Return to Video

186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017

 • 2:10 - 2:12
  ਕੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ,
 • 2:12 - 2:15
  ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ,
  ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ,
 • 2:15 - 2:17
  ਸਪੇਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾ
 • 2:17 - 2:19
  ਪਰਮਾਣੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ
 • 2:19 - 2:21
  ਮਹਿਰ ਤਵਕੋਲੀ ਕੇਸ਼ੇਰ
 • 2:21 - 2:23
  ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 2:23 - 2:26
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ,
 • 2:26 - 2:28
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਗਿਆਨ
 • 2:28 - 2:30
  ਕੇਸ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ
 • 2:30 - 2:32
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 • 2:32 - 2:35
  ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  ਦਾ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 2:35 - 2:36
  ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ
 • 2:36 - 2:41
  ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਊਰਜਾ,
  ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ
 • 2:41 - 2:43
  ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • 2:43 - 2:46
  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
  ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ,
 • 2:46 - 2:51
  ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ
  ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ.
 • 2:51 - 2:55
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਗਿਆਨ ਪੂਰੇ
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
 • 2:55 - 2:57
  ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ
 • 2:57 - 3:01
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ
  ਗਿਆਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ
 • 3:01 - 3:06
  ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ
  ਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ.
 • 3:06 - 3:09
  ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣੋ ਅਤੇ
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • 3:09 - 3:13
  ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ
  ਭਲੇ ਲਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੇਸ ਵੀ!
 • 3:20 - 3:26
  ਮਾਗਰਾਵ, ਨੈਨੋਮੋਟਰਾਈਅਰਜ਼, ਗੈਨਸ, ਤਰਲ
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਫੀਲਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
 • 3:26 - 3:28
  ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ
 • 3:28 - 3:31
  ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ
  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ
 • 3:31 - 3:33
  ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 3:34 - 3:36
  ਰਵਾਇਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਜ ਬੇਕਾਰ ਹਨ,
 • 3:36 - 3:41
  ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ
  ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ.
 • 3:41 - 3:45
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
  ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 3:45 - 3:50
  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੋਹਣ ਵਾਲੇ
  ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.
 • 3:50 - 3:54
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਸਾਰੀ
  ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • 3:54 - 3:56
  ਜੋ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
  ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • 3:56 - 3:59
  ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ
  ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • 3:59 - 4:01
  ionization ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਵੇਂ
 • 4:01 - 4:03
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ,
 • 4:03 - 4:07
  ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
  ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੀਲਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 4:08 - 4:09
  ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ,
 • 4:09 - 4:15
  "ਮਾਗਰਾਵ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੁੰਬਕੀ-ਗਰੈਵੀਟੀਸ਼ਨਲ, ਜਿਸਦਾ
  ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ
 • 4:15 - 4:20
  ਅਤੇ ਹਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ
  ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ...
 • 4:20 - 4:23
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਉਂਦੇ
  ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • 4:23 - 4:26
  ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲਈ
  ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ
 • 4:26 - 4:30
  ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
  ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. "
 • 4:30 - 4:35
  ਕੁਝ ਅਣੂਆਂ ਅਤੇ ਅਣੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬਕੀ ਜਾਂ
  ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ.
 • 4:35 - 4:39
  ਰਿਲੇਜਡ ਫੀਲਡਜ਼ ਦੂਜੇ ਵਸਤੂਆਂ
  ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ.
 • 4:39 - 4:43
  ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ
  ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 4:43 - 4:46
  ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ
  ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ
 • 4:46 - 4:51
  ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪਦਾਰਥ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਟੀ.
  ਕੇਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ GANS
 • 4:51 - 4:53
  ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
 • 4:53 - 4:57
  ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ
  ਜੀਨਾਂ, ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿੰਗ ਧਾਤੂ ਹਨ.
 • 4:57 - 4:59
  ਇਹ ਐਚਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਸਾਇਣਕ
  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 4:59 - 5:02
  (ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਭਾਫ ਪਰਤ)
 • 5:02 - 5:05
  ਜਾਂ ਤਾਪ (ਗੈਸ ਬਰਨਰ ਦੁਆਰਾ
  ਫਾਇਰ ਕੋਟਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ.
 • 5:05 - 5:07
  ਕਿਸੇ ਕੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ,
 • 5:07 - 5:10
  ਅਟੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਵਣਾਂ ਦੀਆਂ
  ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 • 5:10 - 5:14
  ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
  ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 5:14 - 5:17
  ਨੈਨੋਮਾਇਟਰੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਡ
  ਪਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ,
 • 5:17 - 5:21
  ਜੋ ਕਿ ਪਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ.
 • 5:21 - 5:25
  ਹੋਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੈਟਲ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ
  ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨੈਨੋ-ਕੋਟੇਡ ਮੈਟਲ,
 • 5:25 - 5:28
  ਇੱਕ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ,
  ਮਾਗਰਾਵ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 5:28 - 5:33
  ਇਹ ਫੀਲਡ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ GANS ਬਣਾਉਣ
  ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਤੱਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
 • 5:33 - 5:37
  ਜੋ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ
  ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 5:37 - 5:42
  ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣੂਆਂ (ਥੋੜ੍ਹਾ
  ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ) ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ.
 • 5:42 - 5:45
  ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ
  ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 11:06 - 11:12
  (ਆਰ.ਸੀ.) 186 ਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਰ
  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰੋ
 • 11:12 - 11:17
  ਵੀਰਵਾਰ, ਅਗਸਤ 24, 2017
 • 11:17 - 11:22
  ਇਹ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸਸ਼ਿਪ
  ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ
 • 11:22 - 11:29
  ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 • 11:30 - 11:33
  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ
  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ
 • 11:33 - 11:36
  ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸੇ ਹਨ?
 • 11:36 - 11:39
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ! ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ, ਆਮ
  ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ
 • 11:39 - 11:44
  ਜਿਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
  ਗਿਆਨ ਸਿਕਸਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ.
 • 11:44 - 11:49
  ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ
  ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ
 • 11:49 - 11:53
  ਸਮਝ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ
  ਡੁੰਘਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
 • 11:53 - 11:58
  ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ
  ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 11:58 - 12:03
  ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਨਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਨੀ
  ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ
 • 12:03 - 12:10
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ QQ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ
  ਚੀਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • 12:10 - 12:15
  ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੀ
  ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ
 • 12:16 - 12:24
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਨੀ ਮੈਂਬਰ
  ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ.
 • 12:24 - 12:27
  ਇਹ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ
  ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ
 • 12:27 - 12:34
  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ
 • 12:34 - 12:39
  ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ
  ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਲੋਕ ਹਨ.
 • 12:39 - 12:43
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਲਿਆਉਣ
  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • 12:43 - 12:46
  ਕੇਸ਼ਹੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
 • 12:46 - 12:49
  ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 12:49 - 12:54
  ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ
  ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
 • 12:55 - 12:59
  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ... ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ,
 • 12:59 - 13:02
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ
  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀ
 • 13:02 - 13:05
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ
  ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 13:05 - 13:15
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ QQ 'ਤੇ ਜਾਂ Whats ਐਪ' ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ
  ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ.
 • 13:15 - 13:19
  ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
  ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 13:21 - 13:25
  ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
  ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
 • 13:25 - 13:28
  ਜਾਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
  ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 13:29 - 13:31
  ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਲਟ
 • 13:31 - 13:35
  ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਸ਼ਹੇ
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ
 • 13:35 - 13:39
  ... ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
  ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
 • 13:39 - 13:46
  ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
  ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਜ
 • 13:46 - 13:51
  ਕੇਸ਼ੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ
  ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • 13:51 - 13:56
  ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਦੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਸਾਲ
  ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 13:56 - 14:00
  ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ
  ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹਨ
 • 14:01 - 14:06
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਪੀਸੀਸੀ, ਪਰ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
 • 14:06 - 14:09
  ਇਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
  ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 14:09 - 14:14
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
  ਹਾਂ, Kf ਚੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 14:15 - 14:18
  .... ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ਼੍ਹੀ
  ਚਾਈਨਾ QQ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ
 • 14:18 - 14:25
  ਇਹ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ
  ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ.
 • 14:26 - 14:29
  ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਨਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ
  ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
 • 14:29 - 14:32
  ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ
 • 14:32 - 14:34
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
 • 14:34 - 14:37
  ਸਾਰੇ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 14:37 - 14:40
  ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
  ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਿਤ
 • 14:40 - 14:43
  ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ
  ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 14:44 - 14:49
  ਇਸਲਈ, ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
  ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ
 • 14:49 - 14:54
  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
  ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 14:55 - 14:58
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਅੰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
 • 14:58 - 15:00
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸੀ
 • 15:00 - 15:03
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ
  ਹਫ਼ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ.
 • 15:04 - 15:06
  ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
  ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ
 • 15:06 - 15:09
  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ...
  ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
 • 15:09 - 15:11
  ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
 • 15:11 - 15:16
  ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ
  ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ
 • 15:16 - 15:20
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪੀਸ ਸੰਧੀ' ਦੀ
  ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ
 • 15:20 - 15:22
  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਿੱਖੀ ਹੈ.
 • 15:22 - 15:25
  ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ
  ਰੁਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 15:26 - 15:30
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ
  ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ
 • 15:30 - 15:33
  ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ
  ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 15:33 - 15:37
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਫਦ
  ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ.
 • 15:37 - 15:41
  ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ
  ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ
 • 15:42 - 15:44
  ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ
 • 15:44 - 15:45
  ਇਹ ਹੈ...
 • 15:46 - 15:51
  ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੁਨੱਖੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ
 • 15:52 - 15:54
  ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
 • 15:54 - 16:02
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 16:07 - 16:12
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਰੀਕੀ
  ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 16:12 - 16:15
  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
 • 16:16 - 16:23
  ਲਾਇਬੇਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਟੋਗੋ ਸਾਡੀ
  ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਹਨ
 • 16:23 - 16:26
  ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ
 • 16:26 - 16:29
  ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ
  ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਉਣਾ.
 • 16:29 - 16:32
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ
  ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ
 • 16:32 - 16:35
  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
  ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 16:35 - 16:37
  ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ.
 • 16:39 - 16:45
  ਦੂਜਾ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੇਸੇ
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਘਾਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ
 • 16:45 - 16:49
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ,
  ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ
 • 16:49 - 16:53
  ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ
  ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
 • 16:53 - 16:58
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
  ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 16:59 - 17:01
  ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.
 • 17:02 - 17:06
  ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ
  ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ...
 • 17:07 - 17:12
  ਘਾਨਾ... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ...
  ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ
 • 17:12 - 17:17
  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ
  ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ
 • 17:17 - 17:20
  ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ
  ਮੀਟਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੇਗਾ.
 • 17:20 - 17:22
  ਅਸੀਂ ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ
  ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
 • 17:22 - 17:25
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ
  ਦੇ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਹਾਂ
 • 17:25 - 17:28
  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਮਾਰਤ,
  ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਾਰਤ
 • 17:29 - 17:32
  ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੀਸਜ਼ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ
 • 17:32 - 17:35
  ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਂ
  ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • 17:35 - 17:37
  ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ
 • 17:38 - 17:41
  ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ
 • 17:42 - 17:47
  ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ
  ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ
 • 17:48 - 17:50
  ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ
  ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
 • 17:50 - 17:52
  ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
 • 17:53 - 17:54
  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 • 17:55 - 18:00
  ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ
  ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹ' ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 18:00 - 18:06
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਛਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
  ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ-
 • 18:07 - 18:11
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ
  ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ
 • 18:11 - 18:13
  ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ
 • 18:13 - 18:16
  ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ
 • 18:17 - 18:21
  12 ਦੇ ਕੈਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ
  ਕੌਂਸਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ
 • 18:21 - 18:23
  ਜੋ ਕਿ 12 ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
 • 18:23 - 18:29
  ਇੱਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ
  ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ
 • 18:29 - 18:32
  ਇਸਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ
  ਨੂੰ ਫੁਰਮਾਨ ਨਹੀਂ.
 • 18:32 - 18:36
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ.
 • 18:36 - 18:39
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ
  ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ
 • 18:39 - 18:42
  ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 18:42 - 18:43
  ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ.
 • 18:44 - 18:52
  12 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ
  ਇਕ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • 18:52 - 18:56
  12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ
  ਤੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ
 • 18:56 - 18:59
  ਗਿਆਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਜੋ
  ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 18:59 - 19:02
  ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
 • 19:04 - 19:07
  ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ
  ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
 • 19:07 - 19:11
  ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹਨ, ਕੋਈ
  ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 19:11 - 19:16
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ... ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ
  ਪੜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
 • 19:16 - 19:18
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਕੇਂਦਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਨ,
 • 19:18 - 19:22
  ਹਰੇਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 12
  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
 • 19:22 - 19:25
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ
 • 19:26 - 19:28
  ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 19:29 - 19:32
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫਤਵੇ
 • 19:32 - 19:34
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 19:34 - 19:36
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ
 • 19:36 - 19:38
  ਹਰ ਸਾਲ
 • 19:38 - 19:40
  12 ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ
 • 19:40 - 19:44
  ਅਗਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੀਟ ਵੱਲ ਸੈਂਟਰ
  ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • 19:44 - 19:46
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ
 • 19:46 - 19:50
  ਇਹ ਹਰੇਕ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ
  ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ
 • 19:50 - 19:55
  ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ
  ਦੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
 • 19:55 - 19:57
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ
  ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
 • 19:57 - 20:01
  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ
  ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ.
 • 20:01 - 20:06
  ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ
  ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
 • 20:06 - 20:12
  ਅਤੇ ਇਹੋ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਏ.
 • 20:12 - 20:15
  ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ
  ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ,
 • 20:15 - 20:18
  ਉਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ
  ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹਨ.
 • 20:18 - 20:22
  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ
  ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 20:22 - 20:27
  ... ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੌਂਸਿਲ
  ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ,
 • 20:27 - 20:30
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ
 • 20:30 - 20:35
  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ,
  ਸਦੱਸਤਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ
 • 20:35 - 20:39
  ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇਕ
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.
 • 20:39 - 20:42
  ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ
  ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 20:43 - 20:49
  ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਾਬਲੀਅਤ
  ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਰਖਵਾਲਾ,
 • 20:49 - 20:52
  ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ
  ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ
 • 20:53 - 20:55
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
 • 20:55 - 21:00
  ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ
  ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 21:01 - 21:06
  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਿਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 21:06 - 21:08
  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ
  ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ
 • 21:08 - 21:12
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
  ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.
 • 21:12 - 21:16
  ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ
  ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 21:16 - 21:21
  ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚਾਰਟਰ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ
  ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 21:22 - 21:26
  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ
  ਹੈ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ,
 • 21:26 - 21:29
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ
  ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
 • 21:29 - 21:34
  ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਹ ਨਾਲ
  ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • 21:34 - 21:37
  ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
  ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
 • 21:37 - 21:40
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ
  ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
 • 21:40 - 21:44
  ਇਹ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੈ,
 • 21:44 - 21:49
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ.
 • 21:49 - 21:54
  ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 21:54 - 21:57
  ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ
  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 21:57 - 22:02
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
  ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
 • 22:02 - 22:04
  ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 22:04 - 22:09
  ਇਸ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 22:09 - 22:14
  ਗਿਆਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ
  ਅਤੇ 144 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
 • 22:14 - 22:21
  ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ 12 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
 • 22:21 - 22:25
  12 ਦੀ ਕੁੱਲਤਾ ਕੌਂਸਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
  ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ
 • 22:25 - 22:29
  ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 20 ਵੱਖਰੀਆਂ...
  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 26 ਮੈਂਬਰ.
 • 22:29 - 22:32
  ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ
  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 22:32 - 22:38
  ਰੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਉਹ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ,
 • 22:38 - 22:41
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ
 • 22:41 - 22:45
  ਇਸ ਲਈ, ਰੂਸੀ ਸੀਟ ਖੋਲ੍ਹੀ
  ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ
 • 22:45 - 22:48
  ਜੋ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ
  ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 22:48 - 22:55
  ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ
  ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਟਅੱਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ
 • 22:55 - 23:00
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ
  ਫ਼ਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ,
 • 23:00 - 23:04
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਵਿਸ ਧਰਤੀ
  ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ.
 • 23:04 - 23:10
  ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ
  ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ.
 • 23:10 - 23:16
  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ
  ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 23:16 - 23:22
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ
  ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਉ
 • 23:22 - 23:25
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ
  ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜੁੜ ਗਿਆ.
 • 23:25 - 23:32
  ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ
  ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ.
 • 23:33 - 23:36
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ
  ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 23:36 - 23:40
  ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ
 • 23:42 - 23:44
  ਇਹ ਪ੍ਹੈਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
  ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
 • 23:44 - 23:46
  ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
  ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,
 • 23:46 - 23:52
  ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ 12 ਉਪ
  ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
 • 23:52 - 23:56
  ਮੁੱਖ 144 ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿੱਚ,
  ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੈ,
 • 23:56 - 24:01
  ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ
  ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ.
 • 24:02 - 24:08
  ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ,
  ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ.
 • 24:08 - 24:10
  ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ.
 • 24:10 - 24:13
  ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
  ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 24:13 - 24:17
  ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ
  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ
 • 24:17 - 24:21
  ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ
  ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 24:21 - 24:23
  ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
  ਹੈ, ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 24:23 - 24:27
  ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ
  ਦੀ ਇੱਛਾ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ,
 • 24:27 - 24:32
  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ
  ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 24:32 - 24:34
  ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ.
 • 24:36 - 24:41
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
  ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 24:42 - 24:48
  ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ
  ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 24:48 - 24:54
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ,
  ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ,
 • 24:54 - 24:58
  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਭੌਤਿਕਤਾ ਸਮਝੀ.
 • 24:58 - 25:03
  ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ,
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • 25:03 - 25:07
  ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ
 • 25:07 - 25:12
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
  ਰਿਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
 • 25:12 - 25:13
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ?
 • 25:16 - 25:25
  ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 25:25 - 25:30
  ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
  ਇਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
 • 25:30 - 25:33
  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ,
 • 25:33 - 25:39
  ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੈ
  ਕਿ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਹੈ,
 • 25:39 - 25:46
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ
  ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ.
 • 25:46 - 25:52
  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ
  ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਰੂਪਾਂ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 25:52 - 25:56
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
  ਤਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ,
 • 25:57 - 26:04
  ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਟੇਸਰਾਂ
  ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ.
 • 26:04 - 26:11
  ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ
  ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
 • 26:11 - 26:17
  ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਗੋਲਡ, ਸਿਲਿਕਨ, ਇਹ
  ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ
 • 26:17 - 26:20
  ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ.
  ਜੋ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਭ
 • 26:20 - 26:24
  ਜੋ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ
  ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 • 26:24 - 26:29
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਚੁੰਬਕੀ
  ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
 • 26:29 - 26:32
  ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਲਡਾਂ
  ਦੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ.
 • 26:32 - 26:39
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
  ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ,
 • 26:40 - 26:44
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ,
 • 26:44 - 26:49
  ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ
  ਅੰਦਰ ਖੇਤ-ਤਾਕਤ ਹੈ,
 • 26:49 - 26:52
  ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
  ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,
 • 26:52 - 26:55
  ਅਤੇ ਪਲੈਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ
  ਮੈਟਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ.
 • 26:58 - 27:02
  ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਬਲਾਂ.
 • 27:02 - 27:13
  ਇਸ ਲਈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦਾ
  ਖੇਤਰ, ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ.
 • 27:13 - 27:19
  ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ
  ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • 27:20 - 27:22
  ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ
  ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 27:22 - 27:27
  ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ,
  ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ,
 • 27:27 - 27:32
  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹ
  ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 27:32 - 27:36
  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੂਰਤ
  ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ,
 • 27:36 - 27:41
  ਰੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ
  ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਪਰਕ,
 • 27:41 - 27:46
  ਧਰਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 27:47 - 27:50
  ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
  ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • 27:50 - 27:55
  ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ
  ਚੁੰਬਕੀ-ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਕਾਰਨ,
 • 27:55 - 27:58
  ਹੋਰ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • 27:58 - 28:02
  ਇਸ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ
  ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
 • 28:02 - 28:10
  ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੇ
  ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ,
 • 28:10 - 28:17
  ਸਿਰਜਣਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ
  ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 28:17 - 28:21
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ.
 • 28:22 - 28:25
  ਹੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 28:26 - 28:29
  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ
  ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਗੇ,
 • 28:29 - 28:33
  ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ,
 • 28:33 - 28:40
  ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਖਦੇ ਹਾਂ,
 • 28:40 - 28:49
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 28:49 - 28:53
  ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ
  ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,
 • 28:53 - 28:58
  ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 28:58 - 29:00
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ.
 • 29:01 - 29:05
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ
  ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ,
 • 29:05 - 29:09
  ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ
  ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
 • 29:09 - 29:13
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਪਰ ਹੈ, ਜੇ
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ ਹੈ,
 • 29:13 - 29:16
  ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ
 • 29:16 - 29:23
  ਇਸ ਲਈ, ਇੰਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ
  ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 29:23 - 29:28
  ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ,
  ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ,
 • 29:28 - 29:31
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਸਿਰਜਣ
  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 29:31 - 29:35
  ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ
  ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ.
 • 29:55 - 29:56
  ਉਸ ਲਈ ਮੈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾਂ.
 • 29:56 - 30:02
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ
  ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 30:02 - 30:05
  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ
  ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ.
 • 30:06 - 30:09
  ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ
  ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
 • 30:09 - 30:14
  ਗਲੈਕਸੀ ਦੇ ਫੀਲਡਸ ਦੇ
  ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ
 • 30:14 - 30:18
  ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ
  ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 30:18 - 30:27
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ
  ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੈਕਸੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • 30:29 - 30:35
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਸਾਡੇ
  ਸਰੀਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 30:35 - 30:40
  ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸਿਜ਼
  ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ
 • 30:40 - 30:46
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਦੋ ਪੈਰਾਂ
  ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਫਿੱਟ ਹੈ.
 • 30:46 - 30:51
  ਤਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦ
  ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
 • 30:51 - 30:56
  ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ
  ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਿਰਿਆ
 • 30:56 - 31:02
  ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
  ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
 • 31:02 - 31:09
  ਇਕ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਲਈ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ, ਪਲੈਨਟ
  ਏ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ
 • 31:09 - 31:13
  ਤਦ ਸਾਡਾ ਰੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕੋ
  ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 31:13 - 31:18
  ਪਰ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ
  ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ,
 • 31:18 - 31:23
  ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • 31:23 - 31:28
  ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ
  ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 • 31:28 - 31:35
  ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ ਸਾਡੀ ਪਦਵੀ
  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ
 • 31:35 - 31:38
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ.
 • 31:40 - 31:44
  ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ
  ਜੋ ਸਪੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
 • 31:44 - 31:48
  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ
  ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.
 • 31:51 - 31:57
  ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ
  ਤਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 31:57 - 32:03
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ
  ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 32:03 - 32:07
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
  ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • 32:07 - 32:14
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਵੇਖਦੇ
  ਹੋ ਤਾਂ ਰੂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ.
 • 32:15 - 32:21
  ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 32:21 - 32:26
  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ
  ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
 • 32:26 - 32:30
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
  ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ H20 ਹੈ
 • 32:31 - 32:35
  ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਫ਼,
 • 32:35 - 32:39
  ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕਮਰੇ
  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ
 • 32:39 - 32:42
  ਬਾਹਰ ਠੰਡ, ਇਹ ਗਲਾਸ ਤੇ ਭਾਫ਼ ਦੇ
  ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 32:42 - 32:48
  ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
  ਇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 32:49 - 32:52
  ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ
  ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ,
 • 32:52 - 32:57
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ
  ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • 32:57 - 33:04
  ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ
  ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
 • 33:04 - 33:13
  ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਧਰਤੀ' ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੋ
  ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਓ ਵਾਸ਼ਪ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲਓ.
 • 33:13 - 33:18
  ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ
  ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 33:18 - 33:22
  ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
  ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭੱਪਰ,
 • 33:22 - 33:27
  ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ
  ਦੇ ਜੀਵ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 33:27 - 33:31
  ਪੰਛੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ, ਦੋਵਾਂ
  ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.
 • 33:31 - 33:34
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿਚ
  ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ
 • 33:34 - 33:40
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ
  ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ...
 • 33:40 - 33:43
  ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ
  ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ
 • 33:45 - 33:49
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
  (ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ)
 • 33:56 - 34:01
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ
  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ.
 • 34:01 - 34:08
  ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ
  ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 34:08 - 34:16
  ਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ
  ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 34:18 - 34:24
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
  ਸਪੇਸ ਯਾਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ
 • 34:24 - 34:29
  ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ
  ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 34:30 - 34:32
  ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ
  ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ.
 • 34:32 - 34:34
  ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
  ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 34:34 - 34:38
  ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ
  ਭੌਤਿਕੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ
 • 34:38 - 34:43
  ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ,
  ਮੈਟਰ-ਸਟਾਰ ਆਫ ਸਟਾਰਸ,
 • 34:43 - 34:50
  ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ
  ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਰਲ ਹੈ.
 • 34:50 - 34:55
  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
  ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ.
 • 34:55 - 34:59
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਸੇ
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ
 • 34:59 - 35:02
  ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • 35:02 - 35:06
  ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ
  ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
 • 35:07 - 35:09
  ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ,
 • 35:09 - 35:16
  ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ
  ਤੋਂ ਉਪਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਉਪਰ
 • 35:16 - 35:22
  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ
 • 35:22 - 35:27
  ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ
  ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • 35:28 - 35:33
  ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ
  ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਐਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ
 • 35:33 - 35:39
  ਅਸੀਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
  ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ.
 • 35:39 - 35:44
  ਕਿੱਥੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ
  ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 35:44 - 35:48
  ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ
  ਸਿਰਫ਼ ਆਭਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ?
 • 35:48 - 35:51
  ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਏ ਹਨ.
 • 35:51 - 35:56
  ਨਾਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਡਾਪ ਸਪੇਸ
  ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,...
 • 35:56 - 36:05
  ਸਪੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਲੋਟਿੰਗ
  ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
 • 36:05 - 36:12
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ
  ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ.
 • 36:12 - 36:18
  ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ
  ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ
 • 36:18 - 36:21
  ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹ ਪੰਛੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 36:21 - 36:26
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਰ ਸੀ, ਹੁਣ
  ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
 • 36:26 - 36:31
  ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੱਤ ਦਾ
  ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੇਵਲ ਤੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 36:31 - 36:34
  ਤੱਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ
 • 36:36 - 36:43
  ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ
  ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 36:43 - 36:46
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
 • 36:46 - 36:49
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਛੀ ਦੀ
  ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
 • 36:49 - 36:56
  ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਛੀ
  ਦੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਰੂਹ
 • 36:56 - 37:02
  ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਡਰ
  ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ.
 • 37:02 - 37:05
  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ
  ਟੂ ਮੈਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ
 • 37:05 - 37:13
  ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
  ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 37:15 - 37:17
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ.
 • 37:17 - 37:23
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
 • 37:23 - 37:27
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
  ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 37:27 - 37:36
  ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 37:36 - 37:41
  ਇਹ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ.
 • 37:41 - 37:45
  ਜੇ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ
  ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ
 • 37:45 - 37:48
  ਸੋਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਮੈਨ ਲਈ
  ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ
 • 37:48 - 37:53
  ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ
  ਦਾ ਰੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ.
 • 37:53 - 37:58
  ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ
 • 37:58 - 38:04
  ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • 38:04 - 38:08
  ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 38:09 - 38:14
  ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ
  ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
 • 38:14 - 38:18
  ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ. "
 • 38:19 - 38:23
  ਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ
  ਸਮਝ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
 • 38:23 - 38:28
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ
  ਫੈਲੀ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
 • 38:28 - 38:32
  ਕੁਝ ਗਧੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਮੂਰਖ
  ਹੈ, ਕੁਝ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ
 • 38:32 - 38:36
  ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਅਤੇ
  ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • 38:36 - 38:38
  ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ,
 • 38:38 - 38:44
  ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਤਕ ਯਾਤਰਾ
  ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 38:45 - 38:50
  ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾ
  ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਦਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ,
 • 38:50 - 38:53
  ਤੁਸੀਂ ਵੀ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ
  ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 38:53 - 38:57
  ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 38:57 - 39:04
  ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ.
 • 39:04 - 39:07
  ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਦਾ
  ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 39:07 - 39:12
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਤਾਕਤ
  ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ.
 • 39:13 - 39:15
  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ
  ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
 • 39:15 - 39:18
  ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 39:18 - 39:20
  ਮੈਰ ਤੋਂ ਗਾਨ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ,
 • 39:20 - 39:25
  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ
  ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
 • 39:25 - 39:28
  ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟਿਡ ਫੀਲਡ
  ਅਤੇ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡਜ਼
 • 39:28 - 39:32
  ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੂਲ ਆਫ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ.
 • 39:32 - 39:36
  ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕਤਾ
  ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 39:36 - 39:41
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ
  ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੈ
 • 39:42 - 39:46
  ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ,
 • 39:46 - 39:52
  ਚਰਚਾ ਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
  ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ.
 • 39:53 - 40:01
  ਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 40:02 - 40:06
  ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ...
  ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ
 • 40:06 - 40:09
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ
  ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ.
 • 40:09 - 40:12
  ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ.
 • 40:14 - 40:18
  ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ
  ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ
 • 40:18 - 40:25
  ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ.
 • 40:25 - 40:29
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ
  ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ
 • 40:29 - 40:34
  ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲ-ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ
  ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਥਥ ਹੈ
 • 40:34 - 40:38
  ਇਹ ਕਿ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 40:38 - 40:47
  ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ
  ਡਰੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕਲ-ਗਰੇਵਿਟੀਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ
 • 40:47 - 40:53
  ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ
  ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ.
 • 40:53 - 41:00
  ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ
 • 41:00 - 41:05
  ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ
  ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ.
 • 41:05 - 41:13
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਲਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ
  ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤ ਇੰਟਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • 41:13 - 41:19
  ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ
  ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 41:20 - 41:26
  ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
  ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ,
 • 41:26 - 41:30
  ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ
  ਤੇ ਅਨੰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 41:30 - 41:34
  ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ
  ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ.
 • 41:34 - 41:39
  ਜਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਦ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ
  ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ,
 • 41:39 - 41:44
  ਪਰ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੰਝਾਇਆ
  ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 41:45 - 41:51
  ਵਿਚਾਰ... ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ
  ਹਾਂ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ ਇਸ ਲਈ ਹੈ
 • 41:51 - 41:57
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
  ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
 • 41:59 - 42:03
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ...
  ਆਪ ਕੋਲ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ ਹੈ.
 • 42:04 - 42:07
  ਫਿਰ ਡੂੰਘੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 42:07 - 42:13
  ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ
  ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਾਂ
 • 42:13 - 42:16
  ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੇੜੇ
 • 42:16 - 42:22
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ
  ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਹਰਕਲਾ ਹੋਵੇ
 • 42:22 - 42:28
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਅਸੀਂ
  ਰੂਹ ਤੋਂ ਰੂਹ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 42:32 - 42:35
  ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
  ਜ਼ੀਰੋ-ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 42:35 - 42:39
  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ
  ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ,
 • 42:39 - 42:42
  ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ
  ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ
 • 42:42 - 42:47
  ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ
  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ.
 • 42:47 - 42:52
  ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ
  ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ
 • 42:52 - 42:57
  ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ
  ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਹਨ ਜੋ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ
 • 42:57 - 43:00
  ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
 • 43:02 - 43:06
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ-ਵਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ
  ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ
 • 43:06 - 43:11
  ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 43:11 - 43:16
  ਤਦ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ
  ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਸਨ
 • 43:17 - 43:23
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ
  ਉਹ ਦੂਜੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗੇ.
 • 43:23 - 43:28
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ
  ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ
 • 43:28 - 43:31
  ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ
  ਦੇਣ ਲਈ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ
 • 43:31 - 43:33
  ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ
  ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ
 • 43:33 - 43:37
  ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਰੀਰਕਤਾ
  ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ.
 • 43:37 - 43:41
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋ, ਰੂਹ ਵੱਲ,
 • 43:41 - 43:44
  ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਦਿਮਾਗ ਦੀ
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ.
 • 43:44 - 43:49
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ
  ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ.
 • 43:49 - 43:55
  ਸਰੀਰਕਤਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬੈਠਦੀ
  ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚਾਰ.
 • 43:55 - 43:59
  ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ
  ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ
 • 43:59 - 44:04
  ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ
  ਨੇੜੇ, ਮਜਬੂਤ ਫੀਲਡਜ਼
 • 44:04 - 44:07
  ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾਈ.
 • 44:07 - 44:14
  ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ
  ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲਤਾ ਕੀ ਹੈ.
 • 44:14 - 44:21
  ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ
  ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 44:22 - 44:29
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ
  ਪਲੈਨਿਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 44:29 - 44:32
  ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ
 • 44:32 - 44:38
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ
  ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 44:38 - 44:39
  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਸ.
 • 44:39 - 44:48
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਰੀ ਲਾਟ
  ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • 44:49 - 44:53
  ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
 • 44:54 - 45:00
  ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ,
  ਇਹ ਹੋਂਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
 • 45:00 - 45:06
  ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ
  ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
 • 45:06 - 45:08
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 45:08 - 45:13
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ
  ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ.
 • 45:13 - 45:16
  ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
 • 45:17 - 45:23
  ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਰਾਬਰ ਹਨ
  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
 • 45:23 - 45:28
  ਸ੍ਰਿਸਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ
  ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ.
 • 45:29 - 45:37
  ਫਿਰ ਸਪੇਸ ਮੈਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ
  ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਧੇ ਹੈ
 • 45:37 - 45:43
  ਜਾਂ ਨੰਗੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ
  ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 45:43 - 45:47
  ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸਮਝ.
 • 45:47 - 45:50
  ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ
  ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • 45:50 - 45:55
  ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ...
  ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 45:55 - 46:01
  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ
  ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਪੇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ.
 • 46:01 - 46:06
  ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
  ਹੁਣ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 46:06 - 46:10
  ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 46:10 - 46:13
  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ
  ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ.
 • 46:23 - 46:26
  (ਕੇ 2) ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
  ਕਲੌਸ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ,
 • 46:26 - 46:32
  ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ
  11 ਵੀਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੰਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 46:34 - 46:39
  (ਐਮ ਕੇ) ਮਾਫ਼ੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨਾਲ
  ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 46:39 - 46:42
  (ਕੇ 2) ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 46:42 - 46:46
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ
 • 46:46 - 46:51
  ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 46:53 - 46:58
  ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ
  ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 46:58 - 47:02
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ
  ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ.
 • 47:02 - 47:08
  ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ
  ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • 47:08 - 47:12
  ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ
  ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 47:14 - 47:16
  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
 • 47:16 - 47:22
  ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿਚ
 • 47:22 - 47:24
  ਬਾਈ ਵਧੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ
  ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • 47:24 - 47:28
  ਕਿ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ
  ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ
 • 47:28 - 47:35
  ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ
  ਫਿਰ ਇੱਕਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ
 • 47:35 - 47:40
  ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤ
  ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ.
 • 47:40 - 47:44
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
  ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • 47:44 - 47:48
  ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
  ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦਾ.
 • 47:51 - 47:55
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਸੀਂ
 • 47:55 - 47:57
  ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ
 • 47:57 - 48:03
  ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਦੇ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੇਟਿਡ
  ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ.
 • 48:03 - 48:08
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ
  ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 48:08 - 48:11
  ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ
  ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ
 • 48:12 - 48:16
  ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ
  ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ.
 • 48:17 - 48:19
  ਜ਼ੀਰੋ-ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ
 • 48:19 - 48:24
  ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਕਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
 • 48:24 - 48:29
  ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰ
  ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ,
 • 48:29 - 48:33
  ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ
  ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਰ,
 • 48:33 - 48:35
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ.
 • 48:36 - 48:40
  ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
  ਅਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ.
 • 48:40 - 48:45
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਹ ਆਪਣੇ
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ.
 • 48:46 - 48:54
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ
  ਸਰੀਰਕਤਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਖੜਦੀ ਹੈ,
 • 48:54 - 49:00
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਤਾਵਰਣ
  ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ.
 • 49:00 - 49:06
  ਭੌਤਿਕ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ
  ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
 • 49:06 - 49:12
  ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਤੇ ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 49:12 - 49:18
  ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨੇ
  ਮੈਨ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • 49:18 - 49:22
  ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ
  ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ
 • 49:22 - 49:27
  ਉਸ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ ਲਈ
  ਇੰਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਖਪਤ.
 • 49:27 - 49:31
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ
  ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 • 49:31 - 49:34
  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ
  ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ,
 • 49:34 - 49:37
  ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ,
 • 49:39 - 49:44
  ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ
  ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • 49:44 - 49:48
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ
  ਗ੍ਰੈਵਟੀਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੇਟਿਡ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ.
 • 49:50 - 49:55
  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਐਮੀਨੋ
  ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • 49:56 - 50:00
  ਐਮਿਨੋ ਐਸਿਡ ਗੈਸ ਵਾਲਾ
  ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ
 • 50:00 - 50:04
  ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ
  ਆਪ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ
 • 50:04 - 50:09
  ਕਿ ਗੈਰ-ਭੌਤਿਕ ਭਾਗਾਂ ਦੇ
  ਪੱਤੇ, ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ,
 • 50:09 - 50:13
  ਜੀਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
 • 50:13 - 50:20
  ਪਰ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ ਦੇ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ
  ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵਿੱਚ
 • 50:20 - 50:25
  ਜੋ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰੂਤਾਕਰਨ
  ਕਾਰਨ ਹੈ - ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ
 • 50:25 - 50:31
  ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ
  ਸਰੀਰਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 50:31 - 50:35
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
  ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 50:35 - 50:40
  ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕਿ
  ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • 50:40 - 50:45
  ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ
  ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ.
 • 50:46 - 50:47
  ਨਹੀਂ...
 • 50:48 - 50:52
  ਐਮਿਨੋ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
  ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ.
 • 50:53 - 50:56
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
 • 50:56 - 51:00
  ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ
  ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 51:00 - 51:05
  ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਵਿਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕਤਾ
  ਦਾ ਖੇਤਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 51:05 - 51:12
  ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 51:13 - 51:18
  ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਸਪੇਸ
  ਵਿਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੈ.
 • 51:18 - 51:24
  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਪੇਸ
  ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ.
 • 51:24 - 51:29
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ,
  ਉਹ ਹੈ ਡੂੰਘੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ,
 • 51:29 - 51:32
  ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ
 • 51:32 - 51:38
  ਇੰਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ
  ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
 • 51:38 - 51:42
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
  ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ,
 • 51:42 - 51:44
  ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ
  ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,
 • 51:44 - 51:51
  ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੈਟਰ-ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ,
  ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
 • 51:51 - 51:55
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ
  ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 51:55 - 51:58
  ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ, ਉੱਚ
  ਤਾਕਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 51:58 - 52:02
  ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ
  ਦੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 52:02 - 52:05
  ਸਰੀਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਥ,
 • 52:05 - 52:09
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਤਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜੇ
  ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 52:09 - 52:14
  ਸਪੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ,
  ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ,
 • 52:14 - 52:19
  ਮੂੰਹ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
  ਸੰਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 52:19 - 52:24
  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼
  ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ.
 • 52:27 - 52:30
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ.
 • 52:30 - 52:37
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
  ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 52:40 - 52:42
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ...
 • 52:44 - 52:45
  ਨੂੰ...
 • 52:46 - 52:50
  ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ
  ਚੁੱਕੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 52:50 - 52:54
  ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ
  ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 52:56 - 53:01
  ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਦਮੀ
  ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ,
 • 53:01 - 53:06
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ
  ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 53:06 - 53:09
  ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ
  ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਭੌਤਿਕਤਾ.
 • 53:09 - 53:13
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ
  ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
 • 53:13 - 53:16
  ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਅਨੁਸਾਰ
 • 53:16 - 53:21
  ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ
  ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ,
 • 53:21 - 53:24
  ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ
  ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • 53:24 - 53:28
  ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
  ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 53:28 - 53:34
  ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 53:34 - 53:39
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਟੀ
  ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 • 53:39 - 53:43
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ.
 • 53:44 - 53:48
  ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ
  ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ
 • 53:48 - 53:52
  ਇਕ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ
  ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ.
 • 53:53 - 53:58
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਹੈ,
 • 53:58 - 54:05
  ਸਰੀਰਕਤਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ
  ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 54:05 - 54:09
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ
  ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ
 • 54:09 - 54:13
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ
  ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ.
 • 54:13 - 54:19
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਲੈਨਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ
  ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 54:19 - 54:21
  ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਇਕ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ
 • 54:21 - 54:24
  ਇਕ ਹੋਰ ਪਲੈਨਿਟ ਤੇ,
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
 • 54:24 - 54:28
  ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਣਨਾ, X, Y ਜਾਂ Z.
 • 54:29 - 54:32
  ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ
 • 54:32 - 54:37
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦਸ਼
  ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਦੀ ਸਮਝ.
 • 54:37 - 54:40
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ.
 • 54:40 - 54:43
  ਇਹ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ
  ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 54:44 - 54:51
  ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ
  ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,
 • 54:51 - 54:53
  ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
 • 54:54 - 54:59
  ਸਜ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ
  ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,
 • 54:59 - 55:02
  ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ
  ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ.
 • 55:02 - 55:05
  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ...
 • 55:05 - 55:08
  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
  ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 55:08 - 55:15
  ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
  ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 55:17 - 55:21
  ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
  ਅਤੇ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
 • 55:21 - 55:25
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
  ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
 • 55:25 - 55:30
  ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ
  ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ
 • 55:30 - 55:34
  'ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਿਆਰ' ਵੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ
  ਅਸੀਂ 'ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 55:34 - 55:39
  ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦੇਵਾਂਗੀ
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 55:39 - 55:42
  ਫਿਰ 'ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ'
 • 55:43 - 55:49
  ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ
  ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ.
 • 55:50 - 55:54
  ਇਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
  ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
 • 55:54 - 55:58
  ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 55:59 - 56:00
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 56:03 - 56:09
  ਆਦਮੀ ਇੰਨੇ ਸੁਆਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ
  ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • 56:09 - 56:13
  ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਅਤੀਤ
  ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 • 56:13 - 56:15
  'ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ'
 • 56:15 - 56:20
  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਾਂ
  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ.
 • 56:24 - 56:29
  ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ
  ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 56:29 - 56:33
  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ
  ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ.
 • 56:35 - 56:38
  ਕੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਇਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
 • 56:38 - 56:44
  ਇਕ ਗਊ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਇਕ ਆਦਮੀ, ਇਕ ਮੱਛੀ, ਇਕ ਪੱਥਰ,
  ਇਕ ਦਰੱਖਤ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ?
 • 56:45 - 56:50
  ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਦੇ
  ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.
 • 56:50 - 56:54
  ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਅਯਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 56:54 - 56:58
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ
 • 56:58 - 57:01
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ
  ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 57:01 - 57:03
  ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
 • 57:03 - 57:07
  ਫਿਰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਧੀ
  ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
 • 57:08 - 57:11
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 57:11 - 57:16
  ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ:
  'ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ'
 • 57:16 - 57:21
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਇਕਾਈ ਤੇ ਲਾਗੂ
  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ.
 • 57:26 - 57:32
  ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ
  ਨੇਸ਼ਨ-ਇਕ ਪਲੈਨਟ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • 57:32 - 57:38
  ਰਾਸ਼ਟਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
  ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਹੈ.
 • 57:38 - 57:42
  ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ
  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
 • 57:46 - 57:50
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
 • 57:50 - 57:54
  ਗਿਆਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ,
 • 57:54 - 57:59
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ
  ਸਮਝਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ
 • 57:59 - 58:03
  ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ
  ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,
 • 58:03 - 58:08
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
  ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 58:08 - 58:12
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵ੍ਰਿਟੀਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੇਟਿਡ
  ਫੀਲਡ ਦਾ,
 • 58:12 - 58:16
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ
 • 58:16 - 58:20
  ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
  ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ,
 • 58:20 - 58:25
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਂ
  ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
 • 58:25 - 58:31
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਰਾਸ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ
  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
 • 58:31 - 58:36
  ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ
  ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ.
 • 58:36 - 58:40
  ਉਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ
  ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਰੂਹ
 • 58:40 - 58:45
  ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 58:46 - 58:52
  ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਦੇ
  ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰੇ
 • 58:52 - 58:56
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਪੈਦਾ
  ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ,
 • 58:56 - 58:59
  ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ
  ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ?
 • 58:59 - 59:03
  ਇਹ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ
  ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਰੂਹ ਦਾ ਖੇਤਰ
 • 59:03 - 59:07
  ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ
  ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 • 59:07 - 59:13
  ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ
  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ.
 • 59:13 - 59:18
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਇਕ 'ਜਿਗਰ'
  ਫਿਰ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹਨ
 • 59:18 - 59:20
  ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 59:20 - 59:24
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
  ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 59:24 - 59:28
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪ-ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਧਰਤੀ, ਚੰਦਰਮਾ,
  ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ.
 • 59:29 - 59:35
  ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ
  ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 59:35 - 59:41
  ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ
  ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ
 • 59:42 - 59:44
  ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਹੈ.
 • 59:44 - 59:47
  "ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ"
 • 59:50 - 59:51
  ਹੁਣ...
 • 59:52 - 59:56
  ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ
  ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • 60:01 - 60:04
  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
 • 60:05 - 60:10
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ
  ਨਿਯਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 60:12 - 60:15
  "ਅੱਖ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਖ - ਦੰਦ ਦੇ ਲਈ ਦੰਦ"
 • 60:21 - 60:23
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 60:23 - 60:27
  ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ.
 • 60:27 - 60:32
  ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
 • 60:32 - 60:35
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਚਨਾ ਦਾ.
