Vietnamese subtitles

← 05-23 addFriend Method

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/17/2015 by mocmeo96.

 1. Chỗ này hơi rắc rối một chút. Câu trả lời của bạn nên giống như thế này.
 2. Có thể có nhiều cách để thực hiện, nhưng tớ nghĩ đây là cách dễ nhất rồi.
 3. Nếu bạn vẫn chưa hiểu, cũng không sao. Còn nhiều bài luyện tập nữa mà.
 4. Có vài gợi ý bên dưới sẽ giúp bạn hiểu được method này, ta cùng làm thử một ví dụ nhé.
 5. Giả sử ta có 2 biến, một cho Maria và một cho Jamesha. Mỗi biến nên
 6. chứa một object Person, với một cái name và friends. Chúng ta có vài string object ở đây.
 7. Cho Maria's name, Maria's current friends, Jamesha's name và Jamesha's current
 8. friends. Giả sử ta gọi maria.addFriend(jamesha). Ta gọi method này bằng
 9. object maria và ta truyền vào một argument (tham số) là object Jamesha. Bây giờ,
 10. ta cho chạy dòng này. Điều đầu tiên nó làm là tạo ra một string mới từ
 11. chỗ này. Đây sẽ là một string mới được tạo. Nó đặt
 12. friends, friend.name, và khoảng trắng cạnh nhau. Friends là là friends của object maria
 13. bởi vì ta gọi method này bằng nó (chỉ object maria). Vậy, ta đi đến object Maria,
 14. và friends hiện tại chỉ có mỗi "TJ", với một khoảng trắng. friend.name chính là
 15. friend, là cái argument, gồm có object jamesha.name, chính là "Jamesha".
 16. Còn chỗ này chỉ là khoảng trắng. Cho nên, khi những strings này đặt cạnh nhau, nó sẽ giống như
 17. TJ Jamesha. Giờ thì cái string được tạo ra bởi phần này sẽ được gán vào
 18. biến friends. Vậy, chỗ này sẽ được thay bằng
 19. một giá trị mới. Còn bây giờ, Jamesha xuất hiện trong đống friends của Maria. Cái string friends cũ
 20. chỉ chứa mỗi TJ có thể vẫn ở đâu đó. Và nó vẫn chưa thay đổi gì,
 21. nhưng biến friends của object Maria giờ đã chứa một reference (tham chiếu) tới
 22. một string khác.