Return to Video

Mape koje nam pokazuju ko smo, a ne samo gde smo

 • 0:01 - 0:04
  Hteo bih da iznova zamislite svet.
 • 0:06 - 0:08
  Želeo bih da vam pokažem neke mape
 • 0:08 - 0:11
  koje je nacrtao Ben Henig
 • 0:11 - 0:13
  i koje prikazuju planetu na način
 • 0:13 - 0:18
  na koji većina vas nikada nije videla.
 • 0:18 - 0:22
  Evo slike koja vam je vrlo poznata.
 • 0:22 - 0:26
  Toliko sam star da sam zapravo rođen
  pre nego što smo videli ovu sliku.
 • 0:26 - 0:29
  Navodno je jedna od mojih prvih reči
  bila „mesec, mesec“,
 • 0:29 - 0:32
  ali mislim da je to moja mama
  imala specifičnu fantaziju
 • 0:32 - 0:35
  o tome šta bi njen dečačić mogao da vidi
 • 0:35 - 0:38
  na treperavom crno-belom ekranu TV-a.
 • 0:40 - 0:41
  Ima svega nekoliko vekova
 • 0:41 - 0:45
  otkad većina nas zamišlja
  našu planetu kao sferu.
 • 0:46 - 0:49
  Kada smo prvi put videli
  ove slike '60-ih godina,
 • 0:49 - 0:53
  svet se menjao neverovatnom brzinom.
 • 0:54 - 0:58
  U mojoj maloj disciplini
  ljudske geografije,
 • 0:59 - 1:01
  kartograf po imenu Voldo Tobler
 • 1:01 - 1:04
  crtao je nove mape planete
 • 1:04 - 1:05
  koje su se danas proširile,
 • 1:05 - 1:07
  a pokazaću vam sada jednu od njih.
 • 1:08 - 1:11
  Ovo je mapa sveta,
 • 1:12 - 1:14
  ali vam ta mapa izgleda
 • 1:14 - 1:16
  pomalo čudno.
 • 1:16 - 1:20
  To je mapa na kojoj smo raširili mesta,
 • 1:20 - 1:23
  tako da su one oblasti
  koje obuhvataju mnogo ljudi
 • 1:23 - 1:25
  nacrtane kao veće,
 • 1:25 - 1:28
  a one oblasti, poput Sahare i Himalaja,
 • 1:28 - 1:30
  gde ima malo ljudi, smanjene su.
 • 1:31 - 1:34
  Svima na planeti je data
  jednaka količina prostora.
 • 1:35 - 1:38
  Gradovi su prikazani tako da sijaju.
 • 1:39 - 1:42
  Linije vam pokazuju
  podmorske kablove i trgovačke puteve.
 • 1:42 - 1:46
  Tu je i jedna posebna linija
  koja ide od kineske luke Dalijan,
 • 1:46 - 1:48
  prolazi pored Singapura,
 • 1:48 - 1:49
  kroz Suecki kanal,
 • 1:49 - 1:51
  kroz Sredozemlje i okolo do Roterdama.
 • 1:51 - 1:53
  Pokazuje vam i putanju
 • 1:53 - 1:57
  nečega što je bio najveći brod na svetu
  pre samo godinu dana,
 • 1:57 - 2:03
  brod koji je prenosio
  toliko sanduka sa robom da,
 • 2:03 - 2:05
  kada bi se istovarili,
 • 2:05 - 2:10
  kada bi svi kamioni krenuli u koloni,
  ona bi bila duga 100 kilometara.
 • 2:11 - 2:13
  Ovako je danas naš svet povezan.
 • 2:13 - 2:19
  To je količina stvari
  koje danas prevozimo širom sveta,
 • 2:19 - 2:22
  samo na jednom brodu, na jednom putovanju,
 • 2:22 - 2:23
  tokom pet nedelja.
 • 2:26 - 2:29
  Dugo živimo u gradovima,
 • 2:30 - 2:32
  ali većina nas nije živela u njima.
 • 2:32 - 2:35
  Ovo je Čatal Hujuk,
  jedan od prvih svetskih gradova.
 • 2:35 - 2:38
  Na njegovom vrhuncu pre 9 000 godina,
 • 2:39 - 2:45
  ljudi su morali da hodaju preko krovova
  kuća drugih ljudi da bi stigli do svoje.
 • 2:46 - 2:49
  Ako pažljivo pogledate mapu grada,
 • 2:49 - 2:51
  videćete da nema ulice,
 • 2:52 - 2:55
  jer su ulice nešto što smo izumeli.
 • 2:56 - 2:58
  Svet se menja.
 • 2:58 - 3:00
  Menja se putem pokušaja i pogrešaka.
 • 3:01 - 3:04
  Polako i postepeno otkrivamo
 • 3:04 - 3:06
  kako da živimo na bolje načine.
 • 3:07 - 3:12
  Svet se u skorije vreme
  menjao neverovatno brzo.
 • 3:14 - 3:18
  Tek smo tokom poslednjih šest,
  sedam ili osam generacija
 • 3:18 - 3:21
  zapravo shvatili da smo vrsta.
 • 3:22 - 3:24
  Tek se poslednjih nekoliko decenija
 • 3:25 - 3:28
  ovakva mapa mogla nacrtati.
 • 3:30 - 3:34
  Još jednom, mapa u osnovi ove
  je mapa svetskog stanovništva,
 • 3:36 - 3:41
  ali po njoj vidite strelice koje pokazuju
  kako smo se proširili iz Afrike
 • 3:41 - 3:45
  sa datumima koji vam pokazuju
  gde mislimo da smo stigli
 • 3:45 - 3:47
  u određeno vreme.
 • 3:48 - 3:52
  Moram iznova da crtam ovu mapu
  svakih nekoliko meseci,
 • 3:52 - 3:57
  jer neko dođe do otkrića
  da je određeni datum bio pogrešan.
 • 3:57 - 4:01
  Saznajemo o sebi neverovatnom brzinom.
 • 4:04 - 4:05
  Takođe se menjamo.
 • 4:07 - 4:09
  Mnoge promene su postepene.
 • 4:09 - 4:10
  To je nadograđivanje.
 • 4:10 - 4:13
  Ne primećujemo promene
 • 4:13 - 4:15
  jer imamo kratke živote -
 • 4:15 - 4:18
  70, 80, ako imate sreće, 90 godina.
 • 4:19 - 4:21
  Ovaj grafikon vam pokazuje
 • 4:21 - 4:23
  godišnju stopu rasta stanovništva u svetu.
 • 4:24 - 4:28
  Bila je vrlo niska
  do otprilike 1850. godine,
 • 4:28 - 4:31
  a zatim je stopa rasta populacije
 • 4:31 - 4:32
  počela da se povećava
 • 4:33 - 4:35
  tako da je u vreme kada sam ja rođen,
 • 4:35 - 4:40
  kada smo prvi put videli
  one slike naše planete sa Meseca,
 • 4:41 - 4:44
  naše globalno stanovništvo raslo
  dva procenta godišnje.
 • 4:45 - 4:49
  Da je nastavilo da raste
  dva posto godišnje
 • 4:51 - 4:53
  samo još par vekova,
 • 4:55 - 4:57
  čitava planeta bi bila prekrivena
 • 4:57 - 5:00
  nabujalom masom ljudskih tela
 • 5:00 - 5:02
  koja se međusobno dodiruju.
 • 5:03 - 5:05
  Ljudi su bili uplašeni.
 • 5:05 - 5:07
  Uplašili su se rasta populacije
 • 5:07 - 5:10
  i onoga što su nazvali
  „demografska bomba“ 1968. godine.
 • 5:10 - 5:12
  Međutim, zatim je,
  ako pogledate kraj grafikona,
 • 5:13 - 5:16
  rast stanovništva počeo da usporava.
 • 5:17 - 5:18
  Decenijama -
 • 5:18 - 5:22
  '70-ih, '80-ih, '90-ih, 2000-ih,
 • 5:22 - 5:24
  a u ovoj deceniji čak i brže -
 • 5:25 - 5:26
  porast broja stanovnika usporava.
 • 5:26 - 5:27
  Naša planeta se stabilizuje.
 • 5:28 - 5:31
  Na putu smo ka 9, 10
  ili 11 milijardi ljudi
 • 5:31 - 5:32
  do kraja veka.
 • 5:32 - 5:36
  U okviru te promene,
  možete videti burne trenutke.
 • 5:36 - 5:38
  Možete videti Drugi svetski rat.
