Return to Video

Hoe klimaatverandering het onderwatersoundscape verandert | Kate Stafford | TEDxCERN

 • 0:20 - 0:24
  In 1956 won een documentaire
  van Jacques Cousteau
 • 0:24 - 0:28
  zowel de Palme d'Or als een Oscar.
 • 0:28 - 0:31
  Deze film heette 'Le monde du silence'
 • 0:31 - 0:33
  of 'De wereld der stilte'.
 • 0:34 - 0:39
  Het uitgangspunt van de titel was dat
  de onderwaterwereld een stille wereld was.
 • 0:40 - 0:42
  We weten nu, 60 jaar later,
 • 0:42 - 0:46
  dat de onderwaterwereld
  allesbehalve stil is.
 • 0:46 - 0:49
  Hoewel de geluiden
  boven water onhoorbaar zijn,
 • 0:49 - 0:52
  afhankelijk van waar je bent
  en de tijd van het jaar,
 • 0:52 - 0:55
  kan het onderwaterwereld 'soundscape'
  even lawaaierig zijn
 • 0:55 - 0:58
  als elke jungle of regenwoud.
 • 0:58 - 1:02
  Ongewervelde dieren
  zoals pistoolgarnalen, vissen
 • 1:02 - 1:05
  en zeezoogdieren
  gebruiken allemaal geluid.
 • 1:05 - 1:08
  Zij gebruiken geluid
  om hun habitat te verkennen,
 • 1:08 - 1:11
  met elkaar in verbinding
  te blijven, te navigeren
 • 1:11 - 1:14
  en roofdieren en prooi op te sporen.
 • 1:14 - 1:19
  Ze gebruiken ook geluid door te luisteren
  om iets over hun omgeving te vernemen.
 • 1:19 - 1:22
  Neem bijvoorbeeld het noordpoolgebied.
 • 1:23 - 1:26
  Het wordt beschouwd
  als één grote, onherbergzame plek,
 • 1:26 - 1:28
  soms omschreven als een woestijn
 • 1:28 - 1:31
  omdat het zo koud, zo afgelegen
 • 1:31 - 1:34
  en voor een groot deel van het jaar
  met ijs bedekt is.
 • 1:34 - 1:40
  Ondanks dit is er geen plek op Aarde waar
  ik liever ben dan in het noordpoolgebied.
 • 1:40 - 1:44
  Vooral als de dagen lengen
  en de lente komt.
 • 1:45 - 1:49
  Voor mij belichaamt het noordpoolgebied
  echt dit onderscheid
 • 1:49 - 1:54
  tussen wat we zien aan de oppervlakte
  en wat er onder water aan de hand is.
 • 1:55 - 2:00
  Je kunt uitkijken over het ijs
  -- helemaal wit en blauw en koud --
 • 2:01 - 2:02
  en niets zien.
 • 2:03 - 2:05
  Maar als je onder water kon horen,
 • 2:05 - 2:10
  zouden die geluiden je eerst verbazen
  en dan verrukken.
 • 2:11 - 2:15
  Terwijl je ogen alleen maar
  kilometers ijs zien,
 • 2:15 - 2:18
  vertellen je oren je dat daar
 • 2:18 - 2:23
  Groenlandse en beluga walvissen,
  walrussen en baardrobben vertoeven.
 • 2:24 - 2:26
  Ook het ijs maakt geluiden.
 • 2:26 - 2:31
  Het krijst en scheurt en knalt en kreunt
  als het botst en schuurt,
 • 2:31 - 2:34
  als de temperatuur, de stroming
  of de winden veranderen.
 • 2:35 - 2:39
  En onder die 100% zee-ijs,
  in het holst van de winter,
 • 2:40 - 2:42
  zingen Groenlandse walvissen.
 • 2:43 - 2:45
  Je zou dat nooit verwachten
 • 2:45 - 2:51
  omdat wij mensen erg visuele dieren zijn.
 • 2:51 - 2:53
  Voor bijna iedereen
 • 2:53 - 2:57
  bepaalt het zicht
  hoe we navigeren in onze wereld.
 • 2:57 - 2:59
  Voor zeezoogdieren die onder water leven,
 • 2:59 - 3:03
  waar chemische signalen
  en licht slecht doorkomen,
 • 3:03 - 3:07
  is geluid het zintuig waarmee ze zien.
 • 3:07 - 3:11
  Geluid plant zich zeer goed voort
  onder water, veel beter dan in de lucht,
 • 3:11 - 3:15
  zodat signalen kunnen worden gehoord
  over grote afstanden.
 • 3:15 - 3:18
  In het noordpoolgebied
  is dit vooral belangrijk,
 • 3:18 - 3:21
  want niet alleen moeten arctische
  zeezoogdieren elkaar kunnen horen,
 • 3:21 - 3:25
  maar ook naar signalen
  in het milieu luisteren
 • 3:25 - 3:29
  zoals of ze op ijs
