Return to Video

Co To Znaczy Być Bez Ego?

 • 0:02 - 0:04
  Spacer z Mooji Baba
 • 0:04 - 0:08
  Zadałaś mi dziś rano bardzo dobre pytanie.
 • 0:08 - 0:15
  Co to znaczy, być bez ego?
  To znaczy życie. Prawdziwe życie.
 • 0:15 - 0:18
  Co To znaczy, Być Bez Ego?
  03-01-2018
 • 0:18 - 0:26
  Nie jesteś zdominowany przez uczucia.
 • 0:26 - 0:31
  Twoje życie nie jest w służbie twojej osoby.
 • 0:31 - 0:35
  To znaczy, dla większości ludzi
 • 0:35 - 0:38
  nasze życie służy głównie naszej osobie,
 • 0:38 - 0:42
  To, jak mi się wiedzie,
  "Czuję się źle", "potrzebuję tego",
 • 0:42 - 0:46
  "nie mam pieniędzy",
  Wszystko jest na nasz temat, my , my, my
 • 0:46 - 0:49
  I to jest takie e...
 • 0:53 - 0:59
  Nasze życie powinno być dla służenia . ...
 • 0:59 - 1:08
  To jest tak, że jedno życie w służbie,
  nie dla siebie, ale dla życia,
 • 1:08 - 1:11
  może sprawić, by setki ludzi żyło w radości.
 • 1:11 - 1:15
  wielu z nich,
  jeżeli to służenie robisz właściwie
 • 1:15 - 1:24
  Życie w służbie dla siebie jest samolubne,
  możemy powiedzieć zmarnowane.
 • 1:24 - 1:31
  Jest w tobie tyle mocy
  i ta moc nie jest dla twej osoby.
 • 1:31 - 1:35
  Więc być bez ego . . .
 • 1:35 - 1:40
  Kiedy to osoba chce być bez ego,
 • 1:40 - 1:43
  to bardzo trudne, jeżeli pozostanie
  osoba..
 • 1:43 - 1:47
  Stara się być dobrą, i to jest OK
  to też jest bardzo szeroka ścieżka,
 • 1:47 - 1:52
  Pismo mówi ludziom,
  "kochaj jeden drugiego"
 • 1:52 - 1:55
  "Czyń dobro, tym, którzy czynią
  tobie zło", takie rzeczy.
 • 1:55 - 2:00
  I ludzie starają się być tak miłujący
  i dobrzy, jak tylko mogą, I to jest dobre,
 • 2:00 - 2:04
  i przynosi dobre rezultaty,
  ale czasem jest w tym coś sztucznego
 • 2:04 - 2:08
  jeśli tak czynisz, bo powiedziano ci,
  że masz być dobry.
 • 2:08 - 2:12
  Szukamy zasługi
  "Jeśli robię to, co dobre, coś dostaję",
 • 2:12 - 2:16
  więc w jakimś sensie jest to
  nadal dla siebie,
 • 2:16 - 2:20
  Ale kiedy budzimy się do Prawdy,
  że jesteśmy Jaźnią
 • 2:20 - 2:27
  Jaźnią troszczącą się o wszystko i
  wszystkich, to, to jest inne.
 • 2:27 - 2:32
  Życie staje się lżejsze, znika
  odczuwanie osobistych problemów.
 • 2:32 - 2:35
  Nie ma osobowych problemów,
 • 2:35 - 2:37
  bo nie ma osoby, żeby miała problemy.
 • 2:37 - 2:40
  W życiu rzeczy się pojawiają,
  ktoś może powiedzieć,
 • 2:40 - 2:44
  "Nie lubię ciebie". I to poczujesz
 • 2:44 - 2:48
  a jeśli w tych słowach jest dużo jadu,
 • 2:48 - 2:52
  może to ciebie zasmucić, ale
  nigdy cię nie powali.
 • 2:52 - 3:00
  nawet możesz zrobić coś dobrego,
  powiedzieć , "Niech Bóg cię błogosławi"
 • 3:00 - 3:03
  Czasem nie powiesz im tego w twarz,
 • 3:03 - 3:05
  bo to może ich bardziej rozzłościć.
 • 3:05 - 3:10
  Ale przyjmiesz u siebie w sercu
  i wyjmiesz z siebie truciznę.
 • 3:10 - 3:14
  Ego jest trucizną
  w życiu człowieka.
 • 3:14 - 3:17
  Czyni wszystko niedobrym,
  zawsze jest samolubne
 • 3:17 - 3:20
  zawsze, wciąga energię do siebie.
  cały czas.
 • 3:20 - 3:25
  Zawsze musi mieć rację i wszystkie
  te rzeczy... jest bardzo toksyczne
 • 3:25 - 3:27
  Ale często nie znając innego sposobu,
 • 3:27 - 3:30
  czuje, "taki właśnie jestem".
 • 3:30 - 3:38
  Gdy zaczynasz budzić się do głębszej
  przestrzeni Prawdy, poza osobą,
 • 3:38 - 3:45
  to, tutaj badanie siebie, abo
  "Zaproszenie" wyprowadza cię z tego.
 • 3:45 - 3:49
  wynosi cię z tej przestrzeni,
  do przestrzeni poza nią, która
 • 3:49 - 3:54
  jest polem czystej inteligencji, ma więcej
  światła, jest bardziej przestrzenna
 • 3:54 - 3:57
  Od razu zaczynasz czuć się szczęśliwy, lekki
 • 3:57 - 4:00
  i będąc w swojej lekkości w uczuciu szczęśliwości
 • 4:00 - 4:04
  naturalnie chcesz robić, to co czujesz
  jako dobre.
 • 4:04 - 4:09
  Jest tak, że to, co czuje się dobre
  naturalnie wypływa z twego serca.
 • 4:09 - 4:14
  a samolubstwo czuje sie...
  jak trucizna, która cię opuszcza
 • 4:14 - 4:18
  tak więc już nie myślisz w tych kategoriach.
 • 4:18 - 4:23
  Kiedy znajdujesz coś, co sprawia, że
  czujesz się szczęśliwy,
 • 4:23 - 4:27
  chcesz się tym dzielić, by jak najwięcej
  ludzi też było szczęśliwych.
 • 4:27 - 4:29
  Kiedy wychodzisz przez drzwi
  na przestrzeń
 • 4:29 - 4:33
  chcesz przepuścić, jak najwięcej ludzi,
  by oni też przeszli.
 • 4:33 - 4:39
  Bycie bez ego jest trochę takie.
  I im bardziej ego odpada
 • 4:39 - 4:46
  ten ciężki płaszcz ego, zrobiony
  z "Ja, mi, mi, mi, Ja, mnie, moje" ,
 • 4:46 - 4:49
  to robi się bardzo przestrzennie.
 • 4:49 - 4:52
  To dlatego powiadam, że
  znalazłeś się w polu Boga
 • 4:52 - 4:54
  W polu Boga nie ma zazdrości,
 • 4:54 - 5:00
  i wszystkie te ciężkie energie:
  egoizm, chęć posiadania... odchodzą
 • 5:00 - 5:07
  Jesteś w polu, które naturalnie dba,
 • 5:07 - 5:10
  w którym wszystko jest sprzątane
 • 5:10 - 5:13
  i troszczy się o każdy aspekt twego życia
 • 5:13 - 5:17
  także tych, których kochasz.
 • 5:17 - 5:22
  Ale twoja miłość tu się nie zatrzymuje,
  lecz rozszerza się bardziej i bardziej
 • 5:22 - 5:25
  Więc tak to jest być bez ego.
 • 5:25 - 5:29
  Jest to coś najpotężniejszego w całym świecie.
 • 5:29 - 5:32
  Ego, to najciemniejsza siła w świecie.
 • 5:32 - 5:37
  Wolność od ego to najjaśniejsza
  i najpiękniejsza siła w świecie.
 • 5:37 - 5:42
  I to jest dla mnie wyzwanie w życiu,
  jako ludzka istota,
 • 5:42 - 5:46
  to przekroczyć identyfikację z ego.
 • 5:46 - 5:54
  Lecz w naszym świecie wydaje się to
  czymś bardzo rzadkim
 • 5:54 - 5:57
  dlatego, że tak wiele dajemy osobie
 • 5:57 - 6:01
  to jakby nasza pierwsza miłość,
  kochamy ją przed wszystkim.
 • 6:01 - 6:05
  Ale ty masz kochać Jaźń, nie osobę,
 • 6:05 - 6:08
  najpierw kochać Jaźń,
  lecz zazwyczaj kochamy ją na końcu.
 • 6:08 - 6:12
  Tak to jest. Z początku dorastamy
  w silnej tożsamości
 • 6:12 - 6:15
  z wiecznym "mi, mi, mi", ale w ten
  sposób nigdy nie jesteśmy szczęśliwi.
 • 6:15 - 6:19
  Potrzebujemy tak wielu rzeczy:
  potrzebujemy pieniędzy, przyjaźnie,
 • 6:19 - 6:23
  potrzebujemy partnerów,
  potrzebujemy fajne rzeczy do szczęścia.
 • 6:23 - 6:26
  Ale ten, kto jest wolny od ego
  potrafi być szczęśliwy mimo wszystko.
 • 6:26 - 6:31
  Gdziekolwiek są, tam są szczęśliwi.
  Nie są konkurencyjni.
 • 6:31 - 6:33
  ich podejście jest bardzo szerokie.
 • 6:33 - 6:38
  zawsze myślą o uczuciach innych.
 • 6:38 - 6:42
  To naprawdę jest piękne i moim
  życzeniem i modlitwą jest, aby
 • 6:42 - 6:49
  bycie szczęśliwym stało się zaraźliwe,
  i to że ludzie zwyczajnie się radują ...
 • 6:49 - 6:51
  Gdy mamy grupowe działania,
 • 6:51 - 6:54
  niektórzy uczą się, że są w stanie razem
  ze sobą pracować
 • 6:54 - 6:58
  i wyprodukować coś pięknego,
  i kochają to.
 • 6:58 - 7:02
  Teraz na Monte Sahaja
  atmosfera i wibracje
 • 7:02 - 7:06
  stały się dużo wyższe,
  i jest tutaj łatwo odczuwać miłość.
 • 7:06 - 7:08
  Ludzie nie udają miłujących.
 • 7:08 - 7:11
  Oni szczerze czują tę wibrację.
 • 7:11 - 7:13
  Skąd ta wibracja pochodzi?
 • 7:13 - 7:16
  To nie tak że przybyliśmy tutaj
  bo to była jakaś specjalna ziemia
 • 7:16 - 7:19
  i drzewa tutaj wydzielały specjalne
  wibracje.
 • 7:19 - 7:24
  Nie! To my przynosimy wibrację
  żywej Jaźni,
 • 7:24 - 7:27
  naszymi działaniami, naszymi myślami,
  naszą medytacją.
 • 7:27 - 7:33
  naszym zrozumieniem,
  admiracją i przyciąganiem do Boga,
 • 7:33 - 7:36
  czy do czystej świadomości.
 • 7:36 - 7:40
  Wszystko to podnosi wibrację,
  tak że staje się bardzo mocna.
 • 7:40 - 7:43
  Nawet ludzie, którzy nic nie wiedzą
  o tych rzeczach
 • 7:43 - 7:45
  kiedy tutaj przychodzą coś czują,
 • 7:45 - 7:49
  "Dobrze się tutaj czuję, lubię tu być"
  Na co oni reagują?
 • 7:49 - 7:52
  Odpowiadają na wibrację tego miejsca.
 • 7:52 - 7:57
  Oni pewnie nie znają filozofii,
  i to nie jest ważne
 • 7:57 - 8:00
  Ważne jest działanie filozofii,
 • 8:00 - 8:04
  jest nią siła wskazówek,
  gdy są przyjęte.
 • 8:04 - 8:08
  Wskazówki nie mają żadnej siły
  jeżeli nie jest przyjęte.
 • 8:08 - 8:12
  Kiedy są przyjęte,
  wtedy budzą i zaczynają poruszać
 • 8:12 - 8:16
  wszystkim ...
  Nawet drzewa zaczynają je odbierać
 • 8:16 - 8:19
  ziemia je odbiera, wszystko je odbiera.
 • 8:19 - 8:24
  To dlatego w pewnych miejscach
  możesz czuć wibrację danego miejsca
 • 8:24 - 8:28
  nawet jeśli nie ma tam już ludzi.
 • 8:28 - 8:31
  Byłem w takich miejscach w Indiach,.
 • 8:31 - 8:35
  także na Jamajce, u Boba Marleya
  w domu wyraźnie czułem tą wibrację
 • 8:35 - 8:39
  Wszedłem do jego pokoju,
  gdzie koło łóżka leżały jego kapcie,
 • 8:39 - 8:44
  nie spodziewałem się niczego,
  ale tak silne było uczucie miłości
 • 8:44 - 8:46
  to było cudowne!
 • 8:46 - 8:50
  W Indiach w aszramie u Gandhi i w
  różnych miejscach, w których byłem
 • 8:50 - 8:53
  masz takie uczucie "ŁAaaaa"
  w wielu miejscach.
 • 8:53 - 8:57
  Czujesz tę wibrację, która żyje w ścianach,
 • 8:57 - 9:00
  nawet cegły utrzymują wibrację.
 • 9:00 - 9:06
  Wchodzi się do domu i czuje, że
  mieszkało tam szczęście
 • 9:06 - 9:09
  I nadal mieszka, mimo że
  ludzie opuścili już swoje ciała.
 • 9:09 - 9:14
  Szczęśliwość jest w domu.
  To niesamowite!
 • 9:14 - 9:18
  Czasem ciemne energie
  mogą żyć w domu.
 • 9:18 - 9:22
  To są silne energię przyciągania
 • 9:22 - 9:28
  pożądanie, strach, miłość, to potężne
  siły w ludzkim świecie,
 • 9:28 - 9:36
  i one wpływają też na ziemię.
  pozostawiają w niej te wibracje.
 • 9:36 - 9:40
  Czasem ludzie idą do lasu,
  i mówią że kochają być w naturze.
 • 9:40 - 9:44
  dlatego, że nie ma tam
  zanieczyszczenia ciemnością ludzką,
 • 9:44 - 9:47
  więc czują, że natura jest od niej wolna,
 • 9:47 - 9:49
  Weszła bardziej w świadomość drzew.
 • 9:49 - 9:52
  terenu, świadomości ziemi.
 • 9:52 - 9:54
  A kiedy przychodzisz do miejsc, gdzie
 • 9:54 - 9:59
  świadomość zamanifestowała ludzką
  formę, bo jest ona dużo bogatsza,
 • 9:59 - 10:01
  bardziej zróżnicowana w wyrazie.
 • 10:01 - 10:05
  jeśli jest przeniknięta i nasycona świadomością,
 • 10:05 - 10:07
  to to jest tak potężne!
 • 10:07 - 10:21
  Dlatego mówię, że 2100 lat temu,
 • 10:21 - 10:24
  Jezus był tutaj na ziemi fizycznie,
 • 10:24 - 10:28
  i poprzez tylko jedną ludzką istotę,
 • 10:28 - 10:36
  która była ucieleśnieniem świadomości Boga,
 • 10:36 - 10:39
  nawet po opuszczeniu ciała, 2100 lat później,
 • 10:39 - 10:42
  ludzie nadal stają się uczniami Chrystusa,
 • 10:42 - 10:44
  czy uczniami Buddy.
 • 10:44 - 10:48
  albo wyznawcami Kriszny,
  który był tutaj 5000 lat temu.
 • 10:48 - 10:52
  czy Ramy, który był tutaj wiele,
  wiele tysięcy lat temu.
 • 10:52 - 10:56
  Dlaczego? Ponieważ wibracja, którą
  utrzymywali nadal jest tutaj.
 • 10:56 - 11:01
  Więc jest to coś bardzo potężnego.
 • 11:01 - 11:06
  Zwykłem mówić, że jeden człowiek
  zapomniał o sobie
 • 11:06 - 11:10
  i od tego czasu cały świat o niem pamięta.
 • 11:10 - 11:13
  To jest tak potężne!
 • 11:13 - 11:20
  Zapomnieć siebie, przezwyciężyć
  ego, po prostu go nie słuchać.
 • 11:20 - 11:22
  Oni je przekroczyli.
 • 11:22 - 11:27
  I ich wpływ, ich obecność
  i ich słowa
 • 11:27 - 11:33
  oddziaływują na miliony istnień.
  Są przykładami.
 • 11:33 - 11:35
  I każda z tych istot ludzkich
 • 11:35 - 11:38
  miała dokładnie taki sam rodzaj krwi, jak my,
 • 11:38 - 11:42
  patrzyli na ten sam księżyc, te same gwiazdy,
  i to samo słońce, co my
 • 11:42 - 11:48
  Oni także bywali głodni, zmęczeni,
  czasem nie mogli spać,
 • 11:48 - 11:51
  mieli przyjaźnie,
  mieli ludzi, którzy ich nienawidzili.
 • 11:51 - 11:57
  Mimo to, lśnili w duchu Prawdy,
  w duchu Boga.
 • 11:57 - 12:02
  To dla mnie jest spełnieniem
  ludzkiego życia,
 • 12:02 - 12:06
  przebudzić się do Prawdy, kim naprawdę jeteśmy.
 • 12:06 - 12:09
  I to jest tym, czym Bóg jest,
 • 12:09 - 12:13
  że jesteś w królestwie Boga,
  wewnątrz swego serca.
 • 12:13 - 12:15
  Tym to jest.
 • 12:15 - 12:19
  Człowiek, który tylko przestrzega
  święte pisma powierzchownie
 • 12:19 - 12:22
  to nie wystarcza. Ich życie się zmieni.
 • 12:22 - 12:26
  wpłynie na życie innych ludzi, ale
  w delikatny sposób
 • 12:26 - 12:32
  Ale ten, który porzuca swoje ego
 • 12:32 - 12:36
  i całkowicie zanurza się w oceanie
  Boga, ten wznosi się
 • 12:36 - 12:40
  i staje się przewodnikiem w świecie,
  nawet jeśli nie mówi.
 • 12:40 - 12:44
  Niektóre Istoty nie mówią,
  ale ich obecność jest tak potężna,
 • 12:44 - 12:50
  ponieważ obecność Boga jest
  nierozdzielna z ich istnieniem
 • 12:50 - 12:55
  że przez samo bycie w ich obecności
  ludzie są przemienieni.
 • 12:55 - 12:58
  Tak więc dla mnie,
  to właśnie znaczy być bez ego.
 • 12:58 - 13:01
  To jest najpotężniejsza rzecz na świecie.
 • 13:01 - 13:03
  Gdybym miał spotkać dwoje ludzi
 • 13:03 - 13:08
  jeden, który był na Wenus i mieszkał
  tam przez sześć miesięcy,
 • 13:08 - 13:12
  i drugi, przez sześć miesięcy żył w
  kartonowym pudle w medytacji i w Bogu
 • 13:12 - 13:17
  i się przebudził. To w każdej chwili
  poszedłbym, by być z nim.
 • 13:17 - 13:20
  Nie potrzebuję rozmawiać z astronautą
  o życiu,
 • 13:20 - 13:23
  bo on równie dobrze może być
  pełen ego.
 • 13:23 - 13:27
  Ale ten, który przekroczył w sobie ego
 • 13:27 - 13:32
  ten byłby moją szczęśliwą randką.
 • 13:32 - 13:36
  Wolałbym raczej pójść tam
  i siedzieć z tym.
 • 13:36 - 13:40
  Być w polu takich Istot,
  istot, które kochają Boga,
 • 13:40 - 13:43
  albo szukają Prawdę,
  to być w świętym towarzystwie.
 • 13:43 - 13:46
  Samo bycie w towarzystwie
  poszukujących Prawdę
 • 13:46 - 13:49
  jest uważane za pomyślne.
 • 13:49 - 13:55
  Tak więc czuję, że jesteśmy
  w dobrym miejscu,
 • 13:55 - 14:00
  że coraz więcej i więcej istot
  znajduje prawdziwe szczęście,
 • 14:00 - 14:04
  nie wycieczkę,
  nie, że "My podbijemy świat!” Nie.
 • 14:04 - 14:08
  Wystarczy, że jeden po drugim odkrywa,
 • 14:08 - 14:13
  to światło poruszające się w świecie,
  to już dużo.
 • 14:13 - 14:17
  Bo nie myślę, że świat potrzebuje
  więcej książek na temat duchowości.
 • 14:17 - 14:20
  Potrzebuje ludzi,
  którzy ucieleśniają Prawdę
 • 14:20 - 14:23
  bardziej, niż książki mówiące
  o Prawdzie.
 • 14:23 - 14:29
  Potrzebuje widzieć żywe księgi,
  a nie papierowe książki.
 • 14:29 - 14:32
  Ludzie chcą zobaczyć księgę w
  postaci człowieka, takiego jak oni,
 • 14:32 - 14:36
  którego życie stanowi wyzwanie,
  i konfrontuje
 • 14:36 - 14:38
  lub odsłania coś w nich samych.
 • 14:38 - 14:42
  Spotykając kogoś takiego kalibru,
 • 14:42 - 14:47
  ich istota nie może zaprzeczyć,
  że spotkała Boga.
 • 14:47 - 14:49
  I wiele razy słyszeliśmy opowiadania,
 • 14:49 - 14:53
  w których ludzie, którzy ogłaszali się,
  że są ateistami
 • 14:53 - 14:58
  spotkawszy osobę, która wywarła
  na nich taki impakt
 • 14:58 - 15:01
  że wiedzą, "ŁAAA, nie wiem, co to takiego,
 • 15:01 - 15:08
  ale to sprawia wszystkie te zmiany
  w moim sercu".
 • 15:08 - 15:13
  Bo oni nie mogą być prawdziwymi
  ateistami, to po prostu dziwność.
 • 15:13 - 15:16
  To po prostu oznacza głębię ignorancji,
 • 15:16 - 15:20
  że nie uznajesz, że istnieje
  Najwyższa moc, która kontroluje
 • 15:20 - 15:24
  i określa porządek wszechświata
  i dba o rzeczy.
 • 15:24 - 15:29
  To nie ludzie to robią,
  pozwalają tym drzewom rosnąć
 • 15:29 - 15:33
  i posyłają deszcz i zmieniają pogodę
 • 15:33 - 15:36
  i opiekują się tymi wszystkimi
  różnymi planetami,
 • 15:36 - 15:42
  nie w jednym układzie słonecznym,
  ale wszystkich układach słonecznych!
 • 15:42 - 15:45
  Nawet mówienie o tym sprawia,
  że ​​czujesz słabość.
 • 15:45 - 15:50
  Nie można pojąć wspaniałości
  i mocy tej Najwyższej Istoty.
 • 15:50 - 15:53
  Ta Istota nie jest oddzielnym bytem,
  który robi te rzeczy.
 • 15:53 - 16:00
  jest wewnątrz samych rzeczy,
  to tak...
 • 16:00 - 16:03
  Bóg nie może być zaledwie formą
 • 16:03 - 16:07
  Bóg jest wcielony we wszystkich
  formach i poza nimi.
 • 16:07 - 16:09
  formy ciągle się zmieniają,,
 • 16:09 - 16:13
  ponieważ On udziela im część czasu
  i wzrost
 • 16:13 - 16:22
  i wszystko, co rośnie
  musi się przekształcać i zmieniać.
 • 16:22 - 16:28
  Ale Boska Jaźń jest niezmienna
  a mimo to manifestuje zmianę
 • 16:28 - 16:34
  i dba o wszystkie permutacje
  swego wyrazu.
 • 16:34 - 16:37
  Czasami chcę spróbować
  przedstawić to
 • 16:37 - 16:41
  jako rodzaj pola energii,
  ale nie tylko energii,
 • 16:41 - 16:47
  to inteligencja i duch
 • 16:47 - 16:50
 • 16:50 - 16:55
 • 16:55 - 16:58
 • 16:58 - 17:00
 • 17:00 - 17:04
 • 17:04 - 17:07
 • 17:07 - 17:10
 • 17:10 - 17:14
 • 17:14 - 17:19
 • 17:19 - 17:26
 • 17:26 - 17:33
 • 17:33 - 17:37
 • 17:37 - 17:39
 • 17:39 - 17:42
 • 17:42 - 17:45
 • 17:45 - 17:47
 • 17:47 - 17:54
 • 17:54 - 17:57
 • 17:57 - 18:00
 • 18:00 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:16
 • 18:16 - 18:20
 • 18:20 - 18:24
 • 18:24 - 18:29
 • 18:29 - 18:31
 • 18:31 - 18:36
 • 18:36 - 18:39
 • 18:39 - 18:43
 • 18:43 - 18:48
 • 18:48 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:59
 • 18:59 - 19:03
 • 19:03 - 19:09
 • 19:09 - 19:14
 • 19:14 - 19:19
 • 19:19 - 19:23
 • 19:23 - 19:28
 • 19:28 - 19:31
 • 19:31 - 19:37
 • 19:37 - 19:43
 • 19:43 - 19:48
 • 19:48 - 19:50
 • 19:50 - 19:54
 • 19:54 - 19:57
 • 19:57 - 20:01
 • 20:01 - 20:03
 • 20:03 - 20:11
 • 20:11 - 20:16
 • 20:16 - 20:20
 • 20:20 - 20:24
 • 20:24 - 20:34
 • 20:34 - 20:38
 • 20:38 - 20:41
 • 20:41 - 20:44
 • 20:44 - 20:49
 • 20:49 - 20:52
 • 20:52 - 20:56
 • 20:56 - 20:58
 • 20:58 - 21:02
 • 21:02 - 21:04
 • 21:04 - 21:09
 • 21:09 - 21:15
 • 21:15 - 21:20
 • 21:20 - 21:24
 • 21:24 - 21:26
 • 21:26 - 21:32
 • 21:32 - 21:36
 • 21:36 - 21:39
 • 21:39 - 21:42
 • 21:42 - 21:45
 • 21:45 - 21:47
 • 21:47 - 21:52
 • 21:52 - 21:54
 • 21:54 - 21:58
 • 21:58 - 22:01
 • 22:01 - 22:07
 • 22:07 - 22:11
 • 22:11 - 22:16
 • 22:16 - 22:27
 • 22:27 - 22:31
 • 22:31 - 22:35
 • 22:35 - 22:41
 • 22:43 - 22:45
 • 22:45 - 22:49
 • 22:49 - 22:54
 • 22:54 - 22:57
 • 22:57 - 22:59
 • 22:59 - 23:02
 • 23:02 - 23:08
 • 23:08 - 23:12
 • 23:12 - 23:19
 • 23:19 - 23:27
 • 23:27 - 23:31
 • 23:31 - 23:33
 • 23:33 - 23:37
 • 23:37 - 23:41
 • 23:41 - 23:44
 • 23:44 - 23:46
 • 23:46 - 23:52
 • 23:52 - 24:00
 • 24:00 - 24:04
 • 24:04 - 24:07
 • 24:07 - 24:10
 • 24:10 - 24:15
 • 24:15 - 24:20
 • 24:20 - 24:26
 • 24:26 - 24:29
 • 24:29 - 24:35
 • 24:39 - 24:42
 • 24:42 - 24:46
 • 24:46 - 24:49
 • 24:49 - 24:53
 • 24:53 - 24:59
 • 24:59 - 25:06
 • 25:06 - 25:10
 • 25:10 - 25:14
 • 25:14 - 25:16
 • 25:16 - 25:20
 • 25:20 - 25:27
 • 25:27 - 25:30
 • 25:30 - 25:38
 • 25:38 - 25:42
 • 25:42 - 25:47
 • 25:47 - 25:50
 • 25:50 - 25:52
 • 25:52 - 25:57
 • 25:57 - 26:02
 • 26:02 - 26:05
 • 26:05 - 26:09
 • 26:09 - 26:11
 • 26:11 - 26:14
 • 26:14 - 26:17
 • 26:17 - 26:22
 • 26:22 - 26:24
 • 26:24 - 26:29
 • 26:29 - 26:31
 • 26:31 - 26:35
 • 26:35 - 26:39
 • 26:39 - 26:42
 • 26:42 - 26:49
 • 26:49 - 26:52
 • 26:52 - 26:55
 • 26:55 - 27:00
 • 27:00 - 27:03
 • 27:03 - 27:08
 • 27:08 - 27:12
 • 27:12 - 27:15
 • 27:15 - 27:18
 • 27:18 - 27:21
 • 27:21 - 27:24
 • 27:24 - 27:28
 • 27:28 - 27:32
 • 27:32 - 27:36
 • 27:36 - 27:42
 • 27:42 - 27:44
 • 27:44 - 27:47
 • 27:47 - 27:51
 • 27:51 - 27:55
 • 27:55 - 27:59
 • 27:59 - 28:02
 • 28:02 - 28:08
 • 28:08 - 28:13
 • 28:13 - 28:15
 • 28:15 - 28:18
 • 28:18 - 28:21
 • 28:21 - 28:25
 • 28:25 - 28:28
 • 28:28 - 28:32
 • 28:32 - 28:35
 • 28:35 - 28:38
 • 28:38 - 28:41
 • 28:41 - 28:45
 • 28:45 - 28:48
 • 28:48 - 28:51
 • 28:51 - 28:54
 • 28:54 - 28:58
 • 28:58 - 29:02
 • 29:02 - 29:07
 • 29:07 - 29:11
 • 29:11 - 29:14
 • 29:14 - 29:19
 • 29:19 - 29:25
 • 29:25 - 29:28
 • 29:28 - 29:32
 • 29:32 - 29:36
 • 29:36 - 29:40
 • 29:40 - 29:46
 • 29:46 - 29:49
 • 29:49 - 29:52
 • 29:52 - 29:55
 • 29:55 - 30:01
 • 30:01 - 30:04
 • 30:04 - 30:08
 • 30:08 - 30:12
 • 30:12 - 30:15
 • 30:15 - 30:19
 • 30:19 - 30:24
 • 30:24 - 30:29
 • 30:29 - 30:34
 • 30:34 - 30:37
 • 30:37 - 30:41
 • 30:41 - 30:46
 • 30:46 - 30:49
 • 30:49 - 30:54
 • 30:54 - 30:58
 • 30:58 - 31:01
 • 31:01 - 31:05
 • 31:05 - 31:11
 • 31:11 - 31:13
 • 31:13 - 31:16
 • 31:16 - 31:18
 • 31:18 - 31:21
 • 31:21 - 31:23
 • 31:23 - 31:26
Title:
Co To Znaczy Być Bez Ego?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
31:27

Polish subtitles

Revisions Compare revisions