Return to Video

Kartor som visar vilka vi är (inte bara var vi är)

 • 0:01 - 0:05
  Föreställ er världen på nytt.
 • 0:06 - 0:08
  Jag skulle vilja visa er några kartor,
 • 0:08 - 0:11
  som har ritats av Ben Hennig,
 • 0:11 - 0:12
  som skildrar vår planet
 • 0:13 - 0:18
  på ett sätt som de flesta av er
  aldrig tidigare skådat.
 • 0:18 - 0:22
  Här är en bild som ni är bekanta med.
 • 0:22 - 0:27
  Jag är så pass gammal att jag var född
  innan vi såg den här bilden.
 • 0:27 - 0:29
  Tydligen var några av mina första ord
  "måne, måne,"
 • 0:29 - 0:32
  men jag tror det är min mamma
  som fantiserar
 • 0:32 - 0:35
  om vad hennes lille pojke kunde se
 • 0:35 - 0:38
  på den flimrande svartvita TV-skärmen.
 • 0:40 - 0:41
  Det är bara under några hundra år
 • 0:41 - 0:45
  som vi faktiskt, de flesta av oss,
  sett vår planet som sfärisk.
 • 0:46 - 0:49
  När vi först såg dessa bilder på 60-talet,
 • 0:49 - 0:53
  höll världen på att förändras
  otroligt snabbt.
 • 0:54 - 0:58
  I min egen disciplin av mänsklig geografi,
 • 0:59 - 1:01
  ritade kartografen Waldo Tobler
 • 1:01 - 1:04
  nya kartor över planeten,
 • 1:04 - 1:05
  och dessa kartor har spridits,
 • 1:05 - 1:07
  och jag kommer visa dem för er nu.
 • 1:08 - 1:11
  Det här är en karta över världen,
 • 1:12 - 1:14
  men det är en karta som för er
 • 1:14 - 1:16
  ser lite märklig ut.
 • 1:16 - 1:20
  Det är en karta där vi
  har sträckt ut platser
 • 1:20 - 1:25
  så att de med en stor befolkning
  har förstorats,
 • 1:25 - 1:28
  och områden som Sahara eller Himalaya,
 • 1:28 - 1:30
  med liten befolkning har krympts ner.
 • 1:31 - 1:34
  Alla på planeten får lika stor plats.
 • 1:35 - 1:38
  Städerna visas som ljusprickar.
 • 1:39 - 1:42
  Linjerna visar undervattenskablar
  och handelsvägar.
 • 1:42 - 1:46
  En särskild linje går mellan den
  kinesiska hamnen Dalian
 • 1:46 - 1:48
  förbi Singapore,
 • 1:48 - 1:49
  genom Suezkanalen,
 • 1:49 - 1:52
  genom Medelhavet och runt
  upp till Rotterdam.
 • 1:52 - 1:53
  Och den visar rutten
 • 1:53 - 1:57
  som världens största fartyg seglade
  bara för något år sen,
 • 1:57 - 2:03
  ett fartyg med så mycket gods
 • 2:03 - 2:05
  att om det lastats av
 • 2:05 - 2:10
  och alla lastbilar ombord ingått i en
  konvoj hade den varit 100 kilometer lång.
 • 2:11 - 2:13
  Världen är nu sammanlänkad på detta sätt.
 • 2:13 - 2:19
  Det här är mängden av saker vi flyttar
  runt världen,
 • 2:19 - 2:22
  bara ett fartyg, en resa,
 • 2:22 - 2:23
  på fem veckor.
 • 2:26 - 2:29
  Vi har bott i städer väldigt länge,
 • 2:30 - 2:32
  men de flesta av oss bodde inte i städer.
 • 2:32 - 2:35
  Det här är Çatalhöyük,
  en av världens första städer.
 • 2:35 - 2:38
  Vid sin höjdpunkt för 9 000 år sen
 • 2:39 - 2:45
  fick folket gå över taken på andras hus
  för att nå sina egna hem.
 • 2:46 - 2:49
  Om ni tittar noga på kartan över staden,
 • 2:49 - 2:51
  ser ni att det inte finns några gator,
 • 2:52 - 2:55
  för gator är något vi uppfunnit.
 • 2:56 - 2:58
  Världen förändras.
 • 2:58 - 3:00
  Genom försök och misslyckande.
 • 3:01 - 3:04
  Vi inser långsamt och gradvis
 • 3:04 - 3:06
  hur vi kan leva på bättre sätt.
 • 3:07 - 3:13
  Och världen har förändrats otroligt snabbt
  den senaste tiden.
 • 3:14 - 3:18
  Det är bara under de senaste
  sex, sju eller åtta generationerna
 • 3:18 - 3:21
  som vi faktiskt insett att vi är en art.
 • 3:22 - 3:24
  Det är bara under de senaste decennierna
 • 3:25 - 3:29
  som en karta som den här kunde ritas.
 • 3:30 - 3:34
  Den underliggande kartan är återigen
  den som visar jordens befolkning,
 • 3:36 - 3:41
  men den ovan, har pilar som visar hur vi
  spred oss ut från Afrika
 • 3:41 - 3:45
  med datumangivelser för var vi tror
  att vi befann oss
 • 3:45 - 3:47
  vid särskilda tidpunkter.
 • 3:48 - 3:52
  Jag måste rita om den här kartan
  var och varannan månad
 • 3:52 - 3:57
  för någon upptäcker att ett
  särskilt datum är fel.
 • 3:57 - 4:01
  Vi lär oss om oss själva otroligt snabbt.
 • 4:04 - 4:05
  Och vi förändrar oss.
 • 4:07 - 4:09
  Mycket av förändringen sker gradvis.
 • 4:09 - 4:10
  Det är tillväxt.
 • 4:10 - 4:13
  Vi märker inte förändringen
 • 4:13 - 4:15
  för vi har endast korta liv,
 • 4:15 - 4:18
  70, 80 om du har tur - 90 år.
 • 4:19 - 4:21
  Den här grafen visar
 • 4:21 - 4:23
  den årliga befolkningstillväxten.
 • 4:24 - 4:28
  Den var väldigt låg omkring 1850,
 • 4:28 - 4:31
  sedan började befolkningstillväxten
 • 4:31 - 4:32
  att öka
 • 4:33 - 4:35
  så att när jag föddes,
 • 4:35 - 4:40
  då vi först såg bilderna
  från månen av vår planet,
 • 4:41 - 4:44
  växte vår globala befolkning
  med två procent om året.
 • 4:45 - 4:49
  Om den hade fortsatt växa
  med två procent om året
 • 4:51 - 4:53
  under några århundraden,
 • 4:55 - 4:57
  skulle hela planeten vara täckt
 • 4:57 - 5:00
  av en kokande massa mänskliga kroppar
 • 5:00 - 5:02
  som alla rörde vid varandra.
 • 5:03 - 5:05
  Och folk var rädda.
 • 5:05 - 5:07
  De var rädda för befolkningstillväxt
 • 5:07 - 5:10
  och för vad de kallade
  "befolkningsbomben" 1968.
 • 5:10 - 5:12
  Men om ni tittar mot slutet av grafen,
 • 5:13 - 5:16
  ser ni att ökningen börjar stanna av.
 • 5:17 - 5:18
  Årtiondet,
 • 5:18 - 5:22
  70-, 80-, 90- och 00-talen
 • 5:22 - 5:24
  och under detta årtionde, ännu snabbare -
 • 5:25 - 5:26
  avtar vår befolkningstillväxt.
 • 5:26 - 5:27
  Planeten stabiliserar sig.
 • 5:28 - 5:31
  Vi går mot nio, tio
  eller elva biljoner människor
 • 5:31 - 5:32
  mot slutet av detta århundrade.
 • 5:32 - 5:36
  Medan förändringen sker
  kan ni se tumultet.
 • 5:36 - 5:38
  Ni kan se andra världskriget.
 • 5:38 - 5:42
  Pandemin år 1918 som orsakades
  av influensa.
 • 5:42 - 5:44
  Ni kan se den stora svälten i Kina.