  of op open water afstevenen.
 • 3:29 - 3:33
  Hoewel ze het grootste deel
  van hun leven onder water doorbrengen,
 • 3:33 - 3:37
  zijn het zoogdieren en moeten ze
  bovenkomen om te ademen.
 • 3:37 - 3:41
  Ze kunnen luisteren naar plaatsen
  met dun ijs of zonder ijs
 • 3:41 - 3:44
  of luisteren naar de echo's
  van ijs uit de omgeving.
 • 3:45 - 3:51
  Arctische zeezoogdieren leven in een rijk
  en gevarieerd onderwatersoundscape.
 • 3:51 - 3:54
  In het voorjaar kan het
  een kakofonie van geluiden zijn.
 • 3:54 - 4:01
  (Zoem-, suis-, piep-,
  fluit- en jammerklanken)
 • 4:11 - 4:14
  Maar wanneer het ijs
  rotsvast gevroren is
 • 4:14 - 4:18
  en er geen grote temperatuur-
  of stromingsveranderingen zijn,
 • 4:18 - 4:21
  is de arctische onderwaterwereld
 • 4:21 - 4:24
  een van de stilste zeeën ter wereld.
 • 4:24 - 4:26
  Dat is echter aan het veranderen.
 • 4:26 - 4:30
  Klimaatverandering en vermindering
  van zee-ijs veranderen ook
 • 4:30 - 4:34
  het onderwaterwereld soundscape
  van het noordpoolgebied,
 • 4:34 - 4:38
  wat een direct gevolg is van de uitstoot
  van menselijke broeikasgassen.
 • 4:38 - 4:41
  Met de klimaatverandering
 • 4:41 - 4:45
  voeren we een volledig ongecontroleerd
  experiment uit op onze planeet.
 • 4:46 - 4:48
  In de afgelopen 30 jaar
 • 4:48 - 4:52
  zien stukken van het noordpoolgebeid
  dalingen in seizoensgebonden zee-ijs
 • 4:52 - 4:57
  van zes weken tot vier maanden.
 • 4:57 - 5:00
  Deze afname in zee-ijs wordt soms
 • 5:00 - 5:03
  een toename
  van het open-waterseizoen genoemd,
 • 5:03 - 5:05
  dat is de tijd van het jaar
 • 5:05 - 5:07
  waarin het noordpoolgebied
  bevaarbaar is voor schepen.
 • 5:07 - 5:10
  Niet alleen verandert
  de uitgestrektheid van het ijs,
 • 5:11 - 5:15
  maar ook de leeftijd
  en de dikte van het ijs.
 • 5:15 - 5:19
  Je kan hebben gehoord dat een afname
  van het seizoensgebonden zee-ijs
 • 5:19 - 5:23
  verlies van habitat veroorzaakt voor
  dieren die afhankelijk zijn van zee-ijs
 • 5:23 - 5:26
  zoals ijszeehonden, walrussen of ijsberen.
 • 5:27 - 5:31
  Afnemend zee-ijs veroorzaakt ook
  toenemende erosie langs kustdorpen
 • 5:31 - 5:35
  en veranderende prooibeschikbaarheid
  voor zeevogels en zoogdieren.
 • 5:36 - 5:41
  Klimaatverandering en daling
  van zee-ijs veranderen ook
 • 5:41 - 5:44
  het onderwaterwereld soundscape
  van het noordpoolgebied.
 • 5:44 - 5:46
  Wat bedoel ik met soundscape?
 • 5:47 - 5:50
  Wie de zeeën beluistert voor zijn werk
 • 5:50 - 5:54
  gebruikt hydrofoons, onderwatermicrofoons.
 • 5:54 - 5:58
  Wij registreren omgevingsgeluid,
  het geluid overal om ons heen.
 • 5:58 - 6:01
  Het soundscape beschrijft
  de verschillende bijdragers
 • 6:01 - 6:03
  aan dit geluidsveld.
 • 6:03 - 6:05
  Wat we horen via onze hydrofoons
 • 6:05 - 6:09
  zijn de echte geluiden
  van de klimaatverandering.
 • 6:09 - 6:12
  We horen deze veranderingen
  uit drie gebieden:
 • 6:13 - 6:18
  uit de lucht, uit het water
  en van het land.
 • 6:18 - 6:21
  Ten eerste: de lucht.
 • 6:21 - 6:23
  Wind op het water zorgt voor golven.
 • 6:23 - 6:27
  Deze golven maken bellen,
  die bellen breken.
 • 6:27 - 6:29
  Als ze dat doen, maken ze lawaai
 • 6:29 - 6:34
  en dit geluid is als ruis
  of gekraak op de achtergrond.
 • 6:34 - 6:37
  Wanneer het noordpoolgebied
  met ijs bedekt is,
 • 6:37 - 6:41
  raakt het grootste deel van het lawaai
  van de wind niet tot in de waterkolom
 • 6:41 - 6:46
