Hungarian subtitles

← Elárulják titkukat a régi szövegek

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 20 created 04/10/2016 by Csaba Lóki.

 1. 2013. január 26-án
 2. al-Káida katonák egy csapata behatolt
  a Szahara déli szélén lévő
 3. Timbuktu ősi városába.
 4. Itt tüzet raktak a középkori könyvtár
  30 ezer darab arab és más
 5. afrikai nyelveken írott kéziratából,
  amelyek a csillagászattól
 6. a földrajzig, történelemig és orvoslásig
  számtalan területet öleltek fel.
 7. Köztük volt egy könyv, amely talán
 8. elsőként foglalkozott a férfiak
  merevedési zavarának kezelésével.
 9. Ez egy egész kontinens
  kollektív bölcsessége volt,
 10. ismeretlen a Nyugat számára;
 11. Afrika szava abból a korból,
  amikor Afrikát némának gondolták.
 12. Bamako polgármestere,
  aki szemtanúja volt az eseménynek,
 13. a kéziratok elégetéséről így nyilatkozott:
 14. "merénylet a világ kulturális
  öröksége ellen".
 15. Igaza volt --
 16. illetve lett volna, eltekintve
  attól a ténytől, hogy hazudott.
 17. Valójában az történt,
  hogy afrikai tudósok közvetlen előtte

 18. ötletszerűen összeválogattak
  régi könyveket,
 19. és elöl hagyták őket, hogy a
  terroristák azokat égessék el.
 20. A gyűjtemény ma Bamakóban,
 21. Mali fővárosában dohosodik
 22. egy magas páratartalmú rejtekhelyen.
 23. Amit csellel megmentettek,
 24. újra veszélyben van,
 25. csak most a klíma miatt.
 26. De nem csak Afrikában
  és a fejlődő világban

 27. vannak olyan kéziratok végveszélyben,
 28. amelyek újraírathatnák
 29. a világ kultúrtörténetét.
 30. Néhány évvel ezelőtt felmértem
  Európa tudományos könyvtárait,
 31. és azt találtam,
 32. hogy legalább 60 ezer
 33. 1500 előtti kézirat vált
 34. olvashatatlanná a víz rongálása,
 35. fakulás, penész vagy vegyi anyagok miatt.
 36. A tényleges szám
  alighanem ennek a duplája,
 37. és ebben még nincsenek benne
 38. a reneszánsz és az újabb kori kéziratok,
 39. és kulturális örökségünk egyéb tárgyai,
  mint pl. a térképek.
 40. Mi lenne, ha létezne egy technológia,

 41. amely olvashatóvá tenné ezeket az
  elveszett és ismeretlen műveket?
 42. Mennyire megváltoztathatnák
  múltról alkotott tudásunkat
 43. a világszerte lappangó,
 44. korábban ismeretlen művek százezrei.
 45. Képzeljük el, hogy ismeretlen
  klasszikusokat fedezhetnénk fel,
 46. amelyek újraírhatnák az irodalmi,
  történeti,
 47. filozófiai, zenei kánont,
 48. vagy – provokatívabban –
  kulturális identitásunkat,
 49. új hidakat építve ember
  és kultúra között.
 50. Ezeknek a kérdéseknek hatására lettem
 51. a középkor kutatójából,
  a szövegek olvasójából
 52. a szövegkutatóvá.
 53. Mennyire rossz szó is az, hogy olvasó!

