjem bolesnih,
  isterivanjem demona.
 • 13:36 - 13:41
  Ako ste tamo,
  dug, dug put je pred vama.
 • 13:41 - 13:46
  Ali ohrabrujem vas - idite putem.
  Zašto? Jer je to istina.
 • 13:46 - 13:48
  Želim nešto reći.
 • 13:48 - 13:51
  Kada sam sreo Boga, pre mnogo godina,
 • 13:51 - 13:53
  otac me je pogledao i rekao:
 • 13:53 - 13:55
  Torben, ne želim da ideš u crkvu!
 • 13:56 - 14:01
  Ne želim da išta imaš sa Isusom i Biblijom.
 • 14:01 - 14:03
  Pogledao sam oca, a voleo sam ga,
 • 14:03 - 14:07
  i zato što sam ga voleo,
  nisam uradio to što mi je rekao.
 • 14:07 - 14:08
  Ali on se sa tim nije saglasio.
 • 14:08 - 14:12
  Mislio je da sam buntovan i bio je ljut,
  šest godina.
 • 14:12 - 14:16
  dok ga nisam odveo Hristu,
  krstio u vodi i Svetome Duhu.
 • 14:16 - 14:18
  Sada je mrtav, kod kuće sa Bogom.
 • 14:18 - 14:22
  Zahvalan sam što nisam pravio
  kompromis,
 • 14:22 - 14:25
  iako je bio ljut šest godina.
 • 14:25 - 14:31
  Nekako je bilo lako. Teško,
  ali opet i lako znati šta da se radi
 • 14:31 - 14:35
  kada je moj otac rekao: Torben,
  ne želim išta da imaš sa Bogom.
 • 14:35 - 14:40
  Zašto? Jer oče, ako ja ne uzmem Isusa,
  ko će Ga tebi dati?
 • 14:41 - 14:45
  Želim isto reći i vama.
  Ako ste u crkvenoj denominaciji
 • 14:45 - 14:49
  u kojoj ne veruju u darove...
 • 14:51 - 14:54
  Nekako je lako znati šta da se radi.
 • 14:54 - 14:58
  Šta da radite?
  Uradite to što je ispravno.
 • 14:58 - 15:05
  Uradite to što Biblija kaže,
  bez obzira hoće li oni to primiti
 • 15:05 - 15:07
  ili će odbaciti.
 • 15:07 - 15:11
  Bez obzira hoće li biti pobune
  i problema.
 • 15:11 - 15:15
  Trebalo bi da uradite pravu stvar
  jer tako treba.
 • 15:15 - 15:17
  Jer je to istina.
 • 15:18 - 15:22
  Ako odete tim putem,
  neki ljudi će vas mrzeti zbog toga,
 • 15:22 - 15:25
  ali garantujem vam,
  više ljudi će vas voleti zbog toga.
 • 15:25 - 15:29
  Mi kao lideri, naročito lideri,
  ali i svako od nas,
 • 15:29 - 15:31
  ne možemo svima ugoditi.
 • 15:31 - 15:33
  Ugađajmo samo Bogu.
 • 15:33 - 15:37
  Uradimo pravu stvar jer tako treba,
 • 15:37 - 15:38
  jer je to istina.
 • 15:38 - 15:41
  I onda, sva druga pitanja:
  Da, ali šta je sa ovim,
 • 15:41 - 15:44
  šta sa ovim, šta sa onim,
  šta sa ovim,
 • 15:44 - 15:46
  pojaviće se kasnije.
  Počnimo od istine.
 • 15:47 - 15:49
  Možda ste pastor ili lider
  u nekoj modernijoj crkvi,
 • 15:49 - 15:51
  koja veruje u darove,
 • 15:52 - 15:55
  ali uopšte ne govore o grehu
 • 15:56 - 15:58
  i krštenje je samo simbol.
 • 15:58 - 16:00
  Isto bih rekao i vama:
 • 16:00 - 16:04
  Uradite pravu stvar jer tako treba.
 • 16:04 - 16:09
  I bez obzira gde se nalazite, reći ću vam:
  Uvek počnite sa evanđeljem.
 • 16:09 - 16:14
  Kada zaista shvatite evanđeljem
 • 16:14 - 16:16
  i počnete da ga delite,
 • 16:16 - 16:19
  iznenadićete se koliko ima ljudi
  u crkvama
 • 16:19 - 16:21
  koji nisu u potpunosti rođeni ponovo.
 • 16:21 - 16:25
  Mislili biste da se bore jer nemaju
  srce
 • 16:25 - 16:29
  da čitaju Bibliju, nemaju čežnju za
  zajedništvom sa drugim vernicima,
 • 16:29 - 16:33
  nemaju nikakvu želju da drugim
  ljudima govore o Isusu.
 • 16:33 - 16:37
  Pomislili biste: Morali bismo ih
  još malo podučiti,
 • 16:37 - 16:39
  i neki ljudi, da, trebaju biti
  podučeni,
 • 16:39 - 16:43
  ali mnogi ljudi se, zapravo,
  moraju roditi ponovo.
 • 16:43 - 16:45
  Jer ako u potpunosti vide svoj greh
 • 16:45 - 16:50
  i u potpunosti vide da su izgubljeni,
  pokaju se i rode se ponovo u potpunosti,
 • 16:50 - 16:55
  hajdete, čežnja za zajedništvom
  sa drugim vernicima,
 • 16:55 - 16:59
  želja da se živi svetim životom,
  želja da se drugim ljudima govori o Bogu,
 • 16:59 - 17:02
  sve to doći će prirodno.
 • 17:02 - 17:04
  Zato bih rekao, bez obzira gde se
  nalazite,
 • 17:04 - 17:07
  nikada nemojte praviti kompromis
  sa evanđeljem.
 • 17:07 - 17:10
  Odvojte vreme da podelite
  evanđelje.
 • 17:11 - 17:16
  Onda vas ohrabrujem, vas koji ste u crkvi,
  ako možete, počnite od njih nekoliko.
 • 17:16 - 17:20
  Nije uvek lako... Naravno, zavisi od toga
  kolika je crkva,
 • 17:20 - 17:25
  ali veoma je teško okrenuti veliku crkvu.
 • 17:25 - 17:30
  Nađite nekolicinu. Uvek ima 10, 15%
  u crkvi koji žele više,
 • 17:30 - 17:33
  koji čeznu. Nađite te ljude.
  Počnite od njih.
 • 17:33 - 17:35
  Neka pročitaju knjigu.
 • 17:35 - 17:37
  Prođite kroz učenje sa njima.
 • 17:37 - 17:40
  Neka shvate šta je suština ovog poziva
 • 17:40 - 17:44
  i onda neka oni tako žive,
  neka počnu svedočanstva,
 • 17:44 - 17:48
  neka izlaze, nalaze osobu mira,
  neka vode ljude Hristu.
 • 17:48 - 17:51
  Počnite sa tih nekoliko
  koji to žele.
 • 17:51 - 17:55
  A onda neka tih nekoliko dođu
  u crkvu, na neki veći skup,
 • 17:55 - 17:57
  i neka podele svedočanstva.
 • 17:57 - 18:02
  Videćete kada "normalni"
  crkveni ljudi,
 • 18:02 - 18:05
  koji su u crkvi 10, 15 godina,
  a nisu donosili plod,
 • 18:05 - 18:08
  odjednom počnu da donose
  mnogo ploda
 • 18:08 - 18:10
  i počnu da svedoče o Isusu
  i promeni,
 • 18:10 - 18:13
  vi ih iskoristite da se popnu na binu
 • 18:13 - 18:15
  i podele svoja svedočanstva.
 • 18:15 - 18:17
  Tada će početi da ide brzo.
 • 18:17 - 18:20
  Tada ljudi neće više misliti:
  Da, ti si pastor.
 • 18:20 - 18:22
  Lako je tebi da pričaš.
 • 18:22 - 18:27
  Kada počnu da viđaju svoje prijatelje
  iz crkve kako tako žive,
 • 18:27 - 18:31
  počnu da budu ljubomorni, neki od njih.
  I sve više ljudi to želi.
 • 18:31 - 18:33
  Sve više ljudi želi.
  Sve više ljudi želi.
 • 18:33 - 18:36
  I odjednom promenite atmosferu
  u crkvi.
 • 18:37 - 18:39
  Ali nažalost moram reći da ćete
  često završiti
 • 18:39 - 18:42
  sa grupom ljudi koji to ne žele,
 • 18:42 - 18:44
  jer se nisu za to prijavili.
 • 18:44 - 18:46
  U crkvi su iz mnogo razloga,
 • 18:46 - 18:49
  ali ne da bi sledili Isusa,
 • 18:49 - 18:51
  da bi se odrekli svega.
 • 18:51 - 18:54
  Zato se morate preračunati.
 • 18:55 - 18:58
  Možda će neki ljudi i napustiti crkvu.
 • 18:58 - 19:01
  Ili nešto drugo.
 • 19:01 - 19:03
  Ne znam, ali jedno znam.
 • 19:03 - 19:07
  Znam, ako učinite pravu stvar,
  osetićete se živim,
 • 19:07 - 19:11
  ne samo da ćete biti deo osnivanja
  male ili velike crkve.
 • 19:11 - 19:14
  Bićete deo Kraljevstva Božjeg.
 • 19:14 - 19:16
  Zaista ovim želim da vas izazovem.
 • 19:16 - 19:17
  Ne bojte se.
 • 19:18 - 19:19
  Ne bojte se.
 • 19:19 - 19:22
  Uradite pravu stvar
  jer tako treba.
 • 19:22 - 19:26
  Čuli ste, videli,
  i sada imate odgovornost.
 • 19:27 - 19:32
  Pavle je u Delima 20:26 rekao:
  "Zato vam danas objavljujem
 • 19:32 - 19:37
  da sam nevin
  za krv bilo koga od vas."
 • 19:37 - 19:41
  Zašto je Pavle to rekao?
  Zašto je Pavle rekao ljudima:
 • 19:41 - 19:48
  "Objavljujem vam danas da sam
  nevin za krv bilo koga od vas."
 • 19:48 - 19:53
  Pavle je to rekao jer je znao, kao lider,
  da je imao odgovornost
 • 19:54 - 19:58
  za te ljude koje mu je Bog poverio.
 • 19:58 - 20:02
  Pavle je rekao da je nevin zato što
 • 20:02 - 20:04
  im je propovedao celu istinu Božju
 • 20:04 - 20:08
  i ništa nije zadržavao.
 • 20:08 - 20:12
  Vidimo to u sledećem stihu
  (Dela 20:27):
 • 20:12 - 20:20
  "Jer nisam oklevao da vam objavim
  celokupnu Božju volju."
 • 20:20 - 20:25
  Ako oklevate da saopštite
  celu istinu,
 • 20:25 - 20:28
  jer se plašite šta će ljudi reći,
 • 20:30 - 20:35
  onda ne možete reći kao Pavle:
  Nevin sam, kada se radi o njihovoj krvi.
 • 20:35 - 20:37
  Ne, njihova krv biće na našim rukama.
 • 20:37 - 20:41
  Biblija je veoma jasna,
  da mi imamo odgovornost.
 • 20:41 - 20:45
  Kada znate šta je istina,
  a ne činite to, činite greh.
 • 20:45 - 20:48
  Dakle, pitanje je:
  Je li ovo istina?
 • 20:48 - 20:51
  Proverite. Nisu to moje reči.
  Ne radi se o ovoj knjizi.
 • 20:51 - 20:56
  Radi se o Isusovim rečima, Luki 10,
  i svemu što Isus govori.
 • 20:56 - 21:00
  Ako je ovo istina,
  to je istina za vas.
 • 21:00 - 21:05
  Ako je istina za vas, istina je i za
  te ljude oko vas.
 • 21:05 - 21:09
  I ako zaista volite te ljude oko vas,
 • 21:09 - 21:12
  onda uradite pravu stvar
  i dajte im istinu,
 • 21:12 - 21:16
  i dajte im mogućnost
  da slede istinu.
 • 21:16 - 21:21
  Ako vam treba pomoć sa ovim, obavestite nas.
  Tu smo da vam pomognemo.
 • 21:21 - 21:23
  Imamo tako mnogo sredstava.
 • 21:23 - 21:28
  Imamo naše besplatne filmove na TLRmovie.com.
  Tri besplatna filma koja će vas blagosloviti
 • 21:28 - 21:31
  i crkvu. Ne radi se o "Poslednjoj reformaciji".
 • 21:31 - 21:34
  Molim vas, ne radi se o "Poslednjoj reformaciji".
  Radi se o Kraljevstvu.
 • 21:34 - 21:37
  Imamo i škole.
  Dobrodošli ste.
 • 21:37 - 21:40
  Imamo pastore i lidere u našoj školi.
 • 21:40 - 21:44
  Upravo sam objavio jedno učenje
 • 21:44 - 21:48
  sa pastorom koji me je intervjuisao,
  koji je bio u našoj školi,
 • 21:48 - 21:53
  koji je mnogo blagosloven time
  što je bio u našoj školi.
 • 21:53 - 21:56
  Tu smo da bismo vam pomogli.
  Radi se o Kraljevstvu.
 • 21:56 - 22:01
  Želim reći: Svi mi radimo na istome -
  Kraljevstvu Božjem.
 • 22:01 - 22:05
  Radimo zajedno. Pustite da vam
  pomognemo tamo gde vam treba pomoć.
 • 22:05 - 22:10
  Možemo vam poslati ljude koji će vam
  pomoći, ne da napravite TLR tu gde ste,
 • 22:10 - 22:14
  već da vam pomognu da budete poslušni
  pozivu koji vam je Isus dao.
 • 22:14 - 22:18
  Ako želite knjige,
  da biste iz svima razdelili,
 • 22:18 - 22:22
  pošaljite nam i-mejl i daćemo vam
  vrlo dobru cenu.
 • 22:22 - 22:24
  Naravno, svi mogu poslati i-mejl
 • 22:24 - 22:26
  i dobiće e-knjigu besplatno.
 • 22:26 - 22:30
  Želimo da se ova reč proširi.
 • 22:30 - 22:32
  Želimo da raste Kraljevstvo Božje.
 • 22:32 - 22:37
  I ako uzrastate, a mi smo bili deo
  blagoslova koji vam je pomogao u tome,
 • 22:37 - 22:39
  uzbuđeni smo zbog toga.
 • 22:39 - 22:43
  Nismo tu da bismo sve kontrolisali i sve
  podredili našoj službi, itd.
 • 22:43 - 22:45
  Radi se o Kraljevstvu.
 • 22:45 - 22:48
  Ali želimo vam reći:
  Dajte da vam pomognemo.
 • 22:48 - 22:50
  Stojmo zajedno.
 • 22:50 - 22:54
  Uzmimo ovaj poziv koji nam je
  Isus dao,
 • 22:54 - 23:00
  i vi, kao lideri, počnite da opremate
  ljude u vašoj crkvi da izvršavaju ovaj poziv.
 • 23:00 - 23:04
  Vi ćete videti mnogo više ploda
  iz toga.
 • 23:04 - 23:06
  Oni će videti mnogo više ploda
  u svom životu.
 • 23:06 - 23:09
  Crkva će videti mnogo više ploda,
 • 23:09 - 23:13
  a svi mi izvršavamo Božju volju
  i poziv koji nam je Isus dao.
 • 23:13 - 23:18
  Bog vas blagoslovio. Molim vas,
  kontaktirajte nas preko thelastreformation.com,
 • 23:18 - 23:21
  ako ima nečega u čemu bismo vam
  mogli pomoći.
 • 23:21 - 23:23
  Dobrodošli ste da dođete k nama,
  kada smo napolju.
 • 23:23 - 23:24
  Zdravo!
 • 23:27 - 23:28
  Isusov poziv
Title:
Dear Pastors And Leaders - Let Us Help You - Let's see an awakening like never before!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
23:34

Serbian, Latin subtitles

Revisions Compare revisions