Return to Video

What Does It Mean To Be Egoless?

 • 0:02 - 0:04
  Walk with Mooji Baba
 • 0:04 - 0:08
  คำถามเช้านี้เป็นคำถามที่ดีมาก
 • 0:08 - 0:15
  ความไร้ตัวตน คืออะไร? มันคือชีวิต ชีวิตที่แท้จริง
 • 0:15 - 0:18
  ความไร้ตัวตนคืออะไร?
 • 0:18 - 0:26
  [มูจิ] คุณจะไม่ถูกควบคุมโดยอารมณ์
 • 0:26 - 0:31
  ชีวิตของคุณจะไม่อยู่ภายใต้อัตตา
 • 0:31 - 0:35
  นั่นหมายความว่า สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว
 • 0:35 - 0:38
  ชีวิตของเราอยู่มีไว้เพื่อสนองความเป็นตัวตนของเราเท่านั้น
 • 0:38 - 0:42
  อย่างเช่น วันนี้เป็นยังไง 'ผมไม่สบาย', 'ชั้นอยากได้นี่'
 • 0:42 - 0:46
  'ชั้นไม่มีเงินเลย' ทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเรา, เรา, เรา ทั้งนั้น
 • 0:46 - 0:49
  และนั่นมันก็...
 • 0:53 - 0:59
  ชีวิตของเราควรจะอยู่เพื่อ...
 • 0:59 - 1:08
  ไม่ใช่เพื่อตัวเองเป็นสำคัญ แต่เพื่อชีวิตที่แท้จริง
 • 1:08 - 1:11
  นั่นจะทำให้คนเป็นร้อยๆมีความสุขได้..
 • 1:11 - 1:15
  ..ถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • 1:15 - 1:24
  ถ้าคุณแค่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้น มันก็แค่ความเห็นแก่ตัว และมันก็เป็นเรื่องเสียเวลา
 • 1:24 - 1:31
  มีพลังที่มากมายอยู่ในตััวคุณ และมันก็ไม่ได้มีไว้เพื่อสนองอัตตาของคุณ
 • 1:31 - 1:35
  และ ความไร้ตัวตนก็คือ..
 • 1:35 - 1:40
  เวลาที่ 'คนๆนึง' อยากจะละอัตตา
 • 1:40 - 1:43
  มันเป็นเรื่องที่ยากมากถ้า 'คนๆนั้น' ยังยึดตัวตนของตัวเองอยู่
 • 1:43 - 1:47
  การพยายามที่จะเป็นคนดี มันก็เป็นเรื่องที่ดี และมันก็เป็นวิถีที่แพร่หลาย
 • 1:47 - 1:52
  คนส่วนใหญ่ถูกสอนมา เช่นจากพระคัมภีร์ ว่า 'จงรักซึ่งกันและกัน'
 • 1:52 - 1:55
  'จงทำดีต่อคนที่ทำไมดีต่อเจ้า' อะไรอย่างนี้
 • 1:55 - 2:00
  และเราก็พยายามจะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี
 • 2:00 - 2:04
  มันให้ผลลัพท์ที่ดีมาก แต่บางทีมันก็มีความปลอมๆอยู่ในนั้น
 • 2:04 - 2:08
  ถ้าคุณทำดี เพราะแค่คุณถูกบอกว่าควรจะทำ
 • 2:08 - 2:12
  มันเหมือนกับ เราก็แค่มองหาคุณค่าบางอย่าง 'ถ้าชั้นทำความดี ชั้นก็ต้องได้อะไรตอบแทน'
 • 2:12 - 2:16
  ในแง่นึง มันก็ยังเหมือนว่า เราทำเพื่อตัวเอง
 • 2:16 - 2:20
  แต่เมื่อเราตื่นขึ้นมาพบความจริงแล้ว ว่าเราคือ The Self
 • 2:20 - 2:27
  The Self ดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกคน อะไรบางอย่างมันจะแตกต่างไป
 • 2:27 - 2:32
  การใช้ชีวิตจะปลอดโปร่งขึ้น ความรู้สึกติดกับอยู่ในปัญหาจะหายไป
 • 2:32 - 2:35
  เหมือนมันไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวอะไรเลย
 • 2:35 - 2:37
  มันไม่มี 'คนๆนั้น' ที่จะมีปัญหา
 • 2:37 - 2:40
  และมันก็จะมีสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เช่น อาจจะมีคนมาพูดว่า
 • 2:40 - 2:44
  'ชั้นไม่ชอบแก' และคุณก็จะมีความรู้สึกตอบสนอง
 • 2:44 - 2:48
  และถ้ามันมีความเป็นพิษอยู่ในคำพูดนั้น
 • 2:48 - 2:52
  คุณก็อาจจะรู้สึกเศร้า แต่ความรู้สึกนั้นมันไม่ได้ส่งผลมากมายอีกแล้ว
 • 2:52 - 3:00
  คุณยังจะสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยซ้ำ อย่างเช่น ตอบไปว่า 'ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง'
 • 3:00 - 3:03
  ซึ่งบางครั้ง คุณก็ไม่ได้พูดต่อหน้าพวกเขาด้วยซ้ำ
 • 3:03 - 3:05
  เพราะมันจะยิ่งทำให้พวกเขาโกรธมากขึ้น
 • 3:05 - 3:10
  แต่คุณยอมรับมันจากข้างในใจ และมันก็ถอนพิษนั้นจากตัวคุณเอง
 • 3:10 - 3:14
  'อัตตา' คือ ยาพิษในชีวิตของมนุษย์ทุกคน
 • 3:14 - 3:17
  มันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลวร้าย เห็นแก่ตัว
 • 3:17 - 3:20
  อัตตาจะดึงดูดพลังงานเช้าหาตัวเองตลอดเวลา
 • 3:20 - 3:25
  มันจะต้องเป็นคนที่ถูกเสมอ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ มันเป็นพิษทั้งนั้น
 • 3:25 - 3:27
  แต่บางที ในตอนที่เราไม่รุ้ว่ายังมีทางอื่น
 • 3:27 - 3:30
  มันก็เหมือนกับ "ก็ชั้นเป็นคนแบบนี้"
 • 3:30 - 3:38
 • 3:38 - 3:45
 • 3:45 - 3:49
 • 3:49 - 3:54
 • 3:54 - 3:57
 • 3:57 - 4:00
 • 4:00 - 4:04
 • 4:04 - 4:09
 • 4:09 - 4:14
 • 4:14 - 4:18
 • 4:18 - 4:23
 • 4:23 - 4:27
 • 4:27 - 4:29
 • 4:29 - 4:33
 • 4:33 - 4:39
 • 4:39 - 4:46
 • 4:46 - 4:49
 • 4:49 - 4:52
 • 4:52 - 4:54
 • 4:54 - 5:00
 • 5:00 - 5:07
 • 5:07 - 5:10
 • 5:10 - 5:13
 • 5:13 - 5:17
 • 5:17 - 5:22
 • 5:22 - 5:25
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:37
 • 5:37 - 5:42
 • 5:42 - 5:46
 • 5:46 - 5:54
 • 5:54 - 5:57
 • 5:57 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:05 - 6:08
 • 6:08 - 6:12
 • 6:12 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:19 - 6:23
 • 6:23 - 6:26
 • 6:26 - 6:31
 • 6:31 - 6:33
 • 6:33 - 6:38
 • 6:38 - 6:42
 • 6:42 - 6:49
 • 6:49 - 6:51
 • 6:51 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:58 - 7:02
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:08 - 7:11
 • 7:11 - 7:13
 • 7:13 - 7:16
 • 7:16 - 7:19
 • 7:19 - 7:24
 • 7:24 - 7:27
 • 7:27 - 7:33
 • 7:33 - 7:36
 • 7:36 - 7:40
 • 7:40 - 7:43
 • 7:43 - 7:45
 • 7:45 - 7:49
 • 7:49 - 7:52
 • 7:52 - 7:57
 • 7:57 - 8:00
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:08 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:19
 • 8:19 - 8:24
 • 8:24 - 8:28
 • 8:28 - 8:31
 • 8:31 - 8:35
 • 8:35 - 8:39
 • 8:39 - 8:44
 • 8:44 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:53
 • 8:53 - 8:57
 • 8:57 - 9:00
 • 9:00 - 9:06
 • 9:06 - 9:09
 • 9:09 - 9:14
 • 9:14 - 9:18
 • 9:18 - 9:22
 • 9:22 - 9:28
 • 9:28 - 9:36
 • 9:36 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:47
 • 9:47 - 9:49
 • 9:49 - 9:52
 • 9:52 - 9:54
 • 9:54 - 9:59
 • 9:59 - 10:01
 • 10:01 - 10:05
 • 10:05 - 10:07
 • 10:07 - 10:21
 • 10:21 - 10:24
 • 10:24 - 10:28
 • 10:28 - 10:36
 • 10:36 - 10:39
 • 10:39 - 10:42
 • 10:42 - 10:44
 • 10:44 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 10:52 - 10:56
 • 10:56 - 11:01
 • 11:01 - 11:06
 • 11:06 - 11:10
 • 11:10 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:22
 • 11:22 - 11:27
 • 11:27 - 11:33
 • 11:33 - 11:35
 • 11:35 - 11:38
 • 11:38 - 11:42
 • 11:42 - 11:48
 • 11:48 - 11:51
 • 11:51 - 11:57
 • 11:57 - 12:02
 • 12:02 - 12:06
 • 12:06 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:13 - 12:15
 • 12:15 - 12:19
 • 12:19 - 12:22
 • 12:22 - 12:26
 • 12:26 - 12:32
 • 12:32 - 12:36
 • 12:36 - 12:40
 • 12:40 - 12:44
 • 12:44 - 12:50
 • 12:50 - 12:55
 • 12:55 - 12:58
 • 12:58 - 13:01
 • 13:01 - 13:03
 • 13:03 - 13:08
 • 13:08 - 13:12
 • 13:12 - 13:17
 • 13:17 - 13:20
 • 13:20 - 13:23
 • 13:23 - 13:27
 • 13:27 - 13:32
 • 13:32 - 13:36
 • 13:36 - 13:40
 • 13:40 - 13:43
 • 13:43 - 13:46
 • 13:46 - 13:49
 • 13:49 - 13:55
 • 13:55 - 14:00
 • 14:00 - 14:04
 • 14:04 - 14:08
 • 14:08 - 14:13
 • 14:13 - 14:17
 • 14:17 - 14:20
 • 14:20 - 14:23
 • 14:23 - 14:29
 • 14:29 - 14:32
 • 14:32 - 14:36
 • 14:36 - 14:38
 • 14:38 - 14:42
 • 14:42 - 14:47
 • 14:47 - 14:49
 • 14:49 - 14:53
 • 14:53 - 14:58
 • 14:58 - 15:01
 • 15:01 - 15:08
 • 15:08 - 15:13
 • 15:13 - 15:16
 • 15:16 - 15:20
 • 15:20 - 15:24
 • 15:24 - 15:29
 • 15:29 - 15:33
 • 15:33 - 15:36
 • 15:36 - 15:42
 • 15:42 - 15:45
 • 15:45 - 15:50
 • 15:50 - 15:53
 • 15:53 - 16:00
 • 16:00 - 16:03
 • 16:03 - 16:07
 • 16:07 - 16:09
 • 16:09 - 16:13
 • 16:13 - 16:22
 • 16:22 - 16:28
 • 16:28 - 16:34
 • 16:34 - 16:37
 • 16:37 - 16:41
 • 16:41 - 16:47
 • 16:47 - 16:50
 • 16:50 - 16:55
 • 16:55 - 16:58
 • 16:58 - 17:00
 • 17:00 - 17:04
 • 17:04 - 17:07
 • 17:07 - 17:10
 • 17:10 - 17:14
 • 17:14 - 17:19
 • 17:19 - 17:26
 • 17:26 - 17:33
 • 17:33 - 17:37
 • 17:37 - 17:39
 • 17:39 - 17:42
 • 17:42 - 17:45
 • 17:45 - 17:47
 • 17:47 - 17:54
 • 17:54 - 17:57
 • 17:57 - 18:00
 • 18:00 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:16
 • 18:16 - 18:20
 • 18:20 - 18:24
 • 18:24 - 18:29
 • 18:29 - 18:31
 • 18:31 - 18:36
 • 18:36 - 18:39
 • 18:39 - 18:43
 • 18:43 - 18:48
 • 18:48 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:59
 • 18:59 - 19:03
 • 19:03 - 19:09
 • 19:09 - 19:14
 • 19:14 - 19:19
 • 19:19 - 19:23
 • 19:23 - 19:28
 • 19:28 - 19:31
 • 19:31 - 19:37
 • 19:37 - 19:43
 • 19:43 - 19:48
 • 19:48 - 19:50
 • 19:50 - 19:54
 • 19:54 - 19:57
 • 19:57 - 20:01
 • 20:01 - 20:03
 • 20:03 - 20:11
 • 20:11 - 20:16
 • 20:16 - 20:20
 • 20:20 - 20:24
 • 20:24 - 20:34
 • 20:34 - 20:38
 • 20:38 - 20:41
 • 20:41 - 20:44
 • 20:44 - 20:49
 • 20:49 - 20:52
 • 20:52 - 20:56
 • 20:56 - 20:58
 • 20:58 - 21:02
 • 21:02 - 21:04
 • 21:04 - 21:09
 • 21:09 - 21:15
 • 21:15 - 21:20
 • 21:20 - 21:24
 • 21:24 - 21:26
 • 21:26 - 21:32
 • 21:32 - 21:36
 • 21:36 - 21:39
 • 21:39 - 21:42
 • 21:42 - 21:45
 • 21:45 - 21:47
 • 21:47 - 21:52
 • 21:52 - 21:54
 • 21:54 - 21:58
 • 21:58 - 22:01
 • 22:01 - 22:07
 • 22:07 - 22:11
 • 22:11 - 22:16
 • 22:16 - 22:27
 • 22:27 - 22:31
 • 22:31 - 22:35
 • 22:35 - 22:41
 • 22:43 - 22:45
 • 22:45 - 22:49
 • 22:49 - 22:54
 • 22:54 - 22:57
 • 22:57 - 22:59
 • 22:59 - 23:02
 • 23:02 - 23:08
 • 23:08 - 23:12
 • 23:12 - 23:19
 • 23:19 - 23:27
 • 23:27 - 23:31
 • 23:31 - 23:33
 • 23:33 - 23:37
 • 23:37 - 23:41
 • 23:41 - 23:44
 • 23:44 - 23:46
 • 23:46 - 23:52
 • 23:52 - 24:00
 • 24:00 - 24:04
 • 24:04 - 24:07
 • 24:07 - 24:10
 • 24:10 - 24:15
 • 24:15 - 24:20
 • 24:20 - 24:26
 • 24:26 - 24:29
 • 24:29 - 24:35
 • 24:39 - 24:42
 • 24:42 - 24:46
 • 24:46 - 24:49
 • 24:49 - 24:53
 • 24:53 - 24:59
 • 24:59 - 25:06
 • 25:06 - 25:10
 • 25:10 - 25:14
 • 25:14 - 25:16
 • 25:16 - 25:20
 • 25:20 - 25:27
 • 25:27 - 25:30
 • 25:30 - 25:38
 • 25:38 - 25:42
 • 25:42 - 25:47
 • 25:47 - 25:50
 • 25:50 - 25:52
 • 25:52 - 25:57
 • 25:57 - 26:02
 • 26:02 - 26:05
 • 26:05 - 26:09
 • 26:09 - 26:11
 • 26:11 - 26:14
 • 26:14 - 26:17
 • 26:17 - 26:22
 • 26:22 - 26:24
 • 26:24 - 26:29
 • 26:29 - 26:31
 • 26:31 - 26:35
 • 26:35 - 26:39
 • 26:39 - 26:42
 • 26:42 - 26:49
 • 26:49 - 26:52
 • 26:52 - 26:55
 • 26:55 - 27:00
 • 27:00 - 27:03
 • 27:03 - 27:08
 • 27:08 - 27:12
 • 27:12 - 27:15
 • 27:15 - 27:18
 • 27:18 - 27:21
 • 27:21 - 27:24
 • 27:24 - 27:28
 • 27:28 - 27:32
 • 27:32 - 27:36
 • 27:36 - 27:42
 • 27:42 - 27:44
 • 27:44 - 27:47
 • 27:47 - 27:51
 • 27:51 - 27:55
 • 27:55 - 27:59
 • 27:59 - 28:02
 • 28:02 - 28:08
 • 28:08 - 28:13
 • 28:13 - 28:15
 • 28:15 - 28:18
 • 28:18 - 28:21
 • 28:21 - 28:25
 • 28:25 - 28:28
 • 28:28 - 28:32
 • 28:32 - 28:35
 • 28:35 - 28:38
 • 28:38 - 28:41
 • 28:41 - 28:45
 • 28:45 - 28:48
 • 28:48 - 28:51
 • 28:51 - 28:54
 • 28:54 - 28:58
 • 28:58 - 29:02
 • 29:02 - 29:07
 • 29:07 - 29:11
 • 29:11 - 29:14
 • 29:14 - 29:19
 • 29:19 - 29:25
 • 29:25 - 29:28
 • 29:28 - 29:32
 • 29:32 - 29:36
 • 29:36 - 29:40
 • 29:40 - 29:46
 • 29:46 - 29:49
 • 29:49 - 29:52
 • 29:52 - 29:55
 • 29:55 - 30:01
 • 30:01 - 30:04
 • 30:04 - 30:08
 • 30:08 - 30:12
 • 30:12 - 30:15
 • 30:15 - 30:19
 • 30:19 - 30:24
 • 30:24 - 30:29
 • 30:29 - 30:34
 • 30:34 - 30:37
 • 30:37 - 30:41
 • 30:41 - 30:46
 • 30:46 - 30:49
 • 30:49 - 30:54
 • 30:54 - 30:58
 • 30:58 - 31:01
 • 31:01 - 31:05
 • 31:05 - 31:11
 • 31:11 - 31:13
 • 31:13 - 31:16
 • 31:16 - 31:18
 • 31:18 - 31:21
 • 31:21 - 31:23
 • 31:23 - 31:26
Title:
What Does It Mean To Be Egoless?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
31:27
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Thaisangha.subtitles edited Thai subtitles for What Does It Mean To Be Egoless?
Show all

Thai subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions