Return to Video

(h) TROM - 1.1 Science

 • 0:35 - 0:36
  Da li me čuješ?
 • 0:36 - 0:37
  Da,
 • 0:37 - 0:39
  Mislim da me možeš čuti sada
 • 0:39 - 0:41
  ali me ne vidiš.
 • 0:41 - 0:43
  To je zbog toga što imaš uši.
 • 0:43 - 0:46
  Ako zatvoriš oči i posegneš za ekranom
 • 0:47 - 0:48
  znaćeš da je tamo.
 • 0:48 - 0:50
  Osetićeš ga preko tvoje kože.
 • 0:51 - 0:53
  I ako ti nije dozvoljeno da ga dodirneš,
 • 0:53 - 0:55
  bar ga možeš omirisati
 • 0:55 - 0:57
  i nakon mirisa tople plastike
 • 0:57 - 1:00
  shvatićeš da to mora biti tvoj monitor.
 • 1:00 - 1:03
  Srećom, imaš nos
 • 1:03 - 1:06
  Ali, šta ako ga okusiš?
 • 1:06 - 1:08
  To će biti malo teže,
 • 1:08 - 1:11
  ali na kraju ćeš okusiti plastiku,
 • 1:11 - 1:13
  jer imaš jezik
 • 1:13 - 1:15
  Ti razumeš svet oko sebe,
 • 1:15 - 1:17
  dakle sve što te okružuje
 • 1:18 - 1:19
  kroz ovih pet čula.
 • 1:19 - 1:21
  Ako imaš uši,
 • 1:21 - 1:22
  možeš čuti.
 • 1:22 - 1:24
  Ako imaš oči,
 • 1:24 - 1:25
  možeš videti.
 • 1:25 - 1:26
  Preko kože,
 • 1:26 - 1:27
  možeš osetiti.
 • 1:27 - 1:28
  Jezik će ti pomoći da osetiš ukus,
 • 1:28 - 1:32
  i ukoliko imaš nos, možeš osetiti miris.
 • 1:32 - 1:37
  Oči, uši, nos, jezik i koža su "alati"
 • 1:37 - 1:39
  sa kojima si rođen.
 • 1:39 - 1:42
  Alati koji ti pomažu da razumeš svet oko sebe.
 • 1:42 - 1:44
  Ali, kako znaš sve ovo?
 • 1:45 - 1:47
  Tako što primećuješ.
 • 1:47 - 1:51
  I, kako smo ih podelili na pet čula?
 • 2:12 - 2:18
  [ NAUKA ]
 • 2:26 - 2:28
  Odgovor je NAUKA!
 • 2:28 - 2:30
  Pošto je svet tako komplikovan,
 • 2:31 - 2:34
  koristimo nauku da otkrivamo i definišemo.
 • 2:34 - 2:35
  Ali šta je nauka?
 • 2:36 - 2:38
  Istraživanje i proučavanje prirode
 • 2:38 - 2:41
  posmatranjem i rezonovanjem
 • 2:41 - 2:42
  ili skup svog znanja
 • 2:42 - 2:44
  stečenog tokom istraživanja.
 • 2:44 - 2:48
  U osnovi skup testova, brojeva i slova
 • 2:48 - 2:51
  koji, svi zajedno, mogu da definišu.
 • 2:51 - 2:52
  Ali kako?
 • 2:52 - 2:55
  Mnogi ljudi prepoznaju oznake kao vrednosti
 • 2:55 - 2:58
  i najpoznatije grupe su slova i brojevi.
 • 2:58 - 3:01
  To su izumi koji nam pomažu
 • 3:01 - 3:03
  da razumemo našu okolinu.
 • 3:04 - 3:05
  Da bi bolje razumeli kako su ove oznake
 • 3:05 - 3:07
  uopšte nastale,
 • 3:07 - 3:10
  pogledajmo kratku istoriju matematike:
 • 3:14 - 3:16
  Ljudska bića, od najranijih početaka,
 • 3:16 - 3:19
  tražila su rešenja osnovnih problema.
 • 3:19 - 3:20
  [ Razvoj Brojevnog sistema]
 • 3:20 - 3:21
  Sagraditi kuću, izmeriti prostor,
 • 3:21 - 3:24
  pratiti godišnja doba, brojanje objekata.
 • 3:25 - 3:26
  Preko tri stotina hiljada godina pre,
 • 3:26 - 3:28
  rani paleolitski ljudi
 • 3:28 - 3:29
  su pratili godišnja doba
 • 3:29 - 3:31
  i promene vremenskih prilika zbog useva.
 • 3:32 - 3:34
  Da bi predstavili prolazak vremena,
 • 3:34 - 3:36
  urezivali su oznake na zidovima pećina
 • 3:36 - 3:39
  ili linije na kostima, drvetu ili kamenu.
 • 3:39 - 3:42
  Svaka oznaka značila je jedan.
 • 3:42 - 3:43
  Ali ovaj sistem bio je čudan
 • 3:43 - 3:45
  kada se govorilo o skupinama,
 • 3:45 - 3:46
  tako da su naposletu kreirani simboli
 • 3:47 - 3:48
  koji su značili grupe objekata.
 • 3:48 - 3:51
  Sumerijansko glineno kamenje je pronađeno,
 • 3:51 - 3:53
  koji datiraju iz četvrtog milenijuma pre Hrista.
 • 3:53 - 3:56
  Mali duguljasti kamen označavao je 1,
 • 3:56 - 3:58
  okrugli glineni kamen 10
 • 3:58 - 4:00
  i veliki kupasti kamen značio je 60.
 • 4:01 - 4:04
  Pisani dokazi od 3300 pre Hrista pokazuju
 • 4:04 - 4:06
  da su Vavilonci upisivali količine
 • 4:06 - 4:07
  po glinenim tablama koristeći štap.
 • 4:08 - 4:10
  Oni su koristili oblik eksera za jedinice
 • 4:10 - 4:13
  i zakrenuto V za desetice,
 • 4:13 - 4:15
  kombinujući ove simbole da bi ispisivali druge brojeve.
 • 4:15 - 4:16
  Na primer,
 • 4:16 - 4:18
  Vavilonci su broj 19 ispisivali kao...
 • 4:20 - 4:22
  Drevni Egipćani koristili su objekte
 • 4:22 - 4:24
  iz svakodnevnog života kao simbole.
 • 4:24 - 4:27
  štap je označavao 1, jaram za stoku 10,
 • 4:27 - 4:28
  upredeni konopac 100,
 • 4:28 - 4:31
  lotosov cvet 1000 i tako dalje
 • 4:31 - 4:35
  Broj 19 označavao se kao jaram i 9 štapova
 • 4:36 - 4:38
  Rani Rimljani su kreirali brojevni sistem
 • 4:38 - 4:40
  koji i danas koristimo
 • 4:40 - 4:41
  Zajedno sa drugim simbolima
 • 4:41 - 4:44
  koristili su "X" kao 10 i "I" kao 1
 • 4:44 - 4:45
  Do srednjih doba
 • 4:45 - 4:47
  Rimljani su stavljali "I" sa desne strane od "X"
 • 4:47 - 4:50
  za 11 i sa leve strane za 9
 • 4:50 - 4:52
  Tako da su 19 pisali kao "XIX"
 • 4:53 - 4:54
  Svi ovi kreativni brojevni sistemi
 • 4:55 - 4:58
  pokazuju grupe objekata kao i individualne objekte
 • 4:59 - 5:00
  Neki od najstarijih ljudskih sistema brojanja
 • 5:00 - 5:03
  oslanjaju se na prste na rukama i nogama
 • 5:03 - 5:06
  Tako da su bili bazirani na 1,5,10 i 20-cama
 • 5:06 - 5:08
  Zulu reč za "6" znači
 • 5:08 - 5:11
  "uzeti prst desne ruke"
 • 5:11 - 5:12
  podrazumevajući da su svi prsti leve ruke
 • 5:13 - 5:16
  dodati i da je potreban još i palac.
 • 5:16 - 5:18
  Drugi sistemi evoluirali su iz trgovine
 • 5:18 - 5:20
  Jorube, u Nigeriji,
 • 5:20 - 5:22
  koristile su školjke kao valutu
 • 5:22 - 5:25
  i razvile su zapanjujuće složen brojevni sistem
 • 5:25 - 5:26
  baziran na 20-cama
 • 5:26 - 5:28
  i operacijama množenja,
 • 5:28 - 5:30
  oduzimanja i sabiranja
 • 5:30 - 5:31
  Na primer:
 • 5:31 - 5:36
  broj 45 predstavljali su kao 3x20 minus 10 minus 5
 • 5:37 - 5:39
  Vezivanje čvorova u različite nizove korišćeno je
 • 5:39 - 5:41
  da bi se upisala količina nečega od strane mnogih kultura
 • 5:41 - 5:43
  npr Persijanci.
 • 5:43 - 5:44
  Inke su koristile finiju verziju
 • 5:44 - 5:45
  nazvanu "quipu" -
 • 5:45 - 5:48
  debeli konopac okačen horizontalno
 • 5:48 - 5:49
  sa koga su visili nizovi čvorova
 • 5:50 - 5:52
  Vrsta čvora koje su Inke koristile
 • 5:52 - 5:53
  zajedno sa dužinom i bojom konopca
 • 5:53 - 5:56
  moglo je predstavljati jedinice, desetice, stotine
 • 5:56 - 5:58
  U današnjem svetu skoro svaka industrijska kultura
 • 5:58 - 6:00
  koristi brojeve 0-9
 • 6:01 - 6:02
  Ali ovi simboli nisu izmišljeni
 • 6:02 - 6:04
  sve do trećeg veka pre Hrista u Indiji
 • 6:05 - 6:06
  i prošlo je još 800 godina
 • 6:06 - 6:10
  da bi se konstruisala ideja o vrednovanju 0 u zavisnosti od mesta gde se nalazi
 • 6:10 - 6:11
  Ova velika ideja
 • 6:11 - 6:13
  dramatično je promenila lice matematike
 • 6:13 - 6:15
  [ RAZVOJ RAZLOMAKA ]
 • 6:15 - 6:17
  Mi ljudi smo uvek delili međusobno
 • 6:17 - 6:19
  kada su rane kulture delile njihovu hranu i vodu
 • 6:19 - 6:21
  ili kada su želeli da podele zemlju
 • 6:21 - 6:22
  na fer i jednak način
 • 6:23 - 6:24
  Razlomci su se pojavili
 • 6:24 - 6:27
  kao simboli za ovi situacije fer podele
 • 6:28 - 6:30
  Drevni Egipćani su koristili jedinične razlomke,
 • 6:30 - 6:32
  gde je delilac 1,
 • 6:32 - 6:35
  kao 1/2, 1/3 i 1/5,
 • 6:35 - 6:37
  i oni bi dodavali i prepolovljavali ove razlomke.
 • 6:37 - 6:40
  Ako bi hteli da podele tri vekne hleba podjednako
 • 6:40 - 6:42
  između pet članova porodice
 • 6:42 - 6:44
  najpre podele prvu i drugu veknu
 • 6:44 - 6:45
  na trećine
 • 6:46 - 6:48
  zatim treću veknu podele na petine,
 • 6:50 - 6:51
  na kraju, preostalu (šestu) trećinu
 • 6:52 - 6:55
  od druge vekne podele na pet delova.
 • 6:56 - 7:00
  Ovo su zapisivali kao 1/3, 1/5, 1/15
 • 7:01 - 7:02
  Danas bi ovu podelu predstavili
 • 7:02 - 7:04
  razlomkom: 3/5
 • 7:04 - 7:06
  3/5 vekne za svaku osobu
 • 7:07 - 7:09
  ili 3 vekne podeljene između 5 osoba
 • 7:10 - 7:12
  Sumerijanci i rani Vavilonci
 • 7:12 - 7:13
  izumeli su brojevni sistem razlomaka
 • 7:13 - 7:17
  baziran na 60, koji koristimo i sada, 4000 godina kasnije.
 • 7:17 - 7:19
  Naši dani imaju 60-minutne sate
 • 7:19 - 7:20
  i 60-sekundne minute
 • 7:21 - 7:23
  i naš krug ima 360 stepeni
 • 7:25 - 7:27
  Kineska društva koristila su tablice za računanje
 • 7:27 - 7:30
  sa sistemom baziran na 10-icama, iako nije imao 0
 • 7:31 - 7:32
  Ranu formu decimalnih razlomaka
 • 7:32 - 7:33
  predstavljale su računaljke
 • 7:34 - 7:34
  na primer:
 • 7:34 - 7:38
  3/5 bile bi 6 od 10 na računaljki
 • 7:38 - 7:41
  Kinezi su simpatično nazivali delioca "sin"
 • 7:41 - 7:43
  i imenioca "majka".
 • 7:44 - 7:45
  Sve do XII veka
 • 7:45 - 7:46
  se uobičajeni razlomci
 • 7:46 - 7:48
  sa crticom, koje koristimo danas
 • 7:48 - 7:49
  nisu koristili.
 • 7:50 - 7:52
  Čak i tada, ovakvi razlomci nisu široko upotrebljavani
 • 7:52 - 7:54
  sve do perioda renesanse, pre svega 500 godina.
 • 7:55 - 7:56
  [ RAZVOJ RAČUNANJA ]
 • 7:56 - 7:58
  Svaka kultura na planeti je kroz istoriju
 • 7:58 - 8:00
  kreirala inovativne načine za računanje.
 • 8:01 - 8:03
  Da bi rešili problem, recimo....12x15,
 • 8:04 - 8:05
  rani ruski seljaci
 • 8:05 - 8:07
  koristili su sistem dupliranja i prepolovljavanja.
 • 8:10 - 8:12
  kada je polovina neparnog broja rezultirala razlomkom
 • 8:13 - 8:14
  pristupili bi zaokruživanju
 • 8:16 - 8:17
  zatim bi sabrali činioce
 • 8:17 - 8:19
  povezane sa neparnim množiocima.
 • 8:24 - 8:27
  Drevni Egipćani oslanjali su se na dupliranje
 • 8:27 - 8:28
  sve dok ne naprave dovoljno grupa...
 • 8:32 - 8:35
  zatim bi sabrali grupe da bi došli di odgovora.
 • 8:41 - 8:43
  Širom Evrope i Azije, tokom srednjeg doba,
 • 8:43 - 8:46
  računaljka je predstavljala ručni kalkulator tog doba.
 • 8:46 - 8:48
  Ali samo nekolicina ljudi je umela da je koristi
 • 8:48 - 8:50
  obično bogati trgovci i zajmodavci.
 • 8:51 - 8:53
  Samo zamenom mesta kuglicama
 • 8:54 - 8:56
  računaljka je bila efikasan način računanja.
 • 8:57 - 8:59
  Zatim je veliki arapski matematičar al-Kvarizmi
 • 8:59 - 9:02
  predstavio Hindu Arapske numerale 0 do 9
 • 9:02 - 9:04
  Severnoj Americi i Evropi
 • 9:04 - 9:06
  i kreirao nove načine računanja.
 • 9:07 - 9:09
  Ove algoritme bilo je moguće predstaviti na papiru.
 • 9:10 - 9:12
  Tokom vekova učenje algoritama
 • 9:12 - 9:14
  postalo je čitava grana obrazovanja
 • 9:14 - 9:15
  kako su studenti bili učeni da računaju
 • 9:15 - 9:17
  duge kolone figura
 • 9:17 - 9:18
  da zajme i prenose
 • 9:18 - 9:21
  i računaju dugačke razlomke efikasno i pouzdano.
 • 9:22 - 9:23
  Sada su mogli zapisivati postepene postupke ovih procedura
 • 9:23 - 9:25
  i proveriti rezultate.
 • 9:26 - 9:28
  Današnje kompleksne kalkulacije
 • 9:28 - 9:30
  mogu se uraditi ručnim kalkulatorom.
 • 9:30 - 9:31
  Ovo znači da je učenicima potrebna sposobnost
 • 9:31 - 9:33
  da provere razumnost odgovora
 • 9:33 - 9:35
  i da imaju bogati repertoar
 • 9:35 - 9:37
  mentalnih matematičkih strategija da bi to postigli.
 • 9:38 - 9:40
  Većina prostijih računanja kao 12x15
 • 9:41 - 9:43
  može se rešiti napamet korišćenjem raznovrsnih strategija.
 • 9:54 - 9:55
  Dok putujemo kroz bogatu
 • 9:55 - 9:57
  i uzbudljivu istoriju matematike
 • 9:57 - 9:59
  možemo videti kako su ideje i kreacije
 • 9:59 - 10:01
  izrasle iz osnovne ljudske potrebe
 • 10:01 - 10:04
  za rešavanjem problema svakodnevnog života.
 • 10:04 - 10:06
  Vremenom, matematička istraživanja
 • 10:06 - 10:08
  muškaraca i žena širom planete,
 • 10:08 - 10:10
  pružila su nam fascinantne mogućnosti
 • 10:10 - 10:12
  koje nam pomažu da matematički sagledamo
 • 10:12 - 10:14
  i razumemo svet u kome živimo.
 • 10:15 - 10:17
  Nauka je skup činjenica
 • 10:17 - 10:20
  koje proističu iz definisanja šta posmatramo
 • 10:21 - 10:23
  i testova koje sprovodimo da bismo otkrivali.
 • 10:24 - 10:28
  Matematika, hemija i fizika predastavljaju fiksne
 • 10:29 - 10:32
  jezike koji se ne mogu interpretirati.
 • 10:32 - 10:35
  Jezike koje koristimo da bi opisali to što posmatramo i
 • 10:36 - 10:39
  da bi testirali ta posmatranja u cilju njihovog dokazivanja.
 • 10:39 - 10:41
  Zamislite DNK,
 • 10:41 - 10:44
  ćelije, galaksije,
 • 10:44 - 10:46
  voće,
 • 10:46 - 10:48
  laptopove,
 • 10:49 - 10:51
  klima uređaje...
 • 10:51 - 10:54
  Razmislite o automobilima,
 • 10:54 - 10:57
  hrani,
 • 10:57 - 10:59
  kućama,
 • 11:00 - 11:03
  fauni,
 • 11:03 - 11:06
  flori...
 • 11:06 - 11:09
  O atomima,
 • 11:09 - 11:11
  delovima tela,
 • 11:12 - 11:14
  klimatskim prilikama,
 • 11:15 - 11:18
  ili odeći koju nosite....
 • 11:20 - 11:23
  Shvatite da je sve definisano,
 • 11:23 - 11:25
  ili stvoreno
 • 11:25 - 11:27
  naukom.
 • 11:34 - 11:36
  Za razumevanje čitavog koncepta nauke,
 • 11:36 - 11:40
  treba znati šta je naučna teorija.
 • 11:41 - 11:42
  Naučna teorija
 • 11:42 - 11:45
  sastoji se od skupa koncepata,
 • 11:45 - 11:48
  uključujući apstraktne ili fenomene koje možemo posmatrati,
 • 11:48 - 11:51
  izraženih kao merljive osobine
 • 11:51 - 11:54
  zajedno sa pravilima (nazvanih naučnim zakonima)
 • 11:54 - 11:56
  koji izražavaju veze
 • 11:56 - 11:59
  između zapažanja tih koncepata.
 • 11:59 - 12:02
  Naučna teorija je napravljana tako da odgovara
 • 12:02 - 12:05
  dostupnim empirijskim podacima dobijenih posmatranjem,
 • 12:05 - 12:09
  i dalje je predstavljena kao princip ili grupa principa
 • 12:09 - 12:11
  u svrhu objašnjenja klase fenomena.
 • 12:12 - 12:14
  Naučna teorija je potpuno drugačija
 • 12:14 - 12:15
  od bilo koje druge teorije
 • 12:16 - 12:18
  ona je najverovatnije varijanta
 • 12:18 - 12:21
  nastala iz skorašnjih otkrića.
 • 12:33 - 12:36
  Nauka je najbolji alat ikad ustanovljen ♪
 • 12:37 - 12:39
  u cilju razumevanja kako svet radi. ♪
 • 12:39 - 12:42
  Nauka je vrlo human oblik znanja ♪
 • 12:42 - 12:45
  Uvek smo na ivici poznatog ♪
 • 12:45 - 12:47
  Nauka je zajednički poduhvat ♪
 • 12:48 - 12:50
  za nove generacije ♪
 • 12:51 - 12:53
  Sećamo se onih koji su spremili put ♪
 • 12:54 - 12:57
  vidimo kroz njih ♪
 • 12:57 - 12:58
  Ukoliko ste naučno obrazovani ♪
 • 12:59 - 13:00
  svet vam izgleda mnogo drugačije ♪
 • 13:00 - 13:03
  i to razumevanje vas osnažuje ♪
 • 13:09 - 13:12
  Stvarna poezija je u stvarnom svetu ♪
 • 13:12 - 13:15
  Nauka je poezija stvarnosti ♪
 • 13:16 - 13:18
  Možemo se baviti naukom, i sa njom ♪
 • 13:19 - 13:21
  možemo unaprediti naše živote ♪
 • 13:21 - 13:24
  Stvarna poezija je u stvarnom svetu ♪
 • 13:24 - 13:27
  Nauka je poezija stvarnosti ♪
 • 13:27 - 13:30
  Priča o ljudima je priča o idejama ♪
 • 13:30 - 13:34
  koja osvetljava mračne uglove ♪
 • 13:40 - 13:44
  Naučnici vole misterije, vole neznanje ♪
 • 13:46 - 13:48
  Ja se ne bojim neznanja ♪
 • 13:49 - 13:51
  Mislim da je mnogo interesantnije ♪
 • 13:52 - 13:55
  Postoji veća univerzalna stvarnost ♪
 • 13:55 - 13:58
  koje smo svi mi deo ♪
 • 13:58 - 14:00
  Što dalje se otisnemo u univerzum ♪
 • 14:00 - 14:04
  sve su čudesnija naša otkrića ♪
 • 14:04 - 14:06
  Potraga za istinom, ♪
 • 14:06 - 14:09
  je priča puna samospoznaje ♪
 • 14:16 - 14:18
  Postoji stvarna poezija u stvarnom svetu ♪
 • 14:19 - 14:22
  Nauka je poezija stvarnosti ♪
 • 14:23 - 14:25
  Možemo se baviti naukom, i sa njom ♪
 • 14:26 - 14:28
  možemo unaprediti naše živote. ♪
 • 14:28 - 14:31
  Postoji stvarna poezija u stvarnom svetu ♪
 • 14:31 - 14:34
  Nauka je poezija stvarnosti ♪
 • 14:34 - 14:37
  Priča o ljudima je priča o idejama ♪
 • 14:38 - 14:40
  koje osvetljavaju mračne uglove ♪
 • 14:40 - 14:43
  Iz naše usamljene tačke u kosmosu ♪
 • 14:43 - 14:46
  imamu našu moć razmišljanja ♪
 • 14:46 - 14:49
  mogli smo proviriti nazad do kratkog momenta ♪
 • 14:50 - 14:52
  nakon postanka sveta ♪
 • 14:52 - 14:53
  Mislim da nauka ♪
 • 14:53 - 14:55
  menja način na koji um radi ♪
 • 14:55 - 14:58
  Razmislivši još malo dublje o stvarima ♪
 • 14:58 - 15:02
  Nauka zamenjuje lične predrasude ♪
 • 15:02 - 15:04
  sa dokazima koji se mogu javno verifikovati ♪
 • 15:04 - 15:07
  Postoji stvarna poezija u stvarnom svetu ♪
 • 15:08 - 15:11
  Nauka je poezija stvarnosti ♪
 • 15:11 - 15:14
  Možemo se baviti naukom, i sa njom ♪
 • 15:15 - 15:16
  možemo unaprediti naše živote ♪
 • 15:16 - 15:19
  [ nauka je odličan alat za razumevanje
 • 15:20 - 15:22
  sveta koji nas okružuje ]
 • 15:22 - 15:24
  [ zamisli je kao UVELIČAVAJUĆE staklo
 • 15:24 - 15:26
  kroz koje možeš videti
 • 15:26 - 15:30
  stvarnost oko sebe ]
Τίτλος:
(h) TROM - 1.1 Science
Περιγραφή:

http://tromsite.com - Full documentary, very well organized (download, youtube stream, subtitles, credits, share, get involved, and many more)

Documentary´s description :
-------------------------------------------------------------------------
TROM (The Reality of Me) represents the biggest documentary ever created, it is also the only one that tries to analyse everything : from science to the monetary system as well as real solutions to improve everyone's life.

A new and ´real´ way to see the world.

"Before the Big-Bang, till present, and beyond."
-------------------------------------------------------------------------

more » « less
Video Language:
English
Duration:
15:34
Tio Trom added a translation

Serbo-Croatian subtitles

Incomplete

Αναθεωρήσεις