Swedish subtitles

← 4 steg för att sätta stopp för extrem fattigdom

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 7 created 11/13/2020 by Lisbeth Pekkari.

 1. Vi bevittnar monumentala
  mänskliga framsteg.
 2. Under de senaste decennierna har
  utvidgningen av den globala marknaden
 3. lyft en tredjedel av världens
  befolkning ur extrem fattigdom.
 4. Ändå bevittnar vi också
  ett häpnadsväckande misslyckande.
 5. Vår strävan att lyfta upp människor
 6. har lämnat bakom dem
  i de hårdaste formerna av fattigdom,
 7. de extremt fattiga.
 8. Vad det innebär att vara extremt fattig
  går utöver den monetära definitionen

 9. som vi alla känner till:
  Att leva på mindre än två dollar om dagen.
 10. Det går ännu längre än
  att inte ha tillgångar
 11. som boskap eller mark.
 12. Att vara extremt fattig betyder
  att förlora sin värdighet,
 13. syfte och självvärde.
 14. Det innebär ett liv i isolering
 15. för att du är en börda
  för ditt eget samhälle.
 16. Det betyder att inte kunna
  föreställa sig en bättre framtid
 17. för en själv och ens familj.
 18. I slutet av 2019,

 19. levde ca 400 miljoner människor
  i extrem fattigdom över hela världen.
 20. Det är mer än USA och Kanadas
  befolkning tillsammans.
 21. Och när katastrofen slår till,
 22. oavsett om det är en pandemi,
  en naturkatastrof eller en konstgjord kris
 23. blir dessa siffror astronomiskt högre.
 24. Min far, Fazle Abed,
  gav upp en företagskarriär

 25. för att etablera BRAC
  här i Bangladesh 1972.
 26. Bangladesh var ett vrak,
 27. som precis hade gått igenom
  en förödande cyklon
 28. följt av ett brutalt självständighetskrig.
 29. Genom att arbeta med de fattigaste
  av de fattiga, insåg min far
 30. att fattigdom var mer
  än bristen på inkomst och tillgångar.
 31. Det var också brist på hopp.
 32. Människor var fångade i fattigdom,
 33. för att de kände att
  deras tillstånd var oföränderligt.
 34. Fattigdom, för dem,
  var som solen och månen -
 35. något som Gud har gett dem.
 36. För att insatser mot fattigdom ska lyckas,

 37. behöver de ingjuta hopp och egenvärde
 38. så att människor, med lite stöd,
  kan lyfta sig själva ur fattigdom.
 39. BRAC fortsatte med att vara banbrytande
  i examenmetoden

 40. en lösning på extrem fattigdom
  som hanterar både inkomstfattigdom
 41. och hoppets fattigdom.
 42. Tillvägagångssättet fungerar
  främst med kvinnor,
 43. eftersom kvinnor drabbas
  mest av extrem fattigdom
 44. men också är de som mest sannolikt
  drar sig själva och sina familjer ur det.
 45. Under en tvåårsperiod
  gör vi i huvudsak fyra saker.

 46. Ett: Vi uppfyller kvinnans
  grundläggande behov
 47. genom att ge henne mat eller kontanter,
  ett överlevnadsminimum.
 48. Två: Vi flyttar henne mot en
  anständig försörjning
 49. genom att ge henne en tillgång,
  som boskap,
 50. och lär henne att tjäna pengar på det.
 51. Tre: Vi lär henne att spara, budgetera
 52. och investera sin nya rikedom.
 53. Och fyra: Vi hjälper till
  att integrera henne socialt,
 54. först i grupper av kvinnor som hon
  och sedan i hennes samhälle.
 55. Vart och ett av dessa element
  är nyckeln till de andras framgång,
 56. men den verkliga magin är hoppet
  och känslan av möjlighet
 57. som kvinnorna utvecklar
  genom det nära mentorskap de får.
 58. Låt mig berätta om Jorina.

 59. Jorina föddes i en avlägsen by
  i norra Bangladesh.
 60. Hon gick aldrig i skolan,
 61. och vid 15 års ålder giftes hon bort
  till en våldsam make.
 62. Han övergav henne så småningom,
  och lämnade henne utan inkomst
 63. med två barn som inte gick i skolan
  och var allvarligt undernärda.
 64. Utan någon att vända sig till
  för att få hjälp, hade hon inget hopp.
 65. Jorina gick med i BRAC:s
  examensprogram år 2005.
 66. Hon fick en dollar i veckan,
  två kor, företagsutbildning
 67. och ett veckobesök från en mentor.
 68. Hon började bygga sina tillgångar,
  men viktigast av allt,
 69. hon började föreställa sig en bättre
  framtid för sig själv och sina barn.
 70. Om du skulle besöka Jorinas by idag,
 71. skulle du upptäcka att hon driver
  den största butiken i sitt område.
 72. Hon kommer stolt visa dig marken hon köpte
  och huset hon byggde.
 73. Sedan vi startade detta program år 2002,

 74. har två miljoner kvinnor i Bangladesh
 75. lyft sig själva och sina familjer
  ur extrem fattigdom.
 76. Det är nästan nio miljoner människor.
 77. Programmet, som kostar
  500 dollar per hushåll
 78. pågår bara i två år,
  men effekten går långt utöver det.
 79. Forskare vid London School
  of Economics kunde se

 80. att även sju år efter att de
  deltog i programmet,
 81. hade 92 procent av deltagarna
  behållit eller ökat
 82. sina inkomster, tillgångar och konsumtion.
 83. Esther Duflo och Abhijit Banerjee,
 84. MIT-ekonomerna som vann
  Nobelpriset förra året,
 85. ledde utvärderingar i flera länder
 86. som identifierade examenmetoden
  som ett av de mest effektiva sätten
 87. att bryta fattigdomsfällan.
 88. Men min far var inte nöjd

 89. med att ha hittat en lösning
  som fungerade för vissa människor.
 90. Han ville alltid veta
  om vi var tillräckligt ambitiösa
 91. när det gäller skala.
 92. Så när vi uppnådde
  rikstäckande skala i Bangladesh,
 93. ville han veta hur vi skulle
  kunna göra det globalt.
 94. Och då måste regeringar involveras.
 95. Regeringar avsätter redan miljarder dollar
  till insatser mot fattigdom.
 96. Men så mycket av pengarna går till spillo,
 97. eftersom dessa program
  antingen når inte de fattigaste,
 98. och även de som når de fattigaste,
  inte får betydande långsiktig påverkan.
 99. Vi arbetar för att engagera regeringar

 100. för att hjälpa dem att anamma
  och skala examensprogram själva,
 101. och maximera effekten
  av de miljarder dollar
 102. de redan tilldelar
  för att bekämpa extrem fattigdom.
 103. Vår plan är att hjälpa
  ytterligare 21 miljoner människor
 104. att lyfta sig ur extrem fattigdom
 105. i åtta länder under de närmaste sex åren
 106. med BRAC-team på plats i varje land.
 107. I juli 2019 diagnostiserades min far
  med obotlig hjärncancer

 108. och fick fyra månader att leva.
 109. När han lämnade BRAC efter
  att ha lett organisationen i 47 år,
 110. påminde han oss om att
  han, under hela sitt liv,
 111. såg optimism segra över förtvivlan,
 112. och när man tänder en gnista
  av självförtroende hos människor,
 113. kan även de fattigaste förändra sina liv.
 114. Min far dog i december.

 115. Han tände den gnistan
  hos miljontals människor,
 116. och under de sista dagarna av sitt liv,
 117. bad han oss att fortsätta att göra det
  för miljoner till.
 118. Vi kan ta den möjligheten,

 119. så låt oss sluta föreställa oss
  en värld utan extrem fattigdom
 120. och börja bygga den världen tillsammans.
 121. Tack.