Return to Video

How To Vote In Georgia 2020

 • 0:00 - 0:04
  ♪ (Quốc ca )♪
 • 0:04 - 0:06
  Xin chào bang Georgia! Nếu bạn muốn tham gia bỏ phiếu vào tháng 11
 • 0:06 - 0:08
  bạn sẽ phải đăng ký trước
 • 0:08 - 0:10
  Hãy nhấn vào đường link bên dưới
 • 0:10 - 0:12
  để kiểm tra đã đăng ký hay chưa. Nêu chưa
 • 0:12 - 0:15
  hoặc nếu bạn đã chuyển tiếp hoặc thay đổi tên từ lần cuối cùng
 • 0:15 - 0:18
  mà bạn đã bỏ phiếu, bạn cũng có thể nhấn vào đường link đó để đăng ký lại
 • 0:18 - 0:21
  Với những người dân Georgia có bằng lái xe hợp lệ
 • 0:21 - 0:24
  thì hãy nhập số trên bằng lái xe và gửi theo mẫu online
 • 0:24 - 0:27
  Nếu không có, họ sẽ yêu cầu bạn in ra và ký vào đó.
 • 0:27 - 0:29
  và gửi nó qua đường bưu điện có dán tem
 • 0:29 - 0:32
  Tôi biết nó hơi phiền phức nhưng điều đó rất quan trọng nên hãy làm bằng mọi cách.
 • 0:32 - 0:33
  Hạn để đăng ký đến mùng 5 tháng 10
 • 0:33 - 0:36
  nếu như bạn muốn bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 11
 • 0:36 - 0:39
  vì vậy, một khi đã đăng ký, bạn sẽ có hai lựa chọn khác nhau
 • 0:39 - 0:42
  Vậy bạn có thể bỏ phiếu như thế nào
  Bất kỳ ai ở Georgia đều có thể bỏ phiếu bằng mail
 • 0:42 - 0:44
  Mặt khác nếu như vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu vì bất cứ lý do nào.
 • 0:44 - 0:47
  Tất cả việc bạn phải làm là tải mẫu ở đường link bên dưới
 • 0:47 - 0:50
  và điền đầy đủ thông tin sau đó gửi qua đường bưu điện về văn phòng Hội đồng bỏ phiếu ở khu vực của bạn
 • 0:50 - 0:52
  Đây là liên kết tới tất cả địa chỉ của họ ở mô tả
 • 0:52 - 0:54
  Về kỹ thuật, Georgia chấp nhận việc bỏ phiếu vắng mặt tới ngày 30 tháng 10
 • 0:54 - 0:57
  Nhưng nếu bạn nộp đơn bỏ phiếu vắng mặt càng sớm, bạn càng sớm nhận được phiếu bầu
 • 0:57 - 1:01
  bạn có thể xem xét và suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định của mình
 • 1:01 - 1:03
  và gửi lại trước ngày mùng 3 tháng 11
 • 1:04 - 1:06
  Bạn cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 thời gian và địa điểm thay đổi theo từng quận
 • 1:08 - 1:09
  tuy nhiên tất cả các quận đều được yêu cầu
 • 1:09 - 1:13
  cho phép bạn bỏ phiếu sớm trước một ngày thứ Bảy nếu bạn bỏ phiếu vào cuối tuần dễ dàng hơn.
 • 1:13 - 1:17
  Có một liên kết trong mô tả nơi bạn có thể chọn quận của mình
 • 1:17 - 1:19
  và nó sẽ thông báo bạn có thể đi bỏ phiếu sớm ở đâu và khi nào
 • 1:19 - 1:23
  Nếu bạn thực sự muốn mọi phấn khích của việc bầu cử trực tiếp vào ngày mùng 3 tháng 11
 • 1:23 - 1:27
  Mặc dù bạn có thể tìm thấy nơi bầu cử bằng cách nhấn vào đường link mà bạn đã dùng để đăng ký trước đó
 • 1:27 - 1:30
  Nơi bầu cử mở cửa từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối ở toàn bang
  Bạn cần mang theo chứng minh thư nếu bạn muốn bỏ phiếu
 • 1:30 - 1:34
  Họ sẽ xác nhận bằng lái xem, chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ quân nhân, thẻ bộ lạc
 • 1:34 - 1:37
  Nếu bạn không có bất kỳ giấy tờ nhận dạng danh tính nào
 • 1:38 - 1:40
  bạn có thể dùng thẻ cử tri tự do ở văn phòng Hội đồng bầu cử ở khu vực của bạn hoặc bằng lái xe máy
 • 1:40 - 1:44
  Thời gian mà các cơ quan mở có thể khác nhau và bạn cần phải mang giấy khai sinh
 • 1:44 - 1:47
  và hộ khẩu để bầu cử nếu bạn cần thẻ cử tri tự do
 • 1:47 - 1:48
  Hãy bắt tay vào làm ngay
 • 1:48 - 1:50
  Nếu bạn muốn thấy mọi thứ mà bạn có thể bỏ phiếu
 • 1:50 - 1:52
  Có một đường link phía dưới nơi mà bạn có thể tìm thấy phiếu bầu mẫu của bạn
 • 1:52 - 1:55
  nó giống như đường link mà bạn đã đăng ký và kiểm tra khu vực bầu cử của bạn.
 • 1:55 - 1:57
  Điều này giúp bạn có thể tìm hiểu về các ứng cử viên
 • 1:57 - 1:59
  cho cuộc bầu cử địa phương của bạn trước thời gian bỏ phiếu
 • 1:59 - 2:02
  Nếu bạn không cần phải tích hết mọi mục trên phiếu bầu nếu bạn không muốn
 • 2:02 - 2:05
  Nhưng nếu bạn muốn có ảnh hưởng đến những cuộc bầu cử địa phương quan trọng đó.
 • 2:05 - 2:07
  Thật sự rất hữu ích khi biết việc gì sẽ diễn ra
 • 2:07 - 2:09
  trước khi bước vào phòng bỏ phiếu
 • 2:09 - 2:12
  Nếu muốn, bạn có thể in nó ra và mang đến khu vực bầu của bạn
 • 2:12 - 2:14
  vì vậy bạn có thể nhớ bạn muốn bỏ phiếu như thế nào
 • 2:14 - 2:16
  Một điều cuối cùng: nếu bạn có ý định bỏ phiếu
 • 2:16 - 2:19
  hãy mở ứng dụng ghi chú của bạn hoặc lấy một tờ giấy và lập kế hoạch
 • 2:19 - 2:21
  ghi lại khi nào và cách bạn đăng ký như thế nào
 • 2:21 - 2:23
  thời gian bạn dự định bỏ phiếu là mấy giờ hay bạn sẽ gửi đến đó như thế nào
 • 2:23 - 2:25
  Thẻ mà bạn dự định dùng
 • 2:25 - 2:27
  thậm chí ai sẽ cùng bạn tới chỗ bầu cử
 • 2:27 - 2:29
  Có một kế hoạch là một một cách tuyệt vời để chắc chắn rằng
 • 2:29 - 2:31
  không có gì bất ngờ ngăn cản bạn bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11
 • 2:31 - 2:33
  Tất cả các đường link bạn cần để kiểm tra việc đăng ký của bạn
 • 2:33 - 2:35
  and polling location will
  be in the description và địa điểm bầu cử sẽ nằm trong mô tả
 • 2:35 - 2:37
  Cảm ơn vì đã bỏ phiếu
 • 2:37 - 2:39
  How To Vote in Every State is produced
  by Complexly
 • 2:39 - 2:41
  với sự hợp tác cùng Dự án bầu cử MediaWise
 • 2:41 - 2:44
  which is led by The Poynter Institute and
  supported by Facebook được hướng dẫn bởi Học viện Poynter và được Facebook hỗ trợ
 • Not Synced
Title:
How To Vote In Georgia 2020
Description:

COVID-19 Voting Update: All voters in Georgia can request an absentee ballot and vote by mail. Voters were able to do this prior to the COVID-19 pandemic. Voters can now request their absentee ballot online. https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

[updated September 4, 2020]

***

Check your registration status: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Register by mail: http://sos.ga.gov/admin/files/GA_VR_APP_2019.pdf

Register online: https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR/welcometoga.do#no-back-button

Request an absentee ballot: http://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
https://ballotrequest.sos.ga.gov/voter/voterSearch

Track your absentee ballot: https://georgia.ballottrax.net/voter/

Locations & times for in-person advanced voting: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Find your polling location: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Find your sample ballot: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

Campus Vote Project: https://www.campusvoteproject.org/stateguides/Georgia

***

MediaWise is a nonprofit, nonpartisan project of the Poynter Institute and supported by Facebook. Complexly is an MVP partner, as are Campus Vote Project and Students Learn, Students Vote.
https://www.poynter.org/mediawise-voter-project-mvp/
https://www.campusvoteproject.org/
https://www.slsvcoalition.org/
http://www.complexly.com/

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:46

English subtitles

Revisions Compare revisions