Return to Video

186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017

 • 2:10 - 2:12
  The Keshe Foundation,
 • 2:12 - 2:15
  en uavhengig, ikke-kommersiell,
  ikke-religiøs,
 • 2:15 - 2:17
  rombasert organisasjon
 • 2:17 - 2:19
  grunnlagt av atomtekniker
 • 2:19 - 2:21
  Mehran Tavakoli Keshe
 • 2:21 - 2:23
  introduserer til menneskeheten
 • 2:23 - 2:26
  universets vitenskap,
 • 2:26 - 2:28
  Plasma Science
 • 2:28 - 2:30
  Keshe Foundation utvikler seg
 • 2:30 - 2:32
  universell kunnskap
  og romteknologi
 • 2:32 - 2:35
  som gir løsninger på
  store globale problemer,
 • 2:35 - 2:36
  revolusjonerer
 • 2:36 - 2:41
  Landbruk, Helse, Energi,
  Transport, Materialer og mer.
 • 2:41 - 2:43
  Anvendelsen av Plasma
  Science i skjemaet
 • 2:43 - 2:46
  av spesialutviklede
  plasmareaktorer og andre enheter,
 • 2:46 - 2:51
  vil gi menneskeheten den virkelige
  friheten til å reise i dypt rom.
 • 2:51 - 2:55
  Plasma Science eksisterer
  gjennom hele universet.
 • 2:55 - 2:57
  Det er her og det tilhører deg.
 • 2:57 - 3:01
  Vår kunnskap, forskning og
  utvikling om plasmastrukturen
 • 3:01 - 3:06
  har kommet til det punktet slik
  at alle til å delta i prosessen.
 • 3:06 - 3:09
  Bli en skaper og forstå
  arbeidet i universet
 • 3:09 - 3:13
  til beste for menneskeheten på denne
  planeten, så vel som i verdensrommet!
 • 3:20 - 3:26
  Bruken av MaGravs, nanomaterialer,
  GANS, Flytende Plasma, Field Plasma
 • 3:26 - 3:28
  og andre Plasma teknologier
 • 3:28 - 3:31
  har kommet som en ny daggry for
  menneskeheten å komme videre
 • 3:31 - 3:33
  og arbeide i harmoni med universet.
 • 3:34 - 3:36
  Konvensjonelle
  teknologiforbruk er sløsing,
 • 3:36 - 3:41
  ødeleggende og forårsake forurensing
  til planeten og alle levende vesener.
 • 3:41 - 3:45
  Plasma Science gir løsninger og
  forbedrer eksisterende metoder
 • 3:45 - 3:50
  og bruk av ressurser i alle aspekter
  som berører livene til alle vesener.
 • 3:50 - 3:54
  Plasma er definert av grunnlaget
  som et helt innhold av felt
 • 3:54 - 3:56
  som akkumulerer og lager materie
 • 3:56 - 3:59
  og det er IKKE definert av
  dets fysiske egenskaper
 • 3:59 - 4:01
  som ionisering eller temperatur.
 • 4:01 - 4:03
  Også med plasmavitenskap,
 • 4:03 - 4:07
  Vi forstår hvordan vi kan konvertere
  saken tilbake til feltene.
 • 4:08 - 4:09
  Sitat fra Mr Keshe,
 • 4:09 - 4:15
  "MaGrav står for magnetisk-gravitasjon, noe
  som betyr at plasma absorberer eller gir.
 • 4:15 - 4:20
  Og hver Plasma har begge,
  den har gi og den har...
 • 4:20 - 4:23
  Og når de ikke finner
  balansen, avstår de seg selv
 • 4:23 - 4:26
  til de finner balansen
  de kan gi til de andre
 • 4:26 - 4:30
  at de kan motta det de vil
  motta og gi videre. "
 • 4:30 - 4:35
  Visse atomer og molekyler frigjør og
  absorberer magnetiske eller gravitasjonsfelt.
 • 4:35 - 4:39
  Utgitte felter er tilgjengelige for å
  bli absorbert av andre gjenstander.
 • 4:39 - 4:43
  Keshe-stiftelsen har utviklet en måte å
  samle disse frie flytende feltene på
 • 4:43 - 4:46
  fra miljøet i en
  ressursfull og fordelaktig
 • 4:46 - 4:51
  ny tilstand av overgangssaker som M.T.
  Keshe heter GANS.
 • 4:51 - 4:53
  Det første trinnet i
  prosessen med formasjonen
 • 4:53 - 4:57
  av ulike grunnleggende typer
  GANS, er Nano-belegg metaller.
 • 4:57 - 4:59
  Dette utføres enten
  kjemisk ved etsning
 • 4:59 - 5:02
  (dampbelegg med natriumhydroksid)
 • 5:02 - 5:05
  eller termisk ved oppvarming
  (Brannbelegg ved gassbrenner).
 • 5:05 - 5:07
  Under enten beleggingsprosessen,
 • 5:07 - 5:10
  Det oppstår mellomrom mellom
  de ytre lagene av atomer.
 • 5:10 - 5:14
  Resterende belegg blir ofte
  referert til som nano-belegg,
 • 5:14 - 5:17
  definert av de strukturerte
  lagene av nanomateriale,
 • 5:17 - 5:21
  som bygger opp under
  opprettelsen av belegget.
 • 5:21 - 5:25
  Nano-belagt metall i samspill med
  andre forskjellige metallplater,
 • 5:25 - 5:28
  I en saltvannsløsning
  oppretter MaGrav Fields.
 • 5:28 - 5:33
  Disse feltene tiltrekker da tilgjengelige
  elementer for å danne en bestemt GANS,
 • 5:33 - 5:37
  som samler og setter seg ned
  på bunnen av beholderen.
 • 5:37 - 5:42
  Denne GANS er dannet fra uavhengige
  energierte molekyler (som små soler)
 • 5:42 - 5:45
  som kan brukes i
  ulike applikasjoner.
 • 11:06 - 11:12
  (RC) Velkommen alle til den
  186te Kunnskapsøkende Workshop
 • 11:12 - 11:17
  for torsdag 24. august 2017
 • 11:17 - 11:22
  Dette er en produksjon av Keshe
  Foundation Space Ship Institute
 • 11:22 - 11:29
  og igjen er vi glade for å ha Keshe
  fra Keshe Foundation med oss i dag.
 • 11:30 - 11:33
  Jeg tror han er klar til
  å gå med dagens show
 • 11:33 - 11:36
  Er det sant Mr Keshe er du der?
 • 11:36 - 11:39
  (MK) Ja! God morgen, god
  dag til deg som vanlig
 • 11:39 - 11:44
  hvor og når du lytter til disse
  Knowledge Seekers Workshops.
 • 11:44 - 11:49
  Jeg vil gjerne nevne noen ting
  som det er viktig for oss å
 • 11:49 - 11:53
  forstå og vi går inn
  i undervisningen
 • 11:53 - 11:58
  mye dypere som vi forstår
  mer når vi utvider.
 • 11:58 - 12:03
  Det er en melding til Keshe
  Foundation-kinesiske medlemmer
 • 12:03 - 12:10
  Vennligst henvis til QQ som er
  satt opp for kinesiske tilhørere
 • 12:10 - 12:15
  for morgendagens møte klokken
  8 om dagen i Beijing
 • 12:16 - 12:24
  Det er viktig at hvert kinesisk medlem
  deltar eller i det minste vil være der.
 • 12:24 - 12:27
  Det er begynnelsen på
  etableringen av Keshe-stiftelsen
 • 12:27 - 12:34
  lærer og organisere som vi lovet at
  vi skal støtte Keshe Foundation China
 • 12:34 - 12:39
  på en annen måte som det er så mange
  kinesere som jobber rundt stiftelsen.
 • 12:39 - 12:43
  Vi prøver å bringe noen
  organisasjon inn i den,
 • 12:43 - 12:46
  etablering av Keshe
  Foundation Management Team
 • 12:46 - 12:49
  vi ser på som blir gjort.
 • 12:49 - 12:54
  Keshe Foundation Websites
  og Keshe Foundation
 • 12:55 - 12:59
  helt i... eller støtte alle produsentene,
  folk som har gjort noen undersøkelser,
 • 12:59 - 13:02
  forskerne som jobber
  rundt stiftelsen
 • 13:02 - 13:05
  Vi leter etter at du skal
  være der i morgen formiddag
 • 13:05 - 13:15
  Jeg vil bli med deg på QQ eller på Whats
  App, og så går vi til de neste trinnene.
 • 13:15 - 13:19
  Vi prøver å organisere
  læresetninger direkte på kinesisk
 • 13:21 - 13:25
  da blir undervisningen
  oversatt tilbake til engelsk
 • 13:25 - 13:28
  eller, hvis behovene er, det
  samme som det vi gjør her
 • 13:29 - 13:31
  omvendt for å bringe
  kunnskapen fra kinesisk
 • 13:31 - 13:35
  på en direkte måte, til
  Keshe-stiftelsen over hele verden.
 • 13:35 - 13:39
  ... Dette er viktig for oss
  i trinnene som finner sted
 • 13:39 - 13:46
  og å skape en tilstand der
  hele det kinesiske samfunnet
 • 13:46 - 13:51
  av Keshe-stiftelsen kommer
  til å fungere og samarbeide
 • 13:51 - 13:56
  Måten vi pleide å være, om to år
  siden, og vi tar den tilbake i,
 • 13:56 - 14:00
  at kineserne har sin egen
  lære og egne workshops
 • 14:01 - 14:06
  og vi går til samme prosess
  som Kfssi, men på kinesisk
 • 14:06 - 14:09
  Disse er en del av
  strukturen vi lovte å ta med
 • 14:09 - 14:14
  og nå er vi klare til å gå for
  det, Kf Kina er satt opp.
 • 14:15 - 14:18
  .... Hva vi ville
  kalle Keshe Kina QQ
 • 14:18 - 14:25
  denne Keshe-stiftelsen, poeng av
  læresetninger fra dette punktet og fremover.
 • 14:26 - 14:29
  Utviklingen av Keshe
  Foundation China Management
 • 14:29 - 14:32
  vil ta form i løpet av de neste månedene
 • 14:32 - 14:34
  og så går vi inn
 • 14:34 - 14:37
  veldig mye som støtter
  alle Keshe-stiftelsen
 • 14:37 - 14:40
  Kineser som har
  produsert, produsert
 • 14:40 - 14:43
  eller fått kunnskap som
  du liker å undervise.
 • 14:44 - 14:49
  Så, det er ikke behov for oversettelse,
  alt vil være på kinesisk
 • 14:49 - 14:54
  og noen av deres arbeid kan
  oversettes tilbake til andre språk.
 • 14:55 - 14:58
  Det neste punktet for oss er det
 • 14:58 - 15:00
  vi hadde en god nyhet
 • 15:00 - 15:03
  som noen av dere hørte fra
  Sør-Sudan i forrige uke.
 • 15:04 - 15:06
  Vi har fått bildet
  av medlemmene av
 • 15:06 - 15:09
  annen organisasjon og mer du...
  hva du kaller det
 • 15:09 - 15:11
  Ideelle organisasjoner
 • 15:11 - 15:16
  og statlige kontorer som
  deltar på konferansen
 • 15:16 - 15:20
  de har signert bildet
  av "fredstraktaten"
 • 15:20 - 15:22
  og de har tatt et bilde av det.
 • 15:22 - 15:25
  Rick har du det i
  bakgrunnen, kan du dele?
 • 15:26 - 15:30
  Dette er viktig når vi tar et
  skritt inn i regjeringens seksjoner
 • 15:30 - 15:33
  i forskjellige land som
  de ønsker å bli lært,
 • 15:33 - 15:37
  som vi hørte fra en av
  delegasjonene i forrige uke.
 • 15:37 - 15:41
  Vi vil konsentrere oss tungt om
  Afrika for å utvide kunnskapen nå
 • 15:42 - 15:44
  gjennom de afrikanske landene.
 • 15:44 - 15:45
  Dette er...
 • 15:46 - 15:51
  vakkert å se hva som er
  oppnådd og hva det er
 • 15:52 - 15:54
  og hvordan de oppnår dette.
 • 15:54 - 16:02
  Afrika for oss er viktig at vi
  kan bringe alt tilbake i dette.
 • 16:07 - 16:12
  Dette er viktig, at vi støtter
  alle afrikanske nasjoner.
 • 16:12 - 16:15
  Vi går inn i en
 • 16:16 - 16:23
  forskjellige land som Liberia, Togo
  er på vår linje og Kenya, Sør-Afrika
 • 16:23 - 16:26
  og Uganda Keshe Foundation
  vil bli støttet
 • 16:26 - 16:29
  å komme inn i produksjon
  på svært kort tid.
 • 16:29 - 16:32
  Vennligst hold kontakten
  og kontakt med stiftelsen
 • 16:32 - 16:35
  fordi vi begynner å bevege oss
  veldig fort i afrikanske nasjoner,
 • 16:35 - 16:37
  det er en av våre prioriteringer.
 • 16:39 - 16:45
  Det andre punktet vi har er i
  forhold til Keshe Foundation Ghana
 • 16:45 - 16:49
  og vi kommer tilbake til produksjon,
  forhåpentligvis de neste par ukene
 • 16:49 - 16:53
  Lokalene er sikret, nå er
  det viktig å sette opp det
 • 16:53 - 16:58
  og vi organiserer alt utstyr og
  maskiner som skal sendes fra Kina,
 • 16:59 - 17:01
  å sette opp en standard prosedyre.
 • 17:02 - 17:06
  De av dere som leter
  etter støtte i...
 • 17:07 - 17:12
  Ghana... vær så snill å holde kontakten med Benjamin...
  utviklingen der
 • 17:12 - 17:17
  er at de nye lokaler vil
  være fullt utstyrt og da
 • 17:17 - 17:20
  vil utvide to til tre
  tusen kvadratmeter.
 • 17:20 - 17:22
  Vi er veldig fornøyd med
  det som skjer i Ghana
 • 17:22 - 17:25
  Vi er på kurs online
  med å flytte fra
 • 17:25 - 17:28
  en mindre plass til en
  mye, mye større lokaler
 • 17:29 - 17:32
  Det er en melding fra oss til Alekz
 • 17:32 - 17:35
  Vi er trist å høre hva
  som har skjedd med deg
 • 17:35 - 17:37
  Vi er glade for at du er tilbake
 • 17:38 - 17:41
  og jeg håper og ønsker
  deg et raskt utvinning.
 • 17:42 - 17:47
  Det er en del av arbeidet som
  skjer, og det er uheldig at
 • 17:48 - 17:50
  en av medlemmene av Keshe
  Foundation Universal Council
 • 17:50 - 17:52
  og jordrådet
 • 17:53 - 17:54
  har vært
 • 17:55 - 18:00
  dårlig skadet, den ble angrepet og
  han er i gang med gjenoppretting.
 • 18:00 - 18:06
  Vi ønsker deg alt godt og håper
  å komme seg veldig raskt -
 • 18:07 - 18:11
  Vi har et spørsmålstegn
  i Universalsrådet
 • 18:11 - 18:13
  i om det punktet som
 • 18:13 - 18:16
  i Dubai konferanse som en del av
 • 18:17 - 18:21
  oppsett av Keshe Foundation Universal
  Council-gruppen av 12-årene
 • 18:21 - 18:23
  som legger til 12
 • 18:23 - 18:29
  Det er en misforståelse,
  fordi folk bare leser en del
 • 18:29 - 18:32
  mandat ikke totaliteten av det.
 • 18:32 - 18:36
  Du må gå lenger opp
  mens du kommer ned.
 • 18:36 - 18:39
  Medlemskapet i det universelle
  rådet er for livet
 • 18:39 - 18:42
  så lenge du føler at du kan
  tjene menneskeheten mot fred
 • 18:42 - 18:43
  og del av kunnskap.
 • 18:44 - 18:52
  Plasseringen av 12 setet er at det
  tillater at hvert medlem er i ett sete
 • 18:52 - 18:56
  i 12 måneder for å kunne
  rotere over forskjellige
 • 18:56 - 18:59
  sirkler av kunnskap
  og det vi kaller,
 • 18:59 - 19:02
  forståelse av
  teknologien på språket.
 • 19:04 - 19:07
  Det har blitt misforstått da noen
  tror at universelle rådsmedlemmer
 • 19:07 - 19:11
  er i ett år, det
  er ikke noe slikt.
 • 19:11 - 19:16
  hvis du... du må lese
  strukturen som er satt opp.
 • 19:16 - 19:18
  Du har de 12 seterstolene,
 • 19:18 - 19:22
  med hver stol som er en
  del av den andre 12.
 • 19:22 - 19:25
  Rick har du bildene av Dubai
 • 19:26 - 19:28
  det som vi kaller
 • 19:29 - 19:32
  Universell råds mandat
 • 19:32 - 19:34
  hvis du kan dele den med oss?
 • 19:34 - 19:36
  Så, hva det betyr
 • 19:36 - 19:38
  hvert år
 • 19:38 - 19:40
  en av medlemmene av de 12
 • 19:40 - 19:44
  beveger seg inn i seterstolen
  mot setet til neste sirkel
 • 19:44 - 19:46
  Dette er viktig at
 • 19:46 - 19:50
  det oppretter ikke faste
  medlemmer i hver sirkel
 • 19:50 - 19:55
  Dette betyr at alle forblir
  som One Nation One Planet
 • 19:55 - 19:57
  og vi blir bedre
  kjent med hverandre
 • 19:57 - 20:01
  Vi forstår at hverandre jobber bedre,
  vi ser i forskjellige kretser.
 • 20:01 - 20:06
  I hvilken operasjon er det
  tatt i henhold til språket.
 • 20:06 - 20:12
  Og dette er den eneste grunnen til at det er
  gjort, at vi ikke lager et permanent sete.
 • 20:12 - 20:15
  Det permanente setet har alltid
  vært årsaken til problemet,
 • 20:15 - 20:18
  folk de tror de er der for godt.
 • 20:18 - 20:22
  Derfor på denne måten, mer enn
  ett år kan du sitte i senteret,
 • 20:22 - 20:27
  ... hva jeg kaller plass
  til rådet, på denne delen,
 • 20:27 - 20:30
  dette er viktig for alle av oss
  å vite fordi tilsynelatende
 • 20:30 - 20:35
  Dette har hevet før det,
  medlemskapet er bare i ett år.
 • 20:35 - 20:39
  Det er for livet, du blir som
  medlem av Universell råd for livet.
 • 20:39 - 20:42
  Så lenge du tror du
  kan tjene rådet.
 • 20:43 - 20:49
  Til det beste av din evne til å være det
  årsaken, en fredsinitiator og beskytter,
 • 20:49 - 20:52
  og kunnskapsutbredelsen
  likt blant alle menn.
 • 20:53 - 20:55
  Dette er viktig for oss.
 • 20:55 - 21:00
  Og dette må være en del av
  Universalrådets arbeid.
 • 21:01 - 21:06
  Vi beveger oss veldig raskt i
  retning av One Nation, One Planet.
 • 21:06 - 21:08
  Det kommer til å bli noen
  kunngjøringer i den kommende tiden
 • 21:08 - 21:12
  som tar oss veldig raskt
  til det vi ønsket.
 • 21:12 - 21:16
  Vi holder på kurs for utviklingen
  av One Nation One ???.
 • 21:16 - 21:21
  Charteret for menneskeheten, blir
  utarbeidet av rådene i bakgrunnen.
 • 21:22 - 21:26
  Det er viktig de av dere
  som blir medlem av rådet,
 • 21:26 - 21:29
  og de av dere som er medlem
  av rådet til å forstå
 • 21:29 - 21:34
  charteret må være koblet
  til menneskets Soul,
 • 21:34 - 21:37
  som på den måten er knyttet
  til sjelen av hele universet.
 • 21:37 - 21:40
  Det betyr at det er den
  eneste måten vi jobber på.
 • 21:40 - 21:44
  Det er ikke ved Fysikkets utseende,
  men ved å forstå menneskets Soul,
 • 21:44 - 21:49
  som er manifestasjonen av
  menneskehetens fysikk.
 • 21:49 - 21:54
  Dette er en del av vår forståelse,
  og da vi går inn i undervisningen,
 • 21:54 - 21:57
  Jeg prøver å utvide på
  dette litt mer i dag,
 • 21:57 - 22:02
  fordi det er viktig for oss å forstå
  hvor og hvordan dette skal utvides,
 • 22:02 - 22:04
  og hvor det skal ta oss til.
 • 22:04 - 22:09
  I denne forståelsen,
  som vi kan se,
 • 22:09 - 22:14
  sirkelen av kunnskapen
  står og holder seg på 144.
 • 22:14 - 22:21
  Som betyr at 12 blir en del av 12,
  og dette er viktig for oss alle.
 • 22:21 - 22:25
  Totalsummen av de 12 skaper rådet,
  nå for øyeblikket vi har om
 • 22:25 - 22:29
  26 medlemmer av 20 forskjellige...
  språk i verden.
 • 22:29 - 22:32
  Vi dekker et stort
  flertall av verdens språk.
 • 22:32 - 22:38
  Det russiske medlemmet har trukket seg
  tilbake, da hun ikke kan tjene etter henne,
 • 22:38 - 22:41
  som hun ikke har, ser ikke
  seg selv for å kunne gjøre.
 • 22:41 - 22:45
  Så, det russiske setet har blitt
  åpnet, hvis noen tror det
 • 22:45 - 22:48
  hvem kan tjene rådet
  med russisk språk,
 • 22:48 - 22:55
  du kan, kan du søke om setet, det er
  veldig enkelt hvordan oppsettet er.
 • 22:55 - 23:00
  Vi har en posisjon med det iranske
  rådet eller det persiske språket,
 • 23:00 - 23:04
  som dr. parvis har
  flyttet inn i jordrådet.
 • 23:04 - 23:10
  Det er en rekke språk som
  må oppfylles og utvides.
 • 23:10 - 23:16
  De av dere på forskjellige språk som tror
  at dere kan være en del av Universalsrådet,
 • 23:16 - 23:22
  Vennligst skriv forespørselen din
  slik du gjør i forespørselen for
 • 23:22 - 23:25
  bli med i å bli medlem
  av Universalsrådet.
 • 23:25 - 23:32
  Og det er som du skriver til Universal
  Council, e-posten er på nettstedet.
 • 23:33 - 23:36
  Du kan sende inn søknaden din som
  du vil være medlem av Rådet.
 • 23:36 - 23:40
  Og en standard prosedyre vil finne
  sted etter sikkerhetskontroll.
 • 23:42 - 23:44
  Dette er avsnittet nøyaktig
  hvor jeg snakker om,
 • 23:44 - 23:46
  dette er hvor det har
  vært litt forvirring,
 • 23:46 - 23:52
  Det står rotasjonen av alle medlemmer
  av 12 rådsmedlemmer og 12 underrådsløv
 • 23:52 - 23:56
  i de viktigste 144 råd, er
  ved rotasjon av medlemmer,
 • 23:56 - 24:01
  og vil vare i løpet av en
  syklus av mann i ett år.
 • 24:02 - 24:08
  Dette betyr at når du så kretsene, roterer
  du, du kan ikke sitte i ett sete.
 • 24:08 - 24:10
  Dette er alle som
  trodde dette i ett år.
 • 24:10 - 24:13
  Du kan tjene i mange år, eller
  du kan være der i flere måneder,
 • 24:13 - 24:17
  avhengig av hva du føler at
  du kan tjene menneskeheten.
 • 24:17 - 24:21
  Det er ingen titler, og det
  er ingen posisjon som sådan,
 • 24:21 - 24:23
  at det kan bli misbrukt,
  er det ingen stemmerett.
 • 24:23 - 24:27
  Det er bare at Menneskens ønske om
  å skape fred på denne planeten,
 • 24:27 - 24:32
  og gjennom din Ønske, fremmer du, og
  du jobber for menneskehetens arbeid
 • 24:32 - 24:34
  å utvikle seg i riktig retning.
 • 24:36 - 24:41
  Hvis vi går tilbake til å forstå dette,
  hva vi snakker om menneskets Soul.
 • 24:42 - 24:48
  I læringen må vi forstå og gå
  videre i dette, på dette nivået.
 • 24:48 - 24:54
  Hva er viktig for oss, er
  det, med menneskets Soul,
 • 24:54 - 24:58
  vi forsto en veldig enkel fysisk form.
 • 24:58 - 25:03
  Jeg går tilbake til en del av undervisningen,
  fordi det er viktig for oss å forstå
 • 25:03 - 25:07
  at alt på alle
  nivåer er det samme.
 • 25:07 - 25:12
  Det er for oss å forstå.
  Rick Jeg prøver å dele en skjerm,
 • 25:12 - 25:13
  hvis du kan tillate meg vær så snill?
 • 25:16 - 25:25
  Forståelsen av Totalitet
  er at vi prøver å forstå
 • 25:25 - 25:30
  akkurat det vi snakker om.
  Dette er en del av kunnskapsdelen.
 • 25:30 - 25:33
  Hvis du husker, og
  hva vi har forklart,
 • 25:33 - 25:39
  i de andre læresetningene
  er det at når vi har sola,
 • 25:39 - 25:46
  Solens stråler, i samspill
  med jordens jordstråler.
 • 25:46 - 25:52
  Fører til kreasjon av lys og i
  forskjellige former og former.
 • 25:52 - 25:56
  Hvis du ser på det, har
  samspillet mellom de to feltene,
 • 25:57 - 26:04
  både fra sol og jord, leser
  til skapelsen av saker.
 • 26:04 - 26:11
  Dette er det vann, dette er det
  Hydrogen, dette er det noen elementer,
 • 26:11 - 26:17
  Nitrogen, Gull, Silisium,
  dette er det vi aldri forstod
 • 26:17 - 26:20
  i vitenskapens verden frem til nå.
  Det meste av materialet
 • 26:20 - 26:24
  som lander på overflaten, eller holdes
  tilbake i atmosfæren på jorden,
 • 26:24 - 26:29
  er laget av gravitationens
  magnetiske felt av jorden,
 • 26:29 - 26:32
  og delvis ved
  samspill av feltene.
 • 26:32 - 26:39
  Så, i den prosessen hvis du forstår, hva
  det betyr er at hvis vi ser på det,
 • 26:40 - 26:44
  Feltstyrken i jordens struktur,
 • 26:44 - 26:49
  og feltstyrken i
  solen og jorden,
 • 26:49 - 26:52
  har ført til
  skapelsen av fysisk,
 • 26:52 - 26:55
  og innholdet i saken i planeten.
 • 26:58 - 27:02
  Atmosfærisk Gravitasjonsfeltstyrker.
 • 27:02 - 27:13
  Så faktisk, hvis vi ser, Solens felt, er ikke
  bare på den ene siden, det er i helheten.
 • 27:13 - 27:19
  Så, når solens felt interagerer med
  jordens gravitasjonsmagnetiske felt,
 • 27:20 - 27:22
  dikterer jordens fysikalitet.
 • 27:22 - 27:27
  Så, Fysiskhets manifestasjon,
  jordens fysikk,
 • 27:27 - 27:32
  på så mange måter, er avhengig
  av presentasjonen av sin sjel.
 • 27:32 - 27:36
  Hvis vi kaller solens
  sol til å være sola,
 • 27:36 - 27:41
  samspillet mellom sjelens
  felt og jordens jord,
 • 27:41 - 27:46
  har ført til manifestasjonen
  av jordens fysikalitet.
 • 27:47 - 27:50
  Dette er hva det dikterer å
  ha, det vil ha kobber i det,
 • 27:50 - 27:55
  det vil ha sink i det, men på grunn av
  sin magnetisk-tyngdekraftige feltstyrke,
 • 27:55 - 27:58
  vil ikke ha andre elementer.
 • 27:58 - 28:02
  Så dette er viktig for oss å
  forstå i utvidelse av kunnskapen.
 • 28:02 - 28:10
  At samspillet mellom feltene i
  strukturen til solsystemet,
 • 28:10 - 28:17
  har ført til skaperingen, manifestasjonen
  og materiellets fysiske egenskaper
 • 28:17 - 28:21
  i jordens struktur.
 • 28:22 - 28:25
  Nå må vi gå videre.
 • 28:26 - 28:29
  Hvis vi går et skritt videre,
  og gjentar det samme,
 • 28:29 - 28:33
  hvor dette var solen,
  og dette er jorden,
 • 28:33 - 28:40
  nå hvis vi plasserer jorden som
  et gravitasjonsmagnetisk felt,
 • 28:40 - 28:49
  og vi plasserer menneskets sjel,
  samspillet mellom menneskehetens fysikk
 • 28:49 - 28:53
  som viser seg med
  to ben og to armer,
 • 28:53 - 28:58
  og øynene dikteres av samspillet
  mellom sjelenes felt,
 • 28:58 - 29:00
  i forhold til jordens jord.
 • 29:01 - 29:05
  Det er derfor, i hvert
  skapning på denne planeten,
 • 29:05 - 29:09
  vi ser den samme konfigurasjonen
  av hjernen i to halvdeler.
 • 29:09 - 29:13
  Hvis du har et kobber i
  deg, hvis du har magnesium,
 • 29:13 - 29:16
  trær og grener og alt annet.
 • 29:16 - 29:23
  På så mange måter utstråler
  menneskets Soul med feltene det,
 • 29:23 - 29:28
  med samspillet med feltene,
  av solen og seg selv,
 • 29:28 - 29:31
  fører til Menneskets Skapering.
 • 29:31 - 29:35
  Bare ett sekund takk,
  jeg må svare på en dør.
 • 29:55 - 29:56
  Beklager for det.
 • 29:56 - 30:02
  Så, nå forstår vi hvorfor
  vi fysisk ser slik ut.
 • 30:02 - 30:05
  fordi vi fulgte det
  samme mønsteret.
 • 30:06 - 30:09
  Det samme gjelder at vi går
  videre opp i samspillet
 • 30:09 - 30:14
  av feltene i feltene i
  galaksen i samspill
 • 30:14 - 30:18
  med solen dikterer
  størrelsen på solsystemet.
 • 30:18 - 30:27
  Nå går du fra galaksen til universet
  da den gir form av galaksen
 • 30:29 - 30:35
  Da forstår vi vår fysiske
  dimensjon på denne planeten
 • 30:35 - 30:40
  er diktert av feltstyrker
  på selve planeten.
 • 30:40 - 30:46
  Vi har to armer, to ben, dette
  er tilstanden som passer.
 • 30:46 - 30:51
  Så hvis du forsto dette, når
  mannen når sjelen og forstår
 • 30:51 - 30:56
  operasjonen av sin sjel i dimensjonen
  av å reise inn i galakser
 • 30:56 - 31:02
  eller i universell tilstand så
  forstår du hvordan når du kommer
 • 31:02 - 31:09
  til en annen tilstand, la oss kalle tilstanden
  i stedet for å være jorden, planet A
 • 31:09 - 31:13
  Så vår sjel er fortsatt den
  samme, den har ikke endret seg.
