Return to Video

(h) TROM - 1.1 Vetenskap

 • 0:06 - 0:11
  / Verkligheten om Mig /
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  Kan du höra mig?
 • 0:37 - 0:38
  Ja.
 • 0:38 - 0:39
  Jag tror att du kan höra mig nu.
 • 0:39 - 0:41
  Men du ser mig inte.
 • 0:41 - 0:43
  Det är för att du har öron.
 • 0:43 - 0:46
  Om du blundar och sträcker dig mot skärmen
 • 0:47 - 0:48
  kommer du förstå att den är där.
 • 0:48 - 0:50
  Du känner den genom ditt skinn.
 • 0:51 - 0:53
  Om du inte har tillstånd att röra den,
 • 0:53 - 0:55
  kan du ändå känna lukten av den
 • 0:55 - 0:57
  och lukten av den varma plasten
 • 0:57 - 1:00
  låter dig förstå att din skärm måste vara där.
 • 1:00 - 1:03
  Det är tur att du har en näsa.
 • 1:03 - 1:06
  Men, vad händer om du smakar på den?
 • 1:06 - 1:08
  Det är ju lite svårare,
 • 1:08 - 1:10
  men efter ett tag känner du smaken av plast,
 • 1:10 - 1:12
  eftersom du har en tunga.
 • 1:13 - 1:15
  Du förstår världen omkring dig,
 • 1:15 - 1:17
  jag menar allting omkring dig,
 • 1:18 - 1:19
  genom dina fem sinnen.
 • 1:19 - 1:21
  Om du har öron,
 • 1:21 - 1:22
  kan du höra.
 • 1:22 - 1:23
  Om du har ögon,
 • 1:23 - 1:24
  kan du se.
 • 1:25 - 1:26
  Med din hud
 • 1:26 - 1:27
  kan du känna.
 • 1:27 - 1:28
  Tungan ger dig smaksinne,
 • 1:29 - 1:32
  och om du har en näsa, kan du känna lukter.
 • 1:33 - 1:37
  Ögon, öron, näsa, tunga och hud är de "verktyg"
 • 1:38 - 1:39
  som du föddes med.
 • 1:39 - 1:42
  Verktyg som hjälper dig att förstå din omgivning.
 • 1:43 - 1:45
  Men, hur kan du veta allt detta?
 • 1:46 - 1:48
  Bara för att du lagt märke till det?
 • 1:48 - 1:52
  Och, hur gick det till när vi delade in dem i fem sinnen?
 • 2:12 - 2:18
  [ VETENSKAP ]
 • 2:26 - 2:28
  Svaret är: vetenskap!
 • 2:28 - 2:30
  Eftersom världen är så komplicerad,
 • 2:31 - 2:34
  använder vi oss av vetenskap för att upptäcka och definiera.
 • 2:34 - 2:35
  Men vad är Vetenskap?
 • 2:36 - 2:38
  Att studera och undersöka naturen
 • 2:38 - 2:41
  genom observation och bevisföring.
 • 2:41 - 2:42
  Eller summan av all kunskap
 • 2:42 - 2:44
  erhållen genom forskning.
 • 2:44 - 2:48
  Förenklat summan av tester, siffror och bokstäver,
 • 2:48 - 2:51
  som tillsammans bildar definitioner.
 • 2:51 - 2:52
  Men hur?
 • 2:52 - 2:55
  De flesta människor använder symboler som värden,
 • 2:55 - 2:58
  och de mest kända grupperna är bokstäver och siffror.
 • 2:58 - 3:01
  De är uppfinningar som hjälper oss
 • 3:01 - 3:03
  att förstå vår omgivning.
 • 3:04 - 3:05
  För att bättre förstå hur dessa symboler
 • 3:05 - 3:07
  kom att användas
 • 3:07 - 3:10
  ska vi visa en kort historik om matematiken:
 • 3:14 - 3:16
  Människor har så länge vi funnits,
 • 3:16 - 3:19
  sökt efter lösningar till grundläggande problem.