  omdat het ijs fungeert als een buffer
  tussen de atmosfeer en het water.
 • 6:46 - 6:48
  Dit is één van de redenen
  waarom het noordpoolgebied
 • 6:48 - 6:51
  zeer lage omgevingsgeluidniveaus
  kan hebben.
 • 6:51 - 6:54
  Maar met dalingen
  van seizoensgebonden zee-ijs
 • 6:54 - 6:59
  is niet alleen het noordpoolgebied
  nu open voor dit golflawaai,
 • 6:59 - 7:02
  maar het aantal stormen
  en hun intensiteit
 • 7:02 - 7:04
  in het noordpoolgebied zijn toegenomen.
 • 7:04 - 7:10
  Dit alles verhoogt het geluidsniveau
  in een eerder rustige oceaan.
 • 7:10 - 7:13
  Ten tweede: water.
 • 7:14 - 7:16
  Met minder seizoensgebonden zee-ijs
 • 7:16 - 7:19
  verhuizen sub-arctische soorten
  naar het noorden
 • 7:19 - 7:23
  en profiteren van een nieuwe habitat
  door meer open water.
 • 7:24 - 7:28
  Arctische walvissen, zoals deze
  Groenlandse walvis, hebben geen rugvin.
 • 7:28 - 7:33
  want ze zijn geëvolueerd om te leven
  en te zwemmen in met ijs bedekte wateren.
 • 7:33 - 7:35
  Iets uit je rug hebben steken
 • 7:35 - 7:38
  is niet zeer bevorderlijk
  voor het migreren door het ijs
 • 7:38 - 7:43
  en kan dieren van het ijs weghouden.
 • 7:43 - 7:47
  Maar nu horen we overal de geluiden
 • 7:47 - 7:50
  van gewone vinvissen,
  bultruggen en orka's,
 • 7:50 - 7:52
  verder en verder naar het noorden
 • 7:52 - 7:55
  en later en later in het seizoen.
 • 7:55 - 7:57
  We horen in wezen een invasie
 • 7:57 - 8:01
  van het noordpoolgebied
  door sub-arctische soorten,
 • 8:01 - 8:03
  en we weten niet wat dit betekent.
 • 8:03 - 8:08
  Zal er concurrentie voor voedsel komen
  tussen arctische en sub-arctische dieren?
 • 8:08 - 8:10
  Gaan deze sub-arctische soorten
 • 8:10 - 8:14
  ziekten en parasieten
  introduceren in het noordpoolgebied?
 • 8:14 - 8:17
  Hoe beïnvloeden de nieuwe geluiden
  die ze produceren
 • 8:17 - 8:20
  het onderwatersoundscape?
 • 8:20 - 8:22
  Ten derde: het land.
 • 8:22 - 8:25
  Met land bedoel ik mensen.
 • 8:25 - 8:29
  Meer open water betekent meer
  menselijk gebruik van het noordpoolgebied.
 • 8:30 - 8:31
  Alleen al deze afgelopen zomer
 • 8:31 - 8:35
  baande een enorm cruiseschip zijn weg
  door de Noordwestelijke Passage,
 • 8:35 - 8:39
  de eens mythische route
  tussen Europa en de Stille Oceaan.
 • 8:40 - 8:43
  Dalingen van het zee-ijs
  lieten de mens toe
 • 8:43 - 8:46
  om het noordpoolgebied
  vaker te bezoeken.
 • 8:46 - 8:50
  Het maakte de olie- en gasexploratie
  en -winning mogelijk,
 • 8:50 - 8:53
  en ook de commerciële scheepvaart,
 • 8:53 - 8:55
  alsmede een toename van het toerisme.
 • 8:56 - 8:58
  We weten nu dat lawaai van schepen
 • 8:58 - 9:01
  het niveau van stresshormonen
  van walvissen verhoogt
 • 9:01 - 9:03
  en hun voedingsgedrag kan verstoren.
 • 9:04 - 9:07
  Luchtgeweren voor seismisch onderzoek,
  die elke 10 tot 20 seconden
 • 9:07 - 9:11
  luide, laag frequente
  'woemp'-geluiden produceren,
 • 9:11 - 9:15
  veranderen het zwemmen
  en het vocale gedrag van walvissen.
 • 9:15 - 9:20
  Al deze geluidsbronnen verminderen
  de akoestische afstand
 • 9:20 - 9:24
  waarover arctische zeezoogdieren
  kunnen communiceren.
 • 9:24 - 9:29
  Arctische zeezoogdieren zijn gewend
  aan zeer hoge geluidsniveaus
 • 9:29 - 9:31
  op bepaalde tijden van het jaar,
 • 9:31 - 9:35
  maar in de eerste plaats van andere
  dieren of van het zee-ijs.
 • 9:35 - 9:37
  Dat zijn de geluiden
  waarmee ze zijn geëvolueerd
 • 9:37 - 9:41
  en die van vitaal belang
