Return to Video

Co To Znaczy Być Bez Ego?

 • 0:02 - 0:04
  Spacer z Mooji Baba
 • 0:04 - 0:08
  Zadałaś mi dziś rano bardzo dobre pytanie.
 • 0:08 - 0:15
  Co to znaczy być bez ego?
  To znaczy życie. Prawdziwe życie.
 • 0:15 - 0:18
  Co To znaczy Być Bez Ego?
  03-01-2018
 • 0:18 - 0:26
  Nie jesteś zdominowany przez uczucia,
 • 0:26 - 0:31
  twoje życie nie jest w służbie
  twojej osoby.
 • 0:31 - 0:35
  To znaczy, że dla większości ludzi
 • 0:35 - 0:38
  nasze życie służy głównie naszej osobie,
 • 0:38 - 0:42
  to jak mi się wiedzie:
  "Czuję się źle", "potrzebuję tego",
 • 0:42 - 0:46
  "nie mam pieniędzy",
  Wszystko jest na nasz temat, my , my, my.
 • 0:46 - 0:49
  I to jest takie e...
 • 0:53 - 0:59
  Nasze życie powinno być dla służenia...
 • 0:59 - 1:08
  To jest tak, że jedno życie w służbie,
  nie dla siebie, ale dla życia
 • 1:08 - 1:11
  może sprawić, że setki ludzi przeżyją
  radość
 • 1:11 - 1:15
  dla wielu z nich,
  jeśli zrobisz to we właściwej służbie.
 • 1:15 - 1:24
  Życie w służbie dla siebie jest samolubne
  i możemy powiedzieć zmarnowane.
 • 1:24 - 1:31
  Jest w tobie tyle mocy
  i ta moc nie jest dla twej osoby.
 • 1:31 - 1:35
  Więc być bez ego . . .
 • 1:35 - 1:40
  Kiedy to osoba chce być bez ego,
 • 1:40 - 1:43
  to bardzo trudne, jeżeli pozostanie
  osoba.
 • 1:43 - 1:47
  Stara się być dobrą i to jest OK,
  to też jest bardzo szeroka ścieżka.
 • 1:47 - 1:52
  Pismo mówi ludziom:
  "Kochaj jeden drugiego",
 • 1:52 - 1:55
  "Czyń dobro tym, którzy czynią
  tobie zło", takie rzeczy.
 • 1:55 - 2:00
  I ludzie starają się być tak miłujący,
  dobrzy jak tylko mogą i to jest dobre.
 • 2:00 - 2:04
  To przynosi dobre rezultaty,
  ale czasem jest w tym coś sztucznego
 • 2:04 - 2:08
  jeśli tak czynisz, bo powiedziano ci,
  że masz być dobry.
 • 2:08 - 2:12
  Szukamy zasług:
  "Jeśli robię to, co dobre, coś dostaję",
 • 2:12 - 2:16
  więc w jakimś sensie jest to
  nadal dla nas samych.
 • 2:16 - 2:20
  Ale kiedy budzimy się do Prawdy,
  że jesteśmy Jaźnią,
 • 2:20 - 2:27
  Jaźnią troszczącą się o wszystko i
  wszystkich, to, to jest inne.
 • 2:27 - 2:32
  Życie staje się lżejsze, znika
  odczuwanie osobistych problemów,
 • 2:32 - 2:35
  jakby nie ma personalnych problemów.
 • 2:35 - 2:37
  Nie ma osoby, która miałaby problemy.
 • 2:37 - 2:40
  W życiu rzeczy się pojawiają,
  ktoś może powiedzieć:
 • 2:40 - 2:44
  "Nie lubię ciebie!". I to poczujesz
 • 2:44 - 2:48
  a jeśli w tych słowach jest dużo jadu
 • 2:48 - 2:52
  możesz poczuć ten smutek,
  ale nigdy cię on nie przytłoczy.
 • 2:52 - 3:00
  Nawet możesz zrobić coś dobrego,
  powiedzieć: "Niech Bóg cię błogosławi".
 • 3:00 - 3:03
  Czasem nie powiesz im tego w twarz,
 • 3:03 - 3:05
  bo to może ich bardziej rozzłościć,
 • 3:05 - 3:10
  ale przyjmiesz u siebie w sercu.
  I wyjmiesz z siebie truciznę.
 • 3:10 - 3:14
  Ego jest trucizną
  w życiu człowieka.
 • 3:14 - 3:17
  Czyni wszystko niedobrym,
  zawsze jest samolubne,
 • 3:17 - 3:20
  zawsze wciąga energię do siebie przez
  cały czas,
 • 3:20 - 3:25
  zawsze musi mieć rację i wszystkie
  te rzeczy... jest to bardzo toksyczne.
 • 3:25 - 3:27
  Ale często nie znając innego sposobu
 • 3:27 - 3:30
  czuje: "Taki właśnie jestem".
 • 3:30 - 3:38
  Gdy zaczynasz budzić się do głębszej
  przestrzeni Prawdy poza osobą
 • 3:38 - 3:45
  to tutaj badanie-siebie, albo
  "Zaproszenie" wyprowadza cię z tego.
 • 3:45 - 3:49
  Wynosi cię z tej przestrzeni i
  do przestrzeni poza nią, która jest
 • 3:49 - 3:54
  polem czystej inteligencji, ma więcej
  światła, jest bardziej przestrzenna.
 • 3:54 - 3:57
  Od razu zaczynasz czuć się lekki,
  szczęśliwy
 • 3:57 - 4:00
  i będąc w swojej lekkości, w uczuciu
  szczęśliwości
 • 4:00 - 4:04
  naturalnie chcesz robić to co czujesz
  jako dobre.
