Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:06 - 0:11
  The Reality of Me
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  คุณได้ยินฉันไหม
 • 0:37 - 0:38
  ใช่
 • 0:38 - 0:39
  ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณแล้วนะ
 • 0:39 - 0:41
  แต่คุณไม่เห็นฉัน
 • 0:41 - 0:43
  นั่นเป็นเพราะว่าคุณมีหู
 • 0:43 - 0:46
  ถ้าคุณหลับตาแล้วยื่นหน้ามาที่หน้าจอ
 • 0:47 - 0:48
  คุณจะรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น
 • 0:48 - 0:50
  คุณรับความรู้สึกผ่านผิว
 • 0:51 - 0:53
  ถ้าคุณไม่เคยสัมผัสมันมาก่อน
 • 0:53 - 0:55
  อย่างน้อยคุณก็ยังได้กลิ่นมัน
 • 0:55 - 0:57
  และหลังจากคุณได้กลิ่นพลาสติกร้อนๆตรงนั้น
 • 0:57 - 1:00
  คุณก็จะรู้ว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนั้น
 • 1:00 - 1:03
  โชคดี ที่คุณมีจมูก
 • 1:03 - 1:06
  แต่ถ้าคุณลองชิมมันดู
 • 1:06 - 1:08
  ใช่ มันเป็นเรื่องยาก
 • 1:08 - 1:10
  แต่สุดท้าย คุณก็จะลองชิมพลาสติก
 • 1:10 - 1:12
  เพราะคุณมีลิ้น
 • 1:13 - 1:15
  คุณเข้าใจโลกรอบๆตัว
 • 1:15 - 1:17
  ฉันหมายถึงรอบๆตัวคุณ
 • 1:18 - 1:19
  ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • 1:19 - 1:21
  ถ้าคุณมีหู
 • 1:21 - 1:22
  คุณก็จะสามารถได้ยิน
 • 1:22 - 1:23
  ถ้าคุณมีตา
 • 1:23 - 1:24
  คุณก็สามารถมองเห็น
 • 1:25 - 1:26
  ผ่านทางผิว
 • 1:26 - 1:27
  คุณรู้สึกได้
 • 1:27 - 1:28
  คุณมีลิ้นซึ่งช่วยในการลิ้มรส
 • 1:29 - 1:32
  และถ้าคุณมีจมูก คุณก็สามารถดมกลิ่นได้
 • 1:33 - 1:37
  ตา,หู,จมูก,ลิ้น,และผิว ล้วนเป็น "เครื่องมือ"
 • 1:38 - 1:39
  ซึ่งคุณได้มาตั้งแต่แรกเกิด
 • 1:39 - 1:42
  อุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจโลกรอบๆตัวคุณ
 • 1:43 - 1:45
  ว่าแต่ คุณรู้ทั้งหมดนี่ได้อย่างไร ?
 • 1:46 - 1:48
  นั่นก็เพราะว่าคุณสังเกต
 • 1:48 - 1:52
  และ ทำไมเราถึงแบ่งประสาทสัมผัสออกเป็น 5 อย่าง ?
 • 2:12 - 2:18
  [วิทยาศาสตร์]
 • 2:26 - 2:28
  คำตอบก็คือ"วิทยาศาสตร์ !"
 • 2:28 - 2:30
  เพราะโลกนี้มันสุดแสนจะซับซ้อน
 • 2:31 - 2:34
  เราใช้วิทยาศาสตร์ในการค้นหาและให้นิยาม
 • 2:34 - 2:35
  แล้ววิทยาศาสตร์มันคืออะไรล่ะ ?
 • 2:36 - 2:38
  การค้นคว้าและการศึกษาธรรมชาติ
 • 2:38 - 2:41
  ด้วยการสังเกตและเหตุผล
 • 2:41 - 2:42
  หรือจากความรู้เดิมทั้งหมดที่มีอยู่
 • 2:42 - 2:44
  ได้มาผ่านการวิจัยค้นคว้า
 • 2:44 - 2:48
  พูดง่ายๆก็คือ ผลรวมของการทดลองทั้งหมด
  ทั้งตัวเลขและตัวอักษร
 • 2:48 - 2:51
  ซึ่งทั้งหมดสามารถจำกัดความได้
 • 2:51 - 2:52
  อย่างไรล่ะ ?
 • 2:52 - 2:55
  คนส่วนใหญ่รู้จักใช้
  เครื่องหมายและค่า
 • 2:55 - 2:58
  ซึ่งรู้จักกันดีในรูปของตัวอักษรและตัวเลขต่างๆ
 • 2:58 - 3:01
  พวกมันคือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งช่วยเรา
 • 3:01 - 3:03
  ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
  สภาพแวดล้อมรอบๆตัว
 • 3:04 - 3:05
  เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นว่า เครื่องหมายเหล่านี้
 • 3:05 - 3:07
  เข้ามีตัวตนอยู่ได้อย่างไร
 • 3:07 - 3:10
  เรามาดูประวัติโดยย่อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
 • 3:14 - 3:16
  มนุษย์ในยุคเริ่มแรก
 • 3:16 - 3:19
  ได้มองหาวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ
 • 3:20 - 3:21
  การสร้างบ้าน ,การวัดระยะห่าง
 • 3:21 - 3:24
  ติดตามฤดู และการนับจำนวนสิ่งของ
 • 3:25 - 3:26
  เมื่อประมาณ 32,000 ปีก่อน
 • 3:26 - 3:28
  มนุษย์ยุค paleolithic
 • 3:28 - 3:29
  ติดตามการเปลี่ยนแปลงของฤดู
 • 3:29 - 3:31
  และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ
  เพื่อการเพาะปลูก
 • 3:32 - 3:34
  ในการที่จะนำเสนอการผ่านไปของเวลา
 • 3:34 - 3:36
  พวกเขาแกะสลักเป็นเครื่องหมายขีดบนผนังถ้ำ
 • 3:36 - 3:39
  หรือกรีดลงบนซากกระดูก ,ไม้หรือหิน
 • 3:39 - 3:42
  แต่ละ ขีด หมายถึง หนึ่ง
 • 3:42 - 3:43
  แต่ระบบนี้เริ่มไม่สะดวก
 • 3:43 - 3:45
  เมื่อต้องมาเจอกับจำนวนที่มาก
 • 3:45 - 3:46
  จึงทำให้สัญลักษณ์ได้ถูกสร้างขึ้นมา
 • 3:47 - 3:48
  ซึ่งหมายถึงกลุ่มของวัตถุต่างๆ
 • 3:48 - 3:51
  ศิลาหินของชาวสุเมเรียนถูกค้นพบ
 • 3:51 - 3:53
  ซึ่งมีอายุถึง 4 สหัสวรรษ B.C
 • 3:53 - 3:56
  ดินเหนียวก้อนเล็กๆใช้แทนเลข 1
 • 3:56 - 3:58
  ดินเหนียวที่ปั้นเป็นก้อนใช้แทนเลข 10
 • 3:58 - 4:00
  และรูปกรวยแทนเลข 60
 • 4:01 - 4:04
  จากการบันทึกเมื่อประมาณ 3,300 BC แสดงถึง
 • 4:04 - 4:06
  ชาวบาบิโลนจารึกจำนวนต่างๆ
 • 4:06 - 4:07
  ลงบนแผ่นดินเหนียวด้วยต้นกก
 • 4:08 - 4:10
  พวกเขาใช้รูปทรงตะปู แทนเลข 1
 • 4:10 - 4:13
  และ V แทนเลข 10
 • 4:13 - 4:15
  เมื่อนำสัญลักษณ์ทั้งสองนี้มารวมกัน
  เพื่อที่จะแสดงเลขอื่นๆ
 • 4:15 - 4:16
  ยกตัวอย่างเช่น
 • 4:16 - 4:18
  ชาวบาบิโลนเขียนเลข 19 เป็น
 • 4:20 - 4:22
  ชาวอียิปต์โบราณใช้สิ่งของ
 • 4:22 - 4:24
  ในชีวิตประจำวันเป็นสัญลักษณ์
 • 4:24 - 4:27
  ปมเชือก แทนเลข 1
  เกวียนวัวแทนเลข 10
