Return to Video

The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

 • 0:02 - 0:08
  Apakah fakta tentang alam semesta yang paling mengagumkan yang boleh anda kongsi?
 • 0:08 - 0:12
  Fakta yang paling menakjubkan
 • 0:12 - 0:15
  ialah pengetahuan
 • 0:15 - 0:20
  bahawa semua kehidupan di muka bumi ini terdiri daripada atom
 • 0:20 - 0:24
  atom-atom dalam tubuh manusia
 • 0:24 - 0:31
  boleh dikesan kepada 'kawah' yang melakurkan unsur-unsur ringan
 • 0:31 - 0:34
  kepada unsur-unur berat di dalam terasnya
 • 0:34 - 0:37
  pada suhu dan tekanan yang amat tinggi
 • 0:37 - 0:40
  Bintang-bintang ini, terutama dengan jisim yang besar
 • 0:40 - 0:43
  menjadi kurang stabil pada akhir hayat mereka
 • 0:43 - 0:51
  dan runtuh lalu meletup, menyuraikan isi perutnya ke seluruh alam semesta
 • 0:51 - 0:56
  isi perut yang mengandungi karbon, nitrogen, oxygen
 • 0:56 - 0:59
 • 0:59 - 1:03
 • 1:03 - 1:09
 • 1:09 - 1:16
 • 1:16 - 1:19
 • 1:19 - 1:24
 • 1:24 - 1:31
 • 1:31 - 1:35
 • 1:35 - 1:38
 • 1:38 - 1:41
 • 1:41 - 1:49
 • 1:49 - 1:52
 • 1:52 - 1:56
 • 1:56 - 2:01
 • 2:01 - 2:04
 • 2:04 - 2:09
Τίτλος:
The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Περιγραφή:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
03:34
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Malay subtitles for The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Malay subtitles for The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Malay subtitles for The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)
Χρήστης που αποσύρθηκε edited Malay subtitles for The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

Malay subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions

 • Revision 4 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε
 • Revision 3 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε
 • Revision 2 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε
 • Revision 1 Edited
  Χρήστης που αποσύρθηκε