 • 5:44 - 5:47
  Vi koncentrerar oss ofta
  på dessa händelser,
 • 5:47 - 5:51
  dessa hemska händelser
  som vi ser på nyheterna.
 • 5:51 - 5:54
  Vi brukar inte koncentrera oss på
  gradvis skeende förändring
 • 5:54 - 5:56
  och de bra nyhetsnotiserna.
 • 5:57 - 5:59
  Vi oroar oss för människor.
 • 5:59 - 6:01
  Vi oroar oss för hur många
  människor det finns.
 • 6:01 - 6:05
  Vi oroar oss för hur vi
  kan ta oss ifrån människor.
 • 6:05 - 6:09
  Men på den här kartan över världen
  har områden förstorats
 • 6:10 - 6:14
  ju längre bort från området
  som människor befinner sig.
 • 6:14 - 6:18
  Så om du vill veta var du ska åka
  om du vill komma bort från alla
 • 6:18 - 6:21
  är detta de bästa platserna.
 • 6:21 - 6:24
  Och varje år så blir dessa områden större,
 • 6:24 - 6:27
  för varje år förflyttar vi oss
  från landet.
 • 6:27 - 6:28
  Vi flyttar in till städerna.
 • 6:28 - 6:30
  Vi packas allt tätare samman.
 • 6:31 - 6:32
  Det finns vargar igen i Europa,
 • 6:32 - 6:36
  och vargarna förflyttar sig västerut
  över kontinenten.
 • 6:37 - 6:39
  Vår värld förändras.
 • 6:41 - 6:42
  Ni har saker som oroar er.
 • 6:44 - 6:49
  Den här kartan visar var nederbörden
  faller på vår planet.
 • 6:49 - 6:50
  Vi vet det nu.
 • 6:50 - 6:54
  Och ni kan se att där Çatalhöyük låg,
 • 6:54 - 6:57
  där tre kontinenter möts,
  Afrika, Asien och Europa,
 • 6:57 - 7:00
  och ni kan se att ett stort antal
  människor bor där
 • 7:00 - 7:01
  i dessa områden med lite vatten.
 • 7:01 - 7:05
  Och ni kan se områden med mycket
  nederbörd också.
 • 7:05 - 7:07
  Vi kan bli ännu mer sofistikerade.
 • 7:08 - 7:12
  Istället för att låta kartan formas
  efter människor,
 • 7:12 - 7:14
  kan vi forma kartan efter vatten,
 • 7:14 - 7:16
  och så kan vi ändra den varje månad
 • 7:16 - 7:18
  för att visa mängden nederbörd
 • 7:18 - 7:21
  som faller på varje liten del av planeten.
 • 7:22 - 7:25
  Och så kan ni se monsunerna
  som rör sig runt planeten,
 • 7:25 - 7:29
  och det ser ut nästan som planeten
  har hjärtslag.
 • 7:30 - 7:34
  Och allt detta blev bara möjligt
 • 7:35 - 7:37
  under min livstid,
 • 7:37 - 7:40
  att se att detta är var vi bor.
 • 7:41 - 7:42
  Vi har tillräckligt med vatten.
 • 7:44 - 7:48
  Detta är en karta som visar var vi
  odlar all världens mat.
 • 7:49 - 7:54
  Dessa områden förlitar vi oss mest på
  för ris, majs och vete.
 • 7:56 - 7:59
  Folk oroar sig för brist på mat,
  men vi vet,
 • 7:59 - 8:03
  att om vi bara åt mindre kött och inte
  matade djuren med alla grödorna,
 • 8:03 - 8:06
  skulle det finnas tillräckligt mycket
  mat till alla
 • 8:06 - 8:10
  så länge vi ser oss själva som en
  grupp av människor.
 • 8:12 - 8:13
  Och vi vet också
 • 8:15 - 8:17
  vad vi gör
 • 8:17 - 8:20
  så väldigt dåligt nuförtiden.
 • 8:21 - 8:26
  Du har sett den här kartan
  över världen förut
 • 8:27 - 8:29
  Denna kartan
 • 8:29 - 8:33
  som framställts med hjälp av
  satellitbilder,
 • 8:33 - 8:36
  om ni minns de satelliter runt vår planet
 • 8:36 - 8:38
  som var på den första bilden jag visade,
 • 8:39 - 8:42
  och producerar en bild över
  hur jorden ser ut om natten.
