YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 10-27 Google cloud messaging

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Báo thức lặp lại không chính xác.
 2. vẫn tốt hơn rất nhiều hơn là báo thức lặp lại chính xác,
 3. nhưng vẫn còn xa từ ý tưởng.
 4. Vấn đề với bất kỳ loại repeating alarm mào
 5. là nó vẫn kéo từ server về để kiểm tra cập nhật.
 6. Nên bạn càng lấy về thường xuyên, thì data bạn có thể hiển thị sẽ mới hơn
 7. nhưng phải trả giá đắt với thời lượng pin.
 8. Bạn có thể lấy không thường xuyên để tiếp kiệm pin
 9. nhưng đó nghĩa là nội dung của bạn sẽ bị cũ
 10. lâu hơn.
 11. Bạn chỉ nên để người dùng tự quyết định
 12. tần suất update cho bản thân họ,
 13. nhưng như thế thì bạn lại mất đi "ma thuật".
 14. Có cách nào tốt hơn không.
 15. Một điều như vậy có thể không?
  Có đó.
 16. Google cloud messaging để server của bạn thông báo tới app
 17. trực tiếp khi data ở đó sẵn sàng để được download.
 18. Hay nó thậm chí có thể bao gồm data mới
 19. trong bản thân message.
 20. Sử dụng Google Cloud Messaging, bạn có thể gửi tin nhắn từ server
 21. tới bất kỳ thực thể của app bạn đã được cài
 22. thông qua Google Cloud.
 23. Và kết quả, bạn có thể ngừng việc polling,
 24. nó sẽ ngay lập tức cải thiện thời lượng pin
 25. và cũng cải thiện sự mới mẻ của app bạn.
 26. Và thay vì, dựa vào server
 27. thông báo tới cilents khi nào có data để sync.
 28. Những messages này có thể đơn giản kích thích,
 29. nó kích hoạt sync adapter bằng cách thông báo với app của bạn
 30. rằng có data mới cần để download.
 31. Hoặc bạn có thể cho data mới vào trong message đó luôn.
 32. Trong sunshine example, ta sử dụng sever của một người khác.
 33. Nhưng thậm chí sau này, nó có thể có ý nghĩa để tự tạo
 34. lớp giữa cho riêng bạn mà lấy nguồn
 35. và thông báo cho app của bạn
 36. khi nó nhận thấy một sự thay đổi.
 37. Giờ ta sẽ không set up một server trong bài này,
 38. nhưng bạn có thể xem chi tiết
 39. về vụ sử dụng Google Cloud Messaging
 40. từ developer guide được link ở instructor notes.