YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Slovenian υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Znanost

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 35 created 05/28/2013 by klemen.valic.

 1. Moja resničnost
 2. www.tromsite.com
 3. ……….. Me slišiš?
 4. Da,
 5. mislim, da me zdaj slišiš
 6. vendar me ne vidiš.
 7. To je zato, ker imaš ušesa.
 8. Če zapreš oči in sežeš proti zaslonu,
 9. veš, da je tam.
 10. Občutiš ga s kožo.
 11. Če ti je prepovedano se ga dotakniti,
 12. ga lahko vsaj zavohaš
 13. in po vonju vroče plastike boš ugotovil,
 14. da tvoj zaslon mora biti tam.
 15. Na srečo imaš nos.
 16. Kaj pa če ga okusiš?
 17. Torej, vsekakor je bolj zahtevno,
 18. a navsezadnje boš okus plastike občutil,
 19. ker imaš jezik.
 20. Razumeš svet okoli sebe.
 21. Hočem reči, vse kar te obdaja,
 22. razumeš s pomočjo teh petih čutov.
 23. Če imaš ušesa,
 24. lahko slišiš.
 25. Če imaš oči,
 26. lahko vidiš.
 27. S kožo
 28. lahko čutiš (otipaš).
 29. Jezik ti pomaga pri okušanju
 30. in če imaš nos, lahko vonjaš.
 31. Oči, ušesa, nos, jezik in koža so 'orodja'
 32. s katerim si se rodil.
 33. Orodja, ki ti pomagajo razumeti svet okoli sebe.
 34. Toda ... Kako veš vse to?
 35. Zgolj zato, ker si opazil?
 36. In kako smo jih razdelili na pet čutov?
 37. [ ZNANOST ]
 38. Odgovor je ZNANOST!
 39. Ker je svet tako kompleksen,
 40. za odkrivanje in opredeljevanje uporabljamo znanost.
 41. Toda kaj je znanost?
 42. Definicija: "Raziskovanje in proučevanje narave z opazovanjem in sklepanjem."
 43. ali "vsota vsega znanja pridobljenega z raziskovanjem."
 44. V bistvu je to vsota testov, številk in črk,
 45. ki skupaj lahko pojav opredelijo.
 46. Toda kako?
 47. Večina ljudi prepozna znake kot vrednosti
 48. in najbolj poznane skupine so črke in številke.
 49. To so izumi, ki nam pomagajo razumeti naše okolje.
 50. Da bi bolje razumeli kako je prišlo
 51. do nastanka teh znakov,
 52. si poglejmo kratko zgodovino matematike:
 53. [Pripovedovalec] Človeška bitja so, od naših najzgodnejših začetkov,
 54. iskala rešitve osnovnih problemov.
 55. [Razvoj štev. sistema] Gradnja domov, merjenje prostora,
 56. sledenje letnim časom in štetje predmetov.
 57. Pred več kot 30.000 leti,
 58. so zgodnji paleolitski ljudje sledili letnim časom
 59. in spremembam vremena zaradi setve.
 60. Da bi si predstavljali tok časa,
 61. so na jamske stene klesali števne oznake
 62. ali rezljali označbe na kosti, les ali kamen.
 63. Vsaka označba je veljala za eno enoto.
 64. Toda ta sistem je bil neroden,
 65. ker je bilo težko predstaviti večja števila.
 66. Zato so bili sčasoma ustvarjeni simboli,
 67. ki so predstavljali skupine predmetov.
 68. Najdeni so bili sumerski glineni kamni,
 69. ki datirajo v četrto tisočletje pnš.
 70. Mali glineni stolpič so uporabili kot 1,
 71. glineno kroglo so uporabljali za število 10
 72. in velik stožec je predstavljal 60.
 73. Pisni viri iz približno 3300 pnš. prikazujejo,
 74. da so Babilonci s trstiko zapisovali zneske na glinene plošče.
 75. Uporabili so obliko žeblja za enice
 76. in dodali zraven še ležeči V za številko 10,
 77. da bi dobili še druga števila, kombinirali ta dva simbola.
 78. Na primer,
 79. Babilonci so pisali število 19 kot ...
 80. Stari Egipčani so kot simbole uporabljali
 81. predmete iz njihovega vsakodnevnega življenja.
