Return to Video

186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017

 • 2:10 - 2:12
  Фондация Кеше,
 • 2:12 - 2:15
  независима, нестопанска,
  нерелигиозна,
 • 2:15 - 2:17
  космическа организация
 • 2:17 - 2:19
  основана от ядрен инженер
 • 2:19 - 2:21
  Мехран Таваколи Кеш
 • 2:21 - 2:23
  е въвеждане на човечеството
 • 2:23 - 2:26
  науката на Вселената,
 • 2:26 - 2:28
  Плазмена наука
 • 2:28 - 2:30
  Фондация "Кеш" се развива
 • 2:30 - 2:32
  универсални знания и
  космически технологии
 • 2:32 - 2:35
  които предоставят решения на
  големи глобални проблеми,
 • 2:35 - 2:36
  революционизира
 • 2:36 - 2:41
  Селското стопанство, здравеопазването,
  енергетиката, транспорта, материалите и др.
 • 2:41 - 2:43
  Прилагането на Plasma
  Science във формата
 • 2:43 - 2:46
  на специално разработени плазмени
  реактори и други устройства,
 • 2:46 - 2:51
  ще даде на човечеството истинската свобода
  да пътува в дълбокото пространство.
 • 2:51 - 2:55
  Плазмената наука съществува
  в цялата Вселена.
 • 2:55 - 2:57
  Той е тук и ви принадлежи.
 • 2:57 - 3:01
  Нашите познания, изследвания и развитие
  по отношение на плазмената структура
 • 3:01 - 3:06
  напредна до точката, позволяваща
  на всички да участват в процеса.
 • 3:06 - 3:09
  Станете творец и разберете
  работата на Вселената
 • 3:09 - 3:13
  за доброто на човечеството на
  тази планета, както и в космоса!
 • 3:20 - 3:26
  Използването на MaGravs, наноматериали,
  GANS, течна плазма, полева плазма
 • 3:26 - 3:28
  и други плазмени технологии
 • 3:28 - 3:31
  са дошли като нова зора за
  прогреса на човечеството
 • 3:31 - 3:33
  и да работят в хармония с Вселената.
 • 3:34 - 3:36
  Конвенционалните технологични
  приложения са разточителни,
 • 3:36 - 3:41
  уврежда и причинява замърсяване на
  планетата и всички живи същества.
 • 3:41 - 3:45
  Плазмената наука предлага решения
  и подобрява съществуващите методи
 • 3:45 - 3:50
  и използването на ресурси във всички аспекти,
  които докосват живота на всички същества.
 • 3:50 - 3:54
  Плазмата се определя от фондацията
  като цялото съдържание на полетата
 • 3:54 - 3:56
  които натрупват и
  създават материя
 • 3:56 - 3:59
  и не се определя от неговите
  физически характеристики
 • 3:59 - 4:01
  подобна йонизация или температура.
 • 4:01 - 4:03
  Също така, с плазмената наука,
 • 4:03 - 4:07
  разбираме как можем да превърнем
  материята обратно в полетата.
 • 4:08 - 4:09
  Цитирано от г-н Keshe,
 • 4:09 - 4:15
  "MaGrav означава Magnetic-Gravitational, което
  означава, че плазмата се абсорбира или дава.
 • 4:15 - 4:20
  И всеки плазмен има и двата,
  той е дал и е взел...
 • 4:20 - 4:23
  И когато не могат да намерят
  баланса, те се отдалечават
 • 4:23 - 4:26
  докато не намерят баланса, който
  могат да дадат на останалите
 • 4:26 - 4:30
  че могат да получат това, което искат
  да получат и да дадат по-нататък. "
 • 4:30 - 4:35
  Някои атоми и молекули освобождават и
  поглъщат магнитни или гравитационни полета.
 • 4:35 - 4:39
  Освободени полета са на разположение,
  за да бъдат погълнати от други обекти.
 • 4:39 - 4:43
  Фондацията "Кеше" разработи начин да
  събере тези свободно течащи полета
 • 4:43 - 4:46
  от околната среда в рамките
  на изобретателен и полезен
 • 4:46 - 4:51
  ново състояние на преходна материя,
  която M.T. Кеше на име ГАНС.
 • 4:51 - 4:53
  Първата стъпка от
  процеса на формиране
 • 4:53 - 4:57
  на различни основни видове
  GANS, е Нано покритие метали.
 • 4:57 - 4:59
  Това се извършва
  химически чрез ецване
 • 4:59 - 5:02
  (парно покритие с натриев хидроксид)
 • 5:02 - 5:05
  или термично чрез нагряване (пожароустойчиво
  покритие от газовата горелка).
 • 5:05 - 5:07
  По време на процеса на нанасяне на покритие,
 • 5:07 - 5:10
  се създават празнини между
  най-външните слоеве на атомите.
 • 5:10 - 5:14
  Остатъчното покритие често
  се нарича нано покритие,
 • 5:14 - 5:17
  определени от структурните
  слоеве на наноматериалите,
 • 5:17 - 5:21
  които се натрупват по време на
  процеса на създаване на покритието.
 • 5:21 - 5:25
  Нано покритие метал в взаимодействие
  с други различни метални плочи,
 • 5:25 - 5:28
  в разтвор на солена вода,
  създава MaGrav Fields.
 • 5:28 - 5:33
  Тези Полета след това привличат наличните
  елементи, за да формират специфичен GANS,
 • 5:33 - 5:37
  който събира и се установява в
  долната част на контейнера.
 • 5:37 - 5:42
  Този GANS се формира от независими
  енергизирани молекули (като малки слънца)
 • 5:42 - 5:45
  които могат да се използват
  в различни приложения.
 • 11:06 - 11:12
  (RC) Добре дошли на 186-ата
  работна среща за търсещите знания
 • 11:12 - 11:17
  за четвъртък, 24 август 2017 г.
 • 11:17 - 11:22
  Това е продукция на Института за
  космически изследвания на Фондация "Кеше"
 • 11:22 - 11:29
  и още веднъж сме щастливи с нас
  днес с г-н Кеше от Фондация "Кеши".
 • 11:30 - 11:33
  Мисля, че е готов да
  излезе с днешното шоу
 • 11:33 - 11:36
  Това вярно ли е г-н Кеш?
 • 11:36 - 11:39
  (МК) Да! Добро утро, добър
  ден за вас, както обикновено
 • 11:39 - 11:44
  където и когато слушате тези
  Семинари за търсене на знания.
 • 11:44 - 11:49
  Бих искал да спомена няколко
  неща, които е важно за нас
 • 11:49 - 11:53
  разбират и навлизаме в
  дълбочината на учението
 • 11:53 - 11:58
  много по-дълбоко, което разбираме
  повече, докато се разширяваме.
 • 11:58 - 12:03
  Има съобщение за китайските
  членове на фондацията "Кеше"
 • 12:03 - 12:10
  Моля, обърнете се към QQ, който е
  създаден за китайски поддръжници
 • 12:10 - 12:15
  за срещата утре сутринта
  в 8 часа пекинско време
 • 12:16 - 12:24
  Важно е всеки китайски член да
  участва или най-малкото да бъде там.
 • 12:24 - 12:27
  Това е началото на
  създаването на Фондация Кеше
 • 12:27 - 12:34
  уроци и организиране, както обещахме,
  че ще подкрепим Фондация "Кеше" Китай
 • 12:34 - 12:39
  по различен начин, тъй като има толкова много
  китайци, които работят около Фондацията.
 • 12:39 - 12:43
  Опитваме се да внесем в
  нея някаква организация,
 • 12:43 - 12:46
  създаване на управленски
  екип на Фондация Кеше
 • 12:46 - 12:49
  ние се вглеждаме в това, което става.
 • 12:49 - 12:54
  Уебсайтове на Фондация
  Кеше и фондация Кеше
 • 12:55 - 12:59
  изцяло в... или подкрепа на всички производители,
  хора, които са направили някои изследвания,
 • 12:59 - 13:02
  учените, които работят
  около Фондацията
 • 13:02 - 13:05
  ние търсим да бъдете
  там утре сутринта
 • 13:05 - 13:15
  Ще се присъединя към вас на QQ или на App Whats
  и след това ще преминем към следващите стъпки.
 • 13:15 - 13:19
  Опитваме се да организираме
  учението директно на китайски език
 • 13:21 - 13:25
  тогава преподаването ще
  бъде преведено на английски
 • 13:25 - 13:28
  или, ако е необходимо, същото
  като това, което правим тук
 • 13:29 - 13:31
  на обратната страна да
  донесе знанието от китайски
 • 13:31 - 13:35
  по пряк път, в Фондация
  Кеше по целия свят.
 • 13:35 - 13:39
  ... Това е важно за нас в
  стъпките, които се провеждат
 • 13:39 - 13:46
  и да се създаде състояние, в
  което цялата китайска общност
 • 13:46 - 13:51
  на Фондация "Кеше" ще
  работи и ще си сътрудничи
 • 13:51 - 13:56
  както бяхме преди около две
  години и го върнахме обратно,
 • 13:56 - 14:00
  че китайците имат свои собствени
  учения и собствени семинари
 • 14:01 - 14:06
  и отиваме в същия процес като
  Кфси, но на китайски език
 • 14:06 - 14:09
  това са част от структурата,
  която обещахме да донесем
 • 14:09 - 14:14
  и сега сме готови да го направим,
  беше създаден Кф Китай.
 • 14:15 - 14:18
  .... Това, което бихме
  нарекли "Кеше Китай QQ"
 • 14:18 - 14:25
  тази фондация Кеше, точка
  на ученията оттук нататък.
 • 14:26 - 14:29
  Развитието на ръководството на
  фондация "Кеше Фонда" в Китай
 • 14:29 - 14:32
  ще заеме форма през следващите няколко месеца
 • 14:32 - 14:34
  и тогава ще влезем
 • 14:34 - 14:37
  като много подкрепя
  цялата Фондация Кеше
 • 14:37 - 14:40
  Китайци, които
  произвеждат, произвеждат
 • 14:40 - 14:43
  или придобихте знания, които
  искате да преподавате.
 • 14:44 - 14:49
  Така че, няма нужда от превод,
  всичко ще бъде на китайски език
 • 14:49 - 14:54
  и част от работата им може да
  бъде преведена на други езици.
 • 14:55 - 14:58
  Следващата точка за нас е това
 • 14:58 - 15:00
  имахме добра новина
 • 15:00 - 15:03
  както някои от вас са чували от
  Южен Судан миналата седмица.
 • 15:04 - 15:06
  Получихме картината
  на членовете на
 • 15:06 - 15:09
  различна организация и повече...
  това, което я наричате
 • 15:09 - 15:11
  Организации с нестопанска цел
 • 15:11 - 15:16
  и правителствени служби, които
  присъстват на конференцията
 • 15:16 - 15:20
  те са подписали картината
  на "мирния договор"
 • 15:20 - 15:22
  и те са взели картина от него.
 • 15:22 - 15:25
  Рик имаш ли го на фона,
  можеш да споделиш?
 • 15:26 - 15:30
  Това е важно, тъй като правим
  стъпка в правителствените секции
 • 15:30 - 15:33
  в различни страни, които биха
  искали да бъдат преподавани,
 • 15:33 - 15:37
  както чухме от една от
  делегациите миналата седмица.
 • 15:37 - 15:41
  Ще се концентрираме силно върху
  Африка, за да разширим знанието сега
 • 15:42 - 15:44
  чрез африканските нации.
 • 15:44 - 15:45
  Това е...
 • 15:46 - 15:51
  красива, за да види какво
  е постигнато и какво е то
 • 15:52 - 15:54
  и как те постигат това.
 • 15:54 - 16:02
  Африка за нас е важно, за да
  можем да върнем всичко в това.
 • 16:07 - 16:12
  Това е важно, че подкрепяме
  всички африкански държави.
 • 16:12 - 16:15
  Ще влезем в
 • 16:16 - 16:23
  различни страни като Либерия, Того са
  на нашата линия и Кения, Южна Африка
 • 16:23 - 16:26
  и фондация "Кеше" в Уганда
 • 16:26 - 16:29
  да влезе в производството
  в много кратко време.
 • 16:29 - 16:32
  Моля, съблюдавайте и поддържайте
  връзка с Фондацията
 • 16:32 - 16:35
  защото започваме да се движим
  много бързо в африканските нации,
 • 16:35 - 16:37
  това е един от нашите приоритети.
 • 16:39 - 16:45
  Другата точка, която имаме, е по
  отношение на Фондация Кеше Гана
 • 16:45 - 16:49
  и ще се върнем към продукцията, надяваме
  се през следващите няколко седмици
 • 16:49 - 16:53
  Помещенията са обезопасени,
  сега е въпрос на създаване
 • 16:53 - 16:58
  и ние организираме цялото оборудване и
  машини, които ще се доставят от Китай,
 • 16:59 - 17:01
  да зададете стандартна процедура.
 • 17:02 - 17:06
  Тези от вас, които
  търсят подкрепа в...
 • 17:07 - 17:12
  Гана... моля, останете във връзка с Бенджамин...
  развитието там
 • 17:12 - 17:17
  е, че новите помещения ще бъдат
  напълно оборудвани и след това
 • 17:17 - 17:20
  ще се разширят два до три
  хиляди квадратни метра.
 • 17:20 - 17:22
  Ние сме много доволни от
  това, което се случва в Гана
 • 17:22 - 17:25
  ние сме в курс
  онлайн с преместване
 • 17:25 - 17:28
  по-малки помещения до много,
  много по-големи помещения
 • 17:29 - 17:32
  Има съобщение от нас до Алек
 • 17:32 - 17:35
  ние сме тъжни да чуем
  какво се е случило с вас
 • 17:35 - 17:37
  Радваме се, че си се върнал
 • 17:38 - 17:41
  и се надявам и ви желая
  бързо възстановяване.
 • 17:42 - 17:47
  Това е част от работата, която
  се случва и това е жалко
 • 17:48 - 17:50
  един от членовете на универсалния
  съвет на Фондация Кеше
 • 17:50 - 17:52
  и Съвета на Земята
 • 17:53 - 17:54
  е била
 • 17:55 - 18:00
  сериозно повредени, атакувани и
  той е в ход на възстановяване.
 • 18:00 - 18:06
  Пожелаваме Ви най-доброто и се надяваме
  да се възстановите много бързо -
 • 18:07 - 18:11
  В универсалния съвет
  имаме въпросителен знак
 • 18:11 - 18:13
  в това отношение
 • 18:13 - 18:16
  в конференцията в Дубай като част от
 • 18:17 - 18:21
  създаване на универсалната група
  на Кешу фондация от 12-те
 • 18:21 - 18:23
  което добавя към 12
 • 18:23 - 18:29
  има недоразумение, защото
  хората четат само една секция
 • 18:29 - 18:32
  мандатът не е
  съвкупност от него.
 • 18:32 - 18:36
  Трябва да отидеш
  по-нагоре, докато слизаш.
 • 18:36 - 18:39
  Членството в Универсалния
  съвет е за цял живот
 • 18:39 - 18:42
  стига да смятате, че можете
  да служите на Христос за мир
 • 18:42 - 18:43
  и споделяне на знанията.
 • 18:44 - 18:52
  Позицията на 12-та седалка е, че позволява
  на всеки член да бъде на едно място
 • 18:52 - 18:56
  за 12 месеца, за да може
  да се върти в различни
 • 18:56 - 18:59
  кръгове на знанието и
  това, което наричаме,
 • 18:59 - 19:02
  разбиране на
  технологията на езика.
 • 19:04 - 19:07
  Това е било неразбран, тъй като някои хора
  мислят, че членовете на Универсалния съвет
 • 19:07 - 19:11
  са за една година,
  няма такова нещо.
 • 19:11 - 19:16
  ако... трябва да прочетете
  структурата, която е създадена.
 • 19:16 - 19:18
  Имате 12 центъра столове,
 • 19:18 - 19:22
  като всеки стол е
  част от втория 12.
 • 19:22 - 19:25
  Рик имаш ли снимките на Дубай
 • 19:26 - 19:28
  че това, което ние наричаме
 • 19:29 - 19:32
  Мандат на универсалния съвет
 • 19:32 - 19:34
  ако можете да го споделите с нас?
 • 19:34 - 19:36
  И така, какво означава това
 • 19:36 - 19:38
  всяка година
 • 19:38 - 19:40
  един от членовете на 12-те
 • 19:40 - 19:44
  се мести в централната седалка
  към седалката на следващия кръг
 • 19:44 - 19:46
  това е важно
 • 19:46 - 19:50
  тя не създава постоянни
  членове във всеки кръг
 • 19:50 - 19:55
  това означава, че всички остават
  като една нация една планета
 • 19:55 - 19:57
  и се опознаваме по-добре
 • 19:57 - 20:01
  ние разбираме, че всеки един от тях работи
  по-добре, виждаме в различни кръгове.
 • 20:01 - 20:06
  В каква операция е
  направена според езика.
 • 20:06 - 20:12
  И това е единствената причина, поради която е
  направено, че не създаваме постоянно място.
 • 20:12 - 20:15
  Постоянната седалка винаги
  е причината за проблема,
 • 20:15 - 20:18
  хората мислят, че
  са там завинаги.
 • 20:18 - 20:22
  По този начин, повече от една година
  можете да заемете място в центъра,
 • 20:22 - 20:27
  ... това, което наричам седалище
  на Съвета, в този раздел,
 • 20:27 - 20:30
  това е важно за всички от нас
  да знаем, защото очевидно
 • 20:30 - 20:35
  това повдигна преди това, че
  членството е само за една година.
 • 20:35 - 20:39
  Това е за цял живот, оставате като
  универсален член на Съвета за цял живот.
 • 20:39 - 20:42
  Докато смятате, че можете
  да служите на Съвета.
 • 20:43 - 20:49
  По най-добрия възможен начин да бъдете
  причината, инициатор и защитник на мира,
 • 20:49 - 20:52
  и разпространението на знания
  поравно между всички хора.
 • 20:53 - 20:55
  Това е важно за нас.
 • 20:55 - 21:00
  И това трябва да бъде част от
  работата на Всеобщия съвет.
 • 21:01 - 21:06
  Ние се движим много бързо в посока
  на една нация, една планета.
 • 21:06 - 21:08
  В близкото време ще
  има някои съобщения
 • 21:08 - 21:12
  които ни отвеждат много
  бързо до желаното от нас.
 • 21:12 - 21:16
  Ние оставаме на ход за
  развитието на One Nation One.
 • 21:16 - 21:21
  Хартата за човечеството се изготвя
  от съветите на заден план.
 • 21:22 - 21:26
  Важно е онези от вас, които
  ставате член на Съвета,
 • 21:26 - 21:29
  и тези от вас, които сте
  член на Съвета, да разберете
 • 21:29 - 21:34
  хартата трябва да бъде
  свързана с душата на човека,
 • 21:34 - 21:37
  който по този начин е свързан
  с душата на цялата Вселена.
 • 21:37 - 21:40
  Което означава, че това е
  единственият начин, по който работим.
 • 21:40 - 21:44
  Не чрез появата на Физичеството, а
  чрез разбирането на Душата на Човека,
 • 21:44 - 21:49
  което е проявление на физическото
  състояние на човека.
 • 21:49 - 21:54
  Това е част от нашето разбиране, а
  след това, докато влизаме в учението,
 • 21:54 - 21:57
  Опитвам се да разширя в
  това малко повече днес,
 • 21:57 - 22:02
  защото е важно за нас да разберем
  къде и как това ще се разшири,
 • 22:02 - 22:04
  и къде ще ни отведе.
 • 22:04 - 22:09
  В това разбиране, както виждаме,
 • 22:09 - 22:14
  кръгът на знанието
  стои и остава на 144.
 • 22:14 - 22:21
  Което означава, че 12-те стават част
  от 12-те и това е важно за всички нас.
 • 22:21 - 22:25
  Всичко от 12-те създава Съвета,
  сега в момента, в който имаме
 • 22:25 - 22:29
  26 членове от 20 различни...
  езици на света.
 • 22:29 - 22:32
  Покриваме огромно мнозинство
  от световните езици.
 • 22:32 - 22:38
  Руският член се оттегли, тъй като
  не може, според служенето си,
 • 22:38 - 22:41
  тъй като тя не го е виждала,
  не може да се справи.
 • 22:41 - 22:45
  Така че руската седалка е
  отворена, ако някой мисли
 • 22:45 - 22:48
  който може да служи на
  Съвета с руския език,
 • 22:48 - 22:55
  можете, можете да кандидатствате за седалката,
  там са много прости начина на настройка.
 • 22:55 - 23:00
  Имаме позиция в Иранския
  съвет или в персийския език,
 • 23:00 - 23:04
  тъй като д-р Парвис се е
  преместил в Съвета на Земята.
 • 23:04 - 23:10
  Съществуват редица езици, които трябва
  да бъдат изпълнени и да бъдат разширени.
 • 23:10 - 23:16
  Тези от вас на различни езици, които мислят,
  че можете да участвате в Универсалния съвет,
 • 23:16 - 23:22
  моля, изпратете молбата си,
  както правите в заявката
 • 23:22 - 23:25
  присъединяване, за да стане
  член на Универсалния съвет.
 • 23:25 - 23:32
  И това е, както пишете на Универсален
  съвет, електронната поща е на сайта.
 • 23:33 - 23:36
  Можете да подадете кандидатурата си,
  че искате да станете член на Съвета.
 • 23:36 - 23:40
  Стандартна процедура ще се извърши
  след проверка за сигурност.
 • 23:42 - 23:44
  Това е параграфът,
  за който говоря,
 • 23:44 - 23:46
  това е мястото, където
  има известно объркване,
 • 23:46 - 23:52
  се казва, че ротацията на всички членове
  на 12 съветници и 12 подсъдими листа
 • 23:52 - 23:56
  в основния 144 съвет, е
  чрез ротация на членовете,
 • 23:56 - 24:01
  и ще бъде за продължителност на
  един цикъл на човек за една година.
 • 24:02 - 24:08
  Това означава, че когато видяхте кръговете, вие
  се въртите, не можете да седнете на едно място.
 • 24:08 - 24:10
  Това е мисълта на
  всички за една година.
 • 24:10 - 24:13
  Можете да служите за десетки години или
  да сте там в продължение на месеци,
 • 24:13 - 24:17
  зависи от това, което смятате, че
  можете да служите на човечеството.
 • 24:17 - 24:21
  Няма заглавия и няма
  такава позиция,
 • 24:21 - 24:23
  че може да бъде злоупотребено,
  няма право на глас.
 • 24:23 - 24:27
  Просто желанието на човека да
  създаде мир на тази планета,
 • 24:27 - 24:32
  и чрез вашето желание вие насърчавате
  и работите за делото на човечеството
 • 24:32 - 24:34
  да се развива в правилната посока.
 • 24:36 - 24:41
  Ако се върнем към разбирането на това,
  което говорим за душата на човека.
 • 24:42 - 24:48
  В учението трябва да разберем и да продължим
  стъпка по-нататък в това, на това ниво.
 • 24:48 - 24:54
  Това, което е важно за нас,
  е, че с душата на човека,
 • 24:54 - 24:58
  разбрахме една много проста физика.
 • 24:58 - 25:03
  Връщам се към част от учението,
  защото е важно за нас да разберем
 • 25:03 - 25:07
  че всичко на всяко
  ниво е същото.
 • 25:07 - 25:12
  За нас е да разберем.
  Рик Опитвам се да споделя екран,
 • 25:12 - 25:13
  ако можеш да ми позволиш, моля?
 • 25:16 - 25:25
  Разбирането на тоталността е това,
  което се опитваме да разберем
 • 25:25 - 25:30
  точно за какво говорим.
  Това е част от знанието.
 • 25:30 - 25:33
  Ако си спомняте и
  какво сме обяснили,
 • 25:33 - 25:39
  в другите учения, е, че
  когато имаме Слънце,
 • 25:39 - 25:46
  лъчите на Слънцето, в взаимодействие
  с лъчите на Полето на Земята.
 • 25:46 - 25:52
  Води до създаване на светлина
  и в различни форми и форми.
 • 25:52 - 25:56
  Ако го погледнете, взаимодействието
  между двете полета,
 • 25:57 - 26:04
  както от Слънцето, така и от Земята,
  чете за Създаване на Въпроси.
 • 26:04 - 26:11
  Това е водата, това е Водород,
  това са всички елементи,
 • 26:11 - 26:17
  Азот, злато, силиций, това
  никога не сме разбрали
 • 26:17 - 26:20
  в света на науката досега.
  Това, че повечето от материалите
 • 26:20 - 26:24
  който се приземи на повърхността или
  се задържи в атмосферата на Земята,
 • 26:24 - 26:29
  е създаден от гравитационното
  магнитно поле на Земята,
 • 26:29 - 26:32
  и частично чрез
  взаимодействие на полетата.
 • 26:32 - 26:39
  Така че, ако разберете, в този процес, какво
  означава това е, че ако го разгледаме,
 • 26:40 - 26:44
  силата на полето в
  структурата на Земята,
 • 26:44 - 26:49
  и силата на полето в
  Слънцето и Земята,
 • 26:49 - 26:52
  води до създаването
  на физическа природа,
 • 26:52 - 26:55
  и съдържанието на
  Материята в Планетата.
 • 26:58 - 27:02
  Атмосферни гравитационни полеви сили.
 • 27:02 - 27:13
  Така че, ако погледнем, полето на слънцето, не
  е само в едната страна, то е в тоталността.
 • 27:13 - 27:19
  Така че, когато полетата на Слънцето взаимодействат
  с гравитационното магнитно поле на Земята,
 • 27:20 - 27:22
  диктува физическото
  състояние на Земята.
 • 27:22 - 27:27
  Така че физическата проява,
  Физичеството на Земята,
 • 27:27 - 27:32
  по толкова много начини, зависи от
  представянето на неговата Душа.
 • 27:32 - 27:36
  Ако ние наричаме Душата на
  Слънчевата система да бъде Слънцето,
 • 27:36 - 27:41
  взаимодействието между полетата
  на душата и полето на Земята,
 • 27:41 - 27:46
  е довело до проявлението на
  физическата природа на самата Земя.
 • 27:47 - 27:50
  Това е, което той диктува да
  има, иска да има мед в него,
 • 27:50 - 27:55
  той иска да има цинк в него, но поради
  своята магнитно-гравитационна поле-сила,
 • 27:55 - 27:58
  не иска други елементи.
 • 27:58 - 28:02
  И така, това е важно за нас да
  разберем в разширяването на знанието.
 • 28:02 - 28:10
  Че взаимодействието на полетата в
  структурата на Слънчевата система,
 • 28:10 - 28:17
  води до сътворението, проявлението
  и физическата природа на въпросите
 • 28:17 - 28:21
  в структурата на Земята.
 • 28:22 - 28:25
  Сега трябва да продължим стъпка по-нататък.
 • 28:26 - 28:29
  Ако продължим стъпка напред и
  повтаряме едно и също нещо,
 • 28:29 - 28:33
  където това беше Слънцето
  и това е Земята,
 • 28:33 - 28:40
  сега, ако поставим Земята като
  гравитационно-магнитно поле,
 • 28:40 - 28:49
  и поставяме Душата на Човека,
  взаимодействието на Физичеството на Човека
 • 28:49 - 28:53
  който се показва с два
  крака и две ръце,
 • 28:53 - 28:58
  и очите са продиктувани от
  взаимодействието на полето на душата,
 • 28:58 - 29:00
  по отношение на поле на Земята.
 • 29:01 - 29:05
  Ето защо във всяко
  създание на тази планета,
 • 29:05 - 29:09
  виждаме същата конфигурация
  на мозъка на две половини.
 • 29:09 - 29:13
  Ако имате мед във вас,
  ако имате магнезий,
 • 29:13 - 29:16
  дървета и клони и
  всичко останало.
 • 29:16 - 29:23
  Така че, по много начини, душата на
  човека с полетата, която излъчва,
 • 29:23 - 29:28
  с взаимодействието с полетата,
  слънцето и себе си,
 • 29:28 - 29:31
  води до създаването на
  физическа природа на човека.
 • 29:31 - 29:35
  Само една секунда моля, трябва
  да отговоря на вратата.
 • 29:55 - 29:56
  Съжалявам за това.
 • 29:56 - 30:02
  Така че, сега разбираме, защо
  Физически изглеждаме така.
 • 30:02 - 30:05
  защото ние следвахме
  същия модел.
 • 30:06 - 30:09
  Същото важи и за
  по-нататъшното взаимодействие
 • 30:09 - 30:14
  на полетата на полетата на
  галактиката в взаимодействие
 • 30:14 - 30:18
  със слънцето диктува размера
  на Слънчевата система.
 • 30:18 - 30:27
  Сега отиваш от Галактиката до Вселената,
  след това дава формата на Галактиката
 • 30:29 - 30:35
  Тогава разбираме нашето физическо
  измерение на тази планета
 • 30:35 - 30:40
  е диктувано от полеви
  сили на самата планета.
 • 30:40 - 30:46
  Имаме две ръце, два крака, това
  е състоянието, което се вписва.
 • 30:46 - 30:51
  Тогава, ако разбирате това, когато
  Човекът достигне Душата и разбере
 • 30:51 - 30:56
  действието на душата му в измерението
  на пътуването в галактиките
 • 30:56 - 31:02
  или в Универсалното състояние тогава
  разбирате как, когато дойдете
 • 31:02 - 31:09
  към друго състояние, тогава да наречем
  условието вместо да бъдем Земята, Планета А
 • 31:09 - 31:13
  Тогава нашата душа все още е една
  и съща, тя не се е променила.
 • 31:13 - 31:18
  Но сега в измерението
  на новата полева сила,
 • 31:18 - 31:23
  тя може да се нуждае от
  проявление на различна физичност.
 • 31:23 - 31:28
  Така че, по толкова много начини сега
  имаме същото, със същото взаимодействие.
 • 31:28 - 31:35
  Така се променя физическата ни сила
  според позицията, която пристигаме,
 • 31:35 - 31:38
  според желанието на
  душата на човека.
 • 31:40 - 31:44
  Това е от основно значение за
  онези, които вземат в космоса и
 • 31:44 - 31:48
  да разберат напредъка в
  познаването на творението.
 • 31:51 - 31:57
  По този начин във всички учения на
  миналото ние обясняваме проявлението
 • 31:57 - 32:03
  на Физичеството зависи от
  точката на полевата сила
 • 32:03 - 32:07
  тъй като душите решават
  да се проявят.
 • 32:07 - 32:14
  Ако изглеждате просто,
  Душата е една и съща.
 • 32:15 - 32:21
  Това е обкръжаващата среда,
  с която се проявяваме
 • 32:21 - 32:26
  по съвсем различен начин, в
  различни области според силата.
 • 32:26 - 32:30
  Това е много, че е
  същото H20 в състоянието
 • 32:31 - 32:35
  на фризера се проявява като лед,
 • 32:35 - 32:39
  в състояние на стаята при
  висока температура и
 • 32:39 - 32:42
  студено отвън, се проявява
  като пара на стъклото.
 • 32:42 - 32:48
  или в правилното състояние
  се проявява като вода.
 • 32:49 - 32:52
  Сега с душата на човека
  в състояние на плазма,
 • 32:52 - 32:57
  че разбираме съществуването на плазма,
  сега сме обусловени на едно и също място.
 • 32:57 - 33:04
  В Космоса ние не носим Физичеството,
  както да кажем Полето в А
 • 33:04 - 33:13
  може да бъде много в полето на Земята, на
  Земята, но да кажем, че е в състояние на пара.
 • 33:13 - 33:18
  Така че, в това състояние за проявление
  на Физичеството можем да обжалваме
 • 33:18 - 33:22
  и ние трябва да се появим, че това,
  което се вписва, да не бъде пара,
 • 33:22 - 33:27
  но да видим какви същества
  от тази точка се проявяват,
 • 33:27 - 33:31
  като птици, една риба, като
  размножаване между двете.
 • 33:31 - 33:34
  Видяхме това с раждането на
  Човека в утробата на майката
 • 33:34 - 33:40
  и когато дойде раждането, да стане
  в земното атмосферно състояние...
 • 33:40 - 33:43
  Имате отворен микрофон
  във фонов режим, моля.
 • 33:45 - 33:49
  Това е важно за нас да разберем.
  (Недоловим)
 • 33:56 - 34:01
  Това е важно за нас
  да се развиваме.
 • 34:01 - 34:08
  Сега е много по-ясно за всички нас защо
  и как, когато започнем да преподаваме,
 • 34:08 - 34:16
  че ние ще се проявим според това,
  къде се проявяваме, откъде идваме.
 • 34:18 - 34:24
  Това е важно за всички нас, това отнема
  страха от космическите пътувания
 • 34:24 - 34:29
  Това дава сила на Човека да
  разбере, сега той решава
 • 34:30 - 34:32
  в този момент не искам
  да се проявявам.
 • 34:32 - 34:34
  Искам да видя как се
  чувства усещането
 • 34:34 - 34:38
  ако съм в пространствено
  поле без физическа природа
 • 34:38 - 34:43
  между галактиките,
  материята-членки на звездите,
 • 34:43 - 34:50
  Искам да видя как животът е в дадено
  състояние, което е само течност.
 • 34:50 - 34:55
  В следващото време ще покажем
  това в Physicality в тестовете.
 • 34:55 - 34:59
  Както казах, ние извършихме космическата
  технология на Фондация Кеше
 • 34:59 - 35:02
  Програма за корабоплаване
  на китайското правителство.
 • 35:02 - 35:06
  И всички тези тестове ще бъдат направени в
  сътрудничество с китайското правителство
 • 35:07 - 35:09
  Създаване на живот, проявление
  на Живота, в дълбоките води,
 • 35:09 - 35:16
  в атмосферно състояние и под
  атмосферата и над атмосферата.
 • 35:16 - 35:22
  Това постепенно придобиваме увереност,
  че нашата проява е нашето представяне
 • 35:22 - 35:27
  нашата физичност зависи от условията
  на точката на проявление.
 • 35:28 - 35:33
  Ето защо, когато разглеждаме сателитните
  снимки, произведени от космическите агенции
 • 35:33 - 35:39
  ние виждаме обекти в движение, но
  ние не виждаме тяхната физичност.
 • 35:39 - 35:44
  Където, ако бяхме в силата си,
  трябва да видим физичност в тях.
 • 35:44 - 35:48
  Защо виждаме само аурата
  на тяхното съществуване.
 • 35:48 - 35:51
  ние показахме тези
  видеоклипове много пъти.
 • 35:51 - 35:56
  Произведени от НАСА, взети от дълбокото
  пространство или от космоса, от...
 • 35:56 - 36:05
  от Космическата платформа видяхме как плаващите
  форми се формират, но за нас не разбираме,
 • 36:05 - 36:12
  защото в този момент ние не носим силата
  на това, което имат в това положение.
 • 36:12 - 36:18
  Толкова много прилича на
  птиците, ако човек иска да носи
 • 36:18 - 36:21
  силата на птицата
  може да стане птица.
 • 36:21 - 36:26
  Това е страхът, който имахме,
  сега разбираме комбинацията,
 • 36:26 - 36:31
  което води до. Мутацията на
  елементите не е просто елемент
 • 36:31 - 36:34
  е проявление на
  комбинация от елементи.
 • 36:36 - 36:43
  Това, което можем да станем независимо
  от желанието и силата на Душата.
 • 36:43 - 36:46
  Когато погледнете Душата на рибата,
  когато погледнете душата на Човека,
 • 36:46 - 36:49
  Когато погледнете
  Душата на птицата,
 • 36:49 - 36:56
  Човек, ако излезе от страх, може да придобие
  Душата на рибата, Душата на птицата.
 • 36:56 - 37:02
  Липсва ли ни разбиране, което е
  създало този страх и не е способно.
 • 37:02 - 37:05
  Сега, когато отворим
  пространството за човека.
 • 37:05 - 37:13
  Човекът, който разбира силата на собствената
  си душа, разбира как може да се промени.
 • 37:15 - 37:17
  Задайте си един прост въпрос.
 • 37:17 - 37:23
  Ако това, което показахме тук, че ставате
  според вашата Душа на проявление,
 • 37:23 - 37:27
  сега, когато можете да контролирате
  и разберете силата на вашата Душа
 • 37:27 - 37:36
  тогава разбирате как можем да
  направим това на тази планета.
 • 37:36 - 37:41
  Това придобива сила в знанието.
  Това е, което казахме.
 • 37:41 - 37:45
  Ако тази технология разбере
  напълно, тя се отваря напълно
 • 37:45 - 37:48
  ново измерение за
  душата на човека
 • 37:48 - 37:53
  и става част от душата на
  тоталността на Вселената.
 • 37:53 - 37:58
  Тогава Човекът става Човекът на мира
  и тези, които достигат това ниво
 • 37:58 - 38:04
  те ще разберат колко прогресивен човек може
 • 38:04 - 38:08
  и стана част от Универсалната общност.
 • 38:09 - 38:14
  Както казахме многократно: "Когато взимаме
  човека в Космоса, ние го приемаме като равен,
 • 38:14 - 38:18
  не като подчинени, че не разбира Totality. "
 • 38:19 - 38:23
  Но трябва да разберем
  разбирането на знанието
 • 38:23 - 38:28
  се разпространява в силата
  на разбирането на човека.
 • 38:28 - 38:32
  Някои като глупави да бъдат на
  магаре, някои все още ходят
 • 38:32 - 38:36
  а някои на самолет, а
  някои карат колата си.
 • 38:36 - 38:38
  Никой не каза, че нищо не е наред,
 • 38:38 - 38:44
  зависи колко дълго искате да сте
  на пътя на пътуването от А до Б.
 • 38:45 - 38:50
  Все още можете да плавате моретата, за да
  отидете от А до Б и ще ви отнеме 80 дни,
 • 38:50 - 38:53
  можете да направите
  същото в 10 часа или
 • 38:53 - 38:57
  можете да влезете в колата и да
  го направите за една година.
 • 38:57 - 39:04
  Сега Човекът има знание да придобие
  и разбере силата на своята Душа.
 • 39:04 - 39:07
  И в това той решава
  проявата на себе си
 • 39:07 - 39:12
  в измерението на силата на
  Физичеството на точката на проявление.
 • 39:13 - 39:15
  Как бихме искали да се проявим?
 • 39:15 - 39:18
  Както казахме, ние ви
  взехме стъпка по стъпка.
 • 39:18 - 39:20
  От Материята до GANS в енергетиката,
 • 39:20 - 39:25
  Сега, когато разбирате колективното
  взаимодействие на енергиите,
 • 39:25 - 39:28
  Магнитно поле и гравитационни
  полета в утробата
 • 39:28 - 39:32
  на майката води до създаването
  на душата на човека.
 • 39:32 - 39:36
  Сега от душата ние
  диктуваме Физичеството
 • 39:36 - 39:41
  което е това, което липсва в
  познаването на науката за човека
 • 39:42 - 39:46
  Дискусията не е кога,
 • 39:46 - 39:52
  Обсъждането е на нивото на зрялост на
  разбирането на тоталността и истината.
 • 39:53 - 40:01
  Знанието е там, то е за нас колко
  дълбоко искаме да отидем в този процес.
 • 40:02 - 40:06
  Едно от моите комуникации много...
  последните няколко часа
 • 40:06 - 40:09
  на един от членовете Универсален
  съвет, на Съвета на Земята.
 • 40:09 - 40:12
  Аз обясних много прост начин.
 • 40:14 - 40:18
  Има нещо във всички учения, които сте
  пропуснали или може би не сте пропуснали много
 • 40:18 - 40:25
  но някои не разбраха или в
  процеса не бяха разбрани.
 • 40:25 - 40:29
  Ако се върнете към
  ученията, разбрахме
 • 40:29 - 40:34
  че болката има
  магнитно-гравитационна полева якост
 • 40:34 - 40:38
  Това в нашия мозък се признава за болка
 • 40:38 - 40:47
  Радостта същата, Любовта същата, Страх от
  същото, има сила на магнетично-гравитационна
 • 40:47 - 40:53
  Поле, което е в точката на
  силата от душата на човека.
 • 40:53 - 41:00
  Това означава, че ние решаваме и в
  процеса на нашия мозък, ако това е така
 • 41:00 - 41:05
  е нашият мозък и това е нашата Душа,
  която е центърът на полетата.
 • 41:05 - 41:13
  Тъй като Полето идва на дадената сила,
  това тук като поле взаимодейства
 • 41:13 - 41:19
  с мозъчните компоненти или части
  или каквото искате да наречем.
 • 41:20 - 41:26
  При тази сила ние го разпознаваме като
  болка, при тази сила, близка до душата,
 • 41:26 - 41:30
  ние го разпознаваме като
  Радост, на тази сила
 • 41:30 - 41:34
  което е много по-силно, ние
  разпознаваме това като любов.
 • 41:34 - 41:39
  Или даването, защото тогава е най-близо до
  Душата, докосва вечната част на Човека,
 • 41:39 - 41:44
  но има една точка, която сме пропуснали,
  може би сега можем да разберем.
 • 41:45 - 41:51
  Мисли... това, което според
  нас има сила на полето
 • 41:51 - 41:57
  когато разбирате това, тогава
  разбирате мисълта за човека
 • 41:59 - 42:03
  какво мислим...
  самият има сила на полето.
 • 42:04 - 42:07
  Тогава колкото по-дълбоко си
  мислехме, толкова повече разбираме
 • 42:07 - 42:13
  за силата на нашите мисли по отношение на това,
  колкото повече се превръщаме в силата на Душата.
 • 42:13 - 42:16
  По-близо до, по-близо до.
 • 42:16 - 42:22
  И тогава може би ние всички дойдохме
  да имаме един общ знаменател
 • 42:22 - 42:28
  че всички ние достигаме тогава ние можем
  да общуваме от душата към душата.
 • 42:32 - 42:35
  Това е, което наричаме
  нулева комуникация.
 • 42:35 - 42:39
  Това е време, когато
  болката ви, майката усеща,
 • 42:39 - 42:42
  баща се чувства, защото мислите
 • 42:42 - 42:47
  са толкова дълбоки, че се
  докосват отвъд нивото на Любовта.
 • 42:47 - 42:52
  Което е нивото на мислите,
  което е по-близо до Душата
 • 42:52 - 42:57
  и в този момент всички ние имаме един
  общ знаменател според аминокиселината
 • 42:57 - 43:00
  на тази планета, която
  създаде душата на човека.
 • 43:02 - 43:06
  Тогава достигаме нивото на
  нулева комуникация и това
 • 43:06 - 43:11
  е времето, когато дойдем, не е нужно
  да говорим, се чувстваме взаимно.
 • 43:11 - 43:16
  След това разбираме защо толкова
  много пророци в миналото
 • 43:17 - 43:23
  станаха толкова близо до душите си, че
  станаха да се докоснат до други мъже души.
 • 43:23 - 43:28
  Защото усетиха болката и
  болката през тях донесе радост
 • 43:28 - 43:31
  че те могат да оцелеят,
  за да дадат на другите.
 • 43:31 - 43:33
  И това ги доведе до
  училището за мисли
 • 43:33 - 43:37
  те станаха по-близки, но силата
  да се отдели от физиката.
 • 43:37 - 43:41
  Докато отивате по-нататък, към Душата,
 • 43:41 - 43:44
  колкото повече се отделяте от
  физическата част на мозъка.
 • 43:44 - 43:49
  Както разбрахте в ученията,
  това е мястото, където седим.
 • 43:49 - 43:55
  Физиката е на границата, емоцията
  седи и мислите в центъра.
 • 43:55 - 43:59
  Така че, докато отиваме
  по-нататък към разбирането
 • 43:59 - 44:04
  на операцията и в близост до
  душата, по-силните полета
 • 44:04 - 44:07
  по-общ знаменател
  на разбирането.
 • 44:07 - 44:14
  С времето, когато човек напредва към
  по-нататъшните стъпки, които той разбира Totality.
 • 44:14 - 44:21
  Тогава той става толкова в сила, достатъчно
  близо до силата на Душата на Създателя.
 • 44:22 - 44:29
  И тогава можете да пътувате в този
  процес от силата на Планетата,
 • 44:29 - 44:32
  до силата на Слънцето,
  Слънчевата система
 • 44:32 - 44:38
  и след това разбирате повече, можете да пътувате
  в пространството на галактиките и Вселената
 • 44:38 - 44:39
  и Вселената.
 • 44:39 - 44:48
  И тогава в един момент може да бъде
  процесът на разбиране на цялата партида.
 • 44:49 - 44:53
  Това е красотата на него и това е част от него.
 • 44:54 - 45:00
  и ние трябва да разберем това,
  това е част от съществуването
 • 45:00 - 45:06
  Това е част от разбирането на
  реалността за създаването на човека,
 • 45:06 - 45:08
  тогава можем да отидем в дълбокото пространство.
 • 45:08 - 45:13
  Тогава, когато отидем в дълбокото
  пространство, разбираме една точка.
 • 45:13 - 45:16
  Че всички хора са равни
 • 45:17 - 45:23
  Всички същества на Бога са равни,
  защото всички ние носим това
 • 45:23 - 45:28
  същата сила в измерението
  на душата на творението.
 • 45:29 - 45:37
  Тогава Космичният човек решава дали иска
  да пътува с тази част, която е магарето
 • 45:37 - 45:43
  или боси или искате да отидете
  в силата на космическия кораб.
 • 45:43 - 45:47
  и отвъд и разбирането на Душата.
 • 45:47 - 45:50
  Това е важно в тази
  част от ученията
 • 45:50 - 45:55
  защото много хора са...
  разбират и се движат в тази посока.
 • 45:55 - 46:01
  Както казах миналата седмица, ние започваме да преподаваме за тези,
  които са се преместили към развитието на космическото пространство.
 • 46:01 - 46:06
  Какво наричате космически кораб?
  Сега е необходимо да се научим.
 • 46:06 - 46:10
  Необходимо е да се изясни, че всички
  разбираме тези процеси на напредък
 • 46:10 - 46:13
  на човека в познаването
  на науката за творението.
 • 46:23 - 46:26
  (K2) Здравейте г-н Keshe това е Klaus
  от Австрия съжалявам за прекъсване,
 • 46:26 - 46:32
  Аз съм на задната седалка на кола, мога ли
  да представя през три четвърти единадесет?
 • 46:34 - 46:39
  (МК) Извинение? Можете ли да
  говорите на фона, с екипа, моля?
 • 46:39 - 46:42
  (К2) Добре. Благодаря.
  (MK) Трябва да говорите с Рик. Благодаря
 • 46:42 - 46:46
  Това е важно, това
  е важно за нас
 • 46:46 - 46:51
  че ние говорим и ние
  разбираме за какво говорим.
 • 46:53 - 46:58
  Това е важно, за да
  разберем Общото знание
 • 46:58 - 47:02
  тъй като ние отиваме и ние просветляваме
  все повече и повече знания.
 • 47:02 - 47:08
  Тези, които се движат в различна скорост
  на разбиране с огромен напредък
 • 47:08 - 47:12
  в разбирането и развитието си, те
  могат да достигнат до тези бариери,
 • 47:14 - 47:16
  трябва да стигнем до този момент.
 • 47:16 - 47:22
  Или трябва да получим, че можем да
  издигнем душите си, което на свой ред
 • 47:22 - 47:24
  чакайки повече, това ни
  позволява да имаме сила
 • 47:24 - 47:28
  че достига във време
  на комуникация
 • 47:28 - 47:35
  с душата на друга.
  Тогава страхът да остане сам
 • 47:35 - 47:40
  в Космоса не създава страх
  от края на Физичеството.
 • 47:40 - 47:44
  тъй като душата на човека диктува
  представянето и проявлението
 • 47:44 - 47:48
  на физическата природа на
  мястото, където пожелае.
 • 47:51 - 47:55
  Един от страховете, които
  имаме, е, че сме свикнали
 • 47:55 - 47:57
  ние сме обусловени и по някакъв начин, ние сме
 • 47:57 - 48:03
  институционализирани към
  гравитационно-магнитното поле на тази планета.
 • 48:03 - 48:08
  И ние сме поставили всичко,
  за да живеем с това условие.
 • 48:08 - 48:11
  Където сега имаме свободата
  да бъдем в Космоса и
 • 48:12 - 48:16
  продължават и развиват тази
  точка от времето на Космоса.
 • 48:17 - 48:19
  Нулево пътуване.
 • 48:19 - 48:24
  Нулево развитие на
  комуникацията, където ние
 • 48:24 - 48:29
  контакт, ние комуникираме чрез
  Душата, а не чрез устната,
 • 48:29 - 48:33
  шум, на физическата
  вибрация на звука
 • 48:33 - 48:35
  който идва от устата на човека.
 • 48:36 - 48:40
  Тогава няма да има страх
  и няма да има лъжи.
 • 48:40 - 48:45
  тъй като душите са перфектни
  в своето проявление.
 • 48:46 - 48:54
  Тогава разбираме, как Физичеството води
  до толкова голям проблем за Човека,
 • 48:54 - 49:00
  Защото сега трябва да се приспособява
  към създадената от него среда.
 • 49:00 - 49:06
  според взаимодействието на неговата Душа
  по отношение на физическите измерения
 • 49:06 - 49:12
  на влизането, на това, което наричаме
  Физичеството на човека на тази планета.
 • 49:12 - 49:18
  Физическото състояние на тази планета,
  което е довело човека или комбинацията
 • 49:18 - 49:22
  на взаимодействието на Душата
  на Човека да го доведе
 • 49:22 - 49:27
  консумацията на толкова много
  енергия за тази физическа част.
 • 49:27 - 49:31
  Трябва да осъзнаете нещо много
  важно и част от учението
 • 49:31 - 49:34
  в частните учения съм
  преподавал много пъти,
 • 49:34 - 49:37
  но обяснявам това,
  за да разберете,
 • 49:39 - 49:44
  Знаем, че Човекът е създаден от
  взаимодействието на полетата
 • 49:44 - 49:48
  между самата слънчева
  гравитационно-магнитно поле.
 • 49:50 - 49:55
  В този процес е довело до
  създаването на аминокиселина
 • 49:56 - 50:00
  Аминокиселината идва от
  газовата част, която има
 • 50:00 - 50:04
  това измерение на свободата
  в себе си в този процес
 • 50:04 - 50:09
  че листата на нефизическата
  част, но Матерната част,
 • 50:09 - 50:13
  GANS е част от
  състоянието на живота.
 • 50:13 - 50:20
  Но в привързаността към силата на гравитационното
  поле на физическата част на субекта
 • 50:20 - 50:25
  което се дължи на инерцията и
  гравитационните магнитни полета
 • 50:25 - 50:31
  Човекът в този процес е избрал
  да се превърне в физичност.
 • 50:31 - 50:35
  Така че, ако разбирате това,
  това го прави много проста.
 • 50:35 - 50:40
  Нашата физическа част, която
  е свързана с инерцията
 • 50:40 - 50:45
  е потребителят на физическата
  храна и другите като пакет.
 • 50:46 - 50:47
  Не...
 • 50:48 - 50:52
  Аминокиселината, която е състоянието
  на Създаването на душата на човека.
 • 50:53 - 50:56
  Тъй като това идва
  от газовата част,
 • 50:56 - 51:00
  който няма физическа
  връзка с тялото на човека.
 • 51:00 - 51:05
  Така че в космоса, ако можем да създадем
  полевата сила на физическата природа,
 • 51:05 - 51:12
  тогава не е нужно да се храним, защото можем
  да се храним директно на душата на човека.
 • 51:13 - 51:18
  Това е мястото, където повечето страх от човека в
  дълбокото пространство трябва да бъде оттеглено.
 • 51:18 - 51:24
  Трябва да се изгради увереност, че в
  дълбокото пространство сме част от Космоса.
 • 51:24 - 51:29
  И тогава всичко, което трябва да направим,
  е да отидем в по-дълбоката си сила,
 • 51:29 - 51:32
  на плазмата.
 • 51:32 - 51:38
  По толкова много начини, тогава, когато живеехме
  във физическото измерение на тази сила,
 • 51:38 - 51:42
  сега отиваме, тъй като това е
  плазмата на амино киселината,
 • 51:42 - 51:44
  което доведе до създаването
  на нашата душа,
 • 51:44 - 51:51
  в взаимодействие с материята-състояние
  на частта, която е част от инерцията.
 • 51:51 - 51:55
  Тогава, когато вземем инерционната
  част, за да я нахраним,
 • 51:55 - 51:58
  ние се движим към по-голяма и
  по-висока, по-голяма сила.
 • 51:58 - 52:02
  И колкото повече разбираме
  взаимодействията на околната среда
 • 52:02 - 52:05
  физическо вещество Състояние на полето,
 • 52:05 - 52:09
  тогава можем да стигнем по-близо и по-висока
  скорост от порядъка на величината
 • 52:09 - 52:14
  да пътува до дълбочината на
  Космоса, да общува с другите,
 • 52:14 - 52:19
  без устна дума, където
  усещаме комуникационния език
 • 52:19 - 52:24
  на Душата на Вселената, а
  не чрез шума на Човека.
 • 52:27 - 52:30
  Сега разбирате повече.
 • 52:30 - 52:37
  Сега разбирате защо и как и
  защо се развиваме в тази посока
 • 52:40 - 52:42
  Това е за нас...
 • 52:44 - 52:45
  да се...
 • 52:46 - 52:50
  вземете оковите на
  ограничението, което разбираме
 • 52:50 - 52:54
  какво бихме искали да разберем
  в момента на проявлението.
 • 52:56 - 53:01
  Когато човек разбира това, тогава
  човекът няма нужда от посланици,
 • 53:01 - 53:06
  защото пратеникът на Неговия Живот
  е връзката между Неговата Душа
 • 53:06 - 53:09
  и Физичеството в
  точката на проявление.
 • 53:09 - 53:13
  Което означава къде се намирате
  във физическата величина
 • 53:13 - 53:16
  според точката на проявление
 • 53:16 - 53:21
  тогава решаваш,
  разбираш средата,
 • 53:21 - 53:24
  бихте искали да разберете
  околната среда
 • 53:24 - 53:28
  и тази среда няма друго условие освен
  това, което сте имали на Земята,
 • 53:28 - 53:34
  но няма човек, който да
  диктува, как се проявявате.
 • 53:34 - 53:39
  Тъй като това е точката, в която сте
  решили да приемете силата Field,
 • 53:39 - 53:43
  в взаимодействието с душата на себе си.
 • 53:44 - 53:48
  Всички пратеници, които
  са научили досега
 • 53:48 - 53:52
  е за Физичеството в
  взаимодействие с друга физичност.
 • 53:53 - 53:58
  Сега разбираме позицията на Душата,
  разбираме, че Душата е създателят,
 • 53:58 - 54:05
  физическата природа не е условие
  за злоупотреба или злоупотреба
 • 54:05 - 54:09
  защото сега разбираш,
  че е Душата на човека
 • 54:09 - 54:13
  който е отговорен за
  поведението на човека.
 • 54:13 - 54:19
  Тогава по този начин човек не се нуждае
  от пророк, докато променя планетата.
 • 54:19 - 54:21
  На тази планета да бъдеш християнин
 • 54:21 - 54:24
  на друга планета, защото
  има друго условие
 • 54:24 - 54:28
  станете друга религия X, Y или Z.
 • 54:29 - 54:32
  Религията е път на вярата
 • 54:32 - 54:37
  разбиране на взаимодействието между
  душата и физическото състояние на човека.
 • 54:37 - 54:40
  И сега човекът става пророкът на себе си.
 • 54:40 - 54:43
  Той става контрольор на
  поведението на неговата Душа.
 • 54:44 - 54:51
  Тогава Човекът разбира, че с
  каква сила трябва да работи,
 • 54:51 - 54:53
  Човекът не се нуждае от наказание.
 • 54:54 - 54:59
  Наказанието е да се
  контролира човекът от страха,
 • 54:59 - 55:02
  на неговата липса на разбиране
  за своето собствено творение.
 • 55:02 - 55:05
  Сега, когато разберем повече...
 • 55:05 - 55:08
  разбираме, няма наказание.
 • 55:08 - 55:15
  Освен това, ние се лишаваме от
  това, което може да ни издигне.
 • 55:17 - 55:21
  Никой човек не обича да бъде беден.
  И това е същото
 • 55:21 - 55:25
  Когато разберете това на
  нивото на Душата на Човека,
 • 55:25 - 55:30
  искате да сте богати, че можете да
  дадете повече и това ще ни нарече
 • 55:30 - 55:34
  към "Любовта на Създателя",
  това наричаме "Божията любов".
 • 55:34 - 55:39
  Което означава, че давам безусловно
  и не вземам това, което не е мое.
 • 55:39 - 55:42
  Тогава "твоята няма да убива"
 • 55:43 - 55:49
  Не трябва да убиваш, че не убиваш
  друг Човек, не убивай друг живот.
 • 55:50 - 55:54
  Защо ние сложихме човек в затвора
  за убийството на друг човек
 • 55:54 - 55:58
  но ние клане животно безмилостно.
 • 55:59 - 56:00
  Сега разбираш.
 • 56:03 - 56:09
  Човекът е толкова егоистичен, че е
  взел само частта, която го храни.
 • 56:09 - 56:13
  Това беше посланието, дадено на
  Христос и Пророка от миналото.
 • 56:13 - 56:15
  "Не трябва да убиваш"
 • 56:15 - 56:20
  Животът е скъпоценен, Душата на Човека или
  всяко същество не може да бъде докосвано.
 • 56:24 - 56:29
  Сега разбирате как всички свещени
  книги трябва да бъдат пренаписани.
 • 56:29 - 56:33
  Защото ние само считахме
  човека, а не другите.
 • 56:35 - 56:38
  Има ли някаква разлика сега,
  когато разбирате между тях
 • 56:38 - 56:44
  Душата на една крава, Човек, риба, камък,
  дърво, друго същество във Вселената?
 • 56:45 - 56:50
  Всички те съществуват по отношение на
  средата на тяхната същност на сътворението.
 • 56:50 - 56:54
  Сега разбирате защо
  напредваме в измерението
 • 56:54 - 56:58
  че разбираме, че приемаме това, от което се нуждаем
 • 56:58 - 57:01
  и според това, което
  даваме, можем да получим.
 • 57:01 - 57:03
  Тогава убиването спира.
 • 57:03 - 57:07
  Тогава това е част от напредъка
  на Световния мирен договор.
 • 57:08 - 57:11
  Сега започваме с човека да стане мирно
 • 57:11 - 57:16
  и в този напредък човекът разбира:
  "Не трябва да убиваш"
 • 57:16 - 57:21
  се отнася за всяко същество във
  Вселената, а не само за човека.
 • 57:26 - 57:32
  Сега разбирате защо създадохме
  Една нация-една планета.
 • 57:32 - 57:38
  Нацията е Съвършеността на
  създаването на обекти на Вселената.
 • 57:38 - 57:42
  Не само Човекът и границите,
  които са създали.
 • 57:46 - 57:50
  Когато разберете повече
  за процеса на развитие
 • 57:50 - 57:54
  на знанието, на разбирането
  на творението,
 • 57:54 - 57:59
  сега се приближите, за да разберете
  създателя, който съм аз, вътре в мен
 • 57:59 - 58:03
  и както казахме, както
  в другото учение,
 • 58:03 - 58:08
  както душата води в
  взаимодействието с полетата
 • 58:08 - 58:12
  на гравитационно-магнитното
  поле на Земята,
 • 58:12 - 58:16
  за създаването на физическото
  състояние на човека, за да се прояви
 • 58:16 - 58:20
  с два крака и две ръце, за
  да покаже, че съществува,
 • 58:20 - 58:25
  сега разбирате създаването
  на Вселената и Вселената,
 • 58:25 - 58:31
  и това, което виждаме като галактики и
  Луните и звездите и останалата част от тях,
 • 58:31 - 58:36
  е взаимодействието на
  полетата на Създателя.
 • 58:36 - 58:40
  Душата на Твореца с Общото
  поле на своята среда
 • 58:40 - 58:45
  което води до проявлението на
  Физическата същност на Вселената.
 • 58:46 - 58:52
  Ако душата на човека взаимодейства
  с полетата на Земята
 • 58:52 - 58:56
  доведоха до създаването
  на физика на човека,
 • 58:56 - 58:59
  има ли някаква разлика с
  душата и любовта на Създателя?
 • 58:59 - 59:03
  Това поле от душата му в
  взаимодействието с околната среда
 • 59:03 - 59:07
  е довело до проявление
  на самата физичност,
 • 59:07 - 59:13
  което е цялата Вселена и Вселената
  и всичко останало вътре.
 • 59:13 - 59:18
  Ако наричате Вселената, да кажем, че "черният дроб"
  след това черният дроб има различни части
 • 59:18 - 59:20
  ние го наричаме галактики.
 • 59:20 - 59:24
  И тогава има под-части, които
  наричаме Слънчеви системи.
 • 59:24 - 59:28
  Имаме под-част, която е Земята,
  Луната, прахът и животните в нея.
 • 59:29 - 59:35
  Тогава разбирате, че няма разлика в
  никоя от измеренията на творението,
 • 59:35 - 59:41
  докато станеш достатъчно силен, за да
  разбереш, че Тоталността на душата на човека
 • 59:42 - 59:44
  е в душата на Създателя.
 • 59:44 - 59:47
  "Аз направих Човека по свой образ"
 • 59:50 - 59:51
  Сега...
 • 59:52 - 59:56
  загадката на творението
  се разгръща за човека.
 • 60:01 - 60:04
  Трябва ли да убиваме,
 • 60:05 - 60:10
  сега, когато предефинирахме
  първото правило в светите книги.
 • 60:12 - 60:15
  "Око за зъб за зъб"
 • 60:21 - 60:23
  Сега разбираме.
 • 60:23 - 60:27
  Това е същото в цялото творение.
 • 60:27 - 60:32
  Същото ли е едно и също в цялостното
  разбиране на Общото знание
 • 60:32 - 60:35
  от общото сътворение
  на Вселената.
 • 60:35 - 60:39
  Не за Човека, който е
  зает само със себе си,
 • 60:40 - 60:42
  където живее и какво яде.
 • 60:43 - 60:47
  Къщата на Човека не трябва да бъде
  четири стени, а трябва да бъде Вселената
 • 60:47 - 60:50
  според разрастването и
  разбирането на неговата Душа
 • 60:50 - 60:56
  и силата на душата му, както предпочита
  и се опитва да си взаимодейства.
 • 60:56 - 60:59
  Върнете се в преподаването,
  което понякога споменавам.
 • 61:01 - 61:07
  Един водороден атом може да
  запълни цялата Слънчева система.
 • 61:08 - 61:10
  Така е и душата на човека.
 • 61:14 - 61:17
  Ние сме, които приехме ограничението
 • 61:17 - 61:23
  и с него сме създали тежка телесна
  повреда на войни, конфликти, притежание,
 • 61:23 - 61:27
  които искат да имат и
  искат да притежават.
 • 61:27 - 61:32
  Когато разбираме, че вече притежаваме,
  ние сме, които не сме разбрали,
 • 61:32 - 61:37
  че ние вземаме решение за силата на
  това, което бихме искали да имаме,
 • 61:37 - 61:40
  тогава ние се отделяме
  от Физичеството.
 • 61:42 - 61:47
  Защото тогава ние разбираме, че притежаваме
  Общото физическо присъствие вътре в нас.
 • 61:49 - 61:56
  Ние сме, които трябва да разсъждаваме...
  човек не може да открадне подарък
 • 61:56 - 61:58
  когато му се дава като подарък.
 • 61:58 - 62:00
  Освен ако не е крадец по природа.
 • 62:04 - 62:08
  Дарът на Творението и Живота
  се дава на всеки човек.
 • 62:09 - 62:11
  В Космоса нямаме дрехи.
 • 62:11 - 62:17
  В пространството нямаме
  физическо измерение на себе си.
 • 62:17 - 62:25
  Връща се към учението на иранците,
  когато мюсюлманинът нахлу в Иран.
 • 62:25 - 62:28
  Те казаха: "Защо не
  покриваш жените си?"
 • 62:30 - 62:36
  Иранците отговориха на един прост въпрос и
  много от тях загубиха живота си поради това.
 • 62:37 - 62:42
  "Ние предпочитаме да затворим собствените си
  очи, отколкото да покриваме нашите жени".
 • 62:42 - 62:46
  Ние сме ние, които трябва да контролираме себе
  си, а не да се опитваме да контролираме другите.
 • 62:46 - 62:52
  Ние сме, които трябва да разберем
  тоталността, от която сме част
 • 62:52 - 62:56
  и нашата свобода на Душата
  е равна на останалите.
 • 62:56 - 63:01
  Ние сме, които разбираме и трябва
  да разберем нивото на разбиране
 • 63:01 - 63:04
  отсега нататък е на нас.
 • 63:07 - 63:12
  Вие сте били заети с енергийни единици, сте
  били заети с храна GANSes и останалите.
 • 63:12 - 63:15
  Аз те поведох по този път,
  за да станеш достатъчно зрял
 • 63:15 - 63:19
  да намерят чрез енергията на
  сътворението душата на човека.
 • 63:19 - 63:23
  И сега чрез Душата на Човека
  можете да създадете нещо.
 • 63:23 - 63:27
  Вие ли трябва да разберете
  силата на Душата.
 • 63:27 - 63:32
  Вашата собствена душа и не я сравнявайте
  с останалите, защото е съвсем същото.
 • 63:34 - 63:39
  Вие сте решили да се
  проявите в това ниво.
 • 63:40 - 63:46
  Трябва да уважаваме, трябва да разберем,
  че трябва да влезем в пълното разбиране
 • 63:46 - 63:48
  както току-що казах.
 • 63:50 - 63:52
  На английски език имаме много добро мнение.
 • 63:52 - 63:56
  Казваме: "Това, което е добро за
  гъската, е добро за монахиня."
 • 63:56 - 64:00
  Което е добро за женска патица
  е добро за мъжка патица.
 • 64:01 - 64:06
  Това, което е добро за Човека, се
  отнася и за другите Божии същества.
 • 64:06 - 64:11
  Независимо дали става дума за растение, било то
  животно, било то друго същество от Вселената.
 • 64:11 - 64:17
  Трябва да спрем този навик да
  консумираме, пакети от енергия,
 • 64:17 - 64:22
  защото Физическата на
  позицията ни е диктувала.
 • 64:22 - 64:26
  Ако издигнем нашата Душа в разбирането
  на позицията на нашата Душа
 • 64:26 - 64:32
  и силата на нашата Душа, ние ставаме в
  този процес отделени от потреблението
 • 64:32 - 64:34
  на Физичеството от тази планета.
 • 64:35 - 64:40
  Мнозина постигат това, тъй като
  разбират все повече учението.
 • 64:40 - 64:43
  Много от тях са на пътя на разбирането.
 • 64:43 - 64:48
  Много от тях сравняват и се превръщат
  от животинското царство във водата
 • 64:48 - 64:50
  да приемат енергиите.
 • 64:51 - 64:55
  Някои, вече са преминали
  стъпката и разбират повече.
 • 64:59 - 65:05
  За нас от тази точка е важно
  да разберем действителността.
 • 65:05 - 65:10
  Да разбираме Totality, да не...
  да бъдем толкова тясно мислещи
 • 65:10 - 65:14
  за това, което ми е
  в моето село Земя,
 • 65:14 - 65:21
  но това, което е подходящо за моята Душа в
  Универсалната общност и в Творбата на Вселената.
 • 65:21 - 65:25
  Когато отваряме вратите на Вселената
  с познанията, които споделяме,
 • 65:26 - 65:32
  сега сме стая в по-голяма къща,
 • 65:32 - 65:37
  в един по-голям град, който
  принадлежи на Единното Нашествие.
 • 65:37 - 65:39
  Земята е тази стая.
 • 65:40 - 65:45
  Сега отворете вратата, за да влезете в
  залата, за да видите по-голямата картина.
 • 65:45 - 65:51
  Първо трябва да разберем какво имаме
  с нас, как да обличаме душата си,
 • 65:51 - 65:56
  че когато отворим вратата,
  не ходим в студа на зимата,
 • 65:56 - 65:58
  когато носим лятно облекло.
 • 66:03 - 66:08
  Трябва да започнем да разбираме
  процеса на Сътворението.
 • 66:08 - 66:16
  Трябва да разберем, че ние сме диктаторът
  на физическата природа на нас,
 • 66:16 - 66:21
  и да не обвиняваме и да позволяваме на другите да
  ни злоупотребяват, да ни кажат да храним техните.
 • 66:22 - 66:27
  Тогава, където и да се приземим в
  тази Вселена, ние не търсим джамия,
 • 66:27 - 66:31
  за църква, за Храм, за да намериш
  някой, който да ни даде напътствие,
 • 66:31 - 66:34
  защото ръководството
  във Вселената е Едно.
 • 66:36 - 66:41
  И има само едно правило от света
  на творението и създателя.
 • 66:42 - 66:47
  Любов и споделяне и даване
  без да очаквате да получите.
 • 66:52 - 66:57
  Когато имате очакване, това означава, че сте
  донесли измерението на физическата природа
 • 66:57 - 67:00
  Очаквам да се види на това място.
 • 67:00 - 67:04
  Сега на това място имам
  четири ръце и два крака.
 • 67:07 - 67:11
  Очакване Искам да бъда милионер, така
  че трябва да ограбя всички останали
 • 67:11 - 67:15
  да се събера на онова, което очаквам.
 • 67:18 - 67:24
  Физическото състояние на човека е същността
  на действието на неговата физичност
 • 67:24 - 67:26
  от полетата на душата му.
 • 67:28 - 67:34
  Както вече казах, докладваме, че
  сме видели много хора, много хора,
 • 67:34 - 67:38
  от други планети и НЛО
  и казах много пъти,
 • 67:38 - 67:42
  "Колко от тях носят смокинг и
  колко от тях са в бански костюм,
 • 67:42 - 67:47
  или колко от тях ни се
  появяват в сватбена рокля?
 • 67:51 - 67:52
  Нито един.
 • 67:56 - 68:03
  Роклята на Човека има... трябва да
  бъде проявление на неговата физичност
 • 68:03 - 68:05
  от силата на душата си.
 • 68:09 - 68:16
  Тогава Човекът не се нуждае от дрехите, за да го
  издържи, за да потвърди позицията си и позицията си.
 • 68:16 - 68:18
  Това стана навикът на Човека.
 • 68:19 - 68:24
  Поставете ги в дрехите на свещеника
  и направете каквото искате.
 • 68:27 - 68:32
  Дайте им роба на религията и
  злоупотребявайте с всяка Душа.
 • 68:33 - 68:38
  Дайте им короната на царството и
  злоупотребявайте с тяхната физичност.
 • 68:40 - 68:44
  Когато човекът разбира,
  че е цар на себе си,
 • 68:44 - 68:49
  и той е свещеникът на себе си,
  че решава какво притежава
 • 68:49 - 68:52
  и е равно на другите и не се нуждае от никого
 • 68:52 - 68:57
  защото сега разбира, че душата
  му е диктаторът на позицията му
 • 68:57 - 69:02
  по отношение на другите, човекът не
  се нуждае от религия и никакви царе.
 • 69:02 - 69:05
  Тогава той може да пътува с Космоса на Вселената.
 • 69:05 - 69:11
  Защото, извън границата на няколко
  метра от тази земя собственост,
 • 69:11 - 69:14
  ние наричаме "Земя", няма царе.
 • 69:15 - 69:18
  И във Вселената няма свещеници.
 • 69:18 - 69:25
  Както много пъти съм казвал: "Някой
  виждал ли е църкви в Космоса?"
 • 69:25 - 69:27
  Ако е имало, Христос би бил зает
 • 69:27 - 69:31
  изграждането на толкова много
  на Луната и на другата Планета
 • 69:31 - 69:34
  Същото е и с другите пророци.
 • 69:34 - 69:36
  Така че човекът трябва да се научи...
 • 69:38 - 69:40
  трябва да разбере
 • 69:40 - 69:44
  не идва от медитация,
  идва от разбиране.
 • 69:44 - 69:48
  на силата и съществуването
  на неговата Душа.
 • 69:49 - 69:54
  Взех те, както казах много
  време, за да видя полетата.
 • 69:54 - 69:58
  Сега, като гледахте и
  тествахте, и го измерихте,
 • 69:58 - 70:02
  направиш писалката и я сложиш,
  нищо не минава през кожата ти,
 • 70:02 - 70:07
  но болката ти отива, сега знаеш, че има
  поле, което може да понесе болката,
 • 70:07 - 70:12
  но какво е това поле, защо ме
  докосва, че сега не чувствам болката?
 • 70:12 - 70:18
  Тъй като тя докосва силата на
  Entity, които се наричат болка,
 • 70:18 - 70:23
  който идва от проявлението на
  нивото от душата на човека
 • 70:23 - 70:27
  към физическата точка
  на мозъка на човека,
 • 70:27 - 70:30
  това, което наричаме това, е
  мястото, където чувстваме болката.
 • 70:32 - 70:36
  Ние разпознаваме тази сила като болка
  и се опитваме да направим нещо с нея.
 • 70:36 - 70:41
  Сега трябва да разберем, че
  разпознахме силата на мисълта,
 • 70:41 - 70:45
  и след това подробностите, които мислим,
  кое е по-голямото даване, което правим,
 • 70:45 - 70:51
  колкото по-близо ставаме,
  на Душата на човека.
 • 70:51 - 70:57
  За да разберем силата и в
  този момент ние се свързваме,
 • 70:57 - 71:01
  станахме да разберем, че не се
  нуждаем дори от превозните средства,
 • 71:01 - 71:05
  това, което наричаме космически кораб,
  за да пътуваме до Космоса на Вселената.
 • 71:10 - 71:17
  Преди няколко пъти зададох въпроса
  от религиозен човек, казах,
 • 71:19 - 71:23
  "Когато пророкът получи
  посланието от Бога,
 • 71:23 - 71:29
  влезе ли в космически кораб или удари
  той да се кацне на гърба на магаре?
 • 71:33 - 71:37
  Или дойде като
  просветен в посланието
 • 71:37 - 71:42
  от посланиците, които доведоха
  посланието, онези, които са просветени?
 • 71:43 - 71:46
  Той каза: "Този път ние не
  бяхме там, ние не знаехме".
 • 71:46 - 71:51
  Казах: "Вие следвате човека, трябва
  да знаете как го е получил."
 • 71:51 - 71:56
  Когато отидете да си купите
  кола, питате ли човека,
 • 71:56 - 72:01
  - Открадната ли е тази кола
  или е добре, платила ли си я?
 • 72:01 - 72:05
  Как си го получил, че съм сигурен, че
  не искам да получа откраднати стоки?
 • 72:06 - 72:09
  Тогава как да позволим това да
  се случи на нашия път на вяра,
 • 72:09 - 72:14
  в състояние да предадем
  душите си в тази посока?
 • 72:16 - 72:19
  Тогава, когато достатъчно
  зрелим, за да разберем,
 • 72:20 - 72:24
  ние сме направени от взаимодействието
  на полетата на Вселената,
 • 72:24 - 72:26
  не се появихме
  изведнъж в Космоса.
 • 72:27 - 72:31
  Полетата на Вселената забавиха достатъчно,
  за да направят галактиките силни,
 • 72:31 - 72:35
  и след това се забави достатъчно, за
  да направи слънчевата система сила,
 • 72:35 - 72:38
  тогава тя се забави достатъчно,
  за да направи Планетата,
 • 72:38 - 72:42
  и взаимодействието се забави
  достатъчно, за да стане Душата,
 • 72:42 - 72:44
  силата на физическото
  състояние на човека.
 • 72:45 - 72:50
  Сега разбираме, че носим
  Всичко в себе си.
 • 72:50 - 72:54
  Докато дойдохме от Общо,
  от Принципа, от Създателя.
 • 72:55 - 73:00
  Тогава можем ли да се върнем обратно,
  да се върнем към силата на Твореца?
 • 73:00 - 73:02
  Отговорът е "Да".
  Защо не?
 • 73:02 - 73:08
  Тогава не е нужно да правим грешно,
  трябва да можем да разберем Totality.
 • 73:09 - 73:13
  Колкото по-дълбоко мислим, както
  казах, "Не идва чрез медитация,
 • 73:13 - 73:20
  то идва чрез разбирането на реалността за
  Сътворението, за полевите взаимодействия.
 • 73:20 - 73:24
  Тогава разбираме Общото
  знание на Сътворението. "
 • 73:28 - 73:32
  И това е мястото, където много
  хора ще дойдат да се объркат,
 • 73:32 - 73:38
  защото трябва да приема, че съм
  отговорен за собственото си Сътворение,
 • 73:38 - 73:43
  Аз съм отговорен за собствената си
  проява в точката на силата на полето
 • 73:43 - 73:49
  който бих искал да се прояви, и мога да
  приема, че имам четири крака и две оръжия,
 • 73:49 - 73:53
  и мога ли да приема, че не
  мога да се докосна до нищо,
 • 73:53 - 73:57
  а да хвалят Любовта на
  Създателя, като дават,
 • 73:57 - 74:00
  че мога да се наслаждавам на
  присъствието на другите чрез получаване.
 • 74:07 - 74:13
  Сега може би днес отворих друга
  врата в разбирането за Човека,
 • 74:13 - 74:16
  когато отворим вратата
  на Ман в Космоса,
 • 74:16 - 74:19
  че той може да взаимодейства с останалата
  част от Универсалната общност.
 • 74:20 - 74:26
  Това не е начинът, по който правим система MaGrav,
  за да направим известно количество енергия,
 • 74:26 - 74:31
  защото те ни поробиха, че нашият
  манталитет и знание не трябваше да виждаме
 • 74:31 - 74:36
  че можем сами да поглъщаме енергия,
  че можем да създадем енергията,
 • 74:37 - 74:39
  ние го наричаме Аурата
  на нашето тяло,
 • 74:39 - 74:43
  което е взаимодействието на полето на
  душата на Ман с неговата физичност,
 • 74:43 - 74:49
  с околната среда на Земното
  тяло и Универсалните полета.
 • 74:49 - 74:54
  Тогава не е нужно да убиваме друго
  Entity, за да получим пакети от него,
 • 74:54 - 75:00
  вместо да знаем, че приемам това, което е дадено
  свободно, но не приемам това, което не е мое.
 • 75:02 - 75:09
  Тогава ние ставаме истинският човек на Космоса, след
  това ставаме истински човек на този физически живот.
 • 75:09 - 75:15
  Няма значение къде се намираме нашата глава,
  това е нашият дом, било то на Земята,
 • 75:15 - 75:18
  било то в галактиките,
  било то в Планета Зевс.
 • 75:20 - 75:23
  Както казвам много време,
  "учих да просветлявам
 • 75:23 - 75:28
  че намирате своя път, вие намирате
  своето собствено измерение. "
 • 75:28 - 75:34
  Не преподавам, защото тогава става
  писмено и трябва да се води.
 • 75:38 - 75:39
  Някакви въпроси?
 • 75:42 - 75:46
  (RdF)... Г-н Кеше сутрин.
  (МК) Добро утро.
 • 75:46 - 75:49
  (RdF) Това е Ралф...
  (МК) От?
 • 75:49 - 75:52
  (RdF)... Тексас.
  (МК) Да?
 • 75:52 - 75:56
  (RdF) си мислех...
  Благодаря ви за ученията по пътя...
 • 75:56 - 76:06
  През всичките тези години... В миналото...
  Това знание... Беше...
 • 76:07 - 76:13
  Като се има предвид... за нас като в няколко, и...
  защото това беше, беше,
 • 76:13 - 76:16
  че повечето хора не могат да разберат
  това знание, така че беше запазена тайна.
 • 76:17 - 76:22
  Така че, днес сте били на обществото
  и аз ви благодаря за това.
 • 76:23 - 76:28
  (МК) Вие сте добре дошли.
  (RdF)... мислех си, по пътя на...
 • 76:30 - 76:37
  ... Разработване на техника или метод за...
  Укрепване на душата...
 • 76:37 - 76:43
  Укрепване на емоциите съжалявам.
  Така че можем да бъдем по-ефективни при използването му.
 • 76:43 - 76:47
  ... Аз... Здравей?
  (МК) Продължете.
 • 76:47 - 76:54
  (RdF) Да, мисля, че вероятно сте го
  направили в класовете на MOZHAN... MOHAN...
 • 76:54 - 76:58
  (MK) Процесът не преподава,
 • 76:58 - 77:02
  процесът е, че трябва
  да намериш своя път.
 • 77:02 - 77:06
  Ние насочваме да знаем къде е целта.
  (RdF) Добре.
 • 77:06 - 77:08
  (МК) На какво се стремите.
  Всеки един от нас,
 • 77:09 - 77:13
  както се казва, всички пътища царуват...
  Завършва в Рим.
 • 77:13 - 77:17
  Ние всички достигаме до нашата Душа,
  но зависи коя пътека използваме,
 • 77:17 - 77:20
  и където ние се проваляме, че
  трябва да се учим от него.
 • 77:22 - 77:24
  Ако вървите по грешен
  път, ще се върнем отново,
 • 77:24 - 77:30
  Аз поех погрешен път, това е един отлежал,
  това е единственият път или е задънена улица.
 • 77:30 - 77:32
  (RdF) Uh-hm.
  (МК) Докато не свършим,
 • 77:32 - 77:36
  докато не научим, че
  трябва да го направим
 • 77:36 - 77:42
  отидете на пътя на правилното поведение,
  ние винаги свършва в задънена улица.
 • 77:42 - 77:47
  И тогава обвиняваме човека, който е сложил знака
  погрешно и не са направили картата погрешна.
 • 77:47 - 77:52
  Не изглеждаме така: "Сбърках,
  поех грешния път."
 • 77:52 - 77:55
  По този начин ние не
  обвиняваме никого.
 • 77:56 - 78:00
  Много от нас, обвинявайте всички
  останали, за това, което правим,
 • 78:00 - 78:05
  и тогава ги обвиняваме, че си грешил,
  защото не направих нищо лошо.
 • 78:05 - 78:08
  Къде, аз бях причината, тръгнах
  по пътя и аз се провалих
 • 78:08 - 78:11
  и аз пак се връщам и отново
  тръгвам по същия път.
 • 78:11 - 78:13
  Защото съм толкова зает,
  обвинявайки другите,
 • 78:13 - 78:17
  Не виждам, че аз не успях
  да избера правилния път.
 • 78:18 - 78:22
  Достигнете Душата, нямате
  нужда да преподавате Душата.
 • 78:22 - 78:28
  Разберете, че не е
  необходимо да го копирате.
 • 78:28 - 78:32
  Няма начин да те науча,
  после трябва да седя тук,
 • 78:32 - 78:38
  учи душата на човека, котката, кучето,
  рибата, а след това и другите неща.
 • 78:38 - 78:41
  И за много същества на
  тази планета, нямам време.
 • 78:41 - 78:46
  Ние ви учим, тогава можете да преподавате чрез
  вашата Душа, към животните на тази Планета.
 • 78:46 - 78:50
  Като се има предвид, Човекът е
  част от животинското кралство.
 • 78:51 - 78:55
  Няма пряк път, единственият
  пряк път е за човека
 • 78:55 - 78:58
  да разберем същността на
  своето собствено Сътворение.
 • 79:01 - 79:04
  (RdF) Също така, мислех по
  линията, по подобие на...
 • 79:04 - 79:08
  Подписът ти, който обичаш да правиш,...
  спиралата,
 • 79:08 - 79:11
  както се разширява, и
  защо има навън и навън,
 • 79:12 - 79:22
  знаете ли... аз си мислех...
  Това, което аз... Определените точки на спиралата,
 • 79:22 - 79:26
  може да бъде, може да представлява...
  специфична сила,
 • 79:26 - 79:30
  свързани с...
  свързани с определена емоция.
 • 79:30 - 79:33
  (MK) Разбира се, това е, което съм
  преподавал през цялото време.
 • 79:33 - 79:36
  Всяка Емоция има
  определена сила.
 • 79:37 - 79:38
  (RdF) Uh-hm.
 • 79:38 - 79:41
  (MK) Така че трябва
  да откриете силата.
 • 79:41 - 79:45
  Знаете, че някои хора казват:
  "Не изпитвам болка."
 • 79:46 - 79:51
  Дали това е път, за да
  разберете, че те са установили,
 • 79:51 - 79:55
  тази сила, която наричам
  "болка", не ми принадлежи,
 • 79:55 - 79:59
  Не знам, предпочитам да
  не знам, защото мога.
 • 79:59 - 80:03
  Тя не може да направи нищо за мен, че може
  да ме промени, това е всичко, което казва.
 • 80:04 - 80:08
  Може би е път за някои хора
  да следват, за да разберат.
 • 80:11 - 80:16
  (RdF) Така че трябва да дойдем...
  трябва да станем по-настроени
 • 80:17 - 80:21
  нашите чувства и емоции на нашето
  тяло, физическо тяло Същност.
 • 80:21 - 80:24
  (МК) Не трябва да се отделяте
  от физическото си тяло
 • 80:24 - 80:27
  но разбирайте Емоцията
  на вашата душа
 • 80:27 - 80:30
  който се проявява във
  вашата физическа природа.
 • 80:30 - 80:30
  (RdF) Надясно.
 • 80:30 - 80:32
  (MK) Върнете се в...
 • 80:32 - 80:35
  (RdF) Всяка, всяка клетка продължава, носете това...
 • 80:36 - 80:37
  (МК) Разбира се.
  (RdF) като душа.
 • 80:38 - 80:39
  (МК) Разбира се.
 • 80:40 - 80:45
  Ако смятате клетка в тялото си
 • 80:46 - 80:49
  както казват Луната
 • 80:50 - 80:55
  тогава съвкупността от
  клетките се сглобяват
 • 80:55 - 81:01
  на сърцето и всичко останало е довело
  до създаването на човек, който сте вие.
 • 81:02 - 81:04
  Така е същото и с Твореца.
 • 81:05 - 81:09
  След това останете на линия
  същите, вие сте от едно и също.
 • 81:20 - 81:22
  Всеки друг въпрос?
 • 81:22 - 81:24
  (JB) Здравейте, господин Кеш.
 • 81:24 - 81:25
  (МК) Да.
 • 81:25 - 81:27
  (ДжБ) Това е Джон от Аризона.
 • 81:27 - 81:29
  (МК) Здравей Джон. Как си?
 • 81:29 - 81:30
  (JB) О, добре, благодаря.
 • 81:31 - 81:33
  Добре, имам няколко въпроса.
 • 81:33 - 81:38
  ... Ние правим много тестове сега с
  много различни варианти на тестове с
 • 81:38 - 81:39
  динамичната...
 • 81:39 - 81:43
  (MK) Можете ли да намалите нивото
  на звука си? Много висока.
 • 81:43 - 81:43
  (JB) Добре...
 • 81:45 - 81:48
  ... Така че ние правим много...
  това е, това е по-добре?
 • 81:50 - 81:54
  По-добре ли е?
  (МК) Да, да е по-добре да продължите.
 • 81:54 - 81:57
  (JB)... Така че правим
  много различни тестове с
 • 81:57 - 82:02
  динамични реактори...
