Turkish subtitles

← "Yabani hayat"ın sahibi kim? - Elyse Cox

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 8 created 10/15/2020 by Eren Gokce.

 1. 1903'te Amerika Birleşik
  Devletleri Başkanı
 2. Kaliforniya'daki Yosemite Vadisi'ne
  üç günlük kamp yolculuğu yaptı.
 3. Başkan Theodore Roosevelt göğe yükselen
  sekoya ağaçları ormanında uyudu,
 4. kar tipisinde kamp yaptı ve ev sahibesi
  ve rehberi olan çevreci John Muir'le
 5. saatlerce kamp ateşinde konuştu.
 6. Roosevelt'in doğayı sevdiği ünlüydü
 7. fakat Muir onu oraya kamp yapmaktan
  fazlası için davet etmişti:
 8. Yosemite tehlikedeydi.
 9. Yosemite 1864'te korunan alan
  ilan edilse de,

 10. 1903'te fazla gelişmeden ötürü
  hâlâ tehlikedeydi.
 11. Onlarca yıllık tartışma olan hem korumak,
  hem de halkın kullanımı için
 12. arazi ayarlama çabasının
  tam ortasındaydı -
 13. söylemesi yapmasından kolay iki amaç.
 14. Yosemite'de mücadele
  1849 altına hücum ile başladı,

 15. o sırada madenciler
  Sierra Nevada eteklerinde
 16. altın arayarak batıya akın ediyorlardı.
 17. 1851'de devlet onaylı askerler
 18. Ahwahneechee kabilesini
  Yosemite Vadisi'nden çıkarttı.
 19. Dönmeyi başaranlar beyaz yerleşimcilerin
  arazide hak iddia etmelerine,
 20. koca sekoyaları devirmelerine ve otel
  ve salonlar inşa etmelerine tanık oldu.
 21. Yanıt olarak, küçük bir Kaliforniyalı grup

 22. senatör John Conness'i vadiyi özel
  amaçlardan koruması için lobi yaptı.
 23. 1864'te Kongre Conness'in
  tasarısını geçirerek
 24. Yosemite Vadisi'ni
  Kaliforniya Eyaleti'ne bağışladı,
 25. böylece ilk defa ABD hükûmeti araziyi
  halk korumasına almış oldu.
 26. Ancak arazinin yönetimi
  açık bir soru olarak kaldı,
 27. benzer korumaya tabi daha fazla alan
 28. oldukça daha karmaşık hâle gelen bir soru.
 29. Yedi sene sonra jeolog Ferdinand Hayden

 30. Yellowstone platosuna bir gezi yaptı
 31. ki burası pek çok Amerikan yerli
  kabilesi tarafından
 32. seromoniler, avcılık
  ve ticaret amaçlı kullanılıyordu.
 33. Gezideki bilim insanları ve sanatçılar
  muhteşem gayzerler
 34. ve kaplıcaların olduğu
  haberlerini getirdiler,
 35. Yellowstone'u devlet
  korumasına almak üzere
 36. geniş çaplı desteği sağladılar
 37. ve yerlilerin araziye girişi
  kısıtlanacaktı.
 38. Ancak Yosemite'den farklı olarak
  Yellowstone bir eyalete bağışlanamadı-
 39. daha eyalet olmamış üç ABD alanından
  birinin parçasıydı.
 40. Onun yerine Kongre 1872'de
  Yellowstone'u devlet idaresine aldı,
 41. böylece dünyanın ilk gerçek
  millî parkı kuruldu.
 42. Başkanlığı sırasında Teddy Roosevelt
  halk korumasındaki arazileri

 43. genişletmekte etkindi.
 44. 1916'da on beş millî park vardı.
 45. Ancak yönetim sorunu çözümlenmedi
 46. ve park bakımı birden fazla
  devlet departmanı
 47. tarafından gelişigüzel idare edildi.
 48. Yol yapımı ve personel alımı gibi
  direkt işler
 49. etkin olmayan bürokratik
  manevralar gerektirdi.
 50. Park idamesi için hiçbir departman
  kural belirlemediği için
 51. avcılar yabani hayatı öldürdü,
  sürüler alanlarda aşırı otladı
 52. ve ziyaretçiler kent
  simgelerini tahrip etti.
 53. Çözüm Kanada'dan geldi

 54. ki son derece etkin merkezi
  park hizmetleri bulunuyordu.
 55. 1916'da Birleşik Devletler
  bu modele uygun olarak
 56. Millî Park Hizmetleri'ni kurdu.
 57. Bugüne kadar park hizmetlerinin misyonu
  bazen karşı karşıya gelen
 58. iki amaçtan oluşur:
 59. Parkları geleceğe taşımak
 60. ve halkın ondan istifade
  etmesini sağlamak.
 61. Bu narin bir denge hareketi:
  Yollar, patikalar ve diğer altyapılar
 62. parkı ziyaretçilere erişilebilir yapar,
  ama aynı zamanda yeryüzünü değiştirir,
 63. ziyaretçiler de kirlenme, erozyon
  ve narin ekosistemlerin tahribine
 64. yol açabilirler.
 65. Korumanın tarihçesi
  bu misyonla uyuşmayabilir.
 66. Pek çok park kurulurken öyle değildi,
 67. yerleşim olmayan yabani alanlar
  koruma için standart oldu.
 68. Bunun yerine, çoğu yerliler
  için ev veya tapınaktı
 69. ki halkın kullanımı adı altında
  bu yerlere ulaşımı kaybettiler.
 70. Sadece yakın zamanda Millî Park Hizmetleri
 71. bu geleneği hesaba katarak
  Amerikan yerlilerini
 72. park yönetimine kattı.
 73. Dünya çapında yerli topluluklar
  alan yönetimi ve korumada
 74. hayati rol oynar.
 75. Bugün dünyada binlerce millî park vardır

 76. ve herbiri halk kullanımı ile tarihi
 77. ve ekolojik korumayı
  dengelemek zorundadır.
 78. Yeni Zelanda, İzlanda, Avustralya
  ve Güney Afrika'daki parklar
 79. ziyaretçi sayıları fırladıkça
  şiddetli erozyonu deneyimledi.
 80. Tayland'daki Mu Ko Similan
  Millî Parkı gibi bazıları
 81. ekosistemin iyileşmesi için bölümlerini
  turistlere tamamen kapattılar.
 82. Millî parklar gelecek nesiller için

 83. eşsiz alanları korudu.
 84. Aynı zamanda bizi zor
  sorularla başbaşa bıraktılar:
 85. Bu gezegene ve birbirimize karşı
  sorumluluklarımız nelerdir?