Return to Video

11-41 We Have Intercepted A Secret Message

 • 0:01 - 0:05
  Đầu tiên, hãy xem chúng ta sẽ sử dụng
  decode method như thế nào. Nó sẽ
 • 0:05 - 0:10
  trả về một String với decoded message.
  và nó không cần một arguments nào cả.
 • 0:10 - 0:19
  vậy, trong decoder tester, chúng ta muốn
  in ra kêt qủa của decoder.decode();
 • 0:19 - 0:24
  decoder đã thực hiện mã hóa các chuỗi
  trong messages. vậy chúng ta không
 • 0:24 - 0:28
  cần thông qua các chuỗi đó lần nữa.
  bây giờ trở lại decoder. chúng ta cần
 • 0:28 - 0:34
  viết 1 vòng lặp for để đọc mỗi 10 kí tự,
  bắt đầu với kí tự thứ 0. kể từ
 • 0:34 - 0:36
  chuỗi chúng ta sẽ đọc, chúng ta
  muốn chạy đến khi chỉ số nhỏ hơn
 • 0:36 - 0:41
  độ dài của chuỗi.EncodedMessage là
  chuỗi chúng ta đang đọc. và
 • 0:41 - 0:45
  thay vì mỗi lần tăng lên 1 tôi sẽ tăng i lên 10 mỗi lần
 • 0:45 - 0:52
  vì vậy chúng ta sẽ thấy mỗi 10 kí tự.
  bên trong vòng lặp, phần mà tôi
 • 0:52 - 0:58
  muốn lặp lại là sẽ đọc i kí tự,
  và sẽ thêm nó vào decoded message. vậy
 • 0:58 - 1:03
  decoded message sẽ cộng chính nó,
  encodedMessage.substring từ i đến i+1
 • 1:03 - 1:09
  Nhớ rằng, đây là cách chúng ta nhận 1 kí tự
  ra khỏi 1 chuỗi dài hơn. chúng ta hãy xem nếu
 • 1:09 - 1:13
  nó hoạt động. giống như có nhiều
  messages bí mật ở đây. nếu bạn
 • 1:13 - 1:15
  tò mò những gì nó có, tôi đoán
  bạn sẽ cố gắng bắt đầu ở
 • 1:15 - 1:19
  những chỉ số khác .hãy nói 1 chút về
  những lỗi có thể bạn gặp phải
 • 1:19 - 1:24
  Nếu bạn đã viết <= ngay ở đây
 • 1:24 - 1:29
  bạn sẽ gặp phải 1 chuỗi ngoài giới hạn
  ngoại lệ. khi bạn cố gắng
 • 1:29 - 1:34
  truy cập 1 chỉ số qúa cao trong
  encodedMessage. 1 chuỗi chỉ số ngoài
 • 1:34 - 1:38
  giới hạn ngoại lệ là 1 runtime error.
  runtime error cụ thể là tốt, bởi vì
 • 1:38 - 1:42
  nó dừng chương trình và nói cho bạn rằng
  bạn đã cố truy cập gía trị không tồn tại
 • 1:42 - 1:47
  nó tốt hơn nhiều là âm thầm làm rối tung
  kết qủa của chương trình
 • 1:47 - 1:51
  bạn có thể đúng, tuy nhiên, viết điều kiện
  1 cách vụng về giống như
 • 1:51 - 1:56
  i<=encodedMessage.length()-1.
  nó sẽ hoạt động, nhưng tôi không
 • 1:56 - 2:01
  nghĩ nó sẽ ko có lỗi. khi bạn lặp qua 1 chuỗi,
  nó tốt nhất để chạy miễn là
 • 2:01 - 2:05
  i nhỏ hơn độ dài
Title:
11-41 We Have Intercepted A Secret Message
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
02:05

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions