Return to Video

Co To Znaczy Być Bez Ego?

 • 0:02 - 0:04
  Spacer z Mooji Baba
 • 0:04 - 0:08
  Dałaś mi dziś ano bardzo dobre pytanie.
 • 0:08 - 0:15
  Co to znaczy, być bez ego?
  To znaczy życie. Prawdziwe życie.
 • 0:15 - 0:18
  Co To znaczy, Być Bez Ego?
 • 0:18 - 0:26
  Nie jesteś zdominowany przez uczucia,
 • 0:26 - 0:31
  Twoje życie nie jest w służbie twojej osoby.
 • 0:31 - 0:35
  To znaczy, dla większości ludzkich istot,
 • 0:35 - 0:38
  nasze życie służy głównie naszej osobie,
 • 0:38 - 0:42
  To, jak nam się wiedzie,
  "Czuję się źle", "potrzebuję tego",
 • 0:42 - 0:46
  "nie mam pieniędzy",
  Wszystko jest na nasz temat, my , my, my
 • 0:46 - 0:49
  I to jest takie e...
 • 0:53 - 0:59
  Nasze życie powinno być dla służenia i dla ...
 • 0:59 - 1:08
  To jest tak, że jedno życie w służbie,
  nie dla siebie, ale dla życia,
 • 1:08 - 1:11
  może sprawić, by setki ludzi żyło w radości.
 • 1:11 - 1:15
  wielu z nich,
  jeżeli robisz to służenie właściwie
 • 1:15 - 1:24
  Zycie w służbie dla siebie jest samolubne
  i moglibyśmy nazwać zmarnowane
 • 1:24 - 1:31
  jest w tobie tyle mocy
  i ta moc nie jest dla twej osoby,
 • 1:31 - 1:35
  Więc być bez ego . . .
 • 1:35 - 1:40
  Kedy to osoba chce być bez ego,
 • 1:40 - 1:43
  jest bardzo trudne, jeżeli pozostanie
  osoba..
 • 1:43 - 1:47
  to starasz się być dobry, i to jest OK
  to też jest bardzo szeroka ścieżka,
 • 1:47 - 1:52
  Pismo mówi ludziom,
  "kochaj jeden drugiego"
 • 1:52 - 1:55
  "Czyń dobro, tym, którzy czynią tobie zło",
  takie rzeczy.
 • 1:55 - 2:00
  I ludzie starają się być tak miłujący
  i dobrzy, jak tylko mogą, I to jest dobre,
 • 2:00 - 2:04
  i przynosi dobre rezultaty,
  ale czasem jest w tym coś sztucznego
 • 2:04 - 2:08
  jeśli tak czynisz, bo powiedziano ci,
  że masz być dobry.
 • 2:08 - 2:12
  Szukamy zasługi
  "Jeśli robię to, co dobre, coś dostaję",
 • 2:12 - 2:16
  więc w jakimś sensie, jest to
  nadal dla siebie,
 • 2:16 - 2:20
  Ale kiedy budzimy się do Prawdy,
  że jesteśmy JAźnią
 • 2:20 - 2:27
  JAźnią troszczącą się o wszystko i
  wszystkich, to, to jest inne.
 • 2:27 - 2:32
  Życie staje się lżejsze
  odczuwanie osobistych problemów zanika
 • 2:32 - 2:35
  jak, nie ma osobowych problemów
 • 2:35 - 2:37
  Nie ma osoby, żeby miała problemy
 • 2:37 - 2:40
  w życiu rzeczy się pojawiają,
  ktoś może powiedzieć,
 • 2:40 - 2:44
  "Nie lubię ciebie". I to poczujesz
 • 2:44 - 2:48
  a jeśli w tych słowach jest dużo jadu
 • 2:48 - 2:52
  może to ciebie zasmucić, ale
  nigdy cię nie powali.
 • 2:52 - 3:00
  Jesteś nawet w stanie zrobić coś dobrego,
  powiedzieć , "Niech Bóg cię błogosławi"
 • 3:00 - 3:03
  Czasem nie powiesz im tego w twarz,
 • 3:03 - 3:05
  bo to może ich bardziej rozzłościć.
 • 3:05 - 3:10
  Ale przyjmiesz u siebie w sercu
  i wyjmiesz z siebie truciznę.
 • 3:10 - 3:14
  Ego jest trucizną
  w życiu człowieka.
 • 3:14 - 3:17
  Czyni wszystko niedobrym,
  zawsze jest samolubne
 • 3:17 - 3:20
  zawsze, wciąga energię do siebie.
  cały czas.
 • 3:20 - 3:25
  Zawsze musi mieć rację i wszystkie
  te rzeczy... jest bardzo toksyczne
 • 3:25 - 3:27
  Ale często nie znając innego sposobu,
 • 3:27 - 3:30
  czuje, "taki właśnie jestem".
 • 3:30 - 3:38
  Gdy zaczynasz się budzić do przestrzeni
  głębszej Prawdy, poza osobą,
 • 3:38 - 3:45
  i tutaj badanie siebie, abo
  "Zaproszenie" wyprowadza cię z tego.
 • 3:45 - 3:49
  wynosi cię z tej przestrzeni,
  do przestrzeni poza nią,
 • 3:49 - 3:54
  która jest polem czystej inteligencji,
  ma więcej światła, więcej przestrzeni.
 • 3:54 - 3:57
  Od razu zaczynasz czuć się szczęśliwy, lekki
 • 3:57 - 4:00
  i będąc w tej lekkości w uczuciu szczęśliwości
 • 4:00 - 4:04
  naturalnie chcesz robić, to co czujesz
  jako dobre.
 • 4:04 - 4:09
  To tak, że to, co czuje się dobre
  naturalnie wypływa z twego serca.
 • 4:09 - 4:14
  a samolubstwo czuje sie...
  jak trucizna, która cię opuszcza
 • 4:14 - 4:18
  tak więc już nie myślisz w tych kategoriach.
 • 4:18 - 4:23
  Kiedy znajdujesz coś, co sprawia, że
  czujesz się szczęśliwy,
 • 4:23 - 4:27
  chcesz się tym dzielić, by jak najwięcej
  ludzi też było szczęśliwych.
 • 4:27 - 4:29
  Kiedy wychodzisz przez drzwi
  na przestrzeń
 • 4:29 - 4:33
  chcesz przepuścić, jak najwięcej ludzi,
  by oni też przeszli.
 • 4:33 - 4:39
  Bycie bez ego jest trochę takie.
  I im bardziej ego odpada
 • 4:39 - 4:46
  ten ciężki płaszcz ego, zrobiony
  z "Ja, mi, mi, mi, Ja, mnie, moje" ,
 • 4:46 - 4:49
  robi się dużo więcej przestrzeni.
 • 4:49 - 4:52
  To dlatego powiadam, że
  wchodzisz na pole Boga
 • 4:52 - 4:54
  W polu Boga nie ma zazdrości,
 • 4:54 - 5:00
  i wszystkie te ciężkie rzeczy:
  egoizm, chęć posiadania... odchodzą
 • 5:00 - 5:07
  Jesteś w polu, które naturalnie dba,
 • 5:07 - 5:10
  gdzie wszystko jest posprzątane
 • 5:10 - 5:13
  i troszczy się o każdy aspekt twego życia
 • 5:13 - 5:17
  oraz tych, których kochasz.
