YouTube

Got a YouTube account?

Νέο: ενεργοποιείστε μεταφράσεις και λεζάντες που δημιουργήθηκαν από θεατές στο κανάλι σας στο YouTube!

Slovak υπότιτλους

← (h) TROM - 1.1 Science

Πάρτε τον Κωδικό ενσωμάτωσης
31 Γλώσσες

Showing Revision 1 created 08/10/2012 by Pavel Daniš.

 1. moja realita
 2. www.tromsite.com
 3. Počujete ma?
 4. Ano,
 5. Myslím, že teraz ma počujete
 6. ale nevidíte ma.
 7. To je preto, že máte uši.
 8. Ak zatvoríte oči a dosiahnete na obrazovku
 9. budete vedieť, že tam je.
 10. Môžete to cítiť cez kožu.
 11. Ak vám nebolo dovolené dotknúť sa toho,
 12. aspoň to môžete cítiť
 13. a po tej teplej platovej vôni
 14. si uvedomíte, že tam musí byť váš monitor.
 15. Našťastie máte nos.
 16. Ale čo keď to ochutnáte?
 17. No, to bude ťažšie,
 18. ale nakoniec ochutnáte plast,
 19. pretože máte jazyk.
 20. Chápete svet okolo seba,
 21. mám na mysli všetko, čo je okolo vás
 22. prostredníctvom týchto piatich zmyslov.
 23. Ak máte uši,
 24. môžete počuť.
 25. Ak máte oči,
 26. môžete vidieť.
 27. Cez kožu,
 28. môžete cítiť.
 29. Jazyk vám pomôže mať chuť,
 30. a ak máte nos, môžete cítiť.
 31. Oči, uši, nos, jazyk a koža sú "Nástroje"
 32. s ktorými ste sa narodili.
 33. Nástroje, ktoré vám pomáhajú chápať svet okolo seba.
 34. Ale, ako ste to všetko vedeli?
 35. Len preto, že ste si to všimli?
 36. A ako sme ich rozdelili do piatich zmyslov?
 37. VEDA
 38. Odpoveď je veda!
 39. Pretože svet je tak zložitý,
 40. používame vedu k objavovaniu a definovaniu.
 41. Ale čo je veda?
 42. Vyšetrovanie a štúdium prírody
 43. podľa pozorovania a argumentácie
 44. alebo súčtom všetkých znalostí
 45. získaných prostredníctvom výskumu.
 46. V podstate súčet testov, číslic a písmen
 47. ktorými sa dá všetko dohromady definovať.
 48. Ale ako?
 49. Väčšina ľudí uznáva ako hodnoty značky
 50. a najznámejšie skupiny sú písmená a číslice.
 51. Sú to vynálezy, ktoré nám pomáhajú
 52. pochopiť naše životné prostredie.
 53. Za účelom lepšieho porozumenia toho, ako tieto značky
 54. prišli k existencii,
 55. Pozrime sa na stručné dejiny matematiky:
 56. Ľudské bytosti, z našich prvých začiatkov,
 57. hľadali riešenie základných pojmov.
 58. Budovanie domova, meranie priestoru,
 59. sledovanie sezón a počítanie objektov.
 60. Pred tridsatimi tisícmi rokov,
 61. prví paleolitickí ľudia
 62. udržovali neustály prehľad o striedaní ročných období
 63. a zmien počasia k siatiu
 64. Predstavujúci čas,
 65. vyrezali overovacie značky na stenách jaskyne
 66. alebo vysekali záznamy do kosti, dreva alebo kameňa.
 67. Každá čiarka znamenala jednotku.
 68. Tento systém bol nemotorný
 69. keď prišlo na veľké množstvo,
 70. tak boli nakoniec vytvorené symboly
 71. pre skupiny objektov.
 72. Sumerské hlinené kameňe, ktoré boli nájdené
 73. sa datujú do štvrtého tisícročia pred našim letopočtom.
 74. Malý hlinený stĺpec bol požitý pre 1,
 75. hlinená guľa bola použitá pre 10
 76. a veľký kužeľ pre 60.
 77. Písomný záznam zhruba z 3300 pred našim letopočtom ukazuje,
 78. že Babylonci zapisovali množstvo
 79. do hlinených tabuliek rákosom.
 80. Použili tvar klinu ako 1
 81. a V. na
 82. kombináciou týchto symbolov mohli písať ďalšie čísla.
 83. Napríklad,
 84. Babyloňan napísal číslo 19 ako...
 85. Staroveký Egypťania používali objekty
 86. z ich každodenného života ako symboly.
 87. Prút znamenal 1, jarmo znamenalo 10,
 88. stočený povraz bol 100,
 89. lotosový kvet bol tisíc a tak ďalej.
 90. Číslo 19 bolo jarmo (oblúk) a 9 prútov
 91. Prví Rimania vytvorili číselné sústavy,
 92. ktoré stále vidíme aj dnes.
 93. Spoločne s ďalsími symbolmi
 94. používali "X" ako 10 a "I" pre jedna
 95. V stedoveku
 96. Rimania umiestnili "I" napravo od "X"
 97. pre 11 a naľavo pre 9
 98. Takže písali 19 ako XIX
 99. Všetky tieto kreatívne číselné systémy
 100. zobrazujú skupiny objektov, rovnako ako jednotlivé objekty.
 101. Niektoré z najstarších ľudských počítačových systémov
 102. spoliehajú na prsty na rukách a nohách.
 103. Takže boli založené na 1,5tich , 10tich a 20tich
 104. slovo "zulu" znamená pre 6
 105. vziať si palec z pravej ruky
 106. čo znamená, že všetky ostatné prsty na ľavej strane
 107. boli započítané a bola potreba palca.
 108. Ostatné systémy sa vyvinuli z obchodu.
 109. Jorubovia v Nigérií,
 110. používali mušle ako menu
 111. a vyvinuli úžastne zložitý číselný systém
 112. bol založený na 20tich
 113. a na operácie násobenia,
 114. odčítania a sčítania
 115. Napríklad:
 116. uvažovali o 45 ako 3 x 20 mínus 10 mínus 5
 117. Uzly viazané na povrazoch a strunách boli používané
 118. pre zaznamenávanie množstva v mnohých kultúrach
 119. napríklad ako Peržania.
 120. Inkovia používali presnejšiu verziu
 121. nazývanú "kipu"
 122. Silné lanko držané vodorovne,
 123. ovešané povrázkami s uzlíkmi.
 124. Druh uzlu, ktorý používali Inkovia,
 125. spolu s dĺžkou a farbou povrázku
 126. zastupovali jednotky, desiatky a stovky.
 127. V dnešnom svete takmer všetky priemyslové kultúry
 128. používajú číslice 0 až 9
 129. Ale tieto symboly neboli vynajdené
 130. skôr než v treťom storočí pred našim letopočtom v Indii
 131. a trvalo ďalších 800 rokov
 132. k myšlienke o vytvorení hodnoty 0.
 133. Táto veľká myšlienka
 134. dramaticky zmenila tvár matematiky.
 135. My ľudia sme sa vždy medzi sebou delili
 136. keď sa ranné kultúry delili o jedlo a vodu
 137. alebo chceli rozdeliť ich pozemky
 138. zpôsoby, ktoré sú spravodlivé a rovné.
 139. Postupne sa objavili zlomky
 140. ako symboly pre tieto situácie so spravodlivým podielom.
 141. Starovekí Egypťania používali zlomky jednotiek,
 142. zlomky, kde v čitateli je 1,
 143. Podobne ako 1/2, 1/3 a 1/5,
 144. ktoré sčítavali a delili na polky.
 145. Keby chceli rozdeliť rovnomerne tri bochníky chleba
 146. medzi päť rodinných príslušníkov,
 147. najpr rozdelili prvy a druhý bochník
 148. na tretinu,
 149. Potom rozdelili tretí bochník na pätiny,
 150. a nakoniec, vezmú ostávajúcu jednu tretinu
 151. z druhého bochníku a rozdelia ho na päť kusov.
 152. Zapisovali to ako 1/, 1/5, 1/15
 153. Dnes by sme zaznamenali toto zdieľanie
 154. zlomkom 3/5
 155. 3/5 bochníku pre každú osobu,
 156. alebo 3 bochníky rozdelené medzi 5 ľudí
 157. Sumeri a ranní Babylonci
 158. vynašli číselné sústavy zlomkov
 159. založených na 60, ktoré stále používame aj o 4000 rokov pozdejšie.
 160. Naše dni majú 60 minutové hodiny
 161. a 60 sekundové minúty,
 162. a naše kružnice zahrňujú 360 stupňov
 163. Čínske spoločnosti používali počítadlo (abakus)
 164. so systémom založeným na 10, aj keď nemali žiadnu nulu
 165. Ranná forma desatiných zlomkov
 166. prišla z tohto počítadla.
 167. napríklad:
 168. 3/5 by bolo 6 z 10 na počítadle
 169. Číňania láskyplne pomenovali čiateľ "syn"
 170. a menovateľ "matka"
 171. Trvalo to až do dvadsiateho storočia
 172. keď bežné zlomky
 173. s čiarkou, ktorú používame dnes,
 174. boli vynajdené
 175. Aj tak neboli tieto zlomky široko používané
 176. teda až do obdobia renesancie, pred 500 rokmi.
 177. V priebehu dejín každá kultúra po celom svete
 178. vytvorila vynaliezavé spôsoby, ako počítať.
 179. Ak chcete vyriešiť problém, povedzme... 12x15
 180. prvý Ruskí roľníci
 181. používali systém zdvojnásobenia a pólenia
 182. Keď nepárny počet polovice vyústil v zlomok
 183. zaokrúhlili dole
 184. potom pridali faktory
 185. spojené s nepárnymi multiplikátormi.
 186. Starovekí Egypťania spoliehali na zdvojenie postupu
 187. pokiaľ nevyprodukovali dosť skupín...
 188. potom sčítali tieto skupiny k najdeniu odpovedi.
 189. Po celej Európe a Ázii, v stredoveku
 190. bolo počítadlo abakus vreckovou kalkulačkou vtedajšej doby.
 191. Ale len veľmi málo ľudí vedelo, ako ho používať,
 192. obvykle bohatí kupci a požičiavatelia peňazí.
 193. Jednoducho presunutím gorálok tak, že každý mal hodnotové miesto
 194. a počítadlo bol vysoko efektívny spôsob, ako počítať.
 195. Potom veľký arabský matematik al-Khwārizmī
 196. predstail hinduistické arabské číslice 0 až 9
 197. v Severnej Amerike a Európe
 198. a vytvoril nové postupy pre výpočet.
 199. Tieto algoritmy mohli byť napísané na paier.
 200. Behom storočí, učenia sa algorytmov
 201. sa stalo celkovou známkou vzdelania
 202. Ako sa študenti učili počítať
 203. dlhé stĺpce čísel,
 204. prenosy do ďalších rádov,
 205. a robiť dlhé delenie efektívne a spoľahlivo.
 206. Teraz už mohli viesť záznamy týchto postupov
 207. a overiť si výsledky.
 208. Dnešné zložité výpočty
 209. sú sprevádzané ručnou kalkulačkou.
 210. To znamená, že študenti potrebujú schopnosťi
 211. k overeniu primeranosti odpovedi
 212. a mať bohatý repertoár
 213. myšlienkových matematických stratégií k práci.
 214. Väčšina jednoduchých výpočtov ako 12 x 15
 215. môžme riešiť v duchu pomocou rôznych stratéhií.
 216. Na našej ceste cez bohatú
 217. a živú históriu matematiky
 218. môžeme vidieť, ako myšlienky a výtvory
 219. vyrástli z našej veľmi ľudskej potreby
 220. riešiť problémy v našom každodennom živote.
 221. Časom, matematiké prieskumy
 222. mužov a žien z celého sveta,
 223. nám dali fascinujúce pohľady
 224. ktoré nám pomáhali v matematickom rozhľade
 225. a v pochopení zmyslu nášho sveta.
 226. Veda je zbierka faktov
 227. ku ktorým dojdeme definovaním toho, čo pozorujeme
 228. a testovaním objavov.
 229. Matematika, chémia a fyzika predstavujú pevné
 230. jazyky, ktoré niesu predmetom interpretácie.
 231. Jazyky používané k opisu toho, čo pozorujeme a
 232. k testovaniu týchto pozorovaní za účelom ich preukázania
 233. Zamyslite sa nad DNA,
 234. bunkami, galaxiami
 235. ovocím,
 236. notebookmi,
 237. klimatizáciou...
 238. Premýšľajte o autách,
 239. potravinách,
 240. domoch,
 241. faune,
 242. flore
 243. Premýšľajte o atómoch,
 244. častiach tela,
 245. klíme,
 246. alebo oblečení, ktoré nosíte...
 247. A uvedomte si, že všetko je definované,
 248. alebo vytvorené
 249. vedou.
 250. Pre pochopenie celého pojatia vedy,
 251. by ste mali vedieť, čo to vedecká teória je:
 252. Vedecká teória
 253. zahrňuje zbierku koncepcií,
 254. vrátane abstrakcií pozorovateľných javov,
 255. vyjadrených ako meratelné vlastnosti,
 256. spolu s pravidlami (nazývané vedecké zákony)
 257. ktoré vyjadrujú vzťahy
 258. medzi pozorovaním týchto koncepcií.
 259. Vedecká teória je konštruovaná tak, aby bola v súlade s
 260. dostupnými empirickými údajmi o týchto pozorovaniach,
 261. a je uvedená ako princíp alebo zásada
 262. k vysvetleniu triedy javov.
 263. Vedecká teória je úplne odlišná
 264. od akejkoľvek inej teórie,
 265. je to najpravdepodobnejšia varianta
 266. vyplývajúca z nedávnych objavov.
 267. Veda je najlepší nástroj, ktorý bol kedy vymyslený
 268. pre pochopenie, ako funguje svet.
 269. Veda je veľmi ľudská forma poznania.
 270. Sme vždy na pokraji poznaného.
 271. Veda je spolupráca podnikov.
 272. preklenutie novej generácie.
 273. Pamätajme na tých, ktorí pripravili túto cestu,
 274. a tak cez nich vidíme.
 275. Pokiaľ ste vedecky gramotní
 276. svet vypadá úplne inak
 277. a to porozumenie vás posiľuje
 278. V reálnom svete je skutočná poézia.
 279. Veda je poézia reality.
 280. Môžme robiť vedu a spolu s ňou,
 281. môžme vylepšiť naše životy.
 282. V reálnom svete je skutočná poézia.
 283. Veda je poézia reality.
 284. Príbeh ľudí je príbehom nápadov.
 285. ktoré vrhajú svetlo do temných zákutí.
 286. Vedci majú radi záhady, majú radi to, že nevedia.
 287. Necítim sa vystrašený tým, že niečo neviem.
 288. Myslím, že je to omnoho zaujímavejšie.
 289. Existuje väčšia univerzálna realita.
 290. ktorej sme všetci súčasťou.
 291. Čím ďalej sa snazíme preniknúť do vesmíru,
 292. tým významnejšie sú naše objavy..
 293. Hľadanie pravdy, samo o sebe,
 294. je príbeh, ktorý je naplnený postrehmi.
 295. V reálnom svete je skutočná poézia.
 296. Veda je poézia reality.
 297. Môzme robiť vedu a spolu s ňou,
 298. môzeme vylepšiť naše životy.
 299. V reálnom svete je skutočná poézia.
 300. Veda je poézia reality.
 301. Príbeh ľudí je príbehom nápadov
 302. ktoré vrhajú svetlo do temných kútov.
 303. Z našeho osamelého bodu v kozme,
 304. sme prostredníctvom svojich myšlienok
 305. boli schopní nahliadnuť na krátky okamih
 306. po ziačiatku vesmíru.
 307. Myslím, že veda
 308. mení spôsob, ako vaša myseľ pracuje.
 309. Aby sme sa trochu viac zamysleli hlboko o veciach
 310. Veda nahrádza naše predsudky
 311. s verejne overitelnými dôkazmi.
 312. V reálnom svete je skutočná poézia.
 313. Veda je poézia reality.
 314. Môžeme robiť vedu a spolu s ňnou
 315. môzme vylepšiť naše životy.
 316. VEDA JE SKVELÝ NÁSTROJ PRE POCHOPENIE
 317. OKOLNÉHO SVETA
 318. Predstavte si ju ako ZVÄČŠOVACIE sklo
 319. prostredníctvom ktorého môžeme vidieť
 320. realitu okolo seba
 321. Mh συγχρονισμένα
  VYTVORENIE ČÍSELNÉHO SYSTÉMU
 322. Mh συγχρονισμένα
  VÝPOČETNÝ VÝVOJ
 323. Mh συγχρονισμένα
  VÝVOJOVÉ ZLOMKY