Return to Video

What Is Property?

 • 0:07 - 0:11
  Οι αναρχικοί έχουν δικαίως μια φήμη
  σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία.
 • 0:11 - 0:13
  "Σπάνε τα Starbucks!"
 • 0:15 - 0:16
  "Ω θεέ μου!"
 • 0:16 - 0:17
  "Μπάχαλοι!"
 • 0:17 - 0:18
  "Ωωωω!"
 • 0:18 - 0:22
  Δράσεις στοχευμένων βανδαλισμών
  και σαμποτάζ χρησιμοποιούνται συχνά
 • 0:22 - 0:25
  από φιλελεύθερους, πολιτικούς
  και καθεστωτικά μέσα για να απεικονίσουν
 • 0:25 - 0:29
  τον αναρχισμό σαν τίποτα περισσότερο
  από ανόητο χουλιγκανισμό.
 • 0:30 - 0:34
  Όμως αυτές οι μικρής κλίμακας καταστροφές
  αντιπροσωπεύουν κάτι παραπάνω
 • 0:34 - 0:37
  από επιφανειακά ξεσπάσματα
  ενός αποπροσανατολισμένου θυμού
 • 0:37 - 0:40
  ή μιας τελετουργικής αντιπαλότητας
  με τη βιτρίνα των Starbucks.
 • 0:43 - 0:47
  Εντάσσονται σε μια ευρύτερη επίθεση
  εναντίον των φιλοσοφικών και νομικών
 • 0:47 - 0:49
  θεμελίων του ίδιου του κράτους
  και του καπιταλισμού.
 • 0:52 - 0:56
  Ένας από τους θεμελιωτές του αναρχισμού,
  ο Πιέρ-Ζοζέφ Προυντόν, συνόψισε αυτή την
 • 0:56 - 0:59
  άποψη πριν από περισσότερα από 175 χρόνια
 • 0:59 - 1:01
  όταν έγραφε τη φράση
  "η ιδιοκτησία είναι κλοπή".
 • 1:02 - 1:05
  Όλες οι δομές εξουσίας βασίζονται
  στην ιδεολογία.
 • 1:05 - 1:10
  Η κοινή πίστη σ'αυτή την ιδεολογία είναι
  αυτό που συντηρεί τις δομές εξουσίας.
 • 1:10 - 1:15
  Υπό τον καπιταλισμό, το οικοδόμημα του
  κοινωνικού ελέγχου βασίζεται στη συλλογική
 • 1:15 - 1:19
  ψευδαίσθηση της ιδιοκτησίας, και της
  ιερότητας της "ελεύθερης αγοράς"
 • 1:20 - 1:25
  Οποιαδήποτε κίνηση αμφισβήτησης αυτής της
  λογικής, θα προκαλέσει την αντίδραση των
 • 1:25 - 1:28
  οπαδών του συστήματος, και σίγουρα θα
  τραβήξει την προσοχή των κατασταλτικών
 • 1:28 - 1:30
  μηχανισμών του κράτους.
 • 1:31 - 1:35
  Αλλά όπως λέει κι η παροιμία...αν δεν
  βρέξεις κώλο, ψάρια δεν τρως.
 • 1:35 - 1:37
  Και σίγουρα ο καπιταλισμός
  δε μπορεί να πέσει
 • 1:37 - 1:40
  χωρίς να προσβάλλεις την ατομική
  ιδιοκτησία.
 • 1:40 - 1:42
  Οπότε...Τι ακριβώς είναι η ιδιοκτησία;
 • 1:42 - 1:44
  Και τι έχουν οι αναρχικοί εναντίον της;
 • 1:44 - 1:47
  Η ιδιοκτησία είναι μια νομική έννοια
  που χρησιμοποιείται
 • 1:47 - 1:50
  σαν μέθοδος οριοθέτησης
  της κυριότητας και του ελέγχου.
 • 1:50 - 1:54
  Οι κανόνες της είναι τόσο συνυφασμένοι με
  την καθημερινότητά μας, ωστέ είναι εύκολο
 • 1:54 - 1:57
  να ξεχάσουμε πως είναι ρευστοί,
  ευμετάβλητοι και έχουν υπάρξει με
 • 1:58 - 2:00
  διαφορετικές μορφες στη διάρκεια της
  ανθρώπινης ιστορίας.
 • 2:00 - 2:06
  Από τους ελεύθερους Ανισινάαμπε του
  Συμβουλίου των Τριών Πυρκαγιών, εως τις
 • 2:06 - 2:11
  τεράστιες κρατικές επιχειρήσεις στην ΕΣΣΔ
  οι διαφοροποιήσεις στην αντίληψη της
 • 2:11 - 2:17
  ιδιοκτησίας έχουν διαμορφώσει τη φύση των
  κοινωνικών σχέσεων, την κουλτούρα και τη
 • 2:17 - 2:20
  δράση της εξουσίας και των αρχών στις
  αντίστοιχες κοινωνίες.
 • 2:20 - 2:24
  Στο μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου, εθνικές
  και πολιτισμικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν
 • 2:24 - 2:28
  ως τοπικές παραλλαγές μιας παγκόσμιας
  καπιταλιστικής οικονομίας.
 • 2:29 - 2:34
  Η κυρίαρχη ιδεολογία της αυτοκρατορίας
  αυτής είναι ο καταναλωτικός ατομικισμός
 • 2:34 - 2:38
  μια κοσμοθεωρία που εξισώνει ένα σύστημα
  ιδιοκτησίας ελεγχόμενης από την αγορά
 • 2:38 - 2:41
  με την ελευθερη επιλογή...ακόμα και με
  την ίδια την ελευθερία.
 • 2:42 - 2:44
  Φυσικά δεν ήταν πάντα έτσι.
 • 2:45 - 2:49
  Ο καπιταλισμός πρωτοεμφανίστηκε στην
  Ευρώπη, όπου ο αυξανόμενος πλούτος
 • 2:49 - 2:54
  και η ισχύς των γαιοκτημόνων, των εμπόρων
  και των χρηματιστών σταδιακά εκτόπισε το
 • 2:54 - 2:58
  υπάρχον σύστημα του φεουδαρχισμού.
 • 2:58 - 3:01
  Πριν από αυτό, το μεγαλύτερο μέρος των
  εκτάσεων και των απαραίτητων φυσικών
 • 3:01 - 3:04
  πόρων για την επιβίωση των ανθρώπων
  θεωρούνταν κοινό,
 • 3:04 - 3:06
  δηλαδή δεν ανήκε σε
  κανέναν.
 • 3:06 - 3:09
  Ακόμα και στις χριστιανικές αγροτικές
  κοινωνίες
 • 3:09 - 3:12
  στις οποίες πρωτοεφαρμόστηκε
  ο καπιταλισμός, ήταν ευρέως κατανοητό
 • 3:12 - 3:18
  ότι η γη και η φύση ανήκουν στο Θεό
  και η διαχείρισή τους απλώς έπεφτε
 • 3:18 - 3:21
  στους επί γης αντιπροσώπους του, την
  Εκκλησία και τη μοναρχία.
 • 3:21 - 3:24
  Η μετάβαση στον καπιταλισμό κατέστη δυνατή
 • 3:24 - 3:26
  μέσω της εμπορευματοποίησης
  σε μεγάλη κλίμακα.
 • 3:26 - 3:32
  Αυτή η διακασία, γνωστή στους Μαρξιστές ως
  πρωταρχική συσσώρευση, πρακτικά σημαίνει
 • 3:32 - 3:34
  κρατικά εγκεκριμένη κλοπή.
 • 3:34 - 3:38
  Πράγματα δίχως χρηματική αξία
  μετατρέπονται έννομα και ταχυδακτυλουργικά
 • 3:38 - 3:42
  σε εμπορεύματα που μπορούν να ανήκουν και
  να πωλούνται.
 • 3:42 - 3:45
  Ο αυτόχθων (Yelloknives Dene), θεωρητικός
  αντι-αποικιοκρατιστής Γκλεν Κουλτάρ
 • 3:45 - 3:49
  το περιγράφει ως "τη βίαιη
  μετατροπή μορφών ζωής
 • 3:49 - 3:54
  από μη καπιταλιστικές σε καπιταλιστικές".
 • 3:54 - 3:56
  Η μεγάλη απαλλοτρίωση εκτάσεων
  ξεκίνησε εντατικά στα τέλη του 15ου αιώνα
 • 3:56 - 4:00
  καθώς στρέμμα το στρέμμα των Βρετανικών
  Κοινώνέσπασε και μετατράπηκε
 • 4:00 - 4:02
  σε ατομικά κομμάτια γης.
 • 4:02 - 4:05
  Αυτό συμπτωματικά συνέβαινε την ίδια
  περίοδο που οι Ισπανοί και Πορτογάλοι
 • 4:05 - 4:09
  έμποροι ξεκίνησαν τη λεηλασία του νέου
  κόσμου.
 • 4:10 - 4:14
  Ως μέρος της γενοκτονικής τους αποίκησης
  της Αμερικής, οι Ευρωπαίοι άποικοι
 • 4:14 - 4:19
  επέβαλαν αυτό το νέο σύστημα ιδιοκτησίας
  γης σε αυτόχθονες πληθυσμούς με μια πολύ
 • 4:19 - 4:22
  διαφορετική αντίληψη περί ιδιοκτησίας που
  υπαγόρευε
 • 4:22 - 4:26
  πως οι άνθρωποι ανήκουν στη γη
  και όχι το αντίστροφο.
 • 4:26 - 4:29
  Η ίδια αποικιοκρατική διαδικασία της
  εμπορευματοποίησης
 • 4:29 - 4:32
  εφαρμόστηκε και σε ανθρώπους.
 • 4:32 - 4:37
  Μέσα στους επόμενους αιώνες, οι Ευρωπαίοι
  δουλέμποροι απήγαγαν εκατομμύρια Αφρικάνων
 • 4:37 - 4:41
  τους απέδωσαν το νομικό καθεστώς της
  κινητής ιδιοκτησίας και τους πούλησαν
 • 4:41 - 4:44
  σε μεγαλοϊδιοκτήτες φυτειών.
 • 4:44 - 4:48
  Οι τεράστιες ποσότητες που απέφεραν οι
  κλεμμένες εκτάσεις κι η κλεμμένη εργασία
 • 4:48 - 4:51
  εδραίωσε την ισχύ της αναδυόμενης
  καπιταλιστικής τάξης και χρησιμοποιήθηκε
 • 4:51 - 4:54
  ως μέσο για τους κατακτητικούς
  πολέμους που ακολούθησαν.
 • 4:54 - 4:58
  Και μ' αυτό το νέο κύμα Ευρω-αμερικανικής
  επεκτατικότητας
 • 4:58 - 5:00
  ήρθε και η απαλλοτρίωση
  νέων εκτάσεων
 • 5:00 - 5:04
  η δημιουργία νέων αγορών και η διάδοση
  των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων
 • 5:04 - 5:06
  σ' όλη τη Γη.
 • 5:10 - 5:13
  Η έννοιες της ιδιοκτησίας και της
  κυριότητας έχουν εξελιχθεί με τα χρόνια.
 • 5:13 - 5:18
  Εν μέσω της επιδίωξης για συνεχή ανάπτυξη,
  ο καπιταλισμός υποχρεώθηκε στην συνεχή
 • 5:18 - 5:23
  προσαρμογή, σύσπαση και επανεφεύρεσή του.
 • 5:23 - 5:26
  Τα τεχνολογικά άλματα έχουν φέρει
  επανάσταση
 • 5:26 - 5:28
  στην κατασκευή και μεταφορά
  των εμπορευμάτων,
 • 5:28 - 5:33
  ενώ οι ιδιοκτησιακές σχέσεις έχουν γίνει
  πιο περίπλοκες με την άνοδο των δημόσιων
 • 5:33 - 5:37
  επιχειρήσεων, των επενδυτικών μέσων και τα
  όργανα οικονομικών χρεών.
 • 5:37 - 5:42
  Η λογική της εμπορευματικής μορφής
  συνεχίζει να κατακτά νέους ορίζοντες,
 • 5:42 - 5:45
  από την πνευματική ιδιοκτησία, τα
  γενετικά αποτυπώματα,
 • 5:45 - 5:48
  μέχρι την ίδια την πληροφορία.
 • 5:49 - 5:53
  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα έναν κόσμο όπου
  οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε έχει
 • 5:53 - 5:56
  μετατραπεί σε ιδιοκτησία και η κυριότητα
  συγκεντρώνεται
 • 5:56 - 5:58
  όλο και περισσότερο στα
  χέρια όλο και λιγότερων
 • 5:58 - 6:00
  εξωφρενικά πλουσίων ατόμων.
 • 6:02 - 6:08
  Αυτή η συσσώρευση πόρων από μια μειοψηφία
  βρίσκει τη φυσική αντανάκλασή της
 • 6:08 - 6:11
  στην αυξανόμενη εξαθλίωση της πλειοψηφίας
  του παγκόσμιου πληθυσμού.
 • 6:11 - 6:14
  Στον Παγκόσμιο Νότο, οι εταιρείες
  πετρελαίου και εξορύξεων,
 • 6:14 - 6:17
  προσλαμβάνουν παραστρατιωτικά
  τάγματα θανάτου
 • 6:17 - 6:20
  για να ξεριζώσουν ολόκληρα χωριά,
  αυξάνοντας έτσι ραγδαία τον πληθυσμό
 • 6:20 - 6:24
  στις φαβέλες και στις παραγκουπόλεις
  πέραν της φυσικής χωρητικότητάς τους.
 • 6:25 - 6:30
  Παράλληλα, στον "ανεπτυγμένο κόσμο",
  εκατομμύρια ανθρώπων είναι άστεγοι,
 • 6:30 - 6:34
  ενώ δεκαπλάσιος αριθμός σπιτιών είναι
  άδεια, συγκεντρώνοντας σιωπηλά αξία
 • 6:34 - 6:37
  για τους μεσίτες και τις επενδυτικές
  εταιρείες που κατέχουν
 • 6:37 - 6:40
  οι διαχειριστές των συνταξιοδοτικών
  ταμείων του δημόσιου τομέα.
 • 6:41 - 6:46
  Αυτα τα επίπεδα εδραιωμένης ανισότητας
  υποστηρίζονται από τη μαζική εφαρμογή
 • 6:46 - 6:50
  κρατικής βίας, και την εσωτερικευμένη
  αίσθηση της συλλογικής ανικανότητας
 • 6:50 - 6:52
  που αυτή η βία έχει προκαλέσει.
 • 6:52 - 6:56
  Όμως αυτή η μοιρολατρεία έχει όρια,
  και πολλοί βλέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας
 • 6:56 - 7:01
  ως αυτό που πραγματικά είναι -ένας
  κοινωνικός πόλεμος- και πράττουν ανάλογα.
 • 7:03 - 7:08
  Οι αναρχικοί έχουν υπάρξει στην πρώτη
  γραμμή των κινημάτων κατάληψης
 • 7:08 - 7:11
  μπαίνοντας σε άδεια κτίρια και
  μετατρέποντάς τα σε κοινωνικούς χώρους
 • 7:11 - 7:13
  και προγράμματα συλλογικής κατοίκησης.
 • 7:13 - 7:18
  Σε πιο αγροτικές περιοχές, κοινότητες
  εκτοπισμένων αγροτών, έχουν καταλάβει
 • 7:18 - 7:22
  είτε ιδιωτικές είτε κρατικές εκτάσεις γης
  υπερασπίστηκαν ο ένας τον άλλο
 • 7:22 - 7:26
  απέναντι στην απειλή της έξωσης,
  ενώ αυτόχθονες πληθυσμοί πήραν τα όπλα,
 • 7:26 - 7:30
  σταμάτησαν αναπτυξιακά έργα και έδιωξαν
  τους αποικιοκράτες απ'τις εκτάσεις τους.
 • 7:33 - 7:36
  Οι αναρχικοί έχουν ακονίσει τις
  παραχαρακτικές ικανότητές τους,
 • 7:36 - 7:40
  φτιάχνοντας πλαστές ταυτότητες, χρήματα
  και ταξιδιωτικές επιταγές
 • 7:40 - 7:42
  για την ένοπλη αντίσταση ανά τον κόσμο.
 • 7:43 - 7:47
  Ενώ άλλοι αναρχικοί όπως οι Έλληνες
  σύντροφοι του Επαναστατικού Αγώνα
 • 7:47 - 7:50
  έχουν πραγματοποιήσει ένοπλες
  απαλλοτριώσεις, ληστεύοντας
 • 7:50 - 7:53
  τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν
  τις επιθέσεις τους στο κράτος.
 • 7:53 - 7:57
  Ομάδες αναρχικών έχουν συνασπιστεί και
  επιτεθεί σε παντοπωλεία, απελευθερώνοντας
 • 7:57 - 8:00
  αρκετή τροφή ώστε να τραφεί ολόκληρο
  οικοδομικό τετράγωνο, ενώ άλλοι
 • 8:00 - 8:04
  έχουν παραβιάσει περιφραγμένα οικόπεδα
  για να φτιάξουν κοινοτικούς κήπους
  και αυτόνομα πάρκα.
 • 8:04 - 8:08
  Ο αγωνας για τον αναρχισμό είναι πάνω από
  όλα ένας αγώνας για να αντικατασταθούν
 • 8:08 - 8:12
  οι αποξενωτικές και εκμεταλλευτικές
  κοινωνικές σχέσεις του καπιταλισμού
 • 8:12 - 8:14
  με νέες, βασισμένες στην αλληλεγγύη
  και την αλληλοβοήθεια.
 • 8:14 - 8:18
  Αυτό σημαίνει απο-εμπορευματοποίηση της
  ζωής μας και όλων των πραγμάτων τα οποία
 • 8:18 - 8:20
  χρειαζόμαστε για να ζήσουμε.
 • 8:20 - 8:23
  Σημαίνει να πάρουμε πίσω τα κοινά...και
  όλα όσα έκλεψαν από μας.
Title:
What Is Property?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
08:33
Effrosyni Roussou edited Greek subtitles for What Is Property?

Greek subtitles

Revisions