 • 3:20 - 3:21
  Att bygga hem, mäta utrymmen,
 • 3:21 - 3:24
  hålla koll på säsonger och räkna objekt.
 • 3:25 - 3:26
  För över trettiotusen år sedan,
 • 3:26 - 3:28
  höll tidiga paleolitiska folkgrupper
 • 3:28 - 3:29
  koll på de olika säsongerna,
 • 3:29 - 3:31
  och hur väderleken påverkade växtligheten.
 • 3:32 - 3:34
  För att representera tiden,
 • 3:34 - 3:36
  ritade de streck i grottorna
 • 3:36 - 3:39
  eller skar in snitt i ben, trä eller stenar.
 • 3:39 - 3:42
  Varje streck stod för ett.
 • 3:42 - 3:43
  Men detta system var besvärligt
 • 3:43 - 3:45
  när man räknade större antal,
 • 3:45 - 3:46
  så symboler utvecklades med tiden
 • 3:47 - 3:48
  som stod för hela grupper av objekt.
 • 3:48 - 3:51
  Sumeriska lerstenar har hittats,
 • 3:51 - 3:53
  från fyratusen år före Kristus.
 • 3:53 - 3:56
  En liten kon av lera fick representera siffran 1,
 • 3:56 - 3:58
  en lerboll användes för 10,
 • 3:58 - 4:00
  och en stor kon stod för 60.
 • 4:01 - 4:04
  Det finns dokumenterade bevis från ungefär 3300 före Kristus
 • 4:04 - 4:06
  som visar att Babylonierna skrev ned talvärden
 • 4:06 - 4:07
  på lertavlor med vassrör.
 • 4:08 - 4:10
  De använde formen av en spik för att representera ettor
 • 4:10 - 4:13
  och liggande V för tior,
 • 4:13 - 4:15
  och kombinerande dessa för att ange andra nummer.
 • 4:15 - 4:16
  Till exempel
 • 4:16 - 4:18
  skrev Babylonierna numret 19 som...
 • 4:20 - 4:22
  De gamla Egyptierna använde objekt
 • 4:22 - 4:24
  från sina vardagsliv som symboler.
 • 4:24 - 4:27
  En pinne stod för 1, ett kokoppel var 10,
 • 4:27 - 4:28
  ett snurrat rep var 100,
 • 4:28 - 4:31
  en lotusblomma var 1000 och så vidare.
 • 4:31 - 4:35
  Nummer 19 var ett kokoppel och 9 stavar.
 • 4:36 - 4:38
  De tidiga Romarna skapade ett siffersystem
 • 4:38 - 4:40
  som vi fortfarande använder ibland.
 • 4:40 - 4:41
  Tillsammans med andra symboler
 • 4:41 - 4:44
  använde de 'X' för 10 och 'I' för 1.
 • 4:44 - 4:45
  Under medeltiden
 • 4:45 - 4:47
  placerade Romarna 'I' till höger om 'X' för att skriva 11
 • 4:47 - 4:50
  och till vänster för att skriva 9.
 • 4:50 - 4:52
  Så de skrev 19 som XIX
 • 4:53 - 4:54
  Alla dessa kreativa siffersystem
 • 4:55 - 4:58
  visar såväl grupper, som individuella objekt.
 • 4:59 - 5:00
  I några av de tidigaste räknesystemen
 • 5:00 - 5:03
  användes fingrar och tår.
 • 5:03 - 5:06
  Så de var baserade på ettor, femmor, tior, och tjugor.
 • 5:06 - 5:08
  På zulu är ordet för 6
 • 5:08 - 5:11
  att visa högertummen
 • 5:11 - 5:12
  vilket betyder att alla fingrar på den vänstra handen
 • 5:13 - 5:16
  redan summerats, och därför behövdes högertummen.
 • 5:16 - 5:18
  Andra system utvecklades ur handel.
 • 5:18 - 5:20
  Yorubafolket i Nigeria
 • 5:20 - 5:22
  använde skal av sjösnäckor som valuta
 • 5:22 - 5:25
  och utvecklade ett otroligt avancerat siffersystem
 • 5:25 - 5:26
  som byggde på tjugotal
 • 5:26 - 5:28
  och på räknesätt som multiplikation,
 • 5:28 - 5:30
  subtraktion och addition.
 • 5:30 - 5:31
  Till exempel
 • 5:31 - 5:36
  räknade de till 45 som 3 gånger 20 minus 10 minus 5.
 • 5:37 - 5:39
  Knutar i band och trådar användes
 • 5:39 - 5:41
  av många kulturer för att registrera talvärden,
 • 5:41 - 5:43
  som till exempel Perserna.
 • 5:43 - 5:44
  Inkaindianerna använde en mer förfinad version
 • 5:44 - 5:45
  kallad "quipu".
 • 5:45 - 5:48
  En tjock tråd som hålls upp horisontellt
 • 5:48 - 5:49
  och från vilken trådar med knutar hängde.
 • 5:50 - 5:52
  Typen av knut
 • 5:52 - 5:53
  tillsammans med trådens längd och färg
 • 5:53 - 5:56
  avgjorde om det var ettor, tior, och hundringar.
 • 5:56 - 5:58
  Numer använder nästan alla industrialiserade kulturer
 • 5:58 - 6:00
  siffrorna 0 till 9.
 • 6:01 - 6:02
  Men dessa symboler uppfanns inte
 • 6:02 - 6:04
  förrän under det tredje århundradet före Kristus, i Indien.
 • 6:05 - 6:06
  Och det tog 800 år
 • 6:06 - 6:10
  innan man kom på idén att låta 0:ans position avgöra värdet.
 • 6:10 - 6:11
  Det var en betydande ändring
 • 6:11 - 6:13
  som dramatiskt förändrade matematiken.
 • 6:15 - 6:17
  Vi människor har alltid delat med oss till varandra.
 • 6:17 - 6:19
  När tidiga kulturer delade upp sin mat och sitt vatten
 • 6:19 - 6:21
  eller ville dela upp sitt land
 • 6:21 - 6:22
  på ett rättvist sätt
 • 6:23 - 6:24
  upptäckte man gradvis fraktionsräkning
 • 6:24 - 6:27
  för att rättvist lösa dessa situationer.
 • 6:28 - 6:30
  De gamla Egyptierna använde enhets fraktioner,
 • 6:30 - 6:32
  fraktioner där täljaren är 1,
 • 6:32 - 6:35
  som 1/2, 1/3 och 1/5
 • 6:35 - 6:37
  och summerade och halverade dessa delar.
 • 6:37 - 6:40
  Om de ville dela tre brödlimpor lika
 • 6:40 - 6:42
  mellan fem familjemedlemmar
 • 6:42 - 6:44
  delades de första två limporna
 • 6:44 - 6:45
  i tre delar vardera,
 • 6:46 - 6:48
  och sedan delades den tredje limpan i fem delar,
 • 6:50 - 6:51
  och slutligen tog man den återstående tredjedelen
 • 6:52 - 6:55
  från den andra limpan och delade den i fem delar.
 • 6:56 - 7:00
  De skrev ned detta som en 1/3, 1/5, 1/15
 • 7:01 - 7:02
  Idag skulle vi visa denna uppdelning
 • 7:02 - 7:04
  med fraktionen 3/5.
 • 7:04 - 7:06
  Tre femtedelar för varje person,
 • 7:07 - 7:09
  eller tre limpor delade mellan fem människor.
 • 7:10 - 7:12
  Sumererna och de tidiga Babylonierna
 • 7:12 - 7:13
  uppfann ett siffersystem med fraktioner
 • 7:13 - 7:17
  som bygger på 60-tal, som vi fortfarande använder 4000 år senare.
 • 7:17 - 7:19
  Våra dagar har 60-minuters timmar
 • 7:19 - 7:20
  och 60-sekunders minuter
 • 7:21 - 7:23
  och en cirkel omfattar 360 grader.
 • 7:25 - 7:27
  Kinesiska samhällen använde kulramar
 • 7:27 - 7:30
  med ett system baserat på tior, även om de inte använde talet 0.
 • 7:31 - 7:32
  En tidig form av "decimalfraktioner"
 • 7:32 - 7:33
  kom från kulramen.
 • 7:34 - 7:34
  Till exempel:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 blir 6 utav 10 på en kulram.
 • 7:38 - 7:41
  Kineserna döpte kärleksfullt täljaren till 'sonen'
 • 7:41 - 7:43
  och nämnaren till 'Modern'.
 • 7:44 - 7:45
  Det var inte förrän på elvahundratalet
 • 7:45 - 7:46
  som vanliga fraktioner
 • 7:46 - 7:48
  med streckmarkeringen vi använder idag,
 • 7:48 - 7:49
  kom till.
 • 7:50 - 7:52
  Ändå användes inte dessa fraktioner i någon bredare utsträckning
 • 7:52 - 7:54
  förrän under renässansen, för bara 500 år sedan.
 • 7:56 - 7:58
  Genom historien har alla kulturer jorden runt
 • 7:58 - 8:00
  utvecklat uppfinningsrika metoder att räkna.
 • 8:01 - 8:03
  För att lösa ett problem, låt oss säga... 12x15,
 • 8:04 - 8:05
  använde tidiga ryska bönder
 • 8:05 - 8:07
  ett system där man dubblerade och halverade.
 • 8:10 - 8:12
  När ett udda nummer resulterade i en fraktion
 • 8:13 - 8:14
  avrundade man nedåt,
 • 8:16 - 8:17
  sedan adderade man
 • 8:17 - 8:19
  udda multiplikatorer.
 • 8:24 - 8:27
  Gamla Egyptier använde sig av en dubbleringsprocess
 • 8:27 - 8:28
  till dess att de hade producerat en tillräcklig mängd...
 • 8:32 - 8:35
  sedan adderades dessa grupper tills de fann svaret.
 • 8:41 - 8:43
  Över Europa och Asien, under medeltiden,
 • 8:43 - 8:46
  var kulramen den handhållna kalkylatorn av sin tid.
 • 8:46 - 8:48
  Men bara ett fåtal människor visste hur man använde den.
 • 8:48 - 8:50
  Oftast rika köpmän och penningutlånare.
 • 8:51 - 8:53
  Genom att enkelt förflytta kulor som har platsvärde,
 • 8:54 - 8:56
  var en kulram ett effektivt sätt att beräkna.
 • 8:57 - 8:59
  Senare tog den kände Arabiske matematikern al-Khwārizmī
 • 8:59 - 9:02
  de Indisk-arabiska talen 0 till 9,
 • 9:02 - 9:04
  till Nordamerika och Europa
 • 9:04 - 9:06
  och utvecklade nya sätt att räkna.
 • 9:07 - 9:09
  Dessa algoritmer kunde skrivas ner på papper.
 • 9:10 - 9:12
  Genom århundradena blev det kännetecknande
 • 9:12 - 9:14
  för god utbildning att lära sig algoritmer.
 • 9:14 - 9:15
  När studenter lärde sig att räkna
 • 9:15 - 9:17
  långa kolumner av figurer,
 • 9:17 - 9:18
  låna och "ha i minne",
 • 9:18 - 9:21
  och göra långa divisioner effektiva och pålitliga,
 • 9:22 - 9:23
  kunde de nu registrera processerna
 • 9:23 - 9:25
  och kolla resultaten.
 • 9:26 - 9:28
  Komplexa kalkyler idag
 • 9:28 - 9:30
  görs på en handhållen miniräknare.
 • 9:30 - 9:31
  Detta innebär att studenten behöver insikt nog
 • 9:31 - 9:33
  att kunna avgöra svarens rimlighet
 • 9:33 - 9:35
  och att utveckla många olika
 • 9:35 - 9:37
  matematiska strategier för att göra det.
 • 9:38 - 9:40
  De flesta enklare beräkningarna som 12x15
 • 9:41 - 9:43
  kan lösas med huvudräkning genom att använda en variation av strategier.
 • 9:54 - 9:55
  När vi reser genom matematikens
 • 9:55 - 9:57
  rika och livliga historia
 • 9:57 - 9:59
  kan vi se hur idéer och metoder
 • 9:59 - 10:01
  växte fram ur väldigt mänskliga behov
 • 10:01 - 10:04
  av att lösa problem i våra vardagsliv.
 • 10:04 - 10:06
  Genom tiderna har mattematiska upptäckter
 • 10:06 - 10:08
  av män och kvinnor från hela världen,
 • 10:08 - 10:10
  givit upphov till olika sätt att betrakta världen
 • 10:10 - 10:12
  som hjälper oss att på mattematisk väg se
 • 10:12 - 10:14
  och förstå vår omvärld.
 • 10:15 - 10:17
  Vetenskap är samlade fakta
 • 10:17 - 10:20
  som vi fått fram genom observationer
 • 10:21 - 10:23
  och upptäckt genom olika tester.
 • 10:24 - 10:28
  Mattematik, kemi, och fysik representerar fixerade
 • 10:29 - 10:32
  språk som inte är föremål för tolkning.
 • 10:32 - 10:35
  Språken används för att beskriva vad vi observerar och
 • 10:36 - 10:39
  för att testa dessa observationer i bevissyfte.
 • 10:39 - 10:41
  Tänk på DNA,
 • 10:41 - 10:44
  celler, galaxer,
 • 10:44 - 10:46
  frukter,
 • 10:46 - 10:48
  bärbara datorer,
 • 10:49 - 10:51
  luftkonditionering.
 • 10:51 - 10:54
  Tänk på bilar,
 • 10:54 - 10:57
  mat,
 • 10:57 - 10:59
  hus,
 • 11:00 - 11:03
  fauna,
 • 11:03 - 11:06
  flora.
 • 11:06 - 11:09
  Tänk på atomer,
 • 11:09 - 11:11
  kroppsdelar,
 • 11:12 - 11:14
  klimat,
 • 11:15 - 11:18
  alla kläderna du har på dig.
 • 11:20 - 11:23
  Och förstå att allting är definierat,
 • 11:23 - 11:25
  eller skapat
 • 11:25 - 11:27
  genom vetenskapen.
 • 11:34 - 11:36
  För att förstå hela konceptet vetenskap
 • 11:36 - 11:40
  bör du förstå vad en vetenskaplig teori är:
 • 11:41 - 11:42
  En vetenskaplig teori
 • 11:42 - 11:45
  består av en samling koncept:
 • 11:45 - 11:48
  delvis som abstraktioner av observerbara fenomen,
 • 11:48 - 11:51
  som uttrycks i mätbara egenskaper,
 • 11:51 - 11:54
  och delvis som regler (kallade vetenskapliga naturlagar)
 • 11:54 - 11:56
  som uttrycker förhållandena
 • 11:56 - 11:59
  kring observationer av sådana koncept.
 • 11:59 - 12:02
  En vetenskaplig teori arbetas fram för att stämma med
 • 12:02 - 12:05
  tillgängliga empiriska data kring en sådan observation,
 • 12:05 - 12:09
  och framställs som en princip, eller en grupp av principer,
 • 12:09 - 12:11
  för att förklara en given typ av fenomen.
 • 12:12 - 12:14
  En vetenskaplig teori är helt annorlunda
 • 12:14 - 12:15
  från andra teorier.
 • 12:16 - 12:18
  Det är den mest troliga förklaringen
 • 12:18 - 12:21
  utifrån de senaste upptäckterna.
 • 12:33 - 12:36
  Vetenskap är det bästa verktyg som någonsin har utvecklats
 • 12:37 - 12:39
  för att förstå hur världen fungerar.
 • 12:39 - 12:42
  Vetenskap är en väldigt mänsklig form av kunskap.
 • 12:42 - 12:45
  Vi är alltid på gränsen till det okända.
 • 12:45 - 12:47
  Vetenskap handlar om samarbete
 • 12:48 - 12:50
  som sträcker sig över generationer.
 • 12:51 - 12:53
  Vi minns de som beredde vår väg,
 • 12:54 - 12:57
  vi ser även genom deras ögon.
 • 12:57 - 12:58
  Om du är vetenskapligt kunnig
 • 12:59 - 13:00
  ser världen väldigt annorlunda ut för dig
 • 13:00 - 13:03
  och den förståelsen ger dig styrka.
 • 13:09 - 13:12
  Det finns äkta poesi i den äkta världen.
 • 13:12 - 13:15
  Vetenskapen är verklighetens poesi.
 • 13:16 - 13:18
  Vi kan utöva vetenskap, och med den,
 • 13:19 - 13:21
  kan vi förbättra våra liv.
 • 13:21 - 13:24
  Det finns äkta poesi i den äkta världen.
 • 13:24 - 13:27
  Vetenskapen är verklighetens poesi.
 • 13:27 - 13:30
  Berättelsen om människan är berättelsen om idéer
 • 13:30 - 13:34
  som lyser upp alla mörka hörn.
 • 13:40 - 13:44
  Vetenskapsmän älskar mysterier, de älskar att inte veta.
 • 13:46 - 13:48
  Det skrämmer mig inte, att inte veta saker.
 • 13:49 - 13:51
  Mitt intresse bara växer då.
 • 13:52 - 13:55
  Det finns en mycket större universell verklighet
 • 13:55 - 13:58
  som vi alla deltar i.
 • 13:58 - 14:00
  Ju längre ut i universum vi tittar,
 • 14:00 - 14:04
  desto mer anmärkningsvärda upptäckter gör vi.
 • 14:04 - 14:06
  Själva jakten på sanningen,
 • 14:06 - 14:09
  är en berättelse full av insikter.
 • 14:16 - 14:18
  Det finns äkta poesi i den äkta världen.
 • 14:19 - 14:22
  Vetenskapen är verklighetens poesi.
 • 14:23 - 14:25
  Vi kan utöva vetenskap, och med den,
 • 14:26 - 14:28
  kan vi förbättra våra liv.
 • 14:28 - 14:31
  Det finns äkta poesi i den äkta världen.
 • 14:31 - 14:34
  vetenskap är verklighetens poesi.
 • 14:34 - 14:37
  Berättelsen om människan är en berättelse om idéer
 • 14:38 - 14:40
  som lyser upp alla mörka hörn.
 • 14:40 - 14:43
  Från vår ensamma punkt i kosmos,
 • 14:43 - 14:46
  har vi genom tankens kraft
 • 14:46 - 14:49
  gjort det möjligt att betrakta det korta ögonblicket
 • 14:50 - 14:52
  efter att vårt universum uppstått.
 • 14:52 - 14:53
  Jag tror att vetenskapen
 • 14:53 - 14:55
  förändrar hur ditt sinne fungerar,
 • 14:55 - 14:58
  så att du betraktar saker lite mer djupgående.
 • 14:58 - 15:02
  Vetenskapen ersätter privata fördomar
 • 15:02 - 15:04
  med allmänt verifierbara bevis.
 • 15:04 - 15:07
  Det är äkta poesi i den äkta världen.
 • 15:08 - 15:11
  Vetenskapen är verklighetens poesi.
 • 15:11 - 15:14
  Vi kan utöva vetenskap, och i och med det,
 • 15:15 - 15:16
  kan vi förbättra våra liv.
 • 15:16 - 15:19
  [Vetenskap är ett kraftfullt verktyg för att förstå
 • 15:20 - 15:22
  omvärlden]
 • 15:22 - 15:24
  [du kan se den som ett förstoringsglas
 • 15:24 - 15:26
  genom vilken du kan se
 • 15:26 - 15:30
  verkligheten omkring dig.]
 • Mh συγχρονισμένα
  [Utvecklandet av Beräkningar]
 • Mh συγχρονισμένα
  [Utvecklandet av Fraktioner]
 • Mh συγχρονισμένα
  [Utvecklingen av ett siffersystem]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Vetenskap
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34

Swedish subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions