Return to Video

Unspotted Bugs

 • 0:00 - 0:02
  Chú bọ không đốm.
 • 0:02 - 0:03
  Tác giả: Kiki Prottsman.
 • 0:03 - 0:08
  Minh họa: Mike Maser và Kiki Prottsman.
 • 0:08 - 0:09
  Đây là Jasmine.
 • 0:09 - 0:13
  Cô ấy điều hành công ty săn bọ
  lớn nhất ở Codeville.
 • 0:13 - 0:17
  Công ty này nổi tiếng vì giúp giải quyết
  rắc rối cho cộng đồng.
 • 0:17 - 0:20
  Sáng sớm nay, có một sự việc
  bất ngờ xảy ra!
 • 0:20 - 0:25
  Ai đó đã để mở cửa phòng nhốt bọ và
  một đàn bọ phiền nhiễu đã thoát ra
 • 0:25 - 0:28
  thành phố, ngay trước khi
  diễn ra chương trình tài năng lớn.
 • 0:28 - 0:30
  "Đó là lý do tôi thuê cậu đấy!"
 • 0:30 - 0:32
  Jasmine nói với JD.
 • 0:32 - 0:37
  "Nếu chúng ta không bắt hết lũ bọ
  trước 3 giờ, chương trình sẽ bị bể."
 • 0:37 - 0:41
  JD nhìn quanh và nói: "Dễ thôi mà."
 • 0:41 - 0:44
  "Tôi thấy vài con ở đây,
  vài con ở đằng kia."
 • 0:44 - 0:49
  Jasmine nói: "À, đó mới chỉ là
  mấy con bọ có đốm mà thôi."
 • 0:49 - 0:52
  "Lũ bọ đó thì dễ kiểm soát thôi.
 • 0:52 - 0:56
  Lũ bọ không đốm mới là
  rắc rối lớn."
 • 0:56 - 1:00
  "Bọ không đốm thì khó tìm hơn.
 • 1:00 - 1:05
  Chúng nấp ở những nơi cậu không ngờ tới
  và khiến tình trạng ngày một trầm trọng
 • 1:05 - 1:07
  cho tới khi mọi thứ hỏng bét."
 • 1:07 - 1:10
  JD thốt lên: "Ôi trời!".
 • 1:10 - 1:13
  "Làm sao mà bắt được hết chúng
  kịp giờ để cứu lấy chương trình chứ?"
 • 1:13 - 1:20
  "Đừng lo, tôi sẽ chỉ cho cậu mẹo
  phát hiện con bọ không đốm."
 • 1:20 - 1:23
  "Trước tiên, cậu cần biết
  nơi nào không có bọ."
 • 1:23 - 1:26
  "Hãy bước xuống phố.
 • 1:26 - 1:28
  Mọi thứ đều ổn ở bước đầu tiên chứ?"
 • 1:28 - 1:31
  "Mọi thứ đều ổn ở bước thứ hai chứ?
 • 1:31 - 1:33
  Bước thứ ba thì sao?
 • 1:33 - 1:38
  "Từng bước lần theo dấu vết
  cho tới khi có vấn đề ở đâu đó."
 • 1:38 - 1:40
  "Đó là nơi con bọ đang ẩn nấp!"
 • 1:40 - 1:44
  "Giờ cậu biết vị trí rồi,
  hãy xác định con bọ đó!
 • 1:44 - 1:47
  Hãy đặt tên cho nó và nói thật lớn.
 • 1:47 - 1:50
  Ngay sau đó, điều kỳ diệu sẽ xảy ra."
 • 1:50 - 1:56
  "Con bọ đã bị phát hiện!
 • 1:56 - 2:00
  Giờ cậu có thể khôi phục tình trạng mà
  con bọ đã gây ra."
 • 2:00 - 2:01
  "Mau lên Jasmine!
 • 2:01 - 2:02
  Ba giờ tới nơi rồi này!"
 • 2:02 - 2:06
  Jasmine nói: "Chúng ta vẫn còn sót
  một con bọ cỡ bự.
 • 2:06 - 2:08
  "Nhưng bình của tôi đầy mất rồi!
 • 2:08 - 2:10
  Cậu phải tự đi tìm thôi."
 • 2:10 - 2:14
  "JD bước đi đầy lo lắng trên vỉa hè.
 • 2:14 - 2:19
  Cậu tự thì thầm: "Trước tiên, cậu cần biết
  nơi nào không có bọ."
 • 2:19 - 2:23
  "Mọi thứ đều ổn ở bước đầu tiên chứ?
 • 2:23 - 2:24
  Có."
 • 2:24 - 2:27
  "Mọi thứ đều ổn ở bước thứ hai chứ?
 • 2:27 - 2:28
  Có."
 • 2:28 - 2:31
  "Bước thứ ba thì sao?
 • 2:31 - 2:32
  Không!"
 • 2:32 - 2:36
  "Giờ mình biết vị trí của con bọ rồi,
  mình phải xác định con bọ!"
 • 2:36 - 2:37
  "Hãy đặt tên cho nó.
 • 2:37 - 2:39
  Nói thật lớn."
 • 2:39 - 2:43
  "Con bọ khiến đèn không sáng được,
  nên mình sẽ gọi nó là Đốm Sáng."
 • 2:43 - 2:45
  "Thành công rồi!
 • 2:45 - 2:47
  Mình đã xác định được con bọ!
 • 2:47 - 2:51
  Giờ mình có thể bắt con bọ
  và khôi phục tình trạng mà nó gây ra.
 • 2:51 - 2:53
  Vừa kịp giờ tổ chức
  chương trình tài năng!"
 • 2:53 - 2:57
  JD đã khiến Jasmine vô cùng tự hào.
 • 2:57 - 3:00
  Giờ đây, cả thị trấn đều biết
  rằng khi có sự cố xảy ra,
 • 3:00 - 3:03
  đã đến lúc những Chuyên gia bắt bọ
  cần ra tay trợ giúp!
 • 3:03 - 3:05
  Hết!
Title:
Unspotted Bugs
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:06

Vietnamese subtitles

Revisions