Return to Video

186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017

 • 2:10 - 2:12
  Quỹ Keshe,
 • 2:12 - 2:15
  một tổ chức độc lập, phi
  lợi nhuận, phi tôn giáo,
 • 2:15 - 2:17
  tổ chức không gian
 • 2:17 - 2:19
  được thành lập bởi kỹ sư hạt nhân
 • 2:19 - 2:21
  Mehran Tavakoli Keshe
 • 2:21 - 2:23
  đang giới thiệu cho nhân loại
 • 2:23 - 2:26
  Khoa học của vũ trụ,
 • 2:26 - 2:28
  Khoa học Plasma
 • 2:28 - 2:30
  Quỹ Keshe phát triển
 • 2:30 - 2:32
  kiến thức phổ cập
  và công nghệ vũ trụ
 • 2:32 - 2:35
  cung cấp các giải pháp cho
  các vấn đề chính toàn cầu,
 • 2:35 - 2:36
  cách mạng
 • 2:36 - 2:41
  Nông nghiệp, Y tế, Năng lượng, Giao
  thông, Vật liệu, và nhiều hơn nữa.
 • 2:41 - 2:43
  Việc áp dụng Khoa học
  Plasma dưới hình thức
 • 2:43 - 2:46
  các lò phản ứng Plasma
  và các thiết bị khác,
 • 2:46 - 2:51
  sẽ cho nhân loại sự tự do thực sự
  để đi du lịch trong không gian sâu.
 • 2:51 - 2:55
  Khoa học Plasma tồn tại
  trong toàn bộ vũ trụ.
 • 2:55 - 2:57
  Nó ở đây và nó thuộc về bạn.
 • 2:57 - 3:01
  Kiến thức, nghiên cứu và phát triển
  của chúng tôi về cấu trúc Plasma
 • 3:01 - 3:06
  đã tiến triển đến mức giúp mọi
  người tham gia vào quá trình này.
 • 3:06 - 3:09
  Trở thành một người sáng tạo và
  hiểu được công việc của Vũ trụ
 • 3:09 - 3:13
  vì lợi ích của nhân loại trên hành
  tinh này, cũng như trong không gian!
 • 3:20 - 3:26
  Sử dụng MaGravs, Vật liệu nano,
  Gans, Plasma lỏng, Plasma Thực địa
 • 3:26 - 3:28
  và các công nghệ Plasma khác
 • 3:28 - 3:31
  đã trở thành một bình minh
  mới cho nhân loại tiến bộ
 • 3:31 - 3:33
  và làm việc trong sự hòa hợp với vũ trụ.
 • 3:34 - 3:36
  Các ứng dụng công nghệ
  thông thường là lãng phí,
 • 3:36 - 3:41
  gây tổn hại và gây ô nhiễm cho
  hành tinh và tất cả chúng sinh.
 • 3:41 - 3:45
  Khoa học Plasma cung cấp các giải pháp
  và cải tiến các phương pháp hiện có
 • 3:45 - 3:50
  và sử dụng các nguồn lực trong tất cả các khía cạnh
  liên quan đến cuộc sống của tất cả chúng sinh.
 • 3:50 - 3:54
  Plasma được xác định bởi nền móng như
  là một toàn bộ nội dung của Fields
 • 3:54 - 3:56
  tích lũy và tạo ra vật chất
 • 3:56 - 3:59
  và nó KHÔNG được xác định bởi
  các đặc tính vật lý của nó
 • 3:59 - 4:01
  như ion hóa hoặc nhiệt độ.
 • 4:01 - 4:03
  Ngoài ra, với khoa học Plasma,
 • 4:03 - 4:07
  chúng ta hiểu chúng ta có thể chuyển đổi
  vật chất trở lại Fields như thế nào.
 • 4:08 - 4:09
  Trích dẫn từ ông Keshe,
 • 4:09 - 4:15
  "MaGrav là viết tắt của Từ trường - Gravitational,
  nghĩa là Plasma hấp thụ hoặc mang lại.
 • 4:15 - 4:20
  Và mỗi Plasma có cả hai,
  nó đã cho và nó đã mất...
 • 4:20 - 4:23
  Và khi họ không thể tìm thấy
  sự cân bằng họ cách xa nhau
 • 4:23 - 4:26
  cho đến khi họ tìm thấy sự cân bằng họ
  có thể cung cấp cho những người khác
 • 4:26 - 4:30
  để họ có thể nhận được những
  gì họ muốn nhận và tiếp tục ".
 • 4:30 - 4:35
  Một số nguyên tử và phân tử giải phóng và hấp thụ
  các trường Magnetic hoặc Gravitational Fields.
 • 4:35 - 4:39
  Các trường đã được phát hành có thể
  được hấp thụ bởi các vật thể khác.
 • 4:39 - 4:43
  Quỹ Keshe đã phát triển một cách để
  thu thập các Lĩnh vực Tự do chảy
 • 4:43 - 4:46
  từ môi trường trong một
  tài nguyên và có lợi
 • 4:46 - 4:51
  trạng thái mới của vấn đề chuyển
  tiếp mà M.T. Keshe đặt tên là GANS.
 • 4:51 - 4:53
  Bước đầu tiên của quá
  trình hình thành
 • 4:53 - 4:57
  của các loại cơ bản khác nhau
  của GANS, là kim loại Nano phủ.
 • 4:57 - 4:59
  Việc này được thực hiện bằng
  phương pháp hóa học bằng cách khắc
 • 4:59 - 5:02
  (lớp phủ hơi với Sodium Hydroxide)
 • 5:02 - 5:05
  hoặc nhiệt bằng cách sưởi ấm
  (Fire Coating bằng khí đốt).
 • 5:05 - 5:07
  Trong quá trình sơn,
 • 5:07 - 5:10
  khoảng cách giữa các lớp ngoài
  cùng của nguyên tử được tạo ra.
 • 5:10 - 5:14
  Lớp phủ còn lại thường
  được gọi là lớp phủ nano,
 • 5:14 - 5:17
  được định nghĩa bởi các lớp có
  cấu trúc của Vật liệu nano,
 • 5:17 - 5:21
  được xây dựng trong quá
  trình tạo ra lớp phủ.
 • 5:21 - 5:25
  Nano phủ kim loại trong tương tác
  với các tấm kim loại khác nhau,
 • 5:25 - 5:28
  trong một giải pháp nước
  muối, tạo ra MaGrav Fields.
 • 5:28 - 5:33
  Các trường này sau đó thu hút các phần
  tử có sẵn để tạo thành GANS cụ thể,
 • 5:33 - 5:37
  mà thu thập và giải quyết ở
  dưới cùng của container.
 • 5:37 - 5:42
  Gans này được hình thành từ các phân tử
  được kích hoạt độc lập (như mặt trời nhỏ)
 • 5:42 - 5:45
  có thể được sử dụng trong
  các ứng dụng khác nhau.
 • 11:06 - 11:12
  (RC) Chào mừng tất cả mọi người đến
  Hội thảo Người tìm kiếm Tri thức 186
 • 11:12 - 11:17
  cho Thứ Năm, Ngày
  24 tháng 8 năm 2017
 • 11:17 - 11:22
  Đây là sản phẩm của Viện Keshe
  Foundation Spaceship Institute
 • 11:22 - 11:29
  và một lần nữa chúng tôi rất vui khi có ông
  Keshe của Quỹ Keshe với chúng tôi hôm nay.
 • 11:30 - 11:33
  Tôi nghĩ anh ấy đã sẵn sàng tham
  gia chương trình ngày hôm nay
 • 11:33 - 11:36
  Keshe có đúng là bạn ở đó không?
 • 11:36 - 11:39
  (MK) Có! Chào buổi sáng, tốt
  lành cho bạn như thường lệ
 • 11:39 - 11:44
  bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn lắng nghe
  những Hội thảo Người tìm kiếm Tầm quan trọng này.
 • 11:44 - 11:49
  Tôi muốn đề cập đến một số
  điều mà chúng tôi quan trọng
 • 11:49 - 11:53
  hiểu và chúng ta đi vào chiều
  sâu của việc giảng dạy
 • 11:53 - 11:58
  sâu sắc hơn nhiều mà chúng ta hiểu
  nhiều hơn khi chúng ta mở rộng.
 • 11:58 - 12:03
  Có một thông điệp cho các thành
  viên Trung Quốc Keshe Foundation
 • 12:03 - 12:10
  Vui lòng tham khảo lại QQ được thiết
  lập cho những người ủng hộ Trung Quốc
 • 12:10 - 12:15
  cho cuộc họp sáng mai vào
  lúc 8 giờ sáng Bắc Kinh
 • 12:16 - 12:24
  Điều quan trọng là mỗi thành viên Trung
  Quốc tham gia hoặc ít nhất sẽ ở đó.
 • 12:24 - 12:27
  Đây là sự khởi đầu của
  việc thành lập Quỹ Keshe
 • 12:27 - 12:34
  giáo huấn và tổ chức như chúng tôi đã hứa
  rằng chúng tôi sẽ hỗ trợ Quỹ Keshe Trung Quốc
 • 12:34 - 12:39
  theo một cách khác vì có rất nhiều
  người Trung Quốc làm việc quanh Quỹ.
 • 12:39 - 12:43
  Chúng tôi đang cố gắng đưa
  một số tổ chức vào đó,
 • 12:43 - 12:46
  thành lập đội ngũ quản
  lý Keshe Foundation
 • 12:46 - 12:49
  chúng tôi đang tìm kiếm trong đó đang được thực hiện.
 • 12:49 - 12:54
  Trang web của Quỹ Keshe
  và nền tảng Keshe
 • 12:55 - 12:59
  hoàn toàn trong... hoặc hỗ trợ tất cả các nhà sản
  xuất, những người đã thực hiện một số nghiên cứu,
 • 12:59 - 13:02
  các nhà khoa học đang
  làm việc xung quanh Quỹ
 • 13:02 - 13:05
  chúng tôi đang tìm kiếm bạn để
  có mặt vào buổi sáng ngày mai
 • 13:05 - 13:15
  Tôi sẽ tham gia cùng bạn trên QQ hoặc trên App Whats
  và sau đó chúng tôi đi đến các bước tiếp theo.
 • 13:15 - 13:19
  Chúng tôi cố gắng tổ chức giáo
  lý trực tiếp bằng tiếng Trung
 • 13:21 - 13:25
  thì giáo trình sẽ được
  dịch sang tiếng Anh
 • 13:25 - 13:28
  hoặc, nếu cần thiết, giống như
  những gì chúng ta làm ở đây
 • 13:29 - 13:31
  ngược lại việc đưa kiến
  thức từ Trung Quốc
 • 13:31 - 13:35
  theo cách trực tiếp, vào quỹ
  Keshe trên toàn thế giới.
 • 13:35 - 13:39
  ... Điều này rất quan trọng đối với
  chúng ta trong các bước đang diễn ra
 • 13:39 - 13:46
  và để tạo ra một điều kiện mà
  tất cả cộng đồng Trung Quốc
 • 13:46 - 13:51
  của Quỹ Keshe sẽ làm
  việc và cộng tác
 • 13:51 - 13:56
  cách chúng ta từng sử dụng, khoảng hai năm
  trước đây và chúng tôi mang nó trở lại,
 • 13:56 - 14:00
  rằng người Trung Quốc có giáo lý riêng
  của họ và hội thảo của riêng mình
 • 14:01 - 14:06
  và chúng tôi đi đến cùng một quá trình
  như Kfssi nhưng bằng ngôn ngữ Trung Quốc
 • 14:06 - 14:09
  đây là một phần của cấu trúc
  chúng tôi hứa sẽ mang lại
 • 14:09 - 14:14
  và bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để đi
  cho nó, Kf Trung Quốc đã được thiết lập.
 • 14:15 - 14:18
  .... Cái mà chúng ta
  gọi là Keshe China QQ
 • 14:18 - 14:25
  Quỹ Keshe này, điểm của giáo
  lý từ thời điểm này trở đi.
 • 14:26 - 14:29
  Sự phát triển của Keshe
  Foundation Trung Quốc quản lý
 • 14:29 - 14:32
  sẽ có hình dạng trong vài tháng tới
 • 14:32 - 14:34
  và sau đó chúng tôi sẽ đi vào
 • 14:34 - 14:37
  rất nhiều hỗ trợ tất
  cả các Quỹ Keshe
 • 14:37 - 14:40
  Người Trung Quốc đã
  sản xuất, chế tạo
 • 14:40 - 14:43
  hoặc đạt được kiến
  thức mà bạn thích dạy.
 • 14:44 - 14:49
  Vì vậy, không cần dịch,
  mọi thứ sẽ bằng tiếng Hoa
 • 14:49 - 14:54
  và một số công việc của họ có thể được
  dịch ngược lại sang các ngôn ngữ khác.
 • 14:55 - 14:58
  Điểm tiếp theo của chúng tôi là
 • 14:58 - 15:00
  chúng tôi đã có một tin vui
 • 15:00 - 15:03
  như một số bạn đã nghe từ
  Nam Sudan vào tuần trước.
 • 15:04 - 15:06
  Chúng tôi đã nhận được hình
  ảnh của các thành viên của
 • 15:06 - 15:09
  tổ chức khác nhau và nhiều hơn bạn...
  những gì bạn gọi nó
 • 15:09 - 15:11
  Các tổ chức phi lợi nhuận
 • 15:11 - 15:16
  và các văn phòng chính
  phủ tham dự hội nghị
 • 15:16 - 15:20
  họ đã ký kết bức tranh
  về 'Hiệp ước Hòa bình'
 • 15:20 - 15:22
  và họ đã chụp ảnh nó.
 • 15:22 - 15:25
  Rick bạn có nó trong
  nền, bạn có thể chia sẻ?
 • 15:26 - 15:30
  Điều này rất quan trọng khi chúng
  ta bước vào các phần của chính phủ
 • 15:30 - 15:33
  ở các quốc gia khác nhau
  mà họ muốn được dạy,
 • 15:33 - 15:37
  như chúng tôi đã nghe từ một trong
  các phái đoàn vào tuần trước.
 • 15:37 - 15:41
  Chúng tôi sẽ tập trung chủ yếu vào
  châu Phi để mở rộng kiến thức
 • 15:42 - 15:44
  thông qua các quốc gia châu Phi.
 • 15:44 - 15:45
  Đây là...
 • 15:46 - 15:51
  đẹp để xem những gì đã
  đạt được và nó là gì
 • 15:52 - 15:54
  và làm thế nào họ đạt được điều này.
 • 15:54 - 16:02
  Châu Phi đối với chúng tôi là điều quan trọng mà chúng
  tôi có thể mang lại cho mọi thứ trở lại trong điều này.
 • 16:07 - 16:12
  Điều này rất quan trọng, chúng tôi
  ủng hộ tất cả các quốc gia châu Phi.
 • 16:12 - 16:15
  Chúng ta sẽ đi vào một
 • 16:16 - 16:23
  các quốc gia khác nhau như Liberia, Togo nằm
  trên tuyến của chúng tôi và Kenya, Nam Phi
 • 16:23 - 16:26
  và Quỹ Uganda Keshe
  sẽ được hỗ trợ
 • 16:26 - 16:29
  để đi vào sản xuất trong
  một thời gian rất ngắn.
 • 16:29 - 16:32
  Hãy giữ liên lạc và
  liên lạc với Quỹ
 • 16:32 - 16:35
  bởi vì chúng ta bắt đầu chuyển động
  rất nhanh ở các quốc gia châu Phi,
 • 16:35 - 16:37
  đó là một trong những ưu tiên của chúng tôi.
 • 16:39 - 16:45
  Điểm khác mà chúng tôi có là
  liên quan đến Quỹ Keshe Ghana
 • 16:45 - 16:49
  và chúng tôi sẽ quay trở lại sản xuất,
  hy vọng trong vài tuần tiếp theo
 • 16:49 - 16:53
  Các cơ sở đã được bảo đảm, bây giờ
  nó là vấn đề thiết lập nó lên
 • 16:53 - 16:58
  và chúng tôi tổ chức tất cả các thiết bị
  và máy móc được vận chuyển từ Trung Quốc,
 • 16:59 - 17:01
  để thiết lập một thủ tục tiêu chuẩn.
 • 17:02 - 17:06
  Những người bạn của bạn đang
  tìm kiếm hỗ trợ trong...
 • 17:07 - 17:12
  Ghana... hãy giữ liên lạc với Benjamin...
  sự phát triển ở đó
 • 17:12 - 17:17
  là các cơ sở mới sẽ được
  trang bị đầy đủ và sau đó
 • 17:17 - 17:20
  sẽ mở rộng 2-3.000 mét vuông.
 • 17:20 - 17:22
  Chúng tôi rất vui mừng với
  những gì đang xảy ra ở Ghana
 • 17:22 - 17:25
  chúng tôi đang trên mạng
  trực tuyến với di chuyển từ
 • 17:25 - 17:28
  một cơ sở nhỏ hơn cho một cơ sở
  lớn hơn nhiều, lớn hơn nhiều
 • 17:29 - 17:32
  Có một thông điệp từ chúng tôi đến Alekz
 • 17:32 - 17:35
  chúng tôi rất buồn khi nghe
  điều gì đã xảy ra với bạn
 • 17:35 - 17:37
  chúng tôi rất vui vì bạn đã trở lại
 • 17:38 - 17:41
  và tôi hy vọng và chúc bạn
  một sự hồi phục nhanh chóng.
 • 17:42 - 17:47
  Nó là một phần của công việc đó
  xảy ra và nó là không may rằng
 • 17:48 - 17:50
  một trong những thành viên của
  Hội đồng Chung Keshe Foundation
 • 17:50 - 17:52
  và Hội đồng Trái đất
 • 17:53 - 17:54
  đã được
 • 17:55 - 18:00
  bị hư hỏng nặng, nó đã bị tấn công
  và ông đang trên đường hồi phục.
 • 18:00 - 18:06
  Chúng tôi chúc các bạn tốt nhất và
  hy vọng sẽ phục hồi rất nhanh -
 • 18:07 - 18:11
  Chúng tôi có một dấu chấm
  hỏi trong Hội đồng Chung
 • 18:11 - 18:13
  trong liên quan đến điểm mà
 • 18:13 - 18:16
  tại hội nghị Dubai là một phần của
 • 18:17 - 18:21
  thiết lập của Nhóm Keshe Foundation
  Hội đồng toàn cầu của 12's
 • 18:21 - 18:23
  thêm 12
 • 18:23 - 18:29
  có một sự hiểu lầm, bởi vì mọi
  người đang đọc chỉ một phần
 • 18:29 - 18:32
  uỷ nhiệm không phải
  là toàn bộ của nó.
 • 18:32 - 18:36
  Bạn phải đi xa hơn
  khi bạn xuống.
 • 18:36 - 18:39
  Các thành viên của Hội đồng
  Chung là cho cuộc sống
 • 18:39 - 18:42
  miễn là bạn cảm thấy bạn có thể phục
  vụ nhân loại hướng tới hòa bình
 • 18:42 - 18:43
  và chia sẻ kiến thức.
 • 18:44 - 18:52
  Vị trí của 12 chỗ ngồi là nó cho
  phép mọi thành viên ngồi ở một chỗ
 • 18:52 - 18:56
  trong 12 tháng để có thể xoay
  vòng qua các vị trí khác nhau
 • 18:56 - 18:59
  các vòng tròn kiến thức
  và những gì chúng ta gọi,
 • 18:59 - 19:02
  sự hiểu biết về công
  nghệ bằng ngôn ngữ.
 • 19:04 - 19:07
  Nó đã bị hiểu nhầm như một số người nghĩ
  rằng các thành viên Hội đồng Universal
 • 19:07 - 19:11
  là cho một năm, không
  có điều như vậy.
 • 19:11 - 19:16
  nếu bạn... bạn phải đọc
  cấu trúc được thiết lập.
 • 19:16 - 19:18
  Bạn có 12 ghế trung tâm,
 • 19:18 - 19:22
  với mỗi ghế là một
  phần của 12 thứ hai.
 • 19:22 - 19:25
  Rick bạn có những
  hình ảnh của Dubai
 • 19:26 - 19:28
  cái mà chúng ta gọi là
 • 19:29 - 19:32
  Uỷ nhiệm của Hội đồng Universal
 • 19:32 - 19:34
  nếu bạn có thể chia sẻ nó với chúng tôi?
 • 19:34 - 19:36
  Vì vậy, ý nghĩa
 • 19:36 - 19:38
  mỗi năm
 • 19:38 - 19:40
  một trong những thành viên của 12
 • 19:40 - 19:44
  di chuyển vào ghế giữa hướng tới
  chỗ ngồi của vòng tròn tiếp theo
 • 19:44 - 19:46
  điều này rất quan trọng
 • 19:46 - 19:50
  nó không tạo thành viên vĩnh
  viễn trong mỗi vòng tròn
 • 19:50 - 19:55
  điều này có nghĩa là tất cả mọi
  người vẫn là One Nation One Planet
 • 19:55 - 19:57
  và chúng ta hiểu nhau hơn
 • 19:57 - 20:01
  chúng tôi hiểu nhau làm việc tốt hơn, chúng
  tôi thấy trong các vòng kết nối khác nhau.
 • 20:01 - 20:06
  Trong hoạt động nào được
  thực hiện theo ngôn ngữ.
 • 20:06 - 20:12
  Và đây là lý do duy nhất nó được thực hiện,
  chúng tôi không tạo chỗ ngồi vĩnh viễn.
 • 20:12 - 20:15
  Ghế cố định luôn là nguyên
  nhân gây ra vấn đề,
 • 20:15 - 20:18
  những người mà họ nghĩ
  rằng họ đang có cho tốt.
 • 20:18 - 20:22
  Do đó theo cách này, hơn một năm
  bạn có thể ngồi tại trung tâm,
 • 20:22 - 20:27
  ... những gì tôi gọi là ghế
  của Hội đồng, về phần này,
 • 20:27 - 20:30
  điều này rất quan trọng đối với
  tất cả chúng ta vì vì rõ ràng
 • 20:30 - 20:35
  điều này đã nêu ra trước đó, các
  thành viên chỉ trong một năm.
 • 20:35 - 20:39
  Nó là cho cuộc sống, bạn ở lại như một thành
  viên Hội đồng toàn cầu cho cuộc sống.
 • 20:39 - 20:42
  Miễn là bạn nghĩ bạn có
  thể phục vụ Hội đồng.
 • 20:43 - 20:49
  Theo khả năng của bạn là trở thành nguyên
  nhân, khởi xướng và bảo vệ Hòa bình,
 • 20:49 - 20:52
  và sự truyền bá kiến thức bình
  đẳng giữa tất cả mọi người.
 • 20:53 - 20:55
  Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi.
 • 20:55 - 21:00
  Và điều này phải là một phần của
  công việc của Hội đồng Chung.
 • 21:01 - 21:06
  Chúng tôi đang di chuyển rất nhanh
  theo hướng One Nation, One Planet.
 • 21:06 - 21:08
  Sẽ có một số thông báo
  trong thời gian tới
 • 21:08 - 21:12
  điều đó đưa chúng tôi rất nhanh
  đến những gì chúng tôi muốn.
 • 21:12 - 21:16
  Chúng tôi tiếp tục khóa học cho
  sự phát triển của One Nation One.
 • 21:16 - 21:21
  Điều lệ cho nhân loại, đang được soạn
  thảo bởi các Hội đồng trong nền.
 • 21:22 - 21:26
  Điều quan trọng là những người bạn
  trở thành thành viên của Hội đồng,
 • 21:26 - 21:29
  và những người trong bạn là
  thành viên của Hội đồng để hiểu
 • 21:29 - 21:34
  điều lệ cần phải được kết
  nối với Soul of the Man,
 • 21:34 - 21:37
  mà theo cách đó được kết nối với
  Linh hồn của toàn bộ vũ trụ.
 • 21:37 - 21:40
  Có nghĩa là nó là cách duy
  nhất chúng tôi làm việc.
 • 21:40 - 21:44
  Nó không phải là sự xuất hiện của Physicality
  nhưng bằng cách hiểu được Soul of the Man,
 • 21:44 - 21:49
  đó là sự biểu hiện của tính
  thể chất của con người.
 • 21:49 - 21:54
  Đây là một phần của sự hiểu biết của chúng
  ta, và khi chúng ta đi vào giảng dạy,
 • 21:54 - 21:57
  Tôi cố gắng mở rộng thêm
  chút ít ngày hôm nay,
 • 21:57 - 22:02
  bởi vì điều quan trọng là chúng ta phải hiểu
  được nơi nào và bằng cách nào để mở rộng,
 • 22:02 - 22:04
  và nơi nó sẽ đưa chúng ta tới.
 • 22:04 - 22:09
  Theo hiểu biết này, như
  chúng ta có thể thấy,
 • 22:09 - 22:14
  vòng tròn kiến thức
  đứng và ở mức 144.
 • 22:14 - 22:21
  Điều đó có nghĩa là 12 người trở thành một phần của 12,
  và điều này là quan trọng đối với tất cả chúng ta.
 • 22:21 - 22:25
  Tổng cộng của 12 Tạo ra Hội đồng, bây
  giờ tại thời điểm chúng tôi có về
 • 22:25 - 22:29
  26 thành viên của 20 ngôn
  ngữ khác nhau của thế giới.
 • 22:29 - 22:32
  Chúng tôi bao gồm một phần
  lớn các ngôn ngữ thế giới.
 • 22:32 - 22:38
  Thành viên Nga đã rút lui,
  vì cô không thể phục vụ cô,
 • 22:38 - 22:41
  như cô ấy đã không, không
  thấy mình để có thể làm.
 • 22:41 - 22:45
  Vì vậy, ghế Nga đã được
  mở ra, nếu có ai nghĩ
 • 22:45 - 22:48
  người có thể phục vụ Hội
  đồng bằng tiếng Nga,
 • 22:48 - 22:55
  bạn có thể, bạn có thể áp dụng cho chỗ
  ngồi, có rất đơn giản cách thiết lập được.
 • 22:55 - 23:00
  Chúng tôi có một vị trí với Hội
  đồng Iran hoặc ngôn ngữ Ba Tư,
 • 23:00 - 23:04
  như Dr Parvis đã chuyển
  đến Hội đồng Trái đất.
 • 23:04 - 23:10
  Có một số ngôn ngữ cần phải
  hoàn thành, và được mở rộng.
 • 23:10 - 23:16
  Những người bạn của các ngôn ngữ khác nhau người nghĩ
  rằng bạn có thể là một phần của Hội đồng Toàn cầu,
 • 23:16 - 23:22
  xin vui lòng đặt yêu cầu của bạn
  như bạn làm trong yêu cầu cho
 • 23:22 - 23:25
  gia nhập trở thành thành
  viên của Hội đồng Chung.
 • 23:25 - 23:32
  Và cũng như khi bạn viết thư cho Universal
  Council, email đó là trên trang web.
 • 23:33 - 23:36
  Bạn có thể nộp đơn của bạn mà bạn muốn
  trở thành thành viên của Hội đồng.
 • 23:36 - 23:40
  Và một quy trình chuẩn sẽ diễn
  ra sau khi kiểm tra an ninh.
 • 23:42 - 23:44
  Đây là đoạn văn chính xác
  nơi tôi đang nói về,
 • 23:44 - 23:46
  đây là nơi đã có
  một số nhầm lẫn,
 • 23:46 - 23:52
  nó nói sự xoay chuyển của tất cả các thành viên
  của 12 ủy viên hội đồng và 12 tiểu hội đồng
 • 23:52 - 23:56
  trong chính Hội đồng 144, là
  do luân chuyển các thành viên,
 • 23:56 - 24:01
  và sẽ kéo dài trong một chu
  kỳ của Man trong một năm.
 • 24:02 - 24:08
  Điều này có nghĩa, khi bạn nhìn thấy vòng tròn,
  bạn xoay, bạn không thể ngồi trong một chỗ.
 • 24:08 - 24:10
  Đây là tất cả mọi người
  nghĩ rằng trong một năm.
 • 24:10 - 24:13
  Bạn có thể phục vụ trong hàng chục năm,
  hoặc bạn có thể ở đó trong nhiều tháng,
 • 24:13 - 24:17
  phụ thuộc vào những gì bạn cảm
  thấy bạn có thể phục vụ nhân đạo.
 • 24:17 - 24:21
  Không có tiêu đề, và
  không có vị trí như vậy,
 • 24:21 - 24:23
  rằng nó có thể bị lạm dụng,
  không có quyền biểu quyết.
 • 24:23 - 24:27
  Chỉ là ước muốn của con người để tạo
  ra hòa bình trên hành tinh này,
 • 24:27 - 24:32
  và qua Sự Ước của bạn, bạn quảng bá, và
  bạn làm việc cho công việc của Nhân loại
 • 24:32 - 24:34
  để tiến triển đúng hướng.
 • 24:36 - 24:41
  Nếu chúng ta hiểu lại những điều
  chúng ta nói về Soul of the Man.
 • 24:42 - 24:48
  Trong những giáo lý chúng ta phải hiểu và
  đi xa hơn trong điều này, ở mức độ này.
 • 24:48 - 24:54
  Điều quan trọng đối với chúng
  tôi là với Soul of the Man,
 • 24:54 - 24:58
  chúng tôi hiểu một tính chất rất đơn giản.
 • 24:58 - 25:03
  Tôi trở lại phần của giáo trình, bởi vì
  điều quan trọng là chúng ta phải hiểu
 • 25:03 - 25:07
  rằng mọi thứ trên mọi
  cấp độ đều giống nhau.
 • 25:07 - 25:12
  Đó là để chúng ta hiểu.
  Rick Tôi đang cố gắng để chia sẻ một màn hình,
 • 25:12 - 25:13
  nếu bạn có thể cho phép tôi xin vui lòng?
 • 25:16 - 25:25
  Sự hiểu biết của Totality
  là, chúng ta cố gắng hiểu
 • 25:25 - 25:30
  chính xác những gì chúng ta đang nói về.
  Đây là một phần của chia sẻ kiến thức.
 • 25:30 - 25:33
  Nếu bạn nhớ, và những gì
  chúng tôi đã giải thích,
 • 25:33 - 25:39
  trong các lời dạy khác, là
  khi chúng ta có mặt trời,
 • 25:39 - 25:46
  các tia nắng, tương tác
  với tia của Trái đất.
 • 25:46 - 25:52
  Dẫn đến việc tạo ra ánh sáng, trong
  các hình dạng và hình dạng khác nhau.
 • 25:52 - 25:56
  Nếu bạn nhìn vào nó, sự
  tương tác của hai Fields,
 • 25:57 - 26:04
  cả hai đều từ Mặt trời và Trái
  đất, đều đọc để tạo ra vấn đề.
 • 26:04 - 26:11
  Đây có thể là nước, điều này có thể là
  Hydrogen, điều này có thể là bất kỳ yếu tố,
 • 26:11 - 26:17
  Nitơ, Vàng, Silicon, đây là điều
  mà chúng ta không bao giờ hiểu
 • 26:17 - 26:20
  trong thế giới khoa học cho đến bây giờ.
  Mà hầu hết các vật liệu
 • 26:20 - 26:24
  mà đất trên bề mặt, hoặc giữ lại
  trong bầu khí quyển của trái đất,
 • 26:24 - 26:29
  được tạo ra bởi trường từ
  trường hấp dẫn của trái đất,
 • 26:29 - 26:32
  và một phần bởi sự
  tương tác của Fields.
 • 26:32 - 26:39
  Vì vậy, trong quá trình đó nếu bạn hiểu, điều
  đó có nghĩa là nếu chúng ta nhìn vào nó,
 • 26:40 - 26:44
  cường độ trường trong
  cấu trúc của trái đất,
 • 26:44 - 26:49
  và Sức mạnh trường trong
  Mặt trời và Trái đất,
 • 26:49 - 26:52
  đã dẫn tới việc tạo
  ra tính thể lý,
 • 26:52 - 26:55
  và nội dung của Matter
  trong hành tinh.
 • 26:58 - 27:02
  Lực hấp dẫn không khí trong không khí.
 • 27:02 - 27:13
  Vì vậy, trên thực tế nếu chúng ta nhìn, Field of the
  Sun, không chỉ ở một phía, nó là trong Totality.
 • 27:13 - 27:19
  Vì vậy, khi các trường Mặt trời tương tác
  với trường từ trường hấp dẫn của trái đất,
 • 27:20 - 27:22
  dictates thể chất của trái đất.
 • 27:22 - 27:27
  Vì vậy, biểu hiện Vật lý,
  Tính thể chất của Trái đất,
 • 27:27 - 27:32
  theo nhiều cách, phụ thuộc vào
  việc trình bày Linh hồn của nó.
 • 27:32 - 27:36
  Nếu chúng ta gọi Soul của
  hệ mặt trời là mặt trời,
 • 27:36 - 27:41
  sự tương tác của các lĩnh vực của
  linh hồn, và lĩnh vực của trái đất,
 • 27:41 - 27:46
  đã dẫn đến sự biểu hiện của
  Physicality of the Earth.
 • 27:47 - 27:50
  Đây là những gì nó dictates để
  có, nó muốn có đồng trong nó,
 • 27:50 - 27:55
  nó muốn có kẽm trong đó, nhưng do sức
  mạnh Field-Magnetic-Gravitational,
 • 27:55 - 27:58
  không muốn các yếu tố khác.
 • 27:58 - 28:02
  Vì vậy, đây là điều quan trọng để chúng ta
  hiểu được trong việc mở rộng kiến thức.
 • 28:02 - 28:10
  Đó là sự tương tác của các Field
  trong cấu trúc của Hệ mặt trời,
 • 28:10 - 28:17
  đã dẫn đến Sự sáng tạo, biểu hiện,
  và tính thể chất của vấn đề
 • 28:17 - 28:21
  trong cấu trúc của trái đất.
 • 28:22 - 28:25
  Bây giờ, chúng ta phải đi xa hơn.
 • 28:26 - 28:29
  Nếu chúng ta đi thêm một bước
  nữa, và lặp lại cùng một điều,
 • 28:29 - 28:33
  nơi này là Mặt trời,
  và đây là Trái Đất,
 • 28:33 - 28:40
  bây giờ nếu chúng ta đặt Trái đất như
  là một trường từ trường hấp dẫn,
 • 28:40 - 28:49
  và chúng ta đặt Soul of the Man, sự tương
  tác giữa tính thể chất của con người
 • 28:49 - 28:53
  trong đó cho thấy chính nó với
  hai chân và hai cánh tay,
 • 28:53 - 28:58
  và đôi mắt được dictated bởi sự
  tương tác của lĩnh vực của Soul,
 • 28:58 - 29:00
  đối với Lĩnh vực Trái đất.
 • 29:01 - 29:05
  Đó là lý do tại sao, trong mỗi
  Creature trên hành tinh này,
 • 29:05 - 29:09
  chúng ta thấy cấu hình giống
  nhau của não trong hai nửa.
 • 29:09 - 29:13
  Nếu bạn có đồng trong bạn,
  nếu bạn có Magnesium,
 • 29:13 - 29:16
  cây cối, cành cây
  và mọi thứ khác.
 • 29:16 - 29:23
  Vì vậy, theo nhiều cách, linh hồn của con
  người với những cánh đồng nó phát ra,
 • 29:23 - 29:28
  với sự tương tác với Fields,
  của Mặt Trời và chính nó,
 • 29:28 - 29:31
  dẫn đến việc tạo ra tính
  thể chất của con người.
 • 29:31 - 29:35
  Chỉ một giây thôi, tôi
  phải trả lời một cánh cửa.
 • 29:55 - 29:56
  Xin lỗi vì điều đó.
 • 29:56 - 30:02
  Vì vậy, bây giờ chúng ta hiểu, tại sao
  chúng ta Về mặt thể chất như thế này.
 • 30:02 - 30:05
  bởi vì chúng tôi theo
  cùng một khuôn mẫu.
 • 30:06 - 30:09
  Cùng đi của chúng ta đi
  xa hơn vào sự tương tác
 • 30:09 - 30:14
  của các trường Field of the
  Galaxy trong tương tác
 • 30:14 - 30:18
  với mặt trời miêu tả kích
  thước của hệ mặt trời.
 • 30:18 - 30:27
  Bây giờ bạn đi từ Thiên hà đến vũ trụ
  sau đó nó sẽ cho hình dạng của Galaxy
 • 30:29 - 30:35
  Sau đó, chúng tôi hiểu chiều kích vật
  lý của chúng tôi trên Hành tinh này
 • 30:35 - 30:40
  được thực hiện bởi Field
  Forces trên chính hành tinh.
 • 30:40 - 30:46
  Chúng ta có hai cánh tay, hai
  chân là điều kiện phù hợp.
 • 30:46 - 30:51
  Sau đó, nếu bạn hiểu điều
  này, khi Man đến Soul và hiểu
 • 30:51 - 30:56
  hoạt động của linh hồn của ông trong
  chiều hướng đi vào các thiên hà
 • 30:56 - 31:02
  hoặc vào tình trạng phổ quát thì
  bạn hiểu làm thế nào khi bạn đến
 • 31:02 - 31:09
  để điều kiện khác sau đó hãy gọi điều
  kiện thay vì là Trái đất, Hành tinh A
 • 31:09 - 31:13
  Sau đó, Linh hồn của chúng tôi vẫn
  như cũ, nó đã không thay đổi.