 • 4:27 - 4:28
  เชือกม้วนแทนเลข 100
 • 4:28 - 4:31
  ดอกบัวแทน 1,000 ไปเรื่อยๆ
 • 4:31 - 4:35
  เลข 19 สามารถแสดงได้ด้วย เกวียนวัว 1 อัน
  และปมเชือก 9 ปม
 • 4:36 - 4:38
  ชาวโรมันสมัยก่อนสร้างระบบตัวเลขขึ้นมา
 • 4:38 - 4:40
  ซึ่งเราก็เห็นใช้อยู่ทุกวันนี้
 • 4:40 - 4:41
  ตามด้วยอีกสัญลักษณ์
 • 4:41 - 4:44
  พวกมันสามารถเขียนได้เป็น 'X' แทน 10 และ 'I' แทน 1
 • 4:44 - 4:45
  เมื่อเข้าสู่ยุคกลาง
 • 4:45 - 4:47
  ชาวโรมันใส่ 'I' อยู่ทางด้านขวาของ 'X'
 • 4:47 - 4:50
  แทนเลข 11
  และทางด้านซ้ายแทนเลข 9
 • 4:50 - 4:52
  ดั้งนั้นจึงเขียนเลข 19 ได้เป็น XIX
 • 4:53 - 4:54
  ระบบตัวเลขต่างๆเหล่านี้
 • 4:55 - 4:58
  ล้วนแสดงถึงกลุ่มของวัตถุ เช่นเดียวกับสิ่งของส่วนบุคคล
 • 4:59 - 5:00
  ระบบการนับที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์
 • 5:00 - 5:03
  ใช้นิ้วมือและนิ้วเท้าเป็นหลัก
 • 5:03 - 5:06
  ดังนั้นมันจึงอยู่บนเลขฐาน 1 ,5 ,10 ,และ 20
 • 5:06 - 5:08
  คำว่า 6 สำหรับชาวซูลูก็คือ
 • 5:08 - 5:11
  ยกนิ้วโป้งข้างขวาหนึ่งนิ้ว
 • 5:11 - 5:12
  นั่นหมายความว่านิ้วที่เหลือข้างซ้าย
 • 5:13 - 5:16
  จะถูกรวมเข้าไปและเพิ่มน้วโป้งขวาขึ้นมา
 • 5:16 - 5:18
  ระบบอื่นๆมีวิวัฒนาการมาจากการค้า
 • 5:18 - 5:20
  ชาว Yoruba ในไนจีเรีย
 • 5:20 - 5:22
  ใช้เปลือกหอยแทนเงิน
 • 5:22 - 5:25
  และพัฒนาเป็นระบบตัวเลขที่น่าอัศจรรย์
 • 5:25 - 5:26
  มันอยู่บนเลขฐาน 20
 • 5:26 - 5:28
  และสามารถทำได้ทั้งการคูณ
 • 5:28 - 5:30
  การลบและการบวก
 • 5:30 - 5:31
  ยกตัวอย่างเช่น
 • 5:31 - 5:36
  พวกเขาคิด 45 เป็น 3x20 ลบ 10 ลบ 5
 • 5:37 - 5:39
  ปมที่ผูกอยู่บนเส้นเชือกถูกใช้
 • 5:39 - 5:41
  ในการบันทึกจำนวนต่างๆ ของหลายๆวัฒนธรรม
 • 5:41 - 5:43
  เช่นชาวเปอร์เซีย
 • 5:43 - 5:44
  ชาวอินคามีวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่านั้น
 • 5:44 - 5:45
  เรียกว่า "quipu"
 • 5:45 - 5:48
  สายที่หนาผูกติดกันในแนวตั้ง
 • 5:48 - 5:49
  ซึ่งผูกกับปมเชือก
 • 5:50 - 5:52
  และปมเชือกที่ชาวอินคาใช้แบบนี้
 • 5:52 - 5:53
  รวมกับความยาวและสีของเส้นเชือก
 • 5:53 - 5:56
  แสดงถึงเลขฐาน 1 ,10 ,100
 • 5:56 - 5:58
  ทุกวันนี้ เกือบทุกวัฒนธรรม
 • 5:58 - 6:00
  ต่างใช้เลข 0 ถึง 9
 • 6:01 - 6:02
  แต่สัญลักษณ์เหล่านี้ยังไม่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
