YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Turkish subtitles

← What Are Java Objects

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 2 created 12/04/2015 by Fran Ontanaya.

 1. Kutuları hatırlıyor musun?
 2. >> Hangi kutular?
 3. >> Bu kutular.
 4. >> Ah!
  >> Bunları hatırlıyor musun?
 5. >> Oh evet, evet.
 6. Hatırlıyorum.
 7. Bunlar içine değer
  koyduğun değişkenler.
 8. Evet
 9. ve daha büyük bir Java nesnesi oluşturmak
  için çok sayıda değişken birleştirilebilir.
 10. >> Ah, yani iki ya da daha fazla
  değişkeni alıp
 11. daha büyük bir şey yapabilirsin.
 12. >> Kesinlikle.
  >> Tamam.
 13. >> [SES] TextView gibi.
 14. >> Evet.
  Böylece bir tam sayı değişkenimiz olabilir.
 15. >> Bu font boyutu için.
 16. >> Kesinlikle.
 17. >> Tamam.
  [SES]
 18. >> Ve ayrıca bir
 19. string değişkenin olabilir.
 20. >> Ve metnin kendisi için
  bir string değişkeni.
 21. >> Evet ve bunlar TextView’un durumu
  olarak TextView’un içine giderler.
 22. >> Ve sonra birazdan ele alacağımız
  farklı yöntemleri kullanarak
 23. bunlarla etkileşimde olacağız.
 24. >> Kesinlikle.
 25. >> Peki.
  Hadi yapalım.
 26. >> Daha önce bahsettiğimiz gibi ekranda
  bunun gibi bir TextView gösterilmesi
 27. aslında uygulama içindeki bir
  Java nesnesi tarafından kontrol edilir.
 28. Bu bir TextView Java
  nesne örneğidir.
 29. Bir kutu gibidir ve
  içinde bir durum içerir.
 30. Bu durum bir dizi
  alandan oluşur.
 31. Bir alan, genel değişkenleri öğrendiğimiz
  ikinci derste
 32. öğrendiğimiz gibi bir değişkendir.
 33. “Today” dizesini içeren
  bir metin alanımız olabilir
 34. ve bu nihai olarak ekranda
  görünecek olan metindir.
 35. Aynı zamanda bu metnin font büyüklüğünü
  gösteren bir tam sayımız olabilir.
 36. Metin rengi, font ailesi gibi
 37. TextView durumunu oluşturan
  bir dizi başka alanımız daha bulunur.
 38. Sadece onları bu resimde çizmedim.
 39. Bu Java nesnesiyle etkileşimde olmak ve
 40. uygulama çalışırken değiştirmek için
  TextView’da yöntemler çağırabiliriz.
 41. Yöntemleri daha önce
  üçüncü derste öğrendik.
 42. Bir TextView üzerinde bazı örnek
  yöntemler setText ve getText’dir.
 43. Ayrıca setTextSize veya getTextSize vb.
  yöntemleriniz olabilir.
 44. Tüm bu yöntemler sadece
  bir yönerge listesini çalıştırır.
 45. onDraw gibi ekran üzerinde
  bir TextView çizmeyi yöneten
 46. daha karmaşık
  yöntemleriniz olabilir.
 47. Yani bütün olarak bu TextView nesnesi
  bu TextView’ün durum bilgisini içerir.
 48. ve bu TextView ile etkileşimde olmak
  için durumu değiştirmek veya,
 49. daha karmaşık eylemler yapmak gibi
  yöntemler çağırabilirsiniz.
 50. Ekranda bir ImageView göstermek için
  uygulama içinde ImageView için
 51. bir Java nesnemiz var.
 52. Bu belirli ImageView hangi resmin
  gösterilmesi gerektiği bilgisi yanı sıra
 53. ‘ortalayarak kırp’ ölçekleme tipi gibi
  durum bilgisini içerir.
 54. Yine bir ImageView durumunu oluşturan
  bir dizi başka alan bulunur,
 55. sadece onları burada çizmedim.
 56. setIMage, setScaleType gibi
  yöntemler vardır ve hatta
 57. bu ImageView’ü ekranda çizmeyi yöneten
  onDraw gibi daha karmaşık yöntemler.
 58. Dikkat edin, geliştiriciler olarak,
 59. ekranda çizim yapmasını söylemek için açık
  olarak onDraw’u çağırmak zorunda değiliz.
 60. Android bu çağrıyı bizim için
  otomatik olarak yapar ancak örneğin
 61. ImageView’ü değiştirmek için
  bu yöntemleri çağırabilmek yararlıdır.
 62. Öyleyse bir ImageView durumu içindeki
  tüm bu alanların ne olduğunu ve
 63. bu ImageView’un tüm yöntemlerinin
  ne olduğunu nasıl biliriz?
 64. Bu soruya cevap vermek için bu nesnenin
  sınıf tanımlamasına bakmamız gerekir.
 65. Bu TextView.java adı verilen bir dosyadır,
 66. aynı MainActivity.java’yı
  tanımladığımız gibi.
 67. Bu TextView sınıf dosyası içinde
  bir dizi kodumuz bulunur ve
 68. bunlar TextView durumu yanı sıra
  yöntemler ile ilgilidir.
 69. Tam olarak durum ve
  yöntemler demez ancak
 70. durum hakkında bilgi içerir ve
  yöntemler hakkında bilgi içerir.
 71. Bunu TextView’ın nasıl davrandığına dair
  belirleyici kurallar olarak düşünün.
 72. Bu nesne örneği metin dizesi “today” gibi
  belirli bir bilgiyi saklayabilir.
 73. ya da metin boyutu 18 gibi.
 74. Bu sınıfı ayrıca daha fazla TextView nesne
  örneği oluşturmak için kullanabilirsiniz
 75. ve bunların farklı bir
  metin string değeri olacaktır.
 76. Sanırım bu “hello” diyen bir
  metin içerebilir
 77. ve bu “goodbye” diyen
  bir metin içerebilir.
 78. Farklı font boyutları, farklı metin
  renkleri vs. olabilir.
 79. Bununla birlikte hepsi
  sınıf şablonuna dayılıdırlar.
 80. Bir sınıf ile bir nesne örneğini
  ayırmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz,
 81. sorun değil.
 82. Alışmak biraz zaman alacaktır.
 83. İşte size yardım edecek bir benzetme.
 84. Bunu bir evin kat planı
  yapmak gibi düşünebilirsiniz.
 85. Bu kat planını gerçek evler
  yapmak için kullanabilirsiniz.
 86. Bu evlerin her biri
  biraz farklı olabilir.
 87. Ancak hepsi bu ana kat planına
  dayalıdır.
 88. Bu kat planının evin kendisi
  olmadığını dikkate almak önemlidir.
 89. Bu sadece bir plandır.
 90. Aynı şekilde, TextView sınıfı bu nesne
  örneklerini oluşturmak için kullanılır.
 91. Yani gerçek metin değerlerini,
  metin renk değerlerini ve metin boyutlarını
 92. içeren bu örneklerdir.
 93. O halde bu sınıflardan biri
  neye benzer?