YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Filipino υπότιτλους

← The Most Astounding Fact (Neil DeGrasse Tyson)

In a video interview with TIME Magazine, Astrophysicist Dr. Neil DeGrasse Tyson was asked "What is the most astounding fact you can share with us about the universe?" This is his answer. You can watch the full interview with the link provided. I implore you to check out all the links below.

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
41 Γλώσσες

Showing Revision 3 created 07/27/2017 by Sad Pluto.

 1. Ano ang pinaka naka-mamanghang bagay
 2. na maaari mong ibahagi sa amin
 3. tungkol sa ating kalawakan?
 4. Ang pinaka nakamamanghang bagay,
 5. ay ang kaalaman
 6. na ang mga atoms na
 7. bumubuo sa buhay sa mundo
 8. yung mga atoms na
 9. bumubuo sa ating mga katawan
 10. ay mababalikan natin sa mga bagay
 11. na gumawa ng mga 'light elements'
 12. na naging 'heavy elements' sa gitna ng mga bituin
 13. sa gitna ng matinding mga kondisyon at temperatura,
 14. Ang mga bituin na iyon,
 15. yung mga bituing mas malalaki kaysa sa iba
 16. ay unti unting nanghina
 17. at gumuho't sumabog
 18. at kinalat
 19. ang kanilang mga elemento sa buong kalawakan,
 20. mga elementong binubuo ng carbon,
 21. nitrogen, oxygen
 22. at lahat ng mahahalaga pang bagay
 23. na kailangan para sa buhay
 24. Ang mga elementong ito ay naging
 25. parte ng mga gas clouds na
 26. nag-condense, nag-collapse at bumuo
 27. sa mga sumunod na henerasyon
 28. ng mga solar systems
 29. na mayroong mga bituing may mga umiikot na planeta,
 30. at ngayon nasa mga planetang iyon
 31. ang mga bagay o elementong mahalaga para sa buhay,
 32. Kaya kapag ako'y tumitingin sa langit kapag gabi,
 33. at alam ko na oo, parte tayo ng kalawakang ito,
 34. na tayo'y nasa kalawakang ito,
 35. pero ang mas importante pa sa dalawang ito
 36. ay ang Kalawakan ay nasa sa atin.
 37. Kapag naiisip ko iyon, tumitingin ako sa taas-
 38. maraming taong nanliliit sa kanilang sarili dahil maliit sila at malaki ang kalawakan
 39. pero nararamdaman kong ako'y malaki,
 40. dahil ang aking mga atoms ay galing sa mga bituin na iyon.
 41. Na mayroon kaming koneksyon.
 42. At ayon ang gusto natin sa buhay, gusto nating
 43. maramdaman ang koneksyon, gusto nating maging importante,
 44. gusto nating maramdaman na tayo'y parte sa mga bagay
 45. na nangyayari sa ating paligid.
 46. Lahat tayong mga tao ay ganoon na nabubuhay lamang...