 54. Számomra ez a passzivitás képét sejteti:
 55. ül valaki ölbe tett kézzel
  a karosszékében,
 56. várva a sült galamb képében érkező
 57. tudásra.
 58. Mennyivel jobb részese lenni a múltnak,
 59. kalandornak
  egy felfedezésre váró országban,
 60. aki rejtett szövegek után kutat.
 61. Tudósként egyszerű olvasó voltam.
 62. Azokat a klasszikusokat olvastam
  és tanítottam én is,
 63. amelyeket évszázadok óta
  olvasnak és tanítanak –
 64. Vergiliust, Ovidiust,
  Chaucert, Petrarcát –
 65. és minden megjelent
  tudományos dolgozatommal
 66. aprópénzzel járultam
  hozzá az emberi tudáshoz.
 67. A múlt régésze
 68. akartam lenni,
 69. az irodalom felfedezője,
 70. egy Indiana Jones ostor nélkül --
 71. vagy éppenséggel ostorral.
 72. (Nevetés)

 73. Nem csak magamért akartam ezt,
  a tanítványaimért is.
 74. Így tehát hat évvel ezelőtt
  pályát változtattam.

 75. Ekkoriban a "Szerelmi Sakk"-on dolgoztam.
 76. Ez az utolsó jelentős, hosszabb, költemény
  a középkori Európából,
 77. amelyet még sosem adtak ki.
 78. Sosem dolgozták fel,
  mert csak egyetlen kéziratban létezett,
 79. az pedig annyira megrongálódott
  Drezda bombázása alatt
 80. a második világháborúban,
 81. hogy tudósnemzedékek állították:
  végképp elveszett.
 82. Öt éven keresztül dolgoztam rajta
  ultraibolya lámpánál,
 83. próbálva helyreállítani az írást.
 84. Elértem az akkor rendelkezésre álló
 85. technika végső határát.
 86. És így azt tettem, amit sokan mások:

 87. felmentem az internetre,
 88. és innen megtudtam,
 89. hogy multispektrális képalkotással
  visszanyerték Arkhimédésznek,
 90. a nagy görög matematikusnak
  két elveszett tanulmányát
 91. egy 13. századi palimpszesztből.
 92. A palimpszeszt olyan kézirat,
  amit kivakartak, s a helyébe mást írtak.
 93. Ezen felbuzdulva hirtelenjében

 94. elhatároztam, hogy levélben
  az Arkhimédész-féle
 95. palimpszeszt-projekt
  vezető képfeldolgozó tudósához,
 96. Roger Easton professzorhoz fordulok
 97. egy tervvel és egy kéréssel.
 98. Meglepetésemre tényleg válaszolt.
 99. Az ő segítségével szereztem meg
  az USA kormányának ösztöndíját
 100. egy hordozható multispektrális
  képalkotó laboratórium megépítésére.
 101. Ezzel a berendezéssel a megperzselt,
  kifakult salátából
 102. középkori klasszikust varázsoltam.
 103. Hogyan is működik
  a multispektrális képalkotás?

 104. Azon az ötleten alapul,
 105. amit bárki, aki látott már
  infravörös éjjellátó látcsövet,
 106. rögtön megért:
 107. amit mi a fény színképén belül látunk,
 108. az csak töredéke annak,
  ami ténylegesen ott van.
 109. Ugyanez a helyzet a láthatatlan írásokkal.
 110. Berendezésünk a fény
  12 hullámhosszát használja,
 111. az ultraibolyától az infravörösig.
 112. Ezek fentről megvilágítják a kéziratot
 113. egy LED-készletből,
 114. és más multispektrális fényforrásból,
 115. és áthatolnak a kézirat egy-egy lapján.
 116. Laponként akár 35 képből álló
  sorozat készül így
 117. nagy teljesítményű
  digitális fényképezőgéppel,
 118. amelynek lencséi kvarcból vannak.
 119. Kb. 5 ilyen van a világon.
 120. Ha egyszer elkészítettük a képeket,
 121. feldolgoztatjuk őket
  egy statisztikai algoritmussal,
 122. hogy megtisztítsuk és
  kontrasztosabbá tegyük őket.
 123. Az alkalmazott szoftvert eredetileg
  műholdképek elemzésére fejlesztették ki,
 124. olyanok számára,
  mint a térinformatikusok
 125. vagy a CIA.
 126. Az eredmény látványos lehet.