 • 5:38 - 5:42
  Možete videti pandemiju
  španske groznice 1918. godine.
 • 5:42 - 5:44
  Možete videti veliku glad u Kini.
 • 5:44 - 5:47
  To su događaji
  na koje se obično usredsredimo.
 • 5:47 - 5:51
  Skloni smo da se usredsredimo
  na užasne događaje u vestima.
 • 5:51 - 5:54
  Nemamo običaj da se fokusiramo
  na postepene promene
 • 5:54 - 5:56
  i dobre priče u vestima.
 • 5:57 - 5:59
  Brinemo se zbog ljudi.
 • 5:59 - 6:01
  Brine nas koliko ljudi ima.
 • 6:01 - 6:05
  Brine nas kako pobeći od ljudi.
 • 6:05 - 6:09
  Ovo je mapa sveta koja je ponovo izmenjena
  tako da se oblasti uvećaju,
 • 6:10 - 6:14
  što su ljudi iz svake oblasti udaljeniji.
 • 6:14 - 6:18
  Dakle, ako želite da znate
  gde pobeći od svih,
 • 6:18 - 6:21
  ovo su najbolja mesta za to.
 • 6:21 - 6:23
  Svake godine ove oblasti postaju veće,
 • 6:23 - 6:27
  jer se svake godine
  globalno odvajamo od zemljišta.
 • 6:27 - 6:28
  Selimo se u gradove.
 • 6:28 - 6:30
  Gušće se smeštamo.
 • 6:31 - 6:32
  Vukovi su ponovo u Evropi,
 • 6:32 - 6:36
  a oni se sele zapadno širom kontinenta.
 • 6:37 - 6:39
  Naš svet se menja.
 • 6:41 - 6:42
  Muče vas brige.
 • 6:44 - 6:49
  Ovo je mapa koja pokazuje
  gde pada voda na našoj planeti.
 • 6:49 - 6:50
  Sada to znamo.
 • 6:50 - 6:54
  Možete pogledati
  tamo gde je bio Čatal Hujuk,
 • 6:54 - 6:57
  gde se susreću tri kontinenta -
  Afrika, Azija i Evropa -
 • 6:57 - 6:59
  i možete videti da postoji
  veliki broj ljudi koji živi tamo
 • 6:59 - 7:01
  u oblastima sa vrlo malo vode.
 • 7:01 - 7:05
  Takođe možete videti oblasti
  u kojima ima mnogo padavina.
 • 7:05 - 7:07
  Možemo da budemo malo prefinjeniji.
 • 7:08 - 7:12
  Umesto da sačinimo mapu
  tako da je oblikuju ljudi,
 • 7:12 - 7:14
  možemo je oblikovati po vodi,
 • 7:14 - 7:16
  a zatim je možemo menjati svakog meseca
 • 7:16 - 7:18
  da bismo pokazali količinu vode
 • 7:18 - 7:21
  koja pada na svakom deliću Zemljine kugle.
 • 7:22 - 7:25
  Vidite kako se monsuni kreću po planeti
 • 7:25 - 7:29
  i gotovo se čini da planeta
  ima otkucaje srca.
 • 7:30 - 7:34
  Sve ovo je tek postalo moguće
 • 7:35 - 7:37
  tokom mog života,
 • 7:37 - 7:40
  da vidimo gde živimo.
 • 7:41 - 7:42
  Imamo dovoljno vode.
 • 7:44 - 7:48
  Ovo je mapa mesta u svetu
  na kojima uzgajamo hranu.
 • 7:49 - 7:54
  Ovo su oblasti na koje se oslanjamo
  uglavnom za dobijanje pirinča i kukuruza.
 • 7:56 - 7:58
  Ljudi brinu da neće biti dovoljno hrane,
 • 7:58 - 8:03
  ali znamo da, ako samo jedemo manje mesa
  i manje biljaka dajemo životinjama,
 • 8:03 - 8:06
  postoji dovoljno hrane za sve
 • 8:06 - 8:10
  dok god se smatramo jednom grupom ljudi.
 • 8:12 - 8:13
  Takođe znamo
 • 8:15 - 8:17
  šta to radimo
 • 8:17 - 8:20
  toliko užasno loše u današnje vreme.
 • 8:21 - 8:26
  Videli ste ranije ovu mapu sveta.
