YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← 08x-01 SEIR Model

Get Embed Code
2 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/29/2012 by ad90ague.

  1. Добре дошли в крайния изпит
  2. Най-напред ще говорим за нов вариант на модела SIR - вариант включващ и раждане.
  3. Така, когато включим раждане, което означава раждания или неимунизирани,
  4. или "уязвими" деца, тогава нови ефекти се появяват в имунологичния модел
  5. Да опитаме сега това в модела