Dutch subtitles

← Hoe ik de geheimen van teksten uit de oudheid ontdek

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 28 created 01/23/2017 by Peter van de Ven.

 1. Op 26 januari 2013
 2. bestormde een troep Al Qaida strijders
  de oude stad Timboektoe,
 3. aan de zuidelijke rand van de Sahara.
 4. Ze stichtten brand in een middeleeuwse
  bibliotheek met 30.000 manuscripten,
 5. geschreven in het Arabisch
  en een aantal Afrikaanse talen,
 6. variërend in onderwerp van astronomie tot
  geografie, geschiedenis en geneeskunde.
 7. Zo was er een boek
  dat mogelijk de eerste behandeling
 8. van erectiestoornissen
  bij mannen beschrijft.
 9. Onbekend in het Westen
 10. was dit de verzamelde kennis
  van een heel continent,
 11. de stem van Afrika in een tijd waarin
  men dacht dat Afrika geen stem had.
 12. De burgemeester van Bamako,
  die het zag gebeuren,
 13. noemde de verbranding
  van de manuscripten
 14. een misdaad tegenover
  het culturele werelderfgoed.
 15. En hij had gelijk --
 16. of zou gelijk gehad hebben;
  hij vertelde namelijk een leugen.
 17. Want kort tevoren

 18. hadden Afrikaanse geleerden een aantal
  willekeurige oude boeken verzameld
 19. en daar voor de terroristen achtergelaten.
 20. De collectie ligt tegenwoordig
  verstopt in Bamako,
 21. de hoofdstad van Mali,
 22. wegrottend in de hoge vochtigheid.
 23. Wat gered werd door een list
 24. wordt opnieuw bedreigd,
 25. dit keer door het klimaat.
 26. Afrika en de verafgelegen
  uithoeken van de wereld

 27. zijn niet de enige of voornaamste plaatsen
 28. waar manuscripten die de geschiedenis
  van de wereldcultuur kunnen veranderen,
 29. in gevaar zijn.
 30. Een paar jaar terug
  heb ik onderzoek gedaan
 31. onder Europese onderzoeksbibliotheken
 32. en ik ontdekte dat er ten minste
 33. 60.000 manuscripten zijn,
 34. daterend van voor 1500,
 35. die onleesbaar zijn door waterschade,
 36. vervaging, schimmel
  en chemische verbindingen.
 37. Het werkelijke aantal is
  waarschijnlijk tweemaal zo groot
 38. en dat is exclusief
 39. renaissancemanuscripten,
  moderne manuscripten
 40. en objecten die tot het culturele
  erfgoed behoren, zoals kaarten.
 41. Wat als er een technologie bestond

 42. die deze verloren en onbekende
  werken kon herstellen?
 43. Stel je voor hoe wereldwijd
  honderdduizenden
 44. voorheen onbekende teksten
 45. onze kennis van het verleden
  radicaal zouden kunnen veranderen.
 46. Stel je voor welke onbekende klassiekers
  we zouden kunnen ontdekken,
 47. die de canons van literatuur,
  geschiedenis, filosofie en muziek
 48. zouden herschrijven --
 49. of die zelfs onze culturele identiteiten
  zouden kunnen herschrijven
 50. en zo nieuwe bruggen bouwen
  tussen mensen en culturen.
 51. Door deze vragen veranderde ik
 52. van een middeleeuwen-kenner,
  iemand die teksten leest,
 53. in een tekstuele wetenschapper.
 54. 'Lezer' is zo'n vervelend woord.

 55. Het wekt bij mij
  beelden van passiviteit op,
 56. iemand die lui in een
  gemakkelijke stoel zit te wachten
 57. tot de kennis hem bereikt
  in een mooi klein pakketje.
 58. Het is toch veel beter om actief
  deel te nemen aan het verleden,
 59. een avonturier
  in een onontdekt land te zijn,
 60. op zoek naar een verborgen tekst.
 61. Als academicus was ik
  niet meer dan een lezer.
 62. Ik las en onderwees
  dezelfde klassieke teksten
 63. die mensen al honderd jaar
  lezen en onderwijzen --
 64. Vergilius, Ovidius, Chaucer, Petrarca --
 65. en met ieder artikel dat ik publiceerde,
 66. droeg ik bij aan de menselijke kennis,
  in steeds kleinere mate.
 67. Wat ik wou zijn,
 68. was een archeoloog van het verleden,
 69. een ontdekker van literatuur,
 70. een Indiana Jones zonder de zweep --
 71. of, eigenlijk, met de zweep.
 72. (Gelach)

 73. Ik wou dat niet alleen voor mijzelf,
  maar ook voor mijn studenten.
 74. Dus ben ik zes jaar geleden
  een andere richting ingegaan.

 75. Ik werkte op dat moment
  aan 'The Chess of Love',
 76. een belangrijk dichtwerk
  uit de Europese middeleeuwen
 77. dat nog nooit was bewerkt.
 78. Het was nog nooit bewerkt
  omdat er maar één manuscript was
 79. en dat was zo ernstig beschadigd
  tijdens de bombardementen in Dresden
 80. in de Tweede Wereldoorlog,
 81. dat generaties geleerden
  het als verloren hadden beschouwd.
 82. Vijf jaar lang werkte ik met een uv-lamp
 83. om restanten van het handschrift te vinden
 84. en ik kwam zo ver als ik kon
  met de technologie van dat moment.
 85. Toen deed ik wat veel mensen doen.

 86. Ik ging online
 87. en las daar
 88. hoe met behulp van multispectrale
  beeldvorming twee verborgen verhandelingen
 89. van de beroemde Griekse wiskundige
  Archimedes werden ontdekt
 90. in een 13-eeuwse palimpsest.
 91. Een palimpsest is een manuscript
  dat is uitgewist en overgeschreven.
 92. Ik besloot spontaan

 93. om te schrijven naar het hoofd
  van de groep wetenschappers
 94. die aan het Archimedespalimpsest werkte,
 95. Professor Roger Easton,
 96. met een plan en een pleidooi.
 97. En hij schreef nog terug ook.
 98. Met zijn hulp kon ik een subsidie
  krijgen van de Amerikaanse overheid
 99. voor het bouwen van een verplaatsbaar lab
  voor multispectrale beeldvorming.
 100. En in dat lab transformeerde ik
  een verkoolde en verbleekte zooi
 101. in een nieuwe middeleeuwse klassieker.
 102. Hoe werkt multispectrale
  beeldvorming eigenlijk?

 103. Het idee achter
  multispectrale beeldvorming
 104. is iets wat iedereen
  die bekend is met infraroodbrillen
 105. onmiddellijk zal herkennen:
 106. wat we zien in het zichtbare lichtspectrum
 107. is maar een fractie
  van wat er daadwerkelijk is.
 108. Dat geldt ook voor onzichtbaar schrift.
 109. Ons systeem maakt gebruik
  van licht op 12 golflengtes,
 110. tussen het ultraviolet en het infrarood.
 111. Dat wordt van bovenaf
  op het manuscript gericht
 112. met behulp van ledlampen
 113. en een andere multispectrale lichtbron
 114. schijnt van onderen door de
  bladzijden van het manuscript.
 115. Zo maken we van elke bladzijde
  ongeveer 35 opnames
 116. met een krachtige digitale camera
  voorzien van een lens
 117. die gemaakt is van kwarts.
 118. Daar zijn er ongeveer
  vijf van in de wereld.
 119. Als we die beelden hebben gemaakt,
 120. laten we er statistische
  algoritmes op los,
 121. om ze te verbeteren en te verhelderen,
 122. met software die oorspronkelijk
  was ontworpen voor satellietbeelden
 123. en gebruikt werd door bijvoorbeeld
  geospatiale wetenschappers
 124. en de CIA.
 125. De resultaten zijn soms spectaculair.

 126. Misschien ben je al wel
  bekend met het werk
 127. aan de Dode Zee-rollen,
 128. die langzaam vergelen.
 129. Met behulp van infrarood kunnen
  we zelfs de donkerste hoeken
 130. van de Dode Zee-rollen lezen.
 131. Maar je weet misschien niet
 132. dat meer Bijbelse teksten gevaar lopen.
 133. Dit is bijvoorbeeld een bladzijde
  van een manuscript

 134. waar we opnames van hebben gemaakt,
 135. misschien wel de meest waardevolle
  christelijke bijbel van de wereld.
 136. De Codex Vercellensis is de oudste
  vertaling van de evangeliën in het Latijn,
 137. daterend uit de eerste helft
  van de vierde eeuw.
 138. Dit is het beste voorbeeld
 139. van een bijbel uit de tijd
  van het ontstaan van het christendom
 140. onder keizer Constantijn
 141. en uit de tijd van het concilie van Nicea,
 142. toen het algemene credo
  van het christendom werd vastgelegd.
 143. Dit manuscript is helaas
  ernstig beschadigd,
 144. omdat het eeuwenlang
 145. werd gebruikt en aangeraakt
 146. tijdens inwijdingsceremonies in de kerk.
 147. Die paarse vlek die je daar
  in de linkerbovenhoek ziet
 148. is Aspergillus, een schimmel,
 149. afkomstig van de ongewassen handen
 150. van iemand met tuberculose.
 151. Door middel van ons beeldvormen,
  heb ik de eerste transcriptie
 152. van dit manuscript
  kunnen maken in 250 jaar.
 153. Maar een lab dat je mee kunt nemen
  naar de betreffende collecties,

 154. is slechts een gedeeltelijke oplossing.
 155. De technologie is duur en zeer zeldzaam
 156. en de beeldvormings- en
  verwerkingsvaardigheden zijn esoterisch.
 157. Dus de herstelwerkzaamheden
 158. kunnen maar door een paar onderzoekers
  en de rijkste instituten worden gebruikt.
 159. Daarom heb ik het Lazarus Project
  opgericht, een non-profit initiatief
 160. om multispectrale beeldvorming
  aan individuele onderzoekers te geven,
 161. en aan kleinere instituten,
  tegen weinig of geen kosten.
 162. De afgelopen vijf jaar
 163. is ons team van wetenschappers,
  geleerden en studenten
 164. naar zeven verschillende landen gereisd
 165. en ze hebben een paar van de waardevolste,
  beschadigde manuscripten gered,
 166. waaronder het Vercelli Book,
  oudste boek met Engelse teksten,
 167. het zwarte boek van Carmarthen,
  oudste boek in het Welsh,
 168. en een paar van de waardevolste,
  vroegste evangelies,
 169. in wat nu voormalig Sovjet Georgië is.
 170. Dus spectrale beeldvorming
  kan verloren geschriften herwinnen.

 171. En het kan zelfs nog een tweede verhaal
  achter elk object onthullen,
 172. het verhaal van hoe, wanneer en door wie
  een geschrift werd gecreëerd
 173. en soms zelfs wat de auteur dacht
  toen hij aan het schrijven was.
 174. Neem dit concept van de
  Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring,
 175. in Thomas Jefferson's eigen handschrift,
 176. dat een aantal collega's
  een tijdje terug heeft opgenomen
 177. in de Library of Congress.
 178. Curatoren hadden gezien
  dat een bepaald woord telkens
 179. was doorgestreept en vervangen.
 180. Het was vervangen door 'burgers'.
 181. Misschien kan je wel raden
  wat het woord eronder was.
 182. 'Onderdanen'.
 183. Dat, dames en heren,
  is de Amerikaanse democratie
 184. die zich daar onder de hand van
  Thomas Jefferson ontwikkelt.
 185. Of neem de kaart van Martellus uit 1491,

 186. gescand in de Beinecke Library van Yale.
 187. Dit was de kaart die Columbus
  waarschijnlijk zag
 188. voor zijn vertrek naar de Nieuwe Wereld
 189. en die hem een idee gaf
  van hoe Azië eruit zag
 190. en waar Japan lag.
 191. Het probleem met deze kaart was
  dat de inkt en kleurpigmenten
 192. zo waren afgebroken over de jaren
 193. dat op deze grote kaart van twee meter
 194. de wereld eruitzag
  als een enorme woestijn.
 195. Tot nog toe hadden we geen idee,
  niet in detail in ieder geval,
 196. wat Columbus wist over de wereld
 197. en hoe culturen werden weergegeven.
 198. De hoofdlegenda was onleesbaar
  onder normale lichtomstandigheden.
 199. Ultravioletlicht hielp weinig.
 200. Multispectraal gaf ons alles.
 201. In Azië zagen we monsters met oren zo lang
 202. dat ze het hele lichaam van
  het beest konden bedekken.
 203. In Afrika een slang
  die de grond kon laten roken.
 204. Zoals sterlicht een beeld kan geven
 205. van hoe het universum er
  lang geleden uitzag,
 206. zo kan multispectraal licht ons
  meevoeren naar de allereerste momenten
 207. van de creatie van een object.
 208. Door deze lens zien we de fouten,
  de gedachteveranderingen,
 209. de naïviteiten,
  de ongecensureerde gedachtes,
 210. de imperfecties van de menselijke fantasie
 211. waardoor deze sacrale objecten
  en hun auteurs échter worden
 212. en de geschiedenis dichterbij brengen.
 213. En de toekomst?

 214. Er is zo veel van het verleden
 215. en er zijn zo weinig getrainde mensen
  die de objecten kunnen redden,
 216. voordat ze voor altijd verdwenen zijn.
 217. Daarom geef ik nu les
  in deze nieuwe, hybride discipline,
 218. die ik 'tekstuele wetenschappen' noem.
 219. Tekstuele wetenschappen is een mix
 220. van traditionele literaire wetenschappen,
 221. het lezen van oude talen
  en oude handschriften,
 222. weten hoe teksten zijn gemaakt,
 223. zodat je ze kunt plaatsen en dateren,
 224. en nieuwe technieken zoals
  beeldvormingwetenschappen,
 225. de scheikunde van inkt en pigmenten,
 226. computerondersteunde
  optische tekenherkenning.
 227. Vorig jaar was een van mijn studenten,

 228. een eerstejaars,
 229. die Grieks en Latijn studeerde,
 230. de beelden aan het verwerken
  van een palimpset,
 231. gefotografeerd in een beroemde
  bibliotheek in Rome.
 232. Langzaam werden heel klein geschreven
  Griekse woorden zichtbaar.
 233. Iedereen kwam om hem heen staan
 234. en hij las een zin uit het verloren werk
 235. van de Griekse komedieschrijver Menander.
 236. Het was de eerste keer
  in ruim duizend jaar
 237. dat die woorden hardop
  werden uitgesproken.
 238. Op dat moment werd hij een geleerde.
 239. Dames en heren,
  dat is de toekomst van het verleden.

 240. Hartelijk bedankt.

 241. (Applaus)