Swedish subtitles

← Hur jag upptäcker gamla texters hemligheter

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 16 created 11/15/2016 by Annika Bidner.

 1. 26 januari, 2013
 2. gick en militant al-Qaida-grupp in
  i den antika staden Timbuktu
 3. vid Saharaöknens södra gräns.
 4. Där satte de eld
  på ett medeltida bibliotek
 5. med 30 000 handskrifter
 6. skrivna på arabiska
  och flertalet afrikanska språk.
 7. De behandlade ämnen från astronomi
  till geografi, historia till medicin,
 8. inklusive en bok som innehåller
 9. den sannolikt första
  behandlingen för impotens.
 10. Okänt för västvärlden,
 11. det här var en kontinents
  samlade kunskap.
 12. En Afrikas röst vid en tid då man inte
  ansåg att Afrika hade en röst alls.
 13. Bamakos borgmästare,
  som bevittnade händelsen
 14. kallade handskriftsbrännandet
 15. "ett brott mot världskulturarvet."
 16. Och han hade rätt.
 17. Eller han hade haft rätt, om det inte var
  för det faktum att han ljög.
 18. Faktum är, att precis innan

 19. hade afrikanska vetenskapsmän
  samlat ihop en slumpmässig blandning
 20. av gamla böcker och lämnat dem
  framme åt terroristerna.
 21. Idag finns samlingen gömd i Bamako,
 22. Malis huvudstad, där de möglar
  i den höga luftfuktigheten.
 23. Det som listigt räddades
 24. är nu återigen hotat,
 25. den här gången av klimatet.
 26. Men Afrika, och världens avlägsna hörn

 27. är inte de enda, eller ens
  de huvudsakliga platserna
 28. där handskrifter som skulle
  kunna ändra världskulturens historia
 29. är hotade.
 30. För flera år sedan gjorde jag en studie
  av europeiska forskningsbibliotek
 31. och upptäckte att det finns minst
 32. 60 000 handskrifter
 33. från innan 1500-talet
 34. som är oläsliga som ett resultat
  av vattenskador,
 35. blekning, mögel och kemiska reaktanter.
 36. Det faktiska antalet är
  sannolikt det dubbla,
 37. och då räknar man inte med
 38. handskrifter från renässansen
  och modern tid
 39. och inte med kulturarvsobjekt,
  som exempelvis kartor.
 40. Tänk om det fanns en teknik

 41. som kunde återställa de här
  förlorade och okända verken?
 42. Föreställ dig hur hundratusentals
 43. tidigare okända texter
  från hela världen
 44. radikalt skulle kunna förändra
  vår kunskap om dåtiden.
 45. Föreställ dig vilka okända klassiker
  vi skulle upptäcka,
 46. som skulle ändra rättesnörena
  för litteratur, historia,
 47. filosofi, musik,
 48. eller, mer provokativt, skulle kunna
  skriva om våra kulturella identiteter
 49. och bygga nya broar
  mellan folk och kultur.
 50. Det är de här frågorna
  som förvandlade mig
 51. från en medeltidsvetenskapsman,
  en textläsare till en textforskare.
 52. "Läsare" är ett så
  otillfredsställande ord.

 53. För mig framkallar det
  en bild av passivitet,
 54. av någon som sitter
  sysslolös i en fåtölj
 55. och väntar på att kunskap
  ska komma till honom
 56. i ett prydligt litet paket.
 57. Så mycket bättre är det att vara
  en deltagare av det förflutna,
 58. en äventyrare i ett okänt land,
 59. som söker efter den gömda texten.
 60. Som akademiker var jag bara en läsare.
 61. Jag läste och lärde ut samma klassiker
 62. som folk har läst och lärt ut
  under hundratals år,
 63. Virgil, Ovid, Chaucer, Petrarch.
 64. Och med varje vetenskaplig
  artikel jag publicerade
 65. bidrog jag med allt mindre flisor
  till den mänskliga kunskapen.
 66. Vad jag ville vara
 67. var en arkeolog från förr,
 68. en upptäckare av litteratur,
 69. en Indiana Jones utan piskan,
 70. eller, faktiskt, med piskan.
 71. (Skratt)

 72. Jag önskade det inte bara för mig själv,
  utan även för mina studenter.
 73. Så för sex år sedan
  ändrade jag riktning på min karriär.

 74. Just då arbetade jag
  med "Kärlekens schack",
 75. den europeiska medeltidens
  sista viktiga långa dikt
 76. som aldrig har redigerats.
 77. Och den var inte redigerad eftersom den
  bara fanns i en handskrift
 78. som blev så illa skadad under
  bombningen av Dresden
 79. under andra världskriget
 80. att generationer av vetenskapsmän
  har förklarat den förlorad.
 81. Under fem år hade jag jobbat
  med en ultraviolett lampa
 82. i ett försök att återfinna spår av texten
 83. och jag hade kommit så långt
  som den tidens teknik
 84. faktiskt kunde ta mig.
 85. Så jag gjorde som många gör.

 86. Jag gick online
 87. och där lärde jag mig om
  hur multispektral avbildning
 88. hade använts för att återskapa
  två förlorade avhandlingar
 89. av den berömda grekiska
  matematikern Arkimedes
 90. från en 1200-talspalimpsest.
 91. En palimpsest är en handskrift
 92. som har blivit bortskrapad
  och skrivits över.
 93. Plötsligt bestämde jag mig för att skriva

 94. till den ledande avbildningsforskaren
 95. på Arkimedes palimpsest-projektet,
 96. professor Roger Easton,
 97. med en plan och en vädjan.
 98. Och till min förvåning
  så skrev han faktiskt tillbaka.
 99. Med hans hjälp lyckades jag
  få anslag från USA:s regering
 100. för att bygga ett flyttbart
  multispektralt avbildningslabb.
 101. Och med det här labbet kunde jag förvandla
  vad som var en bränd och blekt röra
 102. till en ny medeltida klassiker.
 103. Så hur funkar egentligen
  multispektral avbildning?

 104. Tja, tanken bakom
  multispektral avbildning
 105. är något som den som är bekant
  med mörkerseende glasögon
 106. kommer förstå direkt:
 107. Att det vi kan se i det
  synbara ljusspektrat
 108. bara är en liten del av det
  som faktiskt är där.
 109. Samma sak gäller för osynlig skrift.
 110. Vårt system använder
  12 våglängder av ljus
 111. mellan ultraviolett och infrarött,
 112. de lyser ner på handskriften ovanifrån
 113. från LED-kluster
 114. och en annan multispektral ljuskälla
 115. som lyser upp genom
  handskriftens separata sidor.
 116. Upp till 35 bilder per sekvens
  per blad är avbildade på så sätt,
 117. med hjälp av en kraftfull digitalkamera,
 118. med en lins som är gjort av kvarts.
 119. Det finns drygt fem av de här
  i hela världen.
 120. Och när vi väl har de här bilderna
 121. så kör vi dem genom statistiska algoritmer
 122. för att ytterligare intensifiera
  och klargöra dem
 123. med hjälp av mjukvara som från början
  är gjord för satellitbilder
 124. och används av sådana som
  geospatialforskare
 125. och CIA.
 126. Resultaten kan vara spektakulära.

 127. Ni har kanske redan hört
  vad man har gjort med Dödahavsrullarna
 128. som långsamt gelatinerar.
 129. Genom att använda infrarött ljus
  har vi kunnat läsa även de mörkaste hörnen
 130. av Dödahavsrullarna.
 131. Ni är kanske däremot inte medvetna
 132. om andra bibliska texter som är hotade.
 133. Här, till exempel, är ett blad
  från en handskrift

 134. som vi avbildade,
 135. som möjligtvis är den mest värdefulla
  kristna bibeln i världen.
 136. Codex Vercellensis är den äldsta
  översättningen av evangelierna till latin
 137. och den dateras från den första halvan
  av trehundratalet.
 138. Det är så nära vi kan komma
 139. bibeln på den tid
  då kristendomen grundades
 140. under kejsar Konstantin
 141. och även vid tidpunkten
  för Första konciliet i Nicaea
 142. då man kom överens om
  den grundläggande kristna trosbekännelsen.
 143. Den här handskriften har, olyckligtvis,
  blivit rejält skadad
 144. och det för att man i århundraden
 145. har använt och rört den
 146. vid insvärjningsceremonier i kyrkan.
 147. Faktum är att den lila fläcken
  som man ser längst upp till vänster
 148. är aspergillus, en mögelsvamp
 149. som kommer från otvättade händer
 150. hos personer med tuberkulos.
 151. Vår avbildning har möjliggjort för mig
  att göra den första kopian
 152. av handskriften på 250 år.
 153. Att ha ett laboratorium som kan resa
  till samlingar där det behövs

 154. är dock bara en del av lösningen.
 155. Tekniken är väldigt dyr
  och väldigt ovanlig,
 156. och kunskap i avbildning
  och bildbehandling är svårtillgänglig.
 157. Att återskapa verken är utom räckhåll
 158. för de flesta forskare och alla
  förutom de rikaste institutionerna.
 159. Därför grundade jag Lazarus-projektet,
 160. ett icke vinstdrivande initiativ
 161. för att ta multispektral avbildning
  till individuella forskare
 162. och mindre institutioner
  för en liten, eller ingen, kostnad.
 163. Under de senaste fem åren
 164. har vårt team av vetenskapsmän,
  forskare och studenter
 165. rest till sju olika länder
 166. och återskapat några av världens
  mest värdefulla skadade handskrifter,
 167. inklusive Vercelliboken,
  som är den äldsta boken på engelska,
 168. den svarta boken från Carmarthen,
  den äldsta boken på walesiska,
 169. och några av de mest värdefulla
  tidiga evangelierna
 170. som finns i den före detta
  sovjetrepubliken Georgien.
 171. Så multispektral avbildning
  kan återskapa förlorade texter.

 172. Men, mer subtilt, så kan det återskapa
  en andra historia bakom varje objekt,
 173. historien om hur, när,
  och av vem en text skapats,
 174. och, ibland, vad författaren tänkte
  under tiden han skrev.
 175. Ta till exempel ett utkast till
  USA:s självständighetsförklaring,
 176. skriven av Thomas Jefferson själv,
 177. som några av mina kollegor
  avbildade för några år sedan,
 178. vid USA:s kongressbibliotek.
 179. Museiintendenter hade noterat
  att ett ord genomgående
 180. hade skrapats bort och skrivits över.
 181. Det överskrivna ordet var "medborgare."
 182. Kanske kan ni gissa
  vilket som var ordet under?
 183. "Undersåtar."
 184. Där, mina damer och herrar,
  utvecklas den amerikanska demokratin
 185. under Thomas Jeffersons hand.
 186. Eller beakta Martellus karta från 1419,

 187. som vi avbildade
  vid Beineckebiblioteket, Yale.
 188. Det var kartan som Columbus
  sannolikt tittade på
 189. innan han reste till den Nya världen
 190. och som gav honom hans idé
  om hur Asien såg ut,
 191. och var Japan låg.
 192. Problemet med den här kartan är
  att dess bläck och pigment
 193. genom tiderna brutits ner så mycket
 194. att den här stora,
  över två meter breda kartan
 195. fick världen att se ut som en enorm öken.
 196. Fram tills nu har vi haft
  väldigt dålig aning
 197. om vad Columbus visste om världen
 198. och hur världskulturer var representerade.
 199. Det mesta av teckenförklaringen
  på kartan var oläsligt i vanligt ljus.
 200. Ultraviolett hjälpte föga.
 201. Multispektralt ljus gav oss allt.
 202. I Asien fick vi kunskap om monster
  som hade så långa öron
 203. att de kunde täcka varelsens hela kropp.
 204. I Afrika, om en orm
  som kunde få marken att ryka.
 205. Som stjärnljus, som kan förmedla bilder
 206. av hur universum såg ut
  i den avlägsna dåtiden
 207. så kan multispektralt ljus ta oss tillbaka
  till de första stammande ögonblicken
 208. av ett objekts skapande.
 209. Genom den här linsen kan vi bevittna
  misstagen, sinnesändringarna
 210. naiviteter, de ocensurerade tankarna,
 211. den mänskliga fantasins imperfektioner,
 212. som tillåter dessa helgade objekt
  och deras upphovsmän
 213. att bli mer verkliga
 214. och att föra historien närmre oss.
 215. Hur ser framtiden ut?

 216. Det finns så mycket av det förflutna
 217. och så få personer
  som har verktygen att rädda det
 218. innan objekten försvinner för alltid.
 219. Det är därför jag har börjat lära ut
  ett nytt tvärvetenskapligt ämne
 220. som jag kallar "textvetenskap."
 221. Textvetenskap är en kombination av
 222. de traditionella färdigheterna
  hos en litteraturvetare -
 223. att kunna läsa gamla språk
  och gamla handskrifter,
 224. kunskapen om hur texter skapas
 225. för att kunna placera och datera dem -
 226. med nya tekniker som avbildningsvetenskap,
 227. bläckens och pigmentens kemi,
 228. och datorstödd optisk teckenigenkänning.
 229. Förra året var det en elev i min klass,

 230. en förstaårselev,
 231. med en bakgrund i latin och grekiska,
 232. som bildbehandlade en palimsest
 233. som vi hade fotograferat
  på ett berömt bibliotek i Rom.
 234. Under tiden han jobbade
  började en liten grekisk skrift
 235. skymta bakom texten.
 236. Alla samlades runtom
 237. och han läste en rad
  från ett förlorat verk
 238. av den grekiska komiska
  dramatikern Menander.
 239. Det var den första gången på över tusen år
 240. som de orden hade blivit uttalade.
 241. I det ögonblicket
  blev han en vetenskapsman.
 242. Mina damer och herrar,
  det är framtiden för dåtiden.

 243. Tack så mycket.

 244. (Applåder)