YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Turkish υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Bilim

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 1 created 10/31/2012 by harunkucuk.

 1. / Benim Gerçekliğim /
 2. www.tromsite.com
 3. Beni duyabiliyor musun?
 4. Evet,
 5. Sanırım beni duyabiliyorsun
 6. ancak beni göremiyorsun.
 7. Çünkü kulakların var.
 8. Gözlerini kapatıp ekrana uzanırsan,
 9. ekranın orada olduğunu bilirsin.
 10. Onu, derin sayesinde hissediyorsun.
 11. Dokunmana izin yoksa,
 12. en azından koklayabilirsin.
 13. Sıcak plastiğin kokusunu alınca,
 14. ekranın orada olması gerektiğini anlarsın.
 15. Şanslısın ki bir burnun var.
 16. Peki, onu tadabilir misin?
 17. Bu, biraz daha zor.
 18. Ama önünde sonunda plastiğin tadını alacaksın,
 19. çünkü bir dilin var.
 20. Etrafındaki dünyayı,
 21. etrafında bulunan herşeyi,
 22. bu beş duyu aracılığıyla anlıyorsun.
 23. Kulakların varsa
 24. duyarsın.
 25. Gözlerin varsa
 26. görürsün.
 27. Derin sayesinde
 28. hissedersin.
 29. Dilin tat almanı sağlar,
 30. burnun da koklamanı.
 31. Gözler, kulaklar, burun, dil ve deri,
 32. bunlar senin doğuştan sahip olduğun 'araçlar'.
 33. Bu araçlar, etrafındaki dünyayı anlamanı sağlıyor.
 34. Ancak, bunların hepsini nasıl biliyorsun?
 35. Sadece farkettiğin için.
 36. Peki, bunları beş duyuya nasıl böldük?
 37. [ BİLİM ]
 38. Cevabı BİLİM!
 39. Yaşadığımız dünya çok karmaşık olduğu için,
 40. etrafımızdakileri keşfetmek ve tanımlamak için bilimi kullanıyoruz.
 41. Peki, bilim nedir?
 42. Doğanın gözlem ve akıl yürütme yoluyla
 43. incelenmesi ve araştırılması
 44. ya da araştırma yoluyla edinilen
 45. bilgilerin tümü.
 46. Basit olarak, gördüklerimizi tanımlamamızı sağlayan
 47. deneylerin, sayıların ve harflerin tümü.
 48. Ama, bu nasıl oluyor?
 49. Çoğu kişi işaretleri değer olarak tanır
 50. ve işaretlerin en tanıdık olanları harfler ve sayılardır.
 51. Bunlar, çevremizi anlamamıza
 52. yardımcı olan icatlardır.
 53. Bu işaretlerin nasıl ortaya çıktığını
 54. daha iyi anlamak için
 55. matematik tarihine kısaca bakalım:
 56. İnsanlar, en eski çağlardan beri
 57. basit sorunlara çözümler aradılar.
 58. Ev inşa etmek, mesafe ölçmek,
 59. mevsimleri takip etmek ve objeleri saymak.
 60. Otuz bin seneden bile önce,
 61. yontma taş devrindeki insanlar
 62. mevsimlerin geçişini
 63. ve havadaki değişikleri tarım yapmak için takip ettiler.
 64. Zamanın geçişini ifade etmek için,
 65. mağara duvarlarına
 66. ya da kemiklere, oduna veya taşa çentik attılar.
 67. Her çentik bir sayısı anlamına geliyordu.
 68. Ancak miktarlar büyüyünce
 69. bu sistemi kullanmak zorlaştı,
 70. dolayısıyla, birkaç şeyi birlikte ifade eden
 71. semboller icat ettiler.
 72. Milattan önce dördüncü asırdan kalan
 73. Sümerlilerin kilden ürettikleri taşlar bulundu.
 74. Kilden yapılmış küçük bir çubuk 1,
 75. kilden bir top 10,
 76. ve kilden yapılmış büyük bir koni 60 anlamına geliyordu.
 77. MÖ 3300'den kalan yazıtlar
 78. Babillilerin miktarları sazdan bir kalem yoluyla
 79. kil tabletlere yazdığını gösteriyor
 80. Çivi şekliyle 1'i
 81. Yana yatmış bir V harfi ile 10'u kullanıyorlardı.
 82. Bu sembolleri bir araya getirerek diğer sayıları yazıyorlardı.
 83. Mesela,
 84. Babilliler 19 sayısını böyle ifade ediyorlardı.
 85. Eski Mısırlılar günlük hayatlarından objeleri
 86. sembol olarak kullandılar.
 87. Çubuk 1, boyunduruk 10,
 88. sarılmış ip 100,
 89. nilüfer çiçeği de 1000 anlamına geliyordu
 90. 19 sayısı, bir boyunduruk ve 9 çubukla ifade ediliyordu.
 91. Eski Romalılar da bugün bildiğimiz
 92. bir sayı sistemi ortaya koydular.
 93. Diğer sembollerin yanısıra
 94. 'X' ile 10 sayısını, 'I' ile de 1 sayısını ifade ettiler.
 95. Orta Çağlara gelindiğinde
 96. Romalılar, 'I'i 'X'in sağına koyarak
 97. 11, soluna koyarak da 9 sayısını ifade ediyorlardı.
 98. Böylece, 19 sayısını ifade etmek için XIX yazıyorlardı.
 99. Bütün bu yaratıcı sayı sistemleri
 100. objeleri teker teker ve hep birlikte ifade ediyorlardı.
 101. Bilinen en eski sayı sistemlerinden bazıları
 102. ayak ve eldeki parmaklara dayanır.
 103. Bunlar ise 1, 5, 10 ve 20 sayılarını temel aldılar.
 104. Zulu dilinde 6,
 105. sağ elin baş parmağıyla ifade edilir.
 106. Bu, sol eldeki tüm parmakların sayıldığı
 107. ve diğer baş parmağa ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.
 108. Diğer sistemler ise ticaretle oluştu.
 109. Nijerya'daki Yoruba bölgesinde
 110. deniz kabukları para birimi olarak kullanılıyordu.
 111. 20 tabanlı, toplama,
 112. çıkartma ve çarpma yapılabilen
 113. şaşırtıcı derecede karmaşık
 114. bir sayı sistemi ortaya çıktı
 115. Örneğin:
 116. 45 sayısını 3x20 eksi 10 eksi 5 olarak düşünüyorlardı
 117. Eski Persler gibi pek çok kültür
 118. sayıları tel ve ipliklere düğüm atarak
 119. kaydediyorlardı.
 120. İnkalılar ise 'quipu' adında
 121. daha incelikli bir sistem kullandılar.
 122. Yatay olarak tutulan kalın bir telden
 123. düğümlü iplikleri sarkıtıyorlardı.
 124. Kullanılan düğüm
 125. ve telin uzunluğunu ve rengini kullanarak
 126. 1, 10 ve 100 sayılarını ifade ediyorlardı
 127. Bugün ise, endüstrileşmiş kültürlerin neredeyse tamamı
 128. 0'dan 9'a kadar olan sayıları kullanıyor.
 129. Bu semboller, milattan önce üçüncü yüzyılda
 130. Hindistan'da icat edilene kadar ortada yoktu.
 131. Bulunduğu basamağa göre 0'ın değerinin değişmesi fikri ise
 132. tam 800 yıl sonra ortaya çıktı.
 133. Bu büyük fikir
 134. matematiğin çehresini tamamen değiştirdi.
 135. Biz insanlar, hep bir birimizle paylaşım içindeydik.
 136. Kesirler ise, eski kültürlerin yemeklerini,
 137. sularını ve topraklarını
 138. adilce paylaşmak istediklerinde
 139. ortaya çıkmaya başladı.
 140. Eski Mısırlılar, adil paylaşım sembolleri olarak
 141. kesirleri kullandılar.
 142. Kesirlerin payı 1'di.
 143. 1/2, 1/3 ve 1/5 gibi.
 144. Bu kesirleri toplayıp bölüyorlardı.
 145. Eğer üç somun ekmeği
 146. ailenin 5 ferdi arasında bölüştürmek istediklerinde
 147. birinci ve ikinci somunları
 148. üçer parçaya,
 149. üçüncü somunu da beş parçaya bölüyorlardı.
 150. Geriye kalan üçte bir somunu ise
 151. beş parçaya bölüyorlardı.
 152. Bunu, 1/3, 1/5 ve 1/15 olarak ifade ettiler.
 153. Biz ise bugün bunu
 154. 3/5 ile ifade ediyoruz.
 155. Her kişi için 3/5 somun
 156. veya 3 somunun 5 kişiye bölünmesi.
 157. Sümerliler ve Babilliler
 158. 60 tabanlı, kesirli bir sayı sistemi geliştirdiler.
 159. 4000 sene sonra, bu sistemi hala kullanıyoruz.
 160. Günün her saati 60 dakika,
 161. ve her dakika 60 saniyeden oluşuyor.
 162. Daire de toplam 360 dereceden oluşuyor.
 163. Çinliler ise abaküsü kullandılar.
 164. Bu sistem de ondalıktı, ancak 0 sayısı yoktu.
 165. İlk ondalık kesirler
 166. abaküs sayesinde ortaya çıktı.
 167. Örneğin:
 168. 3/5, abaküste 10'da 6 olarak ifade ediliyordu.
 169. Çinlilerin kesirleri ifade ederken paya 'oğul'
 170. paydaya da 'ana' diyorlardı.
 171. Bugün, kesir çubuğu kullanarak ifade ettiğimiz
 172. bayağı kesirler ise
 173. 12. yüzyıla kadar
 174. icat edilmedi.
 175. Bu kesirler bile 500 sene öncesine,
 176. Rönesans'a kadar yaygın olarak kullanılmıyordu.
 177. Tarih boyunca dünyadaki her kültür
 178. hesaplama yapmak için yaratıcı yöntemler geliştirdi.
 179. Örneğin, 12X15 gibi bir işlemi yapmak için
 180. eski Rus köylüleri
 181. ikiye katlama ve ikiye bölme yöntemlerini kullandı.
 182. Tek bir sayıyı ikiye böldüklerinde çıkan kesirleri
 183. aşağı yuvarladılar
 184. sonra da tek sayı çarpanları
 185. topladılar.
 186. Eski Mısırlılar ise, yeterli sayıda gruba ulaşana kadar
 187. ikiye katlama yöntemini kullandılar.
 188. Elde ettikleri grupları toplayarak cevabı buldular.
 189. Orta Çağlarda abaküs, hem Asya'da
 190. hem de Avrupa'da hesap makinesi görevi görüyordu.
 191. Ancak, pek az insan abaküs kullanmayı biliyordu.
 192. Bilenler ise çoğunlukla varlıklı tüccarlar ve tefecilerdi.
 193. Her boncuğun bir basamak değerine sahip olduğu
 194. abaküs, hesaplamada çok etkindi.
 195. Bundan sonra, büyük Arap matematikçisi El Harezmi
 196. Kuzey Amerika ve Avrupa'yı
 197. 0'dan 9'a kadar giden Hint rakamlarıyla tanıştırdı
 198. ve yeni hesaplama yöntemleri yarattı.
 199. Bu algoritmalar kağıda yazılabiliyordu.
 200. Yüz yıllar boyunca bu algoritmaları öğrenmek
 201. eğitim görmüş olmanın tek göstergesiydi.
 202. Öğrenciler sayılardan oluşan uzun kolonları
 203. kullanarak hesap yapmayı
 204. sayıları etkin ve güvenilir bir şekilde bir yerden
 205. başka bir yere taşımayı ve uzun bölme yapmayı öğrendiler.
 206. Artık yaptıklarını kaydedebiliyor
 207. ve sonuçlarını kontrol edebiliyorlardı.
 208. Bugün ise, karmaşık hesaplamalar için
 209. hesap makinesi kullanıyoruz.
 210. Artık öğrencilerin, sonuçların
 211. doğruluğunu kontrol edebilmeleri
 212. ve de bunu yapabilmek için pek çok
 213. akıldan hesap yapma stratejisine sahip olmaları gerekiyor.
 214. 12x15 gibi basit hesapların çoğu
 215. farklı stratejiler kullanarak akıldan yapılabilir.
 216. Matematiğin ilginç ve canlı tarihinde
 217. yolculuğumuzu sürdürdükçe
 218. fikirlerin ve icatların
 219. insanların ihtiyaçlarını karşılamak
 220. ve günlük hayatımızdaki sorunları çözmek için ortaya çıktığını gördük.
 221. Zaman içinde, dünyadaki pek çok kadın ve erkeğin
 222. matematik alanındaki araştırmaları
 223. bize, dünyayı matematiksel olarak
 224. anlamamızı sağlayan
 225. büyüleyici mercekler sundu.
 226. Bilim, gözlemlediklerimizi tanımlayarak
 227. ve deneyler yaparak
 228. ulaştığımız doğruların bütünüdür.
 229. Matematik, kimya ve fizik
 230. yarlamaya açık olmayan sabit dillerdir.
 231. Bu dilleri kullanarak gördüklerimizi anlatır,
 232. gözlemlerimizi de sınayarak kanıtlarız.
 233. DNA'yı,
 234. hücreleri, galaksileri,
 235. meyveleri,
 236. laptopları,
 237. havalandırma cihazlarını düşün…
 238. Arabaları,
 239. yiyecekleri,
 240. evleri,
 241. hayvanları,
 242. bitkileri düşün…
 243. Atomları,
 244. vücuttaki organları,
 245. iklimi,
 246. ya da giydiğin giysileri düşün…
 247. Herşeyin bilim tarafından tanımlandığını
 248. veya yaratıldığını
 249. farkedersin.
 250. Bilim kavramını anlamak için
 251. bilimsel kuramın ne olduğunu bilmen gerekiyor:
 252. Bilimsel kuram,
 253. gözlemlerin arasındaki ilişkileri
 254. anlamaya yarayan kurallardan (bilimsel kanunlar)
 255. ve de gözlemlenebilir olayların soyutlaştırılması
 256. ve ölçülebilir özellikleri üzerinden
 257. ifade edilmesinden
 258. ortaya çıkan kavramların tamamıdır.
 259. Bilimsel kuramlar,
 260. gözlemler hakkındaki deneysel verilere uyacak şekilde oluşturulur
 261. ve bir grup olguyu açıklayan
 262. bir veya birkaç prensip olarak ifade edilir.
 263. Bilimsel kuramlar diğer kuramlardan
 264. tamamen farklıdır,
 265. çünkü en yeni bulguların ortaya koyduğu
 266. en olası açıklamalardır.
 267. Bilim, dünyayı anlamamız için
 268. geliştirilmiş en iyi araçtır.
 269. Bilim, tamamen insanlara özgü bir bilme şeklidir.
 270. Her zaman bildiklerimizin sınırında yaşıyoruz.
 271. Bilim yeni nesilleri kucaklayan
 272. ve işbirliğiyle yürütülen bir uğraştır.
 273. Yolumuzu açanları anıyor
 274. ve dünyayı onların gözünden görüyoruz.
 275. Bilimden biraz da olsa anlıyorsan
 276. dünya sana tamamen farklı görünür.
 277. Ve bu anlayış seni güçlü kılar.
 278. Gerçek dünya, gerçek bir şiir gibidir.
 279. Bilim, gerçekliğin şiiridir.
 280. Bilim yapabilir ve bilimle
 281. hayatımızı daha iyi hale getirebiliriz.
 282. Gerçek dünya, gerçek bir şiir gibidir.
 283. Bilim, gerçekliğin şiiridir.
 284. İnsanlık tarihi, karanlık köşeleri
 285. aydınlatan fikirlerin tarihidir.
 286. Bilim insanları gizemi severler, bilmedikleri şeylere bayılırlar.
 287. Bilmediğim şeyler beni korkutmuyor.
 288. Bence böylesi çok daha ilginç.
 289. Hepimizden daha büyük ve hepimizi içine alan
 290. bir evrensel gerçeklik var.
 291. Evrenin daha derinine indikçe
 292. bulduğumuz herşey daha şaşırtıcı görünüyor.
 293. Hakikat için hakikati aramak
 294. öğrenmekle dolu bir hikayedir.
 295. Gerçek dünya, gerçek bir şiir gibidir.
 296. Bilim, gerçekliğin şiiridir.
 297. Bilim yapabilir ve bilimle
 298. hayatımızı daha iyi hale getirebiliriz.
 299. Gerçek dünya, gerçek bir şiir gibidir.
 300. Bilim, gerçekliğin şiiridir.
 301. İnsanlık tarihi, karanlık köşeleri
 302. aydınlatan fikirlerin tarihidir.
 303. Evrendeki yalnız köşemizde
 304. düşüncemizin gücüyle
 305. evrenin başlangıcından
 306. sonraki kısa bir ana bakaliyoruz.
 307. Bence bilim,
 308. aklının işleyişini değiştirir.
 309. Herşeyi biraz daha derinlemesine düşünmek.
 310. Biim, herkesin görebileceği kanıtlarla
 311. kişisel önyargıların yerine geçer.
 312. Gerçek dünya, gerçek bir şiir gibidir.
 313. Bilim, gerçekliğin şiiridir.
 314. Bilim yapabilir ve bilimle
 315. hayatımızı daha iyi hale getirebiliriz.
 316. [Bilim, etrafımızdaki dünyayı anlamak için
 317. müthiş bir araçtır.]
 318. [Bilim, çevrendeki gerçekleri
 319. görmeni sağlayan
 320. bir büyüteç gibidir.]
 321. Mh συγχρονισμένα
  [ Hesaplamanın Gelişimi ]
 322. Mh συγχρονισμένα
  [ Kesirlerin Gelişimi ]
 323. Mh συγχρονισμένα
  [Sayı Sisteminin Gelişimi]