Return to Video

Šta je izbeglicama potrebno da započnu novi život

 • 0:01 - 0:03
  Pre otprilike dve godine,
 • 0:03 - 0:05
  primio sam telefonski poziv
  koji mi je promenio život.
 • 0:06 - 0:09
  „Hej, ovde tvoj rođak Hasan.”
 • 0:09 - 0:11
  Smrzao sam se.
 • 0:11 - 0:14
  Vidite, ja imam preko 30 bliskih rođaka,
 • 0:14 - 0:16
  ali nisam znao nijednog po imenu Hasan.
 • 0:18 - 0:20
  Ispostavilo se da je Hasan
  rođak moje majke
 • 0:20 - 0:23
  koji je upravo stigao
  u Montreal kao izbeglica.
 • 0:23 - 0:25
  Tokom narednih nekoliko meseci,
 • 0:25 - 0:28
  došlo je još tri rođaka
  u Kanadu, tražeći azil,
 • 0:28 - 0:31
  sa tek nešto više
  od onoga što su imali na sebi.
 • 0:32 - 0:33
  Tokom dve godine od tog poziva,
 • 0:33 - 0:36
  moj život se potpuno promenio.
 • 0:36 - 0:37
  Napustio sam akademski svet
 • 0:37 - 0:42
  i sada vodim šaroliki tim
  tehnologa, istraživača i izbeglica,
 • 0:42 - 0:46
  koji razvijaju prilagođena sredstva
  samopomoći za pridošlice.
 • 0:46 - 0:50
  Mi želimo da im pomognemo da prevaziđu
  jezičke, kulturološke i druge prepreke
 • 0:50 - 0:54
  zbog kojih se osećaju kao da su izgubili
  kontrolu nad svojim životom.
 • 0:54 - 0:56
  Mi smatramo da veštačka inteligencija
 • 0:56 - 0:58
  može pomoći da povrate
  svoja prava i dostojanstvo
 • 0:58 - 1:00
  koje mnogi ljudi izgube kada traže pomoć.
 • 1:01 - 1:03
  Izbegličko iskustvo moje porodice
  nije jedinstveno.
 • 1:04 - 1:06
  Prema Visokom komesarijatu
  UN za izbeglice,
 • 1:06 - 1:09
  svake minute 20 ljudi
  promeni mesto prebivališta,
 • 1:09 - 1:12
  usled klimatskih promena, ekonomskih kriza
 • 1:12 - 1:14
  i socijalne i političke nestabilnosti.
 • 1:14 - 1:17
  Volontirajući u lokalnom prihvatilištu
  organizacije YMCA
 • 1:17 - 1:20
  u koje su poslati
  moj rođak Hasan i ostali rođaci,
 • 1:20 - 1:23
  videli smo i naučili da cenimo
 • 1:23 - 1:26
  koliko napora i koordinacije
  je potrebno za preseljenje.
 • 1:27 - 1:31
  Kada dođete, morate da nađete advokata,
 • 1:31 - 1:33
  i da popunite pravna dokumenta
  u roku od dve nedelje.
 • 1:33 - 1:37
  Takođe treba da zakažete
  medicinski pregled kod ovlašćenog lekara,
 • 1:37 - 1:40
  samo da biste se prijavili
  za radnu dozvolu.
 • 1:40 - 1:42
  Morate i da počnete
  da tražite mesto gde ćete živeti
 • 1:42 - 1:45
  pre nego što primite
  bilo kakvu socijalnu pomoć.
 • 1:47 - 1:49
  Sa hiljade onih koji hrle
  iz Sjedinjenih Država
 • 1:49 - 1:52
  kako bi potražili azil u Kanadi,
  tokom proteklih nekoliko godina,
 • 1:52 - 1:53
  brzo smo videli kako to izgleda
 • 1:53 - 1:57
  kada postoji više ljudi kojima treba pomoć
  nego sredstava da im se pomogne.
 • 1:57 - 1:59
  Socijalne službe ne rade brzo,
 • 2:00 - 2:03
  i čak i ako zajednice čine sve
 • 2:03 - 2:05
  da pomognu što većem broju ljudi,
  sa ograničenim sredstvima,
 • 2:05 - 2:08
  pridošlice na kraju provedu
  toliko vremena vrteći se u krug,
 • 2:08 - 2:10
  ne znajući kuda da se okrenu.
 • 2:10 - 2:12
  U Montrealu, na primer,
 • 2:12 - 2:16
  uprkos milionima dolara koje se troše
  kao pomoć naporima za preseljenje,
 • 2:16 - 2:17
  gotovo 50 procenata pridošlica
 • 2:18 - 2:21
  i dalje ne zna da postoje besplatni izvori
 • 2:21 - 2:23
  koji im mogu pomoći oko svega,
  od popunjavanja papirologije
 • 2:23 - 2:25
  do pronalaženja posla.
 • 2:25 - 2:28
  Nije izazov da ta informacija ne postoji.
 • 2:29 - 2:33
  Naprotiv, oni kojima je pomoć potrebna
  su često toliko bombardovani informacijama
 • 2:33 - 2:36
  da je jako teško shvatiti sve to.
 • 2:37 - 2:41
  „Nemoj mi davati još informacija,
  samo mi reci šta da radim.”
 • 2:41 - 2:44
  bila je izjava koju smo slušali
  iznova i iznova.
 • 2:44 - 2:47
  A ona se odnosi na to
  koliko može biti teško snaći se
 • 2:47 - 2:49
  kada prvi put dođete u novu zemlju.
 • 2:51 - 2:54
  Pa i sam sâm se borio sa istim problemima
  kada sam stigao u Montreal,
 • 2:54 - 2:56
  a imam doktorat.
 • 2:56 - 2:58
  (Smeh)
 • 2:58 - 3:01
  Kako je to sročio naš član tima,
  takođe izbeglica:
 • 3:02 - 3:05
  „U Kanadi, SIM kartica
  je značajnija od hrane,
 • 3:05 - 3:07
  zato što nećemo umreti od gladi.”
 • 3:08 - 3:11
  Ali dobiti pristup
  pravim sredstvima i informacijama
 • 3:11 - 3:15
  može predstavljati tanku liniju
  između života i smrti.
 • 3:15 - 3:17
  Ponoviću:
 • 3:17 - 3:20
  imati pristup pravim sredstvima
  i informacijama
 • 3:20 - 3:24
  može predstavljati tanku liniju
  između života i smrti.
 • 3:25 - 3:27
  Kako bismo rešili ove probleme,
 • 3:27 - 3:29
  napravili smo Atar,
 • 3:29 - 3:32
  prvog ikada napravljenog
  virtualnog zastupnika,
 • 3:32 - 3:34
  koji vas vodi korak po korak
  kroz vašu prvu nedelju
 • 3:34 - 3:36
  od momenta dolaska u novi grad.
 • 3:36 - 3:38
  Samo recite Ataru kakva vam pomoć treba.
 • 3:39 - 3:41
  Atar će vam zatim postaviti
  neka osnovna pitanja
 • 3:41 - 3:43
  kako bi shvatio vaše lične okolnosti,
 • 3:43 - 3:46
  i odlučio da li imate osnov za sredstva.
 • 3:46 - 3:49
  Na primer: da li imate prenoćište večeras?
 • 3:50 - 3:52
  Ako ne, da li biste više voleli
  žensko prihvatilište?
 • 3:53 - 3:55
  Da li imate dece?
 • 3:55 - 3:59
  Atar će vam tada dati
  jednostavnu listu „korak po korak”
 • 3:59 - 4:01
  koja vam govori sve što treba da znate,
 • 4:01 - 4:04
  od toga gde da idete,
  kako da dođete do tamo,
 • 4:04 - 4:05
  šta da ponesete sa sobom
 • 4:05 - 4:06
  i šta da očekujete.
 • 4:07 - 4:09
  Možete postaviti pitanje
  u bilo kom momentu,
 • 4:09 - 4:11
  a ako Atar nema odgovor,
 • 4:11 - 4:14
  bićete povezani
  sa stvarnom osobom koja zna.
 • 4:15 - 4:16
  Ono što je najuzbudljivije
 • 4:17 - 4:20
  je da mi pomažemo humanitarnim
  i organizacijama za pružanje usluga
 • 4:20 - 4:24
  da prikupe podatke i analitiku
  koja je potrebna da bi se razumele
 • 4:24 - 4:26
  promenljive potrebe pridošlica
 • 4:26 - 4:27
  u stvarnom vremenu.
 • 4:28 - 4:30
