Return to Video

Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020

 • 0:00 - 0:04
  🎵 (Nhạc Yêu Nước)
 • 0:04 - 0:07
  Xin chào tiểu ban Georgia!
  Nếu muốn bỏ phiếu vào Tháng Mười Một
 • 0:07 - 0:09
  Thì bạn phải đang ký trước
 • 0:09 - 0:10
  Bạn có thể nhấn vào liên kết ở
  dưới
 • 0:10 - 0:12
  để xem mình đã đăng ký hay chưa
 • 0:12 - 0:15
  Trong trường hợp bạn chưa đăng kí
  hoặc thay đổi tên kể từ lần bầu cử trước
 • 0:15 - 0:18
  bạn có thể tiếp tục sử dụng liên kết đó
  để điền vào đơn đăng ký
 • 0:18 - 0:21
  Nếu giấy phép lái xe của bạn
  vẫn còn hiệu lực
 • 0:21 - 0:24
  bạn điền số giấy phép lái xe
  và có thể đăng kí trực tuyến
 • 0:24 - 0:27
  Nếu không, bạn phải in nó ra,
  kí vào đó
 • 0:27 - 0:28
  dán tem và gửi nó đi
 • 0:28 - 0:31
  Nó rất quan trọng nên dù có phiền phức
  thì cũng hãy làm nhé
 • 0:31 - 0:33
  Ngày tổng tuyển cử diễn ra vào 3 tháng 11
 • 0:33 - 0:35
  Nên hạn cuối cùng đăng kí
  là ngày 5 tháng 10
 • 0:35 - 0:38
  Khi đã đăng kí,
  bạn có thể bầu cử bằng 2 cách
 • 0:38 - 0:41
  Bất cứ ai ở Georgia
  đều có thể dùng thư điện tử
 • 0:41 - 0:43
  hay chính là bỏ phiếu vắng mặt
  bất kể lí do
 • 0:43 - 0:44
  Bạn chỉ cần tải mẫu ở liên kết dưới đây
 • 0:44 - 0:47
  điền đầy đủ và gửi tới
  Văn phòng đăng kí Chính phủ
 • 0:47 - 0:49
  dưới phần mô tả
  có liên kết tới địa chỉ của họ
 • 0:49 - 0:53
  Georgia đã đồng ý bỏ phiếu kín vắng mặt
  một số đại biểu đến ngày 30 tháng 11
 • 0:53 - 0:56
  nhưng bạn càng nhanh tay
  đăng kí bỏ phiếu vắng mặt
 • 0:56 - 0:59
  bạn càng sớm có được lá phiếu của mình
  và càng có thêm thời gian suy nghĩ
 • 0:59 - 1:01
  và gửi thư điện tử đi
  trước ngày 3 tháng 11
 • 1:01 - 1:04
  bạn cũng có thể trực tiếp đi bỏ phiếu sớm
  từ ngày 12 đến 30 tháng 11
 • 1:04 - 1:07
  thời gian và địa điểm tùy theo mỗi nơi
  nhưng họ cho phép bạn
 • 1:07 - 1:08
  bầu cử trước ít nhất vào thứ 7
  nếu cuối tuần thuận tiện với bạn hơn
 • 1:09 - 1:09
  bạn chỉ cần chọn nơi bạn sống
  ở liên kết dưới phần mô tả
 • 1:09 - 1:10
  và bạn sẽ th
 • 1:10 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:13 - 1:17
 • 1:17 - 1:19
 • 1:19 - 1:23
 • 1:23 - 1:27
 • 1:27 - 1:30
 • 1:30 - 1:34
 • 1:34 - 1:37
 • 1:38 - 1:40
 • 1:40 - 1:44
 • 1:44 - 1:47
 • 1:47 - 1:48
 • 1:48 - 1:50
 • 1:50 - 1:52
 • 1:52 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:57 - 1:59
 • 1:59 - 2:02
 • 2:02 - 2:05
 • 2:05 - 2:07
 • 2:07 - 2:09
 • 2:09 - 2:12
 • 2:12 - 2:14
 • 2:14 - 2:16
 • 2:16 - 2:19
 • 2:19 - 2:21
 • 2:21 - 2:23
 • 2:23 - 2:25
 • 2:25 - 2:27
 • 2:27 - 2:29
 • 2:29 - 2:31
 • 2:31 - 2:33
 • 2:33 - 2:35
 • 2:35 - 2:37
 • 2:37 - 2:39
 • 2:39 - 2:41
 • 2:41 - 2:44
Title:
Cách bỏ phiếu tại Georgia 2020
Description:

Cập nhật Bầu cử Covid-19: Tất cả cử tri ở Georgia có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt và bỏ phiếu qua email. Cử tri có thể được ưu tiên làm vậy trong dịch Covid-19. Hiện tại cử tri có thể yêu cầu bỏ phiếu kín vắng mặt trực tuyến.
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Kiểm tra tình trạng đăng ký: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Đăng ký bằng thư điện tử: http://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf
Đăng ký trực tuyến: https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button
Đăng ký bỏ phiếu vắng mặt: http://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Theo dõi phiếu bầu vắng mặt của bạn: https://georgia.ballottrax.net/voter/
Địa điểm và thời gian bỏ phiếu nâng cao trực tiếp: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
Tìm phiếu bầu mẫu: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Dự án bầu cử của Campus
https://www.campusvoteproject.org/stateguides/Georgia

MediaWise là chương trình phi lợi nhuận, phi đảng phái của Viện Poynter and được hỗ trợ bởi Facebook. Phức hợp giữa đối tác MPV là dự án khu vực bầu cử trong khuôn viên trường học, nghiên cứu sinh và cử tri sinh viên
https://www.poynter.org/mediawise-voter-project-mvp/
https://www.campusvoteproject.org/
https://www.slsvcoalition.org/
http://www.complexly.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:46

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions