YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Finnish subtitles

← Mitä on omaisuus?

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 10 created 12/13/2019 by knns.

 1. A niin kuin Anarkia:
  Omaisuus
 2. Omaisuuden suhteen anarkistit ovat
  todella ansainneet maineensa.
 3. "Oho ne smäshhii tota Starbucksia!"
 4. "Voi luoj-"
 5. "Gangsteri."
 6. "Wouuuuuu!"
 7. Kohdistettua vandalismia ja sabotaasia käytetään
  usein liberaalien, poliitikkojen ja valtamedian
 8. puheissa maalaamaan kuvaa anarkismista
  pelkkänä järjettömänä huliganismina.
 9. Mutta näissä pienimuotoisissa vahingonteoissa on
  kyse enemmästä kuin vain pinnallisista
 10. raivonpurkauksista tai ritualistisesta
  kilvoittelusta näyteikkunoiden kanssa.
 11. Ne ovat osa laajempaa hyökkäystä valtion
  ja kapitalismin filosofisia sekä laillisia
 12. perusteita vastaan
 13. Varhainen anarkisti Pierre-Joseph Proudhon
  summasi tämän jännitteen yli 175 vuotta sitten
 14. fraasilla "omaisuus on varkautta".
 15. Kaikki valtarakennelmat perustuvat
  jollekkin ideologialle.
 16. Jaettu usko tähän ideologiaan pitää
  nämä rakennelmat pystyssä.
 17. Yhteiskunnallinen kontrolli perustellaan
  kapitalismissa yksityisomaisuuden illuusiolla
 18. ja niin kutsuttujen "vapaiden
  markkinoiden" pyhyydellä.
 19. Kaikki pyrkimykset tämän logiikan haastamiseksi
  synnyttävät vastareaktion systeemin
  indoktrinoiduissa kannattajissa
 20. sekä kiinnittävät valtion repressiivisten
  ja rekuperatiivisten toimijoiden huomion.
 21. Mutta kuten vanha sananlaskukin kuuluu...
  rapatessa roiskuu.
 22. Eikä kapitalismia varmasti kaadeta
  kajoamatta kenenkään juttuihin
 23. Joten... mitä se omaisuus oikein on?
 24. Ja mitä anarkisteilla on sitä vastaan?
 25. Omaisuus on juridinen käsite jolla
  määritellään omistamista ja hallintaa.
 26. Sen säännöt ovat niin olennainen osa
  elämiämme, että on helppo unohtaa
 27. niiden olevan alati muutoksessa,
  ottaen moninaisia eri muotoja
 28. ihmiskunnan historiassa.
 29. Kolmen Tulen Konfederaation valtiottomista
  Anishinaabeista valtaviin, valtion hallinnoimiin
 30. yrityksiin Neuvostoliitossa, ovat erot omaisuus-
  käsityksissä perustavanlaatuisesti
 31. muovanneet yhteiskunnallisia suhteita,
  kulttuurin kehittymistä,
 32. sekä tapoja vallalla ja auktoriteetilla
  toimia yhteiskunnassa
 33. Suurimmassa osassa maailmaa kansalliset
  ja kulttuurilliset erot ovat enää
 34. paikallisia variaatioita yhtenäisessä,
  globaalissa kapitalistisessa taloudessa.
 35. Tämän imperiumin hallitseva ideologia on
  konsumeristinen individualismi, maailmankuva
 36. joka näkee yritysten hallitseman yksityis-
  omaisuuden järjestelmän synonyyminä
 37. valinnanvapaudelle... tai vapaudelle itselleen.
 38. Asian laita ei ole tietenkään aina
  ollut tällainen.
 39. Kapitalismi syntyi Euroopassa, jossa
  vaurastuvat maanomistajat,
 40. kauppiaat ja pankkiirit alkoivat hiljalleen
  purkaa ja korvata aiempaa feodaalijärjestelmää
 41. Ennen tätä, suurinta osaa maasta ja
  luonnonvaroista joita tarvittiin ihmisten
 42. selviytymiseen pidettiin yhteismaina,
  jolloin niitä ei omistanut kukaan.
 43. Jopa niissä kristityissä maanviljelys-yhteiskunnissa
  joista kapitalismi syntyi, käsitettiin maan ja
 44. kaikkien luonnon antimien kuuluvan Jumalalle.
  Sitä vain hallinnoitiin hänen edustajiensa
 45. kirkon ja kuninkaiden toimesta.
 46. Vaihdoksen kapitalismiin teki mahdolliseksi
  laaja-alainen tuotteistaminen.
 47. Tämä prosessi, jota Marxistit kutsuvat primitiiviseksi
  akkumulaatioksi, on käytännössä
 48. varastamista valtion luvalla
 49. Asioita joilla ei ollut rahallista arvoa
  muutettiin juridisesti tuotteiksi
 50. joita voi ostaa ja omistaa.
 51. Yellowknives Dene -alkuperäiskansaan kuuluva anti-
  koloniaalinen teoreetikko Glen Coulthard kuvaili sitä
 52. "epäkapitalististen elämänmuotojen väkivaltaiseksi
  muuntamiseksi kapitalistisiksi"
 53. Suuri aitaaminen alkoi todella 1400-luvun
  lopulla, kun hehtaari toisensa perään
 54. brittiläisiä yhteismaita hajotettiin ja
  tuotteistettiin erillisiksi maapaloiksi.
 55. Tämä tapahtui muuten samoihin aikoihin kun
  espanjalaiset ja portugalilaiset kauppiaat aloittivat
 56. uuden maailman valloituksen ja ryöstelyn.
 57. Osana murhanhimoista kolonisaatiotaan niin
  kutsutussa Amerikassa, eurooppalaiset uudisasukkaat
 58. pakottivat tähän uuteen maan yksityisomistamisen
  järjestelmään mukaan alkuperäiskansoja joilla oli
 59. hyvin erilainen käsitys omaisuudesta – sellainen
  jossa ihmiset kuuluvat maahan eikä toisinpäin.
 60. Tätä samaa tuotteistamisen koloniaalista prosessia
  sovellettiin seuraavaksi toisiin ihmisiin.
 61. Seuraavien vuosisatojen aikana eurooppalaiset
  orjakauppiaat kaappasivat Afrikassa miljoonia,
 62. pelkistivät heidät omaisuudeksi ja myivät
  massiivisten plantaasien omistajille.
 63. Tästä varastetusta maasta ja
  työvoimasta puristetut voitot
 64. lujittivat tuoreen kapitalisti-luokan
  vallan, ja niitä käytettiin
 65. ponnahduslautana yhä
  uusiin valloitussotiin.
 66. Näiden uusien Euro-Amerikkalaisen
  laajentumisen aaltojen myötä uusia maita aidattiin,
 67. uusia markkinoita luotiin, ja kapitalistiset
  yhteiskunnalliset suhteet levisivät
 68. ympäri maailman.
 69. Käsitykset omaisuudesta ja omistamisesta ovat
  kehittyneet vuosien varrella.
 70. Sisäänrakennetun kasvupakkonsa vuoksi
  kapitalismin on täytynyt jatkuvasti sopeutua
 71. ja vääntää itseään uuteen muotoon.
 72. Teknologian kehitys on mullistanut
  tuotteiden valmistuksen ja kuljettamisen
 73. samalla kun omistussuhteita on tehnyt
  sekavammiksi julkisten pörssiyhtiöiden,
 74. sijoitusvälineiden ja velkainstrumenttien
  kasvava merkitys.
 75. Tuotteistamisen logiikka on tehnyt uusia alue-
  valtauksia älyllisestä omaisuudesta
 76. geeneihin ja tietoon itseensä.
 77. Tämä on johtanut maailmaan, jossa melkein
  kaikki kuviteltavissa oleva on muunnettu
 78. omaisuudeksi, ja sen omistaminen keskittyy
  enenevässä määrin yhä pienemmälle piirille
 79. käsittämättömän rikkaita ihmisiä.
 80. Pienen vähemmistön harjoittaman
  hamstraamisen peilikuvana on räjähdysmäinen
 81. kasvu viheliäisessä köyhyydessä maailman
  enemmistön parissa.
 82. Öljy- ja kaivosyhtiöt palkkaavat globaalissa
  etelässä puolisotilaallisia tapporyhmiä ajamaan
 83. kodeistaan kokonaisia kyliä, kasvattaen
  maailman megaslummeja reilusti yli
 84. niiden luonnollisten rajojen.
 85. Samalla niin kutsutussa "kehittyneessä maailmassa"
  miljoonat ovat kodittomia samalla kun
 86. kymmenenkertainen määrä koteja seisoo tyhjillään,
  keräten hiljaa lisäarvoa kiinteistökauppiaille
 87. sekä julkisen sektorin eläkerahastojen
  omistamille sijoitusyhtiöille.
 88. Tätä syvään juurtunutta epätasa-arvoa suojelee
  sekä valtavassa määrin käytetty valtion väkivalta,
 89. että se sisäistetty yhteisen avuttomuuden
  tunne minkä tämä väkivalta on aiheuttanut.
 90. Mutta tällä fatalismilla on rajansa, ja monet näkevätkin
  tämän omaisuuden järjestelmän todellisen luonteen
 91. yhteiskunnallisena sotana,
  toimien sen mukaisesti.
 92. Anarkistit ovat ympäri maailmaa olleet urbaanien
  talonvaltausliikkeiden etunenässä
 93. murtautumassa tyhjiin rakennuksiin ja muuntamassa
  niitä sosiaalikeskuksiksi ja yhteisöllisiksi
 94. asumisprojekteiksi.
 95. Maaseudulla taas syrjäytettyjen pientilallisten
  yhteisöt ovat vallanneet yksityisiä ja valtion maita,
 96. puolustaen toinen toisiaan häätöjä
  vastaan. Samalla alkuperäiskansat ovat
 97. tarttuneet aseisiin, pysäyttäneet kehitysprojekteja
  sekä ajaneet siirtomaaherroja pois alueiltaan.
 98. Anarkistit ovat hioneet taitojaan
  väärentämällä henkilöllisyystodistuksia,
 99. rahaa ja matkasekkejä aseistettujen
  vastarintaliikkeiden käyttöön ympäri maailman
 100. Samalla toiset anarkistit, kuten Vallankumouksellisen
  Kamppailun toverit Kreikassa, ovat tehneet
 101. aseellisia pakkolunastuksia, ryöstäen pankkeja
  rahoittaakseen hyökkäyksensä valtiota vastaan.
 102. Anarkistiporukat ovat rynnänneet joukoilla
  ruokakauppoihin, vapauttaen tarpeeksi apetta
 103. koko korttelinsa ruokkimiseksi, kun taas
  toiset ovat murtautuneet aidatuille tonteille
 104. pystyttämään yhteisöpuutarhoja ja
  autonomisia puistoja.
 105. Anarkistisessa taistelussa on kyse ennen kaikkea
  kapitalismin vieraantuneiden ja riistävien
 106. yhteiskuntasuhteiden korvaamisesta uusilla
  solidaarisuuden ja keskinäisen avun suhteilla.
 107. Käytännössä meidän on epätuotteistettava elämämme,
  ja kaikki muukin mitä hyvään elämään tarvitaan.
 108. Se tarkoittaa yhteismaiden takaisin valtaamista...
  ja kaiken muunkin mitä he ovat meiltä varastaneet.