Return to Video

Mapy, které nám ukazují, kým jsme (nejen kde jsme)

 • 0:01 - 0:04
  Chci, abyste si představili svět jinak.
 • 0:06 - 0:10
  Rád bych vám ukázal několik map,
  které nakreslil Ben Hennig,
 • 0:11 - 0:18
  map planety zobrazené způsobem,
  který většina z vás nikdy neviděla.
 • 0:18 - 0:22
  Tady je obrázek, který znáte;
 • 0:22 - 0:27
  jsem natolik starý, že jsem se narodil
  předtím, než jsme tento obrázek viděli.
 • 0:27 - 0:30
  Jedny z mých prvních slov byly "moona,
  moona" (moon zn. měsíc v aj),
 • 0:30 - 0:32
  ale myslím si, že to byla jen
  fantazie mojí mámy o tom,
 • 0:32 - 0:38
  co asi vidí její chlapeček na blikající
  černobílé televizní obrazovce.
 • 0:40 - 0:41
  Je to jen několik století,
 • 0:41 - 0:45
  co si vlastně většina z nás
  myslí, že planeta je sférická.
 • 0:46 - 0:49
  Když jsme poprvé v 60. letech
  viděli tyto obrázky,
 • 0:49 - 0:53
  svět se neuvěřitelným tempem měnil.
 • 0:54 - 0:58
  V mé malé disciplíně lidské geografie
 • 0:59 - 1:04
  kreslil kartograf Waldo Tobler
  nové mapy planety,
 • 1:04 - 1:08
  které se nyní rozšířily
  a nyní vám jednu z nich ukážu.
 • 1:08 - 1:11
  Tato mapa je mapa světa,
 • 1:12 - 1:16
  ale je to mapa, která vám připadá
  trochu zvláštní.
 • 1:16 - 1:20
  Je to mapa, na které jsme roztáhli místa,
 • 1:20 - 1:25
  aby oblasti, které obsahují
  hodně lidí, byly nakresleny větší
 • 1:25 - 1:28
  a oblasti jako Sahara a Himálaj,
 • 1:28 - 1:30
  ve kterých je málo lidí,
  byly zmenšené.
 • 1:31 - 1:34
  Každý na planetě má stejné
  množství prostoru.
 • 1:35 - 1:38
  Města jsou zobrazena jasně zářící.
 • 1:39 - 1:42
  Čáry vám ukazují ponorkové kabely
  a obchodní trasy.
 • 1:42 - 1:46
  A je tu jedna konkrétní čára, která
  jde z čínského přístavu Dalian
 • 1:46 - 1:52
  skrze Singapur, skrze Suezský průplav,
  přes Středozemí a kolem do Rotterdamu.
 • 1:52 - 1:57
  A ukazuje vám loňskou trasu
  největší lodi na světě,
 • 1:57 - 2:05
  která převážela takové množství zboží,
  že když bylo vyloženo,
 • 2:05 - 2:09
  nákladní auta seřazená do kolony by
  zabrala 100 kilometrů.
 • 2:11 - 2:13
  Takto je náš svět nyní propojen.
 • 2:13 - 2:19
  Takové je množství věcí, které
  přesunujeme po světě,
 • 2:19 - 2:24
  jen na jedné lodi, během jedné
  plavby, během 5 týdnů.
 • 2:26 - 2:32
  Už dlouho dobu žijeme ve městech,
  ale většina z nás dříve nežila ve městech.
 • 2:32 - 2:35
  Toto je Çatalhöyük, jedno
  z prvních měst na světě.
 • 2:35 - 2:38
  V době jeho vrcholu, před 9.000 lety,
 • 2:39 - 2:45
  museli lidé chodit přes střechy jiných
  domů, aby se dostali domů.
 • 2:46 - 2:52
  Když se pozorně podíváte na mapu
  města, uvidíte, že nemá ulice,
 • 2:52 - 2:55
  protože ulice jsme museli vynalézt.
 • 2:56 - 2:58
  Svět se mění.
 • 2:58 - 3:00
  Mění se metodou pokus-omyl.
 • 3:01 - 3:06
  Pomalu a postupně zjišťujeme,
  jak žít lépe.
 • 3:07 - 3:12
  A v poslední době se svět
  změnil velmi rychle.
 • 3:14 - 3:18
  Teprve během posledních šesti,
  sedmi nebo osmi generací
 • 3:18 - 3:21
  jsme si uvědomili, že jsme druh.
 • 3:22 - 3:28
  Teprve během posledních pár dekád
  mohla být nakreslena takováto mapa.