 • 4:04 - 4:09
  Jest tak, że to co czuje się dobre
  naturalnie wypływa z twego serca
 • 4:09 - 4:14
  a samolubstwo czuje się...
  jest jak trucizna, która cię opuszcza
 • 4:14 - 4:18
  tak więc już nie myślisz w tych
  kategoriach.
 • 4:18 - 4:23
  Kiedy znajdujesz coś co sprawia, że
  czujesz się szczęśliwy
 • 4:23 - 4:27
  chcesz się tym dzielić, by jak najwięcej
  ludzi też było szczęśliwych.
 • 4:27 - 4:29
  Kiedy wychodzisz przez drzwi
  na przestrzeń
 • 4:29 - 4:33
  chcesz przepuścić jak najwięcej ludzi,
  by oni też przeszli.
 • 4:33 - 4:39
  Bycie bez ego jest trochę takie.
  I im bardziej ego odpada
 • 4:39 - 4:46
  ten ciężki płaszcz ego zrobiony
  z "Ja, mi, mi, mi, Ja, mnie, moje"
 • 4:46 - 4:49
  to robi się bardzo przestrzennie.
 • 4:49 - 4:52
  To dlatego powiadam, że
  znalazłeś się w polu Boga.
 • 4:52 - 4:54
  W polu Boga nie ma zazdrości
 • 4:54 - 5:00
  i wszystkie te ciężkie energie:
  egoizm, chęć posiadania... odchodzą.
 • 5:00 - 5:07
  Jesteś w polu, które naturalnie dba,
 • 5:07 - 5:10
  w którym wszystko jest sprzątane.
 • 5:10 - 5:13
  To troszczy się o każdy aspekt twego życia
 • 5:13 - 5:17
  także tych, których kochasz.
 • 5:17 - 5:22
  Ale twoja miłość tu się nie zatrzymuje,
  lecz rozszerza się bardziej i bardziej.
 • 5:22 - 5:25
  Więc tak to jest być bez ego.
 • 5:25 - 5:29
  Jest to coś najpotężniejszego
  w całym świecie.
 • 5:29 - 5:32
  Ego to najciemniejsza siła w świecie.
 • 5:32 - 5:37
  Wolność od ego to najjaśniejsza
  i najpiękniejsza siła w świecie.
 • 5:37 - 5:42
  I to jest dla mnie wyzwanie w życiu u
  ludzkiej istoty,
 • 5:42 - 5:46
  to przekroczyć identyfikację z ego.
 • 5:46 - 5:54
  Lecz w naszym świecie wydaje się to
  czymś bardzo rzadkim,
 • 5:54 - 5:57
  dlatego że tak wiele dajemy osobie,
 • 5:57 - 6:01
  to jakby nasza pierwsza miłość i
  kochamy ją przede wszystkim.
 • 6:01 - 6:05
  Ale ty masz kochać Jaźń, nie osobę,
 • 6:05 - 6:08
  najpierw kochać Jaźń,
  lecz zazwyczaj kochamy ją na końcu.
 • 6:08 - 6:12
  Tak to jest. Z początku dorastamy
  w silnej tożsamości
 • 6:12 - 6:15
  z wiecznym "mi, mi, mi", ale w ten
  sposób nigdy nie jesteśmy szczęśliwi.
 • 6:15 - 6:19
  Potrzebujemy tak wielu rzeczy:
  potrzebujemy pieniędzy, przyjaźni,
 • 6:19 - 6:23
  potrzebujemy partnerów,
  potrzebujemy fajne rzeczy do szczęścia.
 • 6:23 - 6:26
  Ale ten kto jest wolny od ego
  potrafi być szczęśliwy mimo wszystko.
 • 6:26 - 6:31
  Gdziekolwiek są, tam są szczęśliwi.
  Nie są konkurencyjni,
 • 6:31 - 6:33
  ich podejście jest bardzo szerokie,
 • 6:33 - 6:38
  zawsze myślą o uczuciach innych.
 • 6:38 - 6:42
  To naprawdę jest piękne i moim
  życzeniem i modlitwą jest, aby
 • 6:42 - 6:49
  bycie szczęśliwym stało się zaraźliwe
  i to że ludzie zwyczajnie się radują ...
 • 6:49 - 6:51
  Gdy mamy grupowe działania,
 • 6:51 - 6:54
  niektórzy uczą się, że są w stanie razem
  ze sobą pracować
 • 6:54 - 6:58
  i wyprodukować coś pięknego
  i kochają to.
 • 6:58 - 7:02
  Teraz na Monte Sahaja
  atmosfera i wibracje
 • 7:02 - 7:06
  stały się dużo wyższe
  i jest tutaj łatwo odczuwać miłość.
 • 7:06 - 7:08
  Ludzie nie udają miłujących.
 • 7:08 - 7:11
  Oni szczerze czują tę wibrację.
 • 7:11 - 7:13
  Skąd ta wibracja pochodzi?
 • 7:13 - 7:16
  To nie tak, że przybyliśmy tutaj
  bo tu była jakaś specjalna ziemia
 • 7:16 - 7:19
  i drzewa tutaj wydzielały specjalne
  wibracje.
 • 7:19 - 7:24
  Nie! To my przynosimy wibrację
  żywej Jaźni,
 • 7:24 - 7:27
  naszymi działaniami, naszymi myślami,
  naszą medytacją,
 • 7:27 - 7:33
  naszym zrozumieniem,
  admiracją i przyciąganiem do Boga,
 • 7:33 - 7:36
  czy do czystej świadomości.
 • 7:36 - 7:40
  Wszystko to podnosi wibrację
  tak, że staje się potężna.
 • 7:40 - 7:43
  Nawet ludzie, którzy nic nie wiedzą
  o tych rzeczach,
 • 7:43 - 7:45
  kiedy tutaj przychodzą coś czują:
 • 7:45 - 7:49
  "Dobrze się tutaj czuję, lubię tu być"
  Na co oni reagują?
 • 7:49 - 7:52
  Odpowiadają na wibrację tego miejsca.