 • 31:13 - 31:18
  Nhưng bây giờ trong chiều
  kích của Field-Strength mới,
 • 31:18 - 31:23
  nó có thể cần sự biểu hiện
  của khác nhau về thể chất.
 • 31:23 - 31:28
  Vì vậy, trong rất nhiều cách bây giờ chúng
  tôi có cùng, với sự tương tác tương tự.
 • 31:28 - 31:35
  Đây là cách thể chất của chúng tôi
  thay đổi theo vị trí chúng tôi đến,
 • 31:35 - 31:38
  theo ước muốn của
  Soul of the Man.
 • 31:40 - 31:44
  Đây là điều cơ bản cho những
  ai đi vào không gian và
 • 31:44 - 31:48
  hiểu sự tiến bộ trong
  kiến thức về sự sáng tạo.
 • 31:51 - 31:57
  Đây là cách thức trong tất cả các giáo lý của
  quá khứ chúng ta giải thích sự biểu hiện
 • 31:57 - 32:03
  của Physicality phụ thuộc
  vào điểm của Field-Strength
 • 32:03 - 32:07
  khi Linh hồn quyết
  định tự biểu hiện.
 • 32:07 - 32:14
  Nếu bạn nhìn rất đơn
  giản Soul là như nhau.
 • 32:15 - 32:21
  Đó là môi trường đã thay đổi, và
  với điều đó chúng ta tự biểu hiện
 • 32:21 - 32:26
  theo cách hoàn toàn khác nhau, ở các
  khu vực khác nhau theo sức mạnh.
 • 32:26 - 32:30
  Nó là rất nhiều đó là
  cùng H20 trong điều kiện
 • 32:31 - 32:35
  của tủ đông nó tự
  biểu hiện như băng,
 • 32:35 - 32:39
  trong điều kiện của
  phòng ở nhiệt độ cao và
 • 32:39 - 32:42
  lạnh bên ngoài, nó tự biểu
  hiện như hơi nước trên kính.,
 • 32:42 - 32:48
  hoặc trong điều kiện thích hợp nó thể
  hiện bản thân nó như một dòng nước.
 • 32:49 - 32:52
  Bây giờ với Soul of Man
  trong một điều kiện Plasma,
 • 32:52 - 32:57
  rằng chúng ta hiểu sự tồn tại của một Plasma, bây
  giờ chúng ta đang có điều kiện ở cùng một nơi.
 • 32:57 - 33:04
  Trong Không gian, chúng tôi không mang
  Physicality như chúng ta hãy nói trường Field A
 • 33:04 - 33:13
  có thể rất nhiều trong Field in Earth, trên trái
  đất, nhưng chúng ta hãy nói trong điều kiện hơi.
 • 33:13 - 33:18
  Vì vậy, trong điều kiện cho sự biểu hiện
  của Physicality chúng ta có thể kháng cáo
 • 33:18 - 33:22
  và chúng ta phải xuất hiện, rằng những
  gì nó phù hợp, không phải là một hơi,
 • 33:22 - 33:27
  nhưng để xem những gì sinh vật
  của điểm đó xuất hiện trong,
 • 33:27 - 33:31
  như chim, một con cá,
  là giống giữa hai.
 • 33:31 - 33:34
  Chúng ta đã thấy điều này với sự ra
  đời của Người đàn ông trong lòng mẹ
 • 33:34 - 33:40
  và khi nào khi sinh ra đến, để trở thành
  trong trái đất điều kiện khí quyển...
 • 33:40 - 33:43
  Bạn có một microphone mở
  trong nền xin vui lòng.
 • 33:45 - 33:49
  Điều này rất quan trọng để chúng ta hiểu.
  (không nghe được)
 • 33:56 - 34:01
  Điều này rất quan trọng
  để chúng tôi tiến bộ.
 • 34:01 - 34:08
  Bây giờ nó làm cho nó rõ ràng hơn cho tất cả chúng ta
  tại sao và như thế nào khi chúng tôi bắt đầu giảng dạy,
 • 34:08 - 34:16
  điều đó, chúng ta sẽ tự biểu hiện chính mình
  theo nơi chúng ta biểu hiện, nơi chúng ta đến.
 • 34:18 - 34:24
  Điều này rất quan trọng đối với tất cả chúng ta,
  điều này làm cho nỗi sợ hãi trong không gian du lịch
 • 34:24 - 34:29
  Điều này tạo ra sức mạnh cho Man
  để hiểu bây giờ anh ấy quyết định
 • 34:30 - 34:32
  tại thời điểm này tôi
  không muốn được thể hiện.
 • 34:32 - 34:34
  Tôi muốn cảm nhận nó như thế nào
 • 34:34 - 34:38
  nếu tôi ở trong một trường chiều
  mà không có tính thể chất
 • 34:38 - 34:43
  giữa Galaxies,
  Matter-States of Stars,
 • 34:43 - 34:50
  Tôi muốn biết cuộc sống ở trong một
  điều kiện nào đó, chỉ là chất lỏng.
 • 34:50 - 34:55
  Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ hiển thị điều
  này trong Physicality trong các bài kiểm tra.
 • 34:55 - 34:59
  Như tôi đã nói, chúng tôi đã cam
  kết Công nghệ Vũ trụ của Quỹ Keshe
 • 34:59 - 35:02
  Chương trình Không gian
  cho chính phủ Trung Quốc.
 • 35:02 - 35:06
  Và tất cả những thử nghiệm này sẽ được thực
  hiện với sự cộng tác của chính phủ Trung Quốc
 • 35:07 - 35:09
  Sáng tạo Sự sống, sự hiện diện
  của Cuộc sống, trong biển sâu,
 • 35:09 - 35:16
  trong điều kiện khí quyển và dưới bầu
  khí quyển và trên bầu khí quyển.
 • 35:16 - 35:22
  Điều đó dần dần chúng tôi đạt được sự tự tin rằng
  biểu hiện của chúng tôi trình bày của chúng tôi
 • 35:22 - 35:27
  Tính thể lý của chúng ta phụ thuộc
  vào điều kiện của điểm xuất hiện.
 • 35:28 - 35:33
  Tại sao khi chúng ta nhìn vào hình ảnh
  vệ tinh, do Cơ quan không gian tạo ra
 • 35:33 - 35:39
  chúng ta thấy các thực thể đang chuyển động, nhưng
  chúng ta không thấy tính thể chất của chúng.
 • 35:39 - 35:44
  Chúng ta sẽ thấy sức mạnh của chúng ta ở
  đâu nếu chúng ta thấy sức mạnh của họ.
 • 35:44 - 35:48
  Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy hào
  quang của sự tồn tại của chúng.
 • 35:48 - 35:51
  chúng tôi đã giới thiệu
  những video này nhiều lần.
 • 35:51 - 35:56
  Được sản xuất bởi NASA lấy từ không
  gian sâu hoặc từ Vũ trụ, từ...
 • 35:56 - 36:05
  từ Nền tảng không gian đã được chúng ta nhìn thấy hình
  dạng nổi nhưng đối với chúng tôi chúng tôi không hiểu,
 • 36:05 - 36:12
  bởi vì tại thời điểm đó chúng tôi không mang
  theo sức mạnh của những gì họ có ở vị trí đó.
 • 36:12 - 36:18
  Nó rất giống với loài chim,
  nếu con người muốn mang
 • 36:18 - 36:21
  sức mạnh của con chim có thể
  trở thành một con chim.
 • 36:21 - 36:26
  Đây là nỗi sợ hãi mà chúng tôi có,
  bây giờ chúng ta hiểu sự kết hợp,
 • 36:26 - 36:31
  những gì dẫn đến. Sự biến đổi của
  các nguyên tố không chỉ là yếu tố
 • 36:31 - 36:34
  là sự biểu hiện của sự
  kết hợp của các yếu tố.
 • 36:36 - 36:43
  Điều này, chúng ta có thể trở thành bất cứ
  điều gì, theo Wish và sức mạnh của Soul.
 • 36:43 - 36:46
  Khi bạn nhìn vào Soul of a fish,
  khi bạn nhìn vào linh hồn của Man,
 • 36:46 - 36:49
  Khi bạn nhìn vào linh
  hồn của con chim,
 • 36:49 - 36:56
  một Con người nếu đi ra khỏi sợ hãi có thể có được
  Linh hồn của một con cá, Linh hồn của con chim.
 • 36:56 - 37:02
  Sự thiếu hiểu biết của chúng ta đã tạo
  ra nỗi sợ hãi này và không thể làm được.
 • 37:02 - 37:05
  Bây giờ chúng ta
  mở Space to Man.
 • 37:05 - 37:13
  Man hiểu được sức mạnh của Soul của mình hiểu
  được anh ta có thể thay đổi như thế nào.
 • 37:15 - 37:17
  Hãy tự hỏi mình một câu hỏi đơn giản.
 • 37:17 - 37:23
  Nếu những gì chúng tôi đã chỉ ra ở đây rằng bạn
  trở nên theo linh hồn của bạn để biểu hiện,
 • 37:23 - 37:27
  bây giờ bạn có thể kiểm soát và
  hiểu được sức mạnh của linh hồn bạn
 • 37:27 - 37:36
  sau đó bạn hiểu rằng làm thế nào chúng ta
  có thể làm điều này trên hành tinh này.
 • 37:36 - 37:41
  Điều này đang đạt được sức mạnh trong kiến thức.
  Đây là những gì chúng tôi đã nói.
 • 37:41 - 37:45
  Nếu công nghệ này hiểu đầy
  đủ nó sẽ mở ra hoàn toàn
 • 37:45 - 37:48
  một chiều hướng mới
  cho Soul of the Man
 • 37:48 - 37:53
  và trở thành một phần của Linh
  hồn của Toàn thể của Vũ trụ.
 • 37:53 - 37:58
  Con người trở thành Con người của Hoà
  bình và những người đạt đến trình độ này
 • 37:58 - 38:04
  họ sẽ hiểu con người tiến bộ như thế nào
 • 38:04 - 38:08
  và đã trở thành một phần của Cộng đồng Toàn cầu.
 • 38:09 - 38:14
  Như chúng ta đã nói nhiều lần, "Khi chúng ta đưa Man
  vào không gian, chúng tôi đưa anh ta như bình đẳng,
 • 38:14 - 38:18
  không phải là những người cấp dưới mà ông ta không hiểu được Totality. "
 • 38:19 - 38:23
  Nhưng, chúng ta phải hiểu
  sự hiểu biết về kiến thức
 • 38:23 - 38:28
  được lan truyền qua sức mạnh của
  sự hiểu biết của con người.
 • 38:28 - 38:32
  Một số như ngu ngốc để được trên
  một con lừa, một số vẫn đi bộ
 • 38:32 - 38:36
  và một số trên máy bay phản
  lực và một số lái xe của họ.
 • 38:36 - 38:38
  Không ai nói gì sai,
 • 38:38 - 38:44
  nó phụ thuộc vào bao lâu bạn muốn
  được trên con đường đi từ A đến B.
 • 38:45 - 38:50
  Bạn vẫn có thể đi biển để đi
  từ A đến B và mất bạn 80 ngày,
 • 38:50 - 38:53
  bạn có thể làm tương
  tự trong 10 giờ hoặc
 • 38:53 - 38:57
  bạn có thể vào trong xe và
  làm điều đó trong một năm.
 • 38:57 - 39:04
  Bây giờ Con người có kiến thức để có được
  và hiểu được sức mạnh của Linh hồn mình.
 • 39:04 - 39:07
  Và trong đó ông quyết định
  sự biểu hiện của chính nó
 • 39:07 - 39:12
  trong chiều kích của sức mạnh của
  Tính thể lý của điểm xuất hiện.
 • 39:13 - 39:15
  Làm thế nào để chúng ta
  muốn tự biểu hiện mình?
 • 39:15 - 39:18
  Như chúng tôi đã nói,
  chúng tôi đã từng bước.
 • 39:18 - 39:20
  Từ Matter đến GANS thành năng lượng,
 • 39:20 - 39:25
  Bây giờ bạn hiểu được sự tương
  tác tập thể của năng lượng,
 • 39:25 - 39:28
  Từ trường và trường
  hấp dẫn trong tử cung
 • 39:28 - 39:32
  của người mẹ dẫn đến việc tạo
  ra Linh hồn của Con người.
 • 39:32 - 39:36
  Bây giờ từ Linh hồn, chúng
  tôi dictate Physicality
 • 39:36 - 39:41
  đó là những gì đã mất trong kiến
  thức về khoa học của con người
 • 39:42 - 39:46
  Cuộc thảo luận không phải là khi nào,
 • 39:46 - 39:52
  Cuộc thảo luận là về mức trưởng thành
  của sự hiểu biết Toàn thể và sự thật.
 • 39:53 - 40:01
  Kiến thức ở đó, đối với chúng ta, chúng ta muốn
  tiến sâu như thế nào trong tiến trình này.
 • 40:02 - 40:06
  Một trong những giao tiếp của tôi rất...
  vài giờ qua
 • 40:06 - 40:09
  cho một trong các thành viên Hội
  đồng Chung, Hội đồng Trái đất.
 • 40:09 - 40:12
  Tôi giải thích cách rất đơn giản.
 • 40:14 - 40:18
  Có điều gì đó trong tất cả những lời dạy mà bạn
  đã bỏ lỡ hoặc có thể không nhiều người bỏ lỡ
 • 40:18 - 40:25
  nhưng một số đã không hiểu hoặc trong
  quá trình này đã không được hiểu.
 • 40:25 - 40:29
  Nếu bạn trở lại với giáo
  lý, chúng ta đã hiểu
 • 40:29 - 40:34
  đau đó có cường độ từ
  trường-lực hấp dẫn
 • 40:34 - 40:38
  Điều đó, trong não của chúng ta tự nhận mình là đau
 • 40:38 - 40:47
  Giấc mơ giống nhau, Tình yêu giống nhau, Sợ
  hãi nhau, nó có sức mạnh của từ tính-hấp dẫn
 • 40:47 - 40:53
  Field là điểm mạnh
  từ Soul of the Man.
 • 40:53 - 41:00
  Điều này có nghĩa là chúng ta quyết định, và trong
  quá trình của bộ não của chúng ta nếu điều này
 • 41:00 - 41:05
  là bộ não của chúng ta và đây là linh hồn
  của chúng ta, là trung tâm của Fields.
 • 41:05 - 41:13
  Khi Field đi kèm với sức mạnh nhất
  định, đây là một trường tương tác
 • 41:13 - 41:19
  với các thành phần não hoặc các bộ phận
  hoặc bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó.
 • 41:20 - 41:26
  Với thế mạnh này chúng ta nhận ra đó là đau
  đớn, với sức mạnh gần gũi hơn với linh hồn,
 • 41:26 - 41:30
  chúng tôi nhận ra nó như
  Joy, với sức mạnh này
 • 41:30 - 41:34
  mạnh hơn nhiều, chúng ta nhận
  ra điều này là tình yêu.
 • 41:34 - 41:39
  Hoặc cho bởi vì nó gần nhất với Linh hồn,
  chạm vào phần vĩnh cửu của Con người,
 • 41:39 - 41:44
  nhưng có một điểm mà chúng ta đã bỏ lỡ,
  có lẽ bây giờ chúng ta có thể hiểu.
 • 41:45 - 41:51
  Suy nghĩ... những gì chúng tôi
  nghĩ có một Field-Strength do đó
 • 41:51 - 41:57
  khi bạn hiểu điều này thì bạn
  hiểu ý nghĩ của người đàn ông
 • 41:59 - 42:03
  những gì chúng tôi nghĩ...
  bản thân nó có một Field-Strength.
 • 42:04 - 42:07
  Sau đó chúng tôi càng nghĩ
  sâu sắc chúng ta càng hiểu
 • 42:07 - 42:13
  về sức mạnh của suy nghĩ của chúng ta trong sự tôn trọng
  chúng ta trở nên gần gũi hơn với sức mạnh của Soul.
 • 42:13 - 42:16
  Gần hơn, gần hơn.
 • 42:16 - 42:22
  Và sau đó có thể tất cả chúng
  ta đều có một mẫu số chung
 • 42:22 - 42:28
  mà tất cả chúng ta đều đạt được thì chúng
  ta có thể giao tiếp từ Soul to Soul.
 • 42:32 - 42:35
  Đây là những gì chúng ta gọi là
  truyền thông không thời gian.
 • 42:35 - 42:39
  Đây là thời gian khi bạn
  bị đau, mẹ cảm thấy,
 • 42:39 - 42:42
  người cha cảm thấy bởi
  vì những suy nghĩ
 • 42:42 - 42:47
  rất sâu sắc đến nỗi nó chạm đến
  vượt ra khỏi mức độ của tình yêu.
 • 42:47 - 42:52
  Đó là mức độ suy nghĩ gần
  gũi hơn với linh hồn
 • 42:52 - 42:57
  và tại thời điểm đó tất cả chúng ta đều
  có một mẫu số chung theo amino axit
 • 42:57 - 43:00
  của hành tinh này đã tạo
  ra Linh hồn của Con người.
 • 43:02 - 43:06
  Sau đó, chúng ta đạt đến mức truyền
  thông không thời gian và điều này
 • 43:06 - 43:11
  là thời gian khi chúng ta đến chúng ta không cần
  phải nói chuyện mà chúng ta cảm nhận lẫn nhau.
 • 43:11 - 43:16
  Rồi đến hiểu tại sao có quá
  nhiều Tiên tri trong quá khứ
 • 43:17 - 43:23
  trở nên gần gũi với linh hồn của họ đến nỗi
  họ đã liên lạc với những linh hồn khác.
 • 43:23 - 43:28
  Bởi vì họ cảm thấy đau, và đau đớn
  thông qua nó mang lại cho họ niềm vui
 • 43:28 - 43:31
  rằng họ có thể sống sót để
  cung cấp cho những người khác.
 • 43:31 - 43:33
  Và điều đó đã đưa họ
  đến trường tư tưởng
 • 43:33 - 43:37
  họ đã trở nên gần gũi hơn nhưng sức
  mạnh để tách rời tính thể xác.
 • 43:37 - 43:41
  Khi bạn tiến xa hơn về phía Soul,
 • 43:41 - 43:44
  bạn càng trở nên tách ra từ
  phần Physicality của bộ não.
 • 43:44 - 43:49
  Như các bạn đã hiểu trong các bài
  giảng, đây là nơi chúng ta ngồi.
 • 43:49 - 43:55
  Thể thể ở ranh giới, cảm xúc
  ngồi và những tư tưởng ở giữa.
 • 43:55 - 43:59
  Vì vậy, khi chúng ta đi
  sâu hơn vào sự hiểu biết
 • 43:59 - 44:04
  của các hoạt động và gần
  Soul, Fields mạnh mẽ hơn
 • 44:04 - 44:07
  mẫu số chung của sự hiểu biết.
 • 44:07 - 44:14
  Trong thời gian khi Man tiến tới các bước
  tiếp theo mà anh ấy hiểu được Totality.
 • 44:14 - 44:21
  Sau đó anh ta trở nên mạnh mẽ đến gần
  với sức mạnh của Soul of the Creator.
 • 44:22 - 44:29
  Và sau đó bạn có thể đi du lịch trong
  quá trình đó từ sức mạnh của Hành tinh,
 • 44:29 - 44:32
  đến sức mạnh của Mặt
  Trời, Hệ Mặt Trời
 • 44:32 - 44:38
  và sau đó bạn hiểu nhiều hơn, bạn có thể đi
  du lịch trong vũ trụ của thiên hà và vũ trụ
 • 44:38 - 44:39
  và các Vũ trụ.
 • 44:39 - 44:48
  Và sau đó tại một điểm có thể là một quá
  trình hiểu biết của toàn bộ rất nhiều.
 • 44:49 - 44:53
  Đây là vẻ đẹp của nó và đây là một phần của nó.
 • 44:54 - 45:00
  và chúng ta phải hiểu điều này,
  đây là một phần của sự tồn tại
 • 45:00 - 45:06
  Đây là một phần về sự hiểu biết
  thực tế về việc tạo ra Man,
 • 45:06 - 45:08
  sau đó chúng ta có thể đi sâu vào không gian.
 • 45:08 - 45:13
  Sau đó, khi chúng ta đi sâu vào
  không gian chúng ta hiểu một điểm.
 • 45:13 - 45:16
  Rằng tất cả mọi người đều bình đẳng
 • 45:17 - 45:23
  Tất cả các sinh vật của Thiên Chúa đều
  bình đẳng vì tất cả chúng ta đều mang theo
 • 45:23 - 45:28
  cùng sức mạnh trong chiều kích
  của linh hồn của sự sáng tạo.
 • 45:29 - 45:37
  Sau đó người đàn ông không gian quyết định nếu
  anh ta muốn đi du lịch với phần này là con lừa
 • 45:37 - 45:43
  hoặc chân đất hoặc bạn muốn đi
  trong sức mạnh của tàu vũ trụ.
 • 45:43 - 45:47
  và xa hơn nữa và sự
  hiểu biết về Linh hồn.
 • 45:47 - 45:50
  Điều này rất quan trọng
  trong phần này của giáo lý
 • 45:50 - 45:55
  bởi vì nhiều người đang...
  hiểu và di chuyển theo hướng đó.
 • 45:55 - 46:01
  Như tôi đã nói tuần trước, chúng tôi bắt đầu giảng dạy
  cho những người đã tiến lên Phát triển Không gian.
 • 46:01 - 46:06
  Bạn gọi Space Space là gì?
  Bây giờ là cần thiết để được giảng dạy.
 • 46:06 - 46:10
  Cần phải làm rõ rằng tất cả chúng ta
  đều hiểu được những tiến trình này
 • 46:10 - 46:13
  của Con người trong sự hiểu biết
  về khoa học của sự sáng tạo.
 • 46:23 - 46:26
  (K2) Xin chào ông Keshe đây là Klaus
  từ Áo xin lỗi vì sự gián đoạn,
 • 46:26 - 46:32
  Tôi đang ngồi ở ghế sau của một chiếc xe hơi,
  tôi có thể trình bày ở quý mười một mười một?
 • 46:34 - 46:39
  (MK) Pardon? Bạn có thể nói chuyện
  với nền, với đội xin vui lòng?
 • 46:39 - 46:42
  (K2) Được rồi. Cảm ơn bạn.
  (MK) Bạn phải nói chuyện với Rick. Cảm ơn bạn
 • 46:42 - 46:46
  Điều này rất quan trọng, điều này
  rất quan trọng đối với chúng tôi
 • 46:46 - 46:51
  mà chúng ta nói và chúng ta
  hiểu những gì chúng ta nói về.
 • 46:53 - 46:58
  Điều này rất quan trọng để chúng
  ta hiểu toàn bộ kiến thức
 • 46:58 - 47:02
  như chúng ta đang đi và chúng ta đang
  làm sáng tỏ kiến thức ngày càng nhiều.
 • 47:02 - 47:08
  Những người di chuyển trong một tốc độ khác
  nhau của sự hiểu biết với một tiến bộ to lớn
 • 47:08 - 47:12
  trong sự hiểu biết và phát triển của họ,
  họ có thể đạt được những rào cản này,
 • 47:14 - 47:16
  chúng ta cần phải đi đến điểm đó.
 • 47:16 - 47:22
  Hay chúng ta cần nhận được rằng chúng ta có thể
  nâng cao linh hồn của chúng ta, đến lượt nó
 • 47:22 - 47:24
  bye cho nhiều hơn nó cho phép
  chúng tôi có một sức mạnh
 • 47:24 - 47:28
  mà nó đạt được trong
  thời gian truyền thông
 • 47:28 - 47:35
  với linh hồn của người khác.
  Rồi nỗi sợ bị bỏ lại một mình
 • 47:35 - 47:40
  trong vũ trụ không tạo ra sự sợ hãi
  của sự kết thúc của Physicality.
 • 47:40 - 47:44
  như Linh hồn của Con người miêu tả
  việc trình bày và Manifestation
 • 47:44 - 47:48
  của Physicality vào thời
  điểm mà anh ta Wishes.
 • 47:51 - 47:55
  Một trong những nỗi sợ hãi mà chúng
  tôi có là chúng ta đã quen với
 • 47:55 - 47:57
  chúng ta có điều kiện và theo cách nào đó, chúng ta
 • 47:57 - 48:03
  được thể chế hóa từ trường hấp
  dẫn-từ trường của hành tinh này.
 • 48:03 - 48:08
  Và chúng tôi đã đặt mọi thứ
  để sống với tình trạng này.
 • 48:08 - 48:11
  Bây giờ chúng ta có quyền tự
  do tham gia Không gian và
 • 48:12 - 48:16
  tiếp tục và phát triển điểm
  đó của thời gian Không gian.
 • 48:17 - 48:19
  Du lịch theo thời gian không.
 • 48:19 - 48:24
  Zero phát triển giao
  tiếp, nơi chúng tôi
 • 48:24 - 48:29
  liên lạc, chúng ta giao tiếp thông qua
  Linh hồn và không thông qua lời nói,
 • 48:29 - 48:33
  tiếng ồn, của Physicality của
  sự rung động của âm thanh
 • 48:33 - 48:35
  đó là từ miệng Man.
 • 48:36 - 48:40
  Rồi sẽ không có sự sợ hãi
  và sẽ không có sự dối trá.
 • 48:40 - 48:45
  như Linh hồn là hoàn hảo
  trong sự biểu hiện của họ.
 • 48:46 - 48:54
  Rồi chúng ta hiểu, làm thế nào Physicality
  dẫn đến nhiều vấn đề cho Man,
 • 48:54 - 49:00
  Bởi vì bây giờ nó phải tự điều chỉnh
  cho môi trường được tạo ra bởi anh ta.
 • 49:00 - 49:06
  theo sự tương tác của Linh hồn của
  mình đối với Kích thước Vật lý
 • 49:06 - 49:12
  của sự xâm nhập của cái mà chúng ta gọi là
  Tính thể lý của Con người trên Hành tinh này.
 • 49:12 - 49:18
  Điều kiện thể chất của Hành tinh
  này đã dẫn Man hoặc sự kết hợp
 • 49:18 - 49:22
  tương tác của Soul of the
  Man để dẫn anh ta tới
 • 49:22 - 49:27
  tiêu thụ nhiều năng lượng
  cho phần vật lý đó.
 • 49:27 - 49:31
  Bạn phải nhận ra điều gì đó rất quan
  trọng và là một phần của việc giảng dạy
 • 49:31 - 49:34
  trong những lời dạy riêng
  mà tôi đã dạy nhiều lần,
 • 49:34 - 49:37
  nhưng tôi giải thích điều
  này cho bạn để hiểu,
 • 49:39 - 49:44
  Chúng ta biết Man được tạo ra
  từ sự tương tác của Fields
 • 49:44 - 49:48
  giữa trường hấp dẫn từ
  Mặt trời của chính nó.
 • 49:50 - 49:55
  Trong quá trình đó nó đã dẫn
  tới việc tạo ra Amino Acid
 • 49:56 - 50:00
  Amino Acid xuất phát từ
  phần khí, trong đó có
 • 50:00 - 50:04
  một chiều hướng tự do của
  chính nó trong quá trình đó
 • 50:04 - 50:09
  rằng lá của phần phi vật
  chất nhưng Matter một phần,
 • 50:09 - 50:13
  GANS là một phần của tình
  trạng của cuộc sống.
 • 50:13 - 50:20
  Nhưng gắn với lực trường trường hấp
  dẫn của phần vật chất của thực thể
 • 50:20 - 50:25
  đó là do sự quán tính và Từ trường Thu hút
  - Từ trường
 • 50:25 - 50:31
  Con người trong quá trình đó
  đã chọn để trở thành Thể thể.
 • 50:31 - 50:35
  Vì vậy, nếu bạn hiểu điều này
  nó làm cho nó rất đơn giản.
 • 50:35 - 50:40
  Phần vật lý của chúng ta
  được kết nối với quán tính
 • 50:40 - 50:45
  là người tiêu dùng của thể chất của thực
  phẩm và những người khác như là một gói.
 • 50:46 - 50:47
  Không phải...
 • 50:48 - 50:52
  Amino Acid là điều kiện của Sáng
  tạo của Linh hồn của Con người.
 • 50:53 - 50:56
  Bởi vì đó xuất phát từ phần khí,
 • 50:56 - 51:00
  mà không có kết nối vật
  lý với cơ thể của Man.
 • 51:00 - 51:05
  Vì vậy, trong không gian, nếu chúng ta có
  thể tạo Field-Strength of the Physicality,
 • 51:05 - 51:12
  thì chúng ta không cần phải cho ăn, bởi vì chúng
  ta có thể ăn trực tiếp vào Soul of the Man.
 • 51:13 - 51:18
  Đây là nơi mà hầu hết sự sợ hãi của Con
  Người trong không gian sâu đã được rút lại.
 • 51:18 - 51:24
  Sự tự tin phải được xây dựng trong không
  gian sâu mà chúng ta là một phần của Vũ trụ.
 • 51:24 - 51:29
  Và sau đó tất cả những gì chúng tôi phải
  làm là đi sâu vào sức mạnh sâu hơn,
 • 51:29 - 51:32
  của Plasma.
 • 51:32 - 51:38
  Bằng nhiều cách, khi chúng ta sống trong
  chiều kích vật lý tại sức mạnh này,
 • 51:38 - 51:42
  bây giờ chúng ta đi vì đây
  là Plasma của Amino Acid,
 • 51:42 - 51:44
  mà đã dẫn đến việc tạo ra
  Linh hồn của chúng tôi,
 • 51:44 - 51:51
  trong tương tác với trạng thái-trạng
  thái của một phần là phần quán tính.
 • 51:51 - 51:55
  Sau đó, khi chúng ta lấy một
  phần quán tính để nuôi nó,
 • 51:55 - 51:58
  chúng ta di chuyển đến xa hơn
  và cao hơn, sức mạnh cao hơn.
 • 51:58 - 52:02
  Và chúng ta càng hiểu được
  tương tác của môi trường
 • 52:02 - 52:05
  điều kiện vật chất vật chất Field-Strength,
 • 52:05 - 52:09
  sau đó chúng ta có thể tiến gần hơn và
  ở tốc độ cao hơn theo thứ tự cường độ
 • 52:09 - 52:14
  đi sâu vào khoảng không, liên
  lạc với những người khác,
 • 52:14 - 52:19
  không có lời nói, mà chúng ta
  cảm thấy ngôn ngữ giao tiếp
 • 52:19 - 52:24
  của Linh hồn của Vũ trụ, không phải tiếng
  ồn của Người thông qua giọng nói của mình.
 • 52:27 - 52:30
  Bây giờ bạn hiểu nhiều hơn.
 • 52:30 - 52:37
  Bây giờ bạn hiểu tại sao và làm thế nào và lý
  do chúng ta đang phát triển theo hướng này
 • 52:40 - 52:42
  Đó là cho chúng ta...
 • 52:44 - 52:45
  đến...
 • 52:46 - 52:50
  lấy cùm của những hạn
  chế, mà chúng ta hiểu
 • 52:50 - 52:54
  những gì chúng ta muốn hiểu
  tại thời điểm biểu hiện.
 • 52:56 - 53:01
  Khi Man hiểu được điều này, thì Con
  người không cần những người đưa tin,
 • 53:01 - 53:06
  bởi vì sứ giả của Sự Sống là sự
  giao tiếp giữa Linh hồn của Người
 • 53:06 - 53:09
  và Tính Thể thể tại
  thời điểm biểu hiện.
 • 53:09 - 53:13
  Có nghĩa là nơi bạn xuất
  hiện trong không gian vật lý
 • 53:13 - 53:16
  theo quan điểm biểu hiện
 • 53:16 - 53:21
  sau đó bạn quyết định,
  bạn đã hiểu môi trường,
 • 53:21 - 53:24
  bạn muốn hiểu môi trường
 • 53:24 - 53:28
  và môi trường này không có điều kiện nào
  khác ngoài những gì bạn có trên trái đất,
 • 53:28 - 53:34
  nhưng không có Man để điều khiển,
  trong cách bạn tự biểu hiện.
 • 53:34 - 53:39
  Bởi vì đó là điểm mà bạn đã quyết
  định chấp nhận sức mạnh Field,
 • 53:39 - 53:43
  trong sự tương tác với linh hồn của chính mình.
 • 53:44 - 53:48
  Tất cả các sứ giả, tất cả những gì
  họ đã giảng dạy cho đến bây giờ
 • 53:48 - 53:52
  về tính thể lý trong tương
  tác với một thể chất khác.
 • 53:53 - 53:58
  Bây giờ chúng ta hiểu được vị trí của Linh hồn,
  chúng ta hiểu rằng Linh hồn là người sáng tạo,
 • 53:58 - 54:05
  Thể Chất không phải là một điều
  kiện để bị lạm dụng hoặc lạm dụng
 • 54:05 - 54:09
  bởi vì bây giờ bạn hiểu nó là
  linh hồn của người đàn ông
 • 54:09 - 54:13
  mà là chịu trách nhiệm
  về hành vi của Man.
 • 54:13 - 54:19
  Sau đó theo cách này con người không cần
  vị tiên tri khi ông thay đổi hành tinh.
 • 54:19 - 54:21
  Trên Hành tinh này là một Kitô hữu
 • 54:21 - 54:24
  trên một hành tinh khác, bởi
  vì có một điều kiện khác
 • 54:24 - 54:28
  trở thành một tôn giáo khác X, Y hoặc Z.
 • 54:29 - 54:32
  Tôn giáo là một con đường của niềm tin
 • 54:32 - 54:37
  sự hiểu biết về sự tương tác giữa linh
  hồn và tính thể lý của con người.
 • 54:37 - 54:40
  Và bây giờ Man trở thành vị tiên tri của chính nó.
 • 54:40 - 54:43
  Nó trở thành bộ phận điều khiển
  sự tiến hành linh hồn của nó.
 • 54:44 - 54:51
  Sau đó, Man hiểu rằng ở những
  gì sức mạnh nó cần để làm việc,
 • 54:51 - 54:53
  Con người không cần phải trừng phạt.
 • 54:54 - 54:59
  Hình phạt đã được để kiểm
  soát Man ra khỏi nỗi sợ hãi,
 • 54:59 - 55:02
  của sự thiếu hiểu biết về
  sáng tạo của chính mình.
 • 55:02 - 55:05
  Bây giờ chúng ta hiểu nhiều hơn...
 • 55:05 - 55:08
  chúng tôi hiểu,
  không có hình phạt.
 • 55:08 - 55:15
  Ngoại trừ chúng ta, chúng ta sẽ không
  nhận được những gì có thể nâng chúng ta.
 • 55:17 - 55:21
  Không người nào thích bị nghèo.
  Và nó là như nhau
 • 55:21 - 55:25
  Khi bạn hiểu điều này ở mức
  độ của Soul of the Man,
 • 55:25 - 55:30
  bạn muốn được giàu có mà bạn có thể cho nhiều
  hơn và đây là những gì sẽ gọi cho chúng tôi
 • 55:30 - 55:34
  với 'Tình yêu của Đấng Sáng Tạo', đây là điều
  mà chúng ta gọi là 'Tình yêu của Thiên Chúa'.
 • 55:34 - 55:39
  Có nghĩa là tôi cung cấp vô điều kiện và
  tôi không lấy những gì không phải của tôi.
 • 55:39 - 55:42
  Sau đó 'ngươi sẽ không giết'
 • 55:43 - 55:49
  Bạn sẽ không giết được mà không phải là bạn không
  giết người khác, bạn không giết một cuộc sống khác.
 • 55:50 - 55:54
  Làm thế nào chúng ta đặt một người đàn
  ông trong nhà tù cho giết người khác
 • 55:54 - 55:58
  nhưng chúng tôi giết mổ động vật một cách không ngừng.
 • 55:59 - 56:00
  Bây giờ bạn đã hiểu.
 • 56:03 - 56:09
  Man đã quá ích kỷ, rằng anh ta
  chỉ có một phần mà nó nuôi nó.
 • 56:09 - 56:13
  Đây là sứ điệp được ban cho Đấng
  Christ và Tiên tri của quá khứ.
 • 56:13 - 56:15
  'Bạn sẽ không giết'
 • 56:15 - 56:20
  Cuộc sống rất quý giá, Linh hồn của Con người hay
  bất kỳ thực thể nào không thể chạm vào được.
 • 56:24 - 56:29
  Bây giờ, bạn hiểu rằng toàn bộ các
  sách thánh phải được viết lại.
 • 56:29 - 56:33
  Bởi vì chúng ta chỉ coi Man chứ
  không phải những người khác.
 • 56:35 - 56:38
  Có sự khác biệt nào bây
  giờ mà bạn hiểu được giữa
 • 56:38 - 56:44
  linh hồn của một con bò, một con người, một con cá, một
  hòn đá, một cái cây, một thực thể khác trong Vũ trụ?
 • 56:45 - 56:50
  Tất cả đều tồn tại liên quan đến môi
  trường của bản chất của sự sáng tạo.