 • 3:30 - 3:34
  Opět, podklad tvoří mapa
  světové populace,
 • 3:36 - 3:41
  ale na ní vidíte šipky, které ukazují,
  jak jsme se rozšířili z Afriky;
 • 3:41 - 3:47
  s daty, které ukazují, kam si myslíme,
  že jsme v určitou dobu dorazili.
 • 3:48 - 3:52
  Každých několik měsíců musím
  tuto mapu překreslit,
 • 3:52 - 3:57
  protože někdo učiní objev,
  že některé datum bylo špatně.
 • 3:57 - 4:01
  Neuvěřitelně rychle
  se o sobě učíme.
 • 4:04 - 4:05
  A měníme se.
 • 4:07 - 4:10
  Mnoho změn je postupných.
  Je to rozrůstání.
 • 4:10 - 4:13
  Změny si nevšimneme,
 • 4:13 - 4:18
  protože žijeme krátce,
  70, 80, kdo má štěstí 90 let.
 • 4:19 - 4:23
  Tento graf vám ukazuje
  roční nárůst světové populace.
 • 4:24 - 4:28
  Nárůst byl velmi malý
  až zhruba do roku 1850,
 • 4:28 - 4:33
  a poté se tempo narůstání
  populace začalo zvyšovat,
 • 4:33 - 4:35
  takže okolo doby, kdy jsem se narodil,
 • 4:35 - 4:40
  kdy jsme poprvé viděli tamty obrázky
  naší planety z Měsíce,
 • 4:41 - 4:44
  naše globální populace rostla
  o dvě procenta za rok.
 • 4:45 - 4:54
  Kdyby se dále zvyšovala o dvě procenta
  ročně ještě několik století,
 • 4:55 - 5:00
  celá planeta by byla pokryta
  hemžící se masou lidských těl,
 • 5:00 - 5:02
  která by se vzájemně dotýkala.
 • 5:03 - 5:05
  Lidé se báli.
 • 5:05 - 5:10
  Báli se nárůstu populace a čemu
  v roce 1968 říkali "populační bomba".
 • 5:10 - 5:16
  Ale když se podíváte na konec grafu,
  nárůst se začal zpomalovat.
 • 5:17 - 5:18
  Dekáda --
 • 5:18 - 5:22
  sedmdesátá, osmdesátá, devadesátá
  léta, počátek tohoto století,
 • 5:22 - 5:24
  a dokonce rychleji v současné dekádě --
 • 5:24 - 5:26
  náš populační nárůst se snižuje.
 • 5:26 - 5:27
  Naše planeta se stabilizuje.
 • 5:28 - 5:32
  Směřujeme k 9, 10 nebo 11
  miliardám lidí na konci století.
 • 5:32 - 5:36
  Během té změny vidíte zmatek.
 • 5:36 - 5:38
  Vidíte II. světovou válku.
 • 5:38 - 5:42
  Vidíte pandemické chřipkové
  onemocnění v roce 1918.
 • 5:42 - 5:44
  Vidíte velký čínský hladomor.
 • 5:44 - 5:47
  Na tyto události máme
  tendenci se soustředit.
 • 5:47 - 5:51
  Máme tendenci se ve zprávách
  soustředit na hrozné zprávy.
 • 5:51 - 5:56
  Nemáme tendenci se soustředit
  na postupnou změnu a dobré zprávy.
 • 5:57 - 5:59
  Máme obavu o lidi.
 • 5:59 - 6:05
  Máme obavu o to, kolik je lidí.
  Máme obavu, jak uniknout lidem.
 • 6:05 - 6:09
  Toto je mapa světa změněná tak,
  aby byly zvětšené oblasti,
 • 6:10 - 6:14
  kde jsou si lidé navzájem nejdále.
 • 6:14 - 6:20
  Takže pokud chcete vědět, kam jet, abyste
  unikli ostatním, zde jsou nejlepší místa.
 • 6:21 - 6:24
  A každým rokem se tyto oblasti zvětšují,
 • 6:24 - 6:27
  protože každým rokem se globálně
  stahujeme z venkova.
 • 6:27 - 6:30
  Stěhujeme se do měst.
  Stahujeme se hustěji k sobě.
 • 6:31 - 6:36
  V Evropě jsou opět vlci
  a stěhují se na západ kontinentu.
 • 6:37 - 6:39
  Náš svět se mění.
 • 6:41 - 6:42
  Máte obavy.
 • 6:44 - 6:49
  Toto je mapa, která ukazuje
  srážky na planetě.
 • 6:49 - 6:50
  To víme.
 • 6:50 - 6:54
  A můžete se podívat, kde byl Çatalhöyük,
 • 6:54 - 6:57
  v místě styku tří kontinentů
  Afriky, Asie a Evropy
 • 6:57 - 7:01
  a vidíte, že tam žije velké množství lidí,
  v oblastech s velmi málo vody.
 • 7:01 - 7:05
  A vidíte také oblasti, kde padá
  velmi mnoho srážek.
 • 7:05 - 7:07
  A můžeme to brát i více
  sofistikovaně.
 • 7:08 - 7:12
  Místo aby se mapa tvarovala podle lidí,
 • 7:12 - 7:16
  můžeme ji tvarovat podle vody
  a můžeme ji měnit každý měsíc,
 • 7:16 - 7:21
  abychom ukázali množství vody,
  která padá na každý kousek glóbu.
 • 7:22 - 7:25
  Vidíte monzuny, jak se
  pohybují po planetě,
 • 7:25 - 7:29
  která skoro vypadá, jakoby
  měla srdeční tep.
 • 7:30 - 7:37
  A tohle vše se stalo možným
  během mého života,
 • 7:37 - 7:40
  abychom viděli, kde žijeme.
 • 7:41 - 7:42
  Máme dost vody.
 • 7:44 - 7:48
  Toto je mapa ukazující,
  kde na světě pěstujeme své jídlo.
 • 7:49 - 7:54
  Na tyto oblasti spoléháme nejvíce
  s rýží a kukuřicí a zrním.
 • 7:56 - 7:59
  Lidé se obávají, že nebude
  dost jídla, ale víme,
 • 7:59 - 8:03
  že by stačilo jíst méně masa
  a krmit zvířata méně zrním,
 • 8:03 - 8:06
  a měli bychom jídlo pro každého,
 • 8:06 - 8:10
  pokud se na sebe tedy díváme jako
  na jednu skupinu lidí.
 • 8:12 - 8:20
  A také víme o tom, co dnes
  děláme velmi špatně.
 • 8:21 - 8:26
  Už jste asi dříve viděli
  tuto mapu.
 • 8:27 - 8:33
  Toto je mapa vytvořená
  satelitními snímky;
 • 8:33 - 8:36
  pokud si vzpomenete na ty satelity
  okolo naší planety
 • 8:36 - 8:38
  na prvním snímku,
  který jsem vám ukázal;
 • 8:39 - 8:42
  mapa vytvořená tak,
  jak vypadá Země v noci.
 • 8:44 - 8:46
  Když běžně vidíte tuto mapu,
 • 8:46 - 8:49
  na normální mapě, takové,
  na kterou je většina z vás zvyklá,
 • 8:50 - 8:53
  myslíte si, že se díváte na mapu
  toho, kde žijí lidé.
 • 8:54 - 8:57
  Kde svítí světla, tam žijí lidé.
 • 8:57 - 9:02
  Ale tady, na tomto obrázku světa,
 • 9:02 - 9:04
  vzpomínáte si, mapu jsme
  opět roztáhli.
 • 9:05 - 9:10
  Všude na mapě je stejná hustota lidí.
 • 9:10 - 9:16
  Pokud oblast nemá obyvatele,
  zmenšili jsme ji, aby zmizela.
 • 9:16 - 9:20
  Takže každého ukazujeme
  se stejnou důležitostí.
 • 9:21 - 9:26
  Světla vám už neukazují,
  kde jsou lidé, protože jsou všude.
 • 9:27 - 9:29
  Světla na té mapě,
 • 9:29 - 9:32
  světla v Londýně, světla v Káhiře,
  světla v Tokyu,
 • 9:32 - 9:35
  světla na východním pobřeží
  Spojených států,
 • 9:35 - 9:41
  světla vám ukazují, kde žijí lidé,
  kteří jsou tak rozhazovační s energií,
 • 9:41 - 9:45
  že si mohou dovolit utrácet peníze tím,
 • 9:45 - 9:49
  že napájejí světla, která září do oblohy,
 • 9:49 - 9:52
  takže je satelity mohou takto snímat.
 • 9:53 - 9:55
  A oblasti, které jsou na mapě tmavé,
 • 9:56 - 9:59
  jsou buď oblasti, kde lidé nemají přístup
  k takovému množství energie,
 • 10:00 - 10:08
  nebo mají, ale naučili se nesvítit
  světlo do oblohy.
 • 10:08 - 10:11
  A pokud vám můžu ukázat tuto mapu
  animovanou v průběhu času,
 • 10:12 - 10:18
  uvidíte, že Tokyo ztmavlo,
  protože od tsunami v Japonsku
 • 10:19 - 10:21
  musí spoléhat na o čtvrtinu
  méně elektřiny,
 • 10:21 - 10:24
  protože vypnulo nukleární elektrárny.
 • 10:25 - 10:27
  A svět neskončil.
 • 10:27 - 10:32
  Jen svítí méně světla do oblohy.
 • 10:33 - 10:39
  Na světě je obrovské množství
  dobrých nových zpráv.
 • 10:40 - 10:47
  Klesá novorozenecká úmrtnost
  a klesá úžasnou rychlostí.
 • 10:48 - 10:49
  Před několika lety
 • 10:50 - 10:54
  klesl na světě počet dětí umírajících
  během prvního roku života
 • 10:54 - 10:57
  o pět procent za pouhý rok.
 • 11:00 - 11:05
  Více dětí než kdykoli předtím
  chodí do škol a učí se číst a psát
 • 11:05 - 11:15
  a připojují se na internet
  a chodí na vysokou; úžasným tempem.
 • 11:15 - 11:20
  A nejvyšší počet mladých lidí
  na světě na vysoké
 • 11:20 - 11:22
  jsou ženy, ne muži.
 • 11:23 - 11:27
  Můžu vám říkat dobrou zprávu
  za dobrou zprávou o tom,
 • 11:27 - 11:30
  co se zlepšuje na naší planetě,
 • 11:30 - 11:36
  ale máme tendenci se soustředit
  na okamžité špatné zprávy.
 • 11:37 - 11:40
  Dokonale to dle mého řekla
  Rebecca Solnit,
 • 11:41 - 11:46
  když vysvětlovala: "Nárůst postupných
  a nepatrných změn,
 • 11:47 - 11:49
  které znamenají pokrok a které
  vystihují naši dobu,
 • 11:49 - 11:52
  dramaticky odlišnou od minulosti" --
 • 11:52 - 11:54
  minulost byla mnohem stabilnější --
 • 11:56 - 12:01
  "kontrast zahalený nevýraznou
  povahou postupné změny
 • 12:01 - 12:04
  přerušované občasným rozruchem."
 • 12:04 - 12:07
  Občas se dějí hrozné věci.
 • 12:07 - 12:14
  Tyto hrozné věci vám ukazují
  každý večer ve zprávách.
 • 12:14 - 12:18
  Neříkají vám o zpomalování růstu populace.
 • 12:18 - 12:21
  Neříkají vám o stále větší
  propojenosti světa.
 • 12:21 - 12:25
  Neříkají vám o úžasných
  pokrocích v porozumění.
 • 12:25 - 12:30
  Neříkají vám o tom, jak se učíme
  méně plýtvat a méně konzumovat.
 • 12:30 - 12:32
  Tohle je moje poslední mapa.
 • 12:32 - 12:37
  Na této mapě jsme
  odstranili moře a oceány.
 • 12:37 - 12:43
  Teď se díváte na asi 7.4 miliard lidí,
 • 12:43 - 12:46
  mapa je nakreslena proporčně
  k těmto lidem.
 • 12:47 - 12:49
  Díváte se asi na miliardu v Číně
 • 12:49 - 12:54
  a vidíte největší město na světě,
  ale neznáte jeho jméno.
 • 12:55 - 12:59
  Vidíte, že Indie je ve středu světa.
 • 13:00 - 13:03
  Vidíte, že Evropa je na okraji.
 • 13:03 - 13:09
  A my, dnes v Exeteru,
  jsme na dalekém okraji planety.
 • 13:09 - 13:13
  Jsme na maličkém kousku kamene u Evropy,
 • 13:14 - 13:16
  který obsahuje méně než jedno procento
 • 13:16 - 13:23
  dospělých na světě a méně
  než půl procenta dětí na světě.
 • 13:24 - 13:28
  Žijeme ve stabilizujícím se světě,
  urbanizujícím se světě,
 • 13:28 - 13:32
  stárnoucím světě,
  propojujícím se světě.
 • 13:32 - 13:36
  Existuje mnoho, mnoho věcí,
  kterých se můžeme obávat,
 • 13:37 - 13:42
  ale není důvod se bát sebe navzájem
  tolik, jako se bojíme
 • 13:42 - 13:46
  a musíme vidět, že nyní
  žijeme v novém světě.
 • 13:47 - 13:48
  Děkuji vám mnohokrát.
 • 13:48 - 13:51
  (Potlesk)
Title:
Mapy, které nám ukazují, kým jsme (nejen kde jsme)
Speaker:
Danny Dorling
Description:

Jak vypadá svět, když ho zmapujete pomocí dat? Sociální geograf Danny Dorling nás zve k novému pohledu na svět, a to pomocí svých uchvacujících a pronikavých map, které nám ukazují Zemi, jaká skutečně je - propojená, neustále se měnící a fascinující místo, kam všichni patříme. Již nikdy se nepodíváte na mapu stejně.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:07

Czech subtitles

Revisions