 127. Talán hallottak már róla, hogy mi történt
 128. a Holt-tengeri tekercsekkel,
 129. amelyek lassan elkocsonyásodnak.
 130. Infravörös fénnyel
  a Holt-tengeri tekercsek
 131. legsötétebb csücskeit is
  el tudtuk olvasni.
 132. Talán nem tudják, de más
 133. biblikus szövegek is veszélyben vannak.
 134. Itt van például egy oldal egy kéziratból,

 135. amiről képet készítettünk.
 136. Ez talán a legértékesebb
  keresztény Biblia a világon.
 137. A Codex Vercellensis az Evangéliumok
  legrégebbi latin fordítása,
 138. a 4. század első felére datálható.
 139. Ezzel tudunk a legközelebb férkőzni
 140. a kereszténység kezdeteinek Bibliájához,
 141. Nagy Konstantin császársága koráéhoz.
 142. Ez egyben annak a
  nikaiai zsinatnak az ideje is,
 143. ahol a keresztény hitvallás
  alapjaiban megállapodtak.
 144. Sajnos, ez a kézirat
  nagyon rossz állapotban van.
 145. Azért rongálódott meg ennyire,
 146. mert évszázadokon keresztül
  erre tettek esküt
 147. a templomi a szertartások során.
 148. Az a bíbor paca,
  amit a bal felső sarokban látunk,
 149. aspergillus, egy gomba,
 150. amely egy TBC-s személy
 151. mosatlan kezétől származik.
 152. Képalkotásunknak köszönhetően
  elkészíthettem a kézirat átiratát,
 153. az elsőt az utóbbi 250 évben.
 154. Az, hogy a berendezéssel házhoz
  is mehetünk,

 155. csak egy része a megoldásnak.
 156. Az alkalmazott technika drága és ritka,
 157. a képalkotáshoz és a képfeldolgozáshoz
  szükséges tudás is egész kivételes.
 158. Ez azt jelenti,
  hogy a helyreállítás támogatása
 159. túl van a kutatók többségének lehetőségén,
  kivéve a leggazdagabb intézetekét.
 160. Ezért hoztam létre a Lazarus projektet.
 161. Ez egy non-profit vállalkozás
  azzal a céllal,
 162. hogy a multispektrális képalkotást
  elérhetővé tegyük az egyes kutatók
 163. és a kisebb intézetek számára, alacsony
  költséggel, vagy éppenséggel ingyenesen.
 164. Az utóbbi öt évben
 165. a képalkotás szakértőiből, tudósokból
  és diákokból álló csapatunk
 166. hét országban fordult meg,
 167. és helyreállított néhányat a világ
  legértékesebb sérült kéziratai közül.
 168. Köztük van a Vercelli-kódex,
  a legrégebbi angol nyelvű könyv,
 169. a carmartheni Fekete Könyv,
  a legrégebbi walesi könyv,
 170. és néhány a legértékesebb
  és legkorábbi Evangéliumok közül
 171. Georgia – az egykori
  szovjet Grúzia – területén.
 172. A spektrális képalkotás tehát képes
  visszaadni az elveszett szöveget.

 173. Sőt, elő tudja hívni a tárgy mögött
  megbúvó másik történetet,
 174. hogy ki és mikor hozta létre a szöveget,
 175. és néha még azt is, hogy mit gondolhatott
  a szerző a szöveg létrehozásakor.
 176. Vegyük például a Függetlenségi
  Nyilatkozat egyik piszkozatát,
 177. amelyet Thomas Jefferson írt,
  saját kezűleg.
 178. Ezt néhány munkatársam
  digitalizálta néhány éve
 179. a Kongresszusi Könyvtárban.
 180. A kurárotorok észrevették,
  hogy egy szó mindenütt
 181. ki lett kaparva, átjavítva.
 182. Az átírt szó a "citizen"
  – állampolgár – volt.

 183. Talán kitalálják, milyen szó állt alatta.
 184. "Subject" – alattvaló.
 185. Hölgyeim és uraim, íme,
  ahogy az amerikai demokrácia
 186. Thomas Jefferson keze alatt alakul.
 187. Vagy nézzük a Martellus-féle térképet
  1491-ből,

 188. amit a Yale
  Beinecke könyvtárában digitalizáltunk.
 189. Ezt a térképet böngészhette Kolumbusz,
 190. mielőtt elindult az Újvilág felé.
 191. Innen tudhatta, hogy miként néz ki Ázsia
 192. és hol van Japán.
 193. Ezzel a térképpel az a baj,
  hogy a tinta és a festékek
 194. annyira elhalványodtak az idők folyamán,
 195. hogy ez nagy, 2 méter körüli térkép
 196. a Földet egy hatalmas sivatagnak láttatja.
 197. Mindmáig csak nagyon felületes
  tudásunk volt arról,
 198. hogy mit tudhatott Kolumbusz a világról,
 199. hogy mi képviselhette a világ kultúráit.
 200. A térkép jelölésrendszere teljesen
  olvashatatlan normál fényben.
 201. Az ultraibolya fény keveset segít ezen.
 202. A multispektrális mindenre választ ad.
 203. Ázsiában megismertük a szörnyeket,
  amelyeknek olyan hosszú a fülük,
 204. hogy képesek befedni velük
  teljes testüket.
 205. Afrikában a kígyót, amely füstbe
  tudja maga körül borítani a földet.
 206. Mint a csillag fénye, amely az Univerzum
 207. régmúlt képét közvetíti,
 208. úgy képes visszavinni a multispektrális
  fény egy-egy tárgy megalkotásának
 209. első, tétova pillanataiba.
 210. E lencséken keresztül tanúi
  lehetünk tévedéseknek, korrekcióknak,
 211. ügyetlenkedésnek,
  zabolázatlan gondolatoknak,
 212. hibás elképzeléseknek,
 213. amelyek ezeket az ereklyéket és alkotóikat
 214. valóságossá teszik,
 215. a történelmet közelebb hozzák hozzánk.
 216. Hogyan tovább?

 217. Annyi minden maradt ránk a múltból,
 218. és annyira kevesen vannak, akiknek megvan
  a tudásuk hozzá, hogy megmentsék őket,
 219. mielőtt végképp eltűnnének.
 220. Ezért kezdtem el tanítani ezt a
  több területet átfogó tudományt,
 221. amire magyarul talán
  a "szövegmentés" szó illene.
 222. Ez a tudomány felöleli mind
 223. az irodalomtudományban
  elvárt jártasságot:
 224. régi nyelvek, kézírások
  értésének, olvasásának képességét,
 225. azt az ismeretet,
  hogy miként készültek ezek,
 226. hogy el tudjuk helyezni és datálni őket,
 227. és az új technikákat,
  mint a képalkotás tudománya,
 228. a tinták és festékek vegytana,
 229. a számítógéppel támogatott
  optikai karakterfelismerés.
 230. Az elmúlt évben egy tanítványom,

 231. egy elsőéves,
 232. latin és görög háttérrel,
 233. egy palimszeszt képfeldolgozását végezte
 234. Róma egyik híres könyvtárában
  készített felvételek alapján.
 235. Munkája közben egy apró görög írás
  kezdett megjelenni a szöveg mögött.
 236. Mindannyian köréje gyűltünk.
 237. Menandrosz, görög vígjátékíró
 238. egy elveszett munkájának
  egy sorát betűzte ki.
 239. Több ezer év óta ez volt az első alkalom,
 240. hogy ezek a szavak elhangozhattak.
 241. Ebben a pillanatban
  a tanítványból mester vált.
 242. Hölgyeim és uraim, ez a múlt jövője.

 243. Nagyon köszönöm.

 244. (Taps)