Return to Video

Wat hebben vluchtelingen nodig om een nieuw leven te beginnen

 • 0:01 - 0:02
  Ongeveer 2 jaar geleden
 • 0:02 - 0:05
  kreeg ik een telefoontje
  dat mijn leven veranderde.
 • 0:06 - 0:09
  "Hallo, hier je neef Hassen"
 • 0:09 - 0:11
  Ik bevroor.
 • 0:11 - 0:14
  Want kijk, ik heb meer dan 30 neven
 • 0:14 - 0:16
  maar kende geen enkele met de naam Hassen.
 • 0:18 - 0:20
  Hassen bleek eigenlijk
  mijn moeders neef te zijn
 • 0:20 - 0:23
  die net in Montreal aankwam
  als vluchteling.
 • 0:23 - 0:25
  Gedurende de volgende maanden
 • 0:25 - 0:28
  zouden er nog 3 familieleden naar Canada
  komen om asiel aan te vragen
 • 0:28 - 0:31
  met enkel de kledij die ze droegen.
 • 0:31 - 0:33
  In de 2 jaar na dit telefoongesprek
 • 0:33 - 0:36
  is mijn leven totaal veranderd.
 • 0:36 - 0:37
  Ik verliet de universiteit
 • 0:38 - 0:42
  en leid nu een divers team van
  technologen, onderzoekers en vluchtelingen
 • 0:42 - 0:46
  dat aangepaste zelfhulp
  voor nieuwkomers ontwikkelt.
 • 0:46 - 0:50
  We willen hen helpen om taal-, cultuur-,
  en andere belemmeringen te overwinnen
 • 0:50 - 0:54
  die hen het gevoel geven dat ze
  de controle over hun leven kwijt zijn.
 • 0:54 - 0:57
  We geloven dat AI de rechten
  en waardigheid kan herstellen
 • 0:57 - 0:59
  die veel mensen verliezen
  als ze hulp zoeken.
 • 1:00 - 1:03
  De vluchteling-ervaring in mijn familie
  is niet uniek.
 • 1:04 - 1:06
  Volgens het UNHCR
 • 1:06 - 1:09
  raken elke minuut 20 mensen ontheemd
 • 1:09 - 1:12
  door klimaatverandering,
  economische crisis,
 • 1:12 - 1:14
  en sociale en politieke instabiliteit.
 • 1:14 - 1:17
  Tijdens vrijwilligerswerk
  bij de lokale YMCA-opvang
 • 1:17 - 1:20
  waar mijn neef Hassen en
  familieleden werden heen gestuurd
 • 1:20 - 1:23
  drong het pas echt tot ons door
 • 1:23 - 1:27
  hoeveel inspanning moeite
  en coördinatie transmigratie vereist.
 • 1:27 - 1:30
  Na aankomst moet je
  eerst een advocaat zoeken
 • 1:30 - 1:33
  en binnen de 2 weken
  wettelijke documenten invullen.
 • 1:33 - 1:37
  Ook moet je je medisch laten onderzoeken
  door een vooraf geautoriseerde arts,
 • 1:37 - 1:40
  enkel om je werkvergunning aan te vragen.
 • 1:40 - 1:42
  Je moet beginnen te zoeken
  naar een verblijfplaats
 • 1:42 - 1:45
  alvorens je enige sociale bijstand krijgt.
 • 1:47 - 1:49
  Met duizenden vluchtelingen uit de V.S.
 • 1:49 - 1:51
  die de laatste jaren
  asiel zochten in Canada,
 • 1:51 - 1:53
  zagen we al snel hoe het eruitziet
 • 1:53 - 1:57
  als er meer mensen nood hebben aan hulp
  dan er beschikbare middelen zijn.
 • 1:57 - 1:59
  Sociale diensten groeien niet snel,
 • 2:00 - 2:03
  en zelfs als gemeenschappen
  hun best doen
 • 2:03 - 2:05
  om meer mensen te helpen
  met beperkte middelen,
 • 2:05 - 2:08
  wachten nieuwkomers
  nog langer in het vagevuur,
 • 2:08 - 2:10
  zonder te weten waarheen.
 • 2:10 - 2:12
  Bijvoorbeeld in Montreal.
 • 2:12 - 2:16
  Hoewel men miljoenen dollars spendeert
  om hervestiging te ondersteunen
 • 2:16 - 2:18
  weet ongeveer 50% van de nieuwkomers
  nog steeds niet
 • 2:18 - 2:20
  dat er gratis middelen bestaan
 • 2:20 - 2:23
  om hen te helpen met dingen als
  het invullen van documenten
 • 2:23 - 2:24
  en het vinden van een job.
 • 2:25 - 2:28
  De uitdaging is niet
  dat de informatie niet bestaat.
 • 2:29 - 2:33
  In tegendeel, diegenen in nood
  worden dikwijls overstelpt met zoveel info
 • 2:33 - 2:36
  dat het moeilijk is om het te begrijpen.
 • 2:37 - 2:41
  "Geef me niet meer informatie,
  zeg me wat ik moet doen"
 • 2:41 - 2:43
  kregen we steeds opnieuw te horen.
 • 2:44 - 2:47
  Dit weerspiegelt hoe achterlijk moeilijk
  het kan zijn om je weg te vinden
 • 2:47 - 2:50
  als nieuwkomer in een nieuw land.
 • 2:51 - 2:54
  Ook ik worstelde met dezelfde problemen,
 • 2:54 - 2:56
  en ik heb een doctoraat.
 • 2:56 - 2:58
  (Gelach)
 • 2:58 - 3:01
  Een ander teamlid,
  zelf ook een vluchteling, zei:
 • 3:02 - 3:05
  "In Canada is een SIM kaart
  belangrijker dan eten,
 • 3:05 - 3:07
  omdat we niet sterven van de honger."
 • 3:08 - 3:11
  Maar toegang krijgen tot
  de juiste hulpmiddelen en informatie
 • 3:11 - 3:15
  kan het verschil betekenen
  tussen leven en dood.
 • 3:15 - 3:17
  Ik herhaal dit nogmaals:
 • 3:17 - 3:20
  toegang krijgen tot de
  juist hulpmiddelen en informatie
 • 3:20 - 3:24
  kan het verschil betekenen
  tussen leven en dood.
 • 3:25 - 3:27
  Om deze problemen aan te pakken,
 • 3:27 - 3:29
  richtten we Atar op,
 • 3:29 - 3:32
  de eerste AI-gedreven advocaat
 • 3:32 - 3:34
  die je stap-voor-stap
  gidst door je eerste week
 • 3:34 - 3:36
  bij aankomst in de nieuwe stad.
 • 3:36 - 3:38
  Vertel Atar waar je hulp bij nodig hebt.
 • 3:39 - 3:41
  Atar zal je dan
  enkele basisvragen stellen
 • 3:41 - 3:43
  om je unieke omstandigheden
  te begrijpen
 • 3:43 - 3:46
  en te kijken of je
  in aanmerking komt voor middelen.
 • 3:46 - 3:49
  Bijvoorbeeld: heeft u
  een slaapplaats voor vanavond?
 • 3:50 - 3:52
  Indien nee, verkiest u een
  enkel-vrouwen opvangcentrum?
 • 3:53 - 3:55
  Heeft u kinderen ?
 • 3:55 - 3:59
  Atar zal dan een op maat gemaakte,
  stapsgewijze afstreeplijst maken
 • 3:59 - 4:01
  waarin alles staat wat je moet weten,
 • 4:01 - 4:03
  waar je naartoe moet,
  hoe er te geraken,
 • 4:03 - 4:05
  wat je moet meenemen
 • 4:05 - 4:06
  en wat je kan verwachten.
 • 4:07 - 4:09
  Je kan te allen tijde vragen stellen,
 • 4:09 - 4:11
  en als Atar het antwoord niet weet,
 • 4:11 - 4:14
  verbindt men je door met
  een echte persoon die dit weet.
 • 4:15 - 4:16
  Maar het geweldigste
 • 4:17 - 4:20
  is dat we humanitaire en
  dienstverlenende organisaties helpen
 • 4:20 - 4:22
  om gegevens te verzamelen en analyseren
 • 4:22 - 4:26
  die nodig zijn om de veranderende noden
  van nieuwkomers te begrijpen
 • 4:26 - 4:27
  op hetzelfde ogenblik.
 • 4:28 - 4:29
  Een ongekende ontwikkeling.
 • 4:30 - 4:32
  We werken samen met UNHCR
 • 4:32 - 4:34
  om deze technologie in Canada te leveren,
 • 4:34 - 4:38
  en voerden in ons werk
  campagnes in het Arabisch, Engels
 • 4:38 - 4:41
  Frans, Creools en Spaans.
 • 4:42 - 4:45
  Wanneer we spreken over vluchtelingen,
 • 4:45 - 4:47
  focussen we vaak op het officiële cijfer:
 • 4:47 - 4:52
  wereldwijd 65,8 miljoen
  gedwongen ontheemden
 • 4:52 - 4:54
  Maar de realiteit is veel groter dan dit.
 • 4:55 - 5:00
  Tegen 2050 zullen er
  nog eens 140 miljoen mensen zijn
 • 5:00 - 5:04
  die het risico lopen ontheemd te worden
  door verval van het milieu.
 • 5:04 - 5:09
  En vandaag -- vandaag dus --
  zijn er bijna 1 miljard mensen
 • 5:09 - 5:12
  die al leven in illegale nederzettingen
  en sloppenwijken.
 • 5:13 - 5:15
  Herhuisvesting en integratie,
 • 5:15 - 5:18
  is een van de grootste uitdagingen
  van deze tijd,
 • 5:19 - 5:23
  en wij hopen dat Atar een advocaat
  kan voorzien voor elke nieuwkomer.
 • 5:24 - 5:28
  Wij hopen dat Atar deze
  bestaande inspanningen kan versterken
 • 5:29 - 5:31
  en de druk kan verzachten
  op een sociale vangnet
 • 5:31 - 5:34
  dat al bijna op knappen staat.
 • 5:35 - 5:38
  Maar het belangrijkste voor ons
 • 5:38 - 5:42
  is dat ons werk helpt om de rechten
  en waardigheid terug te geven
 • 5:42 - 5:46
  die vluchtelingen kwijtraken
  gedurende herhuisvesting en integratie,
 • 5:46 - 5:50
  door hen de nodige middelen te geven
  om zichzelf te helpen.
 • 5:50 - 5:51
  Bedankt.
 • 5:51 - 5:54
  Applaus
Title:
Wat hebben vluchtelingen nodig om een nieuw leven te beginnen
Speaker:
Muhammed Idris
Description:

Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen raken er -- elke minuut -- 20 mensen ontheemd door klimaatverandering, economische crisis en politieke onzekerheid. Hoe kunnen we hen helpen deze obstakels te overwinnen?
TED-medewerker Muhammed Idris leidt een team van technologen, onderzoekers en vluchtelingen om 'Atar' te ontwikkelen, de eerste AI-gedreven, virtuele advocaat die ontheemde personen gidst door herhuisvesting en hen helpt rechten en waardigheid te herwinnen. "Toegang krijgen tot de juiste middelen kan het verschil maken tussen leven en dood", aldus Idris.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
06:07

Dutch subtitles

Revisions Compare revisions