  To je ono što bitno menja situaciju.
 • 4:30 - 4:32
  Već smo se udružili
  sa Visokim komesarijatom
 • 4:32 - 4:34
  u pružanju ove tehnologije u Kanadi,
 • 4:34 - 4:38
  i tokom našeg rada smo sprovodili kampanje
  na arapskom, engleskom,
 • 4:38 - 4:41
  francuskom, kreolskom i španskom.
 • 4:42 - 4:45
  Kada pričamo o problemima izbeglica,
 • 4:45 - 4:47
  često se fokusiramo na zvaničnu statistiku
 • 4:47 - 4:51
  od 65,8 miliona prinudno
  raseljenih širom sveta.
 • 4:52 - 4:54
  Ali u stvarnosti je to mnogo više.
 • 4:55 - 5:00
  Do kraja 2050. godine,
  biće još dodatnih 140 miliona ljudi
 • 5:00 - 5:04
  koji su pod rizikom od raseljavanja
  usled uništavanja životne sredine.
 • 5:04 - 5:09
  Danas, u ovom momentu,
  skoro jedna milijarda ljudi
 • 5:09 - 5:12
  živi u ilegalnim naseljima i predgrađima.
 • 5:13 - 5:15
  Raseljavanje i integracija
 • 5:15 - 5:18
  su jedan od najvećih izazova današnjice.
 • 5:19 - 5:23
  Nadamo se da Atar može pružiti zastupnika
  svakom novom pridošlici.
 • 5:24 - 5:28
  Nadamo se da Atar
  može pojačati postojeće napore
 • 5:29 - 5:31
  i rasteretiti pritisak
  sa mreže socijalne zaštite
 • 5:31 - 5:34
  koja je već rastegnuta
  preko svojih granica.
 • 5:35 - 5:38
  Ali ono što nam je najznačajnije
 • 5:38 - 5:42
  je da naš rad pomaže
  povratku prava i dostojanstva
 • 5:42 - 5:46
  koje izbeglice gube
  tokom raseljavanja i integracije,
 • 5:46 - 5:50
  pružajući im sredstva koja su im potrebna
  da bi pomogli sami sebi.
 • 5:50 - 5:51
  Hvala vam.
 • 5:51 - 5:54
  (Aplauz)
Title:
Šta je izbeglicama potrebno da započnu novi život
Speaker:
Muhamed Idris (Muhammed Idris)
Description:

Prema podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, svakog minuta, 20 novih ljudi promeni mesto prebivališta usled klimatskih promena, ekonomskih kriza ili političke nestabilnosti. Kako možemo da im pomognemo da prevaziđu prepreke za otpočinjanje novog života? Član programa TED Residency, Muhamed Idris, vodi tim tehnologa, istraživača i izbeglica u razvoju sistema Atar, prvog virtualnog zastupnika ikada napravljenog uz pomoć veštačke inteligencije, koji služi kao vodič raseljenim ljudima, pomažući im da povrate svoja prava i dostojanstvo. „Pristup pravim sredstvima i informacijama može predstavljati tanku liniju između života i smrti”, kaže Idriz.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
06:07
Mile Živković approved Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Mile Živković edited Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Ivana Krivokuća accepted Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Ivana Krivokuća edited Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Kristina Radosavljević edited Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Kristina Radosavljević edited Serbian subtitles for What refugees need to start new lives
Kristina Radosavljević edited Serbian subtitles for What refugees need to start new lives

Serbian subtitles

Revisions