 82. Palica je veljala za 1, živinska vez je bila 10,
 83. zvita vrv je bila 100,
 84. lotosov cvet je predstavljal tisoč in tako naprej.
 85. Številka 19 je bila živinska vez in 9 palic.
 86. Zgodnji Rimljani so ustvarili številski sistem, ki ga vidimo še danes.
 87. Skupaj z ostalimi simboli
 88. so uporabili "X" za 10 in "I" za 1
 89. Do srednjega veka
 90. so Rimljani dajali "I" na desno od "X"
 91. za 11 in na levo za 9.
 92. Torej so zapisali 19 kot XIX.
 93. Vsi ti ustvarjalni številski sistemi
 94. predstavljajo skupine predmetov kot tudi posamezne predmete.
 95. Nekateri izmed najstarejših človeških števnih sistemov
 96. se zanašajo na prste rok in nog.
 97. Tako so temeljili na enicah, peticah, deseticah in dvajseticah.
 98. Zulu beseda za 6 pomeni
 99. "vzeti palec desne roke"
 100. kar pomeni, da so bili vsi ostali prsti na levi roki že prešteti
 101. in da je bil potreben še palec druge roke.
 102. Ostali sistemi so se razvili iz trgovanja.
 103. Jorube v Nigeriji,
 104. so kot valuto uporabljali školjke
 105. in razvili neverjetno kompleksen številski sistem.
 106. Ta je temeljila na dvajseticah
 107. ter na operacijah množenja,
 108. odštevanja in dodajanja.
 109. Na primer:
 110. število 45 so si zamišljali kot 3x20 minus 10 minus 5.
 111. Vozli vezani v vrvi in niti so bili uporabljeni
 112. za beleženje zneskov pri mnogih kulturah,
 113. recimo pri Perzijcih.
 114. Inki so uporabljali bolj prefinjeno verzijo
 115. imenovano "quipu".
 116. Debelo vrv v vodoravni legi
 117. iz katere je visela zavozlana vrvica.
 118. Vrsta vozla, ki so jo Inki uporabljali, je,
 119. skupaj z dolžino in barvo vrvi
 120. predstavljala enice, desetice in stotice.
 121. V današnjem svetu skoraj vse industrijske kulture
 122. uporabljajo številčenje od 0 do 9.
 123. Vendar so te simbole izumili šele
 124. po 3. stoletju pnš. v Indiji
 125. in preteklo je še dodatnih 800 let,
 126. da se je pojavila ideja o številu 0.
 127. Ta velika ideja
 128. je dramatično spremenila podobo matematike.
 129. [Razvoj ulomkov] Ljudje smo si vedno delili drug z drugim
 130. ko so si zgodnje kulture delile hrano in vodo
 131. ali ko so hoteli deliti svojo zemljo
 132. na pošten in enakopraven način
 133. so se postopoma pojavili ulomki
 134. kot simboli v situacijah, ko je bilo potrebno pošteno deliti.
 135. Stari egipčani so uporabljali enotske ulomke.
 136. Ulomki s števcem 1
 137. kot na primer 1/2, 1/3 ali 1/5
 138. in so dodajali in razpolavljali te ulomke.
 139. Če so želeli deliti tri štruce kruha enakomerno
 140. med petimi družinskimi člani
 141. so najprej razdelili prvo in drugo štruco
 142. na tretjine
 143. nato so razdelili tretjo štruco na petine
 144. končno so vzeli preostalo tretjino
 145. druge štruce in to delili na pet delov.
 146. tako so zapisali: 1/3, 1/5, 1/15.
 147. danes bi tako deljenje napisali
 148. z ulomkom 3/5.
 149. 3/5 štruce za vsako osebo
 150. ali tri štruce deljeno s petimi osebami.
 151. Sumerci in zgodnji babilonci
 152. so izumili številski sistem ulomkov,
 153. ki temeljijo na številu 60, ki ga uporabljamo še danes, 4000 let kasneje.
 154. Naši dnevi se delijo na 60-minutne ure,
 155. 60-sekundne minute
 156. in naši krogi vključujejo 360°.
 157. Kitajske kulture so uporabljale abakus s sistemom,
 158. ki je temeljil na številu 10, čeprav ni imel ničle.
 159. Zgodnja oblika decimalnih ulomkov
 160. je prišla iz abakusa.
 161. Na primer:
 162. 3/5 bi bilo šest od desetih na abakusu
 163. Kitajci so števec ljubeče poimenovali 'sin'
 164. in imenovalec 'mati'.
 165. Vse do 12. stoletja
 166. niso bili izumljeni
 167. ulomki z ulomkovo črto,
 168. ki jih uporabljamo danes.
 169. Tudi takrat se ti ulomki niso veliko uporabljali
 170. vse do renesanse, pred komaj 500 leti.
 171. Skozi zgodovino so vse kulture po svetu
 172. ustvarile domiselne načine za računanje.
 173. Da bi izračunali, na primer... 12×15,
 174. so nekdanji ruski kmetje
 175. uporabljali sistem podvajanja in prepolavljanja.
 176. Ko je bil ulomek rezultat polovice lihega števila,
 177. so zaokrožili navzdol
 178. in nato dodajali faktorje
 179. povezane z lihimi večkratniki.
 180. Stari egipčani so se zanašali na postopek podvojevanja
 181. dokler niso proizvedli dovolj skupin...
 182. Nato so dodali te skupine, da bi prišli do odgovora.
 183. V srednjeveški Evropi in Aziji
 184. je bil abakus ročni kalkulator svojega časa.
 185. Toda le malokdo ga je znal uporabljati,
 186. običajno bogati trgovci in posojevalci denarja.
 187. S preprostim premikanjem kroglic, ki je vsaka imela svoje vrednostno mesto,
 188. je bil abakus zelo učinkovit način za računanje.
 189. Kasneje je veliki arabski matematik al-Khwārizmī
 190. v severno Ameriko in Evropo
 191. predstavil hindujske arabske številke od 0 do 9
 192. in ustvaril nove načine za računanje.
 193. Te algoritme se je lahko pisalo na papir.
 194. Skozi stoletja je učenje algoritmov
 195. postalo znak izobrazbe,
 196. ker so študente poučevali zanesljivo in učinkovito preračunavati
 197. dolge kolone podpisanih večmestnih števil
 198. s seštevanjem in odštevanjem
 199. ter deljenjem.
 200. Tako so zdaj lahko vodili evidenco o teh postopkih
 201. in preverjali rezultate.
 202. Danes delamo zahtevne izračune
 203. z ročnim kalkulatorjem.
 204. To pomeni, da študentje potrebujejo sposobnost
 205. preverjanja smiselnosti odgovora
 206. in da morajo zato imeti bogat repertoar
 207. mentalnih matematičnih strategij.
 208. Večino lažjih izračunov, kot naprimer 12 ×15,
 209. je mogoče z uporabo različnih strategij rešiti 'na pamet'.
 210. Ko potujemo skozi bogato
 211. in živahno zgodovino matematike
 212. lahko vidimo, kako so ideje in stvaritve
 213. zrasle iz človekove potrebe
 214. po reševanju vsakdanjih problemov.
 215. Skozi čas, so nam matematična raziskovanja
 216. moških in žensk po celem svetu
 217. omogočila pogled skozi zanimive leče,
 218. ki nam pomagajo, da matematično vidimo
 219. in razumemo naš svet.
 220. Znanost je zbirka dejstev
 221. pridobljenih z opredeljevanjem tega kar opazujemo
 222. in izvajanjem testov z namenom odkrivanja.
 223. Matematika, kemija in fizika predstavljajo določene (fiksne) jezike,
 224. ki niso predmet subjektivne razlage.
 225. Jeziki, ki se jih uporablja za opisovanje tega, kar opazujemo
 226. in preverjanje teh opažanj z namenom, da bi jih dokazali.
 227. Pomislite na DNA,
 228. celice, galaksije,
 229. sadje,
 230. prenosne računalnike,
 231. klimatske naprave...
 232. Pomislite na avtomobile,
 233. hrano,
 234. hiše,
 235. živali,
 236. rastline...
 237. Pomislite na atome,
 238. dele telesa,
 239. podnebje,
 240. ali na oblačila, ki jih nosite....
 241. In ugotovite, da je vse opredeljeno,
 242. ali ustvarjeno,
 243. preko znanosti.
 244. Da bi razumeli celotni pojem znanosti,
 245. morate vedeti, kaj je znanstvena teorija:
 246. "Znanstveno teorijo
 247. sestavlja zbirka pojmov,
 248. vključno z abstrakcijami opazovanih pojavov,
 249. izraženih z merljivimi lastnostmi,
 250. skupaj s pravili (t. i. znanstveni zakoni),
 251. ki izražajo povezave
 252. znotraj opazovanj teh pojmov."
 253. Znanstvena teorija je razvita tako, da ustreza
 254. razpoložljivim izkustvenim podatkom o takšnih opažanjih
 255. in je izpostavljena kot načelo ali osnova načel
 256. za pojasnjevanje razreda pojavov.
 257. Znanstvena teorija je popolnoma drugačna
 258. od katerekoli druge teorije,
 259. je najbolj verjetna različica,
 260. ki izvira iz nedavnih odkritij.
 261. [Michael Shermer: Skeptic Magazine] Znanost je najboljše do sedaj ustvarjeno orodje ♪
 262. za razumevanje delovanja sveta. ♪
 263. [Jacob Bronowski: Matematik, biolog, poet] Znanost je zelo hamana oblika znanja. ♪
 264. Vedno smo na pragu znanega. ♪
 265. [Carl Sagan: Astronom, astrofizik] Znanost je skupen podvig, ♪
 266. ki povezuje nove generacije. ♪
 267. Spominjamo se tistih, ki so nam pripravili pot, ♪
 268. ker gledamo tudi z njihovimi očmi. ♪
 269. [Niel DeGrasse Tyson: Astrofizik] Če ste znanstveno pismeni, ♪
 270. se vam svet zdi popolnoma drugačen ♪
 271. in to zavedanje vas krepi in navdihuje. ♪
 272. V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 273. [Richard Dawkins: Biolog, etolog] Znanost je poezija resničnosti. ♪
 274. Lahko se gremo znanost, ♪
 275. in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 276. V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 277. Znanost je poezija resničnosti. ♪
 278. [Jill Tarter:] Zgodba o ljudeh je zgodba o idejah, ♪
 279. ki svetijo v najtemnejše kotičke. ♪
 280. [Lawrence Krauss: Teoretski fizik] Znanstveniki ljubijo skrivnosti. Ljubijo neznano. ♪
 281. [Richard Feynman: Kvantni fiziki] Ni jih strah, če česa ne vedo. ♪
 282. Mislim, da je to veliko bolj zanimivo. ♪
 283. [Brian Greene: Teoretski fizik] Obstaja širša vesoljna resničnost, ♪
 284. katere del smo vsi. ♪
 285. [Stephen Hawking: Teoretski fizik] Dlje se podajamo v vesolje, ♪
 286. bolj izjemna so naša odkritja. ♪
 287. [Carolyn Porco: Planetarni znanstvenik] Iskanje resnice kot take je zgodba, ♪
 288. ki je polna spoznanj. ♪
 289. V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 290. Znanost je poezija resničnosti. ♪
 291. Lahko se gremo znanost, ♪
 292. in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 293. V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 294. Znanost je poezija resničnosti. ♪
 295. Zgodba o ljudeh je zgodba o idejah, ♪
 296. ki svetijo v najtemnejše kotičke. ♪
 297. Iz naše osamljene točke v vesolju, ♪
 298. smo bili sposobni, z močjo naših misli, ♪
 299. pokukati nazaj v kratek trenutek ♪
 300. po nastanku vesolja. ♪
 301. [PZ Myers: Biolog & bloger, Univerza v Minessoti] Mislim, da znanost spremeni ♪
 302. način delovanja tvojega uma. ♪
 303. Da o stvareh razmišljaš globlje. ♪
 304. Znanost je zamenjava osebnih predsodkov ♪
 305. z javno potrjenimi dokazi. ♪
 306. V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 307. Znanost je poezija resničnosti. ♪
 308. Lahko se gremo znanost, ♪
 309. in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 310. [Znanost je odlično orodje za razumevanje sveta,
 311. ki nas obkroža.]
 312. [Pomislite na znanost kot na povečevalno steklo,
 313. skozi katero si lahko ogledate
 314. resničnost okoli vas.]