  различни конфигурации.
 • 82:03 - 82:11
  ... аз съм малко това, което се
  опитваме да направим е да се отворим
 • 82:11 - 82:17
  Водородът Адамс, където
  те в Есенция светват
 • 82:17 - 82:20
  и се отвори в
  по-големите полета.
 • 82:20 - 82:27
  И ние ги въртим с
  различни скорости и...
 • 82:29 - 82:34
  изглежда, че... опитахме
  една конфигурация на топката
 • 82:34 - 82:36
  с всички материали на една топка.
 • 82:36 - 82:39
  Опитахме две конфигурация на топката,
  опитахме три конфигурация на топката
 • 82:40 - 82:43
  и всички с различна
  скорост и т.н.?
 • 82:43 - 82:48
  ... Това, от което не можем
  да стигнем, е... е...
 • 82:48 - 82:54
  всъщност компресиране на водорода до
  мястото, където може да се отвори... отвори.
 • 82:54 - 82:57
  (MK) Мога ли да ви дам предложение?
 • 82:57 - 82:58
  (ДжБ) Добре.
 • 82:59 - 83:01
  (MK) Виждал съм ви конфигурациите
 • 83:01 - 83:09
  и видях фиксиращата точка на четирите
  звездни системи, които сложите на масата.
 • 83:10 - 83:14
  Започнете да премествате системите,
 • 83:15 - 83:18
  не създавайки по-висока скорост.
 • 83:19 - 83:24
  Не забравяйте, че е гравитационното
  позициониране на MaGrav.
 • 83:26 - 83:30
  Вашата система трябва да
  се коригира от разстояние
 • 83:31 - 83:36
  че взаимодействието позволява
  отварянето на плазмата.
 • 83:36 - 83:39
  (JB) Мисля, че динамичната
  конфигурация ще получи много магнитни,
 • 83:39 - 83:43
  много магнитна якост и
  недостатъчна гравитационна сила.
 • 83:44 - 83:47
  (МК) Да, не знаете, че
  трябва да го позиционирате
 • 83:47 - 83:52
  преместете ги, не ги фиксирайте, не ги
  преместете, докато не намерите позиция.
 • 83:53 - 83:54
  Обясних това в едно от ученията.
 • 83:54 - 83:57
  Обясних ви в част
  от частните учения.
 • 83:57 - 83:59
  Обясних ти да разбереш.
 • 84:00 - 84:02
  Нека обясня...
 • 84:07 - 84:11
  Когато имате вашите сърца.
 • 84:11 - 84:16
  Сега вие въртите вашите сърца с
  различни системи с различни значения,
 • 84:16 - 84:17
  двигатели или каквото и да било.
 • 84:18 - 84:21
  Върни се и ако си спомниш...
 • 84:21 - 84:25
  ах, нямам камера, това е
  това, което ти показах.
 • 84:25 - 84:29
  Ако си спомняте, когато сложим
  пръстеновидните магнити близо една до друга.
 • 84:29 - 84:34
  Един магнит се движи,
  когато приближите другия.
 • 84:34 - 84:40
  Ако можете да държите магнита
  в позиция и да го приближите
 • 84:41 - 84:44
  магнитът започва да се върти.
 • 84:44 - 84:49
  Това е нещо, което никой от вас не разбира
  и аз повтарях в различна форма или форма.
 • 84:50 - 84:53
  Тогава, когато дойде,
  нямате двигатели.
 • 84:53 - 84:57
  Така се диктува скоростта
  на въртене на планетата.
 • 84:57 - 85:00
  Не виждаме двигатели,
  които да започнат нищо.
 • 85:00 - 85:06
  Дали е магнитно-гравитационното позициониране
  на едното по отношение на другото
 • 85:06 - 85:09
  който решава и диктува
  скоростта на въртене.
 • 85:09 - 85:12
  Сега създадохте ротация.
 • 85:12 - 85:17
  Тогава тази ротация
  създава Полеви натиск
 • 85:17 - 85:21
  на плазмата на водорода,
  който искате да ????.
 • 85:21 - 85:23
  Това е начинът, по който го зареждате.
 • 85:24 - 85:28
  Когато погледнете в
  ядрената атомна структура
 • 85:28 - 85:31
  вижте Протона и Електрон
 • 85:32 - 85:34
  и го наричаме Bandwidth
 • 85:37 - 85:40
  които електронът се движи.
 • 85:42 - 85:47
  Ако го погледнете, има причина за неговото
  завъртане, то не само се приближава
 • 85:47 - 85:51
  и да изчезне, защото
  компресията на полето силата
 • 85:51 - 85:54
  създава ротация и Емоция.
 • 85:55 - 85:58
  Тогава на този етап е мястото,
  където той повишава своята Енергия
 • 85:59 - 86:03
  в този момент е даден максималният,
  той се връща да събере повече.
 • 86:04 - 86:06
  Това никога не се разбира
  от думите на физиката и
 • 86:06 - 86:09
  това е мястото, където го
  наричаме Bandwidth и това е.
 • 86:09 - 86:14
  Не е... е, че тази точка, която
  създава ротация, го изхвърля
 • 86:14 - 86:18
  и след това се връща и се
  нуждае повече от гравитацията.
 • 86:18 - 86:23
  Тук има повече гравитация,
  тук има повече Магнитно поле
 • 86:23 - 86:25
  по отношение на протона.
 • 86:26 - 86:30
  Така че вашият проблем е
  позиционирането на вашите реактори.
 • 86:31 - 86:37
  Тези реактори са били фиксирани от
  Fields и искате да създадете състояние.
 • 86:37 - 86:40
  Трябва да успеете да го довеждате
  до това, че той създава ротация
 • 86:40 - 86:44
  в... Плазма без двигатели.
 • 86:45 - 86:48
  Аз направих това с
  демонстрация съвсем наскоро.
 • 86:48 - 86:51
  Направих система, за да го
  покажа по различен начин.
 • 86:54 - 87:00
  Така че, вие се надявате да се въртите -
  ротация е физическо лице.
 • 87:00 - 87:02
  има ограничение, което можете
  да поставите чрез ротация.
 • 87:03 - 87:07
  Сега трябва да създадете компресия
  на магнитно поле и не го създавате.
 • 87:07 - 87:09
  Ето защо плазмата ви не се отваря.
 • 87:14 - 87:16
  (JB) Добре, това има смисъл. Така...
 • 87:18 - 87:19
  (MK) Достигаш, имаш...
 • 87:19 - 87:24
  Ако вземете сърцевините си, просто
  поправете сърцата си така, както са.
 • 87:24 - 87:26
  но ги оставяйте достатъчно свободни.
 • 87:26 - 87:29
  Но създавате условие
  за ротация в едно
 • 87:29 - 87:31
  и тогава ще видите,
  другите се въртят.
 • 87:31 - 87:35
  Видяхме това, ако погледнете онези
  MaGrav единици, които кутията
 • 87:35 - 87:39
  където GANSes се въртяха
  преди две или три години,
 • 87:39 - 87:40
  никой не разбра.
 • 87:40 - 87:45
  Когато получите GANS в ръката си и
  видите, че GANS се движи на върха
 • 87:45 - 87:47
  и дъното GANS все още там,
 • 87:47 - 87:52
  особено когато произвеждате цинков
  оксид и СО2, цинкът се движи нагоре.
 • 87:53 - 87:57
  Ако въведете леко,
  друг материал до това
 • 87:57 - 87:59
  вие започвате да виждате вашето цинково въртене.
 • 88:02 - 88:08
  Защото натиска на полето между тези две
  бутания Полето се освободи към това.
 • 88:09 - 88:10
  И никой не е разбрал.
 • 88:10 - 88:14
  Не се нуждаем от двигатели, които
  да създават ротация на сърцевините
 • 88:14 - 88:16
  но гледате физическата ротация
 • 88:16 - 88:22
  но има лимит 2500 об / мин е
  максималният, може би 3000.
 • 88:22 - 88:28
  След това трябва да влезете в същността
  на ротация на полетата в рамките на GANS.
 • 88:32 - 88:34
  Показахме това много пъти.
 • 88:34 - 88:37
  Така успяваме да
  създаваме с постоянна.
 • 88:37 - 88:41
  Не сме променили скоростта на въртене,
  която току-що създадохме, изградихме
 • 88:41 - 88:44
  и отидохме при 129 Тесла.
 • 88:44 - 88:47
  Това трябваше да бъде разбрано
  две години, преди три години
 • 88:47 - 88:49
  и никой не е разбрал това.
 • 88:51 - 88:55
  Тогава, когато отидете на това
  ниво Същността на емоцията
 • 88:55 - 88:57
  става контрольор на него.
 • 88:57 - 89:00
  Тогава можете да контролирате скоростта
  на въртене чрез вашата Емоция
 • 89:00 - 89:03
  защото стигате до Силата
 • 89:03 - 89:04
  защото създадохте този материал
 • 89:04 - 89:09
  и винаги сте носили някаква аминокиселина в
  него, въпреки че сте имали контрол над човека.
 • 89:11 - 89:12
  Много просто.
 • 89:13 - 89:17
  Поправихте реакторите си и се опитвате да ги
  компресирате... отивате на 100 000 оборота.
 • 89:17 - 89:20
  Това няма значение,
  защото не създавате
 • 89:20 - 89:23
  Компресиране на полето
  Гравитационно магнитно поле.
 • 89:27 - 89:29
  (JB) Добре, че... това е голяма помощ.
 • 89:30 - 89:31
  (MK) Сега разбирате...
 • 89:31 - 89:33
  Трябва да сте по-близо до системата
  Flight System с вашата система.
 • 89:33 - 89:36
  Гледах, че е красиво,
  каквото си настроил.
 • 89:37 - 89:40
  Но сега трябва да се
  движите, докато не намерите.
 • 89:40 - 89:44
  Гледайте, не потърсете
  въртенето на двигателя,
 • 89:44 - 89:47
  търсете ротация на GANS.
 • 89:48 - 89:48
  (ДжБ) Добре.
 • 89:48 - 89:54
  (MK) Във вашия имейл ми изпратихте текста,
  който ми изпратихте днес или вчера.
 • 89:54 - 89:59
  Вие питате да видите, че всички
  материали отиват на гърба
 • 89:59 - 90:02
  до стената на ГАНС,
  до стената на ядрото.
 • 90:03 - 90:09
  Ако го сложите достатъчно в насищане на
  системата, да речем 30, 30% от всеки,
 • 90:09 - 90:12
  погледнете кой слой започва да се върти.
 • 90:13 - 90:15
  Когато донесете системата
  заедно, тя ви дава сила
 • 90:15 - 90:20
  трябва да започнете калибриране и след
  това да намерите движение, няма време.
 • 90:21 - 90:24
  Това е Полето зареждане,
  което трябва да търсите.
 • 90:24 - 90:29
  Един от вашите реактори или дънни реактори
  трябва да стане полево зареждане.
 • 90:31 - 90:34
  (JB) Трябва да бъдете, какво
  сте вие, как го наричате?
 • 90:34 - 90:38
  (MK) Това е, това е гравитационно
  магнитно поле зареждане на системата.
 • 90:38 - 90:41
  Има система за таксуване.
 • 90:41 - 90:44
  Ако стигнете до нея, Земята ще ви отблъсне.
 • 90:45 - 90:48
  До точката, където можете
  да създадете Gravity.
 • 90:48 - 90:53
  Много пъти, когато искате да излитате
  от наземна точка, от нулевата точка
 • 90:53 - 90:57
  не е нужно да се променяте, защото
  нямате какво да сравнявате,
 • 90:57 - 91:00
  трябва да създадете полева такса.
 • 91:00 - 91:04
  Което означава, че използвате горната си
  сърцевина като полева такса в сравнение
 • 91:04 - 91:07
  към трите основи и
  заобикалящите ви сърцевини.
 • 91:07 - 91:12
  И тогава в този момент, защото Полето...
  по някакъв начин, ако го погледнете,
 • 91:12 - 91:16
  вашето дъно три става отрицателно и
  вашият най-добър става положителен
 • 91:16 - 91:17
  който е дарител
 • 91:18 - 91:20
  тогава трябва да
  създадете силово поле,
 • 91:20 - 91:23
  които по отношение на земното
  гравитационно магнитно поле
 • 91:23 - 91:26
  Гравитационното магнитно поле
  на Земята ви катапултира,
 • 91:26 - 91:30
  и след това системата се
  урежда за космическа позиция.
 • 91:31 - 91:36
  Космическото пътуване, излитането от нулевата
  точка обикновено може да бъде направено
 • 91:36 - 91:42
  това е един от най-лесните начини да го направите,
  е, че създава това състояние на полеви разряд
 • 91:42 - 91:48
  или потенциална разлика в положителната и
  отрицателната по отношение на вашата система
 • 91:48 - 91:51
  и Земната гравитационна
  магнитна система.
 • 91:51 - 91:56
  Когато например системата ви се превърне
  в протон и... съжалявам Electron
 • 91:56 - 91:58
  и Земята е Протонът, където е ..
 • 91:58 - 92:02
  Както току-що обясних,
  тя се оттегля до точка,
 • 92:02 - 92:06
  в този момент дори пътувате с Sp ..
  изграждане на скоростта на светлината,
 • 92:06 - 92:12
  и след това в момент, когато
  инерционните полеви сили на Земята
 • 92:12 - 92:16
  с гравитационното магнитно поле на
  Земята да се балансираме с атмосферата,
 • 92:16 - 92:19
  след това изграждате скоростта
  на светлината, за да пътувате.
 • 92:19 - 92:24
  В рамките на Земята можеш, е много трудно
  да се движиш със скоростта на светлината,
 • 92:24 - 92:28
  тъй като атмосферата е толкова тънка, тя
  е само на няколко 100, 10-50 километра,
 • 92:28 - 92:30
  Максимум 100 километра.
 • 92:33 - 92:39
  Така че, опитайте се да погледнете вътре и аз казах
  това много време, за да видя как сърцевината се върти,
 • 92:39 - 92:44
  и след това можете да запечатате
  движението и да вдигнете.
 • 92:44 - 92:49
  Защото, когато се справяш с
  теб, те са влезли в Материята
 • 92:49 - 92:54
  вие се занимавате с инерцията поле
  полеви гравитационно магнитно поле.
 • 92:54 - 92:58
  Трябва да се изтласкате от инерционното
  гравитационно магнитно поле
 • 92:58 - 93:00
  като катапултирате
  себе си от земята
 • 93:00 - 93:03
  в положителна отрицателна
  посока, ако разбирате,
 • 93:03 - 93:07
  и тогава вдигнете
  скоростта и позицията си.
 • 93:07 - 93:10
  (ДжБ) Добре. Още един въпрос...
 • 93:12 - 93:21
  И така, ако... ние сме... Едно от нещата, които се
  опитваме да направим е да построим космически кораб
 • 93:23 - 93:27
  с нашите мисли... и
 • 93:29 - 93:35
  през седмицата беше споменато, и
  ми се стори много странно, кога
 • 93:35 - 93:39
  Субектите отиват на борда на...
  друг космически кораб,
 • 93:39 - 93:45
  че тяхната Душа е... предадена
  на космическия кораб
 • 93:45 - 93:49
  че всички те могат да пътуват заедно.
  Така...
 • 93:49 - 93:53
  (MK) Не се дава на Космическия кораб, който
  го давате на друга Душа, която да носите.
 • 93:55 - 93:59
  Това е много добре практична система.
  Ти ставаш пътник.
 • 93:59 - 94:03
  Точно както придавате на тялото си на
  пилот, който да ви отведе на място.
 • 94:06 - 94:08
  (ДжБ) Но... за мен
  това е като не зная
 • 94:08 - 94:11
  как ще продължите да работите
  без душата си, но...
 • 94:11 - 94:14
  (MK) Не можете да работите
  много лесно, имате душа
 • 94:14 - 94:17
  защото Физическата не може
  да действа, ако няма Душа.
 • 94:18 - 94:20
  Вие говорите на ниво
  душа не на Физически,
 • 94:20 - 94:25
  зависи колко много отивате в
  разбирането на Общото знание.
 • 94:25 - 94:28
  (ДжБ) Е, това е мястото,
  където се появява моят въпрос.
 • 94:28 - 94:37
  Така че, можем ли да вземем един аспект от нашата
  Душа и да я заредим... Аз ще я нарека "реактори",
 • 94:37 - 94:41
  които създаваме в нашия, в нашия
  ум и поставяме един аспект...
 • 94:41 - 94:46
  (MK) Мога ли, мога ли точно преди
  да отида по-далеч, обяснявам?
 • 94:47 - 94:53
  Вашият реактор носи ли Силата на
  вашата Душа, или мислите, че е така?
 • 94:55 - 95:00
  (JB)... Така че, ако
  го създаваме, да.
 • 95:01 - 95:03
  Не знам, това е моето мислене.
  (МК) Така че, нямате проблем.
 • 95:07 - 95:12
  (JB) Така че можем да създадем, можем
  да поставим един аспект от нашата душа,
 • 95:12 - 95:20
  не само Емоции в тези
  въображаеми реактори и...
 • 95:21 - 95:22
  че...
 • 95:22 - 95:27
  (МК) Ще отидеш ли, мога ли да ти отговоря
  Джон, мога ли, мога ли просто да кажа нещо?
 • 95:27 - 95:29
  (JB) Да.
  (МК) Вашата душа е въображаема?
 • 95:30 - 95:32
  (JB) Не, не е!
 • 95:32 - 95:34
  (МК) Така че, не го поставяте
  някъде въображаеми.
 • 95:34 - 95:37
  Трябва да разберете, че това е част
  от мястото, където го поставя.
 • 95:40 - 95:45
  (JB) Затова говоря за един аспект от
  нашата Душа, част от нашата Душа. А...
 • 95:45 - 95:50
  (МК) Да. Защо искате да изпратите
  електрон, вместо целия пакет на неутрона?
 • 95:54 - 95:56
  (JB)... Това, което се опитвам да
  направя е да получа, (MK) (смее се)
 • 95:56 - 96:00
  (JB) За да получа моето космическо пространство,
  моят цитат, "въображаем космически кораб",
 • 96:00 - 96:07
  за да може да светне, да носи, да носи...
  енергията на всички.
 • 96:08 - 96:12
  (МК) Да, тогава... то
  само ще светне в теб
 • 96:14 - 96:15
  на нивото, което разбирате.
 • 96:19 - 96:21
  Разбираш ли какво имам предвид?
 • 96:23 - 96:25
  Никой друг няма да го
  види, но го разбирате.
 • 96:25 - 96:29
  И затова разбирате пространството,
  което сте създали
 • 96:29 - 96:31
  за неговия ученик... това, което наричам "издигане".
 • 96:34 - 96:36
  (JB) Добре...
  Ще помисля върху това.
 • 96:36 - 96:39
  (MK) Опитайте системата, която
  разбирате, опитайте системата си
 • 96:39 - 96:42
  докато не видите
  взаимодействието на Field Force.
 • 96:43 - 96:47
  Направих система с Армен...
 • 96:48 - 96:50
  през последните няколко седмици,
 • 96:50 - 96:52
  и...
 • 96:53 - 96:55
  ... миналата седмица или така.
 • 96:55 - 96:58
  Много е хубаво, но не
  успя да покаже как работи
 • 96:58 - 97:02
  надяваме се, че следващата седмица,
  когато сме заедно, можем да го покажем.
 • 97:02 - 97:08
  Където можете да завъртите
  динамичните реактори от Полета,
 • 97:08 - 97:15
  и ако го позиционирате по-близо или
  по-близо до определен брой магнити,
 • 97:15 - 97:18
  ще видите, че магнитите
  ще започнат да се въртят.
 • 97:19 - 97:22
  Вече сме го построили, Армен
  току-що го е завършил...
 • 97:23 - 97:26
  Тогава виждаме, че
  нямаме нужда от мотори.
 • 97:28 - 97:30
  Нуждаем се от полевите
  сили, каквито наричаме
 • 97:30 - 97:33
  да кажем, че душата на
  системата от един реактор,
 • 97:33 - 97:42
  че в Силата намалява достатъчно, че
  върти магнитите в състояние на материя.
 • 97:42 - 97:47
  По този начин земните сили на слънцето
  създават ротация в рамките на структурата
 • 97:47 - 97:51
  от полевите сили на гравитационното
  магнитно поле на самата Земя.
 • 97:52 - 97:55
  Когато взаимодействието на
  гравитационното магнитно поле на Земята
 • 97:55 - 98:00
  води до въртенето на
  тялото на планетата,
 • 98:00 - 98:06
  където взаимодействието на
  полетата на системата на Земята,
 • 98:06 - 98:09
  това, което наричаме
  "атмосфера", със Слънцето,
 • 98:09 - 98:13
  създава въртенето на тази
  Земя около Слънцето.
 • 98:14 - 98:18
  Взаимодействието на гравитационното
  магнитно поле на полетата,
 • 98:18 - 98:22
  вътрешни Полета на Земята,
  създава ротация на Земята.
 • 98:22 - 98:27
  Тогава взаимодействието, взаимодействието
  на равновесието между тези две и Слънцето
 • 98:27 - 98:33
  създава въртенето на движението
  на Земята в Слънчевата система.
 • 98:35 - 98:41
  След това взаимодействието на гравитационното
  магнитно поле на нашето Слънце с галактиката
 • 98:41 - 98:46
  диктува въртенето на Слънцето,
  Слънчевата система в галактиката.
 • 98:47 - 98:49
  Така се създава движение.
 • 98:49 - 98:52
  Трябва да имате още един, който
  да диктува движението на другия
 • 98:52 - 98:56
  докато самият има своя собствена
  ротация, това не е разбрано.
 • 98:56 - 98:59
  и аз се опитвам да науча това
  толкова трудно от години.
 • 99:05 - 99:08
  Тогава ще откриете, че можете да
  се движите във всяко измерение,
 • 99:09 - 99:13
  според силата, която
  създавате вътре в системата.
 • 99:13 - 99:17
  Това взаимодействие с
  другото го създава.
 • 99:17 - 99:20
  Това е колко пъти в
  ученията, които обясняваме.
 • 99:20 - 99:26
  Те казаха, че Венера се върти по часовниковата
  стрелка, защото метеоритът я удари.
 • 99:26 - 99:30
  Не! Венера върти по посока на
  часовниковата стрелка, защото
 • 99:30 - 99:34
  самото вътрешно
  гравитационно магнитно поле
 • 99:34 - 99:41
  има баланс, който диктува позитивно завъртане
  по посока на часовниковата стрелка.
 • 99:41 - 99:46
  Или силата на полето
  отвън, която го налага
 • 99:46 - 99:49
  поради близостта до
  силното поле на слънцето
 • 99:49 - 99:53
  диктува навлизането на Field
  Force, което означава,
 • 99:53 - 99:57
  полевата сила между
  Слънцето и Венера
 • 99:57 - 100:03
  не само позволи въртенето в
  рамките на Слънчевата система,
 • 100:03 - 100:08
  сега храната е по-силна, че
  трябва да стане обратна ротация,
 • 100:08 - 100:12
  че може да намери своята позиция
  и след това диктува ротацията.
 • 100:12 - 100:16
  Видяхме това в реактора преди
  десет години, когато ние, ние...
 • 100:16 - 100:20
  Аз обясних дори и в Техеран, когато ние,
  когато управляваме първите реактори.
 • 100:20 - 100:24
  Вътрешната ви сърце спира и
  започва да се върти обратното.
 • 100:26 - 100:32
  Сега разбирате това, това, постепенно науката,
  както хората разбират повече, се отваря.
 • 100:34 - 100:37
  Това е, това, което казах,
  преди няколко учения,
 • 100:37 - 100:41
  че Човекът не е разбрал
  взаимодействието на полето
 • 100:41 - 100:45
  между гравитационното и магнитното
  поле, че той създава енергията.
 • 100:45 - 100:49
  По този начин получавате
  облаците да се зареждат.
 • 100:50 - 100:54
  Ето как създавате поток на
  въздуха на тази планета.
 • 100:55 - 100:57
  Това е взаимодействието на полетата,
 • 100:57 - 101:01
  Човек трябва да изглежда, когато
  казвате, че това е атмосферно състояние,
 • 101:01 - 101:05
  погледнете за позицията на полетата
  в сърцевината на системата.
 • 101:05 - 101:09
  Взаимодействайки с неговата маса, магмата и
  нейната инерция, която е солидна част от нея,
 • 101:09 - 101:12
  от материята част от него.
 • 101:12 - 101:16
  След това можем да предвидим хиляди
  години напред, ако го разберете,
 • 101:16 - 101:19
  как времето ще бъде.
 • 101:19 - 101:23
  Начинът, по който предвиждаме това, ще
  бъде Ма, Земята ще бъде през септември
 • 101:23 - 101:27
  на това място в Слънчевата система,
  а през октомври в тази позиция.
 • 101:30 - 101:34
  Трябва да разберем
  по-задълбочено знанието.
 • 101:40 - 101:42
  (JB) Благодаря ви, че ми
  даде много да помисля.
 • 101:43 - 101:46
  (МК) Ах, как не мислим, действай
  върху него, ще го видиш.
 • 101:46 - 101:49
  (JB) О, ние винаги действаме.
  Ние го правим много.
 • 101:49 - 101:51
  Повече от това, което осъзнаваш.
  (MK) Благодаря ви много,
 • 101:51 - 101:53
  Благодаря ви много на Джон.
  Благодаря.
 • 101:54 - 101:58
  (AB) Добро утро, господин Кеш.
  (MK) Здравей Азар Те чаках.
 • 101:58 - 102:01
  надявам се, че ще ви видим
  в Техеран от погледа му.
 • 102:01 - 102:04
  (AB) Да... Определено....
  (MK) Благодаря ви много.
 • 102:04 - 102:07
  (AB) Благодаря ви, господин Кеш.
  Господин Кеш, за последен път
 • 102:07 - 102:10
  Попитах ви няколко въпроса
  и обикновено отивам
 • 102:10 - 102:13
  и аз го слушам няколко
  пъти, защото понякога
 • 102:13 - 102:18
  Трябва да дисектирам отговорите ви,
  за да видя, да вдигнете точките.
 • 102:18 - 102:23
  Така че, докато прекарвах деня си,
  информацията ми се появи в главата ми.
 • 102:23 - 102:27
  Правилно ли казвам, че
  ние, всичко е поле,
 • 102:27 - 102:32
  ние поточно в полето, и
  ако му дам число,...
 • 102:32 - 102:37
  Кажете, че бананите имат поле от
  10, ако създам поле от 10 в ръка,
 • 102:37 - 102:41
  Мога да си взема банан. Аз...
  (МК) Получавате поле на банана.
 • 102:41 - 102:45
  След това трябва да решите дали искате
  да стигнете до Физика на банана.
 • 102:45 - 102:49
  (AB) Аз... абсолютно... тогава аз, ако
  имам, ако искам да имам един златен бар
 • 102:49 - 102:54
  което е 5, ако създам поле от 5
  Мога да получа, един бар от злато.
 • 102:54 - 102:58
  Така че, ако дойдеш в Емоцията,
  Емоция, мога да й дам и число,
 • 102:58 - 103:06
  да кажеш, че любовта е 100, радостта
  е 50, гневът е 15, и след това...
 • 103:06 - 103:10
  Тогава имаме Physicality Emotion,
  а след това и Soul Emotion.
 • 103:10 - 103:16
  Така например, ако вие и
  аз стоим на ситуация,
 • 103:16 - 103:19
  и нашата връзка със
  ситуацията е една и съща
 • 103:19 - 103:23
  и двамата са радостни
  и нашият номер е 50,
 • 103:23 - 103:28
  изведнъж със ситуацията, която
  наблюдаваме, се ядосвате, падате на 15,
 • 103:28 - 103:35
  Все още се радвам, че ако имам 35
  Поле и аз заемам и ти си зает от мен,
 • 103:35 - 103:39
  Вие оставате, все още можете да
  останете радостни, защото сте на 50.
 • 103:39 - 103:44
  Така че няма ситуация в живота, която да ни
  прави ядосани или тъжни или нещо такова,
 • 103:44 - 103:47
  това е всичко за полето.
  (MK) Поздравления.
 • 103:48 - 103:51
  (AB) Добре. Благодаря.
  И тогава си мислех...
 • 103:51 - 103:53
  (МК) Това е, позволете
  ми да ми обясните,
 • 103:53 - 103:55
  Бих искал да разширя
  малко това Азарян.
 • 103:55 - 103:57
  (AB) Благодаря ви.
 • 103:57 - 103:59
  (МК) Ето защо в Вселената
  няма конфликт.
 • 103:59 - 104:01
  Няма война.
 • 104:06 - 104:07
  Няма гняв.
 • 104:08 - 104:12
  Както човек получава, Entity
  получава толкова, колкото се нуждае
 • 104:12 - 104:15
  че той задоволява баланса си.
 • 104:18 - 104:19
  Продължи.
 • 104:22 - 104:25
  (AB) Добре, така че си мислех,
  не съм сигурен в това,
 • 104:25 - 104:29
  Аз мисля, че душата има
  само любов, която е 100,
 • 104:29 - 104:32
  тя не може да има нищо
  друго, защото е Душата.
 • 104:32 - 104:36
  Душата, ако Душата нямаше любов, тя
  не можеше да мине през Вселената,
 • 104:36 - 104:39
  единственото нещо, което Душата
  носи е любовта, нищо друго,
 • 104:39 - 104:41
  Душата няма гняв, Душата няма...
 • 104:41 - 104:45
  (МК) Да, да, но чакайте, изчакайте, изчакайте ..
  Докоснахте нещо много важно.
 • 104:45 - 104:47
  Аз ще обясня, вие сте прав,
 • 104:47 - 104:50
  но нека да ви обясня
  нещо много интересно.
 • 104:52 - 104:55
  Това е част от учението,
  което не исках да правя,
 • 104:55 - 104:57
  сложи си го, ще ти кажа.
 • 104:58 - 105:07
  Това е вашата Душа, това е
  вашият мозък, както обясних.
 • 105:07 - 105:11
  Душата е 100% даряващ,
  през цялото време.
 • 105:13 - 105:20
  Това е физичността на мозъка в
  състоянието на физическата земя,
 • 105:20 - 105:24
  който създава силата,
  която я наричаме гняв.
 • 105:27 - 105:34
  Току-що обясних това.
  Така че, душата ви винаги дава 100.
 • 105:35 - 105:46
  Зависи кога с каква сила хващате, това
  за вас е гняв, това за мен е гняв.
 • 105:46 - 105:50
  Защото разбрах повече, аз
  се приближих, по-отдалечен.
 • 105:50 - 105:52
  Не се сърдя с това.
 • 105:56 - 106:00
  На друг човек това е гневът,
  защото стана по-изолиран
 • 106:00 - 106:03
  от физическата граница
  на съществуването.
 • 106:04 - 106:10
  Така че какво е гняв за мен, което разбирам,
  гняв означава, че не искам да приема,
 • 106:10 - 106:13
  Не искам да взема,
  това е голяма разлика,
 • 106:13 - 106:17
  но ако погледнеш, Душата,
  двете души от мен и от теб,
 • 106:17 - 106:20
  излъчващи същите 100%
  през цялото време.
 • 106:21 - 106:23
  Това е позицията на филтъра, която поставяме върху него.
 • 106:30 - 106:32
  Това е начина, по който сме приели.
 • 106:35 - 106:41
  Обясних това съвсем наскоро по
  отношение на злоупотребата с деца.
 • 106:42 - 106:47
  На запад казваме, че е на 18
  години, е точката на зрялост.
 • 106:48 - 106:51
  В исляма те се оженили на 9-годишна възраст.
 • 106:53 - 106:57
  И ислямският свят прие
  това като приемливо.
 • 106:58 - 107:01
  Където в останалите не сме.
 • 107:02 - 107:07
  Където приемаме това, защото това е
  начина, по който приехме условието.
 • 107:07 - 107:09
  С това ние не го правим.
 • 107:11 - 107:16
  Ето как, какво означава за нас
  да бъде точката на приемане.
 • 107:22 - 107:24
  Как го чувстваме.
 • 107:24 - 107:28
  И това, което приехме,
  стана граница на приемане.
 • 107:28 - 107:33
  Как някои хора, за тях престъпление е нормално.
  Те лижат всеки ден и убиват ежедневно.
 • 107:33 - 107:36
  Те се наричат, каквото
  искате да ги нарекат.
 • 107:36 - 107:39
  На останалите те отиват
  в другия край на света,
 • 107:39 - 107:43
  да преминеш мравка, за да
  не сложиш крак върху нея.
 • 107:44 - 107:46
  Това може да му навреди.
 • 107:50 - 107:55
  Това, което сме приели, е в разбирането
  за разбирането на усещането.
 • 108:04 - 108:07
  (AB)... Благодаря ви, господин Кеш.
  Г-н Кеше сега разбирам тази част,
 • 108:07 - 108:11
  сега имам нов въпрос.
  Вие просто говорите, ние всяка Душа,
 • 108:11 - 108:15
  всеки от нас трябва да прави нашето
  поведение, ако отидем на грешния път,
 • 108:15 - 108:18
  не би трябвало да искаме да кажем, че
  не трябва да обвиняваме други хора.
 • 108:18 - 108:23
  Въпросът ми е, че има...
  хиляди хора в Сирия се бомбардират,
 • 108:23 - 108:27
  те не правят нищо лошо, имаме погрешно
  поведение, което ги бомбардира,
 • 108:27 - 108:31
  така че, какво става с това?
  Искам да кажа, че не правят ..
 • 108:31 - 108:34
  (МК) Иди и говори, отиди и говори
  с онези, които взеха децата си
 • 108:34 - 108:37
  в Бахамските острови за почивка,
  като продават тези бомби.
 • 108:38 - 108:40
  Иди и попитайте какво
  не е наред с това.
 • 108:40 - 108:44
  (AB) Да, но ако онези хора оплакват,
  оплакването им е правилно,
 • 108:44 - 108:46
  ние правим лошо нещо за тях,
 • 108:46 - 108:49
  тогава те са седнали у
  дома мирно и ако идват...
 • 108:49 - 108:57
  (МК) Да, но това е, което създадохме,
  тази Една нация, една планета,
 • 108:58 - 109:05
  това е това, което наричаме, наричам това,
  наричам това "убийство чрез пълномощник".
 • 109:07 - 109:12
  Не е човекът, който изстрелва
  бомбата или освобождава бомбата.
 • 109:13 - 109:16
  Трябва да се върнете при човека,
  който е направил бомбата, и сега,
 • 109:16 - 109:19
  той имаше яйцеклетка, който получил
  заплата за производство на повече бомби,
 • 109:19 - 109:23
  и той има бонус за него, и той седи
  в Баха, в един ваканционен дом,
 • 109:23 - 109:26
  или на красиво място
  на плажа някъде.
 • 109:26 - 109:30
  Защото той произвежда ..
  Това е, което човек трябва да разбере,
 • 109:30 - 109:34
  не е човекът, който освобождава
  бомбата, сега, сега разбираме,
 • 109:34 - 109:37
  човекът, който получи поръчката
  дори да направи бомбата,
 • 109:37 - 109:40
  човекът, който мислеше за
  бомбата, сега разбираме,
 • 109:40 - 109:42
  тяхната душа е отговорна
  за тяхната физичност.
 • 109:42 - 109:45
  Ето защо има толкова много
  рак в Съединените щати,
 • 109:45 - 109:49
  защо има толкова много проблеми
  с хората в Съединените щати.
 • 109:49 - 109:52
  Попитайте колко Души са убили
  през последните 50 години.
 • 109:56 - 109:58
  Защото сега разбираме.
 • 109:58 - 110:02
  Не че те са пуснали бомба на
  хора, които седят в Сирия.
 • 110:02 - 110:04
  Това е бомба, който
  получи комисията
 • 110:04 - 110:08
  произведени в Аризона или
  Калифорния или навсякъде.
 • 110:08 - 110:12
  И тогава човекът, който продаде месото
  на човека да яде, за да има почивка
 • 110:12 - 110:15
  защото той знае, "Здравейте, сър, как
  е работата? Вие сте директорът на
 • 110:15 - 110:19
  такова производство на бомби. Знам, че
  се храня. Аз съм отговорен за това. "
 • 110:19 - 110:21
  Това е, което трябва да се разбира.
 • 110:21 - 110:24
  Ето защо ние подкрепяме
  китайското правителство.
 • 110:24 - 110:29
  Мирно действие, разбраха.
  те разбират.
 • 110:30 - 110:34
  И ние виждаме всички проблеми,
  които идват от Съединените щати.
 • 110:34 - 110:37
  Всички европейски държави, които
  популяризират войни и оръжия.
 • 110:37 - 110:42
  Те плащат. Погледни
  нападенията в тези общества.
 • 110:44 - 110:47
  Защото сега те са колективно
  отговорни за действията си,
 • 110:47 - 110:49
  защото сега разбираме.
 • 110:49 - 110:53
  Постави магнит на масата и
  хвърлиш магнит в средата.
 • 110:53 - 110:56
  Вижте как другите магнити се скачат
  и се отдалечават от разстояние.
 • 110:56 - 110:58
  Те се разделят.
 • 110:58 - 111:02
  Защото те се отдалечават от
  реалността на позицията на центъра.
 • 111:03 - 111:06
  Това е, което трябва да научим.
 • 111:07 - 111:11
  И тогава никой човек дори няма
  да мисли да направи куршум.
 • 111:11 - 111:15
  Нека да притежавате метала, за
  да го използвате за куршума.
 • 111:16 - 111:20
  Получих масови договори за изпращане на
  метали до производителя на пистолети.
 • 111:20 - 111:23
  Аз съм отговорен за войниците,
  които умират в Сирия.
 • 111:23 - 111:28
  И плащам на децата си, на рак,
  на всичко, което се случва.
 • 111:29 - 111:33
  Трябва да разберем, че сме
  отговорни за колективното.
 • 111:33 - 111:36
  Провеждане на крайния продукт.
 • 111:38 - 111:42
  Надявам се, че ти отговорих на Азар?
 • 111:44 - 111:45
  Всеки друг въпрос?
 • 111:45 - 111:49
  (AB) Благодаря ви, господин Кеш. Точно
  така, това беше вярно. Благодаря.
 • 111:50 - 111:55
  (ПР) Добро утро, господин Кеш.
  Това е Руи, от Португалия
 • 111:55 - 111:58
  (МК) Да, добър ден или добра сутрин.
  Или добър ден следобед.
 • 111:59 - 112:03
  (RP) Имам въпрос да изясня
  някои точки тук, нали?
 • 112:03 - 112:05
  (MK) Трябва да обясните
  кои сте, моля.
 • 112:06 - 112:11
  (PR) Вече казах, може би не
  слушах, не достатъчно силен
 • 112:11 - 112:15
  (МК) Вие сте член на
  Универсалния съвет.
 • 112:15 - 112:19
  (RP) Точно. И аз съм представител
  на португалския език.
 • 112:19 - 112:21
  (MK) Благодаря ви много.
 • 112:21 - 112:28
  (RP) И въпросът ми е в чекмеджето.
  това е тук, на мозъка ви преди
 • 112:28 - 112:35
  ние показваме нашето
  приблизително Това е от душата
 • 112:37 - 112:46
  Различни... боговете,
  радостта, емоциите и болката
 • 112:46 - 112:50
  И вече разбрах, че има разлика
  между Емоцията на Душата
 • 112:50 - 112:53
  и Емоция на физическата природа
 • 112:53 - 113:00
  Това е моята грижа, че...
 • 113:00 - 113:09
  на манипулирането на Емоциите,
  поставени на светлината на Душата
 • 113:10 - 113:18
  Мисля, че това е проблем
  на човешкото същество тук.
 • 113:19 - 113:23
  Така че, се манипулира, е
  като да не се показва.
 • 113:23 - 113:30
  И се манипулира с ума...
  умът наричам "мисли".
 • 113:30 - 113:34
  И мислите, умът се манипулира
 • 113:34 - 113:41
  знаете ли, чрез хипноза например
  и много различни влияния.
 • 113:41 - 113:48
  Така че това, което бих искал да обясните,
  е как... това работи и как може да бъдете
 • 113:48 - 113:54
  свободни от това, за нашата
  Душа, да блестят, пълни.
 • 113:54 - 113:56
  Благодаря ви, това е моят въпрос.
 • 113:56 - 113:57
  (MK) Благодаря ви много.
 • 113:57 - 114:04
  Трябва да разберете позицията на вашата
  душа и вашата физическа природа,
 • 114:04 - 114:09
  по отношение на полето, гравитационното
  поле като сила на Земята,
 • 114:09 - 114:16
  е от значение. Има значение.
  И как успяхте да постигнете позиция
 • 114:16 - 114:21
  вашата душа по отношение на физическата природа
  на земното гравитационно-магнитно поле.
 • 114:22 - 114:27
  Виждаме, че някои народи са
  мирни, защото в тази област,
 • 114:27 - 114:34
  полевата якост на сместа, състав
  на MaGrav на централното ядро,
 • 114:34 - 114:37
  и инерцията на
  част от материята,
 • 114:37 - 114:44
  създава състояние, което е повече към
  част от мирната емоция, радостна част или
 • 114:44 - 114:51
  Любовта част от нашето съществуване.
  Или материалите, които се използват и консумират
 • 114:51 - 114:58
  от Човека в това положение се издига, захранва
  силните, за да бъде повече от това ниво.
 • 114:58 - 115:02
  Което означава, че повече
  енергия се поглъща на това ниво
 • 115:02 - 115:03
  в мозъка на човека.
 • 115:05 - 115:09
  Така че сега разбираме, както вече
  обясних по-рано в преподаването,
 • 115:09 - 115:13
  Нашето душевно взаимодействие,
  нашето физическо проявление.
 • 115:14 - 115:20
  По същество душата е дарител,
  но в взаимодействие в полето
 • 115:21 - 115:24
  и какво ще се консумира във
  физическата част на нас,
 • 115:24 - 115:29
  което засяга
  съществуването на Емоцията
 • 115:29 - 115:32
  в душата на човека,
  в мозъка на човека.
 • 115:32 - 115:36
  Трябва да осъзнаете нещо много просто.
  Това е тялото на човека.
 • 115:36 - 115:40
  Просто обяснявам.
  Това е, да речем,
 • 115:45 - 115:53
  ние консумираме, да речем, много
  храна, която е много висока,
 • 115:53 - 115:56
  да речем, магнезий.
  Или да кажем, цинк.
 • 115:57 - 116:04
  Нашето тяло, физическата част, има
  своя собствена емоционална сила.
 • 116:04 - 116:07
  От, Полеви якост на цинка.
 • 116:07 - 116:13
  Но нашият физически мозък има
  същото, което е от по-силното.
 • 116:13 - 116:17
  Така, както виждате, нашата храна
  засяга нашата Емоция в нашето Тяло.
 • 116:17 - 116:22
  Тя не е, че отива там, тя се
  вгражда във физическата част,
 • 116:22 - 116:30
  който взаимодействие въздейства върху
  частта, която е свързана с мозъчната част,
 • 116:30 - 116:33
  който е от центъра
  на душата на човека.
 • 116:33 - 116:38
  Което излъчва, което седи
  на душата на човека.
 • 116:41 - 116:47
  Щом станем по-дарители, колкото
  по-близо ставаме в приемането.
 • 116:47 - 116:52
  И така, как виждаме защо
  французите са толкова романтични?
 • 116:52 - 116:54
  Вижте начина, по който ядат.
 • 116:55 - 117:01
  Защо те... Винаги обяснявам
  между Пакистан и Индия?
 • 117:01 - 117:02
  Това е същата земя.
 • 117:03 - 117:08
  Сега това е храната, която носи различно
  измерение на по-големите пакети.
 • 117:08 - 117:10
  Още, по-малко енергия.
 • 117:12 - 117:16
  Само една секунда, моля.
  Трябва да отговоря на вратата. Само една секунда.
 • 117:35 - 117:40
  Това е, което трябва да разберем.
  Това е нивото на позицията.
 • 117:43 - 117:49
  Това е, което трябва да разберем днес,
  защото никога не сме го обяснявали по-рано.
 • 117:50 - 117:52
  Защото не бяхме достатъчно
  зрели, за да разберем.
 • 117:52 - 117:55
  Сега, докато преподаваме, разбираме повече.
 • 117:55 - 118:00
  Ако погледнете Индия и Пакистан,
  те са същата кръв, от която идват.
 • 118:01 - 118:11
  В различен път на вяра, те
  консумират, използват, прилагат
 • 118:12 - 118:22
  различен начин на хранене, че енергията на
  физическата част от него, засяга тяхната Емоция.
 • 118:23 - 118:28
  Което всъщност означава, че ако го погледнете,
  това е, което те поставят в своята физическа част,
 • 118:28 - 118:33
  което е, че тази част е вашата газообразна
  част, тази част е твоята физическа част
 • 118:33 - 118:36
  на Земята, защото сега има кръв,
  те разбират какво се случва.
 • 118:36 - 118:43
  Това се движи, за да го прегърне.
  Така че цялата партида не е била разбрана.
 • 118:45 - 118:51
  Това сме ние, които трябва да
  разберат напредъка в знанието,
 • 118:51 - 118:58
  да разберем повече и да можем да го използваме,
  за да издигнем собствената си Душа,
 • 118:58 - 119:03
  да издигнем, да поглъщаме, да
  станем по-близо до нашата Душа.
 • 119:05 - 119:10
  Това, ние се приближаваме...
  Душата, силата остава за хиляди
 • 119:10 - 119:13
  от години, милиони години
  същото, когато се създаде.
 • 119:13 - 119:17
  Ние сме, които се издигат, за да
  се доближим и като се приближим,
 • 119:17 - 119:21
  Физическото състояние на това
  ниво става без значение.
 • 119:21 - 119:25
  Когато стигнем достатъчно
  зрели, за да влезем в Космоса,
 • 119:25 - 119:29
  тогава Гравитационното поле
  на Земята става без значение.
 • 119:32 - 119:38
  След това се отделяме от тази част,
  която е свързана със Земята.
 • 119:38 - 119:45
  Ние работим повече върху физическата
  част, когато сме на тази планета,
 • 119:45 - 119:49
  и ние работим по-малко, когато
  отидем в друго измерение.
 • 119:49 - 119:54
  Което означава, когато работим в зоната
  на душата, която е газовата част,
 • 119:54 - 119:57
  това е по-малко
  Материя прави, сила,
 • 119:57 - 120:01
  в нивото на материята на
  състоянието на тялото на човека.
 • 120:01 - 120:05
  И тогава ставаме, това,
  което ставаме в Космоса.
 • 120:07 - 120:13
  Ето как храната, която ядем, създава
  взаимодействие с душата, която имаме.
 • 120:14 - 120:19
  По-слабият захранва по-силните, така че
  сега, колкото по-силен е душата на човека,
 • 120:19 - 120:24
  трябва да използва част от своята
  енергия, за да захранва по-слабата част.
 • 120:26 - 120:28
  Месото е слабо,
 • 120:32 - 120:34
  но повече от него.
 • 120:37 - 120:43
  Растителността е много по-силна,
  но в силата на душата на човека.
 • 120:44 - 120:47
  Това е, което трябва да разберем,
  след което можем да коригираме.
 • 120:51 - 120:57
  (RP) Благодаря ви, г-н Keshe, мога
  ли да продължа отново на въпроса?
 • 120:58 - 121:03
  (МК) Да.
  (РП)... Видях равенството, което поставихте...
 • 121:03 - 121:10
  Най-малко... в мозъка...
  Това стига до крайност,
 • 121:10 - 121:18
  до центъра на мястото, където е Душата на
  Човека, и това беше ти написала болка,
 • 121:19 - 121:22
  и след това радост, а след
  това любов, тогава мисли.
 • 121:23 - 121:31
  Така че в този ред...
  и там мозъкът му проследява добре...
 • 121:31 - 121:40
  моята загриженост е как можете да донесете
  светлината на Душата по този път,
 • 121:40 - 121:47
  ... чрез мисли, защото
  нашите мисли са манипулирани
 • 121:47 - 121:55
  чрез храна, както го показваме, толкова
  сигурни и много неща, и чрез нашите умове,
 • 121:55 - 122:00
  ... различни идеи за неща,
  които средата ни е поставила.
 • 122:00 - 122:12
  И така, какво можете да направите, за да размишлявате
  на завесата, че е между душата и нашите мисли,
 • 122:12 - 122:15
  и този молив за манипулация,
  за да нахрани човека?
 • 122:15 - 122:21
  Как решите храни, какво друго?
 • 122:23 - 122:27
  (МК) Нека да ви обясня по
  друг начин, колективно.
 • 122:27 - 122:37
  Ако ние наричаме това поле, което
  произлиза от душата на човека.
 • 122:47 - 122:57
  Тогава, ако поставим
  мозъка на Човека в него,
 • 123:07 - 123:16
  тогава ние влагаме в него Физичеството, ако
  това е вашето ухо и това е вашето ухо,
 • 123:16 - 123:24
  и това е вашият череп, тази част от
  него, е вашата горна част на ръката,
 • 123:24 - 123:27
  тази част от него е
  пръстите и ръката ви,
 • 123:28 - 123:34
  тази част от него е вашата
  Емоция с различна сила,
 • 123:34 - 123:44
  тази част от него е по-близо до Totality,
  нашите мисли са много, ако го погледнете,
 • 123:46 - 123:50
  е силата на полето на тоталността.
 • 123:55 - 124:01
  Но тъй като тя докосва нашата
  Душа, имаме достъп до Общо.
 • 124:11 - 124:19
  Тогава сега разбираме, че дори Земните
  полета има взаимодействие с нас,
 • 124:20 - 124:26
  с нашата Емоция, с нашите
  чувства, излъчени от душите ни.
 • 124:26 - 124:31
  Тогава разбираме, че това може
  да се премести във всяка посока.
 • 124:46 - 124:49
  Това е важно за нас да разберем.
 • 124:50 - 124:54
  След това разбираме, че мисълта
  обхваща спектъра, а не само един.
 • 125:02 - 125:05
  Надявам се, че успях да
  отговоря, ако сте добри?
 • 125:28 - 125:29
  Всеки друг въпрос?
 • 125:39 - 125:41
  (RP) Благодаря ви, господин
  Кеш, просто искам да знам
 • 125:41 - 125:46
  как да освободите манипулирането
  на мислите на човека
 • 125:46 - 125:51
  от външните му части без негова воля.
  Това е всичко.
 • 126:03 - 126:08
  (RC) Имаме Ерик с ръката
  си, може би има въпрос?
 • 126:10 - 126:17
  Ерик дойде и отвори микрофона си
  там, мога да ви помогна с това.
 • 126:18 - 126:20
  Вие не сте готови.
 • 126:20 - 126:32
  (ЕК) Здравейте, това е Ерик от Дания.
  ... Здравейте г-н Keshe... Ти ме помоли да се върна
 • 126:32 - 126:39
  ... Що се отнася до отоплителната
  система, и аз се опитах различни неща,
 • 126:39 - 126:49
  и на първо място мога да кажа, че в
  шведската къща няма торби във всички стаи.
 • 126:50 - 126:56
  И аз бях там преди една седмица
  и температурата вътре в къщата
 • 126:57 - 127:05
  беше, температурата на въздуха вътре в
  къщата беше около 19 градуса и Целзий.
 • 127:05 - 127:16
  И... после добавих още няколко торби към
  последната стая, както и към мазето,
 • 127:16 - 127:24
  и докато беше там, температурата
  се повиши до 21 градуса по Целзий.
 • 127:24 - 127:32
  И Пол, бивш... ми обясни, че тази
  част от тази температура расте
 • 127:32 - 127:39
  се дължи на моето собствено поле....
  Причината, поради която работи там,
 • 127:39 - 127:46
  е вероятно защото има място
  за енергия 4 метра от къщата,
 • 127:46 - 127:53
  и това е, което Павел нарича...
  "енергия в околната среда".
 • 127:53 - 128:00
  Но аз, като добавих още торби...
  до останалите стаи, работи добре,
 • 128:00 - 128:06
  и беше много хубаво за мен да видя,
  че е работил без моето присъствие,
 • 128:06 - 128:11
  и работи без медни плочи,
  покрити с нано покритие мед,
 • 128:11 - 128:17
  и тя работи без мен пръскане
  на цялата къща с CO2 GANS,
 • 128:17 - 128:21
  което съм направил
  у дома в Дания.
 • 128:21 - 128:31
  И аз също направих този тест, който ме
  помолихте, където увеличих количеството CH3,
 • 128:32 - 128:40
  ... Течна плазма вода, а
  резултатът е доста странен за мен,
 • 128:40 - 128:48
  защото в рамките на няколко минути
  температурата се повишава с около една степен,
 • 128:49 - 128:51
  и след това се връща отново.
 • 128:51 - 128:57
  Може би малко повече, отколкото беше,
  но почти до първоначалната температура.
 • 128:58 - 129:04
  И аз съм сигурен, че има
  добро обяснение за това, но,
 • 129:05 - 129:07
  Не съм сигурен, че мога да го дам.
 • 129:11 - 129:14
  И така, каква е каква е вашата реплика?
 • 129:17 - 129:20
  (МК) Не бях там,
  просто изпаднах.
 • 129:20 - 129:23
  Така че не разбирам,
  не получих въпроса ви.
 • 129:24 - 129:27
  (ЕК)... Колко стигнахте?
 • 129:27 - 129:31
  (М.К.) Не чух, че идваш изобщо.
 • 129:31 - 129:35
  (ЕК) Добре. Така че, г-н
  Кеш, аз съм Ерик от Дания.
 • 129:36 - 129:42
  Говорихме за отоплителната
  система и ме помоли да се върна,
 • 129:42 - 129:52
  с тест, с СН3, добавяне на СН3 към
  а, към стая и резултатите от нея
 • 129:53 - 129:59
  е, че когато увеличих количеството
  на СНЗ течна плазма в стая,
 • 130:00 - 130:04
  температурата, след няколко минути,
  се покачва с около една степен
 • 130:04 - 130:07
  и след това се връща отново.
  Може би не напълно обратно, но аз...
 • 130:07 - 130:11
  (MK) Можете ли да... Можете ли да
  ми обясни къде сте добавили CH3?
 • 130:11 - 130:15
  Как добавихте CH3 в
  чантата или в ядрото?
 • 130:15 - 130:19
  Дали е динамично или статично?
  (ЕК) Не, не. Това е... Това е статично.
 • 130:19 - 130:26
  Това е просто... някои торби,...
  пластмасови торбички с течност GANS,
 • 130:26 - 130:28
  Течна GANS вода,
 • 130:29 - 130:33
  ... Не, течност-плазма вода. Да.
 • 130:33 - 130:36
  (MK) Температурата, след
  известно време се върна надолу
 • 130:36 - 130:39
  на същото като преди,
  повече или по-малко?
 • 130:39 - 130:42
  (ЕК) Да, може би малко
  по-високо, но не много.
 • 130:43 - 130:46
  (МК) Но имаш ли...
 • 130:47 - 130:52
  се опита да тества,
  ако например...
 • 130:52 - 130:54
  Нещо, за което да научим.
 • 130:54 - 131:03
  Ако отидете половин метър по-надалеч,
  размерът на полето е разширен?
 • 131:04 - 131:09
  Сега, ако преди да покриете,
  да кажем десет метра,
 • 131:09 - 131:14
  сега покривате десет и половина метра или
  единадесет метра със същата температура?
 • 131:15 - 131:16
  Разбираш ли?
 • 131:17 - 131:20
  (МК) Тогава. Да (EK)
  Да, но [не се чува)
 • 131:20 - 131:25
  (MK) Това ще бъде много интересно, ако...
  температурата
 • 131:26 - 131:29
  ... Това е само за нас, което изпитвате,
  така че вие сте нашето морско свинче.
 • 131:29 - 131:31
  Ти... ти го съобщи,
  това е твоето бебе.
 • 131:31 - 131:37
  Така че, ако можете да ни обясните,
  ако имате, ако това е стаята,
 • 131:38 - 131:40
  и си сложиш торбата тук
 • 131:41 - 131:42
  и a
 • 131:43 - 131:47
  да кажем, преди да
  сте винаги намислили
 • 131:47 - 131:51
  това е, само вие считате за измерване
  на температурата вътре в стаята,
 • 131:51 - 131:55
  сега тя се е увеличила
  до още половин метър?
 • 131:55 - 132:01
  Защото сега целият половин метър е
  на 22 градуса или на 23 градуса.
 • 132:04 - 132:08
  Това е, това е, което имаме,
  това е разширяването на полето.
 • 132:10 - 132:13
  Ще бъде интересно да се види, е...
 • 132:13 - 132:16
  Променихте ли го във всички
  стаи или само в една стая?
 • 132:18 - 132:24
  (ЕК)... Тук аз... Току-що смених,
  че го смених в две стаи.
 • 132:24 - 132:26
  Но трябва да знаете
 • 132:27 - 132:34
  Трябва да знаеш, че... имам... четири,
  четири торби с течност-плазма,
 • 132:34 - 132:38
  и те са разположени на всяка стена.
  Така че, ако изляза навън,
 • 132:38 - 132:44
  Излизам извън къщата, освен, да,
  когато имаме къщата, това е
 • 132:44 - 132:47
  има две стаи по
  ширината на къщата,
 • 132:47 - 132:50
  така че в кухнята...
  (MK) Мога ли да, да,
 • 132:50 - 132:53
  да, позволете ми...
  Винаги се връщам към това.
 • 132:53 - 132:55
  Много интересно е
  това, което правите.
 • 132:55 - 132:58
  Ставайки повече или по-малко
  края на лятото през зимата,
 • 132:58 - 133:03
  какво ще бъде интересно,
  пазите тези торбички тук.
 • 133:03 - 133:06
  И когато дойде,
  времето на снега,
 • 133:06 - 133:10
  къде ще видите топенето
  на снега навън?
 • 133:11 - 133:13
  (ЕК) Да.
  (МК) Вие се занимавате с полетата
 • 133:13 - 133:15
  не с Матер, където
  сложиш чантата.
 • 133:15 - 133:18
  Колко е покрито полето.
 • 133:19 - 133:20
  (ЕК) Да.
 • 133:21 - 133:24
  (MK) Ще бъде интересно
  да ни уведомите.
 • 133:24 - 133:28
  Добре. Сега го увеличихте с...
  и след известно време дойде същото.
 • 133:28 - 133:34
  Но разширяването на полетата го
  разшири от 10 метра на 11 метра?
 • 133:34 - 133:38
  (ЕК) Бих очаквал това.
  (МК) Да, така че сега вие
 • 133:38 - 133:40
  състоянието 22 е балансирана температура,
 • 133:41 - 133:43
  Да или 23?
  (ЕК) Да.
 • 133:44 - 133:49
  (MK) Така че със стените на
  къщата и всичко останало
 • 133:49 - 133:53
  това поле ще остане на 22-23.
  Знаем това.
 • 133:53 - 133:56
  Сега го потвърждавате.
 • 133:56 - 133:58
  Но какво ще бъде
  интересно, щом идва зимата
 • 133:59 - 134:04
  ако продължавате да добавяте CH3 повече
  към стената или към цялата къща,
 • 134:04 - 134:06
  ще избутате преградата
  от 22 градуса
 • 134:06 - 134:11
  по-навътре към външната
  стена на къщата?
 • 134:13 - 134:18
  (ЕК) Аз мисля, че бих...
  може би трябва да се опитам да...
 • 134:19 - 134:25
  да се увеличи действително...
  Течна плазма в единия край на къщата
 • 134:25 - 134:30
  а не в останалата част. Така че в
  дневната тук в северния край на къщата
 • 134:30 - 134:37
  ако кажа, че... първо бих могъл да
  използвам специалните GANSes от Павел
 • 134:37 - 134:40
  за да направите още по-силни полета.
  И тогава мога да направя...
 • 134:40 - 134:44
  (MK) Какво използват GANSes?
  За съжаление, какво GANSes използвате.
 • 134:44 - 134:49
  (EK) GANSes Аз, който използвам
  в момента, е продуциран от Ева.
 • 134:49 - 134:53
  Но аз имам GANSes, които получих от
  Павел, който той направи с ума си.
 • 134:53 - 134:57
  (MK) Да, но какви са тези в GANSes?
  За кои GANSes говорим?
 • 134:57 - 135:00
  (ЕК) Ние говорим за
  четирите основни GANSes
 • 135:00 - 135:06
  CUO.
  (MK) CH3, COU, CO2 и
 • 135:06 - 135:08
  (EK) цинк (MK) ZnO. да
 • 135:08 - 135:09
  (ЕК) Да.
 • 135:10 - 135:15
  И... помислих също, че...
  да опитате GANSes на Пол.
 • 135:15 - 135:19
  И може би трябва да се опитам
  тук в хола, за да замени...
 • 135:19 - 135:25
  на чантите с GANSes на Ева на...
  на Пол ГАНСЕ
 • 135:25 - 135:30
  и може би опитайте три,
  три до четири пъти повече
 • 135:30 - 135:33
  обем на течната плазма.
 • 135:33 - 135:37
  Защото, предполагам, че това е всичко,
  което също увеличаваме Полетата.
 • 135:40 - 135:44
  (MK) Кажете ни.
  Не забравяйте, че имате фактор
 • 135:44 - 135:46
  Ще бъде много интересно да се знае.
 • 135:46 - 135:52
  По-топло е на земята или е
  по-студено на първия етаж?
 • 135:54 - 135:56
  (EK) Това е малко
  по-студено на първия етаж.
 • 135:56 - 136:02
  Може би е на около един градус по-студен
  на първия етаж от втория етаж.
 • 136:03 - 136:07
  И трябва да знаете, че...
  (MK) Моята къща по-студена на приземния етаж
 • 136:07 - 136:09
  от горния етаж.
 • 136:10 - 136:11
  (ЕК) Да. Малко
 • 136:11 - 136:16
  Знаеш... трябва да знаеш, че къщата ми е
  от едната страна, това са две истории,
 • 136:16 - 136:20
  а от друга страна
  е една история.
 • 136:20 - 136:25
  Така че част от по-ниските
  стаи са стаите за изба
 • 136:25 - 136:32
  а останалите просто стоят свободно,
  нито в нормалната къща на земята.
 • 136:34 - 136:42
  Но ако измервам температурата
  на пода в долното ниво
 • 136:42 - 136:47
  там имам около 22
  градуса на пода.
 • 136:52 - 136:58
  И както казах... последния
  път, имам, имам MaGrav...
 • 136:58 - 137:03
  в северния край на къщата, и
  този ефект от отоплението
 • 137:04 - 137:07
  продължава в южната част на къщата
 • 137:08 - 137:12
  на първия етаж на
  пода на мазето.
 • 137:12 - 137:18
  това е... Мисля, че това е невероятно, че....
  защото преди да имам MaGrav
 • 137:18 - 137:22
  Имах много слаб нагряващ ефект
 • 137:23 - 137:26
  Чувствах, че има нещо,
  може би малко ефект
 • 137:26 - 137:30
  малко по-висока температура в
  къщата, която трябва да очаквам
 • 137:30 - 137:34
  без да се нагрява, но скоро
  след като влязох в "Магре"
 • 137:34 - 137:36
  тогава отоплението започна да работи.
 • 137:42 - 137:46
  (MK) Това е, което виждаме. Ние
  разработваме технологии за това
 • 137:46 - 137:47
  за комерсиализация.
 • 137:48 - 137:53
  Тъй като 22 градуса е поле
  за удоволствие на Човека
 • 137:53 - 137:56
  с какво сме удобни да работим.
 • 137:56 - 138:02
  Това, което гледаме в Гана в
  производството на материали
 • 138:02 - 138:05
  че не се нуждаем от чувството
  20, какво го наричате,
 • 138:05 - 138:08
  30 и 40 градуса вътре
 • 138:08 - 138:12
  Можем да се изолираме от нея,
  като използваме различни MaGravs
 • 138:12 - 138:15
  или различни GANSes.
 • 138:15 - 138:21
  Знаем, че може да бъде направено.
  И ако погледнете историята на човека,
 • 138:21 - 138:28
  ние, ние, бихме могли да живеем в
  дневниците или да живеем в къщи със слама
 • 138:28 - 138:30
  Чувства се топло.
 • 138:30 - 138:34
  Защото структурата по това време, когато
  се намокри, по толкова много начини
 • 138:34 - 138:40
  тя освобождава или работи с
  GANS на материала или дървото
 • 138:40 - 138:42
  после тухлена къща
 • 138:42 - 138:43
  комбинация
 • 138:44 - 138:46
  Така че това, което се опитваме да
  направим, е да започнем да пускаме сламки
 • 138:46 - 138:49
  ние смесваме в материала GANS.
 • 138:49 - 138:53
  който позволява трансфера на
  енергия и балансирана система.
 • 138:53 - 138:55
  В Гана направихме няколко теста.
 • 138:56 - 138:59
  И това е много интересна
  информация, която идва.
 • 138:59 - 139:01
  Необходимо е повече научни изследвания.
 • 139:01 - 139:06
  Така че можем да създадем...
  ... условията, че вътрешната температура
 • 139:06 - 139:09
  винаги остава около 20-22.
 • 139:11 - 139:14
  По някакъв начин въвеждаме
  "динамична слама",
 • 139:14 - 139:17
  ако го наричате, в
  структурата на къщата
 • 139:21 - 139:22
  ... тогава...
  (EK) Ние сме...
 • 139:23 - 139:24
  (МК) Извинение?
 • 139:24 - 139:28
  (EK) Да, това е много интересно
  и това е ценно за нови къщи.
 • 139:28 - 139:33
  Но както вероятно знаете,
  аз също работя по нещо
 • 139:33 - 139:39
  който вероятно ще работи за една седмица,
  за да помогне на съществуващите къщи
 • 139:39 - 139:42
  само с торбички и това малко нещо.
 • 139:43 - 139:47
  И ще бъде много интересно да
  видим как това ще работи.
 • 139:47 - 139:55
  (MK) Това, което ще бъде интересно, е...
  Ако добавите още цинк в него
 • 139:56 - 139:59
  как се променят емоциите
  на хората в къщата?
 • 140:01 - 140:03
  или те стават по-привързани
  един към друг?
 • 140:03 - 140:08
  Защото сега всъщност поставяте цинка в
  къщата, не е необходимо да имате стриди.
 • 140:09 - 140:15
  (EK) Да, аз... Мисля, че ще бъде много
  полезно за по-хармоничен живот,
 • 140:15 - 140:20
  да има някакъв цинк в квартала,
  без съмнение за него.
 • 140:20 - 140:21
  И...
  (МК) не можех...
 • 140:21 - 140:23
  Бих искал да знам как реагират.
 • 140:24 - 140:29
  (ЕК) Да. Аз ще... ще...
  Ще оставя четири пакетчета.
 • 140:31 - 140:39
  Мога да ви кажа друго нещо, което...
  Започнах лечението на Павел за отслабване,
 • 140:39 - 140:42
  и досега не толкова успешно
 • 140:42 - 140:48
  Аз загубих малко тегло, но Павел казва, че никога
  не го е опитвал на човек на моята възраст.
 • 140:48 - 140:56
  И тогава той... помоли моя...
  да дишам от... Цинк.
 • 140:56 - 141:01
  Така че направих една обикновена бутилка с
  няколко епруветки и поставих някои от...
 • 141:01 - 141:04
  Вселена цинкова течна плазма
 • 141:04 - 141:07
  (МК) Ще ви дам съвет.
  Ще ви дам съвет за...
 • 141:07 - 141:11
  Може да работи за някои хора, но
  ви давам резултата от научните...
 • 141:11 - 141:14
  подробности с него, зад него.
 • 141:14 - 141:15
  (ЕК) Благодаря ви.
 • 141:20 - 141:24
  (МК) Можете да отслабнете,
  като ядете повече.
 • 141:26 - 141:31
  Но трябва да знаете как ядете,
  какво ядете, как ядете.
 • 141:33 - 141:38
  ... Аз обясних това в китайската храна
 • 141:38 - 141:41
  когато готвите с висока температура.
 • 141:41 - 141:43
  Казах: "Ние сме всички
  нано-производители от дълго време."
 • 141:43 - 141:46
  Китайците са нано-бизнес
  от началото на времето,
 • 141:46 - 141:52
  когато създават wok и след това
  добавят сол към него, създават GANS.
 • 141:52 - 141:57
  Когато ядете храната,
  автоматично получавате коп...
 • 141:57 - 141:59
  храната е вече усвоена,
  вече във вашата позиция
 • 141:59 - 142:02
  че стомаха иска, да се
  вари, да се създаде
 • 142:02 - 142:05
  каквото и да го наричате,
  ензимите и всичко останало.
 • 142:05 - 142:13
  Енергията се използва от тялото, от...
  вече сте направили предварително GANSing в пота.
 • 142:13 - 142:18
  Така че, сега, когато ядете храната, тялото
  трябва да работи, за да се отърве от тази храна,
 • 142:18 - 142:21
  защото сега получава цялата
  енергия, от която се нуждае.
 • 142:21 - 142:24
  Така че сега губите тегло
  поради това, което сте яли.
 • 142:24 - 142:27
  Това е една от причините
  китайците са тънки.
 • 142:29 - 142:34
  Освен ако не консумират по грешен начин, вие
  виждате, че китайците ядат огромно количество храна.
 • 142:35 - 142:39
  Казвам: "Как могат да ядат едно и също
  нещо толкова, за обяд, вечеря и закуска?"
 • 142:40 - 142:48
  И... целият процес е, защото когато
  готвят, когато използват уок,
 • 142:48 - 142:54
  което е висока температура,...
  зеленчукът или месото докосва тавата,
 • 142:55 - 142:59
  той вече е покрит с нано покритие, след
  това слагат вода и слагат сол в него.
 • 142:59 - 143:02
  Това е краткото време за
  бързо производство на GANS,
 • 143:02 - 143:04
  така че сега е безплатна енергия.
 • 143:04 - 143:09
  В момента, в който ядат
  храната, енергията е получена,
 • 143:10 - 143:13
  не е нужно да преминава през процес
  на храносмилане, по някакъв начин.
 • 143:13 - 143:16
  Сега морковите месо
  или каквото сте яли,
 • 143:16 - 143:19
  сега тялото трябва да работи,
  за да се отърве от него.
 • 143:19 - 143:22
  Тъй като тя получава енергия,
  това е естествен процес.
 • 143:23 - 143:27
  Така че, сега губите тегло, използвате
  енергия, отрицателна енергия.
 • 143:27 - 143:32
  Китайската храна, в толкова много есенции е
  здравословна, заради това и никой не е разбрал.
 • 143:32 - 143:34
  Казах много пъти, обясних това.
 • 143:34 - 143:42
  Така че, по някакъв начин си като... обяснявам...
  ако ядете всеки ден една четвърт от пъпеш,
 • 143:42 - 143:46
  тялото приема количеството
  захар, от което се нуждаете.
 • 143:46 - 143:48
  Останалата част от него трябва да работи, за да се отърве от него.
  Вие губите тегло.
 • 143:48 - 143:52
  Неговата отрицателна енергия след
  определена граница на теглото.
 • 143:52 - 143:54
  Същото нещо с китайската храна.
 • 143:55 - 144:06
  Същото нещо е, когато добавите
  цинков оксид... към... към CH3.
 • 144:06 - 144:10
  Тя удовлетворява дъното и тогава можете
  да си представите, да влезете и жена си
 • 144:10 - 144:12
  просто ходи към вас.
  - Здравей, скъпа, къде си?
 • 144:12 - 144:15
  Защото сте задоволили емоционалната
  част, от която се нуждае,
 • 144:15 - 144:18
  или отидете у дома и кажете: "Аз
  съм толкова щастлив в къщата."
 • 144:18 - 144:21
  "Излизам, че се разгневявам,
  или ще бъда стресиран."
 • 144:21 - 144:24
  Защото в къщата получавате
  Полетата, от които се нуждаете.
 • 144:25 - 144:30
  Търся това развитие от дълго време.
  Ние го разбираме напълно.
 • 144:32 - 144:37
  И така... гладът трябва
  да разбереш защо?
 • 144:37 - 144:41
  Тя работи върху някои, тя не работи
  на някои, защото... процесът.
 • 144:41 - 144:45
  Поглеждате затлъстяването в Западния
  свят, затлъстяването в хората.
 • 144:45 - 144:53
  Отстъпихме от естествения процес на
  онова, което сме ни накарали да вършим.
 • 144:54 - 145:00
  Виждате "затлъстяване", "огромни мазнини" в
  Китай, които идват много или в други страни.
 • 145:01 - 145:03
  Тъй като съдържанието на
  сол създава състояние.
 • 145:03 - 145:05
  Количеството сол, което
  влага в храната,
 • 145:05 - 145:10
  тя създава условие, че принуждава създаването
  на торбички за солта да държи водата,
 • 145:10 - 145:14
  защото тялото може един ден да
  се нуждае от сол на натрий,
 • 145:14 - 145:17
  в кръвта и в състоянието
  на стомаха на човека.
 • 145:17 - 145:23
  Тъй като нашето тяло работи в състояние
  на сол, то не е кисело състояние.
 • 145:24 - 145:32
  Така че, тя се нуждае от сол, за да държи
  за бъдещето, защото тя абсорбира протеини,
 • 145:32 - 145:37
  че може да създаде чувал, за да я държи като вода.
  Тя не го държи като солидна.
 • 145:37 - 145:40
  Тя го държи като течен GANS на солта.
 • 145:40 - 145:45
  Така че, когато това води до затлъстяване,
  това води до по-дебело и по-тънко състояние.
 • 145:45 - 145:54
  Ние... ние сме Emotion се съхранява
  вътре в солта на тялото,
 • 145:55 - 145:58
  което означава, че ставаме
  по-тлъсти, когато се стремим.
 • 145:58 - 146:04
  Тъй като това е здравината на полето,
  тя е свързана с амино киселината
 • 146:04 - 146:09
  от солената сила на
  тялото на човека.
 • 146:09 - 146:12
  Много е важно процесът
  да бъде разбран.
 • 146:13 - 146:16
  Ако промените съдържанието
  на центъра за обаждания...
 • 146:16 - 146:19
  ще разберете, че всички
  губят, но ако погледнете,
 • 146:19 - 146:24
  ако сте били в определени страни никога
  не виждате сол и черен пипер на масата.
 • 146:24 - 146:25
  Освен ако не го поискате.
 • 146:25 - 146:28
  В западния свят трябва
  да бъде на масата.
 • 146:30 - 146:34
  В повечето страни дори в
  някои държави не го виждате.
 • 146:35 - 146:39
  Защото тялото е приспособено по този начин
  и не можете да намалите теглото си.
 • 146:41 - 146:44
  Искате да отслабнете, разберете процеса,
 • 146:44 - 146:48
  не е като че ли ям китайска храна,
  която получавам... отслабвам.
 • 146:48 - 146:52
  Разберете как се приготвя храната
  и какво се поставя в нея,
 • 146:52 - 146:55
  че той не замества другия.
 • 146:58 - 147:03
  В Западна световна китайска храна,
  те добавят много нишесте в него
 • 147:03 - 147:05
  защото трябва да бъде
  лепкава и лепкава
 • 147:05 - 147:08
  където не виждаме това, толкова в...
  по оригиналния начин.
 • 147:08 - 147:13
  Топлината веднага създава GANS нано покритие.
 • 147:15 - 147:17
  Искате да отслабнете, има
  много начини да направите,
 • 147:17 - 147:24
  за да направите храната си отрицателен процес.
  Или отговарят на нуждата от Емоция.
 • 147:24 - 147:26
  Ще разберете, че тялото не се нуждае.
 • 147:26 - 147:32
  В тялото на Човека има специфична
  сол, която се свързва с Емоция,
 • 147:33 - 147:37
  който се свързва с амино киселината,
  за да се придържа към нея
 • 147:37 - 147:40
  че те караш да си
  купиш мазнините.
 • 147:42 - 147:48
  Солта Емоцията е много специфична и се
  контролира директно до цинков оксид.
 • 147:48 - 147:54
  Солта от цинк е свързана
  директно с емоцията на човека.
 • 147:56 - 147:58
  И досега никой не
  успя да го направи,
 • 147:58 - 148:02
  защото тя е създадена
  само в тялото на човека
 • 148:02 - 148:06
  в гравитационно-магнитно
  поле - якост на тялото.
 • 148:06 - 148:10
  Което е запечатано задържане
  на Физичеството на полетата.
 • 148:13 - 148:20
  Можем ли да дадем време на Павел да влезе?
  Той поиска да бъде тук след 11 часа.
 • 148:21 - 148:25
  За... Съжалявам за Клаус, там ли е Клаус?
  (КП)... Клаус, попитал Клаус...
 • 148:26 - 148:27
  Да, той е тук.
 • 148:31 - 148:33
  Клаус-Дитер ме чуваш ли?
 • 148:33 - 148:38
  (RC) Изпратих му съобщение... преди няколко минути
  да го попитам дали е готов да го представи,
 • 148:38 - 148:42
  но... Да видим дали е способен...
  (К2) Аз съм тук!
 • 148:42 - 148:44
  (МК) Аз съм тук. (К2) Момент.
 • 148:46 - 148:48
  (MK) Здравейте! Здравейте Клаус.
  (K2)... Здравейте, г-н Кеше,
 • 148:48 - 148:50
  Здравейте Рик, здравей
  Клаус, съвсем.
 • 148:50 - 148:53
  (МК) Здравей как си?
  Още ли сте в Австрия?
 • 148:53 - 148:58
  (K2) Да, забавям се, но мога
  да го представя, когато искаш?
 • 148:58 - 149:02
  (МК) Добре ли можеш да продължиш, да ни го представиш.
  Имате ли нещата ви готови?
 • 149:02 - 149:06
  (К2) Да (МК) Добре, спирам да
  споделяте, че влизате, моля.
 • 149:06 - 149:07
  (K2) Благодаря ви.
 • 149:08 - 149:11
  (МК) Преди всичко Клаус, обяснете кои сте и какво правите
 • 149:11 - 149:14
  че хората разбират и това е написано.
  Моля те.
 • 149:15 - 149:21
  (K2) Добре съм учен за 30 години. Професията ми е...
 • 149:21 - 149:29
  за възстановяване на водата и почвата,
  а също така правим специални...
 • 149:29 - 149:34
  специални проекти за големи
  компании от здравна гледна точка,
 • 149:34 - 149:39
  за хората, които работят
  в тези компании и ние...
 • 149:39 - 149:43
  имат много добри резултати през последните 25 години.
 • 149:43 - 149:47
  И сега ние работим... не сега...
 • 149:47 - 149:53
  ние работихме през последните 20 години и
  през последните 5 години все повече и повече,
 • 149:53 - 150:02
  с техники за сканиране от руския...
  Space... Program
 • 150:03 - 150:11
  И тази технология за сканиране може да
  покаже как функционира GANS върху тялото.
 • 150:11 - 150:20
  Първоначално правим няколко проучвания
  и поставяме малки пластири с GANS,
 • 150:20 - 150:26
  на акупунктурни точки, и ги
  измерва, хората преди и след това.
 • 150:26 - 150:34
  И ние виждаме невероятни резултати с тази
  система за настройка на меридианите,
 • 150:34 - 150:43
  и така мога да покажа как функционира тази система
  и можем да покажем и как функционира GANS,
 • 150:43 - 150:46
  на биофункционалната
  система от тялото.
 • 150:49 - 150:57
  В началото това е малък PDF файл.
  Можете да видите това?
 • 150:59 - 151:01
  (RC) Да, можем да го видим.
  (К2) Добре.
 • 151:01 - 151:06
  (MK) Изключвам микрофона си, че можете
  да говорите, така че продължете, моля.
 • 151:06 - 151:12
  (K2) Благодаря ви. IQ-WELL Scanning е
  компютърно базирана енергийна здравна система,
 • 151:12 - 151:18
  за анализ и информационна медицина
  и има две експертни системи.
 • 151:18 - 151:25
  И с тези две експертни системи можем
  да измерим всички модели на вибрации,
 • 151:25 - 151:28
  от информационната рамка
  от човешкото тяло,
 • 151:28 - 151:36
  също биомагнитни неща, и тази
  система ни показва двадесет...
 • 151:37 - 151:43
  двадесет и петдесет различни параметъра,
  за био-функционалните неща,
 • 151:43 - 151:47
  и ние измерваме това само
  за една или две минути.
 • 151:47 - 151:53
  ... Преди, със старите системи,
  които измервахме, един до два часа,
 • 151:53 - 152:00
  и това беше много сложно за изучаване на
  това, и сега е лесно за всеки да се покаже,
 • 152:01 - 152:04
  когато променим нещата.
 • 152:21 - 152:31
  Това е устройството, малко устройство и
  имате нужда от компютър, поправете го,
 • 152:31 - 152:40
  и има два електрода за...
  за главата и един сензор за ръката.
 • 152:42 - 152:46
  И вие ме виждате като изпитателно заседание.
 • 152:49 - 152:58
  И след анализа можем да
  покажем това в различни...
 • 152:58 - 153:05
  различни... картини и
  виждаме, това е в норма,
 • 153:05 - 153:09
  е някой прекалено много или
  някой има нужда от него.
 • 153:09 - 153:13
  И за органите, за
  витамините, за ензимите,
 • 153:13 - 153:20
  за много, много неща, които можете
  да покажете в рамките на две минути.
 • 153:21 - 153:30
  И сега започваме това, един приятел от мен има
  международните права за продажбата на това,
 • 153:30 - 153:37
  и ние подготвихме това и сега започваме
  да учим с тази технология за сканиране,
 • 153:37 - 153:40
  всички неща, които
  правим с GANSes.
 • 153:42 - 153:46
  Добре. Това е от мен.
  Имате ли въпроси?
 • 153:52 - 153:57
  (MK) Какво означава това?
  Какво означава? Можете ли да ни обясните?
 • 153:58 - 154:00
  Какво можете да
  измерите с GANSes?
 • 154:01 - 154:03
  (K2) Можем да измерим...
 • 154:08 - 154:13
  Имате биофункционален...
  ниво в тялото си.
 • 154:14 - 154:18
  И когато ядете нещо
  или пиете нещо,
 • 154:18 - 154:23
  или правите различни
  приложения с тялото,
 • 154:23 - 154:25
  можем да покажем, съжалявам.
 • 154:28 - 154:31
  Можем да покажем разликата
  преди и след това.
 • 154:33 - 154:41
  Тук на тази страница виждате витамините
  и ние правим тест с пробант в Австрия,
 • 154:41 - 154:45
  и тогава даваме две
  малки пластири с CH3,
 • 154:45 - 154:52
  на акупунктурната точка на Lung 1,
  от традиционната китайска медицина.
 • 154:52 - 154:57
  И след пет минути повторно
  измерваме пробатора,
 • 154:57 - 155:03
  и виждаме, че нивото на
  витамин се е променило.
 • 155:04 - 155:09
  Също така се промениха други
  биофункционални параметри.
 • 155:09 - 155:17
  И така, можем да покажем и да видим какво се
  случва, когато работим с GANSes върху тялото.
 • 155:19 - 155:22
  (MK) Нараства ли,
  намалява ли някои?
 • 155:22 - 155:26
  Или виждате ли, ако извадите
  GANS на цинк например,
 • 155:26 - 155:31
  виждате ли увеличение на тялото на цинка?
  (K2) Е... е модулация.
 • 155:31 - 155:36
  Тя носи от по-високо в средата,
  а също и когато имате по-малко,
 • 155:37 - 155:40
  я носи в средата.
  Тя се нарича "модулационна система".
 • 155:42 - 155:45
  (MK) да, но какво виждаме, когато
  използваме акупунктурните точки?
 • 155:45 - 155:47
  Да речем, ако
  поставим GANS на ZnO?
 • 155:47 - 155:53
  (K2) Този пробант има по-малко от
  различните витамини и му даваме CH3
 • 155:53 - 155:59
  върху белите дробове и тогава
  тези витамини са точно в нормата.
 • 156:01 - 156:05
  (MK) Трябва да обясняваш повече,
  че си учен, ние сме миролюбиви.
 • 156:05 - 156:06
  (К2) Добре.
 • 156:10 - 156:17
  Всеки вход на биофизичната
  система за хората,
 • 156:19 - 156:25
  динамично променя всяка ситуация.
  Когато ядете някого,
 • 156:25 - 156:34
  вашето биофункционално нещо се променя,
  стомахът, различни неща трябва да работят,
 • 156:34 - 156:39
  и можем да покажем какво е,
  какво работи и как работи.
 • 156:46 - 156:51
  (MK) Можем ли с това да видим ефекта на
  материалите върху различни части на тялото?
 • 156:51 - 156:54
  (К2) Да. Че...
  (МК) И ако ние, ако ние, ако позволим да кажем,
 • 156:54 - 157:00
  ние използваме ZnO, можем ли да видим дали...
  къде действа в ръцете или в черния дроб?
 • 157:00 - 157:05
  (K2) Да, можем да видим това. И през
  следващите месеци трябва да проучим това,
 • 157:05 - 157:14
  и трябва да изпробвате някои хора
  и да покажете какъв материал,
 • 157:14 - 157:17
  и в каква точка носи промяната.
 • 157:18 - 157:20
  (МК) Добре. Мога ли да направя още една стъпка?
 • 157:20 - 157:25
  Ами това, за което
  говорим преди,
 • 157:25 - 157:32
  по отношение на пускането на
  GANS чанта от ZnO в стаята.
 • 157:32 - 157:36
  Което сега не използваме акупунктурата,
  но използваме околната среда,
 • 157:36 - 157:40
  можем ли да видим дали има промяна,
  можем ли да измерим такива неща?
 • 157:40 - 157:47
  (К2) Да. Показваме това в заводите,
  когато променим качеството на стаята.
 • 157:48 - 157:50
  Това беше с други
  неща, с минерали.
 • 157:50 - 157:58
  И ние можем, видяхме, това
  са промените за измерване.
 • 157:58 - 158:04
  Да, можем да видим това. Когато ние, когато
  управляваме този малък реактор с ZnO,
 • 158:05 - 158:08
  и ние измерваме хората преди
  и тогава той идва в стаята,
 • 158:08 - 158:14
  и ние ги оставихме да седят за петнадесет,
  двадесет минути, след което отново го измерваме,
 • 158:14 - 158:18
  така че можем да покажем,
  каква е разликата.
 • 158:18 - 158:20
  (МК) Каква е разликата?
 • 158:21 - 158:26
  (К2) Сега започваме да изучаваме тези неща,
  имаме много, много, много изследвания,
 • 158:26 - 158:31
  с други материали и сега започваме
  да проучваме това с GANS... GANSes.
 • 158:31 - 158:36
  (MK) Какво е с другите материали?
  Какви са научните данни, които излизате?
 • 158:36 - 158:39
  (K2)... Мога да ви покажа това
  в следващата презентация,
 • 158:39 - 158:45
  това, което правя през последните двадесет
  и пет години, с различни компании.
 • 158:45 - 158:50
  Когато д-р Прилър се завръща в
  Австрия, ние го подготвяме и показваме
 • 158:50 - 158:55
  и да донесе добра презентация
  за различни изследвания
 • 158:55 - 159:00
  какво ние... какво правим с
  GANSes и с качество на стаята,
 • 159:00 - 159:05
  когато позволим... да
  имаме различни реактори.
 • 159:05 - 159:10
  (МК) Оригиналът, когато те срещнахме,
  трябваше да направим системи за нас,
 • 159:10 - 159:14
  че можем да разберем
  силата на да кажем CO2,
 • 159:14 - 159:21
  че можем да кажем, че този материал е CO2,
  или този материал е ZnO, или процент от.
 • 159:21 - 159:24
  До колко сме с това оборудване?
 • 159:24 - 159:28
  Имаш ли...
  (K2) Използвам това за повече от,
 • 159:28 - 159:31
  да... също двадесет години.
 • 159:31 - 159:34
  (МК) Така че, можете да ми кажете...
  Искам да кажа, че го изпробвахте с GANS?
 • 159:34 - 159:36
  (К2) Да.
  (MK) Това, което можем да кажем,
 • 159:36 - 159:42
  Добре, това е GANS, какво
  ниво на GANS е в сместа.
 • 159:43 - 159:46
  защото трябваше да направите
  камера с нея или видео с нея,
 • 159:46 - 159:49
  че можете да го сканирате
  и можем да го видим.
 • 159:50 - 159:54
  (К2)... Кристализирането какво аз, какво...
  (МК) Да, да...
 • 159:54 - 160:03
  (К2) Да? Трябва да знаем какъв
  тип GANS искате да измерите,
 • 160:03 - 160:06
  и... и можем да го
  изградим в труда
 • 160:06 - 160:09
  и може... да го покаже
 • 160:10 - 160:16
  (MK) Ние сме в позиция, в която можем...
  да дадем преносимо устройство на хората,
 • 160:16 - 160:18
  че у дома виждат това,
  което произвеждат
 • 160:18 - 160:21
  или в лабораториите
  виждат какво произвеждат?
 • 160:21 - 160:25
  (K2)... Имате нужда от
  много чиста стая... с...
 • 160:25 - 160:28
  (MK) Няма проблем.
  Защото преговаряме
 • 160:28 - 160:31
  измервателните
  компании по света.
 • 160:31 - 160:33
  (К2) Да.
  (MK), че искат да видят система....
 • 160:33 - 160:39
  Ако можем да се развием, например хората могат да
  изпратят материалите си в лаборатория и да кажат:
 • 160:39 - 160:43
  "Направих това, какво... Това ли е
  ДАРОВЕ от СО2 или ZnO или нещо подобно?"
 • 160:44 - 160:48
  (K2) Да, но... най-простото нещо е да...
  измервате това
 • 160:48 - 160:55
  с газов хроматометър... спектрален
  анализатор имаме... нещо...
 • 160:55 - 161:03
  от тези устройства, но... не е
  толкова евтино... малко скъпо.
 • 161:03 - 161:05
  (MK) Какво е малко скъпо?
 • 161:05 - 161:08
  (K2)... Методът на измерване...
  за газови хромато...
 • 161:08 - 161:13
  (MK) Колко струва?
  (К2) Мисля, че 30-50,000
 • 161:14 - 161:20
  (MK) Така че можем да измерим GANSes, че...
  можем да изпратим материала и да кажем,
 • 161:20 - 161:22
  "Това е GANS" или "Това не е
  GANS" или каквото и да било.
 • 161:22 - 161:23
  Това са онова, което търсите.
 • 161:23 - 161:28
  (K2) Мисля, че... Atom или...
  Институтът на Гана също може да измерва това.
 • 161:28 - 161:30
  Мисля, че имат газови хроматографи или...
  или.... или...
 • 161:30 - 161:32
  (МК) Не, не, не сме...
  ние не искаме да правим това...
 • 161:32 - 161:37
  Става дума за измерване на GANSes, което можем да направим.
 • 161:37 - 161:41
  Защото ти... Спомням си, че ти каза, че
  можеш да ни създадеш такава система.
 • 161:41 - 161:45
  (K2) Да... За... за листа хартия.
  Тази система е готова.
 • 161:45 - 161:52
  Но... други... системи...
  в Австрия имаме институт
 • 161:52 - 161:56
  и... аз им изпратих сондите
  и те направиха това за мен.
 • 161:57 - 162:02
  (МК) Добре. Така че... можем да се срещнем
  скоро и да го обсъдим, как да го направим.
 • 162:02 - 162:06
  (K2) Да... когато Клаус се върне в
  Австрия, можем да решим това. Да.
 • 162:06 - 162:09
  (МК) Добре. Това е перфектно.
  Много ви благодаря.
 • 162:09 - 162:13
  (K2) Благодаря също.
  Имате добър... Благодаря ви.
 • 162:13 - 162:15
  (MK) Благодаря ви Клаус...
  чао чао.
 • 162:15 - 162:19
  Опитвайки се... Току-що видях
  съобщение във фонов режим...
 • 162:19 - 162:25
  Имаме Хърбърт в...
  (KP) Южен Судан.
 • 162:25 - 162:30
  (МК). Нали той ли е, той
  дава лекция в университета?
 • 162:31 - 162:35
  Видяхме неговата снимка...
  (KP) Да... Да, той е в.
 • 162:36 - 162:40
  (МК) Преподава ли или завърши
  литература в университета?
 • 162:41 - 162:45
  (KP) Той все още лекува, той
  просто написал г-н Keshe.
 • 162:45 - 162:51
  Той Ал... Той също изпрати снимка преди половин час,
  изпратих я на Рик. Може би Рик би могъл да го покаже
 • 162:51 - 162:53
  (RC) Разбира се, че.
 • 162:53 - 162:58
  (KP) Но неговата честотна лента е много лоша
  там, не знам дали той ни чува в момента?
 • 162:59 - 163:03
  (MK) Рик Кракмонд можем да видим вашите...
  вашата снимка сте на вашия лаптоп.
 • 163:04 - 163:07
  Искаш ли да излезеш и
  да се върнеш отново?
 • 163:12 - 163:13
  Добре.
 • 163:18 - 163:21
  ... Това е от лекцията
  в университета?
 • 163:25 - 163:28
  (KP) Да, това е една снимка, която
  ми изпрати преди половин час
 • 163:28 - 163:31
  и той също е в списъка на панелите, който виждам.
 • 163:31 - 163:33
  Хърбърт можеш ли да ни чуеш?
 • 163:36 - 163:43
  (RC) Ще се опитам да го заглуша и да видя дали...
  (KP) Ако лекцията все още се изпълнява...
 • 163:46 - 163:48
  (RC) Здравейте?
 • 163:49 - 163:56
  (HB) Здравейте... Здравейте...
  Другите са тук...
 • 164:01 - 164:04
  (MK) Той има проблем с трафика.
 • 164:04 - 164:06
  (НБ) мога да те чуя.
  (RC) Добре
 • 164:06 - 164:10
  Чуваш ли, че това е Хърбърт?
  (МК) Да. Хърбърт можем да те чуем.
 • 164:10 - 164:12
  (HB) Да Много ви благодаря.
  (MK) Благодаря ви много
 • 164:12 - 164:15
  за твоята работа...
  в Южен Судан
 • 164:15 - 164:17
  Каква е тази лекция?
 • 164:21 - 164:30
  (HB) Ето... тази лекция е всъщност, ние сме на
  живо, живеем онлайн, слушайки в лекцията си.
 • 164:30 - 164:37
  С предимно... някои членове на основния
  екип, които са присъствали на семинара
 • 164:39 - 164:44
  и предимно студенти от
  Католическия университет тук.
 • 164:44 - 164:48
  ... слушат... всички... всички...
 • 164:50 - 164:57
  презентации, защото за известно време беше
  твърде трудно за разбиране за пръв път.
 • 164:57 - 165:02
  Така че, аз... тогава направих някои...
  така че те да имат всеки
 • 165:02 - 165:07
  разбиране за вашето
  учение за следващия път.
 • 165:15 - 165:19
  (MK) Здравейте?
  (HB) Да, чухте ли ме?
 • 165:19 - 165:22
  (МК) Да, да, вашето идване
  се провали, но е добре,
 • 165:22 - 165:25
  няма проблем.
  (HB) Да Съжалявам.
 • 165:26 - 165:30
  (MK) Можеш ли да дадеш нещо
  повече на учениците...
 • 165:30 - 165:34
  какъв е фон...
  те са от? Инженерство?
 • 165:34 - 165:40
  (HB)... Кои студенти
  са тук Инженеринг?
 • 165:43 - 165:48
  (Недоловим)
 • 166:03 - 166:08
  5-то място...
  така че... специални науки...
 • 166:10 - 166:14
  (МК) Виждате цялата
  цел на този вид...
 • 166:16 - 166:22
  (НБ)... Не можем да те чуем...
  (МК) Можеш ли да ме чуеш сега.
 • 166:23 - 166:27
  (HB) Да, сега можем да те чуем.
  (MK) Целта на тези...
 • 166:27 - 166:31
  ученията, които правим и правим в....
  Да...... посланието
 • 166:31 - 166:38
  се опитва да запази този мозък в Африка
  и да се превърне в актив на нацията.
 • 166:38 - 166:45
  Това е проблемът и ние подкрепяме...
  работи като вас.
 • 166:45 - 166:50
  Да задържите Активите на нацията, които
  са човешки ресурси в... в нацията.
 • 166:51 - 166:55
  И това ви казахме за последен път.
  Подкрепяме и ние... винаги започваме...
 • 166:56 - 167:00
  финансирането, преподаването и
  развитието в Африка поради тази причина.
 • 167:02 - 167:06
  Те са добре образовани,
  те са високо образовани
 • 167:06 - 167:08
  (MK) Но околната среда (HB) Да
 • 167:08 - 167:11
  за тях не е там...
  ние го виждаме в Гана.
 • 167:14 - 167:18
  (HB) Да (MK) Като един от...
  имахме...
 • 167:18 - 167:21
  имахме един от студентите, които
  работят за нас, е магистър
 • 167:21 - 167:27
  като магистър в... в.... в интервюто
  за пресата няколко седмици казва,
 • 167:27 - 167:32
  - те ни обучиха в Атомния университет,
  но те не ни дадоха работа.
 • 167:32 - 167:36
  "А сега имаме работа в Фондация
  Кеше и ние... оставаме вкъщи.
 • 167:37 - 167:39
  Обучение на студентите да
  станат толкова образовани
 • 167:39 - 167:42
  и след това ги загуби, е загуба на...
  един актив за един народ
 • 167:42 - 167:44
  и това е, което трябва да променим.
 • 167:47 - 167:51
  Благодаря ви много за работата си.
 • 167:51 - 167:57
  (HB)... моята молба г-н Keshe за...
  за самото начало
 • 167:58 - 168:01
  Може би, ако можем да
  получим някои книги.
 • 168:01 - 168:06
  Тъй като интернет също не е
  винаги достъпен и скъп за хората.
 • 168:06 - 168:12
  За да получите книги за студентите, за...
  участниците в семинара
 • 168:12 - 168:17
  че те могат да четат и...
  при... да?
 • 168:18 - 168:23
  (MK).... Книгите са
  по-лесни за теглене...
 • 168:23 - 168:26
  книгите са на сайта...
  в интернет някъде.
 • 168:26 - 168:32
  Ако те могат да изтеглят един от PDF файловете и
  след това можете да ги отпечатате евтино в Африка.
 • 168:33 - 168:34
  (HB) Добре.
  (MK) Книгите са свободни на...
 • 168:34 - 168:37
  безплатно...
  навсякъде по света.
 • 168:37 - 168:41
  Така че, ако... за да отпечатаме книги
  и да се опитваме да стигнем до вас...
 • 168:41 - 168:46
  удоволствието от това, което сме виждали
  сега, че книгите са свободно в интернет.
 • 168:46 - 168:51
  Просто изтеглете веднъж .pdf и
  след това го отпечатайте евтино.
 • 168:51 - 168:53
  За 1 или 2 долара и
  нека всеки има това.
 • 168:53 - 169:00
  Това е подаръкът от нас за човечеството.
  (HB) Добре, Добре Много ви благодаря.
 • 169:00 - 169:02
  (MK) Много ви благодаря.
 • 169:10 - 169:10
  Продължи.
  (HB) Този следобед...
 • 169:10 - 169:15
  след това...
  след това... лекция сега.
 • 169:15 - 169:20
  Имам покана от Министерството
  на човешките въпроси...
 • 169:21 - 169:25
  Да, вече ми се обаждат...
  че... да не закъснявам.
 • 169:26 - 169:30
  ... да отида там за един и...
  или един час и половина.
 • 169:30 - 169:36
  И утре е презентацията в
  Университетския университет в Джуба.
 • 169:37 - 169:39
  (MK) Благодаря ви много
  за вашата упорита работа.
 • 169:40 - 169:43
  (HB) Uh-Hm Това е моето удоволствие.
  Благодаря.
 • 169:43 - 169:45
  За ваше... Благодаря ви за вашето учение.
 • 169:45 - 169:48
  Благодаря ви за
  учението си, г-н Keshe.
 • 169:49 - 169:59
  (МК) Вие сте добре дошли. Това, което
  правите, е моето желание от десетилетия...
 • 170:11 - 170:17
  Много ви благодаря на Хърбърт.
  (HB) Да, много ви благодаря, г-н Keshe.
 • 170:17 - 170:24
  (MK) Благодаря ви наистина. Ние се присъединяваме към
  вас или ако можете да запишете вашите конференции,
 • 170:24 - 170:30
  дори и аудио и да го изпратите на нас, или
  когато се върнете в Австрия донесе с вас,
 • 170:30 - 170:37
  и ние поставяме като част от учението, защото
  всеки един от нас учи по различен начин.
 • 170:37 - 170:43
  (HB) Мисля, че... следващата седмица
  в понеделник ще се върна в Австрия.
 • 170:43 - 170:47
  (MK) Благодаря ви много. Безопасно пътуване и
  много ви благодаря за вашата упорита работа.
 • 170:48 - 170:50
  (HB) За мен е удоволствие, г-н Keshe.
  Благодаря.
 • 170:50 - 170:53
  (МК) Преподавах в различни
  университети в Африка,
 • 170:53 - 170:57
  и знам, че... е красиво
  да видим тези хора.
 • 170:57 - 171:01
  посветени на промените, и ние
  трябва да им дадем това основание.
 • 171:02 - 171:05
  Много от тези учени отвеждат до
  лодките, защото няма работа у дома.
 • 171:05 - 171:09
  Трябва да ги дадем у дома
  и да унищожим лодките.
 • 171:11 - 171:13
  Много ви благодаря.
 • 171:16 - 171:21
  (RC) Г-н Keshe, някои хора
  се притесняват, че книгите,
 • 171:21 - 171:26
  са достъпни безплатно в
  .pdf или нещо в Интернет.
 • 171:26 - 171:31
  Има въпроси за това.
  Не мисля, че точно това имахте предвид.
 • 171:31 - 171:36
  Просто нещо...
  (МК) Поставете го по този начин. Ако някой...
 • 171:36 - 171:42
  (RC)... за африканци, които
  обикновено нямат достъп до книгите.
 • 171:42 - 171:45
  Вярно ли е?
  (МК) Хората, точката на загриженост,
 • 171:45 - 171:49
  са тези, които искат да четат
  книгите, винаги могат да го изтеглят,
 • 171:49 - 171:52
  и дарявате на Фондацията
  всичко, което им харесва.
 • 171:53 - 171:55
  Достатъчно е да
  отворим патентите.
 • 171:55 - 172:00
  Сега книгите са дори на
  китайски, на различни езици.
 • 172:00 - 172:03
  Отпечатваме всички книги от
  Китай през следващите седмици.
 • 172:03 - 172:07
  Всички наши книги, всички езици,
  онези, които искат хартиеното копие,
 • 172:07 - 172:10
  по оригиналния начин ще бъдат
  публикувани и отпечатани,
 • 172:10 - 172:16
  и се разпространява от китайски печатници
  или от това, което наричаме фирми.
 • 172:17 - 172:22
  Ние изгубихме доверието си, когато
  отпечатахме, взеха огромни суми от нас,
 • 172:22 - 172:25
  и според това, което всички знаете,
  отказва да предаде книгата,
 • 172:25 - 172:28
  по нареждане на хората,
  които са зад него.
 • 172:28 - 172:32
  Така че, сега донесем нашето отпечатване,
  платихме около двадесет и пет хиляди евро,
 • 172:32 - 172:34
  за да се предаде
  книгата и те отказаха,
 • 172:34 - 172:37
  те взеха парите и тичаха и те...
 • 172:37 - 172:39
  Ние разбираме всички
  нас, причината зад тях.
 • 172:39 - 172:44
  Така че, прехвърляме всички наши книги, всички
  наши публикации в континенталната част на Китай.
 • 172:44 - 172:47
  Ние се доверяваме на нацията
  и работим чрез нацията.
 • 172:47 - 172:51
  Ето защо задържаме някои,
  загубихме осем хиляди книги сега,
 • 172:51 - 172:55
  по този начин за белгийските
  печатари, като измама и измама,
 • 172:55 - 172:59
  което е тяхното, естеството на
  работата или настроени да правят.
 • 172:59 - 173:04
  Всички книги, ако отидете в
  интернет, можете да го изтеглите,
 • 173:04 - 173:08
  в противен случай, ако хартиените копия
  се публикуват и отпечатват в Китай,
 • 173:08 - 173:11
  и ще се разпространява
  от Китай навън.
 • 173:12 - 173:17
  Процесът е много прост.
  Ако искате да го изтеглите,
 • 173:18 - 173:21
  това е... книгите са гръбнака
 • 173:21 - 173:25
  от финансирането на много
  от работите на Фондацията.
 • 173:26 - 173:30
  Той е там, ако го изтеглите
  и научите от него,
 • 173:30 - 173:35
  да го върнете обратно в обществото
  и да допринесете за фондацията.
 • 173:36 - 173:38
  А в Африка всичко е безплатно,
  дори книгите са безплатни.
 • 173:38 - 173:43
  Африканските студенти могат да се
  регистрират свободно на линията,
 • 173:43 - 173:47
  и да се научат и изтеглят, а
  след това да се разпространят.
 • 173:47 - 173:52
  Виждал съм едно и също нещо в Сиера
  Леоне, видях същото в... Киншаса,
 • 173:52 - 173:56
  Видях същото в Банджул
  и на други места.
 • 173:58 - 174:01
  Плащането на двадесет, двадесет и пет
  евро за една книга е твърде голямо,
 • 174:01 - 174:07
  но струваше няколко долара за отпечатване на един,
  а след това се разпространи в университетите.
 • 174:07 - 174:10
  Всичко за Африка, третото,
  което наричаме Нации,
 • 174:10 - 174:13
  които се развиват, за да станат.
 • 174:13 - 174:15
  в космическата технология
  те не трябва да падат,
 • 174:15 - 174:18
  закъснява, тя е напълно
  безплатна от Фондацията.
 • 174:22 - 174:24
  Много ви благодаря на Хърбърт.
 • 174:26 - 174:29
  Има ли нещо друго или
  ще наречем деня Рик?
 • 174:29 - 174:34
  (KP) Г-н Keshe, това отново е Клаус,
  просто исках да кажа на Хърбърт,
 • 174:34 - 174:39
  защото забелязах, че имаше
  много райони в Южен Судан,
 • 174:39 - 174:41
  ако имате нужда от подкрепа,
  Keshe Foundation Austria,
 • 174:41 - 174:44
  може да ви помогне при
  разходите за печат.
 • 174:45 - 174:48
  Така че, така че просто нека да продължим...
  останете в контакт.
 • 174:54 - 174:59
  (HB) Добре, Клаус, те чух. Благодаря.
  (MK) Много ви благодаря.
 • 174:59 - 175:05
  Ако вложите бюджет в университета,
  вижте колко копия искат да представят,
 • 175:05 - 175:08
  петдесет, сто, хиляда
  и колко ще струва,
 • 175:08 - 175:12
  за отпечатване на офиси в университетите
  за отпечатване, изтегляне,
 • 175:12 - 175:14
  Фондацията ще плати за това.
 • 175:16 - 175:19
  (HB) Добре, ще дадем ..
  (MK) Плащате печатането на...
 • 175:20 - 175:23
  (HB) Ще направим бюджет.
  Трябва да разбера...
 • 175:23 - 175:26
  Колко страници...
  колко страници е книгата?
 • 175:27 - 175:30
  (МК) Не, не знам, някаква книга...
  Не знам книгата...
 • 175:30 - 175:33
  Отпечатайте A4, това са
  две, триста страници.
 • 175:33 - 175:37
  Но направихме плащане на
  университета, за да го отпечатаме,
 • 175:37 - 175:42
  но до границите, които те приемат,
  но не могат да бъдат продадени,
 • 175:42 - 175:46
  трябва да се дава на студентите свободно.
  Това трябва да бъде направено.
 • 175:50 - 175:52
  Благодаря ти много.
  (HB) Добре, ясно е, ясно е, че да.
 • 175:52 - 175:55
  Да, много ви благодаря.
  (MK) Много ви благодаря. Благодаря.
 • 175:55 - 175:59
  Това е работата, която вършим като Фондация,
  знанието, че трябва да бъдем свободни,
 • 175:59 - 176:02
  а за тези, които не могат да си
  го позволят, ние го предоставяме.
 • 176:02 - 176:05
  Това е начина, по който започнахме,
  преди около двадесет и тридесет години,
 • 176:05 - 176:07
  и ние запазваме нашата етика.
 • 176:08 - 176:15
  Никой човек не трябва да изостава само заради
  финансовите средства за придобиване на знания.
 • 176:15 - 176:18
  Ето защо всички наши учения
  са били безплатни досега.
 • 176:18 - 176:20
  Всички народи и народи,
  дори европейците,
 • 176:21 - 176:24
  имаме европейци, които не могат да си позволят
  книгите, ние раздадохме свободно книгите.
 • 176:25 - 176:28
  Дадохме свободно книга на
  хората в Саудитска Арабия,
 • 176:28 - 176:30
  които не могат да си позволят да я купят.
 • 176:32 - 176:36
  Първите книги на Фондация Кеше отишли в Саудитска
  Арабия, които не можели да си позволят книга.
 • 176:36 - 176:38
  И смятахме, че това
  е богат народ?
 • 176:42 - 176:45
  Всеки друг...
  (RC) Ще бъде на разположение на главния
 • 176:45 - 176:49
  Сайта на фондация "Кеше" г-н Кеше?
  (MK) Какво е на фондация Кеше
 • 176:49 - 176:54
  уебсайт, се продава.
  Какво можете да направите в интернет.
 • 176:54 - 176:59
  Тъй като вече се изтегля. Знаем,
  че е изтеглен милиони пъти.
 • 177:00 - 177:02
  Те... те се увериха,
  че върви и това е,
 • 177:02 - 177:05
  така е и е удоволствие
  да го видя.
 • 177:05 - 177:09
  (RC) Затова хората просто
  трябва да го търсят в Интернет
 • 177:09 - 177:13
  и намерете копията .pdf някъде.
  Това е идеята? Това е...
 • 177:13 - 177:16
  (МК) Това е, ако могат да го намерят,
  те могат да дарят на Фондацията.
 • 177:16 - 177:19
  Но много хора биха искали
  да имат хартиен носител.
 • 177:19 - 177:23
  Твърдите копия ще излязат,
  от това, което го наричате,
 • 177:23 - 177:28
  Китай през следващите седмици. Вече
  започнахме да печатаме в Китай.
 • 177:32 - 177:37
  Всичко друго... имаме ли?
  Много ви благодаря на Хърбърт.
 • 177:38 - 177:42
  Показваме най-доброто
  видео среща днес и утре.
 • 177:42 - 177:45
  И ще се видим в Австрия,
  когато се върнеш.
 • 177:46 - 177:49
  (JG) Добър ден г-н Кеш.
  (МК) Рик, имаме ли нещо друго?
 • 177:49 - 177:55
  (RC) Имаше въпрос от...
  Здравейте, има фонов шум...
 • 177:55 - 178:00
  (MK) Да, можете да прекъснете Хърбърт,
  защото той е там, че те не могат да дойдат.
 • 178:01 - 178:04
  Или го постави в тишината и
  можем да запазим снимката.
 • 178:04 - 178:10
  (RC) В Q & A имаше въпрос от...
  по-рано, по-рано в семинара,
 • 178:10 - 178:20
  от Рам, който казва: "Миналата седмица Наоми
  беше излекувана с болка от CO2, ZnO и CH3.
 • 178:20 - 178:25
  Можете ли да ни дадете
  прецизност относно сместа?
 • 178:26 - 178:29
  Благодаря много.
  (MK) Процесът не е...
 • 178:29 - 178:33
  Това трябва да се направи,
  като се разбере състоянието.
 • 178:35 - 178:38
  (RC) Така че може би,
  различни за различните хора.
 • 178:38 - 178:41
  (МК) Да.
  (RC) за различни места и т.н.
 • 178:41 - 178:44
  (МК) Да. И на второ място е да се осигури...
  (RC) И... това би било
 • 178:44 - 178:47
  най-добрият начин някой
  да продължи с това.
 • 178:47 - 178:51
  Ще трябва ли да минат през лекар?
  (МК) Какво е вашето състояние. Bien sûr.
 • 178:51 - 178:54
  Опитваме се да организираме това
  с лекарите на Фондация Кеше,
 • 178:54 - 178:57
  сега те мисля за
  повече от сто от тях.
 • 178:57 - 179:00
  Да можем да преподаваме на лекарите.
  И тогава трябва, трябва.
 • 179:00 - 179:05
  Всички тези неща трябва да се правят с...
  чрез медицински лекари.
 • 179:06 - 179:12
  И... те са много, трябва да се обсъждат
  с хора, които разбират как да правят,
 • 179:12 - 179:19
  и лекарите, ако имат проблем, или те, те
  гледат на новия начин да го направят.
 • 179:19 - 179:22
  Той се обсъжда в медицинското
  обучение в сряда следобед,
 • 179:22 - 179:25
  и те се съветват помежду си как
  да правят и какво са направили.
 • 179:27 - 179:31
  Поставихме секция, която хората биха
  могли да пишат на лекарите за съвет,
 • 179:31 - 179:36
  но лекарите са толкова заети, че се
  грижат за собствените си пациенти.
 • 179:36 - 179:39
  Постепенно в бъдеще ще можем
  да отговорим на тези неща,
 • 179:39 - 179:41
  чрез медицинската страна.
 • 179:45 - 179:46
  (JG) Добър ден г-н Кеш.
 • 179:48 - 179:51
  (МК) Знам този глас от Багдад.
 • 179:52 - 179:53
  (JG) Благодаря ви.
  Тук е Джалал.
 • 179:54 - 179:57
  (МК) Да Джалал.
  Как е положението в Багдад?
 • 179:57 - 179:59
  (JG) О, Боже сър!
 • 179:59 - 180:04
  Аз, аз, мисля, че имаме въпроса в
  продължение на пет-шест хиляди години.
 • 180:04 - 180:09
  Може би това са полетата на
  минералите, които имаме там?
 • 180:09 - 180:13
  (МК) [Смее се]
  (JG) [Смее се] Да.
 • 180:13 - 180:18
  ... бих искал да кажа,
  че ще даря за...
 • 180:18 - 180:23
  за печат, книги за Южен Судан,
 • 180:23 - 180:28
  това е едно и аз се надявам
  да отворим врата за това,
 • 180:28 - 180:32
  и имам един въпрос
  относно нано покритието.
 • 180:32 - 180:35
  Ако имам, ако имам тръба,
  пластмасова тръба,
 • 180:36 - 180:41
  каква е разликата, ако я нано покривам
  вътре, или отвън, или и двете?
 • 180:41 - 180:45
  Това е всичко, от което се нуждая точно сега...
  (MK) Зависи от това, за което искате да го използвате.
 • 180:45 - 180:47
  (JG) Ако исках да....
  (МК) Ако го използвате за вода
 • 180:47 - 180:50
  да мине през външната
  страна, защото вътре
 • 180:50 - 180:54
  покритието ще се абсорбира,
  ако има съдържание на сол.
 • 180:55 - 181:00
  Ако просто да бъдете измерение на полето,
  можете да използвате и двете страни.
 • 181:00 - 181:04
  (JG) Добре. Ако аз... Ако искам
  само да направя GANS на GANS,
 • 181:04 - 181:12
  Поставих две бутилки, пластмасови бутилки
  и... тръба между тях, пластмасова тръба.
 • 181:12 - 181:22
  Така че, ако трябва да направя това, мога ли само...
  Нано покритие отвътре или от двете?
 • 181:22 - 181:25
  (МК) Можете да направите
  вътре, да не правите вън,
 • 181:25 - 181:30
  защото ако искате да задържите
  GANS на GANS на ниво Field-Plasma,
 • 181:30 - 181:35
  трябва да го поддържате и да го държите
  вътре, но трябва да го направите динамичен.
 • 181:36 - 181:40
  Защото, когато го направите
  в тръба, той става лъч,
 • 181:40 - 181:43
  тя става като плазма на
  светлината, разширен.
 • 181:44 - 181:46
  (JG) Добре.
  (МК) Получавате и го държите.
 • 181:46 - 181:51
  Трябва да разберете, с разликата
  в формата ще направи.
 • 181:52 - 181:58
  (JG) Добре. Защото аз, аз, аз
  се опитах и аз нямах много,
 • 181:58 - 182:04
  защото тя не е динамична, така
  че ще я промените за динамика.
 • 182:04 - 182:07
  (MK) Благодаря ви много.
  (JG) Благодаря ви, господин Кеш.
 • 182:07 - 182:13
  (MK) Благодаря ви наистина. Можете да изпратите
  вашето дарение тогава в Австрия фондация Кеше,
 • 182:14 - 182:21
  и те, Хърбърт оттам, ще го пратят... да
  го изпратят в Южен Суданския университет.
 • 182:21 - 182:27
  (JG) Между другото, г-н Keshe,
  е, че картата е отворена сега?
 • 182:27 - 182:30
  Или...
  (МК) Извинение?
 • 182:30 - 182:35
  (JG) Става въпрос за картата, те плащат...
  платежната карта. Или това е...
 • 182:35 - 182:41
  (MK) Зависи какво можете да направите.
  Можете да направите банков превод,
 • 182:41 - 182:49
  да... австрийски, или ако
  го плащате с... PayPal.
 • 182:49 - 182:53
  (KP) мога да изпратя...
  Мога да го изпратя директно,
 • 182:53 - 182:56
  данните, от които се нуждае г-н Кеш. Ние сме...
  (МК) Да, директно и после всичко
 • 182:56 - 183:01
  отива директно през фондация
  Кеше Австрия в Южен Судан,
 • 183:01 - 183:06
  защото Хърбърт е от Австрия.
  Те могат да го организират директно там.
 • 183:07 - 183:10
  (JG) Добре. Благодаря ви Клаус.
  (MK) Благодаря за вашата подкрепа.
 • 183:10 - 183:11
  (KP) Добре дошли, благодаря ви.
 • 183:11 - 183:17
  (MK) Това е последната картина на миналата седмица,
  когато служителите, подписали мирния договор.
 • 183:19 - 183:24
  Може би имам много добра новина
  за всички вас, съвсем скоро.
 • 183:25 - 183:30
  Но трябва да държа, докато не знам.
  Виждам, че Джовани е свързан с нас.
 • 183:31 - 183:34
  Здравейте Джовани, добър ден за вас.
  Добър ден в Италия.
 • 183:34 - 183:36
  (RC) Между другото,
  аз разбирам, че е...
 • 183:36 - 183:39
  Джовани... рожден ден.
  (CdR) Рождения ден на Джовани.
 • 183:39 - 183:45
  Честит Рожден ден!
  (GL) Благодаря ви. Чуваш ли ме?
 • 183:45 - 183:52
  (RC) Честит рожден ден за вас...
  (GL) [Смее се]
 • 183:52 - 183:53
  О, благодаря ти...
  (МК) [Аплодисменти]
 • 183:53 - 183:56
  (GL) Благодаря ви.
  (MK) Ние не казваме, ние не казваме,
 • 183:56 - 184:00
  колко години си ти.
  (GL) Г-н Keshe, няма проблем.
 • 184:00 - 184:03
  Защото мисля, че много
  скоро ще стана безсмъртен,
 • 184:03 - 184:07
  Така че няма паника.
  [Смях]
 • 184:07 - 184:10
  (МК) Вече станахте безсмъртно.
 • 184:10 - 184:14
  (ДМ) Честит рожден ден Джовани.
  Безсмъртен!
 • 184:17 - 184:21
  (GL) Един добър ден. Благодаря ти много.
  Благодаря ви, благодаря, наистина ви благодаря.
 • 184:21 - 184:24
  (MK) Благодаря ви много.
  Благодаря ви наистина.
 • 184:24 - 184:28
  Честит Рожден ден!
  И как е Наоми?
 • 184:28 - 184:31
  (GL) Много добре мистър Кеш.
 • 184:31 - 184:37
  Подобряването продължава, а сега...
  тя пие,
 • 184:37 - 184:43
  като три чаша вода
  от устата, един ден.
 • 184:43 - 184:47
  (MK) Auuuuuu!
  (GL) Yeaaaaahh! Да, добре.
 • 184:48 - 184:51
  (МК) Как започва да говори?
 • 184:51 - 184:54
  (GL) Все още не... но защото...
  (МК) Тя ще...
 • 184:54 - 185:00
  (МК) Сега, когато започне да преглъща,
  тя укрепва езика и гласовата кутия,
 • 185:00 - 185:05
  и тогава тя ще... Когато тя започва да
  яде, тогава гласът ще се върне по-бързо.
 • 185:05 - 185:07
  (GL) Ах добре.
  (МК) Това е основното нещо, а?
 • 185:07 - 185:13
  (GL) Да, тя иска да яде и пицата.
  (МК) И спагети.
 • 185:13 - 185:16
  С много внимание, защото
  когато минавате с...
 • 185:16 - 185:19
  с пицата.
  или нещо друго близо до нея.
 • 185:19 - 185:22
  Тя сложи ръката и
  веднага я вземи.
 • 185:24 - 185:28
  (MK) Това е фантастично.
  Това е фантастично.
 • 185:28 - 185:33
  (GL) Да, понякога удари...
  (МК) Тя е италианец, тя може да помогне, а?
 • 185:33 - 185:37
  (GL) Какво?
  (МК) Казах, че е италианка, че може да й помогне.
 • 185:38 - 185:42
  (GL) Италиански, г-н Кеше Не разбирам.
  (МК) Казах, че е италианец, тя може да помогне.
 • 185:42 - 185:48
  Щеше да отиде на пица по всяко време.
  (GL) Да, разбира се, сигурно в кръвта.
 • 185:48 - 185:52
  (MK) Това е фантастична новина, това е...
  (ГЛ) Да, да, да, да...
 • 185:52 - 185:56
  (MK) Това е фантастично. Каква е
  ситуацията с двете болници в Италия?
 • 185:57 - 186:02
  (GL) През септември започваме да...
  да настроите всички от тях,
 • 186:02 - 186:12
  и... и това е... това е много добра
  организация и има някои лекари,
 • 186:12 - 186:25
  и аз... в контакт с тях.
  Възможно е да има подкрепа,
 • 186:25 - 186:33
  от други хора, които... искат
  да реализират този вид проекти,
 • 186:33 - 186:40
  защото е, това е като...
  невъзможност
 • 186:40 - 186:48
  за, а, за, за хората, за да имат...
  подкрепа за здравето.
 • 186:49 - 186:57
  Профилът, който поддържаме в това...
  в този случай е... нисък,
 • 186:57 - 187:04
  и защото искаме да дадем само
  подкрепа на официалната медицина.
 • 187:04 - 187:11
  Затова не започваме да
  заместваме официалната медицина,
 • 187:11 - 187:17
  защото не искаме да създаваме проблем, с...
  с цялата тази структура.
 • 187:17 - 187:26
  Така че, мисля, че това може да се направи много
  добре и започвам да... да си сътрудничим,
 • 187:27 - 187:37
  с... с някои лекари,
  например, за случая с Наоми.
 • 187:37 - 187:47
  Защото... аз съм... досието, готово за
  Нойми, и затова събирам цялата информация.
 • 187:47 - 187:52
  Трябва само да напиша, количеството
  на GANS, на материала,
 • 187:52 - 188:01
  но всичко е написано, че няма проблем
  и всичкият магнитен резонанс,
 • 188:01 - 188:12
  следващата седмица имам среща с...
  невро... невро лекар,
 • 188:12 - 188:18
  че ние заедно изучаваме файла
  за магнитния резонанс,
 • 188:18 - 188:27
  от самото начало, затова направихме...
  можем да направим точно преглед,
 • 188:27 - 188:34
  на прогреса и на промяната, какво
  можем да покажем на другите лекари,
 • 188:34 - 188:38
  как е възможно това
  нещо да се случи,
 • 188:38 - 188:44
  и... и така, мисля,
  че всички, хората
 • 188:44 - 188:53
  може да... може да... получи
  помощ от цялата тази информация.
 • 188:53 - 188:59
  (МК) Мисля, че... както говорихме,
  това ще бъде използвано като тест,
 • 188:59 - 189:03
  за други пациенти с кома и
  наранявания на главата.
 • 189:04 - 189:10
  И в двете болници това може
  да се използва като еталон.
 • 189:10 - 189:13
  Това как можете да
  изведете хората от кома,
 • 189:13 - 189:16
  и как можете да възстановите
  мозъчните наранявания с това,
 • 189:16 - 189:23
  дори до такава степен, колкото на Наоми.
  (GL) Да, да, да, да, защото...
 • 189:23 - 189:25
  (MK) Направили сте много
  добро събиране на данни,
 • 189:25 - 189:28
  точно това, което беше направено
  и как бяха резултатите.
 • 189:29 - 189:33
  И има достатъчно видеоклипове, които
  виждаме напредъка седмично по седмица.
 • 189:33 - 189:40
  (Гл.) Да, господин Кеш.
  Събирам целия материал,
 • 189:40 - 189:45
  което, което съм направил с
  неизпълнението на преди,
 • 189:45 - 189:50
  приложението,
  например, на шлема,
 • 189:50 - 189:57
  и първия ден от...
  след това прилагам шлема,
 • 189:57 - 190:02
  и след друга снимка са снимката
  от една седмица по-късно.
 • 190:02 - 190:10
  Така че аз имам цялото досие точно,
  по един, по един, по научен начин.
 • 190:10 - 190:15
  Така че никой не може да каже
  нищо за процеса, защото бях...
 • 190:15 - 190:25
  много, много, много ясно и много точно
  как, как го е направил, го направих.
 • 190:26 - 190:28
  (MK) Много ви благодаря.
  Знам, че това е мястото...
 • 190:28 - 190:35
  Трябва да... аз... означава, че трябва
  да ви информираме, че болницата,
 • 190:35 - 190:41
  болницата, която станахте работа
  на Фондация Кеше в Италия,
 • 190:41 - 190:49
  те вече ни дадоха огромно земно
  пространство, което е в Гана.
 • 190:49 - 190:52
  (GL) Да.
  (MK) Имаме документи за това,
 • 190:52 - 191:00
  това е... огромно пространство на земя, което ни
  дава всичко, което искаме да направим в Гана,
 • 191:00 - 191:04
  и това беше в отговор на споделянето на
  знания и отдаването им на споделяне,
 • 191:04 - 191:10
  за да може да го развие допълнително.
  Благодаря на лекарите в болницата,
 • 191:11 - 191:16
  с дарението. Това е огромно,
  масивно повече от сто акра земя,
 • 191:16 - 191:21
  които им е дадена.
  И както казах на Джовани
 • 191:21 - 191:26
  ние благодарим на лекарите в болницата, че
  те ни позволяват да развиваме технологията,
 • 191:26 - 191:32
  в Африка по много лесен начин.
  Благодаря ви Джовани, благодаря за всичко.
 • 191:32 - 191:38
  (GL) Не. Благодаря ви, сър Кеш. Не е
  достатъчно да ви благодаря сър Кеш.
 • 191:38 - 191:43
  (МК) Вие сте добре дошли. Най-малко
  успяхме да върнем Наоми да пие,
 • 191:43 - 191:45
  Аз тогава... в един ден
  ще й кажем да млъкне.
 • 191:46 - 191:52
  (GL) Да, сигурен... сигурен.
  (МК) Сега, сега, когато започва да пие,
 • 191:52 - 191:55
  и яденето, гласът ще се
  върне много, много...
 • 191:55 - 191:59
  Това е повече от четири седмици, пет седмици след
  това ще започнете да използвате главния телефон.
 • 191:59 - 192:03
  (ГЛ) Да, да, да, сър Кеш.
  (MK) Много бързо. Много бързо.
 • 192:03 - 192:05
  (GL) Да, да, да.
  (MK) Това е фантастично.
 • 192:05 - 192:07
  (GL) [Смях] Обратно.
  (МК) Да, това е фантастично.
 • 192:07 - 192:11
  (GL) Имаше ключ веднага, когато
  започна да поставя слушалките.
 • 192:11 - 192:14
  (МК) Казах ви преди три месеца.
  (GL) Да, да, да.
 • 192:14 - 192:18
  (МК) Преди три месеца ви казах да го направите.
  Но е добре, всичко се нуждае от време.
 • 192:18 - 192:22
  (GL) Да.
  (RC) Но слуша ли музика, която се чудя?
 • 192:22 - 192:27
  (МК) Тя слуша всичко, тя е толкова
  палава, не искаш да знаеш.
 • 192:29 - 192:35
  (GL) Да, не...
  (МК) Тя беше палаво, когато беше в Барлета,
 • 192:35 - 192:39
  но мисля, че с това тя има
  десет пъти, сто пъти по-лошо.
 • 192:40 - 192:52
  Не сър Кеше... Аз... в този период...
  обикновено преди няколко месеца аз, направих това.
 • 192:52 - 192:56
  Да слушате музика и така
  нататък, но има няколко месеца
 • 192:56 - 193:05
  че започвам да я учим духовно, така че...
  какво слуша,
 • 193:05 - 193:14
  или какво... когато говоря с нея,
  говоря само за духовните неща,
 • 193:14 - 193:24
  и ако покажа някакво
  DVD, ще покажа например
 • 193:24 - 193:32
  послание на някои духовни учители
  или някакво учение, защото сега аз,
 • 193:32 - 193:37
  тя имаше това преживяване и този
  опит е много голям за живота му.
 • 193:37 - 193:42
  И това не е случаен, така че...
  Мисля, че... Чувствам, че моята,
 • 193:42 - 193:53
  моята, моята работа сега е да й помогна,
  да стана ново същество, духовно същество.
 • 193:53 - 194:01
  И така започвам да... да я
  храня с духовните думи,
 • 194:01 - 194:07
  например, правейки нощта, тази
  снощи се приближих до нея
 • 194:07 - 194:12
  когато... когато... през
  сън, и говоря за Любовта,
 • 194:12 - 194:19
  на бързото възстановяване,
  на възможността тя да донесе
 • 194:19 - 194:25
  ... много добре върна дясната
  част и всяка вечер правя това.
 • 194:25 - 194:32
  Така че аз съм, променям, подходът ми с
  Ноемин и отивам дълбоко в духовния път.
 • 194:32 - 194:45
  Същото, аз, аз, правя за мен, аз, защото
  това, което се случва, е голямо усилие.
 • 194:45 - 194:57
  Няма, не... няма причина,
  защото ако ние...
 • 194:59 - 195:05
  ... ние, не...
  ние не правим нищо.
 • 195:05 - 195:13
  Така че, мисля, че ако това нещо
  се случи, за мен, за дъщеря ми,
 • 195:13 - 195:20
  това е така, защото трябва да променим,
  да направим големи усилия и да скочим,
 • 195:20 - 195:26
  до високо ниво на духовност.
  Така че аз й помагам в това.
 • 195:27 - 195:34
  И така, практикувам твърде много. Може би моята...
  жена ми ще изгони от къщата ми,
 • 195:34 - 195:40
  защото... аз, мисля...
  (МК) Тя... те ви позволиха да го направите,
 • 195:40 - 195:44
  когато излезеш, тя започва да танцува.
  (Гл.) Да, защото казвам:
 • 195:44 - 195:50
  - О, медитация, в лабораторията.
  Така че аз мисля, че тя ме държи само,
 • 195:50 - 195:52
  защото сега съм в тази ситуация.
 • 195:52 - 195:54
  [смях]
 • 195:54 - 195:59
  (МК) След като разговаря, тя казва:
  "Джовани! Това е, ти си свършил работата".
 • 196:00 - 196:03
  (GL) Разбира се, разбира се.
  (MK) Нека... Нека, нека...
 • 196:03 - 196:07
  Хубаво е да се видим, че се смеете след такава
  година, една година на толкова голям натиск.
 • 196:07 - 196:11
  (GL) О! Да да да.
  (МК) Възхищавам се на душата ви
 • 196:11 - 196:14
  и начина, по който сте
  направили всичко за нея.
 • 196:14 - 196:19
  Много хора не са били
  в контакт с Наоми.
 • 196:20 - 196:26
  Тя учи на нашия син като учител и
  единственото, което може да научи,
 • 196:26 - 196:31
  е всичко, което е палаво на италиански
  език и палав в италианския живот.
 • 196:32 - 196:36
  И тя винаги казваше: "Той трябва да научи
  това, иначе той не става италианец."
 • 196:36 - 196:41
  Сега разбирам.
  (GL) Да [смее се].
 • 196:41 - 196:43
  (MK) Благодаря ви много за всичко.
  Благодаря ви Джовани.
 • 196:43 - 196:47
  (GL) Благодаря ви, г-н Keshe, благодаря ви.
  Благодаря на всички ви. Благодаря на всички.
 • 196:47 - 196:49
  (МК) Чао, чао.
  (GL) Всичко най-хубаво, чао, чао.
 • 196:50 - 196:52
  (MK) Имаме ли нещо друго?
 • 196:53 - 196:57
  (ЕК) Имам въпрос, г-н
  Кеше, ако е добре?
 • 196:57 - 197:00
  (МК) Кой говори?
  (ЕК) Той отново е Ерик.
 • 197:01 - 197:03
  От Дания.
  (МК) Да.
 • 197:06 - 197:11
  (ЕК) Това е... въпросът ми е
  за комуникацията "Душа-Душа".
 • 197:13 - 197:20
  Бях в късмет, за да
  имам малко практика
 • 197:20 - 197:29
  в това от няколко години. И
  когато имам връзка с друг човек,
 • 197:30 - 197:38
  когато мисля за този човек, веднага
  получавам обратна връзка, много ясно.
 • 197:39 - 197:50
  И напоследък се обучавам в душата към душата.
  Но това, което ме дразни, е,
 • 197:51 - 197:56
  не се получава на съзнателно ниво.
  И се чудя какво мога да направя
 • 197:56 - 198:02
  за да получа тези съобщения
  ясно в моето съзнание,
 • 198:02 - 198:12
  така че мога да действам веднага върху тях,
  вместо да се материализира в дни или седмици.
 • 198:14 - 198:18
  Това е моят въпрос.
  (МК) Не разбирам.
 • 198:20 - 198:26
  (ЕК) Добре. Ако някой се опита да
  ми изпрати съобщение, Soul to Soul,
 • 198:28 - 198:31
  Не мога да го взема
  в съзнанието си.
 • 198:31 - 198:39
  Това е, то е, то е там и се материализира по
  такъв начин, че по-късно разбирам какво имам,
 • 198:39 - 198:44
  но не го разбирам в
  момента, в който го получа.
 • 198:47 - 198:50
  (МК) Не разбирам
  какво обяснявате.
 • 198:52 - 198:54
  Искаш да кажеш, че не
  разбираш съобщението
 • 198:54 - 198:59
  когато го получите или по това време,
  а след това по-късно разбирате.
 • 199:00 - 199:03
  (ЕК) Казаха ми, че получавам
  правилно съобщение.
 • 199:04 - 199:07
  Но посланието не се
  появява в моето съзнание.
 • 199:07 - 199:11
  Така че, ако някой ми
  разкаже нещо за миг,
 • 199:11 - 199:14
  тогава веднага не знам
  какво ми е казано.
 • 199:14 - 199:19
  Получих съобщението, ми казаха,
  но, но не го знам веднага.
 • 199:19 - 199:22
  Бих искал да мога да го направя.
 • 199:22 - 199:23
  Има ли нещо, което мога да направя...
  (MK) Дали матуритетът,
 • 199:23 - 199:27
  това е зрелостта на душата.
  Колкото повече разбираме собствената си функция,
 • 199:27 - 199:33
  начина, по който работим,
  по-бързо достигаме тази точка.
 • 199:33 - 199:35
  Един ден отговарям
  на този въпрос.
 • 199:35 - 199:38
  Много скоро.
  (ЕК) Добре. Благодаря.
 • 199:38 - 199:40
  Г-н Кеш.
  (MK) Един ден, много скоро,
 • 199:40 - 199:43
  защото има неща, които се
  случват във фонов режим,
 • 199:43 - 199:48
  че ако ви обясня какво казахте, опитвайки
  се... да го обясните по-нататък,
 • 199:48 - 199:51
  това може да причини
  хаос на някои места.
 • 199:51 - 199:54
  Но ако се върнете към това през
  следващите няколко месеца,
 • 199:54 - 199:59
  Ще ви обясня как е направено и как
  можете да присъствате и да получавате.
 • 199:59 - 200:04
  Но решавайте да не го
  наричате, действайте.
 • 200:08 - 200:12
  Това е вашето съзнание, или то е
  вашата Душа, която по някакъв начин,
 • 200:12 - 200:17
  отива във вашата структура,
  но Физическата не е наясно.
 • 200:20 - 200:25
  Обясних това в някои учения в миналото, няколко
  години, преди две години, преди три години
 • 200:25 - 200:29
  особено в преподаването на
  медицинската секция, за съзнанието.
 • 200:30 - 200:33
  И това съзнание идва от
  осъзнаването на душата,
 • 200:33 - 200:37
  и силата на Душата, сега, след като сме
  станали по-дълбоки, можем да обясним повече.
 • 200:38 - 200:43
  Много скоро ще обясним това.
  Има ли нещо във фонов режим Рик?
 • 200:43 - 200:47
  Срещаме се в рамките на
  три часа и половина.
 • 200:55 - 200:57
  Би било...
  (ЕК) Благодаря ви, господин Кеш.
 • 200:57 - 201:01
  (MK) Благодаря ви много...
  (EK) Благодаря ви много за всичко, което правите за нас.
 • 201:01 - 201:06
  добре, ще направя всичко възможно,
  за да върна нещо в Африка.
 • 201:07 - 201:09
  (MK) Много ви благодаря.
 • 201:09 - 201:12
  Бях, както казах на всеки
  ъгъл на тази планета,
 • 201:12 - 201:18
  и става все по-международно по начин, по
  който споделяме свободно всички свои знания.
 • 201:20 - 201:24
  Има ли нещо Рик, че можем да отидем или
  да го наречем ден за тази седмица?
 • 201:26 - 201:31
  (RC) Мисля, че си изпълнил
  задължението си за днес г-н Кеш...
 • 201:31 - 201:34
  (MK) Благодаря ви много.
  (RC) Нека да видя, нека проверим тук, аз ..
 • 201:34 - 201:38
  (MK) Позволете ми докато се опитвате да
  проверите, преподаването на Фондация Кеши
 • 201:38 - 201:41
  сега е удължен до вторник,
  сряда и четвъртък.
 • 201:42 - 201:49
  Във вторник става дума за консултацията
  по отношение на Плана за мир,
 • 201:49 - 201:56
  Една нация, една планета. Тя започва
  от am am съм правилно четири часа CET,
 • 201:57 - 202:07
  където членовете на Всеобщия съвет, Земята
  на Земята и ядрото, членове на ядрото,
 • 202:07 - 202:11
  Основният екип на фондацията "Кеше",
  Универсалният съвет и Съветът на Земята,
 • 202:11 - 202:16
  присъстват и са отворени за обществено ползване.
  Универсалният съвет подкрепя членовете на екипа
 • 202:16 - 202:20
  са налице, ако искате да се
  присъедините, да обсъдите,
 • 202:20 - 202:24
  или да поставите вашите идеи
  относно писанията на хартата за
 • 202:24 - 202:29
  Универсално това, което наричате Един
  народ, една планета, можете да участвате.
 • 202:30 - 202:35
  В сряда Рик провежда
  обичайните си семинари,
 • 202:36 - 202:39
  което е фантастично, ако
  можете да се присъедините.
 • 202:40 - 202:44
  Това е... Това... не е нищо друго
  освен практичност и показване и,
 • 202:44 - 202:48
  както казва той, "днес
  плаче много знания."
 • 202:49 - 202:54
  И в четвъртък...
  (RC) Няма сълзи... Няма сълзи в последната нощ.
 • 202:54 - 202:57
  Но... понякога става
  някак емоционално,
 • 202:57 - 203:02
  хората имат благодарност и
  те, те изпитват неща. Да.
 • 203:03 - 203:10
  (МК) От 15 септември медицинското обучение и
  селскостопанското обучение започват отново,
 • 203:10 - 203:16
  и Института за космически кораби, който
  преподава в края на тази година.
 • 203:16 - 203:21
  Преподаването и разширяването
  на знанията в китайски,
 • 203:21 - 203:28
  ще се организира в предстоящото време, че китайците
  могат да се присъединят към тяхното преподаване,
 • 203:28 - 203:31
  в, на китайски език
  по целия свят.
 • 203:32 - 203:34
  Ние се стремим да
  разширим другите посоки,
 • 203:34 - 203:38
  но повечето от ученията са
  преведени на осемнадесет езика,
 • 203:38 - 203:42
  до която можете да получите
  достъп и да можете да достигнете.
 • 203:44 - 203:47
  Благодарим Ви много за целия отбор,
  екипът на Федерация Кеше по света,
 • 203:47 - 203:51
  и ние благодарим на всички вас, че сте
  направили това или какво правите,
 • 203:51 - 203:56
  тогава, надяваме се, че скоро ще
  сме в състояние да сменим курса.
 • 203:57 - 204:02
  Много ви благодаря. Можем да ни "отнеме
  с музика", както Каролайн казва.
 • 204:04 - 204:09
  (RC) Да, мисля, че Флинт е
  подреден така, както говорим.
 • 204:10 - 204:15
  Страхотно, благодаря ви, г-н Кеш, много ви благодаря.
  (MK) Благодаря ви наистина.
 • 204:15 - 204:20
  (RC) Това довежда до края 186-та
  семинара за търсене на знания,
 • 204:20 - 204:26
  за четвъртък, 24 август 2017 г.
  Благодаря ви за посещението,
 • 204:26 - 204:30
  и се надяваме да се видим следващата
  седмица, по едно и също време и място.
 • 204:31 - 204:34
  (МК) Има нещо точно
  преди, забравих Рик.
 • 204:34 - 204:38
  Възможно е по време на...
  нашето посещение в Иран,
 • 204:38 - 204:41
  няма да можем да участваме,
  няма да мога да участвам
 • 204:41 - 204:46
  в семинарите за търсене на знания, ако
  честотата не е там, за да можем да направим.
 • 204:46 - 204:50
  Така че, във времето, в
  четвъртък ние сме в Иран,
 • 204:50 - 204:54
  ще се опитаме да ви оставим
  съобщение, но ще бъдем в нашата душа.
 • 204:56 - 204:59
  Благодаря ти много.
  (RC) Добре, благодаря ви, г-н Keshe.
 • 205:02 - 205:06
  Добре Флинт, нали...
  готови ли сте да играете?
 • 205:06 - 205:08
  (FM) Да, аз съм.
 • 205:08 - 205:10
  (RC) Вземете го.
  (FM) Добре.
 • 205:11 - 205:15
  (JG) Не се безпокойте, господин Кеш, ние сме тук.
  Можем да завършим работата си.
 • 205:15 - 205:18
  (MK) Много ви благодаря.
  това ще бъде първият път, когато няма да бъда там,
 • 205:18 - 205:21
  за почти три и половина години.
  Но по някакъв начин ще се опитаме да преминем,
 • 205:21 - 205:26
  дори и по телефона.
  (RC) Ще те държа и на този Джалал,
 • 205:26 - 205:28
  така че може да имаме кафе...
 • 205:28 - 205:33
  (JG) Аз се шегувам, аз се шегувам...
  (VV) Екипът за поддръжка ще направи това да се случи.
 • 205:33 - 205:36
  (RC) Бях работила
  часове преди това шоу,
 • 205:36 - 205:38
  защото мислех, че г-н
  Кеше няма да бъде там,
 • 205:38 - 205:42
  Работил съм така известно време.
  (MK) Можете да се присъедините към нас в Техеран,
 • 205:42 - 205:47
  ние се опитваме да организираме
  конференция в Техеран за обществеността.
 • 205:47 - 205:51
  Ще видим как разрешенията се
  предоставят от правителството.
 • 205:52 - 205:59
  И тъй като сме в образователно учение,
  една седмица, две седмици в Иран,
 • 205:59 - 206:02
  споделяме знания с всички иранци и
  тези иранци, които се завръщат в Иран,
 • 206:02 - 206:06
  да се срещнем с нас в университетите
  или публичното обучение.
 • 206:06 - 206:08
  Много ви благодаря.
 • 206:11 - 206:13
  (RC) Страхотно, благодаря ви отново.
 • 206:16 - 206:23
  Добре, Флинт? Продължавай.
  (FM) Да, искате да кажете изходните си изявления?
 • 206:24 - 206:28
  (RC) Е, направих веднъж, но ще го направя отново...
  Това е...
 • 206:28 - 206:33
  наистина, наистина края на 186-та
  семинара за търсене на знания,
 • 206:33 - 206:37
  за четвъртък, 24 август 2017 г.
 • 206:38 - 206:42
  Благодаря ви, всички за
  посещение и вижте още веднъж.
 • 206:45 - 206:47
  Добре Флинт, сега можете да го направите.
Title:
186th Knowledge Seekers Workshop - Thursday, August 24, 2017
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:32:24

Bulgarian subtitles

Incomplete

Revisions Compare revisions