Norwegian Bokmal subtitles

← Kort fortalt om plastens historie

Get Embed Code
32 Languages

Showing Revision 2 created 09/21/2020 by Thomas Bedin.

 1. Nå for tiden er det plast over alt.
 2. All denne plasten har sin opprinnelse
  i en liten gjenstand —
 3. som ikke engang er laget av plast.
 4. I århundrer ble biljardkuler laget av
  elefenben fra støttennene til elefanter.

 5. Men, da intensiv jakt førte til
  nedgang i elefantbestandene
 6. på 1800-tallet,
 7. begynte de som lagde biljardkuler å se etter
  alternativer, og utlovte store belønninger.
 8. I 1863 tok amerikaneren John
  Wesley Hyatt utfordringen.
 9. I løpet av de neste fem årene, fant
  han opp et nytt materiale kalt celluloid,
 10. laget av cellulose, som finnes i treverk
  og plantestengler.
 11. Hyatt oppdaget raskt at celluloid ikke
  kunne løse problemet med biljardkulene —

 12. materialet var ikke tung nok og hadde
  ikke riktig "sprett".
 13. Men, det kunne påføres farger og mønstre
 14. slik at det lignet dyrere
  materialer som koral
 15. skilpaddeskall, rav og perlemor.
 16. Han hadde laget det som skulle
  bli kjent som den første plasten.
 17. Ordet 'plast' brukes om et hvilket
  som helst materiale som er en polymer,

 18. store molekyler er bygget opp av den
  samme repeterende enheten.
 19. Dette gjelder all menneskeskapt plast,
 20. i tillegg til mange forbindelser som
  finnes i levende organismer.
 21. Men, vanligvis tenker vi på syntetiske
  materialer
 22. når vi snakker om plast.
 23. Et fellestrekk ved disse materialene, er
  at de er myke og formbare i utgangspunktet
 24. og at de kan formes slik at det får en
  bestemt form.
 25. Til tross for at celluloid var det
  første offisielle plastmaterialet,

 26. var det veldig brannfarlig,
  noe som gjorde produksjonen risikabel.
 27. Oppfinnere begynte å lete
  etter alternativer.
 28. I 1907 kombinerte en kjemiker fenol —
 29. et biprodukt fra tjære fra kull —
 30. med foraldehyd, og framstilte en
  solid ny polymer som ble kalt bakelitt.
 31. Bakelitt var mye mindre brannfarlig enn
  celluloid og råmaterialene
 32. som ble brukt i framstillingen
  var lettere å få tak i.
 33. Bakelitt var bare begynnelsen.

 34. I 1920-årene, framstilte forsker først
  polystyren (isopor),
 35. en svampaktig plast som ble brukt
  til isolasjon.
 36. Like etter kom polyvinylklorid, eller
  vinyl, som var bøyelig men allikevel solid.
 37. Med akryl kunne man lage
  gjennomsiktige,
 38. uknuselige plater
  som lignet på glass.
 39. På 1930-tallet ble oppmerksomheten
  rettet mot nylon —
 40. en polymer som var laget for å etterligne
  silke, men som var mange ganger sterkere.
 41. Fra 1933 var polyetylen en av de mest
  anvendelige plasttypene,
 42. og brukes fortsatt i dag i alt fra
  handleposer, til sjampoflasker,
 43. til skuddsikre vester.
 44. Nye produktsjonmetoder ga en eksplosjon
  i antall nye materialer.

 45. Oppdagelsen av teknikken sprøytestøping
 46. gjorde det mulig å sprøte smeltet plast
  i en hvilken som helt form,
 47. for så å strøkne raskt.
 48. Dette ga muligheter for produkter i nye
  varianter og former —
 49. og en måte å lage store volum med plast-
  produkter, billig og raskt.
 50. Forskerne håpet at dette
  billige materialet
 51. kunne gjøre produkter som tidligere hadde
  vært dyre, tilgjengelige for flere.
 52. Istedenfor ble plasten tatt i bruk i
  krigføringen i 2. verdenskrig.

 53. I løpet av krigen ble plastproduksjonen
  i USA firedoblet.
 54. Soldatene fikk hjelmfôr i plast og
  vann-avstøtende regnjakker i vinyl.
 55. Pilotene satt i cockpiter av pleksiglass,
  uknuselig plast,
 56. og var avhengige av fallskjermer
  laget av solid nylon.
 57. Senere begynte plastprodusentene

 58. som hadde startet opp i løpet av krigen,
  å fokusere på forbruksprodukter.
 59. Plast erstattet etter hvert materialer som
  tre, glass og tekstiler
 60. i møbler, klær, sko,
  tv-apparater og radioer.
 61. Den allsidige plasten ga muligheter
  for innpakning —
 62. laget for å gi mat og andre produkter
  bedre holdbarhet.
 63. Med ett, fantes det søppelposer i plast,
  tøyelig plastfolie,
 64. plastflaske som kunne klemmes,
  takeaway-emballasje,
 65. og plastbeholdere for frukt,
  grønnsaker og kjøtt.
 66. I løpet av bare noen få tiår,
  hadde dette anvendelige materialet

 67. innledet det som ble kjent som
  "Plastens århundre".
 68. På samme tid som plastens århundre gjorde
  mye lettvint og lønnsomt,
 69. skapte det også svimlende
  miljøproblemer.
 70. Mange typer plast framstilles fra
  ikke-fornybare ressurser.
 71. Plastemballasjen var laget for å brukes
  bare én gang,
 72. men det tar århundrer før noen plasttyper
  brytes ned,
 73. noe som gjør at avfallet hoper seg opp.
 74. Dette århundret må vi fokusere på opp-
  dagelser som tar tak i disse problemene —

 75. ved å redusere plastbruken,
  utvikle biologisk nedbrytbar plast,
 76. og å finne nye måter å
  resirkulere plasten på.