  voor hun overlevingskansen zijn.
 • 9:41 - 9:44
  Die nieuwe geluiden zijn luid en vreemd.
 • 9:45 - 9:49
  Ze kunnen invloed hebben op het milieu
  op een manier die we denken te begrijpen,
 • 9:50 - 9:52
  maar ook op manieren
  die wij niet begrijpen.
 • 9:53 - 9:54
  Vergeet niet dat het gehoor
 • 9:54 - 9:57
  het belangrijkste zintuig
  voor deze dieren is.
 • 9:57 - 10:02
  Niet alleen de fysieke habitat
  van het noordpoolgebied verandert snel,
 • 10:02 - 10:04
  maar de akoestische habitat ook.
 • 10:05 - 10:08
  Het is alsof we deze dieren weg
  plukten van het rustige platteland
 • 10:08 - 10:12
  en ze in het midden van de spits
  in een grote stad dropten.
 • 10:12 - 10:14
  Ze kunnen er niet aan ontsnappen.
 • 10:14 - 10:16
  Wat kunnen we eraan doen?
 • 10:17 - 10:20
  Windsnelheden kunnen we niet verminderen
 • 10:20 - 10:23
  of sub-arctische dieren tegenhouden
  naar het noorden te migreren,
 • 10:23 - 10:25
  maar we kunnen werken
  aan lokale oplossingen
 • 10:25 - 10:29
  om door mensen veroorzaakt
  onderwatergeluid te verminderen.
 • 10:29 - 10:32
  Een van deze oplossingen
  is het vertragen van schepen
 • 10:32 - 10:34
  die het noordpoolgebied doorkruisen,
 • 10:34 - 10:38
  want een langzamer schip
  is een rustiger schip.
 • 10:38 - 10:42
  We kunnen de toegang
  in de seizoenen en regio's beperken
 • 10:42 - 10:47
  die belangrijk zijn voor de paring,
  de voeding of het migreren.
 • 10:47 - 10:50
  We kunnen betere methodes vinden
  om schepen stiller te maken
 • 10:50 - 10:54
  en naar betere manieren zoeken
  om de oceaanbodem te verkennen.
 • 10:54 - 10:59
  Het goede nieuws is
  dat er nu mensen aan werken.
 • 10:59 - 11:03
  Maar uiteindelijk moeten wij mensen
  de moeilijke taak volbrengen
 • 11:03 - 11:06
  van het omkeren,
  of op zijn minst vertragen,
 • 11:06 - 11:10
  van door mensen veroorzaakte
  atmosferische veranderingen.
 • 11:10 - 11:15
  Laten we terugkeren naar het idee
  van een stille wereld onder water.
 • 11:15 - 11:17
  Het is heel goed mogelijk
 • 11:17 - 11:20
  dat veel van de walvissen die vandaag
  in het noordpoolgebied zwemmen,
 • 11:20 - 11:24
  met name langlevende soorten
  zoals de Groenlandse walvis
 • 11:24 - 11:28
  -- de Inuit zeggen dat hij tweemaal
  zo oud kan worden als een mens --
 • 11:28 - 11:31
  dat deze walvissen in 1956 in leven waren
 • 11:31 - 11:34
  toen Jacques Cousteau zijn film maakte.
 • 11:34 - 11:41
  Achteraf gezien, met al het lawaai
  dat wij vandaag in de zee maken,
 • 11:41 - 11:44
  was het misschien
  toch wel 'De wereld der stilte'.
 • 11:45 - 11:46
  Dank je.
 • 11:46 - 11:49
  (Applaus)
Title:
Hoe klimaatverandering het onderwatersoundscape verandert | Kate Stafford | TEDxCERN
Description:

Deze talk werd gehouden op een TEDx-evenement, in de stijl van de TED-conferenties, maar onafhankelijk georganiseerd door een lokaal team. Meer informatie hierover op http://ted.com/tedx

De onderwaterwereld is niet stil, hij is zo lawaaierig als elke jungle of regenwoud, maar door de klimaatverandering is het soundscape drastisch aan het veranderen zodat de impact op de planeet catastrofaal zou kunnen zijn.

Oceanografe Kate Stafford neemt ons mee op een auditieve en visuele reis van de diepten van de oceaan naar de oppervlakte met een duidelijke boodschap: ontwikkel lokale oplossingen om door de mens veroorzaakt onderwatergeluid te beperken.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
11:51

Dutch subtitles

Revisions