Cugiasinhly16abpv's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

About

Dải Bollinger là gì? Dải Bollinger là một loại biểu đồ kỹ thuật dễ chơi đặc trưng cho sự bất định và lạnh lẽo cả của một loại hàng hóa tài chính hoặc chỉ số tài chính cụ thể, với một công thức toán học do John Bollinger đưa ra vào cuối những năm 1980. John Bollinger đã sử dụng liên hiệp các ma trận và công thức toán học để phát triển cái mà ngày nay được gọi là 'Dải Bollinger', có thể được nhìn thấy trong bất kỳ phiên bản tin đầu tư nào như một cách tiện lợi để hiểu sự lên xuống của bất cứ thị trường
cugiasinhly16abpv joined Amara on Sept. 10, 2021.

Languages

cugiasinhly16abpv hasn't selected languages yet.

Teams

hasn't joined any teams yet.

User Activity

No activity