 • 5:17 - 5:22
  Ale twoja miłość się tu nie zatrzymuje,
  lecz rozszerza bardziej i bardziej
 • 5:22 - 5:25
  Wi
 • 5:25 - 5:29
 • 5:29 - 5:32
 • 5:32 - 5:37
 • 5:37 - 5:42
 • 5:42 - 5:46
 • 5:46 - 5:54
 • 5:54 - 5:57
 • 5:57 - 6:01
 • 6:01 - 6:05
 • 6:05 - 6:08
 • 6:08 - 6:12
 • 6:12 - 6:15
 • 6:15 - 6:19
 • 6:19 - 6:23
 • 6:23 - 6:26
 • 6:26 - 6:31
 • 6:31 - 6:33
 • 6:33 - 6:38
 • 6:38 - 6:42
 • 6:42 - 6:49
 • 6:49 - 6:51
 • 6:51 - 6:54
 • 6:54 - 6:58
 • 6:58 - 7:02
 • 7:02 - 7:06
 • 7:06 - 7:08
 • 7:08 - 7:11
 • 7:11 - 7:13
 • 7:13 - 7:16
 • 7:16 - 7:19
 • 7:19 - 7:24
 • 7:24 - 7:27
 • 7:27 - 7:33
 • 7:33 - 7:36
 • 7:36 - 7:40
 • 7:40 - 7:43
 • 7:43 - 7:45
 • 7:45 - 7:49
 • 7:49 - 7:52
 • 7:52 - 7:57
 • 7:57 - 8:00
 • 8:00 - 8:04
 • 8:04 - 8:08
 • 8:08 - 8:12
 • 8:12 - 8:16
 • 8:16 - 8:19
 • 8:19 - 8:24
 • 8:24 - 8:28
 • 8:28 - 8:31
 • 8:31 - 8:35
 • 8:35 - 8:39
 • 8:39 - 8:44
 • 8:44 - 8:46
 • 8:46 - 8:50
 • 8:50 - 8:53
 • 8:53 - 8:57
 • 8:57 - 9:00
 • 9:00 - 9:06
 • 9:06 - 9:09
 • 9:09 - 9:14
 • 9:14 - 9:18
 • 9:18 - 9:22
 • 9:22 - 9:28
 • 9:28 - 9:36
 • 9:36 - 9:40
 • 9:40 - 9:44
 • 9:44 - 9:47
 • 9:47 - 9:49
 • 9:49 - 9:52
 • 9:52 - 9:54
 • 9:54 - 9:59
 • 9:59 - 10:01
 • 10:01 - 10:05
 • 10:05 - 10:07
 • 10:07 - 10:21
 • 10:21 - 10:24
 • 10:24 - 10:28
 • 10:28 - 10:36
 • 10:36 - 10:39
 • 10:39 - 10:42
 • 10:42 - 10:44
 • 10:44 - 10:48
 • 10:48 - 10:52
 • 10:52 - 10:56
 • 10:56 - 11:01
 • 11:01 - 11:06
 • 11:06 - 11:10
 • 11:10 - 11:13
 • 11:13 - 11:20
 • 11:20 - 11:22
 • 11:22 - 11:27
 • 11:27 - 11:33
 • 11:33 - 11:35
 • 11:35 - 11:38
 • 11:38 - 11:42
 • 11:42 - 11:48
 • 11:48 - 11:51
 • 11:51 - 11:57
 • 11:57 - 12:02
 • 12:02 - 12:06
 • 12:06 - 12:09
 • 12:09 - 12:13
 • 12:13 - 12:15
 • 12:15 - 12:19
 • 12:19 - 12:22
 • 12:22 - 12:26
 • 12:26 - 12:32
 • 12:32 - 12:36
 • 12:36 - 12:40
 • 12:40 - 12:44
 • 12:44 - 12:50
 • 12:50 - 12:55
 • 12:55 - 12:58
 • 12:58 - 13:01
 • 13:01 - 13:03
 • 13:03 - 13:08
 • 13:08 - 13:12
 • 13:12 - 13:17
 • 13:17 - 13:20
 • 13:20 - 13:23
 • 13:23 - 13:27
 • 13:27 - 13:32
 • 13:32 - 13:36
 • 13:36 - 13:40
 • 13:40 - 13:43
 • 13:43 - 13:46
 • 13:46 - 13:49
 • 13:49 - 13:55
 • 13:55 - 14:00
 • 14:00 - 14:04
 • 14:04 - 14:08
 • 14:08 - 14:13
