Dutch subtitles

← Wat hebben vluchtelingen nodig om een nieuw leven te beginnen

Get Embed Code
40 Languages

Showing Revision 15 created 05/31/2019 by Axel Saffran.

 1. Ongeveer 2 jaar geleden
 2. kreeg ik een telefoontje
  dat mijn leven veranderde.
 3. "Hallo, hier je neef Hassen"

 4. Ik bevroor.

 5. Want kijk, ik heb meer dan 30 neven
 6. maar kende geen enkele met de naam Hassen.
 7. Hassen bleek eigenlijk
  mijn moeders neef te zijn

 8. die net in Montreal aankwam
  als vluchteling.
 9. Gedurende de volgende maanden
 10. zouden er nog 3 familieleden naar Canada
  komen om asiel aan te vragen
 11. met enkel de kledij die ze droegen.
 12. In de 2 jaar na dit telefoongesprek
 13. is mijn leven totaal veranderd.
 14. Ik verliet de universiteit
 15. en leid nu een divers team van
  technologen, onderzoekers en vluchtelingen
 16. dat aangepaste zelfhulp
  voor nieuwkomers ontwikkelt.
 17. We willen hen helpen om taal-, cultuur-,
  en andere belemmeringen te overwinnen
 18. die hen het gevoel geven dat ze
  de controle over hun leven kwijt zijn.
 19. We geloven dat AI de rechten
  en waardigheid kan herstellen
 20. die veel mensen verliezen
  als ze hulp zoeken.
 21. De vluchteling-ervaring in mijn familie
  is niet uniek.

 22. Volgens het UNHCR
 23. raken elke minuut 20 mensen ontheemd
 24. door klimaatverandering,
  economische crisis,
 25. en sociale en politieke instabiliteit.
 26. Tijdens vrijwilligerswerk
  bij de lokale YMCA-opvang
 27. waar mijn neef Hassen en
  familieleden werden heen gestuurd
 28. drong het pas echt tot ons door
 29. hoeveel inspanning moeite
  en coördinatie transmigratie vereist.
 30. Na aankomst moet je
  eerst een advocaat zoeken

 31. en binnen de 2 weken
  wettelijke documenten invullen.
 32. Ook moet je je medisch laten onderzoeken
  door een vooraf geautoriseerde arts,
 33. enkel om je werkvergunning aan te vragen.
 34. Je moet beginnen te zoeken
  naar een verblijfplaats
 35. alvorens je enige sociale bijstand krijgt.
 36. Met duizenden vluchtelingen uit de V.S.

 37. die de laatste jaren
  asiel zochten in Canada,
 38. zagen we al snel hoe het eruitziet
 39. als er meer mensen nood hebben aan hulp
  dan er beschikbare middelen zijn.
 40. Sociale diensten groeien niet snel,
 41. en zelfs als gemeenschappen
  hun best doen
 42. om meer mensen te helpen
  met beperkte middelen,
 43. wachten nieuwkomers
  nog langer in het vagevuur,
 44. zonder te weten waarheen.
 45. Bijvoorbeeld in Montreal.

 46. Hoewel men miljoenen dollars spendeert
  om hervestiging te ondersteunen
 47. weet ongeveer 50% van de nieuwkomers
  nog steeds niet
 48. dat er gratis middelen bestaan
 49. om hen te helpen met dingen als
  het invullen van documenten
 50. en het vinden van een job.
 51. De uitdaging is niet
  dat de informatie niet bestaat.
 52. In tegendeel, diegenen in nood
  worden dikwijls overstelpt met zoveel info
 53. dat het moeilijk is om het te begrijpen.
 54. "Geef me niet meer informatie,
  zeg me wat ik moet doen"
 55. kregen we steeds opnieuw te horen.
 56. Dit weerspiegelt hoe achterlijk moeilijk
  het kan zijn om je weg te vinden
 57. als nieuwkomer in een nieuw land.
 58. Ook ik worstelde met dezelfde problemen,
 59. en ik heb een doctoraat.
 60. (Gelach)

 61. Een ander teamlid,
  zelf ook een vluchteling, zei:

 62. "In Canada is een SIM kaart
  belangrijker dan eten,
 63. omdat we niet sterven van de honger."
 64. Maar toegang krijgen tot
  de juiste hulpmiddelen en informatie
 65. kan het verschil betekenen
  tussen leven en dood.
 66. Ik herhaal dit nogmaals:
 67. toegang krijgen tot de
  juist hulpmiddelen en informatie
 68. kan het verschil betekenen
  tussen leven en dood.
 69. Om deze problemen aan te pakken,

 70. richtten we Atar op,
 71. de eerste AI-gedreven advocaat
 72. die je stap-voor-stap
  gidst door je eerste week
 73. bij aankomst in de nieuwe stad.
 74. Vertel Atar waar je hulp bij nodig hebt.
 75. Atar zal je dan
  enkele basisvragen stellen
 76. om je unieke omstandigheden
  te begrijpen
 77. en te kijken of je
  in aanmerking komt voor middelen.
 78. Bijvoorbeeld: heeft u
  een slaapplaats voor vanavond?
 79. Indien nee, verkiest u een
  enkel-vrouwen opvangcentrum?
 80. Heeft u kinderen ?
 81. Atar zal dan een op maat gemaakte,
  stapsgewijze afstreeplijst maken
 82. waarin alles staat wat je moet weten,
 83. waar je naartoe moet,
  hoe er te geraken,
 84. wat je moet meenemen
 85. en wat je kan verwachten.
 86. Je kan te allen tijde vragen stellen,
 87. en als Atar het antwoord niet weet,
 88. verbindt men je door met
  een echte persoon die dit weet.
 89. Maar het geweldigste

 90. is dat we humanitaire en
  dienstverlenende organisaties helpen
 91. om gegevens te verzamelen en analyseren
 92. die nodig zijn om de veranderende noden
  van nieuwkomers te begrijpen
 93. op hetzelfde ogenblik.
 94. Een ongekende ontwikkeling.
 95. We werken samen met UNHCR
 96. om deze technologie in Canada te leveren,
 97. en voerden in ons werk
  campagnes in het Arabisch, Engels
 98. Frans, Creools en Spaans.
 99. Wanneer we spreken over vluchtelingen,

 100. focussen we vaak op het officiële cijfer:
 101. wereldwijd 65,8 miljoen
  gedwongen ontheemden
 102. Maar de realiteit is veel groter dan dit.
 103. Tegen 2050 zullen er
  nog eens 140 miljoen mensen zijn
 104. die het risico lopen ontheemd te worden
  door verval van het milieu.
 105. En vandaag -- vandaag dus --
  zijn er bijna 1 miljard mensen
 106. die al leven in illegale nederzettingen
  en sloppenwijken.
 107. Herhuisvesting en integratie,
 108. is een van de grootste uitdagingen
  van deze tijd,
 109. en wij hopen dat Atar een advocaat
  kan voorzien voor elke nieuwkomer.
 110. Wij hopen dat Atar deze
  bestaande inspanningen kan versterken
 111. en de druk kan verzachten
  op een sociale vangnet
 112. dat al bijna op knappen staat.
 113. Maar het belangrijkste voor ons
 114. is dat ons werk helpt om de rechten
  en waardigheid terug te geven
 115. die vluchtelingen kwijtraken
  gedurende herhuisvesting en integratie,
 116. door hen de nodige middelen te geven
  om zichzelf te helpen.
 117. Bedankt.

 118. Applaus