 • 6:02 - 6:04
  จนกระทั่งถึง ศตวรรษที่ 3 BC ในอินเดีย
 • 6:05 - 6:06
  และมันใช้เวลาถึง 800 ปี
 • 6:06 - 6:10
  เพื่อแนวคิดของเลข 0 จึงจะถูกสร้างขึ้นมา
 • 6:10 - 6:11
  ความคิดที่ยิ่งใหญ่นี้
 • 6:11 - 6:13
  ได้เปลี่ยนแปลงหน้าตาของคณิตศาสตร์
 • 6:15 - 6:17
  มนุษย์เราจะแบ่งปันของให้คนอื่นๆเสมอ
 • 6:17 - 6:19
  ในสมัยก่อน จะแบ่งปันอาหารและน้ำ
 • 6:19 - 6:21
  หรือต้องการแบ่งแยกเขตแดน
 • 6:21 - 6:22
  ในทางที่ยุติธรรมและเท่าๆกัน
 • 6:23 - 6:24
  เศษส่วนค่อยๆกำเนิดขึ้นมา
 • 6:24 - 6:27
  เป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งปันอย่างเท่าเทียม
 • 6:28 - 6:30
  ชาวอียิปต์โบราณใช้หน่วยเศษส่วน
 • 6:30 - 6:32
  เศษส่วนที่เป็นตัวเศษ คือ 1
 • 6:32 - 6:35
  เช่น 1/2 ,1/3 และ 1/5
 • 6:35 - 6:37
  และแบ่งเศษส่วนนี้ออกเป็นครึ่งหนึ่ง
 • 6:37 - 6:40
  ถ้าพวกเขาต้องการแบ่งขนมปังเท่าๆกัน
 • 6:40 - 6:42
  กับทุกๆคนในครอบครัว
 • 6:42 - 6:44
  พวกเขาเริ่มจากแบ่งขนมปังชิ้นแรก
  และชิ้นที่สอง
 • 6:44 - 6:45
  ออกเป็น 3 ชิ้น
 • 6:46 - 6:48
  แล้วพวกเขาก็แย่งขนมปังชิ้นที่ 3 เป็น 5 ชิ้น
 • 6:50 - 6:51
  สุดท้าย พวกเขาก็นำ 1 ใน 3 ของที่เหลือ
 • 6:52 - 6:55
  จากขนมปังชิ้นที 2 แบ่งออกเป็น 5 ชิ้น
 • 6:56 - 7:00
  สามารถเขียนได้เป็น 1/3 ,1/5 ,1/15
 • 7:01 - 7:02
  ทุกวันนี้เราแสดงถึงการแบ่งแบบนี้
 • 7:02 - 7:04
  ด้วยเศษส่วน : 3/5
 • 7:04 - 7:06
  3/5 ของขนมปังแต่ละชิ้น
  สำหรับแต่ละคน
 • 7:07 - 7:09
  หรือขนมปัง 3 ชิ้น แบ่งโดย คน 5 คน
 • 7:10 - 7:12
  ชาวสุเมเรียนและชาวบาบิโลน
 • 7:12 - 7:13
  ประดิษฐ์ระบบเศษส่วน
 • 7:13 - 7:17
  บนเลขฐาน 60 และเราก็ยังใช้อยู่ในอีก 4,000 ปีให้หลัง
 • 7:17 - 7:19
  วันของเรามี 60 นาที ใน 1 ชั่วโมง
 • 7:19 - 7:20
  และ 60 วินาที ใน 1 นาที
 • 7:21 - 7:23
  ในวงกลมของเรามี 360 องศา
 • 7:25 - 7:27
  คนจีนใช้ลูกคิด
 • 7:27 - 7:30
  มีฐานอยู่บนเลขฐาน 10 แม้ว่าไม่มีเลข 0 ก็ตาม
 • 7:31 - 7:32
  การใช้เศษส่วนด้วยเลขฐาน 10
 • 7:32 - 7:33
  นั้นมาจากลูกคิด
 • 7:34 - 7:34
  เช่น
 • 7:34 - 7:38
  3/5 ก็คือ 6 ใน 10 ของลูกคิด
 • 7:38 - 7:41
  คนจีนตั้งชื่อตัวเศษอย่างน่ารักว่า "ลูกชาย"
 • 7:41 - 7:43
  และตัวส่วนเรียกว่า "แม่"
 • 7:44 - 7:45
  จนกระทั่งถึง ศตวรรษที่ 12
 • 7:45 - 7:46
  เศษส่วนที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
 • 7:46 - 7:48