 • 31:13 - 31:18
  Men nå i dimensjonen av
  den nye feltstyrken,
 • 31:18 - 31:23
  Det kan trenge manifestasjon
  av ulike fysiske egenskaper.
 • 31:23 - 31:28
  På så mange måter har vi det
  samme, med samme samspill.
 • 31:28 - 31:35
  Slik endrer vår fysikk i henhold
  til stillingen vi ankommer,
 • 31:35 - 31:38
  i henhold til menneskets
  sjeles ønske.
 • 31:40 - 31:44
  Dette er grunnleggende for
  de som tar i rommet og
 • 31:44 - 31:48
  forstå fremdriften i
  kunnskapen om skapelsen.
 • 31:51 - 31:57
  Slik forklarer vi manifestasjonen i
  alle læresetningene fra fortiden
 • 31:57 - 32:03
  av fysikaliteten er avhengig
  av feltstyrkenes punkt
 • 32:03 - 32:07
  som sjelene bestemmer seg
  for å manifestere seg.
 • 32:07 - 32:14
  Hvis du ser veldig enkelt
  ut, er sjelen den samme.
 • 32:15 - 32:21
  Det er miljøet som har forandret seg,
  og dermed manifesterer vi oss selv
 • 32:21 - 32:26
  på helt annen måte, i forskjellige
  områder i henhold til styrken.
 • 32:26 - 32:30
  Det er veldig mye det er
  den samme H20 i tilstanden
 • 32:31 - 32:35
  av fryseren manifesterer
  seg seg som is,
 • 32:35 - 32:39
  i en tilstand av rommet
  ved høy temperatur og
 • 32:39 - 32:42
  kaldt ute, manifesterer seg
  seg som damp på glasset.
 • 32:42 - 32:48
  eller i riktig stand det
  manifesterer seg som et vann.
 • 32:49 - 32:52
  Nå med menneskets sjel
  i en plasma-tilstand,
 • 32:52 - 32:57
  at vi forstår eksistensen av en plasma,
  nå er vi betinget på samme sted.
 • 32:57 - 33:04
  I rommet bærer vi ikke fysikalitet
  som la oss si feltet i A
 • 33:04 - 33:13
  kan være veldig mye i feltet i jorden,
  på jorden, men la oss si i damptilstand.
 • 33:13 - 33:18
  Så, i den tilstanden for fysisk
  manifestasjon kan vi appellere
 • 33:18 - 33:22
  og vi må oppleve at det passer
  til det, ikke å være en damp,
 • 33:22 - 33:27
  men for å se hva skapninger av
  det punktet manifesterer seg i,
 • 33:27 - 33:31
  som fugler, en fisk
  som avl mellom de to.
 • 33:31 - 33:34
  Vi har sett dette med menneskenes
  fødsel i moderens livmor
 • 33:34 - 33:40
  og når den kommer i fødselen, blir den
  i jordens atmosfæriske tilstand...
 • 33:40 - 33:43
  Du har en mikrofon åpen i
  bakgrunnen, vær så snill.
 • 33:45 - 33:49
  Dette er viktig for oss å forstå.
  (Hørbar)
 • 33:56 - 34:01
  Dette er viktig for oss
  å utvikle seg inn i.
 • 34:01 - 34:08
  Nå gjør det det mye klarere for oss alle,
  hvorfor og hvordan når vi begynner å lære,
 • 34:08 - 34:16
  det vil vi manifestere oss i henhold til
  hvor vi manifesterer, hvor vi kommer.
 • 34:18 - 34:24
  Dette er viktig for oss alle,
  dette tar frykten for Space reise
 • 34:24 - 34:29
  Dette gir mennesket styrke til
  å forstå nå, bestemmer han
 • 34:30 - 34:32
  På dette punktet vil jeg
  ikke bli manifestert.
 • 34:32 - 34:34
  Jeg vil se hvordan
  det føles, føles det
 • 34:34 - 34:38
  hvis jeg er i et dimensjonsfelt
  uten fysisk form
 • 34:38 - 34:43
  mellom galakser,
  materie-stater av stjerner,
 • 34:43 - 34:50
  Jeg vil se hvordan livet er i en
  gitt tilstand, som bare er flytende.
 • 34:50 - 34:55
  I den kommende tiden vil vi
  vise dette i Fysikk i tester.
 • 34:55 - 34:59
  Som jeg sa, har vi engasjert Space
  Technology i Keshe Foundation
 • 34:59 - 35:02
  Romskipsprogram til den
  kinesiske regjeringen.
 • 35:02 - 35:06
  Og alle disse tester vil bli gjort i
  samarbeid med den kinesiske regjeringen
 • 35:07 - 35:09
  Livets skapelse, livets
  manifestasjon, i de dype havene,
 • 35:09 - 35:16
  i atmosfærisk tilstand og under
  atmosfæren og over atmosfæren.
 • 35:16 - 35:22
  Det får vi gradvis tillit til at
  vår manifestasjon vår presentasjon
 • 35:22 - 35:27
  vår fysikalitet er avhengig av
  betingelsene for manifestasjonspunktet.
 • 35:28 - 35:33
  Dette hvorfor når vi ser på satellittbildene,
  produsert av Space Agencies
 • 35:33 - 35:39
  vi ser enheter i bevegelse, men
  vi ser ikke deres fysikalitet.
 • 35:39 - 35:44
  Hvor, hvis vi var i deres styrke,
  skulle vi se fysisk i dem.
 • 35:44 - 35:48
  Hvorfor vi bare ser auraen
  av deres eksistens.
 • 35:48 - 35:51
  Vi har vist disse
  videoene mange ganger.
 • 35:51 - 35:56
  Produsert av NASA tatt fra dypt
  rom eller fra rommet, fra...
 • 35:56 - 36:05
  fra Space Platform ble vi ser figurer
  flytende, men for oss forstår vi ikke,
 • 36:05 - 36:12
  fordi på det punktet har vi ikke styrken
  til det de har i den posisjonen.
 • 36:12 - 36:18
  Det er veldig mye som fuglene,
  hvis mannen ønsker å bære
 • 36:18 - 36:21
  fuglens styrke kan
  han bli en fugl.
 • 36:21 - 36:26
  Dette er frykten vi hadde,
  nå forstår vi kombinasjonen,
 • 36:26 - 36:31
  hva fører til. Mutasjonen av
  elementene er ikke bare element
 • 36:31 - 36:34
  er manifestasjonen av
  kombinasjon av elementer.
 • 36:36 - 36:43
  Dette hva kan vi bli hva som helst, i
  henhold til Ønsket og sjelenes styrke.
 • 36:43 - 36:46
  Når du ser på en sjeles sjel,
  når du ser på menneskenes sjel,
 • 36:46 - 36:49
  Når du ser på fuglens sjel,
 • 36:49 - 36:56
  en mann som går ut av frykt, kan få
  sjelen til en fisk, fuglens sjel.
 • 36:56 - 37:02
  Er vår mangel på forståelse som har
  skapt denne frykten og ikke å kunne.
 • 37:02 - 37:05
  Nå som vi åpner
  rommet til mennesket.
 • 37:05 - 37:13
  Menneske som forstår styrken av sin egen
  sjel forstår hvordan han kan forandre seg.
 • 37:15 - 37:17
  Spør deg selv et enkelt spørsmål.
 • 37:17 - 37:23
  Hvis det vi har vist her at du blir i
  overensstemmelse med din sjel til manifestasjon,
 • 37:23 - 37:27
  nå som du kan kontrollere og
  forstå styrken til sjelen din
 • 37:27 - 37:36
  så forstår du hvordan vi kan
  gjøre dette på denne planeten.
 • 37:36 - 37:41
  Dette får styrken i kunnskapen.
  Dette er hva vi sa.
 • 37:41 - 37:45
  Hvis denne teknologien forstår
  fullt ut, åpnes den helt
 • 37:45 - 37:48
  en ny dimensjon
  for menneskeheten
 • 37:48 - 37:53
  og blir en del av
  universets totalitet.
 • 37:53 - 37:58
  Da blir mennesket fredens mann og
  de som kommer til dette nivået
 • 37:58 - 38:04
  de vil forstå hvor progressiv mannen kan
 • 38:04 - 38:08
  og har blitt å bli en del av det universelle fellesskapet.
 • 38:09 - 38:14
  Som vi sa mange ganger, "Når vi tar
  mann til rom, tar vi ham som like,
 • 38:14 - 38:18
  ikke som underordnede at han ikke forstår helheten. "
 • 38:19 - 38:23
  Men vi må forstå
  forståelsen av kunnskapen
 • 38:23 - 38:28
  er spredt over styrken av
  forståelsen av mannen.
 • 38:28 - 38:32
  Noen som dumme å være på
  esel, noen går fremdeles
 • 38:32 - 38:36
  og noen på et jetfly og
  noen kjører bilen sin.
 • 38:36 - 38:38
  Ingen hadde sagt at noe er galt,
 • 38:38 - 38:44
  det avhenger av hvor lenge du vil
  være på veien for reisen fra A til B.
 • 38:45 - 38:50
  Du kan fortsatt seile havene for å
  gå fra A til B og tar deg 80 dager,
 • 38:50 - 38:53
  Du kan gjøre det samme
  om 10 timer eller
 • 38:53 - 38:57
  Du kan komme i bilen og
  gjøre det om ett år.
 • 38:57 - 39:04
  Nå har mennesket kunnskapen om å skaffe
  seg og forstå styrken av sin sjel.
 • 39:04 - 39:07
  Og dermed bestemmer han
  manifestasjonen av seg selv
 • 39:07 - 39:12
  i dimensjonen av styrken av Fysikaliteten
  til manifestasjonspunktet.
 • 39:13 - 39:15
  Hvordan liker vi å
  manifestere oss selv?
 • 39:15 - 39:18
  Som vi sa, tok vi deg trinnvis.
 • 39:18 - 39:20
  Fra materiell til GANS til energi,
 • 39:20 - 39:25
  Nå som du forstår den kollektive
  samspillet mellom energiene,
 • 39:25 - 39:28
  Magnetisk felt og
  gravitasjonsfelt i livmor
 • 39:28 - 39:32
  av moren fører til etableringen
  av menneskets sjel.
 • 39:32 - 39:36
  Nå fra sjelen dikterer
  vi fysikaliteten
 • 39:36 - 39:41
  som er det som har vært savnet i
  kjennskap til menneskets vitenskap
 • 39:42 - 39:46
  Diskusjonen er ikke når,
 • 39:46 - 39:52
  Diskusjonen er på nivået av modenhet
  for å forstå helheten og sannheten.
 • 39:53 - 40:01
  Kunnskapen er der, det er for oss hvor
  dypt vi vil gå i denne prosessen.
 • 40:02 - 40:06
  En av mine kommunikasjoner veldig...
  i løpet av få timer
 • 40:06 - 40:09
  til en av medlemmene
  Universalrådet, til jordrådet.
 • 40:09 - 40:12
  Jeg forklarte veldig enkel måte.
 • 40:14 - 40:18
  Det er noe i alle læresetningene du har
  savnet eller kanskje ikke mange savnet
 • 40:18 - 40:25
  men noen forstod ikke eller i
  prosessen ble ikke forstått.
 • 40:25 - 40:29
  Hvis du går tilbake til
  læren, har vi forstått
 • 40:29 - 40:34
  den smerten har
  magnetisk-gravitasjonsfeltstyrke
 • 40:34 - 40:38
  Det, i vår hjerne, gjenkjenner seg selv som smerte
 • 40:38 - 40:47
  Glede det samme, Elsk det samme, Frykt det
  samme, det har styrke av magnetisk-gravitasjon
 • 40:47 - 40:53
  Felt som er på styrkepunktet
  fra Menneskets Sjel.
 • 40:53 - 41:00
  Hva dette betyr er at vi bestemmer, og
  i prosessen med hjernen vår hvis dette
 • 41:00 - 41:05
  er vår hjerne og dette er vår
  sjel, som er sentrum av feltene.
 • 41:05 - 41:13
  Som feltet kommer på den oppgitte styrken,
  virker dette her som et felt interagerer
 • 41:13 - 41:19
  med hjernekomponenter eller deler
  eller hva du vil kalle det.
 • 41:20 - 41:26
  På denne styrke anerkjenner vi det som
  smerte, på denne styrke nærmere sjelen,
 • 41:26 - 41:30
  Vi anerkjenner det som
  glede, på denne styrke
 • 41:30 - 41:34
  som er mye sterkere, gjenkjenner
  vi dette som kjærlighet.
 • 41:34 - 41:39
  Eller gi fordi da er det nærmest sjelen,
  berører den evige delen av mannen,
 • 41:39 - 41:44
  men det er et poeng som vi har
  savnet, kanskje nå kan vi forstå.
 • 41:45 - 41:51
  Tanker... hva vi synes
  har en feltstyrke derfor
 • 41:51 - 41:57
  Når du forstår dette,
  forstår du tanken på mannen
 • 41:59 - 42:03
  hva vi tror...
  i seg selv har en feltstyrke.
 • 42:04 - 42:07
  Da dypere trodde vi
  jo mer vi forstår
 • 42:07 - 42:13
  om styrken av våre tanker i respekt jo
  nærmere vi blir til sjelens styrke.
 • 42:13 - 42:16
  Nærmere til, nærmere til.
 • 42:16 - 42:22
  Og så er det kanskje vi alle
  kommer til å ha en fellesnevner
 • 42:22 - 42:28
  som vi alle når da kan vi
  kommunisere fra Soul til Soul.
 • 42:32 - 42:35
  Dette kalles
  nulltidskommunikasjon.
 • 42:35 - 42:39
  Dette er en tid da du har
  smerte, føles moren,
 • 42:39 - 42:42
  Faren føles fordi tankene
 • 42:42 - 42:47
  er så dype at det berører
  utover nivået av kjærlighet.
 • 42:47 - 42:52
  Hvilken grad av tanker
  er nærmere sjelen
 • 42:52 - 42:57
  og på det tidspunkt har vi alle en
  fellesnevner i henhold til aminosyren
 • 42:57 - 43:00
  av denne planeten som
  skapte menneskets Soul.
 • 43:02 - 43:06
  Da kommer vi til nivået for
  nulltidskommunikasjon og dette
 • 43:06 - 43:11
  er tiden da vi kommer, trenger vi
  ikke å snakke vi føler hverandre.
 • 43:11 - 43:16
  Så kommer det til å forstå hvorfor
  så mange profeter i fortiden
 • 43:17 - 43:23
  ble så nær deres sjeler at de kom
  til å berøre andre menneskesjeler.
 • 43:23 - 43:28
  Fordi de følte smerten, og smerten
  gjennom det førte dem glede
 • 43:28 - 43:31
  at de kunne overleve
  for å gi til de andre.
 • 43:31 - 43:33
  Og det brakte dem
  til tankeskolen som
 • 43:33 - 43:37
  de ble nærmere, men styrken
  til å bli løsrevet fysisk.
 • 43:37 - 43:41
  Når du går lenger inn, mot sjelen,
 • 43:41 - 43:44
  jo mer frittliggende blir du
  fra fysisk del av hjernen.
 • 43:44 - 43:49
  Som du forstod i læresetningen,
  er dette her hvor vi sitter.
 • 43:49 - 43:55
  Fysikaliteten er ved grensen, følelsene
  sitter og tankene i senteret.
 • 43:55 - 43:59
  Så som vi går videre
  inn mot forståelsen
 • 43:59 - 44:04
  av operasjonen og nær
  sjelen, de sterkere feltene
 • 44:04 - 44:07
  jo mer felles nevner
  av forståelse.
 • 44:07 - 44:14
  På tide når mennesket går videre til de
  videre trinnene som han forstår helheten.
 • 44:14 - 44:21
  Da blir han så sterk i nærhet til
  styrken til Skaperenes Sjel.
 • 44:22 - 44:29
  Og så kan du reise i den
  prosessen fra planetens styrke,
 • 44:29 - 44:32
  til solens styrke, solsystemet
 • 44:32 - 44:38
  og så forstår du mer, du kan reise
  i galaksenes rom og universet
 • 44:38 - 44:39
  og universene.
 • 44:39 - 44:48
  Og så på et tidspunkt kan man
  forstå prosessen med hele partiet.
 • 44:49 - 44:53
  Dette er skjønnheten i det, og dette er en del av det.
 • 44:54 - 45:00
  og vi må forstå dette, dette
  er en del av eksistensen
 • 45:00 - 45:06
  Dette er en del om å forstå virkeligheten
  om etableringen av mannen,
 • 45:06 - 45:08
  så kan vi gå i dypt rom.
 • 45:08 - 45:13
  Så når vi går i dypt rom,
  forstår vi ett poeng.
 • 45:13 - 45:16
  At alle menn er like
 • 45:17 - 45:23
  Alle Guds skapninger er
  lik fordi vi alle bærer
 • 45:23 - 45:28
  samme styrke i dimensjonen
  av skapelsens sjel.
 • 45:29 - 45:37
  Så bestemmer mannen om han vil reise
  med denne delen som er eselet
 • 45:37 - 45:43
  eller barefooted eller du vil
  gå i styrken til romskipet.
 • 45:43 - 45:47
  og videre og
  forståelsen av sjelen.
 • 45:47 - 45:50
  Dette er viktig i
  denne delen av læren
 • 45:50 - 45:55
  fordi mange mennesker er...
  forstått og beveger seg i den retningen.
 • 45:55 - 46:01
  Som jeg sa i forrige uke, begynner vi å lære
  for de som har flyttet mot romutvikling.
 • 46:01 - 46:06
  Hva kaller du romskipet?
  Nå er det nødvendig å bli undervist.
 • 46:06 - 46:10
  Det må klargjøres at vi alle forstår
  disse prosessene for fremgang
 • 46:10 - 46:13
  av mannen i kjennskap til
  skapelsens vitenskap.
 • 46:23 - 46:26
  (K2) Hei Mr Keshe dette er Klaus fra
  Østerrike, unnskyld for avbrudd,
 • 46:26 - 46:32
  Jeg er på baksiden av en bil, kan jeg
  presentere på kvart over elleve?
 • 46:34 - 46:39
  (MK) Pardon? Kan du snakke med
  bakgrunnen, med teamet, vær så snill?
 • 46:39 - 46:42
  (K2) Okay. Takk skal du ha.
  (MK) Du må snakke med Rick. Takk skal du ha
 • 46:42 - 46:46
  Dette er viktig, dette
  er viktig for oss
 • 46:46 - 46:51
  at vi snakker og vi forstår
  hva vi snakker om.
 • 46:53 - 46:58
  Dette er viktig at vi forstår
  kunnskapens totalitet
 • 46:58 - 47:02
  som vi går og vi opplyser
  mer og mer kunnskap.
 • 47:02 - 47:08
  De som beveger seg i en annen
  forståelseshastighet med en enorm fremgang
 • 47:08 - 47:12
  i deres forståelse og utvikling,
  kan de nå disse barrierer,
 • 47:14 - 47:16
  må vi komme til det punktet.
 • 47:16 - 47:22
  Eller trenger vi å motta det vi
  kan heve våre sjeler, som igjen
 • 47:22 - 47:24
  farvel gir mer det tillater
  oss å ha en styrke
 • 47:24 - 47:28
  at den når i en tid
  for kommunikasjon
 • 47:28 - 47:35
  med en annens sjel.
  Så frykten for å være igjen alene
 • 47:35 - 47:40
  i rommet skaper ikke
  frykten for fysisk endt.
 • 47:40 - 47:44
  som menneskets Soul dikterer
  presentasjonen og manifestasjonen
 • 47:44 - 47:48
  av fysikaliteten på det
  punktet hvor han ønsker det.
 • 47:51 - 47:55
  En av de fryktene vi
  har er vi vant til
 • 47:55 - 47:57
  Vi er betinget og på en måte er vi
 • 47:57 - 48:03
  institusjonalisert til gravitasjons-magnetiske
  feltet på denne planeten.
 • 48:03 - 48:08
  Og vi har satt alt opp for å
  leve med denne tilstanden.
 • 48:08 - 48:11
  Hvor nå har vi friheten
  til å være i Space og
 • 48:12 - 48:16
  fortsett og utvikle det
  punktet på romtiden.
 • 48:17 - 48:19
  Zero-time reise.
 • 48:19 - 48:24
  Null utvikling av
  kommunikasjon, hvor vi
 • 48:24 - 48:29
  kontakt, vi kommuniserer gjennom
  sjelen og ikke gjennom det verbale,
 • 48:29 - 48:33
  støy, av fysikaliteten
  av lydens vibrasjon
 • 48:33 - 48:35
  som kommer fra munnen av mannen.
 • 48:36 - 48:40
  Da skal det ikke være frykt,
  og det skal ikke være løgner.
 • 48:40 - 48:45
  som sjelene er perfekte
  i deres manifestasjon.
 • 48:46 - 48:54
  Da forstår vi hvordan Fysikaliteten
  fører til så mye problem for mannen,
 • 48:54 - 49:00
  Fordi nå må den tilpasse seg
  miljøet som er skapt av ham.
 • 49:00 - 49:06
  ifølge samspillet mellom hans sjel i
  forhold til de fysiske dimensjonene
 • 49:06 - 49:12
  av inngangen til det vi kaller
  menneskehetens fysikk på denne planeten.
 • 49:12 - 49:18
  Den fysiske tilstanden til denne planeten
  som har ført mannen eller kombinasjonen
 • 49:18 - 49:22
  av samspillet mellom menneskets
  sjel for å lede ham til
 • 49:22 - 49:27
  forbruk av så mye energi
  for den fysiske delen.
 • 49:27 - 49:31
  Du må innse noe veldig viktig
  og delvis av undervisningen
 • 49:31 - 49:34
  i private læresetninger har
  jeg lært dette mange ganger,
 • 49:34 - 49:37
  men jeg forklarer dette
  for deg å forstå,
 • 49:39 - 49:44
  Vi vet at mannen er skapt av
  samspillet mellom feltene
 • 49:44 - 49:48
  mellom solens gravitasjonsmagnetiske
  felt i seg selv.
 • 49:50 - 49:55
  I den prosessen har det ført
  til dannelse av aminosyre
 • 49:56 - 50:00
  Aminosyren kommer fra den
  gassformige delen, som har
 • 50:00 - 50:04
  en dimensjon av selve
  friheten i den prosessen
 • 50:04 - 50:09
  at blader av ikke-fysisk
  del, men materiell del,
 • 50:09 - 50:13
  GJØR en del av livets tilstand.
 • 50:13 - 50:20
  Men i vedlegg til gravitasjonsfeltet
  kraft av den fysiske delen av enheten
 • 50:20 - 50:25
  som skyldes treghet og
  gravitasjons - magnetfelt
 • 50:25 - 50:31
  Mennesket i den prosessen har
  valgt å bli en fysisk form.
 • 50:31 - 50:35
  Så, hvis du forstår dette,
  gjør det det veldig enkelt.
 • 50:35 - 50:40
  Vår fysiske del som er
  knyttet til treghet
 • 50:40 - 50:45
  er forbrukeren av Fysisk
  mat og andre som en pakke.
 • 50:46 - 50:47
  Ikke...
 • 50:48 - 50:52
  Aminosyren som er tilstanden til
  Menneskets Sjels Opprettelse.
 • 50:53 - 50:56
  Fordi det kommer fra
  den gassformige delen,
 • 50:56 - 51:00
  som ikke har noen fysisk
  forbindelse til menneskets kropp.
 • 51:00 - 51:05
  Så i rommet, hvis vi kan
  skape fysisk feltstyrke,
 • 51:05 - 51:12
  da trenger vi ikke å mate, fordi vi
  kan mate direkte til menneskets Soul.
 • 51:13 - 51:18
  Dette er hvor det meste av frykten for
  mannen i dyp plass må trekkes tilbake.
 • 51:18 - 51:24
  Tilliten må bygges på at i dypt
  rom er vi en del av rommet.
 • 51:24 - 51:29
  Og så er alt vi trenger å gjøre for
  å gå inn i den dypere styrken,
 • 51:29 - 51:32
  av plasma.
 • 51:32 - 51:38
  På så mange måter, da vi levde i den
  fysiske dimensjonen på denne styrke,
 • 51:38 - 51:42
  nå går vi da dette er
  plasma av aminosyren,
 • 51:42 - 51:44
  som har ført til
  etableringen av vår sjel,
 • 51:44 - 51:51
  i samspill med materiell-tilstanden
  til delen som er tröghetsdelen.
 • 51:51 - 51:55
  Så når vi tar tröghetsdelen
  til å mate med den,
 • 51:55 - 51:58
  vi beveger oss videre og
  høyere, høyere styrke.
 • 51:58 - 52:02
  Og jo mer forstår vi
  samspillet mellom miljøet
 • 52:02 - 52:05
  fysisk materiell tilstand Feltstyrke,
 • 52:05 - 52:09
  da kan vi komme nærmere og med høyere
  hastighet etter størrelsesorden
 • 52:09 - 52:14
  å reise dybden av rommet,
  kommunisere med de andre,
 • 52:14 - 52:19
  uten muntlig ord, hvor vi
  føler kommunikasjonsspråket
 • 52:19 - 52:24
  av universets sjel, ikke støy fra
  mannen gjennom stemmen hans.
 • 52:27 - 52:30
  Nå forstår du mer.
 • 52:30 - 52:37
  Nå forstår du hvorfor og hvordan og
  grunnen vi utvikler i denne retningen
 • 52:40 - 52:42
  Det er for oss...
 • 52:44 - 52:45
  til...
 • 52:46 - 52:50
  ta sjakkene av begrensningen,
  som vi forstår
 • 52:50 - 52:54
  hva vi ønsker å forstå på
  manifestasjonspunktet.
 • 52:56 - 53:01
  Når mennesket forstår dette, trenger
  mennesket ingen budbringere,
 • 53:01 - 53:06
  fordi budbringeren i sitt liv er
  kommunikasjonen mellom hans sjel
 • 53:06 - 53:09
  og fysisk karakter på
  manifestasjonspunktet.
 • 53:09 - 53:13
  Hvilket betyr hvor du ser ut
  i den fysiske dimensjonen
 • 53:13 - 53:16
  i henhold til
  manifestasjonspunktet
 • 53:16 - 53:21
  da bestemmer du, du
  har forstått miljøet,
 • 53:21 - 53:24
  du vil gjerne forstå miljøet
 • 53:24 - 53:28
  og dette miljøet har ingen annen
  betingelse enn hva du hadde på jorden,
 • 53:28 - 53:34
  men det er ingen mann å diktere, i
  hvordan du manifesterer deg selv.
 • 53:34 - 53:39
  Fordi det er punktet der du har bestemt
  deg for å akseptere styrken Felt,
 • 53:39 - 53:43
  i samspillet med Sjelen av deg selv.
 • 53:44 - 53:48
  Alle sendebudene, alt
  de har lært frem til nå
 • 53:48 - 53:52
  handler om Fysikaliteten i
  samspill med en annen fysisk form.
 • 53:53 - 53:58
  Nå forstår vi sjelenes stilling,
  vi forstår at sjelen er skaperen,
 • 53:58 - 54:05
  Fysikaliteten er ikke en tilstand
  for å bli misbrukt eller å misbruke
 • 54:05 - 54:09
  fordi nå forstår du at
  det er menneskets sjel
 • 54:09 - 54:13
  som er ansvarlig for
  menneskets oppførsel.
 • 54:13 - 54:19
  Så denne måten Man trenger ingen
  profet når han forandrer planeten.
 • 54:19 - 54:21
  På denne planeten være en kristen
 • 54:21 - 54:24
  på en annen planet, fordi
  det er en annen tilstand
 • 54:24 - 54:28
  bli en annen religion X, Y eller Z.
 • 54:29 - 54:32
  Religionen er en vei av troen
 • 54:32 - 54:37
  forståelse for samspillet mellom
  menneskeheten og menneskeheten.
 • 54:37 - 54:40
  Og nå blir mennesket profeten i seg selv.
 • 54:40 - 54:43
  Det blir kontrolleren av
  hans sjels oppførsel.
 • 54:44 - 54:51
  Deretter forstår mennesket at i
  hvilken styrke den trenger å jobbe,
 • 54:51 - 54:53
  Mennesket trenger ingen straff.
 • 54:54 - 54:59
  Straffen har vært å kontrollere
  mannen ut av frykten,
 • 54:59 - 55:02
  av hans mangel på forståelse
  av sin egen skaperverk.
 • 55:02 - 55:05
  Nå som vi forstår mer...
 • 55:05 - 55:08
  Vi forstår, det er ingen straff.
 • 55:08 - 55:15
  Bortsett fra det, frarøver vi oss
  fra å motta det som kan heve oss.
 • 55:17 - 55:21
  Ingen mann liker å være dårlig.
  Og det er det samme
 • 55:21 - 55:25
  Når du forstår dette i
  nivået av Menneskets Soul,
 • 55:25 - 55:30
  du vil være rik som du kan gi mer
  og dette er det som vil ringe oss
 • 55:30 - 55:34
  til "Kærlighets kjærlighet", dette
  er det vi kaller Guds kjærlighet.
 • 55:34 - 55:39
  Hvilket betyr at jeg gir betingelsesløst
  og jeg tar ikke det som ikke er min.
 • 55:39 - 55:42
  Da skal du ikke drepe
 • 55:43 - 55:49
  Du skal ikke drepe, er ikke at du ikke dreper
  en annen mann, du dreper ikke et annet liv.
 • 55:50 - 55:54
  Hvordan kommer vi til å sette en mann
  i fengsel for å drepe en annen mann
 • 55:54 - 55:58
  men vi slakte dyret ubarmhjertig.
 • 55:59 - 56:00
  Nå forstår du.
 • 56:03 - 56:09
  Mennesket har vært så egoistisk, at han
  bare har tatt den delen som den føder ham.
 • 56:09 - 56:13
  Dette var budskapet gitt til
  Kristus og profeten fra fortiden.
 • 56:13 - 56:15
  'Du skal ikke drepe'
 • 56:15 - 56:20
  Livet er verdifullt, menneskeheten
  eller enhver enhet kan ikke røres.
 • 56:24 - 56:29
  Nå forstår du hvordan de hellige
  bøkene må skrives om igjen.
 • 56:29 - 56:33
  Fordi vi bare betraktet
  mennesket og ikke de andre.
 • 56:35 - 56:38
  Er det noen forskjell
  nå du forstår mellom
 • 56:38 - 56:44
  Sjel av en ku, en mann, en fisk, en stein,
  et tre, en annen enhet i universet?
 • 56:45 - 56:50
  De eksisterer alle med hensyn til miljøet
  av deres essens av etableringen.
 • 56:50 - 56:54
  Nå forstår du hvorfor vi
  går inn i dimensjonen
 • 56:54 - 56:58
  at vi forstår at vi tar det vi trenger
 • 56:58 - 57:01
  og i henhold til hva
  vi gir kan vi motta.
 • 57:01 - 57:03
  Så stopper drapene.
 • 57:03 - 57:07
  Da er dette en del av fremskrittet
  i Verdensfredstraktaten.
 • 57:08 - 57:11
  Nå begynner vi med mannen å bli fredelig
 • 57:11 - 57:16
  og i den fremgang forstår mennesket:
  'Du skal ikke drepe'
 • 57:16 - 57:21
  gjelder for hver enhet i universet
  og ikke for mannen alene.
 • 57:26 - 57:32
  Nå forstår du hvorfor vi har
  etablert One Nation-One Planet.
 • 57:32 - 57:38
  Nasjonen er helheten av
  opprettelsen av universets enheter.
 • 57:38 - 57:42
  Ikke bare mannen og
  grensene som har skapt.
 • 57:46 - 57:50
  Når du forstår mer om
  utviklingsprosessen
 • 57:50 - 57:54
  av kunnskapen om å
  forstå de skapende,
 • 57:54 - 57:59
  nå kommer du nær å forstå
  skaperen som er meg, innenfor meg
 • 57:59 - 58:03
  og som vi sa som i
  den andre læren som,
 • 58:03 - 58:08
  som du leder i
  samspillet med feltene
 • 58:08 - 58:12
  av Jordens
  gravitasjons-magnetiske felt,
 • 58:12 - 58:16
  til etableringen av menneskehetens
  fysikk for å manifestere seg
 • 58:16 - 58:20
  med to ben og to armer for
  å vise at han eksisterer,
 • 58:20 - 58:25
  nå forstår du opprettelsen
  av univers og universer,
 • 58:25 - 58:31
  og hva vi ser som galakser og månene
  og stjernene og resten av det,
 • 58:31 - 58:36
  er samspillet mellom
  skaperenes felt.
 • 58:36 - 58:40
  Skaperens sjel med helheten
  av feltene i hans miljø
 • 58:40 - 58:45
  som fører til manifestasjonen
  av universets totalitet.
 • 58:46 - 58:52
  Hvis menneskets sjel
  veksler med jordens felter
 • 58:52 - 58:56
  førte til etableringen av
  menneskehetens fysikk,
 • 58:56 - 58:59
  er det noen forskjell med sjelen
  og kjærlighets kjærlighet?
 • 58:59 - 59:03
  At feltet fra sjelen av det
  i samspillet med miljøet
 • 59:03 - 59:07
  har ført til manifestasjon
  av fysisk selvstendighet,
 • 59:07 - 59:13
  som er hele universet og
  universene og alt annet innenfor.
 • 59:13 - 59:18
  Hvis du ringer et univers, la oss si en "lever"
  da har lever forskjellige deler
 • 59:18 - 59:20
  vi kaller det galakser.
 • 59:20 - 59:24
  Og så har det underdeler vi
  kaller det Solar Systems.
 • 59:24 - 59:28
  Vi har underdel som er jorden,
  månen, støvet og dyrene i den.
 • 59:29 - 59:35
  Da forstår du at det ikke er noen forskjell
  i noen dimensjon av opprettelsen,
 • 59:35 - 59:41
  til du blir sterk nok til å
  forstå at menneskehetens helhet
 • 59:42 - 59:44
  er innenfor Skaperenes Sjel.
 • 59:44 - 59:47
  "Jeg gjorde mannen i bildet av meg selv"
 • 59:50 - 59:51
  Nå...
 • 59:52 - 59:56
  Skapelsens gåte utfolder
  seg for mannen.
 • 60:01 - 60:04
  Trenger vi å drepe,
 • 60:05 - 60:10
  nå som vi redefinerte den første
  regelen i de hellige bøkene.
 • 60:12 - 60:15
  "Øye for øye - tann for tann"
 • 60:21 - 60:23
  Nå forstår vi.
 • 60:23 - 60:27
  Det er det samme over hele etableringen.
 • 60:27 - 60:32
  Er det samme på tvers av den totale
  forståelsen av helheten av kunnskapen
 • 60:32 - 60:35
  av den totale opprettelsen
  av universet.
 • 60:35 - 60:39
  Ikke for mennesket som bare har
  vært opptatt med seg selv,
 • 60:40 - 60:42
  med hvor han bor
  og hva han spiser.
 • 60:43 - 60:47
  Huset til mannen skal ikke være fire
  vegger, men skal være universet
 • 60:47 - 60:50
  i henhold til utvidelsen og
  forståelsen av hans sjel
 • 60:50 - 60:56
  og styrken til hans sjel som han
  foretrekker og prøver å samhandle med.
 • 60:56 - 60:59
  Gå tilbake til undervisningen som
  jeg refererer til noen ganger.
 • 61:01 - 61:07
  One Hydrogen Atom kan fylle
  inn hele solsystemet.
 • 61:08 - 61:10
  Så er menneskets sjel.
 • 61:14 - 61:17
  Er vi som har akseptert begrensningen
 • 61:17 - 61:23
  og med det har vi skapt en kaos
  av kriger, konflikt, besittelse,
 • 61:23 - 61:27
  Ønsker å ha og ønsker å eie.
 • 61:27 - 61:32
  Når vi forstår at vi allerede
  har, er vi som ikke har forstått,
 • 61:32 - 61:37
  at vi bestemmer oss for styrken
  av det vi ønsker å ha,
 • 61:37 - 61:40
  da blir vi frittliggende
  fra Fysikalitet.
 • 61:42 - 61:47
  Fordi, så forstår vi at vi
  eier hele Fysikaliteten i oss.
 • 61:49 - 61:56
  Det er oss som må modne for å forstå...
  man kan ikke stjele en gave
 • 61:56 - 61:58
  når den er gitt til ham som en gave.
 • 61:58 - 62:00
  Med mindre han er en tyv av natur.
 • 62:04 - 62:08
  Gaven til skapelse og liv
  er gitt til hver mann.
 • 62:09 - 62:11
  I rommet har vi ingen klær.
 • 62:11 - 62:17
  I rommet har vi ingen fysisk
  dimensjon av å dekke oss selv.
 • 62:17 - 62:25
  Er går tilbake til undervisning av
  iranere da muslimen invaderte Iran.
 • 62:25 - 62:28
  De sa: "Hvorfor dekker
  du ikke kvinnene dine?"
 • 62:30 - 62:36
  Den iranske svarte et enkelt spørsmål, og
  mange av dem mistet livet på grunn av det.
 • 62:37 - 62:42
  "Vi foretrekker å lukke våre egne
  øyne enn å dekke våre kvinner."
 • 62:42 - 62:46
  Det er oss som må kontrollere oss selv,
  ikke vi prøver å kontrollere de andre.
 • 62:46 - 62:52
  Er vi som må forstå helheten
  som vi er en del av
 • 62:52 - 62:56
  og vår sjelfrihet
  er lik de andre.
 • 62:56 - 63:01
  Det er oss som forstår og må
  forstå at forståelsesnivået
 • 63:01 - 63:04
  fra nå av er over oss.
 • 63:07 - 63:12
  Du var opptatt med energienheten, du
  var opptatt med mat GANSes og resten.
 • 63:12 - 63:15
  Jeg førte deg gjennom denne banen
  for at du skulle bli moden nok
 • 63:15 - 63:19
  for å finne gjennom skapelsens
  energi menneskeheten.
 • 63:19 - 63:23
  Og nå gjennom menneskets
  Soul kan du lage noe.
 • 63:23 - 63:27
  Er du som må forstå
  styrken til sjelen.
 • 63:27 - 63:32
  Din egen Sjel og ikke sammenligne den med
  de andre, fordi det er akkurat det samme.
 • 63:34 - 63:39
  Det er deg som har bestemt deg for å
  manifestere deg selv på det nivået.
 • 63:40 - 63:46
  Vi må respektere, vi må forstå, vi
  må gå inn i den totale forståelsen
 • 63:46 - 63:48
  som jeg nettopp sa.
 • 63:50 - 63:52
  På engelsk har vi et veldig godt si.
 • 63:52 - 63:56
  Vi sier, "Det som er bra for
  gåsen, er bra for gander."
 • 63:56 - 64:00
  Det som er bra for en kvinnelig
  and, er bra for en mannlig and.
 • 64:01 - 64:06
  Det som er bra for mannen, gjelder
  også for Guds andre skapninger.
 • 64:06 - 64:11
  Det være seg planten, det være seg dyret,
  være det en annen enhet fra universet.
 • 64:11 - 64:17
  Vi må stoppe denne vanen med å
  konsumere, pakker med energi,
 • 64:17 - 64:22
  fordi fysikaliteten til
  stillingen har diktert oss.
 • 64:22 - 64:26
  Hvis vi løfter vår sjel i å
  forstå vår sjels stilling
 • 64:26 - 64:32
  og styrken til vår sjel, blir vi i
  den prosessen løsrevet fra forbruket
 • 64:32 - 64:34
  av fysikaliteten fra denne planeten.
 • 64:35 - 64:40
  Mange oppnår dette som de forstår
  mer og mer undervisningen.
 • 64:40 - 64:43
  Mange er på vei for forståelse.
 • 64:43 - 64:48
  Mange sammenligner og konverterer
  fra dyreriket til vannet
 • 64:48 - 64:50
  å motta energiene.
 • 64:51 - 64:55
  Noen har allerede bestått
  trinnet, og de forstår mer.
 • 64:59 - 65:05
  Det er viktig for oss fra dette
  punktet på å forstå virkeligheten.
 • 65:05 - 65:10
  Å forstå totalitet, for
  ikke å være så smal sinnet
 • 65:10 - 65:14
  til hva det passer meg, i
  min landsby på jorden,
 • 65:14 - 65:21
  men hva den passer til min sjel i det universelle
  fellesskapet og i universets totalitet.
 • 65:21 - 65:25
  Når vi åpner universets dører
  med den kunnskapen vi deler,
 • 65:26 - 65:32
  nå er vi et rom i et større hus,
 • 65:32 - 65:37
  i en større by, som
  tilhører den ene nasjonen.
 • 65:37 - 65:39
  Jorden er det ene rommet.
 • 65:40 - 65:45
  Nå åpner du døren for å gå inn i
  hallen, for å se det større bildet.
 • 65:45 - 65:51
  Først må vi forstå hva vi har med
  oss, hvordan vi kle på vår sjel,
 • 65:51 - 65:56
  at når vi åpner døren, går vi
  ikke inn i vinterens kulde,
 • 65:56 - 65:58
  når vi har på seg sommerklær.
 • 66:03 - 66:08
  Vi må begynne å forstå
  skapelsens prosess.
 • 66:08 - 66:16
  Vi må forstå at det er oss som er
  diktatoren til vår fysiske form,
 • 66:16 - 66:21
  og ikke skylden og tillater de andre å
  misbruke oss, for å fortelle oss å mate dem.
 • 66:22 - 66:27
  Så, hvor vi lander i dette universet,
  ser vi ikke etter en moske,
 • 66:27 - 66:31
  for en kirke, for et tempel for å
  finne noen å gi oss veiledning,
 • 66:31 - 66:34
  fordi veiledningen
  i universet er en.
 • 66:36 - 66:41
  Og det er bare en regel, av
  skapelsens verden og skaperen.
 • 66:42 - 66:47
  Elske og dele og gi uten
  forventning å motta.
 • 66:52 - 66:57
  Når du har forventningen betyr det
  at du har tatt med Fysisk dimensjon
 • 66:57 - 67:00
  Jeg regner med å bli sett på å være på dette stedet.
 • 67:00 - 67:04
  Nå på dette stedet har jeg
  fire armer og to ben.
 • 67:07 - 67:11
  Forventning Jeg vil være millionær,
  så jeg må rane alle andre
 • 67:11 - 67:15
  å samle til hva min forventning er.
 • 67:18 - 67:24
  Menneskets fysikalitet er essensen av
  driften av hans fysikalske egenskaper
 • 67:24 - 67:26
  fra hans sjeles felter.
 • 67:28 - 67:34
  Som jeg har sagt tidligere, rapporterer vi at
  vi har sett mange mennesker, mange enheter,
 • 67:34 - 67:38
  fra andre Planet og UFOs,
  og jeg sa mange ganger,
 • 67:38 - 67:42
  "Hvor mange av dem har tuxedoer, og
  hvor mange av dem er i badedrakten,
 • 67:42 - 67:47
  eller hvor mange av dem ser
  ut til oss i en brudekjole? "
 • 67:51 - 67:52
  Ingen.
 • 67:56 - 68:03
  Mannens kjærlighet har... må være
  manifestasjonen av hans fysikalitet
 • 68:03 - 68:05
  fra hans sjeles styrke.
 • 68:09 - 68:16
  Deretter trenger mannen ikke klærne å bære
  for å bekrefte sin stilling og hans stående.
 • 68:16 - 68:18
  Dette har blitt mannenes vane.
 • 68:19 - 68:24
  Legg dem på klæden på en prests
  kappe og gjør hva du vil.
 • 68:27 - 68:32
  Gi dem kjolen til religionen
  og misbruk alle sjeler.
 • 68:33 - 68:38
  Gi dem kronen til riket og misbruke
  deres fysikalske egenskaper.
 • 68:40 - 68:44
  Når mannen forstår at han
  er konge av seg selv,
 • 68:44 - 68:49
  og han er prest av seg selv,
  at han bestemmer hva han eier
 • 68:49 - 68:52
  og er lik de andre og trenger ingen
 • 68:52 - 68:57
  fordi nå forstår han at hans sjel
  er diktatoren til sin stilling
 • 68:57 - 69:02
  I forhold til de andre trenger mennesket
  ingen religion og ingen konger.
 • 69:02 - 69:05
  Deretter kan han reise universets rom.
 • 69:05 - 69:11
  Fordi, utenfor grensen til noen få
  meter av denne eiendommen av land,
 • 69:11 - 69:14
  vi kaller 'jorden', det er ingen konger.
 • 69:15 - 69:18
  Og det er ingen prester i universet.
 • 69:18 - 69:25
  Som jeg har sagt mange ganger, "Har
  noen sett noen kirker i rommet?"
 • 69:25 - 69:27
  Hvis det var, ville
  Kristus vært opptatt
 • 69:27 - 69:31
  bygge så mange på månen
  og den andre planet
 • 69:31 - 69:34
  Det samme med de andre profetene.
 • 69:34 - 69:36
  Så må mannen lære...
 • 69:38 - 69:40
  må forstå
 • 69:40 - 69:44
  kommer ikke med meditasjon,
  det kommer med forståelse.
 • 69:44 - 69:48
  av styrken og eksistensen
  av hans sjel.
 • 69:49 - 69:54
  Jeg har tatt deg som jeg har sagt
  mange ganger for å se feltene.
 • 69:54 - 69:58
  Nå i å se og teste,
  og du har målt det,
 • 69:58 - 70:02
  du har laget pennen og du legger den,
  ingenting går gjennom huden din,
 • 70:02 - 70:07
  men smerten din går, nå vet du at
  det er et felt som kan ta smerten,
 • 70:07 - 70:12
  men hva er det feltet, hvorfor berører
  det meg at jeg ikke føler smerten nå?
 • 70:12 - 70:18
  Fordi det berører styrken til
  enheten som kalles smerte,
 • 70:18 - 70:23
  som kommer fra manifestasjonen
  av nivået fra menneskeheten
 • 70:23 - 70:27
  til kroppens fysiske punkt,
 • 70:27 - 70:30
  Det vi kaller dette er
  hvor vi føler smerten.
 • 70:32 - 70:36
  Vi gjenkjenner denne styrken som en
  smerte, og vi prøver å gjøre noe med det.
 • 70:36 - 70:41
  Nå må vi forstå at vi
  anerkjente tankens styrke,
 • 70:41 - 70:45
  og så detaljene vi tror som
  er jo mer gir vi gjør,
 • 70:45 - 70:51
  Jo nærmere vi blir,
  til menneskeheten.
 • 70:51 - 70:57
  Å forstå styrken og i det
  punktet blir vi i kontakt,
 • 70:57 - 71:01
  vi blir til å forstå at vi
  ikke trenger selv kjøretøyene,
 • 71:01 - 71:05
  hva vi kaller romskipet for
  å reise universets rom.
 • 71:10 - 71:17
  Jeg spurte spørsmålet fra en religiøs
  mann noen ganger siden, sa jeg,
 • 71:19 - 71:23
  "Da profeten mottok
  budskapet fra Gud,
 • 71:23 - 71:29
  kom han inn i et romskip, eller slo
  han land på baksiden av et esel?
 • 71:33 - 71:37
  Eller kom han som en
  opplyst i budskapet
 • 71:37 - 71:42
  fra sendebudene som brakte
  budskapet, de som er opplyste? "
 • 71:43 - 71:46
  Han sa, "Den gangen var vi
  ikke der vi ikke visste."
 • 71:46 - 71:51
  Jeg sa, "Du følger mannen, du må
  vite hvordan han mottok den."
 • 71:51 - 71:56
  Når du går for å kjøpe
  en bil, spør du mannen,
 • 71:56 - 72:01
  "Er denne bilen stjålet, eller er
  det bra, har du betalt for det?
 • 72:01 - 72:05
  Hvordan fikk du det som jeg er sikker på,
  jeg vil ikke motta en stjålet vare? "
 • 72:06 - 72:09
  Så, hvordan tillater vi at
  dette skjer med vår trosvei,
 • 72:09 - 72:14
  i en tilstand for å sende
  våre sjeler i den retningen?
 • 72:16 - 72:19
  Så når vi er modne
  nok til å forstå,
 • 72:20 - 72:24
  vi er laget av samspillet
  mellom universets felter,
 • 72:24 - 72:26
  vi kom ikke plutselig
  opp i rommet.
 • 72:27 - 72:31
  Feltene i universet redusert nok
  til å gjøre galakser styrken,
 • 72:31 - 72:35
  og så forsinket det nok til å
  gjøre solsystemet styrket,
 • 72:35 - 72:38
  da bremset det nok til
  å gjøre planeten,
 • 72:38 - 72:42
  og samspillet forsinket
  nok til å bli sjelen,
 • 72:42 - 72:44
  styrken av
  menneskehetens fysikk.
 • 72:45 - 72:50
  Nå forstår vi at vi
  bærer helheten i oss.
 • 72:50 - 72:54
  Som vi kom fra Total, fra
  prinsippet, fra Skaperen.
 • 72:55 - 73:00
  Så kan vi gå tilbake, for å gå
  tilbake til Skaparens styrke?
 • 73:00 - 73:02
  Og svaret er Ja.
  Hvorfor ikke?
 • 73:02 - 73:08
  Da trenger vi ikke å gjøre feil,
  vi må kunne forstå helheten.
 • 73:09 - 73:13
  Jo dypere vi tror, som jeg sa,
  "kommer ikke med meditasjon,
 • 73:13 - 73:20
  det kommer ved å forstå realiteten
  om skapelsen, om feltinteraksjonene.
 • 73:20 - 73:24
  Da forstår vi helheten av
  kunnskapen om skapelsen. "
 • 73:28 - 73:32
  Og dette er hvor mange menn
  kommer til å bli forvirret,
 • 73:32 - 73:38
  fordi jeg må godta at jeg er
  ansvarlig for min egen skaperverk,
 • 73:38 - 73:43
  Jeg er ansvarlig for min egen
  manifestasjon på feltstyrken
 • 73:43 - 73:49
  som jeg vil gjerne manifestere meg selv, og
  kan jeg akseptere å ha fire ben og to armer,
 • 73:49 - 73:53
  og kan jeg akseptere at
  jeg ikke kan røre noe,
 • 73:53 - 73:57
  men å prise kjærlighets
  kjærlighet ved å gi,
 • 73:57 - 74:00
  at jeg kan nyte tilstedeværelsen
  av de andre ved å motta.
 • 74:07 - 74:13
  Nå kanskje i dag åpnet jeg en annen
  dør i forståelsen av mannen,
 • 74:13 - 74:16
  når vi åpner Mans-døren
  inn i rommet,
 • 74:16 - 74:19
  at han kan samhandle med
  resten av Universal Community.
 • 74:20 - 74:26
  Det er ikke hvordan vi lager et MaGrav-system
  for å få litt energi til å ha fri,
 • 74:26 - 74:31
  fordi de har slaver av oss at vår
  mentalitet og kunnskap ikke var å se
 • 74:31 - 74:36
  at vi kan absorbere energi
  selv, at vi kan skape energi,
 • 74:37 - 74:39
  vi kaller det aura
  av kroppen vår,
 • 74:39 - 74:43
  som er samspillet mellom
  Mansjellens felt med sin fysiske,
 • 74:43 - 74:49
  med miljøet av jordens enhet
  og de universelle feltene.
 • 74:49 - 74:54
  Da trenger vi ikke å drepe en annen enhet
  for oss for å motta pakker av det,
 • 74:54 - 75:00
  i stedet for oss å vite at jeg tar det som er
  gitt fritt, men jeg tar ikke som ikke er min.
 • 75:02 - 75:09
  Da blir vi den sanne mann av rommet, og blir
  deretter sann mann i dette fysiske livet.
 • 75:09 - 75:15
  Det spiller ingen rolle hvor vi legger hodet
  vårt, det er vårt hjem, være det på jorden,
 • 75:15 - 75:18
  enten det er i galakser, det
  være seg i Planet Zeus.
 • 75:20 - 75:23
  Som jeg sier mange ganger,
  "lærer jeg å opplyse
 • 75:23 - 75:28
  at du finner din egen sti,
  finner du din egen dimensjon. "
 • 75:28 - 75:34
  Jeg lærer ikke, for da blir det
  skrevet, og det må bekjempes.
 • 75:38 - 75:39
  Noen spørsmål?
 • 75:42 - 75:46
  (RdF)... Mr Keshe morgen.
  (MK) God morgen.
 • 75:46 - 75:49
  (RdF) Dette er Ralph...
  (MK) Fra?
 • 75:49 - 75:52
  (RdF)... Texas.
  (MK) Ja?
 • 75:52 - 75:56
  (RdF) Jeg tenkte...
  Takk for læren forresten...
 • 75:56 - 76:06
  Alle disse årene... Tidligere...
  Denne kunnskapen... var...
 • 76:07 - 76:13
  Gitt... til oss i like få, og...
  fordi det var det var det
 • 76:13 - 76:16
  trodde at de fleste ikke kunne forstå denne
  kunnskapen, så det ble holdt en hemmelighet.
 • 76:17 - 76:22
  Så du, du har vært i offentligheten
  i dag, og jeg takker for det.
 • 76:23 - 76:28
  (MK) Du er velkommen.
  (RdF)... Jeg tenkte på, i tråd med...
 • 76:30 - 76:37
  ... Utvikle en teknikk eller metode for å...
  Styrke sjelen...
 • 76:37 - 76:43
  Styr følelsene beklager.
  Så vi kan være mer effektive ved å bruke den.
 • 76:43 - 76:47
  ... Jeg... Hei?
  (MK) Fortsett.
 • 76:47 - 76:54
  (RdF) Ja, jeg tror du, det gjorde du
  sannsynligvis i MOZHAN-klassene... MOHAN...
 • 76:54 - 76:58
  (MK) Prosessen underviser ikke,
 • 76:58 - 77:02
  prosessen er at du må
  finne veien til din egen.
 • 77:02 - 77:06
  Vi veileder å vite hvor målet er.
  (RdF) Okay.
 • 77:06 - 77:08
  (MK) Det du satser på.
  Hver og en av oss,
 • 77:09 - 77:13
  som de sier, alle veier regjerer, lea...
  Ender opp i Roma.
 • 77:13 - 77:17
  Vi kommer alle til vår Sjel, men
  avhenger hvilken vei vi bruker,
 • 77:17 - 77:20
  og hvor vi feiler det
  må vi lære av det.
 • 77:22 - 77:24
  Hvis du går feil vei,
  kommer vi tilbake igjen,
 • 77:24 - 77:30
  Jeg tok en feil vei, det er en blindvei, det
  er den ene veien, eller det er en blindgyde.
 • 77:30 - 77:32
  (RdF) Uh-hm.
  (MK) Til vi slutter ikke,
 • 77:32 - 77:36
  til vi ikke lærer, det må vi
 • 77:36 - 77:42
  gå til veien for riktig oppførsel,
  vi ender alltid i en blindgyde.
 • 77:42 - 77:47
  Og så skylder vi fyren som satte skiltet
  feil og de gjorde ikke kartet feil.
 • 77:47 - 77:52
  Vi ser ikke det, "Jeg gjorde
  feil, jeg tok feil vei."
 • 77:52 - 77:55
  På den måten skyldes vi ingen.
 • 77:56 - 78:00
  Mange av oss skylder alle
  andre, for det vi gjør selv,
 • 78:00 - 78:05
  og så skylder vi dem at du gjorde
  feil, fordi jeg ikke gjorde noe galt.
 • 78:05 - 78:08
  Hvor, jeg var årsaken, jeg tok
  banen og jeg har mislyktes
 • 78:08 - 78:11
  og jeg kommer fremdeles tilbake
  og tar samme vei igjen.
 • 78:11 - 78:13
  Fordi jeg er så opptatt
  av å skylde de andre,
 • 78:13 - 78:17
  Jeg ser ikke at det er meg som
  har unnlatt å velge riktig vei.
 • 78:18 - 78:22
  Nå sjelen, du trenger ikke
  å undervise i sjelen.
 • 78:22 - 78:28
  Forstå det, du trenger
  ikke å kopiere det.
 • 78:28 - 78:32
  Det er ingen måte jeg kan lære
  deg, da må jeg sitte her,
 • 78:32 - 78:38
  lær Mennesket, katten, hunden,
  fisken og så de andre ting.
 • 78:38 - 78:41
  Og det er for mange vesener på
  denne planeten, jeg har ikke tid.
 • 78:41 - 78:46
  Vi lærer deg, så kan du lære gjennom
  sjelen din, til dyrene i denne planeten.
 • 78:46 - 78:50
  Tatt i betraktning Menneske
  er en del av dyrets rike.
 • 78:51 - 78:55
  Det er ingen snarvei, den
  eneste snarveien er for mannen
 • 78:55 - 78:58
  å forstå essensen av
  sin egen skaperverk.
 • 79:01 - 79:04
  (RdF) Jeg tenkte også langs
  linjene, i tråd med...
 • 79:04 - 79:08
  Din signatur tegning som du
  vanligvis gjør,... spiral,
 • 79:08 - 79:11
  som det utvides, og hvorfor
  det er utover og utover,
 • 79:12 - 79:22
  du vet... jeg tenkte sammen...
  Hva jeg... De enkelte punktene på spiralen,
 • 79:22 - 79:26
  kan være, kunne representere...
  en bestemt styrke,
 • 79:26 - 79:30
  knyttet til en...
  knyttet til en bestemt følelse.
 • 79:30 - 79:33
  (MK) Det er selvfølgelig det
  jeg har lært hele tiden.
 • 79:33 - 79:36
  Hver følelse har en viss styrke.
 • 79:37 - 79:38
  (RdF) Uh-hm.
 • 79:38 - 79:41
  (MK) Så du må finne styrken.
 • 79:41 - 79:45
  Du vet at noen sier, "Jeg
  føler meg ikke smerte."
 • 79:46 - 79:51
  Er dette en vei å forstå
  at de har funnet ut at,
 • 79:51 - 79:55
  den styrken som jeg kaller
  "smerte", tilhører ikke meg,
 • 79:55 - 79:59
  Jeg vet ikke, jeg foretrekker
  ikke å vite fordi jeg kan.
 • 79:59 - 80:03
  Det kan ikke gjøre noe for meg at det
  kan forandre meg, det er alt det står.
 • 80:04 - 80:08
  Kanskje er en sti for noen
  folk å følge for å forstå.
 • 80:11 - 80:16
  (RdF) Så vi må komme...
  vi må bli mer tilpasset til
 • 80:17 - 80:21
  våre følelser og følelser av vår
  kropp, fysisk kropp essens.
 • 80:21 - 80:24
  (MK) Nei, du må løsne
  fra din fysiske kropp
 • 80:24 - 80:27
  men bli forstått
  følelsen av sjelen din
 • 80:27 - 80:30
  som manifesterer seg
  i din fysiske form.
 • 80:30 - 80:30
  (RdF) Høyre.
 • 80:30 - 80:32
  (MK) Gå tilbake i...
 • 80:32 - 80:35
  (RdF) Hver eneste celle fortsetter, bære den...
 • 80:36 - 80:37
  (MK) Selvfølgelig.
  (RdF) som en sjel.
 • 80:38 - 80:39
  (MK) Selvfølgelig.
 • 80:40 - 80:45
  Hvis du vurderer en
  celle i kroppen din
 • 80:46 - 80:49
  som la oss si månen
 • 80:50 - 80:55
  så samlet totalen av cellen
 • 80:55 - 81:01
  av lever, av hjertet og alt annet har ført
  til skaperingen av en mann som er deg.
 • 81:02 - 81:04
  Så er det samme med Skaperen.
 • 81:05 - 81:09
  Så hold deg på samme
  linje, du er den samme.
 • 81:20 - 81:22
  Noen andre spørsmål?
 • 81:22 - 81:24
  (JB) Hei Mr Keshe.
 • 81:24 - 81:25
  (MK) Ja.
 • 81:25 - 81:27
  (JB) Dette er Jon fra Arizona.
 • 81:27 - 81:29
  (MK) Hei John. Hvordan har du det?
 • 81:29 - 81:30
  (JB) Å, jeg har det bra, takk.
 • 81:31 - 81:33
  Ok, jeg har et par spørsmål.
 • 81:33 - 81:38
  ... Vi gjør mange tester nå mange
  forskjellige variasjoner av tester med
 • 81:38 - 81:39
  den dynamiske...
 • 81:39 - 81:43
  (MK) Kan du redusere lydnivået ditt?
  Er veldig høy.
 • 81:43 - 81:43
  (JB) Okay...
 • 81:45 - 81:48
  ... Så vi gjør mye...
  er det, er det bedre?
 • 81:50 - 81:54
  Er det bedre?
  (MK) Ja, det er bedre å fortsette.
 • 81:54 - 81:57
  (JB)... Så vi gjør mange
  forskjellige tester med
 • 81:57 - 82:02
  dynamiske reaktorer...
  forskjellige konfigurasjoner.
 • 82:03 - 82:11
  ... Jeg er litt hva, hva vi
  prøver å gjøre er å åpne opp
 • 82:11 - 82:17
  Hydrogen Adams hvor de
  i Essence lyser opp
 • 82:17 - 82:20
  og, og åpne opp i
  de større feltene.
 • 82:20 - 82:27
  Og vi spinner dem med
  forskjellige hastigheter og...
 • 82:29 - 82:34
  det virker som om vi har
  prøvd en ballkonfigurasjon
 • 82:34 - 82:36
  med alle materialer av en ball.
 • 82:36 - 82:39
  Vi har prøvd to ball konfigurasjon,
  vi har prøvd tre ball konfigurasjon
 • 82:40 - 82:43
  og alle med forskjellig
  hastighet etc?
 • 82:43 - 82:48
  ... Det vi ikke klarer å
  komme til, er... er...
 • 82:48 - 82:54
  faktisk komprimere hydrogenet til
  der det kan åpne... åpne opp.
 • 82:54 - 82:57
  (MK) Kan jeg gi deg et forslag?
 • 82:57 - 82:58
  (JB) Okay.
 • 82:59 - 83:01
  (MK) Jeg har sett konfigurasjonene dine
 • 83:01 - 83:09
  og jeg har sett festepunktet til de
  firestjernesystemene du legger på bordet.
 • 83:10 - 83:14
  Begynn å flytte systemene,
 • 83:15 - 83:18
  skaper ikke høyere hastighet.
 • 83:19 - 83:24
  Ikke glem MaGrav
  Gravitational Positioning.
 • 83:26 - 83:30
  Systemet ditt må
  justeres på avstand
 • 83:31 - 83:36
  at samspillet tillater
  åpning av plasma.
 • 83:36 - 83:39
  (JB) Jeg tror den dynamiske
  konfigurasjonen vil få mye Magnetic,
 • 83:39 - 83:43
  mye magnetisk styrke og ikke
  nok gravitasjonsstyrke.
 • 83:44 - 83:47
  (MK) Ja, du vet ikke
  at du må plassere den
 • 83:47 - 83:52
  flytte dem, ikke fikse dem, flytte
  dem til du finner en stilling.
 • 83:53 - 83:54
  Jeg forklarte dette i en av læren.
 • 83:54 - 83:57
  Jeg forklarte deg i en del
  av den private læren.
 • 83:57 - 83:59
  Jeg forklarte for deg å forstå.
 • 84:00 - 84:02
  La meg forklare...
 • 84:07 - 84:11
  Når du har kjernene dine.
 • 84:11 - 84:16
  Nå dreier du kjernene dine med forskjellige
  systemer med forskjellige betydninger,
 • 84:16 - 84:17
  motorer eller hva som helst.
 • 84:18 - 84:21
  Gå tilbake og husker du...
 • 84:21 - 84:25
  ah, jeg har ikke kameraet mitt,
  det var det jeg har vist deg.
 • 84:25 - 84:29
  Hvis du husker når vi setter
  ringmagneter i nærheten av hverandre.
 • 84:29 - 84:34
  En magnet beveger seg når
  du tar den andre nærmere.
 • 84:34 - 84:40
  Hvis du kunne holde magneten i sin
  posisjon, så bringer du den nær
 • 84:41 - 84:44
  Magneten begynner å rotere.
 • 84:44 - 84:49
  Dette er noe du ikke forstod, og jeg
  gjentok i annen form eller form.
 • 84:50 - 84:53
  Så når det kommer, har
  du ingen motorer.
 • 84:53 - 84:57
  Dette er hvordan rotasjonshastigheten
  til planeten er diktert.
 • 84:57 - 85:00
  Vi ser ingen motorer
  til å starte noe.
 • 85:00 - 85:06
  Er den magnetiske gravitasjonsposisjonen
  av en i forhold til den andre
 • 85:06 - 85:09
  som bestemmer og dikterer
  rotasjonshastigheten.
 • 85:09 - 85:12
  Nå har du opprettet rotasjonen.
 • 85:12 - 85:17
  Da skaper denne rotasjonen
  seg selv Felttrykk
 • 85:17 - 85:21
  på plasma av
  hydrogenet som du vil?
 • 85:21 - 85:23
  Det er måten du tar det på.
 • 85:24 - 85:28
  Når du ser på i
  atomkraftstrukturen
 • 85:28 - 85:31
  du ser på protonen og elektronen
 • 85:32 - 85:34
  og vi kaller det båndbredden
 • 85:37 - 85:40
  som elektronen beveger seg.
 • 85:42 - 85:47
  Hvis du ser på det, er det grunnen til at
  han roterer det kommer ikke bare nærmere
 • 85:47 - 85:51
  og går bort fordi
  kompresjonen på feltstyrken
 • 85:51 - 85:54
  skaper sin rotasjon og følelse.
 • 85:55 - 85:58
  Deretter er det her hvor
  det øker sin energi
 • 85:59 - 86:03
  På dette punktet er maksimumet gitt,
  det kommer tilbake for å samle mer.
 • 86:04 - 86:06
  Dette forstås aldri av Fysikk og
 • 86:06 - 86:09
  Det er her vi kaller det
  båndbredden, og det er det.
 • 86:09 - 86:14
  Er ikke... er at dette punktet som
  skaper sin rotasjon kaster det bort
 • 86:14 - 86:18
  og så kommer den tilbake, og den
  trenger mer å motta fra Gravitasjon.
 • 86:18 - 86:23
  Her har han mer tyngdekraft,
  her har han mer magnetisk felt
 • 86:23 - 86:25
  i forhold til protonen.
 • 86:26 - 86:30
  Så problemet er plasseringen
  av reaktorene dine.
 • 86:31 - 86:37
  Disse reaktorene er løst av felt
  og du vil opprette en tilstand.
 • 86:37 - 86:40
  Du må kunne bringe det til det
  punktet at det skaper rotasjon
 • 86:40 - 86:44
  i... Plasma uten motorene.
 • 86:45 - 86:48
  Jeg har gjort det med
  demonstrasjon veldig nylig.
 • 86:48 - 86:51
  Jeg har laget system for
  å vise det annerledes.
 • 86:54 - 87:00
  Så, du håper å rotere -
  rotasjon er en fysisk enhet.
 • 87:00 - 87:02
  Det er en grense du kan
  sette ved rotasjon.
 • 87:03 - 87:07
  Nå må du lage Magnetisk
  feltkomprimering, og du lager ikke den.
 • 87:07 - 87:09
  Derfor åpner ikke plasmaen din.
 • 87:14 - 87:16
  (JB) Ok, det gir mening. Så...
 • 87:18 - 87:19
  (MK) Du har nå, du har en...
 • 87:19 - 87:24
  Hvis du tar dine kjerner, må du bare
  fikse dine kjerner under, som de er.
 • 87:24 - 87:26
  men la dem løs nok.
 • 87:26 - 87:29
  Men du lager en
  rotasjonsbetingelse i en
 • 87:29 - 87:31
  og så vil du se,
  de andre roterer.
 • 87:31 - 87:35
  Vi har sett dette hvis du ser på
  disse MaGrav-enhetene som boksen
 • 87:35 - 87:39
  hvor GANSes roterte for to eller
  tre år siden, viste folk seg,
 • 87:39 - 87:40
  ingen forstod.
 • 87:40 - 87:45
  Når du får en GANS i hånden din og
  du ser en GANS flytter til toppen
 • 87:45 - 87:47
  og en bunn er fortsatt der,
 • 87:47 - 87:52
  spesielt når du produserer
  sinkoksid og CO2, går zink opp.
 • 87:53 - 87:57
  Hvis du introduserer litt, et annet
  materiale ved siden av dette
 • 87:57 - 87:59
  du begynner å se sink-roterende.
 • 88:02 - 88:08
  Fordi Feltpresset mellom disse to
  skyver Feltutgivelsen mot dette.
 • 88:09 - 88:10
  Og ingen har forstått.
 • 88:10 - 88:14
  Vi trenger ikke motorer for å
  skape rotasjon av kjernene
 • 88:14 - 88:16
  men du ser på den
  fysiske rotasjonen
 • 88:16 - 88:22
  men det er en grense 2500 rpm
  er maksimum, kanskje 3000.
 • 88:22 - 88:28
  Da må du gå inn i
  rotasjonsensens essens i GANS.
 • 88:32 - 88:34
  Vi har vist dette mange ganger.
 • 88:34 - 88:37
  Slik klarer vi å skape
  med en konstant.
 • 88:37 - 88:41
  Vi endret ikke rotasjonshastigheten
  vi nettopp bygget opp, bygget opp
 • 88:41 - 88:44
  og vi dro til 129 Tesla.
 • 88:44 - 88:47
  Dette burde vært forstått
  for to år, tre år siden
 • 88:47 - 88:49
  og ingen har forstått dette.
 • 88:51 - 88:55
  Deretter når du går på det
  nivået Essensen av følelsen
 • 88:55 - 88:57
  blir styrer av det.
 • 88:57 - 89:00
  Da kan du styre
  rotasjonshastigheten av din følelse
 • 89:00 - 89:03
  fordi du kommer til styrken
 • 89:03 - 89:04
  fordi du opprettet
  dette materialet
 • 89:04 - 89:09
  og du har alltid hatt litt aminosyre
  i det selv om mannen er kontrollert.
 • 89:11 - 89:12
  Veldig enkelt.
 • 89:13 - 89:17
  Du fikserte reaktorene dine og du prøver å komprimere...
  du går til 100 tusen omdreininger per minutt.
 • 89:17 - 89:20
  Det gjør ingen forskjell
  fordi du ikke lager
 • 89:20 - 89:23
  Feltkomprimering
  Gravitasjonsmagnetisk felt.
 • 89:27 - 89:29
  (JB) Ok, det er en stor hjelp.
 • 89:30 - 89:31
  (MK) Nå er du under...
 • 89:31 - 89:33
  Du bør være nærmere
  Flysystem med systemet.
 • 89:33 - 89:36
  Jeg så på er vakker
  hva du satt opp.
 • 89:37 - 89:40
  Men nå må du flytte
  til du finner.
 • 89:40 - 89:44
  Se, se ikke på
  rotasjonen av motoren,
 • 89:44 - 89:47
  se etter rotasjonen av GANS.
 • 89:48 - 89:48
  (JB) Okay.
 • 89:48 - 89:54
  (MK) I din epost sendte du meg teksten,
  du sendte meg i dag eller i går.
 • 89:54 - 89:59
  Du ber om at du ser at alt
  materialet går på baksiden
 • 89:59 - 90:02
  til veggen av GANS,
  til kjerneveggen.
 • 90:03 - 90:09
  Hvis du legger nok av det i metning, sier
  systemet med la oss si 30, 30% av hver,
 • 90:09 - 90:12
  se hvilket lag som begynner å rotere.
 • 90:13 - 90:15
  Når du tar systemet sammen,
  gir det deg styrke
 • 90:15 - 90:20
  du må begynne å kalibrere og så
  finner du bevegelse, ingen tid.
 • 90:21 - 90:24
  Det er feltavgiften
  som du må lete etter.
 • 90:24 - 90:29
  En av dine reaktorer eller
  bunnreaktorer må bli feltfelt.
 • 90:31 - 90:34
  (JB) Må være, hva er
  du, hva ringer du til?
 • 90:34 - 90:38
  (MK) Det er a, det er en Gravitational
  Magnetic Field-ladning av systemet.
 • 90:38 - 90:41
  Det er et gebyrsystem.
 • 90:41 - 90:44
  Hvis du kommer til det, vil jorden avvise deg.
 • 90:45 - 90:48
  Til det punktet hvor du
  kan opprette Gravity.
 • 90:48 - 90:53
  Mange ganger når du vil ta av fra
  et grunnpunkt, fra nullpunktet
 • 90:53 - 90:57
  du trenger ikke å bytte fordi du ikke
  har noe å sammenligne for å løfte,
 • 90:57 - 91:00
  du må opprette en feltavgift.
 • 91:00 - 91:04
  Hvilket betyr at du bruker din øverste
  kjerne som en feltladning i sammenligning
 • 91:04 - 91:07
  til de tre basene og de
  omkringliggende roterende kjernene.
 • 91:07 - 91:12
  Og da på det tidspunktet fordi feltet...
  på en måte, hvis du ser på det,
 • 91:12 - 91:16
  bunnen tre blir den negative,
  og den øverste blir positiv
 • 91:16 - 91:17
  som er en giver
 • 91:18 - 91:20
  da må du opprette et styrkefelt,
 • 91:20 - 91:23
  som med hensyn til jordens
  gravitasjonsmagnetiske felt
 • 91:23 - 91:26
  Gravitasjonens magnetiske felt
  av jorden katapulerer deg,
 • 91:26 - 91:30
  og så avgjør systemet seg
  for en plassposisjon.
 • 91:31 - 91:36
  Romsreisen, ta av fra
  nullpunktet, kan vanligvis gjøres
 • 91:36 - 91:42
  det er en av de enkleste måtene å gjøre det
  er, skaper den tilstanden av feltutladning
 • 91:42 - 91:48
  eller potensiell forskjell i positiv
  og negativ hensyn i ditt system
 • 91:48 - 91:51
  og Earth Gravitational
  Magnetic Field system.
 • 91:51 - 91:56
  Hvor for eksempel blir systemet
  ditt Proton og... beklager Electron
 • 91:56 - 91:58
  og jorden er
  protonet hvor irr ..
 • 91:58 - 92:02
  Som jeg nettopp forklarte,
  skyver den bort til et punkt,
 • 92:02 - 92:06
  på det punktet reiser du til og med med en Sp ..
  bygge opp til lysets hastighet,
 • 92:06 - 92:12
  og så på et tidspunkt da
  inerti feltstyrker av jorden
 • 92:12 - 92:16
  med gravitasjonens magnetiske felt på
  jorden blir balanse med atmosfæren,
 • 92:16 - 92:19
  da bygger du inn lysets
  hastighet for å reise.
 • 92:19 - 92:24
  Innenfor Jorden du kan, er det veldig
  vanskelig å reise innen lysets hastighet,
 • 92:24 - 92:28
  fordi atmosfæren er så tynn, er
  det bare få 100, 10-50 kilometer,
 • 92:28 - 92:30
  100 kilometer maks.
 • 92:33 - 92:39
  Så, prøv å se inni, og jeg har sagt dette mange
  ganger for å se hvordan kjernen roterer,
 • 92:39 - 92:44
  og så kan du stave opp
  i bevegelse og løfte.
 • 92:44 - 92:49
  Fordi når du håndterer deg, har
  du gått inn i materiellstaten
 • 92:49 - 92:54
  Du har å gjøre med treghetens
  feltstyrker Gravitasjonsmagnetisk felt.
 • 92:54 - 92:58
  Du må skyve deg bort fra treghet
  Gravitasjonsmagnetisk felt
 • 92:58 - 93:00
  ved å katapulere deg
  selv fra bakken
 • 93:00 - 93:03
  i en positiv negativ
  retning hvis du forstår,
 • 93:03 - 93:07
  og så henter du
  fart og posisjon.
 • 93:07 - 93:10
  (JB) Okay. Et annet spørsmål...
 • 93:12 - 93:21
  Så, hvis vi... er... Vel, en av tingene vi
  prøver å gjøre, er også å bygge et romskip
 • 93:23 - 93:27
  med våre tanker... og
 • 93:29 - 93:35
  i løpet av uken ble det nevnt, og
  jeg fant det veldig rart at når
 • 93:35 - 93:39
  Enheter går om bord på en...
  et annet romskip,
 • 93:39 - 93:45
  at deres sjel er...
  gitt til romskipet
 • 93:45 - 93:49
  at de kanskje alle reiser sammen.
  Så...
 • 93:49 - 93:53
  (MK) Ikke gitt til romskipet du
  gir det til en annen sjel å bære.
 • 93:55 - 93:59
  Dette er et veldig godt praktisert system.
  Du blir passasjer.
 • 93:59 - 94:03
  Det er akkurat som du gir kroppen din
  til en pilot for å ta deg til et sted.
 • 94:06 - 94:08
  (JB) Men... for meg er
  det som jeg ikke vet
 • 94:08 - 94:11
  hvordan du vil fortsette å
  operere uten din sjel, men...
 • 94:11 - 94:14
  (MK) Nei du kan operere
  veldig enkelt, du har en sjel
 • 94:14 - 94:17
  fordi Fysikaliteten ikke kan
  fungere hvis det ikke er Soul.
 • 94:18 - 94:20
  Du snakker på Soul-nivået
  ikke på en fysisk,
 • 94:20 - 94:25
  avhenger av hvor mye du går inn i
  forståelsen av helheten av kunnskapen.
 • 94:25 - 94:28
  (JB) Vel, dette er her hvor
  spørsmålet mitt kommer opp.
 • 94:28 - 94:37
  Så, er vi i stand til å ta et aspekt av vår sjel,
  og laste den inn i... Jeg vil kalle det 'reaktorer'
 • 94:37 - 94:41
  som vi lager i vår, i vårt
  sinn og legger et aspekt...
 • 94:41 - 94:46
  (MK) Kan jeg, kan jeg like
  før du går videre, forklare?
 • 94:47 - 94:53
  Er din reaktor bærer styrken til
  sjelen din, eller tror du det gjør?
 • 94:55 - 95:00
  (JB)... Så, hvis vi skaper
  det, ja det kan det.
 • 95:01 - 95:03
  Jeg vet ikke, det er min tenkning.
  (MK) Så du har ikke noe problem.
 • 95:07 - 95:12
  (JB) Så vi kan lage, vi kan
  sette et aspekt av vår sjel,
 • 95:12 - 95:20
  ikke bare følelser i disse
  imaginære reaktorer og...
 • 95:21 - 95:22
  at...
 • 95:22 - 95:27
  (MK) Du går til, kan jeg, kan jeg svare
  deg Jon, kan jeg, kan jeg bare si noe?
 • 95:27 - 95:29
  (JB) Ja.
  (MK) Er din sjel imaginær?
 • 95:30 - 95:32
  (JB) Nei, det er det ikke!
 • 95:32 - 95:34
  (MK) Så du legger det ikke
  på noe sted imaginært.
 • 95:34 - 95:37
  Du må, for å forstå at dette er
  en del av hvor jeg legger den.
 • 95:40 - 95:45
  (JB) Så jeg snakker om et aspekt av
  vår sjel, en del av vår sjel. EN...
 • 95:45 - 95:50
  (MK) Ja. Hvorfor vil du sende en Electron
  i stedet for hele pakken av Neutron?
 • 95:54 - 95:56
  (JB)... Det jeg prøver å
  gjøre er å få, (MK) (ler)
 • 95:56 - 96:00
  (JB) For å få mitt romskip, mitt
  sitat, "imaginært romskip",
 • 96:00 - 96:07
  for å kunne lyse opp og bære, bære...
  energien til, av alle.
 • 96:08 - 96:12
  (MK) Ja, da... det ville
  bare lyse opp i deg
 • 96:14 - 96:15
  på det nivået du forstår.
 • 96:19 - 96:21
  Forstår du hva jeg mener?
 • 96:23 - 96:25
  Ingen andre vil se det,
  men du forstår det.
 • 96:25 - 96:29
  Og dermed forstår du
  rommet du har opprettet
 • 96:29 - 96:31
  for elev... hva jeg kaller, 'Elevation'.
 • 96:34 - 96:36
  (JB) Okay...
  Jeg vil tenke på det.
 • 96:36 - 96:39
  (MK) Prøv systemet du
  forstår, prøv systemet ditt
 • 96:39 - 96:42
  til du ser Field
  Force-samspillet.
 • 96:43 - 96:47
  Jeg laget et system med Armen...
 • 96:48 - 96:50
  siste uker,
 • 96:50 - 96:52
  og...
 • 96:53 - 96:55
  ... forrige uke eller så.
 • 96:55 - 96:58
  Det er veldig hyggelig, men har ikke
  klart å vise hvordan det fungerer
 • 96:58 - 97:02
  forhåpentligvis neste uke når
  vi er sammen, kan vi vise ham.
 • 97:02 - 97:08
  Der du kan rotere dynamiske
  reaktorer fra felt,
 • 97:08 - 97:15
  og hvis du plasserer den nærmere eller
  nærmere bestemt antall magneter,
 • 97:15 - 97:18
  Du vil se at magneter
  begynner å rotere.
 • 97:19 - 97:22
  Vi har allerede bygget den, Armen
  har nettopp ferdig med det...
 • 97:23 - 97:26
  Da ser vi at vi ikke
  trenger motorene.
 • 97:28 - 97:30
  Vi trenger feltstyrker
  det vi kaller
 • 97:30 - 97:33
  la oss si sjelen til
  systemet fra en reaktor,
 • 97:33 - 97:42
  som i styrken reduserer nok som roterer
  magneter, i en materiell stat.
 • 97:42 - 97:47
  Slik skaper feltstyrken til
  Solen rotasjonen i strukturen
 • 97:47 - 97:51
  av feltstyrken til jordens
  gravitasjonsmagnetiske felt.
 • 97:52 - 97:55
  Hvor gravitasjonsmagnetisk
  felt av jordens interaksjon
 • 97:55 - 98:00
  fører, til rotasjon
  av planet av planet,
 • 98:00 - 98:06
  hvor samspillet mellom
  feltene i jordens system,
 • 98:06 - 98:09
  det vi kaller
  "atmosfære" med solen,
 • 98:09 - 98:13
  skaper rotasjonen av denne
  jorden rundt solen.
 • 98:14 - 98:18
  Samspillet mellom gravitasjonens
  magnetiske felt av feltene,
 • 98:18 - 98:22
  indre jordfelt, skaper
  jordens rotasjon.
 • 98:22 - 98:27
  Så samspillet, balansen interaksjon
  mellom disse to og solen
 • 98:27 - 98:33
  skaper rotasjonen av bevegelsen
  av jorden i solsystemet.
 • 98:35 - 98:41
  Så samspillet med Gravitational
  Magnetic Field of our Sun med Galaxy
 • 98:41 - 98:46
  dikterer solens rotasjon,
  solsystemet i galaksen.
 • 98:47 - 98:49
  Slik oppretter du bevegelse.
 • 98:49 - 98:52
  Du må ha en annen til å diktere
  bevegelsen til den andre
 • 98:52 - 98:56
  mens selv har sin egen rotasjon,
  er dette det som ikke er forstått.
 • 98:56 - 98:59
  og jeg har forsøkt å lære
  dette så hardt i årevis.
 • 99:05 - 99:08
  Da vil du finne at du kan bevege deg
  i en hvilken som helst dimensjon,
 • 99:09 - 99:13
  i henhold til styrken du
  lager i systemet internt.
 • 99:13 - 99:17
  At samspillet med det
  andre skaper det.
 • 99:17 - 99:20
  Dette er hvor mange ganger
  i læren vi forklarer.
 • 99:20 - 99:26
  De sa at Venus roterer med urviseren
  fordi en meteoritt slo den.
 • 99:26 - 99:30
  Nei! Venus roterer
  med klokken fordi
 • 99:30 - 99:34
  det indre gravitasjonsmagnetiske
  feltet av seg selv
 • 99:34 - 99:41
  har en balanse som dikterer positiv
  rotasjon, med urviseren rotasjon.
 • 99:41 - 99:46
  Eller Field-Styrken fra
  utsiden som håndhever på den
 • 99:46 - 99:49
  på grunn av nærhet til
  solens sterke felt
 • 99:49 - 99:53
  har diktert Field Force-innbrudd,
  noe som betyr at,
 • 99:53 - 99:57
  Feltstyrken mellom
  Solen og Venus
 • 99:57 - 100:03
  har ikke bare tillatt rotasjonen,
  innenfor solsystemet,
 • 100:03 - 100:08
  nå er fôret sterkere, at det
  må bli motsatt rotasjon,
 • 100:08 - 100:12
  at den kan finne sin posisjon,
  og deretter dikterer rotasjonen.
 • 100:12 - 100:16
  Vi har sett dette i reaktortestingen
  for ti år siden da vi, vi...
 • 100:16 - 100:20
  Jeg har forklart selv i Teheran når vi,
  når vi kjører de første reaktorene.
 • 100:20 - 100:24
  Din indre kjerne stopper, og
  begynner å rotere motsatt måte.
 • 100:26 - 100:32
  Nå forstår du dette, dette, etter hvert,
  vitenskapen som folk forstår mer, åpner seg.
 • 100:34 - 100:37
  Det er det, dette er det jeg sa,
  et par læresetninger siden,
 • 100:37 - 100:41
  at mannen ikke har
  forstått feltinteraksjonen
 • 100:41 - 100:45
  mellom gravitasjons- og magnetfeltet,
  at det skaper energien.
 • 100:45 - 100:49
  Slik får du skyene
  til å bli belastet.
 • 100:50 - 100:54
  Slik lager du luftstrømmen
  på denne planeten.
 • 100:55 - 100:57
  Det er samspillet mellom feltene,
 • 100:57 - 101:01
  Man bør se når du sier at det er
  en slik atmosfærisk tilstand,
 • 101:01 - 101:05
  se om posisjonen til feltene
  inne i kjernen i systemet.
 • 101:05 - 101:09
  I samspill med sin masse, magma og dens
  treghet som er den faste delen av den,
 • 101:09 - 101:12
  av Matter-delen av den.
 • 101:12 - 101:16
  Da kan vi forutsi tusenvis av år
  fremover hvis du forstår det,
 • 101:16 - 101:19
  hvordan været kommer til å bli.
 • 101:19 - 101:23
  Måten vi forutsier dette vil bli
  Ma, jorden vil være i september
 • 101:23 - 101:27
  i denne posisjonen i solsystemet,
  og i oktober i den posisjonen.
 • 101:30 - 101:34
  Vi må forstå dypere kunnskapen.
 • 101:40 - 101:42
  (JB) Takk, du ga meg
  mye å tenke på.
 • 101:43 - 101:46
  (MK) Ahh, hvordan vi ikke tror,
  handle på det, du vil se det.
 • 101:46 - 101:49
  (JB) Åh, vi opptrer alltid.
  Vi gjør det mye.
 • 101:49 - 101:51
  Mer enn du skjønner.
  (MK) Mange takk,
 • 101:51 - 101:53
  Tusen takk jon
  Takk skal du ha.
 • 101:54 - 101:58
  (AB) God morgen, Keshe.
  (MK) Hei Azar Jeg ventet på deg.
 • 101:58 - 102:01
  forhåpentligvis ser vi deg i
  Teheran ved utseendet av det.
 • 102:01 - 102:04
  (AB) Ja... Definitivt....
  (MK) Mange takk.
 • 102:04 - 102:07
  (AB) Takk, hr. Keshe.
  Mr Keshe, sist gang
 • 102:07 - 102:10
  Jeg spurte deg et par
  spørsmål, og jeg pleier å gå
 • 102:10 - 102:13
  og jeg lytter på det et par
  ganger fordi noen ganger
 • 102:13 - 102:18
  Jeg må dissekere svarene dine
  for å se, plukke opp poengene.
 • 102:18 - 102:23
  Så, da jeg gikk gjennom dagen min,
  hoppet informasjonen i hodet mitt.
 • 102:23 - 102:27
  Er jeg korrekt å si at
  vi, alt er et felt,
 • 102:27 - 102:32
  vi strever i feltet, og hvis
  jeg gir det et tall,...
 • 102:32 - 102:37
  Si banan har et felt på 10, hvis
  jeg lager feltet 10 i min hånd,
 • 102:37 - 102:41
  Jeg kan få en banan. Jeg du...
  (MK) Du får et felt av banan.
 • 102:41 - 102:45
  Da må du bestemme om du vil gjøre
  det til Fysisk form for banan.
 • 102:45 - 102:49
  (AB) Jeg... absolutt... da jeg, hvis jeg
  har en, hvis jeg vil ha en bar av gull
 • 102:49 - 102:54
  som er 5, hvis jeg lager feltet 5
  kan jeg få en, en bar av gull.
 • 102:54 - 102:58
  Så, hvis du kommer til følelsen,
  følelser, kan jeg også gi det et tall,
 • 102:58 - 103:06
  si kjærlighet er 100, glede er
  50, sinne er 15, og, og så...
 • 103:06 - 103:10
  Da har vi den fysiske følelsen,
  og så sjelenes følelse.
 • 103:10 - 103:16
  Så, for eksempel hvis du og
  jeg står på en situasjon,
 • 103:16 - 103:19
  og vårt forhold til
  situasjonen er det samme
 • 103:19 - 103:23
  og begge er gledelige og
  vårt nummer er 50 begge,
 • 103:23 - 103:28
  plutselig med den situasjonen vi
  observerer blir du sint, du faller til 15,
 • 103:28 - 103:35
  Jeg blir fortsatt glad, så hvis jeg har 35
  felt og jeg låner, og du låner fra meg,
 • 103:35 - 103:39
  du blir, kan fortsatt være
  glad, fordi du kommer til 50.
 • 103:39 - 103:44
  Så det er ingen situasjon i livet hvis
  vi gjør oss sint eller trist eller noe,
 • 103:44 - 103:47
  Det handler om feltet.
  (MK) Gratulerer.
 • 103:48 - 103:51
  (AB) Okay. Takk skal du ha.
  Og så tenkte jeg nå ..
 • 103:51 - 103:53
  (MK) Dette er, la
  meg, la meg forklare,
 • 103:53 - 103:55
  Jeg vil gjerne utvide
  litt på denne azarjanen.
 • 103:55 - 103:57
  (AB) Takk.
 • 103:57 - 103:59
  (MK) Det er derfor det er
  ingen konflikt i universet.
 • 103:59 - 104:01
  Det er ingen krig.
 • 104:06 - 104:07
  Det er ingen sinne.
 • 104:08 - 104:12
  Som mannen mottar, mottar
  Entity så mye som det trenger
 • 104:12 - 104:15
  at den tilfredsstiller balansen.
 • 104:18 - 104:19
  Fortsett.
 • 104:22 - 104:25
  (AB) Ok, så jeg tenkte, jeg
  er ikke sikker på dette,
 • 104:25 - 104:29
  Jeg tenker det er sjelen har
  bare kjærlighet som er 100,
 • 104:29 - 104:32
  det kan ikke ha noe annet
  fordi det er sjelen.
 • 104:32 - 104:36
  Sjel, hvis sjelen ikke hadde kjærlighet det
  ville det ikke kunne gå gjennom universet,
 • 104:36 - 104:39
  det eneste som Soul bærer er
  kjærlighet, ingenting annet,
 • 104:39 - 104:41
  Sjelen har ikke sinne,
  Soul har ikke...
 • 104:41 - 104:45
  (MK) Ja, ja, men vent, vent, vent ..
  Du rørte noe veldig viktig.
 • 104:45 - 104:47
  Jeg skal forklare, du har rett,
 • 104:47 - 104:50
  men la, la meg forklare noe
  for deg veldig interessant.
 • 104:52 - 104:55
  Dette er en del av undervisningen
  jeg ikke ville gjøre,
 • 104:55 - 104:57
  du legger den på, jeg
  skal fortelle deg det.
 • 104:58 - 105:07
  Dette er din sjel, dette er
  hjernen din, som jeg forklarte.
 • 105:07 - 105:11
  Soul er en 100%
  giver, hele tiden.
 • 105:13 - 105:20
  Det er fysikk av hjernen i
  tilstanden til fysisk jord,
 • 105:20 - 105:24
  som skaper den styrke som
  vi kaller det sinne.
 • 105:27 - 105:34
  Jeg forklarte nettopp dette.
  Så, din sjel gir alltid den 100.
 • 105:35 - 105:46
  Det avhenger hvor i hvilken styrke du fanger,
  dette er deg sinne, dette er formen for meg.
 • 105:46 - 105:50
  Fordi jeg forsto mer, kom
  jeg nærmere, mer løsrevet.
 • 105:50 - 105:52
  Jeg blir ikke sint på det.
 • 105:56 - 106:00
  Til en annen person er dette sinne
  fordi det blir mer løsrevet
 • 106:00 - 106:03
  fra den fysiske grensen
  til eksistensen.
 • 106:04 - 106:10
  Så hva er sinne for meg, som jeg forstår,
  sinne betyr det at jeg ikke vil godta,
 • 106:10 - 106:13
  Jeg vil ikke ta det, det
  er en stor forskjell,
 • 106:13 - 106:17
  men hvis du ser, sjelen,
  både sjeler av meg og deg,
 • 106:17 - 106:20
  utstråler den samme 100%
  hele tiden.
 • 106:21 - 106:23
  Det er filterposisjonen vi legger på den.
 • 106:30 - 106:32
  Det er måten vi har akseptert.
 • 106:35 - 106:41
  Jeg forklarte dette veldig nylig,
  med hensyn til barnemishandling.
 • 106:42 - 106:47
  I vest sier vi 18 år, er det
  tidspunktet for modenhet.
 • 106:48 - 106:51
  I Islam gifter de seg med en 9 år gammel.
 • 106:53 - 106:57
  Og islamske verden har akseptert
  dette som akseptabelt.
 • 106:58 - 107:01
  Hvor i de andre gjør vi det ikke.
 • 107:02 - 107:07
  Hvor ved dette aksepterer vi, fordi det
  er slik vi har akseptert tilstanden.
 • 107:07 - 107:09
  Av dette gjør vi det ikke.
 • 107:11 - 107:16
  Det er slik, hva det betyr for
  oss å være akseptpunktet.
 • 107:22 - 107:24
  I hvordan vi føler det.
 • 107:24 - 107:28
  Og det vi har akseptert
  blir akseptgrense.
 • 107:28 - 107:33
  Hvordan noen mennesker, til dem forbrytelsen er normal.
  De røser hver dag, og de dreper hver dag.
 • 107:33 - 107:36
  De kalles, uansett hva
  du vil kalle dem.
 • 107:36 - 107:39
  Til de andre går de til den
  andre enden av verden,
 • 107:39 - 107:43
  å passere en maur som du kanskje
  ikke legger foten på den.
 • 107:44 - 107:46
  At det kan skade det.
 • 107:50 - 107:55
  Det er det vi har akseptert, i
  forståelsen av forståelsen av følelsen.
 • 108:04 - 108:07
  (AB)... Takk, hr. Keshe.
  Mr Keshe nå forstår jeg denne delen,
 • 108:07 - 108:11
  nå har jeg et nytt spørsmål.
  Du snakket bare om, vi hver sjel,
 • 108:11 - 108:15
  hver av oss må gjøre vår egen
  oppførsel, hvis vi går til feil vei,
 • 108:15 - 108:18
  Vi burde ikke, mener jeg, vi burde
  ikke klandre andre mennesker.
 • 108:18 - 108:23
  Mitt spørsmål er, det er tho...
  tusen mennesker i Syria blir bombet,
 • 108:23 - 108:27
  de gjør ikke noe galt, vi har en
  feil oppførsel som bombarderer dem,
 • 108:27 - 108:31
  så hva skjer med det?
  Jeg mener de ikke gjør ..
 • 108:31 - 108:34
  (MK) Gå og snakk, gå og snakk
  med de som har tatt barna sine
 • 108:34 - 108:37
  til Bahamas for en ferie
  ved å selge disse bomber.
 • 108:38 - 108:40
  Gå og spør hva som
  er galt med det.
 • 108:40 - 108:44
  (AB) Ja, men hvis disse menneskene
  klager, er deres klage riktig fordi,
 • 108:44 - 108:46
  vi gjør en dårlig ting for dem,
 • 108:46 - 108:49
  så setter de seg hjemme
  fredelig og hvis de kommer...
 • 108:49 - 108:57
  (MK) Ja, men, men dette er det vi satte
  opp, denne One Nation, One Planet,
 • 108:58 - 109:05
  Dette er hva vi, vi kaller, jeg kaller
  dette, jeg kaller dette, "Mord ved proxy."
 • 109:07 - 109:12
  Det er ikke fyren som skyter
  bomben, eller frigir bomben.
 • 109:13 - 109:16
  Du må gå tilbake til fyren
  som gjorde bomben og nå,
 • 109:16 - 109:19
  han hadde en krybbe som ble betalt
  for å produsere flere bomber,
 • 109:19 - 109:23
  og han fikk bonus for det, og det
  sitter i Bah, i et feriehus,
 • 109:23 - 109:26
  eller i et vakkert sted
  på stranden et sted.
 • 109:26 - 109:30
  Fordi han produserer ..
  Dette er hva mannen må forstå,
 • 109:30 - 109:34
  det er ikke fyren som slipper
  bomben, nå forstår vi nå,
 • 109:34 - 109:37
  mannen som fikk kommisjonen
  selv for å lage bomben,
 • 109:37 - 109:40
  mannen som tenkte på
  bomben, nå forstår vi,
 • 109:40 - 109:42
  deres sjel er ansvarlig for
  deres fysiske egenskaper.
 • 109:42 - 109:45
  Det er derfor det er
  så mye kreft i USA,
 • 109:45 - 109:49
  hvorfor det er så mye
  problem med folk i USA.
 • 109:49 - 109:52
  Spør hvor mange sjeler de har drept
  i løpet av de siste 50 årene.
 • 109:56 - 109:58
  Fordi vi nå forstår.
 • 109:58 - 110:02
  Det er ikke at de fyren droppet en
  bombe på folk som satt hjemme i Syria.
 • 110:02 - 110:04
  Det er bomben fyren
  som fikk kommisjonen
 • 110:04 - 110:08
  produsert den i Arizona eller
  California eller hvor som helst.
 • 110:08 - 110:12
  Og så mannen som solgte kjøttet til
  mannen for å spise for å ha ferien
 • 110:12 - 110:15
  fordi han vet, "Hei, herre, hvordan
  er arbeidet? Du er direktør for
 • 110:15 - 110:19
  en slik bombeproduksjon. Jeg vet at jeg
  spiser. Jeg er ansvarlig for det. "
 • 110:19 - 110:21
  Dette er hva som må forstås.
 • 110:21 - 110:24
  Det er derfor vi støtter
  den kinesiske regjeringen.
 • 110:24 - 110:29
  En fredelig handling, forsto de.
  de forstår.
 • 110:30 - 110:34
  Og vi ser alle problemene som
  kommer fra United State.
 • 110:34 - 110:37
  Alle de europeiske landene
  som fremmer krig og våpen.
 • 110:37 - 110:42
  De betaler. Se på angrepene
  i disse samfunnene.
 • 110:44 - 110:47
  Fordi nå, er de kollektivt
  ansvarlige for deres handling,
 • 110:47 - 110:49
  fordi nå forstår vi.
 • 110:49 - 110:53
  Du legger en magnet på bordet,
  og du kaster en magnet i midten.
 • 110:53 - 110:56
  Se hvordan de andre magneter hopper
  ut og langt borte fra en avstand.
 • 110:56 - 110:58
  De går fra hverandre.
 • 110:58 - 111:02
  Fordi de tar avstand fra
  virkeligheten av senterets posisjon.
 • 111:03 - 111:06
  Dette er hva vi må lære.
 • 111:07 - 111:11
  Og da vil ingen selv
  tenke å lage en kule.
 • 111:11 - 111:15
  La eie metallet, at det
  kan brukes til kulen.
 • 111:16 - 111:20
  Jeg har mottatt en massiv kontrakt for å
  sende metaller til pistolprodusenten.
 • 111:20 - 111:23
  Jeg er ansvarlig for at
  soldatene dør i Syria.
 • 111:23 - 111:28
  Og jeg betaler gjennom mine barn,
  til kreft, til alt som skjer.
 • 111:29 - 111:33
  Vi må forstå at vi er
  ansvarlige for kollektivt.
 • 111:33 - 111:36
  Gjennomføring av sluttproduktet.
 • 111:38 - 111:42
  Jeg håper jeg svarte på Azar?
 • 111:44 - 111:45
  Noen andre spørsmål?
 • 111:45 - 111:49
  (AB) Takk, hr. Keshe. Det var det,
  det var riktig. Takk skal du ha.
 • 111:50 - 111:55
  (RP) God morgen, hr. Keshe.
  Det er Rui snakker, fra Portugal
 • 111:55 - 111:58
  (MK) Ja, god dag eller god morgen.
  Eller god ettermiddag.
 • 111:59 - 112:03
  (RP) Jeg har et spørsmål å
  klargjøre noen poeng her, det?
 • 112:03 - 112:05
  (MK) Du må forklare hvem
  du er, vær så snill.
 • 112:06 - 112:11
  (PR) Jeg fortalte allerede, kanskje
  ikke lyttet, ikke høyt nok
 • 112:11 - 112:15
  (MK) Du er medlem
  av Universalsrådet.
 • 112:15 - 112:19
  (RP) Nøyaktig. Og jeg representerer
  det portugisiske språket.
 • 112:19 - 112:21
  (MK) Mange takk.
 • 112:21 - 112:28
  (RP) Og mitt spørsmål er det i skuffen.
  Det er her, på hjernen din før
 • 112:28 - 112:35
  vi viser oss omtrent
  det er fra sjelen
 • 112:37 - 112:46
  Ulike... gudene, glede,
  følelser og smerte
 • 112:46 - 112:50
  Og jeg skjønte allerede at det er
  forskjell mellom følelsen av sjelen
 • 112:50 - 112:53
  og følelse av fysikalitet
 • 112:53 - 113:00
  Saken er min bekymring,
  det er det...
 • 113:00 - 113:09
  av manipuleringen av følelsene
  satt på sjelenes lys
 • 113:10 - 113:18
  Jeg tror det er et problem
  av menneskeheten her.
 • 113:19 - 113:23
  Så, det blir manipulert,
  det er som å ikke vise.
 • 113:23 - 113:30
  Og det er manipulert til sinnet...
  tanken jeg kaller "tanker".
 • 113:30 - 113:34
  Og tankene, sinnet blir
  manipulert gjennom
 • 113:34 - 113:41
  Du vet, gjennom hypnose, for eksempel,
  og mange forskjellige innflytelser.
 • 113:41 - 113:48
  Så, hva jeg vil at du skal forklare, er hvordan
  det... som fungerer og hvordan du kan være
 • 113:48 - 113:54
  fri for det, for vår sjel
  skal skinne, fullføre.
 • 113:54 - 113:56
  Takk, det er mitt spørsmål.
 • 113:56 - 113:57
  (MK) Mange takk.
 • 113:57 - 114:04
  Du må forstå stillingen til
  din sjel og din fysiske,
 • 114:04 - 114:09
  i forhold til feltet,
  gravitasjonsfelt som jordens styrke,
 • 114:09 - 114:16
  er relevant. Har en relevans.
  Og hvordan har du klart å posisjonere
 • 114:16 - 114:21
  din sjel i forhold til jordens
  gravitasjons-magnetiske felt.
 • 114:22 - 114:27
  Vi ser noen nasjoner er
  fredelige, fordi i dette området,
 • 114:27 - 114:34
  Feltstyrken til blandingen, sammensetningen
  av MaGrav av den sentrale kjerne,
 • 114:34 - 114:37
  og inerti av en saksdel,
 • 114:37 - 114:44
  skaper en tilstand som er mer mot en
  fredelig følelsesdel, glatt del, eller
 • 114:44 - 114:51
  Elsker en del av vår eksistens.
  Eller materialene som brukes og konsumeres
 • 114:51 - 114:58
  av mannen i den posisjonen løfter, føder
  styrken til å være mer av dette nivået.
 • 114:58 - 115:02
  Hvilket betyr at mer energi
  blir absorbert på dette nivået
 • 115:02 - 115:03
  i hjernen til mannen.
 • 115:05 - 115:09
  Så, nå forstår vi, som jeg forklarte
  tidligere i undervisningen,
 • 115:09 - 115:13
  Vår sjel-interaksjon, vår
  fysiske manifestasjon.
 • 115:14 - 115:20
  I hovedsak er Sjelen en Giver,
  men i samspill i feltmiljøet
 • 115:21 - 115:24
  og hva ville bli konsumert i
  den fysiske delen av oss,
 • 115:24 - 115:29
  som påvirker eksistensen
  av følelsen
 • 115:29 - 115:32
  i menneskets sjel, i
  menneskets hjerne.
 • 115:32 - 115:36
  Du må innse noe veldig enkelt.
  Dette er menneskets kropp.
 • 115:36 - 115:40
  Jeg forklarer bare.
  Dette er, la oss si,
 • 115:45 - 115:53
  vi forbruker, la oss si, mye
  mat, som er veldig høyt i,
 • 115:53 - 115:56
  la oss si, magnesium.
  Eller la oss si, sink.
 • 115:57 - 116:04
  Vår kropp, den fysiske delen, har sin
  egen følelsesmessige feltstyrke.
 • 116:04 - 116:07
  Av, Feltstyrke av sinken.
 • 116:07 - 116:13
  Men vår fysiske hjerne har
  det samme, som er sterkest.
 • 116:13 - 116:17
  Så, som du ser, påvirker maten
  vår følelse i kroppen vår.
 • 116:17 - 116:22
  Det er ikke at det går der,
  det er i den fysiske delen,
 • 116:22 - 116:30
  som det er interaksjon påvirker den
  delen som er koblet til hjernen,
 • 116:30 - 116:33
  som er fra sentrum
  av menneskets Soul.
 • 116:33 - 116:38
  Som stråler ut, som
  setter menneskenes Soul.
 • 116:41 - 116:47
  Når vi blir mer giver, jo
  nærmere blir vi til mottak.
 • 116:47 - 116:52
  Så, hvordan vi ser hvorfor
  franskmennene er så romantiske?
 • 116:52 - 116:54
  Se på deres måte de spiser.
 • 116:55 - 117:01
  Hvorfor de... Jeg forklarer
  alltid mellom Pakistan og India?
 • 117:01 - 117:02
  Det er det samme landet.
 • 117:03 - 117:08
  Nå er det maten som bringer en
  annen dimensjon av større pakker.
 • 117:08 - 117:10
  Mer, mindre energi.
 • 117:12 - 117:16
  Bare ett sekund, vær så snill.
  Jeg må svare på en dør. Bare ett sekund.
 • 117:35 - 117:40
  Dette er hva vi forstår.
  Dette er nivået på stillingen.
 • 117:43 - 117:49
  Dette er hva vi må forstå i dag,
  fordi vi aldri forklarte dette før.
 • 117:50 - 117:52
  Fordi, vi var ikke modne
  nok til å forstå.
 • 117:52 - 117:55
  Nå, som vi lærer, forstår vi mer.
 • 117:55 - 118:00
  Hvis du ser på India og Pakistan,
  er de det samme blodet de kom fra.
 • 118:01 - 118:11
  På annen måte av tro, forbruker
  de, de bruker, de gjelder
 • 118:12 - 118:22
  annen måte for mat som energien i den fysiske
  delen av det, påvirker deres følelser.
 • 118:23 - 118:28
  Det betyr faktisk at hvis du ser på det,
  er det det de legger i sin fysiske del,
 • 118:28 - 118:33
  som er, denne delen er din gassformede del,
  denne delen er din materielle fysiske del
 • 118:33 - 118:36
  av jorden, for nå har den et
  blod, de forstår hva som skjer.
 • 118:36 - 118:43
  Dette beveger seg for å ta med det.
  Så, mye har ikke blitt forstått.
 • 118:45 - 118:51
  Dette er oss, som må forstå
  fremdriften i kunnskap,
 • 118:51 - 118:58
  i å forstå mer av, og å kunne bruke
  den til å heve vår egen sjel,
 • 118:58 - 119:03
  å heve, å absorbere, å
  bli nærmere vår sjel.
 • 119:05 - 119:10
  Det kommer vi nærmere...
  Sjelen, styrke forblir i tusenvis
 • 119:10 - 119:13
  av år, millioner av år, samme
  gang den er opprettet.
 • 119:13 - 119:17
  Det er oss som hever oss selv for å
  bli nærmere, og når vi blir nærmere,
 • 119:17 - 119:21
  Fysikaliteten på dette
  nivået blir irrelevant.
 • 119:21 - 119:25
  Når vi kommer modne nok
  til å ta imot Space,
 • 119:25 - 119:29
  Da er Jordens tyngdefelt
  blitt irrelevant.
 • 119:32 - 119:38
  Da blir vi løsrevet fra denne
  delen, som er knyttet til jorden.
 • 119:38 - 119:45
  Vi jobber mer med den fysiske delen
  når vi er på denne planeten,
 • 119:45 - 119:49
  og vi jobber mindre når vi
  går i en annen dimensjon.
 • 119:49 - 119:54
  Hvilket betyr at når vi jobber i
  Soul-området, som er gassformet,
 • 119:54 - 119:57
  det er mindre materiell
  rett, styrke,
 • 119:57 - 120:01
  i nivået av Matter av tilstanden
  til Menneskets kropp.
 • 120:01 - 120:05
  Og så blir vi, hva
  vi blir i rommet.
 • 120:07 - 120:13
  Dette er hvordan maten vi spiser
  skaper et samspill med sjelen vi har.
 • 120:14 - 120:19
  Svakere strømmer jo sterkere, så nå
  jo sterkere som er Menneskets Soul,
 • 120:19 - 120:24
  må bruke en del av sin energi
  til å mate den svakere delen.
 • 120:26 - 120:28
  Kjøttet er svakt,
 • 120:32 - 120:34
  men mer av det.
 • 120:37 - 120:43
  Vegetasjonen er mye sterkere,
  men i kraft av menneskets Soul.
 • 120:44 - 120:47
  Dette er hva vi må forstå,
  da kan vi justere.
 • 120:51 - 120:57
  (RP) Takk, hr. Keshe, kan jeg
  gå videre på spørsmålet?
 • 120:58 - 121:03
  (MK) Ja.
  (RP)... Jeg så tegningen du satte...
 • 121:03 - 121:10
  I det minste... i hjernen...
  Det går til det ytterste,
 • 121:10 - 121:18
  til sentrum av hvor er menneskets
  Soul, og det var du skrev smerte,
 • 121:19 - 121:22
  og så glede, og så
  kjærlighet, så tanker.
 • 121:23 - 121:31
  Så i denne rekkefølgen...
  og der hans hjerne sporer godt...
 • 121:31 - 121:40
  min bekymring er det, hvordan du kan
  bringe sjelens lys gjennom denne banen,
 • 121:40 - 121:47
  ... gjennom tanker, fordi
  våre tanker blir manipulert
 • 121:47 - 121:55
  gjennom mat som vi viser det, så sikkert,
  og mange ting, og gjennom våre tanker,
 • 121:55 - 122:00
  ... forskjellige ideer ting
  som, som miljøet legger på oss.
 • 122:00 - 122:12
  Så, hva du kan gjøre for å overveie sløret
  som det er mellom sjelen og våre tanker,
 • 122:12 - 122:15
  og den blyant av manipulasjon
  for å mate mannen?
 • 122:15 - 122:21
  Hvordan bestemmer
  du maten, hva mer?
 • 122:23 - 122:27
  (MK) La meg forklare det på
  en annen måte, kollektivt.
 • 122:27 - 122:37
  Hvis vi kaller dette feltet som
  kommer fra menneskets Sjel.
 • 122:47 - 122:57
  Så, hvis vi legger
  menneskens hjerne inn i det,
 • 123:07 - 123:16
  da plasserer vi det fysisk, hvis dette
  er øret ditt, og dette er øret ditt,
 • 123:16 - 123:24
  og dette er din skalle, denne
  delen av den, er din overarm,
 • 123:24 - 123:27
  denne delen av det
  er fingre og hånd,
 • 123:28 - 123:34
  denne delen av det er din
  følelse av forskjellig styrke,
 • 123:34 - 123:44
  denne delen av det er nærmere Totality, våre
  tanker er veldig mye hvis du ser på det,
 • 123:46 - 123:50
  er styrken Felt av helheten.
 • 123:55 - 124:01
  Men fordi det berører vår Sjel,
  har vi tilgang til Total.
 • 124:11 - 124:19
  Da forstår vi nå at selv jordens
  felter har samspill med oss,
 • 124:20 - 124:26
  med vår følelse, med våre følelser,
  med våre sjeler felt utstrålet.
 • 124:26 - 124:31
  Da forstår vi at dette kan
  flyttes i alle retninger.
 • 124:46 - 124:49
  Dette er viktig for oss å forstå.
 • 124:50 - 124:54
  Da forstår vi tanken dekker
  spekteret, ikke bare en.
 • 125:02 - 125:05
  Jeg håper jeg klarte å
  svare, hvis du er god?
 • 125:28 - 125:29
  Noen andre spørsmål?
 • 125:39 - 125:41
  (RP) Takk, hr. Keshe,
  jeg vil bare vite
 • 125:41 - 125:46
  hvordan å frigjøre manipulasjonen
  av menneskets tanker
 • 125:46 - 125:51
  fra ytre deler av ham uten hans vilje.
  Det er alt.
 • 126:03 - 126:08
  (RC) Vi har Erik med hånden hans,
  han har kanskje et spørsmål?
 • 126:10 - 126:17
  Erik kom og åpne din mike der,
  jeg kan hjelpe deg med det.
 • 126:18 - 126:20
  Du er ukontrollert i gang.
 • 126:20 - 126:32
  (EK) Hei, det er Erik fra Danmark.
  Hei Mr Keshe... Du ba meg om å komme tilbake
 • 126:32 - 126:39
  ... Når det gjelder varmesystemet,
  og jeg har prøvd forskjellige ting,
 • 126:39 - 126:49
  og for det første kan jeg si at det svenske
  huset ikke var poser i alle rommene.
 • 126:50 - 126:56
  Og jeg var der for en uke siden,
  og temperaturen inne i huset
 • 126:57 - 127:05
  var, lufttemperaturen inne i huset
  var rundt 19 grader, og Celsius.
 • 127:05 - 127:16
  Og... så la jeg flere poser til, til de
  siste rommene, og også til kjelleren,
 • 127:16 - 127:24
  og mens det var der, steg
  temperaturen til 21 grader Celsius.
 • 127:24 - 127:32
  Og Paul ex... ex... forklarte meg at
  den delen av denne temperaturen stiger
 • 127:32 - 127:39
  skyldtes mitt eget felt....
  Grunnen til at det fungerer der,
 • 127:39 - 127:46
  er sannsynligvis fordi det er et
  energispot 4 meter fra huset,
 • 127:46 - 127:53
  og dette kalles Paulus...
  'energi i miljøet'.
 • 127:53 - 128:00
  Men jeg, da jeg la til flere poser...
  til de resterende rommene, fungerte det bra,
 • 128:00 - 128:06
  og det var veldig hyggelig for meg å se at
  det har fungert uten min tilstedeværelse,
 • 128:06 - 128:11
  og det virker uten noen kobberplater,
  nanobelagte kobberplater,
 • 128:11 - 128:17
  og det fungerer uten at jeg
  spruter hele huset med CO2-GANS,
 • 128:17 - 128:21
  som jeg har gjort
  hjemme i Danmark.
 • 128:21 - 128:31
  Og jeg gjorde også denne testen du spurte
  meg om, hvor jeg økte mengden CH3,
 • 128:32 - 128:40
  ... Væske Plasma vann, og
  resultatet er ganske rart for meg,
 • 128:40 - 128:48
  fordi innen noen minutter
  stiger temperaturen om en grad,
 • 128:49 - 128:51
  og så går det igjen.
 • 128:51 - 128:57
  Kanskje litt mer enn det var, men nesten
  tilbake til den opprinnelige temperaturen.
 • 128:58 - 129:04
  Og det er jeg sikker på at det er
  en god forklaring på det, men,
 • 129:05 - 129:07
  Jeg er ikke sikker på at jeg kan, kan gi den.
 • 129:11 - 129:14
  Så hva er det, hva sier du om det?
 • 129:17 - 129:20
  (MK) Jeg var ikke der,
  jeg bare, jeg falt ut.
 • 129:20 - 129:23
  Så jeg ikke underst, jeg
  fikk ikke spørsmålet ditt.
 • 129:24 - 129:27
  (EK)... Hvor mye fikk du?
 • 129:27 - 129:31
  (MK) Jeg hørte ikke at
  du kom i det hele tatt.
 • 129:31 - 129:35
  (EK) Okay. Så, Hei, Keshe,
  jeg er Erik fra Danmark.
 • 129:36 - 129:42
  Vi snakket om varmesystemet, og
  du ba meg om å komme tilbake med,
 • 129:42 - 129:52
  med en test, med CH3, og legger CH3 til
  a, til et rom og resultatene fra det
 • 129:53 - 129:59
  er det da jeg økte mengden av
  CH3 flytende plasma i et rom,
 • 130:00 - 130:04
  Temperaturen, etter noen
  minutter, stiger omtrent en grad
 • 130:04 - 130:07
  og så går det igjen.
  Kanskje ikke helt tilbake, men jeg...
 • 130:07 - 130:11
  (MK) Kan du... Kan du forklare
  meg hvor du har lagt til CH3?
 • 130:11 - 130:15
  Hvordan har du lagt til CH3,
  i, i posene eller i en kjerne?
 • 130:15 - 130:19
  Er den dynamiske eller en statisk?
  (EK) Nei, nei. Det er... Det er statisk.
 • 130:19 - 130:26
  Det er bare... noen poser,...
  plastposer med væske GANS,
 • 130:26 - 130:28
  En væske GANS vann,
 • 130:29 - 130:33
  Nei, et væske-plasma-vann. Yeah.
 • 130:33 - 130:36
  (MK) Temperaturen, etter
  en stund kom ned igjen
 • 130:36 - 130:39
  til det samme som før,
  mer eller mindre?
 • 130:39 - 130:42
  (EK) Ja, kanskje litt
  høyere, men ikke mye.
 • 130:43 - 130:46
  (MK) Men har du...
 • 130:47 - 130:52
  prøvde å teste, hvis
  for eksempel...
 • 130:52 - 130:54
  Noe for oss å lære.
 • 130:54 - 131:03
  Hvis du går en halv meter lenger ut, har
  dimensjonen til feltet blitt utvidet?
 • 131:04 - 131:09
  Nå, hvis før du dekket,
  la oss si ti meter,
 • 131:09 - 131:14
  nå dekker du ti og et halvt meter eller
  elleve meter med samme temperatur?
 • 131:15 - 131:16
  Forstår du?
 • 131:17 - 131:20
  (MK) Så. Ja (EK)
  Ja men [uhørbar]
 • 131:20 - 131:25
  (MK) Dette vil være veldig
  interessant hvis... temperaturen
 • 131:26 - 131:29
  ... Dette er bare for oss du
  prøver, så du er vår marsvin.
 • 131:29 - 131:31
  Du... du rapporterte
  det, det er din baby.
 • 131:31 - 131:37
  Så, hvis du kan forklare for oss,
  hvis du har, hvis dette er rommet,
 • 131:38 - 131:40
  og du legger baggen din her
 • 131:41 - 131:42
  og a
 • 131:43 - 131:47
  la oss si før du alltid vurderte
 • 131:47 - 131:51
  dette er bare du vurderte måling
  av temperaturen inne i rommet,
 • 131:51 - 131:55
  nå har den økt til en
  annen halv meter lenger?
 • 131:55 - 132:01
  Fordi nå er hele en halv meter
  på 22 grader eller 23 grader.
 • 132:04 - 132:08
  Dette er, dette er hva vi fikk,
  dette er utvidelsen av feltet.
 • 132:10 - 132:13
  Det blir interessant å se, er...
 • 132:13 - 132:16
  Har du endret det i alle
  rom eller i bare ett rom?
 • 132:18 - 132:24
  (EK)... Her jeg... Jeg har nettopp blitt
  forandret Jeg endret den i to rom faktisk.
 • 132:24 - 132:26
  Men du må vite
 • 132:27 - 132:34
  Du må vite at... Jeg har... fire,
  fire poser av væskeplasma,
 • 132:34 - 132:38
  og de ligger ved hver vegg.
  Så hvis jeg går ut,
 • 132:38 - 132:44
  Jeg går utenfor huset bortsett fra,
  ja, når vi har huset er det en
 • 132:44 - 132:47
  det er to rom i
  bredden av huset,
 • 132:47 - 132:50
  så på kjøkkenet...
  (MK) Kan jeg, ja,
 • 132:50 - 132:53
  Ja, la meg, la meg...
  Jeg går alltid tilbake til dette.
 • 132:53 - 132:55
  Det er veldig interessant
  hva du gjør.
 • 132:55 - 132:58
  Bli mer eller mindre slutten
  av sommeren til vinteren,
 • 132:58 - 133:03
  Hva vil være interessant,
  du holder disse posene her.
 • 133:03 - 133:06
  Og når det kommer, snøtiden,
 • 133:06 - 133:10
  hvor vil du se smelten
  av snøen utenfor?
 • 133:11 - 133:13
  (EK) Ja.
  (MK) Du er avtale med feltene
 • 133:13 - 133:15
  ikke med Matter, hvor
  du setter posen.
 • 133:15 - 133:18
  Er hvor mye feltet er dekket.
 • 133:19 - 133:20
  (EK) Ja.
 • 133:21 - 133:24
  (MK) Det vil være interessant
  hvis du forteller oss.
 • 133:24 - 133:28
  Greit. Nå økte du det med...
  og så etter en stund kom det til det samme.
 • 133:28 - 133:34
  Men utvidet feltutvidelsen
  fra 10 meter til 11 meter?
 • 133:34 - 133:38
  (EK) Jeg forventer det.
  (MK) Ja, så nå du
 • 133:38 - 133:40
  tilstand 22 er en balansert temperatur,
 • 133:41 - 133:43
  Ja eller 23?
  (EK) Ja.
 • 133:44 - 133:49
  (MK) Så med veggene i
  huset og alt annet
 • 133:49 - 133:53
  dette feltet vil ligge på 22-23.
  Vi vet dette.
 • 133:53 - 133:56
  Nå bekrefter du det.
 • 133:56 - 133:58
  Men hva blir interessant
  som vinteren kommer
 • 133:59 - 134:04
  hvis du fortsetter å legge CH3 mer
  til veggen eller til hele huset,
 • 134:04 - 134:06
  ville du skyve
  barrieren på 22 grader
 • 134:06 - 134:11
  lenger ut mot husets yttervegg?
 • 134:13 - 134:18
  (EK) Jeg, jeg tror jeg ville...
  kanskje jeg burde prøve å...
 • 134:19 - 134:25
  å faktisk øke mengden av...
  Væske-Plasma i, i den ene enden av huset
 • 134:25 - 134:30
  og ikke i resten. Så i stuen her
  i den nordlige enden av huset
 • 134:30 - 134:37
  hvis jeg sier jeg... for det første kunne
  jeg bruke den spesielle GANSes fra Paul
 • 134:37 - 134:40
  å gjøre enda sterkere felt.
  Og så kunne jeg gjøre...
 • 134:40 - 134:44
  (MK) Hva bruker du?
  Beklager, hva bruker du?
 • 134:44 - 134:49
  (EK) GANSes jeg, jeg bruker akkurat
  nå, har blitt produsert av Eva.
 • 134:49 - 134:53
  Men jeg har GANSes, jeg kom fra Paulus
  som han gjorde med sinnet hans.
 • 134:53 - 134:57
  (MK) Ja, men hva er disse i GANSes?
  Hvilke GANSes snakker vi om?
 • 134:57 - 135:00
  (EK) Vi snakker om de
  fire grunnleggende GANSes
 • 135:00 - 135:06
  The CUO.
  (MK) CH3, COU, CO2 og
 • 135:06 - 135:08
  (EK) Zink (MK) ZnO. Yeah
 • 135:08 - 135:09
  (EK) Ja.
 • 135:10 - 135:15
  Og... Jeg har også vurdert å...
  å prøve Paulus GANSes.
 • 135:15 - 135:19
  Og kanskje bør jeg prøve her
  i stuen for å erstatte en...
 • 135:19 - 135:25
  den, posene med evas GANSes til...
  til Paulus GANSes
 • 135:25 - 135:30
  og kanskje prøve tre,
  tre til fire ganger mer
 • 135:30 - 135:33
  volum av væskeplasma.
 • 135:33 - 135:37
  Fordi jeg antar at det var
  alt vi også øker feltene.
 • 135:40 - 135:44
  (MK) Gi oss beskjed.
  Ikke glem at du har en faktor
 • 135:44 - 135:46
  Det vil være veldig interessant å vite.
 • 135:46 - 135:52
  Er det varmere på bakkenivå eller
  er det kaldere i første etasje?
 • 135:54 - 135:56
  (EK) Det er en, litt
  kaldere i første etasje.
 • 135:56 - 136:02
  Kanskje det er omtrent en grad kaldere
  i første etasje enn andre etasje.
 • 136:03 - 136:07
  Og du må vite at...
  (MK) Mitt hus er kaldere i første etasje
 • 136:07 - 136:09
  enn overetasjen.
 • 136:10 - 136:11
  (EK) Ja. En liten bit
 • 136:11 - 136:16
  Du vet... du må vite at huset mitt er
  på den ene siden, det er to historier,
 • 136:16 - 136:20
  og på den andre siden
  er det en historie.
 • 136:20 - 136:25
  Så en del av de nedre
  rommene er kjellerrom
 • 136:25 - 136:32
  og de andre er bare frittstående i heller
  ikke, som i et vanlig hus på bakken.
 • 136:34 - 136:42
  Men hvis jeg måler temperaturen
  på gulvet på undernivået
 • 136:42 - 136:47
  der har jeg ca 22
  grader på gulvet.
 • 136:52 - 136:58
  Og som jeg sa... sist gang
  har jeg, jeg har MaGrav...
 • 136:58 - 137:03
  ved den nordlige enden av huset,
  og denne effekten av oppvarming
 • 137:04 - 137:07
  fortsetter i den sørlige delen av huset
 • 137:08 - 137:12
  på i første etasje
  på kjellergulvet.
 • 137:12 - 137:18
  det er... Jeg tror dette er utrolig at....
  fordi før jeg fikk MaGrav
 • 137:18 - 137:22
  Jeg hadde en veldig svak oppvarming effekt
 • 137:23 - 137:26
  Jeg følte at det var noe
  kanskje en liten effekt
 • 137:26 - 137:30
  litt mer temperatur i huset
  som jeg burde forvente å ha
 • 137:30 - 137:34
  uten oppvarming, men snart
  som jeg legger inn MaGrav
 • 137:34 - 137:36
  da begynte oppvarmingen å fungere.
 • 137:42 - 137:46
  (MK) Dette er hva vi ser. Vi
  utvikler teknologier for dette
 • 137:46 - 137:47
  for kommersialisering.
 • 137:48 - 137:53
  Fordi 22 grader er
  fornøyelsesområdet for Human
 • 137:53 - 137:56
  hva vi er komfortable
  til å jobbe med.
 • 137:56 - 138:02
  Den, hva vi ser på som i Ghana
  i produksjon av materialer
 • 138:02 - 138:05
  at vi ikke trenger følelsen
  20, hva kaller du det,
 • 138:05 - 138:08
  30 og 40 grader inni
 • 138:08 - 138:12
  Vi kan isolere oss fra det ved
  å bruke forskjellige MaGravs
 • 138:12 - 138:15
  eller forskjellige GANSes.
 • 138:15 - 138:21
  Vi vet at det kan gjøres.
  Og hvis du ser på mannenes historie,
 • 138:21 - 138:28
  Vi, vi, vi kunne leve i tømmerhusene,
  eller vi bor i hus med halm
 • 138:28 - 138:30
  Det føles varmt.
 • 138:30 - 138:34
  Fordi strukturen på den tiden når
  den blir våt, på så mange måter
 • 138:34 - 138:40
  det frigjør eller arbeider med
  GANS av materialet eller treet
 • 138:40 - 138:42
  så en murstein hus
 • 138:42 - 138:43
  en kombinasjon
 • 138:44 - 138:46
  Så det vi prøver å gjøre er
  å begynne å sette en strå
 • 138:46 - 138:49
  Vi blander inn i GANS materialet.
 • 138:49 - 138:53
  som tillater overføring av
  energi og et balansert system.
 • 138:53 - 138:55
  Vi har gjort noen tester
  med dette i Ghana.
 • 138:56 - 138:59
  Og det er en veldig interessant
  data som kommer opp.
 • 138:59 - 139:01
  Det er mer forskning som trengs for å gjøre.
 • 139:01 - 139:06
  Så vi kan lage...
  ... forhold som temperaturen inne i
 • 139:06 - 139:09
  forblir alltid rundt 20-22.
 • 139:11 - 139:14
  På en måte introduserer
  vi en "dynamisk strå"
 • 139:14 - 139:17
  hvis du kaller det, inn
  i strukturen av huset
 • 139:21 - 139:22
  ... deretter...
  (EK) Vi er gjør...
 • 139:23 - 139:24
  (MK) Pardon?
 • 139:24 - 139:28
  (EK) Ja, dette er veldig interessant,
  og og dette er verdsatt for nye hus.
 • 139:28 - 139:33
  Men som du sikkert vet,
  jobber jeg også med noe
 • 139:33 - 139:39
  Det vil trolig jobbe i en uke
  for å hjelpe eksisterende hus
 • 139:39 - 139:42
  bare med poser og denne lille tingen.
 • 139:43 - 139:47
  Og det vil være veldig interessant
  å se hvordan det vil fungere.
 • 139:47 - 139:55
  (MK) Hva vil være interessant å se er...
  Hvis du legger til noe mer sink inn i den
 • 139:56 - 139:59
  hvordan endres følelsene
  til folket i huset også?
 • 140:01 - 140:03
  eller blir de mer
  elskelige for hverandre?
 • 140:03 - 140:08
  Fordi nå, legger du faktisk sink i
  huset, de trenger ikke å ha østers.
 • 140:09 - 140:15
  (EK) Ja, jeg.... Jeg tror det vil være
  veldig gunstig for et mer harmonisk liv,
 • 140:15 - 140:20
  å ha litt sink i nabolaget,
  ingen tvil om det.
 • 140:20 - 140:21
  Og...
  (MK) Jeg kunne ikke helt...
 • 140:21 - 140:23
  Jeg vil gjerne vite hvordan de reagerer.
 • 140:24 - 140:29
  (EK) Ja. Jeg vil... Jeg vil...
  Jeg vil forlate fire pakker.
 • 140:31 - 140:39
  Jeg kan fortelle deg en annen ting som...
  Jeg har begynt på Pauls kur for å miste vekt,
 • 140:39 - 140:42
  og så langt, ikke så vellykket
 • 140:42 - 140:48
  Jeg har mistet litt vekt, men Paul sier at han
  aldri har prøvd det på en person i min alder.
 • 140:48 - 140:56
  Og da han... han ba meg om å...
  å puste en fra... Zink.
 • 140:56 - 141:01
  Så laget jeg en enkel flaske med
  noen rør og satt i noen av hans...
 • 141:01 - 141:04
  Universe Zinc Liquid-Plasma
 • 141:04 - 141:07
  (MK) Jeg skal gi deg et tips.
  Jeg skal gi deg et tips for...
 • 141:07 - 141:11
  Det kan fungere på noen mennesker, men jeg
  gir deg resultatet av vitenskapelig...
 • 141:11 - 141:14
  detalj med den, bak den.
 • 141:14 - 141:15
  (EK) Takk.
 • 141:20 - 141:24
  (MK) Du kan gå ned i
  vekt ved å spise mer.
 • 141:26 - 141:31
  Men du må vite hvordan du spiser,
  hva du spiser, slik du spiser.
 • 141:33 - 141:38
  ... Jeg har forklart dette i kinesisk mat
 • 141:38 - 141:41
  når du lager mat med høy temperatur.
 • 141:41 - 141:43
  Jeg sa, "Vi har lenge vært
  Nano-beslutningstakere."
 • 141:43 - 141:46
  Kinesisk har vært på nano-virksomhet
  fra begynnelsen av tiden,
 • 141:46 - 141:52
  da de skapte wok og så legger de til
  et salt til det de lager en GANS.
 • 141:52 - 141:57
  Når du spiser maten, mottar
  du automatisk graven...
 • 141:57 - 141:59
  maten er allerede fordøyd,
  allerede i din posisjon
 • 141:59 - 142:02
  at magen vil, gjøre
  å koke, å skape
 • 142:02 - 142:05
  uansett hva du kaller det,
  enzymer og alt annet.
 • 142:05 - 142:13
  Energien brukes av kroppen, fra...
  Du har allerede gjort en pre-GANSing i potten.
 • 142:13 - 142:18
  Så nå, når du spiser maten, må kroppen
  jobbe for å kvitte seg med denne maten,
 • 142:18 - 142:21
  fordi nå er det mottatt all
  den energien den trenger.
 • 142:21 - 142:24
  Så, nå mister du vekt på
  grunn av det du har spist.
 • 142:24 - 142:27
  Dette er en av grunnene til
  at kineserne er slanke.
 • 142:29 - 142:34
  Med mindre de forbruker på feil måte, ser
  du at kineserne spiser store mengder mat.
 • 142:35 - 142:39
  Jeg sier, "Hvordan kan de spise det samme
  så mye, lunsjtid, middagstid og frokost?"
 • 142:40 - 142:48
  Og... hele prosessen er fordi når
  de koker, når de bruker en wok,
 • 142:48 - 142:54
  som er en høy temperatur,...
  grønnsaken eller kjøttet berører pannen,
 • 142:55 - 142:59
  Det er allerede Nano-belagt, så legger
  de et vann og de legger litt salt i den.
 • 142:59 - 143:02
  Det går så kort tid til en
  rask produksjon av GANS,
 • 143:02 - 143:04
  så nå er det en fri energi.
 • 143:04 - 143:09
  I det øyeblikk de spiser
  maten, er energien mottatt,
 • 143:10 - 143:13
  trenger ikke å gå gjennom en
  fordøyelsesprosess, på en måte.
 • 143:13 - 143:16
  Nå gulrøtter kjøttet
  eller hva du har spist,
 • 143:16 - 143:19
  Nå har kroppen å jobbe
  for å bli kvitt den.
 • 143:19 - 143:22
  Fordi det er mottatt energien,
  er det en naturlig prosess.
 • 143:23 - 143:27
  Så, nå mister du vekt, du bruker
  energi, en negativ energi.
 • 143:27 - 143:32
  Kinesisk mat, i så mange essenser er sunt, på
  grunn av dette og ingen noen gang forstått.
 • 143:32 - 143:34
  Jeg har sagt mange ganger,
  jeg har forklart dette.
 • 143:34 - 143:42
  Så på en måte som den... Jeg forklarer... Hvis
  du spiser hver dag en fjerdedel vannmelon,
 • 143:42 - 143:46
  kroppen tar mengden sukker
  som du trenger fra det.
 • 143:46 - 143:48
  Resten av det må jobbe for å kvitte seg med det.
  Du mister vekt.
 • 143:48 - 143:52
  Det er en negativ energi
  etter en viss vektgrense.
 • 143:52 - 143:54
  Det samme med kinesisk mat.
 • 143:55 - 144:06
  Det samme er når du legger til sinkoksid...
  til... til CH3.
 • 144:06 - 144:10
  Den tilfredsstiller bunnen og så kan du
  forestille deg, du går inn og din kone
 • 144:10 - 144:12
  går bare mot deg.
  "Hei Darling, hvor er du?"
 • 144:12 - 144:15
  Fordi du har tilfredsstilt den
  følelsesmessige delen som hun trenger,
 • 144:15 - 144:18
  eller du går hjem og sier,
  "Jeg er så glad i huset."
 • 144:18 - 144:21
  "Jeg kommer ut, jeg blir så sint
  eller jeg vil, jeg er stresset."
 • 144:21 - 144:24
  Fordi i huset mottar
  du feltene du trenger.
 • 144:25 - 144:30
  Jeg ser på denne utviklingen i lang tid.
  Vi forstår det fullt ut.
 • 144:32 - 144:37
  Så, sulten må du forstå hvorfor?
 • 144:37 - 144:41
  Det fungerer på noen, det virker
  ikke på noen, fordi... prosessen.
 • 144:41 - 144:45
  Du ser på fedme i den vestlige
  verden, fedme hos mennesker.
 • 144:45 - 144:53
  Vi gikk bort fra den naturlige
  prosessen med det vi har fått med oss.
 • 144:54 - 145:00
  Du ser "fedme", "brannfett folk" i
  Kina kommer mye, eller i andre land.
 • 145:01 - 145:03
  Fordi saltinnholdet
  skaper en tilstand.
 • 145:03 - 145:05
  Mengden salt de legger i maten,
 • 145:05 - 145:10
  det skaper en tilstand at det tvinger
  skapelsen av poser til saltet å holde vannet,
 • 145:10 - 145:14
  fordi kroppen kanskje en
  dag trenger salt natrium,
 • 145:14 - 145:17
  i blodet og i tilstanden
  til mannenes mage.
 • 145:17 - 145:23
  Fordi kroppen vår fungerer i en salt
  tilstand, er det ikke en sur tilstand.
 • 145:24 - 145:32
  Så det trenger salt å holde for
  fremtiden fordi det absorberer protein,
 • 145:32 - 145:37
  at det kan skape en sekk for å holde den som vann.
  Det holder ikke det så solidt.
 • 145:37 - 145:40
  Den holder den som en flytende GANS av saltet.
 • 145:40 - 145:45
  Så, nå som fører til fedme, bringer
  det til en fatter og fetere tilstand.
 • 145:45 - 145:54
  Vi er... vi er Emotion er lagret
  inne i saltets styrke i kroppen,
 • 145:55 - 145:58
  noe som betyr at vi blir
  dypere når vi blir stresset.
 • 145:58 - 146:04
  Fordi er det feltstyrken det
  er forbundet med aminosyren
 • 146:04 - 146:09
  av saltstyrken til
  mannens kropp.
 • 146:09 - 146:12
  Det er veldig viktig
  å forstå prosessen.
 • 146:13 - 146:16
  Hvis du endrer innkallingssenteret...
  innhold
 • 146:16 - 146:19
  du vil finne ut at alle
  mister, men hvis du ser ut,
 • 146:19 - 146:24
  Hvis du har vært i enkelte land ser
  du aldri salt og pepper på bordet.
 • 146:24 - 146:25
  Med mindre du ber om det.
 • 146:25 - 146:28
  I den vestlige verden
  må være på bordet.
 • 146:30 - 146:34
  I de fleste land ser du
  ikke engang i noen land.
 • 146:35 - 146:39
  Fordi kroppen er justert på den
  måten, og du kan ikke legge vekt på.
 • 146:41 - 146:44
  Du vil gå ned i vekt forstå prosessen,
 • 146:44 - 146:48
  Det er ikke som om jeg spiser kinesisk
  mat, får jeg... Jeg går ned i vekt.
 • 146:48 - 146:52
  Forstå hvordan maten er
  tilberedt og hva er satt i det,
 • 146:52 - 146:55
  at den ikke erstatter den andre.
 • 146:58 - 147:03
  I den vestlige verden kinesisk mat,
  legger de mye stivelse inn i den
 • 147:03 - 147:05
  fordi det må være
  klebrig og limt
 • 147:05 - 147:08
  hvor vi ikke ser det, så mye i...
  på den opprinnelige måten.
 • 147:08 - 147:13
  Varmen skaper et GANS Nano-belegg umiddelbart.
 • 147:15 - 147:17
  Du vil gå ned i vekt Det
  er mange måter å gjøre,
 • 147:17 - 147:24
  å gjøre maten din negativ prosess.
  Eller tilfredsstille behovet for følelsen.
 • 147:24 - 147:26
  Du vil finne ut at kroppen ikke trenger.
 • 147:26 - 147:32
  Det er et bestemt salt i kroppen av
  mannen som forbinder med følelser,
 • 147:33 - 147:37
  som kobles til aminosyren
  for å holde fast på den
 • 147:37 - 147:40
  at det gjør deg fettets sacs.
 • 147:42 - 147:48
  Saltet Emotion er et veldig spesifikt
  og det styres direkte til sink oksydet.
 • 147:48 - 147:54
  Salt av sink er koblet direkte
  til menneskets følelser.
 • 147:56 - 147:58
  Og ingen har hittil
  klart å gjøre det,
 • 147:58 - 148:02
  fordi det bare er skapt
  inni menneskets kropp
 • 148:02 - 148:06
  i en tyngdekraft-magnetisk
  felt-styrke av kroppen.
 • 148:06 - 148:10
  Hvilket er en forseglet inneslutning
  av feltets fysikalitet.
 • 148:13 - 148:20
  Kan vi gi Paulus tid til å komme inn?
  Han ba om å være her etter klokka 11.
 • 148:21 - 148:25
  Er... Beklager til Klaus, er Klaus der?
  (KP)... Klaus, Klaus spurte...
 • 148:26 - 148:27
  Ja han er her.
 • 148:31 - 148:33
  Klaus-Dieter hører du meg?
 • 148:33 - 148:38
  (RC) Jeg sendte ham en melding... for noen minutter
  siden for å spørre ham om han er klar til å presentere,
 • 148:38 - 148:42
  men... La oss se om han er i stand til...
  (K2) Jeg er her!
 • 148:42 - 148:44
  (MK) Jeg er her. (K2) Moment.
 • 148:46 - 148:48
  (MK) Hei! Hei Klaus.
  (K2)... Hei Mr Keshe,
 • 148:48 - 148:50
  Hei Rick, hei Klaus, helt.
 • 148:50 - 148:53
  (MK) Hei, hvordan har du det?
  Er du fortsatt i Østerrike?
 • 148:53 - 148:58
  (K2) Ja, jeg er forsinkelse, men
  jeg kan presentere når du vil?
 • 148:58 - 149:02
  (MK) Ok, kan du gå videre, presentere den til oss.
  Har du klare ting?
 • 149:02 - 149:06
  (K2) Ja (MK) Ok, jeg slutter
  å dele deg, kom inn, takk.
 • 149:06 - 149:07
  (K2) Takk.
 • 149:08 - 149:11
  (MK) Først av alt Klaus, forklare hvem du er og hva du gjør
 • 149:11 - 149:14
  at folk forstår og det er på rekord.
  Vær så snill.
 • 149:15 - 149:21
  (K2) Ok, jeg er en forsker i 30 år. Mitt yrke er...
 • 149:21 - 149:29
  å gjenoppbygge vann og jord
  og også gjøre spesielle...
 • 149:29 - 149:34
  spesielle prosjekter for store
  bedrifter for helse side,
 • 149:34 - 149:39
  for de som jobber i disse
  selskapene og vi...
 • 149:39 - 149:43
  har meget gode resultater de siste 25 årene.
 • 149:43 - 149:47
  Og nå jobber vi... ikke nå...
 • 149:47 - 149:53
  vi jobbet de siste 20 årene og
  de siste 5 årene, mer og mer,
 • 149:53 - 150:02
  med skanneteknikker fra russisk...
  Space.... Program
 • 150:03 - 150:11
  Og denne skanningsteknologien kan vise
  hvordan GANS fungerer på kroppen.
 • 150:11 - 150:20
  Først tar vi noen studier og
  legger små flekker med GANS,
 • 150:20 - 150:26
  på akupunkturpunkter, og måle
  dem, folket før og etter.
 • 150:26 - 150:34
  Og vi ser utrolige resultater med dette
  tuning-up-systemet for meridianene,
 • 150:34 - 150:43
  og så kan jeg vise hvordan dette systemet fungerer,
  og vi kan også vise hvordan GANS fungerer,
 • 150:43 - 150:46
  på det biologisk funksjonelle
  systemet fra kroppen.
 • 150:49 - 150:57
  Først er dette en liten pdf.
  Kan du se dette?
 • 150:59 - 151:01
  (RC) Ja, vi kan se det.
  (K2) Okay.
 • 151:01 - 151:06
  (MK) Jeg slår av mikrofonen min, som du
  kan snakke, så fortsett, vær så snill.
 • 151:06 - 151:12
  (K2) Takk. IQ-WELL Scanning er et
  datamaskinbasert ogergetisk helsesystem,
 • 151:12 - 151:18
  for analyse og informasjon medisin,
  og den har to ekspert systemer.
 • 151:18 - 151:25
  Og med disse to ekspertsystemene kan
  vi måle alle vibrasjonsmønstrene,
 • 151:25 - 151:28
  fra informasjonsrammen
  fra menneskekroppen,
 • 151:28 - 151:36
  også de biomagnetiske tingene, og
  dette systemet viser oss tjue...
 • 151:37 - 151:43
  to hundre og femti forskjellige parametere,
  for de bio-funksjonelle tingene,
 • 151:43 - 151:47
  og vi måler dette på bare
  ett eller to minutter.
 • 151:47 - 151:53
  ... Før, med de gamle systemene
  vi målte, en til to timer,
 • 151:53 - 152:00
  og dette var veldig komplisert å studere
  dette, og nå er det lett for alle å vise,
 • 152:01 - 152:04
  når vi forandrer ting.
 • 152:21 - 152:31
  Dette, dette er enheten, en liten enhet, og
  du trenger en datamaskin, fikse den opp,
 • 152:31 - 152:40
  og det er to elektroder for...
  for hodet og en sensor for hånden.
 • 152:42 - 152:46
  Og du ser meg som en probant sittende.
 • 152:49 - 152:58
  Og etter analysen kan vi
  vise dette i forskjellige...
 • 152:58 - 153:05
  forskjellige... bilder, og
  vi ser, er dette i normen,
 • 153:05 - 153:09
  Er noen for mye eller er
  det noen som trenger det.
 • 153:09 - 153:13
  Og for organene, for
  vitaminer, for enzymer,
 • 153:13 - 153:20
  for mange, mange ting du
  kan vise, om to minutter.
 • 153:21 - 153:30
  Og nå starter vi dette, en venn av meg har de
  internasjonale rettighetene til å selge dette,
 • 153:30 - 153:37
  og vi forberedte dette og nå begynner vi
  å studere med denne skanneteknologien,
 • 153:37 - 153:40
  alt det vi gjør med GANSes.
 • 153:42 - 153:46
  Greit. Det er fra meg selv.
  Eventuelle spørsmål vennligst?
 • 153:52 - 153:57
  (MK) Hva betyr det dermed?
  Hva betyr det? Kan du forklare oss?
 • 153:58 - 154:00
  Hva kan du måle med GANSes?
 • 154:01 - 154:03
  (K2) Vi kan måle...
 • 154:08 - 154:13
  Du har en bio-funksjonell...
  nivå i kroppen din.
 • 154:14 - 154:18
  Og når du spiser noe,
  eller drikker du noe,
 • 154:18 - 154:23
  eller du gjør forskjellige
  applikasjoner med kroppen,
 • 154:23 - 154:25
  Vi kan vise, beklager.
 • 154:28 - 154:31
  Vi kan vise forskjellen
  før og etter.
 • 154:33 - 154:41
  Her på denne siden ser du vitaminene, og
  vi tar en test med en probant i Østerrike,
 • 154:41 - 154:45
  og vi gir da to små
  flekker med CH3,
 • 154:45 - 154:52
  på akupunkturpunktet for Lung 1, fra
  den tradisjonelle kinesisk medisin.
 • 154:52 - 154:57
  Og etter fem minutter senere
  måler vi probanten igjen,
 • 154:57 - 155:03
  og vi ser at vitaminnivået
  har endret seg.
 • 155:04 - 155:09
  Også andre biologiske funksjonelle
  parametere har endret seg.
 • 155:09 - 155:17
  Og så kan vi vise og se hva som skjer
  når vi jobber med GANSes på kroppen.
 • 155:19 - 155:22
  (MK) Øker det,
  reduserer det noen?
 • 155:22 - 155:26
  Eller ser du om du ut en
  GANS of Zinc for eksempel,
 • 155:26 - 155:31
  ser du en økning i sink kroppen?
  (K2) Er en... er en modulasjon.
 • 155:31 - 155:36
  Det bringer fra høyere i midten,
  og også når du har mindre,
 • 155:37 - 155:40
  bringer den i midten.
  Det kalles 'moduleringssystem'.
 • 155:42 - 155:45
  (MK) ja, men hva ser vi når vi
  bruker på akupunkturpunktene?
 • 155:45 - 155:47
  La oss si om vi
  legger GANS of ZnO?
 • 155:47 - 155:53
  (K2) Denne probanten har mindre på
  forskjellige vitaminer, og vi gir ham CH3
 • 155:53 - 155:59
  på lungen og da var disse
  vitaminene akkurat i normen.
 • 156:01 - 156:05
  (MK) Du må forklare mer du er
  en forsker, vi er lekmann.
 • 156:05 - 156:06
  (K2) Okay.
 • 156:10 - 156:17
  Hver innsats på det bio-fysiske
  systemet på folket,
 • 156:19 - 156:25
  endrer dynamisk hver situasjon.
  Når du spiser noen,
 • 156:25 - 156:34
  Din bio-funksjonelle ting endres,
  magen, forskjellige ting må jobbe,
 • 156:34 - 156:39
  og vi kan vise hva som er, hva som
  fungerer og hvordan det fungerer.
 • 156:46 - 156:51
  (MK) Kan vi med dette se effekten av
  materialer på ulike deler av kroppen?
 • 156:51 - 156:54
  (K2) Ja. At...
  (MK) Og hvis vi, hvis vi, hvis vi la oss si det,
 • 156:54 - 157:00
  vi bruker en ZnO, kan vi se om... hvor
  det virker i armene eller i leveren?
 • 157:00 - 157:05
  (K2) Ja, vi kan se dette. Og i de
  neste månedene må vi studere dette,
 • 157:05 - 157:14
  og må teste noen mennesker
  og vise hva slags materiale,
 • 157:14 - 157:17
  og på hvilket tidspunkt
  bringer forandringen.
 • 157:18 - 157:20
  (MK) Okay. Kan jeg gå et skritt videre?
 • 157:20 - 157:25
  Hva med, hva vi bare
  snakker om før,
 • 157:25 - 157:32
  i forhold til å sette en
  GANS pose med ZnO i rommet.
 • 157:32 - 157:36
  Som nå bruker vi ikke akupunktur,
  men vi bruker miljøet,
 • 157:36 - 157:40
  kan vi se om det er en endring,
  kan vi måle denne typen ting?
 • 157:40 - 157:47
  (K2) Ja. Vi viser dette i fabrikkene,
  når vi forandrer romkvaliteten.
 • 157:48 - 157:50
  Dette var med andre
  ting, med mineraler.
 • 157:50 - 157:58
  Og vi kan, vi har sett, det
  er endringene som måles.
 • 157:58 - 158:04
  Ja, vi kan se dette. Når vi, når vi har
  kjørt denne lille reaktoren med ZnO,
 • 158:05 - 158:08
  og vi måler folk før og da
  kommer han inn i rommet,
 • 158:08 - 158:14
  og vi la dem sitte i femten, tjue
  minutter, så måler vi ham igjen,
 • 158:14 - 158:18
  så vi kan vise, hva
  er forskjellen.
 • 158:18 - 158:20
  (MK) Hva er forskjellen?
 • 158:21 - 158:26
  (K2) Vi begynner nå å studere disse tingene,
  vi har mange, mange, mange studier,
 • 158:26 - 158:31
  med andre materialer, og nå begynner
  vi å studere dette med GANS... GANSes.
 • 158:31 - 158:36
  (MK) Hva er med de andre materialene?
  Hva er de vitenskapelige dataene du kommer opp?
 • 158:36 - 158:39
  (K2)... Jeg kan vise deg
  dette i neste presentasjon,
 • 158:39 - 158:45
  hva jeg lager de siste tjuefem
  årene, med forskjellige selskaper.
 • 158:45 - 158:50
  Når Dr Priller er tilbake i Østerrike,
  forbereder vi dette og viser
 • 158:50 - 158:55
  og gi en god presentasjon
  om ulike studier
 • 158:55 - 159:00
  hva vi... hva vi gjør med
  GANSes og med en romkvalitet,
 • 159:00 - 159:05
  når vi lar... har kjørt
  forskjellige reaktorer.
 • 159:05 - 159:10
  (MK) Den opprinnelige når vi møtte
  deg, skulle du lage systemer for oss,
 • 159:10 - 159:14
  at vi kunne forstå styrken
  av, la oss si CO2,
 • 159:14 - 159:21
  at vi kan si at dette materialet er CO2, eller
  dette materialet er ZnO, eller prosentandel av.
 • 159:21 - 159:24
  Hvor langt er vi
  med det utstyret?
 • 159:24 - 159:28
  Har du...
  (K2) Jeg bruker dette til mer enn,
 • 159:28 - 159:31
  ja... også tjue år.
 • 159:31 - 159:34
  (MK) Så, du kan fortelle meg...
  Jeg mener du har testet det med en GANS?
 • 159:34 - 159:36
  (K2) Ja.
  (MK) At vi kan fortelle oss,
 • 159:36 - 159:42
  Ok, dette er GANS, hvilket
  nivå av GANS er i blandingen.
 • 159:43 - 159:46
  fordi du skulle lage et kamera
  med det, eller video med det,
 • 159:46 - 159:49
  at du kunne skanne den
  og vi kunne se den.
 • 159:50 - 159:54
  (K2)... Krystalliseringen hva jeg, hva jeg...
  (MK) Ja, ja...
 • 159:54 - 160:03
  (K2) Ja? Vi må, må vi vite
  hva slags GANS du vil måle,
 • 160:03 - 160:06
  og... og vi kan bygge
  den opp i arbeidet
 • 160:06 - 160:09
  og kan... vise det
 • 160:10 - 160:16
  (MK) Er vi i en posisjon der vi kan...
  gi en bærbar enhet til folk,
 • 160:16 - 160:18
  at hjemme ser de
  hva de produserer
 • 160:18 - 160:21
  eller i laboratoriene ser
  de hva de produserer?
 • 160:21 - 160:25
  (K2)... Du trenger et
  veldig rent rom... med...
 • 160:25 - 160:28
  (MK) Ikke noe problem.
  Fordi vi forhandler med
 • 160:28 - 160:31
  måleselskapene
  rundt om i verden.
 • 160:31 - 160:33
  (K2) Ja.
  (MK) At de vil se et system....
 • 160:33 - 160:39
  Hvis vi kan utvikle det, kan folk for eksempel
  sende materialet til et laboratorium og si,
 • 160:39 - 160:43
  "Jeg har gjort dette. Hva...? Er det en
  GANS av CO2 eller en ZnO eller hva?"
 • 160:44 - 160:48
  (K2) Ja, men... den... den...
  det enkleste er å... måle dette
 • 160:48 - 160:55
  med en gasskromatometer...
  spektralanalysator vi har... noe...
 • 160:55 - 161:03
  av disse enhetene, men er...
  ikke så billig... litt dyrt.
 • 161:03 - 161:05
  (MK) Hva er litt dyrt?
 • 161:05 - 161:08
  (K2)... Målemetoden...
  for gasskromato...
 • 161:08 - 161:13
  (MK) Hvor mye koster det?
  (K2) Jeg tror 30-50.000
 • 161:14 - 161:20
  (MK) Så vi kan måle GANSes som...
  vi kan sende materialet og si,
 • 161:20 - 161:22
  "Dette er GANS" eller "Det er ikke
  en GANS" eller hva som helst.
 • 161:22 - 161:23
  Dette er det som var ute etter.
 • 161:23 - 161:28
  (K2) Jeg tror at... Atom eller...
  Institutt for Ghana kan også måle dette.
 • 161:28 - 161:30
  Jeg tror de har gasskromatografer eller...
  eller.... eller...
 • 161:30 - 161:32
  (MK) Nei, nei, nei, vi er....
  vi vil ikke gjøre det...
 • 161:32 - 161:37
  Vi snakker om å måle GANSes, det er noe vi kan gjøre.
 • 161:37 - 161:41
  Fordi du... Jeg husker at du sa, du
  kan produsere oss et slikt system.
 • 161:41 - 161:45
  (K2) Ja... For... for papiret.
  Dette systemet er klart.
 • 161:45 - 161:52
  Men... de andre systemene...
  Vi har i Østerrike et institutt
 • 161:52 - 161:56
  og... Jeg sendte dem probene
  og de gjør dette for meg.
 • 161:57 - 162:02
  (MK) Okay. Så... vi kan møte kort og
  diskutere det, hvordan å gjøre det.
 • 162:02 - 162:06
  (K2) Ja... når Klaus er tilbake i
  Østerrike kan vi fikse dette opp. Ja.
 • 162:06 - 162:09
  (MK) Okay. Det er perfekt.
  Tusen takk ja.
 • 162:09 - 162:13
  (K2) Takk også.
  Ha en god d... Tusen takk, farvel!
 • 162:13 - 162:15
  (MK) Takk Klaus...
  ha det.
 • 162:15 - 162:19
  Prøver å... Jeg har nettopp
  sett en melding i bakgrunnen...
 • 162:19 - 162:25
  Vi har Herbert i...
  (KP) Sør-Sudan.
 • 162:25 - 162:30
  (MK) University. Er han tilgjengelig, gir
  han et foredrag der på universitetet?
 • 162:31 - 162:35
  Vi har sett sitt bilde...
  (KP) Ja.... Ja han er inne.
 • 162:36 - 162:40
  (MK) Underviser han eller har han
  avsluttet forelesning på universitetet?
 • 162:41 - 162:45
  (KP) Han forteller fortsatt,
  han skrev bare Keshe.
 • 162:45 - 162:51
  Han Al... Han sendte også et bilde en halv time siden,
  sendte jeg den til Rick. Kanskje Rick du kunne vise det
 • 162:51 - 162:53
  (RC) sikkert ja.
 • 162:53 - 162:58
  (KP) Men hans båndbredde er veldig dårlig der
  så, jeg vet ikke om han hører oss for tiden?
 • 162:59 - 163:03
  (MK) Rick Crammond vi kan se din...
  ditt bilde du er på din bærbare.
 • 163:04 - 163:07
  Vil du gå ut og komme
  tilbake igjen?
 • 163:12 - 163:13
  Greit.
 • 163:18 - 163:21
  ... Dette er fra forelesningen
  på universitetet?
 • 163:25 - 163:28
  (KP) Ja dette er et bilde han
  sendte meg en halv time siden
 • 163:28 - 163:31
  og han er også på panellisten jeg ser.
 • 163:31 - 163:33
  Herbert kan du høre oss?
 • 163:36 - 163:43
  (RC) Jeg vil prøve å deaktivere ham og se om...
  (KP) Hvis forelesningen fortsatt kjører...
 • 163:46 - 163:48
  (RC) Hei?
 • 163:49 - 163:56
  (HB) Hei... Hei...
  De andre er her...
 • 164:01 - 164:04
  (MK) Han har et problem
  med båndbredden.
 • 164:04 - 164:06
  (HB) Jeg kan høre deg.
  (RC) Okay
 • 164:06 - 164:10
  Kan du høre meg, dette er Herbert?
  (MK) Ja. Herbert, vi kan høre deg.
 • 164:10 - 164:12
  (HB) Ja takk veldig mye.
  (MK) Mange takk
 • 164:12 - 164:15
  for ditt arbeid...
  i Sør-Sudan
 • 164:15 - 164:17
  Hva handler dette foredrag om?
 • 164:21 - 164:30
  (HB) Her... denne forelesningen er faktisk, vi er
  på live, bor online og lytter til forelesningen.
 • 164:30 - 164:37
  Med hovedsakelig... noen medlemmer av
  kjernelaget som har deltatt på verkstedet
 • 164:39 - 164:44
  og hovedsakelig studenter fra
  det katolske universitetet her.
 • 164:44 - 164:48
  ... lytter... alle... alle...
 • 164:50 - 164:57
  presentasjoner fordi det for en tid var
  for vanskelig å forstå for første gang.
 • 164:57 - 165:02
  Så, jeg... Jeg gjorde da noen....
  slik at de har hver
 • 165:02 - 165:07
  forståelse av din
  undervisning for neste gang.
 • 165:15 - 165:19
  (MK) Hei?
  (HB) Ja, hørte du meg?
 • 165:19 - 165:22
  (MK) Ja, ja, din komme brøt
  gjennom, men det er greit,
 • 165:22 - 165:25
  ikke noe problem.
  (HB) Ja, beklager.
 • 165:26 - 165:30
  (MK) Kan du gi noe mer
  bakgrunn til studentene...
 • 165:30 - 165:34
  hva er bakgrunnen...
  de er fra? Engineering?
 • 165:34 - 165:40
  (HB)... Hvilke studenter
  er her Engineering?
 • 165:43 - 165:48
  (Hørbar)
 • 166:03 - 166:08
  5. forskjellige sted...
  så... spesialvitenskap...
 • 166:10 - 166:14
  (MK) Du ser hele formålet
  med denne typen...
 • 166:16 - 166:22
  (HB)... Vi kan ikke høre deg...
  (MK) Kan du høre meg nå.
 • 166:23 - 166:27
  (HB) Ja, nå kan vi høre deg.
  (MK) Formålet med disse...
 • 166:27 - 166:31
  lærer du gjør og vi gjør i....
  Ja...... meldingen
 • 166:31 - 166:38
  prøver å holde disse hjernene i
  Afrika og bli en ressurs av nasjonen.
 • 166:38 - 166:45
  Dette er hva som er problemet, og
  vi støtter... fungerer som deg.
 • 166:45 - 166:50
  Å holde de nasjonale eiendelene som er
  menneskelige ressurser tilbake i... i nasjonen.
 • 166:51 - 166:55
  Og det er det vi fortalte deg forrige gang.
  Vi støtter og vi vil... vi starter alltid...
 • 166:56 - 167:00
  finansiering, undervisning og
  utvikling i Afrika av denne grunn.
 • 167:02 - 167:06
  De er velutdannede,
  de er høyt utdannede
 • 167:06 - 167:08
  (MK) Men miljøet (HB) Ja
 • 167:08 - 167:11
  for dem er ikke der...
  vi ser det i Ghana.
 • 167:14 - 167:18
  (HB) Ja (MK) Som en av...
  hadde vi...
 • 167:18 - 167:21
  Vi hadde en av studentene som
  jobber for oss er en mester
 • 167:21 - 167:27
  som en mester på... i.... i intervjuet
  til pressen for noen uker siden sier,
 • 167:27 - 167:32
  "de trente oss i Atomic University,
  men de kunne ikke gi oss en jobb."
 • 167:32 - 167:36
  "Og nå har vi en jobb med Keshe
  Foundation, og vi... vi blir hjemme.
 • 167:37 - 167:39
  Trene elever til å
  bli så høyt utdannet
 • 167:39 - 167:42
  og så mister de et tap av...
  en ressurs for en nasjon
 • 167:42 - 167:44
  og dette er hva vi må bytte.
 • 167:47 - 167:51
  Tusen takk for ditt arbeid.
 • 167:51 - 167:57
  (HB)... Min forespørsel Mr Keshe for...
  helt fra begynnelsen
 • 167:58 - 168:01
  Kanskje, hvis vi
  kunne få noen bøker.
 • 168:01 - 168:06
  Fordi også Internett ikke alltid
  er tilgjengelig og dyrt for folk.
 • 168:06 - 168:12
  Å få noen bøker til for studentene, for...
  deltakerne i verkstedet
 • 168:12 - 168:17
  at de kan lese og...
  på... ja?
 • 168:18 - 168:23
  (MK).... Bøkene er enklere
  for deg å laste ned...
 • 168:23 - 168:26
  bøkene er alle på nettsiden...
  på internett et sted.
 • 168:26 - 168:32
  Hvis de kan laste ned en av pdf-ene,
  så kan du skrive det billig i Afrika.
 • 168:33 - 168:34
  (HB) Okay.
  (MK) Bøkene er gratis på...
 • 168:34 - 168:37
  gratis...
  overalt i verden.
 • 168:37 - 168:41
  Så, hvis... for oss å skrive ut
  bøker og prøve å komme til deg...
 • 168:41 - 168:46
  gleden av det vi har sett nå at
  bøkene er fritt på Internett.
 • 168:46 - 168:51
  Bare last ned en gang .pdf
  og skriv den så billig ut.
 • 168:51 - 168:53
  For 1 eller 2 dollar
  og la alle få det.
 • 168:53 - 169:00
  Dette er gaven fra oss til menneskeheten.
  (HB) Ok, takk veldig mye.
 • 169:00 - 169:02
  (MK) Takk veldig mye.
 • 169:10 - 169:10
  Fortsett.
  (HB) i ettermiddag...
 • 169:10 - 169:15
  etter dette...
  etter dette... forelesning nå.
 • 169:15 - 169:20
  Jeg har en invitasjon fra departementet
  for menneskelige saker...
 • 169:21 - 169:25
  Ah ja, de ringer allerede til meg at...
  det.... ikke for sent.
 • 169:26 - 169:30
  ... Å gå dit for en og...
  eller en og en halv time.
 • 169:30 - 169:36
  Og i morgen er presentasjonen på
  Universitets hoveduniversitet i Juba.
 • 169:37 - 169:39
  (MK) Mange takk for
  ditt harde arbeid.
 • 169:40 - 169:43
  (HB) Uh-Hm Det er min glede.
  Takk skal du ha.
 • 169:43 - 169:45
  For din.... Takk for din undervisning.
 • 169:45 - 169:48
  Takk for din
  undervisning, Mr Keshe.
 • 169:49 - 169:59
  (MK) Du er velkommen. Hva du gjør, det
  har vært mitt ønske, i flere tiår...
 • 170:11 - 170:17
  Mange takk Herbert.
  (HB) Ja, tusen takk, hr. Keshe.
 • 170:17 - 170:24
  (MK) Takk faktisk. Vi blir med deg eller
  hvis du kan registrere dine konferanser,
 • 170:24 - 170:30
  til og med lyd og send det til oss, eller når
  du kommer tilbake til Østerrike, ta med deg,
 • 170:30 - 170:37
  og vi legger som en del av undervisningen,
  fordi hver og en av oss lærer annerledes måte.
 • 170:37 - 170:43
  (HB) Jeg tenker på... neste uke på
  mandag kommer jeg tilbake i Østerrike.
 • 170:43 - 170:47
  (MK) Mange takk. Sikker reise og tusen
  takk for det harde arbeidet ditt.
 • 170:48 - 170:50
  (HB) Det er min glede, Keshe.
  Takk skal du ha.
 • 170:50 - 170:53
  (MK) Jeg har lært i forskjellige
  universiteter i Afrika,
 • 170:53 - 170:57
  og jeg vet at det er... det er
  vakkert å se disse menneskene.
 • 170:57 - 171:01
  viet til å forandre seg og vi må
  gi den grunnen til dem å gjøre.
 • 171:02 - 171:05
  Mange av disse forskerne tar til
  båtene, fordi det ikke er jobb hjemme.
 • 171:05 - 171:09
  Vi må gi dem hjemme
  og ødelegge båtene.
 • 171:11 - 171:13
  Tusen takk ja.
 • 171:16 - 171:21
  (RC) Mr Keshe, noen er
  bekymret for at bøkene,
 • 171:21 - 171:26
  er tilgjengelig gratis i
  .pdf eller noe på Internett.
 • 171:26 - 171:31
  Det er spørsmål som kommer opp om det.
  Jeg tror ikke det, det var det du mente.
 • 171:31 - 171:36
  Bare en slags...
  (MK) Sett den på denne måten. Hvis noen...
 • 171:36 - 171:42
  (RC)... for afrikanske folk som
  ikke har tilgang til bøker normalt.
 • 171:42 - 171:45
  Er det sant?
  (MK) Folket, bekymringspunktet,
 • 171:45 - 171:49
  er de som vil lese bøkene,
  de kan alltid laste den ned,
 • 171:49 - 171:52
  og doner alt de liker
  til stiftelsen.
 • 171:53 - 171:55
  Vi kom til det punktet,
  vi åpner patenter.
 • 171:55 - 172:00
  Nå er bøkene selv på kinesisk,
  på forskjellige språk.
 • 172:00 - 172:03
  Vi skriver ut alle bøkene fra
  Kina i de kommende ukene.
 • 172:03 - 172:07
  Alle våre bøker, alle språkene,
  de som vil ha kopien,
 • 172:07 - 172:10
  i den opprinnelige måten vil
  bli publisert og trykt,
 • 172:10 - 172:16
  og distribueres ut av kinesiske
  trykkerier eller det vi kaller selskaper.
 • 172:17 - 172:22
  Vi har mistet tillit hvor vi skrev ut,
  de tok store mengder penger fra oss,
 • 172:22 - 172:25
  og i henhold til det du alle
  vet, nektet å levere boken,
 • 172:25 - 172:28
  ved instruksjon av
  folket som står bak det.
 • 172:28 - 172:32
  Så, nå tar vi vår utskrift inn, vi
  betalte noen tjuefem tusen EURO,
 • 172:32 - 172:34
  for boken skulle bli
  levert, og de nektet,
 • 172:34 - 172:37
  de tok pengene og
  de løp og de...
 • 172:37 - 172:39
  Vi forstår oss alle,
  grunnen bak den.
 • 172:39 - 172:44
  Så, vi overfører alle våre bøker, alle
  våre publikasjoner til Kina fastlandet.
 • 172:44 - 172:47
  Vi stoler på nasjonen og vi
  jobber gjennom nasjonen.
 • 172:47 - 172:51
  Det er derfor vi holder tilbake noen,
  vi mistet ca åtte tusen bøker nå,
 • 172:51 - 172:55
  denne veien til belgiske skrivere,
  som bedrageri og bedrag,
 • 172:55 - 172:59
  som er deres, deres karakter av
  arbeidet eller satt opp til å gjøre.
 • 172:59 - 173:04
  Alle bøkene, hvis du går på
  Internett, kan du laste den ned,
 • 173:04 - 173:08
  ellers hvis harddiskene vi blir
  publisert og trykt i Kina,
 • 173:08 - 173:11
  og vil bli distribuert
  fra Kina utad.
 • 173:12 - 173:17
  Den... prosessen er veldig enkel.
  Hvis du vil laste ned den,
 • 173:18 - 173:21
  det er... de... bøkene
  har vært en ryggraden
 • 173:21 - 173:25
  av finansieringen mye
  av stiftelsens verk.
 • 173:26 - 173:30
  Det er der, hvis du laster
  ned det og du lærer av det,
 • 173:30 - 173:35
  sette den tilbake i samfunnet,
  og du kan bidra til stiftelsen.
 • 173:36 - 173:38
  Og i Afrika er alt gratis,
  selv bøkene er gratis.
 • 173:38 - 173:43
  De afrikanske studentene de kan
  registrere seg fritt på linjen,
 • 173:43 - 173:47
  og lær, og last ned en
  og spred deretter over.
 • 173:47 - 173:52
  Jeg har sett det samme i Sierra Leone,
  jeg har sett det samme i... Kinshasa,
 • 173:52 - 173:56
  Jeg har sett det samme i
  Banjul og andre steder.
 • 173:58 - 174:01
  Betale tjue, tjuefem Euro
  for en bok er for mye,
 • 174:01 - 174:07
  men det kostet et par dollar å skrive ut en,
  og deretter spredt seg over universiteter.
 • 174:07 - 174:10
  Alt til Afrika, det tredje
  som vi kaller nasjonene,
 • 174:10 - 174:13
  som utvikler seg til å bli.
 • 174:13 - 174:15
  i en romteknologi bør
  de ikke falle ut,
 • 174:15 - 174:18
  faller bak, det er helt
  gratis av stiftelsen.
 • 174:22 - 174:24
  Mange takk Herbert.
 • 174:26 - 174:29
  Er det noe annet, eller
  vi skal ringe dagen Rick?
 • 174:29 - 174:34
  (KP) Mr Keshe, dette er Klaus igjen,
  jeg ville bare fortelle Herbert,
 • 174:34 - 174:39
  fordi jeg merket at han hadde
  mange ekspansjoner i Sør-Sudan,
 • 174:39 - 174:41
  Hvis du trenger støtte,
  Keshe Foundation Austria,
 • 174:41 - 174:44
  kan hjelpe deg med hensyn
  til utskriftskostnadene.
 • 174:45 - 174:48
  Så, så bare la oss holde oss i...
  hold kontakten.
 • 174:54 - 174:59
  (HB) Ok, Klaus, jeg hørte deg. Takk skal du ha.
  (MK) Takk veldig mye.
 • 174:59 - 175:05
  Hvis du setter budsjett til universitetet, kan
  du se hvor mange eksemplarer de vil produsere,
 • 175:05 - 175:08
  femti hundre, tusen og
  hvor mye det vil koste,
 • 175:08 - 175:12
  for å skrive ut kontorer i universiteter
  for å skrive ut det, nedlastingen,
 • 175:12 - 175:14
  Stiftelsen vil betale for det.
 • 175:16 - 175:19
  (HB) Ok, vi vil gi ..
  (MK) Du betaler utskrift av...
 • 175:20 - 175:23
  (HB) Vi skal lage et budsjett.
  Jeg må finne ut...
 • 175:23 - 175:26
  Hvor mange sider...
  hvor mange sider er boken?
 • 175:27 - 175:30
  (MK) Nei, jeg vet ikke, noen bok...
  Jeg kjenner ikke boken...
 • 175:30 - 175:33
  Skriv ut A4, det er
  to, tre hundre sider.
 • 175:33 - 175:37
  Men vi betalte til universitetet
  for å skrive ut det,
 • 175:37 - 175:42
  men til de grenser de aksepterer
  å gjøre, men ikke kan selges,
 • 175:42 - 175:46
  må gis til studentene fritt.
  Dette må gjøres.
 • 175:50 - 175:52
  Tusen takk.
  (HB) Ok, det er klart, det er klart ja.
 • 175:52 - 175:55
  Ja, tusen takk.
  (MK) Takk veldig mye. Takk skal du ha.
 • 175:55 - 175:59
  Dette er arbeidet vi gjør som
  Foundation, kunnskapen om å være fri,
 • 175:59 - 176:02
  og for de som ikke har
  råd til det, gir vi det.
 • 176:02 - 176:05
  Dette er måten vi startet,
  for tjuefem tretti år siden,
 • 176:05 - 176:07
  og vi beholder vårt etos.
 • 176:08 - 176:15
  Ingen mann bør falle bak bare på grunn av
  økonomiske midler til å skaffe seg kunnskap.
 • 176:15 - 176:18
  Det er derfor alle våre læresetninger
  har vært ledige til nå.
 • 176:18 - 176:20
  Alle nasjoner og folk,
  selv europeerne,
 • 176:21 - 176:24
  Vi har europeerne som ikke har råd til
  bøkene, vi har gitt bøkene fritt.
 • 176:25 - 176:28
  Vi har gitt en bok fritt
  til folk i Saudi-Arabia,
 • 176:28 - 176:30
  som ikke hadde råd til å kjøpe det.
 • 176:32 - 176:36
  De første bøkene fra Keshe-stiftelsen gikk
  til Saudis som ikke hadde råd til en bok.
 • 176:36 - 176:38
  Og vi trodde det
  er en rik nasjon?
 • 176:42 - 176:45
  Hvilken som helst annen...
  (RC) Vil være tilgjengelig på hoveddelen
 • 176:45 - 176:49
  Keshe Foundation hjemmeside Keshe?
  (MK) Hva er på Keshe Foundation
 • 176:49 - 176:54
  Nettstedet er til salgs.
  Hva er på Internett du kan gjøre.
 • 176:54 - 176:59
  Fordi er allerede lastet ned. Vi vet at
  det er lastet ned millioner av ganger.
 • 177:00 - 177:02
  De... de sørget for at
  det går, og det er,
 • 177:02 - 177:05
  det er slik det står og
  det er en glede å se det.
 • 177:05 - 177:09
  (RC) Så folk er bare for å
  se det opp på Internett
 • 177:09 - 177:13
  og finn .pdf-eksemplarene et sted.
  Det er ideen? Det er en...
 • 177:13 - 177:16
  (MK) Det er, hvis de finner det,
  kan de donere til stiftelsen.
 • 177:16 - 177:19
  Men mange mennesker vil
  gjerne ha harddisken.
 • 177:19 - 177:23
  Harddiskene vil gå ut av,
  ut av det du kaller det,
 • 177:23 - 177:28
  Kina i de kommende ukene. Vi begynte
  allerede å skrive ut tungt i Kina.
 • 177:32 - 177:37
  Alt annet... har vi?
  Mange takk Herbert.
 • 177:38 - 177:42
  Vi viser alt det beste video møtet
  i dag og i morgen presentasjon.
 • 177:42 - 177:45
  Og vi ser deg tilbake i
  Østerrike, når du kommer tilbake.
 • 177:46 - 177:49
  (JG) God dag, hr. Keshe.
  (MK) Rick, har vi noe annet?
 • 177:49 - 177:55
  (RC) Det var et spørsmål fra...
  Hei, det er litt bakgrunnsstøy...
 • 177:55 - 178:00
  (MK) Ja, du kan koble Herbert, fordi
  han er der de ikke kan komme på.
 • 178:01 - 178:04
  Eller legg ham i stillheten,
  og vi kan holde bildet.
 • 178:04 - 178:10
  (RC) Det var et spørsmål i Q & A fra...
  tidligere tidligere i verkstedet,
 • 178:10 - 178:20
  fra Ram som sier, "I forrige uke ble Naomi
  helbredet med en smertepute av CO2, ZnO og CH3.
 • 178:20 - 178:25
  Kan du gi oss presisjoner
  om blandingen?
 • 178:26 - 178:29
  Takk så mye.
  (MK) Prosessen er ikke...
 • 178:29 - 178:33
  Det må gjøres ved å
  forstå tilstanden.
 • 178:35 - 178:38
  (RC) Så kanskje, forskjellig
  for forskjellige mennesker.
 • 178:38 - 178:41
  (MK) Ja.
  (RC) For forskjellige steder og så videre.
 • 178:41 - 178:44
  (MK) Ja. Og for det andre er å gi...
  (RC) Og... det ville være
 • 178:44 - 178:47
  beste måten for noen
  å fortsette med det.
 • 178:47 - 178:51
  Ville de trenge å gå gjennom en lege?
  (MK) Hva er din tilstand. Bien sûr.
 • 178:51 - 178:54
  Vi prøver å organisere dette
  med Keshe Foundation-legene,
 • 178:54 - 178:57
  nå er de jeg tenker på
  over hundre av dem.
 • 178:57 - 179:00
  At vi kan lære legene.
  Og da har du det du må.
 • 179:00 - 179:05
  Alle disse tingene må gjøres med...
  gjennom medisinske leger.
 • 179:06 - 179:12
  Og... de er veldig, det må diskuteres med
  folk som forstår hvordan man skal gjøre,
 • 179:12 - 179:19
  og leger hvis de har et problem, eller de
  ser de på den nye måten å gjøre det på.
 • 179:19 - 179:22
  Det blir diskutert i medisinsk
  undervisning på onsdag ettermiddager,
 • 179:22 - 179:25
  og de rådgiver hverandre hvordan
  de skal gjøre og hva de har gjort.
 • 179:27 - 179:31
  Vi setter avsnitt som folk kan
  skrive til legene for råd,
 • 179:31 - 179:36
  men legene er så opptatt at de
  ser etter sine egne pasienter.
 • 179:36 - 179:39
  Gradvis i fremtiden vil vi
  kunne svare på disse tingene,
 • 179:39 - 179:41
  gjennom medisinsk side.
 • 179:45 - 179:46
  (JG) God dag, hr. Keshe.
 • 179:48 - 179:51
  (MK) Jeg kjenner den stemmen fra Bagdad.
 • 179:52 - 179:53
  (JG) Takk.
  Er Jalal her.
 • 179:54 - 179:57
  (MK) Ja Jalal.
  Hvordan er situasjonen i Bagdad?
 • 179:57 - 179:59
  (JG) Å, min Gud, herre!
 • 179:59 - 180:04
  Jeg, jeg, tror vi har problemet
  i fem og seks tusen år nå.
 • 180:04 - 180:09
  Kanskje er mineralfeltene
  det vi har der?
 • 180:09 - 180:13
  (MK) [Laughing]
  (JG) [Laughing] Ja.
 • 180:13 - 180:18
  ... Jeg vil gjerne si at
  jeg skal donere for...
 • 180:18 - 180:23
  for utskrift, bøkene
  til Sør-Sudan,
 • 180:23 - 180:28
  dette er en, og jeg håper
  vi åpner en dør for det,
 • 180:28 - 180:32
  og jeg har et spørsmål
  om Nano-belegg.
 • 180:32 - 180:35
  Hvis jeg har, hvis jeg
  har et rør, plastrør,
 • 180:36 - 180:41
  Hva er forskjellen hvis jeg nano-belegger den
  på innsiden, eller utsiden, eller begge deler?
 • 180:41 - 180:45
  Det er alt jeg trenger akkurat nå...
  (MK) Avhenger av hva du vil bruke den til.
 • 180:45 - 180:47
  (JG) Hvis jeg ønsket å....
  (MK) Hvis du bruker det til vann
 • 180:47 - 180:50
  å passere gjennom, gjør
  utsiden, fordi innsiden
 • 180:50 - 180:54
  belegget vil bli absorbert
  hvis det er et saltinnhold.
 • 180:55 - 181:00
  Hvis det bare er et feltdimensjonalt,
  kan du bruke begge sider.
 • 181:00 - 181:04
  (JG) Okay. Hvis jeg... Hvis jeg
  bare vil gjøre GANS of the GANS,
 • 181:04 - 181:12
  Jeg legger to flasker, plastflasker og...
  rør mellom dem, plastrør.
 • 181:12 - 181:22
  Så, hvis jeg trenger å gjøre det, kan jeg bare...
  Nano-belegg innsiden eller begge deler?
 • 181:22 - 181:25
  (MK) Du kan gjøre innsiden,
  ikke gjør utsiden,
 • 181:25 - 181:30
  fordi hvis du vil holde GANS of
  the GANS på Field-Plasma nivå,
 • 181:30 - 181:35
  du må opprettholde den og holde den
  inne, men du må gjøre den dynamisk.
 • 181:36 - 181:40
  Fordi når du gjør det i et
  rør, blir det en stråle,
 • 181:40 - 181:43
  det blir som et plasma
  av lyset, utvidet.
 • 181:44 - 181:46
  (JG) Okay.
  (MK) Du får og holder den.
 • 181:46 - 181:51
  Du må forstå, med forskjellen
  på formen vil gjøre.
 • 181:52 - 181:58
  (JG) Okay. Fordi jeg, jeg, jeg
  prøvde det, og jeg hadde ikke mye,
 • 181:58 - 182:04
  fordi det ikke er dynamisk, vil
  det forandre det for dynamisk.
 • 182:04 - 182:07
  (MK) Mange takk.
  (JG) Takk, hr. Keshe.
 • 182:07 - 182:13
  (MK) Takk faktisk. Du kan sende din
  donasjon til Austria Keshe Foundation,
 • 182:14 - 182:21
  og de vil, Herbert derfra, gjøre det...
  send det til Sør Sudan University.
 • 182:21 - 182:27
  (JG) Forresten, Keshe,
  er at kortet åpnes nå?
 • 182:27 - 182:30
  Eller...
  (MK) Pardon?
 • 182:30 - 182:35
  (JG) Det handler om kortet, de betaler...
  betalingskortet. Eller det er...
 • 182:35 - 182:41
  (MK) Avhenger du kan gjøre.
  Du kan gjøre bankoverføringen,
 • 182:41 - 182:49
  å... Østerriksk, eller hvis
  du betaler det ved... PayPal.
 • 182:49 - 182:53
  (KP) Jeg kan sende...
  Jeg kan sende ham direkte,
 • 182:53 - 182:56
  de dataene han trenger Keshe. Vi er...
  (MK) Ja, direkte og så alt
 • 182:56 - 183:01
  går direkte gjennom Keshe
  Foundation Austria til Sør-Sudan,
 • 183:01 - 183:06
  fordi Herbert er fra Østerrike.
  De kan organisere den direkte der.
 • 183:07 - 183:10
  (JG) bra. Takk Klaus.
  (MK) Takk for din støtte.
 • 183:10 - 183:11
  (KP) Du er velkommen, takk.
 • 183:11 - 183:17
  (MK) Det er det siste bildet i forrige uke,
  da tjenestemennene skrev fredstraktaten.
 • 183:19 - 183:24
  Jeg kan ha veldig gode nyheter for
  dere alle, veldig, veldig snart.
 • 183:25 - 183:30
  Men jeg må holde til jeg vet.
  Jeg ser Giovanni er med oss.
 • 183:31 - 183:34
  Hei Giovanni, god ettermiddag til deg.
  God ettermiddag til Italia.
 • 183:34 - 183:36
  (RC) Forresten forstår
  jeg at det er...
 • 183:36 - 183:39
  Giovanni er... bursdag.
  (CdR) Giovanni bursdag.
 • 183:39 - 183:45
  Gratulerer med dagen!
  (GL) takk. Kan du høre meg?
 • 183:45 - 183:52
  (RC) Gratulerer med dagen til deg...
  (GL) [Laughing]
 • 183:52 - 183:53
  Oh takk så...
  (MK) [Applaus]
 • 183:53 - 183:56
  (GL) takk.
  (MK) Vi sier ikke, vi sier ikke,
 • 183:56 - 184:00
  hvor mange huh-hm år du er.
  (GL) Mr Keshe, ikke noe problem.
 • 184:00 - 184:03
  Fordi jeg tror veldig snart,
  vil jeg bli utødelig,
 • 184:03 - 184:07
  Så det er ingen panikk.
  [Latter]
 • 184:07 - 184:10
  (MK) Du har allerede
  blitt utødelig.
 • 184:10 - 184:14
  (DM) Gratulerer med dagen Giovanni.
  Udødelig!
 • 184:17 - 184:21
  (GL) En god dag. Tusen takk.
  Takk, takk, takk virkelig.
 • 184:21 - 184:24
  (MK) Mange takk.
  Takk faktisk.
 • 184:24 - 184:28
  Gratulerer med dagen!
  Og hvordan er vår Naomi?
 • 184:28 - 184:31
  (GL) Veldig bra Mr Keshe.
 • 184:31 - 184:37
  Forbedre det fortsetter, og nå er hun...
  hun drikker,
 • 184:37 - 184:43
  som tre glass vann
  fra munnen, en dag.
 • 184:43 - 184:47
  (MK) Auuuuuu!
  (GL) Yeaaaaahh! Ja, ok.
 • 184:48 - 184:51
  (MK) Hvordan begynner hun å snakke?
 • 184:51 - 184:54
  (GL) Ikke enda, men... fordi...
  (MK) Hun vil...
 • 184:54 - 185:00
  (MK) Nå som hun begynner å svelge,
  styrker hun tungen og stemmeboksen,
 • 185:00 - 185:05
  og da vil hun... Når hun begynner å
  spise, kommer stemmen tilbake raskere.
 • 185:05 - 185:07
  (GL) Ah bra.
  (MK) Det er en viktig ting, va?
 • 185:07 - 185:13
  (GL) Ja, hun vil også spise pizzaen.
  (MK) Og en spaghetti.
 • 185:13 - 185:16
  Med stor oppmerksomhet, fordi
  når du passerer med en...
 • 185:16 - 185:19
  med pizzaen.
  eller noe annet i nærheten av henne.
 • 185:19 - 185:22
  Hun legger hånden og
  tar det med det samme.
 • 185:24 - 185:28
  (MK) Det er fantastisk.
  Det er fantastisk.
 • 185:28 - 185:33
  (GL) Ja, noen gang stakk han...
  (MK) Hun er italiensk, hun kan hjelpe det, va?
 • 185:33 - 185:37
  (GL) Hva?
  (MK) Jeg sa hun er italiensk, hun kan hjelpe den.
 • 185:38 - 185:42
  (GL) italiensk, hr. Keshe jeg forstår ikke.
  (MK) Jeg sa hun er italiensk, hun kan hjelpe den.
 • 185:42 - 185:48
  Hun ville gå for en pizza når som helst.
  (GL) Ja, visst, har du sikkert i blodet.
 • 185:48 - 185:52
  (MK) Det er fantastiske nyheter, det er...
  (GL) Ja, ja, ja, ja...
 • 185:52 - 185:56
  (MK) Det er fantastisk. Hva er situasjonen
  med de to sykehusene i Italia?
 • 185:57 - 186:02
  (GL) I september begynner vi å...
  å sette opp alle dem,
 • 186:02 - 186:12
  og... og det er... det er veldig bra
  organisasjon, og det er noen leger,
 • 186:12 - 186:25
  og jeg... i kontakt med dem.
  Det er mulig å få støtte,
 • 186:25 - 186:33
  fra andre, personer som... vil
  innse denne typen prosjekt,
 • 186:33 - 186:40
  fordi er, det er som en...
  en umuligheter
 • 186:40 - 186:48
  for en, for en, for, for folket for å ha...
  støtte til helsen.
 • 186:49 - 186:57
  Profilen som vi opprettholder i dette...
  i dette tilfellet er det... det er lavt,
 • 186:57 - 187:04
  og fordi vi ønsker å gi bare
  støtte til offisiell medisin.
 • 187:04 - 187:11
  Så vi begynner ikke å gjøre en
  substitusjon, av den offisielle medisinen,
 • 187:11 - 187:17
  fordi vi ikke ønsker å skape problem,
  med... med all den strukturen.
 • 187:17 - 187:26
  Så jeg tror det kan gjøres veldig bra,
  og jeg begynner å, for å... samarbeide,
 • 187:27 - 187:37
  med... med noen leger, for
  eksempel i tilfelle av Naomi også.
 • 187:37 - 187:47
  Fordi... Jeg er... filen klar for Naomi,
  og så samler jeg all informasjonen.
 • 187:47 - 187:52
  Jeg trenger bare å skrive,
  mengden av GANS, av materialet,
 • 187:52 - 188:01
  men det er alt skrevet, det er ikke noe
  problem, og all den magnetiske resonansen,
 • 188:01 - 188:12
  neste uke har jeg et møte med...
  neuro... neuro lege,
 • 188:12 - 188:18
  at vi studerer sammen, alle,
  filen om magnetisk resonans,
 • 188:18 - 188:27
  fra begynnelsen, så vi lagde en...
  vi kan gjøre nøyaktig undersøkelse,
 • 188:27 - 188:34
  av fremdriften og hva som er endring,
  hva vi kan vise til de andre legene,
 • 188:34 - 188:38
  hvordan det er mulig at
  denne tingen kan skje,
 • 188:38 - 188:44
  og... og så tror jeg
  det hele, folket
 • 188:44 - 188:53
  kan... kan... få hjelp fra
  all denne informasjonen.
 • 188:53 - 188:59
  (MK) Jeg tror... som vi diskuterte,
  vil dette bli brukt som testprøve,
 • 188:59 - 189:03
  for andre koma og pasientskader.
 • 189:04 - 189:10
  Og på de to sykehusene kan
  dette brukes som referanse.
 • 189:10 - 189:13
  At hvordan du kan
  bringe folk ut av koma,
 • 189:13 - 189:16
  og hvordan du kan reparere
  hjerneskade med det,
 • 189:16 - 189:23
  selv i en slik grad som Naomis.
  (GL) Ja, ja, ja, ja, ja fordi...
 • 189:23 - 189:25
  (MK) Du har gjort en
  veldig god datainnsamling,
 • 189:25 - 189:28
  Det var akkurat det som var gjort
  og hvordan resultatene var.
 • 189:29 - 189:33
  Og det er nok videoer som vi
  ser fremgangen uke for uke.
 • 189:33 - 189:40
  (GL) Ja, hr. Keshe.
  Jeg samler alt materialet,
 • 189:40 - 189:45
  som, hva jeg har gjort
  med standard av før,
 • 189:45 - 189:50
  den,... anvendelsen av
  for eksempel hjelmen,
 • 189:50 - 189:57
  og den første dagen av...
  etter det søker jeg hjelmen,
 • 189:57 - 190:02
  og etter et annet bilde er
  bildet av en uke senere.
 • 190:02 - 190:10
  Så jeg har all filen nøyaktig, i en,
  i en, på en vitenskapelig måte.
 • 190:10 - 190:15
  Så ingen kan si noe om
  prosessen, fordi jeg var...
 • 190:15 - 190:25
  veldig, veldig, veldig klart og veldig nøyaktig
  hvordan, hvordan gjorde han det, gjorde jeg det.
 • 190:26 - 190:28
  (MK) Takk veldig mye.
  Jeg vet at dette er hvor...
 • 190:28 - 190:35
  Jeg må... Jeg mener at vi må
  informere deg om at sykehuset som,
 • 190:35 - 190:41
  sykehuset som du har blitt arbeidet
  med Keshe-stiftelsen i Italia,
 • 190:41 - 190:49
  de har allerede gitt oss et massivt
  landrom som er deres i Ghana.
 • 190:49 - 190:52
  (GL) Ja.
  (MK) Og vi har dokumenter for det,
 • 190:52 - 191:00
  det er... det er en stor plass på landet, noe
  som gir oss hva vi... vi vil gjøre i Ghana,
 • 191:00 - 191:04
  og det var i retur for at vi
  delte kunnskap og la dem dele,
 • 191:04 - 191:10
  for å kunne utvikle den videre.
  Jeg takker leger på sykehuset,
 • 191:11 - 191:16
  med donasjonen. Det er en stor,
  massiv mer enn hundre hektar land,
 • 191:16 - 191:21
  som de har fått til.
  Og som jeg sa til Giovanni
 • 191:21 - 191:26
  vi takker legene på sykehuset, at de
  tillater oss å utvikle teknologien,
 • 191:26 - 191:32
  i Afrika på en veldig enkel måte.
  Takk Giovanni, takk for alt.
 • 191:32 - 191:38
  (GL) Nei. Takk til deg, Sir Keshe. Er ikke
  nok til å si takk til deg, Sir Keshe.
 • 191:38 - 191:43
  (MK) Du er velkommen. I det minste klarte
  vi å ta Naomi tilbake til å drikke,
 • 191:43 - 191:45
  Jeg da i... en dag skal vi
  fortelle henne å "holde kjeft".
 • 191:46 - 191:52
  (GL) Ja, sikkert... sikkert.
  (MK) Nå, nå begynner hun å drikke,
 • 191:52 - 191:55
  og å spise, stemmen kommer
  tilbake mye, mye...
 • 191:55 - 191:59
  Det er mer enn fire uker, fem uker da
  vil du begynne å bruke hodetelefonen.
 • 191:59 - 192:03
  (GL) Ja, ja, ja, Sir Keshe.
  (MK) Er veldig rask. Veldig rask.
 • 192:03 - 192:05
  (GL) Ja, ja, ja.
  (MK) Det er fantastisk.
 • 192:05 - 192:07
  (GL) [Laughing] Reversed.
  (MK) Ja, det er fantastisk.
 • 192:07 - 192:11
  (GL) Det var en bryter umiddelbart når
  jeg begynner å sette hodetelefonen.
 • 192:11 - 192:14
  (MK) Jeg fortalte deg tre måneder siden.
  (GL) Ja, ja, ja.
 • 192:14 - 192:18
  (MK) Jeg fortalte deg for tre måneder siden å gjøre det.
  Men det er greit, alt trenger tid.
 • 192:18 - 192:22
  (GL) Ja.
  (RC) Men hører hun på musikk jeg lurer på?
 • 192:22 - 192:27
  (MK) Hun lytter til alt, hun
  er så stygg, du vil ikke vite.
 • 192:29 - 192:35
  (GL) Ja, nei...
  (MK) Hun var stygg da hun var i Barletta,
 • 192:35 - 192:39
  men jeg tror med dette, hun har ti
  ganger, hundre ganger det verre.
 • 192:40 - 192:52
  Nei Sir Keshe... Jeg... i denne perioden...
  vanligvis til for en måned siden jeg, gjorde jeg dette.
 • 192:52 - 192:56
  Å lytte til musikk og så videre,
  men det er et par måneder
 • 192:56 - 193:05
  at jeg begynner å lære henne på den
  åndelige måten, så... hva hun hører,
 • 193:05 - 193:14
  eller hva jeg... når jeg snakker til henne,
  snakker jeg bare om de åndelige ting,
 • 193:14 - 193:24
  og hvis jeg viser noen DVD,
  viser jeg for eksempel
 • 193:24 - 193:32
  melding om noen åndelige mestere, eller
  litt undervisning, for nå er jeg,
 • 193:32 - 193:37
  Hun hadde denne erfaringen, og denne
  erfaringen er veldig stor for livet hans.
 • 193:37 - 193:42
  Og det er ikke uformelt, så...
  Jeg tror det... Jeg føler at min,
 • 193:42 - 193:53
  Min, min, jobben min er nå for å hjelpe
  henne, å bli et nytt vesen, et åndelig vesen.
 • 193:53 - 194:01
  Og så begynner jeg å... for å føde
  henne med de åndelige ordene,
 • 194:01 - 194:07
  for eksempel å gjøre natten, i
  går kveld gikk jeg nær henne
 • 194:07 - 194:12
  når... når... under søvnen,
  og jeg snakker om kjærlighet,
 • 194:12 - 194:19
  av den raske utvinningen, av
  muligheten hun kan ta med
 • 194:19 - 194:25
  ... veldig bra tilbake den høyre
  delen, og hver kveld gjør jeg dette.
 • 194:25 - 194:32
  Så jeg er, endrer jeg, min tilnærming med
  Naomi, og går dypt på den åndelige måten.
 • 194:32 - 194:45
  Det samme jeg, jeg, jeg gjør for meg, jeg,
  fordi hva som skjer er det en stor innsats.
 • 194:45 - 194:57
  Det er nei, nei... ingen
  grunn, fordi hvis vi...
 • 194:59 - 195:05
  ... vi gjør, nei...
  vi gjør ingenting om.
 • 195:05 - 195:13
  Så tror jeg at hvis denne tingen det
  skjer, for meg, til min datter,
 • 195:13 - 195:20
  det er fordi vi trenger å endre, å
  gjøre en stor innsats og hoppe,
 • 195:20 - 195:26
  til, til et høyt åndelig nivå.
  Så jeg hjelper henne i dette.
 • 195:27 - 195:34
  Og så trener jeg for mye. Kanskje min...
  min kone vil sparke ut fra huset mitt,
 • 195:34 - 195:40
  fordi... jeg tror jeg...
  (MK) Hun er... hun lar deg gjøre det,
 • 195:40 - 195:44
  så når du går ut, begynner hun å danse.
  (GL) Ja, fordi jeg sier:
 • 195:44 - 195:50
  "Å, meditasjon, i laboratoriet."
  Så jeg tror at hun holder meg bare,
 • 195:50 - 195:52
  fordi nå er jeg i denne situasjonen.
 • 195:52 - 195:54
  [latter]
 • 195:54 - 195:59
  (MK) Etter at hun snakker, sier hun, "Giovanni
  ut! Det er det, du har gjort jobben din."
 • 196:00 - 196:03
  (GL) Sikkert, sikkert.
  (MK) La meg... La oss la oss...
 • 196:03 - 196:07
  Det er hyggelig å se deg le etter
  et år, ett år med så mye press.
 • 196:07 - 196:11
  (GL) Oh! Ja, ja, ja.
  (MK) Jeg beundrer sjelen din
 • 196:11 - 196:14
  og måten du har gjort
  alt for henne.
 • 196:14 - 196:19
  Mange har ikke vært i
  kontakt med Naomi.
 • 196:20 - 196:26
  Hun pleide å lære vår sønn, som lærer,
  og det eneste hun kunne lære ham,
 • 196:26 - 196:31
  var alt som er fritt på italiensk
  og frøkt i italiensk liv.
 • 196:32 - 196:36
  Og hun sa alltid: "Han må lære dette,
  ellers blir han ikke italiensk."
 • 196:36 - 196:41
  Nå forstår jeg.
  (GL) Ja [ler].
 • 196:41 - 196:43
  (MK) Mange takk for alt.
  Takk Giovanni.
 • 196:43 - 196:47
  (GL) Takk, hr. Keshe, takk.
  Takk alle sammen. Takk til alle.
 • 196:47 - 196:49
  (MK) Farvel, farvel.
  (GL) Alt det beste, hei, farvel.
 • 196:50 - 196:52
  (MK) Har vi noe annet?
 • 196:53 - 196:57
  (EK) Jeg har et spørsmål Mr
  Keshe, hvis det er greit?
 • 196:57 - 197:00
  (MK) Hvem snakker?
  (EK) Det er Eric igjen.
 • 197:01 - 197:03
  Fra Danmark.
  (MK) Ja.
 • 197:06 - 197:11
  (EK) Det er... mitt spørsmål handler
  om Soul to Soul kommunikasjon.
 • 197:13 - 197:20
  Jeg har vært i heldig stilling,
  for å få oss litt øvelse
 • 197:20 - 197:29
  i dette i noen år. Og når jeg har
  en forbindelse til en annen person,
 • 197:30 - 197:38
  Når jeg tenker på denne personen, får jeg
  umiddelbart en tilbakemelding, veldig tydelig.
 • 197:39 - 197:50
  Og i det siste får jeg lære i Soul to Soul.
  Men det som irriterer meg er det,
 • 197:51 - 197:56
  det mottas ikke på et bevisst nivå.
  Og jeg lurer på hva jeg kan gjøre
 • 197:56 - 198:02
  For å få disse budskapene
  klart inn i min bevissthet,
 • 198:02 - 198:12
  så jeg kan handle på dem umiddelbart, i stedet
  for det materialiseres i dager eller uker.
 • 198:14 - 198:18
  Det er mitt spørsmål.
  (MK) Jeg forstår ikke.
 • 198:20 - 198:26
  (EK) Okay. Hvis noen prøver å sende
  meg en melding, Soul to Soul,
 • 198:28 - 198:31
  Jeg kan ikke ta det
  inn i min bevissthet.
 • 198:31 - 198:39
  Det er, det er, det er der inne og det materialiseres
  på en måte som jeg senere forstår hva jeg fikk,
 • 198:39 - 198:44
  men jeg får det ikke akkurat
  når jeg mottar det.
 • 198:47 - 198:50
  (MK) Jeg forstår ikke
  hva du forklarer.
 • 198:52 - 198:54
  Du mener at du ikke
  forstår meldingen
 • 198:54 - 198:59
  når du mottar det, eller på det
  tidspunktet, så forstår du senere.
 • 199:00 - 199:03
  (EK) Jeg har blitt fortalt at
  jeg får en melding riktig.
 • 199:04 - 199:07
  Men meldingen vises
  ikke i min bevissthet.
 • 199:07 - 199:11
  Så, hvis noen forteller
  meg noe på et øyeblikk,
 • 199:11 - 199:14
  da vet jeg ikke umiddelbart hva
  som har blitt fortalt meg.
 • 199:14 - 199:19
  Jeg har fått beskjeden, jeg har blitt fortalt,
  men, men jeg vet det ikke umiddelbart.
 • 199:19 - 199:22
  Jeg vil gjerne kunne gjøre det.
 • 199:22 - 199:23
  Er det noe jeg kan gjøre...
  (MK) Er modenhet,
 • 199:23 - 199:27
  det er moden til sjelen.
  Jo mer vi forstår vår egen funksjon,
 • 199:27 - 199:33
  Måten vi opererer, jo desto
  raskere når det punktet.
 • 199:33 - 199:35
  En dag svarer jeg på dette
  spørsmålet til deg.
 • 199:35 - 199:38
  Veldig snart.
  (EK) Okay. Takk skal du ha.
 • 199:38 - 199:40
  Mr Keshe.
  (MK) En dag, veldig snart,
 • 199:40 - 199:43
  fordi det skjer
  ting i bakgrunnen,
 • 199:43 - 199:48
  at hvis jeg forklarer hva du sa,
  prøver å... å forklare det videre,
 • 199:48 - 199:51
  det kan forårsake
  kaos på noen steder.
 • 199:51 - 199:54
  Men hvis du kommer tilbake til
  dette i de neste månedene,
 • 199:54 - 199:59
  Jeg vil forklare deg hvordan det er gjort,
  og hvordan du kan være til stede og motta.
 • 199:59 - 200:04
  Men bestem deg ikke for det
  du kaller det, handle på.
 • 200:08 - 200:12
  Det er din bevissthet, eller det
  er din sjel som på en måte,
 • 200:12 - 200:17
  går inn i strukturen din, men
  Fysikaliteten er ikke klar over.
 • 200:20 - 200:25
  Jeg forklarte dette i noen lære i fortiden, for
  et par år, for to år siden, for tre år siden
 • 200:25 - 200:29
  spesielt i medisinsk seksjon
  undervisning, om bevissthet.
 • 200:30 - 200:33
  Og den bevisstheten kommer
  fra sjelens bevissthet,
 • 200:33 - 200:37
  og sjelenes kraft, nå som vi har
  gått dypere, kan vi forklare mer.
 • 200:38 - 200:43
  Veldig snart, forklarer vi det.
  Er det noe i bakgrunnen Rick?
 • 200:43 - 200:47
  Vi kjører inn i en tre
  og en halv time grense.
 • 200:55 - 200:57
  Ville vært...
  (EK) Takk, Mr. Keshe.
 • 200:57 - 201:01
  (MK) Takk veldig mye...
  (EK) Mange takk for alt du gjør for oss.
 • 201:01 - 201:06
  Vel, jeg vil gjøre mitt beste
  for å gi noe tilbake i Afrika.
 • 201:07 - 201:09
  (MK) Takk veldig mye.
 • 201:09 - 201:12
  Vært, som jeg sa til hvert
  hjørne av denne planeten,
 • 201:12 - 201:18
  og det blir veldig internasjonalt på en måte
  som vi deler all vår kunnskap så fritt.
 • 201:20 - 201:24
  Er det noe Rick, som vi kan gå eller
  skal vi kalle det en dag for denne uken?
 • 201:26 - 201:31
  (RC) Jeg tror du har gjort din
  plikt for i dag, Mr Keshe...
 • 201:31 - 201:34
  (MK) Mange takk.
  (RC) La meg se, la oss sjekke her jeg ..
 • 201:34 - 201:38
  (MK) La meg mens du ser sjekker,
  Keshe Foundation undervisning
 • 201:38 - 201:41
  nå er utvidet til tirsdag,
  onsdag og torsdager.
 • 201:42 - 201:49
  På tirsdag er det
  samråd med fredsplanen,
 • 201:49 - 201:56
  En nasjon, en planet. Det starter
  fra jeg er riktig klokken fire,
 • 201:57 - 202:07
  hvor de universelle rådsmedlemmene,
  jordkjernen og kjernen, medlemmer av kjernen,
 • 202:07 - 202:11
  Keshe Foundation Core Team,
  Universal Council og Earth Council,
 • 202:11 - 202:16
  er til stede og det er åpent for publikum.
  Universalsamfunnets støttemedlemmer
 • 202:16 - 202:20
  er tilstede, hvis du vil
  bli med, diskutere,
 • 202:20 - 202:24
  eller legg ideene dine om
  skriften til charteret for
 • 202:24 - 202:29
  Universal hva du kaller One
  Nation, One Planet, kan du delta.
 • 202:30 - 202:35
  På onsdager kjører Rick
  sine vanlige verksteder,
 • 202:36 - 202:39
  som er fantastisk
  hvis du kan bli med.
 • 202:40 - 202:44
  Det er... Det er... det er ingenting
  annet enn praktisk og viser, og,
 • 202:44 - 202:48
  Som han sier, "gråter i dag,
  gikk mye kunnskap videre."
 • 202:49 - 202:54
  Og på torsdag...
  (RC) Ingen tårer... Ingen tårer i nattens show.
 • 202:54 - 202:57
  Men... noen ganger blir
  det litt følelsesmessig,
 • 202:57 - 203:02
  folk har takknemlighet og
  de opplever ting. Yeah.
 • 203:03 - 203:10
  (MK) Den 15. september begynner den medisinske
  undervisningen og landbruksundervisningen igjen,
 • 203:10 - 203:16
  og romfartinstituttets undervisning
  for siste sikt i år starter.
 • 203:16 - 203:21
  Undervisningen og utvidelsen
  av kunnskap i kinesisk,
 • 203:21 - 203:28
  vil bli organisert i den kommende tiden, at
  kineserne kan bli med i deres undervisning,
 • 203:28 - 203:31
  på, på kinesisk språk
  over hele verden.
 • 203:32 - 203:34
  Vi ønsker å utvide
  de andre retningene,
 • 203:34 - 203:38
  men det meste av læren har blitt
  oversatt til noen atten språk,
 • 203:38 - 203:42
  som du kan få tilgang til
  og være i stand til å nå.
 • 203:44 - 203:47
  Tusen takk for hele laget, Keshe
  Foundation-teamet over hele verden,
 • 203:47 - 203:51
  og vi takker dere alle for at dere
  har gjort eller hva dere gjør,
 • 203:51 - 203:56
  så forhåpentligvis veldig snart,
  vil vi kunne endre kurset.
 • 203:57 - 204:02
  Tusen takk ja. Vi kan "ta oss bort
  med musikk", som Caroline sier.
 • 204:04 - 204:09
  (RC) Ja, jeg tror Flint har det
  lined opp, som vi snakker.
 • 204:10 - 204:15
  Bra, takk Mr Keshe veldig mye.
  (MK) Takk faktisk.
 • 204:15 - 204:20
  (RC) Dette bringer til slutten den
  186te Knowledge Seekers Workshop,
 • 204:20 - 204:26
  for torsdag 24. august 2017.
  Takk skal du ha for å delta,
 • 204:26 - 204:30
  og forhåpentligvis ser du neste
  uke, på samme tid og sted.
 • 204:31 - 204:34
  (MK) Det er noe like
  før, jeg glemmer Rick.
 • 204:34 - 204:38
  Det er en mulighet for at
  under vårt besøk i Iran,
 • 204:38 - 204:41
  Vi vil ikke kunne delta,
  jeg vil ikke kunne delta
 • 204:41 - 204:46
  i Knowledge Seekers Workshops, hvis
  båndbredden ikke er der for oss å gjøre.
 • 204:46 - 204:50
  Så på torsdager er vi i Iran,
 • 204:50 - 204:54
  Vi prøver å gi deg en beskjed bak, men
  vi kommer til å være der i vår sjel.
 • 204:56 - 204:59
  Tusen takk.
  (RC) OK, takk Mr Keshe.
 • 205:02 - 205:06
  Ok, Flint, er du...
  er du klar til å spille?
 • 205:06 - 205:08
  (FM) Ja, jeg er.
 • 205:08 - 205:10
  (RC) Ta den bort.
  (FM) Okay.
 • 205:11 - 205:15
  (JG) Ikke bekymre deg, Keshe, vi er her.
  Vi kan fullføre arbeidet ditt.
 • 205:15 - 205:18
  (MK) Takk veldig mye.
  det blir første gang jeg ikke vil være der,
 • 205:18 - 205:21
  i nesten tre og et halvt år.
  Men på en eller annen måte vil vi prøve å komme igjennom,
 • 205:21 - 205:26
  selv om det er via telefon.
  (RC) Jeg vil holde deg til det Jalal også,
 • 205:26 - 205:28
  så kan vi få litt kaffe...
 • 205:28 - 205:33
  (JG) Jeg sjokkerer, jeg skygger...
  (VV) Støtteteamet vil få det til å skje.
 • 205:33 - 205:36
  (RC) Jeg kjørte i timevis
  før dette showet,
 • 205:36 - 205:38
  fordi jeg trodde at Keshe
  ikke skulle være der,
 • 205:38 - 205:42
  Jeg jobbet for en stund så.
  (MK) Du kan bli med oss i Teheran,
 • 205:42 - 205:47
  Vi prøver å organisere en, en
  konferanse i Teheran, for offentlig.
 • 205:47 - 205:51
  Vi ser hvordan tillatelsene
  gis av regjeringen.
 • 205:52 - 205:59
  Og som vi er i en pedagogisk
  undervisning, en uke, to uker i Iran,
 • 205:59 - 206:02
  Vi deler kunnskap med alle iranere, og
  de iranere som kommer tilbake til Iran,
 • 206:02 - 206:06
  å møte med oss i universiteter
  eller offentlig undervisning.
 • 206:06 - 206:08
  Tusen takk ja.
 • 206:11 - 206:13
  (RC) Flott, takk igjen.
 • 206:16 - 206:23
  Ok, Flint? Gå videre.
  (FM) Ja, vil du si dine avslutningserklæringer?
 • 206:24 - 206:28
  (RC) Vel, jeg gjorde en gang, men jeg vil gjøre det igjen...
  Dette er...
 • 206:28 - 206:33
  det virkelig, virkelig slutten på
  186th Knowledge Searchers Workshop,
 • 206:33 - 206:37
  for torsdag 24. august 2017.
 • 206:38 - 206:42
  Takk, alle sammen for
  å delta, og se igjen.
 • 206:45 - 206:47
  Ok, Flint, nå kan du gjøre det.
Title:
186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:32:24

Norwegian Bokmal subtitles

Revisions Compare revisions