Vietnamese subtitles

← We Have Intercepted A Secret Message - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 11/15/2015 by dat trinh.

 1. Đầu tiên, hãy xem chúng ta sẽ sử dụng
  decode method như thế nào. Nó sẽ
 2. trả về một String với decoded message.
  và nó không cần một arguments nào cả.
 3. vậy, trong decoder tester, chúng ta muốn
  in ra kêt qủa của decoder.decode();
 4. decoder đã thực hiện mã hóa các chuỗi
  trong messages. vậy chúng ta không
 5. cần thông qua các chuỗi đó lần nữa.
  bây giờ trở lại decoder. chúng ta cần
 6. viết 1 vòng lặp for để đọc mỗi 10 kí tự,
  bắt đầu với kí tự thứ 0. kể từ
 7. chuỗi chúng ta sẽ đọc, chúng ta
  muốn chạy đến khi chỉ số nhỏ hơn
 8. độ dài của chuỗi.EncodedMessage là
  chuỗi chúng ta đang đọc. và
 9. thay vì mỗi lần tăng lên 1 tôi sẽ tăng i lên 10 mỗi lần
 10. vì vậy chúng ta sẽ thấy mỗi 10 kí tự.
  bên trong vòng lặp, phần mà tôi
 11. muốn lặp lại là sẽ đọc i kí tự,
  và sẽ thêm nó vào decoded message. vậy
 12. decoded message sẽ cộng chính nó,
  encodedMessage.substring từ i đến i+1
 13. Nhớ rằng, đây là cách chúng ta nhận 1 kí tự
  ra khỏi 1 chuỗi dài hơn. chúng ta hãy xem nếu
 14. nó hoạt động. giống như có nhiều
  messages bí mật ở đây. nếu bạn
 15. tò mò những gì nó có, tôi đoán
  bạn sẽ cố gắng bắt đầu ở
 16. những chỉ số khác .hãy nói 1 chút về
  những lỗi có thể bạn gặp phải
 17. Nếu bạn đã viết <= ngay ở đây
 18. bạn sẽ gặp phải 1 chuỗi ngoài giới hạn
  ngoại lệ. khi bạn cố gắng
 19. truy cập 1 chỉ số qúa cao trong
  encodedMessage. 1 chuỗi chỉ số ngoài
 20. giới hạn ngoại lệ là 1 runtime error.
  runtime error cụ thể là tốt, bởi vì
 21. nó dừng chương trình và nói cho bạn rằng
  bạn đã cố truy cập gía trị không tồn tại
 22. nó tốt hơn nhiều là âm thầm làm rối tung
  kết qủa của chương trình
 23. bạn có thể đúng, tuy nhiên, viết điều kiện
  1 cách vụng về giống như
 24. i<=encodedMessage.length()-1.
  nó sẽ hoạt động, nhưng tôi không
 25. nghĩ nó sẽ ko có lỗi. khi bạn lặp qua 1 chuỗi,
  nó tốt nhất để chạy miễn là
 26. i nhỏ hơn độ dài