 • 8:27 - 8:29
  Ovo je mapa
 • 8:29 - 8:33
  koja je nastala pomoću slika sa satelita,
 • 8:33 - 8:36
  ako se sećate onih satelita oko planete
 • 8:36 - 8:37
  na prvom slajdu koji sam pokazao,
 • 8:39 - 8:42
  i stvaranjem slike
  kako Zemlja izgleda noću.
 • 8:44 - 8:46
  Kada inače vidite tu mapu,
 • 8:46 - 8:49
  na normalnoj mapi,
  onakvoj na kakvu je većina nas navikla,
 • 8:50 - 8:53
  mislite da vidite mapu
  mesta na kojima ljudi žive,
 • 8:54 - 8:57
  pri čemu svetla osvetljavaju
  mesta gde ljudi žive.
 • 8:57 - 9:02
  Međutim, ovde, na ovoj slici sveta,
 • 9:02 - 9:04
  setite se da smo ponovo rastegli mapu.
 • 9:05 - 9:10
  Svuda je ista gustina ljudi na ovoj mapi.
 • 9:10 - 9:13
  Ako oblast nema ljudi,
 • 9:13 - 9:15
  smanjili smo je
 • 9:15 - 9:16
  tako da nestane.
 • 9:16 - 9:18
  Tako da sve prikazujemo
 • 9:18 - 9:20
  sa jednakom izraženošću.
 • 9:21 - 9:25
  Svetla vam sada više ne pokazuju
  gde se ljudi nalaze,
 • 9:25 - 9:26
  jer su ljudi svuda.
 • 9:27 - 9:29
  Svetla na mapi -
 • 9:29 - 9:32
  svetla u Londonu, Kairu, Tokiju,
 • 9:32 - 9:35
  na istočnoj obali Sjedinjenih Država -
 • 9:35 - 9:38
  svetla vam pokazuju mesta
  na kojima žive ljudi
 • 9:38 - 9:40
  koji su tako raskalašni u pogledu energije
 • 9:41 - 9:43
  da mogu da priušte
 • 9:44 - 9:45
  da troše novac
 • 9:45 - 9:49
  paleći svetla tako da zasijaju ka nebu,
 • 9:49 - 9:52
  pa sateliti mogu da načine ovakvu sliku.
 • 9:53 - 9:55
  Oblasti koje su mračne na mapi
 • 9:56 - 9:59
  su ili oblasti u kojima ljudi
  nemaju toliko pristupa energiji,
 • 10:00 - 10:02
  ili oblasti u kojima imaju,
 • 10:03 - 10:08
  ali su naučili da prestanu
  da obasjavaju nebo svetlošću.
 • 10:08 - 10:11
  Kada bih mogao da vam pokažem
  animaciju ove mape kroz vreme,
 • 10:12 - 10:15
  videli biste da je Tokio postao tamniji,
 • 10:15 - 10:18
  jer nakon cunamija u Japanu,
 • 10:18 - 10:21
  Japan mora da računa
  na četvrtinu manje električne energije
 • 10:21 - 10:24
  jer je ugasio nuklearne elektrane.
 • 10:25 - 10:27
  A nije nastao smak sveta.
 • 10:27 - 10:32
  Samo je sijalo manje svetla ka nebu.
 • 10:33 - 10:36
  Postoji veliki broj
 • 10:36 - 10:39
  dobrih vesti u svetu.
 • 10:40 - 10:43
  Smrtnost novorođenčadi opada
 • 10:43 - 10:47
  i to neverovatnim tempom.
 • 10:48 - 10:49
  Pre nekoliko godina,
 • 10:50 - 10:54
  broj beba na svetu koje umiru
  u svojoj prvoj godini života
 • 10:54 - 10:57
  opao je za pet procenata
  za samo godinu dana.
 • 11:00 - 11:02
  Više dece ide u školu,
 • 11:02 - 11:05
  uči da čita i piše,
 • 11:05 - 11:08
  povezuje se na internet
 • 11:08 - 11:11
  i pohađa univerzitete
 • 11:11 - 11:15
  nego ikada ranije neverovatnim tempom,
 • 11:15 - 11:20
  a najveći broj mladih na svetu
  koji pohađaju univerzitete
 • 11:20 - 11:22
  su žene, ne muškarci.
 • 11:23 - 11:27
  Mogu vam izneti dobre vesti
  za dobrim vestima
 • 11:27 - 11:30
  o tome šta se poboljšava na planeti,
 • 11:30 - 11:32
  ali skloni smo da se usredsredimo
 • 11:34 - 11:37
  na loše vesti koje su neposredne.
 • 11:37 - 11:40
  Rebeka Solnit je, po meni,
  briljantno to izrazila
 • 11:41 - 11:46
  kada je objasnila: „Gomilanje postepenih,
  neprimetnih promena
 • 11:46 - 11:49
  koje može sačinjavati napredak
  i koje dovodi do toga da se naše doba
 • 11:49 - 11:52
  dramatično razlikuje od prošlosti“ -
 • 11:52 - 11:54
  prošlost je bila mnogo stabilnija -
 • 11:56 - 12:01
  „kontrast koji zaklanja nedramatična
  priroda postepenog preobražaja,
 • 12:01 - 12:04
  isprekidana povremenom uzburkanošću.“
 • 12:04 - 12:07
  Povremeno se dešavaju užasne stvari.
 • 12:07 - 12:10
  Te grozne stvari vam pokazuju
 • 12:10 - 12:14
  u vestima svake večeri u nedelji.
 • 12:14 - 12:18
  Ne govore vam o populaciji koja usporava,
 • 12:18 - 12:21
  o svetu koji postaje povezaniji,
 • 12:21 - 12:25
  o neverovatnim poboljšanjima
  u razumevanju.
 • 12:25 - 12:27
  Ne govore vam o tome kako saznajemo
 • 12:27 - 12:30
  da počnemo da manje rasipamo i trošimo.
 • 12:30 - 12:32
  Ovo je moja poslednja mapa.
 • 12:32 - 12:37
  Na njoj smo izostavili mora i okeane.
 • 12:37 - 12:39
  Sada samo gledate
 • 12:40 - 12:43
  u oko 7,4 milijarde ljudi,
 • 12:43 - 12:46
  pri čemu je mapa nacrtana
  srazmerno tim ljudima.
 • 12:47 - 12:49
  Gledate u preko milijardu ljudi u Kini
 • 12:49 - 12:52
  i možete videti
  najveći grad na svetu u Kini,
 • 12:52 - 12:54
  ali ne znate njegovo ime.
 • 12:55 - 12:57
  Možete videti da je Indija
 • 12:57 - 12:59
  u središtu ovog sveta.
 • 13:00 - 13:03
  Možete videti da je Evropa na ivici.
 • 13:03 - 13:06
  A mi danas na Egzeteru
 • 13:06 - 13:09
  nalazimo se na krajnjoj ivici planete.
 • 13:09 - 13:12
  Na malom komadiću stene smo
 • 13:12 - 13:14
  izvan Evrope
 • 13:14 - 13:16
  koji sadrži manje od jednog procenta
 • 13:16 - 13:18
  odraslih osoba na svetu
 • 13:18 - 13:21
  i manje od polovine procenta
 • 13:21 - 13:23
  svetske populacije dece.
 • 13:24 - 13:28
  Živimo u svetu
  koji se stabilizuje i urbanizuje,
 • 13:28 - 13:30
  koji stari,
 • 13:30 - 13:32
  povezuje se.
 • 13:32 - 13:36
  Postoji mnogo stvari
  zbog kojih se treba plašiti,
 • 13:37 - 13:42
  ali nema potrebe da se bojimo
  jedni drugih onoliko koliko se bojimo,
 • 13:42 - 13:46
  i potrebno je da uvidimo
  da sada živimo u novom svetu.
 • 13:47 - 13:48
  Mnogo vam hvala.
 • 13:48 - 13:51
  (Aplauz)
Title:
Mape koje nam pokazuju ko smo, a ne samo gde smo
Speaker:
Deni Dorling (Danny Dorling)
Description:

Kako svet izgleda kada sačinite njegovu mapu koristeći podatke? Socijalni geograf Deni Dorling nas poziva da iznova sagledamo svet uz njegove očaravajuće i pronicljive mape koje prikazuju Zemlju onakvom kakva zaista jeste - kao povezano i fascinantno mesto koje se stalno menja i kome svi pripadamo. Nikada više nećete videti mape na isti način.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:07

Serbian subtitles

Revisions