 • 56:50 - 56:54
  Bây giờ, bạn hiểu tại sao chúng
  ta đang tiến tới chiều hướng
 • 56:54 - 56:58
  mà chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có những gì chúng tôi cần
 • 56:58 - 57:01
  và theo những gì chúng ta cho
  chúng ta có thể nhận được.
 • 57:01 - 57:03
  Sau đó giết chết dừng lại.
 • 57:03 - 57:07
  Sau đó, đây là một phần trong tiến
  trình của Hiệp ước Hòa bình Thế giới.
 • 57:08 - 57:11
  Bây giờ chúng ta bắt đầu với Con người để trở nên Hoà Bình
 • 57:11 - 57:16
  và trong tiến trình đó Người hiểu:
  'Bạn sẽ không giết'
 • 57:16 - 57:21
  áp dụng cho mọi thực thể trong Vũ trụ
  chứ không phải với Người một mình.
 • 57:26 - 57:32
  Bây giờ, bạn hiểu tại sao chúng ta
  đã thiết lập One Nation-One Planet.
 • 57:32 - 57:38
  Nation là Totality của việc tạo
  ra các thực thể của vũ trụ.
 • 57:38 - 57:42
  Không chỉ là Con người và
  những đường biên đã tạo ra.
 • 57:46 - 57:50
  Khi bạn hiểu thêm về
  quá trình phát triển
 • 57:50 - 57:54
  kiến thức, hiểu biết
  những người sáng tạo,
 • 57:54 - 57:59
  bây giờ bạn đến gần để hiểu người
  sáng tạo đó là tôi, trong tôi
 • 57:59 - 58:03
  và như chúng ta đã nói như
  trong những lời dạy khác,
 • 58:03 - 58:08
  như bạn Soul dẫn trong
  sự tương tác với Fields
 • 58:08 - 58:12
  của trường hấp dẫn-từ
  trường của trái đất,
 • 58:12 - 58:16
  đến việc tạo ra Thể thể của
  Con người để tự biểu hiện
 • 58:16 - 58:20
  với hai chân và hai cánh tay để
  cho thấy rằng anh ta tồn tại,
 • 58:20 - 58:25
  bây giờ bạn hiểu được sự sáng
  tạo của vũ trụ và vũ trụ,
 • 58:25 - 58:31
  và những gì chúng ta xem như các thiên hà,
  các Mặt Trăng, Sao và phần còn lại của nó,
 • 58:31 - 58:36
  là tương tác của các
  lĩnh vực của Creator.
 • 58:36 - 58:40
  Linh hồn của Đấng Sáng Tạo với toàn
  bộ cánh đồng của môi trường của mình
 • 58:40 - 58:45
  dẫn đến sự biểu hiện của tính
  thể chất của toàn thể vũ trụ.
 • 58:46 - 58:52
  Nếu Soul of the Man tương tác
  với các lĩnh vực của trái đất
 • 58:52 - 58:56
  dẫn tới việc tạo ra Tính
  thể lý của Con người,
 • 58:56 - 58:59
  có sự khác biệt nào với Linh hồn
  và Tình Yêu của Đấng Sáng Tạo?
 • 58:59 - 59:03
  Đó là lĩnh vực từ linh hồn của nó
  trong sự tương tác với môi trường
 • 59:03 - 59:07
  đã dẫn tới sự biểu lộ của
  Physicality của chính nó,
 • 59:07 - 59:13
  đó là tất cả Vũ trụ và Vũ trụ
  và mọi thứ khác bên trong.
 • 59:13 - 59:18
  Nếu bạn gọi một Vũ trụ, hãy nói 'gan'
  sau đó gan có các bộ phận khác nhau
 • 59:18 - 59:20
  chúng ta gọi nó là thiên hà.
 • 59:20 - 59:24
  Và sau đó nó có tiểu bộ phận mà chúng tôi
  gọi nó là Hệ thống năng lượng mặt trời.
 • 59:24 - 59:28
  Chúng ta có một phần nhỏ là Trái Đất, Mặt
  Trăng, bụi và các loài động vật trong đó.
 • 59:29 - 59:35
  Sau đó, bạn hiểu rằng không có sự khác
  biệt trong bất kỳ kích thước của sáng tạo,
 • 59:35 - 59:41
  cho đến khi bạn trở nên đủ mạnh để hiểu
  rằng Totality of the Soul of the Man
 • 59:42 - 59:44
  nằm trong linh hồn của Đấng Sáng Tạo.
 • 59:44 - 59:47
  "Tôi đã biến Man thành hình ảnh của bản thân mình"
 • 59:50 - 59:51
  Hiện nay...
 • 59:52 - 59:56
  câu đố của sự sáng tạo
  đang mở ra cho con người.
 • 60:01 - 60:04
  Chúng ta có cần giết hay không,
 • 60:05 - 60:10
  bây giờ chúng ta đã xác định lại
  quy tắc đầu tiên trong sách thánh.
 • 60:12 - 60:15
  "Mắt cho một cái răng mắt cho răng"
 • 60:21 - 60:23
  Bây giờ chúng tôi hiểu.
 • 60:23 - 60:27
  Nó giống nhau trên toàn bộ sáng tạo.
 • 60:27 - 60:32
  Là như nhau trên trong sự hiểu biết
  tổng thể của Tổng thể của kiến thức
 • 60:32 - 60:35
  của tổng số sáng tạo vũ trụ.
 • 60:35 - 60:39
  Không phải dành cho những người đã
  từng bị chiếm giữ chỉ với chính mình,
 • 60:40 - 60:42
  với nơi anh ta sống và
  những gì anh ta ăn.
 • 60:43 - 60:47
  Ngôi nhà của Người không nên là bốn
  bức tường nhưng phải là Vũ Trụ
 • 60:47 - 60:50
  theo sự mở rộng và hiểu
  biết về linh hồn của mình
 • 60:50 - 60:56
  và sức mạnh của Linh hồn của mình
  khi anh thích và cố gắng tương tác.
 • 60:56 - 60:59
  Trở lại với những lời dạy
  mà đôi khi tôi nhắc đến.
 • 61:01 - 61:07
  Một Hydrogen Atom có thể lấp
  đầy toàn bộ Hệ Mặt trời.
 • 61:08 - 61:10
  Đó là Linh hồn của Con người.
 • 61:14 - 61:17
  Chúng tôi đã chấp nhận những hạn chế
 • 61:17 - 61:23
  và với nó chúng tôi đã tạo ra một cuộc tấn
  công của chiến tranh, xung đột, sở hữu,
 • 61:23 - 61:27
  muốn có và muốn sở hữu.
 • 61:27 - 61:32
  Khi chúng ta hiểu chúng ta đã
  có, chúng ta là ai chưa hiểu,
 • 61:32 - 61:37
  mà chúng tôi quyết định về sức mạnh
  của những gì chúng tôi muốn có,
 • 61:37 - 61:40
  sau đó chúng ta tách
  khỏi Physicality.
 • 61:42 - 61:47
  Bởi vì, sau đó chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sở
  hữu Totality of the Physicality trong chúng ta.
 • 61:49 - 61:56
  Đó là chúng ta những người đã trưởng thành để hiểu...
  người ta không thể ăn cắp một món quà
 • 61:56 - 61:58
  khi nó được trao cho anh ta như một món quà.
 • 61:58 - 62:00
  Trừ phi anh ta là một tên trộm của tự nhiên.
 • 62:04 - 62:08
  Món Quà Tạo Thành và Sự Sống
  được trao cho mỗi Con Người.
 • 62:09 - 62:11
  Trong không gian chúng tôi không có quần áo.
 • 62:11 - 62:17
  Trong Vũ trụ chúng ta không có chiều
  kích vật lý bao trùm chúng ta.
 • 62:17 - 62:25
  Trở lại với giáo huấn của người Iran
  khi người Hồi giáo xâm chiếm Iran.
 • 62:25 - 62:28
  Họ nói, "Tại sao bạn không
  bao gồm phụ nữ của bạn?"
 • 62:30 - 62:36
  Người Iran đã trả lời một câu hỏi đơn giản và
  nhiều người trong số họ đã mất mạng vì điều đó.
 • 62:37 - 62:42
  "Chúng tôi thích nhắm mắt lại hơn
  là che đậy phụ nữ của chúng tôi."
 • 62:42 - 62:46
  Chính chúng ta là những người phải tự kiểm soát mình chứ
  không phải chúng ta đang cố kiểm soát những người khác.
 • 62:46 - 62:52
  Có phải chúng ta là những người phải hiểu
  Toàn thể mà chúng ta là một phần của
 • 62:52 - 62:56
  và tự do của chúng ta về Linh
  hồn bằng với những người khác.
 • 62:56 - 63:01
  Chính chúng ta là người hiểu và
  phải hiểu rằng mức độ hiểu biết
 • 63:01 - 63:04
  từ bây giờ là trên chúng ta.
 • 63:07 - 63:12
  Bạn đã bận rộn với đơn vị năng lượng, bạn đã
  bận rộn với GANSes thực phẩm và phần còn lại.
 • 63:12 - 63:15
  Tôi đã dẫn bạn qua con đường này
  để bạn trở nên trưởng thành
 • 63:15 - 63:19
  để tìm kiếm thông qua năng lượng
  sáng tạo Soul of the Man.
 • 63:19 - 63:23
  Và bây giờ thông qua Soul of the Man
  bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì.
 • 63:23 - 63:27
  Có phải bạn là người phải hiểu
  được sức mạnh của Linh hồn.
 • 63:27 - 63:32
  Linh hồn của bạn và không so sánh nó với những
  người khác, bởi vì nó là chính xác như nhau.
 • 63:34 - 63:39
  Chính bạn là người đã quyết định
  tự biểu lộ bản thân mình ở mức đó.
 • 63:40 - 63:46
  Chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải hiểu,
  chúng ta phải đi vào sự hiểu biết tổng thể
 • 63:46 - 63:48
  như tôi vừa nói.
 • 63:50 - 63:52
  Trong tiếng Anh chúng tôi có một nói rất tốt.
 • 63:52 - 63:56
  Chúng tôi nói, "Những gì tốt cho
  ngỗng là tốt cho người giang hồ."
 • 63:56 - 64:00
  Đó là những gì tốt cho một vịt
  nữ là tốt cho một vịt nam.
 • 64:01 - 64:06
  Điều tốt cho Người cũng áp dụng cho
  các sinh vật khác của Thiên Chúa.
 • 64:06 - 64:11
  Hãy là nhà máy, nó là động vật, có
  thể là một thực thể khác từ Vũ Trụ.
 • 64:11 - 64:17
  Chúng ta phải chấm dứt thói
  quen tiêu thụ, gói năng lượng,
 • 64:17 - 64:22
  bởi vì tính thể lý của vị
  trí đã đưa ra cho chúng ta.
 • 64:22 - 64:26
  Nếu chúng ta nâng cao Soul của chúng ta trong
  sự hiểu biết vị trí của Linh hồn chúng ta
 • 64:26 - 64:32
  và sức mạnh của Linh hồn chúng ta, chúng ta trở
  nên trong quá trình tách ra khỏi tiêu dùng
 • 64:32 - 64:34
  của Vật thể từ Hành tinh này.
 • 64:35 - 64:40
  Nhiều người đang đạt được điều này khi
  họ hiểu rõ hơn về việc giảng dạy.
 • 64:40 - 64:43
  Nhiều người đang ở trong con đường hiểu biết.
 • 64:43 - 64:48
  Nhiều người đang so sánh và chuyển đổi
  từ vương quốc động vật vào trong nước
 • 64:48 - 64:50
  để nhận được năng lượng.
 • 64:51 - 64:55
  Một số người, đã vượt qua bước
  này và họ hiểu nhiều hơn.
 • 64:59 - 65:05
  Điều này quan trọng đối với chúng tôi
  từ thời điểm này, để hiểu được thực tế.
 • 65:05 - 65:10
  Để hiểu toàn thể, để không...
  để được hẹp nên minded
 • 65:10 - 65:14
  với những gì nó phù hợp với tôi,
  trong làng của tôi của Trái Đất,
 • 65:14 - 65:21
  nhưng nó phù hợp với Linh hồn của tôi trong
  Cộng đồng Toàn cầu và Tổng thể của Vũ trụ.
 • 65:21 - 65:25
  Khi chúng ta mở cánh cửa của vũ trụ
  với những kiến thức chúng ta chia sẻ,
 • 65:26 - 65:32
  bây giờ chúng tôi là một căn phòng
  trong một ngôi nhà lớn hơn,
 • 65:32 - 65:37
  trong một thành phố lớn
  hơn, thuộc về một quốc gia.
 • 65:37 - 65:39
  Trái đất là một phòng.
 • 65:40 - 65:45
  Bây giờ bạn mở cửa, để vào hội
  trường, để xem hình ảnh lớn hơn.
 • 65:45 - 65:51
  Trước tiên chúng ta phải hiểu những gì chúng ta có với chúng
  ta, làm thế nào chúng ta ăn mặc linh hồn của chúng tôi,
 • 65:51 - 65:56
  rằng khi chúng tôi mở cửa chúng tôi
  không đi vào cái lạnh của mùa đông,
 • 65:56 - 65:58
  khi chúng tôi mặc
  quần áo mùa hè.
 • 66:03 - 66:08
  Chúng ta phải bắt đầu hiểu
  được tiến trình Sáng Tạo.
 • 66:08 - 66:16
  Chúng ta phải hiểu rằng chính chúng ta là ai
  là độc tài của tính thể chất của chúng ta,
 • 66:16 - 66:21
  và không đổ lỗi và cho phép những người khác lạm
  dụng chúng tôi, để cho chúng tôi ăn của họ.
 • 66:22 - 66:27
  Sau đó, bất cứ nơi nào chúng ta đi đến vũ trụ này,
  chúng ta không tìm kiếm một nhà thờ Hồi giáo,
 • 66:27 - 66:31
  cho một Giáo hội, cho một Đền để tìm một
  người nào đó để cho chúng ta hướng dẫn,
 • 66:31 - 66:34
  bởi vì sự hướng dẫn
  trong Vũ trụ là Một.
 • 66:36 - 66:41
  Và chỉ có một quy tắc, bởi thế giới
  của sự sáng tạo và người sáng tạo.
 • 66:42 - 66:47
  Yêu và chia sẻ và cho đi mà
  không mong đợi nhận được.
 • 66:52 - 66:57
  Khi bạn mong đợi nó có nghĩa là bạn đã
  mang lại kích thước của Physicality
 • 66:57 - 67:00
  Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy ở đây.
 • 67:00 - 67:04
  Bây giờ ở nơi này tôi
  có bốn tay và hai chân.
 • 67:07 - 67:11
  Mong muốn Tôi muốn trở thành một triệu
  phú nên tôi phải cướp mọi người khác
 • 67:11 - 67:15
  để thu thập những gì tôi mong đợi.
 • 67:18 - 67:24
  Tính thể chất của con người là bản
  chất của hoạt động thể chất của ông
 • 67:24 - 67:26
  từ các lĩnh vực của linh hồn của mình.
 • 67:28 - 67:34
  Như tôi đã nói, chúng tôi báo cáo rằng chúng
  ta đã thấy nhiều người, nhiều thực thể,
 • 67:34 - 67:38
  từ Planet khác và UFO và
  tôi đã nói nhiều lần,
 • 67:38 - 67:42
  "Có bao nhiêu người trong số họ mặc tuxedos, và có
  bao nhiêu người trong số họ đang trong bộ đồ tắm,
 • 67:42 - 67:47
  hoặc có bao nhiêu người trong số họ xuất hiện
  với chúng tôi trong một chiếc váy cưới? "
 • 67:51 - 67:52
  Không ai.
 • 67:56 - 68:03
  Mái tóc của người đàn ông có... phải là
  sự biểu hiện của tính thể chất của mình
 • 68:03 - 68:05
  từ sức mạnh của linh hồn của mình.
 • 68:09 - 68:16
  Sau đó, Man không cần quần áo để mặc để xác
  nhận vị trí của mình và vị trí của mình.
 • 68:16 - 68:18
  Điều này đã trở thành thói quen của Man.
 • 68:19 - 68:24
  Hãy mặc chúng vào áo choàng của thầy
  tế lễ và làm những gì bạn thích.
 • 68:27 - 68:32
  Cung cấp cho họ áo choàng của
  tôn giáo và lạm dụng mọi Soul.
 • 68:33 - 68:38
  Cung cấp cho họ vương miện của vương
  quốc và lạm dụng tính thể chất của họ.
 • 68:40 - 68:44
  Khi Man hiểu mình là
  vua của chính mình,
 • 68:44 - 68:49
  và nó là thầy tế lễ của chính mình,
  để quyết định những gì mình có
 • 68:49 - 68:52
  và bằng với những người khác và không cần ai
 • 68:52 - 68:57
  bởi vì bây giờ anh ta hiểu được linh hồn của
  anh ta là nhà độc tài của vị trí của anh ta
 • 68:57 - 69:02
  đối với những người khác, con người
  không cần tôn giáo và không có vị vua.
 • 69:02 - 69:05
  Sau đó anh ta có thể đi du lịch vũ trụ vũ trụ.
 • 69:05 - 69:11
  Bởi vì, bên ngoài ranh giới của một
  vài mét của tài sản này của đất đai,
 • 69:11 - 69:14
  chúng ta gọi là 'Trái đất', không có vị vua.
 • 69:15 - 69:18
  Và không có linh mục trong Vũ Trụ.
 • 69:18 - 69:25
  Như tôi đã nói nhiều lần, "Có ai nhìn thấy
  bất kỳ nhà thờ nào trong Không gian?"
 • 69:25 - 69:27
  Nếu có, Đấng Christ sẽ bận rộn
 • 69:27 - 69:31
  xây dựng rất nhiều trên Mặt
  trăng và Hành tinh khác
 • 69:31 - 69:34
  Tương tự với các vị tiên tri khác.
 • 69:34 - 69:36
  Vì vậy con người phải học hỏi...
 • 69:38 - 69:40
  phải hiểu
 • 69:40 - 69:44
  không đến bởi thiền định,
  nó đến bởi sự hiểu biết.
 • 69:44 - 69:48
  của sức mạnh và sự tồn tại
  của Linh hồn của mình.
 • 69:49 - 69:54
  Tôi đã đưa bạn như tôi đã nói
  nhiều lần để xem các Fields.
 • 69:54 - 69:58
  Bây giờ trong việc nhìn thấy
  và thử nghiệm, và bạn đo nó,
 • 69:58 - 70:02
  bạn đã làm bút và bạn đặt nó,
  không có gì đi qua da của bạn,
 • 70:02 - 70:07
  nhưng đau đớn của bạn đi, bây giờ bạn
  biết có một lĩnh vực mà có thể đau,
 • 70:07 - 70:12
  nhưng Field là gì, tại sao nó lại chạm vào
  tôi đến nỗi bây giờ tôi không cảm thấy đau?
 • 70:12 - 70:18
  Bởi vì nó chạm đến sức mạnh của
  Thực thể được gọi là đau đớn,
 • 70:18 - 70:23
  mà xuất phát từ sự biểu hiện
  của mức độ từ Soul of the Man
 • 70:23 - 70:27
  đến điểm Physicality
  của bộ não của Man,
 • 70:27 - 70:30
  những gì chúng ta gọi đây là nơi
  mà chúng ta cảm thấy đau đớn.
 • 70:32 - 70:36
  Chúng tôi nhận ra sức mạnh này là một nỗi đau,
  và chúng tôi cố gắng làm điều gì đó với nó.
 • 70:36 - 70:41
  Bây giờ chúng ta phải hiểu rằng chúng
  ta đã nhận ra sức mạnh của sự suy nghĩ,
 • 70:41 - 70:45
  và sau đó là chi tiết chúng tôi
  nghĩ đó là càng cho chúng ta làm,
 • 70:45 - 70:51
  chúng ta càng trở nên gần gũi
  hơn với Soul of the Man.
 • 70:51 - 70:57
  Để hiểu được sức mạnh và trong
  điểm đó, chúng ta sẽ liên lạc,
 • 70:57 - 71:01
  chúng ta trở nên hiểu rằng chúng ta
  không cần ngay cả những chiếc xe,
 • 71:01 - 71:05
  cái mà chúng ta gọi là con tàu không
  gian để đi du lịch vũ trụ của vũ trụ.
 • 71:10 - 71:17
  Tôi đã hỏi câu hỏi của một người đàn ông tôn
  giáo một vài lần trước đây, tôi đã nói,
 • 71:19 - 71:23
  "Khi vị tiên tri nhận được
  sứ điệp của Thiên Chúa,
 • 71:23 - 71:29
  anh ta đã đi vào một con tàu không gian, hoặc
  đánh anh ta đất ở phía sau của một con lừa?
 • 71:33 - 71:37
  Hay ông đã đến như một người
  giác ngộ trong sứ điệp
 • 71:37 - 71:42
  từ những sứ giả mang sứ điệp,
  những người được khai ngộ? "
 • 71:43 - 71:46
  Anh ấy nói, "Lúc đó chúng tôi không
  ở đó mà chúng tôi không biết."
 • 71:46 - 71:51
  Tôi nói, "Bạn theo người đàn ông, bạn phải
  biết làm thế nào ông ấy nhận được nó."
 • 71:51 - 71:56
  Khi bạn đi mua xe hơi, bạn
  có hỏi người đàn ông,
 • 71:56 - 72:01
  "Chiếc xe này có bị đánh cắp
  hay hay, bạn trả tiền cho nó?
 • 72:01 - 72:05
  Làm thế nào bạn nhận được nó mà tôi chắc chắn, tôi
  không muốn nhận được một hàng hoá bị đánh cắp? "
 • 72:06 - 72:09
  Sau đó, làm thế nào để chúng ta cho phép điều
  này xảy ra với con đường niềm tin của chúng ta,
 • 72:09 - 72:14
  trong một điều kiện đưa linh
  hồn của chúng ta vào hướng đó?
 • 72:16 - 72:19
  Sau đó, khi chúng ta
  trưởng thành đủ để hiểu,
 • 72:20 - 72:24
  chúng ta được tạo thành từ sự tương
  tác của các lĩnh vực của vũ trụ,
 • 72:24 - 72:26
  chúng tôi không bật lên
  đột ngột trong Vũ trụ.
 • 72:27 - 72:31
  Các lĩnh vực của vũ trụ chậm lại đủ
  để làm cho sức mạnh của Galaxies,
 • 72:31 - 72:35
  và sau đó nó làm chậm lại đủ để làm cho
  sức mạnh hệ thống năng lượng mặt trời,
 • 72:35 - 72:38
  sau đó nó chậm lại đủ
  để làm cho Hành tinh,
 • 72:38 - 72:42
  và sự tương tác chậm lại
  đủ để trở thành Linh hồn,
 • 72:42 - 72:44
  sức mạnh của thể
  chất của con người.
 • 72:45 - 72:50
  Bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta
  mang Totality bên trong chúng ta.
 • 72:50 - 72:54
  Khi chúng ta đến từ Tông số,
  từ Nguyên lý, từ Đấng Tạo Hóa.
 • 72:55 - 73:00
  Vậy chúng ta có thể phục hồi trở lại,
  để trở lại sức mạnh của Đấng Sáng Tạo?
 • 73:00 - 73:02
  Và câu trả lời là có.
  Tại sao không?
 • 73:02 - 73:08
  Sau đó, chúng ta không cần phải làm sai,
  chúng ta phải có khả năng để hiểu toàn thể.
 • 73:09 - 73:13
  Chúng tôi nghĩ sâu hơn, như tôi đã
  nói, "Không đến bởi thiền định,
 • 73:13 - 73:20
  nó xuất phát từ sự hiểu biết thực tế về
  Sáng tạo, về các tương tác tại trường.
 • 73:20 - 73:24
  Rồi chúng ta hiểu được Toàn
  bộ kiến thức về Sáng tạo. "
 • 73:28 - 73:32
  Và đây là nơi mà nhiều Đàn
  ông sẽ trở nên bối rối,
 • 73:32 - 73:38
  bởi vì tôi phải chấp nhận rằng tôi chịu
  trách nhiệm về Sáng tạo của riêng tôi,
 • 73:38 - 73:43
  Tôi chịu trách nhiệm về biểu hiện của
  mình tại thời điểm Field-Strength
 • 73:43 - 73:49
  mà tôi muốn thể hiện bản thân mình, và tôi có
  thể chấp nhận để có bốn chân và hai cánh tay,
 • 73:49 - 73:53
  và tôi có thể chấp nhận rằng
  tôi không thể chạm vào gì cả,
 • 73:53 - 73:57
  nhưng để ca ngợi tình yêu của
  Đấng Sáng Tạo bằng cách cho,
 • 73:57 - 74:00
  mà tôi có thể tận hưởng sự hiện diện
  của những người khác bằng cách nhận.
 • 74:07 - 74:13
  Bây giờ có lẽ hôm nay tôi mở ra một cánh
  cửa khác trong sự hiểu biết của Con người,
 • 74:13 - 74:16
  khi chúng tôi mở cửa
  Mans vào không gian,
 • 74:16 - 74:19
  rằng ông có thể tương tác với
  phần còn lại của Cộng đồng Chung.
 • 74:20 - 74:26
  Nó không phải là làm thế nào chúng ta tạo ra một hệ
  thống MaGrav để làm cho một số năng lượng có thể tự do,
 • 74:26 - 74:31
  bởi vì họ đã làm nô lệ chúng ta rằng tinh thần và
  tri thức của chúng tôi không phải là để nhìn thấy
 • 74:31 - 74:36
  rằng chúng ta có thể tự hấp thu năng lượng,
  rằng chúng ta có thể Tạo năng lượng,
 • 74:37 - 74:39
  chúng tôi gọi nó là Aura
  của cơ thể của chúng tôi,
 • 74:39 - 74:43
  đó là sự tương tác của lĩnh vực Soul
  Mans với tính cách thể chất của mình,
 • 74:43 - 74:49
  với môi trường của Thực thể của
  Trái Đất, và các Trường phổ quát.
 • 74:49 - 74:54
  Sau đó, chúng ta không cần phải giết một Thực
  thể khác để chúng tôi nhận được gói của nó,
 • 74:54 - 75:00
  thay vì chúng tôi biết rằng tôi lấy những gì được tự
  do đưa ra, nhưng tôi không lấy đó không phải của tôi.
 • 75:02 - 75:09
  Sau đó, chúng ta trở thành Con Người Không Gian thực sự,
  sau đó trở thành Con người thật của cuộc sống thể xác này.
 • 75:09 - 75:15
  Không quan trọng bất cứ nơi nào chúng tôi đặt đầu của chúng
  tôi, nó là nhà của chúng tôi, có thể là trên trái đất,
 • 75:15 - 75:18
  có thể là trong thiên hà, có
  thể là trong hành tinh Zeus.
 • 75:20 - 75:23
  Như tôi đã nói nhiều lần,
  "Tôi dạy để soi sáng
 • 75:23 - 75:28
  rằng bạn tìm thấy con đường của riêng bạn,
  bạn tìm thấy chiều hướng của riêng bạn. "
 • 75:28 - 75:34
  Tôi không dạy, bởi vì nó được
  viết ra, và nó phải được đánh.
 • 75:38 - 75:39
  Bất kỳ câu hỏi?
 • 75:42 - 75:46
  (RdF)... Ông Keshe buổi sáng.
  (MK) Chào buổi sáng.
 • 75:46 - 75:49
  (RdF) Đây là Ralph...
  (MK) Từ đâu?
 • 75:49 - 75:52
  (RdF)... Texas.
  (MK) Có?
 • 75:52 - 75:56
  (RdF) Tôi đã suy nghĩ...
  Cảm ơn bạn đã giảng dạy bằng cách này...
 • 75:56 - 76:06
  Tất cả những năm này... Trong quá khứ...
  Kiến thức này... Đã...
 • 76:07 - 76:13
  Cho... với chúng tôi trong số ít, và...
  bởi vì nó đã được, nó đã được,
 • 76:13 - 76:16
  tin rằng hầu hết mọi người không thể hiểu được
  kiến thức này vì vậy, nó đã được giữ bí mật.
 • 76:17 - 76:22
  Vì vậy, bạn, bạn đã được công chúng ngày
  hôm nay, và tôi cảm ơn bạn cho điều đó.
 • 76:23 - 76:28
  (MK) Bạn được chào đón.
  (RdF)... Tôi đã nghĩ đến, trên đường...
 • 76:30 - 76:37
  ... Phát triển kỹ thuật hoặc phương pháp để...
  Tăng cường Soul...
 • 76:37 - 76:43
  Tăng cường Cảm xúc xin lỗi.
  Vì vậy, chúng ta có thể hiệu quả hơn khi sử dụng nó.
 • 76:43 - 76:47
  ... Tôi... Xin chào?
  (MK) Mang theo.
 • 76:47 - 76:54
  (RdF) Vâng, tôi nghĩ bạn, có thể bạn đã làm
  điều đó trong các lớp MOZHAN... MOHAN...
 • 76:54 - 76:58
  (MK) Các, quá trình không
  phải là giảng dạy,
 • 76:58 - 77:02
  quá trình này là bạn phải tìm
  ra con đường của riêng bạn.
 • 77:02 - 77:06
  Chúng tôi hướng dẫn để biết đích đến là gì.
  (RdF) Được rồi.
 • 77:06 - 77:08
  (MK) Những gì bạn đang nhắm tới.
  Mỗi người chúng ta,
 • 77:09 - 77:13
  như họ nói, tất cả các tuyến đường trị vì, lea...
  Kết thúc ở Rome.
 • 77:13 - 77:17
  Tất cả chúng ta đều đến được Linh hồn của chúng ta,
  nhưng phụ thuộc vào con đường chúng ta sử dụng,
 • 77:17 - 77:20
  và nơi mà chúng ta thất bại
  mà chúng ta phải học từ nó.
 • 77:22 - 77:24
  Nếu bạn đi sai đường
  chúng tôi trở lại,
 • 77:24 - 77:30
  Tôi đã đi sai đường, đó là một con đường-cul-de-sac nó
  là một trong những cách, hoặc nó là một kết thúc chết.
 • 77:30 - 77:32
  (RdF) Uh-hm.
  (MK) Cho đến khi chúng ta không kết thúc,
 • 77:32 - 77:36
  cho đến khi chúng ta
  không học, chúng ta phải
 • 77:36 - 77:42
  đi đến con đường đúng đắn, chúng ta luôn
  kết thúc trong một sự kết thúc chết chóc.
 • 77:42 - 77:47
  Và sau đó chúng tôi đổ lỗi cho những người đặt
  dấu hiệu sai và họ đã không làm sai bản đồ.
 • 77:47 - 77:52
  Chúng tôi không nhìn nhận đó, "Tôi đã làm
  sai, tôi đã đi theo con đường sai lầm."
 • 77:52 - 77:55
  Bằng cách đó, chúng ta
  không đổ lỗi cho ai.
 • 77:56 - 78:00
  Nhiều người trong chúng ta, đổ lỗi cho
  mọi người, vì những gì chúng ta làm,
 • 78:00 - 78:05
  và sau đó chúng tôi đổ lỗi cho họ rằng bạn
  đã làm sai, bởi vì tôi đã không làm gì sai.
 • 78:05 - 78:08
  Ở đâu, tôi là nguyên nhân, tôi đã đi
  theo con đường và tôi đã thất bại
 • 78:08 - 78:11
  và tôi vẫn quay lại và tôi
  lại đi cùng một con đường.
 • 78:11 - 78:13
  Bởi vì tôi quá bận rộn đổ
  lỗi cho những người khác,
 • 78:13 - 78:17
  Tôi không thấy chính tôi là ai đã thất
  bại trong việc lựa chọn đúng con đường.
 • 78:18 - 78:22
  Tiếp cận Soul, bạn không
  cần phải dạy Soul.
 • 78:22 - 78:28
  Hiểu nó, bạn không cần
  phải sao chép nó.
 • 78:28 - 78:32
  Không có cách nào tôi có thể dạy cho
  bạn, sau đó tôi phải ngồi ở đây,
 • 78:32 - 78:38
  dạy Linh hồn của Con người, con mèo, con
  chó, cá, và sau đó là những thứ khác.
 • 78:38 - 78:41
  Và đối với nhiều sinh vật trên Hành
  tinh này, tôi không có thời gian.
 • 78:41 - 78:46
  Chúng tôi dạy bạn, sau đó bạn có thể dạy thông qua
  Linh hồn của bạn, cho các động vật của Hành tinh này.
 • 78:46 - 78:50
  Xem Man là một phần của
  Vương Quốc Động vật.
 • 78:51 - 78:55
  Không có phím tắt, phím
  tắt chỉ dành cho Man
 • 78:55 - 78:58
  để hiểu bản chất của
  Sáng tạo của chính mình.
 • 79:01 - 79:04
  (RdF) Ngoài ra, tôi đã suy nghĩ
  dọc theo dòng, dọc theo dòng...
 • 79:04 - 79:08
  Bản vẽ chữ ký của bạn mà bạn
  thường làm, các xoắn ốc...,
 • 79:08 - 79:11
  khi nó mở rộng, và tại sao có
  ra bên ngoài và bên ngoài,
 • 79:12 - 79:22
  bạn biết... Tôi đã suy nghĩ cùng...
  Những gì tôi... Những điểm nhất định trên xoắn ốc,
 • 79:22 - 79:26
  có thể là, có thể đại diện...
  một sức mạnh cụ thể,
 • 79:26 - 79:30
  liên quan đến một...
  liên quan đến một cảm xúc đặc biệt.
 • 79:30 - 79:33
  (MK) Tất nhiên, đó là những gì tôi đã
  được giảng dạy tất cả các thời gian.
 • 79:33 - 79:36
  Mỗi Cảm xúc có một
  sức mạnh nhất định.
 • 79:37 - 79:38
  (RdF) Uh-hm.
 • 79:38 - 79:41
  (MK) Vì vậy, bạn phải
  tìm ra sức mạnh.
 • 79:41 - 79:45
  Bạn biết một số người nói, "Tôi
  không cảm thấy không đau."
 • 79:46 - 79:51
  Đây có phải là một con đường để
  hiểu rằng họ đã phát hiện ra rằng,
 • 79:51 - 79:55
  sức mạnh mà tôi gọi là "đau
  đớn", không thuộc về tôi,
 • 79:55 - 79:59
  Tôi không biết, tôi không
  muốn biết vì tôi có thể.
 • 79:59 - 80:03
  Nó không thể làm gì cho tôi mà nó có thể
  thay đổi tôi, đó là tất cả những gì nó nói.
 • 80:04 - 80:08
  Có thể là một con đường để
  một số người hiểu theo.
 • 80:11 - 80:16
  (RdF) Vì vậy, chúng ta phải đến...
  chúng ta phải hòa hợp hơn
 • 80:17 - 80:21
  cảm xúc và cảm xúc của cơ
  thể, Essence cơ thể vật chất.
 • 80:21 - 80:24
  (MK) Không, bạn phải tách ra
  khỏi cơ thể vật lý của bạn
 • 80:24 - 80:27
  nhưng hãy hiểu cảm
  xúc của linh hồn bạn
 • 80:27 - 80:30
  mà thể hiện bản thân
  trong thể chất của bạn.
 • 80:30 - 80:30
  (RdF) Phải.
 • 80:30 - 80:32
  (MK) Quay lại...
 • 80:32 - 80:35
  (RdF) Mỗi, mỗi tế bào tiếp tục, thực hiện rằng...
 • 80:36 - 80:37
  (MK) Tất nhiên.
  (RdF) như một linh hồn.
 • 80:38 - 80:39
  (MK) Tất nhiên.
 • 80:40 - 80:45
  Nếu bạn xem xét một tế
  bào trong cơ thể của bạn
 • 80:46 - 80:49
  như chúng ta hãy nói mặt trăng
 • 80:50 - 80:55
  sau đó toàn bộ của tế
  bào đặt lại với nhau
 • 80:55 - 81:01
  của gan, của trái tim và mọi thứ khác đã dẫn
  đến sự sáng tạo của một người đàn ông mà bạn.
 • 81:02 - 81:04
  Vì vậy, cũng vậy với Đấng Sáng Tạo.
 • 81:05 - 81:09
  Sau đó, ở lại trên đường
  như nhau, bạn cũng vậy.
 • 81:20 - 81:22
  Bất kỳ câu hỏi khác?
 • 81:22 - 81:24
  (JB) Xin chào ông Keshe.
 • 81:24 - 81:25
  (MK) Có.
 • 81:25 - 81:27
  (JB) Đây là Jon từ Arizona.
 • 81:27 - 81:29
  (MK) Hi John. Bạn khỏe không?
 • 81:29 - 81:30
  (JB) Oh tôi ổn, cảm ơn.
 • 81:31 - 81:33
  Được rồi, tôi đã có một vài câu hỏi.
 • 81:33 - 81:38
  ... Chúng tôi đang làm rất nhiều bài kiểm tra bây giờ
  rất nhiều biến thể khác nhau của các bài kiểm tra với
 • 81:38 - 81:39
  năng động...
