Lomholt Kaplan's avatar
To change your picture, click Edit link in About section.

About

KN Paradise Cam Ranh và những phân tích đánh báo giá tiềm năng phát triển cũng như quy mô dự án KN Paradise tính đến thời điểm nữa đầu Quý 4/2019. Là một dự án mô hình, and cũng là dự án trọng điểm trong năm 2019 tại Bán đảo Cam Ranh – Khánh Hòa. Với định hướng tạo dựng một “Thành phố Thiên Đường”, Chủ đầu tư Công ty KN Cam Ranh đã & đang thực hiện hết sức lực lao động để kiến tạo thành m
Lomholt Kaplan joined Amara on Oct. 12, 2021.

Languages

Lomholt Kaplan hasn't selected languages yet.

Teams

hasn't joined any teams yet.

User Activity

No activity