  ด้วยเครื่องหมายหาร "_" ที่เราใช้ทุกวันนี้
 • 7:48 - 7:49
  ถูกประดิษฐ์ขึ้นมา
 • 7:50 - 7:52
  หลังจากนั้น เศษส่วนเหล่านี้ก็ไม่ได้ใช้เป็นที่แพร่หลาย
 • 7:52 - 7:54
  จนกระทั่งถึงยุคเรเนสซองส์ เมื่อประมาณ 500 ปีก่อน
 • 7:56 - 7:58
  ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาทั่วโลก
 • 7:58 - 8:00
  ได้สร้างหนทางต่างในการคิดคำนวณ
 • 8:01 - 8:03
  เพื่อที่จะแก้ปัญหา เช่น 12x15
 • 8:04 - 8:05
  ชาวรัสเซียสมัยก่อน
 • 8:05 - 8:07
  ใช้ระบบของการทวีคูณและแบ่งครึ่ง
 • 8:10 - 8:12
  เมื่อเลขคี่ให้ผลออกมาเป็นเศษส่วน
 • 8:13 - 8:14
  พวกเขาปัดค่าลง
 • 8:16 - 8:17
  และพวกเขาก็รวมผลคูณ
 • 8:17 - 8:19
  ของเลขคี่เข้าด้วยกัน
 • 8:24 - 8:27
  ชาวอียิปต์สมัยก่อนใช้กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ
 • 8:27 - 8:28
  จนกระทั่งพวกเขามีกลุ่มมากพอ
 • 8:32 - 8:35
  แล้วพวกเขาก็รวมกลุ่มเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบ
 • 8:41 - 8:43
  ทั่วยุโรปและเอเซีย ในช่วงยุคกลาง
 • 8:43 - 8:46
  ลูกคิดแทบกลายเป็นเครื่องคิดเลขพกพา
  ในสมัยนั้นเลย
 • 8:46 - 8:48
  มีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้วิธีใช้มัน
 • 8:48 - 8:50
  โดยปกติแล้วจะเป็นพ่อค้าหรือผู้ให้กู้ยืมเงิน
 • 8:51 - 8:53
  ด้วยการขยับลูกคิดซึ่งแต่ละหลักก็จะมีค่าของมัน
 • 8:54 - 8:56
  ลูกคิดนับว่ามีประสิทธิภาพมาก และง่ายต่อการคำนวณ
 • 8:57 - 8:59
  ต่อมานักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับ Al-Khwrizm
 • 8:59 - 9:02
  แนะนำให้ใช้ระบบเลขฮินดูอาราบิก ตั้งแต่เลข 0 ถึงเลข 9
 • 9:02 - 9:04
  ในอเมริกาเหนือและยุโรป
 • 9:04 - 9:06
  และสร้างกระบวนการคิดคำนวณใหม่
 • 9:07 - 9:09
  ขั้นตอนวิธีเหล่านี้สามารถเขียนได้
  ลงบนแผ่นกระดาษ
 • 9:10 - 9:12
  ผ่านการเรียนรู้มานับศตวรรษ
 • 9:12 - 9:14
  จนกลายเป็นเครื่องหมายทางการศึกษา
 • 9:14 - 9:15
  เมื่อนักเรียนถูกสอนให้คิดคำนวณ
 • 9:15 - 9:17
  เป็นขั้นตอนยาวหลายคอลัมน์
 • 9:17 - 9:18
  ในการยืมและถือ
 • 9:18 - 9:21
  และทำหารยาวอย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
 • 9:22 - 9:23
  ตอนนี้พวกเขาสามารถเก็บบันทึกขั้นตอนเหล่านี้ไว้
 • 9:23 - 9:25
  และตรวจคำตอบ
 • 9:26 - 9:28
  ทุกวันนี้ การคิดคำนวณที่ซับซ้อน
 • 9:28 - 9:30
  จะกระทำโดยเครื่องคิดเลข
 • 9:30 - 9:31
  นั่นหมายความว่านักเรียนต้องมีความสามารถ
 • 9:31 - 9:33
  ในการตรวจสอบคำตอบ
 • 9:33 - 9:35
  และมีองค์ประกอบ
 • 9:35 - 9:37
  และเทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื่อจะทำมันออกมา
 • 9:38 - 9:40
  การคิดคำนวนแบบง่ายๆ เช่น 12x15
 • 9:41 - 9:43
  สามารถคิดได้ ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ
 • 9:54 - 9:55
  หลังจากที่เราผ่าน
 • 9:55 - 9:57
  ประวัติศาสตร์ทางคณิตศาสตร์
  ที่มากและมีชีวิตชีวา
 • 9:57 - 9:59
  เราเห็นทั้งแนวคิดและการสร้าง
 • 9:59 - 10:01
  เจริญขึ้นมาจากความต้องการของมนุษย์
 • 10:01 - 10:04
  เพื่อที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • 10:04 - 10:06
  เวลาผ่านไป การค้นพบทางคณิตศาสตร์
 • 10:06 - 10:08
  ของชายและหญิงทั่วโลก
 • 10:08 - 10:10
  ได้ให้มุมมองที่่น่าสนใจต่างๆ
 • 10:10 - 10:12
  ซึ่งช่วยให้เราใช้คณิตศาสตร์
 • 10:12 - 10:14
  ทำความเข้าใจโลกของเรา
 • 10:15 - 10:17
  วิทยาศาสตร์คือการเก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
 • 10:17 - 10:20
  ซึ่งได้มาจากการนิยามจากสิ่งที่เราสังเกต
 • 10:21 - 10:23
  และทำการทดลอง
  เพื่อที่จะค้นหา
 • 10:24 - 10:28
  คณิตศาสตร์ ,เคมี ,และฟิสิกส์ แสดงถึง
 • 10:29 - 10:32
  ภาษาที่ตายตัว ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับการตีความ
 • 10:32 - 10:35
  ภาษาที่ใช้อธิบายถึง
  สิ่งที่เราสังเกตเห็น
 • 10:36 - 10:39
  และทดลองสิ่งที่สังเกตได้นั้น
  เพื่อทำการพิสูจน์
 • 10:39 - 10:41
  ลองคิดถึง DNA
 • 10:41 - 10:44
  เซลล์ ,กาแลคซี่ต่างๆ
 • 10:44 - 10:46
  ผลไม้
 • 10:46 - 10:48
  คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 • 10:49 - 10:51
  เครื่องปรับอากาศ
 • 10:51 - 10:54
  ลองนึกถึง รถยนต์
 • 10:54 - 10:57
  อาหาร
 • 10:57 - 10:59
  บ้าน
 • 11:00 - 11:03
  สัตว์
 • 11:03 - 11:06
  ดอกไม้
 • 11:06 - 11:09
  ลองนึกถึง อะตอม
 • 11:09 - 11:11
  อวัยวะในร่างกาย
 • 11:12 - 11:14
  สภาพอากาศ
 • 11:15 - 11:18
  หรือเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่
 • 11:20 - 11:23
  และตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกให้นิยาม
 • 11:23 - 11:25
  หรือถูกสร้างขึ้นมา
 • 11:25 - 11:27
  ด้วยวิทยาศาสตร์
 • 11:34 - 11:36
  ในการที่จะเข้าใจถึงแนวคิด
  ทั้งหมดของวิทยาศาสตร์
 • 11:36 - 11:40
  คุณควรรู้ว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คือ
 • 11:41 - 11:42
  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
 • 11:42 - 11:45
  ประกอบไปด้วยกลุ่มของแนวคิด
 • 11:45 - 11:48
  ซึ่งรวมถึงนามธรรมของปรากฎการณ์ที่สังเกตได้
 • 11:48 - 11:51
  อธิบายได้ในคุณสมบัติที่ประมาณค่าได้
 • 11:51 - 11:54
  ด้วยกันกับกฎกติกา (ที่เรียกว่ากฎทางวิทยาศาสตร์)
 • 11:54 - 11:56
  ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์
 • 11:56 - 11:59
  ระหว่างการสังเกตของทฤษฎีนั้น
 • 11:59 - 12:02
  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
  ให้สอดคล้องกับ
 • 12:02 - 12:05
  ข้อมูลทางการทดลองที่แน่ชัด
 • 12:05 - 12:09
  และนำไปใช้เป็นหลักการ
 • 12:09 - 12:11
  ในการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ
 • 12:12 - 12:14
  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
 • 12:14 - 12:15
  จากทฤษฎีอื่นๆ
 • 12:16 - 12:18
  มันเป็นความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด
 • 12:18 - 12:21
  ที่ได้มาจากการสำรวจ
 • 12:33 - 12:36
  วิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ที่ดีสุด
  ที่คิดค้นขึ้นมา
 • 12:37 - 12:39
  ในการที่จะทำความเข้าใจโลก
 • 12:39 - 12:42
  วิทยาศาสตร์เป็นรูปความรู้หนึ่งของมนุษย์
 • 12:42 - 12:45
  เราจะอยู่บนขอบของรู้ถึงอยู่เสมอ
 • 12:45 - 12:47
  วิทยาศาสตร์เป็นการทำงานร่วมกัน
  ของหลายๆองค์กร
 • 12:48 - 12:50
  ทอดข้ามไปสู่รุ่นหลัง
 • 12:51 - 12:53
  เราจดจำผู้ที่ปูทางไว้ให้เรา
 • 12:54 - 12:57
  ไม่ลืมพวกเขาไปเช่นกัน
 • 12:57 - 12:58
  ถ้าคุณมีความรู้ทางวิทยาศาสคร์
 • 12:59 - 13:00
  โลกจะดูแตกต่างไปมากสำหรับคุณ
 • 13:00 - 13:03
  และความเข้าใจนั้นเป็นตัวผลักดันคุณ
 • 13:09 - 13:12
  มีบทกวีเกี่ยวกับความจริง
  อยู่ในโลกใบนี้
 • 13:12 - 13:15
  วิทยาศาสตร์คือบทกวีแห่งข้อเท็จจริง
 • 13:16 - 13:18
  เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์
 • 13:19 - 13:21
  ปรับปรุงชีวิตเราให้ดีขึ้นได้
 • 13:21 - 13:24
  มีบทกวีเกี่ยวกับความจริง
  อยู่ในโลกใบนี้
 • 13:24 - 13:27
  วิทยาศาสตร์คือบทกวีแห่งข้อเท็จจริง
 • 13:27 - 13:30
  เรื่องราวของมนุษย์เป็น
  เรื่องราวของความคิด
 • 13:30 - 13:34
  ที่ฉายแสงในมุมมืด
 • 13:40 - 13:44
  นักวิทยาศาสตร์ชอบปริศนา
  พวกเขาชอบในการที่ไม่รู้
 • 13:46 - 13:48
  ผมไม่รู้สึกกลัวในสิ่งที่ไม่รู้
 • 13:49 - 13:51
  ผมเห็นว่ามันน่าสนใจด้วยซ้ำ
 • 13:52 - 13:55
  มีความเป็นจริงในจักรวาล
 • 13:55 - 13:58
  ซึ่งเราทุกๆคนเป็นส่วนหนึ่ง
 • 13:58 - 14:00
  ยิ่งเราหยั่งรู้เกี่ยวกับจักรวาลมากเท่าไหร่
 • 14:00 - 14:04
  การสำรวจที่เราทำก็ยิ่งน่าทึ่งมากเท่านั้น
 • 14:04 - 14:06
  การสืบหาความจริงทั้งภายในและภายนอก
 • 14:06 - 14:09
  เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้
 • 14:16 - 14:18
  มีบทกวีเกี่ยวกับความจริง
  อยู่ในโลกใบนี้
 • 14:19 - 14:22
  วิทยาศาสตร์คือบทกวีแห่งข้อเท็จจริง
 • 14:23 - 14:25
  เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์
 • 14:26 - 14:28
  ปรับปรุงชีวิตเราให้ดีขึ้นได้
 • 14:28 - 14:31
  มีบทกวีเกี่ยวกับความจริง
  อยู่ในโลกใบนี้
 • 14:31 - 14:34
  วิทยาศาสตร์คือบทกวีแห่งข้อเท็จจริง
 • 14:34 - 14:37
  เรื่องราวของมนุษย์เป็น
  เรื่องราวของความคิด
 • 14:38 - 14:40
  ที่ฉายแสงในมุมมืด
 • 14:40 - 14:43
  จากจุดที่โดดเดี่ยวในอวกาศ
 • 14:43 - 14:46
  เรามีพลังแห่งความคิด
 • 14:46 - 14:49
  เราสามารถย้อนกลับไปในช่วงเวลา
 • 14:50 - 14:52
  ที่เป็นจุดเริ่มต้นของจักรวาล
 • 14:52 - 14:53
  ผมคิดว่าวิทยาศาสตร์นั้น
 • 14:53 - 14:55
  ได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน
  ทางจิตใจของเรา
 • 14:55 - 14:58
  ให้คิดในสิ่งต่างๆลึกขึ้น
 • 14:58 - 15:02
  วิทยาศาสตร์แทนที่ความมีอคติส่วนบุคคล
 • 15:02 - 15:04
  ด้วยหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้
 • 15:04 - 15:07
  มีบทกวีเกี่ยวกับความจริง
  อยู่ในโลกใบนี้
 • 15:08 - 15:11
  วิทยาศาสตร์คือบทกวีแห่งข้อเท็จจริง
 • 15:11 - 15:14
  เราสามารถใช้วิทยาศาสตร์
 • 15:15 - 15:16
  ปรับปรุงชีวิตเราให้ดีขึ้นได้
 • 15:16 - 15:19
  [วิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ที่ดีในการทำความเข้าใจ
 • 15:20 - 15:22
  โลกรอบๆตัวเรา]
 • 15:22 - 15:24
  [คิดซะว่าเหมือนแว่นขยาย
 • 15:24 - 15:26
  ที่มองผ่านสิ่งที่คุณเห็น
 • 15:26 - 15:30
  และโลกความเป็นจริงรอบๆตัวของคุณ]
 • Mh συγχρονισμένα
  [การพัฒนาการคำนวณ]
 • Mh συγχρονισμένα
  [การพัฒนาระบบตัวเลข]
 • Mh συγχρονισμένα
  [การพัฒนาระบบเศษส่วน]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34

Thai subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions