YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Vietnamese υπότιτλους

← The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
41 Γλώσσες

Showing Revision 5 created 02/16/2017 by Triều Tr H.

 1. Điều gì đáng kinh ngạc nhất về vũ trụ mà ông có thể chia sẻ với chúng tôi?
 2. Điều đáng kinh ngạc nhất
 3. chính là sự hiểu biết
 4. rằng những nguyên tử cấu thành sự sống trên Trái Đất
 5. những nguyên tử tạo nên cơ thể con người
 6. có thể được truy ngược về lõi những lò lửa đã nấu các nguyên tố nhẹ
 7. thành những nguyên tố nặng hơn
 8. dưới nhiệt độ và áp suất cực lớn
 9. Giữa những ngôi sao này, những cái lớn nhất
 10. sẽ trở nên bất ổn định vào cuối đời
 11. chúng đã sập vào trong và rồi nổ tung, phóng vật chất đã được làm giàu đi khắp giải ngân hà
 12. vật chất làm từ Các-bon, Ni-tơ và Ô-xy
 13. cũng như mọi thành tố cơ bản khác của chính sự sống
 14. Những thành phần này trở thành một phần của đám mây bụi
 15. cô đặc, co cụm, hình thành nên thế hệ tiếp theo của nhiều hệ sao
 16. bao gồm những ngôi sao với nhiều hành tinh quay xung quanh, mang trong mình các thành tố của sự sống
 17. Vậy nên khi tôi nhìn lên bầu trời đêm
 18. và tôi biết rằng vâng, chúng ta là một phần của vũ trụ này
 19. chúng ta thuộc về vũ trụ này, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả hai điều đó
 20. chính là Vũ Trụ này nằm trong chúng ta
 21. Khi tôi suy nghĩ về điều ấy, tôi thấy rằng
 22. nhiều người cảm thấy mình bé nhỏ vì họ bé nhỏ còn Vũ Trụ thì to lớn
 23. nhưng tôi lại thấy mình to lớn, bởi những nguyên tử trong tôi đến từ các vì sao kia
 24. Có một mối dây liên kết.
 25. Chính là điều bạn khao khát trong cuộc sống, bạn muốn được kết nối, bạn muốn được liên quan
 26. Bạn muốn cảm thấy như một Người Tham Gia vào
 27. tất cả hoạt động và sự kiện chung quanh mình
 28. Đó chính xác là những gì ta đang làm, chỉ bằng việc đang sống...