 • 7:52 - 7:57
  Oni pewnie nie znają filozofii
  i to nie jest ważne.
 • 7:57 - 8:00
  Ważne jest działanie filozofii,
 • 8:00 - 8:04
  jest nią siła wskazówek,
  gdy są przyjęte.
 • 8:04 - 8:08
  Wskazówki nie mają żadnej siły
  jeżeli nie jest przyjęte.
 • 8:08 - 8:12
  Kiedy są przyjęte,
  wtedy budzą i zaczynają poruszać
 • 8:12 - 8:16
  wszystkim ...
  Nawet drzewa zaczynają je odbierać
 • 8:16 - 8:19
  ziemia je odbiera, wszystko je odbiera.
 • 8:19 - 8:24
  To dlatego w pewnych miejscach
  możesz czuć wibrację danego miejsca
 • 8:24 - 8:28
  nawet jeśli nie ma tam już człowieka.
 • 8:28 - 8:31
  Byłem w takich miejscach w Indiach,
 • 8:31 - 8:35
  także na Jamajce u Boba Marleya
  w domu wyraźnie czułem tą wibrację.
 • 8:35 - 8:39
  Wszedłem do jego pokoju,
  gdzie koło łóżka leżały jego kapcie,
 • 8:39 - 8:44
  nie spodziewałem się niczego,
  ale tak silne było uczucie miłości.
 • 8:44 - 8:46
  To było takie cudowne!
 • 8:46 - 8:50
  W Indiach w aszramie u Gandhi i w
  różnych miejscach, w których byłem
 • 8:50 - 8:53
  masz takie uczucie "ŁAaaaa"
  w wielu miejscach.
 • 8:53 - 8:57
  Czujesz tę wibrację i ona żyje w ścianach,
 • 8:57 - 9:00
  nawet cegły utrzymują wibrację.
 • 9:00 - 9:06
  Wchodzi się do wnętrza domu i czujesz:
  "W tym domu mieszkało szczęście!"
 • 9:06 - 9:09
  I nadal mieszka, mimo że
  ludzie opuścili już swoje ciała to
 • 9:09 - 9:14
  szczęśliwość jest w domu.
  To niesamowite!
 • 9:14 - 9:18
  Czasem ciemne energie
  mogą żyć w domu.
 • 9:18 - 9:22
  To są silne energię przyciągania:
 • 9:22 - 9:28
  pożądanie, strach, miłość, to potężne
  siły w ludzkim świecie
 • 9:28 - 9:36
  i one wpływają też na ziemię,
  pozostawiają w niej te wibracje.
 • 9:36 - 9:40
  Czasem ludzie idą do lasu
  i mówią że kochają być w naturze.
 • 9:40 - 9:44
  To dlatego, że nie ma tam
  zanieczyszczenia ludzką ciemnością.
 • 9:44 - 9:47
  Więc czują, że natura jest od niej wolna.
 • 9:47 - 9:49
  Weszła bardziej w świadomość drzew,
 • 9:49 - 9:52
  teren, świadomość ziemi.
 • 9:52 - 9:54
  A kiedy przychodzisz do miejsc, gdzie
 • 9:54 - 9:59
  świadomość zamanifestowała ludzką
  formę, bo jest ona dużo bogatsza,
 • 9:59 - 10:01
  bardziej zróżnicowana w wyrazie.
 • 10:01 - 10:05
  Jeśli jest przeniknięta i
  nasycona świadomością
 • 10:05 - 10:07
  to to jest tak potężne!
 • 10:07 - 10:21
  Dlatego mówię, że 2100 lat temu,
 • 10:21 - 10:24
  kiedy Jezus był tutaj na Ziemi fizycznie
 • 10:24 - 10:28
  i poprzez tylko jedną ludzką istotę,
 • 10:28 - 10:36
  która była ucieleśnieniem
  świadomości Boga,
 • 10:36 - 10:39
  nawet po opuszczeniu ciała
  2100 lat później
 • 10:39 - 10:42
  ludzie nadal stają się uczniami Chrystusa,
 • 10:42 - 10:44
  czy uczniami Buddy,
 • 10:44 - 10:48
  albo wyznawcami Kriszny,
  który był tutaj 5000 lat temu,
 • 10:48 - 10:52
  czy Ramy, który był tutaj
  wiele tysięcy lat temu.
 • 10:52 - 10:56
  Dlaczego? Bo wibracja, którą
  utrzymywali nadal jest tutaj.
 • 10:56 - 11:01
  Więc jest to coś bardzo potężnego.
 • 11:01 - 11:06
  Zwykłem mówić, że jeden
  człowiek zapomniał o sobie
 • 11:06 - 11:10
  i od tego czasu cały świat o nim pamięta.
 • 11:10 - 11:13
  To jest tak potężne!
 • 11:13 - 11:20
  Zapomnieć siebie oznacza odrzucić
  ego i go nie słuchać.
 • 11:20 - 11:22
  Oni przekroczyli to.
 • 11:22 - 11:27
  I ich wpływ, ich obecność,
  ich słowa i ich przykład
 • 11:27 - 11:33
  oddziałuje na miliony istnień.
 • 11:33 - 11:35
  I każda z tych istot ludzkich
 • 11:35 - 11:38
  miała taki sam rodzaj krwi
  jak my,
 • 11:38 - 11:42
  patrzyli na ten sam księżyc, to samo
  słońce i gwiazdy co my.
 • 11:42 - 11:48
  Oni też bywali głodni, zmęczeni,
  czasem nie mogli spać,
 • 11:48 - 11:51
  mieli przyjaźnie i ludzi
  którzy ich nienawidzili.
 • 11:51 - 11:57
  Mimo to lśnili w duchu
  Prawdy, w duchu Boga.
