Return to Video

Hur klimatförändringar ändrar ljudlandskapet under vattnet | Kate Stafford | TEDxCERN

 • 0:20 - 0:24
  1956 vann en dokumentär
  av Jacques Cousteau
 • 0:24 - 0:28
  både Guldpalmen och en Oscar.
 • 0:28 - 0:31
  Filmen hette "Le monde du silence",
 • 0:31 - 0:33
  eller "Den tysta världen".
 • 0:34 - 0:39
  Utgångspunkten för titeln var
  att undervattensvärlden var en tyst värld.
 • 0:40 - 0:42
  Vi vet nu, 60 år senare,
 • 0:42 - 0:46
  att undervattensvärlden
  är allt annat än tyst.
 • 0:46 - 0:49
  Även om ljuden inte hörs
  ovanför vattenytan,
 • 0:49 - 0:52
  beroende på var man är och tiden på året,
 • 0:52 - 0:54
  kan ljudlandskapet under vattnet
 • 0:54 - 0:58
  vara bullrig som en djungel
  eller en regnskog.
 • 0:58 - 1:05
  Ryggradslösa djur, som pistolräka, fiskar
  och marina däggdjur använder sig av ljud.
 • 1:05 - 1:08
  De använder ljud
  för att undersöka sin livsmiljö,
 • 1:08 - 1:11
  för att kommunicera
  med varandra, för att navigera,
 • 1:11 - 1:14
  för att upptäcka rovdjur och byten.
 • 1:14 - 1:19
  De använder sig också av ljud
  för att få kännedom om sin omgivning.
 • 1:19 - 1:22
  Ta till exempel Arktis.
 • 1:23 - 1:26
  Det anses vara en vidsträckt,
  ogästvänlig plats,
 • 1:26 - 1:28
  ibland beskriven som en öken,
 • 1:28 - 1:34
  eftersom den är så kall och så avlägsen,
  och istäckt större delen av året.
 • 1:34 - 1:40
  Trots det finns det ingen plats på jorden
  som jag hellre skulle vara på än Arktis.
 • 1:40 - 1:44
  Speciellt när dagarna bli längre
  och våren är på väg.
 • 1:45 - 1:49
  För mig förkroppsligar Arktis
  verkligen skillnaden
 • 1:49 - 1:54
  mellan vad vi ser på ytan
  och vad som pågår under den.
 • 1:55 - 2:00
  Man kan se ut över isen -
  alldeles vit och blå och kall -
 • 2:01 - 2:02
  och inte se ett dugg.
 • 2:03 - 2:05
  Men om ni kunde höra under vattnet,
 • 2:05 - 2:10
  de ljud ni skulle höra
  skulle först förvåna och sedan glädja er.
 • 2:11 - 2:15
  Även om era ögon inte ser något annat
  på flera kilometer än is
 • 2:15 - 2:18
  så berättar era öron att där ute
 • 2:18 - 2:23
  finns grönlandsvalar och vitvalar,
  valrossar och storsälar.
 • 2:24 - 2:26
  Även isen låter.
 • 2:26 - 2:31
  Den skriker, och spricker, och smäller,
  och stönar när den krockar och skaver
 • 2:31 - 2:34
  när temperaturen eller strömmar
  eller vindar vänder.
 • 2:35 - 2:39
  Och under kompakt havsis, mitt i vintern,
 • 2:40 - 2:42
  sjunger grönlandsvalar.
 • 2:43 - 2:45
  Det skulle man aldrig tro
 • 2:45 - 2:50
  eftersom vi människor tenderar
  att vara väldigt visuella djur.
 • 2:51 - 2:53
  För de flesta av oss, men inte alla,
 • 2:53 - 2:57
  är det synen som leder oss rätt i världen.
 • 2:57 - 2:59
  För marina däggdjur som bor under vatten,
 • 2:59 - 3:03
  där kemiska signaler
  och ljus fungerar dåligt,
 • 3:03 - 3:07
  är ljud det sinne de använder för att se.
 • 3:07 - 3:11
  Ljud fortplantar sig mycket bra i vatten,
  mycket bättre än i luften.
 • 3:11 - 3:14
  Därför kan signaler höras på långt håll.
 • 3:15 - 3:18
  På Arktis är detta extra viktigt
 • 3:18 - 3:21
  eftersom de arktiska marina däggdjuren
  inte bara måste höra varandra,
 • 3:21 - 3:25
  de måste även lyssna
  efter signaler från omgivningen
 • 3:25 - 3:29
  som tyder på tjock is eller öppet vatten.
 • 3:29 - 3:33
  Kom ihåg att även om de spenderar
  största delen av sina liv under ytan
 • 3:33 - 3:37
  så är de däggdjur
  som måste upp till ytan och andas.
 • 3:37 - 3:41
  Kanske de lyssnar
  efter tunn is eller ingen is,
 • 3:41 - 3:44
  eller lyssna efter ekon av is i närheten.
 • 3:45 - 3:51
  Arktiska marina däggdjur lever i ett rikt
  och varierande ljudlandskap under vattnet.
 • 3:51 - 3:54
  På våren kan det vara en kakafoni av ljud.
 • 3:54 - 3:57
  (Surrande, vinande, gnällande,
  visslande, klagande ljud)
 • 4:11 - 4:14
  Men när isen är kompakt
 • 4:14 - 4:18
  och temperaturen och strömmarna
  håller sig någorlunda konstanta
 • 4:18 - 4:22
  så har undervattensvärlden på Arktis
  en av de lägsta omgivningsbullernivåerna
 • 4:22 - 4:24
  av världens hav.
 • 4:24 - 4:26
  Men det håller på att ändras.
 • 4:26 - 4:31
  Klimatförändringen och minskningen
  av havsis ändrar också
 • 4:31 - 4:34
  ljudlandskapet under vattnet på Arktis,
 • 4:34 - 4:38
  som är en direkt följd
  av människans växthusgasutsläpp.
 • 4:38 - 4:41
  Vi genomför, i praktiken,
  med klimatförändringen
 • 4:41 - 4:44
  ett helt okontrollerat experiment
 • 4:44 - 4:46
  med vår planet.
 • 4:46 - 4:48
  Under de senaste 30 åren
 • 4:48 - 4:52
  har delar av Arktis fått uppleva
  en minskning av vinterhavsis
 • 4:52 - 4:57
  med allt från sex veckor
  till fyra månader.
 • 4:57 - 5:00
  Denna minskning av vinterhavsis
  kallas ibland för
 • 5:00 - 5:03
  en förlängning av säsongen
  för öppet vatten,
 • 5:03 - 5:07
  den del av året som Arktis
  är farbart för fartyg.
 • 5:07 - 5:10
  Det är inte bara utbredningen
  av isen som ändras
 • 5:11 - 5:15
  utan dess ålder och tjocklek också.
 • 5:15 - 5:18
  Ni har kanske hört talas om
  att en minskning av vinterhavsis
 • 5:18 - 5:22
  gör att det blir färre platser att bo på
  för djur som är beroende av havsis
 • 5:22 - 5:26
  som till exempel grönlandssälar,
  eller valrossar, eller isbjörnar.
 • 5:27 - 5:31
  Minskande havsis orsakar även
  ökad erosion längs kustbelägna byar
 • 5:31 - 5:35
  och ändrad tillgång på bytesdjur
  för marina fåglar och däggdjur.
 • 5:36 - 5:41
  Klimatförändringen och minskning
  av havsis ändrar även
 • 5:41 - 5:44
  ljudlandskapet under vattnet på Arktis.
 • 5:44 - 5:46
  Vad menar jag med ljudlandskap?
 • 5:47 - 5:50
  De av oss som tjuvlyssnar
  på havet som jobb
 • 5:50 - 5:54
  använder instrument som kallas hydrofoner,
  som är undervattensmikrofoner.
 • 5:54 - 5:58
  Vi spelar in omgivningsbuller,
  bullret som finns runt oss alla.
 • 5:58 - 6:01
  Ljudlandskapet ger oss de ingående delarna
 • 6:01 - 6:03
  i detta bullerfält.
 • 6:03 - 6:05
  Det vi hör i våra hydrofoner
 • 6:05 - 6:09
  är ljudet av klimatförändringen.
 • 6:09 - 6:12
  Vi hör dessa ändringar på tre fronter:
 • 6:13 - 6:18
  från luften, från vattnet och från land.
 • 6:18 - 6:21
  Först: luft.
 • 6:21 - 6:23
  Vindar på vatten skapar vågor.
 • 6:23 - 6:27
  Dessa vågor skapar bubblor.
  Bubblorna spricker.
 • 6:27 - 6:29
  När de gör det, skapar de ljud.
 • 6:29 - 6:34
  Detta ljud är som ett väsande
  eller brus i bakgrunden.
 • 6:34 - 6:37
  På Arktis, när det är isbelagt,
 • 6:37 - 6:41
  kommer det mesta av ljudet
  från vinden inte ner i vattnet
 • 6:41 - 6:46
  eftersom is fungerar som en buffert
  mellan atmosfären och vattnet.
 • 6:46 - 6:51
  Det är ett av skälen till att Arktis
  har så låg omgivningsbullernivå.
 • 6:51 - 6:54
  Men i och med minskningen av vinterhavsis,
 • 6:54 - 6:59
  så är inte Arktis längre bara
  mottaglig för vågbullret
 • 6:59 - 7:02
  utan även antalet stormar
  och intensiteten på stormarna
 • 7:02 - 7:04
  på Arktis har ökat.
 • 7:04 - 7:10
  Allt detta ökar bullernivåerna
  i ett tidigare tyst hav.
 • 7:10 - 7:13
  Nummer två: vatten.
 • 7:14 - 7:19
  I och med minskande vinterhavsis
  flyttar subarktiska arter norrut
 • 7:19 - 7:23
  och utnyttjar nya platser att bo på
  som skapas med mer öppet hav.
 • 7:24 - 7:28
  Arktiska valar, som denna grönlandsval,
  har ingen ryggfena,
 • 7:28 - 7:33
  eftersom de utvecklats
  för att leva och simma i istäckta vatten.
 • 7:33 - 7:35
  Att ha något som sticker ut på ryggen
 • 7:35 - 7:38
  bidrar inte till förflyttning genom is,
 • 7:38 - 7:43
  och kan till och med
  utestänga djur från isen.
 • 7:43 - 7:47
  Men nu, var man än lyssnar
  så hör vi ljuden
 • 7:47 - 7:50
  av sillvalar, knölvalar, och späckhuggare,
 • 7:50 - 7:52
  längre och längre norrut
 • 7:52 - 7:55
  och senare och senare på säsongen.
 • 7:55 - 8:01
  Vi hör, i princip, en invasion av Arktis
  av subarktiska arter
 • 8:01 - 8:03
  och vi vet inte vad det kommer innebära.
 • 8:03 - 8:08
  Kommer det bli tävling om mat
  mellan arktiska och subarktiska djur?
 • 8:08 - 8:14
  Är det risk för att de subarktiska arterna
  inför sjukdomar och parasiter till Arktis?
 • 8:14 - 8:17
  Vad gör de nya ljud som de frambringar
 • 8:17 - 8:20
  med ljudlandskapet under vattnet?
 • 8:20 - 8:22
  För det tredje: land.
 • 8:22 - 8:25
  Med land menar jag människor.
 • 8:25 - 8:29
  Mer öppet vatten innebär
  ökad närvaro på Arktis.
 • 8:30 - 8:31
  Förra sommaren
 • 8:31 - 8:35
  tog sig ett enormt kryssningsfartyg
  igenom Nordvästpassagen,
 • 8:35 - 8:39
  den en gång mytomspunna vägen
  mellan Europa och Stilla Havet.
 • 8:40 - 8:46
  Minskningen av havsis har möjliggjort
  för människor att vara på Arktis oftare.
 • 8:46 - 8:50
  Det har möjliggjort en ökning
  av olje- och gasletning och utvinning,
 • 8:50 - 8:53
  för potentiell kommersiell sjöfart,
 • 8:53 - 8:55
  och även för ökad turism.
 • 8:56 - 9:01
  Vi vet numera att fartygsbuller
  ökar nivån av stresshormoner hos valar
 • 9:01 - 9:03
  och kan störa diandet.
 • 9:04 - 9:11
  Luftpistoler som avger höga,
  lågfrekventa "whoomps" var 10-20 sekund
 • 9:11 - 9:15
  ändrar simsättet och
  kommunikationen mellan valar.
 • 9:15 - 9:20
  Alla dess ljudkällor
  minskar det akustiska bandet
 • 9:20 - 9:24
  över vilket arktiska marina däggdjur
  kan kommunicera.
 • 9:24 - 9:29
  Arktiska marina däggdjur
  är vana med väldigt höga ljudnivåer
 • 9:29 - 9:31
  under vissa delar av året,
 • 9:31 - 9:35
  men främst från andra djur eller havsis.
 • 9:35 - 9:37
  Det är ljuden som de har utvecklats med
 • 9:37 - 9:41
  och som är avgörande för deras överlevnad.
 • 9:41 - 9:44
  De nya ljuden är högljudda
  och de är främmande.
 • 9:45 - 9:49
  De kan komma att påverka miljön
  på sätt som vi tror oss förstå,
 • 9:50 - 9:52
  men även på sätt som vi inte förstår.
 • 9:53 - 9:56
  Kom ihåg att ljud är det viktigaste sinnet
 • 9:56 - 9:57
  för dessa djur;
 • 9:57 - 10:02
  och det är inte bara den fysiska miljön
  i Arktis som snabbt håller på att ändras,
 • 10:02 - 10:05
  utan även den akustiska miljön.
 • 10:05 - 10:08
  Det är som om vi plockat upp
  dessa djur från den tysta landsbygden
 • 10:08 - 10:12
  och släppt ner dem i en storstad
  mitt i rusningstrafiken.
 • 10:12 - 10:14
  De kommer inte undan.
 • 10:14 - 10:16
  Vad kan vi göra nu?
 • 10:17 - 10:20
  Vi kan inte minska vindstyrkorna
 • 10:20 - 10:23
  eller hindra de subarktiska djuren
  från att migrera norrut,
 • 10:23 - 10:29
  men vi kan jobba för lokala lösningar
  för att minska bullret från människor.
 • 10:29 - 10:32
  En av lösningarna är
  att minska farten för fartyg
 • 10:32 - 10:34
  som korsar Arktis;
 • 10:34 - 10:38
  en långsammare båt är en tystare båt.
 • 10:38 - 10:42
  Vi kan begränsa tillgängligheten
  under de årstider och i de regioner
 • 10:42 - 10:45
  som är viktiga för fortplantning,
  eller när ungarna diar,
 • 10:45 - 10:47
  eller under migrationer.
 • 10:47 - 10:50
  Vi kan bli bättre på att göra skepp tysta
 • 10:50 - 10:54
  och komma på bättre sätt
  att utforska havsbotten på.
 • 10:54 - 10:56
  Den goda nyheten är
 • 10:56 - 10:59
  att det redan finns människor
  som jobbar på detta.
 • 10:59 - 11:00
  Men till syvende och sist
 • 11:00 - 11:03
  är det vi människor
  som står inför det tuffa uppdraget
 • 11:03 - 11:07
  att vända, eller åtminstone få stopp på,
 • 11:07 - 11:10
  de atmosfäriska förändringar
  som människan skapat.
 • 11:10 - 11:15
  Låt oss komma tillbaka till idén
  med en tyst värld under vattenytan.
 • 11:15 - 11:17
  Det är fullt möjligt
 • 11:17 - 11:20
  att många av valarna
  som simmar runt i Arktis idag,
 • 11:20 - 11:24
  speciellt långlivade arter
  som grönlandsvalen
 • 11:24 - 11:28
  som inuiterna säger
  kan leva två människoliv,
 • 11:28 - 11:31
  det är möjligt att dessa valar levde 1956
 • 11:31 - 11:34
  när Jacques Cousteau gjorde sin film.
 • 11:34 - 11:36
  När man tänker tillbaka,
 • 11:36 - 11:40
  med tanke på allt buller
  vi skapar i haven idag,
 • 11:41 - 11:44
  var det kanske "Den tysta världen".
 • 11:45 - 11:46
  Tack!
 • 11:46 - 11:49
  (Applåder)
Title:
Hur klimatförändringar ändrar ljudlandskapet under vattnet | Kate Stafford | TEDxCERN
Description:

Det här föredraget hölls vid ett TEDx-evenemang som arrangerades av en lokal förening efter TED:s riktlinjer. Läs mer på http://ted.com/tedx.

Undervattensvärlden är inte tyst. Den är lika bullrig som vilken djungel eller regnskog som helst. Men klimatförändringen håller på att ändra ljudlandskapet under vattnet dramatiskt, med risk för katastrofala följder för vår planet.

Oceanograf Kate Stafford tar oss på en ljudlig och visuell resa, från havens djup ända upp till ytan. Hon har ett tydligt budskap: Vi måste utveckla lokala lösningar för att minska bullret som människor orsakat.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
11:51

Swedish subtitles

Revisions