Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:06 - 0:11
  moja realita
 • 0:15 - 0:24
  www.tromsite.com
 • 0:35 - 0:36
  Počujete ma?
 • 0:37 - 0:38
  Ano,
 • 0:38 - 0:39
  Myslím, že teraz ma počujete
 • 0:39 - 0:41
  ale nevidíte ma.
 • 0:41 - 0:43
  To je preto, že máte uši.
 • 0:43 - 0:46
  Ak zatvoríte oči a dosiahnete na obrazovku
 • 0:47 - 0:48
  budete vedieť, že tam je.
 • 0:48 - 0:50
  Môžete to cítiť cez kožu.
 • 0:51 - 0:53
  Ak vám nebolo dovolené dotknúť sa toho,
 • 0:53 - 0:55
  aspoň to môžete cítiť
 • 0:55 - 0:57
  a po tej teplej platovej vôni
 • 0:57 - 1:00
  si uvedomíte, že tam musí byť váš monitor.
 • 1:00 - 1:03
  Našťastie máte nos.
 • 1:03 - 1:06
  Ale čo keď to ochutnáte?
 • 1:06 - 1:08
  No, to bude ťažšie,
 • 1:08 - 1:10
  ale nakoniec ochutnáte plast,
 • 1:10 - 1:12
  pretože máte jazyk.
 • 1:13 - 1:15
  Chápete svet okolo seba,
 • 1:15 - 1:17
  mám na mysli všetko, čo je okolo vás
 • 1:18 - 1:19
  prostredníctvom týchto piatich zmyslov.
 • 1:19 - 1:21
  Ak máte uši,
 • 1:21 - 1:22
  môžete počuť.
 • 1:22 - 1:23
  Ak máte oči,
 • 1:23 - 1:24
  môžete vidieť.
 • 1:25 - 1:26
  Cez kožu,
 • 1:26 - 1:27
  môžete cítiť.
 • 1:27 - 1:28
  Jazyk vám pomôže mať chuť,
 • 1:29 - 1:32
  a ak máte nos, môžete cítiť.
 • 1:33 - 1:37
  Oči, uši, nos, jazyk a koža sú "Nástroje"
 • 1:38 - 1:39
  s ktorými ste sa narodili.
 • 1:39 - 1:42
  Nástroje, ktoré vám pomáhajú chápať svet okolo seba.
 • 1:43 - 1:45
  Ale, ako ste to všetko vedeli?
 • 1:46 - 1:48
  Len preto, že ste si to všimli?
 • 1:48 - 1:52
  A ako sme ich rozdelili do piatich zmyslov?
 • 2:12 - 2:18
  VEDA
 • 2:26 - 2:28
  Odpoveď je veda!
 • 2:28 - 2:30
  Pretože svet je tak zložitý,
 • 2:31 - 2:34
  používame vedu k objavovaniu a definovaniu.
 • 2:34 - 2:35
  Ale čo je veda?
 • 2:36 - 2:38
  Vyšetrovanie a štúdium prírody
 • 2:38 - 2:41
  podľa pozorovania a argumentácie
 • 2:41 - 2:42
  alebo súčtom všetkých znalostí
 • 2:42 - 2:44
  získaných prostredníctvom výskumu.
 • 2:44 - 2:48
  V podstate súčet testov, číslic a písmen
 • 2:48 - 2:51
  ktorými sa dá všetko dohromady definovať.
 • 2:51 - 2:52
  Ale ako?
 • 2:52 - 2:55
  Väčšina ľudí uznáva ako hodnoty značky
 • 2:55 - 2:58
  a najznámejšie skupiny sú písmená a číslice.
 • 2:58 - 3:01
  Sú to vynálezy, ktoré nám pomáhajú
 • 3:01 - 3:03
  pochopiť naše životné prostredie.
 • 3:04 - 3:05
  Za účelom lepšieho porozumenia toho, ako tieto značky
 • 3:05 - 3:07
  prišli k existencii,
 • 3:07 - 3:10
  Pozrime sa na stručné dejiny matematiky:
 • 3:14 - 3:16
  Ľudské bytosti, z našich prvých začiatkov,
 • 3:16 - 3:19
  hľadali riešenie základných pojmov.
 • 3:20 - 3:21
  Budovanie domova, meranie priestoru,
 • 3:21 - 3:24
  sledovanie sezón a počítanie objektov.
 • 3:25 - 3:26
  Pred tridsatimi tisícmi rokov,
 • 3:26 - 3:28
  prví paleolitickí ľudia
 • 3:28 - 3:29
  udržovali neustály prehľad o striedaní ročných období
 • 3:29 - 3:31
  a zmien počasia k siatiu
 • 3:32 - 3:34
  Predstavujúci čas,
 • 3:34 - 3:36
  vyrezali overovacie značky na stenách jaskyne
 • 3:36 - 3:39
  alebo vysekali záznamy do kosti, dreva alebo kameňa.
 • 3:39 - 3:42
  Každá čiarka znamenala jednotku.
 • 3:42 - 3:43
  Tento systém bol nemotorný
 • 3:43 - 3:45
  keď prišlo na veľké množstvo,
 • 3:45 - 3:46
  tak boli nakoniec vytvorené symboly
 • 3:47 - 3:48
  pre skupiny objektov.
 • 3:48 - 3:51
  Sumerské hlinené kameňe, ktoré boli nájdené
 • 3:51 - 3:53
  sa datujú do štvrtého tisícročia pred našim letopočtom.
 • 3:53 - 3:56
  Malý hlinený stĺpec bol požitý pre 1,
 • 3:56 - 3:58
  hlinená guľa bola použitá pre 10
 • 3:58 - 4:00
  a veľký kužeľ pre 60.
 • 4:01 - 4:04
  Písomný záznam zhruba z 3300 pred našim letopočtom ukazuje,
 • 4:04 - 4:06
  že Babylonci zapisovali množstvo
 • 4:06 - 4:07
  do hlinených tabuliek rákosom.
 • 4:08 - 4:10
  Použili tvar klinu ako 1
 • 4:10 - 4:13
  a V. na
 • 4:13 - 4:15
  kombináciou týchto symbolov mohli písať ďalšie čísla.
 • 4:15 - 4:16
  Napríklad,
 • 4:16 - 4:18
  Babyloňan napísal číslo 19 ako...
 • 4:20 - 4:22
  Staroveký Egypťania používali objekty
 • 4:22 - 4:24
  z ich každodenného života ako symboly.
 • 4:24 - 4:27
  Prút znamenal 1, jarmo znamenalo 10,
 • 4:27 - 4:28
  stočený povraz bol 100,
 • 4:28 - 4:31
  lotosový kvet bol tisíc a tak ďalej.
 • 4:31 - 4:35
  Číslo 19 bolo jarmo (oblúk) a 9 prútov
 • 4:36 - 4:38
  Prví Rimania vytvorili číselné sústavy,
 • 4:38 - 4:40
  ktoré stále vidíme aj dnes.
 • 4:40 - 4:41
  Spoločne s ďalsími symbolmi
 • 4:41 - 4:44
  používali "X" ako 10 a "I" pre jedna
 • 4:44 - 4:45
  V stedoveku
 • 4:45 - 4:47
  Rimania umiestnili "I" napravo od "X"
 • 4:47 - 4:50
  pre 11 a naľavo pre 9
 • 4:50 - 4:52
  Takže písali 19 ako XIX
 • 4:53 - 4:54
  Všetky tieto kreatívne číselné systémy
 • 4:55 - 4:58
  zobrazujú skupiny objektov, rovnako ako jednotlivé objekty.
 • 4:59 - 5:00
  Niektoré z najstarších ľudských počítačových systémov
 • 5:00 - 5:03
  spoliehajú na prsty na rukách a nohách.
 • 5:03 - 5:06
  Takže boli založené na 1,5tich , 10tich a 20tich
 • 5:06 - 5:08
  slovo "zulu" znamená pre 6
 • 5:08 - 5:11
  vziať si palec z pravej ruky
 • 5:11 - 5:12
  čo znamená, že všetky ostatné prsty na ľavej strane
 • 5:13 - 5:16
  boli započítané a bola potreba palca.
 • 5:16 - 5:18
  Ostatné systémy sa vyvinuli z obchodu.
 • 5:18 - 5:20
  Jorubovia v Nigérií,
 • 5:20 - 5:22
  používali mušle ako menu
 • 5:22 - 5:25
  a vyvinuli úžastne zložitý číselný systém
 • 5:25 - 5:26
  bol založený na 20tich
 • 5:26 - 5:28
  a na operácie násobenia,
 • 5:28 - 5:30
  odčítania a sčítania
 • 5:30 - 5:31
  Napríklad:
 • 5:31 - 5:36
  uvažovali o 45 ako 3 x 20 mínus 10 mínus 5
 • 5:37 - 5:39
  Uzly viazané na povrazoch a strunách boli používané
 • 5:39 - 5:41
  pre zaznamenávanie množstva v mnohých kultúrach
 • 5:41 - 5:43
  napríklad ako Peržania.
 • 5:43 - 5:44
  Inkovia používali presnejšiu verziu
 • 5:44 - 5:45
  nazývanú "kipu"
 • 5:45 - 5:48
  Silné lanko držané vodorovne,
 • 5:48 - 5:49
  ovešané povrázkami s uzlíkmi.
 • 5:50 - 5:52
  Druh uzlu, ktorý používali Inkovia,
 • 5:52 - 5:53
  spolu s dĺžkou a farbou povrázku
 • 5:53 - 5:56
  zastupovali jednotky, desiatky a stovky.
 • 5:56 - 5:58
  V dnešnom svete takmer všetky priemyslové kultúry
 • 5:58 - 6:00
  používajú číslice 0 až 9
 • 6:01 - 6:02
  Ale tieto symboly neboli vynajdené
 • 6:02 - 6:04
  skôr než v treťom storočí pred našim letopočtom v Indii
 • 6:05 - 6:06
  a trvalo ďalších 800 rokov
 • 6:06 - 6:10
  k myšlienke o vytvorení hodnoty 0.
 • 6:10 - 6:11
  Táto veľká myšlienka
 • 6:11 - 6:13
  dramaticky zmenila tvár matematiky.
 • 6:15 - 6:17
  My ľudia sme sa vždy medzi sebou delili
 • 6:17 - 6:19
  keď sa ranné kultúry delili o jedlo a vodu
 • 6:19 - 6:21
  alebo chceli rozdeliť ich pozemky
 • 6:21 - 6:22
  zpôsoby, ktoré sú spravodlivé a rovné.
 • 6:23 - 6:24
  Postupne sa objavili zlomky
 • 6:24 - 6:27
  ako symboly pre tieto situácie so spravodlivým podielom.
 • 6:28 - 6:30
  Starovekí Egypťania používali zlomky jednotiek,
 • 6:30 - 6:32
  zlomky, kde v čitateli je 1,
 • 6:32 - 6:35
  Podobne ako 1/2, 1/3 a 1/5,
 • 6:35 - 6:37
  ktoré sčítavali a delili na polky.
 • 6:37 - 6:40
  Keby chceli rozdeliť rovnomerne tri bochníky chleba
 • 6:40 - 6:42
  medzi päť rodinných príslušníkov,
 • 6:42 - 6:44
  najpr rozdelili prvy a druhý bochník
 • 6:44 - 6:45
  na tretinu,
 • 6:46 - 6:48
  Potom rozdelili tretí bochník na pätiny,
 • 6:50 - 6:51
  a nakoniec, vezmú ostávajúcu jednu tretinu
 • 6:52 - 6:55
  z druhého bochníku a rozdelia ho na päť kusov.
 • 6:56 - 7:00
  Zapisovali to ako 1/, 1/5, 1/15
 • 7:01 - 7:02
  Dnes by sme zaznamenali toto zdieľanie
 • 7:02 - 7:04
  zlomkom 3/5
 • 7:04 - 7:06
  3/5 bochníku pre každú osobu,
 • 7:07 - 7:09
  alebo 3 bochníky rozdelené medzi 5 ľudí
 • 7:10 - 7:12
  Sumeri a ranní Babylonci
 • 7:12 - 7:13
  vynašli číselné sústavy zlomkov
 • 7:13 - 7:17
  založených na 60, ktoré stále používame aj o 4000 rokov pozdejšie.
 • 7:17 - 7:19
  Naše dni majú 60 minutové hodiny
 • 7:19 - 7:20
  a 60 sekundové minúty,
 • 7:21 - 7:23
  a naše kružnice zahrňujú 360 stupňov
 • 7:25 - 7:27
  Čínske spoločnosti používali počítadlo (abakus)
 • 7:27 - 7:30
  so systémom založeným na 10, aj keď nemali žiadnu nulu
 • 7:31 - 7:32
  Ranná forma desatiných zlomkov
 • 7:32 - 7:33
  prišla z tohto počítadla.
 • 7:34 - 7:34
  napríklad:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 by bolo 6 z 10 na počítadle
 • 7:38 - 7:41
  Číňania láskyplne pomenovali čiateľ "syn"
 • 7:41 - 7:43
  a menovateľ "matka"
 • 7:44 - 7:45
  Trvalo to až do dvadsiateho storočia
 • 7:45 - 7:46
  keď bežné zlomky
 • 7:46 - 7:48
  s čiarkou, ktorú používame dnes,
 • 7:48 - 7:49
  boli vynajdené
 • 7:50 - 7:52
  Aj tak neboli tieto zlomky široko používané
 • 7:52 - 7:54
  teda až do obdobia renesancie, pred 500 rokmi.
 • 7:56 - 7:58
  V priebehu dejín každá kultúra po celom svete
 • 7:58 - 8:00
  vytvorila vynaliezavé spôsoby, ako počítať.
 • 8:01 - 8:03
  Ak chcete vyriešiť problém, povedzme... 12x15
 • 8:04 - 8:05
  prvý Ruskí roľníci
 • 8:05 - 8:07
  používali systém zdvojnásobenia a pólenia
 • 8:10 - 8:12
  Keď nepárny počet polovice vyústil v zlomok
 • 8:13 - 8:14
  zaokrúhlili dole
 • 8:16 - 8:17
  potom pridali faktory
 • 8:17 - 8:19
  spojené s nepárnymi multiplikátormi.
 • 8:24 - 8:27
  Starovekí Egypťania spoliehali na zdvojenie postupu
 • 8:27 - 8:28
  pokiaľ nevyprodukovali dosť skupín...
 • 8:32 - 8:35
  potom sčítali tieto skupiny k najdeniu odpovedi.
 • 8:41 - 8:43
  Po celej Európe a Ázii, v stredoveku
 • 8:43 - 8:46
  bolo počítadlo abakus vreckovou kalkulačkou vtedajšej doby.
 • 8:46 - 8:48
  Ale len veľmi málo ľudí vedelo, ako ho používať,
 • 8:48 - 8:50
  obvykle bohatí kupci a požičiavatelia peňazí.
 • 8:51 - 8:53
  Jednoducho presunutím gorálok tak, že každý mal hodnotové miesto
 • 8:54 - 8:56
  a počítadlo bol vysoko efektívny spôsob, ako počítať.
 • 8:57 - 8:59
  Potom veľký arabský matematik al-Khwārizmī
 • 8:59 - 9:02
  predstail hinduistické arabské číslice 0 až 9
 • 9:02 - 9:04
  v Severnej Amerike a Európe
 • 9:04 - 9:06
  a vytvoril nové postupy pre výpočet.
 • 9:07 - 9:09
  Tieto algoritmy mohli byť napísané na paier.
 • 9:10 - 9:12
  Behom storočí, učenia sa algorytmov
 • 9:12 - 9:14
  sa stalo celkovou známkou vzdelania
 • 9:14 - 9:15
  Ako sa študenti učili počítať
 • 9:15 - 9:17
  dlhé stĺpce čísel,
 • 9:17 - 9:18
  prenosy do ďalších rádov,
 • 9:18 - 9:21
  a robiť dlhé delenie efektívne a spoľahlivo.
 • 9:22 - 9:23
  Teraz už mohli viesť záznamy týchto postupov
 • 9:23 - 9:25
  a overiť si výsledky.
 • 9:26 - 9:28
  Dnešné zložité výpočty
 • 9:28 - 9:30
  sú sprevádzané ručnou kalkulačkou.
 • 9:30 - 9:31
  To znamená, že študenti potrebujú schopnosťi
 • 9:31 - 9:33
  k overeniu primeranosti odpovedi
 • 9:33 - 9:35
  a mať bohatý repertoár
 • 9:35 - 9:37
  myšlienkových matematických stratégií k práci.
 • 9:38 - 9:40
  Väčšina jednoduchých výpočtov ako 12 x 15
 • 9:41 - 9:43
  môžme riešiť v duchu pomocou rôznych stratéhií.
 • 9:54 - 9:55
  Na našej ceste cez bohatú
 • 9:55 - 9:57
  a živú históriu matematiky
 • 9:57 - 9:59
  môžeme vidieť, ako myšlienky a výtvory
 • 9:59 - 10:01
  vyrástli z našej veľmi ľudskej potreby
 • 10:01 - 10:04
  riešiť problémy v našom každodennom živote.
 • 10:04 - 10:06
  Časom, matematiké prieskumy
 • 10:06 - 10:08
  mužov a žien z celého sveta,
 • 10:08 - 10:10
  nám dali fascinujúce pohľady
 • 10:10 - 10:12
  ktoré nám pomáhali v matematickom rozhľade
 • 10:12 - 10:14
  a v pochopení zmyslu nášho sveta.
 • 10:15 - 10:17
  Veda je zbierka faktov
 • 10:17 - 10:20
  ku ktorým dojdeme definovaním toho, čo pozorujeme
 • 10:21 - 10:23
  a testovaním objavov.
 • 10:24 - 10:28
  Matematika, chémia a fyzika predstavujú pevné
 • 10:29 - 10:32
  jazyky, ktoré niesu predmetom interpretácie.
 • 10:32 - 10:35
  Jazyky používané k opisu toho, čo pozorujeme a
 • 10:36 - 10:39
  k testovaniu týchto pozorovaní za účelom ich preukázania
 • 10:39 - 10:41
  Zamyslite sa nad DNA,
 • 10:41 - 10:44
  bunkami, galaxiami
 • 10:44 - 10:46
  ovocím,
 • 10:46 - 10:48
  notebookmi,
 • 10:49 - 10:51
  klimatizáciou...
 • 10:51 - 10:54
  Premýšľajte o autách,
 • 10:54 - 10:57
  potravinách,
 • 10:57 - 10:59
  domoch,
 • 11:00 - 11:03
  faune,
 • 11:03 - 11:06
  flore
 • 11:06 - 11:09
  Premýšľajte o atómoch,
 • 11:09 - 11:11
  častiach tela,
 • 11:12 - 11:14
  klíme,
 • 11:15 - 11:18
  alebo oblečení, ktoré nosíte...
 • 11:20 - 11:23
  A uvedomte si, že všetko je definované,
 • 11:23 - 11:25
  alebo vytvorené
 • 11:25 - 11:27
  vedou.
 • 11:34 - 11:36
  Pre pochopenie celého pojatia vedy,
 • 11:36 - 11:40
  by ste mali vedieť, čo to vedecká teória je:
 • 11:41 - 11:42
  Vedecká teória
 • 11:42 - 11:45
  zahrňuje zbierku koncepcií,
 • 11:45 - 11:48
  vrátane abstrakcií pozorovateľných javov,
 • 11:48 - 11:51
  vyjadrených ako meratelné vlastnosti,
 • 11:51 - 11:54
  spolu s pravidlami (nazývané vedecké zákony)
 • 11:54 - 11:56
  ktoré vyjadrujú vzťahy
 • 11:56 - 11:59
  medzi pozorovaním týchto koncepcií.
 • 11:59 - 12:02
  Vedecká teória je konštruovaná tak, aby bola v súlade s
 • 12:02 - 12:05
  dostupnými empirickými údajmi o týchto pozorovaniach,
 • 12:05 - 12:09
  a je uvedená ako princíp alebo zásada
 • 12:09 - 12:11
  k vysvetleniu triedy javov.
 • 12:12 - 12:14
  Vedecká teória je úplne odlišná
 • 12:14 - 12:15
  od akejkoľvek inej teórie,
 • 12:16 - 12:18
  je to najpravdepodobnejšia varianta
 • 12:18 - 12:21
  vyplývajúca z nedávnych objavov.
 • 12:33 - 12:36
  Veda je najlepší nástroj, ktorý bol kedy vymyslený
 • 12:37 - 12:39
  pre pochopenie, ako funguje svet.
 • 12:39 - 12:42
  Veda je veľmi ľudská forma poznania.
 • 12:42 - 12:45
  Sme vždy na pokraji poznaného.
 • 12:45 - 12:47
  Veda je spolupráca podnikov.
 • 12:48 - 12:50
  preklenutie novej generácie.
 • 12:51 - 12:53
  Pamätajme na tých, ktorí pripravili túto cestu,
 • 12:54 - 12:57
  a tak cez nich vidíme.
 • 12:57 - 12:58
  Pokiaľ ste vedecky gramotní
 • 12:59 - 13:00
  svet vypadá úplne inak
 • 13:00 - 13:03
  a to porozumenie vás posiľuje
 • 13:09 - 13:12
  V reálnom svete je skutočná poézia.
 • 13:12 - 13:15
  Veda je poézia reality.
 • 13:16 - 13:18
  Môžme robiť vedu a spolu s ňou,
 • 13:19 - 13:21
  môžme vylepšiť naše životy.
 • 13:21 - 13:24
  V reálnom svete je skutočná poézia.
 • 13:24 - 13:27
  Veda je poézia reality.
 • 13:27 - 13:30
  Príbeh ľudí je príbehom nápadov.
 • 13:30 - 13:34
  ktoré vrhajú svetlo do temných zákutí.
 • 13:40 - 13:44
  Vedci majú radi záhady, majú radi to, že nevedia.
 • 13:46 - 13:48
  Necítim sa vystrašený tým, že niečo neviem.
 • 13:49 - 13:51
  Myslím, že je to omnoho zaujímavejšie.
 • 13:52 - 13:55
  Existuje väčšia univerzálna realita.
 • 13:55 - 13:58
  ktorej sme všetci súčasťou.
 • 13:58 - 14:00
  Čím ďalej sa snazíme preniknúť do vesmíru,
 • 14:00 - 14:04
  tým významnejšie sú naše objavy..
 • 14:04 - 14:06
  Hľadanie pravdy, samo o sebe,
 • 14:06 - 14:09
  je príbeh, ktorý je naplnený postrehmi.
 • 14:16 - 14:18
  V reálnom svete je skutočná poézia.
 • 14:19 - 14:22
  Veda je poézia reality.
 • 14:23 - 14:25
  Môzme robiť vedu a spolu s ňou,
 • 14:26 - 14:28
  môzeme vylepšiť naše životy.
 • 14:28 - 14:31
  V reálnom svete je skutočná poézia.
 • 14:31 - 14:34
  Veda je poézia reality.
 • 14:34 - 14:37
  Príbeh ľudí je príbehom nápadov
 • 14:38 - 14:40
  ktoré vrhajú svetlo do temných kútov.
 • 14:40 - 14:43
  Z našeho osamelého bodu v kozme,
 • 14:43 - 14:46
  sme prostredníctvom svojich myšlienok
 • 14:46 - 14:49
  boli schopní nahliadnuť na krátky okamih
 • 14:50 - 14:52
  po ziačiatku vesmíru.
 • 14:52 - 14:53
  Myslím, že veda
 • 14:53 - 14:55
  mení spôsob, ako vaša myseľ pracuje.
 • 14:55 - 14:58
  Aby sme sa trochu viac zamysleli hlboko o veciach
 • 14:58 - 15:02
  Veda nahrádza naše predsudky
 • 15:02 - 15:04
  s verejne overitelnými dôkazmi.
 • 15:04 - 15:07
  V reálnom svete je skutočná poézia.
 • 15:08 - 15:11
  Veda je poézia reality.
 • 15:11 - 15:14
  Môžeme robiť vedu a spolu s ňnou
 • 15:15 - 15:16
  môzme vylepšiť naše životy.
 • 15:16 - 15:19
  VEDA JE SKVELÝ NÁSTROJ PRE POCHOPENIE
 • 15:20 - 15:22
  OKOLNÉHO SVETA
 • 15:22 - 15:24
  Predstavte si ju ako ZVÄČŠOVACIE sklo
 • 15:24 - 15:26
  prostredníctvom ktorého môžeme vidieť
 • 15:26 - 15:30
  realitu okolo seba
 • Mh συγχρονισμένα
  VYTVORENIE ČÍSELNÉHO SYSTÉMU
 • Mh συγχρονισμένα
  VÝPOČETNÝ VÝVOJ
 • Mh συγχρονισμένα
  VÝVOJOVÉ ZLOMKY
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34
Pavel Daniš added a translation

Slovak subtitles

Αναθεωρήσεις