 • 8:44 - 8:46
  När ni vanligtvis ser det på en karta,
 • 8:46 - 8:49
  på en normal karta, den sorts karta de
  flesta av er är vana vid,
 • 8:50 - 8:53
  tror ni att ni ser en karta över var
  människor bor.
 • 8:54 - 8:57
  Där ljusen skiner är var människorna bor.
 • 8:57 - 9:02
  Men här, på denna bild av världen,
 • 9:02 - 9:04
  kom ihåg att vi har
  sträckt ut kartan igen.
 • 9:05 - 9:10
  Det är samma människotäthet överallt
  på den här kartan.
 • 9:10 - 9:13
  Om något område inte har någon befolkning
 • 9:13 - 9:15
  har vi minskat ner det.
 • 9:15 - 9:16
  och fått det att försvinna.
 • 9:16 - 9:18
  Så vi visar alla
 • 9:18 - 9:20
  på ett lika framstående sätt.
 • 9:21 - 9:25
  Nu, visar inte längre ljusen var
  människorna befinner sig,
 • 9:25 - 9:26
  för människor finns överallt.
 • 9:27 - 9:29
  Nu till ljuset på kartan,
 • 9:29 - 9:32
  ljuset från London, ljuset från Cairo,
  ljuset från Tokyo,
 • 9:32 - 9:35
  ljuset på USA:s östra havskust,
 • 9:35 - 9:38
  ljusen visar var människor bor
 • 9:38 - 9:40
  som är så slösaktiga med sin energi
 • 9:41 - 9:43
  att de har råd
 • 9:44 - 9:45
  att spendera pengar
 • 9:45 - 9:49
  på att driva ljus så starkt att det lyser
  upp hela himlen,
 • 9:49 - 9:52
  så att satelliter kan ta fram
  en bild som den här.
 • 9:53 - 9:55
  Och områden som är mörka på kartan
 • 9:56 - 9:59
  är antingen områden där människor inte
  har tillgång till så mycket energi,
 • 10:00 - 10:02
  eller så har de det,
 • 10:03 - 10:07
  men de har lärt sig att inte använda den
  för att lysa upp hela himmelen.
 • 10:08 - 10:11
  Och om jag kunde visa en animation
  av kartan under en viss tid,
 • 10:12 - 10:15
  så skulle ni se att Tokyo faktiskt
  har blivit mörkare,
 • 10:15 - 10:18
  för efter tsunamin i Japan,
 • 10:18 - 10:22
  har Japan varit tvunget att förlita sig på
  en fjärdedel mindre elektricitet
 • 10:22 - 10:24
  för alla kärnkraftverk stängdes av.
 • 10:25 - 10:27
  Och världen gick inte under.
 • 10:27 - 10:30
  Det var bara mindre ljus
 • 10:30 - 10:32
  som sken upp i himmelen.
 • 10:33 - 10:36
  Det finns ett stort antal
 • 10:36 - 10:39
  goda nyheter här i världen.
 • 10:40 - 10:43
  Barnadödligheten har gått ner
 • 10:43 - 10:47
  och den har gått ner oerhört snabbt.
 • 10:48 - 10:49
  För några år sedan,
 • 10:50 - 10:54
  föll antalet barn som dog
  under sitt första levnadsår
 • 10:54 - 10:57
  med fem procent under bara ett år.
 • 11:00 - 11:02
  Fler barn går i skola
 • 11:02 - 11:05
  och lär sig att läsa och skriva
 • 11:05 - 11:08
  och kopplar upp sig på internet
 • 11:08 - 11:11
  och fortsätter att utbilda sig
  på universitetet
 • 11:11 - 11:15
  än någonsin förr,
 • 11:15 - 11:20
  och det högsta antalet unga människor
  som går på universitet i världen
 • 11:20 - 11:22
  är kvinnor, inte män.