 • 14:13 - 14:17
 • 14:17 - 14:20
 • 14:20 - 14:23
 • 14:23 - 14:29
 • 14:29 - 14:32
 • 14:32 - 14:36
 • 14:36 - 14:38
 • 14:38 - 14:42
 • 14:42 - 14:47
 • 14:47 - 14:49
 • 14:49 - 14:53
 • 14:53 - 14:58
 • 14:58 - 15:01
 • 15:01 - 15:08
 • 15:08 - 15:13
 • 15:13 - 15:16
 • 15:16 - 15:20
 • 15:20 - 15:24
 • 15:24 - 15:29
 • 15:29 - 15:33
 • 15:33 - 15:36
 • 15:36 - 15:42
 • 15:42 - 15:45
 • 15:45 - 15:50
 • 15:50 - 15:53
 • 15:53 - 16:00
 • 16:00 - 16:03
 • 16:03 - 16:07
 • 16:07 - 16:09
 • 16:09 - 16:13
 • 16:13 - 16:22
 • 16:22 - 16:28
 • 16:28 - 16:34
 • 16:34 - 16:37
 • 16:37 - 16:41
 • 16:41 - 16:47
 • 16:47 - 16:50
 • 16:50 - 16:55
 • 16:55 - 16:58
 • 16:58 - 17:00
 • 17:00 - 17:04
 • 17:04 - 17:07
 • 17:07 - 17:10
 • 17:10 - 17:14
 • 17:14 - 17:19
 • 17:19 - 17:26
 • 17:26 - 17:33
 • 17:33 - 17:37
 • 17:37 - 17:39
 • 17:39 - 17:42
 • 17:42 - 17:45
 • 17:45 - 17:47
 • 17:47 - 17:54
 • 17:54 - 17:57
 • 17:57 - 18:00
 • 18:00 - 18:04
 • 18:04 - 18:08
 • 18:08 - 18:11
 • 18:11 - 18:16
 • 18:16 - 18:20
 • 18:20 - 18:24
 • 18:24 - 18:29
 • 18:29 - 18:31
 • 18:31 - 18:36
 • 18:36 - 18:39
 • 18:39 - 18:43
 • 18:43 - 18:48
 • 18:48 - 18:51
 • 18:51 - 18:56
 • 18:56 - 18:59
 • 18:59 - 19:03
 • 19:03 - 19:09
 • 19:09 - 19:14
 • 19:14 - 19:19
 • 19:19 - 19:23
 • 19:23 - 19:28
 • 19:28 - 19:31
 • 19:31 - 19:37
 • 19:37 - 19:43
 • 19:43 - 19:48
 • 19:48 - 19:50
 • 19:50 - 19:54
 • 19:54 - 19:57
 • 19:57 - 20:01
 • 20:01 - 20:03
 • 20:03 - 20:11
 • 20:11 - 20:16
 • 20:16 - 20:20
 • 20:20 - 20:24
 • 20:24 - 20:34
 • 20:34 - 20:38
 • 20:38 - 20:41
 • 20:41 - 20:44
 • 20:44 - 20:49
 • 20:49 - 20:52
 • 20:52 - 20:56
 • 20:56 - 20:58
 • 20:58 - 21:02
 • 21:02 - 21:04
 • 21:04 - 21:09
 • 21:09 - 21:15
 • 21:15 - 21:20
 • 21:20 - 21:24
 • 21:24 - 21:26
 • 21:26 - 21:32
 • 21:32 - 21:36
 • 21:36 - 21:39
 • 21:39 - 21:42
 • 21:42 - 21:45
 • 21:45 - 21:47
 • 21:47 - 21:52
 • 21:52 - 21:54
 • 21:54 - 21:58
 • 21:58 - 22:01
 • 22:01 - 22:07
 • 22:07 - 22:11
 • 22:11 - 22:16
 • 22:16 - 22:27
 • 22:27 - 22:31
 • 22:31 - 22:35
 • 22:35 - 22:41
 • 22:43 - 22:45
 • 22:45 - 22:49
 • 22:49 - 22:54
 • 22:54 - 22:57
 • 22:57 - 22:59
 • 22:59 - 23:02
 • 23:02 - 23:08
 • 23:08 - 23:12
 • 23:12 - 23:19
 • 23:19 - 23:27
 • 23:27 - 23:31
 • 23:31 - 23:33
 • 23:33 - 23:37
 • 23:37 - 23:41
 • 23:41 - 23:44
 • 23:44 - 23:46
 • 23:46 - 23:52
 • 23:52 - 24:00
 • 24:00 - 24:04
 • 24:04 - 24:07
 • 24:07 - 24:10
 • 24:10 - 24:15
 • 24:15 - 24:20
 • 24:20 - 24:26
 • 24:26 - 24:29
 • 24:29 - 24:35
 • 24:39 - 24:42
 • 24:42 - 24:46
 • 24:46 - 24:49
 • 24:49 - 24:53
 • 24:53 - 24:59
 • 24:59 - 25:06
 • 25:06 - 25:10
 • 25:10 - 25:14
 • 25:14 - 25:16
 • 25:16 - 25:20
 • 25:20 - 25:27
 • 25:27 - 25:30
 • 25:30 - 25:38
 • 25:38 - 25:42
 • 25:42 - 25:47
 • 25:47 - 25:50
 • 25:50 - 25:52
 • 25:52 - 25:57
 • 25:57 - 26:02
 • 26:02 - 26:05
 • 26:05 - 26:09
 • 26:09 - 26:11
 • 26:11 - 26:14
 • 26:14 - 26:17
 • 26:17 - 26:22
 • 26:22 - 26:24
 • 26:24 - 26:29
 • 26:29 - 26:31
 • 26:31 - 26:35
 • 26:35 - 26:39
 • 26:39 - 26:42
 • 26:42 - 26:49
 • 26:49 - 26:52
 • 26:52 - 26:55
 • 26:55 - 27:00
 • 27:00 - 27:03
 • 27:03 - 27:08
 • 27:08 - 27:12
 • 27:12 - 27:15
 • 27:15 - 27:18
 • 27:18 - 27:21
 • 27:21 - 27:24
 • 27:24 - 27:28
 • 27:28 - 27:32
 • 27:32 - 27:36
 • 27:36 - 27:42
 • 27:42 - 27:44
 • 27:44 - 27:47
 • 27:47 - 27:51
 • 27:51 - 27:55
 • 27:55 - 27:59
 • 27:59 - 28:02
 • 28:02 - 28:08
 • 28:08 - 28:13
 • 28:13 - 28:15
 • 28:15 - 28:18
 • 28:18 - 28:21
 • 28:21 - 28:25
 • 28:25 - 28:28
 • 28:28 - 28:32
 • 28:32 - 28:35
 • 28:35 - 28:38
 • 28:38 - 28:41
 • 28:41 - 28:45
 • 28:45 - 28:48
 • 28:48 - 28:51
 • 28:51 - 28:54
 • 28:54 - 28:58
 • 28:58 - 29:02
 • 29:02 - 29:07
 • 29:07 - 29:11
 • 29:11 - 29:14
 • 29:14 - 29:19
 • 29:19 - 29:25
 • 29:25 - 29:28
 • 29:28 - 29:32
 • 29:32 - 29:36
 • 29:36 - 29:40
 • 29:40 - 29:46
 • 29:46 - 29:49
 • 29:49 - 29:52
 • 29:52 - 29:55
 • 29:55 - 30:01
 • 30:01 - 30:04
 • 30:04 - 30:08
 • 30:08 - 30:12
 • 30:12 - 30:15
 • 30:15 - 30:19
 • 30:19 - 30:24
 • 30:24 - 30:29
 • 30:29 - 30:34
 • 30:34 - 30:37
 • 30:37 - 30:41
 • 30:41 - 30:46
 • 30:46 - 30:49
 • 30:49 - 30:54
 • 30:54 - 30:58
 • 30:58 - 31:01
 • 31:01 - 31:05
 • 31:05 - 31:11
 • 31:11 - 31:13
 • 31:13 - 31:16
 • 31:16 - 31:18
 • 31:18 - 31:21
 • 31:21 - 31:23
 • 31:23 - 31:26
Title:
Co To Znaczy Być Bez Ego?
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
31:27

Polish subtitles

Revisions Compare revisions