 • 60:35 - 60:39
  ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
  ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
 • 60:40 - 60:42
  ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
  ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 60:43 - 60:47
  ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਘਰ ਚਾਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
  ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 60:47 - 60:50
  ਉਸਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ
  ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ
 • 60:50 - 60:56
  ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ
  ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 60:56 - 60:59
  ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਜਿਸਦਾ
  ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 61:01 - 61:07
  ਇਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਪੂਰੇ ਸੂਰਜੀ
  ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 61:08 - 61:10
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ.
 • 61:14 - 61:17
  ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
 • 61:17 - 61:23
  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
  ਜੰਗਾਂ, ਝਗੜਿਆਂ, ਕਬਜ਼ੇ,
 • 61:23 - 61:27
  ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣ
  ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ.
 • 61:27 - 61:32
  ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
  ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 61:32 - 61:37
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 61:37 - 61:40
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕਤਾ ਤੋਂ
  ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 61:42 - 61:47
  ਕਿਉਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ
  ਅੰਦਰ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕੁੱਲਤਾ ਹੈ.
 • 61:49 - 61:56
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਵੇਗੀ...
  ਕੋਈ ਤੋਹਫ਼ਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ
 • 61:56 - 61:58
  ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 61:58 - 62:00
  ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
 • 62:04 - 62:08
  ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ
  ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 62:09 - 62:11
  ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 62:11 - 62:17
  ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ
  ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰਕ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 62:17 - 62:25
  ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਰਾਨ ਹਮਲਾ ਜਦ ਈਰਾਨ
  ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਹੈ
 • 62:25 - 62:28
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ
  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ?"
 • 62:30 - 62:36
  ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ
  ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ.
 • 62:37 - 62:42
  "ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ
  ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ."
 • 62:42 - 62:46
  ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
  ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 62:46 - 62:52
  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
  ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ
 • 62:52 - 62:56
  ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
  ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.
 • 62:56 - 63:01
  ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ
 • 63:01 - 63:04
  ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ
 • 63:07 - 63:12
  ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ
  ਗਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ.
 • 63:12 - 63:15
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
  ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ
 • 63:15 - 63:19
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
  ਦੀ ਊਰਜਾ ਲੱਭਣ ਲਈ.
 • 63:19 - 63:23
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦੁਆਰਾ
  ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 63:23 - 63:27
  ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦੀ
  ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ?
 • 63:27 - 63:32
  ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
  ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ.
 • 63:34 - 63:39
  ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ
  ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 63:40 - 63:46
  ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
  ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ
 • 63:46 - 63:48
  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਹੈ.
 • 63:50 - 63:52
  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਥਨ ਹੈ
 • 63:52 - 63:56
  ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, "ਹੰਸ ਲਈ ਕੀ
  ਚੰਗਾ ਹੈ ਹੰਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ."
 • 63:56 - 64:00
  ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਡਕ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ,
  ਇੱਕ ਨਰ ਬਤਖ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ.
 • 64:01 - 64:06
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
  ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 64:06 - 64:11
  ਇਹ ਪੌਦਾ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਹੋ.
 • 64:11 - 64:17
  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੈਕੇਜ,
 • 64:17 - 64:22
  ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 64:22 - 64:26
  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
  ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
 • 64:26 - 64:32
  ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖਪਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
 • 64:32 - 64:34
  ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ.
 • 64:35 - 64:40
  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ
  ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ.
 • 64:40 - 64:43
  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਨ.
 • 64:43 - 64:48
  ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਸ਼ੂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ
  ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • 64:48 - 64:50
  ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
 • 64:51 - 64:55
  ਕੁਝ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਦਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ
  ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ.
 • 64:59 - 65:05
  ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ
  ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ
 • 65:05 - 65:10
  ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ,
  ਨਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ
 • 65:10 - 65:14
  ਮੇਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ,
  ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
 • 65:14 - 65:21
  ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
  ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਦਾ ਹੈ
 • 65:21 - 65:25
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
 • 65:26 - 65:32
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰ
  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹਾਂ,
 • 65:32 - 65:37
  ਇਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ, ਜਿਹੜਾ
  ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ.
 • 65:37 - 65:39
  ਧਰਤੀ ਇਕ ਕਮਰਾ ਹੈ.
 • 65:40 - 65:45
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਾਲ
  ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣ ਲਈ.
 • 65:45 - 65:51
  ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
  ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ,
 • 65:51 - 65:56
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
  ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ,
 • 65:56 - 65:58
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ
  ਕਪੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
 • 66:03 - 66:08
  ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.
 • 66:08 - 66:16
  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ
  ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ,
 • 66:16 - 66:21
  ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ
  ਨਾ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
 • 66:22 - 66:27
  ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ
  ਲਏ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
 • 66:27 - 66:31
  ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੱਭਣ ਲਈ,
 • 66:31 - 66:34
  ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ
  ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈ.
 • 66:36 - 66:41
  ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ
  ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ.
 • 66:42 - 66:47
  ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
  ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਣਾ.
 • 66:52 - 66:57
  ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ
  ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕਤਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਿਆ ਹੈ
 • 66:57 - 67:00
  ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ.
 • 67:00 - 67:04
  ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ
  ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਹਨ.
 • 67:07 - 67:11
  ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ
 • 67:11 - 67:15
  ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ
 • 67:18 - 67:24
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਉਸ ਦੀ
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ
 • 67:24 - 67:26
  ਉਸਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
 • 67:28 - 67:34
  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ,
 • 67:34 - 67:38
  ਦੂਜੇ ਪਲੈਨੇਟ ਅਤੇ ਯੂਐਫਓ ਤੋਂ
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ,
 • 67:38 - 67:42
  "ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਕਸਡੇਸ ਪਹਿਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵਿਚ ਹਨ,
 • 67:42 - 67:47
  ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? "
 • 67:51 - 67:52
  ਕੋਈ ਨਹੀਂ.
 • 67:56 - 68:03
  ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ... ਉਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 68:03 - 68:05
  ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ.
 • 68:09 - 68:16
  ਫਿਰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ
  ਉਹ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ.
 • 68:16 - 68:18
  ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ.
 • 68:19 - 68:24
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ
  ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 68:27 - 68:32
  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਗਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ
  ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੋ.
 • 68:33 - 68:38
  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਟ ਦੇ ਦੇਵੋ ਅਤੇ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੋ.
 • 68:40 - 68:44
  ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
  ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ,
 • 68:44 - 68:49
  ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
  ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • 68:49 - 68:52
  ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 68:52 - 68:57
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ
  ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ
 • 68:57 - 69:02
  ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ
  ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ.
 • 69:02 - 69:05
  ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 69:05 - 69:11
  ਕਿਉਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ
  ਕੁਝ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,
 • 69:11 - 69:14
  ਅਸੀਂ 'ਧਰਤੀ' ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ.
 • 69:15 - 69:18
  ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹਨ
 • 69:18 - 69:25
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਕੀ
  ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ?"
 • 69:25 - 69:27
  ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ
  ਮਸੀਹ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ
 • 69:27 - 69:31
  ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੈਨਿਟ 'ਤੇ
  ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
 • 69:31 - 69:34
  ਹੋਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ.
 • 69:34 - 69:36
  ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ...
 • 69:38 - 69:40
  ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ
 • 69:40 - 69:44
  ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
  ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 69:44 - 69:48
  ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ.
 • 69:49 - 69:54
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ
  ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ.
 • 69:54 - 69:58
  ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਵਿੱਚ,
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਪਿਆ,
 • 69:58 - 70:02
  ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ
  ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
 • 70:02 - 70:07
  ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ
  ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,
 • 70:07 - 70:12
  ਪਰ ਉਹ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੂਹਦਾ
  ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
 • 70:12 - 70:18
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹ
  ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 70:18 - 70:23
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੱਧਰ
  ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
 • 70:23 - 70:27
  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ,
 • 70:27 - 70:30
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ
  ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 70:32 - 70:36
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 70:36 - 70:41
  ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
 • 70:41 - 70:45
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ
  ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ,
 • 70:45 - 70:51
  ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ
  ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਹ.
 • 70:51 - 70:57
  ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
  ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਂ,
 • 70:57 - 71:01
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
  ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 71:01 - 71:05
  ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ
  ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 71:10 - 71:17
  ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ
  ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ,
 • 71:19 - 71:23
  "ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ
  ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ,
 • 71:23 - 71:29
  ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ
  ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
 • 71:33 - 71:37
  ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
 • 71:37 - 71:42
  ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ
  ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਨਣ ਹਨ? "
 • 71:43 - 71:46
  ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ
  ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ."
 • 71:46 - 71:51
  ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ
  ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ."
 • 71:51 - 71:56
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ,
 • 71:56 - 72:01
  "ਕੀ ਇਹ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ
  ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ?
 • 72:01 - 72:05
  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ,
  ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? "
 • 72:06 - 72:09
  ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ
  ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 72:09 - 72:14
  ਕੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ
  ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ?
 • 72:16 - 72:19
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ
  ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 72:20 - 72:24
  ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ
  ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਾਂ,
 • 72:24 - 72:26
  ਅਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਪੌਪ ਨਹੀਂ ਗਏ
 • 72:27 - 72:31
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਗਲੈਕਸੀਆਂ
  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ,
 • 72:31 - 72:35
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ
  ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ,
 • 72:35 - 72:38
  ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿਟ ਬਣਾਉਣ
  ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ,
 • 72:38 - 72:42
  ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਆਤਮਾ
  ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ,
 • 72:42 - 72:44
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ
 • 72:45 - 72:50
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ
  ਅੰਦਰ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 72:50 - 72:54
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ,
  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤੋਂ.
 • 72:55 - 73:00
  ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੀ
  ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 • 73:00 - 73:02
  ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ.
  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
 • 73:02 - 73:08
  ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ
  ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 73:09 - 73:13
  ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ
  ਹੈ, "ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ,
 • 73:13 - 73:20
  ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ
  ਦੁਆਰਾ, ਖੇਤਰੀ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ.
 • 73:20 - 73:24
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗਿਆਨ
  ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. "
 • 73:28 - 73:32
  ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਲਝਣ 'ਚ ਆਉਣਗੇ,
 • 73:32 - 73:38
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
  ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ,
 • 73:38 - 73:43
  ਮੈਂ ਫੀਲਡ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ
  ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ
 • 73:43 - 73:49
  ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ
  ਚਾਰ ਪੈਰ ਅਤੇ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
 • 73:49 - 73:53
  ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
  ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦਾ,
 • 73:53 - 73:57
  ਪਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ
  ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ,
 • 73:57 - 74:00
  ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ
  ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ
 • 74:07 - 74:13
  ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੈਨ ਦੀ ਸਮਝ
  ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ,
 • 74:13 - 74:16
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
  ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
 • 74:16 - 74:19
  ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈਚਾਰੇ
  ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 74:20 - 74:26
  ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ
  ਇੱਕ ਮਾਗਰਾਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 74:26 - 74:31
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ
  ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ
 • 74:31 - 74:36
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ
  ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 74:37 - 74:39
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ
  ਦਾ ਆਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 74:39 - 74:43
  ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਮਾਨਸ
  ਰੂਹ ਦੇ ਖੇਤ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ,
 • 74:43 - 74:49
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ,
  ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫੀਲਡਜ਼ ਨਾਲ.
 • 74:49 - 74:54
  ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
  ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 74:54 - 75:00
  ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ
  ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 75:02 - 75:09
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ
  ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਣ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 75:09 - 75:15
  ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ
  ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ,
 • 75:15 - 75:18
  ਇਹ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ
  ਪਲੈਟ ਜ਼ੀਉਸ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 75:20 - 75:23
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ
  ਹਾਂ, "ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
 • 75:23 - 75:28
  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. "
 • 75:28 - 75:34
  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਤ ਬਣ
  ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
 • 75:38 - 75:39
  ਕੋਈ ਸਵਾਲ?
 • 75:42 - 75:46
  (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ)... ਮਿਸਟਰ ਕੈਸ਼ ਸਵੇਰੇ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ.
 • 75:46 - 75:49
  (RdF) ਇਹ ਰਾਲਫ਼ ਹੈ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੱਕ?
 • 75:49 - 75:52
  (ਆਰਡੀਐਫ)... ਟੈਕਸਾਸ
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ?
 • 75:52 - 75:56
  (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ...
  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ...
 • 75:56 - 76:06
  ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ... ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ...
  ਇਹ ਗਿਆਨ... ਸੀ...
 • 76:07 - 76:13
  ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ... ਅਤੇ...
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ,
 • 76:13 - 76:16
  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ
  ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
 • 76:17 - 76:22
  ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 76:23 - 76:28
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ
  (ਆਰ ਡੀ ਐਫ)... ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ...
 • 76:30 - 76:37
  ... ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ...
  ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ...
 • 76:37 - 76:43
  ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੋ
  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 76:43 - 76:47
  ... ਮੈਂ... ਹੈਲੋ?
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੈਰੀ ਔਨ.
 • 76:47 - 76:54
  (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਭਵ
  ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਜ਼ਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ... ਮੋਹਾਨ...
 • 76:54 - 76:58
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ,
 • 76:58 - 77:02
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ
  ਖੁਦ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 77:02 - 77:06
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
  (RdF) ਠੀਕ ਹੈ.
 • 77:06 - 77:08
  (ਐਮ ਕੇ) ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ
  ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ,
 • 77:09 - 77:13
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਰਾਜਾਂ...
  ਰੋਮ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ
 • 77:13 - 77:17
  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ
  ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ,
 • 77:17 - 77:20
  ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
  ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ.
 • 77:22 - 77:24
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ
  ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 77:24 - 77:30
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੜਕ ਫੜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੀਨ-ਡੀ-ਸੈਕ ਹੈ
  ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅੰਤ ਹੈ
 • 77:30 - 77:32
  (ਆਰਡੀਐਫ) ਉਹ-ਐੱਚ. ਐੱਮ.
  (ਐਮ.ਕੇ) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
 • 77:32 - 77:36
  ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ
  ਸਿੱਖਦੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
 • 77:36 - 77:42
  ਸਹੀ ਆਚਰਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ
  ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 77:42 - 77:47
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ
  ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • 77:47 - 77:52
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ, "ਮੈਂ ਗਲਤ
  ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਗਿਆ."
 • 77:52 - 77:55
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ
  ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ.
 • 77:56 - 78:00
  ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼
  ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 78:00 - 78:05
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ
  ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ.
 • 78:05 - 78:08
  ਕਿਥੇ, ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸਤਾ
  ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ
 • 78:08 - 78:11
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰੋਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
 • 78:11 - 78:13
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼
  ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ,
 • 78:13 - 78:17
  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ
  ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 78:18 - 78:22
  ਰੂਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹ ਨੂੰ
  ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 78:22 - 78:28
  ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ
  ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 78:28 - 78:32
  ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ,
 • 78:32 - 78:38
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਬਿੱਲੀ, ਕੁੱਤਾ,
  ਮੱਛੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ.
 • 78:38 - 78:41
  ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਪਲੈਨਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨਾਂ
  ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 78:41 - 78:46
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ
  ਰੂਹ, ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 78:46 - 78:50
  ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ
  ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
 • 78:51 - 78:55
  ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,
  ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਰਟਕਟ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ
 • 78:55 - 78:58
  ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸਮਝਣ ਲਈ.
 • 79:01 - 79:04
  (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਨਾਂ
  ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
 • 79:04 - 79:08
  ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਤਖਤ ਡਰਾਇੰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ,... ਸਪਰਲ,
 • 79:08 - 79:11
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ
  ਬਾਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 79:12 - 79:22
  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ... ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ...
  ਕੀ ਮੈਨੂੰ... ਸਪਿਰਲ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ,
 • 79:22 - 79:26
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ...
  ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਾਕਤ,
 • 79:26 - 79:30
  ਇੱਕ... ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਤ
  ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ
 • 79:30 - 79:33
  (ਐਮਕੇ) ਬੇਸ਼ਕ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
  ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
 • 79:33 - 79:36
  ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • 79:37 - 79:38
  (ਆਰਡੀਐਫ) ਉਹ-ਐੱਚ. ਐੱਮ.
 • 79:38 - 79:41
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਤਾਕਤ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹੈ.
 • 79:41 - 79:45
  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
  "ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ."
 • 79:46 - 79:51
  ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ,
 • 79:51 - 79:55
  ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ 'ਦਰਦ' ਕਹਿੰਦੀ
  ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 79:55 - 79:59
  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ
  ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
 • 79:59 - 80:03
  ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ
  ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ.
 • 80:04 - 80:08
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
  ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ.
 • 80:11 - 80:16
  (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ...
  ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਟੁੱਟ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ
 • 80:17 - 80:21
  ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ
  ਜਜ਼ਬਾਤ, ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਰਕ.
 • 80:21 - 80:24
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ
  ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ
 • 80:24 - 80:27
  ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
 • 80:27 - 80:30
  ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 80:30 - 80:30
  (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਸੱਜੇ.
 • 80:30 - 80:32
  (ਐਮ ਕੇ) ਵਾਪਸ ਜਾਓ...
 • 80:32 - 80:35
  (ਆਰਡੀਐਫ) ਹਰ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ...
 • 80:36 - 80:37
  (ਐਮ ਕੇ) ਬੇਸ਼ਕ ਬੇਸ਼ਕ
  (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.
 • 80:38 - 80:39
  (ਐਮ ਕੇ) ਬੇਸ਼ਕ ਬੇਸ਼ਕ
 • 80:40 - 80:45
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ
  ਵਿਚ ਇਕ ਸੈੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 • 80:46 - 80:49
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 80:50 - 80:55
  ਫਿਰ ਸੈਲ ਦੀ ਕੁੱਲਤਾ
  ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
 • 80:55 - 81:01
  ਜਿਗਰ ਦਾ ਦਿਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਦਮੀ
  ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ.
 • 81:02 - 81:04
  ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ.
 • 81:05 - 81:09
  ਫਿਰ, ਇਕ ਹੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰਹੋ,
  ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ.
 • 81:20 - 81:22
  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ?
 • 81:22 - 81:24
  (ਜੇਬੀ) ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇਰ.
 • 81:24 - 81:25
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ
 • 81:25 - 81:27
  (ਜੇਬੀ) ਇਹ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਤੋਂ ਜੋਨ ਹੈ
 • 81:27 - 81:29
  (ਐਮਕੇ) ਹਾਈ ਯੂਹੰਨਾ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
 • 81:29 - 81:30
  (ਜੇਬੀ) ਓ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ.
 • 81:31 - 81:33
  ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ
 • 81:33 - 81:38
  ... ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
  ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ
 • 81:38 - 81:39
  ਗਤੀਸ਼ੀਲ...
 • 81:39 - 81:43
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ
  ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ
 • 81:43 - 81:43
  (ਜੇਬੀ) ਓਕੇ...
 • 81:45 - 81:48
  ... ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
  ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
 • 81:50 - 81:54
  ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ.
 • 81:54 - 81:57
  (ਜੇਬੀ)... ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ
  ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 81:57 - 82:02
  ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਿਐਕਟਰ...
  ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ
 • 82:03 - 82:11
  ... ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨ
  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ
 • 82:11 - 82:17
  ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਐਡਮਜ਼ ਜਿੱਥੇ
  ਉਹ ਸਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਹਨ
 • 82:17 - 82:20
  ਅਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ
  ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੋ.
 • 82:20 - 82:27
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ
  ਗਤੀ ਤੇ ਸਪਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
 • 82:29 - 82:34
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਇਕ
  ਬੱਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • 82:34 - 82:36
  ਇਕ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਨਾਲ.
 • 82:36 - 82:39
  ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੱਲ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
  ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਬਲੈਂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • 82:40 - 82:43
  ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
  ਗਤੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ?
 • 82:43 - 82:48
  ... ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ
  ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੈ... ਹੈ...
 • 82:48 - 82:54
  ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ
  ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਖੋਲ੍ਹੋ
 • 82:54 - 82:57
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 82:57 - 82:58
  (ਜੇਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ
 • 82:59 - 83:01
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ
 • 83:01 - 83:09
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸਿੰਗ
  ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ.
 • 83:10 - 83:14
  ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ,
 • 83:15 - 83:18
  ਉੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ
 • 83:19 - 83:24
  ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਮੈਗ੍ਰਵ
  ਗਰਾਵਟੀਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ.
 • 83:26 - 83:30
  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ
  ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
 • 83:31 - 83:36
  ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਚਾਲਨ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
  ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ.
 • 83:36 - 83:39
  (ਜੇਬੀ) ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ
  ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁੰਬਕੀ ਮਿਲੇਗੀ,
 • 83:39 - 83:43
  ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚੁੰਬਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ
  ਗ੍ਰੈਵਟੀਟੈਂਸੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨਹੀਂ.
 • 83:44 - 83:47
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
  ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੈ
 • 83:47 - 83:52
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਕਰੋ,
  ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ.
 • 83:53 - 83:54
  ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ.
 • 83:54 - 83:57
  ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ
  ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ.
 • 83:57 - 83:59
  ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ
 • 84:00 - 84:02
  ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ...
 • 84:07 - 84:11
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
 • 84:11 - 84:16
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
  ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ,
 • 84:16 - 84:17
  ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ
 • 84:18 - 84:21
  ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ...
 • 84:21 - 84:25
  ਆਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
  ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ
 • 84:25 - 84:29
  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ
  ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿੰਗ ਮੈਗਨਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
 • 84:29 - 84:34
  ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
  ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ.
 • 84:34 - 84:40
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖ
  ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ
 • 84:41 - 84:44
  ਚੁੰਬਕ ਘੁੰਮਣਾ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 84:44 - 84:49
  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ.
 • 84:50 - 84:53
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ
  ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ.
 • 84:53 - 84:57
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੈਨੇਟ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
  ਦੀ ਗਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.
 • 84:57 - 85:00
  ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ
  ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ.
 • 85:00 - 85:06
  ਕੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ
  ਮੈਗਨੈਟਿਕ-ਗਰੂਤਾਸ਼ੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ
 • 85:06 - 85:09
  ਜੋ ਕਿ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
  ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 85:09 - 85:12
  ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ.
 • 85:12 - 85:17
  ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਫੀਲਡ
  ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • 85:17 - 85:21
  ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ
  ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ????
 • 85:21 - 85:23
  ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ.
 • 85:24 - 85:28
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ
  ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
 • 85:28 - 85:31
  ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨ ਵੱਲ ਦੇਖੋ
 • 85:32 - 85:34
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 85:37 - 85:40
  ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਲ
 • 85:42 - 85:47
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘੁੰਮਣ
  ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 85:47 - 85:51
  ਅਤੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
  ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ
 • 85:51 - 85:54
  ਉਸਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • 85:55 - 85:58
  ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ
  ਊਰਜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 85:59 - 86:03
  ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
  ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 86:04 - 86:06
  ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੌਤਿਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ
  ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ
 • 86:06 - 86:09
  ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
  ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ.
 • 86:09 - 86:14
  ਨਹੀਂ... ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
  ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • 86:14 - 86:18
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ
  ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 86:18 - 86:23
  ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ
 • 86:23 - 86:25
  ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ
 • 86:26 - 86:30
  ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ
  ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ.