 • 11:23 - 11:27
  Jag kan ge er den ena goda
  nyhetsstoryn efter den andra
 • 11:27 - 11:30
  om vad som förbättras på planeten,
 • 11:30 - 11:32
  men vi har en tendens
  att koncentrera oss på
 • 11:34 - 11:37
  de omedelbart dåliga nyheterna.
 • 11:37 - 11:40
  Rebecca Solnit, sa det så briljant,
  tycker jag,
 • 11:41 - 11:46
  när hon förklarade: "Tillväxten av
  obetydliga, omärkliga förändringar
 • 11:47 - 11:49
  som kan utgöra framsteg
  och som återger vårt tidevarv
 • 11:49 - 11:52
  så dramatiskt annorlunda
  från det förflutna" -
 • 11:52 - 11:54
  det förflutna var mycket mer stabilt -
 • 11:56 - 12:01
  "en kontrast skymd av den odramatiska
  naturen av gradvis förändring,
 • 12:01 - 12:04
  avbruten av tillfälligt tumult."
 • 12:04 - 12:07
  Ibland händer det hemska saker.
 • 12:07 - 12:10
  Dessa hemskheter visas för dig
 • 12:10 - 12:14
  på nyheterna varje kväll i veckan.
 • 12:14 - 12:18
  Det talas inte om för dig att
  befolkningsökningen går ner.
 • 12:18 - 12:21
  Det talas inte om för dig att världen
  blir mer sammankopplad.
 • 12:21 - 12:25
  Det talas inte om för dig om de
  fantastiska framstegen i förståelse.
 • 12:25 - 12:28
  Det talas inte inte om för dig
  hur vi lär oss att börja
 • 12:28 - 12:30
  slösa mindre och konsumera mindre.
 • 12:30 - 12:32
  Det här är min sista kartbild.
 • 12:32 - 12:35
  På denna kartan, har vi tagit bort
  sjöarna och haven.
 • 12:37 - 12:39
  Nu ser ni bara på
 • 12:40 - 12:43
  ungefär 7,4 biljoner människor
 • 12:43 - 12:46
  med kartan ritad i förhållande
  till de människorna.
 • 12:47 - 12:49
  Ni ser över en biljon i Kina,
 • 12:49 - 12:52
  och ni kan se den största staden
  i världen i Kina,
 • 12:52 - 12:54
  men ni kan inte dess namn.
 • 12:55 - 12:57
  Ni kan se att Indien
 • 12:57 - 12:59
  är i mitten av den här världen.
 • 13:00 - 13:03
  Ni kan se att Europa är på kanten.
 • 13:03 - 13:06
  Och vi här i Exeter idag,
 • 13:06 - 13:09
  är allra längst ut på planetens kant.
 • 13:09 - 13:12
  Vi är på en liten bit sten
 • 13:12 - 13:14
  utanför Europa
 • 13:14 - 13:16
  som innehar mindre än en procent
 • 13:16 - 13:18
  av världens vuxna,
 • 13:18 - 13:21
  och mindre än en halv procent
 • 13:21 - 13:23
  av världens barn.
 • 13:24 - 13:28
  Vi lever i en värld som stabiliseras,
  som urbaniseras,
 • 13:28 - 13:30
  en åldrande värld.
 • 13:30 - 13:32
  en värld som kopplas samman.
 • 13:32 - 13:36
  Det finns många, många saker
  att vara rädd för,
 • 13:37 - 13:42
  men det finns ingen anledning för oss
  att frukta varandra så mycket som vi gör,
 • 13:42 - 13:46
  och vi behöver se att vi nu lever
  i en ny värld.
 • 13:47 - 13:48
  Tack så mycket.
 • 13:48 - 13:51
  (Applåder)
Title:
Kartor som visar vilka vi är (inte bara var vi är)
Speaker:
Danny Dorling
Description:

Hur ser världen ut när du kartlägger den med hjälp av data? Samhällsgeografen Danny Dorling bjuder in till att se världen på ett nytt sätt, med fängslande och insiktsfulla kartor som visar jorden så som den verkligen är - en sammankopplad, fascinerande plats i ständig förändring där vi alla hör hemma. Du kommer aldrig se på en karta på samma sätt igen.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:07

Swedish subtitles

Revisions