 • 11:57 - 12:02
  To dla mnie jest spełnieniem
  ludzkiego życia,
 • 12:02 - 12:06
  przebudzić się do Prawdy
  kim naprawdę jesteśmy
 • 12:06 - 12:09
  i to jest tym, czym Bóg jest.
 • 12:09 - 12:13
  Jesteś w królestwie Boga,
  wewnątrz swego serca.
 • 12:13 - 12:15
  Tym to jest.
 • 12:15 - 12:19
  Ludzie przestrzegają święte
  pisma, ale powierzchownie,
 • 12:19 - 12:22
  to nie wystarcza.
  Ich życie się zmieni,
 • 12:22 - 12:26
  wpłynie na życie innych ludzi,
  ale w niewielkim stopniu.
 • 12:26 - 12:32
  Lecz ten, który porzuca
  swoje ego
 • 12:32 - 12:36
  i całkiem zanurza się w
  oceanie Boga, ten się wznosi
 • 12:36 - 12:40
  i staje się przewodnikiem w
  świecie, nawet jeśli nie mówi.
 • 12:40 - 12:44
  Niektóre Istoty nie mówią, ale
  ich obecność jest tak potężna,
 • 12:44 - 12:50
  ponieważ obecność Boga jest
  nierozdzielna z ich istnieniem,
 • 12:50 - 12:55
  przez samo bycie w ich obecności
  ludzie są przemienieni.
 • 12:55 - 12:58
  Tak więc dla mnie to
  właśnie znaczy być bez ego.
 • 12:58 - 13:01
  To jest najpotężniejsza rzecz na świecie.
 • 13:01 - 13:03
  Gdybym miał spotkać się z dwojgiem ludzi:
 • 13:03 - 13:08
  pierwszym, który był na Wenus i
  mieszkał tam sześć miesięcy,
 • 13:08 - 13:12
  a drugim, który pół roku żył w pudle
  kartonowym w medytacji, w Bogu
 • 13:12 - 13:17
  i się przebudził to poszedłbym
  w każdej chwili, by być z nim.
 • 13:17 - 13:20
  Nie potrzebuję rozmawiać
  z astronautą o życiu,
 • 13:20 - 13:23
  bo on równie dobrze mógłby
  być pełen ego.
 • 13:23 - 13:27
  Ale ten, który przekroczył
  w sobie ego,
 • 13:27 - 13:32
  ten byłby moją szczęśliwą randką.
 • 13:32 - 13:36
  Wolałbym raczej pójść tam
  i siedzieć z nim,
 • 13:36 - 13:40
  być w polu takich Istot,
  istot, które kochają Boga,
 • 13:40 - 13:43
  albo szukają Prawdę,
  to jest święte towarzystwo.
 • 13:43 - 13:46
  Samo bycie w towarzystwie
  poszukujących Prawdę
 • 13:46 - 13:49
  jest uważane za pomyślne.
 • 13:49 - 13:55
  Tak więc czuję, że jesteśmy
  w dobrym miejscu,
 • 13:55 - 14:00
  gdzie coraz więcej istot znajduje
  prawdziwe szczęście,
 • 14:00 - 14:04
  nie wycieczkę, nie że:
  "My podbijemy świat!” Nie.
 • 14:04 - 14:08
  Wystarczy, że jeden po drugim odkrywa,
 • 14:08 - 14:13
  to światło poruszające się
  w świecie to już dużo.
 • 14:13 - 14:17
  Myślę, że świat nie potrzebuje
  więcej książek o duchowości.
 • 14:17 - 14:20
  Potrzebuje ludzi,
  którzy ucieleśniają Prawdę
 • 14:20 - 14:23
  bardziej niż książki mówiące
  o Prawdzie.
 • 14:23 - 14:29
  Potrzebuje widzieć żywe księgi,
  nie papierowe książki.
 • 14:29 - 14:32
  Ludzie chcą widzieć księgę w
  postaci człowieka takiego jak oni,
 • 14:32 - 14:36
  którego życie stanowi
  wyzwanie albo konfrontuje
 • 14:36 - 14:38
  i odsłania coś w nich samych.
 • 14:38 - 14:42
  I przez spotkanie kogoś takiego kalibru
 • 14:42 - 14:47
  ich istota nie może zaprzeczyć,
  że spotkała Boga.
 • 14:47 - 14:49
  I wiele razy słyszeliśmy opowiadania,
 • 14:49 - 14:53
  w których ludzie ogłaszali,
  że są ateistami
 • 14:53 - 14:58
  i spotkali istotę, która
  wywarła na nich taki impakt,
 • 14:58 - 15:01
  że wiedzą: "ŁAAA, nie wiem, co to takiego,
 • 15:01 - 15:08
  ale sprawia wszystkie te
  zmiany w moim sercu".
 • 15:08 - 15:13
  Oni nie mogą naprawdę być
  ateistami, bo to dziwaczność.
 • 15:13 - 15:16
  To oznacza głębię ignorancji,
 • 15:16 - 15:20
  że nie uznajesz, że istnieje
  najwyższa Moc, która kontroluje
 • 15:20 - 15:24
  i określa porządek kosmosu
  i dba o rzeczy.
 • 15:24 - 15:29
  To nie ludzie to robią. To nie ludzie
  pozwalają drzewom rosnąć,
 • 15:29 - 15:33
  posyłają deszcz, zmieniają pogodę
 • 15:33 - 15:36
  i opiekują się tymi wszystkimi
  różnymi planetami nie tylko w
 • 15:36 - 15:42
  jednym układzie słonecznym, ale
  wszystkich układach słonecznych!
 • 15:42 - 15:45
  Nawet mówienie o tym
  sprawia, że ​​czujesz słabość.
 • 15:45 - 15:50
  Jak można pojąć wspaniałość
  i moc tej Najwyższej Istoty!
 • 15:50 - 15:53
  Ta Istota nie jest oddzielnym
  bytem, który robi te rzeczy,
 • 15:53 - 16:00
  jest wewnątrz samych rzeczy,
  to tak...
 • 16:00 - 16:03
  Bóg nie może być zaledwie formą.
 • 16:03 - 16:07
  Bóg jest wcielony we wszystkich
  formach i poza nimi.
 • 16:07 - 16:09
  Formy ciągle się zmieniają,
 • 16:09 - 16:13
  ponieważ On udziela im
  trochę czasu i wzrost
 • 16:13 - 16:22
  a wszystko co rośnie musi
  przekształcać się i zmieniać.
 • 16:22 - 16:28
  Lecz Boska-Jaźń jest niezmienna
  a mimo to manifestuje zmianę
 • 16:28 - 16:34
  i dba o wszystkie permutacje
  swojej ekspresji.
 • 16:34 - 16:37
  Czasami próbuję przedstawić to
 • 16:37 - 16:41
  jako rodzaj pola energii,
  ale nie tylko energii,
 • 16:41 - 16:47
  to jest inteligencja i duch...
 • 16:47 - 16:50
  To jest widzialną ekspresją tego
 • 16:50 - 16:55
  powstającą z tego, daje też
  dużo wskazówek, jeśli patrzysz...
 • 16:55 - 16:58
  Widzimy włosy na czyjejś głowie,
 • 16:58 - 17:00
  które wciąż wyrastają, ale z czego?
 • 17:00 - 17:04
  Jeśli zajrzysz do wnętrza głowy tam
  nie ma włosów w środku, które wychodzą.
 • 17:04 - 17:07
  Nic tam nie ma i one po prostu rosną.
 • 17:07 - 17:10
  To pokazuje nam: "Z pustki
  stwarzam wszystkie te rzeczy,
 • 17:10 - 17:14
  podtrzymuję je i przywracam do pustki".
 • 17:14 - 17:19
  To jest zbyt wspaniałe,
  by o tym mówić!
 • 17:19 - 17:26
  Niektóre istoty są przytłoczone
  samym majestatem tej mocy.
 • 17:26 - 17:33
  Ta moc jest źródłem twego
  własnego poczucia Jaźni.
 • 17:33 - 17:37
  Tylko wiedzieć o tym
  nawet tego nie rozumiejąc,
 • 17:37 - 17:39
  samo to powinno rozpalić
  twoje życie,
 • 17:39 - 17:42
  że powinieneś potrzebować
  pójść i usiąść.
 • 17:42 - 17:45
  Nie ma końca wdzięczności
  za to wiedzenie,
 • 17:45 - 17:47
  że twoje życie ma źródło w Bogu.
 • 17:47 - 17:54
  Dla kogoś kto naprawdę tego
  nie rozumie...
 • 17:54 - 17:57
  I to też jest wyznaczone przez moc,
 • 17:57 - 18:00
  że będą istoty, które przez jakiś
  czas tego nie czują,
 • 18:00 - 18:04
  ale ostatecznie będą
  musiały do tego się przebudzić.
 • 18:04 - 18:08
  Dla mnie pomyślne życie jest
  takie, które oddala się od ego,
 • 18:08 - 18:11
  które czyni nas ślepymi
 • 18:11 - 18:16
  i sprawia, że troszczymy się
  tylko o rzeczy ziemskie
 • 18:16 - 18:20
  w przeciwieństwie do tego,
  który jest świadomy
 • 18:20 - 18:24
  i żyje w tej świadomości
  a potem żyje jako ta świadomość.
 • 18:24 - 18:29
  Jeśli zaczniesz żyć jako świadomość
  jesteś już w Królestwie,
 • 18:29 - 18:31
  już jesteś w tej przestrzeni.
 • 18:31 - 18:36
  Nawet powiedziałbym, że to jest
  większe niż Królestwo Niebieskie,
 • 18:36 - 18:39
  jeśli mogę coś takiego powiedzieć.
 • 18:39 - 18:43
  Bo pomyślałem, czy to nie
  bluźnierstwo tak mówić?
 • 18:43 - 18:48
  Czułem, że jeśli niebo składa się
  z obrazów i przedmiotów
 • 18:48 - 18:51
  wtedy one też należą do czasu.
 • 18:51 - 18:56
  Może jeden z Bożych dni
  trwa tysiąc ludzkich lat.
 • 18:56 - 18:59
  Kto wie? Ale czymkolwiek jest
  musi w tym być zmiana.
 • 18:59 - 19:03
  Jeżeli istnieją różne poziomy istot
 • 19:03 - 19:09
  wtedy oczywiście proces ewolucji
  i wzrastanie jest tam również.
 • 19:09 - 19:14
  Ale czysta świadomość nie
  przejmuje się wzrostem.
 • 19:14 - 19:19
  Ona jest tak doskonała!
  Lecz jest nieatrakcyjna dla umysłu,
 • 19:19 - 19:23
  bo umysł zawsze jest zajęty
  rzeczami i obiektami,
 • 19:23 - 19:28
  by mieć i tracić i zdobywać,
  zmieniać i wzrastać,
 • 19:28 - 19:31
  stawać się i przegrywać...
  wszystkim tym.
 • 19:31 - 19:37
  A świadomość jest transcendentna
  wobec takich pojęć.
 • 19:37 - 19:43
  Właśnie to próbuję pokazać, gdy
  mówię wszystkim: Zostaw to teraz.
 • 19:43 - 19:48
  Wszystko to teraz zostaw.
  Zostaw troskę o swoją tożsamość.
 • 19:48 - 19:50

  Do kogo to mówię?
 • 19:50 - 19:54
  Do inteligencji, która
  niedostatecznie to słyszy.
 • 19:54 - 19:57
  Ale gdy usłyszy to polecenie,
  które wychodzi z serca
 • 19:57 - 20:01
  wtedy jest w stanie wszystko
  zostawić i być w jedności,
 • 20:01 - 20:03
  w doświadczeniu własnej jedności.
 • 20:03 - 20:11
  Rzadko widzi się ludzi w satsangu,
  w medytacjach takich jak ta
 • 20:11 - 20:16
  z takimi wskazówkami,
  wtedy gdy nie ma zakłóceń,
 • 20:16 - 20:20
  to jak być na transcendentalnym poziomie.
 • 20:20 - 20:24
  Egoizm i tego typu rzeczy
  po prostu zanikają
 • 20:24 - 20:34
  i jest tak jakbyś unosił się
  w lżejszym wymiarze bycia.
 • 20:34 - 20:38
  Naprawdę czuje się to
  bardzo namacalnie
 • 20:38 - 20:41
  i mamy zdolność do doświadczania tego.
 • 20:41 - 20:44
  Dla większości ludzi na początku
  przychodzi ich umysł.
 • 20:44 - 20:49
  Czasem przyjeżdżają tutaj ludzie,
  nie przywykli do tego typu środowiska
 • 20:49 - 20:52
  i widać jak bardzo umysł ich niepokoi.
 • 20:52 - 20:56
  Wydaje się, że to ludzie i
  miejsce im przeszkadza,
 • 20:56 - 20:58
  lecz to ich własny umysł ich niepokoi.
 • 20:58 - 21:02
  Czują się niewygodnie, bo jest
  to dla nich wyzwanie.
 • 21:02 - 21:04
  "Czemu ci ludzie są tacy szczęśliwi?
 • 21:04 - 21:09
  Nawet im nie ufam. Oni udają"
  I tak nakręca się
 • 21:09 - 21:15
  cynizm, osądzanie, dyskomfort,
  wszystkie te rzeczy się pojawiają.
 • 21:15 - 21:20
  Ale to są tylko porodowe bóle,
  by osiągnąć wyższy stan,
 • 21:20 - 21:24
  jeśli wytrwają... ale często
  tak nie jest i wyjeżdżają.
 • 21:24 - 21:26
  Ale wewnątrz coś zostaje
 • 21:26 - 21:32
  i to ziarno zaczyna w nich rosnąć,
  ponieważ Bóg ich tu sprowadził.
 • 21:32 - 21:36
  Nawet jeśli czują: "Nie chciałem
  tu przyjeżdżać, to moja żona...''
 • 21:36 - 21:39
  to nadal siła spowodowała,
  że tu przybyli,
 • 21:39 - 21:42
  by doświadczyć niepokój,
  który w nich jest,
 • 21:42 - 21:45
  ale nie rozpoznają,
  że to pochodzi od nich.
 • 21:45 - 21:47
  Myślą, że to pochodzi z zewnątrz.
 • 21:47 - 21:52
  Lecz to przychodzi jako reakcja na
  energie, których doświadczają
 • 21:52 - 21:54
  i do, których nie są przystosowani,
 • 21:54 - 21:58
  ponieważ tak bardzo są jeszcze
  w domenie tożsamości ego.
 • 21:58 - 22:01
  Więc to nimi potrząsa.
 • 22:01 - 22:07
  Więc bardzo dobre pytanie
  zadałaś mi dziś rano.
 • 22:07 - 22:11
  Co to znaczy być bez ego?
 • 22:11 - 22:16
  To oznacza życie, prawdziwe życie.
 • 22:16 - 22:27
  Gdy myślimy o Jezusie, Proroku
  Mahomecie, Krysznie, czy Buddzie
 • 22:27 - 22:31
  to natychmiast... Nawet ludzie,
  którzy nie wiedzą o tych sprawach
 • 22:31 - 22:35
  wiedzą, że oni reprezentują
  wyższy poziom świadomości.
 • 22:35 - 22:41
  Poziom na, którym miłość
  i pokój jest ich klimatem.
 • 22:43 - 22:45
  Kiedy mówimy "Ja” to implikacją i
 • 22:45 - 22:49
  prawdziwym znaczeniem "Ja”
  jest świadomość.
 • 22:49 - 22:54
  W świecie, gdy mówimy "Ja” to
  rzadko oznacza ono świadomość.
 • 22:54 - 22:57
  Oznacza indywidualność, oznacza osobę,
 • 22:57 - 22:59
  to znaczy: "Jestem
  mężczyzną”, Jestem kobietą”,
 • 22:59 - 23:02
  to jest takie skurczenie, takie
  ograniczenie.
 • 23:02 - 23:08
  Ale nawet ktoś kto jest
  obudzony mówi "Ja”
 • 23:08 - 23:12
  wiedząc, że odnosi się
  do poczucia indywidualności.
 • 23:12 - 23:19
  Ale pod tym "Ja” w przestrzeni
  głębszego wiedzenia,
 • 23:19 - 23:27
  duchowego wiedzenia wie,, że to
  świadomość mówi a nie osoba.
 • 23:27 - 23:31
  To dwie zupełnie inne wibracje.
 • 23:31 - 23:33
  Kiedy jesteś z kimś
 • 23:33 - 23:37
  i kiedy mówią doświadczasz
  przestrzenności,
 • 23:37 - 23:41
  że "Ja”, to "Ja” pochodzące z
  świadomości, że to świadomość mówi.
 • 23:41 - 23:44
  A gdy z kimś rozmawiasz
 • 23:44 - 23:46
  i musisz uważać na to co powiesz
  to widzisz, że to "Ja"
 • 23:46 - 23:52
  jest naładowane osobowością.
  I możesz zobaczyć, że osoba ...
 • 23:52 - 24:00
  Ziemia pełna osobowości to
  bardzo duszne miejsce. Duszące!
 • 24:00 - 24:04
  Nawet gdyby na Ziemi było tylko
  trzy miliony ludzi,
 • 24:04 - 24:07
  cóż pewnie to mała liczba,
 • 24:07 - 24:10
  lecz gdy ich spotykasz czułbyś się
  trochę przytłoczony.
 • 24:10 - 24:15
  Ale jedna ludzka istota przebudzona
  do Jaźni
 • 24:15 - 24:20
  w tłumie tysięcy, świeci, rozświetla
 • 24:20 - 24:26
  i podnosi poziom świadomości
  u ludzi, którzy to rozpoznają.
 • 24:26 - 24:29
  Ponieważ coś w nas może rozpoznać,
 • 24:29 - 24:35
  że stoi w obliczy wyższej obecności.
  Tak się to dzieje.
 • 24:39 - 24:42
  Bo nawet bez powiadamiania
 • 24:42 - 24:46
  ludzie zaczynają zachowywać się inaczej
  wobec kogoś, kto jest przebudzony.
 • 24:46 - 24:49
  Nic na to nie mogą poradzić. Nie robią
  tego świadome,
 • 24:49 - 24:53
  "Och, ta osoba jest kimś trochę...'',
  po prostu zachowują się inaczej.
 • 24:53 - 24:59
  Z początku mogą traktować go
  jako "coś normalnego”,
 • 24:59 - 25:06
  ale stopniowo obecność
  zaczyna ich jakby przenikać
 • 25:06 - 25:10
  wchodzić w nich głębiej,
  i ich przemieniać.
 • 25:10 - 25:14
  Ich klimat zaczyna się zmieniać,
  czują się bardziej życzliwi, otwarci,
 • 25:14 - 25:16
  chcą coś dla ciebie zrobić,
 • 25:16 - 25:20
  i to nie wiedząc nic na temat duchowości.
 • 25:20 - 25:27
  Jest nakazane światu...
  Jeden z Hadisów Proroka mówi,
 • 25:27 - 25:30
  że gdy Bóg stworzył świat,
 • 25:30 - 25:38
  mówi, że Bóg nakazał całemu światu,
  "Służcie tym, którzy służą Mnie”.
 • 25:38 - 25:42
  Oznacza, służcie tym którzy
  szukają Prawdy.
 • 25:42 - 25:47
  "I zmęcz tych, którzy tobie służą."
 • 25:47 - 25:50
  Czy rozumiesz? To potężna rzecz!
 • 25:50 - 25:52
  "Służcie tym, którzy służą mnie”.
 • 25:52 - 25:57
  Służ i opiekuj się tymi, którzy
  czczą Boga i Prawdę.
 • 25:57 - 26:02
  "Zmęcz tych, którzy wam służą.'' Niech
  ci którzy służą światu będą zmęczeni.
 • 26:02 - 26:05
  Czy to przekleństwo? Nie, to także
  jest błogosławieństwo!
 • 26:05 - 26:09
  Ponieważ kiedy zmęczą cię twoje głupoty,
 • 26:09 - 26:11
  wówczas może wreszcie jest przestrzeń,
  by powiedzieć,
 • 26:11 - 26:14
  "Muszę spróbować czegoś innego”.
 • 26:14 - 26:17
  On mówi: "Znuż tych, którzy wam służą”,
 • 26:17 - 26:22
  ponieważ ich służba jest daremna,
  służy tylko materii, a nie duchowi.
 • 26:22 - 26:24
  Więc to jest piękne.
 • 26:24 - 26:29
  Jest zapisane w sercu, w DNA
  każdej żywej istoty,
 • 26:29 - 26:31
  nie tylko ludzi,
 • 26:31 - 26:35
  że w obecności tego, który czci Prawdę,
 • 26:35 - 26:39
  coś w nich zarezonuje i
  będzie ich szanować.
 • 26:39 - 26:42
  na początku może nawet chcieć się
  ich pozbyć,
 • 26:42 - 26:49
  ale nie może zaprzeczyć, że ich
  obecność wywiera wpływ na istnienie.
 • 26:49 - 26:52
  To jest moc Ducha Świętego,
 • 26:52 - 26:55
  i ducha Prawdy w każdym.
 • 26:55 - 27:00
  Mówię, że to miejsce musi TYM błyszczeć.
 • 27:00 - 27:03
  Musi, tak długo, jak tutaj jestem.
 • 27:03 - 27:08
  Musi być tak, że naszym zadaniem
  jest odciąć ego.
 • 27:08 - 27:12
  I nie tylko odcinanie ego,
  ale życie w Prawdzie.
 • 27:12 - 27:15
  Bo jeśli twoje życie to tylko
  odcinać, odcinać, odcinać ego,
 • 27:15 - 27:18
  to może nawet nie smakujesz pełnej radości,
 • 27:18 - 27:21
  bo jesteś zbyt zajęty starając się odciąć ego.
 • 27:21 - 27:24
  Ale Ja także pokazuję wam Prawdę
  w międzyczasie.
 • 27:24 - 27:28
  Więc gdy starasz się odciąć ego,
  znajdujesz Prawdę.
 • 27:28 - 27:32
  Odkładasz nóż i radujesz się
  w Prawdzie,
 • 27:32 - 27:36
  i pozwalasz, by Prawda odcięła ego.
  Czy to nie jest piękne?
 • 27:36 - 27:42
  Niech Prawda odetnie ego.
  Dlaczego musisz ręcznie to robić?
 • 27:42 - 27:44
  [Przyjaciel]
  To właśnie robi "Zaproszenie".
 • 27:44 - 27:47
  [Mooji]
  To właśnie robi "Zaproszenie"!
 • 27:47 - 27:51
  "Zaproszenie" zabiera całą brudną
  robotę, zaciętość i takie tam...
 • 27:51 - 27:55
  i przyprowadza cię na łono Boga.
 • 27:55 - 27:59
  [śmiech]
 • 27:59 - 28:02
  Z tego powodu moje serce jest takie
  szczęśliwe,
 • 28:02 - 28:08
  bo czasem, gdy widzisz istoty...
 • 28:08 - 28:13
  Jeśli ktoś tu przyjdzie i mówi:
  "Jestem taki spragniony. Daj mi wody?'
 • 28:13 - 28:15
  Dajesz im szklankę wody.
 • 28:15 - 28:18
  Jeśli ktoś upadnie,
  mówisz "Chodź, chodź, wstań”.
 • 28:18 - 28:21
  I nawet jeśli bolą cię plecy,
  pomagasz im wstać.
 • 28:21 - 28:25
  "Jak się czujesz? Lepiej? Usiądź."
  Pomagasz im. Nie?
 • 28:25 - 28:28
  Ktoś jest głodny: "Bracie, proszę…”.
 • 28:28 - 28:32
  Dajesz im coś do jedzenia.
 • 28:32 - 28:35
  Cokolwiek możesz zrobić, pomagasz.
 • 28:35 - 28:38
  Jeśli są chorzy, co zrobisz?
 • 28:38 - 28:41
  Coś musi być w tobie, żeby im także pomóc.
 • 28:41 - 28:45
  Może to modlitwa, albo zaczynasz
  się uczyć błogosławić ludzi,
 • 28:45 - 28:48
  i nawet jeśli to nie zadziała,
  to nadal to robisz.
 • 28:48 - 28:51
  "Moją intencją jest błogosławić ich życie,
  dawać im ...
 • 28:51 - 28:54
  nie żeby ich życie stało się takie,
  jak moje."
 • 28:54 - 28:58
  Po prostu błogosław ich życie tym, czego
  potrzebują, by usunąć przeszkody,
 • 28:58 - 29:02
  i usunąć wszystko, co zanieczyszcza,
 • 29:02 - 29:07
  i zniekształca spontaniczność ich życia,
 • 29:07 - 29:11
  by wygnać to z pomocą Bożą.
  Błogosławisz ich!
 • 29:11 - 29:14
  I również, ludzie szukają, szukają Prawdy,
 • 29:14 - 29:19
  nie mogą jej znaleźć „To takie trudne".
  Mówię, nie, ok. przeczytaj "Zaproszenie".
 • 29:19 - 29:25
  Posłuchaj tego. Po prostu posłuchaj tego.
  Po prostu posłuchaj.
 • 29:25 - 29:28
  I to jest duża pomoc, którą mogą dostać.
 • 29:28 - 29:32
  I oni mówią: "O mój Boże, szykowałem
  się do tych wszystkich gimnastyk,
 • 29:32 - 29:36
  by przezwyciężyć te rzeczy,
  a ty uczyniłeś to takie łatwe”.
 • 29:36 - 29:40
  Niektóre rzeczy stają się takie łatwe.
  "Nie musiałem przeszukiwać swego umysłu,
 • 29:40 - 29:46
  Nie musiałem schodzić do tego mrocznego
  miejsca we mnie.
 • 29:46 - 29:49
  Przyszedłem do miejsca światła we mnie."
 • 29:49 - 29:52
  Czy to nie jest cudowna rzecz?
 • 29:52 - 29:55
  Dlaczego wszyscy muszą cierpieć,
  i wylewać krew, pot i łzy?
 • 29:55 - 30:01
  I nie mogą tego zrobić,
  ponieważ ludzie stają się słabi.
 • 30:01 - 30:04
  Chcą, żeby wszystko robiły za nich
  maszyny.
 • 30:04 - 30:08
  Nawet pracę nad sobą...
 • 30:08 - 30:12
  Tak, ale żeby zbudować swoje ego,
  zrobisz to!
 • 30:12 - 30:15
  By zbudować swoje ego będziesz
  podnosił ciężary.
 • 30:15 - 30:19
  Ale żeby się zmienić, żeby
  przemienić swoje serce
 • 30:19 - 30:24
  z miejsca cierpienia w siedzibę pokoju,
 • 30:24 - 30:29
  "Nie, nie mogę się w to zagłębiać!"
  Ponieważ czują, że tego nie widać.
 • 30:29 - 30:34
  Więc może dlatego, łaska przyniosła
  teraz "Zaproszenie",
 • 30:34 - 30:37
  by powiedzieć: "Ty też musisz przyjść.
 • 30:37 - 30:41
  Myślisz, że jesteś szczęśliwy,
  ale to nie jest prawdziwe szczęście”.
 • 30:41 - 30:46
  Aby spróbować do nich dotrzeć.
  Czuję, że to musi być dlatego...
 • 30:46 - 30:49
  Dla mnie "Zaproszenie", to najłatwiejsza
  rzecz.
 • 30:49 - 30:54
  To tak, jakby ktoś trzymał cię za rękę,
  i przeprowadzał przez drzwi, "Chodźmy”.
 • 30:54 - 30:58
  "Chcę spotkać Jezusa”.
  Chodź ze mną, pokażę ci tutaj.
 • 30:58 - 31:01
  Chwileczkę.
  Przejdźmy na drugą stronę.
 • 31:01 - 31:05
  "Miałem udać się do Jerozolimy
  i na Kalwarię”.
 • 31:05 - 31:11
  Nie, nie. On jest tutaj. Chodź.
  Przejdźmy przez te drzwi. Czy tak nie jest?
 • 31:11 - 31:13
  [śmiech]
 • 31:13 - 31:16
  [Przyjaciele] Dziękuję, Mooji.
 • 31:16 - 31:18
  [muzyka]
 • 31:18 - 31:21
  Prawa autorskie © 2018 Mooji Media Ltd.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.
 • 31:21 - 31:23
  Żadna część tego nagrania nie może być powielana
 • 31:23 - 31:26
  bez wyraźnej zgody Mooji Media Ltd.
Title:
Co To Znaczy Być Bez Ego?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
31:27

Polish subtitles

Revisions Compare revisions