 • 81:39 - 81:43
  (MK) Bạn có thể giảm mức âm thanh của bạn?
  Là rất cao.
 • 81:43 - 81:43
  (JB) Được rồi...
 • 81:45 - 81:48
  ... Vì vậy, chúng tôi làm rất nhiều...
  là nó, là tốt hơn?
 • 81:50 - 81:54
  Tốt hơn không?
  (MK) Vâng, đúng là tốt hơn.
 • 81:54 - 81:57
  (JB)... Vì vậy, chúng tôi làm rất
  nhiều thử nghiệm khác nhau với
 • 81:57 - 82:02
  lò phản ứng năng động...
  cấu hình khác nhau.
 • 82:03 - 82:11
  ... Tôi là một chút gì, những gì chúng
  tôi đang cố gắng để làm là để mở ra
 • 82:11 - 82:17
  Hydrogen Adams nơi chúng
  trong Essence sáng lên
 • 82:17 - 82:20
  và, và mở ra các
  lĩnh vực lớn hơn.
 • 82:20 - 82:27
  Và chúng tôi quay 'em ở
  tốc độ khác nhau và...
 • 82:29 - 82:34
  có vẻ như... chúng tôi đã
  thử một cấu hình quả bóng
 • 82:34 - 82:36
  với tất cả các vật liệu của một quả bóng.
 • 82:36 - 82:39
  Chúng tôi đã thử cấu hình hai quả cầu,
  chúng tôi đã thử cấu hình ba quả cầu
 • 82:40 - 82:43
  và tất cả chúng với
  tốc độ khác nhau vv?
 • 82:43 - 82:48
  ... Những gì chúng ta không
  thể hiểu được, là... là...
 • 82:48 - 82:54
  thực sự nén Hydrogen đến
  nơi nó có thể mở... mở ra.
 • 82:54 - 82:57
  (MK) Tôi có thể cho bạn một gợi ý?
 • 82:57 - 82:58
  (JB) Được rồi.
 • 82:59 - 83:01
  (MK) Tôi đã thấy cấu hình của bạn
 • 83:01 - 83:09
  và tôi đã thấy điểm ấn định của hệ
  thống bốn sao mà bạn đặt trên bàn.
 • 83:10 - 83:14
  Bắt đầu di chuyển các hệ thống,
 • 83:15 - 83:18
  không tạo ra tốc độ cao hơn.
 • 83:19 - 83:24
  Đừng quên là MaGrav
  Gravitational Positioning.
 • 83:26 - 83:30
  Hệ thống của bạn cần được
  điều chỉnh ở khoảng cách
 • 83:31 - 83:36
  rằng tương tác cho
  phép mở Plasma.
 • 83:36 - 83:39
  (JB) Tôi nghĩ rằng cấu hình năng
  động sẽ nhận được rất nhiều Từ,
 • 83:39 - 83:43
  rất nhiều Magnetic Strength
  và không đủ sức hấp dẫn.
 • 83:44 - 83:47
  (MK) Vâng, bạn không
  biết bạn phải định vị nó
 • 83:47 - 83:52
  di chuyển chúng, không sửa chữa chúng, di chuyển
  chúng cho đến khi bạn tìm thấy một vị trí.
 • 83:53 - 83:54
  Tôi giải thích điều này trong một trong những lời dạy.
 • 83:54 - 83:57
  Tôi đã giải thích với bạn trong
  phần những lời dạy riêng tư.
 • 83:57 - 83:59
  Tôi giải thích với bạn để hiểu.
 • 84:00 - 84:02
  Hãy để tôi giải thích...
 • 84:07 - 84:11
  Khi bạn có lõi của bạn.
 • 84:11 - 84:16
  Bây giờ bạn đang xoay lõi của bạn với các
  hệ thống khác nhau với ý nghĩa khác nhau,
 • 84:16 - 84:17
  động cơ hoặc bất cứ điều gì.
 • 84:18 - 84:21
  Trở lại và nếu bạn nhớ...
 • 84:21 - 84:25
  ah, tôi không có máy ảnh của tôi đó
  là những gì tôi đã cho bạn thấy.
 • 84:25 - 84:29
  Nếu bạn nhớ khi chúng tôi đặt
  các nam châm vòng gần nhau.
 • 84:29 - 84:34
  Một nam châm di chuyển khi
  bạn đưa người kia gần hơn.
 • 84:34 - 84:40
  Nếu bạn có thể giữ nam châm ở vị
  trí của nó, bạn sẽ mang nó gần
 • 84:41 - 84:44
  nam châm bắt đầu quay.
 • 84:44 - 84:49
  Đây không phải là điều bạn không hiểu và tôi đã
  lặp lại với hình dạng hoặc hình dạng khác nhau.
 • 84:50 - 84:53
  Khi đó, bạn không có động cơ.
 • 84:53 - 84:57
  Đây là tốc độ quay của
  hành tinh được đưa ra.
 • 84:57 - 85:00
  Chúng tôi không thấy bất kỳ động
  cơ để bắt đầu bất cứ điều gì.
 • 85:00 - 85:06
  Là từ trường-hấp dẫn vị trí
  của một đối với các khác
 • 85:06 - 85:09
  quyết định và chỉ đạo
  tốc độ luân chuyển.
 • 85:09 - 85:12
  Bây giờ, bạn đã tạo vòng xoay.
 • 85:12 - 85:17
  Sau đó tự quay này
  tạo ra áp lực Field
 • 85:17 - 85:21
  về Plasma của Hydro
  mà bạn muốn ????
 • 85:21 - 85:23
  Đây là cách bạn tính phí.
 • 85:24 - 85:28
  Khi bạn nhìn vào trong Cơ
  cấu nguyên tử hạt nhân
 • 85:28 - 85:31
  bạn nhìn vào Proton và Electron
 • 85:32 - 85:34
  và chúng tôi gọi nó là băng thông
 • 85:37 - 85:40
  mà điện tử di chuyển.
 • 85:42 - 85:47
  Nếu bạn nhìn vào nó có lý do cho sự
  quay của nó nó không chỉ đến gần hơn
 • 85:47 - 85:51
  và đi xa vì nén
  trên Field Strength
 • 85:51 - 85:54
  tạo ra sự xoay chuyển và cảm xúc của mình.
 • 85:55 - 85:58
  Sau đó, tại thời điểm này là
  nơi nó tăng năng lượng của nó
 • 85:59 - 86:03
  tại thời điểm này là tối đa được
  cho, nó trở lại để thu thập thêm.
 • 86:04 - 86:06
  Điều này không bao giờ được
  hiểu bằng từ Vật lý và
 • 86:06 - 86:09
  đây là nơi mà chúng tôi gọi
  nó là băng thông và đó là nó.
 • 86:09 - 86:14
  Không phải... đó là điểm mà tạo
  ra vòng quay của anh ta ném nó đi
 • 86:14 - 86:18
  và sau đó nó trở lại và nó cần nhiều
  hơn để nhận được từ Gravitational.
 • 86:18 - 86:23
  Ở đây anh ta có Gravity nhiều hơn, ở
  đây anh ta có nhiều Magnetical Field
 • 86:23 - 86:25
  đối với Proton.
 • 86:26 - 86:30
  Vì vậy vấn đề của bạn là định
  vị các lò phản ứng của bạn.
 • 86:31 - 86:37
  Những lò phản ứng này đã được sửa bởi
  Fields và bạn muốn tạo ra một điều kiện.
 • 86:37 - 86:40
  Bạn phải có khả năng mang nó
  đến mức nó tạo ra luân chuyển
 • 86:40 - 86:44
  trong... Plasma mà không có động cơ.
 • 86:45 - 86:48
  Tôi đã làm điều đó với
  cuộc biểu tình gần đây.
 • 86:48 - 86:51
  Tôi đã làm cho hệ thống để hiển
  thị nó một cách khác nhau.
 • 86:54 - 87:00
  Vì vậy, bạn đang hy vọng bằng cách quay -
  luân chuyển là một thực thể vật lý.
 • 87:00 - 87:02
  có một giới hạn bạn có
  thể đặt theo xoay vòng.
 • 87:03 - 87:07
  Bây giờ bạn phải tạo ra từ trường
  nén và bạn không phải là tạo ra nó.
 • 87:07 - 87:09
  Đó là lý do tại sao Plasma của bạn không mở.
 • 87:14 - 87:16
  (JB) Được rồi, có ý nghĩa. Vì thế...
 • 87:18 - 87:19
  (MK) Bạn đã đạt, bạn có một...
 • 87:19 - 87:24
  Nếu bạn lấy lõi của bạn, chỉ cần sửa
  lõi của bạn dưới, như họ đang có.
 • 87:24 - 87:26
  nhưng để chúng đủ lỏng lẻo.
 • 87:26 - 87:29
  Nhưng, bạn tạo ra một
  điều kiện quay trong một
 • 87:29 - 87:31
  và sau đó bạn sẽ thấy, những
  người khác đang xoay.
 • 87:31 - 87:35
  Chúng tôi đã nhìn thấy điều này nếu bạn
  nhìn vào những MaGrav Units mà hộp
 • 87:35 - 87:39
  nơi GANSes đã được quay hai hoặc ba năm
  trước đây mọi người đã được hiển thị,
 • 87:39 - 87:40
  không ai hiểu.
 • 87:40 - 87:45
  Khi bạn nhận được GANS trong tay và bạn
  thấy GANS đang di chuyển lên trên cùng
 • 87:45 - 87:47
  và một GANS phía dưới vẫn còn đó,
 • 87:47 - 87:52
  đặc biệt là khi bạn sản xuất Zinc
  Oxide và CO2, Zinc di chuyển lên.
 • 87:53 - 87:57
  Nếu bạn giới thiệu một chút,
  một tài liệu khác bên cạnh
 • 87:57 - 87:59
  bạn bắt đầu thấy Zinc quay của bạn.
 • 88:02 - 88:08
  Bởi vì, áp lực Field giữa hai trường này
  đẩy trường Field release về phía này.
 • 88:09 - 88:10
  Và không ai hiểu.
 • 88:10 - 88:14
  Chúng ta không cần động cơ
  để tạo luân chuyển các lõi
 • 88:14 - 88:16
  nhưng bạn đang tìm kiếm
  sự quay vòng vật lý
 • 88:16 - 88:22
  nhưng có giới hạn 2500 vòng /
  phút là tối đa, có thể 3000.
 • 88:22 - 88:28
  Sau đó, bạn phải đi vào Bản chất
  xoay của Fields bên trong GANS.
 • 88:32 - 88:34
  Chúng tôi đã thể hiện điều này nhiều lần.
 • 88:34 - 88:37
  Đây là cách chúng ta quản
  lý để tạo ra với một hằng.
 • 88:37 - 88:41
  Chúng tôi không thay đổi tốc độ quay
  mà chúng tôi vừa xây dựng, xây dựng
 • 88:41 - 88:44
  và chúng tôi đã đi đến 129 Tesla.
 • 88:44 - 88:47
  Điều này cần phải được hiểu
  rõ hai năm, ba năm trước đây
 • 88:47 - 88:49
  và không ai hiểu điều này.
 • 88:51 - 88:55
  Sau đó, khi bạn đi vào cấp
  đó, Tinh hoa của Cảm xúc
 • 88:55 - 88:57
  trở thành người điều khiển nó.
 • 88:57 - 89:00
  Sau đó, bạn có thể kiểm soát tốc
  độ quay bằng cảm xúc của bạn
 • 89:00 - 89:03
  bởi vì bạn đến sức mạnh
 • 89:03 - 89:04
  bởi vì bạn đã tạo
  ra tài liệu này
 • 89:04 - 89:09
  và bạn luôn mang theo một số Amino Acid
  trong nó mặc dù sự kiểm soát của Man.
 • 89:11 - 89:12
  Rất đơn giản.
 • 89:13 - 89:17
  Bạn cố định lò phản ứng của mình và bạn đang cố
  gắng nén... bạn đi đến 100 nghìn vòng / phút.
 • 89:17 - 89:20
  Nó không tạo ra sự khác biệt
  bởi vì bạn không tạo ra
 • 89:20 - 89:23
  Field field Từ trường hấp dẫn.
 • 89:27 - 89:29
  (JB) Được rồi... đó là một sự trợ giúp lớn.
 • 89:30 - 89:31
  (MK) Bây giờ bạn đã hiểu...
 • 89:31 - 89:33
  Bạn nên ở gần Hệ thống Chuyến
  bay với hệ thống của bạn.
 • 89:33 - 89:36
  Tôi đã xem là đẹp những
  gì bạn thiết lập.
 • 89:37 - 89:40
  Nhưng, bây giờ bạn phải di
  chuyển cho đến khi bạn tìm thấy.
 • 89:40 - 89:44
  Watch, không tìm kiếm sự
  xoay vòng của động cơ,
 • 89:44 - 89:47
  tìm vòng xoay của GANS.
 • 89:48 - 89:48
  (JB) Được rồi.
 • 89:48 - 89:54
  (MK) Trong, trong email của bạn bạn đã gửi cho tôi
  văn bản, bạn đã gửi cho tôi hôm nay hoặc hôm qua.
 • 89:54 - 89:59
  Bạn yêu cầu bạn nhìn thấy rằng tất
  cả các tài liệu đi vào phía sau
 • 89:59 - 90:02
  đến bức tường của GANS,
  tới bức tường của lõi.
 • 90:03 - 90:09
  Nếu bạn đặt đủ của nó trong saturate
  hệ thống với giả 30, 30% của mỗi,
 • 90:09 - 90:12
  nhìn vào lớp bắt đầu quay.
 • 90:13 - 90:15
  Khi bạn mang hệ thống lại với nhau
  thì nó sẽ mang lại cho bạn Sức mạnh
 • 90:15 - 90:20
  bạn phải bắt đầu hiệu chuẩn và sau đó bạn
  tìm thấy chuyển động, không có thời gian.
 • 90:21 - 90:24
  Đó là khoản phí Field
  mà bạn phải tìm kiếm.
 • 90:24 - 90:29
  Một trong những lò phản ứng hoặc lò phản ứng ở phía
  dưới của bạn phải trở thành một phụ trách Field.
 • 90:31 - 90:34
  (JB) Phải, bạn là gì,
  bạn gọi nó là gì?
 • 90:34 - 90:38
  (MK) Đó là một, nó là một tính
  từ trường hấp dẫn của hệ thống.
 • 90:38 - 90:41
  Có một hệ thống phí.
 • 90:41 - 90:44
  Nếu bạn đạt được nó trái đất sẽ đẩy bạn.
 • 90:45 - 90:48
  Đến điểm bạn có thể tạo Gravity.
 • 90:48 - 90:53
  Nhiều lần khi bạn muốn cất cánh
  từ điểm mặt đất, từ điểm zero
 • 90:53 - 90:57
  bạn không cần phải thay đổi bởi vì
  bạn không có gì để so sánh với nâng,
 • 90:57 - 91:00
  bạn phải tạo một khoản phí Field.
 • 91:00 - 91:04
  Có nghĩa là bạn sử dụng cốt lõi hàng đầu của
  mình như một khoản phí Field để so sánh
 • 91:04 - 91:07
  đến ba cơ sở và xoay
  xung quanh của bạn.
 • 91:07 - 91:12
  Và sau đó tại thời điểm đó vì Field...
  theo một cách, nếu bạn nhìn vào nó,
 • 91:12 - 91:16
  ba dưới cùng của bạn trở thành tiêu cực, và
  một trong những đầu của bạn trở nên tích cực
 • 91:16 - 91:17
  đó là một người cho
 • 91:18 - 91:20
  sau đó bạn phải tạo ra
  một Strength Field,
 • 91:20 - 91:23
  mà đối với trường từ
  trường hấp dẫn trái đất
 • 91:23 - 91:26
  Từ trường hấp dẫn của
  Trái đất bắn ra bạn,
 • 91:26 - 91:30
  và sau đó hệ thống tự giải quyết
  cho một vị trí không gian.
 • 91:31 - 91:36
  Không gian du lịch, cất cánh từ điểm
  zero thường có thể được thực hiện
 • 91:36 - 91:42
  nó là một trong những cách dễ nhất để làm điều
  đó là, đang tạo ra điều kiện của trường phóng
 • 91:42 - 91:48
  hoặc sự khác biệt tiềm tàng trong tích
  cực và tiêu cực đối với hệ thống của bạn
 • 91:48 - 91:51
  và hệ thống trường từ
  trường hấp dẫn trái đất.
 • 91:51 - 91:56
  Trường hợp ví dụ như hệ thống của bạn
  trở thành Proton và... xin lỗi Electron
 • 91:56 - 91:58
  và trái đất là Proton, nơi mà ..
 • 91:58 - 92:02
  Như tôi vừa giải thích,
  nó đẩy ra xa một điểm,
 • 92:02 - 92:06
  tại thời điểm đó, bạn thậm chí đi du lịch với một Sp ..
  xây dựng với tốc độ ánh sáng,
 • 92:06 - 92:12
  và sau đó tại một điểm khi quán
  tính Field Forces of the Earth
 • 92:12 - 92:16
  với trường từ trường hấp dẫn của trái
  đất trở nên cân bằng với không khí,
 • 92:16 - 92:19
  sau đó bạn xây dựng vào tốc
  độ ánh sáng để đi du lịch.
 • 92:19 - 92:24
  Trong trái đất bạn có thể, rất khó
  để đi du lịch trong tốc độ ánh sáng,
 • 92:24 - 92:28
  bởi vì bầu khí quyển quá mỏng, nó
  chỉ là vài trăm, 10-50 cây số,
 • 92:28 - 92:30
  Tối đa 100 km.
 • 92:33 - 92:39
  Vì vậy, cố gắng để nhìn vào bên trong, và tôi đã nói
  điều này nhiều thời gian để xem làm thế nào lõi quay,
 • 92:39 - 92:44
  và sau đó bạn có thể đánh vần
  bước lên và chuyển động.
 • 92:44 - 92:49
  Bởi vì khi bạn xử lý bạn
  đã đi vào Matter-State
 • 92:49 - 92:54
  bạn đang đối phó với trường quán
  tính Field Force Magnetic Field.
 • 92:54 - 92:58
  Bạn phải đẩy mình khỏi quán
  tính Từ trường hấp dẫn
 • 92:58 - 93:00
  bằng cách phóng toáng
  lên khỏi mặt đất
 • 93:00 - 93:03
  trong một hướng tích cực
  tích cực nếu bạn hiểu,
 • 93:03 - 93:07
  và sau đó bạn nhận tốc
  độ và vị trí của bạn.
 • 93:07 - 93:10
  (JB) Được rồi. Một câu hỏi khác...
 • 93:12 - 93:21
  Vì vậy, nếu chúng ta... là... Vâng một trong những điều chúng
  tôi đang cố gắng để làm cũng là xây dựng một tàu vũ trụ
 • 93:23 - 93:27
  với những suy nghĩ của chúng ta... và
 • 93:29 - 93:35
  trong tuần nó đã được đề cập,
  và tôi thấy nó rất kỳ lạ khi
 • 93:35 - 93:39
  Các thực thể đi trên tàu...
  một tàu vũ trụ khác,
 • 93:39 - 93:45
  rằng linh hồn của họ là...
  được trao cho tàu vũ trụ
 • 93:45 - 93:49
  rằng tất cả họ có thể đi cùng nhau.
  Vì thế...
 • 93:49 - 93:53
  (MK) Không được trao cho Spaceship bạn
  đưa nó cho một Soul khác để mang theo.
 • 93:55 - 93:59
  Đây là một hệ thống được thực hiện rất tốt.
  Bạn trở thành hành khách.
 • 93:59 - 94:03
  Nó giống như bạn đưa cơ thể mình
  cho phi công đưa bạn đến một nơi.
 • 94:06 - 94:08
  (JB) Nhưng... đối với tôi
  nó giống như tôi không biết
 • 94:08 - 94:11
  làm thế nào bạn sẽ tiếp tục hoạt động
  mà không có Linh hồn của bạn nhưng...
 • 94:11 - 94:14
  (MK) Không, bạn có thể vận hành
  rất dễ dàng mà bạn có Soul
 • 94:14 - 94:17
  vì Physicality không thể
  hoạt động nếu không có Soul.
 • 94:18 - 94:20
  Bạn nói về mức Soul chứ
  không phải trên Physical,
 • 94:20 - 94:25
  phụ thuộc vào bao nhiêu bạn đi vào sự
  hiểu biết của Tổng thể của kiến thức.
 • 94:25 - 94:28
  (JB) Vâng, đây là đây là nơi
  mà câu hỏi của tôi đi lên.
 • 94:28 - 94:37
  Vì vậy, chúng ta có thể có một khía cạnh của Soul của chúng
  ta, và nạp nó vào... Tôi sẽ gọi nó là 'lò phản ứng',
 • 94:37 - 94:41
  mà chúng ta tạo ra trong chúng ta, trong tâm
  trí của chúng ta và đặt một khía cạnh...
 • 94:41 - 94:46
  (MK) Tôi có thể, ngay trước khi
  bạn đi xa hơn, giải thích?
 • 94:47 - 94:53
  Là lò phản ứng của bạn mang Sức mạnh của
  linh hồn của bạn, hoặc bạn nghĩ rằng nó?
 • 94:55 - 95:00
  (JB)... Vì vậy, nếu chúng
  ta tạo ra nó, có thể nó.
 • 95:01 - 95:03
  Tôi không biết, đó là suy nghĩ của tôi.
  (MK) Vì vậy, bạn không có vấn đề.
 • 95:07 - 95:12
  (JB) Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra, chúng ta
  có thể đặt một khía cạnh của Soul của chúng ta,
 • 95:12 - 95:20
  không chỉ Cảm xúc vào những lò
  phản ứng tưởng tượng này và...
 • 95:21 - 95:22
  cái đó...
 • 95:22 - 95:27
  (MK) Anh đi, em có thể, em có thể trả lời
  anh Jon, em có thể chỉ nói điều gì không?
 • 95:27 - 95:29
  (JB) Có.
  (MK) Liệu trí tưởng tượng của bạn là Soul?
 • 95:30 - 95:32
  (JB) Không, không phải vậy!
 • 95:32 - 95:34
  (MK) Vì vậy, bạn không đặt nó
  một nơi nào đó tưởng tượng.
 • 95:34 - 95:37
  Bạn phải, để hiểu đây là một
  phần của nơi tôi đặt nó.
 • 95:40 - 95:45
  (JB) Vì vậy, tôi đang nói về một khía cạnh của Linh hồn
  của chúng ta, một phần của Linh hồn chúng ta. A...
 • 95:45 - 95:50
  (MK) Yeah. Tại sao bạn muốn gửi một điện
  tử thay vì toàn bộ gói của Neutron?
 • 95:54 - 95:56
  (JB)... Những gì tôi đang cố gắng
  làm là để có được, (MK) (cười)
 • 95:56 - 96:00
  (JB) Để có được tàu vũ trụ của tôi,
  báo giá của tôi, "tàu vũ trụ ảo"
 • 96:00 - 96:07
  để có thể thắp sáng, và mang theo, mang
  theo... năng lượng của, của tất cả.
 • 96:08 - 96:12
  (MK) Yeah, sau đó... nó
  sẽ chỉ sáng lên trong bạn
 • 96:14 - 96:15
  ở mức bạn hiểu.
 • 96:19 - 96:21
  Bạn hiểu ý tôi muốn nói gì không?
 • 96:23 - 96:25
  Không ai khác sẽ nhìn thấy
  nó, nhưng bạn hiểu nó.
 • 96:25 - 96:29
  Và do đó bạn hiểu không
  gian bạn đã tạo ra
 • 96:29 - 96:31
  cho độ cao của nó... cái mà tôi gọi là 'Độ cao'.
 • 96:34 - 96:36
  (JB) Được rồi...
  Tôi sẽ suy nghĩ về nó.
 • 96:36 - 96:39
  (MK) Hãy thử hệ thống bạn hiểu,
  hãy thử hệ thống của bạn
 • 96:39 - 96:42
  cho đến khi bạn nhìn thấy
  sự tương tác Field Force.
 • 96:43 - 96:47
  Tôi đã làm một hệ thống với Armen...
 • 96:48 - 96:50
  qua vài tuần,
 • 96:50 - 96:52
  và...
 • 96:53 - 96:55
  ... trong tuần qua.
 • 96:55 - 96:58
  Nó là rất tốt đẹp, nhưng đã không thể quản
  lý để hiển thị như thế nào nó hoạt động
 • 96:58 - 97:02
  hy vọng vào tuần sau khi chúng ta cùng
  nhau chúng ta có thể cho anh ta thấy.
 • 97:02 - 97:08
  Nơi bạn có thể xoay các lò
  phản ứng năng động từ Fields,
 • 97:08 - 97:15
  và nếu bạn đặt nó thêm hoặc gần hơn
  với một số nam châm nhất định,
 • 97:15 - 97:18
  bạn sẽ thấy rằng nam
  châm sẽ bắt đầu quay.
 • 97:19 - 97:22
  Chúng tôi đã xây dựng nó,
  Armen vừa hoàn thành nó...
 • 97:23 - 97:26
  Sau đó, chúng ta thấy chúng
  ta không cần động cơ.
 • 97:28 - 97:30
  Chúng ta cần Field Forces
  cái mà chúng ta gọi là
 • 97:30 - 97:33
  hãy nói Soul của hệ thống
  từ một lò phản ứng,
 • 97:33 - 97:42
  trong Strength giảm đủ mà quay các
  nam châm, trong một Matter-State.
 • 97:42 - 97:47
  Đây là cách Lực Lực Mặt Trời tạo
  ra sự quay vòng trong cấu trúc
 • 97:47 - 97:51
  của các Lực Lực Field of the Từ
  trường hấp dẫn của Trái đất.
 • 97:52 - 97:55
  Trường hợp từ trường từ trường
  hấp dẫn của trái đất tương tác
 • 97:55 - 98:00
  dẫn đến, xoay vòng của
  cơ thể của Hành tinh,
 • 98:00 - 98:06
  nơi mà sự tương tác của các lĩnh
  vực của hệ thống của trái đất,
 • 98:06 - 98:09
  cái mà chúng ta gọi là "bầu
  khí quyển", với Mặt Trời,
 • 98:09 - 98:13
  tạo ra vòng quay của trái đất
  này xung quanh mặt trời.
 • 98:14 - 98:18
  Tương tác giữa trường từ
  trường hấp dẫn của trường,
 • 98:18 - 98:22
  các trường trong Trái Đất, tạo
  ra sự quay vòng của Trái Đất.
 • 98:22 - 98:27
  Sau đó tương tác, sự tương tác
  cân bằng giữa hai và Mặt trời
 • 98:27 - 98:33
  tạo ra sự xoay chuyển của chuyển
  động của trái đất trong Hệ mặt trời.
 • 98:35 - 98:41
  Sau đó sự tương tác của trường từ trường
  hấp dẫn của Mặt Trời với Thiên hà
 • 98:41 - 98:46
  điều khiển sự quay của Mặt Trời,
  Hệ Mặt trời trong Thiên hà.
 • 98:47 - 98:49
  Đây là cách chuyển động được tạo.
 • 98:49 - 98:52
  Bạn phải có một cái khác để điều
  khiển chuyển động của người kia
 • 98:52 - 98:56
  trong khi bản thân nó có vòng quay của
  riêng mình, đây là điều chưa được hiểu.
 • 98:56 - 98:59
  và tôi đã cố gắng để dạy điều này
  rất khó khăn trong nhiều năm.
 • 99:05 - 99:08
  Sau đó, bạn sẽ tìm thấy bạn có thể
  di chuyển trong bất kỳ kích thước,
 • 99:09 - 99:13
  theo sức mạnh bạn tạo
  ra bên trong hệ thống.
 • 99:13 - 99:17
  Sự tương tác của nó với
  người kia tạo ra nó.
 • 99:17 - 99:20
  Đây là bao nhiêu lần trong những
  lời dạy chúng ta giải thích.
 • 99:20 - 99:26
  Họ nói Venus đang xoay theo chiều kim
  đồng hồ vì một thiên thạch đánh nó.
 • 99:26 - 99:30
  Không! Kim tinh quay theo
  chiều kim đồng hồ bởi vì
 • 99:30 - 99:34
  trường từ trường hấp dẫn
  bên trong của chính nó
 • 99:34 - 99:41
  đã có một Sự cân bằng điều khiển vòng
  quay dương, xoay chiều kim đồng hồ.
 • 99:41 - 99:46
  Hoặc Field-Strength từ
  bên ngoài thực thi nó
 • 99:46 - 99:49
  vì sự gần gũi với
  Field of the Sun
 • 99:49 - 99:53
  đã ra lệnh tấn công Field
  Force, có nghĩa là,
 • 99:53 - 99:57
  Lực Lực Field giữa Sun và Venus
 • 99:57 - 100:03
  không chỉ cho phép xoay
  vòng, trong Hệ Mặt trời,
 • 100:03 - 100:08
  bây giờ các nguồn cấp dữ liệu mạnh mẽ
  hơn, rằng nó đã trở thành quay ngược lại,
 • 100:08 - 100:12
  rằng nó có thể tìm thấy vị trí của
  nó, và sau đó chỉ đạo xoay vòng.
 • 100:12 - 100:16
  Chúng tôi đã nhìn thấy điều này trong thử nghiệm lò
  phản ứng mười năm trước khi chúng tôi, chúng tôi...
 • 100:16 - 100:20
  Tôi đã giải thích ngay cả ở Tehran khi chúng
  tôi, khi chúng tôi chạy lò phản ứng đầu tiên.
 • 100:20 - 100:24
  Lõi bên trong của bạn dừng lại,
  và bắt đầu quay ngược lại.
 • 100:26 - 100:32
  Bây giờ bạn hiểu điều này, điều này, dần dần
  khoa học như mọi người hiểu nhiều hơn, mở ra.
 • 100:34 - 100:37
  Đây là, đây là những gì tôi đã
  nói, vài lời dạy trước đây,
 • 100:37 - 100:41
  rằng Man đã không hiểu
  sự tương tác Field
 • 100:41 - 100:45
  giữa trường hấp dẫn và từ
  trường, nó tạo ra năng lượng.
 • 100:45 - 100:49
  Đây là cách bạn nhận được
  các đám mây bị tính phí.
 • 100:50 - 100:54
  Đó là cách bạn tạo luồng không
  khí trên Hành tinh này.
 • 100:55 - 100:57
  Đó là sự tương tác của Fields,
 • 100:57 - 101:01
  Người đàn ông nên nhìn khi bạn nói
  nó là một điều kiện khí quyển,
 • 101:01 - 101:05
  tìm hiểu về vị trí của Field
  bên trong lõi của hệ thống.
 • 101:05 - 101:09
  Trong tương tác với Mass của nó, Magma, và
  quán tính của nó là phần vững chắc của nó,
 • 101:09 - 101:12
  của phần Vấn đề của nó.
 • 101:12 - 101:16
  Sau đó, chúng ta có thể dự đoán được
  hàng ngàn năm tới nếu bạn hiểu nó,
 • 101:16 - 101:19
  thời tiết như thế nào.
 • 101:19 - 101:23
  Cách chúng tôi dự đoán đây sẽ là
  Ma, trái đất sẽ vào tháng Chín
 • 101:23 - 101:27
  ở vị trí này trong Hệ mặt trời,
  và vào tháng Mười ở vị trí đó.
 • 101:30 - 101:34
  Chúng ta phải hiểu sâu
  hơn về kiến thức.
 • 101:40 - 101:42
  (JB) Cảm ơn bạn, bạn đã cho
  tôi rất nhiều để suy nghĩ về.
 • 101:43 - 101:46
  (MK) Ahh, làm thế nào chúng ta không nghĩ,
  hành động trên nó, bạn sẽ nhìn thấy nó.
 • 101:46 - 101:49
  (JB) Oh chúng tôi luôn diễn xuất.
  Chúng tôi làm rất nhiều.
 • 101:49 - 101:51
  Nhiều hơn bạn nhận ra.
  (MK) Cảm ơn rất nhiều,
 • 101:51 - 101:53
  Cảm ơn bạn rất nhiều Jon.
  Cảm ơn bạn.
 • 101:54 - 101:58
  (AB) Chào buổi sáng Ông Keshe.
  (MK) Hi Azar Tôi đã chờ đợi bạn
 • 101:58 - 102:01
  hy vọng chúng tôi sẽ gặp các bạn
  ở Tehran bằng hình ảnh của nó.
 • 102:01 - 102:04
  (AB) Có... Chắc chắn....
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 102:04 - 102:07
  (AB) Cảm ơn ông Keshe.
  Ông Keshe, lần trước
 • 102:07 - 102:10
  Tôi hỏi bạn một vài câu
  hỏi và tôi thường đi
 • 102:10 - 102:13
  và tôi nghe nó một vài
  lần bởi vì đôi khi
 • 102:13 - 102:18
  Tôi phải phân tích câu trả lời
  của bạn để xem, nhặt điểm.
 • 102:18 - 102:23
  Vì vậy, khi tôi đang trải qua thời của
  tôi, thông tin xuất hiện trong đầu tôi.
 • 102:23 - 102:27
  Tôi có chính xác để nói rằng chúng
  tôi, mọi thứ đều là một Field,
 • 102:27 - 102:32
  chúng tôi phát trực tuyến trong
  trường, và nếu tôi cho nó một số,...
 • 102:32 - 102:37
  Nói chuối có một trường 10, nếu tôi
  Tạo lĩnh vực 10 trong tay của tôi,
 • 102:37 - 102:41
  Tôi có thể có một quả chuối. Tôi bạn...
  (MK) Bạn nhận được một lĩnh vực chuối.
 • 102:41 - 102:45
  Sau đó, bạn phải quyết định nếu bạn muốn
  thực hiện nó để Physicality của chuối.
 • 102:45 - 102:49
  (AB) Tôi... tuyệt đối... sau đó tôi, nếu
  tôi có, nếu tôi muốn có một thanh vàng
 • 102:49 - 102:54
  đó là 5, nếu tôi tạo ra các lĩnh vực của
  5 tôi có thể có được, một thanh vàng.
 • 102:54 - 102:58
  Vì vậy, nếu bạn đến cảm xúc, cảm
  xúc Tôi có thể cho nó một số quá,
 • 102:58 - 103:06
  nói tình yêu là 100, niềm vui là 50,
  tức giận là 15, và, và sau đó...
 • 103:06 - 103:10
  Sau đó, chúng tôi có Cảm xúc
  Thể Dục, và rồi Soul Emotion.
 • 103:10 - 103:16
  Vì vậy, ví dụ nếu bạn và tôi
  đang đứng trên một tình huống,
 • 103:16 - 103:19
  và mối quan hệ của chúng ta
  với hoàn cảnh giống nhau
 • 103:19 - 103:23
  và cả hai đều vui vẻ và số
  của chúng tôi là 50 cả hai,
 • 103:23 - 103:28
  đột nhiên với tình hình chúng tôi đang quan
  sát bạn tức giận, bạn giảm xuống còn 15,
 • 103:28 - 103:35
  Tôi vẫn vui vẻ, vì vậy nếu tôi có 35
  Field và tôi mượn, và bạn mượn tôi,
 • 103:35 - 103:39
  bạn ở lại, vẫn có thể vui
  vẻ, bởi vì bạn đến với 50.
 • 103:39 - 103:44
  Vì vậy, không có tình huống trong cuộc sống nên làm
  cho chúng tôi tức giận hay buồn hoặc bất cứ điều gì,
 • 103:44 - 103:47
  đó là tất cả về Field.
  (MK) Xin chúc mừng.
 • 103:48 - 103:51
  (AB) Được rồi. cảm ơn bạn.
  Và bây giờ tôi đã nghĩ ..
 • 103:51 - 103:53
  (MK) Đây là, hãy để tôi,
  hãy để tôi giải thích,
 • 103:53 - 103:55
  Tôi rất thích mở rộng một
  chút về Azarjan này.
 • 103:55 - 103:57
  (AB) Cảm ơn bạn.
 • 103:57 - 103:59
  (MK) Đây là lý do tại sao không
  có xung đột trong Vũ trụ.
 • 103:59 - 104:01
  Không có chiến tranh.
 • 104:06 - 104:07
  Không có sự tức giận.
 • 104:08 - 104:12
  Khi Con Người nhận được, Thực
  thể nhận được nhiều như nó cần
 • 104:12 - 104:15
  rằng nó đáp ứng sự cân bằng của nó.
 • 104:18 - 104:19
  Tiếp tục.
 • 104:22 - 104:25
  (AB) Được rồi, vì vậy tôi đã suy nghĩ,
  tôi không chắc chắn về điều này,
 • 104:25 - 104:29
  Tôi nghĩ nó là linh hồn
  chỉ có tình yêu là 100,
 • 104:29 - 104:32
  nó không thể có gì khác
  vì đó là Linh hồn.
 • 104:32 - 104:36
  Soul, nếu Soul không có tình yêu
  thì nó sẽ không thể đi qua Vũ Trụ,
 • 104:36 - 104:39
  điều duy nhất Soul mang là
  tình yêu, không có gì khác,
 • 104:39 - 104:41
  Soul không có sự tức giận,
  Linh hồn không có...
 • 104:41 - 104:45
  (MK) Vâng, vâng, nhưng chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi ..
  Bạn chạm vào thứ gì đó rất quan trọng.
 • 104:45 - 104:47
  Tôi sẽ giải thích, bạn nói đúng,
 • 104:47 - 104:50
  nhưng hãy để tôi giải thích
  điều gì đó với bạn rất thú vị.
 • 104:52 - 104:55
  Đây là một phần của việc giảng
  dạy mà tôi không muốn làm,
 • 104:55 - 104:57
  bạn đặt nó lên, tôi
  sẽ cho bạn biết.
 • 104:58 - 105:07
  Đây là linh hồn của bạn, đây là bộ
  não của bạn, như tôi đã giải thích.
 • 105:07 - 105:11
  Soul là một người đóng
  góp 100%, mọi lúc.
 • 105:13 - 105:20
  Đó là tính thể lý của bộ não trong
  điều kiện của Vật lý Trái đất,
 • 105:20 - 105:24
  tạo ra sức mạnh mà chúng
  ta gọi là tức giận.
 • 105:27 - 105:34
  Tôi chỉ giải thích điều này.
  Vì vậy, linh hồn của bạn luôn luôn cho rằng 100.
 • 105:35 - 105:46
  Nó phụ thuộc vào những gì bạn lấy sức mạnh, điều này
  cho bạn là tức giận, điều này với tôi là tức giận.
 • 105:46 - 105:50
  Bởi vì tôi hiểu nhiều hơn, tôi
  đến gần hơn, tách ra nhiều hơn.
 • 105:50 - 105:52
  Tôi không tức giận với điều đó.
 • 105:56 - 106:00
  Đối với người khác, đây là sự
  tức giận vì nó trở nên tách ra
 • 106:00 - 106:03
  từ ranh giới vật
  lý của sự tồn tại.
 • 106:04 - 106:10
  Vì vậy, sự giận dữ với tôi, điều mà tôi hiểu,
  tức giận có nghĩa là tôi không muốn chấp nhận,
 • 106:10 - 106:13
  Tôi không muốn đi, nó là
  một sự khác biệt lớn,
 • 106:13 - 106:17
  nhưng nếu bạn nhìn, Linh hồn,
  cả Linh hồn của tôi và bạn,
 • 106:17 - 106:20
  bức xạ 100%
  mọi lúc.
 • 106:21 - 106:23
  Đó là vị trí bộ lọc mà chúng ta đặt vào nó.
 • 106:30 - 106:32
  Đó là cách chúng tôi chấp nhận.
 • 106:35 - 106:41
  Tôi đã giải thích điều này rất gần
  đây, liên quan đến lạm dụng trẻ em.
 • 106:42 - 106:47
  Ở phía tây, chúng tôi nói rằng
  18 tuổi, là điểm trưởng thành.
 • 106:48 - 106:51
  Trong Hồi giáo, họ kết hôn với một đứa trẻ 9 tuổi.
 • 106:53 - 106:57
  Thế giới Hồi giáo đã chấp nhận
  điều này là chấp nhận được.
 • 106:58 - 107:01
  Ở đâu trong những người khác chúng tôi không.
 • 107:02 - 107:07
  Trường hợp này, chúng tôi chấp nhận, bởi vì
  đó là cách chúng tôi đã chấp nhận điều kiện.
 • 107:07 - 107:09
  Bằng cách này chúng tôi không.
 • 107:11 - 107:16
  Đó là cách mà chúng ta có thể trở
  thành điểm chấp nhận của chúng ta.
 • 107:22 - 107:24
  Trong cách chúng ta cảm nhận nó.
 • 107:24 - 107:28
  Và những gì chúng tôi chấp nhận
  trở thành giới hạn chấp nhận.
 • 107:28 - 107:33
  Làm thế nào một số người, đối với họ tội phạm là bình thường.
  Họ cướp hàng ngày, và họ giết hàng ngày.
 • 107:33 - 107:36
  Họ được gọi, bất cứ điều
  gì bạn muốn gọi họ.
 • 107:36 - 107:39
  Đối với những người khác họ
  đi đến đầu kia của thế giới,
 • 107:39 - 107:43
  để vượt qua một con kiến mà bạn
  không thể đặt chân lên nó.
 • 107:44 - 107:46
  Nó có thể làm hại nó.
 • 107:50 - 107:55
  Đó là những gì chúng ta đã chấp nhận, trong
  sự hiểu biết về sự hiểu biết về cảm giác.
 • 108:04 - 108:07
  (AB)... Cảm ơn ông Keshe.
  Ông Keshe bây giờ tôi hiểu phần này,
 • 108:07 - 108:11
  bây giờ tôi có một câu hỏi mới.
  Bạn vừa nói về chúng ta, mỗi Soul,
 • 108:11 - 108:15
  mỗi chúng ta phải làm theo cách riêng của
  chúng ta, nếu chúng ta đi sai đường,
 • 108:15 - 108:18
  chúng ta không nên, tôi có nghĩa là, chúng
  ta không nên đổ lỗi cho người khác.
 • 108:18 - 108:23
  Câu hỏi của tôi là, có tho...
  hàng nghìn người ở Syria bị đánh bom,
 • 108:23 - 108:27
  họ không làm bất cứ điều gì sai trái, chúng
  tôi có hành vi sai trái đánh bom họ,
 • 108:27 - 108:31
  vì vậy, những gì là lên với điều đó?
  Tôi có nghĩa là họ không làm ..
 • 108:31 - 108:34
  (MK) Đi nói, đi nói chuyện với
  những người đã đưa con mình
 • 108:34 - 108:37
  đến Bahamas cho một kỳ nghỉ
  bằng cách bán những quả bom đó.
 • 108:38 - 108:40
  Hãy đi và hỏi xem
  điều gì là sai.
 • 108:40 - 108:44
  (AB) Vâng, nhưng nếu những người này khiếu
  nại, khiếu nại của họ là đúng bởi vì,
 • 108:44 - 108:46
  chúng tôi đang làm
  một điều xấu với họ,
 • 108:46 - 108:49
  sau đó họ đang ngồi ở nhà một
  cách bình yên và nếu họ đến...
 • 108:49 - 108:57
  (MK) Có nhưng, nhưng đây là những gì chúng
  tôi thiết lập, One Nation, One Planet,
 • 108:58 - 109:05
  đây là những gì chúng tôi, chúng tôi gọi, tôi gọi
  nó là, tôi gọi nó là "giết người bằng proxy."
 • 109:07 - 109:12
  Nó không phải là người
  bắn bom, hoặc thả bom.
 • 109:13 - 109:16
  Bạn phải quay trở lại với người
  đã tạo ra quả bom và bây giờ,
 • 109:16 - 109:19
  ông đã có một người quản lý đã được
  trả tiền cho sản xuất thêm bom,
 • 109:19 - 109:23
  và ông đã nhận tiền thưởng cho nó, và nó
  nằm trong Bah, trong một nhà nghỉ lễ,
 • 109:23 - 109:26
  hoặc ở một nơi đẹp trên
  bãi biển một nơi nào đó.
 • 109:26 - 109:30
  Bởi vì anh ấy ..
  Đây là những gì Man phải hiểu,
 • 109:30 - 109:34
  nó không phải là người đã giải phóng quả
  bom, bây giờ, bây giờ chúng ta hiểu,
 • 109:34 - 109:37
  người đàn ông có hoa hồng
  ngay cả để làm cho quả bom,
 • 109:37 - 109:40
  người đàn ông nghĩ về quả
  bom, bây giờ chúng ta hiểu,
 • 109:40 - 109:42
  Linh hồn của họ chịu trách
  nhiệm về Thể chất của họ.
 • 109:42 - 109:45
  Đó là lý do tại sao có rất
  nhiều Ung thư ở Hoa Kỳ,
 • 109:45 - 109:49
  tại sao có rất nhiều vấn
  đề với người dân ở Hoa Kỳ.
 • 109:49 - 109:52
  Hỏi bao nhiêu Linh hồn họ
  đã giết trong 50 năm qua.
 • 109:56 - 109:58
  Bởi vì bây giờ chúng ta hiểu.
 • 109:58 - 110:02
  Không phải là họ đã bỏ một quả bom
  vào người ngồi ở nhà ở Syria.
 • 110:02 - 110:04
  Đó là quả bom người
  đàn ông nhận hoa hồng
 • 110:04 - 110:08
  sản xuất nó ở Arizona hoặc
  California hoặc bất cứ nơi nào.
 • 110:08 - 110:12
  Và sau đó, người bán thịt cho
  người đàn ông ăn để có kỳ nghỉ
 • 110:12 - 110:15
  bởi vì anh ta biết, "Xin chào, thưa ông, làm
  thế nào là công việc? Bạn là giám đốc của
 • 110:15 - 110:19
  sản xuất bom như vậy. Tôi biết tôi ăn.
  Tôi chịu trách nhiệm về nó. "
 • 110:19 - 110:21
  Đây là những gì phải được hiểu.
 • 110:21 - 110:24
  Đó là lý do tại sao chúng tôi
  ủng hộ chính phủ Trung Quốc.
 • 110:24 - 110:29
  Một hành động hòa bình, họ hiểu.
  họ hiểu.
 • 110:30 - 110:34
  Và chúng ta nhìn thấy tất cả
  những vấn đề mà từ Hoa Kỳ.
 • 110:34 - 110:37
  Tất cả các nước châu Âu, những người
  thúc đẩy chiến tranh và súng.
 • 110:37 - 110:42
  Họ đang trả tiền. Hãy nhìn vào các
  sự xâm nhập trong các xã hội này.
 • 110:44 - 110:47
  Bởi vì bây giờ, họ chịu trách
  nhiệm về hành động của họ,
 • 110:47 - 110:49
  bởi vì bây giờ chúng ta hiểu.
 • 110:49 - 110:53
  Bạn đặt một nam châm trên bàn,
  và bạn ném một nam châm ở giữa.
 • 110:53 - 110:56
  Xem cách các nam châm khác
  nhảy ra khỏi khoảng cách xa.
 • 110:56 - 110:58
  Họ đi cách nhau.
 • 110:58 - 111:02
  Bởi vì họ mất khoảng cách từ thực
  tế của vị trí của trung tâm.
 • 111:03 - 111:06
  Đây là những gì chúng ta phải học.
 • 111:07 - 111:11
  Và rồi, không có ai thậm chí còn
  nghĩ đến việc tạo ra một viên đạn.
 • 111:11 - 111:15
  Hãy sở hữu kim loại, để nó
  có thể được sử dụng cho đạn.
 • 111:16 - 111:20
  Tôi đã nhận được một hợp đồng lớn để
  gửi kim loại cho nhà sản xuất súng.
 • 111:20 - 111:23
  Tôi chịu trách nhiệm cho những
  người lính đang chết ở Syria.
 • 111:23 - 111:28
  Và tôi trả tiền thông qua con cái của tôi,
  để ung thư, để tất cả mọi thứ xảy ra.
 • 111:29 - 111:33
  Chúng ta phải hiểu rằng chúng
  ta có trách nhiệm tập thể.
 • 111:33 - 111:36
  Tiến hành sản phẩm cuối cùng.
 • 111:38 - 111:42
  Tôi hy vọng tôi trả lời bạn Azar?
 • 111:44 - 111:45
  Bất kỳ câu hỏi khác?
 • 111:45 - 111:49
  (AB) Cảm ơn ông Keshe. Đó là, đó
  là, điều đó đúng. Cảm ơn bạn.
 • 111:50 - 111:55
  (RP) Chào buổi sáng, ông Keshe.
  Đó là Rui nói, từ Bồ Đào Nha
 • 111:55 - 111:58
  (MK) Vâng, tốt hay tốt buổi sáng.
  Hoặc buổi chiều tốt.
 • 111:59 - 112:03
  (RP) Tôi có một câu hỏi để làm
  rõ một số điểm ở đây, mà?
 • 112:03 - 112:05
  (MK) Bạn phải giải thích
  bạn là ai, xin vui lòng.
 • 112:06 - 112:11
  (PR) Tôi đã nói, có thể
  không nghe, không đủ lớn
 • 112:11 - 112:15
  (MK) Bạn là một thành
  viên của Hội đồng Chung.
 • 112:15 - 112:19
  (RP) Chính xác. Và tôi đại
  diện cho tiếng Bồ Đào Nha.
 • 112:19 - 112:21
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 112:21 - 112:28
  (RP) Và câu hỏi của tôi, nó là trong ngăn kéo.
  nó ở đây, trên bộ não của bạn trước
 • 112:28 - 112:35
  chúng tôi hiển thị khoảng
  của chúng tôi Đó là từ Soul
 • 112:37 - 112:46
  Khác biệt... các Vị thần,
  Niềm vui, Cảm xúc, và nỗi đau
 • 112:46 - 112:50
  Và tôi đã hiểu rằng có sự khác
  biệt giữa cảm xúc của linh hồn
 • 112:50 - 112:53
  và Cảm xúc của Thể Chất
 • 112:53 - 113:00
  Điều là mối quan tâm của tôi đó là...
  các...
 • 113:00 - 113:09
  của việc thao tác của các Emotions
  đưa vào ánh sáng của Linh hồn
 • 113:10 - 113:18
  Tôi nghĩ đó là một vấn
  đề của con người ở đây.
 • 113:19 - 113:23
  Vì vậy, nó đang được chế tác,
  nó là như thể không hiển thị.
 • 113:23 - 113:30
  Và nó được vận dụng vào tâm trí...
  tâm trí tôi gọi là 'những tư tưởng'.
 • 113:30 - 113:34
  Và những suy nghĩ, tâm trí
  bị thao túng thông qua
 • 113:34 - 113:41
  bạn biết, thông qua thôi miên, ví
  dụ, và nhiều ảnh hưởng khác nhau.
 • 113:41 - 113:48
  Vì vậy, những gì tôi muốn bạn để giải thích là làm thế nào
  nó... mà các công trình và làm thế nào bạn có thể được
 • 113:48 - 113:54
  miễn phí cho điều đó, cho Linh hồn
  của chúng ta, sáng lên, đầy đủ.
 • 113:54 - 113:56
  Cảm ơn bạn, đó là câu hỏi của tôi.
 • 113:56 - 113:57
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 113:57 - 114:04
  Bạn phải hiểu được vị trí của
  Linh hồn và Thể chất của bạn,
 • 114:04 - 114:09
  liên quan đến trường, trường hấp
  dẫn như sức mạnh của trái đất,
 • 114:09 - 114:16
  là một liên quan. Có liên quan.
  Và bạn đã quản lý thế nào
 • 114:16 - 114:21
  linh hồn của bạn đối với thể trạng
  của trường từ trường hấp dẫn.
 • 114:22 - 114:27
  Chúng ta thấy một số quốc gia là
  Hoà Bình, bởi vì trong khu vực đó,
 • 114:27 - 114:34
  cường độ trường của hỗn hợp, thành
  phần của MaGrav của lõi trung tâm,
 • 114:34 - 114:37
  và quán tính của
  một phần vật chất,
 • 114:37 - 114:44
  tạo ra một điều kiện mà hướng tới một
  phần Emotion hoà bình, Joyful part, hoặc
 • 114:44 - 114:51
  Yêu một phần của sự tồn tại của chúng ta.
  Hoặc các vật liệu đã sử dụng và tiêu thụ
 • 114:51 - 114:58
  bởi người đàn ông ở vị trí đó nâng cao, nguồn
  cấp dữ liệu sức mạnh để được nhiều hơn mức này.
 • 114:58 - 115:02
  Có nghĩa là năng lượng được
  hấp thụ nhiều hơn ở mức này
 • 115:02 - 115:03
  trong bộ não của Man.
 • 115:05 - 115:09
  Vì vậy, bây giờ chúng ta hiểu, như tôi
  đã giải thích trước đây về giảng dạy,
 • 115:09 - 115:13
  Sự tương tác của Soul, biểu
  hiện vật lý của chúng ta.
 • 115:14 - 115:20
  Về bản chất, Linh hồn là Đấng ban, nhưng
  trong tương tác trong môi trường thực địa
 • 115:21 - 115:24
  và những gì sẽ được tiêu thụ trong
  phần thân thể của chúng ta,
 • 115:24 - 115:29
  ảnh hưởng đến sự tồn
  tại của Cảm xúc
 • 115:29 - 115:32
  trong linh hồn của con người,
  trong bộ não của con người.
 • 115:32 - 115:36
  Bạn đã nhận ra một cái gì đó rất đơn giản.
  Đây là thân thể của Người.
 • 115:36 - 115:40
  Tôi chỉ giải thích.
  Đây là, giả sử,
 • 115:45 - 115:53
  chúng ta tiêu thụ, giả sử,
  rất nhiều thức ăn, rất cao,
 • 115:53 - 115:56
  hãy nói, Magnesium.
  Hoặc hãy nói, kẽm.
 • 115:57 - 116:04
  Thân thể của chúng ta, phần vật lý, có
  Strength Sức Khỏe Tình Cảm riêng của mình.
 • 116:04 - 116:07
  Of, Field-Strength của kẽm.
 • 116:07 - 116:13
  Nhưng bộ não vật lý của chúng ta
  có giống nhau, có sức mạnh hơn.
 • 116:13 - 116:17
  Vì vậy, như bạn thấy, thực phẩm của chúng tôi ảnh hưởng
  đến cảm xúc của chúng ta trong cơ thể của chúng ta.
 • 116:17 - 116:22
  Nó không phải là nó đi đến đó, nó
  nhúng vào trong một phần vật chất,
 • 116:22 - 116:30
  mà nó là tác động tương tác một
  phần được kết nối với phần não,
 • 116:30 - 116:33
  đó là từ tâm hồn của con người.
 • 116:33 - 116:38
  Mà phát ra, ngồi Soul
  của người đàn ông.
 • 116:41 - 116:47
  Khi chúng ta trở thành người trao đổi nhiều
  hơn, càng gần chúng ta trở thành nhận được.
 • 116:47 - 116:52
  Vì vậy, làm thế nào chúng ta thấy lý
  do tại sao người Pháp rất lãng mạn?
 • 116:52 - 116:54
  Nhìn vào cách họ ăn.
 • 116:55 - 117:01
  Tại sao họ... Tôi luôn giải
  thích giữa Pakistan và Ấn Độ?
 • 117:01 - 117:02
  Đó là cùng một vùng đất.
 • 117:03 - 117:08
  Bây giờ nó là thực phẩm mang lại một
  chiều kích khác nhau của gói lớn hơn.
 • 117:08 - 117:10
  Thêm, ít năng lượng.
 • 117:12 - 117:16
  Chỉ một giây, làm ơn.
  Tôi phải trả lời một cánh cửa. Chỉ một giây.
 • 117:35 - 117:40
  Đây là những gì chúng tôi hiểu.
  Đây là mức độ của vị trí.
 • 117:43 - 117:49
  Đây là điều chúng ta phải hiểu ngày nay, bởi vì trước
  đây chúng ta chưa bao giờ giải thích điều này.
 • 117:50 - 117:52
  Bởi vì, chúng tôi đã không
  đủ trưởng thành để hiểu.
 • 117:52 - 117:55
  Bây giờ, khi chúng ta dạy, chúng ta hiểu nhiều hơn.
 • 117:55 - 118:00
  Nếu bạn nhìn vào Ấn Độ và Pakistan,
  chúng là cùng một máu họ đến từ.
 • 118:01 - 118:11
  Trên con đường khác nhau của niềm tin,
  họ tiêu thụ, họ sử dụng, họ áp dụng
 • 118:12 - 118:22
  cách thức khác nhau của thức ăn mà năng lượng của
  phần thể chất của nó, ảnh hưởng đến Cảm xúc của họ.
 • 118:23 - 118:28
  Điều đó có nghĩa, trên thực tế, nếu bạn nhìn vào nó,
  nó là những gì họ đặt trong phần vật lý của họ,
 • 118:28 - 118:33
  đó là, phần này là phần khí của bạn, phần
  này là phần vật chất-vật chất của bạn
 • 118:33 - 118:36
  của Trái đất, bởi vì bây giờ nó có
  máu, bạn hiểu điều gì sẽ xảy ra.
 • 118:36 - 118:43
  Điều này mang lại sự ôm hôn đó.
  Vì vậy, toàn bộ rất nhiều đã không được hiểu.
 • 118:45 - 118:51
  Đây là chúng tôi, những người phải
  hiểu được sự tiến bộ trong kiến thức,
 • 118:51 - 118:58
  trong sự hiểu biết nhiều hơn, và có thể sử
  dụng nó để nâng cao linh hồn của chúng ta,
 • 118:58 - 119:03
  nâng cao, hấp thụ, để trở nên gần
  gũi hơn với Linh hồn của chúng ta.
 • 119:05 - 119:10
  Điều đó, chúng tôi đến gần hơn...
  Soul, sức mạnh của hàng nghìn
 • 119:10 - 119:13
  của hàng năm, hàng triệu năm
  giống nhau khi nó được tạo ra.
 • 119:13 - 119:17
  Chính chúng ta là những người nâng cao mình để trở nên
  gần gũi hơn, và khi chúng ta trở nên gần gũi hơn,
 • 119:17 - 119:21
  Thể chất ở mức này trở
  nên không liên quan.
 • 119:21 - 119:25
  Khi chúng ta trưởng thành
  đủ để đi vào không gian,
 • 119:25 - 119:29
  thì trường hấp dẫn của trái
  đất trở nên không thích hợp.
 • 119:32 - 119:38
  Rồi chúng ta tách ra khỏi phần
  này, được nối với Trái đất.
 • 119:38 - 119:45
  Chúng tôi làm việc nhiều hơn về phần Vật
  lý khi chúng ta ở trên Hành tinh này,
 • 119:45 - 119:49
  và chúng ta làm việc ít hơn khi chúng
  ta đi trong một chiều hướng khác.
 • 119:49 - 119:54
  Có nghĩa là, khi chúng tôi làm việc
  trong khu vực Soul, đó là phần khí,
 • 119:54 - 119:57
  nó ít Matter thẳng, sức mạnh,
 • 119:57 - 120:01
  ở cấp độ của các Vấn đề của các trạng
  thái của cơ thể của con người.
 • 120:01 - 120:05
  Và sau đó chúng ta trở thành, những gì
  chúng ta trở thành trong không gian.
 • 120:07 - 120:13
  Đây là cách mà thức ăn chúng ta ăn tạo ra
  sự tương tác với Linh hồn chúng ta có.
 • 120:14 - 120:19
  Nhu cầu gia tăng mạnh hơn, vì vậy bây
  giờ mạnh mẽ hơn là Soul of the Man,
 • 120:19 - 120:24
  phải sử dụng một phần năng
  lượng để nuôi phần yếu hơn.
 • 120:26 - 120:28
  Thịt yếu,
 • 120:32 - 120:34
  nhưng nhiều hơn.
 • 120:37 - 120:43
  Thực vật là mạnh hơn, nhưng ở
  sức mạnh của Soul of the Man.
 • 120:44 - 120:47
  Đây là những gì chúng ta phải hiểu,
  sau đó chúng ta có thể điều chỉnh.
 • 120:51 - 120:57
  (RP) Cảm ơn ông Keshe, tôi có
  thể tiếp tục câu hỏi nữa không?
 • 120:58 - 121:03
  (MK) Có.
  (RP)... Tôi đã thấy bản vẽ mà bạn đặt...
 • 121:03 - 121:10
  Ít nhất... trong não...
  Điều đó đi đến cùng,
 • 121:10 - 121:18
  đến trung tâm của đâu là linh hồn của
  con người, và đó là bạn đã viết đau,
 • 121:19 - 121:22
  và sau đó là niềm vui, và sau đó là
  tình yêu, sau đó là những suy nghĩ.
 • 121:23 - 121:31
  Vì vậy, theo thứ tự này...
  và có bộ não của ông đang theo dõi tốt...
 • 121:31 - 121:40
  mối quan tâm của tôi là, làm thế nào bạn có thể
  mang ánh sáng của Linh hồn qua con đường này,
 • 121:40 - 121:47
  ... qua suy nghĩ, bởi vì những suy
  nghĩ của chúng ta bị thao túng
 • 121:47 - 121:55
  thông qua thức ăn như chúng ta thể hiện nó, như vậy chắc
  chắn, và nhiều thứ, và thông qua tâm trí của chúng tôi,
 • 121:55 - 122:00
  ... những ý tưởng khác nhau những điều
  đó, mà môi trường đặt trên chúng ta.
 • 122:00 - 122:12
  Vì vậy, những gì bạn có thể làm để suy nghĩ về bức
  màn rằng nó là giữa Soul và suy nghĩ của chúng tôi,
 • 122:12 - 122:15
  và bút chì của thao
  tác để nuôi Man?
 • 122:15 - 122:21
  Làm thế nào bạn quyết định
  thực phẩm, những gì khác?
 • 122:23 - 122:27
  (MK) Để tôi giải thích nó theo
  một cách khác, cùng nhau.
 • 122:27 - 122:37
  Nếu chúng ta gọi nó là Field
  phát ra từ Soul of Man.
 • 122:47 - 122:57
  Sau đó, nếu chúng ta đặt
  não bộ của Người trong đó,
 • 123:07 - 123:16
  sau đó chúng ta đặt trong nó Physicality, nếu
  đây là tai của bạn, và đây là tai của bạn,
 • 123:16 - 123:24
  và đây là scull của bạn, đây là một
  phần của nó, là cánh tay trên của bạn,
 • 123:24 - 123:27
  phần này của nó là ngón
  tay và bàn tay của bạn,
 • 123:28 - 123:34
  phần này của bạn là Cảm xúc của
  bạn về sức mạnh khác nhau,
 • 123:34 - 123:44
  phần này của nó gần Totality, suy nghĩ của
  chúng ta rất nhiều nếu bạn nhìn vào nó,
 • 123:46 - 123:50
  là lĩnh vực sức mạnh của tổng thể.
 • 123:55 - 124:01
  Nhưng, bởi vì nó chạm vào Soul của chúng
  ta, chúng ta có quyền truy cập vào Total.
 • 124:11 - 124:19
  Sau đó, chúng ta hiểu được ngay bây giờ, rằng Ngay
  cả các Fields of Earth có tương tác với chúng ta,
 • 124:20 - 124:26
  với cảm xúc của chúng tôi, với cảm xúc của chúng
  tôi, với các trường Linh hồn của chúng tôi chiếu.
 • 124:26 - 124:31
  Sau đó, chúng tôi hiểu rằng điều này
  có thể được di chuyển theo hướng nào.
 • 124:46 - 124:49
  Điều này rất quan trọng để chúng ta hiểu.
 • 124:50 - 124:54
  Sau đó, chúng tôi hiểu ý tưởng bao
  gồm các phổ, không chỉ là một.
 • 125:02 - 125:05
  Tôi hy vọng tôi quản lý để
  trả lời, nếu bạn là tốt?
 • 125:28 - 125:29
  Bất kỳ câu hỏi khác?
 • 125:39 - 125:41
  (RP) Cảm ơn ông Keshe,
  tôi chỉ muốn biết
 • 125:41 - 125:46
  làm thế nào để giải phóng các thao
  tác của những suy nghĩ của Man
 • 125:46 - 125:51
  từ bên ngoài của anh ta mà không
  có ý chí của mình. Đó là tất cả.
 • 126:03 - 126:08
  (RC) Chúng tôi có Erik với bàn tay
  của mình, ông có thể có một câu hỏi?
 • 126:10 - 126:17
  Erik đến và mở mic của bạn ở đó,
  tôi có thể giúp bạn với điều đó.
 • 126:18 - 126:20
  Bạn sẽ được nhắc nhở.
 • 126:20 - 126:32
  (EK) Xin chào, đó là Erik từ Đan Mạch.
  ... Xin chào ông Keshe... Ông yêu cầu tôi trở lại
 • 126:32 - 126:39
  ... Về hệ thống sưởi ấm, và tôi
  đã thử những thứ khác nhau,
 • 126:39 - 126:49
  và trước tiên tôi có thể nói rằng nhà Thụy
  Điển không có túi trong tất cả các phòng.
 • 126:50 - 126:56
  Và tôi đã ở đó một tuần
  trước, và nhiệt độ trong nhà
 • 126:57 - 127:05
  nhiệt độ không khí bên trong ngôi
  nhà là khoảng 19 độ và Celsius.
 • 127:05 - 127:16
  Và... sau đó tôi thêm một số túi vào, vào
  phòng cuối cùng, và cũng đến hầm rượu,
 • 127:16 - 127:24
  và trong khi ở đó, nhiệt
  độ tăng đến 21 độ Celsius.
 • 127:24 - 127:32
  Và Paul cũ... cũ... đã giải thích
  cho tôi, phần nhiệt độ này tăng lên
 • 127:32 - 127:39
  là do Field của riêng tôi....
  Lý do nó hoạt động ở đó,
 • 127:39 - 127:46
  có lẽ bởi vì có một điểm
  năng lượng 4 mét từ nhà,
 • 127:46 - 127:53
  và đây là những gì Paul gọi...
  'năng lượng trong môi trường'.
 • 127:53 - 128:00
  Nhưng tôi, khi tôi thêm nhiều túi xách...
  để các phòng còn lại, nó làm việc tốt,
 • 128:00 - 128:06
  và nó đã được rất tốt đẹp cho tôi để thấy rằng
  nó đã làm việc mà không có sự hiện diện của tôi,
 • 128:06 - 128:11
  và nó hoạt động mà không có bất
  kỳ tấm đồng, Nano phủ tấm đồng,
 • 128:11 - 128:17
  và nó hoạt động mà không có tôi phun
  tất cả các ngôi nhà với CO2 GANS,
 • 128:17 - 128:21
  mà tôi đã làm ở
  nhà tại Đan Mạch.
 • 128:21 - 128:31
  Và tôi cũng làm bài kiểm tra này mà bạn đã
  hỏi tôi, nơi mà tôi đã tăng số lượng CH3,
 • 128:32 - 128:40
  ... nước Plasma lỏng, và kết
  quả là khá lạ đối với tôi,
 • 128:40 - 128:48
  bởi vì trong vòng vài phút, nhiệt
  độ tăng lên khoảng một độ,
 • 128:49 - 128:51
  và sau đó nó quay trở lại.
 • 128:51 - 128:57
  Có lẽ một chút nhiều hơn nó đã được,
  nhưng, gần như trở lại nhiệt độ ban đầu.
 • 128:58 - 129:04
  Và, tôi chắc chắn có một lời giải
  thích tốt cho điều đó, nhưng,
 • 129:05 - 129:07
  Tôi không chắc tôi có thể, có thể cho nó.
 • 129:11 - 129:14
  Vì vậy, những gì, bạn nói gì về điều đó?
 • 129:17 - 129:20
  (MK) Tôi không có ở đó,
  tôi chỉ, tôi ra ngoài.
 • 129:20 - 129:23
  Vì vậy, tôi không hiểu, tôi đã
  không có được câu hỏi của bạn.
 • 129:24 - 129:27
  (EK)... Bạn đã nhận được bao nhiêu?
 • 129:27 - 129:31
  (MK) Tôi không nghe thấy gì cả.
 • 129:31 - 129:35
  (EK) Được rồi. Vậy, chào ông
  Keshe, tôi là Erik từ Đan Mạch.
 • 129:36 - 129:42
  Chúng tôi đã nói về hệ thống sưởi
  ấm, và bạn yêu cầu tôi trở lại với,
 • 129:42 - 129:52
  với một bài kiểm tra, với CH3, thêm CH3 vào
  một, vào một căn phòng, và các kết quả từ đó
 • 129:53 - 129:59
  là, khi tôi tăng lượng Plasma
  lỏng CH3 trong một căn phòng,
 • 130:00 - 130:04
  nhiệt độ, sau một vài
  phút, tăng khoảng một độ
 • 130:04 - 130:07
  và sau đó nó quay trở lại.
  Có lẽ không hoàn toàn trở lại nhưng tôi...
 • 130:07 - 130:11
  (MK) Bạn có thể... Bạn có thể giải
  thích cho tôi nơi bạn thêm CH3?
 • 130:11 - 130:15
  Làm thế nào để bạn thêm CH3, trong,
  trong túi hoặc trong một lõi?
 • 130:15 - 130:19
  Là năng động hay tĩnh?
  (EK) Không, không. Nó... Nó là tĩnh.
 • 130:19 - 130:26
  Nó chỉ là... một số túi,...
  túi nhựa với một chất lỏng GANS,
 • 130:26 - 130:28
  Một nước GANS lỏng,
 • 130:29 - 130:33
  ... Không, nước của Liquid-Plasma. Vâng.
 • 130:33 - 130:36
  (MK) Nhiệt độ, sau một
  thời gian đã trở lại xuống
 • 130:36 - 130:39
  để tương tự như trước,
  nhiều hơn hoặc ít hơn?
 • 130:39 - 130:42
  (EK) Vâng, Có thể cao hơn
  một ít, nhưng không nhiều.
 • 130:43 - 130:46
  (MK) Nhưng có bạn...
 • 130:47 - 130:52
  cố gắng để kiểm
  tra, nếu ví dụ...
 • 130:52 - 130:54
  Một cái gì đó để chúng ta học.
 • 130:54 - 131:03
  Nếu bạn đi nửa mét ra ngoài, có kích
  thước của Field đã được mở rộng?
 • 131:04 - 131:09
  Bây giờ, nếu trước khi bạn nói
  rằng chúng ta nói mười mét,
 • 131:09 - 131:14
  bây giờ là bạn bao gồm mười và một mét mét
  hoặc mười một mét với cùng một nhiệt độ?
 • 131:15 - 131:16
  Bạn hiểu không?
 • 131:17 - 131:20
  (MK) Sau đó. Có (EK) Có nhưng
  [không được nghe thấy]
 • 131:20 - 131:25
  (MK) Điều này sẽ rất thú vị nếu như...
  nhiệt độ
 • 131:26 - 131:29
  ... Điều này chỉ cho chúng tôi mà bạn đang thử
  nghiệm, vì vậy bạn là lợn Guinea của chúng tôi.
 • 131:29 - 131:31
  Bạn... bạn đã báo cáo
  nó, nó là con của bạn.
 • 131:31 - 131:37
  Vì vậy, nếu bạn có thể giải thích cho
  chúng tôi, nếu bạn có, nếu đây là phòng,
 • 131:38 - 131:40
  và bạn đặt túi của bạn ở đây
 • 131:41 - 131:42
  và một
 • 131:43 - 131:47
  hãy nói trước khi bạn
  luôn được xem xét
 • 131:47 - 131:51
  đây là, chỉ bạn xem xét
  đo nhiệt độ trong phòng,
 • 131:51 - 131:55
  bây giờ nó đã tăng lên
  thêm một nửa mét nữa?
 • 131:55 - 132:01
  Bởi vì bây giờ toàn bộ nửa
  mét là ở 22 độ hoặc 23 độ.
 • 132:04 - 132:08
  Đây là, đây là những gì chúng tôi
  có, đây là sự mở rộng của Field.
 • 132:10 - 132:13
  Nó sẽ được thú vị để xem, là...
 • 132:13 - 132:16
  Bạn đã thay đổi nó trong tất cả các
  phòng hoặc chỉ trong một phòng?
 • 132:18 - 132:24
  (EK)... Ở đây tôi... tôi chỉ thay đổi tôi
  đã thay đổi nó trong hai phòng thực sự.
 • 132:24 - 132:26
  Nhưng bạn phải biết
 • 132:27 - 132:34
  Bạn phải biết rằng... Tôi có...
  bốn, bốn túi của Liquid-Plasma,
 • 132:34 - 132:38
  và chúng nằm ở mỗi bức tường.
  Vì vậy, nếu tôi đi ra ngoài,
 • 132:38 - 132:44
  Tôi đi ra ngoài nhà trừ khi, khi
  chúng tôi có ngôi nhà, nó là một
 • 132:44 - 132:47
  có hai phòng ở chiều
  rộng của ngôi nhà,
 • 132:47 - 132:50
  vì vậy trong nhà bếp...
  (MK) Tôi có thể, có,
 • 132:50 - 132:53
  Vâng, để tôi, hãy để tôi...
  Tôi luôn luôn quay lại đây.
 • 132:53 - 132:55
  Rất thú vị là bạn đang làm gì
 • 132:55 - 132:58
  Trở nên ít nhiều vào cuối
  mùa hè vào mùa đông,
 • 132:58 - 133:03
  những gì sẽ được thú vị,
  bạn giữ những túi ở đây.
 • 133:03 - 133:06
  Và khi nói đến, thời gian tuyết,
 • 133:06 - 133:10
  nơi mà bạn sẽ thấy sự tan
  chảy của tuyết bên ngoài?
 • 133:11 - 133:13
  (EK) Có.
  (MK) Bạn đang đối phó với Fields
 • 133:13 - 133:15
  không phải với Matter,
  nơi mà bạn đặt túi.
 • 133:15 - 133:18
  Bao nhiêu Field được bảo hiểm.
 • 133:19 - 133:20
  (EK) Có.
 • 133:21 - 133:24
  (MK) Thật thú vị nếu bạn
  cho chúng tôi biết.
 • 133:24 - 133:28
  Đuợc. Bây giờ bạn đã tăng nó bằng...
  và sau đó sau một thời gian nó đã đến như vậy.
 • 133:28 - 133:34
  Nhưng liệu sự mở rộng Field mở
  rộng nó từ 10 mét đến 11 mét?
 • 133:34 - 133:38
  (EK) Tôi mong chờ điều đó.
  (MK) Yeah, vậy bây giờ bạn
 • 133:38 - 133:40
  nhà nước 22 là một nhiệt độ cân bằng,
 • 133:41 - 133:43
  Yeah hay 23?
  (EK) Có.
 • 133:44 - 133:49
  (MK) Vì vậy, với các bức tường
  của ngôi nhà và mọi thứ khác
 • 133:49 - 133:53
  lĩnh vực này sẽ ở lại 22-23.
  Chúng ta biết điều này.
 • 133:53 - 133:56
  Bây giờ bạn xác nhận nó.
 • 133:56 - 133:58
  Nhưng điều gì sẽ thú
  vị khi mùa đông đến
 • 133:59 - 134:04
  nếu bạn cứ tiếp tục thêm CH3 vào
  tường hoặc toàn bộ ngôi nhà,
 • 134:04 - 134:06
  bạn sẽ đẩy rào cản của 22 độ
 • 134:06 - 134:11
  đi xa hơn về phía bên ngoài
  bức tường của ngôi nhà?
 • 134:13 - 134:18
  (EK) Tôi, tôi nghĩ rằng tôi sẽ...
  có lẽ tôi nên cố gắng...
 • 134:19 - 134:25
  để thực sự tăng số lượng...
  Liquid-Plasma, ở một đầu của ngôi nhà
 • 134:25 - 134:30
  và không có trong phần còn lại. Vì vậy, trong
  phòng khách ở đây ở cuối phía Bắc của ngôi nhà
 • 134:30 - 134:37
  nếu tôi nói tôi... trước tiên tôi có
  thể sử dụng GANS đặc biệt từ Paul
 • 134:37 - 134:40
  để làm cho Fields mạnh mẽ hơn.
  Và sau đó tôi có thể làm...
 • 134:40 - 134:44
  (MK) Những gì GANSes đang sử dụng?
  Xin lỗi, bạn đang sử dụng GANSes nào.
 • 134:44 - 134:49
  (EK) GANSes Tôi, tôi đang sử dụng ngay
  bây giờ đã được sản xuất bởi Eva.
 • 134:49 - 134:53
  Nhưng tôi có GANSes mà tôi nhận được từ
  Paul rằng ông đã làm với tâm trí của mình.
 • 134:53 - 134:57
  (MK) Yeah, nhưng những gì đang có trong GANSes?
  Ganses nào chúng ta đang nói tới?
 • 134:57 - 135:00
  (EK) Chúng ta đang nói
  về bốn GANSes cơ bản
 • 135:00 - 135:06
  CUO.
  (MK) CH3, COU, CO2, và
 • 135:06 - 135:08
  (EK) Zinc (MK) ZnO. Vâng
 • 135:08 - 135:09
  (EK) Có.
 • 135:10 - 135:15
  Và... Tôi cũng đã xem xét để...
  thử Ganses của Paul.
 • 135:15 - 135:19
  Và có lẽ tôi nên thử ở đây trong
  phòng khách để thay thế một...
 • 135:19 - 135:25
  các, túi với ganses Eva của...
  đến Ganses của Paul
 • 135:25 - 135:30
  và có thể thử ba,
  ba đến bốn lần nữa
 • 135:30 - 135:33
  lượng Plasma lỏng.
 • 135:33 - 135:37
  Bởi vì, tôi đoán đó là tất cả
  chúng tôi cũng tăng Fields.
 • 135:40 - 135:44
  (MK) Hãy cho chúng tôi biết.
  Đừng quên bạn có một yếu tố
 • 135:44 - 135:46
  Sẽ rất thú vị nếu bạn biết.
 • 135:46 - 135:52
  Nó nóng hơn ở tầng trệt hay
  nó lạnh hơn ở tầng một?
 • 135:54 - 135:56
  (EK) Đó là, một chút
  lạnh hơn trên tầng một.
 • 135:56 - 136:02
  Có thể nó ở độ cao khoảng
  một độ so với tầng hai.
 • 136:03 - 136:07
  Và bạn phải biết điều đó...
  (MK) Nhà tôi lạnh hơn ở tầng trệt
 • 136:07 - 136:09
  hơn tầng trên.
 • 136:10 - 136:11
  (EK) Có. Một chút
 • 136:11 - 136:16
  Bạn biết... bạn phải biết nhà tôi
  ở một bên nó là hai câu chuyện,
 • 136:16 - 136:20
  và mặt khác nó là
  một câu chuyện.
 • 136:20 - 136:25
  Vì vậy, một phần của các
  phòng thấp hơn là phòng hầm
 • 136:25 - 136:32
  và những người khác chỉ đứng tự do trong cũng như,
  như trong một căn nhà bình thường trên mặt đất.
 • 136:34 - 136:42
  Nhưng nếu tôi đo nhiệt độ
  trên sàn ở mức thấp hơn
 • 136:42 - 136:47
  ở đó tôi có khoảng
  22 độ trên sàn.
 • 136:52 - 136:58
  Và như tôi đã nói... thời gian
  qua, tôi có, tôi có MaGrav...
 • 136:58 - 137:03
  ở phía bắc của căn nhà, và những
  ảnh hưởng này của việc sưởi ấm
 • 137:04 - 137:07
  đi về phía nam của ngôi nhà
 • 137:08 - 137:12
  ở tầng đầu tiên trên tầng hầm.
 • 137:12 - 137:18
  đó là... Tôi nghĩ rằng điều này là tuyệt vời mà....
  bởi vì trước khi tôi nhận MaGrav
 • 137:18 - 137:22
  Tôi đã có một hiệu ứng làm nóng rất yếu
 • 137:23 - 137:26
  Tôi cảm thấy có một cái gì đó
  có thể có một hiệu ứng nhỏ
 • 137:26 - 137:30
  ít nhiệt độ hơn trong nhà
  mà tôi mong đợi sẽ có
 • 137:30 - 137:34
  mà không cần sưởi ấm, nhưng
  ngay sau khi tôi đưa vào MaGrav
 • 137:34 - 137:36
  sau đó sưởi ấm bắt đầu hoạt động.
 • 137:42 - 137:46
  (MK) Đây là những gì chúng ta thấy. Chúng tôi,
  chúng tôi đang phát triển công nghệ cho điều này
 • 137:46 - 137:47
  để thương mại hóa.
 • 137:48 - 137:53
  Bởi vì 22 độ là lĩnh vực
  thú vị của con người
 • 137:53 - 137:56
  những gì chúng tôi cảm thấy
  thoải mái khi làm việc.
 • 137:56 - 138:02
  Chúng tôi đang tìm kiếm cái gì
  ở Ghana như sản xuất vật liệu
 • 138:02 - 138:05
  rằng chúng ta không cần cảm
  giác 20, bạn gọi nó là gì,
 • 138:05 - 138:08
  30 và 40 độ bên trong
 • 138:08 - 138:12
  Chúng ta có thể cô lập chúng ta
  bằng cách sử dụng MaGravs khác nhau
 • 138:12 - 138:15
  hoặc GANS khác.
 • 138:15 - 138:21
  Chúng ta biết nó có thể được thực hiện.
  Và nếu bạn nhìn vào lịch sử của Man,
 • 138:21 - 138:28
  chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi có thể sống trong
  nhà gỗ hoặc chúng tôi sống trong nhà với một rơm
 • 138:28 - 138:30
  Cảm thấy ấm.
 • 138:30 - 138:34
  Bởi vì, cấu trúc tại thời điểm đó
  khi nó bị ướt, theo nhiều cách
 • 138:34 - 138:40
  nó phát hành hoặc làm việc với
  GANS của vật liệu hoặc gỗ
 • 138:40 - 138:42
  sau đó là một ngôi nhà gạch
 • 138:42 - 138:43
  một sự kết hợp
 • 138:44 - 138:46
  Vì vậy, những gì chúng tôi đang cố
  gắng làm là bắt đầu đặt một ống hút
 • 138:46 - 138:49
  chúng tôi đang trộn vào vật liệu GANS.
 • 138:49 - 138:53
  cho phép chuyển giao năng
  lượng và hệ thống cân bằng.
 • 138:53 - 138:55
  Chúng tôi đã thực hiện một số bài
  kiểm tra với điều này ở Ghana.
 • 138:56 - 138:59
  Và đó là một dữ liệu rất
  thú vị đang xuất hiện.
 • 138:59 - 139:01
  Đó là nghiên cứu nhiều hơn là cần thiết để làm.
 • 139:01 - 139:06
  Vì vậy, chúng tôi có thể tạo ra...
  ... Điều kiện nhiệt độ bên trong
 • 139:06 - 139:09
  luôn luôn ở khoảng 20-22.
 • 139:11 - 139:14
  Theo cách chúng tôi đưa
  ra một 'rơm năng động'
 • 139:14 - 139:17
  nếu bạn gọi nó, vào
  cấu trúc của ngôi nhà
 • 139:21 - 139:22
  ... sau đó...
  (EK) Chúng tôi đang làm...
 • 139:23 - 139:24
  (MK) Pardon?
 • 139:24 - 139:28
  (EK) Vâng, điều này rất thú vị, và đây
  là giá trị cho những ngôi nhà mới.
 • 139:28 - 139:33
  Nhưng như bạn có thể biết tôi, tôi
  cũng làm việc về một cái gì đó
 • 139:33 - 139:39
  có lẽ sẽ được làm việc trong một
  tuần để, để giúp nhà hiện có
 • 139:39 - 139:42
  chỉ với túi xách và điều nhỏ này.
 • 139:43 - 139:47
  Và, nó sẽ rất thú vị để xem
  nó sẽ làm việc như thế nào.
 • 139:47 - 139:55
  (MK) Điều thú vị khi thấy là...
  Nếu bạn thêm một số Kẽm hơn vào nó
 • 139:56 - 139:59
  cảm xúc của người dân trong nhà
  cũng thay đổi như thế nào?
 • 140:01 - 140:03
  hay họ trở nên dễ
  thương hơn với nhau?
 • 140:03 - 140:08
  Bởi vì bây giờ, bạn thực sự đặt Kẽm trong
  nhà, họ không cần phải có con trai.
 • 140:09 - 140:15
  (EK) Vâng, tôi.... Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất
  có lợi cho một cuộc sống hài hòa hơn,
 • 140:15 - 140:20
  để có một số Kẽm trong khu
  phố, không có nghi ngờ về nó.
 • 140:20 - 140:21
  Và...
  (MK) Tôi không thể khá...
 • 140:21 - 140:23
  Tôi rất thích biết họ phản ứng thế nào.
 • 140:24 - 140:29
  (EK) Yeah. Tôi sẽ... tôi sẽ...
  Tôi sẽ để lại bốn gói.
 • 140:31 - 140:39
  Tôi có thể nói với bạn một điều khác...
  Tôi đã bắt đầu phương pháp chữa bệnh của Paul để giảm cân,
 • 140:39 - 140:42
  và cho đến nay, không
  thành công như vậy
 • 140:42 - 140:48
  Tôi đã giảm cân nhưng Paul nói rằng anh ấy chưa
  bao giờ thử nó với một người ở lứa tuổi của tôi.
 • 140:48 - 140:56
  Và sau đó anh ta... anh ta yêu cầu tôi...
  để hít thở từ từ... Kẽm.
 • 140:56 - 141:01
  Vì vậy, tôi đã thực hiện một chai đơn giản
  với một số ống và đưa vào một số của mình...
 • 141:01 - 141:04
  Vũ trụ Zinc Liquid-Plasma
 • 141:04 - 141:07
  (MK) Tôi sẽ cho bạn một tip.
  Tôi sẽ cho bạn một lời khuyên cho...
 • 141:07 - 141:11
  Nó có thể làm việc trên một số người, nhưng
  tôi cung cấp cho bạn kết quả của khoa học...
 • 141:11 - 141:14
  chi tiết với nó, phía sau nó.
 • 141:14 - 141:15
  (EK) Cảm ơn bạn.
 • 141:20 - 141:24
  (MK) Bạn có thể giảm cân
  bằng cách ăn nhiều hơn.
 • 141:26 - 141:31
  Nhưng, bạn phải biết bạn ăn,
  bạn ăn gì, cách bạn ăn.
 • 141:33 - 141:38
  ... Tôi đã giải thích điều này trong thực phẩm Trung Quốc
 • 141:38 - 141:41
  khi bạn nấu với nhiệt độ cao.
 • 141:41 - 141:43
  Tôi đã nói, "Chúng tôi đã làm Nano-nhà
  sản xuất trong một thời gian dài."
 • 141:43 - 141:46
  Trung Quốc đã được về kinh doanh
  Nano từ đầu của thời gian,
 • 141:46 - 141:52
  khi họ tạo ra chảo và sau đó, họ thêm
  một muối vào nó họ tạo ra một GANS.
 • 141:52 - 141:57
  Khi bạn ăn thực phẩm, bạn
  tự động nhận được đào...
 • 141:57 - 141:59
  thực phẩm đã được tiêu
  hóa, đã ở vị trí của bạn
 • 141:59 - 142:02
  rằng dạ dày muốn, làm
  để đun sôi, để tạo ra
 • 142:02 - 142:05
  bất cứ điều gì bạn gọi nó,
  các enzyme và mọi thứ khác.
 • 142:05 - 142:13
  Năng lượng được sử dụng bởi cơ thể, từ...
  bạn đã thực hiện trước GANSing trong nồi.
 • 142:13 - 142:18
  Vì vậy, bây giờ khi bạn ăn thực phẩm, cơ thể
  phải làm việc để thoát khỏi thức ăn này,
 • 142:18 - 142:21
  bởi vì bây giờ nó đã nhận được
  tất cả năng lượng nó cần.
 • 142:21 - 142:24
  Vì vậy, bây giờ bạn giảm
  cân vì những gì bạn đã ăn.
 • 142:24 - 142:27
  Đây là một trong những lý do
  mà người Trung Quốc rất mỏng.
 • 142:29 - 142:34
  Trừ khi họ tiêu thụ một cách sai lầm, bạn sẽ thấy
  người Trung Quốc ăn một lượng thực phẩm khổng lồ.
 • 142:35 - 142:39
  Tôi nói, "Làm sao họ có thể ăn cùng một thứ
  như vậy, giờ ăn trưa, ăn tối và ăn sáng?"
 • 142:40 - 142:48
  Và... toàn bộ quá trình là bởi vì khi
  họ nấu ăn, khi họ sử dụng một cái chảo,
 • 142:48 - 142:54
  đó là một nhiệt độ cao, các...
  rau hoặc thịt chạm vào chảo,
 • 142:55 - 142:59
  nó đã được Nano phủ, sau đó họ đặt một
  nước và họ đặt một số muối trong đó.
 • 142:59 - 143:02
  Nó đi mà thời gian ngắn để sản
  xuất nhanh chóng của Gans,
 • 143:02 - 143:04
  bây giờ nó là một năng lượng tự do.
 • 143:04 - 143:09
  Phút họ ăn thức ăn,
  năng lượng nhận được,
 • 143:10 - 143:13
  không cần phải trải qua quá trình
  tiêu hóa, theo cách nào đó.
 • 143:13 - 143:16
  Bây giờ cà rốt thịt hoặc
  bất cứ điều gì bạn đã ăn,
 • 143:16 - 143:19
  bây giờ cơ thể đã phải làm
  việc để thoát khỏi nó.
 • 143:19 - 143:22
  Bởi vì nó đã nhận được năng lượng,
  đó là một quá trình tự nhiên.
 • 143:23 - 143:27
  Vì vậy, bây giờ bạn giảm cân, bạn sử dụng
  năng lượng, một năng lượng tiêu cực.
 • 143:27 - 143:32
  Thực phẩm Trung Quốc, trong tinh chất rất nhiều
  là lành mạnh, vì điều này và không ai từng hiểu.
 • 143:32 - 143:34
  Tôi đã nói nhiều lần, tôi
  đã giải thích điều này.
 • 143:34 - 143:42
  Vì vậy, trong một cách như thế... tôi giải
  thích... nếu bạn ăn hàng ngày một phần tư dưa hấu,
 • 143:42 - 143:46
  cơ thể lấy lượng đường
  mà bạn cần từ nó.
 • 143:46 - 143:48
  Phần còn lại của nó phải làm việc để loại bỏ nó.
  Bạn cân nặng.
 • 143:48 - 143:52
  Năng lượng âm của nó sau một
  giới hạn trọng lượng nhất định.
 • 143:52 - 143:54
  Điều tương tự với thực phẩm Trung Quốc.
 • 143:55 - 144:06
  Điều tương tự là khi bạn thêm Zinc Oxide...
  vào... để CH3.
 • 144:06 - 144:10
  Nó đáp ứng đáy và sau đó bạn có thể
  tưởng tượng, bạn đi bộ và vợ của bạn
 • 144:10 - 144:12
  chỉ cần đi về phía bạn.
  "Xin chào Darling, bạn đang ở đâu?"
 • 144:12 - 144:15
  Bởi vì bạn đã thỏa mãn
  phần cảm xúc mà cô ấy cần,
 • 144:15 - 144:18
  hoặc bạn về nhà và nói, "Tôi
  rất hạnh phúc trong nhà."
 • 144:18 - 144:21
  "Tôi đi ra, tôi rất tức giận
  hoặc tôi sẽ, tôi nhấn mạnh."
 • 144:21 - 144:24
  Bởi vì trong nhà bạn
  nhận Fields bạn cần.
 • 144:25 - 144:30
  Tôi đang nhìn vào sự phát triển này trong một
  thời gian dài. Chúng tôi hiểu nó đầy đủ.
 • 144:32 - 144:37
  Vì vậy,... đói bạn
  phải hiểu tại sao?
 • 144:37 - 144:41
  Nó hoạt động trên một số, nó không hoạt
  động trên một số, bởi vì... quá trình.
 • 144:41 - 144:45
  Bạn nhìn vào chứng béo phì ở
  phương Tây, béo phì ở người.
 • 144:45 - 144:53
  Chúng tôi từ bỏ quá trình tự nhiên của
  những gì chúng tôi đã được đưa lên để làm.
 • 144:54 - 145:00
  Bạn thấy 'béo phì', 'người béo bở' ở Trung
  Quốc đến rất nhiều, hoặc ở các nước khác.
 • 145:01 - 145:03
  Bởi vì hàm lượng muối
  tạo ra một điều kiện.
 • 145:03 - 145:05
  Lượng muối họ đưa vào thức ăn,
 • 145:05 - 145:10
  nó tạo ra một điều kiện mà nó buộc
  việc tạo ra túi cho muối để giữ nước,
 • 145:10 - 145:14
  bởi vì cơ thể một ngày nào
  đó có thể cần muối natri,
 • 145:14 - 145:17
  trong máu và trong tình trạng
  của dạ dày của người đàn ông.
 • 145:17 - 145:23
  Bởi vì cơ thể chúng ta hoạt động trong điều
  kiện muối, nó không phải là điều kiện axit.
 • 145:24 - 145:32
  Vì vậy, nó cần muối để giữ cho tương
  lai cho nó nó hấp thụ protein,
 • 145:32 - 145:37
  rằng nó có thể tạo ra một bao tải để giữ nó như một dòng nước.
  Nó không giữ nó như rắn.
 • 145:37 - 145:40
  Nó giữ nó như một chất lỏng GANS của muối.
 • 145:40 - 145:45
  Vì vậy, bây giờ dẫn đến chứng béo phì, nó
  sẽ mang đến một tình trạng béo phì hơn.
 • 145:45 - 145:54
  Chúng ta... chúng ta là cảm xúc được lưu
  trữ bên trong sức mạnh muối của cơ thể,
 • 145:55 - 145:58
  có nghĩa là chúng ta trở nên béo
  hơn khi chúng ta căng thẳng.
 • 145:58 - 146:04
  Bởi vì, nó là Field-Strength
  nó được kết nối với Amino Acid
 • 146:04 - 146:09
  độ mặn của cơ thể con người.
 • 146:09 - 146:12
  Điều rất quan trọng là
  phải hiểu quy trình.
 • 146:13 - 146:16
  Nếu bạn thay đổi trung tâm cuộc gọi...
  nội dung
 • 146:16 - 146:19
  bạn sẽ tìm ra mọi người bị
  mất, nhưng nếu bạn nhìn,
 • 146:19 - 146:24
  nếu bạn ở một số quốc gia bạn không bao
  giờ thấy muối và hạt tiêu trên bàn.
 • 146:24 - 146:25
  Trừ khi bạn yêu cầu nó.
 • 146:25 - 146:28
  Trong Thế giới phương
  Tây phải ở trên bàn.
 • 146:30 - 146:34
  Ở hầu hết các quốc gia, bạn thậm chí
  không thấy nó ở một số quốc gia.
 • 146:35 - 146:39
  Bởi vì, cơ thể được điều chỉnh theo cách
  đó, và bạn không thể đặt trọng lượng lên.
 • 146:41 - 146:44
  Bạn muốn giảm cân hiểu được quá trình,
 • 146:44 - 146:48
  nó không phải là nếu tôi ăn thức ăn Trung
  Quốc tôi nhận được... tôi bị mất trọng lượng.
 • 146:48 - 146:52
  Hiểu được làm thế nào thức ăn được nấu
  chín và những gì được đưa vào nó,
 • 146:52 - 146:55
  rằng nó không thay thế cho khác.
 • 146:58 - 147:03
  Trong thực phẩm Trung Quốc Phương Tây,
  họ thêm rất nhiều tinh bột vào nó
 • 147:03 - 147:05
  bởi vì, nó là gotta
  dính và gluey
 • 147:05 - 147:08
  nơi mà chúng tôi không thấy rằng, có
  nhiều trong... theo cách ban đầu.
 • 147:08 - 147:13
  Nhiệt tạo ra một lớp phủ GANS Nano ngay lập tức.
 • 147:15 - 147:17
  Bạn muốn giảm cân có
  rất nhiều cách để làm,
 • 147:17 - 147:24
  để làm cho quá trình tiêu cực thực phẩm của bạn.
  Hoặc đáp ứng nhu cầu Cảm xúc.
 • 147:24 - 147:26
  Bạn sẽ tìm ra cơ thể không cần.
 • 147:26 - 147:32
  Có một muối cụ thể trong cơ thể
  của Man kết nối với cảm xúc,
 • 147:33 - 147:37
  kết nối với Amino
  Acid để giữ cho nó
 • 147:37 - 147:40
  rằng nó làm cho bạn
  các túi của chất béo.
 • 147:42 - 147:48
  Cảm xúc muối rất cụ thể và nó được
  kiểm soát trực tiếp với Zinc Oxide.
 • 147:48 - 147:54
  Muối kẽm được kết nối trực tiếp
  với cảm xúc của Con người.
 • 147:56 - 147:58
  Và không ai lên đến bây
  giờ đã có thể tạo ra nó,
 • 147:58 - 148:02
  bởi vì nó chỉ được tạo ra
  bên trong cơ thể của Man
 • 148:02 - 148:06
  trong trường hấp dẫn-từ
  trường-Sức mạnh của cơ thể.
 • 148:06 - 148:10
  Đó là một sự phong tỏa kín của
  Physicality of the Fields.
 • 148:13 - 148:20
  Liệu chúng ta có thể dành thời gian để Paul đến?
  Anh ấy yêu cầu được ở đây sau 11 giờ.
 • 148:21 - 148:25
  Là... Xin lỗi Klaus, Klaus ở đó không?
  (KP)... Klaus, Klaus hỏi...
 • 148:26 - 148:27
  Có anh ấy ở đây.
 • 148:31 - 148:33
  Klaus-Dieter nghe anh nói không?
 • 148:33 - 148:38
  (RC) Tôi đã gửi cho anh ấy một tin nhắn... vài phút trước
  để hỏi anh ta nếu anh ta đã sẵn sàng để trình bày,
 • 148:38 - 148:42
  nhưng... Hãy xem nếu anh ấy có thể...
  (K2) Tôi ở đây!
 • 148:42 - 148:44
  (MK) Tôi đang ở đây. (K2) Khoảnh khắc.
 • 148:46 - 148:48
  (MK) Xin chào! Hi Klaus.
  (K2)... Xin chào ông Keshe,
 • 148:48 - 148:50
  xin chào Rick, hello
  Klaus, hoàn toàn.
 • 148:50 - 148:53
  (MK) Hi bạn thế nào?
  Bạn vẫn còn ở Áo?
 • 148:53 - 148:58
  (K2) Vâng, tôi trì hoãn nhưng tôi
  có thể trình bày khi nào bạn muốn?
 • 148:58 - 149:02
  (MK) Được rồi, bạn có thể đi trước, trình bày cho chúng tôi.
  Bạn đã sẵn sàng chưa?
 • 149:02 - 149:06
  (K2) Vâng (MK) Được rồi,
  tôi dừng chia sẻ đi.
 • 149:06 - 149:07
  (K2) Cảm ơn bạn.
 • 149:08 - 149:11
  (MK) Trước tiên Klaus, giải thích bạn là ai và bạn làm gì
 • 149:11 - 149:14
  mà mọi người hiểu và nó được ghi nhận.
  Xin vui lòng.
 • 149:15 - 149:21
  (K2) Được rồi Tôi là một nhà khoa học trong 30 năm. Nghề nghiệp của tôi là...
 • 149:21 - 149:29
  để xây dựng lại nước và đất và
  cũng chúng tôi làm cho đặc biệt...
 • 149:29 - 149:34
  các dự án đặc biệt cho các
  công ty lớn về mặt sức khoẻ,
 • 149:34 - 149:39
  cho những người làm việc trong
  các công ty này và chúng tôi...
 • 149:39 - 149:43
  có kết quả rất tốt trong 25 năm qua.
 • 149:43 - 149:47
  Và bây giờ, chúng tôi làm việc... không phải bây giờ...
 • 149:47 - 149:53
  chúng tôi đã làm việc trong 20 năm qua và
  5 năm qua, nhiều hơn và nhiều hơn nữa,
 • 149:53 - 150:02
  với các kỹ thuật quét từ chương
  trình Không gian... của Nga...
 • 150:03 - 150:11
  Và, công nghệ quét này có thể cho thấy
  GANS hoạt động như thế nào trên cơ thể.
 • 150:11 - 150:20
  Lúc đầu, chúng tôi thực hiện một số nghiên
  cứu và đặt các bản vá lỗi nhỏ với GANS,
 • 150:20 - 150:26
  trên huyệt châm cứu, và đo lường
  họ, những người trước và sau.
 • 150:26 - 150:34
  Và chúng ta thấy kết quả đáng kinh ngạc với
  hệ thống điều chỉnh này cho các kinh tuyến,
 • 150:34 - 150:43
  và vì vậy tôi có thể cho thấy hệ thống hoạt động như thế
  nào, và chúng tôi cũng có thể chỉ ra cách GANS hoạt động,
 • 150:43 - 150:46
  auf hệ thống chức năng
  sinh học từ cơ thể.
 • 150:49 - 150:57
  Đầu tiên đây là một pdf nhỏ.
  Bạn có thể thấy điều này?
 • 150:59 - 151:01
  (RC) Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy nó.
  (K2) Được rồi.
 • 151:01 - 151:06
  (MK) Tôi tắt micrô, để bạn có thể
  nói chuyện, vì vậy hãy tiếp tục.
 • 151:06 - 151:12
  (K2) Cảm ơn bạn. IQ-WELL Scanning là một hệ
  thống máy tính dựa trên sức khoẻ mạnh mẽ,
 • 151:12 - 151:18
  để phân tích và y học thông tin,
  và nó có hai hệ thống chuyên gia.
 • 151:18 - 151:25
  Và với hai hệ thống chuyên gia này chúng tôi
  có thể đo được tất cả các mô hình rung động,
 • 151:25 - 151:28
  từ khung thông tin
  từ cơ thể con người,
 • 151:28 - 151:36
  cũng là những điều sinh học từ tính, và hệ
  thống này cho thấy chúng ta hai mươi...
 • 151:37 - 151:43
  hai trăm năm mươi các thông số khác nhau,
  cho những điều sinh học chức năng,
 • 151:43 - 151:47
  và chúng tôi đo lường điều này
  chỉ trong một hoặc hai phút.
 • 151:47 - 151:53
  ... Trước đây, với hệ thống cũ mà
  chúng ta đo được, từ 1 đến 2 giờ,
 • 151:53 - 152:00
  và điều này là rất phức tạp để nghiên cứu này,
  và bây giờ là cho mọi người dễ dàng để hiển thị,
 • 152:01 - 152:04
  khi chúng ta thay đổi mọi thứ.
 • 152:21 - 152:31
  Đây, đây là thiết bị, một thiết bị nhỏ,
  và bạn cần một máy tính, sửa chữa nó lên,
 • 152:31 - 152:40
  và có hai điện cực cho...
  cho đầu, và một cảm biến cho bàn tay.
 • 152:42 - 152:46
  Và bạn thấy tôi là một giám sát ngồi.
 • 152:49 - 152:58
  Và sau khi phân tích, chúng tôi có thể
  hiển thị điều này trong khác nhau...
 • 152:58 - 153:05
  khác nhau... hình ảnh, và chúng
  ta thấy, đây là trong định mức,
 • 153:05 - 153:09
  là ai đó quá nhiều
  hoặc là ai đó cần nó.
 • 153:09 - 153:13
  Và, đối với các cơ quan, cho
  các vitamin, cho các enzym,
 • 153:13 - 153:20
  cho nhiều người, nhiều điều bạn
  có thể hiển thị, trong hai phút.
 • 153:21 - 153:30
  Và bây giờ chúng ta bắt đầu điều này, một
  người bạn của tôi có quyền bán quốc tế này,
 • 153:30 - 153:37
  và chúng tôi chuẩn bị này và bây giờ chúng tôi
  bắt đầu nghiên cứu với công nghệ quét này,
 • 153:37 - 153:40
  tất cả những điều chúng
  tôi làm với Ganses.
 • 153:42 - 153:46
  Đuợc. Đó là từ bản thân tôi.
  Xin vui lòng bất cứ câu hỏi?
 • 153:52 - 153:57
  (MK) Điều đó có nghĩa là gì?
  Nó có nghĩa là gì? Bạn có thể giải thích cho chúng tôi?
 • 153:58 - 154:00
  Bạn có thể đo được
  gì với GANSes?
 • 154:01 - 154:03
  (K2) Chúng ta có thể đo được...
 • 154:08 - 154:13
  Bạn có chức năng sinh học...
  trong cơ thể bạn.
 • 154:14 - 154:18
  Và khi bạn ăn một thứ gì đó,
  hoặc bạn uống thứ gì đó,
 • 154:18 - 154:23
  hoặc bạn thực hiện các ứng
  dụng khác nhau với cơ thể,
 • 154:23 - 154:25
  chúng tôi có thể hiển thị, xin lỗi.
 • 154:28 - 154:31
  Chúng ta có thể chỉ ra sự
  khác biệt, trước và sau.
 • 154:33 - 154:41
  Ở đây trên trang này bạn thấy vitamin, và chúng
  tôi làm một bài kiểm tra với một probant ở Áo,
 • 154:41 - 154:45
  và chúng tôi đưa ra sau
  đó hai miếng nhỏ với CH3,
 • 154:45 - 154:52
  về điểm châm cứu cho Lung 1,
  từ y học cổ truyền Trung Quốc.
 • 154:52 - 154:57
  Và sau năm phút sau, chúng ta sẽ
  đo được thử nghiệm một lần nữa,
 • 154:57 - 155:03
  và chúng ta thấy rằng mức
  độ vitamin đã thay đổi.
 • 155:04 - 155:09
  Các thông số chức năng sinh
  học khác cũng đã thay đổi.
 • 155:09 - 155:17
  Và vì vậy chúng tôi có thể hiển thị và xem điều gì sẽ
  xảy ra khi chúng tôi làm việc với GANSes trên cơ thể.
 • 155:19 - 155:22
  (MK) Liệu nó có tăng lên,
  nó làm giảm đi một ít?
 • 155:22 - 155:26
  Hoặc bạn có nhìn thấy nếu bạn
  ra một GANS của kẽm ví dụ,
 • 155:26 - 155:31
  bạn có thấy sự gia tăng trong cơ thể Kẽm?
  (K2) Là một... là một điều chế.
 • 155:31 - 155:36
  Nó mang lại từ cao hơn ở giữa,
  và cũng như khi bạn có ít hơn,
 • 155:37 - 155:40
  mang nó ở giữa.
  Nó được gọi là 'hệ thống điều chế'.
 • 155:42 - 155:45
  (MK) vâng, nhưng chúng ta thấy những gì khi
  chúng ta sử dụng trên các điểm châm cứu?
 • 155:45 - 155:47
  Hãy nói nếu chúng ta
  đặt GANS của ZnO?
 • 155:47 - 155:53
  (K2) Thử nghiệm này có ít vitamin
  khác nhau và chúng tôi cho anh ta CH3
 • 155:53 - 155:59
  trên phổi và sau đó các vitamin này đã
  được chính xác trong các tiêu chuẩn.
 • 156:01 - 156:05
  (MK) Bạn phải giải thích thêm rằng bạn là
  một nhà khoa học, chúng tôi là giáo dân.
 • 156:05 - 156:06
  (K2) Được rồi.
 • 156:10 - 156:17
  Mọi đầu vào về hệ thống sinh
  học-vật lý đối với con người,
 • 156:19 - 156:25
  thay đổi động mọi tình huống.
  Khi bạn ăn một ai đó,
 • 156:25 - 156:34
  thay đổi chức năng sinh học của bạn, dạ
  dày, những thứ khác nhau phải làm việc,
 • 156:34 - 156:39
  và chúng ta có thể cho thấy cái gì, cái
  gì hoạt động và nó hoạt động như thế nào.
 • 156:46 - 156:51
  (MK) Chúng ta có thể thấy được hiệu quả của các
  chất liệu trên các bộ phận khác nhau của cơ thể?
 • 156:51 - 156:54
  (K2) Có. Cái đó...
  (MK) Và nếu chúng ta, nếu chúng ta, nếu chúng ta nói,
 • 156:54 - 157:00
  chúng ta sử dụng một ZnO, chúng ta có thể nhìn thấy
  nếu... ở đâu nó có hiệu lực ở cánh tay hoặc trong gan?
 • 157:00 - 157:05
  (K2) Vâng, chúng ta có thể thấy điều này. Và trong
  những tháng tới chúng ta phải nghiên cứu điều này,
 • 157:05 - 157:14
  và phải thử nghiệm một số người và
  để cho thấy những loại vật liệu,
 • 157:14 - 157:17
  và về điểm nào mang
  lại sự thay đổi.
 • 157:18 - 157:20
  (MK) Được rồi. Tôi có thể đi thêm một bước nữa không?
 • 157:20 - 157:25
  Còn về, những gì chúng
  ta vừa nói về trước đây,
 • 157:25 - 157:32
  đối với việc đặt một
  túi G ZnO trong phòng.
 • 157:32 - 157:36
  Bây giờ chúng tôi không sử dụng châm
  cứu, nhưng chúng tôi sử dụng môi trường,
 • 157:36 - 157:40
  chúng ta có thể nhìn thấy nếu có sự thay đổi,
  chúng ta có thể đo được loại sự vật này không?
 • 157:40 - 157:47
  (K2) Có. Chúng tôi chỉ ra điều này trong các nhà
  máy, khi chúng tôi thay đổi chất lượng phòng.
 • 157:48 - 157:50
  Đây là những thứ khác,
  với khoáng chất.
 • 157:50 - 157:58
  Và chúng ta có thể, chúng ta đã thấy,
  đó là những thay đổi để đo lường.
 • 157:58 - 158:04
  Có, chúng ta có thể thấy điều này. Khi chúng ta,
  khi chúng ta chạy lò phản ứng nhỏ này với ZnO,
 • 158:05 - 158:08
  và chúng tôi đo lường mọi người trước
  và sau đó anh ta đi vào phòng,
 • 158:08 - 158:14
  và chúng tôi để chúng ngồi trong mười lăm, hai
  mươi phút, sau đó chúng tôi đo ông một lần nữa,
 • 158:14 - 158:18
  vì vậy chúng tôi có thể cho
  thấy, sự khác biệt là gì.
 • 158:18 - 158:20
  (MK) Sự khác biệt là gì?
 • 158:21 - 158:26
  (K2) Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu những điều
  này, chúng ta đã có rất nhiều, rất nhiều nghiên cứu,
 • 158:26 - 158:31
  với các tài liệu khác, và bây giờ chúng ta bắt
  đầu nghiên cứu điều này với GANS... GANSes.
 • 158:31 - 158:36
  (MK) Các tài liệu khác là gì?
  Dữ liệu khoa học bạn đưa ra là gì?
 • 158:36 - 158:39
  (K2)... Tôi có thể cho bạn thấy điều
  này trong phần trình bày tiếp theo,
 • 158:39 - 158:45
  những gì tôi làm trong 25 năm
  qua, với các công ty khác nhau.
 • 158:45 - 158:50
  Khi Tiến sĩ Priller trở lại Áo, chúng
  tôi chuẩn bị này và trình diễn
 • 158:50 - 158:55
  và đưa ra một bài trình bày tốt
  về các nghiên cứu khác nhau
 • 158:55 - 159:00
  những gì chúng tôi... những gì chúng tôi thực
  hiện với Ganses và với một chất lượng phòng,
 • 159:00 - 159:05
  khi chúng ta để... chạy các
  lò phản ứng khác nhau.
 • 159:05 - 159:10
  (MK) Bản gốc khi chúng tôi gặp bạn, bạn đã
  được yêu cầu tạo ra hệ thống cho chúng tôi,
 • 159:10 - 159:14
  rằng chúng ta có thể hiểu được sức
  mạnh của chúng ta hãy nói CO2,
 • 159:14 - 159:21
  mà chúng ta có thể nói tài liệu này là CO2,
  hoặc vật liệu này là ZnO, hoặc tỷ lệ%.
 • 159:21 - 159:24
  Chúng tôi có thiết
  bị đó bao lâu?
 • 159:24 - 159:28
  Bạn có...
  (K2) Tôi sử dụng điều này trong nhiều hơn,
 • 159:28 - 159:31
  yeah... cũng hai mươi năm.
 • 159:31 - 159:34
  (MK) Vì vậy, bạn có thể cho tôi biết...
  Ý của tôi là bạn đã thử nghiệm nó với một Gans?
 • 159:34 - 159:36
  (K2) Yeah.
  (MK) Chúng ta có thể nói với chúng tôi,
 • 159:36 - 159:42
  Được rồi, đây là GANS, mức GANS
  ở trong hỗn hợp là bao nhiêu.
 • 159:43 - 159:46
  bởi vì bạn đã được yêu cầu để thực hiện
  một máy ảnh với nó, hoặc video với nó,
 • 159:46 - 159:49
  mà bạn có thể quét nó và chúng
  tôi có thể nhìn thấy nó.
 • 159:50 - 159:54
  (K2)... Sự kết tinh những gì tôi, những gì tôi...
  (MK) Yeah, yeah...
 • 159:54 - 160:03
  (K2) Có? Chúng ta phải, chúng ta phải
  biết loại GANS bạn muốn đo lường,
 • 160:03 - 160:06
  và... và chúng ta có thể
  xây dựng nó trong lao động
 • 160:06 - 160:09
  và có thể... cho thấy nó
 • 160:10 - 160:16
  (MK) Chúng ta có ở một vị trí mà chúng ta có
  thể... đưa ra một đơn vị di động cho mọi người,
 • 160:16 - 160:18
  mà ở nhà họ nhìn thấy
  những gì họ sản xuất
 • 160:18 - 160:21
  hoặc trong phòng thí nghiệm họ
  nhìn thấy những gì họ sản xuất?
 • 160:21 - 160:25
  (K2)... Bạn cần một căn
  phòng rất sạch sẽ... với...
 • 160:25 - 160:28
  (MK) Không có vấn đề. Bởi vì
  chúng tôi đang đàm phán với
 • 160:28 - 160:31
  các công ty đo lường
  trên toàn thế giới.
 • 160:31 - 160:33
  (K2) Yeah.
  (MK) Họ muốn xem một hệ thống....
 • 160:33 - 160:39
  Nếu chúng ta có thể phát triển, ví dụ như mọi người có
  thể gửi tài liệu của họ đến phòng thí nghiệm và nói,
 • 160:39 - 160:43
  "Tôi đã làm cái này... Cái gì...?
  GAS của CO2 hay ZnO hay gì?"
 • 160:44 - 160:48
  (K2) Vâng, nhưng... the... the... điều
  đơn giản nhất là... đo lường điều này
 • 160:48 - 160:55
  với một sắc ký khí... phân tích quang
  phổ chúng ta có... một cái gì đó...
 • 160:55 - 161:03
  của các thiết bị này nhưng là... không
  phải như vậy giá rẻ... một ít tốn kém.
 • 161:03 - 161:05
  (MK) Cái gì đắt hơn chút ít?
 • 161:05 - 161:08
  (K2)... Phương pháp đo lường...
  cho chromato khí...
 • 161:08 - 161:13
  (MK) Chi phí bao nhiêu?
  (K2) Tôi nghĩ 30-50,000
 • 161:14 - 161:20
  (MK) Vì vậy, chúng tôi có thể đo GANSes rằng...
  chúng tôi có thể gửi các tài liệu và nói,
 • 161:20 - 161:22
  "Đây là GANS" hoặc "Nó không phải
  là GANS" hoặc bất cứ điều gì.
 • 161:22 - 161:23
  Đây là những gì đã được tìm kiếm.
 • 161:23 - 161:28
  (K2) Tôi nghĩ rằng các... Atom hoặc...
  Viện của Ghana cũng có thể đo lường được điều này.
 • 161:28 - 161:30
  Tôi nghĩ rằng họ có sắc ký khí hoặc...
  hoặc.... hoặc...
 • 161:30 - 161:32
  (MK) Không, không, không, chúng ta....
  chúng tôi không muốn làm điều đó...
 • 161:32 - 161:37
  Chúng ta đang nói về việc đo GANSes mà chúng ta có thể làm được.
 • 161:37 - 161:41
  Bởi vì bạn... Tôi nhớ rằng bạn đã nói, bạn có
  thể tạo ra cho chúng tôi một hệ thống như vậy.
 • 161:41 - 161:45
  (K2) Vâng... Cho... cho miếng giấy.
  Hệ thống này đã sẵn sàng.
 • 161:45 - 161:52
  Nhưng... các... các hệ thống khác...
  chúng tôi có ở Áo một Viện
 • 161:52 - 161:56
  và... Tôi đã gửi cho họ các đầu
  dò và họ làm điều này cho tôi.
 • 161:57 - 162:02
  (MK) Được rồi. Vậy... chúng ta có thể gặp nhau sớm
  và thảo luận về nó, làm thế nào để làm điều đó.
 • 162:02 - 162:06
  (K2) Có... khi Klaus trở lại Áo chúng
  ta có thể khắc phục điều này. Vâng.
 • 162:06 - 162:09
  (MK) Được rồi. Đó là hoàn hảo.
  Cảm ơn bạn rất nhiều thực sự.
 • 162:09 - 162:13
  (K2) Cảm ơn bạn.
  Có một d tốt... Cảm ơn bạn tạm biệt.
 • 162:13 - 162:15
  (MK) Cảm ơn bạn Klaus...
  tạm biệt.
 • 162:15 - 162:19
  Đang cố gắng... Tôi vừa mới nhìn
  thấy một tin nhắn trong nền...
 • 162:19 - 162:25
  Chúng ta có Herbert trong...
  (KP) Nam Sudan.
 • 162:25 - 162:30
  (MK) University. Liệu ông có sẵn, ông
  đang giảng bài ở đó trong trường đại học?
 • 162:31 - 162:35
  Chúng tôi đã nhìn thấy bức tranh của anh ấy...
  (KP) Có.... Có anh ấy đang ở
 • 162:36 - 162:40
  (MK) Liệu anh ấy có thuyết giảng hay đã
  hoàn thành bài giảng tại trường đại học?
 • 162:41 - 162:45
  (KP) Ông ấy vẫn đang giảng dạy,
  ông chỉ viết cho ông Keshe.
 • 162:45 - 162:51
  Anh Al... Anh ta cũng đã gửi một bức ảnh nửa giờ trước,
  tôi đã gửi nó cho Rick. Có thể Rick bạn có thể cho nó xem
 • 162:51 - 162:53
  (RC) Chắc chắn rồi.
 • 162:53 - 162:58
  (KP) Nhưng băng thông của anh ta rất tệ ở đó, tôi không
  biết liệu anh ấy có nghe chúng tôi hiện nay không?
 • 162:59 - 163:03
  (MK) Rick Crammond chúng ta có thể nhìn thấy...
  hình ảnh của bạn bạn đang ở trên máy tính xách tay.
 • 163:04 - 163:07
  Bạn muốn đi ra ngoài và trở
  lại trong một lần nữa?
 • 163:12 - 163:13
  Đuợc.
 • 163:18 - 163:21
  ... Đây là bài giảng
  của trường đại học?
 • 163:25 - 163:28
  (KP) Vâng đây là bức ảnh anh
  ấy gửi cho tôi nửa giờ trước
 • 163:28 - 163:31
  và anh ta cũng nằm trong danh sách bảng điều khiển mà tôi thấy.
 • 163:31 - 163:33
  Herbert bạn có thể nghe chúng tôi không?
 • 163:36 - 163:43
  (RC) Tôi sẽ cố gắng để unmute anh ta và xem nếu...
  (KP) Nếu bài giảng vẫn đang chạy...
 • 163:46 - 163:48
  (RC) Xin chào?
 • 163:49 - 163:56
  (HB) Xin chào... Xin chào...
  Những người khác ở đây...
 • 164:01 - 164:04
  (MK) Anh ta gặp vấn
  đề với băng thông.
 • 164:04 - 164:06
  (HB) Tôi có thể nghe thấy bạn.
  (RC) Được rồi
 • 164:06 - 164:10
  Bạn có nghe thấy tôi đây là Herbert?
  (MK) Có. Herbert chúng ta có thể nghe thấy bạn.
 • 164:10 - 164:12
  (HB) Có Cảm ơn bạn rất nhiều.
  (MK) Cảm ơn rất nhiều
 • 164:12 - 164:15
  cho công việc của bạn...
  ở Nam Sudan
 • 164:15 - 164:17
  Bài giảng này về bài giảng này là gì?
 • 164:21 - 164:30
  (HB) Ở đây... bài giảng này là thực sự, chúng tôi đang
  sống, sống trực tuyến, lắng nghe bài giảng của bạn.
 • 164:30 - 164:37
  Với chủ yếu... một số thành viên của
  nhóm nòng cốt đã tham dự hội thảo
 • 164:39 - 164:44
  và chủ yếu là sinh viên của
  Đại học Catholic tại đây.
 • 164:44 - 164:48
  ... đang lắng nghe... tất cả... tất cả...
 • 164:50 - 164:57
  thuyết trình vì vì một thời
  gian quá khó hiểu lần đầu tiên.
 • 164:57 - 165:02
  Vì vậy, tôi... tôi đã làm sau đó một số....
  để họ có
 • 165:02 - 165:07
  sự hiểu biết về việc giảng dạy
  của bạn cho lần tiếp theo.
 • 165:15 - 165:19
  (MK) Xin chào?
  (HB) Có bạn đã nghe tôi không?
 • 165:19 - 165:22
  (MK) Vâng, vâng, sự trở lại của
  bạn đã qua nhưng nó vẫn ổn,
 • 165:22 - 165:25
  không vấn đề gì.
  (HB) Yeah Xin lỗi.
 • 165:26 - 165:30
  (MK) Bạn có thể cho là một số
  nền tảng để các sinh viên...
 • 165:30 - 165:34
  nền là gì...
  Họ đến từ? Kỹ thuật?
 • 165:34 - 165:40
  (HB)... Những sinh viên
  nào ở đây Kỹ thuật?
 • 165:43 - 165:48
  (không nghe được)
 • 166:03 - 166:08
  5 vị trí khác nhau...
  vì vậy... khoa học đặc biệt...
 • 166:10 - 166:14
  (MK) Bạn thấy toàn bộ mục
  đích của những loại...
 • 166:16 - 166:22
  (HB)... Chúng ta không thể nghe thấy bạn...
  (MK) Bạn có nghe thấy tôi bây giờ không.
 • 166:23 - 166:27
  (HB) Yeah, bây giờ chúng tôi có thể nghe thấy bạn.
  (MK) Mục đích của những...
 • 166:27 - 166:31
  giáo lý mà bạn làm và chúng ta làm trong....
  Vâng.... các... tin nhắn
 • 166:31 - 166:38
  đang cố giữ những bộ não này ở châu Phi
  và trở thành tài sản của đất nước này.
 • 166:38 - 166:45
  Đây là vấn đề và chúng tôi hỗ trợ...
  hoạt động như bạn.
 • 166:45 - 166:50
  Để giữ cho các quốc gia tài sản là
  nguồn nhân lực trở lại... trong nước.
 • 166:51 - 166:55
  Và đó là những gì chúng tôi đã nói với bạn lần trước.
  Chúng tôi ủng hộ và chúng tôi sẽ... chúng tôi luôn bắt đầu...
 • 166:56 - 167:00
  tài chính, giảng dạy và phát
  triển ở Châu Phi vì lý do này.
 • 167:02 - 167:06
  Họ có trình độ học vấn cao,
  họ có trình độ học vấn cao
 • 167:06 - 167:08
  (MK) Nhưng môi trường (HB) Có
 • 167:08 - 167:11
  vì họ không có ở đó...
  chúng ta thấy nó ở Ghana.
 • 167:14 - 167:18
  (HB) Có (MK) Là một trong những...
  chúng tôi đã có...
 • 167:18 - 167:21
  chúng tôi đã có một trong những sinh viên
  làm việc cho chúng tôi là một Master
 • 167:21 - 167:27
  như là một Sư Phụ ở... trong.... trong cuộc
  phỏng vấn với báo chí vài tuần trước nói,
 • 167:27 - 167:32
  "họ đào tạo chúng tôi tại Đại học Atomic, nhưng
  họ không thể cho chúng tôi một công việc."
 • 167:32 - 167:36
  "Và bây giờ chúng tôi có một công việc với
  Quỹ Keshe và chúng tôi... chúng tôi ở nhà.
 • 167:37 - 167:39
  Đào tạo sinh viên trở nên
  có trình độ học vấn cao
 • 167:39 - 167:42
  và sau đó mất chúng là một mất mát...
  một tài sản cho một quốc gia
 • 167:42 - 167:44
  và đây là những gì chúng ta phải thay đổi.
 • 167:47 - 167:51
  Cảm ơn bạn rất nhiều vì việc làm của bạn.
 • 167:51 - 167:57
  (HB)... Yêu cầu của tôi Keshe cho...
  cho sự khởi đầu rất
 • 167:58 - 168:01
  Có lẽ, nếu chúng ta có
  thể có được một số sách.
 • 168:01 - 168:06
  Bởi vì Internet cũng không phải là luôn
  luôn có sẵn và đắt tiền cho người dân.
 • 168:06 - 168:12
  Để có được một số sách cho sinh viên,
  cho... những người tham gia hội thảo
 • 168:12 - 168:17
  mà họ có thể đọc và...
  tại... yeah?
 • 168:18 - 168:23
  (MK).... Cuốn sách được dễ
  dàng hơn cho bạn để tải về...
 • 168:23 - 168:26
  sách đều có trên trang web...
  trên Internet ở đâu đó.
 • 168:26 - 168:32
  Nếu họ có thể tải về một trong những pdf và sau
  đó bạn có thể in nó với giá rẻ ở châu Phi.
 • 168:33 - 168:34
  (HB) Được rồi.
  (MK) Các sách được cung cấp miễn phí trên...
 • 168:34 - 168:37
  miễn phí...
  khắp mọi nơi trên thế giới.
 • 168:37 - 168:41
  Vì vậy, nếu... để chúng tôi in
  sách và cố gắng liên hệ với bạn...
 • 168:41 - 168:46
  niềm vui của những gì chúng ta đã thấy bây giờ
  mà các cuốn sách được tự do trên Internet.
 • 168:46 - 168:51
  Chỉ cần tải xuống một lần
  .pdf và sau đó in nó giá rẻ.
 • 168:51 - 168:53
  Đối với 1 hoặc 2 đô la và để
  cho tất cả mọi người có nó.
 • 168:53 - 169:00
  Đây là món quà từ chúng ta đối với Nhân loại.
  (HB) Được rồi, Được rồi Cảm ơn bạn rất nhiều.
 • 169:00 - 169:02
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 169:10 - 169:10
  Tiếp tục.
  (HB) Chiều nay...
 • 169:10 - 169:15
  sau đây...
  sau này... thuyết giảng ngay bây giờ.
 • 169:15 - 169:20
  Tôi có một lời mời
  của Bộ Nhân sự...
 • 169:21 - 169:25
  Ah yeah, họ đã gọi tôi rằng...
  rằng.... không được muộn.
 • 169:26 - 169:30
  ... Để đi đến đó và...
  hoặc một tiếng rưỡi.
 • 169:30 - 169:36
  Và ngày mai là buổi thuyết trình tại
  Đại học Chính quy Đại học ở Juba.
 • 169:37 - 169:39
  (MK) Cảm ơn bạn rất nhiều vì
  công việc khó khăn của bạn.
 • 169:40 - 169:43
  (HB) Uh-Hm Đó là niềm vui của tôi.
  Cảm ơn bạn.
 • 169:43 - 169:45
  Đối với.... của bạn Cảm ơn bạn đã giảng dạy của bạn.
 • 169:45 - 169:48
  Cảm ơn bạn đã giảng
  dạy cho bạn Keshe.
 • 169:49 - 169:59
  (MK) Bạn được chào đón. Những gì bạn đang làm,
  đó là ước muốn của tôi, trong nhiều thập kỷ...
 • 170:11 - 170:17
  Cảm ơn rất nhiều Herbert.
  (HB) Vâng, cảm ơn rất nhiều Keshe.
 • 170:17 - 170:24
  (MK) Cảm ơn bạn. Chúng tôi tham gia cùng bạn hoặc
  nếu bạn có thể ghi lại các hội nghị của bạn,
 • 170:24 - 170:30
  thậm chí âm thanh và gửi nó cho chúng tôi,
  hoặc khi bạn trở lại Áo mang theo với bạn,
 • 170:30 - 170:37
  và chúng tôi đưa ra như là một phần của việc giảng dạy,
  bởi vì mỗi người trong chúng ta dạy cách khác nhau.
 • 170:37 - 170:43
  (HB) Tôi nghĩ về... tuần tới vào
  thứ hai tôi sẽ trở lại ở Áo.
 • 170:43 - 170:47
  (MK) Cảm ơn rất nhiều. Hành trình an toàn và cảm
  ơn bạn rất nhiều vì công việc khó khăn của bạn.
 • 170:48 - 170:50
  (HB) Đó là niềm vui của tôi, ông Keshe.
  Cảm ơn bạn.
 • 170:50 - 170:53
  (MK) Tôi đã dạy ở các trường
  đại học khác nhau ở châu Phi,
 • 170:53 - 170:57
  và tôi biết nó... thật tuyệt vời
  khi nhìn thấy những người này.
 • 170:57 - 171:01
  cống hiến cho sự thay đổi và chúng ta
  phải cung cấp cho nền tảng đó để họ làm.
 • 171:02 - 171:05
  Nhiều trong số các nhà khoa học này đi
  thuyền, bởi vì không có việc làm ở nhà.
 • 171:05 - 171:09
  Chúng ta phải cho họ ở
  nhà và phá hủy thuyền.
 • 171:11 - 171:13
  Cảm ơn bạn rất nhiều thực sự.
 • 171:16 - 171:21
  (RC) Ông Keshe, một số người đang
  lo ngại rằng những cuốn sách,
 • 171:21 - 171:26
  có sẵn miễn phí trong .pdf
  hoặc cái gì đó trên Internet.
 • 171:26 - 171:31
  Có những câu hỏi về điều đó.
  Tôi không nghĩ thế, đó là ý của bạn.
 • 171:31 - 171:36
  Chỉ cần một loại...
  (MK) Đặt nó theo cách này. Nếu có ai...
 • 171:36 - 171:42
  (RC)... cho những người Phi Châu không
  có quyền truy cập vào sách bình thường.
 • 171:42 - 171:45
  Đó là sự thật?
  (MK) Nhân dân, quan tâm,
 • 171:45 - 171:49
  là những người muốn đọc sách,
  họ luôn có thể tải về nó,
 • 171:49 - 171:52
  và tặng bất cứ thứ
  gì họ thích cho Quỹ.
 • 171:53 - 171:55
  Chúng tôi đã đến thời điểm,
  chúng tôi mở các bằng sáng chế.
 • 171:55 - 172:00
  Bây giờ các quyển sách thậm chí bằng tiếng
  Trung Quốc, bằng các ngôn ngữ khác nhau.
 • 172:00 - 172:03
  Chúng tôi in tất cả sách từ
  Trung Quốc trong vài tuần tới.
 • 172:03 - 172:07
  Tất cả các sách của chúng tôi, tất cả các
  ngôn ngữ, những người muốn bản sao cứng,
 • 172:07 - 172:10
  theo cách ban đầu sẽ
  được xuất bản và in,
 • 172:10 - 172:16
  và phân phối ra khỏi các văn phòng in của Trung
  Quốc hoặc những gì chúng tôi gọi là các công ty.
 • 172:17 - 172:22
  Chúng tôi đã mất lòng tin nơi chúng tôi
  in, họ lấy rất nhiều tiền từ chúng tôi,
 • 172:22 - 172:25
  và theo những gì bạn biết, đã
  từ chối cung cấp cuốn sách,
 • 172:25 - 172:28
  bởi sự hướng dẫn của
  những người đứng sau nó.
 • 172:28 - 172:32
  Vì vậy, bây giờ chúng tôi đưa in của chúng tôi
  vào, chúng tôi trả tiền khoảng 25.000 EURO,
 • 172:32 - 172:34
  cho cuốn sách để được
  chuyển giao, và họ từ chối,
 • 172:34 - 172:37
  họ lấy tiền và họ chạy và họ...
 • 172:37 - 172:39
  Chúng tôi hiểu tất cả chúng
  ta, lý do đằng sau nó.
 • 172:39 - 172:44
  Vì vậy, chúng tôi đang chuyển tất cả các sách của chúng tôi,
  tất cả các ấn phẩm của chúng tôi vào đất liền Trung Quốc.
 • 172:44 - 172:47
  Chúng tôi tin tưởng vào Quốc gia và
  chúng tôi làm việc thông qua Nation.
 • 172:47 - 172:51
  Đó là lý do tại sao chúng tôi đang giữ lại một số,
  chúng tôi đã mất khoảng tám nghìn cuốn sách bây giờ,
 • 172:51 - 172:55
  theo cách này cho máy in Bỉ,
  như gian lận và lừa dối,
 • 172:55 - 172:59
  đó là của họ, bản chất của công
  việc hoặc thiết lập để làm.
 • 172:59 - 173:04
  Tất cả các sách, nếu bạn truy cập
  Internet, bạn có thể tải xuống,
 • 173:04 - 173:08
  nếu không, nếu bản in ra chúng
  tôi xuất bản và in ở Trung Quốc,
 • 173:08 - 173:11
  và sẽ được phân phối từ
  Trung Quốc ra nước ngoài.
 • 173:12 - 173:17
  Quá trình này rất đơn giản.
  Nếu bạn muốn tải xuống nó,
 • 173:18 - 173:21
  nó là... các... những cuốn
  sách đã được một xương sống
 • 173:21 - 173:25
  của việc tài trợ rất nhiều
  công trình của Quỹ.
 • 173:26 - 173:30
  Nó ở đó, nếu bạn tải nó
  và bạn học hỏi từ nó,
 • 173:30 - 173:35
  đưa nó trở lại xã hội, và bạn
  có thể đóng góp cho Quỹ.
 • 173:36 - 173:38
  Và ở châu Phi tất cả mọi thứ đều miễn
  phí, thậm chí cả sách đều miễn phí.
 • 173:38 - 173:43
  Các sinh viên châu Phi họ có thể
  đăng ký tự do trên đường dây,
 • 173:43 - 173:47
  và tìm hiểu, và tải về một
  và sau đó lây lan trên.
 • 173:47 - 173:52
  Tôi đã nhìn thấy cùng một điều ở Sierra Leone,
  tôi đã thấy điều tương tự trong... Kinshasa,
 • 173:52 - 173:56
  Tôi đã nhìn thấy cùng một điều
  ở Banjul và những nơi khác.
 • 173:58 - 174:01
  Trả hai mươi hai mươi hai Euro
  cho một cuốn sách là quá nhiều,
 • 174:01 - 174:07
  nhưng nó tốn kém một vài đô la để in một,
  và sau đó lan rộng khắp các trường đại học.
 • 174:07 - 174:10
  Mọi thứ cho châu Phi, thứ ba mà
  chúng ta gọi là các quốc gia,
 • 174:10 - 174:13
  những người đang phát triển
  bản thân để trở thành.
 • 174:13 - 174:15
  trong một không gian Công
  nghệ họ không nên rơi ra,
 • 174:15 - 174:18
  rơi vào phía sau, nó hoàn
  toàn miễn phí bởi Quỹ.
 • 174:22 - 174:24
  Cảm ơn rất nhiều Herbert.
 • 174:26 - 174:29
  Có điều gì khác không, hoặc
  chúng ta sẽ gọi cho ngày Rick?
 • 174:29 - 174:34
  (KP) Ông Keshe, đây là Klaus một lần
  nữa, tôi chỉ muốn nói với Herbert,
 • 174:34 - 174:39
  bởi vì tôi nhận thấy ông ta đã có
  rất nhiều khu vực ở Nam Sudan,
 • 174:39 - 174:41
  nếu bạn cần hỗ trợ,
  Keshe Foundation Áo,
 • 174:41 - 174:44
  có thể giúp bạn liên
  quan đến chi phí in ấn.
 • 174:45 - 174:48
  Vì vậy, nên chỉ cần chúng ta hãy tiếp tục...
  giữ liên lạc.
 • 174:54 - 174:59
  (HB) Okay Klaus, tôi nghe bạn. Cảm ơn bạn.
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 174:59 - 175:05
  Nếu bạn đặt ngân sách cho trường đại học,
  xem có bao nhiêu bản sao họ muốn sản xuất,
 • 175:05 - 175:08
  năm mươi, trăm, một nghìn
  và bao nhiêu tiền,
 • 175:08 - 175:12
  cho các văn phòng in ở các
  trường đại học để in nó, tải về,
 • 175:12 - 175:14
  Quỹ sẽ trả tiền cho nó.
 • 175:16 - 175:19
  (HB) Được rồi, chúng tôi sẽ cho ..
  (MK) Bạn trả tiền in ấn của...
 • 175:20 - 175:23
  (HB) Chúng tôi sẽ thực hiện một khoản ngân sách.
  Tôi cần tìm hiểu...
 • 175:23 - 175:26
  Bao nhiêu trang...
  bao nhiêu trang là cuốn sách?
 • 175:27 - 175:30
  (MK) Không, tôi không biết, một số cuốn sách...
  Tôi không biết cuốn sách...
 • 175:30 - 175:33
  In ra A4, đó là
  hai, ba trăm trang.
 • 175:33 - 175:37
  Nhưng chúng tôi đã thanh toán
  cho trường đại học để in nó,
 • 175:37 - 175:42
  nhưng đến những giới hạn mà họ chấp
  nhận để làm, nhưng không thể bán được,
 • 175:42 - 175:46
  phải được trao cho học sinh một cách tự do.
  Điều này phải được thực hiện.
 • 175:50 - 175:52
  Cảm ơn nhiều.
  (HB) Được rồi, rõ ràng, rõ ràng là có
 • 175:52 - 175:55
  Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.
  (MK) Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn.
 • 175:55 - 175:59
  Đây là công việc chúng tôi làm
  là Quỹ, kiến thức được tự do,
 • 175:59 - 176:02
  và đối với những người không có
  khả năng, chúng tôi cung cấp nó.
 • 176:02 - 176:05
  Đây là cách chúng tôi bắt đầu,
  cách đây hai mươi năm mươi năm,
 • 176:05 - 176:07
  và chúng tôi giữ nguyên tắc của chúng tôi.
 • 176:08 - 176:15
  Không người đàn ông nào đụng vào chỉ vì các
  phương tiện tài chính để đạt được kiến thức.
 • 176:15 - 176:18
  Đó là lý do tại sao tất cả giáo lý của chúng
  ta đã được giải phóng cho đến bây giờ.
 • 176:18 - 176:20
  Tất cả các quốc gia và dân
  tộc, ngay cả người châu Âu,
 • 176:21 - 176:24
  chúng tôi có người châu Âu không có khả năng mua sách,
  chúng tôi đã đưa ra các cuốn sách một cách tự do.
 • 176:25 - 176:28
  Chúng tôi đã đưa ra một cuốn sách
  tự do cho người dân Ả-rập Xê-út,
 • 176:28 - 176:30
  những người không có khả năng mua nó.
 • 176:32 - 176:36
  Những cuốn sách đầu tiên của Quỹ Keshe
  đến Saudis không có khả năng mua sách.
 • 176:36 - 176:38
  Và chúng tôi nghĩ đó là
  một quốc gia giàu có?
 • 176:42 - 176:45
  Bất kỳ khác...
  (RC) Sẽ có mặt trên thị trường chính
 • 176:45 - 176:49
  Trang web Keshe Foundation Ông Keshe?
  (MK) Quỹ Keshe là gì
 • 176:49 - 176:54
  trang web, đang được bán.
  Bạn có thể làm gì trên Internet.
 • 176:54 - 176:59
  Bởi vì đã được tải về. Chúng tôi biết
  rằng nó đã được tải xuống hàng triệu lần.
 • 177:00 - 177:02
  Họ... họ đã chắc chắn
  rằng nó đi và đó là,
 • 177:02 - 177:05
  đó là cách nó đứng và là
  một niềm vui để xem nó.
 • 177:05 - 177:09
  (RC) Vì vậy, mọi người chỉ
  để nhìn nó lên trên Internet
 • 177:09 - 177:13
  và tìm bản sao .pdf ở đâu đó.
  Đó là ý tưởng? Nó là một...
 • 177:13 - 177:16
  (MK) Đó là, nếu họ có thể tìm
  thấy, họ có thể đóng góp cho Quỹ.
 • 177:16 - 177:19
  Nhưng rất nhiều người
  muốn có bản sao cứng.
 • 177:19 - 177:23
  Các bản sao cứng sẽ được ra khỏi,
  ra khỏi những gì bạn gọi nó,
 • 177:23 - 177:28
  Trung Quốc trong những tuần tới. Chúng tôi
  đã bắt đầu in ấn rất nhiều ở Trung Quốc.
 • 177:32 - 177:37
  Bất cứ điều gì khác... chúng ta có?
  Cảm ơn rất nhiều Herbert.
 • 177:38 - 177:42
  Chúng tôi hiển thị tất cả cuộc họp video tốt
  nhất hiện nay và trình bày vào ngày mai.
 • 177:42 - 177:45
  Và chúng tôi sẽ gặp lại bạn
  ở Áo, khi bạn trở lại.
 • 177:46 - 177:49
  (JG) Chào ông Keshe.
  (MK) Rick, chúng ta có gì khác không?
 • 177:49 - 177:55
  (RC) Có một câu hỏi từ...
  Xin chào, có một số tiếng ồn nền...
 • 177:55 - 178:00
  (MK) Yeah, bạn có thể ngắt kết nối Herbert,
  bởi vì anh ấy ở đó họ không thể tiếp tục.
 • 178:01 - 178:04
  Hoặc đặt anh ta vào im lặng và
  chúng ta có thể giữ hình ảnh.
 • 178:04 - 178:10
  (RC) Có một câu hỏi trong Hỏi & Đáp từ...
  sớm hơn, trước đó trong hội thảo,
 • 178:10 - 178:20
  từ Ram, người nói: "Tuần trước Naomi đã được chữa
  lành bằng một tấm đệm đau của CO2, ZnO và CH3.
 • 178:20 - 178:25
  Bạn có thể cung cấp cho chúng
  tôi precisions về hỗn hợp?
 • 178:26 - 178:29
  Cảm ơn rất nhiều.
  (MK) Các, quá trình này không phải là...
 • 178:29 - 178:33
  Điều đó phải được thực hiện
  bằng cách hiểu điều kiện.
 • 178:35 - 178:38
  (RC) Vì vậy, có thể, khác nhau
  cho những người khác nhau.
 • 178:38 - 178:41
  (MK) Có.
  (RC) Đối với các địa điểm khác nhau và như vậy.
 • 178:41 - 178:44
  (MK) Yeah. Và thứ hai là cung cấp...
  (RC) Và... đó sẽ là
 • 178:44 - 178:47
  cách tốt nhất để ai
  đó tiến hành việc đó.
 • 178:47 - 178:51
  Họ có cần phải đi qua bác sĩ không?
  (MK) Tình trạng của bạn là gì? Bien sûr.
 • 178:51 - 178:54
  Chúng tôi đang cố gắng tổ chức điều
  này với các bác sĩ của Quỹ Keshe,
 • 178:54 - 178:57
  bây giờ tôi đang nghĩ về hơn
  một trăm người trong số họ.
 • 178:57 - 179:00
  Chúng ta có thể dạy các bác sĩ.
  Và sau đó bạn có, bạn phải.
 • 179:00 - 179:05
  Tất cả những điều này phải được thực
  hiện với... thông qua các bác sĩ y khoa.
 • 179:06 - 179:12
  Và... họ là rất, nó phải được thảo luận
  với những người hiểu làm thế nào để làm,
 • 179:12 - 179:19
  và bác sĩ nếu họ có vấn đề, hoặc họ,
  họ nhìn vào cách mới để làm điều đó.
 • 179:19 - 179:22
  Nó được thảo luận trong buổi giảng dạy
  y khoa vào các buổi chiều Thứ Tư,
 • 179:22 - 179:25
  và họ tư vấn cho nhau cách
  làm và những gì họ đã làm.
 • 179:27 - 179:31
  Chúng tôi đặt phần mà mọi người có thể
  viết cho các bác sĩ để được tư vấn,
 • 179:31 - 179:36
  nhưng các bác sĩ rất bận rộn, rằng
  họ đang chăm sóc bệnh nhân của họ.
 • 179:36 - 179:39
  Dần dần chúng ta sẽ có thể
  trả lời những điều này,
 • 179:39 - 179:41
  thông qua các mặt y tế.
 • 179:45 - 179:46
  (JG) Chào ông Keshe.
 • 179:48 - 179:51
  (MK) Tôi biết giọng nói đó từ Baghdad.
 • 179:52 - 179:53
  (JG) Cảm ơn bạn.
  Là Jalal ở đây.
 • 179:54 - 179:57
  (MK) Có Jalal.
  Tình hình tại Bagdad như thế nào?
 • 179:57 - 179:59
  (JG) Oh my God sir!
 • 179:59 - 180:04
  Tôi, tôi, tôi nghĩ rằng chúng tôi
  có vấn đề này từ năm vạn năm nay.
 • 180:04 - 180:09
  Có lẽ là những lĩnh vực của
  khoáng vật mà chúng ta có ở đó?
 • 180:09 - 180:13
  (MK) [Cười]
  (JG) [Cười] Yeah.
 • 180:13 - 180:18
  ... Tôi muốn nói,
  tôi sẽ tặng cho...
 • 180:18 - 180:23
  để in, sách cho Nam Sudan,
 • 180:23 - 180:28
  đây là một, và tôi hy vọng chúng
  ta mở một cánh cửa cho điều đó,
 • 180:28 - 180:32
  và tôi có một câu hỏi liên
  quan đến lớp phủ Nano.
 • 180:32 - 180:35
  Nếu tôi có, nếu tôi
  có một ống, ống nhựa,
 • 180:36 - 180:41
  sự khác biệt là gì nếu tôi Nano-coat nó
  bên trong, hoặc bên ngoài, hoặc cả hai?
 • 180:41 - 180:45
  Đó là tất cả những gì tôi cần ngay bây giờ...
  (MK) Phụ thuộc vào những gì bạn muốn sử dụng nó.
 • 180:45 - 180:47
  (JG) Nếu tôi muốn....
  (MK) Nếu bạn sử dụng nó cho nước
 • 180:47 - 180:50
  đi qua, đi làm bên
  ngoài, bởi vì bên trong
 • 180:50 - 180:54
  lớp phủ sẽ được hấp thụ
  nếu có hàm lượng muối.
 • 180:55 - 181:00
  Nếu nó chỉ để được một chiều trường,
  bạn có thể sử dụng cả hai bên.
 • 181:00 - 181:04
  (JG) được rồi. Nếu tôi... Nếu
  tôi chỉ muốn làm GANS của GANS,
 • 181:04 - 181:12
  Tôi đặt hai chai, chai nhựa, và...
  ống giữa chúng, ống nhựa.
 • 181:12 - 181:22
  Vì vậy, nếu tôi cần làm điều đó, tôi chỉ có thể...
  Nano phủ bên trong hoặc cả hai?
 • 181:22 - 181:25
  (MK) Bạn có thể làm bên
  trong, không làm bên ngoài,
 • 181:25 - 181:30
  bởi vì nếu bạn muốn giữ GANS
  của GANS ở mức Field-Plasma,
 • 181:30 - 181:35
  bạn cần duy trì nó và giữ nó bên trong,
  nhưng bạn cần phải làm cho nó năng động.
 • 181:36 - 181:40
  Bởi vì khi bạn làm nó trong một
  đường ống, nó sẽ trở thành một tia,
 • 181:40 - 181:43
  nó trở nên giống như một
  plasma của ánh sáng, kéo dài.
 • 181:44 - 181:46
  (JG) được rồi.
  (MK) Bạn nhận được và giữ nó.
 • 181:46 - 181:51
  Bạn phải hiểu, với sự khác
  biệt của hình dạng sẽ làm.
 • 181:52 - 181:58
  (JG) được rồi. Bởi vì tôi, tôi, tôi đã
  thử nó, và tôi đã không có không nhiều,
 • 181:58 - 182:04
  bởi vì nó không năng động, vì vậy
  sẽ thay đổi nó cho năng động.
 • 182:04 - 182:07
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
  (JG) Cảm ơn ông Keshe.
 • 182:07 - 182:13
  (MK) Cảm ơn bạn. Bạn có thể gửi tặng
  của bạn sau đó đến Quỹ Áo Keshe,
 • 182:14 - 182:21
  và họ sẽ, Herbert từ đó, sẽ làm...
  gửi nó đến Đại học Nam Sudan.
 • 182:21 - 182:27
  (JG) Bằng cách này, ông Keshe,
  thẻ mở cửa bây giờ không?
 • 182:27 - 182:30
  Hoặc là...
  (MK) Pardon?
 • 182:30 - 182:35
  (JG) Đó là về thẻ, họ phải trả...
  thẻ thanh toán. Hoặc đó là...
 • 182:35 - 182:41
  (MK) Phụ thuộc vào bạn có thể làm.
  Bạn có thể thực hiện việc chuyển khoản qua ngân hàng,
 • 182:41 - 182:49
  để... Áo, hoặc nếu bạn trả
  nó bằng cách... PayPal.
 • 182:49 - 182:53
  (KP) Tôi có thể gửi...
  Tôi có thể gửi anh ta trực tiếp,
 • 182:53 - 182:56
  dữ liệu ông cần ông Keshe. Chúng tôi là...
  (MK) Có, trực tiếp và sau đó mọi thứ
 • 182:56 - 183:01
  đi trực tiếp thông qua Quỹ
  Keshe Áo đến Nam Sudan,
 • 183:01 - 183:06
  bởi vì Herbert đến từ Áo.
  Họ có thể tổ chức nó trực tiếp ở đó.
 • 183:07 - 183:10
  (JG) Tốt. Cảm ơn bạn Klaus.
  (MK) Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn.
 • 183:10 - 183:11
  (KP) Bạn được chào
  đón, cảm ơn bạn.
 • 183:11 - 183:17
  (MK) Đó là hình ảnh cuối cùng của tuần trước,
  khi các quan chức ký Hiệp ước Hòa bình.
 • 183:19 - 183:24
  Tôi có thể có một tin rất tốt cho
  tất cả các bạn, rất, rất sớm.
 • 183:25 - 183:30
  Nhưng, tôi phải giữ cho đến khi tôi biết.
  Tôi thấy Giovanni đang tham gia với chúng tôi.
 • 183:31 - 183:34
  Chào Giovanni, chào buổi chiều với bạn.
  Chào buổi chiều đến Ý.
 • 183:34 - 183:36
  (RC) Bằng cách tôi,
  tôi hiểu nó...
 • 183:36 - 183:39
  Giovanni's... sinh nhật.
  (CdR) Sinh nhật của Giovanni.
 • 183:39 - 183:45
  Chúc mừng sinh nhật!
  (GL) Cảm ơn bạn. Bạn có thể nghe tôi không?
 • 183:45 - 183:52
  (RC) Chúc mừng sinh nhật cho bạn...
  (GL) [Cười]
 • 183:52 - 183:53
  Oh cảm ơn bạn như vậy...
  (MK) [Vỗ tay]
 • 183:53 - 183:56
  (GL) Cảm ơn bạn.
  (MK) Chúng tôi không nói, chúng tôi không nói,
 • 183:56 - 184:00
  bao nhiêu năm huh-hm.
  (GL) Ông Keshe, không vấn đề gì.
 • 184:00 - 184:03
  Bởi vì tôi nghĩ rằng rất sớm
  tôi sẽ trở thành bất tử,
 • 184:03 - 184:07
  Vì vậy, không có hoảng loạn.
  [Tiếng cười]
 • 184:07 - 184:10
  (MK) Bạn đã trở thành bất tử.
 • 184:10 - 184:14
  (DM) Chúc mừng sinh nhật Giovanni.
  Bất diệt!
 • 184:17 - 184:21
  (GL) Một ngày tốt lành. Cảm ơn nhiều.
  Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn thực sự.
 • 184:21 - 184:24
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
  Thực sự cám ơn.
 • 184:24 - 184:28
  Chúc mừng sinh nhật!
  Và Naomi của chúng ta là như thế nào?
 • 184:28 - 184:31
  (GL) Rất tốt Mr Keshe.
 • 184:31 - 184:37
  Việc cải thiện nó là tiếp tục,
  và bây giờ cô ấy... cô ấy uống,
 • 184:37 - 184:43
  như ba ly nước từ
  miệng, một ngày.
 • 184:43 - 184:47
  (MK) Auuuuuu!
  (GL) Yeaaaaahh! Vâng Đồng ý.
 • 184:48 - 184:51
  (MK) Làm thế nào cô ấy bắt đầu nói chuyện?
 • 184:51 - 184:54
  (GL) Chưa hết nhưng... bởi vì...
  (MK) Cô ấy sẽ...
 • 184:54 - 185:00
  (MK) Bây giờ cô ấy bắt đầu nuốt, cô
  ấy đang tăng cường lưỡi và hộp thoại,
 • 185:00 - 185:05
  và sau đó cô ấy sẽ... Khi cô ấy bắt đầu
  ăn, thì giọng nói sẽ trở lại nhanh hơn.
 • 185:05 - 185:07
  (GL) Ah tốt.
  (MK) Đó là một điều chính, huh?
 • 185:07 - 185:13
  (GL) Vâng, cô ấy cũng muốn ăn pizza.
  (MK) Và một spaghetti.
 • 185:13 - 185:16
  Với rất nhiều sự chú ý, bởi vì
  khi bạn vượt qua với một...
 • 185:16 - 185:19
  với pizza.
  hay cái gì khác gần cô ấy.
 • 185:19 - 185:22
  Cô đặt tay, và lấy
  nó ngay lập tức.
 • 185:24 - 185:28
  (MK) Thật tuyệt.
  Đó là tuyệt vời.
 • 185:28 - 185:33
  (GL) Có, đôi khi anh ấy đấm...
  (MK) Cô ấy là người Ý, cô ấy có thể giúp nó, huh?
 • 185:33 - 185:37
  (GL) Cái gì?
  (MK) Tôi nói cô ấy là người Ý cô ấy có thể giúp nó.
 • 185:38 - 185:42
  (GL) Tiếng Ý, ông Keshe tôi không hiểu.
  (MK) Tôi nói cô ấy là người Ý, cô ấy có thể giúp nó.
 • 185:42 - 185:48
  Cô ấy sẽ đi mua pizza bất cứ lúc nào.
  (GL) Yeah, chắc chắn, chắc chắn có trong máu.
 • 185:48 - 185:52
  (MK) Đó là tin tuyệt vời, đó là...
  (GL) Yeah, yeah, yeah, yeah...
 • 185:52 - 185:56
  (MK) Thật tuyệt. Tình hình
  ở hai bệnh viện ở Ý là gì?
 • 185:57 - 186:02
  (GL) Vào tháng 9 chúng ta bắt đầu...
  để thiết lập tất cả chúng,
 • 186:02 - 186:12
  và... và đó là... tổ chức rất
  tốt, và có một số bác sĩ,
 • 186:12 - 186:25
  và tôi... liên lạc với họ.
  Có thể có sự hỗ trợ,
 • 186:25 - 186:33
  từ những người khác, những người...
  muốn nhận ra loại dự án này,
 • 186:33 - 186:40
  bởi vì, nó giống như một...
  một điều không thể
 • 186:40 - 186:48
  cho một, cho a, cho một, cho người
  dân để có... hỗ trợ cho sức khỏe.
 • 186:49 - 186:57
  Các hồ sơ mà chúng tôi duy trì trong này...
  trong trường hợp này nó là... nó là thấp,
 • 186:57 - 187:04
  và bởi vì chúng tôi chỉ muốn
  hỗ trợ cho thuốc chính thức.
 • 187:04 - 187:11
  Vì vậy chúng tôi không bắt đầu
  thay thế, thuốc chính thức,
 • 187:11 - 187:17
  bởi vì chúng tôi không muốn tạo ra vấn
  đề, với... với tất cả các cấu trúc đó.
 • 187:17 - 187:26
  Vì vậy, tôi nghĩ rằng có thể được thực hiện
  rất tốt, và tôi bắt đầu, để, để... hợp tác,
 • 187:27 - 187:37
  với... với một số bác sĩ, ví dụ,
  đối với trường hợp của Naomi quá.
 • 187:37 - 187:47
  Bởi vì... Tôi... tập tin đã sẵn sàng của Naomi,
  và như vậy, tôi thu thập tất cả các thông tin.
 • 187:47 - 187:52
  Tôi chỉ cần viết số lượng
  GANS của vật liệu,
 • 187:52 - 188:01
  nhưng nó là tất cả bằng văn bản không
  có vấn đề, và tất cả các cộng hưởng từ,
 • 188:01 - 188:12
  tuần tới tôi có một cuộc họp với các...
  neuro... bác sĩ thần kinh,
 • 188:12 - 188:18
  mà chúng tôi nghiên cứu cùng nhau, tất
  cả, các tập tin về cộng hưởng từ,
 • 188:18 - 188:27
  từ đầu, vì vậy chúng tôi đã thực hiện một...
  chúng ta có thể làm chính xác kiểm tra,
 • 188:27 - 188:34
  tiến bộ và sự thay đổi là gì, những gì chúng
  ta có thể trình bày với các bác sĩ khác,
 • 188:34 - 188:38
  làm thế nào có thể điều
  này có thể xảy ra,
 • 188:38 - 188:44
  và... và như vậy, tôi nghĩ
  rằng tất cả, tất cả mọi người
 • 188:44 - 188:53
  có thể... có thể nhận được sự giúp
  đỡ từ tất cả các thông tin này.
 • 188:53 - 188:59
  (MK) Tôi nghĩ... khi chúng tôi thảo
  luận, đây sẽ là thử nghiệm thử nghiệm,
 • 188:59 - 189:03
  cho các bệnh nhân hôn mê
  khác và chấn thương đầu.
 • 189:04 - 189:10
  Và trong hai bệnh viện, điều này có thể
  được sử dụng như là một điểm chuẩn.
 • 189:10 - 189:13
  Đó là cách bạn có thể đưa mọi
  người ra khỏi trạng thái hôn mê,
 • 189:13 - 189:16
  và làm thế nào bạn có thể sửa
  chữa tổn thương não với điều đó,
 • 189:16 - 189:23
  ngay cả ở mức độ như của Naomi.
  (GL) Có, có, có, có, có bởi vì...
 • 189:23 - 189:25
  (MK) Bạn đã thực hiện một
  bộ sưu tập dữ liệu rất tốt,
 • 189:25 - 189:28
  rằng chính xác những gì đã được
  thực hiện và kết quả như thế nào.
 • 189:29 - 189:33
  Và có đủ các video mà chúng ta
  thấy sự tiến bộ theo từng tuần.
 • 189:33 - 189:40
  (GL) Có Ông Keshe.
  Tôi thu thập tất cả các tài liệu,
 • 189:40 - 189:45
  mà, những gì tôi đã làm
  với mặc định của trước,
 • 189:45 - 189:50
  các,... các ứng dụng
  ví dụ như mũ bảo hiểm,
 • 189:50 - 189:57
  và ngày đầu tiên của...
  sau đó tôi áp dụng mũ bảo hiểm,
 • 189:57 - 190:02
  và sau khi một hình ảnh là,
  hình ảnh của một tuần sau đó.
 • 190:02 - 190:10
  Vì vậy, tôi có tất cả các tập tin chính
  xác, theo một, theo một, một cách khoa học.
 • 190:10 - 190:15
  Vì vậy, không ai có thể nói gì về
  quá trình, bởi vì tôi đã được...
 • 190:15 - 190:25
  rất, rất, rất rõ ràng và rất chính xác làm thế
  nào, làm thế nào ông đã làm nó, tôi đã làm nó.
 • 190:26 - 190:28
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
  Tôi biết đây là nơi...
 • 190:28 - 190:35
  Tôi phải... tôi... có nghĩa là chúng tôi
  phải thông báo với bạn, rằng bệnh viện đó,
 • 190:35 - 190:41
  bệnh viện mà bạn đã trở thành
  công việc của Quỹ Keshe ở Ý,
 • 190:41 - 190:49
  họ đã có, đã cho chúng tôi một không
  gian đất rộng lớn mà là của họ ở Ghana.
 • 190:49 - 190:52
  (GL) Có.
  (MK) Và chúng tôi có tài liệu cho nó,
 • 190:52 - 191:00
  nó... nó là một không gian rộng lớn của đất, cho chúng ta
  bất cứ điều gì, chúng tôi... chúng tôi muốn làm ở Ghana,
 • 191:00 - 191:04
  và đó là sự trở lại của chúng tôi
  chia sẻ kiến thức và để họ chia sẻ,
 • 191:04 - 191:10
  để có thể phát triển nó xa hơn.
  Tôi cảm ơn các bác sĩ trong bệnh viện,
 • 191:11 - 191:16
  với sự đóng góp. Nó là một,
  lớn hơn trăm héc-ta đất,
 • 191:16 - 191:21
  mà họ đã được trao cho.
  Và như tôi đã nói với Giovanni
 • 191:21 - 191:26
  chúng tôi cảm ơn các bác sĩ trong bệnh viện,
  rằng họ cho phép chúng tôi phát triển công nghệ,
 • 191:26 - 191:32
  ở châu Phi một cách rất dễ dàng.
  Cảm ơn bạn Giovanni, cảm ơn vì tất cả mọi thứ.
 • 191:32 - 191:38
  (GL) Không, cảm ơn bạn Sir Keshe.
  Không đủ để nói cảm ơn bạn Sir Keshe.
 • 191:38 - 191:43
  (MK) Bạn được chào đón. Ít nhất chúng tôi
  đã cố gắng đưa Naomi trở lại để uống,
 • 191:43 - 191:45
  Tôi sau đó... một ngày nào đó
  chúng tôi sẽ bảo cô ấy "im lặng".
 • 191:46 - 191:52
  (GL) Vâng, chắc chắn... chắc chắn.
  (MK) Bây giờ, bây giờ cô ấy đã bắt đầu uống rượu,
 • 191:52 - 191:55
  và ăn, tiếng nói sẽ trở
  lại nhiều, nhiều...
 • 191:55 - 191:59
  Nó là hơn bốn tuần, năm tuần sau đó bạn
  sẽ bắt đầu sử dụng điện thoại đầu.
 • 191:59 - 192:03
  (GL) Vâng, đúng vậy Sir Keshe.
  (MK) rất nhanh. Rất nhanh.
 • 192:03 - 192:05
  (GL) Có, vâng, vâng.
  (MK) Thật tuyệt.
 • 192:05 - 192:07
  (GL) [Cười] Đảo ngược.
  (MK) Vâng, thật tuyệt.
 • 192:07 - 192:11
  (GL) Có một chuyển đổi ngay lập
  tức khi tôi bắt đầu đặt tai nghe.
 • 192:11 - 192:14
  (MK) Tôi đã nói với bạn ba tháng trước.
  (GL) Có, vâng, vâng.
 • 192:14 - 192:18
  (MK) Tôi đã nói với bạn ba tháng trước để làm điều đó.
  Nhưng không sao, mọi thứ đều cần thời gian.
 • 192:18 - 192:22
  (GL) Có.
  (RC) Nhưng, cô ấy có nghe nhạc tôi tự hỏi không?
 • 192:22 - 192:27
  (MK) Cô lắng nghe mọi thứ, cô ấy rất
  nghịch ngợm, bạn không muốn biết.
 • 192:29 - 192:35
  (GL) Có, không...
  (MK) Cô ấy đã nghịch ngợm khi cô ấy ở Barletta,
 • 192:35 - 192:39
  nhưng tôi nghĩ rằng với điều này, cô ấy
  có mười lần, hàng trăm lần tồi tệ hơn.
 • 192:40 - 192:52
  Không Sir Keshe... Tôi... trong giai đoạn này...
  thường cho đến một vài tháng trước tôi, tôi đã làm điều này.
 • 192:52 - 192:56
  Để nghe nhạc và vân
  vân, nhưng có vài tháng
 • 192:56 - 193:05
  rằng tôi bắt đầu dạy cô ấy, theo cách thức
  tinh thần, vì vậy... những gì cô ấy lắng nghe,
 • 193:05 - 193:14
  hoặc những gì tôi... khi tôi nói chuyện với
  cô, tôi chỉ nói về những điều thiêng liêng,
 • 193:14 - 193:24
  và nếu tôi cho thấy một số
  DVD, tôi hiển thị ví dụ
 • 193:24 - 193:32
  tin nhắn của một số thạc sĩ tâm linh, hoặc
  một số giảng dạy, bởi vì bây giờ tôi,
 • 193:32 - 193:37
  cô đã có kinh nghiệm này, và kinh nghiệm
  này là rất lớn cho cuộc sống của mình.
 • 193:37 - 193:42
  Và nó không phải là bình thường, vì vậy...
  Tôi nghĩ rằng... Tôi cảm thấy rằng tôi,
 • 193:42 - 193:53
  tôi, của tôi, công việc của tôi bây giờ là để giúp
  cô ấy, trở thành một sinh vật mới, một sinh linh.
 • 193:53 - 194:01
  Và vì vậy tôi bắt đầu... để nuôi dưỡng
  cô ấy bằng những lời lẽ tinh thần,
 • 194:01 - 194:07
  ví dụ như làm đêm, tối
  qua tôi đã đến gần cô ấy
 • 194:07 - 194:12
  khi... khi... trong lúc ngủ,
  và tôi nói về tình yêu,
 • 194:12 - 194:19
  hồi phục nhanh, về khả
  năng cô ta có thể mang lại
 • 194:19 - 194:25
  ... rất tốt trở lại phần bên phải,
  và mỗi đêm tôi làm điều này.
 • 194:25 - 194:32
  Vì vậy, tôi, tôi thay đổi, cách tiếp cận của tôi
  với Naomi, và đi sâu vào con đường tinh thần.
 • 194:32 - 194:45
  Tôi cũng vậy, tôi, tôi làm cho tôi, tôi, bởi
  vì những gì xảy ra nó là một nỗ lực lớn.
 • 194:45 - 194:57
  Không, không... không có lý
  do, bởi vì nếu chúng ta...
 • 194:59 - 195:05
  ... chúng ta làm, không có...
  chúng tôi không làm gì cả.
 • 195:05 - 195:13
  Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu điều này
  xảy ra, với tôi, với con gái tôi,
 • 195:13 - 195:20
  đó là vì chúng ta cần phải thay đổi,
  để làm cho một nỗ lực lớn và nhảy,
 • 195:20 - 195:26
  để, đến một mức độ tinh thần cao.
  Vì vậy, tôi giúp cô ấy trong việc này.
 • 195:27 - 195:34
  Và vì vậy tôi luyện tập quá nhiều. Có lẽ tôi...
  vợ tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà tôi,
 • 195:34 - 195:40
  bởi vì... tôi, tôi nghĩ...
  (MK) Cô ấy... cô ấy cho phép bạn làm điều đó,
 • 195:40 - 195:44
  sau đó khi bạn đi ra ngoài, cô ấy bắt đầu nhảy múa.
  (GL) Có, bởi vì tôi nói:
 • 195:44 - 195:50
  "Ôi, thiền, trong phòng thí nghiệm."
  Vì vậy, tôi nghĩ rằng cô ấy giữ tôi chỉ,
 • 195:50 - 195:52
  bởi vì bây giờ tôi đang trong tình huống này.
 • 195:52 - 195:54
  [cười]
 • 195:54 - 195:59
  (MK) Sau khi cô nói chuyện, cô nói, "Giovanni
  ra, đó là bạn đã làm công việc của mình."
 • 196:00 - 196:03
  (GL) Chắc chắn, chắc chắn.
  (MK) Hãy để tôi... Let, chúng ta hãy...
 • 196:03 - 196:07
  Thật vui khi thấy bạn cười sau một
  năm, một năm có nhiều áp lực.
 • 196:07 - 196:11
  (GL) Oh! Có có có.
  (MK) Tôi ngưỡng mộ Soul của bạn
 • 196:11 - 196:14
  và cách bạn đã làm tất
  cả mọi thứ cho cô ấy.
 • 196:14 - 196:19
  Rất nhiều người đã không
  liên lạc với Naomi.
 • 196:20 - 196:26
  Cô đã từng dạy con trai mình, như một giáo
  viên, và điều duy nhất cô có thể dạy anh,
 • 196:26 - 196:31
  là tất cả mọi thứ mà là nghịch ngợm trong
  ngôn ngữ Ý và nghịch ngợm trong cuộc sống Ý.
 • 196:32 - 196:36
  Và cô ấy luôn nói, "Anh ấy phải học điều này,
  nếu không anh ấy sẽ không trở thành người Ý."
 • 196:36 - 196:41
  Bây giờ tôi hiểu rồi.
  (GL) Có [cười].
 • 196:41 - 196:43
  (MK) Cảm ơn rất nhiều vì mọi thứ.
  Cảm ơn bạn Giovanni.
 • 196:43 - 196:47
  (GL) Cảm ơn ông Keshe, cám ơn.
  Cảm ơn tất cả. Cảm ơn bạn vì tất cả.
 • 196:47 - 196:49
  (MK) Bye, tạm biệt.
  (GL) Tất cả tốt nhất, tạm biệt, tạm biệt.
 • 196:50 - 196:52
  (MK) Chúng ta có gì khác không?
 • 196:53 - 196:57
  (EK) Tôi có một câu hỏi ông
  Keshe, nếu nó được okay?
 • 196:57 - 197:00
  (MK) Ai đang nói?
  (EK) Đó là Eric một lần nữa.
 • 197:01 - 197:03
  Từ Đan Mạch.
  (MK) Có.
 • 197:06 - 197:11
  (EK) Đó là... câu hỏi của tôi là
  về truyền thông Soul to Soul.
 • 197:13 - 197:20
  Tôi đã ở vị trí may mắn, để
  chúng tôi có một chút luyện tập
 • 197:20 - 197:29
  trong này trong một vài năm. Và khi tôi
  có mối quan hệ với một người khác,
 • 197:30 - 197:38
  khi tôi nghĩ về người này, tôi ngay lập
  tức nhận được một phản hồi, rất rõ ràng.
 • 197:39 - 197:50
  Và gần đây tôi nhận được giảng dạy trong Soul cho Soul.
  Nhưng điều làm phiền tôi là,
 • 197:51 - 197:56
  nó không phải là nhận được trong một mức độ có ý thức.
  Và tôi tự hỏi tôi có thể làm gì
 • 197:56 - 198:02
  để có được những thông điệp
  rõ ràng vào tâm thức của tôi,
 • 198:02 - 198:12
  vì vậy tôi có thể hành động ngay lập tức, thay vào
  đó chúng xuất hiện trong nhiều ngày hoặc vài tuần.
 • 198:14 - 198:18
  Đó là câu hỏi của tôi.
  (MK) Tôi không hiểu.
 • 198:20 - 198:26
  (EK) Được rồi. Nếu có ai đó cố gửi cho
  tôi một thông điệp, Soul to Soul,
 • 198:28 - 198:31
  Tôi không thể lấy nó vào
  trong ý thức của tôi.
 • 198:31 - 198:39
  Đó là, nó là ở đó và nó materializes trong một
  cách mà tôi sau đó hiểu những gì tôi nhận được,
 • 198:39 - 198:44
  nhưng tôi không nhận được nó
  vào lúc tôi nhận được nó.
 • 198:47 - 198:50
  (MK) Tôi không hiểu những
  gì bạn đang giải thích.
 • 198:52 - 198:54
  Ý bạn là bạn không
  hiểu thông điệp
 • 198:54 - 198:59
  khi bạn nhận được nó, hoặc vào
  thời điểm đó, sau đó bạn hiểu.
 • 199:00 - 199:03
  (EK) Tôi đã được cho biết tôi nhận
  được một thông điệp chính xác.
 • 199:04 - 199:07
  Nhưng thông điệp không xuất
  hiện trong ý thức của tôi.
 • 199:07 - 199:11
  Vì vậy, nếu ai đó nói với tôi
  điều gì đó ngay lập tức,
 • 199:11 - 199:14
  sau đó tôi không ngay lập tức biết
  những gì đã được nói với tôi.
 • 199:14 - 199:19
  Tôi đã nhận được thông báo, tôi đã được
  nói, nhưng, nhưng tôi không biết ngay.
 • 199:19 - 199:22
  Tôi muốn có thể làm điều đó.
 • 199:22 - 199:23
  Có điều gì tôi có thể làm được...
  (MK) Là sự trưởng thành,
 • 199:23 - 199:27
  nó là sự trưởng thành của Linh hồn.
  Chúng ta hiểu sâu hơn về chức năng của chúng ta,
 • 199:27 - 199:33
  cách chúng tôi hoạt động, the,
  the, the, reach nhanh hơn điểm đó.
 • 199:33 - 199:35
  Một ngày nào đó tôi trả
  lời câu hỏi này cho bạn.
 • 199:35 - 199:38
  Rất sớm.
  (EK) Được rồi. Cảm ơn bạn.
 • 199:38 - 199:40
  Ông Keshe.
  (MK) Một ngày, rất sớm,
 • 199:40 - 199:43
  bởi vì có những điều
  xảy ra trong nền,
 • 199:43 - 199:48
  rằng nếu tôi giải thích những gì bạn nói,
  cố gắng... để giải thích nó hơn nữa,
 • 199:48 - 199:51
  nó có thể gây ra tình trạng
  lộn xộn ở một số nơi.
 • 199:51 - 199:54
  Nhưng, nếu bạn quay trở lại
  điều này trong vài tháng tới,
 • 199:54 - 199:59
  Tôi sẽ giải thích cho bạn biết nó được làm như thế
  nào, và làm thế nào bạn có thể có mặt và nhận được.
 • 199:59 - 200:04
  Nhưng quyết định không theo
  những gì bạn gọi nó, hành động.
 • 200:08 - 200:12
  Đó là ý thức của bạn, hoặc nó là
  linh hồn của bạn trong một cách,
 • 200:12 - 200:17
  đi vào cấu trúc của bạn, nhưng
  Physicality không nhận thức được.
 • 200:20 - 200:25
  Tôi đã giải thích điều này trong một số giáo lý trong
  quá khứ, một vài năm, cách đây hai năm, cách đây ba năm
 • 200:25 - 200:29
  đặc biệt trong lĩnh vực y
  tế giảng dạy, về ý thức.
 • 200:30 - 200:33
  Và ý thức đó xuất phát từ
  nhận thức của Linh hồn,
 • 200:33 - 200:37
  và sức mạnh của Soul, bây giờ chúng ta đã đi
  sâu hơn, chúng ta có thể giải thích thêm.
 • 200:38 - 200:43
  Rất sớm, chúng tôi sẽ giải thích điều đó.
  Có gì trong nền Rick không?
 • 200:43 - 200:47
  Chúng tôi đang chạy trong một
  giới hạn ba và một nửa giờ.
 • 200:55 - 200:57
  Sẽ được...
  (EK) Cảm ơn ông Keshe.
 • 200:57 - 201:01
  (MK) Cảm ơn bạn rất nhiều...
  (EK) Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả những gì bạn làm cho chúng tôi.
 • 201:01 - 201:06
  tốt, tôi sẽ làm hết sức mình để cho
  một cái gì đó trở lại ở châu Phi.
 • 201:07 - 201:09
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
 • 201:09 - 201:12
  Được, như tôi đã nói với
  mọi góc của hành tinh này,
 • 201:12 - 201:18
  và nó đang trở nên rất quốc tế theo cách mà chúng
  tôi chia sẻ mọi kiến thức của mình một cách tự do.
 • 201:20 - 201:24
  Có gì Rick, chúng ta có thể đi hay chúng
  ta sẽ gọi nó là một ngày trong tuần này?
 • 201:26 - 201:31
  (RC) Tôi nghĩ rằng bạn đã làm nhiệm vụ
  của bạn cho ngày hôm nay Keshe ông...
 • 201:31 - 201:34
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
  (RC) Hãy để tôi xem, chúng ta hãy kiểm tra lại đây tôi ..
 • 201:34 - 201:38
  (MK) Hãy để tôi trong khi bạn đang tìm
  kiếm kiểm tra, giảng dạy Quỹ Keshe
 • 201:38 - 201:41
  bây giờ được mở rộng đến
  thứ ba, thứ tư và thứ năm.
 • 201:42 - 201:49
  Thứ ba là tham vấn với
  Kế hoạch Hoà bình,
 • 201:49 - 201:56
  Một quốc gia, một hành tinh. Nó
  bắt đầu từ tôi đúng 4 giờ CET,
 • 201:57 - 202:07
  nơi các thành viên Hội đồng toàn cầu, Earth
  Core, và cốt lõi, các thành viên của cốt lõi,
 • 202:07 - 202:11
  Nhóm Keshe Foundation Core, Hội
  đồng Chung và Hội đồng Trái đất,
 • 202:11 - 202:16
  có mặt và công khai.
  Các thành viên của nhóm hỗ trợ Đại hội toàn cầu
 • 202:16 - 202:20
  có mặt, nếu bạn muốn
  tham gia, thảo luận,
 • 202:20 - 202:24
  hoặc đưa ý tưởng của bạn về
  các văn bản của điều lệ cho
 • 202:24 - 202:29
  Phổ biến những gì bạn gọi là Một quốc
  gia, một hành tinh, bạn có thể tham gia.
 • 202:30 - 202:35
  Vào thứ Tư Rick chạy các
  buổi hội thảo thông thường,
 • 202:36 - 202:39
  đó là tuyệt vời nếu
  bạn có thể tham gia.
 • 202:40 - 202:44
  Đó là... Nó... nó không có gì
  ngoài thực tế và hiển thị, và,
 • 202:44 - 202:48
  như ông nói, "ngày nay khóc rất
  nhiều kiến thức được truyền đi."
 • 202:49 - 202:54
  Và vào thứ Năm...
  (RC) Không có nước mắt... Không có giọt nước mắt trong chương trình đêm qua.
 • 202:54 - 202:57
  Nhưng... đôi khi nó
  được loại tình cảm,
 • 202:57 - 203:02
  mọi người có lòng biết ơn và họ,
  họ kinh nghiệm những điều. Vâng.
 • 203:03 - 203:10
  (MK) Tính đến ngày 15 tháng 9, việc giảng dạy y
  khoa và giảng dạy nông nghiệp bắt đầu trở lại,
 • 203:10 - 203:16
  và việc giảng dạy của Space Spicehip Institute
  cho nhiệm kỳ cuối cùng của năm nay bắt đầu.
 • 203:16 - 203:21
  Việc giảng dạy và mở rộng
  kiến thức ở Trung Quốc,
 • 203:21 - 203:28
  sẽ được tổ chức trong thời gian tới, rằng
  Trung Quốc có thể tham gia giảng dạy của họ,
 • 203:28 - 203:31
  in, bằng tiếng Hoa
  trên toàn thế giới.
 • 203:32 - 203:34
  Chúng tôi đang tìm kiếm để
  mở rộng các hướng khác,
 • 203:34 - 203:38
  nhưng hầu hết các giáo lý, đã được
  dịch sang một số mười tám ngôn ngữ,
 • 203:38 - 203:42
  mà bạn có thể truy cập
  và có thể tiếp cận.
 • 203:44 - 203:47
  Cảm ơn bạn rất nhiều cho cả nhóm, nhóm
  Keshe Foundation trên toàn thế giới,
 • 203:47 - 203:51
  và chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn vì
  bạn đã làm hoặc những gì bạn đang làm,
 • 203:51 - 203:56
  sau đó, hy vọng rất sớm, chúng
  tôi sẽ có thể thay đổi khóa học.
 • 203:57 - 204:02
  Cảm ơn bạn rất nhiều thực sự. Chúng tôi có thể
  "đưa chúng tôi đi với âm nhạc", như Caroline nói.
 • 204:04 - 204:09
  (RC) Vâng, tôi nghĩ Flint đã
  xếp hàng, như chúng tôi nói.
 • 204:10 - 204:15
  Tuyệt vời, cảm ơn ông Keshe cảm ơn rất nhiều.
  (MK) Cảm ơn bạn.
 • 204:15 - 204:20
  (RC) Điều này dẫn đến kết thúc Hội
  thảo Người tìm kiếm Tri thức 186,
 • 204:20 - 204:26
  cho Thứ Năm, ngày 24 tháng 8 năm 2017.
  Cảm ơn tất cả vì đã tham dự,
 • 204:26 - 204:30
  và hy vọng sẽ gặp lại bạn vào tuần
  tới, cùng thời gian và địa điểm.
 • 204:31 - 204:34
  (MK) Có điều gì đó ngay
  trước đây, tôi quên Rick.
 • 204:34 - 204:38
  Có một khả năng rằng trong suốt
  chuyến đi của chúng tôi tới Iran,
 • 204:38 - 204:41
  chúng tôi sẽ không thể tham
  gia, tôi sẽ không thể tham gia
 • 204:41 - 204:46
  trong Workshops Người tìm kiếm Tầm quan trọng,
  nếu băng thông không có cho chúng tôi để làm.
 • 204:46 - 204:50
  Vì vậy, trong thời gian, những ngày
  Thứ Năm chúng tôi đang ở Iran,
 • 204:50 - 204:54
  chúng tôi sẽ cố gắng để lại cho bạn một thông điệp phía
  sau, nhưng chúng tôi sẽ có trong Soul của chúng tôi.
 • 204:56 - 204:59
  Cảm ơn nhiều.
  (RC) Được rồi, cảm ơn ông Keshe.
 • 205:02 - 205:06
  Được rồi Flint, bạn có...
  bạn đã sẵn sàng chơi chưa?
 • 205:06 - 205:08
  (FM) Vâng, tôi đây.
 • 205:08 - 205:10
  (RC) Lấy nó đi.
  (FM) Được rồi.
 • 205:11 - 205:15
  (JG) Đừng lo lắng ông Keshe, chúng tôi đang ở đây.
  Chúng tôi có thể hoàn thành công việc của bạn.
 • 205:15 - 205:18
  (MK) Cảm ơn rất nhiều.
  đó sẽ là lần đầu tiên tôi không ở đó,
 • 205:18 - 205:21
  trong gần ba năm rưỡi.
  Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta sẽ cố gắng vượt qua,
 • 205:21 - 205:26
  ngay cả nó bằng điện thoại.
  (RC) Tôi sẽ giữ bạn với Jalal quá,
 • 205:26 - 205:28
  vì vậy chúng ta có thể có một số cà phê...
 • 205:28 - 205:33
  (JG) Tôi đang nói đùa, tôi đang đùa...
  (VV) Nhóm Hỗ trợ sẽ làm cho nó xảy ra.
 • 205:33 - 205:36
  (RC) Tôi đã chạy hàng giờ
  trước show diễn này,
 • 205:36 - 205:38
  vì tôi nghĩ ông Keshe
  sẽ không ở đó,
 • 205:38 - 205:42
  Tôi làm việc trong một thời gian.
  (MK) Bạn có thể tham gia cùng chúng tôi ở Teheran,
 • 205:42 - 205:47
  chúng tôi đang cố tổ chức, một Hội
  nghị ở Tehran, cho công chúng.
 • 205:47 - 205:51
  Chúng ta sẽ xem cách các chính
  phủ cho phép như thế nào.
 • 205:52 - 205:59
  Và, như chúng ta đang ở trong một giáo
  trình giáo dục, một tuần, hai tuần ở Iran,
 • 205:59 - 206:02
  chúng tôi chia sẻ kiến thức với tất cả những
  người Iran, và những người Iran đã trở lại Iran,
 • 206:02 - 206:06
  để gặp chúng tôi trong các trường
  đại học hoặc giảng dạy công cộng.
 • 206:06 - 206:08
  Cảm ơn bạn rất nhiều thực sự.
 • 206:11 - 206:13
  (RC) Tuyệt vời, cảm ơn bạn một lần nữa.
 • 206:16 - 206:23
  Ok, Flint? Đi tiếp.
  (FM) Có, bạn muốn nói câu trả lời của bạn?
 • 206:24 - 206:28
  (RC) Vâng, tôi đã làm một lần nhưng tôi sẽ làm lại lần nữa...
  Đây là...
 • 206:28 - 206:33
  thực sự, thực sự là sự kết thúc của
  Hội thảo Người tìm kiếm Tri thức 186,
 • 206:33 - 206:37
  cho Thứ Năm, Ngày 24
  tháng 8 năm 2017.
 • 206:38 - 206:42
  Cảm ơn bạn, tất cả mọi người đã
  tham dự, và nhìn thấy một lần nữa.
 • 206:45 - 206:47
  Được rồi Flint, bây giờ bạn có thể làm điều đó.
Title:
186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:32:24

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions