Return to Video

(h) TROM - 1.1 Znanost

 • 0:06 - 0:12
  Moja resničnost
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  ……….. Me slišiš?
 • 0:37 - 0:38
  Da,
 • 0:38 - 0:39
  mislim, da me zdaj slišiš
 • 0:39 - 0:41
  vendar me ne vidiš.
 • 0:41 - 0:43
  To je zato, ker imaš ušesa.
 • 0:43 - 0:46
  Če zapreš oči in sežeš proti zaslonu,
 • 0:47 - 0:48
  veš, da je tam.
 • 0:48 - 0:50
  Občutiš ga s kožo.
 • 0:51 - 0:53
  Če ti je prepovedano se ga dotakniti,
 • 0:53 - 0:55
  ga lahko vsaj zavohaš
 • 0:55 - 0:57
  in po vonju vroče plastike boš ugotovil,
 • 0:57 - 1:00
  da tvoj zaslon mora biti tam.
 • 1:00 - 1:03
  Na srečo imaš nos.
 • 1:03 - 1:06
  Kaj pa če ga okusiš?
 • 1:06 - 1:08
  Torej, vsekakor je bolj zahtevno,
 • 1:08 - 1:10
  a navsezadnje boš okus plastike občutil,
 • 1:10 - 1:12
  ker imaš jezik.
 • 1:13 - 1:15
  Razumeš svet okoli sebe.
 • 1:15 - 1:17
  Hočem reči, vse kar te obdaja,
 • 1:18 - 1:19
  razumeš s pomočjo teh petih čutov.
 • 1:19 - 1:21
  Če imaš ušesa,
 • 1:21 - 1:22
  lahko slišiš.
 • 1:22 - 1:23
  Če imaš oči,
 • 1:23 - 1:24
  lahko vidiš.
 • 1:25 - 1:26
  S kožo
 • 1:26 - 1:27
  lahko čutiš (otipaš).
 • 1:27 - 1:28
  Jezik ti pomaga pri okušanju
 • 1:29 - 1:32
  in če imaš nos, lahko vonjaš.
 • 1:33 - 1:37
  Oči, ušesa, nos, jezik in koža so 'orodja'
 • 1:38 - 1:39
  s katerim si se rodil.
 • 1:39 - 1:42
  Orodja, ki ti pomagajo razumeti svet okoli sebe.
 • 1:43 - 1:45
  Toda ... Kako veš vse to?
 • 1:46 - 1:48
  Zgolj zato, ker si opazil?
 • 1:48 - 1:52
  In kako smo jih razdelili na pet čutov?
 • 2:12 - 2:18
  [ ZNANOST ]
 • 2:26 - 2:28
  Odgovor je ZNANOST!
 • 2:28 - 2:30
  Ker je svet tako kompleksen,
 • 2:31 - 2:34
  za odkrivanje in opredeljevanje uporabljamo znanost.
 • 2:34 - 2:35
  Toda kaj je znanost?
 • 2:36 - 2:41
  Definicija: "Raziskovanje in proučevanje narave z opazovanjem in sklepanjem."
 • 2:41 - 2:44
  ali "vsota vsega znanja pridobljenega z raziskovanjem."
 • 2:45 - 2:49
  V bistvu je to vsota testov, številk in črk,
 • 2:49 - 2:51
  ki skupaj lahko pojav opredelijo.
 • 2:51 - 2:52
  Toda kako?
 • 2:52 - 2:55
  Večina ljudi prepozna znake kot vrednosti
 • 2:55 - 2:58
  in najbolj poznane skupine so črke in številke.
 • 2:59 - 3:03
  To so izumi, ki nam pomagajo razumeti naše okolje.
 • 3:04 - 3:05
  Da bi bolje razumeli kako je prišlo
 • 3:05 - 3:07
  do nastanka teh znakov,
 • 3:07 - 3:10
  si poglejmo kratko zgodovino matematike:
 • 3:14 - 3:16
  [Pripovedovalec] Človeška bitja so, od naših najzgodnejših začetkov,
 • 3:16 - 3:19
  iskala rešitve osnovnih problemov.
 • 3:19 - 3:21
  [Razvoj štev. sistema] Gradnja domov, merjenje prostora,
 • 3:21 - 3:24
  sledenje letnim časom in štetje predmetov.
