Return to Video

Mitä on omaisuus?

 • 0:02 - 0:06
  A niin kuin Anarkia:
  Omaisuus
 • 0:06 - 0:11
  Omaisuuden suhteen anarkistit ovat
  todella ansainneet maineensa.
 • 0:11 - 0:13
  "Oho ne smäshhii tota Starbucksia!"
 • 0:15 - 0:16
  "Voi luoj-"
 • 0:16 - 0:17
  "Gangsteri."
 • 0:17 - 0:18
  "Wouuuuuu!"
 • 0:18 - 0:24
  Kohdistettua vandalismia ja sabotaasia käytetään
  usein liberaalien, poliitikkojen ja valtamedian
 • 0:24 - 0:29
  puheissa maalaamaan kuvaa anarkismista
  pelkkänä järjettömänä huliganismina.
 • 0:30 - 0:36
  Mutta näissä pienimuotoisissa vahingonteoissa on
  kyse enemmästä kuin vain pinnallisista
 • 0:36 - 0:40
  raivonpurkauksista tai ritualistisesta
  kilvoittelusta näyteikkunoiden kanssa.
 • 0:43 - 0:47
  Ne ovat osa laajempaa hyökkäystä valtion
  ja kapitalismin filosofisia sekä laillisia
 • 0:47 - 0:49
  perusteita vastaan
 • 0:52 - 0:59
  Varhainen anarkisti Pierre-Joseph Proudhon
  summasi tämän jännitteen yli 175 vuotta sitten
 • 0:59 - 1:01
  fraasilla "omaisuus on varkautta".
 • 1:02 - 1:05
  Kaikki valtarakennelmat perustuvat
  jollekkin ideologialle.
 • 1:05 - 1:10
  Jaettu usko tähän ideologiaan pitää
  nämä rakennelmat pystyssä.
 • 1:10 - 1:16
  Yhteiskunnallinen kontrolli perustellaan
  kapitalismissa yksityisomaisuuden illuusiolla
 • 1:16 - 1:19
  ja niin kutsuttujen "vapaiden
  markkinoiden" pyhyydellä.
 • 1:20 - 1:25
  Kaikki pyrkimykset tämän logiikan haastamiseksi
  synnyttävät vastareaktion systeemin
  indoktrinoiduissa kannattajissa
 • 1:25 - 1:30
  sekä kiinnittävät valtion repressiivisten
  ja rekuperatiivisten toimijoiden huomion.
 • 1:31 - 1:35
  Mutta kuten vanha sananlaskukin kuuluu...
  rapatessa roiskuu.
 • 1:35 - 1:39
  Eikä kapitalismia varmasti kaadeta
  kajoamatta kenenkään juttuihin
 • 1:39 - 1:41
  Joten... mitä se omaisuus oikein on?
 • 1:42 - 1:44
  Ja mitä anarkisteilla on sitä vastaan?
 • 1:44 - 1:50
  Omaisuus on juridinen käsite jolla
  määritellään omistamista ja hallintaa.
 • 1:50 - 1:54
  Sen säännöt ovat niin olennainen osa
  elämiämme, että on helppo unohtaa
 • 1:54 - 1:59
  niiden olevan alati muutoksessa,
  ottaen moninaisia eri muotoja
 • 1:59 - 2:00
  ihmiskunnan historiassa.
 • 2:00 - 2:06
  Kolmen Tulen Konfederaation valtiottomista
  Anishinaabeista valtaviin, valtion hallinnoimiin
 • 2:06 - 2:11
  yrityksiin Neuvostoliitossa, ovat erot omaisuus-
  käsityksissä perustavanlaatuisesti
 • 2:11 - 2:16
  muovanneet yhteiskunnallisia suhteita,
  kulttuurin kehittymistä,
 • 2:16 - 2:19
  sekä tapoja vallalla ja auktoriteetilla
  toimia yhteiskunnassa
 • 2:20 - 2:24
  Suurimmassa osassa maailmaa kansalliset
  ja kulttuurilliset erot ovat enää
 • 2:24 - 2:28
  paikallisia variaatioita yhtenäisessä,
  globaalissa kapitalistisessa taloudessa.
 • 2:29 - 2:34
  Tämän imperiumin hallitseva ideologia on
  konsumeristinen individualismi, maailmankuva
 • 2:34 - 2:38
  joka näkee yritysten hallitseman yksityis-
  omaisuuden järjestelmän synonyyminä
 • 2:38 - 2:41
  valinnanvapaudelle... tai vapaudelle itselleen.
 • 2:42 - 2:44
  Asian laita ei ole tietenkään aina
  ollut tällainen.
 • 2:45 - 2:50
  Kapitalismi syntyi Euroopassa, jossa
  vaurastuvat maanomistajat,
 • 2:50 - 2:58
  kauppiaat ja pankkiirit alkoivat hiljalleen
  purkaa ja korvata aiempaa feodaalijärjestelmää
 • 2:58 - 3:01
  Ennen tätä, suurinta osaa maasta ja
  luonnonvaroista joita tarvittiin ihmisten
 • 3:01 - 3:06
  selviytymiseen pidettiin yhteismaina,
  jolloin niitä ei omistanut kukaan.
 • 3:06 - 3:13
  Jopa niissä kristityissä maanviljelys-yhteiskunnissa
  joista kapitalismi syntyi, käsitettiin maan ja
 • 3:13 - 3:18
  kaikkien luonnon antimien kuuluvan Jumalalle.
  Sitä vain hallinnoitiin hänen edustajiensa
 • 3:18 - 3:20
  kirkon ja kuninkaiden toimesta.
 • 3:21 - 3:26
  Vaihdoksen kapitalismiin teki mahdolliseksi
  laaja-alainen tuotteistaminen.
 • 3:26 - 3:32
  Tämä prosessi, jota Marxistit kutsuvat primitiiviseksi
  akkumulaatioksi, on käytännössä
 • 3:32 - 3:34
  varastamista valtion luvalla
 • 3:34 - 3:39
  Asioita joilla ei ollut rahallista arvoa
  muutettiin juridisesti tuotteiksi
 • 3:39 - 3:42
  joita voi ostaa ja omistaa.
 • 3:42 - 3:46
  Yellowknives Dene -alkuperäiskansaan kuuluva anti-
  koloniaalinen teoreetikko Glen Coulthard kuvaili sitä
 • 3:46 - 3:52
  "epäkapitalististen elämänmuotojen väkivaltaiseksi
  muuntamiseksi kapitalistisiksi"
 • 3:52 - 3:57
  Suuri aitaaminen alkoi todella 1400-luvun
  lopulla, kun hehtaari toisensa perään
 • 3:57 - 4:02
  brittiläisiä yhteismaita hajotettiin ja
  tuotteistettiin erillisiksi maapaloiksi.
 • 4:02 - 4:06
  Tämä tapahtui muuten samoihin aikoihin kun
  espanjalaiset ja portugalilaiset kauppiaat aloittivat
 • 4:06 - 4:09
  uuden maailman valloituksen ja ryöstelyn.
 • 4:10 - 4:15
  Osana murhanhimoista kolonisaatiotaan niin
  kutsutussa Amerikassa, eurooppalaiset uudisasukkaat
 • 4:15 - 4:20
  pakottivat tähän uuteen maan yksityisomistamisen
  järjestelmään mukaan alkuperäiskansoja joilla oli
 • 4:20 - 4:26
  hyvin erilainen käsitys omaisuudesta – sellainen
  jossa ihmiset kuuluvat maahan eikä toisinpäin.
 • 4:26 - 4:31
  Tätä samaa tuotteistamisen koloniaalista prosessia
  sovellettiin seuraavaksi toisiin ihmisiin.
 • 4:32 - 4:37
  Seuraavien vuosisatojen aikana eurooppalaiset
  orjakauppiaat kaappasivat Afrikassa miljoonia,
 • 4:37 - 4:44
  pelkistivät heidät omaisuudeksi ja myivät
  massiivisten plantaasien omistajille.
 • 4:44 - 4:48
  Tästä varastetusta maasta ja
  työvoimasta puristetut voitot
 • 4:48 - 4:52
  lujittivat tuoreen kapitalisti-luokan
  vallan, ja niitä käytettiin
 • 4:52 - 4:54
  ponnahduslautana yhä
  uusiin valloitussotiin.
 • 4:54 - 5:00
  Näiden uusien Euro-Amerikkalaisen
  laajentumisen aaltojen myötä uusia maita aidattiin,
 • 5:00 - 5:04
  uusia markkinoita luotiin, ja kapitalistiset
  yhteiskunnalliset suhteet levisivät
 • 5:04 - 5:06
  ympäri maailman.
 • 5:10 - 5:13
  Käsitykset omaisuudesta ja omistamisesta ovat
  kehittyneet vuosien varrella.
 • 5:13 - 5:19
  Sisäänrakennetun kasvupakkonsa vuoksi
  kapitalismin on täytynyt jatkuvasti sopeutua
 • 5:19 - 5:23
  ja vääntää itseään uuteen muotoon.
 • 5:23 - 5:28
  Teknologian kehitys on mullistanut
  tuotteiden valmistuksen ja kuljettamisen
 • 5:28 - 5:34
  samalla kun omistussuhteita on tehnyt
  sekavammiksi julkisten pörssiyhtiöiden,
 • 5:34 - 5:38
  sijoitusvälineiden ja velkainstrumenttien
  kasvava merkitys.
 • 5:38 - 5:43
  Tuotteistamisen logiikka on tehnyt uusia alue-
  valtauksia älyllisestä omaisuudesta
 • 5:43 - 5:47
  geeneihin ja tietoon itseensä.
 • 5:49 - 5:53
  Tämä on johtanut maailmaan, jossa melkein
  kaikki kuviteltavissa oleva on muunnettu
 • 5:53 - 5:58
  omaisuudeksi, ja sen omistaminen keskittyy
  enenevässä määrin yhä pienemmälle piirille
 • 5:58 - 6:00
  käsittämättömän rikkaita ihmisiä.
 • 6:02 - 6:07
  Pienen vähemmistön harjoittaman
  hamstraamisen peilikuvana on räjähdysmäinen
 • 6:07 - 6:11
  kasvu viheliäisessä köyhyydessä maailman
  enemmistön parissa.
 • 6:11 - 6:17
  Öljy- ja kaivosyhtiöt palkkaavat globaalissa
  etelässä puolisotilaallisia tapporyhmiä ajamaan
 • 6:17 - 6:23
  kodeistaan kokonaisia kyliä, kasvattaen
  maailman megaslummeja reilusti yli
 • 6:23 - 6:24
  niiden luonnollisten rajojen.
 • 6:25 - 6:30
  Samalla niin kutsutussa "kehittyneessä maailmassa"
  miljoonat ovat kodittomia samalla kun
 • 6:30 - 6:36
  kymmenenkertainen määrä koteja seisoo tyhjillään,
  keräten hiljaa lisäarvoa kiinteistökauppiaille
 • 6:36 - 6:40
  sekä julkisen sektorin eläkerahastojen
  omistamille sijoitusyhtiöille.
 • 6:41 - 6:47
  Tätä syvään juurtunutta epätasa-arvoa suojelee
  sekä valtavassa määrin käytetty valtion väkivalta,
 • 6:47 - 6:51
  että se sisäistetty yhteisen avuttomuuden
  tunne minkä tämä väkivalta on aiheuttanut.
 • 6:52 - 6:57
  Mutta tällä fatalismilla on rajansa, ja monet näkevätkin
  tämän omaisuuden järjestelmän todellisen luonteen
 • 6:57 - 7:00
  yhteiskunnallisena sotana,
  toimien sen mukaisesti.
 • 7:03 - 7:08
  Anarkistit ovat ympäri maailmaa olleet urbaanien
  talonvaltausliikkeiden etunenässä
 • 7:08 - 7:12
  murtautumassa tyhjiin rakennuksiin ja muuntamassa
  niitä sosiaalikeskuksiksi ja yhteisöllisiksi
 • 7:12 - 7:13
  asumisprojekteiksi.
 • 7:13 - 7:20
  Maaseudulla taas syrjäytettyjen pientilallisten
  yhteisöt ovat vallanneet yksityisiä ja valtion maita,
 • 7:20 - 7:24
  puolustaen toinen toisiaan häätöjä
  vastaan. Samalla alkuperäiskansat ovat
 • 7:24 - 7:30
  tarttuneet aseisiin, pysäyttäneet kehitysprojekteja
  sekä ajaneet siirtomaaherroja pois alueiltaan.
 • 7:33 - 7:37
  Anarkistit ovat hioneet taitojaan
  väärentämällä henkilöllisyystodistuksia,
 • 7:37 - 7:42
  rahaa ja matkasekkejä aseistettujen
  vastarintaliikkeiden käyttöön ympäri maailman
 • 7:43 - 7:48
  Samalla toiset anarkistit, kuten Vallankumouksellisen
  Kamppailun toverit Kreikassa, ovat tehneet
 • 7:48 - 7:53
  aseellisia pakkolunastuksia, ryöstäen pankkeja
  rahoittaakseen hyökkäyksensä valtiota vastaan.
 • 7:53 - 7:57
  Anarkistiporukat ovat rynnänneet joukoilla
  ruokakauppoihin, vapauttaen tarpeeksi apetta
 • 7:57 - 8:02
  koko korttelinsa ruokkimiseksi, kun taas
  toiset ovat murtautuneet aidatuille tonteille
 • 8:02 - 8:04
  pystyttämään yhteisöpuutarhoja ja
  autonomisia puistoja.
 • 8:04 - 8:09
  Anarkistisessa taistelussa on kyse ennen kaikkea
  kapitalismin vieraantuneiden ja riistävien
 • 8:09 - 8:15
  yhteiskuntasuhteiden korvaamisesta uusilla
  solidaarisuuden ja keskinäisen avun suhteilla.
 • 8:15 - 8:19
  Käytännössä meidän on epätuotteistettava elämämme,
  ja kaikki muukin mitä hyvään elämään tarvitaan.
 • 8:19 - 8:22
  Se tarkoittaa yhteismaiden takaisin valtaamista...
  ja kaiken muunkin mitä he ovat meiltä varastaneet.
Title:
Mitä on omaisuus?
Description:

Kaikki valtarakennelmat perustuvat jollekkin ideologialle. Jaettu usko tähän ideologiaan pitää nämä rakennelmat pystyssä. Yhteiskunnallinen kontrolli perustellaan kapitalismissa yksityisomaisuuden illuusiolla ja niin kutsuttujen "vapaiden markkinoiden" pyhyydellä. Kaikki pyrkimykset tämän logiikan haastamiseksi synnyttävät vastareaktion systeemin indoktrinoiduissa kannattajissa sekä kiinnittävät valtion repressiivisten ja rekuperatiivisten toimijoiden huomion. Mutta kuten vanha sananlaskukin kuuluu... rapatessa roiskuu. Eikä kapitalismia varmasti kaadeta kajoamatta kenenkään juttuihin.

Joten... mitä se omaisuus oikein sitten on? Ja mitä anarkisteilla on sitä vastaan?

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:33

Finnish subtitles

Revisions