Return to Video

Dear Pastors And Leaders - Let Us Help You - Let's see an awakening like never before!

 • 0:02 - 0:04
  De oproep van Jezus
 • 0:05 - 0:11
  Welkom bij deze les 25 genaamd
  'Dear Pastors and Leaders'.
 • 0:11 - 0:13
  In deze videoserie en
  ook in mijn boek hier.
 • 0:13 - 0:17
  Heb ik een heel hoofdstuk
  gewijd, een hele video,
 • 0:18 - 0:21
  voor jullie die
  voorgangers en leiders zijn.
 • 0:21 - 0:25
  En ik wil jullie, voorgangers en
  leiders, welkom heten in deze video,
 • 0:25 - 0:29
  omdat ik met je wil praten.
  Ik wil mijn hart met je delen.
 • 0:29 - 0:34
  Allereerst wil ik zeggen dat wij als
  leiders een verantwoordelijkheid hebben.
 • 0:35 - 0:39
  En onze belangrijkste verantwoordelijkheid,
  als het gaat om de kerk,
 • 0:39 - 0:43
  is mensen te leren wat
  Jezus heeft geboden.
 • 0:43 - 0:47
  Wij, als leiders, moeten
  onderwijzen wat Jezus heeft geboden.
 • 0:48 - 0:50
  Alles wat Hij heeft geboden.
 • 0:50 - 0:53
  Inclusief wat we hier in
  Lukas hoofdstuk 10 zien.
 • 0:53 - 0:55
  Als je een voorganger of
  leider van een kerk bent,
 • 0:55 - 0:59
  en je hebt uitgelegd, uitgelegd,
  uitgelegd, zondag na zondag,
 • 0:59 - 1:04
  maar op een punt niet
  heb gekeken naar Lucas 10,
 • 1:04 - 1:06
  dan ontbreekt er iets.
 • 1:06 - 1:09
  We moeten Jezus'
  woorden onderwijzen.
 • 1:09 - 1:13
  En onthoud wat ik zei in het
  begin van deze videoserie,
 • 1:13 - 1:16
  dat er de kerk, de
  missie en Christus was,
 • 1:16 - 1:20
  maar dit is hoe velen
  ernaar kijken: Eerst de kerk,
 • 1:20 - 1:22
  de missie tweede
  en Christus later.
 • 1:22 - 1:24
  Maar we moeten
  bij Jezus beginnen.
 • 1:25 - 1:28
  We moeten beginnen
  met wie Christus is,
 • 1:28 - 1:31
  wat Christus ons heeft
  opgedragen te doen,
 • 1:31 - 1:35
  en hoe we dan de missie doen
  zoals Hij ons heeft opgedragen,
 • 1:35 - 1:38
  en dan eindigen we
  uiteindelijk met de kerk.
 • 1:39 - 1:43
  Ik wil je er ook aan herinneren, die
  voorgangers en leiders zijn in de kerk,
 • 1:43 - 1:48
  dat de mensen in de
  kerk jou niet toebehoren.
 • 1:49 - 1:52
  Ze zijn niet van mij.
  Ze zijn niet van ons.
 • 1:52 - 1:55
  Ik vind het jammer
  dat ik dat moet zeggen,
 • 1:55 - 1:58
  maar het is zo gemakkelijk
  voor ons, als leiders,
 • 1:58 - 2:00
  om in een denkwijze te
  komen waar we denken,
 • 2:00 - 2:04
  dat die mensen in de kerk op de
  één of andere manier van ons zijn.
 • 2:05 - 2:06
  Maar dat doen ze niet.
 • 2:06 - 2:11
  En we moeten dat altijd onthouden
  en ons daaraan herinneren,
 • 2:11 - 2:16
  dat iedereen bij ons,
  ze zijn zelf geroepen,
 • 2:16 - 2:18
  niet alleen wij zijn geroepen,
 • 2:18 - 2:24
  maar ze zijn allemaal geroepen om
  bediening te doen en Jezus te gehoorzamen.
 • 2:24 - 2:28
  En onze taak als leiders is niet
  om bediening voor hen te doen.
 • 2:28 - 2:30
  Het is onze taak als
  leiders om hen uit te rusten,
 • 2:30 - 2:33
  en hen te helpen en
  vervolgens uit te sturen,
 • 2:33 - 2:37
  zodat ze naar buiten kunnen
  gaan en zelf bediening kunnen doen.
 • 2:37 - 2:39
  En ik weet dat het
  niet gemakkelijk is.
 • 2:39 - 2:41
  En ik kan me voorstellen
  dat sommigen van jullie,
 • 2:41 - 2:45
  die dit boek hebben gelezen,
  die deze videoserie hebben gezien,
 • 2:45 - 2:50
  sommige dingen die ik
  hier zeg, dagen je veel uit.
 • 2:51 - 2:56
  Ja, Torben, maar wat als die mensen
  het gewoon oppakken en uitgaan,
 • 2:56 - 2:57
  en een persoon van vrede vinden,
 • 2:57 - 2:59
  en weggaan, en daar beginnen
  een samenkomst te doen,
 • 2:59 - 3:02
  en we kunnen het op de een of
  andere manier niet beheersen,
 • 3:02 - 3:05
  wat als ze er niet klaar voor
  zijn, wat als het fout gaat?
 • 3:05 - 3:10
  Ik weet dat velen van jullie
  met veel vragen worstelen.
 • 3:10 - 3:14
  Ik weet dat velen van jullie worstelen
  met sommige dingen die ik zeg.
 • 3:14 - 3:17
  Hoe weet ik dat? Omdat
  ik er zelf ben geweest.
 • 3:18 - 3:20
  Ik heb met veel van
  dezelfde vragen geworsteld,
 • 3:20 - 3:25
  omdat ik naar je toe kom als
  iemand die al jaren leider in de kerk is,
 • 3:25 - 3:27
  die een voorganger is geweest.
 • 3:27 - 3:30
  En ik heb met veel van
  die vragen geworsteld.
 • 3:30 - 3:33
  En ook als ik naar Jezus'
  woorden begin te kijken,
 • 3:33 - 3:35
  en dingen die ik hier heb
  onderwezen, ik had zoiets van:
 • 3:35 - 3:38
  Oh nee, ik wil niet dat mensen
  gek worden en anarchie.
 • 3:38 - 3:43
  Ik wil heilige mensen. Ik wil niet dat mensen
  op deze manier de verkeerde kant op gaan.
 • 3:43 - 3:46
  En ik voelde die
  verantwoordelijkheid.
 • 3:46 - 3:50
  Maar ik wil nu ook gewoon
  zeggen, nu we dit al jaren doen,
 • 3:50 - 3:55
  en er zijn goede vruchten. Er
  zijn heel, heel goede vruchten.
 • 3:55 - 3:59
  En ik wil zeggen, één van
  de dingen, vele jaren geleden,
 • 4:00 - 4:04
  er was een man, hij vroeg
  me alles over controle,
 • 4:04 - 4:10
  omdat ik controleerde. Ik denk
  dat dat voor velen een probleem is,
 • 4:10 - 4:13
  omdat het zo gemakkelijk is, zonder
  het te weten, dat we de controle krijgen,
 • 4:13 - 4:15
  wij denken dat die
  schapen onze schapen zijn.
 • 4:15 - 4:20
  En we beheersen ze op een bepaalde manier,
  in plaats van te trainen en los te laten.
 • 4:20 - 4:23
  En ik herinner me een
  vriend die me vroeg:
 • 4:23 - 4:26
  Torben, wat is het werk
  van de Heilige Geest?
 • 4:28 - 4:32
  En ik zei: Dat is om mensen te herinneren
  aan zonde, rechtvaardigheid en oordeel,
 • 4:32 - 4:34
  en mensen herinneren aan
  Jezus' woorden, enzovoort.
 • 4:34 - 4:37
  Hij zei: Torben, hoe goed
  is de Heilige Geest daarin?
 • 4:37 - 4:39
  En ik zei: Hij is goed. De
  Heilige Geest is echt goed.
 • 4:39 - 4:43
  Hoe goed is de Heilige
  Geest? Hij is echt heel goed.
 • 4:44 - 4:47
  'Hoe doen jij en de Heilige
  Geest het?', Vroeg hij me.
 • 4:47 - 4:48
  En ik: Wat?
 • 4:48 - 4:50
  Hoe doen jij en de
  Heilige Geest het?
 • 4:50 - 4:53
  Doe jij 60% van het
  werk en Hij doet de 40%,
 • 4:53 - 4:56
  of doe je 40% en Hij doet 60%?
 • 4:56 - 4:59
  Toen hij me die vraag stelde,
  wist ik niet wat ik moest antwoorden.
 • 4:59 - 5:03
  En hij stelde me nog een vraag:
  Torben, wie is de beste leider op aarde?
 • 5:03 - 5:05
  Ik zei: Jezus Christus.
 • 5:05 - 5:08
  Ja, als Jezus Christus de
  beste leider op aarde was,
 • 5:08 - 5:14
  en Hij vertelde Zijn discipelen dat het beste
  wat Hij kon doen was om hen te verlaten,
 • 5:14 - 5:16
  en ze over te laten
  aan de Heilige Geest,
 • 5:16 - 5:18
  waarom denk je dan
  dat je zo belangrijk bent?
 • 5:19 - 5:22
  En hij stelde me die vragen.
 • 5:23 - 5:28
  Toen hij me die vragen stelde,
  begon het me uit te dagen, omdat...
 • 5:28 - 5:30
  Ik was bang. Ik was
  bang om los te laten.
 • 5:30 - 5:35
  Ik was bang om mensen gewoon aan
  te moedigen ermee aan de gang te gaan,
 • 5:35 - 5:38
  want wat als het fout gaat
  en wat als dit, en wat als dat?
 • 5:38 - 5:42
  Ik had veel controleproblemen
  en ik had veel angst.
 • 5:43 - 5:46
  Maar hij had gelijk.
  En vandaag zie ik het.
 • 5:46 - 5:51
  Ik zie dat de Heilige Geest in
  staat is, Hij is meer dan in staat.
 • 5:51 - 5:53
  Jezus is meer dan in staat.
 • 5:53 - 5:57
  En de vruchten die we zien zijn niet
  alleen bij veel mensen. We zien kwaliteit.
 • 5:57 - 6:00
  We zien dat mensen Christus
  volgen en discipelen worden.
 • 6:00 - 6:03
  Dus ik wil je aanmoedigen
  door hetzelfde te zeggen:
 • 6:03 - 6:05
  Wat is de taak van
  de Heilige Geest?
 • 6:06 - 6:09
  Je bent niet geroepen
  om de kerk te bouwen.
 • 6:09 - 6:13
  Je bent geroepen om discipelen te
  maken en Jezus zal de kerk bouwen.
 • 6:15 - 6:18
  Die kerel stelde me
  tegelijkertijd een vraag. Hij zei:
 • 6:19 - 6:24
  Torben, wat wil je? Wil je een
  kerk met 1000 mensen erin?
 • 6:24 - 6:28
  Of wil je 1000 kerken
  met elk 10 mensen erin?
 • 6:28 - 6:33
  En toen hij me die vraag stelde,
  was ik als... één kerk met 1000 is 1000.
 • 6:33 - 6:38
  1000 kerken met 10 is 10.000.
  Natuurlijk wil ik er dan 10.000.
 • 6:38 - 6:40
  En toen zei hij:
  Torben, wat wil je?
 • 6:40 - 6:43
  Wil je een kerk met 1000 mensen,
 • 6:43 - 6:47
  of wil je een beweging zien
  die de wereld verandert?
 • 6:49 - 6:53
  Toen die man die me dat jaren geleden
  vroeg, was het misschien, ik weet het niet,
 • 6:53 - 6:57
  dat is 12 jaar geleden misschien, lang
  geleden, ik herinner het me nu niet meer.
 • 6:57 - 7:00
  Maar het is enkele jaren geleden,
  vóór de 'Laatste Reformatie',
 • 7:00 - 7:03
  voor alles waar we nu in staan.
 • 7:03 - 7:07
  Wat wil ik? Wil ik een
  kerk met 1000 leden,
 • 7:07 - 7:10
  of wil ik een beweging
  die de wereld verandert?
 • 7:11 - 7:13
  En dat zette me aan het denken,
 • 7:13 - 7:17
  niet van wat ik
  had, maar wat wil ik,
 • 7:17 - 7:18
  wat wil God doen.
 • 7:19 - 7:22
  Niet wat ik heb, maar
  wat wil God doen.
 • 7:23 - 7:26
  En ik zei: Ja. Ja ik wil het.
 • 7:26 - 7:29
  Ik wil een beweging zien
  die de wereld verandert.
 • 7:29 - 7:32
  Het gaat niet om TLR.
  Het gaat over de mensen.
 • 7:32 - 7:34
  Het gaat over het
  Koninkrijk van God.
 • 7:34 - 7:38
  En ik zei: Ja, ik wil het,
  en ik ging deze kant op.
 • 7:38 - 7:43
  En ik heb een hoge, hoge prijs
  betaald om te zien wat we nu zien.
 • 7:43 - 7:46
  En dat doe ik nog steeds. Ik
  betaal nog steeds een hoge prijs.
 • 7:46 - 7:52
  Maar ik wil zeggen: Ik hou echt
  heel erg van de vruchten die ik zie.
 • 7:53 - 7:58
  Ik hou van de vrijheid die ik ervaar,
  want zelfs nu maak ik deel uit van iets,
 • 7:58 - 8:01
  dat veel groter is dan
  toen ik de kerk had.
 • 8:01 - 8:03
  Ik ervaar nu zoveel
  meer vrijheid,
 • 8:03 - 8:07
  dan toen ik voorganger was
  en probeerde de kerk te leiden.
 • 8:07 - 8:11
  Ik voel me nu vrij omdat het niet
  mijn Koninkrijk is, het is niet mijn visie.
 • 8:11 - 8:14
  Het is gewoon de oproep
  van Jezus en wat Hij doet.
 • 8:14 - 8:17
  En ik zie hoe de
  Heilige Geest werkt.
 • 8:17 - 8:23
  Dus de vrijheid is geweldig
  en de vruchten zijn geweldig.
 • 8:23 - 8:27
  Ik zou graag met je willen praten,
  voorgangers en leiders daarbuiten.
 • 8:28 - 8:29
  Ik weet dat je van Jezus houdt.
 • 8:29 - 8:33
  Ik weet dat je alles doet wat
  je doet omwille van de mensen,
 • 8:33 - 8:35
  omwille van God,
  omwille van het Koninkrijk.
 • 8:35 - 8:40
  Dit is wat ik denk dat je doet,
  dat zou ons hart moeten zijn.
 • 8:40 - 8:45
  Maar ik zou je nog steeds dezelfde
  vraag willen stellen die die man me stelde:
 • 8:45 - 8:48
  Wat wil je echt in je leven?
 • 8:48 - 8:50
  Of, wat heeft God je
  geroepen om te doen?
 • 8:50 - 8:54
  Wil je een kerk met 100
  mensen, 1000 mensen,
 • 8:54 - 8:59
  of wil je 100 kerken, 1000
  kerken met 10 in elke?
 • 8:59 - 9:05
  Of wil je een beweging
  zien die de wereld verandert?
 • 9:05 - 9:07
  Wil je deel uitmaken
  van het Koninkrijkswerk,
 • 9:07 - 9:11
  het Koninkrijk van God
  dat de wereld verandert?
 • 9:13 - 9:16
  Wat wil je? Wil je
  dit gehoorzamen?
 • 9:16 - 9:19
  Wil je dit leven ervaren waar
  we het over hebben gehad?
 • 9:19 - 9:23
  Als je het wilt, dan is het jouw
  beslissing en dan moet je 'ja' zeggen,
 • 9:23 - 9:26
  aan de oproep die Jezus
  heeft gegeven, zoals iedereen.
 • 9:26 - 9:28
  Je moet 'ja' zeggen.
 • 9:28 - 9:31
  En je moet er een prijs voor
  betalen, net als iedereen.
 • 9:31 - 9:34
  En ik wil je, als voorgangers
  en leiders, garanderen,
 • 9:34 - 9:38
  dat dit niet gemakkelijk zal
  zijn, maar wel verbazingwekkend,
 • 9:38 - 9:41
  en er gaan veel vruchten zijn.
 • 9:42 - 9:45
  Ik moedig je echt aan om de
  oproep van Jezus te volgen. Waarom?
 • 9:45 - 9:47
  Omdat het vruchtbaar
  is en er vrijheid is.
 • 9:49 - 9:51
  Ik wil dat je het
  voor jezelf doet,
 • 9:51 - 9:54
  en ik wil dat je het doet
  voor de mensen om je heen,
 • 9:54 - 9:55
  en voor de oogst.
 • 9:55 - 10:01
  Onze focus is Christus en Zijn
  wil doen, en dan doet Hij de rest.
 • 10:03 - 10:07
  We lezen in het boek
  Handelingen 2:47:
 • 10:07 - 10:13
  'En de Heer voegde dagelijks degenen
  die gered werden toe aan hun aantal.'
 • 10:13 - 10:18
  De Heer voegde dagelijks
  degenen toe die werden gered.
 • 10:18 - 10:22
  Onze focus is om te doen waarvoor
  Christus ons heeft geroepen,
 • 10:22 - 10:26
  en dan zien we dat Hij mensen zal
  toevoegen die gered zullen worden.
 • 10:26 - 10:30
  God doet het. Jezus
  bouwt Zijn kerk.
 • 10:30 - 10:33
  Ik weet niet waar je nu bent,
 • 10:33 - 10:35
  als een voorganger
  of als een leider.
 • 10:35 - 10:39
  Ik weet niet van welke
  kerkgenootschap je deel uitmaakt.
 • 10:39 - 10:42
  Ik weet niet of
  je deel uitmaakt,
 • 10:42 - 10:46
  van iets waar het de nieuwe
  wijn en de nieuwe wijnzak is,
 • 10:46 - 10:50
  of je maakt meer deel uit
  van een soort oude wijnzak,
 • 10:50 - 10:54
  als je in een heel, heel
  traditionele kerk bent.
 • 10:55 - 10:59
  Kort geleden had ik een bijeenkomst in
  Florida en daar ontmoette ik een voorganger.
 • 10:59 - 11:02
  Hij was een voorganger
  van een grote kerk,
 • 11:02 - 11:04
  en hij hield van wat hij
  zag in onze samenkomsten.
 • 11:04 - 11:09
  Hij hield van de vruchten en ging
  ermee weg en ging naar de kerk,
 • 11:09 - 11:12
  en hij begon vruchten te zien.
  Hij begon velen gedoopt te zien,
 • 11:12 - 11:13
  bevrijd te worden, de
  Heilige Geest te ontvangen.
 • 11:13 - 11:17
  Hij begon dingen te zien, die
  hij nog nooit eerder heeft gezien.
 • 11:17 - 11:22
  Maar hij herkende ook dat het
  systeem waarin hij in die kerk was,
 • 11:23 - 11:27
  onder de andere voorgangers
  en leiders in dat kerknetwerk,
 • 11:27 - 11:31
  dat ze niet klaar waren om te
  veranderen. Ze wilden het niet.
 • 11:31 - 11:35
  En die voorganger verliet
  eigenlijk de kerk uiteindelijk.
 • 11:35 - 11:38
  Waarom? Omdat hij het
  heeft geproefd en hij het wilde.
 • 11:38 - 11:41
  Hij zag goede vruchten
  en daar wil hij meer van.
 • 11:43 - 11:45
  Misschien ben je
  zoals deze voorganger.
 • 11:45 - 11:49
  Misschien ben je op een plek waar
  je zo vastzit, en je ernaar verlangt,
 • 11:49 - 11:53
  en je zou moeten proberen deze
  nieuwe wijn in de oude wijnzak te doen,
 • 11:53 - 11:56
  maar misschien ben je daar
  waar het tijd is om verder te gaan.
 • 11:57 - 11:59
  Je kunt het niet
  meer veranderen.
 • 11:59 - 12:03
  Of laten we het op een andere manier
  zeggen, of komen met een ander voorbeeld.
 • 12:03 - 12:05
  In Florida ontmoette ik
  een andere voorganger.
 • 12:05 - 12:09
  Hij had een kerk en hij verzamelde
  50 van zijn leden in de kerk.
 • 12:09 - 12:11
  En hij vroeg me
  om te komen trainen.
 • 12:12 - 12:15
  En ik trainde hoe zieken te
  genezen, demonen uit te drijven,
 • 12:15 - 12:17
  geleid te worden door de Heilige
  Geest, de persoon van vrede te vinden,
 • 12:17 - 12:21
  verkondig het evangelie,
  maak discipelen.
 • 12:21 - 12:25
  En we kwamen daar slechts drie
  dinsdagen en we werkten met de kerk.
 • 12:26 - 12:27
  En het was fantastisch.
 • 12:27 - 12:30
  We hebben daar een
  WhatsApp-groep opgezet, in de kerk,
 • 12:30 - 12:33
  en er kwamen getuigenissen
  binnen, getuigenissen kwamen binnen,
 • 12:33 - 12:35
  er kwamen getuigenissen binnen.
 • 12:35 - 12:37
  Wat was het resultaat?
 • 12:38 - 12:41
  Binnen een maand werden 30
  nieuwe mensen aan de kerk toegevoegd.
 • 12:41 - 12:45
  Dat was mooi. Er zijn
  nieuwe mensen toegevoegd.
 • 12:45 - 12:50
  Er waren ook zeven ouderen die
  vertrokken, omdat ze het niet leuk vonden.
 • 12:50 - 12:53
  Dit is hoe het altijd is.
 • 12:54 - 12:56
  Eén voorganger
  moest de kerk verlaten.
 • 12:56 - 13:01
  Een andere predikant zag in
  één maand 30 nieuwe mensen.
 • 13:01 - 13:07
  Ik weet niet waar je bent. Ik weet
  niet in welke achtergrond je zit,
 • 13:07 - 13:10
  maar ik weet dat
  dit de waarheid is.
 • 13:10 - 13:12
  En als dit de waarheid
  is, wat Jezus zegt.
 • 13:12 - 13:14
  We hebben een
  verantwoordelijkheid,
 • 13:14 - 13:17
  ongeacht hoe de mensen om
  ons heen die zullen ontvangen.
 • 13:19 - 13:22
  Waar moet je beginnen?
  Ik weet het niet.
 • 13:22 - 13:26
  Sommigen van jullie hebben
  nog een lange, lange weg te gaan.
 • 13:26 - 13:31
  Misschien zit je in een kerkgenootschap
  waar ze niet geloven in gaven,
 • 13:31 - 13:34
  dat gaven voor vandaag zijn,
  met de doop met de Heilige Geest.
 • 13:34 - 13:36
  In tongen spreken. Zieken
  genezen. Demonen uitwerpen.
 • 13:36 - 13:40
  Als je daar bent, heb je nog
  een lange, lange weg te gaan.
 • 13:40 - 13:46
  Maar ik moedig je aan - ga daarheen.
  Waarom? Omdat het de waarheid is.
 • 13:46 - 13:50
  Ik wil hier iets zeggen. Toen ik
  God vele jaren geleden ontmoette,
 • 13:51 - 13:55
  mijn vader keek me aan en zei: Torben,
  ik wil niet dat je naar de kerk gaat!
 • 13:56 - 14:00
  Ik wil niet dat je iets met Jezus
  en de Bijbel te maken hebt.
 • 14:01 - 14:03
  Ik keek naar mijn vader
  en ik hield van hem,
 • 14:03 - 14:06
  en omdat ik van hem
  hield, deed ik niet wat hij zei.
 • 14:06 - 14:08
  Maar daar was hij
  het niet mee eens.
 • 14:08 - 14:12
  Hij dacht dat ik rebels was
  en hij was zes jaar lang boos,
 • 14:12 - 14:16
  totdat ik hem tot Christus leidde, hem
  doopte in water en de Heilige Geest.
 • 14:16 - 14:17
  Nu is hij dood, thuis bij God.
 • 14:18 - 14:22
  En ik ben dankbaar dat ik
  geen compromis heb gesloten,
 • 14:22 - 14:24
  ook al was hij
  zes jaar lang boos.
 • 14:25 - 14:27
  Op de één of andere
  manier was het gemakkelijk.
 • 14:27 - 14:31
  Het was moeilijk, maar het was nog
  steeds gemakkelijk om te weten wat te doen,
 • 14:31 - 14:34
  toen mijn vader zei: Torben, ik wil
  niet dat je iets met God te maken hebt.
 • 14:34 - 14:40
  Waarom? Want vader, als ik Jezus
  niet krijg, wie kan het je dan geven?
 • 14:41 - 14:45
  En ik wil hetzelfde tegen je zeggen.
  Als je in een kerkgenootschap bent,
 • 14:45 - 14:49
  en ze geloven
  niet in de gaven...
 • 14:50 - 14:53
  het is op de één of andere
  manier gemakkelijk wat te doen.
 • 14:54 - 14:58
  Wat zou je moeten doen? Je
  moet gewoon doen wat goed is.
 • 14:58 - 15:05
  Je moet doen wat de Bijbel zegt, het
  maakt niet uit of ze het zullen ontvangen,
 • 15:05 - 15:07
  of als ze het gaan afwijzen.
 • 15:07 - 15:11
  Het maakt niet uit of er
  rellen en problemen zullen zijn.
 • 15:11 - 15:15
  Je moet doen wat goed is,
  want het is het juiste om te doen.
 • 15:15 - 15:17
  Omdat het de waarheid is.
 • 15:17 - 15:21
  Als je deze kant op gaat, zullen
  sommige mensen je erom haten,
 • 15:21 - 15:25
  maar ik garandeer je, veel meer
  mensen zullen erom van je houden.
 • 15:25 - 15:29
  Wij, als leiders, vooral als
  leiders, maar ieder van ons,
 • 15:29 - 15:31
  we kunnen niet iedereen behagen.
 • 15:31 - 15:33
  Laten we in plaats
  daarvan God behagen.
 • 15:33 - 15:36
  Laten we doen wat goed is,
  want het is het juiste om te doen,
 • 15:36 - 15:38
  omdat het de waarheid is.
 • 15:38 - 15:41
  En dan elke andere vraag:
  Ja, maar hoe zit het hiermee,
 • 15:41 - 15:44
  hoe zit dit, hoe zit dat,
  hoe zit het hiermee,
 • 15:44 - 15:46
  ze komen later. We
  beginnen met de waarheid.
 • 15:47 - 15:49
  Misschien ben je een voorganger
  of een leider in een modernere kerk,
 • 15:49 - 15:51
  die gelooft in de gaven,
 • 15:51 - 15:55
  maar waar ze helemaal
  niet over de zonde spreken,
 • 15:56 - 15:59
  en de doop is slechts een
  symbool. Ik zeg hetzelfde tegen je:
 • 16:00 - 16:03
  Doe wat goed is, want
  het is het juiste om te doen.
 • 16:04 - 16:08
  En waar je ook bent, ik zal zeggen:
  Begin altijd met het evangelie.
 • 16:09 - 16:14
  Want wat je zult zien als je
  het evangelie echt begrijpt,
 • 16:14 - 16:16
  en begint het
  evangelie te delen,
 • 16:16 - 16:19
  zul je versteld staan ​​hoeveel
  mensen er in de kerken zijn,
 • 16:19 - 16:21
  die niet volledig
  opnieuw geboren zijn.
 • 16:21 - 16:25
  Je denkt dat ze worstelen
  omdat ze het hart niet hebben,
 • 16:25 - 16:29
  om de Bijbel te lezen, ze verlangen niet
  naar vriendschap met andere gelovigen,
 • 16:29 - 16:33
  ze hebben geen enkel verlangen om
  andere mensen over Jezus te vertellen.
 • 16:33 - 16:37
  En je denkt: Oh, we moeten
  ze gewoon wat meer discipelen,
 • 16:37 - 16:39
  en sommige mensen, ja,
  moeten gediscipeld worden,
 • 16:39 - 16:42
  maar veel andere mensen moeten
  eigenlijk gewoon opnieuw geboren worden.
 • 16:43 - 16:45
  Want als ze volledig
  hun zonde zien,
 • 16:45 - 16:47
  en volledig erkennen
  dat ze verloren waren,
 • 16:47 - 16:49
  en berouw hebben en volledig
  opnieuw geboren worden,
 • 16:50 - 16:55
  kom op, het verlangen naar
  vriendschap met andere gelovigen,
 • 16:55 - 16:57
  het verlangen om een
  ​​heilig leven te leiden,
 • 16:57 - 16:59
  het verlangen om mensen
  over God te vertellen,
 • 16:59 - 17:01
  dit alles gaat van nature komen.
 • 17:02 - 17:04
  Dus, ik zou zeggen,
  waar je ook bent,
 • 17:04 - 17:07
  sluit nooit een compromis
  met het evangelie.
 • 17:07 - 17:10
  Neem de tijd om het
  evangelie te delen.
 • 17:10 - 17:16
  Dan moedig ik je aan die in een kerk
  zijn, als je kunt, begin met weinigen.
 • 17:16 - 17:20
  Het is niet altijd gemakkelijk. Het hangt
  er natuurlijk van af hoe groot de kerk is,
 • 17:20 - 17:23
  maar het is erg moeilijk
  om een ​​grote kerk te hebben,
 • 17:23 - 17:25
  en die dan gewoon
  zo te veranderen.
 • 17:25 - 17:30
  Vind de weinigen. Er is altijd 10,
  15% van de kerk, die meer willen,
 • 17:30 - 17:33
  die verlangen. Vind die
  mensen. Begin ermee.
 • 17:33 - 17:35
  Laat ze het boek lezen.
 • 17:35 - 17:36
  Doorloop met hen het onderwijs.
 • 17:36 - 17:40
  Laat ze begrijpen waar
  deze oproep over gaat,
 • 17:40 - 17:44
  en laat ze het dan
  beleven, getuigenissen zien,
 • 17:44 - 17:48
  uitgaan, de persoon van vrede
  vinden, mensen naar Christus leiden.
 • 17:48 - 17:51
  Begin met de
  weinigen die het willen.
 • 17:51 - 17:55
  En laat dan die weinigen naar de
  kerk komen in een grotere bijeenkomst,
 • 17:55 - 17:56
  en deel de getuigenissen.
 • 17:57 - 18:02
  En wat je zult zien is dat
  wanneer de 'normale' kerkgangers,
 • 18:02 - 18:05
  die 10, 15 jaar in de kerk zitten,
  zonder echt vrucht te dragen,
 • 18:05 - 18:08
  beginnen plotseling
  veel vruchten te dragen,
 • 18:08 - 18:10
  en beginnen te getuigen
  over Jezus en de verandering,
 • 18:10 - 18:15
  en dan gebruik je ze om op het
  podium te komen, en deel hun getuigenis.
 • 18:15 - 18:17
  Dan begint het snel te gaan.
 • 18:17 - 18:20
  Want dan denken de mensen
  niet: Ja, jij bent de voorganger.
 • 18:20 - 18:22
  Je kunt er gemakkelijk
  over praten.
 • 18:22 - 18:26
  Maar als ze zien dat hun vrienden in
  de kerk het beginnen toe te passen,
 • 18:27 - 18:30
  beginnen sommigen jaloers te
  worden. En meer mensen willen het.
 • 18:30 - 18:33
  En meer mensen willen het.
  En meer mensen willen het.
 • 18:33 - 18:36
  En plotseling verander
  je de hele sfeer in de kerk.
 • 18:36 - 18:39
  Maar het spijt me te moeten
  zeggen dat je heel vaak zult eindigen,
 • 18:39 - 18:44
  met een groep mensen die het niet willen,
  want daar hadden ze zich niet voor aangemeld.
 • 18:44 - 18:49
  Ze zijn om vele redenen in de kerk en
  een daarvan is om Christus niet te volgen,
 • 18:49 - 18:54
  om alles op te geven. Je
  moet dus de kosten tellen.
 • 18:55 - 18:58
  En misschien zullen sommige
  mensen de kerk verlaten.
 • 18:58 - 19:01
  Of iets anders.
 • 19:01 - 19:03
  Ik weet het niet,
  maar ik weet één ding.
 • 19:03 - 19:07
  Ik weet dat als je het goede
  doet, je het gevoel hebt dat je leeft,
 • 19:07 - 19:11
  je zult deel uitmaken van niet alleen het
  starten van een kleine kerk of een grote kerk.
 • 19:11 - 19:13
  Je maakt deel uit van
  het Koninkrijk van God.
 • 19:13 - 19:16
  Dus ik wil je daar
  echt uitdagen.
 • 19:16 - 19:19
  Wees niet bang. Wees niet bang.
 • 19:19 - 19:22
  Doe wat goed is, want
  het is het juiste om te doen.
 • 19:22 - 19:26
  Je hebt gehoord, je hebt gezien en
  nu heb je een verantwoordelijkheid.
 • 19:27 - 19:32
  Paulus in Handelingen 20:26
  zei: 'Daarom verklaar ik u vandaag,
 • 19:32 - 19:36
  dat ik onschuldig ben aan
  het bloed van een van jullie.'
 • 19:37 - 19:41
  Waarom zei Paulus dat? Waarom
  zei Paulus tegen de mensen:
 • 19:41 - 19:48
  'Ik verklaar u vandaag dat ik onschuldig
  ben aan het bloed van een van u.'
 • 19:48 - 19:53
  Paulus zei het omdat hij als leider
  wist dat hij een verantwoordelijkheid had,
 • 19:54 - 19:57
  voor die mensen die God
  hem heeft toevertrouwd.
 • 19:58 - 20:01
  Paulus zei dat hij
  onschuldig was omdat,
 • 20:02 - 20:04
  hij heeft de hele waarheid
  van God verkondigd,
 • 20:04 - 20:07
  en hij hield niets achter.
 • 20:07 - 20:12
  En we kunnen dat zien in het volgende
  vers, omdat het volgende vers dit zegt:
 • 20:12 - 20:20
  'Want ik heb niet geaarzeld om u de
  hele wil van God bekend te maken.'
 • 20:20 - 20:25
  Als je aarzelt om de
  hele waarheid te vertellen,
 • 20:25 - 20:28
  omdat je bang bent wat
  mensen zullen zeggen,
 • 20:30 - 20:35
  dan kun je niet zeggen zoals Paulus: Ik
  ben onschuldig, als het gaat om hun bloed.
 • 20:35 - 20:37
  Nee, hun bloed zal
  aan onze handen zijn.
 • 20:37 - 20:41
  De Bijbel is heel duidelijk dat we
  een verantwoordelijkheid hebben.
 • 20:41 - 20:45
  Als je weet wat de waarheid is,
  en je doet het niet, dan zondig je.
 • 20:45 - 20:48
  De vraag is dus:
  Is dit de waarheid?
 • 20:48 - 20:51
  Controleer het. Het zijn niet mijn
  woorden. Het gaat hier niet om het boek.
 • 20:51 - 20:56
  Het gaat over Jezus' woorden,
  Lucas 10, en alles wat Jezus zegt.
 • 20:56 - 21:00
  Als dit de waarheid is, is
  het de waarheid voor jou.
 • 21:00 - 21:05
  Als het de waarheid voor jou is, is het ook
  de waarheid voor die mensen om je heen.
 • 21:05 - 21:08
  En als je echt van die
  mensen om je heen houdt,
 • 21:09 - 21:12
  dan doe je wat goed is
  en geef je ze de waarheid,
 • 21:12 - 21:16
  en geef ze de kans om
  de waarheid te volgen.
 • 21:16 - 21:21
  Als je hierbij hulp nodig hebt, laat het
  ons dan weten. We zijn er om je te helpen.
 • 21:21 - 21:23
  We hebben zoveel middelen.
 • 21:23 - 21:26
  We hebben onze gratis
  films op TLRmovie.com.
 • 21:26 - 21:29
  Drie gratis films die je tot
  zegen kunnen zijn en je kerk.
 • 21:29 - 21:31
  En het gaat niet om TLR.
 • 21:31 - 21:34
  Alsjeblieft, het gaat niet om
  TLR. Het gaat over het Koninkrijk.
 • 21:34 - 21:37
  We hebben ook scholen. Je
  bent welkom om mee te doen.
 • 21:37 - 21:40
  We hebben verschillende
  voorgangers en leiders op onze school.
 • 21:40 - 21:44
  Ik heb zojuist een
  onderwijs gegeven,
 • 21:44 - 21:48
  met een voorganger die mij
  interviewde, die op onze school zat,
 • 21:48 - 21:53
  en die zoveel, veel zegeningen
  kreeg door op onze school te zijn.
 • 21:53 - 21:56
  We zijn er om je te helpen. Het
  draait allemaal om het Koninkrijk.
 • 21:56 - 22:00
  Ik wil hier zeggen: We werken allemaal
  aan hetzelfde: Het Koninkrijk van God.
 • 22:01 - 22:05
  Laten we samenwerken. Laat ons je helpen als
  er gebieden zijn waar je wilt dat we helpen.
 • 22:05 - 22:10
  We kunnen mensen sturen die je kunnen
  helpen, niet om TLR te bouwen waar je bent,
 • 22:10 - 22:14
  maar om je te helpen de oproep te
  gehoorzamen die Jezus je heeft gegeven.
 • 22:14 - 22:18
  Als je boeken wilt hebben
  om aan iedereen te geven,
 • 22:18 - 22:21
  stuur ons een e-mail en we kunnen
  je een zeer goede deal bezorgen.
 • 22:21 - 22:24
  En natuurlijk is iedereen
  welkom om een ​​e-mail te sturen,
 • 22:24 - 22:26
  en je kunt het
  e-book gratis krijgen.
 • 22:26 - 22:30
  We willen gewoon dat
  dit woord wordt verspreid.
 • 22:30 - 22:32
  We willen dat het
  Koninkrijk van God groeit.
 • 22:32 - 22:37
  En als je groeit, en we hebben deel
  uitgemaakt van de zegen die je hielp groeien,
 • 22:37 - 22:38
  zijn we enthousiast.
 • 22:38 - 22:43
  En we zijn er niet om te controleren en
  onder onze bediening te brengen, enzovoort.
 • 22:43 - 22:45
  Het gaat echt om het Koninkrijk.
 • 22:45 - 22:50
  Maar we willen zeggen: Laten we
  je helpen. Laten we samen staan.
 • 22:50 - 22:53
  Laten we deze oproep aannemen
  die Jezus ons heeft gegeven,
 • 22:53 - 22:58
  en jullie, als leiders, begin de
  mensen in je kerk toe te rusten,
 • 22:58 - 23:00
  om deze oproep te gehoorzamen.
 • 23:00 - 23:04
  Je zult er zoveel meer
  vruchten in je leven door zien.
 • 23:04 - 23:06
  Ze zullen zoveel meer
  vruchten in hun leven zien.
 • 23:06 - 23:08
  De kerk zal zoveel
  meer vruchten zien,
 • 23:09 - 23:13
  en we doen allemaal de wil van God en
  de oproep die Jezus ons heeft gegeven.
 • 23:13 - 23:14
  God zegent je.
 • 23:14 - 23:18
  En neem alsjeblieft contact met ons op
  via onze website thelastreformation.com,
 • 23:18 - 23:20
  als er iets is waar we
  je mee kunnen helpen.
 • 23:20 - 23:23
  Je bent van harte welkom om ons
  te ontmoeten wanneer we daar zijn.
 • 23:23 - 23:24
  Tot ziens!
 • 23:27 - 23:28
  De oproep van Jezus
Title:
Dear Pastors And Leaders - Let Us Help You - Let's see an awakening like never before!
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
23:34

Dutch subtitles

Revisions