 • 3:25 - 3:26
  Pred več kot 30.000 leti,
 • 3:26 - 3:29
  so zgodnji paleolitski ljudje sledili letnim časom
 • 3:29 - 3:31
  in spremembam vremena zaradi setve.
 • 3:32 - 3:34
  Da bi si predstavljali tok časa,
 • 3:34 - 3:36
  so na jamske stene klesali števne oznake
 • 3:36 - 3:39
  ali rezljali označbe na kosti, les ali kamen.
 • 3:39 - 3:42
  Vsaka označba je veljala za eno enoto.
 • 3:42 - 3:43
  Toda ta sistem je bil neroden,
 • 3:43 - 3:45
  ker je bilo težko predstaviti večja števila.
 • 3:45 - 3:46
  Zato so bili sčasoma ustvarjeni simboli,
 • 3:47 - 3:48
  ki so predstavljali skupine predmetov.
 • 3:48 - 3:51
  Najdeni so bili sumerski glineni kamni,
 • 3:51 - 3:53
  ki datirajo v četrto tisočletje pnš.
 • 3:53 - 3:56
  Mali glineni stolpič so uporabili kot 1,
 • 3:56 - 3:58
  glineno kroglo so uporabljali za število 10
 • 3:58 - 4:00
  in velik stožec je predstavljal 60.
 • 4:01 - 4:04
  Pisni viri iz približno 3300 pnš. prikazujejo,
 • 4:04 - 4:07
  da so Babilonci s trstiko zapisovali zneske na glinene plošče.
 • 4:08 - 4:10
  Uporabili so obliko žeblja za enice
 • 4:10 - 4:13
  in dodali zraven še ležeči V za številko 10,
 • 4:13 - 4:15
  da bi dobili še druga števila, kombinirali ta dva simbola.
 • 4:15 - 4:16
  Na primer,
 • 4:16 - 4:18
  Babilonci so pisali število 19 kot ...
 • 4:20 - 4:22
  Stari Egipčani so kot simbole uporabljali
 • 4:22 - 4:24
  predmete iz njihovega vsakodnevnega življenja.
 • 4:24 - 4:27
  Palica je veljala za 1, živinska vez je bila 10,
 • 4:27 - 4:28
  zvita vrv je bila 100,
 • 4:28 - 4:31
  lotosov cvet je predstavljal tisoč in tako naprej.
 • 4:31 - 4:35
  Številka 19 je bila živinska vez in 9 palic.
 • 4:36 - 4:40
  Zgodnji Rimljani so ustvarili številski sistem, ki ga vidimo še danes.
 • 4:40 - 4:41
  Skupaj z ostalimi simboli
 • 4:41 - 4:44
  so uporabili "X" za 10 in "I" za 1
 • 4:44 - 4:45
  Do srednjega veka
 • 4:45 - 4:47
  so Rimljani dajali "I" na desno od "X"
 • 4:47 - 4:50
  za 11 in na levo za 9.
 • 4:50 - 4:52
  Torej so zapisali 19 kot XIX.
 • 4:53 - 4:54
  Vsi ti ustvarjalni številski sistemi
 • 4:55 - 4:58
  predstavljajo skupine predmetov kot tudi posamezne predmete.
 • 4:59 - 5:00
  Nekateri izmed najstarejših človeških števnih sistemov
 • 5:00 - 5:03
  se zanašajo na prste rok in nog.
 • 5:03 - 5:06
  Tako so temeljili na enicah, peticah, deseticah in dvajseticah.
 • 5:06 - 5:08
  Zulu beseda za 6 pomeni
 • 5:08 - 5:11
  "vzeti palec desne roke"
 • 5:11 - 5:12
  kar pomeni, da so bili vsi ostali prsti na levi roki že prešteti
 • 5:13 - 5:16
  in da je bil potreben še palec druge roke.
 • 5:16 - 5:18
  Ostali sistemi so se razvili iz trgovanja.
 • 5:18 - 5:20
  Jorube v Nigeriji,
 • 5:20 - 5:22
  so kot valuto uporabljali školjke
 • 5:22 - 5:25
  in razvili neverjetno kompleksen številski sistem.
 • 5:25 - 5:26
  Ta je temeljila na dvajseticah
 • 5:26 - 5:28
  ter na operacijah množenja,
 • 5:28 - 5:30
  odštevanja in dodajanja.
 • 5:30 - 5:31
  Na primer:
 • 5:31 - 5:36
  število 45 so si zamišljali kot 3x20 minus 10 minus 5.
 • 5:37 - 5:39
  Vozli vezani v vrvi in niti so bili uporabljeni
 • 5:39 - 5:41
  za beleženje zneskov pri mnogih kulturah,
 • 5:41 - 5:43
  recimo pri Perzijcih.
 • 5:43 - 5:44
  Inki so uporabljali bolj prefinjeno verzijo
 • 5:44 - 5:45
  imenovano "quipu".
 • 5:45 - 5:48
  Debelo vrv v vodoravni legi
 • 5:48 - 5:49
  iz katere je visela zavozlana vrvica.
 • 5:50 - 5:52
  Vrsta vozla, ki so jo Inki uporabljali, je,
 • 5:52 - 5:53
  skupaj z dolžino in barvo vrvi
 • 5:53 - 5:56
  predstavljala enice, desetice in stotice.
 • 5:56 - 5:58
  V današnjem svetu skoraj vse industrijske kulture
 • 5:58 - 6:00
  uporabljajo številčenje od 0 do 9.
 • 6:01 - 6:02
  Vendar so te simbole izumili šele
 • 6:02 - 6:04
  po 3. stoletju pnš. v Indiji
 • 6:05 - 6:06
  in preteklo je še dodatnih 800 let,
 • 6:06 - 6:10
  da se je pojavila ideja o številu 0.
 • 6:10 - 6:11
  Ta velika ideja
 • 6:11 - 6:13
  je dramatično spremenila podobo matematike.
 • 6:15 - 6:17
  [Razvoj ulomkov] Ljudje smo si vedno delili drug z drugim
 • 6:17 - 6:19
  ko so si zgodnje kulture delile hrano in vodo
 • 6:19 - 6:21
  ali ko so hoteli deliti svojo zemljo
 • 6:21 - 6:22
  na pošten in enakopraven način
 • 6:23 - 6:24
  so se postopoma pojavili ulomki
 • 6:24 - 6:27
  kot simboli v situacijah, ko je bilo potrebno pošteno deliti.
 • 6:28 - 6:30
  Stari egipčani so uporabljali enotske ulomke.
 • 6:30 - 6:32
  Ulomki s števcem 1
 • 6:32 - 6:35
  kot na primer 1/2, 1/3 ali 1/5
 • 6:35 - 6:37
  in so dodajali in razpolavljali te ulomke.
 • 6:37 - 6:40
  Če so želeli deliti tri štruce kruha enakomerno
 • 6:40 - 6:42
  med petimi družinskimi člani
 • 6:42 - 6:44
  so najprej razdelili prvo in drugo štruco
 • 6:44 - 6:45
  na tretjine
 • 6:46 - 6:48
  nato so razdelili tretjo štruco na petine
 • 6:50 - 6:51
  končno so vzeli preostalo tretjino
 • 6:52 - 6:55
  druge štruce in to delili na pet delov.
 • 6:56 - 7:00
  tako so zapisali: 1/3, 1/5, 1/15.
 • 7:01 - 7:02
  danes bi tako deljenje napisali
 • 7:02 - 7:04
  z ulomkom 3/5.
 • 7:04 - 7:06
  3/5 štruce za vsako osebo
 • 7:07 - 7:09
  ali tri štruce deljeno s petimi osebami.
 • 7:10 - 7:12
  Sumerci in zgodnji babilonci
 • 7:12 - 7:13
  so izumili številski sistem ulomkov,
 • 7:13 - 7:17
  ki temeljijo na številu 60, ki ga uporabljamo še danes, 4000 let kasneje.
 • 7:17 - 7:19
  Naši dnevi se delijo na 60-minutne ure,
 • 7:19 - 7:20
  60-sekundne minute
 • 7:21 - 7:23
  in naši krogi vključujejo 360°.
 • 7:25 - 7:27
  Kitajske kulture so uporabljale abakus s sistemom,
 • 7:27 - 7:30
  ki je temeljil na številu 10, čeprav ni imel ničle.
 • 7:31 - 7:32
  Zgodnja oblika decimalnih ulomkov
 • 7:32 - 7:33
  je prišla iz abakusa.
 • 7:34 - 7:34
  Na primer:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 bi bilo šest od desetih na abakusu
 • 7:38 - 7:41
  Kitajci so števec ljubeče poimenovali 'sin'
 • 7:41 - 7:43
  in imenovalec 'mati'.
 • 7:44 - 7:45
  Vse do 12. stoletja
 • 7:45 - 7:46
  niso bili izumljeni
 • 7:46 - 7:48
  ulomki z ulomkovo črto,
 • 7:48 - 7:49
  ki jih uporabljamo danes.
 • 7:50 - 7:52
  Tudi takrat se ti ulomki niso veliko uporabljali
 • 7:52 - 7:54
  vse do renesanse, pred komaj 500 leti.
 • 7:56 - 7:58
  Skozi zgodovino so vse kulture po svetu
 • 7:58 - 8:00
  ustvarile domiselne načine za računanje.
 • 8:01 - 8:03
  Da bi izračunali, na primer... 12×15,
 • 8:04 - 8:05
  so nekdanji ruski kmetje
 • 8:05 - 8:07
  uporabljali sistem podvajanja in prepolavljanja.
 • 8:10 - 8:12
  Ko je bil ulomek rezultat polovice lihega števila,
 • 8:13 - 8:14
  so zaokrožili navzdol
 • 8:16 - 8:17
  in nato dodajali faktorje
 • 8:17 - 8:19
  povezane z lihimi večkratniki.
 • 8:24 - 8:27
  Stari egipčani so se zanašali na postopek podvojevanja
 • 8:27 - 8:28
  dokler niso proizvedli dovolj skupin...
 • 8:32 - 8:35
  Nato so dodali te skupine, da bi prišli do odgovora.
 • 8:41 - 8:43
  V srednjeveški Evropi in Aziji
 • 8:43 - 8:46
  je bil abakus ročni kalkulator svojega časa.
 • 8:46 - 8:48
  Toda le malokdo ga je znal uporabljati,
 • 8:48 - 8:50
  običajno bogati trgovci in posojevalci denarja.
 • 8:51 - 8:53
  S preprostim premikanjem kroglic, ki je vsaka imela svoje vrednostno mesto,
 • 8:54 - 8:56
  je bil abakus zelo učinkovit način za računanje.
 • 8:57 - 8:59
  Kasneje je veliki arabski matematik al-Khwārizmī
 • 8:59 - 9:02
  v severno Ameriko in Evropo
 • 9:02 - 9:04
  predstavil hindujske arabske številke od 0 do 9
 • 9:04 - 9:06
  in ustvaril nove načine za računanje.
 • 9:07 - 9:09
  Te algoritme se je lahko pisalo na papir.
 • 9:10 - 9:12
  Skozi stoletja je učenje algoritmov
 • 9:12 - 9:14
  postalo znak izobrazbe,
 • 9:14 - 9:15
  ker so študente poučevali zanesljivo in učinkovito preračunavati
 • 9:15 - 9:17
  dolge kolone podpisanih večmestnih števil
 • 9:17 - 9:18
  s seštevanjem in odštevanjem
 • 9:18 - 9:21
  ter deljenjem.
 • 9:22 - 9:23
  Tako so zdaj lahko vodili evidenco o teh postopkih
 • 9:23 - 9:25
  in preverjali rezultate.
 • 9:26 - 9:28
  Danes delamo zahtevne izračune
 • 9:28 - 9:30
  z ročnim kalkulatorjem.
 • 9:30 - 9:31
  To pomeni, da študentje potrebujejo sposobnost
 • 9:31 - 9:33
  preverjanja smiselnosti odgovora
 • 9:33 - 9:35
  in da morajo zato imeti bogat repertoar
 • 9:35 - 9:37
  mentalnih matematičnih strategij.
 • 9:38 - 9:40
  Večino lažjih izračunov, kot naprimer 12 ×15,
 • 9:41 - 9:43
  je mogoče z uporabo različnih strategij rešiti 'na pamet'.
 • 9:54 - 9:55
  Ko potujemo skozi bogato
 • 9:55 - 9:57
  in živahno zgodovino matematike
 • 9:57 - 9:59
  lahko vidimo, kako so ideje in stvaritve
 • 9:59 - 10:01
  zrasle iz človekove potrebe
 • 10:01 - 10:04
  po reševanju vsakdanjih problemov.
 • 10:04 - 10:06
  Skozi čas, so nam matematična raziskovanja
 • 10:06 - 10:08
  moških in žensk po celem svetu
 • 10:08 - 10:10
  omogočila pogled skozi zanimive leče,
 • 10:10 - 10:12
  ki nam pomagajo, da matematično vidimo
 • 10:12 - 10:14
  in razumemo naš svet.
 • 10:15 - 10:17
  Znanost je zbirka dejstev
 • 10:17 - 10:20
  pridobljenih z opredeljevanjem tega kar opazujemo
 • 10:21 - 10:23
  in izvajanjem testov z namenom odkrivanja.
 • 10:24 - 10:28
  Matematika, kemija in fizika predstavljajo določene (fiksne) jezike,
 • 10:29 - 10:32
  ki niso predmet subjektivne razlage.
 • 10:32 - 10:35
  Jeziki, ki se jih uporablja za opisovanje tega, kar opazujemo
 • 10:36 - 10:39
  in preverjanje teh opažanj z namenom, da bi jih dokazali.
 • 10:39 - 10:41
  Pomislite na DNA,
 • 10:41 - 10:44
  celice, galaksije,
 • 10:44 - 10:46
  sadje,
 • 10:46 - 10:48
  prenosne računalnike,
 • 10:49 - 10:51
  klimatske naprave...
 • 10:51 - 10:54
  Pomislite na avtomobile,
 • 10:54 - 10:57
  hrano,
 • 10:57 - 10:59
  hiše,
 • 11:00 - 11:03
  živali,
 • 11:03 - 11:06
  rastline...
 • 11:06 - 11:09
  Pomislite na atome,
 • 11:09 - 11:11
  dele telesa,
 • 11:12 - 11:14
  podnebje,
 • 11:15 - 11:18
  ali na oblačila, ki jih nosite....
 • 11:20 - 11:23
  In ugotovite, da je vse opredeljeno,
 • 11:23 - 11:25
  ali ustvarjeno,
 • 11:25 - 11:27
  preko znanosti.
 • 11:34 - 11:36
  Da bi razumeli celotni pojem znanosti,
 • 11:36 - 11:40
  morate vedeti, kaj je znanstvena teorija:
 • 11:41 - 11:42
  "Znanstveno teorijo
 • 11:42 - 11:45
  sestavlja zbirka pojmov,
 • 11:45 - 11:48
  vključno z abstrakcijami opazovanih pojavov,
 • 11:48 - 11:51
  izraženih z merljivimi lastnostmi,
 • 11:51 - 11:54
  skupaj s pravili (t. i. znanstveni zakoni),
 • 11:54 - 11:56
  ki izražajo povezave
 • 11:56 - 11:59
  znotraj opazovanj teh pojmov."
 • 11:59 - 12:02
  Znanstvena teorija je razvita tako, da ustreza
 • 12:02 - 12:05
  razpoložljivim izkustvenim podatkom o takšnih opažanjih
 • 12:05 - 12:09
  in je izpostavljena kot načelo ali osnova načel
 • 12:09 - 12:11
  za pojasnjevanje razreda pojavov.
 • 12:12 - 12:14
  Znanstvena teorija je popolnoma drugačna
 • 12:14 - 12:15
  od katerekoli druge teorije,
 • 12:16 - 12:18
  je najbolj verjetna različica,
 • 12:18 - 12:21
  ki izvira iz nedavnih odkritij.
 • 12:33 - 12:36
  [Michael Shermer: Skeptic Magazine] Znanost je najboljše do sedaj ustvarjeno orodje ♪
 • 12:37 - 12:39
  za razumevanje delovanja sveta. ♪
 • 12:39 - 12:42
  [Jacob Bronowski: Matematik, biolog, poet] Znanost je zelo hamana oblika znanja. ♪
 • 12:42 - 12:45
  Vedno smo na pragu znanega. ♪
 • 12:45 - 12:47
  [Carl Sagan: Astronom, astrofizik] Znanost je skupen podvig, ♪
 • 12:48 - 12:50
  ki povezuje nove generacije. ♪
 • 12:51 - 12:53
  Spominjamo se tistih, ki so nam pripravili pot, ♪
 • 12:54 - 12:57
  ker gledamo tudi z njihovimi očmi. ♪
 • 12:57 - 12:58
  [Niel DeGrasse Tyson: Astrofizik] Če ste znanstveno pismeni, ♪
 • 12:59 - 13:00
  se vam svet zdi popolnoma drugačen ♪
 • 13:00 - 13:03
  in to zavedanje vas krepi in navdihuje. ♪
 • 13:09 - 13:12
  V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 • 13:12 - 13:15
  [Richard Dawkins: Biolog, etolog] Znanost je poezija resničnosti. ♪
 • 13:16 - 13:18
  Lahko se gremo znanost, ♪
 • 13:19 - 13:21
  in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 • 13:21 - 13:24
  V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 • 13:24 - 13:27
  Znanost je poezija resničnosti. ♪
 • 13:27 - 13:30
  [Jill Tarter:] Zgodba o ljudeh je zgodba o idejah, ♪
 • 13:30 - 13:34
  ki svetijo v najtemnejše kotičke. ♪
 • 13:40 - 13:44
  [Lawrence Krauss: Teoretski fizik] Znanstveniki ljubijo skrivnosti. Ljubijo neznano. ♪
 • 13:46 - 13:48
  [Richard Feynman: Kvantni fiziki] Ni jih strah, če česa ne vedo. ♪
 • 13:49 - 13:51
  Mislim, da je to veliko bolj zanimivo. ♪
 • 13:52 - 13:55
  [Brian Greene: Teoretski fizik] Obstaja širša vesoljna resničnost, ♪
 • 13:55 - 13:58
  katere del smo vsi. ♪
 • 13:58 - 14:00
  [Stephen Hawking: Teoretski fizik] Dlje se podajamo v vesolje, ♪
 • 14:00 - 14:04
  bolj izjemna so naša odkritja. ♪
 • 14:04 - 14:06
  [Carolyn Porco: Planetarni znanstvenik] Iskanje resnice kot take je zgodba, ♪
 • 14:06 - 14:09
  ki je polna spoznanj. ♪
 • 14:16 - 14:18
  V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 • 14:19 - 14:22
  Znanost je poezija resničnosti. ♪
 • 14:23 - 14:25
  Lahko se gremo znanost, ♪
 • 14:26 - 14:28
  in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 • 14:28 - 14:31
  V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 • 14:31 - 14:34
  Znanost je poezija resničnosti. ♪
 • 14:34 - 14:37
  Zgodba o ljudeh je zgodba o idejah, ♪
 • 14:38 - 14:40
  ki svetijo v najtemnejše kotičke. ♪
 • 14:40 - 14:43
  Iz naše osamljene točke v vesolju, ♪
 • 14:43 - 14:46
  smo bili sposobni, z močjo naših misli, ♪
 • 14:46 - 14:49
  pokukati nazaj v kratek trenutek ♪
 • 14:50 - 14:52
  po nastanku vesolja. ♪
 • 14:52 - 14:53
  [PZ Myers: Biolog & bloger, Univerza v Minessoti] Mislim, da znanost spremeni ♪
 • 14:53 - 14:55
  način delovanja tvojega uma. ♪
 • 14:55 - 14:58
  Da o stvareh razmišljaš globlje. ♪
 • 14:58 - 15:02
  Znanost je zamenjava osebnih predsodkov ♪
 • 15:02 - 15:04
  z javno potrjenimi dokazi. ♪
 • 15:04 - 15:07
  V resničnem svetu obstaja prava poezija. ♪
 • 15:08 - 15:11
  Znanost je poezija resničnosti. ♪
 • 15:11 - 15:14
  Lahko se gremo znanost, ♪
 • 15:15 - 15:16
  in z njo izboljšamo naša življenja. ♪
 • 15:16 - 15:19
  [Znanost je odlično orodje za razumevanje sveta,
 • 15:20 - 15:22
  ki nas obkroža.]
 • 15:22 - 15:24
  [Pomislite na znanost kot na povečevalno steklo,
 • 15:24 - 15:26
  skozi katero si lahko ogledate
 • 15:26 - 15:30
  resničnost okoli vas.]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Znanost
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Zelo dobro organiziran, celoten dokumentarec, (prenesi, youtube predvajanje, podnapisi, sodelujoči, posreduj, vključi se in še mnogo več) Opis dokumentarca :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality Of Me - Moja resničnost) predstavlja največji dokumentarni film vseh časov. Je pravtako edini, ki poizkuša analizirati vse: od znanosti do denarnega sistema kot tudi rešitev, ki bi pripomogle k izboljšanju življenja vsakogar. Nov in 'resničen' način pogleda na svet. "Pred Velikim pokom, do danes in naprej."
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34

Slovenian subtitles

Αναθεωρήσεις Compare revisions