 • 86:31 - 86:37
  ਇਹ ਰਿਐਕਟਰ ਫੀਲਡਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
  ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • 86:37 - 86:40
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ
  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • 86:40 - 86:44
  ਵਿਚ... ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ.
 • 86:45 - 86:48
  ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ
  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • 86:48 - 86:51
  ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
  ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
 • 86:54 - 87:00
  ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ -
  ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਇਕਾਈ ਹੈ
 • 87:00 - 87:02
  ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ
  ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 87:03 - 87:07
  ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ
  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ.
 • 87:07 - 87:09
  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
 • 87:14 - 87:16
  (ਜੇਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ...
 • 87:18 - 87:19
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ...
 • 87:19 - 87:24
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ
  ਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਨ.
 • 87:24 - 87:26
  ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ.
 • 87:26 - 87:29
  ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ
  ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ
 • 87:29 - 87:31
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ,
  ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ.
 • 87:31 - 87:35
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ
  ਮਾਗ੍ਰੇਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ ਬਾਕਸ ਤੇ ਹੈ
 • 87:35 - 87:39
  ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣੇ
  ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ,
 • 87:39 - 87:40
  ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ.
 • 87:40 - 87:45
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
  ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ
 • 87:45 - 87:47
  ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਲ ਗਾਨ ਹੈ,
 • 87:47 - 87:52
  ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ
  ਸੀਓ 2 ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਸਕ ਵਧਦਾ ਹੈ.
 • 87:53 - 87:57
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ
  ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ
 • 87:57 - 87:59
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਕ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ.
 • 88:02 - 88:08
  ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ
  ਫੀਲਡ ਰੀਲੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 88:09 - 88:10
  ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ.
 • 88:10 - 88:14
  ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ
  ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • 88:14 - 88:16
  ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭੌਤਿਕ
  ਚੱਕਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ
 • 88:16 - 88:22
  ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ 2500 rpm
  ਅਧਿਕਤਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 3000
 • 88:22 - 88:28
  ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ
  ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ.
 • 88:32 - 88:34
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ
 • 88:34 - 88:37
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਥਾਈ ਨਾਲ
  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 88:37 - 88:41
  ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਲਡ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 88:41 - 88:44
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ 129 ਟੇਸਲਾ ਚਲੇ ਗਏ.
 • 88:44 - 88:47
  ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ
  ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
 • 88:47 - 88:49
  ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ.
 • 88:51 - 88:55
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੱਧਰ
  'ਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
 • 88:55 - 88:57
  ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ.
 • 88:57 - 89:00
  ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ ਦੁਆਰਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
  ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 89:00 - 89:03
  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
 • 89:03 - 89:04
  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
  ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
 • 89:04 - 89:09
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਮਿਨੋ ਐਸਿਡ
  ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ.
 • 89:11 - 89:12
  ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ.
 • 89:13 - 89:17
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ
  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ... ਤੁਸੀਂ 100000 ਆਰਪੀਐਮ ਤੇ ਜਾਓ
 • 89:17 - 89:20
  ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ
  ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • 89:20 - 89:23
  ਫੀਲਡ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ
  ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ.
 • 89:27 - 89:29
  (ਜੇਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ... ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ.
 • 89:30 - 89:31
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ...
 • 89:31 - 89:33
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਫਲਾਈਟ
  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 89:33 - 89:36
  ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ
  ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 89:37 - 89:40
  ਪਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਣ ਦੀ
  ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ.
 • 89:40 - 89:44
  ਦੇਖੋ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
  ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰੋ,
 • 89:44 - 89:47
  ਗਾਨ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਭਾਲ ਕਰੋ.
 • 89:48 - 89:48
  (ਜੇਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ
 • 89:48 - 89:54
  (ਐਮ ਕੇ) ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
  ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ.
 • 89:54 - 89:59
  ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
  ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
 • 89:59 - 90:02
  ਗਾਨ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਕੋਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤਕ.
 • 90:03 - 90:09
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ
  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ 30, 30% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ,
 • 90:09 - 90:12
  ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੇਅਰ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਹੈ.
 • 90:13 - 90:15
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ
  ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • 90:15 - 90:20
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
  ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ
 • 90:21 - 90:24
  ਇਹ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੋ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ.
 • 90:24 - 90:29
  ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ
  ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਬਣਨਾ ਹੈ.
 • 90:31 - 90:34
  (ਜੇਬੀ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ
  ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
 • 90:34 - 90:38
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ
  ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਹੈ.
 • 90:38 - 90:41
  ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ
 • 90:41 - 90:44
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ.
 • 90:45 - 90:48
  ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ
  ਗ੍ਰੈਵਟੀਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 90:48 - 90:53
  ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ
  ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • 90:53 - 90:57
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
  ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 90:57 - 91:00
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 91:00 - 91:04
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਡ
  ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੋਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 91:04 - 91:07
  ਤਿੰਨ ਬੇਸ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ
  ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰ
 • 91:07 - 91:12
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਲਡ... ਇੱਕ
  ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
 • 91:12 - 91:16
  ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਤਿੰਨ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 91:16 - 91:17
  ਜੋ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
 • 91:18 - 91:20
  ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ
  ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ,
 • 91:20 - 91:23
  ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ
  ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ
 • 91:23 - 91:26
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਗਨੇਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
 • 91:26 - 91:30
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
  ਸਪੇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 91:31 - 91:36
  ਸਪੇਸ ਯਾਤਰੂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬੰਦ
  ਕਰੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • 91:36 - 91:42
  ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ,
  ਫੀਲਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 91:42 - 91:48
  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
  ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਫਰਕ
 • 91:48 - 91:51
  ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰੈਵਟੀਟੀਸ਼ਨਲ
  ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਿਸਟਮ.
 • 91:51 - 91:56
  ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ...
  ਮਾਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ
 • 91:56 - 91:58
  ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਥੇ ਸਿੰਕ ਹੈ.
 • 91:58 - 92:02
  ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ
  ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧਕੇਦੀ ਹੈ,
 • 92:02 - 92:06
  ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ.
  ਚਾਨਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ,
 • 92:06 - 92:12
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਜਦ
  ਜੜ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਫਾਰਸਿਜ਼
 • 92:12 - 92:16
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ
  ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 92:16 - 92:19
  ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ
  ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 92:19 - 92:24
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ
  ਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • 92:24 - 92:28
  ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ
  ਕੁਝ ਕੁ 100, 10-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • 92:28 - 92:30
  100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਤਮ
 • 92:33 - 92:39
  ਇਸ ਲਈ, ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ
  ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ,
 • 92:39 - 92:44
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ
  ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 92:44 - 92:49
  ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
  ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ
 • 92:49 - 92:54
  ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਟੀ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ
  ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.
 • 92:54 - 92:58
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੂੜ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ
  ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਧੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
 • 92:58 - 93:00
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ
 • 93:00 - 93:03
  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ
  ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ,
 • 93:03 - 93:07
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਤੇ
  ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ.
 • 93:07 - 93:10
  (ਜੇਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ...
 • 93:12 - 93:21
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ... ਹਾਂ... ਖਾਲਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ
  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਣਾ
 • 93:23 - 93:27
  ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ... ਅਤੇ
 • 93:29 - 93:35
  ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ
  ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
 • 93:35 - 93:39
  ਇੰਦਰਾਜ਼ ਇੱਕ...
  ਇਕ ਹੋਰ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ,
 • 93:39 - 93:45
  ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਹ...
  ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 93:45 - 93:49
  ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ
  ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ...
 • 93:49 - 93:53
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਉਸ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
  ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.
 • 93:55 - 93:59
  ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਹੋ
 • 93:59 - 94:03
  ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ
  ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੋ.
 • 94:06 - 94:08
  (ਜੇਬੀ) ਪਰ... ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ
  ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ
 • 94:08 - 94:11
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ
  ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰ...
 • 94:11 - 94:14
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਹ
  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 94:14 - 94:17
  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
  ਤਾਂ ਸਰੀਰਕਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ.
 • 94:18 - 94:20
  ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ
  ਸਰੀਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ,
 • 94:20 - 94:25
  ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ
  ਦੀ ਕੁੱਲਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
 • 94:25 - 94:28
  (ਜੇਬੀ) ਖੈਰ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ
  ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ.
 • 94:28 - 94:37
  ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
  ਇਸਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 'ਰਿਐਕਟਰ' ਆਖਾਂਗਾ,
 • 94:37 - 94:41
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ
  ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ...
 • 94:41 - 94:46
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕੀ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ
  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 94:47 - 94:53
  ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚੁੱਕਦਾ
  ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
 • 94:55 - 95:00
  (ਜੇਬੀ)... ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ
  ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 95:01 - 95:03
  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ.
 • 95:07 - 95:12
  (ਜੇਬੀ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
  ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 95:12 - 95:20
  ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ
  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ...
 • 95:21 - 95:22
  ਉਹ...
 • 95:22 - 95:27
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਂ, ਜੌਨ ਦੇ
  ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਂ, ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 95:27 - 95:29
  (ਜੇਬੀ) ਹਾਂ
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ?
 • 95:30 - 95:32
  (ਜੇਬੀ) ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ!
 • 95:32 - 95:34
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
  ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ.
 • 95:34 - 95:37
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ
  ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.
 • 95:40 - 95:45
  (ਜੇਬੀ) ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ, ਸਾਡੇ
  ਰੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਇੱਕ...
 • 95:45 - 95:50
  (ਐਮ ਕੇ) ਯੇਹ. ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ
  ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
 • 95:54 - 95:56
  (ਜੇਬੀ)... ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ
  ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, (ਐਮ ਕੇ) (ਹੱਸਣਾ)
 • 95:56 - 96:00
  (ਜੇਬੀ) ਮੇਰੀ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
  ਮੇਰਾ ਹਵਾਲਾ, "ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ",
 • 96:00 - 96:07
  ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ
  ਚੁੱਕਣਾ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ...
 • 96:08 - 96:12
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਤਾਂ... ਇਹ
  ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਮਕਣਗੇ
 • 96:14 - 96:15
  ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ
 • 96:19 - 96:21
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
 • 96:23 - 96:25
  ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ,
  ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ.
 • 96:25 - 96:29
  ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ
  ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ
 • 96:29 - 96:31
  ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ... ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, 'ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ'.
 • 96:34 - 96:36
  (ਜੇਬੀ) ਓਕੇ...
  ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ.
 • 96:36 - 96:39
  (ਐਮ ਕੇ) ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
  ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • 96:39 - 96:42
  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਦੀ
  ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ.
 • 96:43 - 96:47
  ਮੈਂ ਅਰਮੀਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ...
 • 96:48 - 96:50
  ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ,
 • 96:50 - 96:52
  ਅਤੇ...
 • 96:53 - 96:55
  ... ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ.
 • 96:55 - 96:58
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ
  ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 96:58 - 97:02
  ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ
  ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 97:02 - 97:08
  ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ
  ਡਾਇਨੈਮਿਕ ਰਿਐਕਟਰ ਘੁੰਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 97:08 - 97:15
  ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ
  ਮੈਗਨਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ,
 • 97:15 - 97:18
  ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੈਗਨਟ ਰੋਟੇਟ
  ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.
 • 97:19 - 97:22
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
  ਅਰਮੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...
 • 97:23 - 97:26
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
  ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 97:28 - 97:30
  ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
  ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 97:30 - 97:33
  ਆਉ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ
  ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ,
 • 97:33 - 97:42
  ਜੋ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੋ
  ਮੈਟਰ-ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਮੈਗਨੈੱਟ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 97:42 - 97:47
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਾਰਸਿਜ਼
  ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ
 • 97:47 - 97:51
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਚੁੰਬਕੀ
  ਖੇਤਰ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ.
 • 97:52 - 97:55
  ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵਵਟੀਸ਼ਨਿਕ ਮੈਗਨੇਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • 97:55 - 98:00
  ਪਲੈਨੇਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ
  ਲਈ, ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 98:00 - 98:06
  ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ
  ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ,
 • 98:06 - 98:09
  ਜੋ ਅਸੀਂ 'ਮਾਹੌਲ'
  ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ,
 • 98:09 - 98:13
  ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਧਰਤੀ
  ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 98:14 - 98:18
  ਫੀਲਡਾਂ ਦੇ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਦੀ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ,
 • 98:18 - 98:22
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ, ਧਰਤੀ
  ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 98:22 - 98:27
  ਫੇਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਤੇ
  ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਰ
 • 98:27 - 98:33
  ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਦੇ
  ਮੋਤੀ ਦਾ ਘੁੰਮਾਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 98:35 - 98:41
  ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗਲੈਕਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ
 • 98:41 - 98:46
  ਗਲੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਘੁੰਮਾਓ,
  ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 98:47 - 98:49
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ
 • 98:49 - 98:52
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
  ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੈ
 • 98:52 - 98:56
  ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ,
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 98:56 - 98:59
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ
  ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
 • 99:05 - 99:08
  ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 99:09 - 99:13
  ਤਾਕਤਵਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ
  ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ.
 • 99:13 - 99:17
  ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ
  ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.
 • 99:17 - 99:20
  ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ
  ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ
 • 99:20 - 99:26
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਨਸ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਘੁੰਮ
  ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਮੀਟੋਰਾਈਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ.
 • 99:26 - 99:30
  ਨਹੀਂ! ਸ਼ੁੱਕਰ ਘੜੀ ਦੇ ਘੇਰੇ
  ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
 • 99:30 - 99:34
  ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ
  ਗਰਾਵਟੀਸ਼ਨਲ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ
 • 99:34 - 99:41
  ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ
  ਘੁੰਮਾਓ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
 • 99:41 - 99:46
  ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੀਲਡ-ਸਟ੍ਰੈਂਥ
  ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ
 • 99:46 - 99:49
  ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ
  ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ
 • 99:49 - 99:53
  ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ
  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ,
 • 99:53 - 99:57
  ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫੀਲਡ ਫੋਰਸ
 • 99:57 - 100:03
  ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ,
  ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ,
 • 100:03 - 100:08
  ਹੁਣ ਫੀਡ ਮਜਬੂਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ
  ਉਲਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਹੈ,
 • 100:08 - 100:12
  ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 100:12 - 100:16
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਟਰ ਟੈਸਟ
  ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ...
 • 100:16 - 100:20
  ਮੈਂ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ
  ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਐਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 100:20 - 100:24
  ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
  ਅਤੇ ਉਲਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
 • 100:26 - 100:32
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਗਿਆਨ
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ.
 • 100:34 - 100:37
  ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ,
  ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ,
 • 100:37 - 100:41
  ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
  ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ
 • 100:41 - 100:45
  ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ
  ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 100:45 - 100:49
  ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ
  ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ.
 • 100:50 - 100:54
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨ ਉੱਤੇ
  ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ.
 • 100:55 - 100:57
  ਇਹ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ,
 • 100:57 - 101:01
  ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਵਾਯੂਮੈਥਿਕ
  ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • 101:01 - 101:05
  ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ
  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ.
 • 101:05 - 101:09
  ਇਸਦੇ ਮਾਸ, ਮਗਮਾ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੜਤਾ ਨਾਲ
  ਮੇਲ-ਜੋਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
 • 101:09 - 101:12
  ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ
 • 101:12 - 101:16
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ
  ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ,
 • 101:16 - 101:19
  ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ
 • 101:19 - 101:23
  ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
  ਕਿ ਇਹ ਮਾ ਮਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ
 • 101:23 - 101:27
  ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ
  ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ.
 • 101:30 - 101:34
  ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ.
 • 101:40 - 101:42
  (ਜੇਬੀ) ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ
  ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ.
 • 101:43 - 101:46
  (ਐਮ ਕੇ) ਅਹ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਇਸ
  ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ.
 • 101:46 - 101:49
  (ਜੇਬੀ) ਓ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 101:49 - 101:51
  ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ,
 • 101:51 - 101:53
  ਜੌਨ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 101:54 - 101:58
  (ਐਬੀ) ਗੁੱਡ ਮੌਰਨ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇਰ
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਮਾ ਅਜ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ.
 • 101:58 - 102:01
  ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵੇਖਾਂਗੇ.
 • 102:01 - 102:04
  (ਐਬੀ) ਹਾਂ... ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 102:04 - 102:07
  (ਏ.ਬੀ.) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ੇਰ.
  ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ
 • 102:07 - 102:10
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
  ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ
 • 102:10 - 102:13
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ
  ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ
 • 102:13 - 102:18
  ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
  ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ
 • 102:18 - 102:23
  ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ
  ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲੀ ਗਈ ਸੀ.
 • 102:23 - 102:27
  ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿ
  ਅਸੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਹੈ,
 • 102:27 - 102:32
  ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ
  ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ,...
 • 102:32 - 102:37
  ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ 10 ਦਾ ਫੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ
  ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਖੇਤ 10 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,
 • 102:37 - 102:41
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਖੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ.
 • 102:41 - 102:45
  ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ
  ਇਸਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 102:45 - 102:49
  (ਐਬੀ) ਮੈਂ... ਬਿਲਕੁਲ... ਤਦ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ,
  ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇਕ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇ
 • 102:49 - 102:54
  ਜੋ 5 ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਫੀਲਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
  ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
 • 102:54 - 102:58
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,
  ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
 • 102:58 - 103:06
  ਕਹਿਣਾ ਪਿਆਰ 100 ਹੈ, ਆਨੰਦ 50 ਹੈ,
  ਗੁਸੇ 15 ਹੈ, ਅਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ...
 • 103:06 - 103:10
  ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰਕਤਾ ਭਾਵਨਾ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ
 • 103:10 - 103:16
  ਇਸ ਲਈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ,
 • 103:16 - 103:19
  ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ
  ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ
 • 103:19 - 103:23
  ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ
  ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ,
 • 103:23 - 103:28
  ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ
  ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 15 ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ,
 • 103:28 - 103:35
  ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਖੇਤ ਹਨ
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
 • 103:35 - 103:39
  ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ
  ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.
 • 103:39 - 103:44
  ਇਸ ਲਈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਨੂੰ
  ਗੁੱਸੇ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ,
 • 103:44 - 103:47
  ਇਹ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੁਬਾਰਕਾਂ
 • 103:48 - 103:51
  (ਏਬੀ) ਓਕੇ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ.
 • 103:51 - 103:53
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ
  ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ,
 • 103:53 - 103:55
  ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ਰਜਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
  ਵਿਅਸਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ.
 • 103:55 - 103:57
  (ਏਬੀ) ਧੰਨਵਾਦ.
 • 103:57 - 103:59
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਇਸ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
  ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 103:59 - 104:01
  ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 104:06 - 104:07
  ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
 • 104:08 - 104:12
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ
  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 104:12 - 104:15
  ਕਿ ਇਹ ਇਸਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 104:18 - 104:19
  ਕੈਰੀ ਕਰੋ.
 • 104:22 - 104:25
  (AB) ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ
  ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
 • 104:25 - 104:29
  ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ
  ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ 100 ਹੈ,
 • 104:29 - 104:32
  ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ
  ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਹੈ.
 • 104:32 - 104:36
  ਰੂਹ, ਜੇਕਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ
  ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ,
 • 104:36 - 104:39
  ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਚੀਜ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ
  ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,
 • 104:39 - 104:41
  ਰੂਹ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
  ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ...
 • 104:41 - 104:45
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ ..
  ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ.
 • 104:45 - 104:47
  ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ,
 • 104:47 - 104:50
  ਪਰ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ
  ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ.
 • 104:52 - 104:55
  ਇਹ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ
  ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
 • 104:55 - 104:57
  ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਓ, ਮੈਂ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ
 • 104:58 - 105:07
  ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ
  ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ.
 • 105:07 - 105:11
  ਰੂਹ ਹਰ ਵੇਲੇ 100% ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
 • 105:13 - 105:20
  ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
  ਵਿਚ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਹੈ,
 • 105:20 - 105:24
  ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 105:27 - 105:34
  ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.
  ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ 100 ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
 • 105:35 - 105:46
  ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ
  ਫੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ
 • 105:46 - 105:50
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ
  ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਲੇਪ.
 • 105:50 - 105:52
  ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.
 • 105:56 - 106:00
  ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
  ਇਹ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • 106:00 - 106:03
  ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹੱਦ ਤੱਕ
 • 106:04 - 106:10
  ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਗੁੱਸਾ
  ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
 • 106:10 - 106:13
  ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
  ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ,
 • 106:13 - 106:17
  ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
  ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ,
 • 106:17 - 106:20
  ਉਸੇ 100%
  ਹਰ ਵਾਰ.
 • 106:21 - 106:23
  ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
 • 106:30 - 106:32
  ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ.
 • 106:35 - 106:41
  ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,
  ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 106:42 - 106:47
  ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ
  ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈ
 • 106:48 - 106:51
  ਇਸਲਾਮ ਵਿਚ ਉਹ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ.
 • 106:53 - 106:57
  ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਸਨੂੰ
  ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ
 • 106:58 - 107:01
  ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • 107:02 - 107:07
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ
  ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ.
 • 107:07 - 107:09
  ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.
 • 107:11 - 107:16
  ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੀਏ.
 • 107:22 - 107:24
  ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • 107:24 - 107:28
  ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ
  ਹੈ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ.
 • 107:28 - 107:33
  ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਹੈ
  ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
 • 107:33 - 107:36
  ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ
  ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 107:36 - 107:39
  ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ
  ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
 • 107:39 - 107:43
  ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਓ.
 • 107:44 - 107:46
  ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 107:50 - 107:55
  ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਮਝ
  ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 108:04 - 108:07
  (ਐਬੀ)... ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇਰ.
  ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,
 • 108:07 - 108:11
  ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ,
 • 108:11 - 108:15
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
  ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • 108:15 - 108:18
  ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ
  ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 108:18 - 108:23
  ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਥੋ ਵੀ ਹਨ...
  ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
 • 108:23 - 108:27
  ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ
  ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 108:27 - 108:31
  ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
  ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ..
 • 108:31 - 108:34
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੋਲੋਂ, ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ
  ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ
 • 108:34 - 108:37
  ਬੌਹਾਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਬ ਵੇਚ
  ਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ.
 • 108:38 - 108:40
  ਜਾਓ ਅਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ
  ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ.
 • 108:40 - 108:44
  (ਐਬੀ) ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
  ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ,
 • 108:44 - 108:46
  ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
  ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • 108:46 - 108:49
  ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ
  ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ...
 • 108:49 - 108:57
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਪਰ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ
  ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਲੈਨਟ,
 • 108:58 - 109:05
  ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ
  ਸੱਦਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਤਲ" ਆਖਦਾ ਹਾਂ.
 • 109:07 - 109:12
  ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੰਬ ਨੂੰ
  ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਬ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 109:13 - 109:16
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ
  ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ,
 • 109:16 - 109:19
  ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੁਰਲੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ
  ਬੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ,
 • 109:19 - 109:23
  ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ
  ਬਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ,
 • 109:23 - 109:26
  ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ
  ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ.
 • 109:26 - 109:30
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ..
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
 • 109:30 - 109:34
  ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੰਬ ਜਾਰੀ
  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
 • 109:34 - 109:37
  ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ
  ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,
 • 109:37 - 109:40
  ਜੋ ਆਦਮੀ ਬੰਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ
  ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
 • 109:40 - 109:42
  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
  ਭੌਤਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ
 • 109:42 - 109:45
  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ
  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ,
 • 109:45 - 109:49
  ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ
  ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ?
 • 109:49 - 109:52
  ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ
  ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਮਾਰੇ ਹਨ.
 • 109:56 - 109:58
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 109:58 - 110:02
  ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਘਰ
  ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ.
 • 110:02 - 110:04
  ਇਹ ਬੰਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ
  ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ
 • 110:04 - 110:08
  ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੀਜ਼ੋਨਾ ਜਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿਚ
  ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 110:08 - 110:12
  ਅਤੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਮੀਟ
  ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ
 • 110:12 - 110:15
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, "ਹੈਲੋ,
  ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?"
 • 110:15 - 110:19
  ਅਜਿਹੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ
  ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ. "
 • 110:19 - 110:21
  ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 110:21 - 110:24
  ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ
  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 110:24 - 110:29
  ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ.
  ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ
 • 110:30 - 110:34
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ
  ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.
 • 110:34 - 110:37
  ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ
  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ
 • 110:37 - 110:42
  ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ
  ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
 • 110:44 - 110:47
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ
  ਲਈ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ,
 • 110:47 - 110:49
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 110:49 - 110:53
  ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ,
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ
 • 110:53 - 110:56
  ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਮੈਟਕਟ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ
  ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 • 110:56 - 110:58
  ਉਹ ਵੱਖ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 110:58 - 111:02
  ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ
  ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.
 • 111:03 - 111:06
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਹੈ
 • 111:07 - 111:11
  ਅਤੇ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ
  ਗੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ.
 • 111:11 - 111:15
  ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਾਤੂ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿ ਇਹ
  ਗੋਲੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 111:16 - 111:20
  ਮੈਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਭੇਜਣ
  ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
 • 111:20 - 111:23
  ਸੀਰੀਆ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿਪਾਹੀਆਂ
  ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ
 • 111:23 - 111:28
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਜੋ
  ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 111:29 - 111:33
  ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਸਮੂਹਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ.
 • 111:33 - 111:36
  ਅੰਤ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ.
 • 111:38 - 111:42
  ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ?
 • 111:44 - 111:45
  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ?
 • 111:45 - 111:49
  (ਏ.ਬੀ.) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ੇਰ.
  ਉਹ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 111:50 - 111:55
  (ਆਰਪੀ) ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੇਰ.
  ਇਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਰੂਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 111:55 - 111:58
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਸਵੇਰ.
  ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਦੁਪਹਿਰ
 • 111:59 - 112:03
  (ਆਰਪੀ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ
  ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ?
 • 112:03 - 112:05
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ
  ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
 • 112:06 - 112:11
  (ਪੀ ਆਰ) ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ
  ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
 • 112:11 - 112:15
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ
  ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ.
 • 112:15 - 112:19
  (ਆਰਪੀ) ਬਿਲਕੁਲ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ
  ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
 • 112:19 - 112:21
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 112:21 - 112:28
  (ਆਰਪੀ) ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ
  ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ
 • 112:28 - 112:35
  ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ
  ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੈ
 • 112:37 - 112:46
  ਵੱਖਰੇ... ਦੇਵਤੇ, ਆਨੰਦ,
  ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਦਰਦ
 • 112:46 - 112:50
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ
  ਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ
 • 112:50 - 112:53
  ਅਤੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ
 • 112:53 - 113:00
  ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ... ਇਹ...
 • 113:00 - 113:09
  ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ
  ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ
 • 113:10 - 113:18
  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ
  ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ.
 • 113:19 - 113:23
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ
  ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 113:23 - 113:30
  ਅਤੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ...
  ਮਨ ਮੈਂ 'ਵਿਚਾਰ' ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
 • 113:30 - 113:34
  ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ
  ਦੁਆਰਾ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 113:34 - 113:41
  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਝਿਉ ਰਾਹੀਂ, ਮਿਸਾਲ
  ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ.
 • 113:41 - 113:48
  ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ
  ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ... ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 113:48 - 113:54
  ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ
  ਲਈ, ਚਮਕਣਾ, ਸੰਪੂਰਨ.
 • 113:54 - 113:56
  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ.
 • 113:56 - 113:57
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 113:57 - 114:04
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ,
 • 114:04 - 114:09
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ,
  ਮਹਾਂਵਿਧਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ,
 • 114:09 - 114:16
  ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਹੈ
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
 • 114:16 - 114:21
  ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰੇਵਟੀਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ
  ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ.
 • 114:22 - 114:27
  ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਝ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ
  ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ,
 • 114:27 - 114:34
  ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ, ਕੇਂਦਰੀ
  ਕੋਰ ਦੇ ਮਾਗਰਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ,
 • 114:34 - 114:37
  ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ,
 • 114:37 - 114:44
  ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ
  ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਭਾਗ, ਆਨੰਦਪੂਰਤ ਹਿੱਸੇ, ਜਾਂ
 • 114:44 - 114:51
  ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆਰ
  ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜੋ ਵਰਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • 114:51 - 114:58
  ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
  ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 114:58 - 115:02
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ
  ਜਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
 • 115:02 - 115:03
  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ
 • 115:05 - 115:09
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
  ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ,
 • 115:09 - 115:13
  ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ,
  ਸਾਡਾ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ.
 • 115:14 - 115:20
  ਅਸਲ ਵਿਚ, ਰੂਹ ਇਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,
  ਪਰ ਖੇਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ
 • 115:21 - 115:24
  ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸੇ
  ਵਿਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ,
 • 115:24 - 115:29
  ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ
  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 115:29 - 115:32
  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ,
  ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ
 • 115:32 - 115:36
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ.
  ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ.
 • 115:36 - 115:40
  ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
  ਇਹ ਹੈ, ਆਓ ਇਹ ਦੱਸੀਏ,
 • 115:45 - 115:53
  ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
  ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ,
 • 115:53 - 115:56
  ਆਓ, ਦੱਸੀਏ ਮੈਗਨੀਸੀਅਮ
  ਜਾਂ ਆਓ, ਆਖੀਏ, ਜ਼ਿੰਕ.
 • 115:57 - 116:04
  ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
  ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਵਾਤਮਕ ਖੇਤ-ਤਾਕਤ ਹੈ.
 • 116:04 - 116:07
  ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ ਆਫ਼ ਦਿ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ
 • 116:07 - 116:13
  ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਕੋ
  ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ
 • 116:13 - 116:17
  ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੇ
  ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 116:17 - 116:22
  ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ,
 • 116:22 - 116:30
  ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
  ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
 • 116:30 - 116:33
  ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ.
 • 116:33 - 116:38
  ਜੋ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ
  ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੂਹ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
 • 116:41 - 116:47
  ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ
  ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਨੀ ਜਲਦੀ.
 • 116:47 - 116:52
  ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
  ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇੰਨੇ ਰੋਮਨ ਕਿਉਂ ਹਨ?
 • 116:52 - 116:54
  ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਉ
 • 116:55 - 117:01
  ਉਹ ਕਿਉਂ... ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
  ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ?
 • 117:01 - 117:02
  ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ.
 • 117:03 - 117:08
  ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ
  ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 117:08 - 117:10
  ਹੋਰ, ਘੱਟ ਊਰਜਾ
 • 117:12 - 117:16
  ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
  ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ. ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ
 • 117:35 - 117:40
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ.
  ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ.
 • 117:43 - 117:49
  ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ.
 • 117:50 - 117:52
  ਕਿਉਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲਈ
  ਕਾਫੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ
 • 117:52 - 117:55
  ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ.
 • 117:55 - 118:00
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
  ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਏ ਸਨ.
 • 118:01 - 118:11
  ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ
  ਹਨ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 118:12 - 118:22
  ਭੋਜਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ
  ਦੀ ਊਰਜਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 118:23 - 118:28
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ
  ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਏ,
 • 118:28 - 118:33
  ਜੋ ਕਿ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
  ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ-ਸਰੀਰਕ ਹਿੱਸਾ
 • 118:33 - 118:36
  ਧਰਤੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਖੂਨ ਹੈ,
  ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 118:36 - 118:43
  ਇਹ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ
  ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 118:45 - 118:51
  ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ
  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ,
 • 118:51 - 118:58
  ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ
  ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ,
 • 118:58 - 119:03
  ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ,
  ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਲਈ.
 • 119:05 - 119:10
  ਉਹ, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ...
  ਰੂਹ, ਤਾਕਤ ਹਜਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
 • 119:10 - 119:13
  ਸਾਲ ਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ
  ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 119:13 - 119:17
  ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਚਾ
  ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹਾਂ,
 • 119:17 - 119:21
  ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੌਤਿਕਤਾ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ.
 • 119:21 - 119:25
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ
  ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 119:25 - 119:29
  ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਿਧਿਅਕ
  ਖੇਤਰ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 119:32 - 119:38
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
  ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
 • 119:38 - 119:45
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਿਟ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
  ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 119:45 - 119:49
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ
  ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 119:49 - 119:54
  ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ
  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
 • 119:54 - 119:57
  ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ,
 • 119:57 - 120:01
  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ
  ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ.
 • 120:01 - 120:05
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 120:07 - 120:13
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ
  ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 120:14 - 120:19
  ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
  ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਹ ਹੈ,
 • 120:19 - 120:24
  ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ
  ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
 • 120:26 - 120:28
  ਮੀਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ,
 • 120:32 - 120:34
  ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ.
 • 120:37 - 120:43
  ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ
  ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ.
 • 120:44 - 120:47
  ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਅਡਜੱਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 120:51 - 120:57
  (ਆਰਪੀ) ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ਿਹ, ਕੀ
  ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 120:58 - 121:03
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ
  (ਆਰਪੀ)... ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ...
 • 121:03 - 121:10
  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ... ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ...
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 121:10 - 121:18
  ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਹ ਕਿੱਥੇ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
 • 121:19 - 121:22
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਤੇ
  ਫਿਰ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ
 • 121:23 - 121:31
  ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ...
  ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ...
 • 121:31 - 121:40
  ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
  ਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਰੂਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 121:40 - 121:47
  ... ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
 • 121:47 - 121:55
  ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ,
  ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ,
 • 121:55 - 122:00
  ... ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੋ
  ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • 122:00 - 122:12
  ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ
  ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ,
 • 122:12 - 122:15
  ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ
  ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਸਿਲ?
 • 122:15 - 122:21
  ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
  ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ?
 • 122:23 - 122:27
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ
  ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ.
 • 122:27 - 122:37
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
  ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 122:47 - 122:57
  ਫਿਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ
  ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 123:07 - 123:16
  ਤਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ
  ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨ ਹੈ,
 • 123:16 - 123:24
  ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਇਹ
  ਹਿੱਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਂਹ ਹੈ,
 • 123:24 - 123:27
  ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
  ਉਂਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਹੈ,
 • 123:28 - 123:34
  ਇਸਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ
  ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ,
 • 123:34 - 123:44
  ਇਸਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
  ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ,
 • 123:46 - 123:50
  ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈ.
 • 123:55 - 124:01
  ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲੈਂਦਾ
  ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ.
 • 124:11 - 124:19
  ਫਿਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ
  ਖੇਤਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ,
 • 124:20 - 124:26
  ਸਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ
  ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
 • 124:26 - 124:31
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ
  ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 124:46 - 124:49
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
 • 124:50 - 124:54
  ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ
  ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਹੀਂ.
 • 125:02 - 125:05
  ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ
  ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ?
 • 125:28 - 125:29
  ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ?
 • 125:39 - 125:41
  (ਆਰਪੀ) ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੈ,
  ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
 • 125:41 - 125:46
  ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ
  ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
 • 125:46 - 125:51
  ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ
  ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ.
 • 126:03 - 126:08
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਐਰਿਕ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ,
  ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • 126:10 - 126:17
  ਏਰਿਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਕ ਖੋਲ੍ਹੋ,
  ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ.
 • 126:18 - 126:20
  ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾਓ
 • 126:20 - 126:32
  (EK) ਹੈਲੋ, ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਏਰਿਕ ਹੈ.
  ... ਹਾਈ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇ... ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
 • 126:32 - 126:39
  ... ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,
 • 126:39 - 126:49
  ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬਿਆਈ
  ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਸਨ.
 • 126:50 - 126:56
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ
  ਸੀ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
 • 126:57 - 127:05
  ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
  19 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀ.
 • 127:05 - 127:16
  ਅਤੇ... ਤਦ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ
  ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਗ ਜੋੜੇ,
 • 127:16 - 127:24
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ
  21 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ
 • 127:24 - 127:32
  ਅਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ... ਸਾਬਕਾ... ਨੇ ਮੈਨੂੰ
  ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ
 • 127:32 - 127:39
  ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ...
  ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 127:39 - 127:46
  ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ
  ਇਕ ਊਰਜਾ ਸਥਾਨ 4 ਮੀਟਰ ਹੈ,
 • 127:46 - 127:53
  ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ...
  'ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਊਰਜਾ'
 • 127:53 - 128:00
  ਪਰ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੈਲੇ ਜੋੜਿਆ...
  ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ,
 • 128:00 - 128:06
  ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ
  ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 128:06 - 128:11
  ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰਕ ਪਲੇਟਾਂ,
  ਨੈਨੋ-ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ,
 • 128:11 - 128:17
  ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ CO2 ਦੇ ਸਾਰੇ
  ਘਰ ਨੂੰ ਛਿੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 128:17 - 128:21
  ਜੋ ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ
  ਘਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • 128:21 - 128:31
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
  ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਐਚ 3 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ,
 • 128:32 - 128:40
  ... ਤਰਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ
  ਨਤੀਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੈ,
 • 128:40 - 128:48
  ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
  ਤਾਪਮਾਨ ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 128:49 - 128:51
  ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 128:51 - 128:57
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ
  ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ ਅਸਲੀ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ.
 • 128:58 - 129:04
  ਅਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ
  ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰ,
 • 129:05 - 129:07
  ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 129:11 - 129:14
  ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ?
 • 129:17 - 129:20
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ,
  ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ.
 • 129:20 - 129:23
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ
  ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ.
 • 129:24 - 129:27
  (ਈ.ਕੇ.)... ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ?
 • 129:27 - 129:31
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ.
 • 129:31 - 129:35
  (EK) ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹਾਇ ਸ਼੍ਰੀ
  ਕੇਸੇ, ਮੈਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਏਰਿਕ ਹਾਂ.
 • 129:36 - 129:42
  ਅਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ,
 • 129:42 - 129:52
  ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, CH3 ਨਾਲ, CH3 ਨੂੰ ਇੱਕ,
  ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ
 • 129:53 - 129:59
  ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ CH3
  ਤਰਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ,
 • 130:00 - 130:04
  ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ,
  ਇਕ ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 130:04 - 130:07
  ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ...
 • 130:07 - 130:11
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕੀ ਤੁਸੀਂ... ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ
  ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਚ 3 (CH3) ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ?
 • 130:11 - 130:15
  ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਰ
  ਵਿੱਚ, CH3 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ?
 • 130:15 - 130:19
  ਕੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੈ?
  (EK) ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਸਥਿਰ ਹੈ
 • 130:19 - 130:26
  ਇਹ ਸਿਰਫ... ਕੁਝ ਬੈਗ,...
  ਇੱਕ ਤਰਲ GANS ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ,
 • 130:26 - 130:28
  ਇੱਕ ਤਰਲ ਗੈਂਸ ਜਲ,
 • 130:29 - 130:33
  ... ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਰਲ-ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪਾਣੀ. ਹਾਂ
 • 130:33 - 130:36
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ
  ਬਾਅਦ ਤਾਪਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ
 • 130:36 - 130:39
  ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਹੋਰ ਜਾਂ ਘੱਟ?
 • 130:39 - 130:42
  (EK) ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ
  ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ.
 • 130:43 - 130:46
  (ਐਮ ਕੇ) ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ...
 • 130:47 - 130:52
  ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
  ਕੀਤੀ, ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ...
 • 130:52 - 130:54
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ
 • 130:54 - 131:03
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
  ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
 • 131:04 - 131:09
  ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰ
  ਰਹੇ ਸੀ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦਸ ਮੀਟਰ ਆਖੀਏ,
 • 131:09 - 131:14
  ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਦਸ ਅਤੇ ਡੇਢ
  ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਗਿਆਰ੍ਹੇਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
 • 131:15 - 131:16
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
 • 131:17 - 131:20
  (ਐਮ ਕੇ) ਫਿਰ ਹਾਂ (ਈ.ਕੇ)
  ਹਾਂ ਪਰ [ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ]
 • 131:20 - 131:25
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ
  ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ... ਤਾਪਮਾਨ
 • 131:26 - 131:29
  ... ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ
  ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਿਨੀ ਟੀ.
 • 131:29 - 131:31
  ਤੁਸੀਂ... ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
  ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ.
 • 131:31 - 131:37
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ,
  ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਕਮਰਾ ਹੈ,
 • 131:38 - 131:40
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਪਾਓ
 • 131:41 - 131:42
  ਅਤੇ ਏ
 • 131:43 - 131:47
  ਆਉ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ
  ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੀਏ
 • 131:47 - 131:51
  ਇਹ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ
  ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਮਾਪ ਸਮਝਿਆ ਹੈ,
 • 131:51 - 131:55
  ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਧ-ਇਕ-ਮੀਟਰ
  ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ?
 • 131:55 - 132:01
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ 22
  ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 23 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ
 • 132:04 - 132:08
  ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ
  ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ.
 • 132:10 - 132:13
  ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੈ...
 • 132:13 - 132:16
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ
  ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
 • 132:18 - 132:24
  (ਈ.ਕੇ.)... ਇੱਥੇ ਮੈਂ... ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਦਲੀ ਹਾਂ
  ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
 • 132:24 - 132:26
  ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
 • 132:27 - 132:34
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ... ਮੇਰੇ
  ਕੋਲ... ਚਾਰ, ਚਾਰ ਪਲਾਜ਼ਿਕ ਤਰਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ,
 • 132:34 - 132:38
  ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ.
  ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ,
 • 132:38 - 132:44
  ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ,
  ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੈ
 • 132:44 - 132:47
  ਘਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿਚ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹਨ,
 • 132:47 - 132:50
  ਰਸੋਈ ਵਿਚ...
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕੀ ਮੈਂ, ਹਾਂ,
 • 132:50 - 132:53
  ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ...
  ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ.
 • 132:53 - 132:55
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ
  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ.
 • 132:55 - 132:58
  ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ
  ਘੱਟਦੇੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ,
 • 132:58 - 133:03
  ਕੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ
  ਇਹਨਾਂ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ.
 • 133:03 - 133:06
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ
  ਹੈ, ਬਰਫਾਨੀ ਸਮਾਂ,
 • 133:06 - 133:10
  ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਰਫ ਦੀ
  ਪਿਘਲ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
 • 133:11 - 133:13
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਜ਼ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ
 • 133:13 - 133:15
  ਮੈਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ
  ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
 • 133:15 - 133:18
  ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 133:19 - 133:20
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ
 • 133:21 - 133:24
  (ਐਮਕੇ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
  ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ
 • 133:24 - 133:28
  ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ...
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਇਆ.
 • 133:28 - 133:34
  ਪਰ ਕੀ ਖੇਤ ਦਾ ਪਸਾਰ 10 ਮੀਟਰ
  ਤੋਂ 11 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ?
 • 133:34 - 133:38
  (EK) ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
 • 133:38 - 133:40
  ਰਾਜ 22 ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ,
 • 133:41 - 133:43
  ਹਾਂ ਜਾਂ 23?
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ
 • 133:44 - 133:49
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ
  ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ
 • 133:49 - 133:53
  ਇਹ ਖੇਤਰ 22 - 23 ਤੇ ਰਹੇਗਾ.
  ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ
 • 133:53 - 133:56
  ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 133:56 - 133:58
  ਪਰੰਤੂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ
  'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
 • 133:59 - 134:04
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ CH3 ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ
  ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
 • 134:04 - 134:06
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ 22 ਡਿਗਰੀ ਦੇ
  ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਧੱਕੇਂਗੇ?
 • 134:06 - 134:11
  ਘਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ
  ਵੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ?
 • 134:13 - 134:18
  (EK) ਮੈਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ...
  ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...
 • 134:19 - 134:25
  ਅਸਲ ਵਿਚ... ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
  ਘਰ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਤਰਲ-ਪਲਾਜ਼ਮਾ
 • 134:25 - 134:30
  ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਲਈ ਘਰ
  ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿਚ
 • 134:30 - 134:37
  ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ... ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੌਲੁਸ
  ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਵਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
 • 134:37 - 134:40
  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲਡਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ...
 • 134:40 - 134:44
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਗੈਂਸ ਕੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ?
  ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੌਸਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ?
 • 134:44 - 134:49
  (ਈ.ਕੇ) ਗੈਂਸਜ਼ I, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ
  ਹਾਂ ਈਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 134:49 - 134:53
  ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਗੈਜੇਸ ਮਿਲ ਗਿਆ
  ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ.
 • 134:53 - 134:57
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗਿੰਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ?
  ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
 • 134:57 - 135:00
  (ਈ.ਕੇ) ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ
  ਗੈਜੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 135:00 - 135:06
  ਸੀਯੂਓ
  (ਐਮ ਕੇ) ਸੀਐਚ 3, ਸੀਓਓ, ਸੀਓ 2, ਅਤੇ
 • 135:06 - 135:08
  (ਏ.ਕੇ) ਜ਼ਿੰਕ (ਐਮ ਕੇ) ਜ਼ੋਨਾਂ ਹਾਂ
 • 135:08 - 135:09
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ
 • 135:10 - 135:15
  ਅਤੇ... ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ...
  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • 135:15 - 135:19
  ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ
  ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...
 • 135:19 - 135:25
  ਈਵਾ ਦੇ ਗਿਆਂਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਗ...
  ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਗਿਦਸ ਕੋਲ
 • 135:25 - 135:30
  ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ
  ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
 • 135:30 - 135:33
  ਤਰਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
 • 135:33 - 135:37
  ਕਿਉਂਕਿ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਫੀਲਡਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 135:40 - 135:44
  (ਐਮ ਕੇ) ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ
  ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਕਾਰਕ ਹੈ
 • 135:44 - 135:46
  ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ
 • 135:46 - 135:52
  ਕੀ ਇਹ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਹੈ ਜਾਂ
  ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ' ਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੈ?
 • 135:54 - 135:56
  (EK) ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ
  'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਠੰਢਾ.
 • 135:56 - 136:02
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
  ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਠੰਢਾ ਹੋਵੇ.
 • 136:03 - 136:07
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ...
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੇਰਾ ਘਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਹੈ
 • 136:07 - 136:09
  ਉਪਰਲੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ
 • 136:10 - 136:11
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
 • 136:11 - 136:16
  ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
  ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ,
 • 136:16 - 136:20
  ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ.
 • 136:20 - 136:25
  ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ
  ਹਿੱਸਾ ਤੌਹਰੂ ਕਮਰੇ ਹਨ
 • 136:25 - 136:32
  ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ
  ਘਰ ਵਾਂਗ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਹੈ.
 • 136:34 - 136:42
  ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ
  ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹਾਂ
 • 136:42 - 136:47
  ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਲੋਰ
  'ਤੇ 22 ਡਿਗਰੀ ਹੈ.
 • 136:52 - 136:58
  ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ... ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ,
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਗਰਵ ਹੈ...
 • 136:58 - 137:03
  ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ਤੇ, ਅਤੇ
  ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ
 • 137:04 - 137:07
  ਘਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
 • 137:08 - 137:12
  ਤਲਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ
 • 137:12 - 137:18
  ਇਹ ਹੈ... ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ....
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਰਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
 • 137:18 - 137:22
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਰਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ
 • 137:23 - 137:26
  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
 • 137:26 - 137:30
  ਘਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਪਮਾਨ,
  ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
 • 137:30 - 137:34
  ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ
  ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਗਰੇਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ
 • 137:34 - 137:36
  ਫਿਰ ਹੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
 • 137:42 - 137:46
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ.
  ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 137:46 - 137:47
  ਵਪਾਰ ਲਈ.
 • 137:48 - 137:53
  ਕਿਉਂਕਿ 22 ਡਿਗਰੀ ਹਿਊਮਨ
  ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਹੈ
 • 137:53 - 137:56
  ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ
  ਲਈ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਨ.
 • 137:56 - 138:02
  ਇਹ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ
  ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
 • 138:02 - 138:05
  ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ
  ਹੈ 20, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
 • 138:05 - 138:08
  ਅੰਦਰ 30 ਅਤੇ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
 • 138:08 - 138:12
  ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਗਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ
  ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 138:12 - 138:15
  ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਾਣੇ.
 • 138:15 - 138:21
  ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ,
 • 138:21 - 138:28
  ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਗ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
  ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 138:28 - 138:30
  ਇਹ ਨਿੱਘੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 138:30 - 138:34
  ਕਿਉਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿੱਲੇ
  ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ
 • 138:34 - 138:40
  ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ
  ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 138:40 - 138:42
  ਫਿਰ ਇਕ ਇੱਟ ਘਰ
 • 138:42 - 138:43
  ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ
 • 138:44 - 138:46
  ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ
  ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 138:46 - 138:49
  ਅਸੀਂ ਗਾਨ ਦੀ ਮਿਕਸ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ.
 • 138:49 - 138:53
  ਜੋ ਊਰਜਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਇੱਕ
  ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
 • 138:53 - 138:55
  ਅਸੀਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ
  ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ
 • 138:56 - 138:59
  ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ
  ਡਾਟਾ ਹੈ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 138:59 - 139:01
  ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • 139:01 - 139:06
  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...
  ... ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
 • 139:06 - 139:09
  ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਭਗ 20 - 22 ਦੇ
  ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
 • 139:11 - 139:14
  ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 'ਡਾਈਨੈਮਿਕ
  ਸਟ੍ਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 139:14 - 139:17
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਕਾਨ
  ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
 • 139:21 - 139:22
  ... ਫਿਰ...
  (EK) ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
 • 139:23 - 139:24
  (ਐਮ ਕੇ) ਮਾਫ਼ੀ?
 • 139:24 - 139:28
  (EK) ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ.
 • 139:28 - 139:33
  ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ
  ਹੋ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • 139:33 - 139:39
  ਜੋ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ
  ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
 • 139:39 - 139:42
  ਬਸ ਬੈਗ ਅਤੇ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ.
 • 139:43 - 139:47
  ਅਤੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ
  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ.
 • 139:47 - 139:55
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ...
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 139:56 - 139:59
  ਘਰ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
  ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ?
 • 140:01 - 140:03
  ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ
  ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰਵਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ?
 • 140:03 - 140:08
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਪਾਓ,
  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 140:09 - 140:15
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਮੈਂ.... ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ
  ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨੀਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ,
 • 140:15 - 140:20
  ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋਣ ਲਈ
  ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 140:20 - 140:21
  ਅਤੇ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ...
 • 140:21 - 140:23
  ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • 140:24 - 140:29
  (ਈ.ਕੇ) ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ... ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ...
  ਮੈਂ ਚਾਰ ਪੈਕ ਛੱਡਾਂਗੀ
 • 140:31 - 140:39
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ...
  ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 • 140:39 - 140:42
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ, ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ
 • 140:42 - 140:48
  ਮੈਂ ਕੁਝ ਭਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ
  ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 140:48 - 140:56
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ... ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ...
  ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ...
 • 140:56 - 141:01
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਿਊਬਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਬੋਤਲ
  ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ...
 • 141:01 - 141:04
  ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿੰਕ ਤਰਲ-ਪਲਾਜ਼ਮਾ
 • 141:04 - 141:07
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ.
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ...
 • 141:07 - 141:11
  ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ...
 • 141:11 - 141:14
  ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ
 • 141:14 - 141:15
  (ਈ.ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 141:20 - 141:24
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਖਾਣ
  ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 141:26 - 141:31
  ਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ
  ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ
 • 141:33 - 141:38
  ... ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ
 • 141:38 - 141:41
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਪਕਾਉ
 • 141:41 - 141:43
  ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
  ਤੋਂ ਨੈਨੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ."
 • 141:43 - 141:46
  ਚੀਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ
  ਨੈਨੋ-ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ,
 • 141:46 - 141:52
  ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
  ਨਮਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • 141:52 - 141:57
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
  ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ...
 • 141:57 - 141:59
  ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
  ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ
 • 141:59 - 142:02
  ਪੇਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
  ਉਬਾਲਣ ਲਈ, ਬਣਾਉਣ ਲਈ
 • 142:02 - 142:05
  ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ
  ਹੋ, ਪਾਚਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ.
 • 142:05 - 142:13
  ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ,...
  ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਗੈਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ.
 • 142:13 - 142:18
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
  ਇਸ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,
 • 142:18 - 142:21
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ
  ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ.
 • 142:21 - 142:24
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ
  ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.
 • 142:24 - 142:27
  ਇਹ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ.
 • 142:29 - 142:34
  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ
  ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 142:35 - 142:39
  ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, "ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾ
  ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਡਿਨੇਟਾਈਮ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ?"
 • 142:40 - 142:48
  ਅਤੇ... ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
  ਉਹ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,
 • 142:48 - 142:54
  ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ,...
  ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮੀਟ ਪੈਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ,
 • 142:55 - 142:59
  ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ
  ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੂਣ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • 142:59 - 143:02
  ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗਾਨ ਦੇ
  ਤੇਜ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 143:02 - 143:04
  ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਊਰਜਾ ਹੈ.
 • 143:04 - 143:09
  ਉਹ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਉਹ
  ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ,
 • 143:10 - 143:13
  ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ
  ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • 143:13 - 143:16
  ਹੁਣ ਗਾਜਰ ਮਾਸ ਜਾਂ ਜੋ
  ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹੈ,
 • 143:16 - 143:19
  ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ
  ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ.
 • 143:19 - 143:22
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ,
  ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ.
 • 143:23 - 143:27
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ
  ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ.
 • 143:27 - 143:32
  ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚ ਤੰਦਰੁਸਤ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
 • 143:32 - 143:34
  ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ
  ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ.
 • 143:34 - 143:42
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ... ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ... ਜੇ ਤੁਸੀਂ
  ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਬੂਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ,
 • 143:42 - 143:46
  ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੈਂਦਾ
  ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 143:46 - 143:48
  ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 143:48 - 143:52
  ਭਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਦੇ
  ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਹੈ
 • 143:52 - 143:54
  ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ.
 • 143:55 - 144:06
  ਇਕੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ
  ਨੂੰ... ਨੂੰ ਸੀਐਚ 3 ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ.
 • 144:06 - 144:10
  ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ
  ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ
 • 144:10 - 144:12
  ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
  "ਹੈਲੋ ਡਾਰਲਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ?"
 • 144:12 - 144:15
  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ
  ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 • 144:15 - 144:18
  ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ
  ਹੋ, "ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ."
 • 144:18 - 144:21
  "ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ
  ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਹਾਂ."
 • 144:21 - 144:24
  ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ
  ਫੀਲਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ.
 • 144:25 - 144:30
  ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖ
  ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ
 • 144:32 - 144:37
  ਇਸ ਲਈ,... ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ
  ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
 • 144:37 - 144:41
  ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਤੇ
  ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ... ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.
 • 144:41 - 144:45
  ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ
  ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟਾਪੇ
 • 144:45 - 144:53
  ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ
  ਗਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 144:54 - 145:00
  ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ 'ਮੋਟਾਪੇ', 'ਫਾਇਰ ਫੈਟ ਵਾਲਾ' ਚੀਨ
  ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
 • 145:01 - 145:03
  ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚ
  ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • 145:03 - 145:05
  ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਲੂਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,
 • 145:05 - 145:10
  ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ
  ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੂਣ ਲਈ ਬੈਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,
 • 145:10 - 145:14
  ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ
  ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 • 145:14 - 145:17
  ਖੂਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
  ਪੇਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ.
 • 145:17 - 145:23
  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਕ ਲੂਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
  ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 145:24 - 145:32
  ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਮਕ ਦੀ ਲੋੜ
  ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ,
 • 145:32 - 145:37
  ਕਿ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
  ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ.
 • 145:37 - 145:40
  ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਲ GANS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
 • 145:40 - 145:45
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੋਟਾਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ
  ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • 145:45 - 145:54
  ਅਸੀਂ... ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲੂਣ
  ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 145:55 - 145:58
  ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ
  ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ.
 • 145:58 - 146:04
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੀਲਡ-ਸਟੈਂਨਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿ
  ਐਮਿਨੋ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
 • 146:04 - 146:09
  ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੂਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ.
 • 146:09 - 146:12
  ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
  ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
 • 146:13 - 146:16
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ...
  ਸਮੱਗਰੀ
 • 146:16 - 146:19
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਆ
  ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ,
 • 146:19 - 146:24
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ
  ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ.
 • 146:24 - 146:25
  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੋ
 • 146:25 - 146:28
  ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਟੇਬਲ
  'ਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.
 • 146:30 - 146:34
  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ
  ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ.
 • 146:35 - 146:39
  ਕਿਉਂਕਿ, ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ.
 • 146:41 - 146:44
  ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • 146:44 - 146:48
  ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
  ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.
 • 146:48 - 146:52
  ਸਮਝੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
  ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
 • 146:52 - 146:55
  ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ.
 • 146:58 - 147:03
  ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ
  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
 • 147:03 - 147:05
  ਕਿਉਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ
  ਸਟਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੂੰਦ ਹੋਵੇ
 • 147:05 - 147:08
  ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ...
  ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ.
 • 147:08 - 147:13
  ਗਰਮੀ ਇਕ ਗੈਂਸ ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
 • 147:15 - 147:17
  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ,
 • 147:17 - 147:24
  ਆਪਣੀ ਭੋਜਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ.
  ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
 • 147:24 - 147:26
  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 147:26 - 147:32
  ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਲੂਣ
  ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ,
 • 147:33 - 147:37
  ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮੀਨੋ
  ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ
 • 147:37 - 147:40
  ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਬੀ ਦੇ
  ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 147:42 - 147:48
  ਲੂਣ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ
  ਜ਼ਿਸਕ ਆਕਸੀਡ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
 • 147:48 - 147:54
  ਜ਼ੀਨ ਦਾ ਲੂਣ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ
  ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 147:56 - 147:58
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ
  ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,
 • 147:58 - 148:02
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ
  ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
 • 148:02 - 148:06
  ਇਕ ਗਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ
  ਫੀਲਡ ਵਿਚ- ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ.
 • 148:06 - 148:10
  ਜੋ ਕਿ ਫੀਲਡਸ ਦੀ ਭੌਤਿਕਤਾ
  ਦਾ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਹੈ.
 • 148:13 - 148:20
  ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ?
  ਉਸਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ.
 • 148:21 - 148:25
  ਕੀ... ਕਲੌਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਲੌਸ ਹੈ?
  (ਕੇਪੀ)... ਕਲੌਸ, ਕਲਾਊਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ...
 • 148:26 - 148:27
  ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ
 • 148:31 - 148:33
  ਕੀ ਕਲੌਸ-ਡਾਇਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ?
 • 148:33 - 148:38
  (ਆਰਸੀ) ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ...
  ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ,
 • 148:38 - 148:42
  ਪਰ... ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ...
  (ਕੇ 2) ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ!
 • 148:42 - 148:44
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ (K2) ਪਲ ਪਲ.
 • 148:46 - 148:48
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੈਲੋ! ਹੈਲੋ ਕਲੌਸ
  (ਕੇ 2)... ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇ,
 • 148:48 - 148:50
  ਹੈਲੋ ਰਿਕ, ਹੈਲੋ ਕਲੋਸ, ਇਕਸਾਰ.
 • 148:50 - 148:53
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ?
 • 148:53 - 148:58
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ
  ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 148:58 - 149:02
  (ਐਮ ਕੇ) ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ?
 • 149:02 - 149:06
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ (ਐਮ ਕੇ) ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.
 • 149:06 - 149:07
  (ਕੇ 2) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 149:08 - 149:11
  (ਐਮ ਕੇ) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਊਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
 • 149:11 - 149:14
  ਉਹ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈ.
  ਕ੍ਰਿਪਾ.
 • 149:15 - 149:21
  (ਕੇ 2) ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ...
 • 149:21 - 149:29
  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ...
 • 149:29 - 149:34
  ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ
  ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ,
 • 149:34 - 149:39
  ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ
  ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ...
 • 149:39 - 149:43
  ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ.
 • 149:43 - 149:47
  ਅਤੇ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... ਹੁਣ ਨਹੀਂ...
 • 149:47 - 149:53
  ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰੀ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ
  ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ,
 • 149:53 - 150:02
  ਰੂਸੀ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ...
  ਸਪੇਸ.... ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • 150:03 - 150:11
  ਅਤੇ, ਇਹ ਸਕੈਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
  ਕਿ ਗੈਂਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • 150:11 - 150:20
  ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
  ਅਤੇ ਗੈਨ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪੈਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 150:20 - 150:26
  ਇਕੁੂਪੰਕਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
  ਮਾਪੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ.
 • 150:26 - 150:34
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਅਪ
  ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ,
 • 150:34 - 150:43
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
  ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 150:43 - 150:46
  auf ਬਾਇਓ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ
  ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ.
 • 150:49 - 150:57
  ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੀਡੀਐਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 150:59 - 151:01
  (ਆਰਸੀ) ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
  (ਕੇ 2) ਠੀਕ ਹੈ.
 • 151:01 - 151:06
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ
  ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੋ.
 • 151:06 - 151:12
  (ਕੇ 2) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਈਕਿਊ-ਵੈਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇੱਕ
  ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ,
 • 151:12 - 151:18
  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਈ ਲਈ,
  ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਾਹਰ ਸਿਸਟਮ ਹਨ
 • 151:18 - 151:25
  ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
  ਸਾਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 151:25 - 151:28
  ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ
  ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ,
 • 151:28 - 151:36
  ਇਹ ਵੀ ਬਾਇਓ ਚੁੰਬਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ
  ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ...
 • 151:37 - 151:43
  ਬਾਇਓ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸੌ
  ਪੰਜਾਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ,
 • 151:43 - 151:47
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ
  ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ
 • 151:47 - 151:53
  ... ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ
  ਨਾਲ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਪੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ,
 • 151:53 - 152:00
  ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ
  ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੈ,
 • 152:01 - 152:04
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ.
 • 152:21 - 152:31
  ਇਹ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ,
 • 152:31 - 152:40
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹਨ...
  ਸਿਰ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੱਥ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਕ.
 • 152:42 - 152:46
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ.
 • 152:49 - 152:58
  ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...
 • 152:58 - 153:05
  ਵੱਖਰੀਆਂ... ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
  ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ,
 • 153:05 - 153:09
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ
  ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • 153:09 - 153:13
  ਅਤੇ, ਅੰਗਾਂ ਲਈ,
  ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਲਈ, ਪਾਚਕ ਲਈ,
 • 153:13 - 153:20
  ਕਈਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ
  ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ.
 • 153:21 - 153:30
  ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ
  ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ,
 • 153:30 - 153:37
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ
  ਸਕੈਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 153:37 - 153:40
  ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ
  ਗਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 153:42 - 153:46
  ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ
  ਕੋਈ ਸਵਾਲ?
 • 153:52 - 153:57
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
  ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 153:58 - 154:00
  ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 154:01 - 154:03
  (ਕੇ 2) ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...
 • 154:08 - 154:13
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈ...
  ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਧਰ
 • 154:14 - 154:18
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,
  ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹੋ,
 • 154:18 - 154:23
  ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਲੱਗ
  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ,
 • 154:23 - 154:25
  ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ.
 • 154:28 - 154:31
  ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ
  ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 154:33 - 154:41
  ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ
  ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਨੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 154:41 - 154:45
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ CH3 ਨਾਲ
  ਦੋ ਛੋਟੇ ਪੈਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 154:45 - 154:52
  ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੀਨੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਫੇਫੜਿਆਂ
  1 ਲਈ ਐਕਿਉਪੰਕਚਰ ਬਿੰਦੂ ਤੇ.
 • 154:52 - 154:57
  ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ
  ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 154:57 - 155:03
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
  ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 155:04 - 155:09
  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਾਇਓ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ
  ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ.
 • 155:09 - 155:17
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ
  ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੈਂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 155:19 - 155:22
  (ਐਮ.ਕੇ) ਕੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ
  ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਘਟੇ?
 • 155:22 - 155:26
  ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
  ਜਿਂਸ ਦੇ ਜ਼ੌਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ,
 • 155:26 - 155:31
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
  (ਕੇ 2) ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ... ਹੈ.
 • 155:31 - 155:36
  ਇਹ ਮੱਧ ਵਿਚ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ,
  ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ,
 • 155:37 - 155:40
  ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ
  ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਾਡਿਊਲ ਸਿਸਟਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 • 155:42 - 155:45
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਪੰਕਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ?
 • 155:45 - 155:47
  ਆਉ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਨਓ
  ਦੇ ਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?
 • 155:47 - 155:53
  (ਕੇ 2) ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਤੇ
  ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ CH3 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
 • 155:53 - 155:59
  ਫੇਫੜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ
  ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਨ.
 • 156:01 - 156:05
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
  ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ
 • 156:05 - 156:06
  (ਕੇ 2) ਠੀਕ ਹੈ.
 • 156:10 - 156:17
  ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬਾਇਓ-ਭੌਤਿਕ
  ਸਿਸਟਮ' ਤੇ ਹਰੇਕ ਇਨਪੁਟ
 • 156:19 - 156:25
  ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ.
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ,
 • 156:25 - 156:34
  ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ,
  ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
 • 156:34 - 156:39
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ
  ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • 156:46 - 156:51
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ
  ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 • 156:51 - 156:54
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ. ਉਹ...
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 156:54 - 157:00
  ਅਸੀਂ ਇੱਕ ZnO ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
  ਕਿ... ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?
 • 157:00 - 157:05
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਤੇ ਅਗਲੇ
  ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,
 • 157:05 - 157:14
  ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਅਤੇ ਇਹ
  ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ,
 • 157:14 - 157:17
  ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ 'ਤੇ
  ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ.
 • 157:18 - 157:20
  (ਐਮ ਕੇ) ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
 • 157:20 - 157:25
  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ
  ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • 157:25 - 157:32
  ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਇੱਕ
  ਗਾਨਸ ਬੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ.
 • 157:32 - 157:36
  ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਯੂਪੰਕਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
  ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 157:36 - 157:40
  ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
 • 157:40 - 157:47
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ
  ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ
 • 157:48 - 157:50
  ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
  ਸੀ, ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ.
 • 157:50 - 157:58
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ
  ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਪਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ.
 • 157:58 - 158:04
  ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ,
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਟਰ ਨੂੰ ZnO ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ,
 • 158:05 - 158:08
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
 • 158:08 - 158:14
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ, 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੈਠਦੇ
  ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪਦੇ ਹਾਂ,
 • 158:14 - 158:18
  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ
  ਹਾਂ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ.
 • 158:18 - 158:20
  (ਐਮ ਕੇ) ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ?
 • 158:21 - 158:26
  (ਕੇ 2) ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਹਨ,
 • 158:26 - 158:31
  ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਨ
  ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ... GANSES
 • 158:31 - 158:36
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਦੂਜੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
  ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ?
 • 158:36 - 158:39
  (ਕੇ 2)... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ
  ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
 • 158:39 - 158:45
  ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ
  ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
 • 158:45 - 158:50
  ਜਦੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਲਰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
 • 158:50 - 158:55
  ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ
  ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਿਆਓ
 • 158:55 - 159:00
  ਕੀ ਅਸੀਂ... ਅਸੀਂ ਗੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰੇ
  ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,
 • 159:00 - 159:05
  ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ... ਵੱਖਰੇ
  ਰਿਐਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
 • 159:05 - 159:10
  (ਐਮ ਕੇ) ਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ,
  ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ,
 • 159:10 - 159:14
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ ਐਓ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 159:14 - 159:21
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀਓ 2 ਹੈ,
  ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਗਰੀ ZnO ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ.
 • 159:21 - 159:24
  ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ
  ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹਾਂ?
 • 159:24 - 159:28
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ...
  (ਕੇ 2) ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 159:28 - 159:31
  ਹਾਂ... ਵੀਹ ਸਾਲ.
 • 159:31 - 159:34
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ...
  ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਲਿਆ ਹੈ?
 • 159:34 - 159:36
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 159:36 - 159:42
  ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਨ ਹੈ,
  ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਗਾਨ ਕੀ ਹੈ?
 • 159:43 - 159:46
  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ
  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ,
 • 159:46 - 159:49
  ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 159:50 - 159:54
  (ਕੇ 2)... ਸ crystallization ਕੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਕੀ...
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਹਾਂ...
 • 159:54 - 160:03
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • 160:03 - 160:06
  ਅਤੇ... ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ
  ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 160:06 - 160:09
  ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ... ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ
 • 160:10 - 160:16
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ
  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਕਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 160:16 - 160:18
  ਘਰ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ
  ਉਹ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
 • 160:18 - 160:21
  ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ
  ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ?
 • 160:21 - 160:25
  (ਕੇ 2)... ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ
  ਸਾਫ ਰੂਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ... ਨਾਲ...
 • 160:25 - 160:28
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ. ਕਿਉਂਕਿ
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
 • 160:28 - 160:31
  ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣ
  ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
 • 160:31 - 160:33
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ
  (ਐਮ ਕੇ) ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ....
 • 160:33 - 160:39
  ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ
  ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
 • 160:39 - 160:43
  "ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ... ਕੀ...? ਕੀ ਇਹ
  CO2 ਜਾਂ ZnO ਦਾ ਇੱਕ ਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ?"
 • 160:44 - 160:48
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ, ਪਰ......... ਸਰਲ
  ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
 • 160:48 - 160:55
  ਇਕ ਗੈਸ ਕਰਾਮੋਟੋਮੀਟਰ ਨਾਲ... ਸਪੈਕਟ੍ਰਲ
  ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ... ਕੁਝ...
 • 160:55 - 161:03
  ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਪਰੰਤੂ... ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ...
  ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾ.
 • 161:03 - 161:05
  (ਐਮ ਕੇ) ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀ ਹੈ?
 • 161:05 - 161:08
  (K2)... ਮਾਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ...
  ਗੈਸ ਕਰਮਾਮੇਟੋ ਲਈ...
 • 161:08 - 161:13
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
  (ਕੇ 2) ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 30-50,000
 • 161:14 - 161:20
  (ਐਮ.ਕੇ) ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ...
  ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 161:20 - 161:22
  "ਇਹ ਗਾਨ ਹੈ" ਜਾਂ "ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਨ
  ਨਹੀਂ ਹੈ" ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ.
 • 161:22 - 161:23
  ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ.
 • 161:23 - 161:28
  (ਕੇ 2) ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ... ਐਟਮ ਜਾਂ...
  ਘਾਨਾ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • 161:28 - 161:30
  ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ
  ਕਰ੍ਰੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ... ਜਾਂ.... ਜਾਂ...
 • 161:30 - 161:32
  (ਐਮ.ਕੇ) ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ....
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ...
 • 161:32 - 161:37
  ਅਸੀਂ ਗੈਂਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 161:37 - 161:41
  ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ... ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ
  ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 161:41 - 161:45
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ... ਲਈ... ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ.
  ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੈ.
 • 161:45 - 161:52
  ਪਰ...... ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ...
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ
 • 161:52 - 161:56
  ਅਤੇ... ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲਾਂ ਭੇਜੀ
  ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.
 • 161:57 - 162:02
  (ਐਮ ਕੇ) ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ... ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ
  ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ.
 • 162:02 - 162:06
  (ਕੇ 2) ਹਾਂ... ਜਦੋਂ ਕਲਾਊਸ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ
  ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂ
 • 162:06 - 162:09
  (ਐਮ ਕੇ) ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ.
  ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 162:09 - 162:13
  (ਕੇ 2) ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ.
  ਇਕ ਵਧੀਆ ਡੌਕਰੋ... ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਬਾਈ ਧੰਨਵਾਦ
 • 162:13 - 162:15
  (ਐਮ ਕੇ) ਧੰਨਵਾਦ ਕਲੌਸ...
  ਅਲਵਿਦਾ.
 • 162:15 - 162:19
  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਮੈਂ ਸਿਰਫ
  ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ...
 • 162:19 - 162:25
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਬਰਟ ਹੈ...
  (ਕੇਪੀ) ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ
 • 162:25 - 162:30
  (ਐਮ ਕੇ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ?
 • 162:31 - 162:35
  ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੈ...
  (ਕੇ ਪੀ) ਹਾਂ.... ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ.
 • 162:36 - 162:40
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਕੀ ਉਹ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ
  ਉਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
 • 162:41 - 162:45
  (ਕੇ ਪੀ) ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
  ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.
 • 162:45 - 162:51
  ਉਹ ਅਲ... ਉਸਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ
  ਰਿਕ ਨੂੰ ਭੇਜੀ. ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 162:51 - 162:53
  (ਆਰ ਸੀ) ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ!
 • 162:53 - 162:58
  (ਕੇ ਪੀ) ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ,
  ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ?
 • 162:59 - 163:03
  (ਐਮ ਕੇ) ਰਿਕ ਕੈਮਮੰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ...
  ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੋ.
 • 163:04 - 163:07
  ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ
  ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
 • 163:12 - 163:13
  ਠੀਕ ਹੈ.
 • 163:18 - 163:21
  ... ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਹੈ?
 • 163:25 - 163:28
  (ਕੇ ਪੀ) ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ
  ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
 • 163:28 - 163:31
  ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ.
 • 163:31 - 163:33
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 163:36 - 163:43
  (ਆਰਸੀ) ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਮਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ...
  (ਕੇਪੀ) ਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ...
 • 163:46 - 163:48
  (ਆਰ ਸੀ) ਹੈਲੋ?
 • 163:49 - 163:56
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਹੈਲੋ... ਹੈਲੋ...
  ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਹਨ...
 • 164:01 - 164:04
  (ਐਮਕੇ) ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ
  ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ
 • 164:04 - 164:06
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਓਕੇ
 • 164:06 - 164:10
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਰਬਰਟ ਹੈ?
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ ਹਰਬਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 164:10 - 164:12
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
 • 164:12 - 164:15
  ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ...
  ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ
 • 164:15 - 164:17
  ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ?
 • 164:21 - 164:30
  (ਐਚ ਬੀ) ਇੱਥੇ... ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ,
  ਲਾਈਵ ਆਨ ਲਾਈਨ, ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 164:30 - 164:37
  ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ... ਕੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ
  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ
 • 164:39 - 164:44
  ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
 • 164:44 - 164:48
  ... ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਸਾਰੇ... ਸਾਰੇ...
 • 164:50 - 164:57
  ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਮੇਂ
  ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ.
 • 164:57 - 165:02
  ਸੋ, ਮੈਂ... ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ....
  ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ
 • 165:02 - 165:07
  ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ.
 • 165:15 - 165:19
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੈਲੋ?
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਹਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ?
 • 165:19 - 165:22
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ
  ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ,
 • 165:22 - 165:25
  ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ.
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਯੇਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ
 • 165:26 - 165:30
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ
  ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ...
 • 165:30 - 165:34
  ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ...
  ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ?
 • 165:34 - 165:40
  (ਐਚ.ਬੀ.)... ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
  ਇੱਥੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਹਨ?
 • 165:43 - 165:48
  (ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ)
 • 166:03 - 166:08
  5 ਵਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ...
  ਇਸ ਲਈ... ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ...
 • 166:10 - 166:14
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮ
  ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ...
 • 166:16 - 166:22
  (ਐਚ.ਬੀ.)... ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 166:23 - 166:27
  (ਐੱਚ.ਬੀ.) ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ...
 • 166:27 - 166:31
  ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....
  ਹਾਂ....... ਸੰਦੇਸ਼
 • 166:31 - 166:38
  ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ
  ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 166:38 - 166:45
  ਇਹ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
  ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 166:45 - 166:50
  ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ
  ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ... ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ.
 • 166:51 - 166:55
  ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ
  ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ... ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ...
 • 166:56 - 167:00
  ਵਿੱਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ
  ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ.
 • 167:02 - 167:06
  ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ,
  ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ
 • 167:06 - 167:08
  (ਐਮ.ਕੇ) ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ (ਐਚ.ਬੀ) ਹਾਂ
 • 167:08 - 167:11
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ...
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਨਾ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
 • 167:14 - 167:18
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਹਾਂ (ਐਮ.ਕੇ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ...
 • 167:18 - 167:21
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜੋ
  ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਸਟਰ ਹੈ
 • 167:21 - 167:27
  ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ
  ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ.... ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,
 • 167:27 - 167:32
  "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ
  ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ."
 • 167:32 - 167:36
  "ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ
  ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ... ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 167:37 - 167:39
  ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ
  ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ
 • 167:39 - 167:42
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਇੱਕ
  ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ... ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ
 • 167:42 - 167:44
  ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 167:47 - 167:51
  ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
 • 167:51 - 167:57
  (ਐਚ.ਬੀ.)... ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੇ ਲਈ...
  ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ
 • 167:58 - 168:01
  ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ
  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 168:01 - 168:06
  ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
  ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
 • 168:06 - 168:12
  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,...
  ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ
 • 168:12 - 168:17
  ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ...
  ਤੇ... ਹਾਂ?
 • 168:18 - 168:23
  (ਐਮ ਕੇ).... ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ...
 • 168:23 - 168:26
  ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਨ...
  ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ
 • 168:26 - 168:32
  ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ
  ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 168:33 - 168:34
  (ਐਚ ਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ
  (ਐਮ ਕੇ) ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ...
 • 168:34 - 168:37
  ਮੁਫਤ ਵਿਚ...
  ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ
 • 168:37 - 168:41
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ... ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼...
 • 168:41 - 168:46
  ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਹੈ
  ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ
 • 168:46 - 168:51
  ਬਸ .pdf ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ
  ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਛਾਪੋ.
 • 168:51 - 168:53
  1 ਜਾਂ 2 ਡਾਲਰ ਲਈ ਅਤੇ
  ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਦਿਓ.
 • 168:53 - 169:00
  ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਹੈ
  (ਐਚ ਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 169:00 - 169:02
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 169:10 - 169:10
  ਕੈਰੀ ਕਰੋ.
  (ਐਚ ਬੀ) ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ...
 • 169:10 - 169:15
  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ...
  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ... ਲੈਕਚਰ ਹੁਣ.
 • 169:15 - 169:20
  ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨਿਸਟਰੀ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ
  ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ...
 • 169:21 - 169:25
  ਆਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
  ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ... ਉਹ...
 • 169:26 - 169:30
  ... ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ...
  ਜਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਾ
 • 169:30 - 169:36
  ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯੁਨਾਇਟਿਡਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ
  ਵਿੱਚ ਜੁਬੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ.
 • 169:37 - 169:39
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ
  ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
 • 169:40 - 169:43
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਉਹ-ਐੱਚ. ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦ ਹੈ.
  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 169:43 - 169:45
  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.... ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
 • 169:45 - 169:48
  ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ
  ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੀ
 • 169:49 - 169:59
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ
  ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ...
 • 170:11 - 170:17
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਬਰਟ
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੇਰ.
 • 170:17 - 170:24
  (ਐਮ ਕੇ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ
  ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 170:24 - 170:30
  ਵੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੇਜੋ, ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਵਾਪਸ ਆੱਸਟਰੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ,
 • 170:30 - 170:37
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ.
 • 170:37 - 170:43
  (ਐੱਚ.ਬੀ.) ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ... ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ
  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ.
 • 170:43 - 170:47
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ
  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 170:48 - 170:50
  (ਐੱਚ.ਬੀ.) ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸੇ
  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 170:50 - 170:53
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ,
 • 170:53 - 170:57
  ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ...
  ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਹੈ.
 • 170:57 - 171:01
  ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ
  ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 171:02 - 171:05
  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ
  ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.
 • 171:05 - 171:09
  ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
  ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
 • 171:11 - 171:13
  ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 171:16 - 171:21
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ, ਕੁਝ
  ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ,
 • 171:21 - 171:26
  ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ .pdf ਜਾਂ ਕੋਈ
  ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
 • 171:26 - 171:31
  ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਹਨ
  ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੀ
 • 171:31 - 171:36
  ਬਸ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ...
 • 171:36 - 171:42
  (ਆਰਸੀ)... ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ
  ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.
 • 171:42 - 171:45
  ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
  (ਐਮ ਕੇ) ਲੋਕ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ,
 • 171:45 - 171:49
  ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ
  ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 171:49 - 171:52
  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ.
 • 171:53 - 171:55
  ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ,
  ਅਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ.
 • 171:55 - 172:00
  ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
  ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ.
 • 172:00 - 172:03
  ਆਉ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ
  ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ.
 • 172:03 - 172:07
  ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ
  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜੋ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 172:07 - 172:10
  ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
  ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,
 • 172:10 - 172:16
  ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੰਡਿਆ
  ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 172:17 - 172:22
  ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ ਹੈ,
 • 172:22 - 172:25
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬ
  ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
 • 172:25 - 172:28
  ਇਸਦੇ ਪਿਛੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ
  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ.
 • 172:28 - 172:32
  ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਂਦੇ
  ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ 2500 ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,
 • 172:32 - 172:34
  ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
  ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,
 • 172:34 - 172:37
  ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ
  ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ...
 • 172:37 - 172:39
  ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
  ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੈ.
 • 172:39 - 172:44
  ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ
  ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚੀਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 172:44 - 172:47
  ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
  ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 172:47 - 172:51
  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ
  ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
 • 172:51 - 172:55
  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ
  ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,
 • 172:55 - 172:59
  ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
  ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 172:59 - 173:04
  ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ
  ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 173:04 - 173:08
  ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਰਡ ਨਕਲ ਅਸੀਂ
  ਚੀਨ ਵਿਚ ਛਾਪ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਹਾਂ,
 • 173:08 - 173:11
  ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • 173:12 - 173:17
  ... ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ.
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • 173:18 - 173:21
  ਇਹ... ਹੈ... ਬੁੱਕ
  ਇੱਕ ਬੜਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ
 • 173:21 - 173:25
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
  ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ.
 • 173:26 - 173:30
  ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ
  ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ,
 • 173:30 - 173:35
  ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 173:36 - 173:38
  ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ
  ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹਨ.
 • 173:38 - 173:43
  ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ
  ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 173:43 - 173:47
  ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ
  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੈਲਾਓ.
 • 173:47 - 173:52
  ਮੈਂ ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ
  ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ... ਕਿਨਸ਼ਾਹਾਸ,
 • 173:52 - 173:56
  ਮੈਂ ਬਨਜੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ
  ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ.
 • 173:58 - 174:01
  ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਵੀਹ, ਵੀਹ-ਪੰਜ ਯੂਰੋ
  ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,
 • 174:01 - 174:07
  ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਗਏ,
  ਅਤੇ ਫੇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ
 • 174:07 - 174:10
  ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ
  ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 174:10 - 174:13
  ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਨ
  ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
 • 174:13 - 174:15
  ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ
  ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
 • 174:15 - 174:18
  ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ, ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ
  ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈ.
 • 174:22 - 174:24
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਬਰਟ
 • 174:26 - 174:29
  ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ
  ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ?
 • 174:29 - 174:34
  (ਕੇਪੀ) ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸ ਹੈ,
  ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਰਬਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ,
 • 174:34 - 174:39
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ
  ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਲਾਏ ਸਨ,
 • 174:39 - 174:41
  ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
  ਹੈ, ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ,
 • 174:41 - 174:44
  ਛਪਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ
  ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • 174:45 - 174:48
  ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ...
  ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹੋ
 • 174:54 - 174:59
  (ਐਚ ਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੌਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 174:59 - 175:05
  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ
  ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 175:05 - 175:08
  ਪੰਜਾਹ ਸੌ, ਸੌ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ
  ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ,
 • 175:08 - 175:12
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਫਤਰ
  ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ,
 • 175:12 - 175:14
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ.
 • 175:16 - 175:19
  (ਐਚ ਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ..
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ...
 • 175:20 - 175:23
  (ਐਚ.ਬੀ.) ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ.
  ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ...
 • 175:23 - 175:26
  ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਹਨ...
  ਕਿਤਾਬ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਹਨ?
 • 175:27 - 175:30
  (ਐਮ.ਕੇ) ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬ...
  ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ...
 • 175:30 - 175:33
  A4 ਛਾਪੋ, ਇਹ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੰਨੇ ਹਨ.
 • 175:33 - 175:37
  ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ,
 • 175:37 - 175:42
  ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ
  ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,
 • 175:42 - 175:46
  ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ
  ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • 175:50 - 175:52
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.
  (ਐਚ ਬੀ) ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ.
 • 175:52 - 175:55
  ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 175:55 - 175:59
  ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ
  ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਜੋਂ,
 • 175:59 - 176:02
  ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ
  ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 176:02 - 176:05
  ਇਹ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ
  ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ,
 • 176:05 - 176:07
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.
 • 176:08 - 176:15
  ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ
  ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.
 • 176:15 - 176:18
  ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
  ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ.
 • 176:18 - 176:20
  ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ,
  ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ,
 • 176:21 - 176:24
  ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ
  ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ.
 • 176:25 - 176:28
  ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
  ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
 • 176:28 - 176:30
  ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ.
 • 176:32 - 176:36
  ਕੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਊਦੀ
  ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ.
 • 176:36 - 176:38
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ
  ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ?
 • 176:42 - 176:45
  ਕੋਈ ਹੋਰ...
  (ਆਰਸੀ) ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ
 • 176:45 - 176:49
  ਕੇਸ਼ਹੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੀ?
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ?
 • 176:49 - 176:54
  ਵੈਬਸਾਈਟ, ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਹੈ.
  ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • 176:54 - 176:59
  ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ
  ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 177:00 - 177:02
  ਉਹ... ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ
  ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ,
 • 177:02 - 177:05
  ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ
  ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ.
 • 177:05 - 177:09
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ
  ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ
 • 177:09 - 177:13
  ਅਤੇ ਕਿਤੇ .pdf ਕਾਪੀਆਂ ਲੱਭੋ. ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?
  ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ...
 • 177:13 - 177:16
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ,
  ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • 177:16 - 177:19
  ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ
  ਹਾਰਡ-ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 • 177:19 - 177:23
  ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ,
  ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ,
 • 177:23 - 177:28
  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ. ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿਚ
  ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
 • 177:32 - 177:37
  ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ?
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਰਬਰਟ
 • 177:38 - 177:42
  ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
  ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ.
 • 177:42 - 177:45
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ
  ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ
 • 177:46 - 177:49
  (ਜੇ ਜੀ) ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੇਰ
  (ਐਮ ਕੇ) ਰਿਕ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 • 177:49 - 177:55
  (ਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ...
  ਹੈਲੋ, ਕੁਝ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ...
 • 177:55 - 178:00
  (ਐਮਕੇ) ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਬਰਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ
  ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ.
 • 178:01 - 178:04
  ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਪਾਓ ਅਤੇ
  ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 178:04 - 178:10
  (ਆਰਸੀ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸੀ...
  ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ,
 • 178:10 - 178:20
  ਰਾਮ ਤੋਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਓਮੀ ਨੂੰ ਸੀ -2,
  ਜ਼ੈਨੋ ਅਤੇ ਸੀਐਚ 3 ਦੇ ਪੀਦਰ ਪੈਡ ਨਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
 • 178:20 - 178:25
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ
  ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ?
 • 178:26 - 178:29
  ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ...
 • 178:29 - 178:33
  ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ
  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 178:35 - 178:38
  (ਆਰਸੀ) ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
  ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ
 • 178:38 - 178:41
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ.
 • 178:41 - 178:44
  (ਐਮ ਕੇ) ਯੇਹ. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ...
  (ਆਰਸੀ) ਅਤੇ... ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ
 • 178:44 - 178:47
  ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ
  ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ.
 • 178:47 - 178:51
  ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? Bien sûr
 • 178:51 - 178:54
  ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ
  ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • 178:54 - 178:57
  ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ
  ਹਨ ਕਿ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ
 • 178:57 - 179:00
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ.
 • 179:00 - 179:05
  ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ
  ਰਾਹੀਂ... ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 • 179:06 - 179:12
  ਅਤੇ... ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ
  ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ,
 • 179:12 - 179:19
  ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ
  ਉਹ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ.
 • 179:19 - 179:22
  ਇਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ
  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 179:22 - 179:25
  ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ
  ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • 179:27 - 179:31
  ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ
  ਸਲਾਹ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 179:31 - 179:36
  ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ
  ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
 • 179:36 - 179:39
  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
  ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ,
 • 179:39 - 179:41
  ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ.
 • 179:45 - 179:46
  (ਜੇ ਜੀ) ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੇਰ
 • 179:48 - 179:51
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ.
 • 179:52 - 179:53
  (ਜੇ ਜੀ) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
  ਕੀ ਜਲਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ?
 • 179:54 - 179:57
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਂ ਜਲਾਲ
  ਬਗਦਾਦ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
 • 179:57 - 179:59
  (ਐੱਚ.ਜੀ) ਓ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰ!
 • 179:59 - 180:04
  ਮੈਂ, ਮੈਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ
  ਪੰਜ-ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ.
 • 180:04 - 180:09
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
  ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ.
 • 180:09 - 180:13
  (ਐਮ ਕੇ) [ਹਾਸਾ]
  (ਜੇਜੀ) [ਹਾਸਾ] ਹਾਂ ਹਾਂ.
 • 180:13 - 180:18
  ... ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ,
  ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ...
 • 180:18 - 180:23
  ਛਪਾਈ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ
  ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ,
 • 180:23 - 180:28
  ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ,
 • 180:28 - 180:32
  ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿੰਗ
  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ.
 • 180:32 - 180:35
  ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ
  ਕੋਈ ਟਿਊਬ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ,
 • 180:36 - 180:41
  ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ
  ਦੋਨੋ ਨੈਨੋ-ਕੋਟ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
 • 180:41 - 180:45
  ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ...
  (ਐਮ.ਕੇ) ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.
 • 180:45 - 180:47
  (ਜੇ ਜੀ) ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ....
  (ਐਮ ਕੇ) ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋ
 • 180:47 - 180:50
  ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ
  ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ
 • 180:50 - 180:54
  ਜੇਕਰ ਲੂਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
  ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ.
 • 180:55 - 181:00
  ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਲਈ
  ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 181:00 - 181:04
  (JG) ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇ ਮੈਂ... ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ
  ਗਾਨ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ,
 • 181:04 - 181:12
  ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਅਤੇ...
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਟਿਊਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.
 • 181:12 - 181:22
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ...
  ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਨੈਨੋ-ਕੋਟਿੰਗ?
 • 181:22 - 181:25
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ
  ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰੋ,
 • 181:25 - 181:30
  ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡ-ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਪੱਧਰ
  ਤੇ ਗਾਨ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ,
 • 181:30 - 181:35
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ
  ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.
 • 181:36 - 181:40
  ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ
  ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 • 181:40 - 181:43
  ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ
  ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ.
 • 181:44 - 181:46
  (JG) ਠੀਕ ਹੈ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪਕੜੋ
 • 181:46 - 181:51
  ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
  ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
 • 181:52 - 181:58
  (JG) ਠੀਕ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਮੈਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
  ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ,
 • 181:58 - 182:04
  ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ
  ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.
 • 182:04 - 182:07
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਜੇ ਜੀ) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ੇਰ
 • 182:07 - 182:13
  (ਐਮ ਕੇ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਨ
  ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਕੇਸੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 182:14 - 182:21
  ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਹਰਬਰਟ ਉੱਥੇ ਤੋਂ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ...
  ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੋ.
 • 182:21 - 182:27
  (ਜੇਜੀ) ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੈ,
  ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
 • 182:27 - 182:30
  ਜਾਂ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਮਾਫ਼ੀ?
 • 182:30 - 182:35
  (ਜੇ ਜੀ) ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ...
  ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ...
 • 182:35 - 182:41
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 182:41 - 182:49
  ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ
  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ... ਪੇਪਾਲ
 • 182:49 - 182:53
  (ਕੇ ਪੀ) ਮੈਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ...
  ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ,
 • 182:53 - 182:56
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਸੀਂ ਹਾਂ...
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ
 • 182:56 - 183:01
  ਕੇਸ਼ਹੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ
  'ਤੇ ਦੱਖਣ ਸੁਡਾਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 • 183:01 - 183:06
  ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਰਟ ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ ਹੈ
  ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 • 183:07 - 183:10
  (ਜੇ ਜੀ) ਚੰਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਲੌਸ
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
 • 183:10 - 183:11
  (ਕੇ ਪੀ) ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ
  ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 183:11 - 183:17
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫਤਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ,
  ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ.
 • 183:19 - 183:24
  ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ
  ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ,
 • 183:25 - 183:30
  ਪਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ.
  ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਓਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ
 • 183:31 - 183:34
  ਹੈਲੋ ਜੀਓਵਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਦੁਪਹਿਰ
  ਇਟਲੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਦੁਪਹਿਰ
 • 183:34 - 183:36
  (ਆਰਸੀ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ
  ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ...
 • 183:36 - 183:39
  ਜੀਓਵਨੀ ਦਾ... ਜਨਮਦਿਨ
  (ਸੀ ਡੀ ਆਰ) ਜਿਓਵਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ
 • 183:39 - 183:45
  ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਧੰਨਵਾਦ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
 • 183:45 - 183:52
  (ਆਰਸੀ) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਮਦਿਨ ਜਨਮਦਿਨ...
  (ਜੀ ਐਲ) [ਹਾਸਾ]
 • 183:52 - 183:53
  ਓ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ...
  (ਐਮ ਕੇ) [ਹਾਜ਼ਰੀ]
 • 183:53 - 183:56
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ,
 • 183:56 - 184:00
  ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੁੰਹ-ਐਚਐਮ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਮਿਸਟਰ ਕੇਸੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ.
 • 184:00 - 184:03
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ
  ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,
 • 184:03 - 184:07
  ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ.
  [ਹਾਸੇ]
 • 184:07 - 184:10
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ
  ਹੀ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ
 • 184:10 - 184:14
  (ਡੀ ਐਮ) ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨੀ
  ਅਮਰ!
 • 184:17 - 184:21
  (GL) ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.
  ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 184:21 - 184:24
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 184:24 - 184:28
  ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!
  ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਓਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?
 • 184:28 - 184:31
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ
 • 184:31 - 184:37
  ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ...
  ਉਹ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 • 184:37 - 184:43
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ
  ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ, ਇਕ ਦਿਨ.
 • 184:43 - 184:47
  (ਐਮ ਕੇ) ਅਹੁਊੂ!
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਯਅਆਆਹਾਹ! ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ.
 • 184:48 - 184:51
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ?
 • 184:51 - 184:54
  (GL) ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਰ... ਕਿਉਂਕਿ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਉਹ ਕਰੇਗਾ...
 • 184:54 - 185:00
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ
  ਜੀਭ ਅਤੇ ਵਾਇਸ ਬੌਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,
 • 185:00 - 185:05
  ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਵੇਗੀ... ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
  ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਵੇਗੀ.
 • 185:05 - 185:07
  (ਜੀ ਐੱਲ) ਆਹ ਚੰਗੀ.
  (ਐਮ.ਕੇ) ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ?
 • 185:07 - 185:13
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਗੇਟੀ
 • 185:13 - 185:16
  ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ...
 • 185:16 - 185:19
  ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ
  ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ.
 • 185:19 - 185:22
  ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ
  ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ.
 • 185:24 - 185:28
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ
  ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ
 • 185:28 - 185:33
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ...
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਹ?
 • 185:33 - 185:37
  (GL) ਕੀ?
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • 185:38 - 185:42
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਇਤਾਲਵੀ, ਮਿਸਟਰ ਕੇਸੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • 185:42 - 185:48
  ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਪੀਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ.
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ, ਯਕੀਨਨ, ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਹੈ.
 • 185:48 - 185:52
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ...
  (GL) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ...
 • 185:52 - 185:56
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਇਟਲੀ ਦੇ
  ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
 • 185:57 - 186:02
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ...
  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ,
 • 186:02 - 186:12
  ਅਤੇ... ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
  ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਹਨ,
 • 186:12 - 186:25
  ਅਤੇ ਮੈਂ... ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ.
  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ,
 • 186:25 - 186:33
  ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ... ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ
  ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
 • 186:33 - 186:40
  ਕਿਉਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ... ਵਰਗੀ ਹੈ
  ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ
 • 186:40 - 186:48
  ਇੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਈ, ਲੋਕ ਲਈ ਹੈ...
  ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ
 • 186:49 - 186:57
  ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ
  ਹਾਂ... ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ,
 • 186:57 - 187:04
  ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ
  ਲਈ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ.
 • 187:04 - 187:11
  ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ
  ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,
 • 187:11 - 187:17
  ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ...
  ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.
 • 187:17 - 187:26
  ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ
  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ... ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ,
 • 187:27 - 187:37
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਦਾਹਰਣ
  ਵਜੋਂ, ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵੀ.
 • 187:37 - 187:47
  ਕਿਉਂਕਿ... ਮੈਂ... ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਾਇਲ ਹੈ,
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 187:47 - 187:52
  ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
  ਹੈ, ਗਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਮਗਰੀ ਦੇ,
 • 187:52 - 188:01
  ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ
  ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੰਬਕੀ ਰਣਨੀਤੀ,
 • 188:01 - 188:12
  ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ...
  ਨਿਊਰੋ... ਨੈਰੋ ਡਾਕਟਰ,
 • 188:12 - 188:18
  ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
  ਸਾਰੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੈਜ਼ੋਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਫਾਈਲ,
 • 188:18 - 188:27
  ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ...
  ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 188:27 - 188:34
  ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ
  ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
 • 188:34 - 188:38
  ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
  ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,
 • 188:38 - 188:44
  ਅਤੇ... ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਮੈਂ
  ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ, ਇਹ, ਲੋਕ
 • 188:44 - 188:53
  ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
  ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
 • 188:53 - 188:59
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ... ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ
  ਹੈ, ਇਸਦਾ ਟੈਸਟ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.
 • 188:59 - 189:03
  ਹੋਰ ਕੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ
  ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਈ
 • 189:04 - 189:10
  ਅਤੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ
  ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 189:10 - 189:13
  ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮਾ
  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 189:13 - 189:16
  ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸੱਟਾਂ
  ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 189:16 - 189:23
  ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਓਮੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
  (GL) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ...
 • 189:23 - 189:25
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ
  ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
 • 189:25 - 189:28
  ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
  ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ
 • 189:29 - 189:33
  ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ
  ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ.
 • 189:33 - 189:40
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ
  ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 189:40 - 189:45
  ਜੋ ਕਿ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ
  ਡਿਫਾਲਟ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ,
 • 189:45 - 189:50
  ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜ...,
 • 189:50 - 189:57
  ਅਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ...
  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 189:57 - 190:02
  ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਬਾਅਦ,
  ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੋਟੋ.
 • 190:02 - 190:10
  ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ
  ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਫਾਇਲ ਹੈ.
 • 190:10 - 190:15
  ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ
  ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ...
 • 190:15 - 190:25
  ਬਹੁਤ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ,
  ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ.
 • 190:26 - 190:28
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ...
 • 190:28 - 190:35
  ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ... ਮੈਂ... ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ
  ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ,
 • 190:35 - 190:41
  ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕੇਸੇ
  ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ,
 • 190:41 - 190:49
  ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ
  ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ.
 • 190:49 - 190:52
  (ਜੀ.ਐੱਲ.) ਹਾਂ.
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ,
 • 190:52 - 191:00
  ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ
  ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ... ਅਸੀਂ ਘਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 191:00 - 191:04
  ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ,
 • 191:04 - 191:10
  ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ.
  ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 191:11 - 191:16
  ਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ,
  ਵੱਡਾ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ,
 • 191:16 - 191:21
  ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.
  ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਓਵੈਂਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ
 • 191:21 - 191:26
  ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ
  ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ,
 • 191:26 - 191:32
  ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ
  ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਓਵੈਂਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
 • 191:32 - 191:38
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕੇਸ਼ਰ
  ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਕੇਸ਼ਰ
 • 191:38 - 191:43
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਨਾਓਮੀ
  ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ,
 • 191:43 - 191:45
  ਮੈਂ ਫਿਰ... ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ
  "ਬੰਦ" ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 191:46 - 191:52
  (GL) ਹਾਂ, ਯਕੀਨਨ... ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
  (ਐਮ ਕੇ) ਹੁਣ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ,
 • 191:52 - 191:55
  ਅਤੇ ਖਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ
  ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ...
 • 191:55 - 191:59
  ਇਹ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ
  ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 191:59 - 192:03
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ ਸਰ ਕੇਸ਼ੀ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼
 • 192:03 - 192:05
  (ਜੀ ਐਲ) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ
 • 192:05 - 192:07
  (ਜੀ. ਐੱਲ.) [ਹਾਸਾ] ਉਲਟ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ.
 • 192:07 - 192:11
  (GL) ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
  ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
 • 192:11 - 192:14
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ.
  (ਜੀ ਐਲ) ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ
 • 192:14 - 192:18
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ.
  ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.
 • 192:18 - 192:22
  (ਜੀ.ਐੱਲ.) ਹਾਂ.
  (ਆਰਸੀ) ਪਰ, ਕੀ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ?
 • 192:22 - 192:27
  (ਐਮ ਕੇ) ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੀ
  ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ.
 • 192:29 - 192:35
  (GL) ਹਾਂ, ਨਹੀਂ...
  (ਐਮ ਕੇ) ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਲੇਟਾ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਸੀ,
 • 192:35 - 192:39
  ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਦਸ
  ਗੁਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰੀ.
 • 192:40 - 192:52
  ਕੋਈ ਸਰ ਕੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ... ਮੈਂ... ਇਸ ਸਮੇਂ...
  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ.
 • 192:52 - 192:56
  ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ,
  ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • 192:56 - 193:05
  ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ
  ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ... ਜੋ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ,
 • 193:05 - 193:14
  ਜਾਂ ਕੀ... ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ
  ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 193:14 - 193:24
  ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਡੀਵੀਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ
  ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ
 • 193:24 - 193:32
  ਕੁਝ ਆਤਮਕ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
  ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ,
 • 193:32 - 193:37
  ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ
  ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ.
 • 193:37 - 193:42
  ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ...
  ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ... ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ,
 • 193:42 - 193:53
  ਮੇਰੀ, ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ
  ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਣ ਲਈ ਆ.
 • 193:53 - 194:01
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ... ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ
  ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 194:01 - 194:07
  ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ
  ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ
 • 194:07 - 194:12
  ਕਦੋਂ... ਜਦੋਂ... ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ
  ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
 • 194:12 - 194:19
  ਤੇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ
  ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ
 • 194:19 - 194:25
  ... ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਸੱਜੇ
  ਪਾਸੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 194:25 - 194:32
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਓਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ
  ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹਾਂ.
 • 194:32 - 194:45
  ਇਹੀ ਮੈਂ, ਮੈਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
  ਕਿਉਂਕਿ, ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਹੈ.
 • 194:45 - 194:57
  ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ... ਕੋਈ ਕਾਰਨ
  ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ...
 • 194:59 - 195:05
  ... ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ...
  ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
 • 195:05 - 195:13
  ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ
  ਵਾਪਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ,
 • 195:13 - 195:20
  ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ, ਇਕ ਵੱਡੀ
  ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
 • 195:20 - 195:26
  ਉੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਵੱਲ
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ.
 • 195:27 - 195:34
  ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ...
  ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ,
 • 195:34 - 195:40
  ਕਿਉਂਕਿ... ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ...
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਉਹ ਹੈ... ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
 • 195:40 - 195:44
  ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ.
  (ਜੀ.ਐੱਲ.) ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ:
 • 195:44 - 195:50
  "ਓ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਲੈਬ ਵਿਚ."
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,
 • 195:50 - 195:52
  ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ.
 • 195:52 - 195:54
  [ਹਾਸੇ]
 • 195:54 - 195:59
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ,
  "ਜਿਓਵਾਨੀ ਬਾਹਰ! ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ."
 • 196:00 - 196:03
  (ਜੀਐੱਲ) ਯਕੀਨਨ, ਯਕੀਨਨ
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਨੂੰ... ਚਲੋ, ਆਓ...
 • 196:03 - 196:07
  ਅਜਿਹੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚੰਗਾ
  ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ.
 • 196:07 - 196:11
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਓ! ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ
  (ਐਮ ਕੇ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
 • 196:11 - 196:14
  ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ
  ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ.
 • 196:14 - 196:19
  ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਓਮੀ
  ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ.
 • 196:20 - 196:26
  ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ, ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ
  ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ,
 • 196:26 - 196:31
  ਇਤਾਲਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ
  ਇਤਾਲਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਦੁਖਦਾਈ ਸੀ.
 • 196:32 - 196:36
  ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ
  ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਤਾਲਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ."
 • 196:36 - 196:41
  ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ.
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਹਾਂ [ਹਾਸਾ]
 • 196:41 - 196:43
  (ਐਮ ਕੇ) ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ
  ਜੂਵੈਂਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 196:43 - 196:47
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ਹੇ, ਧੰਨਵਾਦ
  ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 196:47 - 196:49
  (ਐਮ ਕੇ) ਬਾਈ, ਬਾਈ.
  (ਜੀ.ਐਲ.) ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਬਾਈ, ਬਾਈ
 • 196:50 - 196:52
  (ਐਮ.ਕੇ.) ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ?
 • 196:53 - 196:57
  (ਈ.ਕੇ.) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ
  ਮਿਸਟਰ ਕੈਸ਼ੀ, ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ?
 • 196:57 - 197:00
  (ਐਮ ਕੇ) ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
  (EK) ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਐਰਿਕ ਹੈ
 • 197:01 - 197:03
  ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ
  (ਐਮ.ਕੇ) ਹਾਂ
 • 197:06 - 197:11
  (ਈ.ਕੇ) ਇਹ ਹੈ... ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ
  ਸੋਲ ਟੂ ਸੋਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.
 • 197:13 - 197:20
  ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਂ,
  ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ
 • 197:20 - 197:29
  ਕੁਝ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ
  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ,
 • 197:30 - 197:38
  ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ
  ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ.
 • 197:39 - 197:50
  ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ.
  ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ,
 • 197:51 - 197:56
  ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਚੇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
  ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
 • 197:56 - 198:02
  ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ
  ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ,
 • 198:02 - 198:12
  ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ
  ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 198:14 - 198:18
  ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ.
 • 198:20 - 198:26
  (EK) ਠੀਕ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ
  ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਰੂਹ,
 • 198:28 - 198:31
  ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤਨਾ
  ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ.
 • 198:31 - 198:39
  ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ
  ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ,
 • 198:39 - 198:44
  ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ
  ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੋ
 • 198:47 - 198:50
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ
  ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • 198:52 - 198:54
  ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
  ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
 • 198:54 - 198:59
  ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ
  ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ
 • 199:00 - 199:03
  (EK) ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
  ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
 • 199:04 - 199:07
  ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਚੇਤਨਾ
  ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ.
 • 199:07 - 199:11
  ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਕ
  ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
 • 199:11 - 199:14
  ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ
  ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
 • 199:14 - 199:19
  ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
  ਪਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ.
 • 199:19 - 199:22
  ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ
  ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.
 • 199:22 - 199:23
  ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ...
  (ਐਮ.ਕੇ) ਕੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ,
 • 199:23 - 199:27
  ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ.
  ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਂਗੇ,
 • 199:27 - 199:33
  ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ,
  ਜੋ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ.
 • 199:33 - 199:35
  ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ.
 • 199:35 - 199:38
  ਬਹੂਤ ਜਲਦ.
  (EK) ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 199:38 - 199:40
  ਮਿਸਟਰ ਕੈਸ਼ੀ
  (ਐਮ ਕੇ) ਇਕ ਦਿਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ,
 • 199:40 - 199:43
  ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ
  ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,
 • 199:43 - 199:48
  ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
  ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲਈ... ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
 • 199:48 - 199:51
  ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ
  ਮਾਘੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 199:51 - 199:54
  ਪਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ
  ਵਿਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ,
 • 199:54 - 199:59
  ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ
  ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 199:59 - 200:04
  ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
  ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ.
 • 200:08 - 200:12
  ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ
  ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ,
 • 200:12 - 200:17
  ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
  ਪਰ ਸਰੀਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ.
 • 200:20 - 200:25
  ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ,
  ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ
 • 200:25 - 200:29
  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ
  ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ.
 • 200:30 - 200:33
  ਅਤੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਰੂਹ ਦੇ
  ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
 • 200:33 - 200:37
  ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੂੰਘੀ ਚਲੇ
  ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
 • 200:38 - 200:43
  ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ.
  ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਰਿਕ?
 • 200:43 - 200:47
  ਅਸੀਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ
  ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 200:55 - 200:57
  ਕੀ...
  (ਈ.ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੀ
 • 200:57 - 201:01
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ...
  (EK) ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 201:01 - 201:06
  ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਸ
  ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ.
 • 201:07 - 201:09
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 201:09 - 201:12
  ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹਰ
  ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,
 • 201:12 - 201:18
  ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ
  ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
 • 201:20 - 201:24
  ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ
  ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
 • 201:26 - 201:31
  (ਆਰ ਸੀ) ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ
  ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ...
 • 201:31 - 201:34
  (ਐਮ ਕੇ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਆਓ ਮੈਂ ਵੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ.
 • 201:34 - 201:38
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ
  ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੇਸੇ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਨ
 • 201:38 - 201:41
  ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਤੇ
  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
 • 201:42 - 201:49
  ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀਸ ਪਲਾਨ ਦੇ
  ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ,
 • 201:49 - 201:56
  ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਲੈਨਟ. ਇਹ
  ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.
 • 201:57 - 202:07
  ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ,
  ਧਰਤੀ ਕੋਰ, ਅਤੇ ਕੋਰ, ਕੋਰ ਦੇ ਸਦੱਸ,
 • 202:07 - 202:11
  ਕੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਰ ਟੀਮ,
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਅਰਥ ਕੌਂਸਲ,
 • 202:11 - 202:16
  ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ
 • 202:16 - 202:20
  ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ
  ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਰਚਾ ਕਰੋ,
 • 202:20 - 202:24
  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ
  ਲਿਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ
 • 202:24 - 202:29
  ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ
  ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 202:30 - 202:35
  ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ
  ਆਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ,
 • 202:36 - 202:39
  ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ
  ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 202:40 - 202:44
  ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਹੈ... ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ
  ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ,
 • 202:44 - 202:48
  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ
  ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਲੰਘ ਗਿਆ."
 • 202:49 - 202:54
  ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ...
  (ਆਰਸੀ) ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ... ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ.
 • 202:54 - 202:57
  ਪਰ... ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ
  ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
 • 202:57 - 203:02
  ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ, ਉਹ
  ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹਾਂ
 • 203:03 - 203:10
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਸਤੰਬਰ 15 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ
  ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 • 203:10 - 203:16
  ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਪੇਸਸ਼ਿਪ
  ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ.
 • 203:16 - 203:21
  ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ
  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸਾਰ,
 • 203:21 - 203:28
  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ
  ਚੀਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ,
 • 203:28 - 203:31
  ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ
  ਚੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ.
 • 203:32 - 203:34
  ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
  ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
 • 203:34 - 203:38
  ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਰਾਂ
  ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,
 • 203:38 - 203:42
  ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • 203:44 - 203:47
  ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ,
  ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਕੇ ਕੇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟੀਮ,
 • 203:47 - 203:51
  ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
  ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
 • 203:51 - 203:56
  ਫਿਰ, ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਅਸੀਂ
  ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਾਂਗੇ.
 • 203:57 - 204:02
  ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਕੈਰੋਲਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
  ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ "ਸਾਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ".
 • 204:04 - 204:09
  (ਆਰਸੀ) ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਟ
  ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ.
 • 204:10 - 204:15
  ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  (ਐਮ ਕੇ) ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
 • 204:15 - 204:20
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਇਹ 186 ਵੇਂ ਗਿਆਨ ਸੈਕਟਰ
  ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 • 204:20 - 204:26
  ਵੀਰਵਾਰ 24 ਅਗਸਤ, 2017 ਲਈ
  ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
 • 204:26 - 204:30
  ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ
  ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ.
 • 204:31 - 204:34
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹੈ,
  ਮੈਂ ਰਿਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ.
 • 204:34 - 204:38
  ਇਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ... ਇਰਾਨ
  ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ,
 • 204:38 - 204:41
  ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਮੈਂ
  ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ
 • 204:41 - 204:46
  ਗਿਆਨ ਸਿਕਸਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿਚ, ਜੇ
  ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ
 • 204:46 - 204:50
  ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ
  ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ,
 • 204:50 - 204:54
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
  ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ.
 • 204:56 - 204:59
  ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ.
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਸ਼ੇਰ
 • 205:02 - 205:06
  ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ...
  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?
 • 205:06 - 205:08
  (ਐੱਫ ਐੱਮ) ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ.
 • 205:08 - 205:10
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ.
  (ਐੱਫ ਐੱਮ) ਠੀਕ ਹੈ.
 • 205:11 - 205:15
  (ਜੇ ਜੀ) ਮਿਸਟਰ ਕੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ.
  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
 • 205:15 - 205:18
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
  ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ,
 • 205:18 - 205:21
  ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ
  ਪਰ ਅਚਾਨਕ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ,
 • 205:21 - 205:26
  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਾਲ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ,
 • 205:26 - 205:28
  ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਕੌਫੀ ਹੈ...
 • 205:28 - 205:33
  (ਜੇ ਜੀ) ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ...
  (VV) ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੇਵੇਗੀ
 • 205:33 - 205:36
  (ਆਰ ਸੀ) ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ
  ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ,
 • 205:36 - 205:38
  ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਿਸਟਰ
  ਕੇਸ਼ੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ,
 • 205:38 - 205:42
  ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
  (ਐੱਮ. ਕੇ.) ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਹਰਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ,
 • 205:42 - 205:47
  ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਲਈ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ
  ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
 • 205:47 - 205:51
  ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
  ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
 • 205:52 - 205:59
  ਅਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ
  ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ, ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ,
 • 205:59 - 206:02
  ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ
  ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,
 • 206:02 - 206:06
  ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ
  ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ.
 • 206:06 - 206:08
  ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 206:11 - 206:13
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ.
 • 206:16 - 206:23
  ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਨਟ? ਲੰਗ ਜਾਓ.
  (ਐੱਫ ਐੱਮ) ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਆਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
 • 206:24 - 206:28
  (ਆਰ.ਸੀ.) ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ...
  ਇਹ ਹੈ...
 • 206:28 - 206:33
  ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 186 ਵੇਂ ਗਿਆਨ
  ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਅੰਤ,
 • 206:33 - 206:37
  ਵੀਰਵਾਰ, ਅਗਸਤ 24, 2017
 • 206:38 - 206:42
  ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ
  ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ.
 • 206:45 - 206:47
  ਠੀਕ ਚਾਕਲੇਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
Title:
186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:32:24

Punjabi subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions